1 KB bằng bao nhiêu Byte?
1000
1024
256
8
Bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn đánh số trang trong Slide?
check_box Insert / Header & Footer chọn mục Slide Number.
Insert / Number Slide.
Insert / Page Number.
View / Slide Number.
Bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn ghi lại những thông tin chú thích cho từng Slide?
check_box View / Notes Page.
Format / Notes Page.
Insert / Notes Page.
View / Slide Sorter.
Bạn chọn kiểu bố trí ảnh nào dưới đây nếu muốn chữ bao quanh ảnh trong văn bản Word?
Behind text.
In Front of Text.
In line with text.
Square.
Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều tệp tin hoặc thư mục liền nhau?
+
Alt
Shift
Tab
Bạn giữ phím gì khi muốn chọn nhiều tệp tin và thư mục rời rạc?
+
Alt
Ctrl
Shift
Biểu tượng này cho phép bạn làm gì?
check_box Thay đổi kích thước phông chữ.
Phóng to, thu nhỏ tài liệu.
Thay đổi kiểu dáng (style) của văn bản.
Thay đổi phông chữ.
Biểu tượng này cho phép bạn làm gì?
check_box Thay đổi phông chữ.
Phóng to, thu nhỏ tài liệu.
Thay đổi kích thước phông chữ.
Thay đổi kiểu dáng (style) của văn bản.
Biểu tượng này cho phép bạn làm gì?
Phóng to, thu nhỏ tài liệu.
Thay đổi kích thước phông chữ.
Thay đổi kiểu dáng của văn bản.
Thay đổi phông chữ.
Biểu tượng này cho phép bạn làm gì?
check_box Phóng to, thu nhỏ tài liệu.
Thay đổi kích thước phông chữ.
Thay đổi kiểu dáng của văn bản.
Thay đổi phông chữ.
Biểu tượng này giúp bạn căn lề văn bản theo cách nào?
Căn giữa.
Căn hai bên.
Căn phải.
Căn trái.
Biểu tượng này giúp bạn căn lề văn bản theo cách nào?
check_box Căn hai bên.
Căn giữa.
Căn phải.
Căn trái.
Biểu tượng này giúp bạn căn lề văn bản theo cách nào?
Căn giữa.
Căn hai bên.
Căn phải.
Căn trái.
Biểu tượng này giúp bạn căn lề văn bản theo cách nào?
check_box Căn phải.
Căn giữa.
Căn hai bên.
Căn trái.
Biểu tượng này là gì? 
Control Panel.
My Computer.
My Network Places.
Recycle Bin.
Biểu tượng này là gì?
check_box Recycle Bin.
Control Panel.
My Computer.
My Network Places.
Biểu tượng này tương đương với tổ hợp phím nào?
check_box Ctrl + V.
Ctrl + C.
Ctrl + G.
Ctrl + X.
Biểu tượng này  cho phép bạn làm gì?
Phóng to, thu nhỏ tài liệu.
Thay đổi kích thước phông chữ.
Thay đổi kiểu dáng (style) của văn bản.
Thay đổi phông chữ.
Biểu tượng này  cho phép bạn làm gì?
Phóng to, thu nhỏ tài liệu.
Thay đổi kích thước phông chữ.
Thay đổi kiểu dáng (style) của văn bản.
Thay đổi phông chữ.
Biểu tượng này tương đương với tổ hợp phím nào?
Ctrl + C.
Ctrl + G.
Ctrl + V.
Ctrl + X.
Bôi đen văn bản và nhấn Ctrl+B có tác dụng gì?
Định dạng chữ đậm cho văn bản.
Định dạng gạch chân cho văn bản.
Định dạng nghiêng cho văn bản.
Tăng kích thước văn bản.
Bôi đen văn bản và nhấn Ctrl+I có tác dụng gì?
Định dạng chữ đậm cho văn bản.
Định dạng gạch chân cho văn bản.
Định dạng nghiêng cho văn bản.
Tăng kích thước văn bản.
Bôi đen văn bản và nhấn Ctrl+U có tác dụng gì?
Định dạng chữ đậm cho văn bản.
Định dạng gạch chân cho văn bản.
Định dạng nghiêng cho văn bản.
Tăng kích thước văn bản.
Các tệp tin có phần mở rộng là: exe, com là kiểu tệp tin nào?
Các tệp chứa cơ sở dữ liệu.
Các tệp chứa hình ảnh.
Các tệp tin chương trình.
Các tệp văn bản.
Cách biểu diễn nào dưới đây dùng để biểu diễn địa chỉ tuyệt đối?
check_box $<Tên_cột>$<Tên_hàng>
$<Tên_cột><Tên_hàng>
<Tên_cột>$<Tên_hàng>
<Tên_cột><Tên_hàng>
Cách hiển thị nào dưới đây giúp hiển thị nội dung thư mục dưới dạng danh sách bao gồm đầy đủ các thông tin như tên, loại, kích thước, ngày sửa đổi?
Details.
List.
Thumbnails.
Tiles.
Cách tổ chức thư mục và tệp tin theo hệ điều hành Windows KHÔNG cho phép điều nào?
Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia làm nhiều ổ logic.
Tạo một tệp tin có chứa thư mục con.thuật máy tính và viễn thông và tự động hoá- nhằm tổ chức và khai thác và sử dụng có hiệu quảnguồn tài nguyên thông tin
Thư mục mẹ và thư mục con trùng tên nhau.
Trong một thư mục có cả tệp tin và thư mục con.
Cấu trúc địa chỉ trang web: www.[tên miền].[mã tổ chức].[mã địa lý], phương án nào sau đây KHÔNG phải là mã tổ chức trong cấu trúc tên miền?
check_box gor
edu
gov
net
Chế độ nhìn nào cho phép bạn dễ dàng bố trí lại vị trí Slide?
check_box Slide Sorter.
Notes Page.
Outline View.
Slide Show.
Chọn câu đúng để phân biệt phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành.
Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn phần ứng dụng để chạy.
Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy.
Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian đĩa cứng hơn phần mềm hệ điều hành để chạy.
Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy.
Chọn phương án SAI. Để nhập công thức trong Excel bạn phải nhập dấu nào trước khi nhập nội dung công thức?
-
/
+
=
Chức năng của biểu tượng này là gì?
Đóng cửa sổ.
Khôi phục kích thước cửa sổ.
Tối đa kích thước cửa sổ.
Tối thiểu kích thước cửa sổ.
Chức năng của biểu tượng này là gì?
check_box Tối thiểu kích thước cửa sổ.
Đóng cửa sổ.
Khôi phục kích thước cửa sổ.
Tối đa kích thước cửa sổ.
Chức năng của nút này là gì?
Chèn ảnh vào ô.
Chèn biểu đồ vào ô.
Chèn hàm vào ô.
Chèn ký tự đặc biệt vào ô.
Chức năng của nút này là gì?
check_box Chèn hàm vào ô.
Chèn ảnh vào ô.
Chèn biểu đồ vào ô.
Chèn ký tự đặc biệt vào ô.
Chương trình quản lý thư mục và tệp tin trong Windows 7 có tên là gì?
Internet Explorer.
My Computer.
My Network Places.
Windows Explorer.
Cổng LPT trên máy tính dùng để kết nối với thiết bị:
Bàn phím.
Chuột.
Loa hoặc các thiết bị âm thanh.
Máy in.
Công ty Y có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Để triển khai hệ thống thông tin quản lý, công ty xây dựng hệ thống mạng máy tính có kết nối giữa ba trụ sở. Đây là một ví dụ về loại mạng gì?
check_box WAN.
GAN.
LAN.
MAN.
Cửa sổ nào cho phép thay đổi kiểu bố cục của các Slide trong PowerPoint?
check_box Layout.
Animations.
New Slide.
Slide Show.
Đâu KHÔNG phải là một giao thức?
check_box Microsoft Explorer
FTP
HTTP
SMTP
Đâu KHÔNG phải là phần mềm hệ điều hành?
Access
DOS
Linux
OS/2
Đâu KHÔNG phải là thiết bị đầu vào?
Bàn phím.
Chuột.
Màn hình.
Máy quét.
Đâu là bộ nhớ ngoài?
CPU.
Đĩa cứng.
RAM.
ROM.
Đâu là bộ nhớ trong?
Đĩa cứng.
Đĩa mềm.
ROM.
USB.
Đâu là chương trình cơ sở dữ liệu?
Microsoft Access.
Microsoft Excel.
Microsoft PowerPoint.
Microsoft Word.
Đâu là thiết bị vào?
Chuột.
Loa.
Màn hình.
Máy chiếu.
Để chèn một biểu đồ vào Slide ta làm như thế nào?
check_box Insert/ Chart
Insert/ Picture / Clip Art
Insert/ Picture/ Organization chart
Insert/ Picture/ Word Art
Để chiếu bản trình chiếu toàn màn hình ta bấm phím nào?
check_box Phím F5.
Phím F1.
Phím F10.
Phím F3.
Để chuẩn bị in một bảng tính Excel, phát biểu nào đúng?
check_box Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không.
Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang.
Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang.
Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải.
Để điều chỉnh lề trang bạn sử dụng hộp thoại nào dưới đây?
Borders and Sharing.
Page Setup.
Paragraph.
Tabs.
Để Microsoft Word 2013 tự động thay đổi kích thước một bảng biểu sao cho độ rộng của mỗi cột sẽ phù hợp nhất với độ dài xâu ký tự chứa trong nó ta thực hiện:
chọn Layout / Autofit / Autofit To Contents.
chọn Layout / Autofit / Height and Width.
chọn Layout / Autofit / Width.
chọn Layout / AutoFormat Table.
Để sao chép đối tượng bằng “kéo thả” bạn cần sử dụng phím nào dưới đây?
Ctrl
Ctrl + C
Shift
Tab
Để tạo ra một thư mục mới trên màn hình desktop bạn chọn cách nào sau đây?
Click chuột phải → New → Briefcase
Click chuột phải → New → Folder
Click chuột phải → New → Shortcut
Click chuột phải New → Text document
Để thêm đầu trang và chân trang trong Microsoft Word 2013 bạn chọn cách nào dưới đây?
File/Edit Header.
Insert/Header & Footer
Insert/Header và Insert/Footer
View/Header và View/ Footer.
Để xử lý trên một tỉ lệnh tìm kiếm và khoảng 24.000 Terabyte dữ liệu do người dùng tạo ra mỗi ngày (số liệu do Eric Kuhn, CNN cung cấp năm 2009), Google dùng đến hơn một triệu máy chủ được đặt trong các trung tâm dữ liệu khắp toàn cầu. Các máy chủ này đều có kết nối với nhau. Đây là một ví dụ của loại mạng gì?
check_box GAN.
LAN.
MAN.
WAN.
Đĩa CD thông thường có dung lượng khoảng bao nhiêu?
10 MB
2 GB
300 MB
650 MB
Địa chỉ A$1 là loại địa chỉ nào?
check_box Địa chỉ hỗn hợp.
Địa chỉ chéo.
Địa chỉ tương đối.
Địa chỉ tuyệt đối.
Địa chỉ A1 là loại địa chỉ nào?
check_box Địa chỉ tương đối.
Địa chỉ chéo.
Địa chỉ hỗn hợp.
Địa chỉ tuyệt đối.
Đường dẫn (Path) là để:
Chỉ ra thứ tự các bước cần làm để thực hiện một lệnh.
Chỉ ra vị trí của file trong cấu trúc lưu trữ.
Chỉ ra vị trí của máy tính trong một mạng.
Tìm đến một thông tin trong văn bản.
Đường tắt (shortcut) là gì?
Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer.
Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng.
Là chương trình được cài đặt vào máy tính giúp người dùng khởi động máy tính nhanh chóng.
Là chương trình được cài đặt vào máy tính với mục đích hỗ trợ người sử dụng soạn thảo các văn bản tiếng Việt.
Ethernet Card là tên của thiết bị nào?
check_box Card mạng.
Bo mạch chủ.
Vi xử lí.
Vỏ máy.
FTP là giao thức:
check_box truyền tải tệp.
gửi email.
phân giải địa chỉ.
truyền tải siêu văn bản.
Giả sử trong ô A5 ta nhập vào công thức:=3<>4+5Kết quả hiển thị ở ô A5 sẽ là?
check_box TRUE
6
FALSE
Thông báo lỗi
Hàm nào dưới đây có chức năng đếm tổng các đối số chứa dữ liệu kiểu số?
AVERAGE
COUNT
DATE
SUM
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Byte là:
Lượng thông tin 16 bit
Một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ của máy tính
Một đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin
Số lượng bit đủ để mã hóa được một chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh
Hệ điều hành dùng cho máy tính cá nhân nào sau đây dùng nhân của Hệ điều hành mã nguồn mở Linux?
Android 4.4 - Kitkat
Microsoft DOS
Ubuntu
Window7
Hệ điều hành nào dưới đây là hệ điều hành mã nguồn mở?
Linux.
Windows ME.
Windows NT.
Windows XP.
HTTP là giao thức:
check_box truyền tải siêu văn bản.
gửi email.
phân giải địa chỉ.
truyền tải tệp.
Hướng giấy mặc định trong các tài liệu Word là gì?
A4.
Center.
Landscape.
Portrait.
Hướng giấy nào là mặc định trong Excel?
A4.
B3.
Dọc.
Ngang.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
Trong Microsoft Word 2013 bạn không thể di chuyển vị trí của thanh công cụ chuẩn.
Trong Word 2013 bạn có thể ẩn thanh công cụ chuẩn.
Trong Word 2013 bạn không thể ẩn thanh công cụ chuẩn.
Trong Word 2013 không có chức năng di chuyển và ẩn thanh công cụ chuẩn.
Khẳng định nào sau đây là SAI?
doc, txt, rtf là phần mở rộng của các tệp văn bản.
Phần kiểu tệp tin giúp hệ điều hành thực hiện đúng yêu cầu của tệp tin.
Tên tệp tin gồm hai phần: tên tệp tin và kiểu tệp tin. Hai phần này được phân cách bởi dấu “;”.
Tệp tin là đối tượng chứa dữ liệu.
Khi di chuyển các ô trong bảng trong Word bạn sử dụng tổ hợp phím nào nếu muốn di chuyển đến ô cuối cùng trong cột?
Alt + Home.
Alt + Page Down.
Alt + Page Up.
Shift + Tab.
Khi làm việc với cửa sổ Explore, biểu tượng nào sau đây KHÔNG nằm trên thanh tiêu đề?
Biểu tượng di chuyển cửa sổ.
Biểu tượng đóng cửa sổ.
Biểu tượng phóng to cửa sổ.
Biểu tượng thu nhỏ cửa sổ.
Khi máy tính bị mất điện, thông tin trong RAM sẽ thế nào?
Bị mất hoàn toàn.
Bị thay đổi ngẫu nhiên.
Được lưu lại cho phiên làm việc sau.
Được tự động copy vào ổ cứng.
Khi nhiều User cùng sử dụng một hệ thống Windows 7, hãy chọn phát biểu đúng.
Các User có thể có cùng User Name.
Các User phải có một mật khẩu khác nhau.
Khi một User đang sử dụng, nếu muốn một User khác sử dụng hệ thống đó thì User hiện thời cần Log Off.
Mật khẩu của các User không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Khi so sánh về dung lượng giữa đĩa CD, đĩa DVD và đĩa cứng thì khẳng định nào sau đây là đúng?
check_box Đĩa DVD có dung lượng không bằng đĩa cứng nhưng lớn hơn đĩa CD.
Đĩa CD có dung lượng lớn nhất.
Đĩa cứng có dung lượng không bằng đĩa DVD nhưng lớn hơn đĩa CD.
Dung lượng của chúng bằng nhau.
LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box Local Area Network.
Local Access Network.
Lost Access Network.
Lost Area Network.
Loại máy in nào sử dụng băng mực trong quá trình hoạt động?
Máy in đa năng.
Máy in kim.
Máy in Laser.
Máy in phun.
Mạng không dây Wifi là loại mạng:
check_box cục bộ (LAN).
diện rộng (WAN).
đô thị (MAN).
toàn cầu (GAN).
Một byte bằng bao nhiêu bit?
16
2
32
8
Một sổ tính trong Excel 2013 có thể chứa tối đa bao nhiêu trang tính?
10
100
256
Phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ
Muốn chèn thêm một Slide mới vào bản trình chiếu ta nhấn tổ hợp phím nào?
check_box Nhấn Ctrl + M
Nhấn Ctrl + D
Nhấn Ctrl + N
Nhấn Ctrl + O
Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=$B$1+$C$1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là?
“ = $B$1+$C$1”
“ = $B$1+$C$2”
“ = $B$2+$C$1”
“ = $B$2+$C$2”
Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B$1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là?
check_box = B$1+C2.
= B$1+C1.
= B$2+C1.
= B$2+C2.
Nếu bạn nhập công thức trong ô A1 là “=B1+C1” và sao chép công thức trong ô A1 vào ô A2 thì công thức trong ô A2 là?
check_box = B2 + C2
= B1 + C1
= B1 + C2
= B2 + C1
Ngoài chức năng tìm kiếm, Word còn cung cấp chức năng thay thế văn bản. Bạn sử dụng tổ hợp phím nào nếu muốn bật chức năng này?
Ctrl + F
Ctrl + H
Ctrl + K
Ctrl + P
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+[ có tác dụng gì?
Giảm độ dãn dòng 1 cỡ.
Giảm kích thước font chữ 1 cỡ.
Tăng độ dãn dòng 1 cỡ.
Tăng kích thước font chữ 1 cỡ.
Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F có tác dụng gì?
In tài liệu mà không cần hỏi.
Mở hộp thoại Find and Replace.
Mở hộp thoại Print.
Mở hộp thoại tìm kiếm Navigation.
Nhấp chuột phải vào một đối tượng thường hiển thị theo hình thức nào sau đây?
Hiển thị đường dẫn chỉ vị trí của đối tượng được lưu trên ổ cứng.
Một cửa sổ mới.
Một thông báo hiển thị các thuộc tính của đối tượng.
Một trình đơn thả xuống hoặc bật lên.
Nút này có tác dụng gì?
check_box Thêm bảng biểu vào tài liệu.
Chèn bảng từ Excel.
Hợp ô.
Tách ô.
Nút này  có tác dụng gì?
Chèn bảng từ Excel.
Hợp ô.
Tách ô.
Thêm bảng biểu vào tài liệu.
Phần mềm Unikey dùng để gõ tiếng Việt trong hệ điều hành Windows thuộc nhóm phần mềm nào?
Phần mềm hệ thống.
Phần mềm ngoại vi.
Phần mềm thương mại.
Phần mềm ứng dụng.
Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?
Chính chữ số 1
Đơn vị đo khối lượng kiến thức
Đơn vị đo lượng thông tin
Một số có 1 chữ số
Phím nào dưới đây KHÔNG được dùng để di chuyển con trỏ ô trong Excel?
check_box Esc
Enter
Home
Tab
Phím tắt nào được sử dụng để di chuyển giữa các cửa sổ?
Alt + F4
ALT+TAB
Tab
Tab + F9
Phím tắt nào được sử dụng để đóng cửa sổ?
Alt + F4
F1
F7
Tab + F9
ROM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Random On Memory.
Random Only Memory.
Read On Memory.
Read Only Memory.
Số trang tính mặc định mỗi khi tạo một sổ tính mới trong Microsoft Excel 2013 bằng bao nhiêu?
check_box 1
2
3
4
Sử dụng thao tác nào sau đây để đưa dữ liệu từ Clipboard ra vị trí con trỏ trên văn bản?
Ấn Ctrl + C.
Ấn Ctrl + V
Chọn lệnh Copy trong thực đơn Home.
Nhấp chuột vào biểu tượng x trên thanh công cụ chuẩn.
Tại văn phòng Công ty X có mười máy tính kết nối với nhau, đồng thời kết nối với một máy in dùng chung. Đây là loại mạng gì?
check_box Mạng cục bộ (LAN).
Mạng diện rộng (WAN).
Mạng đô thị (MAN).
Mạng toàn cầu (GAN).
Tập kí tự nào sau đây KHÔNG được dùng để đặt tên tệp tin?
*, /, \, <, >
-, (, )
@, #, $, ~
@, 1, %
Thẻ Outline trong POWERPOINT được dùng để làm gì?
check_box Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi Slide.
Hiển thị các lệnh và tính năng thường dùng trong khi làm việc với bản trình chiếu.
Hiển thị danh sách các Slide dưới dạng các hình nhỏ.
Lưu thông tin chú thích cho từng Slide.
Theo mặc định, Microsoft Word 2013 sẽ lưu tài liệu của bạn với phần mở rộng là gì?
.doc
.docx
.txt
.xlsx
Theo phạm vi thì mạng máy tính được phân chia thành mấy loại?
check_box Bốn.
Ba.
Hai.
Năm.
Thiết bị modem làm nhiệm vụ:
check_box chuyển tín hiệu số sang tín hiệu tương tự và ngược lại.
kết nối các thiết bị trong một mạng có kiến trúc dạng hình sao (star topology).
kết nối giữa máy tính và máy điện thoại khi muốn vào mạng internet.
kết nối hai hay nhiều mạng IP với nhau và lựa chọn tuyến đường tốt nhất cho các gói tin đi qua.
Thiết bị nào của máy tính dưới đây làm nhiệm vụ kết nối máy tính với cáp của mạng cục bộ (LAN)?
check_box Card mạng Ethernet.
Modem.
Repeater.
Router.
Tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển về đầu tài liệu?
Ctrl+Home.
Ctrl+Page Up.
Home.
Page Up.
Tổ hợp phím nóng Ctrl + P được dùng để làm gì trong soạn thảo văn bản Word?
Để copy một đoạn văn bản từ chỗ này sang chỗ khác.
Để in tài liệu.
Để lưu một văn bản vào máy tính.
Tổ hợp phím nóng này không có ý nghĩa gì cả.
Trình duyệt web thường giao tiếp với máy chủ web bằng việc sử dụng giao thức nào?
check_box HTTP
FTP
HTML
XTML
Trong cấu trúc liên kết của mạng cục bộ nào, các máy tính được kết nối đến một bộ điều khiển trung tâm?
check_box Hình sao (Star).
Vòng (Ring).
Vòng kép (Dual Ring).
Xa lộ (Bus).
Trong cửa sổ Windows Explorer, nếu chọn lệnh List, có nghĩa là đã chọn kiểu hiển thị nội dung của cửa sổ bên phải chương trình dưới dạng nào?
Các biểu tượng lớn.
Các biểu tượng nhỏ.
Danh sách liệt kê chi tiết.
Danh sách.
Trong Excel 2013, cột C xuất hiện ngay sau cột A là do:
check_box cột B bị ẩn.
cột B bị đổi tên khác.
cột B bị xóa.
trong Excel không có cột B.
Trong Excel 2013, để lọc một số bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, thao tác nào sau đây KHÔNG đúng?
Trên thanh Data, bấm nút Advanced.
Trên thanh Data, bấm nút Filter.
Trên thanh Formula, bấm nút Filter.
Trên thanh Home, bấm nút Sort & Filter / Filter.
Trong Excel bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn di chuyển con trỏ ô về ngay ô A1?
Alt + Home
Ctrl + Home
End
Home
Trong Excel biểu tượng này là gì?
check_box Merge and center.
Align Left.
Align Right.
Center.
Trong Excel biểu tượng này là gì?
check_box Merge and center.
Align Left.
Align Right.
Center.
Trong Excel hàm nào tính tổng giá trị của các đối số?
Average.
Count.
Max
Sum.
Trong Excel phép toán nào dưới đây có độ ưu tiên cao nhất?
%
*
^
+
Trong Excel theo mặc định dữ liệu số được căn theo lề nào?
Giữa.
Không xác định.
Phải.
Trái.
Trong Excel, các ký hiệu sau, ký hiệu nào KHÔNG phải là địa chỉ ô?
$15$K
$Z1
AA$12
E$152
Trong Excel, câu nào KHÔNG đúng trong các câu sau?
Có thể dùng lệnh thay đổi độ rộng các cột chứa vừa đủ dữ liệu.
Có thể thay đổi cùng lúc kích thước nhiều hàng.
Có thể viết nhiều dòng văn bản trong một ô.
Không thể thay đổi cùng lúc độ rộng nhiều cột.
Trong Excel, công thức ="TIN" & "HOC" cho kết quả:
Báo lỗi.
TIN HOC.
TIN&HOC.
TINHOC.
Trong hệ điều hành Windows 7 nếu muốn thay đổi ảnh của màn hình nền thì chọn phần nào trong Personalize?
Desktop Background.
Desktop.
Lock Screen.
Themes.
Trong hệ điều hành Windows 7, bạn chọn phương án nào dưới đây nếu muốn gỡ bỏ các chương trình ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn?
Control Panel
Date and Time Properties
Display Properties
System Properties
Trong hệ điều hành Windows 7, chọn phần nào nếu muốn thay đổi độ phân giải của màn hình nền?
Desktop
Screen Resolution
Settings
Theme
Trong hệ điều hành Windows 7, để thay đổi vị trí thanh Taskbar, sử dụng thuộc tính nào?
Auto-Hide the Taskbar.
Lock the Taskbar.
Show the clock.
Taskbar location on screen\Top trong Taskbar properties.
Trong hệ điều hành Windows 7, muốn chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ thư mục hiện tại, ta dùng phím (tổ hợp phím) nào sau đây?
Alt + H
Ctrl +A
F11
Shift + F4
Trong hệ điều hành Windows 7, muốn hiển thị thực đơn tắt (Shortcut Menu) cần thao tác trên đối tượng đang chọn ta thực hiện thao tác nào?
Bấm chuột vào vùng trống bên phải đối tượng đó.
Bấm phải chuột vào đối tượng đó.
Bấm tổ hợp phím Alt + R.
Bấm tổ hợp phím Ctr + S.
Trong hệ điều hành Windows 7, muốn khôi phục đối tượng đã xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục và bấm:
Không thể khôi phục file đã xóa trong Recyle bin.
phải chuột, chọn Restore.
trái chuột và Delete.
trái chuột, chọn Restore.
Trong hệ điều hành Windows 7, thanh hiển thị tên chương trình và nằm trên cùng của một cửa sổ được gọi là:
thanh công cụ chuẩn (Standard Bar).
thanh cuộn (Scroll Bar).
thanh tiêu đề (Title Bar).
thanh trạng thái (Status Bar).
Trong hệ điều hành Windows 7, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi thực hiện:
di chuyển đối tượng đến vị trí mới.
mở thư mục.
thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành.
xem thuộc tính của tệp hiện tại.
Trong hệ điều hành Windows 7, thay đổi yếu tố nào của tệp tin có thể dẫn đến việc không mở được tệp tin?
Thay đổi phần mở rộng của tệp tin.
Thay đổi tên tệp tin.
Thay đổi thư mục chứa tệp tin.
Thay đổi thuộc tính "Read-only".
Trong hệ điều hành Windows, tên file nào dưới đây KHÔNG hợp lệ?
___Database___123___.doc
123-Database.doc
Database.123.doc
Database:123.doc
Trong hộp thoại Date and Time bạn chọn thẻ nào nếu muốn thay đổi múi giờ của hệ thống?
Additional Clocks
Date & Time
Internet Time
Timer
Trong hộp thoại Paragraph ngoài việc hiệu chỉnh lề cho đoạn, khoảng cách giữa các đoạn thì còn có chức năng nào sau đây?
Căn chỉnh tab.
Định dạng cột.
Thay đổi font chữ.
Thay đổi khoảng cách các dòng trong đoạn.
Trong Microsoft Excel địa chỉ tương đối của ô thuộc hàng thứ ba và cột thứ ba là gì?
check_box C3
A3
B3
D3
Trong Microsoft Excel theo mặc định, dữ liệu văn bản được căn theo lề nào?
check_box Trái.
Giữa.
Hai bên.
Phải.
Trong Microsoft PowerPoint 2013, bạn có thể in tối đa bao nhiêu Slide trên cùng một trang?
check_box 9
12
3
6
Trong Microsoft Word, nếu nhấn chuột vào biểu tượng  để thực hiện chức năng:
chọn đoạn văn bản.
sao chép định dạng cho đoạn văn bản.
sao chép đoạn văn bản.
xóa đoạn văn bản.
Trong ô B10 nếu bạn nhập công thức =POWER(2,6) thì kết quả trả về là bao nhiêu?
12
24
36
64
Trong ô C2 nếu bạn nhập công thức =AVERAGE(10,20,30,40) thì kết quả trả về là bao nhiêu?
15
25
35
45
Trong ô D2 nếu bạn nhập công thức =Count(10,20,30,40,50) thì kết quả trả về là bao nhiêu?
10
15
25
5
Trong ô E8 nếu bạn nhập công thức =LEN("ha noi") thì kết quả trả về là bao nhiêu?
3
4
5
6
Trong ô K7 nếu bạn nhập công thức =LEFT("thang long",4) thì kết quả trả về sẽ là?
Long
Tha
Than
Thang
Trong Windows 7, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?
Calculator.
Excel.
Notepad.
WinWord.
Trong Windows 7, mục nào giúp bạn xem được các thông tin cơ bản về máy tính?
Date and Time Properties.
Display.
System.
Turn Off Computer.
Trong Windows Explorer bạn có thể sắp xếp các file theo độ lớn bằng cách nào sau đây?
Bấm chuột phải vào vị trí trống, chọn Arrange by → chọn Size.
Bấm chuột phải vào vùng trống, chọn Sort by → chọn Size.
Bấm phải chuột vào vùng trống trên màn hình nền chọn New, chọn By size.
Bấm phải chuột vào vùng trống, chọn Properties, chọn Size.
Trong Windows Explorer, phím nào được sử dụng để đổi tên một tệp tin?
F1
F2
F3
F4
Trong Word khi sử dụng công cụ Shapes để vẽ trên văn bản, muốn chọn nhiều nét vẽ khác nhau nhấn chọn từng nét vẽ đồng thời nhấn phím:
Alt.
Ctrl.
Shift.
Tab.
Trong Word muốn đánh số tự động các đoạn văn bản phải chọn nút lệnh:
Bullets and Numbering.
Bullets.
Numbering and Bullets.
Numbering.
Trong Word, muốn tạo chữ nghệ thuật (Word Art) chọn:
Design / WordArt.
Insert / WordArt.
Review / WordArt.
View / WordArt.
Với Microsoft Office 2013 khi lưu bản trình chiếu có phần mở rộng mặc định là gì?
check_box .pptx.
.docx.
.txt.
.xlsx.
Với Microsoft Word 2013 biểu tượng Undo nằm trên thanh công cụ nào sau đây?
Thanh AutoText.
Thanh Drawing.
Thanh Home.
Thanh Quick Access Toolbar.
Với phiên bản Microsoft Office 2013 bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn tạo hiệu ứng cho Slide?
check_box Animation.
Custom Animation.
Slide Show.
Transition.
Với phiên bản Microsoft Office 2013 bạn chọn thực đơn nào dưới đây nếu muốn tạo hiệu ứng cho đối tượng trong Slide?
check_box Animation.
Slide Show / Animation Schemes.
Slide Show / View Show.
Slise Show / Slide Transition.
Với phiên bản Microsoft Office 2013 chọn mục thực đơn nào để chiếu bản trình chiếu bắt đầu từ Slide đầu tiên?
check_box Slide Show / From Beginning.
Slide Show / Show.
View / From Beginning.
View / Master.
Với phiên bản Microsoft Office 2013 chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các Slide?
check_box Transitions.
Animation.
Custom Animation.
Slide Show.
Với phiên bản Microsoft Office 2013 chọn mục thực đơn nào để thêm Slide mới vào bản trình chiếu?
check_box Home / New Slide.
File / New.
Home / Presentation/ New Slide.
Insert Blank.
Với phiên bản Microsoft Office 2013 khi bạn tạo một khuôn mẫu riêng bạn cần lưu khuôn mẫu đó với phần mở rộng là gì?
.bat
.doc
.dot hoặc .dotx
.htm
Với phiên bản Office 2013 muốn đổi lại bố cục thiết kế cho một Slide ta làm thế nào?
check_box Home / Layout / chọn kiểu
Format / Apply Design Template / chọn kiểu / Apply.
Format / Background/ chọn kiểu / Apply.
Insert /New Slide /chọn kiểu /Apply.
Windows Explorer KHÔNG cho phép bạn hiển thị tệp tin và thư mục theo cách nào dưới đây?
Date.
Detail.
Icons.
List.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập