. Ích lợi cận biên giảm dần có nghĩa là:
Bảo sẽ thích chiếc bánh mỳ thứ hai hơn chiếc bánh mỳ thứ nhất
giá của 2 chiếc bánh mỳ ít hơn 2 lần so với giá của một chiếc bánh mỳ
ích lợi thu được từ ăn 2 chiếc bánh mỳ lớn hơn 2 lần ích lợi thu được từ chiếc đầu tiên
ích lợi thu được từ một chiếc bánh mỳ lớn hơn ích lợi thu được từ hai chiếc bánh mỳ
. Ích lợi cận biên giảm dần có nghĩa là:
check_box Bảo sẽ thích chiếc bánh mỳ thứ nhất hơn chiếc bánh mỳ thứ hai
giá của 2 chiếc bánh mỳ ít hơn 2 lần so với giá của một chiếc bánh mỳ
ích lợi thu được từ ăn 2 chiếc bánh mỳ lớn hơn 2 lần ích lợi thu được từ chiếc đầu tiên
ích lợi thu được từ một chiếc bánh mỳ lớn hơn ích lợi thu được từ hai chiếc bánh mỳ
. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo quyết định sản lượng tối ưu khi
Chi phí biến đổi bình quân tối thiểu
Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu
Chi phí cận biên bằng giá và giá lớn hơn chi phí cố định bình quân tối thiểu
Tổng chi phí bình quân tối thiểu
. Điều nào dưới đây gây ra sự vận động dọc theo đường cung:
Công nghệ sản xuất thay đổi
Giá hàng hoá thay đổi
Kỳ vọng của người bán thay đổi
Số lượng người bán
. Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng:
check_box Tiền thuê nhà thấp sẽ hạn chế cung nhà ở
Các chủ nhà nên được tự do đặt giá tiền thuê nhà
Lãi suất cao là không tốt đối với nền kinh tế
Tiền thuê nhà quá cao
. Giả sử lượng cầu về bia tươi giảm từ 103.000 lít /tuần xuống 97.000lít/tuần do giá tăng 10%. Co giãn của cầu theo giá:
check_box là -0,6
là -1,97
là -6
là co giãn
. Giả sử lượng cầu về bia tươi giảm từ 103.000 lít /tuần xuống 97.000lít/tuần do giá tăng 10%. Co giãn của cầu theo giá:
là 0,6
là 1,97
là 6
là co giãn
. Mai tiêu dùng 2 hàng hóa A và B, và đang ở điểm cân bằng. ích lợi cận biên của đơn vị hàng hóa A cuối cùng là 10 và B là 5. Nếu giá của A là $0,5, thì giá của B là:
$0,1
$0,25
$0,5
$1
. Một hàng hóa có cầu là co giãn khi giá trị của độ co giãn là
check_box nằm giữa 1 và vô cùng
bằng 1
bằng vô cùng
nằm giữa 0 và 1
. Năng suất cận biên giảm dần đề cập tới tình huống mà ________ của công nhân cuối cùng giảm xuống thấp hơn ________ của người công nhân trước đó
chi phí cận biên, chi phí cận biên
chi phí trung bình, chi phí trung bình
sản phẩm cận biên, sản phẩm cận biên
sản phẩm trung bình, sản phẩm trung bình
. Nếu cầu về một hàng hóa là co giãn đơn vị, giá tăng 5% sẽ dẫn đến
tổng doanh thu giảm 5%
tổng doanh thu không đổi
tổng doanh thu tăng 5%
tổng doanh thu tăng nhiều hơn 5%
. Nếu độ co giãn của cầu theo giá bằng -2 có nghĩa là giá tăng 10% dẫn đến:
lượng cầu giảm 2%
lượng cầu giảm 20%
lượng cầu giảm 50%
lượng cầu tăng 2%
. Nếu Mai tối đa hóa ích lợi và 2 hàng hóa mà cô ta tiêu dùng có cùng ích lợi cận biên, thì
check_box Mai sẵn sàng trả giá như nhau cho 2 loại hàng hóa đó
Mai sẽ chỉ mua một trong 2 loại hàng hóa đó
Mai sẽ mua 2 loại với số lượng bằng nhau
Mai thu được tổng ích lợi như nhau từ mỗi loại hàng hóa
. Sản phẩm bình quân của lao động là
check_box Tổng sản phẩm chia cho lượng lao động
Độ dốc của đường sản phẩm bình quân
Độ dốc của đường tổng sản phẩm
Không có điều nào ở trên là đúng
. Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd Nếu chính phủ ấn định giá là 40 thì điều gì xảy ra:
Dư thừa 30
Thiếu hụt 20
Thiếu hụt 30
Thiếu hụt 50
. Thiếu hụt trên thị trường tồn tại khi:
check_box Giá thấp hơn giá cân bằng
Giá cao hơn giá cân bằng
Không đủ người sản xuất
Không đủ người tiêu dùng
. Việc sản xuất quá nhiều hàng hóa có ngoại ứng tiêu cực là ví dụ về
Quyền tối cao của người sản xuất
Quyền tối cao của người tiêu dùng
Tái phân phối thu nhập
Thất bại thị trường
A trồng lúa và B nuôi cá. Trong trường hợp nào thì A và B không thể thu được lợi ích từ trao đổi
check_box A không thích tiêu dùng cá và B không thích tiêu dùng lúa
A trồng lúa tốt hơn B và B nuôi cá tốt hơn A
B trồng cây và nuôi cá đều tốt hơn B
Cả A và B đều có thể thu được lợi ích trong tất cả các trường hợp
Bảo có thể ăn xôi hoặc phở. Giá của xôi là 1000đ, trong khi giá của phở là 5000đ. Giả sử ích lợi cận biên của xôi là MUx, của phở là MUp. ở điểm cân bằng, tỷ số MUx/ MUp bằng:
1/1
1/5
1/6
5/1
Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là:
Kinh tế chuẩn tắc
Kinh tế thực chứng
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Các đợt tiêm phòng để chống lại các bênh lây lan tạo ra
check_box Ngoại ứng tích cực
Cung cấp hàng hóa công cộng
Ngoại ứng tiêu cực
Thất bại thị trường
Các kết hợp hàng hoá nằm phía trong đường giới hạn khả năng sản xuất là:
Phân bổ hiệu quả
Phân bổ không hiệu quả
Sản xuất không hiệu quả
Tiêu dùng không hiệu quả
Các ngoại ứng tích cực là
check_box Những lợi ích mà những người không trả tiền cho sản phẩm được nhận
Những chi phí đánh vào những người không trả tiền cho sản phẩm
Những chi phí đánh vào những người trả tiền cho sản phẩm
Những lợi ích mà những người trả tiền cho sản phẩm nhận được
Các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập tăng lên, thặng dư tiêu dùng của hàng hóa thông thường thay đổi như thế nào?
check_box nó sẽ tăng
nó phụ thuộc vào hàng hóa khác là thông thường hay thứ cấp
nó sẽ giảm
vẫn giữ nguyên
Cầu của một hàng hoá luôn giảm khi
Giá của hàng hoá đó giảm
Giá của hàng hoá đó tăng
Giá của hàng hoá thay thế cho hàng hoá đó giảm
Thu nhập giảm
Câu nào sau đây là đúng
check_box Chi phí kinh tế lớn hơn chi phí tính toán và lợi nhuận kinh tế nhỏ hơn lợi nhuận tính toán
Chi phí kinh tế lớn hơn chi phí tính toán và lợi nhuận kinh tế lớn hơn lợi nhuận tính toán
Chi phí kinh tế nhỏ hơn chi phí tính toán
Chi phí kinh tế nhỏ hơn chi phí tính toán và lợi nhuận kinh tế lớn hơn lợi nhuận tính toán
Cầu sẽ co giãn nhiều hơn nếu
khoảng thời gian kể từ khi giá thay đổi dài hơn
sự sẵn có của hàng hóa thay thế ít hơn
thu nhập cao hơn
thu nhập thấp hơn
Cầu về một hàng hóa là không co giãn nếu
check_box giá tăng làm tổng doanh thu tăng
giá tăng làm tổng doanh thu giảm
thu nhập tăng làm giảm tổng doanh thu
thu nhập tăng làm tăng tổng doanh thu
Chi phí biến đổi trung bình đạt cực tiểu cùng mức sản lượng tại đó
sản phẩm cận biên đạt cực đại
sản phẩm cận biên dạt cực tiểu
sản phẩm trung bình đạt cực đại
sản phẩm trung bình đạt cực tiểu
Chi phí cận biên (MC) cắt
ATC và AVC tại điểm cực tiểu của chúng
ATC, AFC tại điểm cực tiểu của chúng
ATC, AVC và AFC tại điểm cực tiểu của chúng
AVC và AFC tại điểm cực tiểu của chúng
Chi phí cận biên được tính là
sự tăng lên của tổng chi phí chia cho sự gia tăng của sản lượng
sự tăng lên của tổng chi phí chia cho sự tăng lên của của lao động, với lượng vốn không đổi
tổng chi phí biến đổi trừ tổng chi phí cố định
tổng chi phí chia cho sản lượng
Chi phí cận biên là
sự gia tăng chi phí biến đổi khi thuê thêm một đơn vị lao động
sự gia tăng chi phí cố định khi thuê thêm một lao động
sự gia tăng tổng chi phí khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm
sự gia tăng tổng chi phí khi thuê thêm một đơn vị lao động
Chi phí cố định của một hãng là 100$. Nếu tổng chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm là 200$ và tổng chi phí sản xuất 2 đơn vị sản phẩm là 310$, chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm thứ 2 là
100$
110$
200$
210$
Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là:
Giá trị 10.000 đồng đối với người thợ cắt tóc
Việc sử dụng tốt nhất 10.000 đồng của người đó vào việc khác
Việc sử dụng tốt nhất cả thời gian và 10000 đồng của người đó
Việc sử dụng tốt nhất lượng thời gian cắt tóc vào việc khác
Chi phí cơ hội là:
Các cơ hội phải bỏ qua khi đưa ra sự lựa chọn
Giá trị của các cơ hội phải từ bỏ khi đưa ra lựa chọn
Giá trị của sự lựa chọn tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra sự lựa chọn
Tất cả các cơ hội kiếm tiền
Chi phí đầu vào để sản xuất ra dầu gội Romano dành cho các quý ông giảm xuống sẽ làm cho:
Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên.
Đường cầu dịch chuyển lên trên.
Đường cung dịch chuyển lên trên.
Đường cung dịch chuyển xuống dưới.
Chính phủ có thể khắc phục mất công bằng trong phân phối thu nhập thông qua
check_box Đánh thuế thu nhập
Quy định rằng tất cả mọi cá nhân đều lĩnh tiền lương như nhau
Thay đổi luật thừa kế tài sản
Tịch thu tài sản
Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy như an ninh quốc gia vì
Chính phủ hiệu quả hơn tư nhân trong việc cung cấp hàng hóa đó
Mọi người không đánh giá cao hàng hóa này
Ngành này có lợi nhuận lớn
Vấn đề tiêu dùng tự do xuất hiện
Chính phủ đặt giá trần đối với xăng dầu sẽ dẫn đến:
check_box Buôn lậu xăng dầu qua biên giới
Người dân mua ít xăng đi
Người sản xuất bán nhiều hơn
Người tiêu dùng sử dụng tiết kiệm hơn
Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu
Giảm giá và giảm sản lượng của nhà độc quyền
Giảm giá và tăng sản lượng của nhà độc quyền
Tăng giá và sản lượng của nhà độc quyền
Tăng lợi nhuận cho nhà độc quyền
Chính phủ giải quyết vấn đề ngoại ứng bằng cách
check_box Đánh thuế vào ngoại ứng tiêu cực và trợ cấp cho ngoại ứng tích cực
Đánh thuế vào ngoại ứng tích cực và trợ cấp cho ngoại ứng tiêu cực
thực hiện bồi thường tổn thất
Tổ chức một cuộc cấm vận sản phẩm có giới hạn
Co giãn của cầu theo thu nhập là phần trăm
thay đổi trong giá chia cho phần trăm thay đổi trong thu nhập
thay đổi trong lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi trong giá
thay đổi trong lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi trong thu nhập
thay đổi trong thu nhập chia cho phần trăm thay đổi trong lượng cầu
Có một thực tế rằng cốc nước cam thứ ba không mang lại sự thỏa mãn nhiều như cốc nước cam thứ hai, đây và một ví dụ về
lợi ích cận biên giảm dần
nghịch lí về giá trị
thặng dự tiêu dùng
tổng lợi ích giảm dần
Có thể hạn chế dư thừa hàng hóa trên thị trường thông qua:
check_box Giảm giá
Chính phủ tăng giá
Giảm lượng cầu
Tăng cung
Đặc điểm nào dưới đây không phải của cạnh tranh độc quyền
check_box Sản phẩm của các hãng trong ngành là giống hệt nhau
Các hãng chọn sản lượng ở mức chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên
Các hãng là những người tối đa hóa lợi nhuận
Ngành gồm nhiều hãng
Đặc điểm nào dưới đây không phải của độc quyền tập đoàn
check_box Lượng bán của một hãng sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến các hãng khác
Cỏc hóng là những người tối đa hóa lợi nhuận
Mỗi hóng đối diện với một đường cầu gẫy khúc
Ngành có nhiều hơn một hãng
Đặc điểm nào dưới đây là của độc quyền tập đoàn
check_box Các hãng tương đối lớn so với quy mô của thị trường
Các hãng sản xuất những sản phẩm khác biệt
Không có rào cản gia nhập ngành
Ngành gồm một số lượng lớn các hãng
Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng:
check_box Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung
Cả cung và cầu đều giảm
Cả cung và cầu đều tăng
Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung
Điều gì xảy ra với giá và lượng cân bằng khi cung tăng:
check_box Giá cân bằng giảm và lượng cân bằng tăng
Giá cân bằng tăng và lượng cân bằng giảm
Giá và lượng cân bằng giảm
Giá và lượng cân bằng tăng
Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền bán, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo
check_box Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR
Dễ dàng xâm nhập và rút khỏi thị trường
Lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn
MC
Sản phẩm đồng nhất
Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền bán, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo
check_box : Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR, MC
Điều nào dưới đây đúng với cạnh tranh độc quyền nhưng không đúng với độc quyền tập đoàn
check_box Mỗi hãng đối diện với đường cầu dốc xuống
Các hãng đều có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận
Các hãng là người đặt giá
Lượng bán của một hãng không tác động đáng kể đến hãng khác
Điều nào dưới đây gây ra sự dịch chuyển của đường cung:
Cầu hàng hoá thay đổi
Công nghệ sản xuất thay đổi
Sự xuất hiện của người tiêu dùng mới
Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi
Điều nào dưới đây không đúng trong trường hợp hãng cạnh tranh hoàn hảo.
Doanh thu cận biên bằng giá
Doanh thu cận biên thường nhỏ hơn doanh thu trung bình
Giá không đổi khi lượng bán thay đổi
Sự thay đổi tổng doanh thu bằng giá nhân với sự thay đổi lượng bán
Điều nào dưới đây không được coi là bộ phận của chi phí cơ hội của việc đi học đại học:
Chi phí ăn uống
Chi phí mua sách
Học phí
Thu nhập lẽ ra có thể kiếm được nếu không đi học
Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với Cà phê Trung Nguyên:
Các nhà sản xuất Chè Lipton quảng cáo cho sản phẩm của họ.
Giá Cà phê Trung Nguyên giảm xuống.
Giá hàng hoá thay thế cho Cà phê Trung Nguyên tăng lên.
Thị hiếu đối với Cà phê Trung Nguyên thay đổi.
Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
Đường cầu hoàn toàn co giãn đối với mỗi hãng
Đường cầu thị trường dốc xuống
Rất nhiều hãng, mỗi hãng bán một phần rất nhỏ
Sản phẩm khác nhau
Điều nào dưới đây làm dịch chuyển đường cung đối với Cà phê Trung Nguyên:
check_box Công nghệ chế biến cà phê Trung Nguyên thay đổi
Các nhà sản xuất Chè Lipton quảng cáo cho sản phẩm của họ.
Giá hàng hoá thay thế cho Cà phê Trung Nguyên tăng lên.
Thị hiếu đối với Cà phê Trung Nguyên thay đổi.
Điều nào dưới đây mô tả sự điều chỉnh của giá để hạn chế dư thừa?
check_box Nếu giá giảm, lượng cầu sẽ tăng trong khi lượng cung sẽ giảm
Nếu giá giảm, lượng cầu sẽ giảm trong khi lượng cung sẽ tăng
Nếu giá tăng, lượng cầu sẽ giảm trong khi lượng cung sẽ tăng
Nếu giá tăng, lượng cầu sẽ tăng trong khi lượng cung sẽ giảm
Điều nào sau đây được các nhà kinh tế học gọi là thất bại thị trường
chất lượng hàng hóa thấp
Cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cộng
Sự gia tăng của chi phí sinh hoạt
Thất nghiệp
Điều nào sau đây được các nhà kinh tế học gọi là thất bại thị trường
Chi phí sản xuất cao
Sản xuất những hàng hóa, dịch vụ gây ra ngoại ứng
Số vụ phá sản của doanh nghiệp ngày càng tăng
Sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong công việc
Điều nào sau đây mô tả đường cung
Số lượng hàng hoá mà người sản xuất muốn bán tại các mức thuế khác nhau
Số lượng hàng hoá mà người sản xuât muốn bán và có khả năng bán tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định (các yếu tố khác không đổi)
Số lượng hàng hoá mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán tại các mức thu nhập khác nhau
Số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua
Điều nào sau đây sau mô tả đường cầu:
Số lượng hàng hoá mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua tại các mức thu nhập
Số lượng hàng hoá mà người tiêu dùng có khả năng mua
Số lượng hàng hoá mà người tiêu dùng muốn mua
Số lượng hàng hoá mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định (các yếu tố khác không đổi)
Doanh thu cận biên của một hãng độc quyền bán là
Giá mà nhà độc quyền đặt cho sản phẩm
Lợi nhuận nhà độc quyền thu được vượt hơn so với lợi nhuận của một hãng trong ngành cạnh tranh
Sự thay đổi tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản phẩm
Thường lớn hơn giá
Doanh thu được xác định là
check_box Số thu từ việc bán các hàng hóa và dịch vụ
Khoản còn lại sau khi chi phí sản xuất được chi trả
Khoản trả cho các yếu tố sản xuất
Sự chênh lệch giữa số thu và chi phí
Độc quyền tự nhiên thường có
Chi phí cố định cao và chi phí cận biên cao
Chi phí cố định cao và chi phí cận biên thấp
Chi phí cố định thấp và chi phí cận biên cao
chi phí cố định thấp và chi phí cận biên thấp
Dọc theo đường giới hạn khả năng sản xuất, chi phí cơ hội là:
Bằng không
Là chi phí để sản xuất ra các kết hơp hàng hoá
Số lượng một hàng hoá được sản xuất ra
Số lượng một hàng hoá phải hy sinh để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá kia
Đối với hàng hóa bình thường, khi thu nhập tăng:
Đường cầu dịch chuyển sang phải
Đường cầu dịch chuyển sang trái
Đường cầu dịch chuyển xuống dưới
Lượng cầu giảm
Đối với một hãng độc quyền tự nhiên, đường tổng chi phí trung bình
Có thể giảm hoặc tăng khi hãng tăng sản lượng
Không đổi khi hãng tăng sản lượng
Luôn giảm khi hãng tăng sản lượng
Luôn tăng khi hãng tăng sản lượng
Đường cầu có độ dốc âm được xác định trực tiếp từ
check_box quy luật ích lợi cận biên giảm dần
ích lợi cận biên tăng dần
tăng giá
tổng ích lợi giảm dần
Đường cầu thị trường có thể được xác định bằng cách:
Cộng lượng mua của các người mua lớn
Cộng tất cả đường cầu cá nhân theo chiều dọc
Cộng tất cả đường cầu của các cá nhân theo chiều ngang
Cộng tất cả lượng cầu cá nhân theo chiều dọc
Đường cầu thị trường đối với hàng hóa cá nhân được xác định
Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều dọc
Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều ngang
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc
Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang
Đường cung của độc quyền bán
Là đường chi phí cận biên
Là đường chi phí cận biên phía trên chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
Là đường doanh thu cận biên
Trong độc quyền không có đường cung
Đường cung của một hãng cạnh tranh hoàn hảo là phần dốc lên của
Đường chi phí biến đổi trung bình của hãng, ở tất cả những điểm phía trên điểm chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
Đường chi phí cận biên của hãng, ở tất cả những điểm phía trên điểm chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
Đường chi phí cận biên của hãng, ở tất cả những điểm phía trên điểm chi phí cố định trung bình tối thiểu
Đường doanh thu cận biên của hãng, ở tất cả những điểm phía trên điểm tổng chi phí trung bình tối thiểu
Đường cung dịch chuyển sang phải có nghĩa là:
Cung giảm
Lượng cung giảm
Lượng cung không đổi
Lượng cung ứng với mỗi mức giá tăng lên
Đường cung ngắn hạn của ngành là
Là đường nằm ngang tại mức giá hiện hành
Tổng chiều dọc của các đường cung cá nhân các hãng
Tổng chiều ngang của các đường cung cá nhân các hãng
Tổng lượng bán của các hãng tại mức giá hiện hành
Đường cung thị trường có thể được xác định bằng cách:
Cộng lượng bán của các hãng lớn
Cộng tất cả đường cung cá nhân theo chiều dọc
Cộng tất cả đường cung của các cá nhân theo chiều ngang
Công tất cả lượng cung các nhân theo chiều dọc
Đường cung về thịt bò dịch chuyển là do:
Chi phí chăn nuôi bò tăng
Thay đổi giá của hàng hoá liên quan đến thịt bò
Thay đổi thị hiếu về thịt bò
Thu nhập thay đổi
Đường giới hạn khả năng sản xuất biểu thị:
Những kết hợp hàng hoá có thể sản xuất của nền kinh tế
Những kết hợp hàng hóa của nền kinh tế
Những kết hợp hàng hoá khả thi và hiệu quả của nền kinh tế
Những kết hợp hàng hoá mà nền kinh tế mong muốn
Đường giới hạn khả năng sản xuất của một nền kinh tế cũng chính là đường giới hạn khả năng tiêu dùng của nền kinh tế đó
check_box Khi nền kinh tế không tham gia vào thương mại quốc tế
Khi mức đánh đổi giữa hai hàng hóa là không thay đổi
Không xảy ra trong trường hợp nào
Trong tất cả các trường hợp
Giả sử bạn ăn xúc xích và uống Coca và bạn tin rằng thu được tổng ích lợi lớn nhất từ bữa ăn đó với mức chi là $6. Giá của một chiếc xúc xích và một lon Coca đều là $1. Có thể rút ra kết luận nào sau đây?
check_box số lượng chiếc xúc xích được ăn / số lượng lon Coca được uống
Bạn mua 3 chiếc xúc xích và 3 lon Coca
ích lợi cận biên của xúc xích / ích lợi cận biên của Coca
ích lợi cận biên của xúc xích và Coca là bằng nhau
tổng ích lợi thu được từ việc ăn xúc xích là lớn nhất
Giả sử bạn ăn xúc xích và uống Coca và bạn tin rằng thu được tổng ích lợi lớn nhất từ bữa ăn đó với mức chi là $6. Giá của một chiếc xúc xích và một lon Coca đều là $1. Có thể rút ra kết luận nào sau đây?
: số lượng chiếc xúc xích được ăn / số lượng lon Coca được uống, ích lợi cận biên của xúc xích và Coca là bằng nhau
Giả sử bạn ăn xúc xích và uống Coca và bạn tin rằng thu được tổng ích lợi lớn nhất từ bữa ăn đó với mức chi là $6. Giá của một chiếc xúc xích và một lon Coca đều là $1. Giả sử giá của một chiếc xúc xích tăng lên thành $2. Bạn sẽ thay đổi số lượng xúc xích và Coca được mua và tin rằng sẽ lại tối đa hóa tổng ích lợi. Có thể rút ra kết luận nào sau đây?
Bạn mua 2 chiếc xúc xích và 2 lon Coca
ích lợi cận biên của xúc xích phải tăng lên so với ích lợi cận biên của Coca
tổng ích lợi thu được từ việc ăn xúc xích là lớn nhất
tổng ích lợi từ việc ăn xúc xích bằng tổng ích lợi từ uống Coca
Giả sử giá của A giảm từ $10, 50 xuống $9, 50 làm cho lượng cầu về B tăng từ 7960 lên 8040 đơn vị. Co giãn chéo giữa A và B là:
check_box -0,1
~0,01
~0,1
-0,01
Giả sử giá của A giảm từ $10, 50 xuống $9, 50 làm cho lượng cầu về B tăng từ 7960 lên 8040 đơn vị. Co giãn chéo giữa A và B là:
check_box -0,1
0,01
-0,01
0,1
Giả sử giá của một hàng hóa tăng từ $5, 5 lên $6, 5 làm cho lượng cầu về hàng hóa đó giảm từ 12.000 xuống 11.500 đơn vị. co giãn khoảng của cầu theo giá là:
0,5
1
1000
2
Giả sử giá của một hàng hóa tăng từ $5, 5 lên $6, 5 làm cho lượng cầu về hàng hóa đó giảm từ 12.000 xuống 11.500 đơn vị. co giãn khoảng của cầu theo giá là:
check_box -0,5
-1
-1000
-2
Giả sử Hà có thể ăn táo, cam và đào. Nếu Hà tăng lượng cam tiêu dùng, ceteris paribus, theo lý thuyết ích lợi thì ích lợi cận biên của
cam giảm
cam không đổi
đào giảm
táo giảm
Giả sử một hãng tăng tổng số lao động từ 5 lên 6 công nhân, và kết quả là tổng sản phẩm của hãng tăng từ 100 đơn vị lên 400 đơn vị. Sản phẩm cận biên của đơn vị lao động thứ 6 là
100
200
300
50
Giả sử MUA và MUB tương ứng là ích lợi cận biên của hai hàng hóa A và B; PA và PB là giá của hai hàng hóa đó. Công thức nào sau đây minh họa ở điểm cân bằng?
MUA = MUB
MUA = MUB và PA = PB
MUA/ MUB = PA / PB
MUA/ MUB = PB / PA
Giả sử MUA và MUB tương ứng là ích lợi cận biên của hai hàng hóa A và B; PA và PB là giá của hai hàng hóa đó. Công thức nào sau đây minh họa ở điểm cân bằng?
MUA
MUA
MUA/ MUB
MUA/ MUB
MUB
MUB và PA
PA / PB
PB
PB / PA
Giả sử nước A xuất khẩu điện thoại sang nước B và nhập khẩu gạo từ nước C. Tình huống này cho thấy rằng
Nước A có lợi thế so sánh so với nước B trong việc sản xuất điện thoại, nước C có lợi thế so sánh so với nước A trong việc sản xuất gạo
Nước A có lợi thế so sánh so với nước C trong việc sản xuất gạo, nước B có lợi thế so sánh so với nước A trong việc sản xuất điện thoại
Nước A có lợi thế tuyệt đối so với nước B trong việc sản xuất điện thoại, nước C có lợi thế tuyệt đối so với nước A trong việc sản xuất gạo
Nước A có lợi thế tuyệt đối so với nước C trong việc sản xuất gạo, nước B có lợi thế tuyệt đối so với nước A trong việc sản xuất điện thoại
Giả sử ở Việt Nam, mức giá trong nước của cà chua khi không có thương mại quốc tế cao hơn mức giá thế giới. Điều này chứng tỏ rằng trong việc sản xuất cà chua thì
Các nước khác có lợi thế so sánh so với Việt Nam và Việt Nam nên nhập khẩu cà chua
Các nước khác có lợi thế so sánh so với Việt Nam và Việt Nam nên xuất khẩu cà chua
Việt Nam có lợi thế so sánh so với các nước khác và Việt Nam nên nhập khẩu cà chua
Việt Nam có lợi thế so sánh so với các nước khác và Việt Nam nên xuất khẩu cà chua
Giả sử tăng thêm 1 đơn vị lao động, từ 2 lên 3 công nhân, sản lượng tăng từ 10 đến 15 cái áo len. Sản phẩm cận biên của người công nhân thứ 3 là
1
3
4
5
Giả sử thị trường có ba cá nhân khác nhau có phương trình cầu như sau: P1 =100–Q1; P2= 80 – 0,5Q2 và P3 = 60 – 0,4Q3. Phương trình đường cầu của thị trường là:
P = 410 – 5,5Q
P = 410 – 5Q
Q= 410 – 5,5P
Q= 410 – 5P
Giả sử thị trường có ba cá nhân khác nhau có phương trình cung như sau: P1 =10 + Q1; P2 =18 +0,5Q2 và P3=16 + 0,4Q3. Phương trình đường cung của thị trường là:
check_box Q= -86 + 5,5P
P = -86 + 5,5Q
P = 86 + 5Q
Q= 86 + 5P
Hàm sản xuất ngắn hạn của một hãng mô tả
chi phí tối thiểu để sản xuất một lượng đầu ra cho trước
người quản lý hãng ra quyết định như thế nào trong giai đoạn ngắn
sản lượng đầu ra thay đổi như thế nào khi quy mô sản xuất thay đổi, lượng lao động không đổi
sản lượng đầu ra thay đổi như thế nào khi số lượng lao động thay đổi với quy mô nhà máy cố định
Hàm tổng lợi ích (TB) và hàm tổng chi phí (TC) của một hoạt động như sau: TB=200Q - Q2và TC=200 + 20Q + 0,5Q2. Khi Q=50 muốn tăng lợi ích ròng phải đưa ra sự lựa chọn nào:
check_box Tăng sản lượng
Chưa đủ thông tin để kết luận
Giảm sản lượng
Giữ nguyên sản lượng
Hàm tổng lợi ích (TB) và hàm tổng chi phí (TC) của một hoạt động như sau: TB=200Q - Q2và TC=200 + 20Q + 0,5Q2. Quy mô hoạt động tối đa hóa lợi ích là:
Q=100
Q=150
Q=200
Q=50
Hạn hán có thể sẽ:
Gây ra cầu tăng làm cho giá lúa gạo cao hơn
Gây ra sự vân động dọc theo đường cung lúa gạo tới mức giá cao hơn
Làm cho cầu đối với lúa gạo giảm xuống
Làm cho đường cung đối với lúa gạo dịch chuyển lên trên sang bên trái
Hàng hóa nào sau đây không có tính loại trừ trong tiêu dùng
Bảo tàng nghệ thuận
Cây cầu có thu phí
Ngọn hải đăng
Xe buýt của thành phố
Hiệu suất không đổi theo quy mô có nghĩa là khi tất cả các đầu vào tăng lên:
check_box Chi phí trung bình dài hạn không đổi
ATC không đổi
Chi phí trung bình dài hạn tăng cùng tốc độ tăng của đầu vào
Tổng sản phẩm không đổi
Hoa có thể chọn đi xem phim hoặc đi chơi tennis. Nếu như Hoa quyết định đi xem phim thì giá trị của việc chơi tennis là:
Bằng giá trị của xem phim
Không so sánh được với giá trị của xem phim
Là chi phí cơ hội của việc xem phim
Lớn hơn giá trị của xem phim
Học phí giảm sẽ làm giảm doanh thu của các trường đại học nếu cầu về giáo dục đại học là
âm
bằng 1
lớn hơn 1
nằm giữa 0 và 1
ích lợi cận biên bằng
check_box độ dốc của đường tổng ích lợi
nghịch đảo của tổng ích lợi
tổng ích lợi chia cho giá
tổng ích lợi chia cho số lượng hàng hóa tiêu dùng
Ích lợi tăng thêm từ tiêu dùng đơn vị hàng hóa cuối cùng gọi là
ích lợi cận biên
ích lợi cận biên trên một $
ích lợi trung bình
tổng ích lợi
Khả năng tối đa hóa lợi nhuận bằng việc đặt giá là
Có thể chỉ khi hãng giữ một bằng sáng chế về sản phẩm mà hãng bán
Có thể chỉ khi hãng là độc quyền tự nhiên
Một đặc trưng cơ bản của độc quyền
Một đặc trưng cơ bản của thị trường cạnh tranh
Khi cung tăng và cầu giảm thì:
check_box Giá cân bằng chắc chắn giảm
Giá cân bằng chắc chắn tăng
Giá cân bằng không thay đổi
Giá cân bằng tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ giảm của cầu và cung
Khi giá yếu tố đầu vào cố định của một hãng tăng sẽ làm cho
check_box Đường chi phí cận biên dịch chuyển lên trên
Đường chi phí biến đổi bình quân dịch chuyển lên trên
Đường tổng chi phí bình quân dịch chuyển lên trên
Đường tổng chi phí bình quân dịch chuyển xuống dưới
Khi nào hai nước A và B có thể thu được lợi ích từ việc trao đổi hai hàng hóa 1 và 2
Hai nước có thể thu được lợi ích từ việc trao đổi hai hàng hóa trong tất cả các trường hợp
Khi nước A chỉ có thể sản xuất hàng hóa 1, nước B chỉ có thể sản xuất hàng hóa 2
Khi nước A có thể sản xuất cả hai hàng hóa, nhưng chỉ có thể sản xuất hàng hóa 2 với chi phí lớn, trong khi nước B cũng có thể sản xuất cả hai hàng hóa, nhưng chỉ có thể sản xuất hàng hóa 1 với chi phí lớn
Khi nước A sản xuất cả hai hàng hóa đều tốt hơn nước B
Khi người lao động thứ 7 được thuê, sản lượng tăng từ 100 đơn vị một tuần lên 110 đơn vị một tuần. Khi người lao động thứ 8 được thuê, sản lượng tăng từ 110 lên 118 đơn vị. Đây là ví dụ về
chi phí cận biên giảm dần
hiệu suất giảm dần theo quy mô
năng suất cận biên giảm dần
sản xuất sử dụng nhiều lao động
Khi phân tích lợi ích và chi phí từ thương mại quốc tế, nếu ta nói rằng nước A là nước nhỏ có nghĩa là
check_box Nước A là người chấp nhận giá
Chỉ mức giá trong nước là có ý nghĩa với nước A, mức giá thế giới không có ý nghĩa gì
Lựa chọn của nước A về việc sẽ xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa nào không dựa trên nguyên tắc về lợi thế so sánh
Nước A chỉ có thể nhập khẩu chứ không thế xuất khẩu hàng hóa
Khi sản phẩm cận biên của lao động lớn hơn sản phẩm trung bình của lao động
đường tổng sản phẩm có độ dốc âm
hãng đang có năng suất cận biên giảm dần
sản phẩm cận biên của lao động đang tăng
sản phẩm trung bình của lao động đang tăng
Khi sản phẩm cận biên của lao động nhỏ hơn sản phẩm trung bình của lao động
đường tổng sản phẩm có độ dốc âm
hãng đang gặp năng suất cận biên giảm dần
sản phẩm cận biên của lao động đang tăng
sản phẩm trung bình của lao động đang tăng
Khi số lượng hàng hóa được tiêu dùng tăng lên
ích lợi cận biên giảm xuống
ích lợi cận biên không đổi
ích lợi cận biên tăng lên
tổng ích lợi giảm dần
Khi sự tiêu dùng có tính cạnh tranh và có tính loại trừ, thì sản phẩm là một
Hàng hóa công cộng
Hàng hóa do nhà nước cung cấp
Hàng hóa hỗn hợp
Hàng hóa tư nhân
Khi sự tiêu dùng không có tính cạnh tranh và không có tính loại trừ, thì sản phẩm là một
Hàng hóa công cộng
Hàng hóa do nhà nước cung cấp
Hàng hóa hỗn hợp
Hàng hóa tư nhân
Khi tiền lương lao động trực tiếp tăng lên
check_box Các đường TC, ATC, AVC và MC đều dịch chuyển lên trên
Các đường AFC, AVC, MC dịch chuyển lên trên
Các đường ATC, AVC, AFC dịch chuyển lên trên
Các đường TC,VC và FC dịch chuyển lên trên
Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa TC và VC
FC
giảm xuống khi sản lượng tăng lên
là AFC
MC
Lợi nhuận kinh tế được định nghĩa là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và
check_box Chi phí kinh tế của sản xuất
Chi phí lãi suất của sản xuất
Chi phí tính toán của sản xuất
Chi phí vượt quá của sản xuất
Lợi thế tuyệt đối được xác định bởi việc so sánh
check_box Mức đầu vào cần thiết cho một đơn vị đầu ra
Chi phí cơ hội
Điều kiện về địa điểm và kênh phân phối
Mức giá của đầu vào đất đai, lao động và vốn
Lượng cầu giảm có nghĩa là:
Dịch chuyển đường cầu sang phải
Dịch chuyển đường cầu sang trái
Vận động về phía dưới (bên phải) đường cầu
Vận động về phía trên (bên trái) đường cầu
Lượng hàng hóa công cộng do thị trường không bị điều tiết sản xuất có xu hướng:
check_box ít hơn mức sản lượng có hiệu quả
Bằng mức sản lượng có hiệu quả
Là mức sản lượng tối đa hóa tổng lợi ích công cộng
lớn hơn mức sản lượng có hiệu quả
Mai có thể mua A hoặc B. Giá của cả A và B là $1. Khi chi tiêu hết thu nhập, Mai thu được ích lợi cận biên từ mua A là 10 và từ B là 8. Mai sẽ có lợi hơn nếu
mua ít A hơn và nhiều B hơn
mua ít hơn cả A và B
mua nhiều A hơn và ít B hơn
mua nhiều A hơn và nhiều B hơn
Mô hình đường cầu gẫy
Cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào
Giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá
Giả định rằng doanh thu cận biên đôi khi tăng cùng với sản lượng
Nói rằng giá sẽ không đổi cho dù có sự dao động của cầu
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q + 169. Tìm đường cung của hãng?
check_box Ps = 2Q + 1
Ps = 2Q + 2
Ps = Q + 1
Ps = Q2 + 1
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q+ 169 . Hãng sẽ đóng cửa sản xuất khi giá bằng
check_box 1
2
3
4
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q+ 169. Hãng hoà vốn khi giá bằng:
check_box 13
12
14
15
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q+ 169. Nếu giá thị trường là P=55, hãng sẽ sản xuất tại mức sản lượng nào để tối đa hoá lợi nhuận
check_box Q = 27
Q = 26
Q = 28
Q = 29
Một hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận sẽ không bao giờ sản xuất ở mức sản lượng
Mà chi phí trung bình lớn hơn chi phí cận biên
Mà doanh thu cận biên nhỏ hơn giá
Mà hãng sẽ bị thua lỗ
Trong miền không co giãn của đường cầu
Một hãng nên đóng cửa sản xuất nếu giá
Lớn hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
Lớn hơn chi phí cố định trung bình tối thiểu
Nhỏ hơn chi phí biến đổi trung bình tối thiểu
Nhỏ hơn doanh thu trung bình tối thiểu
Một mô hình kinh tế tốt bao gồm:
Càng ít thông tin càng tốt
Càng nhiều thông tin càng tốt
Số lượng ít nhất các thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi đề cập trong mô hình
Trả lời tất cả các vấn đề kinh tế
Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được biểu diễn bằng phương trình sau X+2Y=100. Đường giới hạn năng lực sản xuất trên cho biết:
check_box Lượng X tối đa là 20 và lượng Y tối đa là 40
Lượng X tối đa là 30 và lượng Y tối đa là 40
Lượng X tối đa là 40 và lượng Y tối đa là 60
Lượng X tối đa là 50 và lượng Y tối đa là 100
Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được biểu diễn bằng phương trình sau X+2Y=100. Đường giới hạn năng lực sản xuất trên là:
Đường cong
Đường cong lồi so với gốc tọa độ
Đường cong lõm so với gốc tọa độ
Đường thẳng tuyến tính
Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được biểu diễn bằng phương trình sau X+2Y=100. Đường giới hạn năng lực sản xuất trên cho biết:
check_box Lượng X tối đa là 100 và lượng Y tối đa là 50
Lượng X tối đa là 20 và lượng Y tối đa là 40
Lượng X tối đa là 30 và lượng Y tối đa là 40
Lượng X tối đa là 40 và lượng Y tối đa là 60
Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được minh họa bởi phương trình sau: 2X2 +Y2=225 trong đó X là hàng hoá nông nghiệp còn Y là hàng hoá công nghiệp. Nền kinh tế có khả năng sản xuất kết hợp hàng hóa gồm X=10 và Y=10 hay không?
Nền kinh tế có khả năng sản xuất kết hợp hàng hóa trên nếu giá hàng hóa X tăng lên
Nền kinh tế có khả năng sản xuất kết hợp hàng hóa trên nếu giá hàng hóa Y tăng lên.
Nền kinh tế không có khả năng sản xuất kết hợp hàng hóa trên vì nó nằm ngoài khả năng của nền kinh tế.
Nền kinh tế không có khả năng sản xuất kết hợp hàng hóa trên vì X và Y sử dụng các nguồn lực khác nhau
Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được minh họa bởi phương trình sau: 2X2 +Y2=225 trong đó X là hàng hoá nông nghiệp còn Y là hàng hoá công nghiệp. Nếu X=10 thì lượng Y tối đa có thể sản xuất được là bao nhiêu?
check_box Y=5
Y=10
Y=15
Y=25
Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q. Để tối đa hoá doanh thu, nhà độc quyền sẽ sản xuất tại mức sản lượng Q và bán với giá P là:
check_box Q= 61; P = 61
Q= 60; P = 61
Q= 62; P = 62
Q= 63; P = 63
Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q. Để tối đa hoá lợi nhuận, nhà độc quyền sẽ sản xuất tại mức sản lượng Q và bán với giá P là:
check_box Q= 30; P = 92
Q= 30; P = 62
Q= 32; P = 90
Q= 92; P =30
Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q. Lợi nhuận tối đa mà nhà độc quyền có thể thu được là:
check_box IImax = 1700
IImax = 1400
IImax = 1500
IImax = 1800
Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q. Thặng dư sản xuất bằng:
PS=1500
PS=1600
PS=1700
PS=1800
Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q.Phần mất không nhà độc quyền gây ra đối với xã hội là(DWL):
check_box DWL = 150
DWL = 130
DWL = 140
DWL = 160
Một nhà độc quyền sẽ tăng mức giá tối đa hóa lợi nhuận khi
Chi phí biến đổi giảm
Chi phí cận biên tăng
Chi phí cố định tăng
Chi phí cố định trung bình giảm
Một nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P=1000-Q, trong đó P tính bằng $ và Q tính bằng chiếc. Nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC=21000+300Q Nếu chính phủ yêu cầu nhà độc quyền đặt giá bằng 500$. Lượng hàng hóa cung cấp là
check_box 500
450
600
700
Một nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P=1000-Q, trong đó P tính bằng $ và Q tính bằng chiếc. Nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC=21000+300Q Phần mất không gây ra cho xã hội là bao nhiêu?
DWL = 122500
DWL = 50000
DWL = 60000
DWL= 61250
Một nhà kinh tế học định nghĩa sở thích là
một đặc điểm tương tự như nhiệt độ
mức độ hài lòng cao nhất mà người tiêu dùng có thể đạt được
số lượng hàng hóa mà một người tiêu dùng lựa chọn
việc thích hay không thích các loại hàng hóa của một cá nhân
Một quốc gia có lợi thế so sánh trong việc sản xuất một sản phẩm nếu mức giá thế giới
Bằng với mức giá trong nước khi không có thương mại
Cao hơn mức giá trong nước khi không có thương mại
Không chịu ảnh hưởng từ các tổ chức thương mại quốc tế
Thấp hơn mức giá trong nước khi không có thương mại
Một thị trường độc quyền bán
Chỉ có duy nhất một người mua
Chỉ có một hãng duy nhất
Có nhiều sản phẩm thay thế
Không có rào cản đối với sự gia nhập của các hãng đối thủ
Nếu ATC đang giảm, khi đó MC phải
đang giảm
đang tăng
phía dưới ATC
phía trên ATC
Nếu cả cung và cầu đều tăng, giá thị trường sẽ:
Có thể tăng, giảm hoặc không đổi
Giảm
Không thay đổi
Tăng
Nếu cầu về nước cam ép là co giãn theo giá, thời tiết băng giá làm mất mùa cam sẽ gây ra
cả giá và lượng cân bằng về nước cam đều giảm
giá cân bằng cũng như tổng chi tiêu về nước cam tăng
giá cân bằng giảm nhưng tổng chi tiêu về nước cam tăng
lượng cân bằng giảm và tổng chi tiêu về nước cam cũng giảm
Nếu chi phí biến đổi trung bình để sản xuất 10 đơn vị sản phẩm là 18$ và chi phí biến đổi trung bình để sản xuất 11 sản phẩm là 20$, chúng ta biết rằng giữa 10 và 11 sản phẩm
check_box chi phí cận biên đang tăng
chi phí trung bình đang tăng
có sự dư thừa công suất
hiệu suất giảm dần không tồn tại
Nếu chính phủ muốn giá lúa giảm chính phủ có thể làm điều nào dưới đây:
check_box Tăng diện tích trồng lúa
Giảm diện tích trồng lúa
Mua lúa của nông dân cho quỹ dự trữ quốc gia
Tăng thuế từ phân bón
Nếu co giãn chéo giữa hai hàng hóa X và Y là dương, thì
cầu về X và Y đều co giãn theo giá
cầu về X và Y đều không co giãn theo giá
X và Y là 2 hàng hóa thay thế
X và Y là hai hàng hóa bổ sung
Nếu giá cam tăng lên bạn sẽ nghĩ gì về giá của quýt trên cùng một thị trường
Có thể tăng hoặc giảm
Giá quýt sẽ giảm
Giá quýt sẽ không đổi
Giá quýt sẽ tăng
Nếu giá của hàng hóa Y tăng làm cho cầu về hàng hóa X tăng thì
Cầu của hàng hóa X là co giãn theo giá
Co giãn chéo giữa X và Y là âm
X và Y là 2 hàng hóa bổ sung
X và Y là 2 hàng hóa thay thế
Nếu giá giảm 6% dẫn đến lượng cầu tăng 5%, độ co giãn của cầu bằng
check_box -0,83
-0,3
-0,6
-1,2
Nếu giá giảm 6% dẫn đến lượng cầu tăng 5%, độ co giãn của cầu bằng
0,3
0,6
0,83
1,2
Nếu giá giảm xuống rất nhiều dẫn đến lượng cầu tăng lên không đáng kể thì
Cầu là co giãn
Cầu là co giãn đơn vị
Cầu là không co giãn
co giãn của cầu xấp xỉ bằng vô cùng
Nếu giá hàng hoá X tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hoá Y về phía bên trái thì:
X và Y là hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng.
X và Y là hàng hoá thay thế trong tiêu dùng.
Y là hàng hoá bình thường
Y là hàng hóa cấp thấp
Nếu giá tăng 10% dẫn đến lượng cầu giảm 5% thì độ co giãn của cầu theo giá là:
-0,2
-0,5
-2
-5
Nếu giá tăng làm tổng doanh thu giảm thì co giãn của cầu theo giá là
bằng 0
bằng 1
lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1
lớn hơn 1
Nếu một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có thể bù đắp được chi phí biến đổi và một phần chi phí cố định thì nó đang hoạt động tại phần đường chi phí cận biên mà
Nằm dưới điểm hoà vốn
Nằm giữa điểm đóng cửa và điểm hòa vốn
Nằm trên điểm đóng cửa
Nằm trên điểm hòa vốn
Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất tại mức sản lượng tại đó chi phí cận biên lớn hơn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên
Giảm giá và giảm sản lượng
Giảm giá và tăng sản lượng
Không điều nào đúng
Tăng giá và giảm sản lượng
Nếu một quốc gia cho phép thương mại, và với một hàng hóa mức giá trong nước khi không có thương mại thấp hơn mức giá thế giới
Cần có thêm thông tin để quyết định nước đó có xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa hay không
Nước đó sẽ không xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa đó
Nước đó sẽ nhập khẩu hàng hóa đó
Nước đó sẽ xuất khẩu hàng hóa đó
Nếu mức giá thép trên thị trường thế giới cao hơn mức giá trong nước khi không có thương mại thì nước này nên
Không nhập khẩu hay xuất khẩu thép, vì nước đó đã có thể sản xuất thép với chi phí rẻ hơn so với các nước khác
Không nhập khẩu hay xuất khẩu thép, vì nước đó không thể thu được lợi ích từ thương mại
Nhập khẩu thép, vì nước đó có lợi thế so sánh trong sản xuất thép
Xuất khẩu thép, vì nước đó có lợi thế so sánh trong sản xuất thép
Nếu nước A có thể sản xuất lương thực, quần áo hoặc một kết hợp của hai loại hàng hóa này thì
Chi phí cơ hội của việc sản xuất lượng thực của nước A là nghịch đảo của chi phí cơ hội của việc sản xuất quần áo.
Nước A không thể có lợi thế tuyệt đối so với một nước khác trong việc sản xuất cả hai hàng hóa
Nước A nên tập trung sản xuất mặt hàng mà họ có lợi thế tuyệt đối
Nước A sẽ rất khó có thể thu được lợi ích từ việc trao đổi với một nước khác khi nước A sản xuất cả hai loại hàng hóa với mức độ hiệu quả cao
Nếu nước D có lợi thế so sánh so với các nước khác trong việc sản xuất đường, nhưng các nước khác có lợi thế tuyệt đối so với nước D trong việc sản xuất đường. Nếu thương mại quốc tế với đường được cho phép thì nước D sẽ
Không thu được lợi thế gì từ việc xuất khẩu hay nhập khẩu đường
Nhập khẩu đường
Xuất khẩu đường
Xuất khẩu hoặc nhập khẩu đường, nhưng không đủ thông tin để kết luận
Nếu nước E có lợi thế tuyệt đối so với các nước khác trong việc sản xuất đường, nhưng các nước khác có lợi thế so sánh so với nước E trong việc sản xuất đường. Nếu thương mại quốc tế với đường được cho phép thì nước E sẽ
Không thu được lợi thế gì từ việc xuất khẩu hay nhập khẩu đường
Nhập khẩu đường
Xuất khẩu đường
Xuất khẩu hoặc nhập khẩu đường, nhưng không đủ thông tin để kết luận
Nếu phần trăm tăng lên trong giá là như nhau có thể dẫn đến phần trăm giảm trong lượng cầu là nhiều hơn nếu
khoảng thời gian kể từ khi giá thay đổi ngắn hơn
tất cả các câu trên
tỷ lệ thu nhập cho chi tiêu vào hàng hóa đó là nhiều hơn
việc có được hàng hóa thay thế tốt là khó khăn hơn
Nếu sản lượng tăng từ 5 đến 10 làm cho tổng chi phí tăng từ 100$ lên 200$, chi phí cận biên của mỗi sản phẩm trong 5 sản phẩm tăng lên này là
10$
20$
22$
25$
Nếu tất cả các yếu tố đầu vào tăng 10% và sản lượng đầu ra tăng nhỏ hơn 10%. Đây là trường hợp:
check_box Hiệu suất giảm theo quy mô
Hiệu suất không đổi theo quy mô
Hiệu suất tăng theo quy mô
Tổng chi phí bình quân tăng
Nếu tiêu dùng hết thu nhập và ích lợi cận biên trên một $ của tất cả các hàng hóa chi mua là bằng nhau thì
ích lợi cận biên là lớn nhất
người tiêu dùng không thể thu được tổng ích lợi cao hơn thậm chí với mức thu nhập cao hơn
tổng ích lợi là lớn nhất
tỷ lệ thu nhập chi cho 2 hàng hóa là bằng nhau
Nếu X và Y là hai hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra hàng hóa X giảm xuống, thì giá của:
cả X và Y đều giảm
cả X và Y đều tăng
X sẽ giảm và Y sẽ tăng
X sẽ tăng và Y sẽ giảm
Nguyên lý về lợi thế so sánh cho thấy
Không phải tất cả các nước đều có thế thu lợi từ thương mại quốc tế
Một quốc gia có thể thu lợi từ việc tập trung nguồn lực vào hàng hóa mà họ sản xuất hiệu quả nhất
Một quốc gia có thể thu lợi từ việc xuất khẩu hàng hóa, nhưng không thể thu lợi từ việc nhập khẩu hàng hóa
Mức giá thế giới sẽ có hiệu lực ở tất cả các nước, cho dù nước đó có cho phép thương mại quốc tế hay không
Nhà độc quyền đối diện với đường cầu dốc xuống, doanh thu cận biên không bao giờ lớn hơn giá vì
Người sản xuất sản phẩm thay thế duy trì giá thấp
Nhà độc quyền phải chấp nhận doanh thu cận biên vì nó được suy ra từ đường cầu thị trường
Nhà độc quyền phải giảm giá để bán thêm sản phẩm trong bất kỳ giai đoạn nào
Nhà độc quyền sẽ là một tập đoàn lớn hơn với chi phí cố định cao hơn
Nhân tố nào sau gây ra sự vận động dọc theo đường cầu:
Giá của bản thân hàng hoá
Giá hàng hoá liên quan
Thị hiếu
Thu nhập
Nước A không cho phép thương mại quốc tế. Ở nước này, người ta có thể mua 1 cân cá với giá là 2 cân thịt bò. Ở các nước khác, người ta có thể mua 1 cân cá với giá là 1,5 cân thịt bò. Điều này chỉ ra rằng
Các nước khác có lợi thế so sánh so với nước A trong việc sản xuất thịt bò
Mức giá thịt bò ở nước A cao hơn mức giá thế giới
Nếu nước A cho phép thương mại quốc tế, họ sẽ nhập khẩu cá
Nước A có lợi thế so sánh so với các nước khác trong việc sản xuất cá
Nước A không cho phép thương mại quốc tế. Ở nước này, người ta có thể mua 1 cân cá với giá là 2 cân thịt bò. Ở các nước khác, người ta có thể mua 1 cân cá với giá là 3 cân thịt bò. Điều này chỉ ra rằng
Nếu nước B cho phép thương mại quốc tế, họ sẽ xuất khẩu cá
Nước B có lợi thế so sánh so với các nước khác trong việc sản xuất thịt bò
Nước B có lợi thế tuyệt đối so với các nước khác trong việc sản xuất cá
Tất cả các phương án đều chính xác
Ở điểm cân bằng, câu nào sau đây là không đúng?
ích lợi cận biên trên một $ của tất cả các hàng hóa chi mua là bằng nhau
tổng ích lợi của tất cả các hàng hóa là bằng nhau
với mức thu nhập và giá cho trước, người tiêu dùng có thể tìm được những kết hợp hàng hóa khác mang lại mức lợi ích thấp hơn
với mức thu nhập và giá cho trước, người tiêu dùng sẽ tốiđa hóa ích lợi
Phần chi phí biến đổi trung bình đang giảm dần chính là phần tại đó
chi phí cận biên đang tăng
sản phẩm cận biên đang giảm
sản phẩm trung bình đang giảm
sản phẩm trung bình đang tăng
Quy luật hiệu suất giảm dần đúng với
check_box Đầu vào lao động và tư bản
Đầu vào lao động
Đầu vào tư bản
Không có câu nào đúng
Quy luật năng suất cận biên giảm dần nói rằng
Khi một hãng sử dụng ngày càng nhiều một đầu vào biến đổi, với lượng các đầu vào cố định cho trước, sản phẩm cận biên của đầu vào biến đổi cuối cùng sẽ giảm xuống
Khi một hãng sử dụng ngày càng nhiều một đầu vào biến đổi, với lượng các đầu vào cố định cho trước, sản phẩm trung bình của đầu vào biến đổi cuối cùng sẽ giảm xuống
Khi quy mô của nhà máy tăng lên, chi phí trung bình của nó giảm xuống
Khi quy mô của nhà máy tăng lên, sản phẩm cận biên của nó sẽ giảm
Sản phẩm cận biên của lao động là sự thay đổi trong tổng sản phẩm gây ra bởi
sự thay đổi trong chi phí lao động
tăng một đơn vị cả vốn và lao động
tăng một đơn vị lao động, với lượng vốn không đổi
tăng một đơn vị vốn, với lượng lao động không đổi
Sự tiêu dùng tự do (không phải trả tiền):
Có nguyên nhân là chính phủ cung cấp hàng hóa miễn phí
Có thể xảy ra nếu việc tiêu dùng hàng hóa dịch vụ không có tính loại trừ
Có thể xảy ra nếu việc tiêu dùng hàng hoặc dịch vụ có tính loại trừ
Là một đặc trưng của hàng hóa tư nhân thuần túy
Sức mạnh thị trường đề cập tới
Khả năng đạt được chỉ tiêu sản xuất
Khả năng đặt giá
Khả năng kiểm soát thị trường
Việc sản xuất một sản phẩm chất lượng cao mà rất ít người mua có thể cưỡng lại được
Tăng giá một đầu vào cố định sẽ làm cho
Đường chi phí biến đổi trung bình dịch chuyển lên trên
đường chi phí cận biên dịch chuyển lên trên
đường tổng chi phí trung bình dịch chuyển lên trên
đường tổng chi phí trung bình dịch chuyển xuống dưới
Tăng trưởng kinh tế có thể được minh hoạ bởi:
Sự dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất ra bên ngoài
Sự dịch chuyển đường giới hạn khả năng sản xuất vào bên trong
Sự vận động dọc theo đường giới hạn khả năng sản xuất
Sự vận động theo đường giới hạn khả năng sản xuất sang bên phải
Theo lý thuyết về ích lợi, người tiêu dùng
check_box tối đa hóa ích lợi và làm cân bằng ích lợi cân biên trên một $ của tất cả các hàng hóa chi mua
tiết kiệm một phần thu nhập của họ để chi tiêu trong tương lai
tối đa hóa ích lợi bằng việc tiêu dùng số lượng hàng hóa xa xỉ nhiều nhất mà anh ta có thể mua được
tối đa hóa ích lợi và tối thiểu hóa ích lợi cận biên
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd. Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/ sản phẩm, xác định phần thuế mà người sản xuất phải chịu/ sản phẩm
check_box 5/sản phẩm
4/sản phẩm
6/sản phẩm
7/sản phẩm
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd. Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/ sản phẩm, xác định phần thuế mà người tiêu dùng phải chịu/ sản phẩm?
check_box 5/sản phẩm
4/sản phẩm
6/sản phẩm
7/sản phẩm
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd Nếu chính phủ ấn định giá là 80 thì điều gì xảy ra
Dư thừa 50
Dư thừa 60
Thiếu hụt 40
Thiếu hụt 50
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/ sản phẩm, xác định điểm cân bằng mới
Pe = 60 và Qe = 40
Pe = 60 và Qe = 45
Pe = 65 và Qe = 40
Pe = 65 và Qe = 45
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd Tính giá và sản lượng lượng cân bằng
check_box Pe =55 và Qe = 45
Pe = 45 và Qe = 55
Pe = 50 và Qe = 45
Pe = 55 và Qe = 40
Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd Tổng doanh thu tại mức giá cân bằng là bao nhiêu?
TR=2200
TR=2250
TR=2310
TR=2475
Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh và được mô tả bằng hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd. Khi áp đặt giá P=40, lợi ích ròng xã hội bằng:
check_box NSB = 1800
NSB = 1250
NSB = 1350
NSB = 1600
Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh và được mô tả bằng hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd. Tính giá và sản lượng lượng cân bằng
Pe = 45 và Qe = 55
Pe = 50 và Qe = 45
Pe = 55 và Qe = 40
Pe = 55 và Qe = 45
Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh và được mô tả bằng hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 - Qd. Tính thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng:
check_box CS = 1012,5; PS = 1012,5
CS = 1012,5; PS = 2025
CS = 2025; PS = 1012,5
CS = 2025; PS = 2025
Thu nhập của Minh tăng từ $950/ tuần lên $1050/tuần. Kết quả là anh ta quyết định tăng số bộ phim anh ta sẽ xem lên 5%. Vậy cầu về phim của Minh là:
check_box không co giãn theo thu nhập
co giãn theo giá
co giãn theo thu nhập
không co giãn theo giá
Thu nhập không công bằng trong nền kinh tế vì
check_box Thị trường xác định giá yếu tố sản xuất
Các cá nhân khác nhau có các nguồn lực giống nhau
Các hộ gia đình trốn thuế
Chính phủ đánh thuế thu nhập
Thu nhập tăng 10% làm cho lượng cầu tăng 5%. Co giãn của cầu theo thu nhập là:
0,5
-0,5
2,0
-2,0
Thực tiễn nhu cầu của con người không được thoả mãn đầy đủ với nguồn lực hiện có được gọi là vấn đề:
Chi phí cơ hội
Khan hiếm
Kinh tế chuẩn tắc
Sản xuất cái gì
Thuế đánh vào đơn vị hàng hoá của nhà sản xuất sẽ làm cho:
check_box Đường cung của nhà sản xuất dịch chuyển lên trên
Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên
Đường cầu của người tiêu dùng dịch chuyển lên trên
Đường cung của nhà sản xuất dịch chuyển xuống dưới
Tổng ích lợi bằng
check_box tổng ích lợi cận biên của tất cả các đơn vị hàng hóa được tiêu dùng
độc dốc của đường ích lợi cận biên
ích lợi cận biên của đơn vị hàng hóa cuối cùng chia cho giá
phần diện tích nằm dưới đường cầu, nằm trên đường giá thị trường
Trong các đẳng thức dưới đây đẳng thức nào đúng ứng với mức sản lượng tại đó ATC đạt giá trị cực tiểu
check_box P=AVC
AVC=FC
MC = AVC
MC=ATC
Trong các đẳng thức dưới đây đẳng thức nào đúng ứng với mức sản lượng tại đó ATC đạt giá trị cực tiểu
check_box : MC=ATC, P=AVC
Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu bình quân của một hãng là
Bằng giá
Doanh thu cận biên chia cho giá
Doanh thu nhận được khi thuê thêm một đơn vị lao động
Tổng doanh thu chia tổng chi phí
Trong dài hạn thì:
Chỉ có quy mô nhà xưởng là cố định
Không có điều nào ở trên là đúng
Tất cả các đầu vào đều biến đổi
Tất cả các đầu vào đều cố định
Trong dài hạn, tất cả các hãng trong ngành cạnh tranh độc quyền thu được
check_box Lợi nhuận kinh tế bằng 0
Lợi nhuận kinh tế âm
Lợi nhuận kinh tế dương
Lợi nhuận tính toán bằng 0
Trong điều kiện nào dưới đây, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ kiếm được lợi nhuận kinh tế
ATC>AR
ATC>MC
MR>ATC
MR>AVC
Trong kinh tế học, ngắn hạn đề cập đến giai đoạn
khi tất cả các đầu vào đều biến đổi nhưng công nghệ không đổi
một năm trở xuống
trong đó ít nhất một đầu vào cố định và ít nhất một đầu vào biến đổi
trong đó tất cả các đầu vào đều biến đổi
Trong nền kinh tế thị trường, giá cân bằng được xác định bởi
Chi phí sản xuất hàng hóa
Chính phủ
Cung hàng hoá
Tương tác giữa cung và cầu
Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai?
Chi phí cận biên bằng sự thay đổi tổng chi phí chia cho sự thay đổi sản lượng
đường chi phí trung bình có dạng chữ U
đường tổng chi phí có dạng chữ U
Tổng chi phí trung bình bằng tổng chi phí chia cho sản lượng
Trong những tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn dưới đây, tuyên bố nào là sai?
đường chi phí cận biên cắt đường chi phí biến đổi trung bình ở điểm cực tiểu của chi phí biến đổi trung bình
khỏang cách giữa tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần khi sản lượng tăng
khoảng cách giữa tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần là chi phí cận biên
tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình có dạng chữ U
Trong phân tích về lợi ích và chi phí từ thương mại quốc tế, việc giả sử một nền kinh tế là nhỏ thường được thực hiện bởi
Để có thể loại bỏ khả năng nước này đặt thuế hoặc hạn ngạch nhập khẩu
Nhờ đó chúng ta có thể giả sử rằng mức giá thế giới sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của quốc gia này vào thương mại quốc tế
Tất cả các phương án đều đúng
Việc phân tích lợi ích và chi phí từ thương mại quốc tế không thể được thực hiện nếu không đặt giả thiết này
Tuyên bố nào dưới đây là đúng?
Đường sản phẩm trung bình đạt giá trị cao nhất khi sản phẩm cận biên bằng sản phẩm trung bình
Đường tổng sản phẩm tối đa tại sản phẩm cận biên tối thiểu
Khi đường sản phẩm trung bình đang giảm, sản phẩm cận biên lớn hơn sản phẩm trung bình
Khi đường sản phẩm trung bình đang tăng, sản phẩm cận biên thấp hơn sản phẩm trung bình
Tuyên bố nào dưới đây là sai
Chi phí cận biên là sự gia tăng của tổng chi phí do sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm
Chi phí cố định trung bình cộng chi phí biến đổi trung bình bằng tổng chi phí trung bình
Tổng chi phí bằng chi phí cố định cộng chi phí trung bình
Tổng chi phí trung bình là tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm
Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng của mình vào một công việc kinh doanh và kiếm được lợi nhuận tính toán là 40 triệu đồng sau một năm. Giả định các yếu tố khác không đổi thì lợi nhuận kinh tế bạn thu được là:
check_box 25 triệu đồng
2 triệu đồng
20 triệu đồng
5 triệu đồng
Vấn đề khan hiếm tồn tại:
Chỉ khi con người không tối ưu hoá hành vi
Chỉ trong các nền kinh tế chỉ huy
Chỉ trong các nền kinh tế thị trường
Trong tất cả các nền kinh tế
Vấn đề nào dưới đây không thuộc kinh tế vĩ mô:
check_box Các nguyên nhân làm giá cam giảm
Các nguyên nhân làm giảm mức giá bình quân
Tác động của thâm hụt ngân sách đến lạm phát
Việc xác định mức thu nhập quốc dân
Với giả định các yếu tố khác không thay đổi, luật cầu cho biết:
Giá hàng hoá càng cao thì lượng cầu càng giảm
Giá hàng hoá càng cao thì lượng cung càng giảm
Giá và lượng cung có mối quan hệ thuận chiều
Khi thu nhập tăng sẽ làm tăng khả năng thanh toán

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập