Ai là người có quyền mở cuộc họp tại 1 công ty
Chủ tịch HĐQT
Đại hội đồng cổ đông
Giám đốc
Tổng giám đốc
Bằng những kiến thức đã học, bạn hãy chọn các ý đúng trong các ý sau đây : giao tiếp gián tiếp bao gồm các loại giao tiếp :1. Giao tiếp qua điện thoại.2. Giao tiếp qua email.3. Giao tiếp trực diện song phương.4. Giao tiếp qua trung gian.5. Giao tiếp trực diện bằng lời.
check_box Ý 1,2,4
Ý 1,2,3
Ý 1,2,5
Ý 1,3,5
Bằng những kiến thức đã học, bạn hãy chọn các ý đúng trong các ý sau đây : giao tiếp trực tiếp bao gồm các loại giao tiếp :1. Giao tiếp qua điện thoại.2. Giao tiếp bằng cử chỉ, động tác.3. Giao tiếp trực diện song phương.4. Giao tiếp qua trung gian.5. Giao tiếp trực diện bằng lời.
check_box Ý 2,3,5
Ý 1,2,3
Ý 1,2,4
Ý 1,3,5
Bằng những kiến thức đã học, bạn hãy chọn các ý đúng trong các ý sau đây : giao tiếp trực tiếp bao gồm các loại giao tiếp:1. Giao tiếp qua điện thoại.2. Giao tiếp bằng cử chỉ, động tác.3. Giao tiếp trực diện song phương.4. Giao tiếp qua trung gian.5. Giao tiếp trực diện bằng lời.
check_box Ý 2,3,5
Ý 1,2,3
Ý 1,2,4
Ý 1,3,5
Bằng những kiến thức đã học, bạn hãy chọn các ý đúng trong các ý sau đây: giao tiếp gián tiếp bao gồm các loại giao tiếp:1. Giao tiếp qua điện thoại.2. Giao tiếp qua email.3. Giao tiếp trực diện song phương.4. Giao tiếp qua trung gian.5. Giao tiếp trực diện bằng lời.
check_box Ý 1, 2, 4
Ý 1, 2, 3
Ý 1, 2, 5
Ý 1, 3, 5
Bước 1 Tiếp nhận đăng kí văn bản đến bao gôm mấy nội dung chính
2
3
4
5
Bước 1 Tiếp nhận đăng ký văn bản đến bao gồm mấy nội dung chính
check_box 4
2
3
5
Bước 1 trong quy trình giải quyết công văn đến là
Giải quyết văn bản đến
Kiểm tra thể thức hình thức trình bày vb
Tiếp nhận đăng kí văn bản đến
Trình và chuyển giao văn bản đến
Bước 1 trong quy trình giải quyết công văn đến là
check_box Tiếp nhận đăng ký văn bản đến
Giải quyết văn bản đến
Kiểm tra thể thức hình thức trình bày văn bản
Trình và chuyển giao văn bản đến
Bước 2 Trình và chuyển giao văn bản Đến bao gồm mấy nội dung chính
2
3
4
5
Bước 2 trong quy trình giải quyết công văn đến là
Giải quyết văn bản đến
Kiểm tra thể thức hình thức trình bày vb
Tiếp nhận đăng kí văn bản đến
Trình và chuyển giao văn bản đến
Bước 2 trong quy trình giải quyết công văn đến là
check_box Trình và chuyển giao văn bản đến
Giải quyết văn bản đến
Kiểm tra thể thức hình thức trình bày văn bản
Tiếp nhận đăng ký văn bản đến
Bước 3 Giải quyết theo dõi đôn đốc việc giải quyết văn bản Đến bao gôm mấy nội dung chính:
2
3
4
5
Bước 3 Giải quyết theo dõi đôn đốc việc giải quyết văn bản Đến bao gồm mấy nội dung chính:
check_box 2
3
4
5
Bước 3 trong quy trình giải quyết công văn đến là
Giải quyết văn bản đến
Kiểm tra thể thức hình thức trình bày vb
Tiếp nhận đăng kí văn bản đến
Trình và chuyển giao văn bản đến
Bước 3 trong quy trình giải quyết công văn đến là
check_box Giải quyết văn bản đến
Kiểm tra thể thức hình thức trình bày văn bản
Tiếp nhận đăng ký văn bản đến
Trình và chuyển giao văn bản đến
Bước đầu tiên trong giai đoạn tiến hành hội nghị là gì?
Đón tiếp đại biểu
Khai mạc hội nghị
Phân phát văn kiện, tài liệu
Tiến hành hội nghị
Bước nào dưới đây đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác
Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu
Chuẩn bị quần áo
Chuẩn bị va li
Chuẩn bị việc nhà
Bước nào dưới đây đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác
check_box Lên kế hoạch đảm nhận trách nhiệm ở nhà
Chuẩn bị quần áo
Chuẩn bị va li
Chuẩn bị việc nhà
Bước nào dưới đây đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác
check_box Kiểm tra chuyến đi phút chót
Chuẩn bị quần áo
Chuẩn bị va li
Chuẩn bị việc nhà
Bước nào dưới đây đúng với hoạch định, tổ chức chuyến công tác
check_box Chuẩn bị kinh phí
Chuẩn bị quần áo
Chuẩn bị va li
Chuẩn bị việc nhà
Các phương thức điều hành công việc hành chính văn phòng bao gồm những phương thức nào ?1. Điều hành bằng hệ thống điều khiển tự động.2. Điều hành bằng hệ thống nguyên tắc thủ tục.3. Điều hành bằng hệ thống văn bản.4. Điều hành thông qua ủy quyền và phân quyền.5. Điều hành thông qua nhóm hoạt động
Ý 1,2,4.
Ý 1,3,4,5.
Ý 1,3,5.
Ý 2,3,4,5.
Các phương thức điều hành công việc hành chính văn phòng bao gồm những phương thức nào?1. Điều hành bằng hệ thống điều khiển tự động.2. Điều hành bằng hệ thống nguyên tắc thủ tục.3. Điều hành bằng hệ thống văn bản.4. Điều hành thông qua ủy quyền và phân quyền.5. Điều hành thông qua nhóm hoạt động
check_box Ý 2, 3, 4, 5.
Ý 1, 2, 4.
Ý 1, 3, 4, 5.
Ý 1, 3, 5.
Căn cứ vào hình thức tổ chức, hội nghị được chia thành các loại
Hội nghị bàn bạc và ra quyết định; hội nghị phổ biến triển khai
Hội nghị chính thức và hội nghị không chính thức
Hội nghị phổ biến và triển khai; hội nghị sơ kết tổng kết
Hội nghị thường niên; hội nghị đột xuất
Cần kiểm tra lại về thể thức, hình thức và kĩ thuật trình bày văn bản khi nào?
Khi được yêu cầu kiểm tra lại
Trong khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản
Trong khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản
Trước khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản
Cần kiểm tra lại về thể thức, hình thức và kĩ thuật trình bày văn bản khi nào?
check_box Trước khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản
Khi được yêu cầu kiểm tra lại
Sau khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản
Trong khi thực hiện các công việc để phát hành văn bản
Câu nào sau đây là ưu điểm của hình thức tổ chức công việc hành chính văn phòng tập trung một đầu mối ?
Bảo mật công việc
Chuyên môn hóa công việc
Dễ điều hành công việc, huy động nhân sự, kiểm tra, điều động, phân bổ trang thiết bị, phương tiện làm việc
Quan tâm đến tầm quan trọng của từng loại công việc.
Câu nào sau đây là ưu điểm của phương pháp bố trí văn phòng theo không gian mở ?
Bảo mật công việc
Đảm bảo tính riêng tư của mỗi cá nhân
Phù hợp với công việc tập trung cao
Tiết kiệm được chi phí, diện tích thuận tiện trong giao tiếp giữa các bộ phận
Chính xác trong yêu cầu của công tác văn thư bao gồm
Chính xác hình thức
Chính xác nội dung
Chính xác về nội dung và hình thức
Không chính xác hình thức
Chọn các ý đúng trong các ý sau đây : một số nguyên tắc khi nghe điện thoại của thư ký tại doanh nghiệp :1. Không cần nhấc máy vội.2. Chủ động chào hỏi và xưng danh.3. Ghi lại số điện thoại và tên khách hàng.4. Lắng nghe khi nhận điện thoại để tránh nhầm lẫn.5. Chủ động kết thúc cuộc gọi.6. Cám ơn, chào tạm biệt và hứa hẹn
check_box Ý 2,3,4,6
Ý 1,2,4,6
Ý 1,3,5,6
Ý 2,3,4,5
Chọn các ý đúng trong các ý sau đây : trong những trường hợp khách hàng khó tính, không thông cảm cho doanh nghiệp, thư ký cần linh hoạt, xử sự khéo léo, phù hợp với những tiêu chí :1. Bình tĩnh, kiên nhẫn, không tự ái.2. Mềm mỏng, nhã nhặn, lịch sự.3. Ân cần, chu đáo, linh hoạt.4. Cứng rắn với những khách hàng quá khích.5. Không hách dịch với người có địa vị thấp.
check_box Ý 1,2,3,5
Ý 1,2,3,4,5
Ý 1,2,4,5
Ý 1,3,4,5
Chọn các ý đúng trong các ý sau đây: một số nguyên tắc khi nghe điện thoại của thư ký tại doanh nghiệp:1. Không cần nhấc máy vội.2. Chủ động chào hỏi và xưng danh.3. Ghi lại số điện thoại và tên khách hàng.4. Lắng nghe khi nhận điện thoại để tránh nhầm lẫn.5. Chủ động kết thúc cuộc gọi.6. Cám ơn, chào tạm biệt và hứa hẹn
check_box Ý 2,3,4,6
Ý 1,2,4,6
Ý 1,3,5,6
Ý 2,3,4,5
Chọn các ý đúng trong các ý sau đây: trong những trường hợp khách hàng khó tính, không thông cảm cho doanh nghiệp, thư ký cần linh hoạt, xử sự khéo léo, phù hợp với những tiêu chí:1. Bình tĩnh, kiên nhẫn, không tự ái.2. Mềm mỏng, nhã nhặn, lịch sự.3. Ân cần, chu đáo, linh hoạt.4. Cứng rắn với những khách hàng quá khích.5. Không hách dịch với người có địa vị thấp.
check_box Ý 1,2,3,5
Ý 1,2,3,4,5
Ý 1,2,4,5
Ý 1,3,4,5
Chọn các ý sai trong các ý sau : nghệ thuật ứng xử khi nghe điện thoại bao gồm các yếu tố sau :1. Phải rèn luyện kỹ năng nghe, nắm và hiểu được điều người bên kia muốn nói.2. Cố gắng đừng cắt ngang, nếu nghe không rõ có thể xin lỗi và đề nghị nói lại.3. Dành thời gian cho người đối thoại bộc lộ hết ý kiến.4. Cần phải có phản ứng bình tĩnh với bất kì phát biểu nào của người đối thoại.5. Không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến câu chuyện.
check_box Không có ý nào sai.
Cố gắng đừng cắt ngang, nếu nghe không rõ có thể xin lỗi và đề nghị nói lại.
Dành thời gian cho người đối thoại bộc lộ hết ý kiến
Không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến câu chuyện
Chọn các ý sai trong các ý sau : nghệ thuật ứng xử khi nghe điện thoại bao gồm các yếu tố sau:1. Phải rèn luyện kỹ năng nghe, nắm và hiểu được điều người bên kia muốn nói.2. Cố gắng đừng cắt ngang, nếu nghe không rõ có thể xin lỗi và đề nghị nói lại.3. Dành thời gian cho người đối thoại bộc lộ hết ý kiến.4. Cần phải có phản ứng bình tĩnh với bất kì phát biểu nào của người đối thoại.5. Không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến câu chuyện.
check_box Không có ý nào sai
Cố gắng đừng cắt ngang, nếu nghe không rõ có thể xin lỗi và đề nghị nói lại.
Dành thời gian cho người đối thoại bộc lộ hết ý kiến
Không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến câu chuyện
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:Hội nghị, hội thảo ở các doanh nghiệp là những cuộc ... trên diện rộng.
check_box Tiếp xúc
Gặp gỡ
Thảo luận
Thương lượng
Chức năng của Thư ký văn phòng bao gồm các nhóm nào ?
Nhóm chức năng liên quan đến việc tổ chức thông tin.
Nhóm chức năng quản lý phân xưởng sản xuất
Nhóm chức năng tổ chức thông tin và quản lý xưởng sản xuất
Nhóm chức năng tổ chức thông tin, quản lý công việc
Chức năng nào là chức năng của văn phòng ?
Chức năng tham mưu tổng hợp
Hoạch định công việc của văn phòng
Lãnh đạo công tác văn phòng
Tổ chức thực hiện công việc của văn phòng
Chức năng nào sau đây là chức năng của quản trị văn phòng ?
2
3
4
5
Chức năng nào sau đây là chức năng của quản trị văn phòng?
check_box Tất cả các đáp án đều đúng
Hoạch định công việc hành chính văn phòng
Tổ chức công việc hành chính văn phòng
Xác định nhu cầu nhân sự làm công tác văn phòng
Chức năng nào sau đây là chức năng đại diện ?
Đảm bảo cơ sở, vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan tổ chức.
Là đầu mối giao tiếp của cơ quan, tổ chức
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị bộ phận
Tổ chức hội họp
Chức năng nào sau đây là chức năng hậu cần ?
Là chức năng đầu mối giao tiếp của cơ quan tổ chức
Tham mưu cho lãnh đạo về các biện pháp giải quyết và xử lý.
Tổ chức việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phí, quản lý tài sản của cơ quan tổ chức
Tổng hợp, xử lý và thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức
Chức năng tham mưu tổng hợp là ?
Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan, tổ chức
Là đầu mối giao tiếp của cơ quan, tổ chức
Tổ chức việc quản lý sử dụng các khoản kinh phí, quản lý tài sản của cơ quan tổ chức
Tổng hợp xử lý, cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan tổ chức
Chương trình nghị sự là?
Bản danh sách các đề nghị theo thứ tự
Bản danh sách kiểm tra những điều phải làm
Công cụ giúp hoạch định cuộc họp.
Công cụ giúp phối hợp cuộc họp.
Có bao nhiêu bước để tổ chức và điều hành cuộc họp
2
3
4
5
Có bao nhiêu ý cơ bản nói về ý nghĩa của công tác văn thư
4
5
6
7
Có bao nhiêu yêu cầu cơ bản khi cải tiến thủ tục hành chính?
4
5
6
7
Cơ cấu tổ chức văn phòng là…….
Hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa
Một phòng làm việc cụ thể cho lãnh đạo
Tổ chức bảo vệ trật tự, an ninh của cơ quan doanh nghiệp
Tổng hợp các bộ phận khác nhau của văn phòng được bố trí để đảm nhận các nhiệm vụ của công tác văn phòng
Có mấy lưu ý khi bóc bì văn bản
3
4
5
6
Có mấy phương pháp tổ chức hội nghị ?
2
3
4
5
Có mấy trường hợp giải quyết văn bản Đến
2
3
4
5
Có mấy trường hợp tiếp nhận Văn bản Đến
3
4
5
6
Có mấy yêu cầu khi chuyển giao văn bản đến
check_box 3
2
4
5
Có mấy yếu cầu khi chuyển giao văn bản đến
2
3
4
5
Công tác lưu trữ thực sự cần thiết bởi vì
Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứ thể hiện những sự kiện, những hoạt động của tổ chức, cá nhân.
Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứ thể hiện những sự kiện, những hoạt động của tổ chức, cá nhân; là những bản chính, bản gốc thể hiện tính chính xác và tin cậy của những thông tin chứa đựng trong nó; gắn liền với những đối tượng nhất định và là tài sản được bảo vệ.
Tài liệu lưu trữ gắn liền với những đối tượng nhất định và là tài sản được bảo vệ.
Tài liệu lưu trữ là những bản chính, bản gốc thể hiện tính chính xác và tin cậy của những thông tin chứa đựng trong nó.
Công tác tổ chức và điều hành hội nghị có thể chia làm mấy giai đoạn?
2
3
4
5
Công tác văn thư cần mấy yêu cầu cơ bản
2
3
4
5
Công tác văn thư trong doanh nghiệp là hoạt động bảo đảm………. bằng văn bản phục vụ hoạt động quản trị doanh nghiệp
Hoạt động
Nghiệp vụ
Thông tin
Văn bản
Công văn chỉ đạo là văn bản của cơ quan cấp trên thông tin cho cơ quan cấp dưới về công việc cần được triển khai, cần phải thực hiện. nội dung công văn chỉ đạo có những kết cấu sau:
Đặt vấn đề: nêu rõ mục đích, yêu cầu công việc cần được triển khai, cần phải thực hiện
Đặt vấn đề: nêu rõ mục đích, yêu cầu công việc cần được triển khai, cần phải thực hiện; giải quyết vấn đề: nêu những yêu cầu cần đạt được, nhiệm vụ, biện pháp cần áp dụng để đạt được những yêu cầu đó; nêu những yêu cầu mà cấp dưới cần phải thực hiện và báo cáo kết quả cho cấp chỉ đạo
Giải quyết vấn đề: nêu những yêu cầu cần đạt được, nhiệm vụ, biện pháp cần áp dụng để đạt được những yêu cầu đó
Nêu những yêu cầu mà cấp dưới cần phải thực hiện và báo cáo kết quả cho cấp chỉ đạo
Công văn có thể là văn bản…… hoặc văn bản…….., với các nội dung chủ yếu như hướng dẫn, giải thích, phúc đáp, đôn đốc, giao dịch…. Phù hợp với từng nội dung có thể có các loại công văn như hướng dẫn, giải thích, phúc đáp, đôn đốc, giao dịch, đề nghị, đề xuất, thăm hỏi.
check_box Nội bộ, đi và đến
Bí mật, công khai
Bí mật, nội bộ
Công khai, đi và đến
Cuộc họp để trao đổi , thảo luận những vấn đề về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ là
Cuộc họp chuyên môn
Cuộc họp giao ban
Cuộc họp khẩn cấp
Cuộc họp trao đổi kinh nghiệm
Cuộc họp là...của các nhà quản trị nhằm thực hiện chức năng quản trị của mình
Nơi bàn bạc
Nơi gặp gỡ
Nơi trao đổi
Phương tiện
Đánh số và đăng kí riêng theo từng loại văn bản hành chính đối với?
Những cơ quan tổ chức ban hành dưới 500 văn bản một năm
Những cơ quan tổ chức ban hành trên 2000 văn bản một năm
Những cơ quan tổ chức ban hành từ 500 đến 2000 văn bản một năm
Những cơ quan tổ chức ban hành văn bản mật
Đánh số và đăng ký riêng theo từng loại văn bản hành chính đối với?
check_box Những cơ quan tổ chức ban hành trên 2000 văn bản một năm
Những cơ quan tổ chức ban hành dưới 500 văn bản một năm
Những cơ quan tổ chức ban hành từ 500 đến 2000 văn bản một năm
Những cơ quan tổ chức ban hành văn bản mật
Đáp án nào đúng nhất về các bước tổ chức điều hành cuộc họp
check_box Chuẩn bị cuộc họp, chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, sau khi kết thúc
Chuẩn bị cuộc họp, chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, trước khi kết thúc
Chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, kết thúc cuộc họp
Xây dựng kế hoạch, Điều hành cuộc họp, chuẩn bị tổ chức
Đáp án nào đúng nhất về các bước tổ chức điều hoành cuộc họp
Chuẩn bị cuộc họp, chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, sau khi kết thúc
Chuẩn bị cuộc họp, chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, sau khi kết thúc
Chuẩn bị tổ chức, điều hành cuộc họp, kết thúc cuộc họp
XD kế hoạch, Điều hành cuộc họp, chuẩn bị tổ chức
Đáp án nào sau đây không thuộc nội dung của công tác văn thư
làm sổ ghi chép tài liệu
Nhận vào sổ công ăn đến
Nộp công văn cho cấp trên
Sửa chữ dự thảo và duyệt bản thảo
Đáp án nào sau đây không thuộc nội dung của công tác văn thư
check_box Nộp công văn cho cấp trên
Làm sổ ghi chép tài liệu
Nhận vào sổ công ăn đến
Sửa chữ dự thảo và duyệt bản thảo
Dấu cơ quan được đóng ở vị trí nào trên văn bản?
Lên chữ kí và lên các phụ lục kèm theo văn bản chính
Lên đầu các trang văn bản
Lên nội dung văn bản
Lên tên văn bản
Dấu cơ quan được đóng ở vị trí nào trên văn bản?
check_box Lên chữ ký và lên các phụ lục kèm theo văn bản chính
Lên đầu các trang văn bản
Lên nội dung văn bản
Lên tên văn bản
Dấu của cơ quan ban hành văn bản được đóng ngay ngắn, rõ ràng trùm lên ….. chữ ký
½ bên phải
½ bên trái
1/3 bên phải
1/3 bên trái
Dấu của cơ quan ban hành văn bản được đóng ngay ngắn, rõ ràng trùm lên ….. chữ ký
check_box 1/3 bên trái
1/2 bên trái
1/3 bên phải
1/3 bên phải
Dấu Đến có mấy chỗ được phép đóng dấu
3
4
5
6
Đâu không phải là trách nhiệm của thư kí và ban tổ chức
Chuẩn bị hồ sơ cuộc họp.
Đặt phòng.
Lựa chọn ngày tháng.
Lựa chọn trang phục cho người tham gia.
Đâu không phải là trách nhiệm của thư ký và ban tổ chức
check_box Lựa chọn trang phục cho người tham gia.
Chuẩn bị hồ sơ cuộc họp.
Đặt phòng.
Lựa chọn ngày tháng.
Đâu không phải là ưu điểm của cách sắp xếp chỗ ngồi kiểu bàn hội tụ trong cuộc họp
Dễ tạo vị trí của người chủ toạ
Dễ tạo vị trí của người chủ toạ và ngồi được nhiều người hơn
Ngồi được nhiều người hơn bàn chữ nhật
Tạo khoảng cách giữa chủ toạ và người tham dự
Đâu không phải là ưu điểm của cách sắp xếp chỗ ngồi kiểu bàn hội tụ trong cuộc họp
check_box Tạo khoảng cách giữa chủ tọa và người tham dự
Dễ tạo vị trí của người chủ tọa
Dễ tạo vị trí của người chủ tọa và ngồi được nhiều người hơn
Ngồi được nhiều người hơn bàn chữ nhật
Đâu là 1 trong các nơi được đóng của dấu Đến
Đóng dấu trên tiêu đề
Đóng dưới ngày tháng
Đóng dưới tiêu ngữ
Đóng trên phong bì
Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trong khi thủ trưởng đi công tác
Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng
Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Hoạch định sắp xếp chuyến đi
Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác
Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Hoạch định sắp xếp chuyến đi
Làm việc với người được ủy thác
Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác
Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị
Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Làm việc với người được ủy thác
Đâu là trách nhiệm của thư kí, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác
Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị
Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Làm việc với người được ủy thác
Đâu là trách nhiệm của thư ký, văn phòng trong khi thủ trưởng đi công tác
check_box Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng
Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền
Hoạch định sắp xếp chuyến đi
Đâu là trách nhiệm của thư ký, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác
check_box Dự buổi họp bàn giao của thủ trưởng
Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Làm việc với người được ủy thác
Đâu là trách nhiệm của thư ký, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác
check_box Ghi lại công việc thủ trưởng ủy quyền
Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Làm việc với người được ủy thác
Đâu là trách nhiệm của thư ký, văn phòng trước khi thủ trưởng đi công tác
check_box Hoạch định sắp xếp chuyến đi
Báo cáo tóm tắt diễn biến trong đơn vị
Giúp các phó thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ thủ trưởng phân công
Làm việc với người được ủy thác
Để giải quyết các công việc hàng tuần hoặc đột xuất là …
Cuộc họp chuyên môn trao đổi
Cuộc họp của giám đốc với toàn thể nhân viên
Cuộc họp của quản lý cấp trên và các quản lý hoặc nhân viên cấp dưới
Cuộc họp tham mưu tư vấn
Điền từ vào chỗ trống :Kết thúc cuộc gọi, không cúp máy đột ngột mà phải có ……… báo trước ………… người nghe, chào tạm biệt
check_box Tín hiệu, cám ơn
Cám ơn, chia tay
Cám ơn, hẹn gặp lại
Tín hiệu, chia tay
Điền từ vào chỗ trống :Trình bày rõ ràng, mục đích cuộc gọi, ngắn gọn, không kể lể dài dòng, đi vào nội dung ……… không cộc lốc, mất lịch sự ………. Gây thiện cảm cho người nghe, nói rõ ràng, không quá nhỏ hay quá to
check_box Trực tiếp, giọng nói
Gián tiếp, hành động
Gián tiếp, thái độ
Trực tiếp, thái độ
Điền từ vào chỗ trống:Kết thúc cuộc gọi, không cúp máy đột ngột mà phải có ……… báo trước ………… người nghe, chào tạm biệt
check_box Tín hiệu, cám ơn
Cám ơn, chia tay
Cám ơn, hẹn gặp lại
Tín hiệu, chia tay
Điền từ vào chỗ trống:Trình bày rõ ràng, mục đích cuộc gọi, ngắn gọn, không kể lể dài dòng, đi vào nội dung ……… không cộc lốc, mất lịch sự ………. Gây thiện cảm cho người nghe, nói rõ ràng, không quá nhỏ hay quá to
check_box Trực tiếp, giọng nói
Gián tiếp, hành động
Gián tiếp, thái độ
Trực tiếp, thái độ
Điều hành bằng hệ thống văn bản là quý trình truyền đạt mệnh lệnh, giải quyết công việc thông qua những văn bản viết ……….. và ……………..
Chính thức, cụ thể.
Chính thức, lịch sự
Chính thức, lịch sự
Tổng hợp, cụ thể.
Điều hành công việc hành chính là việc áp dụng những phương pháp, những cách thức chỉ huy, duy trì tính ……… nhằm đảm bảo thực hiện đúng những mục tiêu và nhiệm vụ của …. Hành chính doanh nghiệp
Kỷ luật, hệ thống.
Kỷ luật, tổ chức
Trách nhiệm, cơ quan
Trách nhiệm, tổ chức
Đối với những cơ quan tổ chức ban hành dưới 500 văn bản một năm thì?
Có thể đánh số và đăng kí chung cho tất cả các loại văn bản hành chính
Có thể đánh số và đăng kí hỗn hợp
Có thể đánh số và đăng kí theo nhóm
Đánh số và đăng kí riêng theo từng loại văn bản hành chính
Đối với những cơ quan tổ chức ban hành dưới 500 văn bản một năm thì?
check_box Có thể đánh số và đăng ký chung cho tất cả các loại văn bản hành chính
Có thể đánh số và đăng ký hỗn hợp
Có thể đánh số và đăng ký theo nhóm
Đánh số và đăng ký riêng theo từng loại văn bản hành chính
Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật là bước mấy trong quản lý văn bản đi?
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Đóng dấu phải?
Đúng chiều
Đúng mực dấu quy định
Rõ ràng, ngay ngắn
Rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và đúng mực dấu quy định
Dựa vào lý thuyết đã học, bạn hãy cho biết những vai trò của điều hành công việc hành chính là những vai trò nào dưới đây :
Điều chỉnh những sai sót có thể có ở những chức năng trước.
Là chức năng thúc đẩy quá trình hoạt động.
Phối hợp hoạt động giữa các bộ phận và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động.
Thúc đẩy quá trình hoạt động, điều chỉnh sai sót kịp thời, và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận
Dựa vào lý thuyết đã học, bạn hãy cho biết những vai trò của điều hành công việc hành chính là những vai trò nào dưới đây:
check_box Thúc đẩy quá trình hoạt động, điều chỉnh sai sót kịp thời, và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận
Điều chỉnh những sai sót có thể có ở những chức năng trước.
Là chức năng thúc đẩy quá trình hoạt động.
Phối hợp hoạt động giữa các bộ phận và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động.
Dụng cụ nghe nhìn gồm thiết bị nào?
Bảng ghi chép
Máy tính, máy chiếu
Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh
Thiết bị âm thanh
Giai đoạn kết thúc hội nghị được sắp xếp thế nào?
Kết luận, sau cuộc họp, soạn thảo biên bản
Kết luận, soạn thảo biên bản, sau cuộc họp
Sau cuộc họp, soạn thảo biên bản, kết luận
Soạn thảo biên bản, kết luận, sao cuộc họp
Giải quyết các vấn đề về bộ phận, thông tin hay quyết định mới từ quản lý cấp trên, phổ biến thông tin, thông báo tin tức, mục đích hướng dẫn thực hiện thuộc câu hỏi đặt ra về
Cuộc họp sẽ có những nội dung gì?
Mục đích yêu cầu cuộc họp là gì?
Nội dung giải quyết của cuộc họp là gì?
Thắc mắc của nhân viên về cuộc họp?
Giải quyết công văn đến theo thứ tự
Đóng dấu, mở, phân phối, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối.
Mở, phân phối, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phốí.
Phân loại, mở, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối
Phân loại, mở,vào sổ, trình duyệt, phân phối, chuyển.
Giải quyết công văn đến theo thứ tự
check_box Mở, phân phối, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối.
Đóng dấu, mở, phân phối, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối.
Phân loại, mở, đóng dấu, vào sổ, trình duyệt, chuyển, phân phối
Phân loại, mở, vào sổ, trình duyệt, phân phối, chuyển.
Giải quyết thủ tục, giấy tờ cho chuyến công tác gồm có?
chứng minh thư, giấy tờ khác
giấy đi đường, giấy phép xuất nhập cảnh, hộ chiếu
quyết định cử đi công tác, giấy giới thiệu
quyết định cử đi công tác, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy phép xuất nhập cảnh, hộ chiếu, chứng minh thư, giấy tờ khác
Giải quyết thủ tục, giấy tờ cho chuyến công tác gồm có?
check_box Quyết định cử đi công tác, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy phép xuất nhập cảnh, hộ chiếu, chứng minh thư, giấy tờ khác
Chứng minh thư, giấy tờ khác
Giấy đi đường, giấy phép xuất nhập cảnh, hộ chiếu
Quyết định cử đi công tác, giấy giới thiệu
Hãy cho biết tên cơ quan ban hành văn bản trong mẫu câu dưới đây :BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
BỘ GIAO THÔNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Hãy cho biết tên cơ quan ban hành văn bản trong mẫu câu dưới đây :UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGSỞ XÂY DỰNG
KHÔNG CƠ QUAN NÀO
SỞ XÂY DỰNG
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG + SỞ XÂY DỰNG
Hãy cho biết tên cơ quan ban hành văn bản trong mẫu câu dưới đây:BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
check_box CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
BỘ GIAO THÔNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Hãy cho biết tên cơ quan ban hành văn bản trong mẫu câu dưới đây:UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGSỞ XÂY DỰNG
check_box UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÔNG CƠ QUAN NÀO
SỞ XÂY DỰNG
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG + SỞ XÂY DỰNG
Hiệu quả của công tác văn thư có ảnh hưởng….đến hiệu quả hoạt động quản lý của các tổ chức
Chủ quan
Gián tiếp
Khách quan
Trực tiếp
Hiểu rõ mục đích, nội dung, chủ đề hội nghị để từ đó quyết định?
Địa điểm tiến hành hội nghị.
Thành phần tham dự hội nghị.
Thời gian thời gian tiến hành hội nghị.
Trách nhiệm của lãnh đạo.
Hoạch định công việc hành chính là quá trình xác định mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng …………nhằm đảm bảo cho hệ thống hành chính doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình.
Kế hoạch hành chính
Kiểm tra hành chính
Kiểm tra và tổ chức hành chính
Tổ chức hành chính
Hội họp,hội nghị là nơi để...quyền làm chủ của mọi người
Phát huy
Thực hiện
Thực thi
Tuyên bố
Hội họp,hội nghị là nơi đểquyền làm chủ của mọi người để mọi người bày tỏ... giúp cho lãnh đạo có quyết định đúng đắn.
Bàn bạc
Đóng góp ý kiến
Quan điểm
Quan điểm,bàn bạc,đóng góp ý kiến
Hội nghị bàn bạc giải quyết vấn đề sẽ có nội dung
Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch
Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách
Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định
Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức
Hội nghị để mở rộng dân chủ sẽ có nội dung
Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch
Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách
Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định
Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức
Hội nghị để phát triển sẽ có các nội dung
Phổ biến chủ chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch
Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách
Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định
Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức
Hội nghị để trao đổi thông tin sẽ có nội dung
Phổ biến chủ trương, chính sách, đường lối, kế hoạch
Tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến về chủ trương chính sách
Tập thể thảo luận một số vấn đề nhưng không quyết định mà là thử trưởng căn cứ vào đó để quyết định
Thông qua hội nghị trao đổi tin tức, tình hình hoạt động của bộ phận tổ chức
Hội nghị,hội thảo ở các doanh nghiệp là những cuộc tiếp xúc trên diện rộng với nhiều thành phần tham dự trong khoảng thời gian tương đối dài nhằm... kết quả hoạt động hay trình bày và thảo luận những vấn đề sản xuất kinh doanh.
Báo cáo
Đánh giá
Tổng kết
Tổng kết,đánh giá
Hội nghị,hội thảo ở các doanh nghiệp là những cuộc tiếp xúc trên diện rộng với nhiều thành phần tham dự trong khoảng thời gian...
Dài
Ngắn
Rất dài
Tương đối dài
Hội nghị,hội thảo ở các doanh nghiệp là những cuộc...trên diện rộng
Đa số
Ít
Một số
Nhiều
Hủy bỏ văn bản vi phạm quy định,…... nhà nước hay những văn bản cũ đã ban hành, những văn bản không đúng ………
Luật lệ, nguyên tắc
Luật lệ, thẩm quyền
Luật lệ, thủ tục
Nguyên tắc, thủ tục
Kết quả của quá trình hoạch định hành chính là
Bản mô tả công việc
Các giải pháp chiến lược
Kế hoạch hành chính, chương trình công tác
Kết quả nghiên cứu thị trường
Khái niệm đúng nhất về chuyến công tác ?
là buổi tiếp xúc không diễn ra ở doanh nghiệp mà đòi hỏi nhà quản trị phải di chuyển ra ngoài bằng những chuyến công tác với chương trình nghị sự và thời gian làm việc được lên kế hoạch tỉ mỉ.
là buổi tiếp xúc và trao đổi thông tin với phía đối tác
là chuyến đi kí kết hợp đồng tại nước ngoài
là chuyến đi và khảo sát tại một doanh nghiệp khác
Khái niệm đúng nhất về chuyến công tác?
check_box là buổi tiếp xúc không diễn ra ở doanh nghiệp mà đòi hỏi nhà quản trị phải di chuyển ra ngoài bằng những chuyến công tác với chương trình nghị sự và thời gian làm việc được lên kế hoạch tỉ mỉ.
là buổi tiếp xúc và trao đổi thông tin với phía đối tác
là chuyến đi ký kết hợp đồng tại nước ngoài
là chuyến đi và khảo sát tại một doanh nghiệp khác
Khi công việc hành chính văn phòng được tổ chức dưới hình thức tập trung theo chức năng thì…….
Hoạt động của văn phòng đặt dưới sự điều hành của giám đốc
Hoạt động của văn phòng đặt dưới sự kiểm soát của cơ quan tổ chức cấp trên
Hoạt động của văn phòng đặt dưới sự lãnh đạo của nhà quản trị
Hoạt động hành chính văn phòng đặt tại các bộ phận chuyên môn dưới quyền phối hợp, tiêu chuẩn hóa và giám sát của nhà quản trị hành chính văn phòng
Khi công việc hành chính văn phòng được tổ chức dưới hình thức tập trung theo chức năng thì………….
Hoạt động của văn phòng đặt dưới sự điều hành của giám đốc.
Hoạt động của văn phòng đặt dưới sự kiểm soát của cơ quan tổ chức cấp trên
Hoạt động của văn phòng đặt dưới sự lãnh đạo của nhà quản trị.
Hoạt động hành chính văn phòng đặt tại các bộ phận chuyên môn dưới quyền phối hợp, tiêu chuẩn hóa và giám sát của nhà quản trị hành chính văn phòng
Khi đóng dấu lên chữ kí thì?
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ kí về phía bên phải
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ kí về phía bên trái
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 2/3 chữ kí về phía bên phải
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 2/3 chữ kí về phía bên trái
Khi đóng dấu lên chữ ký thì?
check_box Dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên phải
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 2/3 chữ ký về phía bên phải
Dấu đóng phải trùm lên khoảng 2/3 chữ ký về phía bên trái
Khi giao tiếp, tư thế ngồi dựa lưng vào ghế thích hợp với :
check_box Thủ trưởng
Cấp dưới
Nhân viên
Nhân viên và thủ trưởng
Khi giao tiếp, tư thế ngồi dựa lưng vào ghế thích hợp với:
check_box Thủ trưởng
Cấp dưới
Nhân viên
Nhân viên và thủ trưởng
Khổ giấy tiêu chuẩn của văn bản là khổ giấy
A0
A1
A3
A4
Khuyết điểm của phương thức điều hành bằng nguyên tắc thủ tục bao gồm những nội dung nào dưới đây ?
Dễ rơi vào tình trạng quan liêu, trì trệ.
Dứt khoát, nhanh gọn.
Giải quyết sự cố kém, dễ rơi vào tình trạng quan liêu, trì trệ.
Khả năng giải quyết sự cố kém.
Lịch trình kế hoạch không phải là?
Bản danh sách kiểm tra những điều phải làm.
Bản danh sách kiểm tra trách nhiệm của người lãnh đạo.
Công cụ giúp hoạch định cuộc họp.
Công cụ giúp phối hợp cuộc họp.
Loại văn bản nào không phải đóng dấu Đến
Văn bản đã bóc bì
Văn bản đắng kí tại văn thư
Văn bản không thuộc diện đăng kí tại văn thư
Văn bản Mật
Loại văn bản nào không phải đóng dấu Đến
check_box Văn bản không thuộc diện đăng ký tại văn thư
Văn bản đã bóc bì
Văn bản đăng ký tại văn thư
Văn bản Mật
Lưu trữ là việc lựa chọn, giữ lại và tổ chức khoa học những văn bản, giấy tờ có giá trị được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, cá nhân để làm……… và ……. khi cần thiết.
Bằng chứng, huấn luyện
Bằng chứng, tra cứu
Tra cứu, bằng chứng
Tra cứu, huấn luyện
Một trong những mục đích của kiểm tra là:
Để thực hiện quyền uy của nhà quản trị
Giám sát nhân viên trong doanh nghiệp chặt chẽ hơn
Làm thay đổi các hoạt động của doanh nghiệp
Xác định chính xác, kịp thời sửa chữa những sai sót xảy ra
Một trong những vai trò của điều hành là:
Chủ động đối phó với những tình huống thay đổi của hoạt động, tăng độ linh hoạt của bộ máy
Giúp người thực hiện thấy rõ mục tiêu, hướng đi
Thúc đẩy quá trình hoạt động của tổ chức
Tránh việc trùng lặp và giẫm chân nhau, giúp phân công đúng người vào đúng việc
Một trong những vai trò của điều hành là:
Chủ động đối phó với những tình huống thay đổi của hoạt động, tăng độ linh hoạt của bộ máy
Giúp người thực hiện thấy rõ mục tiêu, hướng đi
Phối hợp hoạt động giữa các bộ phận và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động
Tránh việc trùng lặp và giẫm chân nhau, giúp phân công đúng người vào đúng việc
Một trong những yếu tố tạo nên sự cần thiết của kiểm tra là ?
Cấp dưới thường hay tự ý làm việc
Cấp trên muốn bắt lỗi để chế ngự cấp dưới
Để thiết lập kỷ luật trong tổ chức
Những kế hoạch tốt nhất cũng có thể không được thực hiện như ý muốn
Mục đích của chuyến công tác là gì?
học tập kinh nghiệm đối tác, tìm kiếm của hội hợp tác
nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, học tập kinh nghiệm đối tác
nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, học tập kinh nghiệm đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiết kiệm chi phí
tiết kiệm chi phí, kí kết hợp đồng
Mục đích của chuyến công tác là gì?
check_box Nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, học tập kinh nghiệm đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiết kiệm chi phí
Học tập kinh nghiệm đối tác, tìm kiếm của hội hợp tác
Nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, học tập kinh nghiệm đối tác
Tiết kiệm chi phí, ký kết hợp đồng
Mục đích của kiểm tra trong hoạt động của tổ chức kinh doanh không phải là ?
Bắt lỗi nhân viên
Đảm bảo cho các kế hoạch được thực hiện với hiệu quả cao
Đảm bảo thực thi quyền lực của người lãnh đạo
Giúp cho doanh nghiệp theo sát và đối phó với sự thay đổi của môi trường
Nghệ thuật ứng xử của thư ký khi gọi điện thoại tại cơ quan, doanh nghiệp
check_box Chuẩn bị trước nội dung, tìm số điện thoại muốn gọi và ghi nhanh ra giấy, cần xưng danh trước khi đầu dây bên kia nhấc máy.
cần xưng danh trước khi đầu dây bên kia nhấc máy.
Chuẩn bị trước nội dung
Chuẩn bị trước nội dung, tìm số điện thoại muốn gọi và ghi nhanh ra giấy
Nghệ thuật ứng xử của thư ký khi gọi điện thoại tại cơ quan, doanh nghiệp
check_box Chuẩn bị trước nội dung, tìm số điện thoại muốn gọi và ghi nhanh ra giấy, cần xưng danh trước khi đầu dây bên kia nhấc máy.
Cần xưng danh trước khi đầu dây bên kia nhấc máy.
Chuẩn bị trước nội dung
Chuẩn bị trước nội dung, tìm số điện thoại muốn gọi và ghi nhanh ra giấy
Nghiên cứu tài liệu, văn bản trước khi đến dự cuộc họp. Chuẩn bị trước các ý kiến phát biêu,… là trách nghiệm của?
Người chủ trì buổi họp
Người tham gia cuộc họp
Nhân viên trong công ty
Thư ký cuộc họp
Nghiên cứu tài liệu, văn bản trước khi đến dự cuộc họp. Chuẩn bị trước các ý kiến phát biểu,… là trách nghiệm của?
check_box Người tham gia cuộc họp
Người chủ trì buổi họp
Nhân viên trong công ty
Thư ký cuộc họp
Nguyên tác hoạt động của văn phòng ?
Chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, nhân viên
Hoạt động theo nguyên tác hành chính
Quản lý tài sản của đơn vị
Tổ chức hội họp
Nguyên tắc hoạt động của văn phòng?
check_box Hoạt động theo nguyên tắc hành chính
Chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, nhân viên
Quản lý tài sản của đơn vị
Tổ chức hội họp
Những chú ý khi hủy bỏ, bãi bỏ hay điều chỉnh văn bản là:
Chỉ có những cơ quan cấp trên trực tiếp hay cơ quan làm ra văn bản mới có quyền bãi bỏ
Chỉ có những cơ quan cấp trên trực tiếp hay cơ quan làm ra văn bản mới có quyền bãi bỏ, chỉ dùng một thể loại hay văn bản có tính pháp lý cao hơn để bãi bỏ
Chỉ dùng một thể loại hay văn bản có tính pháp lý cao hơn để bãi bỏ
Chỉ dùng một thể loại hay văn bản có tính pháp lý tương đương.
Những kỹ năng cần thiết của thư ký trong việc tiếp khách.
check_box Chào hỏi khách, bày tỏ sự quan tâm, phải biết thông tin về tên, nơi làm việc, mục đích đến thăm của khách.
Bày tỏ sự quan tâm
Chào hỏi khách, bày tỏ sự quan tâm
phải biết thông tin về tên, nơi làm việc, mục đích đến thăm của khách.
Những kỹ năng cần thiết của thư ký trong việc tiếp khách.
check_box Thu xếp phòng đợi, ghi biên bản các buổi bàn bạc, bày tỏ sự quan tâm
Bày tỏ sự quan tâm
Ghi biên bản các buổi bàn bạc
Thu xếp phòng đợi
Những nhiệm vụ của thư ký trong việc tiếp khách.
check_box Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp khách, có thể làm nhiệm vụ phiên dịch, nhiệm vụ tiếp khách, ghi chép quá trình diễn biến của việc tiếp khách và việc bàn bạc
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp khách
có thể làm nhiệm vụ phiên dịch, nhiệm vụ tiếp khách
làm nhiệm vụ phiên dịch, nhiệm vụ tiếp khách, ghi chép quá trình diễn biến của việc tiếp khách
Những phẩm chất nào cần thiết cho thư kí văn phòng ?
Cẩn thận và chu đáo
Có ý thức kỉ luật, tự giác và triệt để trong công việc.
Yêu nghề và có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp
Yêu nghề, có ý thức phấn đấu, có ý thức kỉ luật, tự giác, cẩn thận, chu đáo
Những phẩm chất nào cần thiết cho thư kí văn phòng ?
Cởi mở và biết tự kiềm chế khi cần thiết
Kín đáo
Kín đáo, biết kiềm chế và cởi mở khi cần thiết
Nghiêm nghị
Những phẩm chất nào cần thiết cho thư ký văn phòng?
check_box Cởi mở và biết tự kiềm chế khi cần thiết
Kín đáo
Kín đáo, biết kiềm chế và cởi mở khi cần thiết
Nghiêm nghị
Những phẩm chất nào cần thiết cho thư ký văn phòng?
check_box Yêu nghề, có ý thức phấn đấu, có ý thức kỷ luật, tự giác, cẩn thận, chu đáo
Cẩn thận và chu đáo
Có ý thức kỷ luật, tự giác và triệt để trong công việc.
Yêu nghề và có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp
Nhược điểm của hội nghị từ xa?
Có thể bị trục trặc trong quá trình trực tiếp
Không trao đổi, bàn bạc ý kiến được
không truyền đat được toàn bộ vấn đề đến người nghe
người trình bày chỉ trực tiếp nhìn được người trong phòng
Nhược điểm của hội nghị từ xa?
check_box Người trình bày chỉ trực tiếp nhìn được người trong phòng
Có thể bị trục trặc trong quá trình trực tiếp
Không trao đổi, bàn bạc ý kiến được
Không truyền đạt được toàn bộ vấn đề đến người nghe
Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi?
Đăng kí văn bản đi
Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật
Kiểm tra thể thức, hình thức và kỉ luật trình bày ghi số và ngày, tháng của văn bản
Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi
Nội dung bước 1 của quản lý văn bản đi?
check_box Kiểm tra thể thức, hình thức và kỉ luật trình bày ghi số và ngày, tháng của văn bản
Đăng ký văn bản đi
Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật
Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi
Nội dung của công tác lưu trữ bao gồm
check_box Phân loại các tài liệu một cách khoa học, đánh giá và xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu lưu trữ
Bổ sung tài liệu lưu trữ
Đánh giá và xác định giá trị tài liệu
Phân loại các tài liệu một cách khoa học
Nơi nhận phải được xác định cụ thể trong văn bản, ghi ngang phần . …. ở ….. văn bản
Chữ ký, góc trái
Địa danh, góc phải
Số hiệu, góc phải
Tên loại, góc trái
Phân loại chuyến công tác gồm?
căn cứ vào tần suất, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác
căn cứ vào thời gian, căn cứ vào tần suất chuyến công tác
căn cứ vào thời gian, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác
căn cứ vào việc kí kết hợp đồng, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác
Phân loại chuyến công tác gồm?
check_box Căn cứ vào tần suất, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác
Căn cứ vào thời gian, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác
Căn cứ vào thời gian, căn cứ vào tần suất chuyến công tác
Căn cứ vào việc ký kết hợp đồng, căn cứ vào địa điểm chuyến công tác
Phân loại sơ bộ bảo gồm loại văn bản nào
Đối với văn bản Mật – loại không bóc bì– loại có bóc bì
Loại do cán bộ văn thư bóc bì – đối với văn bản Mật
Loại không bóc bì – loại có bóc bì - loại do cán bộ văn thư bóc bì
Loại không bóc bì – loại do cán bộ văn thư bóc bì – đối với văn bản Mật
Phân loại sơ bộ bảo gồm loại văn bản nào
check_box Loại không bóc bì - loại do cán bộ văn thư bóc bì - đối với văn bản Mật
Đối với văn bản Mật - loại không bóc bì - loại có bóc bì
Loại do cán bộ văn thư bóc bì - đối với văn bản Mật
Loại không bóc bì - loại có bóc bì - loại do cán bộ văn thư bóc bì
Phân loại sơ bộ, bóc bì văn bản đến có mấy loại
2
3
4
5
Phần lớn những công việc quản lý quen thuộc đều được điều hành
Bằng hệ thống nguyên tắc, thủ tục
Bằng hệ thống văn bản
Thông qua nhóm hoạt động
Thông qua ủy quyền và phân quyền
Phương pháp tổ chức hội nghị nào không có?
Đón tiếp đại biểu
Ghi chép nội dung
Soạn thảo văn bản
Tiến hành hội nghị
Quản lý cán bộ, nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan tổ chức là ?
Cơ cấu tổ chức văn phòng
Nguyên tác hoạt động của văn phòng
Nhiệm vụ của văn phòng
Tổ chức văn phòng
Quản lý cán bộ, nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan tổ chức là?
check_box Nguyên tắc hoạt động của văn phòng
Cơ cấu tổ chức văn phòng
Nhiệm vụ của văn phòng
Tổ chức văn phòng
Quản lý văn bản đến bao gồm mấy bước
1
2
3
4
Quản lý văn bản đi bao gồm mấy bước?
1
2
4
5
Quản trị văn phòng bao gồm bao nhiêu chức năng ?
2
3
4
5
Quản trị văn phòng là gì ?
Là kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin
Là tổ chức các hoạt động cho văn phòng
Là việc hoạch định các hoạt động xử lý thông tin
Là việc hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin
Sau đăng kí văn bản đến phải trình cho ai
Cán bộ văn thư
Không ai cả
Người chịu trách nhiệm
Người đứng đầu cơ quan
Sau đăng ký văn bản đến phải trình cho ai
check_box Người đứng đầu cơ quan
Cán bộ văn thư
Không ai cả
Người chịu trách nhiệm
Số và ký hiệu văn bản giúp cho việc vào số, tìm kiếm văn bản được dễ dàng. Số và ký hiệu của văn bản được ghi …… tên cơ quan ban hành. Ký hiệu là chữ viết tắt tên loại văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản, giữa chúng có dấu gạch nối. ký hiệu văn bản được viết bằng dấu in hoa.
Bên dưới
Bên phải
Bên trái
Bên trên
Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật , văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức gọi chung là….
Văn bản
Văn bản đến
Văn bản nói chung
Văn thư
Tất cả các văn bản đến thuộc diện đăng kí tại văn thư như thế nào
Chỉ đóng dấu văn bản Mật
Không phải đóng dấu bất kì
Một số văn bản phải đóng dấu Đến và ghi số
Tất cả phải có dấu Đến, ngày đến và ghi số
Tất cả các văn bản đến thuộc diện đăng ký tại văn thư như thế nào
check_box Tất cả phải có dấu Đến, ngày đến và ghi số
Chỉ đóng dấu văn bản Mật
Không phải đóng dấu bất kì
Một số văn bản phải đóng dấu Đến và ghi số
Tất cả các văn bản đến thuộc diện đăng ký tại văn thư như thế nào?
check_box Tất cả phải có dấu Đến, ngày đến và ghi số
Chỉ đóng dấu văn bản Mật
Không phải đóng dấu bất kỳ
Một số văn bản phải đóng dấu Đến và ghi số
Tất cả văn bản đi của cơ quan tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đều được đánh số theo hệ thống số chung của cơ quan, tổ chức do?
Bưu điện thống nhất quản lý
Hành chính thống nhất quản lý
Văn phòng thống nhất quản lý
Văn thư thống nhất quản lý
Tên cơ quan ban hành văn bản là để cho biết vị trí của cơ quan ban hành trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước. Tên cơ quan đặt ở ………., trình bày đậm nét rõ ràng, phía dưới có gạch. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản ……. (nếu có).
Góc phải cuối văn bản, cấp trên gián tiếp
Góc phải đầu văn bản, cấp trên trực tiếp
Góc trái cuối văn bản, cấp trên gián tiếp
Góc trái đầu văn bản, cấp trên trực tiếp
Tên văn bản được trình bày ở ….. bên dưới yếu tố……., ngày tháng.
Bên trái trang giấy, chữ ký
Giữa trang giấy, địa danh
Giữa trang giấy, nơi nhận
Giữa trang giấy, số hiệu
Thể thức của một văn bản bao gồm
Chữ ký thẩm quyền
Chữ ký thẩm quyền, tên loại, trích yếu, nội dung văn bản
Nội dung văn bản
Tên loại, trích yếu
Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp nằm ở khâu
Chuẩn bị kế hoạch
Chuẩn bị tổ chức
Điều hành cuộc họp
Xây dựng kế hoạch
Thông báo chiến lược , kế hoạch trong tương lai của công ty và không ghi nhận các phản ánh tâm tư nguyện vọng là
Cuộc họp của Giám đốc và các trưởng phòng
Cuộc họp của giám đốc và toàn thể nhân viên
Cuộc họp đàu năm mới
Cuộc họp thường niên
Thư ký giám đốc có những nhiệm vụ nào ?
Nhiệm vụ liên quan đến nhân sự, văn bản, tổ chức công việc.
Nhiệm vụ thuộc quan hệ nhân sự
Nhiệm vụ thuộc quan hệ văn bản.
Nhiệm vụ thuộc tổ chức công việc
Thủ tục hành chính là gì?
Là những tiến trình hợp lí và không phù hợp để giải quyết các công việc liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Là những tiến trình hợp lí và phù hợp để giải quyết các công việc không liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Là những tiến trình hợp lí và phù hợp để giải quyết các công việc liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Là những tiến trình không hợp lí và phù hợp để giải quyết các công việc liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Thủ tục hành chính là gì?
check_box Là những tiến trình hợp lý và phù hợp để giải quyết các công việc liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Là những tiến trình hợp lý và không phù hợp để giải quyết các công việc liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Là những tiến trình hợp lý và phù hợp để giải quyết các công việc không liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Là những tiến trình không hợp lý và phù hợp để giải quyết các công việc liên quan mà doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tùy theo đặc thù hoạt động của mình
Thực chất của điều hành là:
Tác động lên con người
Tác động lên đối tượng lao động
Tác động lên máy móc, thiết bị
Tác động lên vật nuôi, cây trồng
Tiếp nhận dưới 2000 văn bản/Năm thì nên
check_box Sử dụng sổ đăng ký đến để chuyển giao văn bản
Không làm gì cả
Lập sổ chuyển giao văn bản
Trực tiếp chuyển giao văn bản
Tiếp nhận dưới 2000VB/Năm thì nên
Không làm gì cả
Lập sổ chuyển giao VB
Sử dụng sổ đăng kí đến để chuyển giao VB
Trực tiếp chuyển giao VB
Tiếp nhận trên 2000VB/Năm thì nên
Không làm gì cả
Lập sổ chuyển giao VB
Sử dụng sổ đăng kí đến để chuyển giao VB
Trực tiếp chuyển giao VB
Tiếp nhận trên 2000VB/Năm thì nên
check_box Lập sổ chuyển giao văn bản
Không làm gì cả
Sử dụng sổ đăng ký đến để chuyển giao văn bản
Trực tiếp chuyển giao văn bản
Tiêu chuẩn về kiến thức của thư ký văn phòng bao gồm những tiêu chuẩn nào ?
Có kiến thức về kinh tế học
Có kiến thức về luật, các văn bản pháp luật.
Có kiến thức về quản trị, kinh tế học, luật và các văn bản pháp luật.
Có kiến thức về quản trị.
Tiêu chuẩn về kỹ năng của thư kí văn phòng bao gồm những kĩ năng nào ?
Kỹ năng ghi chép nhanh và chính xác
Kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng
Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
Kỹ năng tổ chức công việc khoa học, sử dụng thành thạo các thiết bị, biết cách tốc ký và chính xác
Tiêu chuẩn về kỹ năng của thư ký văn phòng bao gồm những kĩ năng nào?
check_box Kỹ năng tổ chức công việc khoa học, sử dụng thành thạo các thiết bị, biết cách tốc ký và chính xác
Kỹ năng ghi chép nhanh và chính xác
Kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng
Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
Tổ chức hội họp hội nghị là 1 hoạt động______ở các cơ quan tổ chức
Cần thiết
Không thể thiếu
Thiết yếu
Thường xuyên
Trách nhiệm của lãnh đạo không xác định vấn đề nào?
Mục tiêu của cuộc họp
Những nội dung cần phải giải quyết
Thành phần tham gia
Trang phục của người tham gia
Trách nhiệm của lãnh đạo trong lập kế hoạch hội nghi bao gồm
Xác định mục tiêu; nội dung cần giải quyết; ; thời gian; địa điểm
Xác định mục tiêu; nội dung cần giải quyết; thành phần tham dự; địa điểm
Xác định mục tiêu; nội dung cần giải quyết; thành phần tham dự; thời gian; địa điểm
Xác định mục tiêu; thành phần tham dự; thời gian; địa điểm
Trình duyệt thuộc bước thứ mấy trong quá trình giải quyết công văn đến
4
5
6
7
Trình và chuyển giao văn bản thuộc
Mở văn bản đến
Quản lý văn bản đến
Xem xét văn bản đến
Xử lý văn bản đến
Trong các bước của tiến trình quản trị, kiểm tra là bước ?
Cuối cùng
Đầu tiên
Thứ ba
Thứ hai
Trong cơ quan, doanh nghiệp, điện thoại được dùng để thông tin, liên lạc trong những trường hợp nào sau đây ?
check_box Thông báo các tin quan trọng, xin chỉ thị cấp trên, trả lời yêu cầu khách hàng, đối tác.
Thông báo gấp những tin quan trọng.
Trả lời yêu cầu khách hàng, đối tác
Xin ý kiến cấp trên.
Trong giao tiếp, tư thế ngồi giữa ghế thích hợp với :
check_box Nhà quản trị
Cấp dưới
Nhân viên
Nhân viên và thủ trưởng
Trong giao tiếp, tư thế ngồi giữa ghế thích hợp với:
check_box Nhà quản trị
Cấp dưới
Nhân viên
Nhân viên và thủ trưởng
Trong lập kế hoạch hội nghị cần làm rõ các vấn đề
Đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành; thời gian tiến hành; địa điểm tiến hành
Mục đích yêu cầu nội dung hội nghị; đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành; thời gian tiến hành
Mục đích yêu cầu nội dung hội nghị; đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiếnhành
Tên hội nghị; mục đích yêu cầu nội dung hội nghị; đối tượng thành phần tham dự; địa điểm tiến hành; thời gian tiến hành; các công việc cần chuẩn bị; kinh phí
Trong phần chữ ký, từ “KT” là từ viết tắt của cụm từ
Kế toán
Kiểm tra
Ký tên
Ký thay
Trong phần chữ ký, từ “TL” là từ viết tắt của cụm từ :
Tài liệu
Thay lời
Tư liệu
Ý khác
Trong phần chữ ký, từ “TL” là từ viết tắt của cụm từ:
check_box Thừa lệnh
Tài liệu
Thay lời
Tư liệu
Trong phần chữ ký, từ “TM” là từ viết tắt của cụm từ :
Thay mặt
Thuyết minh
Truyền miệng
Từ khác
Trong phần chữ ký, từ “TM” là từ viết tắt của cụm từ:
check_box Thay mặt
Thuyết minh
Truyền miệng
Từ khác
Trong phần chữ ký, từ “TL” là từ viết tắt của cụm từ :
Thay lời
Tài liệu
Thừa lệnh
Tư liệu
Trường hợp nào không có trong các trường hợp đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính?
Ban hành dưới 500 văn bản một năm
Ban hành trên 2000 văn bản một năm
Ban hành từ 1000 đến 2000 văn bản một năm
Ban hành từ 500 đến 2000 văn bản một năm.
Ưu điểm của hội nghị từ xa là?
giảm bớt chi phí
giảm bớt chi phí, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm công sức
giảm bớt chi phí, tiết kiệm công sức
giảm thời gian di chuyển
Ưu điểm của hội nghị từ xa là?
check_box Giảm bớt chi phí, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm công sức
Giảm bớt chi phí
Giảm bớt chi phí, tiết kiệm công sức
Giảm thời gian di chuyển
Ưu điểm của phương thức điều hành bằng nguyên tắc thủ tục bao gồm những nội dung nào dưới đây ?
Tạo khả năng tư duy
Tạo khả năng tự vận hành.
Tạo tính nề nếp, khả năng tự vận hành và khả năng tư duy.
Tạo tính nề nếp, trật tự.
Uỷ quyền trong quản trị là
Không cần kiểm soát cấp dưới
Không trao quyền cho cấp dưới
Trao cho cấp dưới một số quyền hạn
Trao hết quyền hạn cho cấp dưới
Văn bản chỉ mức độ khẩn phải được đăng ký , trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được thuộc
Nguyên tắc quản lý văn bản đến
Nguyên tắc văn bản đến khẩn cấp
Nguyên tắc văn bản đến quan trọng
Nguyên tắc xử lý văn bản đến
Văn bản chuyên môn là những văn bản trong các lĩnh vực như:
Ngoại giao
Tài chính
Tài chính, thư pháp, ngoại giao
Thư pháp
Văn bản kỹ thuật là những văn bản trong các lĩnh vực
Hội họa
Trắc địa
Xây dựng
Xây dựng và trắc địa
Văn bản mật đi được?
Đánh số và đăng kí chung với các loại văn bản hành chính
Đánh số và đăng kí hỗn hợp với các loại văn bản.
Đánh số và đăng kí riêng
Không được đánh số và đăng kí.
Văn bản mật đi được?
check_box Đánh số và đăng ký riêng
Đánh số và đăng ký chung với các loại văn bản hành chính
Đánh số và đăng ký hỗn hợp với các loại văn bản.
Không được đánh số và đăng ký.
Văn bản phải được soạn thảo đúng thể thức và hình thức văn bản theo quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ công tác văn thư được thực hiện đúng quy định của pháp luật là
Chính xác về cả nội dung lẫn thể thức
Chính xác về hình thức
Chính xác về nội dung
Chính xác về thể thức
Vấn đề nào sau đây không phản ánh tầm quan trọng của công tác hoạch định ?
Giảm tối thiểu hao phí lao động, thời gian, tiền bạc
Giúp cho người làm việc thấy rõ mục tiêu, định hướng cụ thể
Làm tăng hoạt động và thời gian lao động vào việc hoạch định
Tránh cho công việc khỏi bị trùng lặp
Việc đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được chia làm mấy trường hợp cụ thể?
3
4
5
6
Việc đánh số của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được thực hiện theo quy định của?
Cơ quan ban hành.
Pháp luật
Pháp luật hoặc cơ quan, tổ chức ban hành
Tổ chức ban hành
Việc trao đổi thông tin là hoạt động cơ bản của ?
Nhà kinh tế
Nhà quản lý
Nhà quản trị
Nhà toán học
Xây dựng kế hoạch là bước
Chuẩn bị cho cuộc họp
Điều hành cuộc họp
Kết thúc cuộc họp
Xây dựng cuộc họp
Xây dựng văn bản, giải quyết văn bản đến nhanh, kịp thời sẽ góp phần vào giải quyết nhanh chóng các công việc cơ quan là
Mục đích của công tác văn thư
Nội dung của công tác văn thư
Ý nghĩa của công tác văn thư
Yêu cầu của công tác văn thư
Xem và phân phối công văn đến, theo dõi việc giải quyết công văn thuộc
Mục đích công tác văn thư
Nội dung công tác văn thư
Ý nghĩa công tác văn thư
Yếu cầu ông tác văn thư
Xem và phân phối công văn đến, theo dõi việc giải quyết công văn thuộc
check_box Nội dung công tác văn thư
Mục đích công tác văn thư
Ý nghĩa công tác văn thư
Yêu cầu công tác văn thư
Ý nào dưới đây không phải là tiêu chuẩn về kỹ năng của thư ký văn phòng ?
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng lưu trữ văn bản
Kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng
Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
Ý nào dưới đây không thuộc nội dung của công tác lưu trữ tài liệu
Phân phối và bàn giao tài liệu
Thống kê và kiểm tra các tài liệu
Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ
Tổ chức và triển khai các kỹ thuật bảo quản.
Ý nào không phải là tiêu chuẩn về kiến thức của thư ký văn phòng ?
Có kiến thức về kinh tế học.
Có kiến thức về quản trị
Kiến thức về toán học, kế toán.
Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
Yêu cầu của công tác văn thư bao gồm
Chính xác tuyệt đối, nhanh gọn, bí mật
Hiện đại, bí mật, nhanh gọn, chính xác tuyệt đối
Nhanh chóng, chính xác, bí mật, hiện đại
Nhanh chóng, chính xác, hiện đại
Yêu cầu về giọng nói của thư ký khi tiếp khách qua điện thoại :
check_box Hơi hạ thấp giọng nói, nhấn mạnh từ quan trọng, sử dụng âm điệu khi nói
Giọng nói cần có âm điệu.
Hơi hạ thấp giọng xuống.
Nhấn mạnh một vài từ
Yêu cầu về giọng nói của thư ký khi tiếp khách qua điện thoại ?
check_box Nói rõ ràng, tốc độ vừa phải và dùng từ ngữ phù hợp
Chọn từ phù hợp
Nói rõ ràng.
Nói tốc độ vừa phải
Yêu cầu về giọng nói của thư ký khi tiếp khách qua điện thoại:
check_box Hơi hạ thấp giọng nói, nhấn mạnh từ quan trọng, sử dụng âm điệu khi nói
Giọng nói cần có âm điệu.
Hơi hạ thấp giọng xuống.
Nhấn mạnh một vài từ
Yêu cầu về giọng nói của thư ký khi tiếp khách qua điện thoại?
check_box Nói rõ ràng, tốc độ vừa phải và dùng từ ngữ phù hợp
Chọn từ phù hợp
Nói rõ ràng
Nói tốc độ vừa phải

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập