S là phía ngoài mặt cầu Kết quả nào sau đây đúng?  
10
15
5
-6

check_box check_box 


Cho C là đường biên của hình chữ nhật D= [1,-1] x [0,2]Tính Chọn kết quả đúng?
I = 1
I = 2
I = 3
I = 0
Cho C là đường biên của hình chữ nhậtTính tích phân đường loại 2 sau :Chọn kết quả đúng?
I = 3
I = -3
I = 6
I = - 6
Cho C là đường biên của hình chữ nhậtTính tích phân đường loại 2 sau :Chọn kết quả đúng?
check_box I = - 6
I = 3
I = -3
I = 6
Giải phương trình biến số phân lyGiải phương trình biến số phân lyGiải phương trình biến số phân ly-
Giải phương trình biến số phân ly:Chọn kết quả đúng?Giải phương trình đẳng cấpGiải phương trình đẳng cấpGiải phương trình sau:Kết quả nào sau đây l à đúng?Giải phương trình thuần nhấtGiải phương trình vi phân sau:Kết quả nào sau đây là đúng?Giải phương trình vi phân sau:Kết quả nào sau đây là đúng?Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: Kết quả nào sau đây đúng?Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: Kết quả nào sau đây đúng?Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: Kết quả nào sau đây đúng?Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: Kết quả nào sau đây đúng?Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: Kết quả nào sau đây đúng?Giải phương trình vi phân cấp 1Chọn kết quả đúng?Giải phương trình vi phân sau:Kết quả nào sau đây là đúng?Giải phương trình vi phân sau:Kết quả nào sau đây là đúng?Gọi S là diện tích được giới hạn bởi các đường: Kết quả của S là?Kết quả nào sau đây là đúng?Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box 


Lấy theo đường thẳng nối từ O(0,0) đến điểm M(1,2)Chọn kết quả đúng?
1
0
2
4
S là phía ngoài mặt cầu Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tích tích phân đường :Trong đó C là nối A(1,0), B(0,1), C(0,0)Chọn kết quả đúng?Tích tích phân đường :Trong đó C là nối A(9,6), B(1,2)Chọn kết quả đúng?Tích tích phân mặt Trong đó, S là phía  Kết quả nào sau đây đúng?  Tích tích phân mặt Trong đó, S là phía  Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tìm miền xác định tích phân bội ba của f(x,y,z) với miền D là:Kết quả nào sau đây là đúng?Tìm nghiệm của phương trình vi phân sau bằng phương pháp tách biến: Chọn kết quả đúng?Tìm nghiệm tổng của ptvp sau: với Chọn kết quả đúng?Tìm nghiệm tổng của ptvp sau: với Chọn kết quả đúng?
check_box 


Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:Kết quả đúng là?Tìm nghiệm tông quát của phương trình:2xydx + dy = 0Kết quả đúng là?Tìm nghiệm tổng quát của ptvp sau: Chọn kết quả đúng?Tính , trong đó S  Kết quả nào sau đây đúng?  Tính , trong đó S  Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính , trong đó S là phần mặt phẳngnằm trong góc phần 8 thứ nhất.Kết quả nào sau đây đúng?Tính , trong đó S là phần mặt phẳngnằm trong góc phần 8 thứ nhất.Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính , trong đó V là miền giới hạn bởi mặt trụ: .Và các mặt phẳng x=0, y=0 , z=aKết quả nào sau đây đúng?Tính , trong đó V là miền giới hạn bởi mặt trụ: .Và các mặt phẳng x=0, y=0 , z=aKết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính , trong đó V là nửa trên của hình vành cầu:.Kết quả nào sau đây đúng?Tính , trong đó V là nửa trên của hình vành cầu:.Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính diện tích phần mặt phẳng Kết quả nào sau đây đúng?    Tính diện tích phần mặt phẳng Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính I= , trong đó S Kết quả nào sau đây đúng?

π

Tính I= , trong đó S Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 4π


π
Tính I= , S là phần mặt phẳng x+y+z=1 nằm trong góc phần tám thứ nhất.Kết quả nào sau đây đúng?Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặtKết quả nào sau đây đúng?Tính tích phân Miền giới hạnTính tích phân Miền giới hạn
check_box 


Tính tích phân , L là đường Chọn kết quả đúng?
1


Tính tích phân , L là đường Chọn kết quả đúng?
check_box 


1
Tính tích phân , với .Tính tích phân , với .
check_box 


Tính tích phân , với .Tính tích phân , với .
check_box 


Tính tích phân , với


1
Tính tích phân , vớiTính tích phân , với D giới hạn bởi đường tròn

-

-
Tính tích phân , với D giới hạn bởi đường tròn

-

-
Tính tích phân , với D giới hạn bởi đường tròn và y ≥ 0Tính tích phân , với D giới hạn bởi đường tròn và y ≥ 0
check_box 


Tính tích phân , với D giới hạn bởi đường tròn
check_box 

-
-
Tính tích phân , với D giới hạn bởi đường tròn
check_box 

-
-
Tính tích phân , với D giới hạn bởi các đường trònTính tích phân , với D giới hạn bởi các đường tròn
check_box 


Tính tích phân , với là hình tròn .Tính tích phân , với là hình tròn .
check_box 


Tính tích phân , với
check_box 


1
Tính tích phân , với
check_box 


Tính tích phân :D là miền giới hạn bởi -1≤x≤1, 0≤y≤1Tính tích phânTính tích phân bội ba sau , trong đó V là miền xác định bởi các mặt:.Kết quả nào sau đây đúng?Tính tích phân bội ba sau , trong đó V là miền xác định bởi các mặt:.Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính tích phân đường Trong đó AB là đoạn đường thẳng y = -2x+2 từ điểm A(1,0) đến điểm B(0,2)Chọn kết quả đúng?
I = 2
I= -2
I = 1
I = -1
Tính tích phân I= , D giới hạn bởi y = x, y = 2x, x = 2
10
-6
15
5
Tính tích phân mặt , S là phần của mặt  Kết quả nào sau đây đúng?  Tính tích phân mặt , S là phần của mặt  Kết quả nào sau đây đúng?
check_box 


Tính tích phân: Miền giới hạnTính tích phân: Miền giới hạn
check_box 


Trong đó C có phương trìnhChọn kết quả đúng?Trong đó C có phương trìnhChọn kết quả đúng?
check_box 


Trong đó C có phương trìnhChọn kết quả đúng?
-1
0
1
2
Trong đó C có phương trìnhChọn kết quả đúng?
check_box 0
1
-1
2
Trong đó C là đường biên của tam giác O(0,0), A(1,0), B(0,1)Chọn kết quả đúng?Trong đó D là hình tròn: Kết quả nào sau đây là đúng?
I = -6π
I = -5π
I = 5π
I = 6π
Trong đó D là hình tròn: Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box I = 6π
I = 5π
I = -5π
I = -6π
Trong đó D là tam giác: OAB với O(0,0), A(1,0), B(0,1) Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box I = 2/3
I=1
I = 2
I = - 1
Trong đó D là tam giác: OAB với O(0,0), A(1,0), B(0,1) Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box I = 2/3
I=1
I = 2
I = - 1
Trong đó D là tam giác: OAB với O(0,0), A(1,0), B(0,1)Kết quả nào sau đây là đúng?
I = - 1
I = 1
I = 2
I=0
Trong đó V được giới hạn bởi: Kết quả nào sau đây là đúng?Trong đó V được giới hạn bởi: Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box 


Trong đó V giới hạn bởi:Kết quả nào sau đây là đúng?Trong đó V giới hạn bởi:Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box 


V là nửa của mặt cầu:Kết quả nào sau đây là đúng?V là nửa của mặt cầu:Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box 


Xác định cận của tích phân ,   trong đó D được cho bởi các đường: D: x + y  ≤ 1, x -  y ≤  -1 và x  ≥ 0
x =0 ; x= 1; y= 1- x; y = x - 1
x =0 ; x= 1; y= x; y = x - 1
x =0 ; x= -1; y= x; y = x - 1
x =0 ; x= -1; y= x; y =1- x
Xác định cận của tích phân , trong đó D được cho bởi