“Working set” là gì?
Tập hợp các trang mà thời gian tiến trình truy nhập nhanh nhất.
Tập hợp các trang mà tiến trình sử dụng số lần là ít nhất.
Tập hợp các trang mà tiến trình thường xuyên truy nhập tới.
Tập hợp các trang mà tiến trình truy nhập trong một khoảng thời gian ∆t.
Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm những loại nào?
Cache và ROM.
ROM và RAM.
Thanh ghi và RAM.
Thanh ghi và ROM.
Bộ nhớ nào là bộ nhớ chỉ đọc?
Cache.
RAM và ROM.
RAM.
ROM.
Các điều kiện nào sau đây KHÔNG dẫn đến việc xảy ra tắc nghẽn (deadlock)?
Các tiến trình yêu cầu quyền độc quyền sử dụng tài nguyên được cấp phát.
Tài nguyên không được lấy lại từ tiến trình khi các tài nguyên đó chưa được sử dụng để kết thúc công việc.
Tiến trình thực hiện độc lập với các tiến trình khác.
Tiến trình yêu cầu tài nguyên bổ sung.
Các giải thuật phát hiện deadlock thường sử dụng mô hình nào?
ARG.
GRA.
Graph.
RAG.
Các phiên bản của Windows Server 2003? Chọn phương án SAI.
check_box Data Edition.
Enterprise Edition.
Standard Edition.
Web Edition.
Các tiến trình được gọi là tương tranh nếu:
các tiến trình tồn tại đồng thời.
các tiến trình tồn tại liên tục nhau.
các tiến trình tồn tại ở hai thời điểm khác nhau.
kết quả của tiến trình này là điều kiện thực thi của tiến trình kia.
Cách cài đặt hệ thống tập tin nào không bị lãng phí do phân mảnh ngoại vi, không cần dùng bảng FAT nhưng truy xuất ngẫu nhiên sẽ chậm và Khó bảo vệ số hiệu khối tập tin?
Cấp phát liên tục dùng danh sách liên kết.
Cấp phát liên tục.
Dùng bảng chỉ mục.
Dùng FAT.
Cần đọc các khối sau: 98,183,37,122,14,124,65,67 Giả sử đầu đọc tại vị trí 53, và dùng thuật toán lập lịch FIFO.Hỏi thứ tự đầu đọc sẽ lần lượt qua các khối như thế nào?
53, 14, 37, 65, 67, 98, 122, 124, 183
53, 37, 14, 65, 67, 98, 122, 124, 183
53, 65, 67, 98, 122, 124, 183,37,14
53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
Cho bảng thông tin của các tiến trình (đơn vị tính là giây): Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian xử lý P0 0 7 P1 2 5 P2 5 6 P3 8 4Thời gian chờ đợi trung bình theo giải thuật FIFO là bao nhiêu?
check_box 5.5s
3s
6,33s
A.4s
Cho thứ tự truy nhập của các trang như sau:P1 ->P2->P1->P3 -> P2Với 3 khung trang, P3 sẽ bị loại theo chiến lược loại bỏ trang nào?
FIFO và LRU.
FIFO.
LFU.
LRU.
Cho thứ tự truy nhập của các trang như sau:P1->P2->P3->P2P1 sẽ bị loại theo chiến lược loại bỏ trang nào?
FIFO, LRU, LFU.
FIFO.
LFU.
LRU.
Cho thuật toán điều phối FIFO, với bảng sau (đơn vị giây): Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian xử lý P1 0 24 P2 1 3 P3 2 3Thời gian chờ trung bình của tất cả các tiến trình là bao nhiêu?
16s
24s
27s
30s
Cho thuật toán điều phối Round bin, quantum là 4 với bảng sau: tính theo second (s)Thời gian chờ của tất cả các tiến trình là bao nhiêu?
14s
24s
25s
30s
Cho trình tự các trang như sau: P1->P2->P3->P2->P1.Nếu loại bỏ trang P3 thì loại bỏ này thuộc cơ chế nào?
FIFO.
LFU.
LRU và LFU.
LRU.
Chọn đáp án đúng với Windows Server 2003 phiên bản Web Edition.
check_box Là một phần của hệ điều hành chuẩn cho phép người quản trị có thể triển khai các Web site, các ứng dụng Web và các dịch vụ Web mà không tốn nhiều chi phí và nguồn lực quản trị.
Được thiết kế cho các máy chủ ứng dụng cao cấp, lưu lượng truy cập lớn, yêu cầu sử dụng rất nhiều tài nguyên hệ thống.
Được thiết kế để thực thi trên các máy chủ mạnh của các tổ chức doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.
Sử dụng cho nền tảng máy chủ đa chức năng trong đó có thể cung cấp các dịch vụ thư mục (Directory), file, in ấn, ứng dụng, multimedia và dịch vụ Internet cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ.
Chức năng nào sau đây phản ánh bản chất của việc giao tiếp giữa người dùng và máy (thông qua hệ điều hành) trong hệ thống tin học?
Lưu trữ thông tin
Nhập, xuất thông tin.
Truyền thông tin.
Xử lí thông tin.
Chương trình chuyên biệt của Hệ Điều Hành để xử lý các loại ngắt gọi là gì?
check_box Interrupt handler
Interrupt Auto.
Interrupt SVC.
Interrupt.
Có mấy hình thức phân bố file không liên tục?
check_box 2
1
3
4
Có mấy hình thức phân bố file?
check_box 2
3
4
5
Có mấy loại ngắt?
6
7
8
9
Công việc nào sau đây thuộc về cơ chế điều khiển file trong hệ thống File của hệ điều hành?
Bảo vệ dữ liệu.
Cấp phát bộ nhớ ngoài.
Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Tổ chức truy cập tệp.
CPU-bound process nghĩa là gì?
check_box Thời gian thực hiện tác vụ I/O ít hơn thời gian chiếm CPU.
Không có thời gian thực hiện tác vụ I/O.
Thời gian tác vụ I/O bằng thời gian chiếm CPU.
Thời gian tác vụ I/O nhiều hơn thời gian chiếm CPU.
Đặc điểm nổi bật của máy tính PC là gì?
Chỉ dùng cho các chuyên gia.
Rẻ tiền và thân thiện.
Rẻ tiền.
Thân thiện.
Đặc trưng của HĐH đa nhiệm là gì?
Hệ thống điều phối bộ vi xử lý theo kiểm time – sharing.
Hệ thống quản lý làm việc phân tán.
Hệ thống quản lý nhiều người dùng (multi user).
Hệ thống quản lý tiến trình theo lô.
Danh sách các tiến trình nào khi được nạp vào bộ nhớ theo chiến lược FIFO và LRU thì sẽ loại bỏ hai trang khác nhau?
P1,P2,P1,P3
P1,P2,P3,P2
P1,P2,P3,P4,P2
P1,P3,P2,P3
Danh sách các tiến trình nào khi được nạp vào bộ nhớ theo chiến lược LRU và LFU thì sẽ loại bỏ hai trang khác nhau?
P1,P2,P1,P2,P3
P1,P2,P1,P2,P3 và P1,P2,P1,P3,P2
P1,P2,P1,P3,P2 và P1,P2,P3,P2,P3
P1,P2,P3,P2,P3
Đáp án nào sau đây khi dùng 2 chiến lược FIFO và LRU thì sẽ loại bỏ cùng 1 trang?
P1,P2,P1,P3
P1,P2,P1,P3,P2
P1,P2,P3,P1,P2
P1,P2,P3,P2
Đâu KHÔNG phải là thao tác mà hệ thống điều khiển tiến trình có thể thực hiện đối với một tiến trình?
Hủy.
Kích hoạt tiến trình.
Sửa.
Thay đổi độ ưu tiên.
Điều kiện nào sau đây KHÔNG PHẢI là điều kiện cần để xảy ra tắc nghẽn (deadlock)?
Không tồn tại vòng kín các tiến trình, trong đó mỗi tiến trình không giữ tài nguyên mà tiến trình kế tiếp đang đòi hỏi.
Quyền sử dụng tài nguyên sẽ cấp phát cho nó.
Tài nguyên không được lấy lại từ tiến trình khi các tài nguyên đó chưa được sử dụng để kết thúc công việc
Tiến trình giữ cho mình các tài nguyên đã được cấp, đồng thời yêu cầu tài nguyên bổ sung.
Dispatcher là tên khác của:
check_box bộ lập lịch mức thấp.
bộ lập lịch mức cao.
bộ lập lịch mức giữa và mức cao.
bộ lập lịch mức giữa.
Độ ưu tiên của các tiến trình cho biết:
Process chiếm nhiều hay ít vùng nhớ
Process sử dụng CPU nhiều hay ít
Tầm quan trọng của process
Trạng thái của process
Dựa trên kiến trúc phần cứng, hệ điều hành nào sau đây KHÔNG PHẢI hệ điều hành trong hệ thống đa xử lý?
check_box Hệ điều hành gom cụm.
Hệ điều hành bất đối xứng.
Hệ điều hành đa xử lý đối xứng.
Hệ điều hành độc lập trên từng bộ xử lý.
G/s một đĩa mềm có 2 mặt đĩa, mỗi mặt đĩa có 80 track, mỗi track được chia làm 15 sector hỏi đĩa mềm có bao nhiêu đầu đọc/ghi?
check_box 2
15
30
80
Giả sử có tiến trình A đang hoạt động và sinh ra tiến trình mới B. Hỏi A là tiến trình gì?
Active Process.
Child Process.
Parent Process.
Suspended Process.
Giả thiết nào không thỏa mãn để áp dụng cho thuật toán Banker?
Người dùng phải báo trước số lượng lớn nhất tài nguyên cần dùng.
Người dùng phải trả lại các tài nguyên được cấp sau khoảng thời gian nào đó.
Số người dùng là không thay đổi.
Số tài nguyên luôn thay đổi.
Giải thuật lập lịch quay vòng (round robin) thực chất là phiên bản cải tiến của thuật toán nào?
FIFO.
HRRN(Highest Response Ratio Next).
SJF (shortest job first).
SRT (Shortest rest time).
Giải thuật lập lịch theo mức độ ưu tiên của tiến trình đáp ứng tiêu chí nào sau đây?
Cực tiểu hóa thời gian chờ.
Cực tiểu hóa thời gian phản hồi.
Sự công bằng.
Thông lượng tối đa.
Hàng đợi dành cho các process xếp hàng chờ nhập xuất được gọi là gì?
Busy-waiting buffer.
Job list.
Ready queue.
Waiting queue.
Hàng đợi dành cho tiến trình xếp hàng chờ bộ xử lý được gọi là:
busy –waitting buffer.
over time.
ready queue.
waitting queue.
Hệ điều hành đảm nhiệm việc nào trong những việc dưới đây?
Chơi trò chơi điện tử.
Giải các bài toán trên máy tính.
Giao tiếp với ổ đĩa cứng, quản lí bộ nhớ trong.
Soạn thảo văn bản.
Hệ điều hành đầu tiên thực sự mang lại thành công cho Microsoft là hệ điều hành nào?
check_box Windows 3.0.
Windows 95.
Windows for Workgroups 3.11.
Windows NT.
Hệ điều hành được coi là:
phần mềm công cụ.
phần mềm hệ thống.
phần mềm tiện ích.
phần mềm ứng dụng.
Hệ điều hành được nạp và hệ thống khi nào?
Khi các chương trình ứng dụng có yêu cầu nạp hệ điều hành.
Sau khi các chương trình ứng dụng được kích hoạt.
Trong khi các chương trình ứng dụng được kích hoạt.
Trước khi các chưong trình ứng dụng được kích hoạt.
Hệ điều hành nào sau đây chỉ cung cấp giao diện tương tác với người dùng dưới dạng dòng lệnh?
check_box MS-DOS.
Window XP..
Windows Server 2003
Windows Vista
Hệ điều hành sẽ thực thi hành động nào khi một tiến trình mới sinh ra?
Tạm ngưng tất các các tiến trình khác trong hệ thống.
Tạo ngay khối PCB để quản lý tiến trình.
Thu hồi bộ nhớ của tất cả các tiến trình khác trong hệ thống.
Xóa tất cả các tiến trình khác trong hệ thống.
Hệ điều hành sử dụng các thành phần nào sau đây để chọn một tiến trình trong danh sách sẵn sàng và cấp CPU cho tiến trình đó?
Bộ điều phối.
Bộ quản lý số học và logic.
Khối quản lý tài nguyên.
Khối quản lý tiến trình.
Hệ điều hành thường được lưu trữ lâu ở đâu?
Bộ nhớ ngoài.
Bộ xử lí trung tâm (CPU).
RAM.
ROM.
Hệ thống file được tổ chức như thế nào?
check_box Tổ chức logic theo dạng hình cây.
Tổ chức dạng khối.
Tổ chức dạng mảng.
Tổ chức dạng song song.
Hình thức tổ chức file theo chuỗi block, cách thức tổ chức dữ liệu dựa trên cấu trúc dữ liệu nào?
check_box Danh sách liên kết (Link List).
Bản ghi (Record).
Chuỗi kí tự (String).
Mảng (Array).
Khẳng định nào sau đây là đúng?
Hệ điều hành không có chức năng quản lý phần cứng.
Hệ điều hành không quản lý dữ liệu.
Hệ điều hành không quản lý phần cứng và dữ liệu.
Hệ điều hành quản lý tài nguyên phần cứng và dữ liệu.
Khẳng định nào sau đây là SAI?
Các máy tính trong họ IBM System/360 tương thích với nhau về kiến trúc.
Các phiên bản khác nhau trong họ IBM System/360 không thể sử dụng chung hệ điều hành.
Người dùng trên các hệ thống khác có thể chuyển sang sử dụng trên System/360 nhờ bộ mô phỏng.
Ưu điểm vượt trội của System/360 là tính tương thích và cung cấp các bộ mô phỏng cho các hệ thống khác.
Khẳng định nào về Kernel là đúng?
check_box Luôn được nạp vào bộ nhớ RAM.
Chỉ được nạp vào bộ nhớ RAM khi cần.
Không được nạp vào bộ nhớ RAM.
Nằm ngoài bộ nhớ RAM mà chỉ cần lưu trên đĩa cứng.
Khi dùng 2 chiến lược LRU và LFU để loại bỏ cùng 1 trang thì đáp án nào dưới đây là đúng?
cả (1) và (3)
P1,P2,P1,P2,P3 (2)
P1,P2,P3,P1,P2 (3)
P1,P2,P3,P2,P3 (1)
Khi hệ thống phải truy xuất dữ liệu khối lượng lớn thì thuật toán lập lịch nào sau đây là hiệu quả?
check_box SCAN và C-SCAN.
C-SCAN.
FCFS.
SCAN.
Khi kết thúc tác vụ vào/ra lúc đó tiến trình chuyển từ:
blocked Þ ready.
blocked Þ running.
Ready Þ blocked.
running Þ blocked.
Khi một tiến trình được tạo ra mà bộ nhớ chưa đủ chỗ nó sẽ được chèn vào danh sách nào?
Danh sách chờ (waiting list).
Danh sách sẵn sàng (Ready list).
Danh sách tác vụ (Job list).
Danh sách tiến trình đang chạy (Running list).
Khi xảy ra ngắt, Hệ Điều Hành làm gì?
Ghi lại trạng thái của tiến trình bị ngắt và chuyển điều khiển cho chương trình xử lý ngắt tương ứng.
Ghi lại trạng thái của tiến trình bị ngắt.
Hủy tiến trình đang chạy.
Tạo 1 tiến trình mới để thay thế tiến trình đang chạy.
Khi xóa một tiến trình khỏi hệ thống thì?
Hệ điều hành cấp phát các tài nguyên phân chia cho tiến trình.
PCB được giải phóng.
Tên của tiến trình được xoá khỏi PCB.
Tiến trình không tiếp tục được thực hiện cho đến khi có một tiến trình khác kích hoạt nó.
Kĩ thuật Overlay được áp dụng trong trường hợp nào?
Chương trình có kích thước lớn hơn kích thước bộ nhớ.
Chương trình có kích thước nhỏ hơn vùng nhớ trống.
Khi hệ thống có bộ nhớ ảo.
Không có vùng nhớ trống để chạy chương trình.
Lịch sử phát triển của hệ điều hành qua:
2 giai đoạn.
3 giai đoạn.
4 giai đoạn.
5 giai đoạn.
Mạng Microsoft Windows được tổ chức dựa trên mô hình nào?
check_box Nhóm và Miền.
Miền (Domain).
Nhóm (Group).
Vùng (Region).
Microsoft Windows là tên của các dòng phần mềm hệ điều hành độc quyền của hãng nào?
check_box Microsoft.
Apple.
IBM.
Windows.
Mô hình mạng nào được triển khai rộng lớn hơn cả?
check_box WAN.
LAN.
MAN và WAN.
MAN.
Một Active Directory chứa nhiều cây sẽ được gọi là gì?
check_box Forest.
Domain.
Leaves.
Tree.
Một đĩa mềm có 2 mặt, mỗi mặt có 40 track, mỗi track gồm 9 sector, mỗi sector gồm 512 byte hỏi dung lượng của đĩa mềm là bao nhiêu?
check_box 360KB
1.2MB
1.44MB
720KB
Mục tiêu chính của hệ điều hành là gì?
Dễ dàng sử dụng và điều hành hữu hiệu hệ thống máy tính.
Dễ dàng sử dụng.
Điều hành hữu hiệu hệ thống máy tính.
Thực hiện tính toán và trả kết quả cho người dùng.
Nguyên tắc hoạt động của thuật toán lập lịch FIFO như thế nào?
Lập lịch có hoán đổi.
Lập lịch theo nguyên tắc chia đều.
Lập lịch theo nguyên tắc không hoán đổi.
Lập lịch theo thời gian kết thúc.
Nhiệm vụ chính của bộ lập lịch trong HĐH là gì?
Kiểm soát việc sử dụng CPU của các quá trình.
Phân phối thời gian sử dụng CPU cho các quá trình.
Theo dõi hoạt động CPU.
Tình thời gian sử dụng CPU của các quá trình.
Phạm vi triển khai của mô hình mạng WAN:
check_box tầm cỡ quốc gia, toàn cầu.
khu vực nhỏ chừng vài km như tòa nhà, trường học, cơ quan.
qui mô gia đình.
tầm cỡ thành phố, quốc gia.
Phần mở rộng của tên tệp (nếu có) thể hiện thông tin gì?
Kích thước tệp.
Kiểu tệp tin.
Ngày giờ thay đổi tệp.
Tên tệp.
Phương pháp nào giúp chương trình hoạt động hiệu quả hơn?
Sử dụng bộ nhớ không liên tục.
Sử dụng bộ nhớ liên tục.
Sử dụng bộ nhớ ngoài.
Sử dụng bộ nhớ trong.
Phương thức tổ chức bộ nhớ ảo nào có nhiều ưu điểm nhất?
Kết hợp vừa phân trang, vừa phân đoạn.
Phân đoạn cố định.
Tổ chức theo đoạn.
Tổ chức theo trang.
Phương thức tổ chức nào là tốt nhất về mặt tối ưu bộ nhớ?
Không cần phương thức nào.
Tổ chức theo đoạn.
Tổ chức theo trang.
Vừa trang vừa đoạn.
Quá trình biến đổi trạng thái nào không thể xảy ra?
check_box blocked Þ running.
blocked Þ ready.
running Þ blocked.
running Þ ready.
Quá trình chuyển trạng thái nào không thể xảy ra đối với quá trình biến đổi trạng thái của tiến trình?
blocked Þ ready.
blocked Þ running.
running Þ blocked.
running Þ ready.
Số tiến trình được hoàn thành trong một đơn vị thời gian được gọi là gì?
Đầu ra.
Dung lượng.
Hiệu quả.
Thông lượng.
Tên tài khoản người dùng nào sau đây KHÔNG hợp lệ trong hệ điều hành Windows?
check_box Tên chứa các ký tự đặc biệt như: *, +, ?, các dấu sổ.
Tên có chứa ký tự in hoa.
Tên đặt theo sở thích người dùng, dễ nhớ.
Tên mang tính chất tối nghĩa, biệt danh.
Tệp tin thường được lưu trữ ở đâu?
Bộ nhớ ngoài.
Bộ xử lí trung tâm.
RAM.
ROM.
Thành phần nào của hệ điều hành làm nhiệm vụ lựa chọn một tiến trình trong danh sách sẵn sàng và cấp CPU cho tiến trình đó?
Bộ điều phối (Dispatcher).
Bộ quản lý số học và logic.
Khối quản lý tài nguyên.
Khối quản lý tiến trình.
Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc về luồng?
Bộ đếm chương trình.
Định danh luồng (Thread ID).
Hàng đợi Queue.
Tập thanh ghi.
Thế nào là tổ chức file nối tiếp?
check_box Các bản ghi phân bố theo thứ tự vật lý, bản ghi logic tiếp theo nằm nối tiếp về vật lý. Tổ chức file theo kiểu nối tiếp thường áp dụng trong băng từ.
Các bản ghi nối tiếp về logic không nhất thiết liên tiếp về vật lý. Trong hệ thống sử dụng các chỉ mục riêng trỏ đến vị trí vật lý của bản ghi. Tổ chức này thường áp dụng trong đĩa từ.
Cập bản ghi trực tiếp theo địa chỉ vật lý. Tổ chức hệ thống đơn giản nhưng gánh nặng chuyển sang người lập trình, họ phải biết rõ cấu trúc vật lý của thiết bị. Vì thế hình thức này ít áp dụng.
Là kiến trúc cao hơn file, bao gồm tập hợp các file. Về thực chất thì thư mục cũng là file, chỉ có điều dữ liệu trong đó là thông tin về các file nằm trong thư mục.
Thế nào là tổ chức file theo dãy chỉ số?
Các bản ghi nối tiếp về logic không nhất thiết liên tiếp về vật lý. Trong hệ thống sử dụng các chỉ mục riêng trỏ đến vị trí vật lý của bản ghi. Tổ chức này thường áp dụng trong đĩa từ.
Các bản ghi phan bố theo thứ tự vật lý, bản ghi logic tiếp theo nằm nối tiếp về vật lý. Tổ chức file theo kiểu nối tiếp thường áp dụng trong băng từ.
Cập bản ghi trực tiếp theo địa chỉ vật lý. Tổ chức hệ thống đơn giản nhưng gánh nặng chuyển sang người lập trình, họ phải biết rõ cấu trúc vật lý của thiết bị. Vì thế, hình thức này ít áp dụng.
Là kiến trúc cao hơn file, bao gồm tập hợp các file. Về thực chất thì thư mục cũng là file, chỉ có điều dữ liệu trong đó là thông tin về các file nằm trong thư mục.
Thời gian chờ (waiting time) của một quá trình được tính như thế nào?
Lượng thời gian quá trình chờ đợi trong hàng chờ thiết bị.
Lượng thời gian quá trình chờ trong hàng chờ công viêc.
Lượng thời gian quá trình chờ trong hàng đợi sẵn sàng.
Trung bình các khoảng thời gian quá trình chờ đợi được cấp lại CPU (khoảng thời gian từ khi quá trình truất quyền CPU đến khi nó được cấp trở lại).
Thời gian trễ khi truy cập ổ đĩa từ là?
check_box Thời gian để di chuyển đầu từ về vùng đĩa cần đọc.
Thời gian để dịch chuyển đầu từ về sector 0 và mặt 0 (Head 0).
Thời gian dịch chuyển đầu từ về sector đầu tiên (Sector số 0).
Thời gian đọc xong dữ liệu trên một sector.
Thời gian xử lý song song song với xử lý tuần tự như thế nào?
Bằng nhau.
Lớn hơn nhiều.
Nhỏ hơn nhiều.
Xấp xỉ nhau.
Thuật toán biến đổi địa chỉ trang sử dụng kết hợp associative memory (bộ nhớ kết hợp) với ánh xạ trực tiếp thì sẽ truy nhập vào bộ phận nào đầu tiên?
Cùng truy nhập đến 2 bảng ánh xạ trong bộ nhớ vật lý và trong bộ nhớ kết hợp.
Không thể truy cập đến bảng ánh xạ nào.
Phần bảng ánh xạ trong bộ nhớ kết hợp.
Phần bảng ánh xạ trong bộ nhớ vật lý.
Thuật toán nào sau đây là thuật toán có thể lập lịch theo nguyên tắc không độc quyền?
FIFO.
HRRN (Hightest Response Ratio Next).
RR (Round Robin).
SJF.
Thuật toán thay thế trang nào sử dụng tần số tham khảo trang trong khoảng thời gian xác định?
FIFO
LFU
LRU
RR
Tiến trình đa luồng là gì?
Tiến trình đa luồng gồm một dòng điều khiển khác nhau trong cùng không gian địa chỉ.
Tiến trình đa luồng gồm một dòng điều khiển khác nhau trong nhiều không gian địa chỉ.
Tiến trình đa luồng gồm nhiều dòng điều khiển khác nhau trong cùng không gian địa chỉ.
Tiến trình đa luồng gồm nhiều dòng điều khiển khác nhau trong nhiều không gian địa chỉ.
Tiến trình là?
Chuỗi thao tác vận hành một chương trình.
Một chương trình được nạp vào bộ nhớ và đang được CPU thực thi.
Một chương trình được nạp vào bộ nhớ.
Một chương trình lưu trên đĩa.
Tiêu chí nào sau đây KHÔNG PHẢI là tiêu chuẩn để đánh giá giải thuật lập lịch?
CPU nhàn rỗi nhất
Độ lợi CPU: giữ cho CPU bận nhiều nhất.
Thời gian chờ: tổng thời gian từ khi ở trạng thái sẵn sàng đến khi được thực thi.
Thông lượng: số tiến trình được hoàn thành trong một đơn vị thời gian.
Tiêu chuẩn để đánh giá các nguyên tắc Planning là gì?
check_box Khả năng phục vụ (throughput), thời gian trả lời trung bình(mean trả lời (variance in response time) và sự khác biệt thời gian.
Khả năng phục vụ (throughput).
Sự khác biệt thời gian trả lời (variance in response time).
Thời gian trả lời trung bình (mean response time).
Tính chất về danh sách các Blocked Process là như thế nào?
Không có thứ tự.
Xếp theo thứ tự độ ưu tiên.
Xếp theo thứ tự tiến trình nào bị block trước thì đứng sau.
Xếp theo thứ tự tiến trình nào bị block trước thì đứng trước.
Tổ chức file là cách phân bố bản ghi của file trong bộ nhớ nào?
check_box Bộ nhớ ngoài.
Bộ nhớ ảo.
Bộ nhớ Cache.
Bộ nhớ trong.
Tốc độ của bộ nhớ nào sau đây là lớn nhât ?
Cache.
Ổ cứng.
RAM.
thanh ghi.
Trong bảng FAT của hệ thống tập tin MS-DOS người ta mô tả loại đĩa bằng cách nào?
check_box Dùng 2 entry đầu tiên của bảng FAT.
Dùng 1 entry đầu tiên của bảng FAT.
Dùng entry của bảng thư mục RDET.
Dùng entry thứ 2 của bảng FAT.
Trong các phương pháp tổ chức bộ nhớ phân trang, phân đoạn, kết hợp và theo vùng. Phương pháp tổ chức nào là đơn giản nhất?
Kết hợp tổ chức theo trang và theo đoạn.
Tổ chức theo đoạn.
Tổ chức theo trang.
Tổ chức theo vùng nhớ.
Trong cấu trúc Overlay phương án nào sau đây là đúng?
Chương trình cỡ lớn được nạp toàn bộ vào bộ nhớ và HĐH chạy như bình thường.
Chương trình được chia nhiều phần và HĐH gọi từng phần vào bộ nhớ để thực thi.
Chương trình được chia nhiều phần và tất cả các phần được nạp vào bộ nhớ cùng 1 lúc.
Chương trình được chia thành nhiều phần,phần trung tâm được nạp cố định và điều khiển các modul điều khiển chương trình.
Trong công nghệ đĩa cứng có bao nhiêu phương pháp Planning?
1
2
3
4
Trong đĩa cứng Cylinder là gì?
check_box Các đường tròn có cùng bán kình trên đĩa.
Các đường tròn có bán kính lớn nhất trên đĩa.
Các đường tròn có bán kính nhỏ nhất trên đĩa.
Cung tròn số 0 trên mặt đĩa 0 của đĩa.
Trong đĩa cứng sector là gì?
check_box Các cung tròn trên các mặt đĩa
Các đường tròn có bán kính lớn nhất trên đĩa.
Các đường tròn có bán kính nhỏ nhất trên đĩa.
Các đường tròn có cùng bán kình trên đĩa.
Trong HĐH MS-DOS tệp tin có độ dài tối đa là bao nhiêu kí tự?
255
256
5
8
Trong hệ điều hành Windows tệp tin nào sau đây KHÔNG hợp lệ?
check_box van*hoC.txt.
danh sach hoc sinh.xls
index.html.
tai lieu.doc.
Trong hệ thống I/O ổ đĩa từ, thời gian để đầu đọc đến đúng track cần thiết trên một đĩa gọi là?
check_box Seek time.
Latency time.
Sector.
Tranfer time.
Trong hệ thống mạng Microsoft Windows, tài khoản người dùng miền được định nghĩa ở đâu?
check_box Active Directory.
GPO (Group Policy Object).
Local User and Groups.
SAM (Security Accounts Manage).
Trong hệ thống phân chia thời gian, các yêu cầu chính được cấp một thời gian đáp ứng thích hợp và là chung, để chia sẻ tài nguyên hệ thống. Trong trường hợp này, giải thuật lập lịch nào hay được áp dụng nhất?
check_box Giải thuật RR.
Gỉai thuật lập lịch theo chế độ ưu tiên.
Giải thuật SRTN.
Không thể áp dụng giải thuật lập lịch.
Trong hệ thống tập tin của MS-DOS sector đầu tiên, track 0, side 0 đối với đĩa cứng lưu thông tin gì?
Bảng FAT.
Bảng partition.
Boot sector.
Dữ liệu thường.
Trong lập lịch CPU thời gian đáp ứng được tính như thế nào?
check_box Lượng thời gian tính từ khi có yêu cầu đến khi có đáp ứng đầu tiên.
Lượng thời gian mà process chờ trong hàng đợi sẵn sàng.
Thời gian để một process hoàn tất, kể từ lúc vào hệ thống đến lúc kết thúc.
Thời gian từ khi bắt đầu được phục vụ tới khi hoàn tất.
Trong mô hình OSI, chức năng và nhiệm vụ của tầng vật lý (Physical Layer) là gì?
check_box Định nghĩa các quy cách về điện, cơ và thủ tục. Kích hoạt, duy trì và kết thúc vật lý giữa các hệ thống đầu cuối.
Chuyển đổi các bit dữ liệu thành các frame.
Định nghĩa các quy cách về điện, cơ và thủ tục.
Kích hoạt, duy trì và kết thúc vật lý giữa các hệ thống đầu cuối.
Trong năm 1960, IBM đã xây dựng mấy phiên bản HĐH cho System/360?
2
3
4
5
Trong toàn bộ hệ thống, hệ điều hành sử dụng bao nhiêu danh sách sẵn sàng?
Hai danh sách.
Một danh sách cho mỗi tài nguyên (thiết bị ngoại vi)
Một danh sách cho mỗi tiến trình.
Một danh sách.
Ưu điểm của bộ nhớ ảo là gì?
cả (1) và (3).
một process có thể thực thi ngay cả khi kích thước của nó lớn hơn bộ nhớ thực (3).
nhiều process truy cập bộ nhớ cùng một lúc (2).
số lượng process trong bộ nhớ nhiều hơn (1).
Với một đĩa 1 Gb kích thước một khối là 4K, nếu quản lí khối trống dùng vector bit thì kích thước vector bit là bao nhiêu?
16 khối.
2 khối.
4 khối.
8 khối.
Windows Server 2003 phiên bản Datacenter Edition hỗ trợ tối đa bao nhiêu GB Ram?
check_box 64GB
2GB
32GB
4GB
Windows Server 2003 phiên bản Enterprise Edition hỗ trợ tối đa bao nhiêu GB Ram?
check_box 32GB
2GB
4GB
8GB
Windows Server 2003 phiên bản Web Edition hỗ trợ tối đa bao nhiêu GB Ram?
check_box 2GB
1GB
32GB
8GB
Windows Server 2003 phiên bản Web Edition yêu cầu tốc độ CPU tối thiểu là bao nhiêu?
check_box 133 MHz
400 MHz
550 MH2
733 MHz
Xét các tính chất sau:1. System throughput: càng nhiều processor thì các công việc càng được giải quyết nhanh hơn. 2. Multiprocessor system ít tốn kém hơn multiple single-processor system: Vì: có thể dùng chung tài nguyên (đĩa,…)3. Độ tin cậy: khi một processor hỏng thì công việc của nó được chia sẻ giữa các processor còn lại4. Tính đơn nhiệm: hệ thống chỉ có thể thực hiện duy nhất một chương trình tại một thời điểmNhững tính chất nào là tính chất của hệ thống song song?
1,2, và 3
1,2, và 4
1,2,3, và 4
2,3, và 4
Xét các tính chất sau:1.Nhiều công việc được nạp đồng thời vào bộ nhớ chính.2.Thời gian xử lý của CPU được phân chia giữa các công việc.3.Tận dụng được thời gian rảnh, tăng hiệu suất sử dụng CPU (CPU utilization).4.Chỉ cho phép một chương trình ứng dụng được hoạt động trong hệ thống.Đặc điểm của hệ thống đa chương trình có những tính chất nào?
1 và 4
1,2, và 3
1,2,3 và 4
2,3 và 4
Xét không gian địa chỉ có 8 trang, mỗi trang có kích thước 1K ánh xạ vào bộ nhớ có 32 khung trang, Hỏi phải dùng bao nhiêu bít để mã hóa địa chỉ vật lí của không gian địa chỉ này ?
check_box 15bit.
13bit.
32bit.
8 bit.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập