Bố trí theo công nghệ còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
Bố trí theo chức năng
Bố trí theo quá trình
Bố trí theo sản phẩm
Hệ thống sản xuất linh hoạt
Bố trí theo dây chuyền hoàn thiện còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
Bố trí theo chức năng
Bố trí theo quá trình
Bố trí theo sản phẩm
Hệ thống sản xuất linh hoạt
Các chiến lược áp dụng với phát triển sản phẩm:
Cả 3 chiến lược trên
Chi phí thấp
Khác biệt hóa sản phẩm
Phản ứng nhanh
Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạch định công suất:
Diện tích mặt bằng, nhà xưởng
Nhu cầu sản phẩm
Tất cả các nhân tố trên
Trình độ liên kết của doanh nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng tới việc hình thành sản phẩm mới:
Cả A&B
Thay đổi công nghệ
Thay đổi của nền kinh tế
Thay đổi lãnh đạo
Các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến quyết định chọn vùng là:
check_box Cả 3 phương án trên
Gần các đối thủ cạnh tranh
Gần nguồn nguyên vật liệu
Nhân tố vận chuyển
Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sẽ không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Khách hàng khi chưa được phục vụ.
Lao động và máy móc thiết bị.
Thành phẩm.
Thông tin.
Căn cứ theo quá trình sản xuất tổng hợp chung có:
check_box 4 loại quá trình sản xuất
3 loại quá trình sản xuất
5 loại quá trình sản xuất
6 loại quá trình sản xuất
Căn cứ vào kết cấu và đặc điểm chế tạo sản phẩm, người ta phân loại thành:
check_box Cả 3 phương án trên
Quá trình lắp ráp
Quá trình phần tích
Quá trình sản xuất hỗn hợp
Căn cứ vào khả năng sản xuất sản phẩm liên tục của quá trình bao gồm:
check_box 2 quá trình
3 quá trình.
4 quá trình
5 quá trình
Câu nói nào trong các câu nói sau đây là đúng khi nói về thước đo độ lệch tuyệt đối trung bình MAD "Mean Absolute Deviation"?
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng cao thì càng không phản ánh đúng thực tế.
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng gần 0 thì càng không phản ánh đúng thực tế.
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng gần đến 1 càng không phản ánh đúng thực tế.
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng thấp thì càng không phản ánh đúng thực tế.
Chỉ tiêu giá trị kỳ vọng bằng tiền (EMV) được sử dụng khi ra quyết định trong trường hợp nào dưới đây?
Ra quyết định trong điều kiện biết rõ thông tin.
Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn.
Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn.
Ra quyết định trong điều kiện rủi ro.
Chỉ tiêu mức hiệu quả của công suất sẽ được tính như thế nào?
Công suất hiệu quả chia cho công suất thực tế
Công suất thiết kế chia cho công suất thực tế
Công suất thực tế chia cho công suất hiệu quả
Công suất thực tế chia cho công suất thiết kế
Chỉ tiêu nào dưới đây không được dùng để so sánh các phương pháp dự báo và chọn ra phương pháp dự báo chính xác nhất?
check_box MAD và RSFE.
MAD hoặc MAPE.
MAD và MSE.
MSE và MAPE.
Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi âm thể hiện điều nào dưới đây?
check_box Nhu cầu thực tế nhỏ hơn nhu cầu dự báo.
Nhu cầu thực tế bằng với nhu cầu dự báo.
Nhu cầu thực tế đã chạm ngưỡng báo động.
Nhu cầu thực tế lớn hơn nhu cầu dự báo.
Chỉ tiêu tối đa hóa tối đa (Maximax) là:
Cả 3 phương án trên đều sai.
Lựa chọn phương án công suất có giá trị tiền tệ mong đợi lớn nhất.
Lựa chọn phương án công suất có giá trị tiền tệ mong đợi nhỏ nhất.
Lựa chọn phương án công suất có giá trị tiền tệ mong đợi trung bình
Công cụ hỗ trợ thiết kế sản phẩm là:
check_box Ngôi nhà chất lượng
Đường cong kinh nghiệm.
Lý thuyết quyết định.
Sơ đồ Gantt
Công thức để xác định xu hướng theo phương pháp dự báo san bằng số có điều chỉnh xu hướng nào dưới đây là đúng?
check_box a
b
c
d
Cửa hàng bán xăng A95 có chi phí cố định là 10.000 USD/năm; chi phí biến đổi trên một lít xăng bán được là 1,2 USD; giá bán một lít xăng là 2 USD. Vậy lượng xăng bán được trong năm để đạt điểm hòa vốn sẽ là:
12500 lít
3125 lít
5000 lít
8333 lít
Đặc điểm của quá trình sản xuất liên tục là:
Cả A&B
Chủng loại ít mang tính chuyên môn cao
Chủng loại sản phẩm đa dạng
Khối lượng sản xuất nhỏ
Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Chủng loại sản phẩm đa dạng và quy trình sản xuất không giống nhau.
Đòi hỏi kỹ năng thao tác và trình độ nghề nghiệp của người công nhân phải cao.
Không có sự chế tạo thử nghiệm sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất.
Máy móc thiết bị chủ yếu là các thiết bị chuyên dụng.
Đặc điểm của sản xuất hàng loạt không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
Chủng loại sản phẩm đa dạng và quy trình sản xuất không giống nhau.
Máy móc thiết bị chủ yếu là thiết bị đa năng.
Năng suất lao động tương đối cao.
Sản phẩm có thể được sản xuất lập lại nhiều lần.
Đặc điểm nào dưới đây không phù hợp với quá trình sản xuất liên tục?
Giá thành sản phẩm thấp.
Ít phải chỉ dẫn công việc.
Quá trình điều hành sản xuất đơn giản ; dễ kiểm soát chất lượng và hàng dự trữ.
Sản phẩm đơn chiếc.
Để bố trí mặt bằng sản xuất theo nguyên tắc bố trí theo quá trình không thể áp dụng phương pháp nào dưới đây?
Kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng
Phương pháp định lượng hoặc đính tính
Phương pháp tối thiểu hóa chi phí hoặc khoảng cách vận chuyển
Phương pháp vận tải
Để đánh giá trình độ quản trị công suất trong doanh nghiệp cần tính toán:
Công suất thiết kế
Mức độ sử dụng
Mức hiệu quả
Mức hiệu quả và mức độ sử dụng
Điểm khác nhau chủ yếu giữa quyết định định vị trong lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ?
Không có câu nào đúng
Trong lĩnh vực dịch vụ người ta tập trung tối đa hóa doanh thu và trong lĩnh vực sản xuất người ta tập trung tối thiểu hóa chi phí
Trong lĩnh vực sản xuất người ta tập trung nguyên vật liệu và trong lĩnh vực dịch vụ người ta tập trung nhân lực
Trong lĩnh vực sản xuất người ta tập trung tối đa hóa doanh thu và trong lĩnh vực dịch vụ người ta tập trung tối thiểu hóa chi phí
Định vị doanh nghiệp áp dụng trong các trường hợp:
check_box Cả A&B
Doanh nghiệp đang hoạt động
Doanh nghiệp mới
Không có phương án đúng
Định vị doanh nghiệp được thực hiện khi:
check_box Cả 3 phương án trên Phương án đúng là: Cả 3 phương án trên. Vì đây đều được coi là mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tham khảo bài giảng text mục 5.1.1
Bỏ hẳn cơ sở cũ và chuyển sang cơ sở mới
Mở rộng cơ sở hiện tại
Xây dựng doanh nghiệp mới
Doanh nghiệp An Phú sản xuất ô tô tải có khối lượng sản xuất hàng năm là 1800 xe. Tổng chi phí cố định hàng năm của công ty là 80 tỷ đồng. Giá bán một xe là 350 triệu. Chi phí biến đổi tính trên một xe tải là 310 triệu đồng. Theo bạn, Công ty trên đây có điểm hoà vốn là:
2000 xe/năm
2100 xe/năm
2200 xe/năm
2300 xe/năm
Giai đoạn phát sinh nhiều chi phí liên quan đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm là:
Giai đoạn giới thiệu
Giai đoạn suy thoái
Giai đoạn tăng trưởng
Giai đoạn trưởng thành
Hàm xu hướng trong phương pháp dự báo hoạch định xu hướng có dạng y= a+ b (t) thì trong đó t được hiểu là:
check_box thời gian.
nhu cầu dự báo.
số lần quảng cáo của doanh nghiệp.
tiền hoặc khối lượng sản phẩm.
Hình thức bố trí mặt bằng tối ưu nhất trong doanh nghiệp:
Bố trí theo quá trình
Bố trí theo sản phẩm
Bố trí theo vị trí cố định
Không có phương án đúng
Kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới là loại dự báo nào dưới đây?
Dự báo dài hạn.
Dự báo kinh tế.
Dự báo ngắn hạn.
Dự báo trung hạn.
Khái niệm nào dưới đây được định nghĩa về năng lực sản xuất của doanh nghiệp?
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là khả năng sản xuất lớn nhất của khâu cuối cùng của quá trình sản xuất
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là khả năng sản xuất lớn nhất của khâu yếu nhất.
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là tổng năng suất lao động của mọi thành viên trong doanh nghiệp.
Năng lực sản xuất là khả năng sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ cao nhất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi định vị ra nước ngoài, các doanh nghiệp lựa chọn quốc gia thường chịu chi phối bởi các nhân tố:
check_box Cả A&C
Hệ thống đường bộ
Rủi ro chính trị
Văn hóa và kinh tế
Khi phân loại công suất, sẽ không có những loại công suất nào dưới đây?
Công suất hiệu quả
Công suất mong đợi
Công suất thiết kế
Công suất thực dụng
Lý thuyết “Quản trị lao động khoa học” của tác giả nào dưới đây?
Eli Whitney.
Frederick Taylor.
Henry Maudslay.
James Hargreaves.
Một phương pháp dự báo tốt khi tín hiệu theo dõi có dấu hiệu nào dưới đây?
check_box Sấp sỉ bằng 0.
Lớn hơn hoặc bằng 1.
Nhỏ hơn hoặc bằng 1.
Nhỏ hơn hoặc lớn hơn 0.
Mức độ sử dụng được đo lường như sau:
Công suất hiệu quả chia cho công suất thiết kế
Công suất hiệu quả chia cho công suất thực tế
Công suất thực tế chia cho công suất hiệu quả
Công suất thực tế chia cho công suất thiết kế
Muốn sử dụng phương pháp phân tích điểm hoà vốn cần phải đánh giá được những yếu tố nào dưới đây?
Chi phí biến đổi và doanh thu
Chi phí cố định và chi phí biến đổi
Chi phí cố định và doanh thu
Chi phí cố định, chi phí biến đổi và doanh thu
Nếu phân loại dự báo theo nội dung công việc cần dự báo sẽ không có loại dự báo nào dưới đây?
check_box Dự báo ngắn hạn.
Dự báo kinh tế.
Dự báo kỹ thuật và công nghệ.
Dự báo nhu cầu.
Nhân tố nào dưới đây không ảnh hưởng hoạch định công suất?
Điều kiện giao thông thị trường tiêu thụ sản phẩm
Nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất.
Trình độ liên kết của doanh nghiệp
Trình độ tay nghề người lao động
Nhân tố nào dưới đây không được coi là nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm định vị doanh nghiệp?
check_box Điều kiện tự nhiên
Diện tích của địa điểm định lựa chọn
Điều kiện giao thông nội vùng
Những quy định và chính sách của chính quyền địa phương
Nhân tố nào trong các nhân tố sau đây ảnh hưởng lớn đến công suất của doanh nghiệp?
Chiến lược theo đuổi nhu cầu của đối thủ cạnh tranh.
Khả năng về vốn kinh doanh của chủ doanh nghiệp.
Nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất.
Văn hóa của vùng, dân tộc mà sản phẩm của công ty đang hướng tới phục vụ.
Những điểm khác biệt giữa quá trình sản xuất và quá trình cung cấp dịch vụ thường không bao gồm:
đặc điểm đầu vào và đầu ra.
khả năng đo lường, đánh giá năng suất, chất lượng.
sự tham gia của khách hàng trong quá trình biến đổi.
thời gian sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.
Những quyết định về công suất mang tính:
Cả 3 phương án trên đều sai
Tính chiến lược
Tính tác nghiệp
Vừa mang tính chiến lược vừa mang tính tác nghiệp
Những tình huống nào dưới đây được coi là định vị doanh nghiệp?
check_box Cả 3 phương án trên
Đóng cửa nhà máy
Mở rộng cơ sở hiện tại
Mở thêm chi nhánh, phân xưởng mới trên các địa điểm mới.
Nhược điểm của hình thức bố trí theo quá trình không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Chi phí sản xuất đơn vị cao
Có tính linh hoạt thấp về thiết bị và con người
Khó kiểm tra, kiểm soát các công việc
Vận chuyển kém hiệu quả
Nhược điểm của hình thức bố trí theo sản phẩm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Các công việc bị phụ thuộc vào thời gian và trình tự thực hiện các công việc
Công việc đơn điệu sẽ gây sự nhàm chán cho công nhân
Độ linh hoạt thấp
Tăng thời gian gia công và tổng thời gian sản xuất
Nhược điểm của hình thức bố trí theo vị trí cố định không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Chi phí vận chuyển thiết bị, con người và nguyên vật liệu cao
Công việc không đa dạng
Đòi hỏi phải sử dụng thợ có kỹ năng cao và đa năng
Mức độ sử dụng thiết bị thấp, vì thiết bị có thể để một vài ngày sau mới dùng đến
Nhược điểm của hình thức sản xuất theo kiểu dự án là:
Cả A&B
Công nghệ và giá cả có thể thay đổi
Công việc phụ thuộc một lượng nhỏ khách hàng
Hiệu suất sử dụng nhân lực thấp
Nhược điểm của phương pháp bình quân sẽ không có yếu tố nào dưới đây?
check_box Khó tính toán và phức tạp.
Đòi hỏi phải ghi chép số liệu chính xác và đủ lớn.
Không dự báo cho tương lai xa.
Tính chất san bằng.
Nhược điểm của sản xuất hàng loạt là:
check_box Giá đầu tư thiết bị cao
Giá thành cao
Khó sản xuất
Thời gian sản xuất dài
Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của quản trị tác nghiệp?
check_box Tạo nguồn vốn tài chính xây dựng doanh nghiệp.
Bố trí mặt bằng doanh nghiệp.
Điều độ công việc.
Hoạch định tổng hợp.
Nút hình tròn trong sơ đồ cây quyết định đựợc gọi là gì?
Nút lựa chọn
Nút phương án
Nút quyết định
Nút tình huống
Nút hình vuông trong sơ đồ cây quyết định đựợc gọi là gì?
Nút lựa chọn
Nút phương án
Nút quyết định
Nút tình huống
Phạm vi của nhóm thiết kế và kĩ sư bao gồm công việc sau:
Cả A&B
Đánh giá thiết kế
Giới thiệu sản phẩm ra thị trường
Nghiên cứu chức năng sản phẩm
Phát minh máy se sợi là của tác giả nào dưới đây?
Eli Whitney.
Frederick Taylor.
Henry Maudslay.
James Hargreaves.
Phương pháp chuyên gia (Delphi) trong dự báo có những nhược điểm gì?
Chi phí lớn.
Đòi hỏi ghi chép số liệu chính xác và đủ lớn.
Quyết định bị phụ thuộc nhiều vào người có quyền lực trong tổ chức
Tính san bằng lớn.
Phương pháp đánh giá theo các nhân tố để ra quyết định định vị doanh nghiệp thực chất?
Điều tra khảo sát để tìm ra các nhân tố
Không có câu nào đúng
Lấy ý kiến của ban điều hành doanh nghiệp để xác định các nhân tố
Sử dụng các ý kiến của các chuyên gia để xác định các nhân tố
Phương pháp định vị doanh nghiệp là:
check_box Cả A&B
Phương pháp sơ đồ Gantt
Phương pháp tọa độ trung tâm
Phương pháp vận tải
Phương pháp dự báo định lượng không có phương pháp nào dưới đây?
check_box Delphi.
Bình quân.
Hoạch định xu hướng.
San bằng số mũ.
Phương pháp nào dưới đây được coi là phương pháp dự báo định tính?
check_box Lấy ý kiến của lực lượng bán hàng.
Bình quân di động.
Bình quân giản đơn.
Hoạch đinh xu hướng.
Phương pháp nào dưới đây không đề cập đến khi định vị doanh nghiệp?
check_box Phương pháp bình quân giản đơn
Phương pháp phân tích chi phí theo vùng
Phương pháp tọa độ trung tâm
Phương pháp trọng số giản đơn
Phương pháp nào dưới đây không được đề cập đến trong hoạch định năng lực sản xuất?
Đường cong kinh nghiệm.
Lý thuyết quyết định.
Phân tích chi phí theo vùng.
Phân tích điểm hòa vốn.
Phương pháp nào dưới đây không sử dụng để lựa chọn địa điểm đinh vị doanh nghiệp?
check_box Dự báo định lượng
Phương pháp vận tải
Tọa độ trung tâm
Trọng số giản đơn
Phương pháp tọa độ trung tâm sử dụng các yếu tố nào sau đây?
Cả 3 phương án trên
Chi phí vận chuyển
Khối lượng hàng hóa cần vận chuyển đến các điểm tiêu thụ
Vị trí các điểm tiêu thụ trong khu vực
Quá trình chế biến còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây?
Quá trình lắp lẫn.
Quá trình sản xuất hội tụ.
Quá trình sản xuất phân kỳ.
Quá trình sản xuất.
Quá trình lắp ráp còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây?
Quá trình chế biến.
Quá trình hội tụ.
Quá trình lắp lẫn.
Sản xuất phân kỳ.
Quá trình phát triển sản phẩm gồm:
check_box 9 bước
6 bước
7 bước
8 bước
Quá trình sản xuất phân kỳ còn được hiểu là thuật ngữ nào dưới đây?
check_box Quá trình chế biến.
Sản xuất đơn chiếc.
Sản xuất hàng lọat.
Sản xuất theo dự án.
Quan điểm của người có quyền lực thường ảnh hưởng tới các cán bộ dự báo là nhược điểm của phương pháp dự báo nào dưới đây?
check_box Lấy ý kiến của Ban điều hành doanh nghiệp.
Lấy ý kiến của khách hàng.
Lấy ý kiến của lực lượng bán hàng.
Phương pháp chuyên gia (Delphi).
Quản trị tác nghiệp bao gồm những mục tiêu nào sau đây?
Chất lượng, chi phí, thời gian, linh hoạt.
Chất lượng, linh hoạt, thời gian, ổn định.
Chất lượng, thời gian, lợi nhuận, chi phí.
Chi phí, linh hoạt, tính tin cậy, chất lượng.
Quản trị tác nghiệp có mâu thuẫn với các chức năng nào dưới đây?
Quản trị marketing
Quản trị nhân sự và quản trị thông tin.
Quản trị tài chính và kế toán.
Quản trị tài chính và quản trị marketing.
Quyết định định vị doanh nghiệp có ý nghĩa
check_box Chiến lược
Chiến thuật
Không có phương án nào
Tác nghiệp
Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn sử dụng các chỉ tiêu nào dưới đây?
Giá trị kỳ vọng bằng tiền.
Lợi nhuận tối đa.
Maximax and maximin.
May rủi ngang nhau.
Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn sử dụng các chỉ tiêu nào dưới đây?
Cả 3 chỉ tiêu trên
Chi phí cơ hội bỏ lỡ thấp nhất
Maximax và maximin
May rủi ngang nhau
Sản xuất để dự trữ xảy ra trong trường hợp:
check_box Chu kì sản xuất lớn hơn chu kì thương mại
Cả B&C
Chu kì sản xuất bằng hơn chu kì thương mại
Chu kì sản xuất nhỏ hơn chu kì thương mại
Số nơi làm việc tối thiếu:
Bằng số nơi làm việc thực tế
Lớn hơn số nơi làm việc thực tế
Nhỏ hơn hoặc bằng số nơi làm việc thực tế
Nhỏ hơn số nơi làm việc thực tế
Số xăng thực tế bán của công ty trong tháng 10 là 15 triệu lít. Số dự báo của tháng đó là 14,7 triệu lít. Số xăng dự báo bán được của công ty trong tháng 11 sẽ là bao nhiêu nếu bạn dùng phương pháp san bằng mũ để dự báo? Biết rằng, hệ số san bằng mũ là 0,9.
check_box 14.970.000 lít.
15.000.000 lít.
20.050.000 lít.
20.800.000 lít.
Theo phương pháp bố trí theo quá trình, nếu có 5 bộ phận thì về lý thuyết sẽ có bao nhiêu phương án bố trí?
120 phương án
24 phương án
25 phương án
50 phương án
Thời gian chu kỳ là đại lượng được tính trong:
Cả 3 phương án trên
Thiết kế bố trí theo nhóm
Thiết kế bố trí theo quá trình
Thiết kế bố trí theo sản phẩm
Trong các phương pháp dự báo bình quân sẽ không có những phương pháp nào dưới đây?
check_box Bình quân xu hướng.
Bình quân di động có trọng số.
Bình quân di động giản đơn.
Bình quân giản đơn.
Trọng tâm của hoạt động định vị đối với các doanh nghiệp dịch vụ là:
check_box Tối đa hóa doanh thu
Không có phươn án đúng
Tối đa hóa lợi nhuận
Tối thiểu hóa chi phí
Ưu điểm bố trí theo quá trình đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Giảm đầu tư máy móc thiết bị ban đầu
Giảm lao động trực tiếp
Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất
Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi Phương án đúng là: Giảm đầu tư máy móc thiết bị ban đầu. Vì bố trí mặt bằng sản xuất theo quá trình không cần đầu tư một dây chuyền hoàn thiện. Vì theo định nghĩa. Tham khảo bài giảng text mục 6.2.2
Ưu điểm của hình thức bố trí theo quá trình không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Chi phí sản xuất đơn vị thấp
Có tính linh hoạt cao về thiết bị và con người
Công việc đa dạng khiến công nhân không bị nhàm chán
Nâng cao trình độ chuyên môn
Ưu điểm của hình thức bố trí theo sản phẩm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Đơn giản hóa các bước thực hiện công việc
Giảm bớt khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu
Giảm thời gian gia công và tổng thời gian sản xuất
Tính linh hoạt cao
Ưu điểm của hình thức sản xuất theo lô là:
Cả B&C
Giá thành thấp
Giảm tồn kho
Tính linh hoạt
Việc bố trí mặt bằng do các yếu tố sau quyết định:
Cả A &B
Đặc điểm giao thông vùng bố trí
Đặc điểm sản phẩm
Đặc điểm thiết bị
Việc bố trí mặt bằng sản xuất cần bố trí theo nguyên tắc:
Cả 3 phương án trên
Đảm bảo an toàn lao động
Đảm bảo quy trình công nghệ
Tận dụng không gian
Việc sản xuất, lắp ráp và chế tạo ra một chiếc tàu được hiểu là sản xuất:
dây chuyền.
hàng loạt.
liên tục.
theo dự án.
Vòng đời sản phẩm bao gồm:
4 giai đoạn
5 giai đoạn
6 giai đoạn
7 giai đoạn
Xu hướng định vị doanh nghiệp hiện nay?
check_box Cả A và B
Định vị gần đối thủ cạnh tranh
Định vị ở nước ngoài
Định vị trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến quản trị và lựa chọn công suất?
Đặc điểm của công nghệ sử dụng
Diện tích và mặt bằng nhà xưởng
Lượng hàng hóa nhập khẩu
Nhu cầu về sản phẩm
Yếu tố nào dưới đây không được coi là xu hướng của quản trị sản xuất và tác nghiệp?
Coi nhân viên là tài sản của doanh nghiệp, khuyến khích nhân viên, làm việc theo nhóm.
Giảm thiểu chi phí bằng mọi giá.
Hệ thống sản xuất và dịch vụ bảo đảm vấn đề môi trường sinh thái, sản xuất sạch, phát triển bền vững
Quan tâm đến các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập