Anh An muốn đồng gửi bức thư điện tử tới anh Hải và chị Huệ, tuy nhiên anh An không muốn chị Huệ biết mình đã gửi bức thư này cho anh Hải. Khi đó anh An phải nhập địa chỉ email của anh Hải vào ô nào?
check_box Bcc
Cc
Re
To
Các cụm số hexa trong địa chỉ Ipv6 được tách biệt với nhau bằng dấu nào?
Dấu chấm “.”
Dấu hai chấm “:”
Dấu hỏi “?”
Dấu nhân “*”
Chiều dài tối đa của một tên miền đầy đủ là bao nhiêu ký tự?
127
128
255
256
Cho 2 khẳng định sau: KĐ1: DSL bất đối xứng có tốc độ tải xuống (download) chậm. KĐ2: DSL bất đối xứng có tốc độ tải lên (upload) nhanh.
KĐ1 đúng, KĐ2 đúng.
KĐ1 đúng, KĐ2 sai.
KĐ1 sai, KĐ2 đúng.
KĐ1 sai, KĐ2 sai.
Chọn khẳng định đúng nhất và đầy đủ nhất?
check_box Sau khi đăng nhập Email của Google, sinh viên có thể đọc thư, trả lời thư; chuyển tiếp thư; và xóa thư do người khác gửi tới.
Sau khi đăng nhập Email của Google, sinh viên có thể đọc thư mà bạn cùng lớp gửi tới.
Sau khi đăng nhập Email của Google, sinh viên có thể gửi thư tới bạn cùng lớp.
Sau khi đăng nhập Email của Google, sinh viên có thể trả lời thư mà bạn cùng lớp gửi tới.
Chọn khẳng định đúng?
Kết quả bạn tìm được khi sử dụng các trang web khác nhau là giống nhau.
Máy tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong câu điều kiện.
Một từ là sự kết hợp các chữ cái hoặc các số với nhau trong đó bao gồm các khoảng trống.
Trong câu điều kiện được nhập số kí tự trống giữa các từ làm thay đổi kết quả tìm kiếm.
Chương trình nào dưới đây cho phép bạn tải tệp tin từ Intenet xuống máy tính của bạn?
check_box IDM
DMI
FOXIT READER
MDI
Chương trình nào dưới đây KHÔNG cho phép bạn gửi và nhận thư điện tử?
Gmail
IDM
Outlook Express
Yahoo Mail
Có 2 khẳng định sau: KĐ1: Có tốc độ kết nối cao hơn ADSL KĐ2: Cho phép chia sẻ chung với đường điện thoại Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về công nghệ HDSL?
KĐ1 đúng, KĐ2 đúng.
KĐ1 đúng, KĐ2 sai.
KĐ1 sai, KĐ2 đúng.
KĐ1 sai, KĐ2 sai.
Có 2 khẳng định sau: KĐ1: Đây là công nghệ DSL đối xứng KĐ2: Để có thể kết nối Internet, người dùng sẽ cần phải lắp đặt một modem ADSL chuyên dụng. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về công nghệ ADSL?
KĐ1 đúng, KĐ2 đúng.
KĐ1 đúng, KĐ2 sai.
KĐ1 sai, KĐ2 đúng.
KĐ1 sai, KĐ2 sai.
Có 2 khẳng định sau: KĐ1: là loại hình kết nối Internet tốc độ cao KĐ2: luôn trong trạng thái kết nối 24/24. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về phương thức kết nối Internet băng rộng?
KĐ1 đúng, KĐ2 đúng.
KĐ1 đúng, KĐ2 sai.
KĐ1 sai, KĐ2 đúng.
KĐ1 sai, KĐ2 sai.
Có mấy phiên bản địa chỉ IP?
1
2
3
4
Có một tên miền như sau: tnu.edu.vn thì thành phần “edu” thường được gọi là tên miền cấp mấy?
0
1
2
3
Đâu không phải là 1 bộ giao thức kết nối mạng ?
HTML
IPX/SPX
NetBEUI
TCP/IP
Đâu không phải là một phương thức kết nối Internet?
Dial-up
Leased-Line
TCP/IP
Wi-Fi
Đâu là 1 bộ giao thức hệ thống file phân tán (được phát triển bởi Sun Microsystems) cho phép truy xuất file đến các thiết bị ở xa như 1 đĩa cứng trên mạng?
check_box NFS
FTP
SMTP
Telnet
Đâu là 1 bộ giao thức kết nối mạng?
HTML
HTTP
HTTPS
TCP/IP
Đâu là 1 địa chỉ IPv6 không hợp lệ?
2001:0DC8::1005:2F43::ABC6
2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:ABC6
2001:0DC8:1005:2F43::ABC6
2001:DC8::2F43:BCD:ABC6
Đâu là một địa chỉ IPv4 hợp lệ?
192.168.10.256
192.168.10.6
192:168:10:256
192:168:10:6
Đâu là một địa chỉ IPv4 không hợp lệ?
102.254.200.25
162.198.101.69
192.182.10.254
256.168.254.50
Đâu là một phương thức kết nối Internet?
IPX/SPX
Leased-Line
NetBEUI
TCP/IP
Đâu là tên của trình duyệt Web?
Internet Browser.
Internet Explorer.
Web Browser.
Web Explorer.
Dấu:: xuất hiện tối đa là bao nhiêu lần trong địa chỉ IPv6?
1
2
3
4
Để các máy tính trên Internet có thể liên lạc với nhau, mỗi máy tính cần có một địa chỉ liên lạc và địa chỉ này được gọi là gì?
Địa chỉ IP.
Địa chỉ TCP.
Địa chỉ URL
Địa chỉ Web.
Để chia sẻ thông tin về những vấn đề cùng quan tâm thông qua việc tạo chủ đề, đăng bài, phản hồi… bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?
Dịch vụ Chat.
Dịch vụ diễn đàn.
Dịch vụ thư điện tử.
Dịch vụ Web.
Để có thể trò chuyện trực tuyến với bạn bè trên Internet bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?
check_box Dịch vụ Chat.
Dịch vụ diễn đàn.
Dịch vụ thư điện tử.
Dịch vụ web.
Để đọc các trang siêu văn bản người ta thường sử dụng ?
check_box Chương trình duyệt Web (Web Browser)
Chương trình gửi nhận E-Mail
Chương trình soạn thảo văn bản
Tất cả các phương án trên
Để khởi động trình duyệt web, bạn nhắp (click) chuột vào biểu tượng nào sau đây?
Biểu tượng Internet Explorer.
Biểu tượng My Computer.
Biểu tượng Recycle Bin.
Biểu tượng Yahoo! Messenger.
Để một máy tính nối mạng truy cập được đến một WebSite cụ thể cần biết thông tin gì?
check_box Địa chỉ WebSite dưới dạng URL (địa chỉ nguồn thống nhất)
Địa chỉ đơn vị thiết lập trang Web
Nội dung của WebSite
Nơi lưu trữ WebSite
Để truy nhập đến một máy chủ, người dùng có thể dùng?
Bắt buộc phải dùng địa chỉ IP.
Bắt buộc phải dùng tên miền.
Địa chỉ IP hoặc tên miền hoặc địa chỉ vật lý.
Địa chỉ IP hoặc tên miền.
Để xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet, bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?
check_box Dịch vụ World Wide Web.
Dịch vụ Chat.
Dịch vụ tải tệp tin.
Dịch vụ thư điện tử.
Địa chỉ IP nào không thể gán cho các thiết bị trên mạng?
Địa chỉ 10.10.10.10.
Địa chỉ IP công cộng.
Địa chỉ IP riêng.
Địa chỉ quảng bá.
Địa chỉ IP v4 sử dụng bao nhiêu bit để đánh địa chỉ?
128
256
32
64
Địa chỉ IP v6 sử dụng bao nhiêu bit để đánh địa chỉ?
128
256
32
64
Địa chỉ IPv4 có cấu trúc như thế nào?
A,B,C,D
A.B.C.D
A:B:C:D
A?B?C?D
Địa chỉ IPv6 biểu diễn dưới dạng bao nhiêu cụm số hệ mười sáu phân cách bởi dấu hai chấm (:)?
16
32
4
8
Dịch vụ tải tệp tin được dùng để làm gì?
check_box Để lấy dữ liệu từ trên mạng Internet xuống máy tính của bạn.
Để tham gia thảo luận về những nội dung mình quan tâm.
Để thảo luận trực tuyến với bạn học thông qua Internet.
Để xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet.
Dịch vụ Telnet là gì?
Là dịch vụ cho phép người sử dụng kết nối đến một máy chủ ở xa để sử dụng máy tính đó như máy của mình.
Là dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng
Là dịch vụ nhắn tin trên mạng Internet
Là dịch vụ tìm kiếm trên mạng Internet
Dịch vụ Telnet trên mạng Internet là gì?
check_box Là dịch vụ thiết lập sự liên hệ giữa MTĐT của ta với một máy chủ ở xa để người dùng có thể sử dụng khả năng xử lý của máy chủ đó.
Là dịch vụ giúp người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet bằng bảng chọn.
Là dịch vụ Internet có khả năng duy trì hàng ngàn nhóm tin với sự tham gia của hàng triệu người.
Là dịch vụ truyền các tệp từ máy tính này đến máy tính khác trên mạng Internet.
Dịch vụ web sử dụng giao thức nào?
check_box HTTP
IPX/SPX
NetBEUI
TCP/IP
Domain Name là gì?
Địa chỉ IPv4.
Địa chỉ IPv6.
Tên miền.
Tên trang web.
FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box File Transfer Protocol.
File Transfer Program.
File Transmission Program.
File Transmission Protocol.
Giao thức nào dưới đây được sử dụng để truyền tải thư điện tử của MicroSoft Outlook?
check_box POP/IMAP
FTP
HTTP
TELNET
Hệ thống quản lý tên miền DNS là viết tắt của cụm từ tiêng Anh nào?
Domain Name Science.
Domain Name System.
Dot Name Science.
Dot Name System.
Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA và MTA. Chức năng của MTA là gì?
check_box Định tuyến bản tin và xử lý các bản tin đến từ hệ thống của người dùng sao cho các bản tin đó đến được đúng hệ thống đích.
Định tuyến bản tin và Tương tác trực tiếp với người dùng cuối, giúp họ nhận bản tin, soạn thảo bản tin, lưu các bản tin và gửi bản tin.
Nhận bản tin, định tuyến bản tin và xử lý các bản tin đến từ hệ thống của người dùng sao cho các bản tin đó đến được đúng hệ thống đích.
Tương tác trực tiếp với người dùng cuối, giúp họ nhận bản tin, soạn thảo bản tin, lưu các bản tin và gửi bản tin.
Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA và MTA. MTA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box Message Transfer Agent.
Mail Transfer Agent.
Mail Transfer Application.
Message Transfer Application.
Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA và MTA. MUA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
check_box Mail User Agent.
Mail Use Agent.
Mail User Application.
Message Use Application.
Hotspot là một địa điểm mà tại đó có cung cấp các dịch vụ:
kết nối có dây và dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao thông qua hoạt động của các thiết bị thu phát có dây.
kết nối có dây và dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao thông qua hoạt động của các thiết bị thu phát không dây
kết nối không dây và dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao thông qua hoạt động của các thiết bị thu phát có dây
kết nối không dây và dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao thông qua hoạt động của các thiết bị thu phát không dây
HTML là tên viết tắt của cụm từ nào?
HyperText Markup Languages.
HyperText Markup Learn.
HyperText Media Languages.
HyperText Media Languages.
ICP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
International Communication Processing.
International Communication Protocol.
Internet Cab Provider.
Internet Content Provider.
IM là viết tắt của từ tiếng Anh nào dưới đây?
check_box Instant Message.
Important Message.
Internet Message.
Invite Message.
Internet được hình thành từ dự án nào sau đây?
Từ một dự án nghiên cứu của Bộ giáo dục Anh.
Từ một dự án nghiên cứu của Bộ giáo dục Mỹ.
Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Anh.
Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ.
IXP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Improve External Protocol.
International Exchange Protocol.
Internet Exchange Provider.
Internet Extent Protocol.
Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về phương thức kết nối quay số qua mạng điện thoại (Dial-up)?
Đây là một công nghệ băng rộng.
Để kết nối, người dùng cần có một đường điện thoại và một modem.
Kết nối kiểu này luôn thường trực 24/24.
Kiểu kết nối này có tốc độ nhanh nhất trong các phương thức kết nối Internet.
Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về địa chỉ IP công cộng?
Có tính toàn cầu và được tiêu chuẩn hóa.
Được lấy từ nhà cung cấp dịch vụ hay đăng ký với 1 chi phí nào đó.
Không được định tuyến trên Internet Backbone.
Là duy nhất.
Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về phương thức kết nối quay số qua mạng điện thoại (Dial-up)?
Để kết nối, người dùng cần có một đường điện thoại và một modem.
Kết nối kiểu này luôn thường trực 24/24.
Kiểu kết nối này có tốc độ chậm nhất trong các phương thức kết nối Internet.
Máy tính của người dùng kết nối với Modem và modem được kết nối tới đường điện thoại.
Khẳng định nào sau đây là SAI khi nói về trình duyệt web?
Cho phép người dùng duyệt các tài liệu siêu văn bản trên Web.
Là một phần mềm hệ thống được cài đặt trên máy tính của người sử dụng.
Là một phần mềm ứng dụng được cài đặt để sử dụng dịch vụ WWW.
Là một phần mềm ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người sử dụng.
Khẳng định nào sau đây là sai?
Các mạng máy tính liên kết với nhau dựa trên bộ giao thức TCP/IP.
Internet là một mạng máy tính rất lớn kết nối các mạng máy tính khác nhau trên khắp toàn cầu.
Internet là từ viết tắt của International Terminal Network.
Internet là từ viết tắt của Inter-network.
Khẳng định nào sau đây là SAI?
Cấu trúc định tuyến của IPv6 tốt hơn IPv4.
IPv6 hỗ trợ bảo mật tốt hơn IPv4.
Không gian địa chỉ IPv4 lớn hơn và dễ dàng quản lý không gian địa chỉ IPv6.
Không gian địa chỉ Ipv6 lớn hơn và dễ dàng quản lý không gian địa chỉ IPv4.
Khi đặt tên miền không được dùng ký tự nào dưới đây?
Các chữ cái
Các chữ số
Ký tự @
Ký tự “-”
Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau: PB1: IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không. PB2: ICP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo… Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
PB1 đúng, PB2 đúng.
PB1 đúng, PB2 sai.
PB1 sai, PB2 đúng.
PB1 sai, PB2 sai.
Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau: PB1: OSP cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat. PB2: ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
PB1 đúng, PB2 đúng.
PB1 đúng, PB2 sai.
PB1 sai, PB2 đúng.
PB1 sai, PB2 sai.
Khi sử dụng các dịch vụ Webmail, khẳng định nào sau đây là đúng?
check_box Vấn đề bảo mật thư hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp.
Có thể sử dụng Webmail ngay cả khi không kết nối Internet.
Hầu hết các dịch vụ Webmail có tính phí.
Kích thước hộp thư không bị hạn chế.
Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google, nếu muốn kết quả trả về là các trang Web chỉ chứa cụm từ: kinh tế quốc dân, thì trong ô tìm kiếm bạn nhập vào từ khóa nào sau đây?
check_box “kinh tế quốc dân”
“kinh tế” quốc dân
kinh tế “quốc dân”
kinh tế quốc dân
Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google, nếu muốn kết quả trả về là các trang Web vừa chứa cụm từ: kinh tế, vừa chứa cụm từ quốc dân thì trong ô tìm kiếm bạn nhập vào từ khóa nào sau đây?
check_box “kinh tế” +“quốc dân”
“kinh tế quốc dân”
“kinh tế” - “quốc dân”
kinh tế quốc dân
Khi sử dụng Google, nếu bạn chỉ muốn tìm kiếm các trang web thương mại mà có chứa cụm từ kinh tế thì trong ô tìm kiếm bạn gõ vào từ khóa nào sau đây?
check_box “kinh tế” site:com
“kinh tế” site:org
“kinh tế” type:com
“kinh tế” type:org
Khi sử dụng Mail để đính kèm tệp tin bạn bấm vào nút nào sau đây?
Add Files
Attach Files
Get Files
Show Files
Khi sử dụng phần mềm Mail, thư mục nào dưới đây chứa các thư bạn đã gửi đi?
check_box Sent
Deleted
Drafts
Inbox
Khi sử dụng ứng dụng Mail, thư mục nào dưới đây chứa các thư được gửi đến cho bạn?
check_box Inbox
Deleted
Drafts
Sent
Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm chính xác bạn sử dụng dấu nào?
check_box Dấu nháy kép (“”)
Dấu cộng (+)
Dấu trừ (-)
Dấu và (&)
Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm kết hợp bạn sử dụng dấu nào?
check_box Dấu cộng (+)
Dấu nháy kép (“”)
Dấu trừ (-)
Dấu và (&)
Mạng ARPANET hình thành vào khoảng năm nào?
1960
1969
1974
1979
Mạng cục bộ LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Link Address Network.
Link Area Network.
Local Address Network.
Local Area Network.
Mạng diện rộng WAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Web Area Network.
Wide Area Network.
WiMAX Area Network.
Wire Area Network.
Mạng đô thị MAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Metropolitan Access Network.
Metropolitan Address Network.
Metropolitan Application Network.
Metropolitan Area Network.
Mỗi octet trong địa chỉ IPv4 có giá trị trong khoảng nào?
Từ 0 đến 128.
Từ 0 đến 255.
Từ 0 đến 32.
Từ 0 đến 64.
Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vượt quá 255 ký tự. Vậy chiều dài tối đa của tên miền ở mỗi cấp là bao nhiêu ký tự (bao gồm cả dấu “.”)?
60
61
62
63
Mục nào trong cấu trúc của một email mô tả ngắn gọn nội dung của email?
check_box Subject
BCC
Body
CC
OSP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Offline Service Provider.
Online Search Provider.
Online Service Provider.
Organization Service Protocol.
Phương thức kết nối nào là chậm nhất trong số các công nghệ truy cập Internet?
Kết nối băng rộng.
Kết nối không dây.
Kết nối thông qua kênh thuê riêng (Leased-Line).
Quay số qua mạng điện thoại (Dial-up).
RARP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Replace Access Resolution Protocol.
Replace Address Resolution Protocol.
Reverse Access Resolution Protocol.
Reverse Address Resolution Protocol.
Sau khi hiển thị trang web, bạn có thể bấm chuột vào các liên kết trên trang web để xem tiếp các nội dung bên trong. Nếu muốn nội dung của các trang Web sau hiển thị trong một cửa sổ mới bạn làm như thế nào?
check_box Click chuột phải vào liên kết, sau đó chọn Open in New Window.
Click chuột phải vào liên kết, sau đó chọn Browser in New Window.
Click chuột phải vào liên kết, sau đó chọn Open.
Click chuột trái vào liên kết, sau đó chọn Open in New Window.
Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được file nào?
*.asp
*.htm
*.jsp
*.php
TCP/IP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Telecoms Communication Protocol/ Internet Protocol.
Transmision Control Protocol/ Internet Protocol.
Transport Control Processing/ Internet Processing.
Transport Control Provider/ Internet Provider.
Tên miền nào sau đây KHÔNG thuộc về quốc gia Việt Nam?
jnto.edu.vn
jnto.org.fr
tnu.edu.vn
tnu.org.vn
Thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng năm nào?
1964
1974
1980
1984
Trong các giao thức sau giao thức nào là giao thức cung cấp khả năng truy nhập từ xa vào các máy tính khác?
check_box Telnet.
FTP.
NFS.
SMTP.
Trong các giao thức sau giao thức nào là giao thức truyền file (tệp)?
check_box FTP
NFS
SMTP
Telnet
Trong các giao thức sau giao thức nào là giao thức truyền thư điện tử?
check_box SMTP.
FTP.
NFS.
Telnet.
Trong các khẳng định sau khẳng định nào là SAI?
Địa chỉ IP khó nhớ hơn tên miền.
Địa chỉ IP là duy nhất.
Tên miền khó nhớ hơn địa chỉ IP.
Tên miền là duy nhất.
Trong các tên dưới đây đâu là 1 tên miền hợp lệ?
tnu.edu.vn
tnu.edu@vn
tnu@edu.vn
tnu_edu@vn
Trong các tên dưới đây đâu là 1 tên miền không hợp lệ?
tnu.edu&vn
tnu.edu.vn
tnu.edu-vn
tnu-edu.vn
Trong cách biểu diễn địa chỉ IPv4 được chia thành bao nhiêu octet?
4
5
6
7
Trong mỗi cụm số hệ 16 (mỗi phần) của địa chỉ IPv6 có bao nhiêu ký số hệ 16?
2
4
6
8
Trong ô tìm kiếm nếu bạn gõ vào: Kinh tế quốc dân thì kết quả trả về sẽ là gì?
check_box Chỉ có các trang có từ Kinh, các trang có từ tế, các trang có từ quốc và các trang có từ dân sẽ được hiển thị.
Chỉ có các trang có từ Kinh tế quốc dân sẽ được hiển thị.
Chỉ có các trang có từ Kinh tế và không có từ quốc dân sẽ được hiển thị.
Chỉ có các trang có từ Kinh tế, và các trang có từ quốc dân sẽ được hiển thị.
Trong quá trình duyệt Web, bạn không thể thực hiện thao tác nào dưới đây?
check_box Chỉnh sửa nội dung trang Web.
Đưa trang Web vào danh mục các trang yêu thích.
In trang Web.
Lưu trang Web.
Trong số các chương trình gửi và nhận thư điện tử dưới đây, chương trình nào được phát triển bởi Microsoft?
check_box Outlook
Gmail
Neo Mail
Yahoo Mail
Trong số các phần mềm sau, đâu không phải là phần mềm hỗ trợ tải tệp tin?
Flashget
Free YouTube Downloader
IDM
SnagIt
Trong số các phần mềm sau, phần mềm nào không hỗ trợ chức năng chat?
check_box IDM
Skype
Windows Live Messenger
Yahoo Messenger
Trong tên miền, dấu nào được sử dụng làm dấu phân cách?
Dấu
Dấu chấm (.)
Dấu gạch dưới (_)
Dấu hỏi (?)
Việc ghi nhớ địa chỉ email của người khác là khá khó khăn. Chức năng nào dưới đây của dịch vụ Mail hỗ trợ bạn trong việc ghi nhớ địa chỉ email?
check_box Danh bạ.
Đính kèm tệp tin.
Kiểm tra thư.
Lịch.
Việt Nam hòa vào mạng Internet toàn cầu vào khoảng năm nào?
1987
1990
1997
2000

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập