“Dòng di chuyển của sản phẩm có thể theo một đ- ường thằng hoặc đường gấp khúc hoặc có dạng chữ U, chữ L, W, M hay xương cá”. Đây là đặc điểm của hình thức bố trí nào?
Bố trí theo dự án.
Bố trí theo quá trình.
Bố trí theo vị trí cố định.
Tất cả các đáp trên đều sai.
“Hình thức sản xuất diễn ra trong các doanh nghiệp có số chủng loại sản xuất nhiều nhưng sản lượng mỗi loại được sản xuất rất nhỏ. Quá trình sản xuất không lập lại, thường được tiến hành một lần” phù hợp với loại hình sản xuất nào dưới đây:
Sản xuất đơn chiếc.
Sản xuất hàng loạt.
Sản xuất liên tục.
Sản xuất theo dây chuyền.
“Hình thức tổ chức sản xuất ở đó người ta xử lý gia công, chế biến nhiều loại sản phẩm với khối lượng sản phẩm mỗi loại tương đối nhỏ.Việc sản xuất được tiến hành một cách gián đoạn. ” phù hợp với hình thức sản xuất nào dưới đây:
Sản xuất hàng khối.
Sản xuất hàng loạt.
Sản xuất theo dây chuyền.
Tất cả các đáp án trên đều sai.
“Quá trình lao động được hợp lý hoá thông qua việc quan sát, ghi chép, đánh giá, phân tích và cải tiến các phương pháp làm việc. Công việc được phân chia nhỏ thành những bước đơn giản giao cho một cá nhân thực hiện” là phương pháp quản lý của tác giả nào dưới đây:
Eli Whitney.
Henry Maudslay.
James Hargreaves.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
A trong các năm trước tương ứng với số lần quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây: Số lần quảng cáo trên ti vi Doanh số (triệu đồng ) 3 350 4 400 5 420 7 450 9 480 1 500 Độ lệch chuẩn của trường hợp này sẽ là:
- 0,68.
- 0,86.
0,68.
0,86.
Anh Tùng có ý định mở cửa hàng kinh doanh xe đạp. Theo dự tính, thị trường xe đạp hiện nay khá bấp bênh. Anh dự định xem xét và cân nhắc để chọn một trong hai phương án là xây dựng quy mô vừa hoặc quy mô nhỏ - Với doanh nghiệp quy môvừa, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 150 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị lỗ 100 triệu đồng. - Với doanh nghiệp quy mônhỏ, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 70triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đồng.Nếu anh Tùng là người rất sợ mạo hiểm,không dám đương đầu với rủi ro thì quyết định của anh sẽ là:
Không biết quyết định thế nào.
Không làm gì cả.
Xây dựng doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Xây dựng doanh nghiệp quy mô vừa.
Anh Tùng có ý định mở cửa hàng kinh doanh xe đạp. Theo dự tính, thị trường xe đạp hiện nay khá bấp bênh. Anh dự định xem xét và cân nhắc để chọn một trong hai phương án là xây dựng quy mô vừa hoặc quy mô nhỏ. - Với doanh nghiệp quy mô vừa, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 150 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị lỗ 100 triệu đồng. - Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 70 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đồng.Nếu anh Tùng là người rất cẩn thận, luôn cân bằng giữa mạo hiểm và sợ hãi thì quyết định của anh sẽ là:
Không biết quyết định thế nào.
Không làm gì cả.
Xây dựng doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Xây dựng doanh nghiệp quy mô vừa.
Anh Tùng có ý định mở cửa hàng kinh doanh xe đạp. Theo dự tính, thị trường xe đạp hiện nay khá bấp bênh. Anh dự định xem xét và cân nhắc để chọn một trong hai phương án là xây dựng quy mô vừa hoặc quy mô nhỏ. - Với doanh nghiệp quy mô vừa, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 150 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị lỗ 100 triệu đồng. - Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, nếu thị trường thuận lợi thì anh có thể lãi 70 triệu đồng/năm. Ngược lại, anh sẽ bị thua lỗ 50 triệu đồng.Nếu anh Tùng là người thích mạo hiểm, không sợ rủi ro thì quyết định của anh sẽ là:
Không biết quyết định thế nào.
Không làm gì cả.
Xây dựng doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Xây dựng doanh nghiệp quy mô vừa.
Bạn sẽ ưu tiên yếu tố nào dưới đây nhất khi có nhu cầu tìm địa điểm để mởmột siêu thị?
Diện tích mặt bằng rộng rãi.
Gần các cơ quan và khu dân cư.
Gần nguồn cung cấp hàng hóa.
Khả năng dễ dàng tuyển và thuê nhân viên bán hàng.
Bố trí theo công nghệ còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
Bố trí theo quá trình.
Bố trí theo sản phẩm.
Hệ thống sản xuất linh hoạt.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Bố trí theo dây chuyền hòan thiện còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
Bố trí theo quá trình.
Bố trí theo sản phẩm.
Hệ thống sản xuất linh hoạt.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Các hình thức bố trí sản xuất cơ bản không bao gồm hình thức nào dưới đây?
Bố trí theo nhóm.
Bố trí theo quá trình.
Bố trí theo sản phẩm.
Bố trí theo vị trí cố định.
Các hình thức bố trí sản xuất hỗn hợp không bao gồm hình thức nào dưới đây?
Bố trí theo nhóm.
Hệ thống sản xuất linh hoạt.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tế bào sản xuất.
Các nhân tố nào trong các nhân tốsau đây ảnhhưởng đến công suất của doanh nghiệp:
check_box Tất cả các đáp án đã nêuđều đúng.
Chiến lược theo đuổi nhu cầu củachủ doanh nghiệp.
Khả năng về vốn kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Vănhoá của vùng, dân tộc mà sản phẩm của công ty đanghướng tới phục vụ.
Nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất.
Các phương pháp nào dưới đây không được đề cập đến trong hoạch định năng lực sản xuất?
Bài toán vận tải.
Lý thuyết quyết định.
Phân tích điểm hòa vốn.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Các yêu cầu và căn cứ khi lựa chọn phương án công suất không bao gồm yếu tố nào dưới đây:
check_box Giá của sản phẩm và dịch vụ.
Các chi phí sau khi đầu tư máy móc.
Khả năng chiếm lĩnh thị trường và khả năng về vốn.
Khả năng đặt mua các thiết bị công nghệ có công suất phù hợp.
Các yếu tố thuộc đầu ra của quản trị sản xuất bao gồm những yếu tố nào dưới đây:
Phế phẩm.
Sản phẩm hữu hình.
Sản phẩm và dịch vụ.
Sản phẩm và dịch vụ; Phế phẩm.
Các yếu tố thuộc đầu vào của quản trị sản xuất không bao gồm những yếu tố nào dưới đây:
. Vốn lưu động.
Công nhân và nhân viên.
Máy móc, thiết bị.
Nguyên vật liệu.
Câu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp phân tích mối quan hệ nhân quả:
Phản ánh mối quan hệ giữa nhu cầu cần dự báo với các nhân tố ảnh hưởng, bỏ qua yếu tố thời gian.
Phân tích nguyên nhân sai sót trong công tác dự báo để điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp.
Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng.
Xem xét các số liệu trong quá khứ và phân tích ảnh hưởng của các số liệu đó đến công tác dự báo hiện nay.
Câu nào trong các câu sau đây không đúng khi nói về điểm hoà vốn?
Là điểm cho ta biết lượng sản xuất như thế nào thì bị lỗ.
Là điểm tại đó công ty kinh doanh không có lãi.
Là điểm tại đó tổng chi phí cố định hàng năm bằng tổng doanh thu.
Là điểm tại đó tổng chi phí hàng năm bằng tổng doanh thu hàng năm.
Câu nào trong các câu sau đây là đúng khi nói về chỉ số tỷ số tới hạn "CR - Critical Rate" dùng trong điều chỉnh việc thực hiện các hợp đồng hoặc công việc:
check_box Tỷ số tới hạn cho biết mức độ thực hiện hiện tại các hợp đồng, công việc là "Tốt, TB hay xấu" để điều chỉnh.
Tỷ số tới hạn cho biết giới hạn hoàn thành các hợp đồng, công việc.
Tỷ số tới hạn cho biết mối tương quan về thời gian thực hiện giữa các hợp đồng, công việc.
Tỷ số tới hạn cho biết mức độ quan trọng của các hợp đồng, công việc.
Câu nói nào trong các câu nói sau đây là đúng khi nói về thước đo độ lệch tuyệt đối TB MAD "Mean Absolute Deviation".
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng cao thì càng không phản ánh đúng thực tế.
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng gần 0 thì càng không phản ánh đúng thực tế.
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng gần đến 1 càng không phản ánh đúng thực tế.
Phương án dự báo nào có giá trị MAD càng thấp thì càng không phản ánh đúng thực tế.
Chi phí dự trữ hàng hóa bao gồm những chi phí sau đây:
check_box Chi phí mua hàng, chi phí cơ hội, chi phí thiết lập đơn hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản.
Chi phí cơ hội, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản.
Chi phí đặt hàng, chi phí mua hàng, chi phí sai hỏng bên ngoài.
Chi phí mua hàng, chi phí cơ hội, chi phí thiết lập đơn hàng.
Chi phí lưu kho trong quản trị hàng dự trữ bao gồm những chi phí nào dưới đây:
check_box Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng.
Chi phí cất giữ.
Chi phí cơ hội.
Chi phí mất mát do sản phẩm lỗi thời.
Chi tiết nào trong các chi tiết sau đây không được thể hiện trong bảng tổng điều độ của một doanh nghiệp:
check_box Phương pháp tiến hành lập bảng tổng điều độ.
Thời gian bắt đầu một công việc hoặc một hợp đồng.
Thời gian hoàn thành một công việc hoặc một hợp đồng.
Tính chất của các công việc hay hợp đồng (quan trọng, có quan hệ thường xuyên).
Chỉ tiêu giá trị kỳ vọng bằng tiền (EMV) được sử dụng khi ra quyết định trong trường hợp nào dưới đây?
Ra quyết định trong điều kiện biết rõ thông tin.
Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn.
Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn.
Ra quyết định trong điều kiện rủi ro.
Chỉ tiêu MAD còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây:
Độ lệch bình phương bình quân.
Độ lệch của dự báo.
Độ lệch tuyệt đối bình quân.
Độ lệch tuyệt đối.
Chỉ tiêu mức độ hiệu quả của công suất sẽ được tính như sau?
công suất thực tế chia cho công suất thiết kế.
Công suất thực tế chia cho công suất thực tế.
Công suất thực tế chia cho sản lượng thực tế.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Chỉ tiêu mức độ sử dụng của công suất sẽ được tính như thế nào?
Công suất hiệu quả chia cho công suất thự tế.
Công suất thiết kế chia cho công suất thực tế.
Công suất thực tế chia cho công suất hiệu quả.
Công suất thực tế chia cho công suất thiết kế.
Chỉ tiêu mức hiệu quả của công suất sẽ được tính như thế nào?
Công suất hiệu quả chia cho công suất thự tế.
Công suất thiết kế chia cho công suất thực tế.
Công suất thực tế chia cho công suất hiệu quả.
Công suất thực tế chia cho công suất thiết kế.
Chỉ tiêu nào dưới đây không được dùng để so sánh các phương pháp dự báo và chọn ra phương pháp dự báo chính xác nhất?
Cả 3 câu trả lời trên đều đúng.
MAD và MSE.
MAD và RSFE.
MSE và MAPE.
Chỉ tiêu nào trong các chỉ tiêu sau đây không được sử dụng trong việc lựa chọn phương án điều độ các hợp đồng kinh tế:
check_box Số lượng các hợp đồng kinh tế phải hoàn thành trong kỳ.
Độ chậm trễ TB.
Số công việc bị chậm trễ.
Số công việc thường xuyên quan trọng bị chậm trễ.
Chỉ tiêu tín hiệu theo dõi (TS) dương thể hiện điều nào dưới đây:
Nhu cầu thực tế bằng với nhu cầu dự báo.
Nhu cầu thực tế đã chạm ngưỡng báo động.
Nhu cầu thực tế nhỏ hơn nhu cầu dự báo.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Chiến lược bị động trong hoạch định tổng hợp là chiến lược nào dưới đây?
check_box Chiến lược tác động đến cầu.
Chiến
Chiến lược hợp đồng phụ.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Chiến lược nào dưới đây được hiểu là chiến lược chủ động trong hoạch định tổng hợp?
check_box Chiến lược thuê gia công bên ngoài.
Chiến lược chi phí thấp.
Chiến lược tác động đến cầu.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Chiến lược nào trong các chiến lược sau đây không được nói đến khi tiến hành hoạch định tổng hợp:
check_box Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Chiến lược huy động nhân lực làm thêm giờ.
Chiến lược thuê gia công ngoài và gia công cho ngoài.
Chiến lược tuyển và cho thôi việc nhân lực theo mức cầu.
Chiến lược thay đổi lao động theo mức cầu có ưu điểm nào dưới đây:
check_box Tính linh hoạt cao.
Chất lượng sản phẩm cao.
Chi phí sản xuất giảm.
Sản xuất ổn định.
Chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu không phù hợp với doanh nghiệp nào dưới đây?
check_box Chi nhánh ngân hàng thương mại; Trường đại học.
Chi nhánh ngân hàng thương mại.
Công ty xây dựng.
Xưởng sản xuất đồ gỗ.
Chiến lược tổng hợp hoạch định các nguồn lực còn được gọi là:
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Chiến lược sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa.
Chiến lược tác động đến cầu.
Chiến lược thay đổi nhân lực theo mức cầu.
Có 2 công việc cần thực hiện là A và B có các tỷ số tới hạn lần lượt là CRA=1; CRB=1,2. Cho thấy:
check_box Công việc A thực hiện đúng thời hạn và công việc B hoàn thành trước thời hạn.
Cả hai công việc A và B đều có nguy cơ thực hiện không đúng thời hạn.
Công việc A hoàn thành không đúng thời hạn, công việc B hoàn thành trước thời hạn.
Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng.
Có 2 công việc cần thực hiện là A và B có các tỷ số tới hạn lần lượt là CRA=1; CRB=1,2. Nhận định nào sau đây đúng?
check_box Ưu tiên thực hiện công việc A trước.
Cả hai công việc A và B có nguy cơ thực hiện không đúng thời hạn.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Ưu tiên thực hiện công việc B trước.
Có 3 công việc A; B; C có lần lượt tỷ số tới hạn CRA=1;CRB=1,2;CRC=1,3. Nên sắp xếp thứ tự thực hiện các công việc theo nguyên tắc tỷ số tới hạn như sau:
check_box Thực hiện công việc theo thứ tự lần lượt A – B – C.
Công việc nào thực hiện trước hay sau đều được.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Thực hiện công việc theo thứ tự lần lượt C – B – A.
Có 4 công nhân A, B, C, D có thể được bố trí vào 4 công việc khác nhau: Xén giấy, đóng sách, dán bìa và hoàn tất. Thời gian bình quân để hoàn thành các công việc của 4 công nhân trên tính 1000 cuốn sách chuẩn (tính theo giờ) như sau:Cách phân phối công việc tối ưu (để thời gian hoàn thành 1000 quyển sách là ít nhất) như sau:
check_box A - xén giấy; B - đóng sách; D - dán bìa; C - hoàn tất.
A - xén giấy; D - hoàn tất; B - đóng sách; C - dán bìa.
B - xén giấy; C - hoàn tất; A - đóng sách; D - dán bìa.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Công thức để xác định xu hướng theo phương pháp dự báo san bằng số có điều chỉnh xu hướng nào dưới đây chưa chính xác?
Tất cả các công thức trên đều đúng
Tt = Tt-1 + β(Ft - Ft -1 - Tt-1)
Tt = β * (Ft - Ft-1) + (1 - β) * Tt-1
Tt = Tt-1 + β(Ft - Tt-1 - Ft -1)
Công thức nào dưới đây không được sử dụng để tính năng lực sản xuất theo phương pháp đường cong kinh nghiệp?
check_box Tn = T1 x N.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tn = T1 C.
Tn= T x Ln .
Công thức tính thời gian giữa 2 lần đặt hàng của mô hình EOQ sẽ được tính như sau:
check_box Số ngày làm việc trong năm chia cho số lượng đơn hàng mong muốn.
Số đơn hàng mong đợi của 1 năm chia cho số ngày làm việc trong năm.
Số đơn hàng mong đợi của 1 năm chia lượng đặt hàng tối ưu.
Số ngày trong năm (theo lịch dương) chia cho lượng đặt hàng tối ưu.
Công ty A có nhu cầu về NVL X là 5.000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hang đến khi nhận được là 3 ngày. Vậy lượng đặt hang tối ưu sẽ là:
check_box Q* = 707sản phẩm.
Q* = 50.000 sản phẩm.
Q* = 500.000 sản phẩm.
Q* = 700 sản phẩm.
Công ty A có nhu cầu về NVL X là 5000 sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hang đến khi nhận được là 3 ngày. Vậy số đơn đặt hàng tối ưu sẽ là:
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Là 5 đơn hàng.
Là 6 đơn hàng.
Là 700 đơn hàng.
Công ty A có nhu cầu về NVL X là 5000sản phẩm/năm với giá bán mỗi sản phẩm là 10 USD, chi phí đặt hàng mỗi lần là 50 USD và chi phí dự trữ là 10% so với giá bán. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận được là 3 ngày. Số ngày doanh nghiệp sản xuất trong năm là 300 ngày. Vậy điểm đặt hàng lại của doanh nghiệp này sẽ ở mức:
check_box Là 50 sản phẩm.
Là 7 sản phẩm.
Là 70 sản phẩm.
Là 707 sản phẩm.
Đặc điểm của chiến lược "sử dụng lao động thuê ngoài" trong hoạch định tổng hợp là:
check_box Chi phí cho việc quản lý dự trữ giảm so với chiến lược thay đổi mức dự trữ; Không ổn định đội ngũ lao động của doanh nghiệp.
Chi phí cho việc quản lý dự trữ giảm so với chiến lược thay đổi mức dự trữ.
Giá thành sản xuất luôn cao hơn so với sử dụng lao động chính thức.
Không ổn định đội ngũ lao động của doanh nghiệp.
Đặc điểm của chiến lược thay đổi mức dự trữ không bao gồm nội dung nào dưới đây?
check_box Lựclượnglao động thường xuyên thay đổi; Sự gián đoạn trong sản xuất thường cao.
Lực lượnglao động thường xuyên thay đổi.
Phát sinh chi phí dự trữ.
Sự gián đoạn trong sản xuất thường cao.
Đặc điểm của chiến lược thuê gia công bên ngòai sẽ không bao gồm nội dung nào dưới đây?
check_box Lao độngcủa doanh nghiệp thường xuyên phải làm thêm giờ.
Lực lượng lao động ổn định.
Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động khi nhu cầu cao.
Tính linh hoạt cao.
Đặc điểm của chính sách tác động đến cầu trong hoạch định tổng hợp không bao gồm nội dung nào dưới đây?
check_box Nguồn lao động không ổnđịnh
Chủ động tác động vào nhu cầu thị trường.
Giảm giá bán thường xuyên có thể tác động xấu đến tâm lý khách hàng.
Tận dụng năng lực sản xuất dư thừa.
Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc không bao gồm yếu tố nào dưới đây:
Chủng loại sản phẩm đa dạng và quy trình sản xuất không giống nhau
Không có sự chế tạo thử nghiệm sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất.
Máy móc thiết bị chủ yếu là các thiết bị chuyên dụng.
Yêu cầu về kỹ năng thao tác và trình độ nghề nghiệp của người công nhân cao.
Đặc điểm của sản xuất gián đoạn không bao gồm yếu tố nào dưới đây:
. Sản phẩm được sản xuất với khối lượng tương đối nhỏ.
Khó kiểm soát chất lượng và chi phí sản xuất cao.
Sử dụng các thiết bị đa năng
Tính linh hoạt không cao.
Đặc điểm của sản xuất hàng loạt không bao gồm yếu tố nào dưới đây:
Chủng loại sản phẩm đa dạng và quy trình sản xuất không giống nhau.
Máy móc thiết bị chủ yếu là thiết bị đa năng.
Năng suất lao động tương đối cao.
Sản phẩm có thể được sản xuất lặp lại nhiều lần.
Dây chuyền lắp ráp và sản xuất ôtô được vận dụng giống như loại hình bố trí nào dưới đây?
Bố trí theo dây chuyền hòan thiện.
Bố trí theo quá trình.
Bố trí theo sản phẩm.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Để bố trí mặt bằng sản xuất theo nguyên tắc bố trí theo quá trình cần áp dụng những phương pháp nào dưới đây:
Kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng.
Phương pháp định lượng, Phương pháp định tính.
Phương pháp tối thiểu hóa chi phí hoặc khoảng cách vận chuyển.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Để có thể áp dụng bài toán vận tải trong định vị doanh nghiệp cần phải thỏa mãn (những) điều kiện nào dưới đây?
Chi phí vận chuyển một đơn vị sản phẩm từ địa điểm cung cấp đến nơi tiêu thụ.
Danh sách các nguồn sản xuất cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu và các địa điểm tiêu thụ.
Nhu cầu của từng địa điểm tiêu thụ, khả năng cung ứng của các địa điểm sản xuất.
Tất cả các câu trên đều đúng.
Để sản xuất một chiếc đàn điện người ta cần phải thực hiện qua 11 bước công việc. Tổng thời gian thực hiện của các bước công việc là 12 phút, số lượng sản phẩm được tạo ra trong một ca (8 tiếng) là 200 sản phẩm. Thời gian chu kỳ trong trường hợp này sẽ là:
2 phút.
3 phút.
4 phút.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Để tiến hành thiết kế bố trí mặt bằng sản xuất theo quá trình, không cần thiết phải thu thập và phân tích những thông tin nào dưới đây sau:
Khoảng cách giữa các bộ phận.
Thời gian chu kỳ.
Vị trí, diện tích của các bộ phận, các nơi làm việc cần được bố trí.
Xác định mối quan hệ giữa các bộ phận, các nơi làm việc.
Điều kiện để áp dụng nguyên tắc Johnson khi phân giao công việc cho 2 máy sẽ là:
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Các công việc đều thực hiện song song trên cả 2 máy cùng một lúc.
Không cần điều kiện gì.
Riêng công việc đầu tiên phải thực hiện trên máy 1 trước rồi mới chuyển sang thực hiện trên máy 2.
Điều kiện để áp dụng phương pháp dự trữ theo mô hình EOQ không bao gồm yếu tố nào sau đây:
check_box Có nhiều chủng loại mặt hàng hàng.
Không có chính sách chiết khấu, giảm giá.
Không có hiện tượng thiếu hàng.
Nhu cầu gần như không thay đổi.
Doanh nghiệp An Phú sản xuất ô tô tải có khối lượng sản xuất hàng năm là 1800 xe. Tổng chi phí cố định hàng năm của công ty là: 80 tỷ đồng. Giá bán một xe là 350 triệu. Chi phí biến đổi tính trên một xe tải là 310 triệu đồng. Theo bạn, Công ty trên đây có điểm hoà vốn:
Là 2.000 xe/năm.
Là 2.100 xe/năm.
Là 2.200 xe/năm.
Là 2.300 xe/năm.
Doanh nghiệp muốn chọn một quá trình sản xuất mang lại hiệu quả cao cần phần tích các yếu tố nào dưới đây:
Công nghệ, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng
Đặc điểm, kết cấu của sản phẩm và khối lượng sản phẩm cần sản xuất trong từng giai đoạn.
Quy mô của doanh nghiệp, công nghệ, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng; Đặc điểm, kết cấu của sản phẩm và khối lượng sản phẩm cần sản xuất trong từng giai đoạn..
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Giả sử cho biết doanh thu của công ty A trong các năm trước tương ứng với số lần quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây:  Số lần quảng cáo trên tivi Doanh số ( triệu đồng ) 3 3 4 4 5 4   4 9 4 1 5 Hàm xu hướng của trường hợp này sẽ là:
Y = - 15,24 + 0,05 X.
Y = 15,24+ 0,5 X.
Y= 15,24 + 0,05 X.
Y= -15,24 + 0,5 X.
Giả sử cho biết doanh thu của công ty A trong các năm trước tương ứng với số lần quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây: Số lần quảng cáo trên ti vi Doanh số (triệu đồng ) 3 350 4 400 5 420 7 450 9 480 10 500
0,95
-0,95
0,98
-0,98
Giả sử cho biết doanh thu của công ty A trong các năm trước tương ứng với số lần quảng cáo trên báo được cho trong bảng dưới đây:Anh chị sẽ chọn phưương pháp dự báo nào dưới đây để dự báo cho doanh thu của lần quảng cáo thứ 11? Số lần quảng cáo Doanh số 3 350 4 400 5 420 7 450 9 40 10 500
Bình quân di động giản đơn.
Bình quân giản đơn.
Hoạch định xu hướng.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau ( đơn vị tính nghìn sản phẩm) : 30;32;42;42;44;46;46;50Nếu chọn phương pháp hoạch định xu hướng để dự báo thì hệ số b (slope) của bài toán sẽ là:
b = 2,00.
b = 2,50.
b = 2,66.
b = 2,88.
Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau ( đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30; 32;42; 42; 44; 46; 46; 50.Nếu chọn phương pháp bình quân di động giản đơn 3 tháng với trọng số tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự báo 2 tháng, trọng số là 0,2 thì dự báo về lượng bán thì MAD của bài toán này sẽ là:
MAD =3,60
MAD =3,64
MAD =3,70
MAD =3,74
Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau ( đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30; 32;42; 42; 44; 46; 46; 50Nếu chọn phương pháp bình quân di động giản đơn 3 tháng thì MAD của bài toán này sẽ là:
MAD =4,00.
MAD =4,25
MAD =4,53
MAD =4,62
Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau (đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30;32;42;42;44;46;46;50Nếu chọn phương pháp bình quân di động giản đơn 4 tháng với trọng số tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự báo 2 tháng, trọng số là 0,2 và tháng trước tháng dự báo 4 tháng là 0,1 thì dự báo về lượng bán trong tháng 9 sẽ là:
Là 40.610 sản phẩm.
Là 45.520 sản phẩm.
Là 47.640 sản phẩm.
Là 48.350 sản phẩm.
Là 50.500 sản phẩm.
Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau( đơn vị tính nghìn sản phẩm) : 30;32;42;42;44;46;46;50Nếu chọn phương pháp hoạch định xu hướng để dự báo cho tháng 9 thì số lượng số phẩm bán được sẽ là:
Là 50.000 sản phẩm.
Là 50.100 sản phẩm.
Là 50.200 sản phẩm.
Là 53.500 sản phẩm
Giả sử cho biết số lượng sản phẩm của công ty A từ tháng 1 đến tháng 8 lần lượt như sau( đơn vị tính nghìn sản phẩm): 30; 32;42; 42; 44; 46; 46; 50.Nếu chọn phương pháp hoạch định xu hướng để dự báo thì hệ số a (intercept) của bài toán sẽ là:
a = 29,0.
a = 29,5.
a = 30,5.
a = 30.
Hàm xu hướng trong phương pháp dự báo hoạch định xu hướng có dạng y= a+ b(t) thì trong đó t được hiểu là:
Hệ số góc của đường hồi quy.
Nhu cầu dự báo.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tiền hoặc khối lượng sản phẩm.
Hạn chế mối liên hệ trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, không ảnh hưởng bởi người có ưu thế trong nhóm là ưu điểm của phương pháp dự báo nào dưới đây:
Lấy ý kiến của khách hàng.
Lấy ý kiến của lực lượng bán hàng.
Nghiên cứu thị trường.
Phương pháp chuyên gia (Delphi).
Hãy sắp xếp lại quy trình thực hiện phương pháp phân tích chi phí theo vùng từ các bước sau:Vẽ đường tổng chi phí cho tất cả các vùng định lựa chọn trên cùng một đồ thi.Xác định chi phí cố định tại từng vùng định lựa chọn.Xác định chi phí biến đổi tại từng vùng định lựa chọn.Xác định vùng có tổng chi phí thấp nhất ứng với sản lượng dự kiến
check_box 2-3-1-4.
1-3-2-4.
1-3-4-2.
4-2-3-1.
Hệ số tương quan hồi quy (r) được sử dụng để đánh giá phương pháp dự báo nào dưới đây:
Hoạch định xu hướng.
Phân tích mối quan hệ nhân quả.
Phương pháp bình quân di động.
San bằng số mũ giản đơn.
Hệ thống quản trị sản xuất của doanh nghiệp tập trung vào những hướng chính nào sau đây
Quan tâm đến các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Tăng cường chú ý đến quản trị chiến lược các hoạt động tác nghiệp.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Xây dựng hệ thống sản xuất năng động, linh hoạt.
Hoạch định tổng hợp không đề cập đến chiến lược nào dưới đây?
check_box Chiến lược cạnh tranh.
Hợp đồng thuê gia công bên ngoài.
Sử dụng lao động bán thời gian.
Tác động đến cầu.
Kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới là loại dự báo nào dưới đây?
Dự báo dài hạn.
Dự báo kinh tế.
Dự báo ngắn hạn.
Dự báo trung hạn.
Khái niệm nào dưới đây được định nghĩa về năng lực sản xuất của doanh nghiệp?
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là khả năng sản xuất lớn nhất của khâu cuối cùng của quá trình sản xuất.
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là khả năng sản xuất lớn nhất của khâu yếu nhất.
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là tổng năng suất lao động của mọi thành viên trong doanh nghiệp.
Năng lực sản xuất là khả năng sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ cao nhất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
Khái niệm nào dưới đây sẽ được coi là đúng nhất? Dự báo là:
Không có định nghĩa nào chính xác.
Là khoa học để tiên đoán các sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
Là nghệ thuật tiên đoán các sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai và là khoa học để tiên đoán các sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
Là nghệ thuật tiên đoán các sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
Khi hệ số tương quan (r) bằng 0 thể hiện điều gì dưới đây?
Nhu cầu dự báo và biến phụ thuộc có quan hệ thuận chiều.
Nhu cầu dự báo với biến phụ thuộc có liên quan chặt chẽ với nhau.
Nhu cầu dự báo với biến phụ thuộc không có quan hệ gì với nhau.
Nhu cầu dự báo với biến phụ thuộc không có quan hệ gì với nhau; Nhu cầu dự báo và biến phụ thuộc có quan hệ thuận chiều.
Khi hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, cấp 0 trong sơ đồ kết cấu của sản phẩm được hiểu là:
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Chi tiết , nguyên vật liệu quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm.
Chi tiết, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Sản phẩm đó không mất thời gian để xử lý, chế biến hoặc vận chuyển.
Khi nghiên cứu để tìm địa điểm đặt nhà máy sản xuất xi măng, bạn sẽ quan tâm đến yếu tố nào dưới đây nhất?
Gần nguồn nguyên liệu.
Gần thị trường tiêu thụ.
Nguồn lao động tại địa phương.
Tình trạng giao thông.
Khi phân loại các chiến lược hoạch định tổng hợp sẽ không có chiến lược nào dưới đây?
check_box Chiến lược theo mùa vụ.
Chiến lược bị động.
Chiến lược chủ động.
Chiến lược thuần túy.
Khi phân loại công suất, sẽ không có những loại công suất nào dưới đây?
Công suất hiệu quả.
Công suất thiết kế.
Công suất thực tế.
Tất cả các đáp án nêu đều sai.
Khi thực hiện sắp xếp công việc theo nguyên tắc Johnson trên 2 máy, bước công việc nào dưới đây sẽ là đúng?
check_box Tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm trên máy 1 thì sắp xếp trước.
Tất cả đáp án nêu ra đều đúng.
Tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm trên máy 1 thì sắp xếp sau cùng.
Tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm trên máy 2 thì sắp xếp trước.
Khi thực hiện sắp xếp công việc theo nguyên tắc Johnson trên 2 máy, những bước nào dưới đây sẽ là đúng?
check_box Tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm trên máy 2 thì sắp xếp sau cùng.
Tất cả đáp án đưa ra đều đúng.
Tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm trên máy 1 thì sắp xếp sau cùng.
Tìm công việc có thời gian thực hiện nhỏ nhất, nếu nó nằm trên máy 2 thì sắp xếp trước.
Không cần các thông tin nào sau đây khi xây dựng và giải bài toán vận tải?
Chi phí chuyên chở một đơn vị sản phẩm từ địa điểm cung cấp đến nơi tiêu thụ.
Danh sách các địa điểm tiêu thụ và nhu cầu của từng địa điểm.
Danh sách các nguồn sảnxuất cung cấp hàng hóa.
Số lượng khách hàng đặt trong tháng.
Loại hình tổ chức sản xuất của một công ty sản xuất xi măng là loại hình sản xuất nào dưới đây:
Quá trình sản xuất hàng khối.
Quá trình sản xuất liên tục.
Sản xuất theo dự án.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Lý thuyết “Quản trị lao động khoa học” của tác giả nào dưới đây :
Eli Whitney.
Frederick Taylor.
Henry Maudslay.
James Hargreaves.
Lý thuyết động viên khuyến khích người lao động đã đưa quản trị sản xuất chuyển sang một giai đoạn mới phát triển cao hơn, những khía cạnh xã hội, tâm sinh lý, hành vi của người lao động được đề cập nghiên cứu và đáp ứng ngày càng nhiều nhằm khai thác khả năng vô tận của con người trong nâng cao năng suất là của tác giả nào dưới đây:
Eli Whitney.
Henry Maudslay.
James Hargreaves.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Mô hình dự trữ EOQ khác cơ bản mô hình POQ ở điềm nào dưới đây:
check_box Số lần đưa hàng đến một lần hay nhiều lần.
Không có hiện tượng thiếu hàng.
Nhu cầu được xác định trước và cố định.
Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận là không đổi và được xác định trước.
Mô hình khấu trừ theo sản lượng có những đặc điểm nổi bật nào dưới đây:
check_box Giá có thể sẽ thay đổi khi lượng mua tăng lên.
Được phép có hiện tượng thiếu hàng.
Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng.
Tổng nhu cầu về hàng hóa có thể sẽ thay đổi.
Mức công suất của doanh nghiệp được lựa chọn có ảnh hưởng quan trọng đến yếu tố nào trong các yếu tố sau đây của công ty:
Kết cấu tổ chức quá trình sản xuất.
Mức dự trữ, nhu cầu về lao động.
Nhu cầu về máy móc thiết bị.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Mục tiêu của quản trị sản xuất bao gồm những nội dung nào dưới đây:
Giảm thiểu chi phí sản xuất.
Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Tối đa hóa doanh thu.
Tối đa hóa lợi nhuận.
Muốn sử dụng phương pháp phân tích điểm hoà vốn cần phải đánh giá được những yếu tố nào dưới đây:
check_box Chi phí cố định, chi phí biến đổi và doanh thu.
Chi phí biến đổi và doanh thu.
Chi phí cố định và chi phí biến đổi.
Chi phí cố định và doanh thu.
Nếu phân loại theo số lượng sản phẩm sản xuất và tính chất lặp lại sẽ bao gồm:
Quá trình lắp ráp.
Sản xuất đơn chiếc.
Sản xuất gián đoạn
Sản xuất liên tục.
Nguyên nhân có sự sai lệch giữa nhu cầu sản xuất thực tế và nhu cầu dự báo trong doanh nghiệp bao gồm nội dụng nào dưới đây?
check_box Tất cả các câu trên đều đúng.
Môi trường biến động vànhững điều kiện thay đổi…
Số liệu không đầy đủ, không liên tục, chưa đủ lớn, nhận thức về vai trò của dự báo chưa đúng.
Sử dụng phương pháp, cách tính toán không nhất quán.
Nguyên tắc nào dưới đây không đề cập đến trong các nguyên tắc ưu tiên phân giao công việc cho 1 máy?
check_box Nguyên tắc Johnson.
Chỉ số tới hạn.
Công việc có thời gian gia công ngắn nhất.
Đến trước làm trước.
Nguyên tắc nào dưới đây không được coi là nguyên tắc bố trí cân bằng dây chuyền?
Ưu tiên công việc có ít công việc khác tiếp theo sau nhất trước.
Ưu tiên công việc có nhiều công việc khác tiếp theo sau nhất trước.
Ưu tiên công việc có thời gian thực hiện dài nhất hoặc ngắn nhất trước.
Ưu tiên công việc có thời gian trễ ngắn nhất trước.
Nhà quản trị sản xuất có trách nhiệm chính đối với:
Đối với cá nhân.
Đối với công việc.
Đối với tổ sản xuất.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Nhân tố nào dưới đây ảnh hưởng đến phương pháp dự báo?
Chu kì sống của sản phẩm.
Khối lượng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, ý kiến của người lãnh đạo.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Thời gian dự báo.
Nhân tố nào dưới đây không được coi là nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm định vị doanh nghiệp?
Điều kiện giao thông nội vùng.
Điều kiện tự nhiên.
Những quy định và chính sách của chính quyền địa phương.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Những nguyên nhân nào dưới đây làm cho dự báo có thể sai lệch?
Môi trường biến đổi và điều kiện thay đổi.
Môi trường biến đổi và điều kiện thay đổi; Thông tin và số liệu không chính xác, không đầy đủ.
Sử dụng phương pháp định tính.
Thông tin và số liệu không chính xác, không đầy đủ.
Những nguyên tắc nào dưới đây không được đề cập đến trong bố trí mặt bằng sản xuất?
Các bộ phận được bố trí gần nhau.
Có tính linh hoạt cao để chấp nhận những điều kiện thay đổi.
Sử dụng không gian có hiệu quả.
Tối thiểu hoá chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.
Những nhân tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến quản trị công suất
Những yêu cầu và quy định của Doanh nghiệp.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tình hình thị trường và mức độ cạnh tranh.
Trình độ và thái độ của nhân viên.
Những nút hình tròn từ sơ đồ cây quyết định đựợc gọi là gì:
check_box Tất cả các đáp đều sai.
Nút lựa chọn.
Nút phương án.
Nút quyết định.
Những nút hình vuông từ sơ đồ cây quyết định đựợc gọi là gì:
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Nút lựa chọn.
Nút phương án.
Nút tình huống.
Những phẩm chất cần thiết của nhà quản trị trong chức năng sản xuất bao gồm yếu tố nào dưới đây:
Chính trực và công bằng.
Đáng tin cậy và nhất quán.
Luôn sát cánh với tập thể trong những lúc khó khan, biết lắng nghe và đối xử tốt với tất cả mọi người.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Những tình huống nào dưới đây không được coi là định vị doanh nghiệp?
Bỏ hẳn cơ sở cũ và chuyển sang vùng mới.
Mở rộng cơ sở hiện tại.
Mở thêm chi nhánh, phân xưởng mới trên các địa điểm mới.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Những yếu tố nào sau đây không được sử dụng để xác định nhu cầu thực tế trong hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu?
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
Dự trữ an toàn.
Dự trữ hiện có.
Hệ sốphế phẩm cho phép.
Những yếu tố nào trong các yếu tố sau đây không thuộc nội dung của định vị doanh nghiệp:
Chọn công nghệ sản xuất áp dụng.
Chọn địa điểm bố trí một chi nhánh.
Chọn địa điểm bố trí một phân xưởng sản xuất.
Chọn địa điểm bố trí văn phòng đại diện.
Nhược điểm của chiến lược "thay đổi nhân lực theo mức cầu" trong hoạch định tổng hợp là:
check_box Dễ mất uy tín và do đó giảm sức cạnh tranh.
Chi phí quản lý dự trữ hàng hoá cao.
Dễ dàng cho việc điều độ công việc.
Không đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào.
Nhược điểm của chiến lược thay đổi cường độ lao động là:
check_box Năng suất lao động có thể giảm.
Nguồn lao động thường xuyên thay đổi.
Tăng chi phí liên quan đến tuyển dụng và đào tạo.
Tính linh hoạt thấp.
Nhược điểm của hình thức bố trí theo quá trình không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Chi phí sản xuất đơn vị cao.
Có tính linh hoạt thấp về thiết bị và con người.
Khó kiểm tra, kiểm soát các công việc.
Vận chuyển kém hiệu quả.
Nhược điểm của hình thức bố trí theo sản phẩm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Các công việc bị phụ thuộc vào thời gian và trình tự thực hiện các công việc.
Công việc đơn điệu sẽ gây sự nhàm chán cho công nhân.
Độ linh hoạt thấp.
Tăng thời gian gia công và tổng thời gian sản xuất.
Nhược điểm của hình thức bố trí theo vị trí cố định không đề cập đến yếu tố nào dưới đây:
Chí phí vận chuyển thiết bị, con người và nguyên vật liệu cao.
Công việc không đa dạng.
Đòi hỏi phải sử dụng thợ có kỹ năng cao và đa năng.
Khó kiểm soát con người.
Nhược điểm của phương pháp bình quân sẽ không có yếu tố nào dưới đây:
Đòi hỏi phải ghi chép số liệu chính xác và đủ lớn.
Khó tính toán và phức tạp.
Không dự báo cho tương lai xa.
Tính chất san bằng.
Nội dung của quản trị sản xuất bao gồm những yếu tố nào dưới đây:
Định vị doanh nghiệp.
Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm.
Hoạch định năng lực sản xuất.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của quản trị điều hành sản xuất:
Bố trí mặt bằng doanh nghiệp.
Định vị doanh nghiệp.
Hoạch định tổng hợp.
Tạo nguồn vốn tài chính xây dựng doanh nghiệp.
Phát biểu nào sai khi xác định lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch?
check_box Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch đối với đặt hàng theo kích cỡ sẽ chính là nhu cầu thực tế.
Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch đối với đặt hàng theo kích cỡ sẽ lớn hơn nhu cầu thực tế.
Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch đối với đặt hàng theo lô chính là nhu cầu thực tế.
Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch là số lượng những chi tiết, nguyên vật liệu mong muốn nhận được tại đầu kì.
Phát minh máy se sợi của tác giả nào dưới đây:
Eli Whitney.
Frederick Taylor.
Henry Maudslay.
James Hargreaves.
Phương pháp định tính của Richard Muther được áp dụng để bố trí mặt bằng sản xuất cho loại hình nào dưới đây:
Bố trí theo quá trình.
Bố trí theo sản phẩm.
Bố trí theo sản phẩm; Bố trí theo vị trí cố định.
Bố trí theo vị trí cố định.
Phương pháp dự báo định lượng bao gồm phương pháp nào dưới đây:
Bình quân giản đơn.
Phân tích mối quan hệ nhân quả.
San bằng số mũ và hoạch định xu hướng.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Phương pháp dự báo định tính không bao gồm phương pháp nào dưới đây:
Lấy ý kiến của khách hàng.
Lấy ý kiến của lãnh đạo.
Lấy ý kiến của lực lượng bán hàng.
Phương pháp bình quân giản đơn.
Phương pháp dự báo định tính thường được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây:
Công nghệ và công nghệ hiện có.
Sản phẩm hiện có.
Sản phẩm mới.
Sản phẩm và công nghệ mới.
Phương pháp MRP được sử dụng để:
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Điều độ sản xuất.
Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm.
Dữ trựhang hóa và nguyên vật liệu
Phương pháp nào dưới đây được coi là phương pháp dự báo chính xác nhất?
Bình quân di động có trọng số.
Bình quân di động giản đơn.
Bình quân giản đơn.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai
Phương pháp nào dưới đây không đề cập đến khi định vị doanh nghiệp?
Phương
Phương pháp bình quân giản đơn.
Phương pháp phân tích chi phí theo vùng.
Phương pháp tọa độ trung tâm.
Phương pháp nào dưới đây không sử dụng để đinh vị doanh nghiệp?
Phân tích chi phí theo vùng.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tọa độ trung tâm.
Vận tải.
Phương pháp nào dưới đây không sử dụng để lựa chọn địa điểm đinh vị doanh nghiệp?
Dự báo định lượng.
Phương pháp vận tải.
Tọa độ trung tâm.
Trọng số giản đơn.
Phương pháp tọa độ trung tâm được sử dụng để:
Bố trí mặt bằng sản xuất.
Dự báo nhu cầu sản xuất.
Sắp xếp dây chuyền sản xuất.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Quá trình chế biến còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây:
Quá trình lắp lẫn.
Quá trình sản xuất hội tụ.
Quá trình sản xuất phân kỳ.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Quá trình lắp ráp còn được gọi với thuật ngữ nào dưới đây:
Quá trình chế biến.
Quá trình hội tụ.
Sản xuất phân kỳ.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Quá trình sản xuất phân kỳ còn được hiểu là thuật ngữ nào dưới đây:
Sản xuất đơn chiếc
Sản xuất hàng lọat.
Sản xuất theo dự án
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Quan điểm của người có quyền lực thường ảnh hưởng tới các cán bộ dự báo là nhược điểm của phương pháp dự báo nào dưới đây:
Lấy ý kiến của khách hàng.
Lấy ý kiến của lực lượng bán hàng.
Phương pháp chuyên gia (Delphi).
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Quản trị sản xuất bao gồm những mục tiêu sau:
Cung ứng đúng thời điểm, đúng địa điểm và đúng khách hàng.
Rút ngắn thời gian sản xuất.
Tất cả các đáp án đã nêu đều đúng.
Tối thiểu hóa chi phí sản xuất để tạo ra một đơn vị đầu ra.
Quản trị sản xuất có mẫu thuẫn với các chức năng nào dưới đây:
Quản trị marketing và quản trị nhân lực.
Quản trị nhân sự và quản trị thông tin.
Quản trị tài chính và kế toán.
Quản trị tài chính và quản trị marketing.
Quản trị sản xuất có mối quan hệ với những chức năng quản trị cơ bản nào dưới đây
Kế toán.
Kế toán; Tài chính.
Marketing.
Tài chính.
Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn không sử dụng các chỉ tiêu nào dưới đây:
Giá trị kỳ vọng bằng tiền.
Maximax và maximin.
May rủi ngang nhau.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Sai số dự báo được đo bằng:
Khoảng cách giữa nhu cầu dự báo và nhu cầu thực tế chia cho số quan sát.
Tất cả các đáp án đã nêu đều không chính xác.
Trị tuyệt đối của nhu cầu thực tế và nhu cầu dự báo chia cho số quan sát.
Trị tuyệt đối của nhu cầu thực tế và nhu cầu dự báo.
Sản phẩm A được sản xuất trên một dây chuyền sản xuất, biết rằng thời gian thực hiện của tất cả các công việc là 62 phút, số lượng sản phẩm được tạo ra trong một ca( 8 tiếng) là 40 sản phẩm. Số nơi làm việc tối thiểu trong trường hợp này sẽ là:
4 nơi.
5 nơi.
5,5 nơi.
6 nơi.
Sản phẩm A được thực hiện qua 9 bước công việc trên một dây chuyền sản xuất. Biết rằng số lượng sản phẩm được tạo ra trong một ca (8 tiếng) là 40 sản phẩm. Hãy xác định thời gian chu kỳ trong trường hợp này?
10 phút.
12 phút.
15 phút.
20 phút.
Số liệu về lượng hàng bán được của cửa hàng kinh doanh xe đạp Minh Hương các tháng 7, 8 và 9 lần lượt là: 25, 30 và 28. Nếu dùng phương pháp bình quân di động 3 tháng có trọng số và trọng số như sau: tháng gần nhất với tháng dự báo, trọng số là 0,5; tháng trước tháng dự báo 1 tháng, trọng số là 0,3; tháng trước tháng dự báo 2 tháng, trọng số là 0,2 thì dự báo về lượng bán tháng 10 là:
27
28
29
31
Số nơi làm việc tối thiểu để thực hiện các công việc được xác định như sau?
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Thời gian chu kỳ chia cho thời gian thực hiện các công việc.
Thời gian thực hiện các công việc chia cho tổng thời gian sản xuất trong ngày.
Tổng thời gian sản xuất trong ngày chia cho thời gian chu kỳ.
Số xăng thực tế bán của công ty trong tháng 10 là 15 triệu lít. Số dự báo của tháng đó là 14,7 triệu lít. Số xăng dự báo bán được của công ty trong tháng 11 sẽ là bao nhiêu nếu bạn dùng phương pháp san bằng mũ để dự báo? Biết rằng, hệ số san bằng mũ là 0,9
Là 15.000.000 lít.
Là 20.050.000 lít.
Là 20.800.000 lít.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Sự cần thiết và vai trò của dự báo là:
Làm căn cứ cho điều hành hàng ngày.
Làm căn cứ cho điều hành hàng ngày; Làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.
Làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.
Thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp.
Theo công thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR > 1 có nghĩa là:
check_box Công việc được hoàn thành trước thời hạn.
Công việc đang bị chậm chễ.
Công việc hoan thành đúng hạn.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Theo công thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR = 0,85 có nghĩa là:
check_box Công việc đang bị chậm trễ.
Công việc được hoàn thành trước thời hạn.
Công việc hoàn thành đúng hạn.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Theo công thức tính chỉ số tới hạn, nếu CR = 1?
check_box Công việc hòan thành đúng hạn.
Công việc đang bị chậm chễ.
Công việc được hòan thành trước thời hạn.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Theo lịch sử phát triển của quản trị sản xuất thì xu hướng của quản trị sản xuất trong giai đoạn tới sẽ là:
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến bán hàng và tiêu thụ sản phẩm
Định hướng vào khách hàng và người sử dụng.
Giảm thiểu chi phí sản xuất để nâng cao tính hiệu quả.
Nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao năng suất.
Theo phương pháp bố trí theo quá trình, nếu có 5 bộ phận thì về lý thuyết sẽ có bao nhiêu Phương án bố trí?
24 phương án.
25 Phương án.
50 phương án.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tín hiệu theo dõi dự báo còn được gọi bằng thuật ngữ nào dưới đây:
Độ lệch tuyệt đối bình quân.
Sai số dự báo dịch chuyển.
Sai số dự báo.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Tốn kém về chi phí và thời gian là nhược điểm của phương pháp dự báo nào dưới đây:
Bình quân giản đơn.
Lấy ý kiến của khách hàng.
Lấy ý kiến của khách hàng; Phương pháp chuyên gia (Delphi).
Phương pháp chuyên gia (Delphi).
Tổng chi phí hàng dự trữ đối với mô hình EOQ sẽ là:
check_box TC= HQ2 + SDQ
TC =HQD+ SD2
TC= SQ2+HDQ
TC=SQ2+QHH
Trách nhiệm và vai trò của người quản trị sản xuất đối với cá nhân bao gồm yếu tố nào:
Đại diện cho lãnh đạo trước tổ sản xuất.
Đại diện cho tổ sản xuất trước lãnh đạo.
Đánh giá cách thực hiện công việc của từng cá nhân.
Phối hợp giữa tổ sản xuất với các bộ phận khác.
Trách nhiệm và vai trò của người quản trị sản xuất đối với cá nhân không bao gồm yếu tố nào:
Đại diện cho tổ sản xuất trước lãnh đạo.
Đánh giá cách thực hiện công việc của từng cá nhân.
Hỗ trợ và khuyến khích mỗi cá nhân trong tổ sản xuất.
Phân công công việc phù hợp cho mỗi nhân viên.
Trong bài toán Hungary nếu người ta yêu cầu cho thêm điểm ứ đọng bạn cần phải làm gì ?
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Cách giải không có gì thay đổi.
Đổi dấu tất cả các phần tử trong bảng phân việc.
Gán cho công việc đó giá trị 0 sau đó giải như bình thường.
Trong điều độ các hợp đồng ngắn hạn, nguyên tắc điều độ nào là không được nói đến trong các nguyên tắc sau đây:
check_box Nguyên tắc chỉ đạo của Nhà nước.
Nguyên tắc ai đến trước làm trước, ai đến sau làm sau.
Nguyên tắc bố trí theo tầm quan trọng của khách hàng.
Nguyên tắc thời gian gia công ngắn nhất (ngắn làm trước, dài làm sau).
Trong mô hình phân tích A, B, C, câu nào trong các câu sau đây là sai:
check_box Nhóm A là nhóm có giá trị rất thấp và số lượng (chủng loại) rất thấp.
Nhóm A là nhóm có giá trị cao, nhưng số lượng (chủng loại) lại ít.
Nhóm B là nhóm có giá trị TB và số lượng (chủng loại) TB.
Nhóm C là nhóm có giá trị thấp, nhưng số lượng (chủng loại) lại nhiều.
Trong nguyên tắc Hungary phân giao công việc cho nhiều đối tượng, yêu cầu tính tối đa hóa doanh thu hoặc lợi nhuận bạn cần phải:
check_box Đổi dấu tất cả các phần tử trong bảng phân việc, rồi giải bình thường.
Cách giải không có gì thay đổi.
Gán cho công việc đó giá trị 0 sau đó giải như bình thường.
Gán chữ “X” rôi giải như bình thường.
Trong phương pháp phân tích mối quan hệ nhân quả, chỉ tiêu hệ số tương quan (r) = 1 thể hiện điều gì dưới đây:
x và y có quan hệ nghịch và rất chặt chẽ.
x và y có quan hệ rất chặt chẽ.
x và y có quan hệ thuận và không chặt chẽ.
x và y không có quan hệ gì với nhau.
Trong quản trị hàng dự trữ, phân tích A, B, C được xây dựng dựa vào:
check_box Mối quan hệ giữa giá trị và số lượng, chủng loại nguyên, vật liệu sử dụng.
Mối quan hệ giữa bên cung ứng và bên sử dụng vật tư, nguyên liệu.
Mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng hàng hoá dự trữ.
Mối quan hệ giữa số lượng và thể tích nguyên, vật liệu sử dụng.
Trong trường hợp có 5 người và phân giao để thực hiện 5 công việc, với điều kiện mỗi người chỉ thực hiện một công việc, thì về mặt lý thuyết sẽ có bao nhiêu phương án phân giao.
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
10 phương án.
100 phương án.
5 phương án.
Trong trường hợp nào doanh nghiệp tiến hành điều tra thị trường:
Các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm hiện tại gia nhập vào đoạn thị trường mới.
Doanh nghiệp bán đơn hàng giá trị lớn cho khách hàng.
Doanh nghiệp rút khỏi thị trường.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Trong trường hợp ứng dụng phương pháp phân giao công viêc theo nguyên tắc Hungary, nếu có 4 người có 6 công việc, ta cần phải làm gìđể có thể thực hiện phân giao được hợp lý theo nguyên tắc này.
check_box Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Bỏ bớt đi 2 công việc.
Không cần thêm người hoặc thêm công việc.
Thêm 1 người giả và bỏ bớt 1công việc.
Trường hợp nào áp dụng phương pháp dự trữ theo mô hình POQ?
check_box Lượng hàng được đưa đến một cách liên tục.
Hàng được đưa đến cùng một lúc.
Hiện tượng thiếu hàng xảy ra liên tục.
Nhu cầu không được xác định trước.
Ưu điểm bố trí theo nhóm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Giảm chi phí đầu tư.
Giảm khối lượng vận chuyển và tồn kho.
Nâng cao trách nhiệm của công nhân và nâng cao chất lượng thực hiện.
Tiết kiệm được không gian sản xuất.
Ưu điểm bố trí theo nhóm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Giảm đầu tư máy móc thiết bị.
Giảm lao động trực tiếp.
Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất.
Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi.
Ưu điểm của hình thức bố trí theo quá trình không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Chi phí sản xuất đơn vị thấp.
Có tính linh hoạt cao về thiết bị và con người.
Công việc đa dạng khiến công nhân không bị nhàm chán.
Nâng cao trình độ chuyên môn.
Ưu điểm của hình thức bố trí theo sản phẩm không đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
Đơn giản hóa các bước thực hiện công việc.
Giảm bớt khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu.
Giảm thời gian gia công và tổng thời gian sản xuất.
Tính linh hoạt cao.
Ưu điểm của sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa là:
check_box Ổn định nhân lực và quá trình sản xuất.
Dễ điều độ.
Mức độ rủi ro thấp.
Năng suất lao động cao.
Ưu điểm không cần thay đổi hoặc chỉ thay đổi lực lượng lao động từ từ là của chiến lược:
check_box Thay đổi mức dự trữ.
Tác động đến cầu.
Thay đổi cường độ lao động.
Thay đổi nhân lực theo mức cầu.
Ưu điểm nào sau đây không được đề cập đến khi ứng dụng phương pháp MRP trong hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu?
check_box Tăng năng suất lao động.
Đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu đúng thời điểm, khối lượng.
Giảm thiểu lượng dự trữ.
Tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Việc sản xuất, lắp ráp và chế tạo ra một chiếc tàu được hiểu là:
Sản suất hàng loạt.
Sản xuất dây chuyền.
Sản xuất liên tục.
Tất cả các đáp án đã nêu đều sai.
Việc sắp xếp, phân giao công việc cho nơi làm việc, máy hoặc người lao động cần tính tới các yếu tố nào sau đây?
check_box Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng.
Công dụng, tính năng của máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ.
Đặc điểm, tính chất của công việc, những đòi hỏi về công nghệ.
Trình độ và khả năng của công nhân.
Xu hướng ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại trong sản xuất không đề cập đến phương pháp nào dưới đây :
CRM và ERP.
JIT, Kaizen và Kanban.
MBO và MBP.
OPT và HRM.
Yếu tố nào dưới đây được coi là sự khác biệt giữa mô hình EOQ và POQ trong quản trị hàng dự trữ?
check_box Mô hình EOQ đặt hàng một lần còn POQ thì hàng được đưa đến làm nhiều lần.
EOQ không cho phép có hiện tượng thiếu hàng còn POQ được phép thiếu hàng.
Hai mô hình này về cơ bàn là không khác gì nhau.
Nhu cầu về sản phẩm trong năm của mô hình EOQ là không thay đổi còn POQ có thay đổi.
Yếu tố nào dưới đây không được đề cập đến trong vai trò của hàng dự trữ của một doanh nghiệp?
check_box Tất cả các đáp án đưa ra đều sai.
Dự tính trước sự tăng giá trong tương lai.
Khai thác lợi thế do sản xuất và đặt mua với quy mô lớn.
Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập