“Giá trị tiêu dùng” của một sản phẩm được đánh giá bởi?
Người bán hàng
Người tạo ra sản phẩm
Người tiêu dùng
Quan hệ cung cầu
“Nhu cầu có khả năng thanh toán” là?
check_box Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng chi trả.
Cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được.
Khả năng thanh toán của khách hàng.
Là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, đòi hỏi phải được đáp lại bằng một hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hóa và tính cách cá nhân của con người.
“Phân đoạn thị trường” là quá trình?
Chia khách hàng thành những nhóm nhỏ dựa trên những khác biệt nhằm tìm kiếm được những đoạn thị trường có hiệu quả
Phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm nhỏ hơn trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, ước muốn và các đặc điểm trong hành vi
Phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm theo lãnh thổ
Tập hợp những khách hàng có nhu cầu và đặc điểm hành vi trước các kích thích marketing tương tự nhau
“Xung đột chiều dọc” trong kênh phân phối là?
Bất đồng giữa các nhà bán lẻ về việc định giá bán khác nhau cho người tiêu dùng cuối cùng.
Bất đồng về vai trò và mục tiêu giữa các thành viên kênh ở cùng cấp độ phân phối
Bất đồng về việc phân chia công việc phân phối giữa các nhà bán buôn với nhau
Xung đột giữa các thành viên kênh ở các mức độ phân phối khác nhau trong kênh
“Xung đột chiều ngang” trong kênh phân phối là?
Bất đồng giữa người bán lẻ và các khách hàng trong việc định giá và cung cấp dịch vụ
Bất đồng về vai trò và mục tiêu giữa các thành viên kênh ở cùng cấp độ phân phối
Bất đồng về vai trò và mục tiêu giữa nhà bán buôn với các nhà bán lẻ
Bất đồng về vai trò và mục tiêu giữa nhà sản xuất và các trung gian phân phối (người bán buôn, người bán lẻ…)
Bạn mua một bộ sản phẩm Johnson với nhiều loại sản phẩm khác nhau sẽ được mua với giá thấp hơn nếu bạn mua các sản phẩm đó riêng lẻ. Đó chính là do người bán đã định giá?
Cho những chủng loại hàng hoá
Cho những hàng hoá phụ thêm
Cho sản phẩm kèm theo bắt buộc
Trọn gói
Bao gói tốt có thể là?
Bảo vệ sản phẩm
Bảo vệ sản phẩm, khuếch trương sản phẩm, tự bán được sản phẩm
Khuếch trương sản phẩm
Tự bán được sản phẩm
Bốn cơ sở chính để phân đoạn thị trường người tiêu dùng gồm?
Địa lý, mức thu nhập, nhân khẩu học, tâm lý và hành vi
Địa lý, nhân khẩu học, tâm lý và hành vi
Địa lý, nhân khẩu học, tâm lý và trình độ học vấn
Quốc tịch, nơi cư trú và hành vi
Các bước cơ bản thực hiện “Marketing mục tiêu” là?
Định vị sản phẩm, phát triển các chiến lược marketing
Lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm
Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, phát triển chiến lược Marketing
Các cá nhân/tổ chức nào dưới đây không phải là thành viên của kênh phân phối?
Các hãng vận tải, lưu kho
Các nhà phân phối
Nhà bán buôn; Nhà bán lẻ
Nhà đại lý, môi giới
Các công ty sẽ sản xuất cả những sản phẩm ít sinh lời khi họ theo đuổi những mục tiêu sau, ngoại trừ?
Chiếm lĩnh thị trường
Cung cấp chủng loại đầy đủ
Đạt được lợi nhuận cao trên từng sản phẩm
Mở rộng thị trường có chủng loại sản phẩm rộng
Các nghiên cứu về mặt hàng gạo cho thấy là khi gạo tăng giá thì lượng cầu về gạo giảm nhẹ. Nhưng tổng doanh thu bán gạo vẫn tăng lên. Đường cầu mặt hàng gạo là đường cầu?
Co giãn theo giá
Co giãn thống nhất
Đi lên
Ít co giãn theo giá
Các quyết định về dịch vụ khách hàng bao gồm?
Mức độ và hình thức dịch vụcungcấp cho khách hàng
Nội dung và hình thức dịch vụ cung cấp cho khách hàng
Nội dung và mức độ dịch vụ cung cấp cho khách hàng
Nội dung, chất lượng, chi phí và hình thức dịchvụ cung cấp cho khách hàng
Các sản phẩm mà khi mua khách hàng luôn so sánh về chất lượng, giá cả, kiểu dáng … được gọi là sản phẩm?
Mua có lựa chọn
Mua theo nhu cầu đặc biệt
Mua theo nhu cầu thụ động
Sử dụng thường ngày
Các thông tin thường được thể hiện trên bao gói là?
Thông tin về người sản xuất
Thông tin về phẩm chất sản phẩm
Thông tin về sản phẩm
Thông tin về sản phẩm, thông tin về phẩm chất sản phẩm, thông tin về người sản xuất.
Cạnh tranh mong muốn là?
check_box Cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau thỏa mãn những nhu cầu khác nhau trên phần thu nhập cố định của khách hàng
Cạnh tranh giữa các nhãn hiệu thỏa mãn một loại nhu cầu cụ thể của một đối tượng khách hàng mục tiêu cụ thể
Cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau cùng thỏa mãn một loại nhu cầu
Cạnh tranh giữa các sản phẩm trong cùng một loại sản phẩm thỏa mãn cùng một loại nhu cầu
Cầu của doanh nghiệp là?
Là khối lượng sản phẩm người tiêu dùng mong muốn được các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường.
Là phần cầu của thị trường thuộc về doanh nghiệp
Là tổng khối lượng hàng hóa doanh nghiệp đã tiêu thụ được trên thị trường
Là tổng khối lượng hàng hóa doanh nghiệp dự kiến sẽ tiêu thụ được trên thị trường
Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất vai trò của marketing trong một doanh nghiệp?
Là một hoạt động của doanh nghiệp giống như các hoạt động chức năng khác
Marketing có chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường
Marketing có nhiệm vụ chào bán để cố gắng tiêu thụ các sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất
Marketing là bộ phận chức năng quan trọng nhất trong các tổ chức kinh doanh.
Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất về mối quan hệ giữa chức năng marketing với các bộ phận chức năng khác của doanh nghiệp?
check_box Chức năng của marketing là tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp, do đó nó đóng vai trò chi phối, các bộ phận chức năng khác phải thống nhất theo định hướng của marketing.
Cũng như các bộ phận chức năng khác, marketing vừa chi phối vừa bị chi phối bởi các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.
Không câu nào trong các phương án lựa chọn là đúng
Marketing đóng vai trò tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, do đó nó bị lệ thuộc hoàn toàn vào các chức năng khác như sản xuất, tài chính…
Câu nào dưới đây thể hiện đúng nhất bản chất của khái niệm “mong muốn” (wants)?
check_box Đa dạng, phong phú và luôn luôn biến đổi
Đa dạng phong phú và ít thay đổi
Nhà kinh doanh không thể làm thay đổi mong muốn
Xuất phát từ bản thân con người và không chịu tác động của ngoại cảnh
Câu nào trong các câu sau đây không nói về thị trường độc quyền thuần tuý?
Đường cầu của thị trường cũng là đường cầu của ngành.
Giá bán là một trong những công cụ để duy trì và bảo vệ thế độc quyền.
Giá được quyết định bởi người mua.
Là thị trường rất hấp dẫn nhưng khó gia nhập.
Câu nói nào dưới đây thể hiện đúng nhất triết lý kinh doanh theo quan điểm marketing?
check_box Với nhóm khách hàng đã lựa chọn, doanh nghiệp cố gắng đáp ứng nhu cầu và có ưu thế hơn các đối thủ khác trong việc thỏa mãn họ.
Để nâng cao doanh thu, doanh nghiệp cần tập trung vào các nỗ lực bán hàng và tiêu thụ hàng hóa
Doanh nghiệp cần tập trung vào những sản phẩm nào mà doanh nghiệp có khả năng sản xuất tốt nhất để có thể đạt được lợi nhuận tốt nhất.
Doanh nghiệp luôn cố gắng bán cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất.
Chiến lược “cải tiến đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm” thường được áp dụng trong giai đoạn nào trong chu kì sống của sản phẩm?
Bão hoà
Giới thiệu
Suy thoái
Tăng trưởng
Chiến lược giá “Hớt váng” có đặc điểm?
Giá cao nhất, sau đó giảm xuống
Giá cao, giữ nguyên
Giá thấp, giữ nguyên
Giá thấp, sau đó tăng dần
Chiến lược giá “thâm nhập” có đặc điểm?
Giá cao nhất, sau đó giảm xuống
Giá cao, giữ nguyên
Giá thấp, giữ nguyên
Giá thấp, sau đó giá có thể tiếp tục giảm xuống
Có thể xem xét một sản phẩm dưới 3 cấp độ. Điểm nào trong các điểm dưới đây không phải là một trong 3 cấp độ đó?
Những lợi ích cơ bản
Sản phẩm bổ sung
Sản phẩm hiện thực
Sản phẩm hữu hình
Công ty xe Bus Hà Nội giảm giá vé cho những học sinh, sinh viên khi đi xe bus. Đó là việc áp dụng chiến lược?
Giá hai phần
Giá phân biệt
Giá theo hình ảnh
Giá trọn gói
Điều kiện để marketing ra đời là?
check_box Có quan hệ trao đổi, trong trạng thái cạnh tranh mà một bên phải cố gắng tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của bên kia để thỏa mãn nó.
Bất cứ nơi nào có cạnh tranh để bán hàng hóa
Có trao đổi hàng hóa
Nền kinh tế thị trường
Điều kiện nào được nêu ra dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng chính sách giá: “Bám chắc thị trường”
Chi phí phân phối giảm khi lượng hàng bán ra tăng lên
Chi phí sản xuất tăng lên khi sản lượng sản xuất gia tăng
Giá thấp làm nhụt chí của các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn.
Thị trường rất nhạy cảm về giá và giá thấp sẽ mở rộng thị trường.
Định nghĩa nào về danh mục sản phẩm sau đây đúng nhất?
Là danh sách đầy đủ của tất cả các sản phẩm đem bán của một công ty
Là nhóm các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý được đem bán của một công ty
Là quy mô các dòng sản phẩmđembán của một công ty
Là số các chủng loại sản phẩm đem bán của một công ty
Định nghĩa thị trường mục tiêu là?
Thị trường mục tiêu là một đoạn thị trường duy nhất mà doanh nghiêp lựa chọn và quyết định tập trung nỗ lực marketing vào đó nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình
Thị trường mục tiêu là một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiêp lựa chọn vì cho rằng họ có khả năng cạnh tranh cao
Thị trường mục tiêu là một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiêp lựa chọn vì cho rằng họ sẽ nhận được sự ủng hộ cao của Chính phủ
Thị trường mục tiêu là thi trường bao gồm những khách hàng có cùng nhu cầu hoặc ước muốn một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiêp có khả năng đáp ứng, đồng thời các hoạt động Marketing của doanh nghiêp có thể tạo ưu thế so với đối thủ cạnh tranh đạt được mục tiêu kinh doanh đã định.
Định vị thị trường là?
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được thị phần lớn nhất trên thị trường
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được vị trí cạnh tranh với đối thủ trên thị trường
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí của khách hàng
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được vị trí trong cảm xúc của khách hàng
Đoạn thị trường có hiệu quả là?
Đo lường được, có quy mô đủ lớn, có thể phân biệt được và có tính khả thi
Đoạn thị trường thể hiện sự tương hợp giữa khả năng, chiến lược, mục tiêu của doanh nghiêp với quy mô thị trường và mức độ cạnh tranh trên đoạn thị trường đó.
Một nhóm khách hàng doanh nghiêp có khả năng cạnh tranh tốt nhất trên thị trường
Một nhóm khách hàng mà doanh nghiêp có khả năng đáp ứng được nhu cầu và ước muốn của họ, đồng thời có đủ số lượng lớn để tạo ra khối lượng tiền thu lớn hơn khối lượng tiền chi cho những nỗ lực kinh doanh của doanh nghiêp
Đoạn thị trường hấp dẫn là?
Đoạn thị trường thể hiện sự tương hợp giữa khả năng, chiến lược, mục tiêu của doanh nghiêp với quy mô thị trường và mức độ cạnh tranh trên đoạn thị trường đó.
Một nhóm khách hàng chiếm thị phần cao nhất trong thị trường tổng thể
Một nhóm khách hàng doanh nghiêp có khả năng cạnh tranh tốt nhất trên thị trường
Một nhóm khách hàng mà doanh nghiêp có khả năng đáp ứng được nhu cầu và ước muốn của họ.
Đoạn thị trường là?
Là một nhóm khách hàng cùng tìm kiếm lợi ích của sản phẩm
Là một nhóm khách hàng tìm kiếm những hàng hóa giá rẻ
Là một nhóm khách hàng ưa chuộng những sản phẩm tiêu dùng theo trào lưu của các nhóm xã hội
Một nhóm khách hàng trong thị trường tổng thể có đòi hỏi (phản ứng) như nhau đối với cùng một tập hợp các kích thích Marketing
Dưới đây là các phát biểu thể hiện vai trò của các trung gian thương mại trong kênh phân phối, ngoại trừ?
Làm cho quá trình trao đối trở nên dễ dàng và rẻ hơn
Làm giảm tổng số các giao dịch cần thiết trong trao đổi
Làm tăng lợi ích về địa điểm và thời gian cho khách hàng
Mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng làm tăng chi phí của người sản xuất
Đường cầu về một sản phẩm?
Luôn cho thấy là khi giá càng cao thì lượng cầu càng giảm.
Phản ánh mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu và thường có chiều dốc xuống
Phản ánh mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu.
Thường có chiều dốc xuống.
Giá bán lẻ 1kg bột giặt X là 14.000VND/1kg nhưng nếu khách hàng mua từ 6kg trở lên thì tính ra chỉ phải thanh toán 12.000VND/1kg. Doanh nghiệp bán sản phẩm X đang thực hiện chính sách?
Chiết khấu cho người bán lẻ.
Chiết khấu do mua số lượng nhiều.
Chiết khấu do thanh toán ngay bằng tiền mặt.
Chiết khấu thời vụ.
Hệ thống kênh liên kết dọc có đặc trưng là?
Các thành viên kênh đều cùng mục tiêu giống nhau
Các thành viên kênh hiểu biết lẫn nhau, phối hợp hoạt động với nhau.
Có doanh nghiệp đóng vai trò lãnh đạo kênh
Trong kênh thường vẫn có xung đột giữa các thành viên
Hình thức nhà sản xuất cử nhân viên của mình đến bán hàng tại gia đình của người tiêu dùng là một ví dụ của?
Kênh 1 cấp
Kênh 2 cấp
Kênh 3 cấp
Kênh trực tiếp
Hoạt động nào được liệt kê dưới đây không được coi là hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị?
Lựa chọn vị thế cho sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiêp trên thị trường mục tiêu
Tạo một hình ảnh cụ thế cho sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiêp trong tâm trí khách hàng ở thị trường mục tiêu
Tao sự khác biệt cho sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiêp trên thị trường mục tiêu
Vận động sự ủng hộ của Chính phủ
Kênh phân phối?
Có ít nhất một trung gian thương mại
Là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào quá trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng cuối cùng
Phải có công ty vận tải tham gia
Phải có ít nhất 3 thành viên: người sản xuất, người bán buôn, người bán lẻ
Khi đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường Marketing dựa vào nhóm tiêu chuẩn nào được liệt kê dưới đây?
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường; các mục tiêu của doanh nghiêp.
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường; các mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp.
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường; khả năng của doanh nghiêp.
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị trường; mức độ rủi ro thị trường; các mục tiêu và khả năng của doanh nghiêp
Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt hoặc do nhu cầu thị trường thay đổi quá đột ngột, không kịp ứng phó thì doanh nghiệp nên theo đuổi mục tiêu?
Đảm bảo sống sót
Dẫn đầu về chất lượng
Dẫn đầu về thị phần
Tối đa hoá lợi nhuận hiện thời
Khi muốn tạo ra một sản phẩm cụ thể, có những thông số, đặc tính, kiểu dáng, phẩm chất, chức năng… đặc thù cụ thể, với một khuôn khổ giá nhất định, nhà kinh doanh cần tìm hiểu cấp độ nào của nhu cầu?
Cảm giác thiếu hụt của khách hàng
Mong muốn của khách hàng.
Nhu cầu có khả năng thanh toán
Nhu cầu tự nhiên của khách hàng.
Khi nói đến “cấu trúc kênh phân phối”, người ta nói đến?
Hình thức tổ chức và hoạt động của thành viên kênh
Loại thành viên tham gia vào kênh, số cấp độ trung gian và số trung gian có mặt tại mỗi cấp độ phân phối.
Số cấp độ trung gian có mặt trong kênh.
Số trung gian tại mỗi cấp độ phân phối.
Khi sản phẩm của doanh nghiệp có những khác biệt so với những sản phẩm cạnh tranh và sự khác biệt này được khách hàng chấp nhận thì doanh nghiệp nên?
Định giá cao hơn sản phẩm cạnh tranh
Định giá thấp hơn sản phẩm cạnh tranh
Đinh giá theo chi phí sản xuất
Định giá theo thời vụ.
Môi trường marketing bao gồm tất những yếu tố, những lực lượng?
check_box Luôn thay đổi và một doanh nghiệp có thể theo dõi điều khiển được từng phần hoặc một vài yếu tố trong đó.
Mà một doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh được.
Mà một doanh nghiệp không thể khống chế hay vô hiệu hoá.
Mà một doanh nghiệp không thể theo dõi và kiểm soát được
Môi trường marketing thực chất là?
check_box Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tới quyết định marketing của các tổ chức và doanh nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu thị trường
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định truyền thông của doanh nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định về sản phẩm của doanh nghiệp
Môi trường nào sau đây quyết định sức mua của một khu vực thị trường?
check_box Môi trường kinh tế
Môi trường chính trị, luật pháp
Môi trường nhân khẩu
Môi trường văn hóa xã hội
Mong muốn của mỗi người được hình thành dưới tác động của yếu tố nào sau đây?
Các yếu tố văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội…
Các yếu tố văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội…; kiến thức, sở thích, kinh nghiệm, tính cách của cá nhân…; hoàn cảnh cụ thể của cá nhân
Hoàn cảnh cụ thể của cá nhân
Kiến thức, sở thích, kinh nghiệm, tính cách của cá nhân…
Một bộ phận của thương hiệu sản phẩm có thể nhận biết được nhưng không thể đọc được là?
Bản quyền
Dấu hiệu của thương hiệu
Dấu hiệu đã đăng kí
Tên thương hiệu
Một doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên những vùng thị trường xa nơi sản xuất, cách tiếp cận xác định giá nào sau đây tỏ ra không hiệu quả nhất?
FOB
Giá tại thời điểm giao hàng
Giá thống nhất
Giá trọn gói
Muốn tăng bề sâu của danh mục sản phẩm thì doanh nghiệp có thể?
Tăng mức độ gần gũi của sản phẩm thuộc các nhóm chủng loại khác nhau xét theo góc độ mục đích sử dụng cuối cùng
Tăng số chủng loại sản phẩm
Tăng tổng số các đơn vị sản phẩm cụ thể được chào bán trong từng loại mặt hàng riêng của một chủng loại
Tăng tổng số những mặt hàng thành phần của nó
Người tiêu dùng là?
check_box Người mua sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân
Người mua các vật tư cho các doanh nghiệp
Người mua hàng tiêu dùng
Người mua hàng tiêu dùng và người mua các vật tư cho các doanh nghiệp
Nhận định nào dưới đây là sai?
check_box Việc nghiên cứu môi trường marketing vi mô chỉ giúp doanh nghiệp điều chỉnh các giải pháp marketing trong ngắn hạn
Đa phần cơ hội và thách thức trong kinh doanh đều có nguồn gốc từ môi trường marketing vĩ mô
Không sản phẩm nào không chứa đựng những yếu tố văn hóa
Sự hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội là một yếu tố thuộc môi trường chính trị, luật pháp
Nhận định nào dưới đây là sai?
check_box Sự hội nhập văn hóa làm cho hành vi của khách hàng trở nên giống nhau ở mọi quốc gia
Sự ảnh hưởng của nhánh văn hóa tạo nên những nhóm khách hàng có hành vi tiêu dùng khác nhau
Sự biến đổi văn hóa có thể tạo ra những cơ hội kinh doanh mới
Văn hóa truyền thống không chỉ ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm thiết yếu
Nhận định nào dưới đây là sai?
check_box Văn hóa truyền thống chỉ ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm thiết yếu
Hành vi mua chịu ảnh hưởng bởi văn hóa
Những người tiêu dùng cùng nhánh văn hóa thường có hành vi tiêu dùng giống nhau.
Sự biến đổi văn hóa có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng
Nhận xét nào dưới đây không thuộc về môi trường chính trị, luật pháp?
check_box Người dân thay đổi quan niệm về việc tổ chức đám cưới
Nhà nước thay đổi thuế suất thuế giá trị gia tăng là một sự thay đổi của môi trường luật pháp
Sự hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội là một yếu tố thuộc môi trường chính trị, luật pháp
Sự tác động của môi trường luật pháp phản ảnh sự tác động của nhà nước đến doanh nghiệp
Nhóm những yêu cầu cơ bản của phân đoạn thị trường là?
Đo lường được, có quy mô đủ lớn, có thể phân biệt được và có lợi nhuận cao nhất
Đo lường được, có quy mô đủ lớn, có thể phân biệt được và có tính khả thi.
Đo lường được, có quy mô lớn nhất, có thể phân biệt được và có tính khả thi
Đo lường được, quy mô lớn nhất và có tính khả thi
Những công việc quản trị marketing có liên quan đến?
check_box Lựa chọn khách hàng mục tiêu, tìm hiểu chính xác nhu cầu của họ; thiết kế chiến lược marketing định hướng khách hàng; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra các chương trình marketing
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra các chương trình marketing
Lựa chọn khách hàng mục tiêu, tìm hiểu chính xác nhu cầu của họ.
Thiết kế chiến lược marketing định hướng khách hàng
Những tác động của môi trường marketing thường đem lại cho doanh nghiệp?
check_box Cơ hội và thách thức
Cơ hội
Nguồn lực
Thách thức
Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
Chăm sóc khách hàng có nội dung rộng hơn dịch vụ khách hàng
Dịch vụ khách hàng có nội dung rộng hơn chăm sóc khách hàng
Dịch vụ khách hàng là chăm sóc khách hàng
Dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng không có mối quan hệ với nhau
Phương án nào được liệt kê dưới đây không nằm trong 5 phương án chọn thị trường mục tiêu?
Chuyên hóa tuyển chọn
Chuyên môn hóa theo đặc tính thị trường
Chuyên môn hóa theo thế mạnh của người cung ứng
Tập trung vào một đoạn thị trường
Phương án nào dưới đây không phải là chức năng của các trung gian trong kênh phân phối?
Nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin về nhu cầu thị trường cho sản phẩm của nhà sản xuất
Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm của nhà sản xuất
Vận chuyển, bảo quản và dự trữ hàng hóa
Xúc tiến cho sản phẩm của nhà sản xuất
Phương pháp xác định ngân sách cho truyền thông của doanh nghiệp ngang bằng với mức ngân sách của đối thủ cạnh tranh là?
Phương pháp cân bằng cạnh tranh
Phương pháp căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ
Phương pháp tùy khả năng
Phương pháp xác định theo tỷ lệ % trên doanh số bán
Quảng cáo và xúc tiến bán là?
check_box Công cụ của marketing
Bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống hoạt động marketing
Cách gọi khác của marketing
Là cách gọi khác của marketing, là bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống hoạt động marketing
Sản phẩm có thể là?
Một dịch vụ
Một vật thể
Một vật thể, một ý tưởng, một dịch vụ.
Một ý tưởng
Sự biến đổi của các yếu tố thuộc môi trường marketing là?
check_box Có khi nhanh, khi chậm
Không biến đổi
Rất chậm chạp
Rất nhanh chóng
Sự lựa chọn phương thức phân phối tốt nhất phụ thuộc vào các yếu tố dưới đây, ngoại trừ?
Các mục tiêu phân phối
Đặc điểm của các nhà cung cấp
Đặc điểm của công ty
Đặc điểm của sản phẩm
Sự thỏa mãn của người tiêu dùng đối với một sản phẩm là?
check_box Trạng thái cảm giác khi so sánh lợi ích thu được do tiêu dùng sản phẩm với các kỳ vọng của họ
Đánh giá của họ về giá sản phẩm là cao hay thấp so với giá trị sử dụng của nó
Đánh giá về giá trị sử dụng của sản phẩm có đáp ứng kỳ vọng mà họ đặt ra hay không
Trạng thái cảm giác khi so sánh giữa giá trị tiêu dùng và sự hoàn thiện của sản phẩm
Tên của nhóm chiến lược marketing có thể được áp dụng để phục vụ thị trường mục tiêu là?
Marketing không phân biệt; marketing đặc thù và marketing tập trung
Marketing không phân biệt; marketing phân biệt và marketing địa phương
Marketing không phân biệt; marketing phân biệt và marketing một đối một
Marketing không phân biệt; marketing phân biệt và marketing tập trung
Theo quan điểm marketing, “chi phí” mà người tiêu dùng phải bỏ ra là?
check_box Số tiền để mua sản phẩm đó, chi phí trong quá trình sử dụng, chi phí hủy bỏ sản phẩm
Chi phí hủy bỏ sản phẩm
Chi phí trong quá trình sử dụng
Số tiền để mua sản phẩm đó
Theo quan điểm marketing, “thị trường” là?
check_box Bao gồm các khách hàng có nhu cầu cụ thể, sẵn sàng và đủ điều kiện tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó.
Hàm chứa tương quan quan hệ cung cầu.
Nơi diễn ra hoạt động giao dịch giữa người mua và người bán, bao gồm các khách hàng có nhu cầu cụ thể, sẵn sàng và đủ điều kiện tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó, và hàm chứa tương quan quan hệ cung cầu.
Nơi diễn ra hoạt động giao dịch giữa người mua và người bán.
Theo quan điểm marketing, sản phẩm là?
check_box Phương tiện thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
Có chất lượng tốt nhất và thường xuyên được cải tiến
Thứ hữu hình
Thứ hữu hình, Phương tiện thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, có chất lượng tốt nhất và thường xuyên được cải tiến
Thông tin nào dưới đây không liên quan đến các yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô?
check_box Đối thủ cạnh tranh quyết định nâng giá bán
Người dân có xu hướng chuyển dần từ các khu phố cổ đến các khu đô thị mới
Người dân thay đổi quan niệm về việc tổ chức đám cưới
Sự biến đổi của khí hậu
Thứ tự đúng của các giai đoạn trong chu kì sống của sản phẩm là?
Giới thiệu sản phẩm ra thị trường, phát triển, chín muồi, suy thoái.
Tăng trưởng, bão hoà, triển khai, suy thoá.
Tăng trưởng, suy thoái, bão hoà, triển khai.
Triển khai, bão hoà, tăng trưởng, suy thoái.
Thực chất của Marketing mục tiêu chính là ?
Chỉ tập trung nỗ lực Marketing vào một đoạn thị trường và bằng mọi cách để chiếm lĩnh đoạn thị trường đó
Doanh nghiệp tìm mọi cách để chiến thắng đối thủ cạnh tranh
Doanh nghiệp tìm mọi cách để đạt được mục tiêu lợi nhuận
Tập trung nỗ lực Marketing đúng thị trường, xây dựng cho doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp một hình ảnh riêng, rõ nét, gây ấn tượng và nhất quán trên những thị trường trọng điểm, để nguồn lực của doanh nghiệp khai thác có hiệu quả nhất – thỏa mãn được nhu cầu và ước muốn của khách hàng và có khả năng cạnh tranh
Toàn bộ hệ thống marketing của doanh nghiệp, từ thu thập thông tin về thị trường, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing... chịu sự tác động của?
check_box Môi trường marketing
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Nhà cung cấp
Trong các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng yếu tố nào dưới đây không thuộc các yếu tố tâm lý?
check_box Gia đình
Động cơ
Nhận thức
Niềm tin
Trong một chu kì sống của một sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm được bán nhanh trên thị truờng và mức lợi nhuận tăng nhanh được gọi là?
Bão hoà
Suy thoái
Tăng trưởng
Triển khai
Trong những điều kiện dưới đây, điều kiện nào không nhất thiết phải thỏa mãn mà quá trình trao đổi vẫn diễn ra?
check_box Ít nhất một bên phải có tiền
Ít nhất phải có hai bên
Mỗi bên đều có khả năng giao dịch và chuyển giao thứ mình có
Mỗi bên đều có quyền tự do chấp nhận hay từ chối đề nghị của bên kia
Trong tình huống nào thì doanh nghiệp cần chủ động hạ giá?
Lợi nhuận đang tăng lên ở mức cao
Lượng hàng bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu
Năng lực sản xuất dư thừa.
Thị phần chiếm giữ đang tăng lên
Trong trường hợp nào sau đây thì doanh nghiệp nên chủ động tăng giá?
Cầu quá mức
Năng lực sản xuất dư thừa
Nền kinh tế đang suy thoái
Thị phần đang có xu hướng giảm
Tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế là các ví dụ về nhóm nhân tố nào ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng?
check_box Nhóm nhân tố cá nhân
Nhóm nhân tố tâm lí
Nhóm nhân tố văn hóa
Nhóm nhân tố xã hội
Vấn đề nào dưới đây không phải là ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô?
check_box Đối thủ cạnh tranh áp dụng chính sách giá cạnh tranh
Khí hậu thay đổi làm ảnh hưởng tới khả năng sản xuất.
Nhà nước nâng thuế suất thuế giá trị gia tăng
Tổ chức công đoàn ngành đưa ra yêu cầu tăng lương mới
Việc định giá của hãng hàng không Vietnam Airline theo hạng Bussiness Class và Economy Class là việc?
Định giá phân biệt theo địa điểm
Định giá phân biệt theo giai tầng xã hội
Định giá phân biệt theo nhóm khách hàng
Định giá phân biệt theo thời gian
Việc một số hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mang các sản phẩm đã ở giai đoạn bão hòa của chu kỳ sống tại thị trường Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam thì đã?
Giảm chi phí Marketing sản phẩm mới
Làm giảm chi phí nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới
Làm tăng doanh số bán sản phẩm.
Tạo cho những sản phẩm đó một chu kì sống mới
Việc nghiên cứu môi trường nào sau đây sẽ giúp người làm marketing phân tích được tác động của nhánh văn hóa tới thị trường khách hàng mục tiêu?
check_box Môi trường văn hóa
Môi trường chính trị, luật pháp
Môi trường kinh tế
Môi trường nhân khẩu
Yếu tố nào dưới đây không thuộc môi trường marketing vi mô?
check_box Văn hoá – xã hội
Cạnh tranh
Khách hàng
Nhà cung cấp
Yếu tố nào dưới đây không thuộc môi trường marketing vĩ mô?
check_box Đối thủ cạnh tranh
Công nghệ, kỹ thuật
Kinh tế
Nhân khẩu
Yếu tố nào sau đây không thuộc về môi trường nhân khẩu?
check_box Lòng tin về việc, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe trẻ em
Cơ cấu tuổi tác của dân số trên địa bàn kinh doanh
Những xu hướng về di chuyển cơ học trong dân cư trên địa bàn kinh doanh
Quy mô dân số của địa bàn kinh doanh

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập