"Dựa trên dấu hiệu những dấu hiệu của cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ phân loại chúng, sắp xếp chúng vào một loại hình nhất định" là phương pháp so sánh gì?
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh tổng hợp
"Là đơn vị nhỏ nhất không thể phân chiết" đề cập đến khái niệm gì?
Âm tiết
Âm tố
Âm vị
Hình vị
[m], [b] là những phụ âm gì?
Phụ âm cuối lưỡi
Phụ âm đầu lưỡi
Phụ âm môi
Phụ âm răng
[r] là những phụ âm gì?
Phụ âm cuối lưỡi
Phụ âm đầu lưỡi
Phụ âm họng
Phụ âm môi
[v], [f] là những phụ âm gì?
Phụ âm môi
Phụ âm môi
Phụ âm môi - răng
Phụ âm răng
“Anh toàn rót những lời đường mật vào tai tôi” thì “lời đường mật” là
check_box ẩn dụ.
hoán dụ
nhân hóa
so sánh
“Bàn tay vàng” là
check_box ẩn dụ
hoán dụ
nhân hóa
so sánh
“Chỉ bó hẹp trong ngôn ngữ” là đặc điểm của
Âm tiết
Âm tố
Âm vị
Hình vị.
“Cơ chế tạo ra câu nói có ý nghĩa bằng các quy tắc kết hợp với nhau, kết hợp với nhau với ngữ điệu để thể hiện các quan hệ ngữ pháp của chúng” là định nghĩa của
check_box Cú pháp
Hình vị.
Hư từ
Thực từ
“Con ruồi đậu mâm xôi đậu”, người ta gọi 2 từ “đậu” trong câu là 2 từ gì?
check_box đồng âm
đồng nghĩa
hoán dụ
trái nghĩa.
“Đơn vị trừu tượng” là đặc điểm của
âm tiết
âm tố
âm vị
hình vị
“Hội thi này có đủ mặt anh tài” thì từ nào dưới đây sử dụng phương thức hoán dụ lấy bộ phận chỉ toàn thể?
check_box mặt
anh
hội
tài.
“Không có ngôn ngữ thì không có tư duy và nếu không có tư duy thì ngôn ngữ chỉ là những tổ hợp âm vô nghĩa” là nói đến điều gì?
Ngôn ngữ là công cụ hình thành tư tưởng
Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư duy
Ngôn ngữ và tư duy bổ sung cho nhau
Sự thống nhất giữa ngôn ngữ và tư duy
“Là chuỗi liên tục các tín hiệu ngôn ngữ được xây dựng theo quy luật và chất liệu” là khái niệm nói đến.
Hoạt động nói năng
Lời nói
Ngôn ngữ
Tư duy
“Là một nhóm từ (bậc dưới câu) do các từ kết hợp với nhau theo quan hệ cú pháp (đẳng lập, chính phụ) là định nghĩa về
check_box Cụm từ
Cụm danh từ
Cụm động từ.
Cụm tính từ
“Là một sự vật tác động vào giác quan của con người làm cho ta hiểu được, suy diễn đến nội dung nào đó nằm ngoài sự vật đó” là khái niệm của?
Dấu hiệu
Ngôn ngữ
Tín hiệu
Xã hội
“Là những đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, là bộ phận nhỏ nhất cấu tạo nên từ” là định nghĩa về
Âm tiết
Âm tố.
Âm vị
Hình vị
“Luồng hơi đi ra không bị cản trở hoàn toàn mà lách qua các khe để thoát ra ngoài” là phương thức cấu âm của?
Âm mũi
Âm rung
Âm tắc
Âm xát
“Luồng hơi đi ra ngoài bị cản trở rồi thoát ra, sau đó bị cản trở và thoát ra” đây là cách mô tả phương thức cấu âm của?
Âm mũi
Âm rung
Âm tắc
Âm xát
“Ngôn ngữ nói chung và các từ nói riêng ra đời do ý muốn tự giác hay không tự giác của con người khi mô phỏng âm thanh tự nhiên” dùng để chỉ thuyết gì?
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết tiếng kêu trong lao động
Thuyết tượng hình
Thuyết tượng thanh
“Ngôn ngữ phụ thuộc và hoạt động của con người, ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người, do nhu cầu giao tiếp của con người” dùng để chỉ điều gì?
Ngôn ngữ là hiện tượng cá nhân
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội
Ngôn ngữ mang tính dân tộc
Ngôn ngữ mang tính nhân sinh
“Nhà bếp phục vụ tốt” là
check_box Hoán dụ
ẩn dụ
nhân hóa
so sánh
“Nó có quan hệ với mảng hiện thực mà nó biểu thị, có quan hệ với nhận thức, khái niệm, có quan hệ với người sử dụng và có quan hệ với đơn vị từ vựng khác trong hệ thống” là định nghĩa của?
check_box Nghĩa của từ.
Nghĩa của câu
Ngữ nghĩa học
Từ vựng học
“Nó mà học?” là câu
check_box Câu phủ định
Câu cảm thán.
Câu hỏi
Câu khẳng định
“Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc nhằm tìm ra các mối quan hệ thân thuộc, gần gũi giữa các ngôn ngữ để xếp chúng vào phổ hệ” là phương pháp so sánh gì?
Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh tổng hợp
“Thần đồng mà lại không giỏi?”
check_box câu khẳng định.
Câu cảm thán
Câu hỏi
Câu phủ định
“Thành phố đang mong chờ thành công của cải cách hành chính” thì “thành phố” là
check_box hoán dụ
ẩn dụ
nhân hóa.
so sánh
Âm vị được thể hiện ra bằng các
Âm sắc
Âm tiết
Âm tố
Hình vị.
Bản chất xã hội của ngôn ngữ là gì?
Phương tiện giao tiếp quan trọng của xã hội.
Sự tồn tại và phát triển của ngôn ngữ gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Thể hiện ý thức xã hội
Thể hiện ý thức xã hội, là phương tiện giao tiếp quan trọng và gắn liên với sự tồn tại và phát triển của xã hội
Biến thể bị quy định bởi vị trí bối cảnh ngữ âm là gì?
Biến thể âm tố
Biến thể kết hợp
Biến thể ngẫu nhiên
Biến thể tự do
Các âm “m,n,ng,nh” được gọi là phụ âm vang bởi vì?
Do âm thanh vang lên từ nhiên và hơi thoát ra từ khoang mũi
Khi đọc âm thanh vang lên tự nhiên
Luồng hơi thoát ra từ khoang mũi
Vì nó nằm ở cuối từ của âm tiết
Các phạm trù của thực từ
check_box Danh từ, số từ, đại tư, động từ, tính từ
Danh từ, liên từ, giới từ, trạng từ
Tính từ, liên từ, giới từ, động từ,số từ.
Trạng từ, động từ, danh từ, tính từ
Các trường hợp nào dưới đây chứa 3 hình vị?
check_box Bookseller
Bookself
Bookstore
Teacher.
Các yếu tố trong ngôn ngữ được sắp đặt theo quy luật nhất định (chúng không thể kết hợp với nhau một cách tùy tiện) là để chỉ?
Ngôn ngữ là cấu trúc
Ngôn ngữ là hệ thống
Ngôn ngữ là hệ thống cấu trúc
Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu
Cách gọi khác của ngôn ngữ biến hình là gì?
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ phân tích
Cao độ của âm thanh tùy thuộc vào
check_box tần số dao động
Độ dài của âm thanh
Độ mạnh, yếu của âm thanh
sắc thái âm thanh
Câu “Cô ấy hót hay thật”, “hót” là phương thức
check_box Ẩn dụ.
Hoán dụ
Nhân hóa
So sánh
Câu “Hành vi nói ra của người nói chính là hành vi sản sinh văn bản, hành vi hiểu văn bản là hành vi tiếp nhận từ phía người nghe” dùng để chỉ điều gì?
Hoạt động nói năng
Lời nói
Ngôn ngữ có tính vật chất
Tín hiệu
Câu “Là hệ thống những đơn vị vật chất và những quy tắc hoạt động của chúng được phản ánh trong ý thức cộng đồng” dùng để chỉ điều gì?
Ngôn ngữ không mang tính bẩm sinh
Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng
Ngôn ngữ là hiện tượng cá nhân
Ngôn ngữ là một hệ thống
Câu “Là thành phần ngữ nghĩa vốn có do mối quan hệ giữa từ với đối tượng mà từ nó biểu thị, đối tượng mà từ biểu thị có thể là những sự vật, hiện tượng, quá trình thực tế, và không thực tế” là định nghĩa của?
check_box Nghĩa sở chỉ.
Nghĩa cấu trúc.
Nghĩa ngữ dụng.
Nghĩa sở biểu.
Chức năng của ngôn ngữ là gì?
Giúp cho xã hội phát triển
Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất của con người
Ngôn ngữ là tín hiệu của xã hội
Tạo nền tảng cơ sở, vật chất.
Chuyên nghiên cứu giải thích những hình thức và ý nghĩa ban đầu của các từ và những đơn vị tương đương với từ là ngành gì?
check_box Từ nguyên học
Ngữ nghĩa học
Nhân danh học
Từ điển học
Có bao nhiêu âm tiết trong câu “This is John’s bicycle” ?
5 âm tiết
6 âm tiết
7 âm tiết
8 âm tiết
Có một phương pháp dùng để so sánh các ngôn ngữ khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa các ngôn ngữ căn cứ trên diện đồng đại hoặc trên nhiều phương diện, bộ phận của các ngôn ngữ là phương pháp gì?
Phương pháp đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh loại hình
Phương pháp so sánh tổng hợp.
Cơ quan hô hấp, thanh hầu, các khoang cộng hưởng là
Cơ sở sinh hóa
Cơ sở sinh lý học
Cơ sở vật lý
Cơ sở xã hội
Cơ sở sinh lý học của ngữ âm là
check_box hoạt động cấu âm
cơ quan hô hấp
lưỡi.
thanh hầu
Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập là:
Cấu tạo bằng phụ âm rất nhiều
Đối lập căn tố và phụ tố
Hình thức của từ biến đổi khi tạo câu.
Hình thức của từ không biến đổi khi kết hợp với nhau
Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ hoà kết là gì?
Đối lập giữa căn tố và phụ tố
Dùng phụ tố ghép thêm vào căn tố một cách máy móc của mỗi phụ tố biểu thị ý nghĩa ngữ pháp nhất định
Mỗi phụ tố chỉ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp
Quan hệ ngữ pháp, ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện bằng hư từ, trật tự từ, ngữ điệu
Đặc điểm khác nhau giữa hư từ và thán từ
check_box Thán từ có thể đứng một mình
Hư từ có thể đứng một mình
Thán từ không bao giờ đứng một mình.
Thán từ và hư từ không đứng một mình
Để xét về từ, ta có căn cứ nào?
check_box Cấu tạo, nội dung, chức năng.
Cấu tạo, nghĩa
Cấu tạo, nghĩa, chức năng
Nghĩa, chức năng, ngữ pháp
Để xét về từ, ta có căn cứ nào?
check_box Khả năng kết hợp từ vựng và cú pháp
Khả năng kết hợp cú pháp
Khả năng kết hợp từ vựng
Khả năng kết hợp từ vựng nhưng không kết hợp cú pháp
Điểm khác nhau giữa âm vị và âm tố là?
Âm tố chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ, âm vị có trong tất cả ngôn ngữ
Âm vị chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ, âm tố có trong tất cả ngôn ngữ
Âm vị có tính chất tự nhiên, âm tố có tính chất xã hội
Âm vị cụ thể, âm tố trừu tượng
Điểm khác nhau giữa âm vị và âm tố là?
Âm vị cụ thể, âm tố trừu tượng
Âm vị mang tính tự nhiên, âm tố mang tính xã hội
Âm vị mở rộng mọi ngôn ngữ, âm tô bó hẹp ở 1 ngôn ngữ
Âm vị trừu tượng, âm tố cụ thể
Đối lập giữa căn tố và phụ tố là đặc trưng của ...
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ lập khuôn
Đơn vị của ngôn ngữ là gì?
Âm vị, hình vị, ngữ, đoạn văn
Câu, âm vị, cấu trúc ngữ pháp
Câu, từ, hình vị, âm vị
Câu, từ, ngữ, đoạn văn
Hai mặt nào không thể tách rời để biểu thị ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu?
Âm thanh và hình ảnh
Âm thanh và ý nghĩa
Hình ảnh và ý nghĩa
Ý nghĩa và giác quan
Hãy chọn cách miêu tả đúng nguyên âm /o/ trong thang nguyên âm dưới đây
Nguyên âm  không khép vừa, hàng sau, tròn môi
Nguyên âm khép, hàng trước, tròn môi
Nguyên âm khép vừa, hàng sau, tròn môi
Nguyên âm mở, hàng sau, không tròn môi
Hãy chọn cách miêu tả đúng nguyên âm /o/ trong thang nguyên âm dưới đây
Nguyên âm khép vừa, hàng sau, tròn môi
Nguyên âm khép vừa, hàng sau, tròn môi
Nguyên âm khép, hàng trước, tròn môi
Nguyên âm mở, hàng sau, không tròn môi
Hãy chọn cách miêu tả nguyên âm /i/
Nguyên âm hàng giữa, tròn môi
Nguyên âm hàng sau, không tròn môi
Nguyên âm hàng trước, không tròn môi
Nguyên âm hàng trước, tròn môi
Hình thái học nghiên cứu về
check_box Quy tắc phản ánh kết hợp từ
Mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng
Mối quan hệ giữa câu và đoạn
Môi quan hệ giữa từ và câu
Hình thức âm thanh của ngôn ngữ là
Âm tố
Ngữ âm
Nguyên âm
Phụ âm
Hình thức của từ biến đổi khi tạo thành câu là đặc trưng của ...
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ tổng hợp
Hình thức của từ không biến đổi khi kết hợp với nhau là đặc trưng của ...
ngôn ngữ biến hình.
Ngôn ngữ chắp dính
ngôn ngữ đơn lập
ngôn ngữ hòa kết
Hình vị trùng với âm tiết là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
i], [e] là những nguyên âm gì?
Nguyên âm cuối lưỡi
Nguyên âm cuống lưỡi
Nguyên âm không tròn môi
Nguyên âm tròn môi
Kết quả của sự chấn động các phân tử không khí do một vật thể nhất định nào đó tạo ra các dao động sóng âm.
Âm sắc
Âm thanh ngôn ngữ
Âm tố
Âm vị
Loại hình ngôn ngữ nào dùng phụ tố ghép thêm vào căn tố một cách máy móc của mỗi phụ tố biểu thị ý nghĩa ngữ pháp nhất định?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Mỗi phụ tố chỉ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Một ý nghĩa ngữ pháp có thể biểu hiện bằng nhiều phụ tố là đặc điểm của ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ đơn lập.
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ phân tích
Một ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu thị bằng nhiều phụ tố là đặc trưng của...
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Ngôn ngữ tổng hợp.
Nếu phân chia câu theo mục đích phát ngôn thì câu “Nó có giúp cho tôi đâu!” thuộc loại câu
check_box Câu phủ định
Câu cảm thán
Câu hỏi
Câu khẳng định
Nghĩa của từ gồm
check_box Nghĩa ngữ pháp và nghĩa từ vựng
Nghĩa ngữ pháp
Nghĩa nội dung.
Nghĩa từ vựng
Nghiên cứu mặt ngữ nghĩa của từ, tức là mặt nội dung của ngôn ngữ là định nghĩa của?
check_box Ngữ nghĩa học
Danh học
Từ điển học
Từ vựng học
Ngôn ngữ là hệ thống vì:
Ngôn ngữ bao gồm nhiều cấu trúc tín hiệu
Ngôn ngữ được sắp đặt theo thứ tự nhất định
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt
Ngôn ngữ phản ánh đúng thực tế xã hội
Ngôn ngữ là hệ thống vì:
Ngôn ngữ bao gồm cấu trúc
Ngôn ngữ được sắp đặt theo thứ tự nhất định
Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt
Ngôn ngữ phản ánh đúng thực tế xã hội
Ngữ âm học nghiên cứu về điều gì?
Chữ viết
Hình vị, âm vị, âm tố
Quy luật tổ chức, kết hợp âm
Sắc thái ngôn ngữ
Ngữ điệu là
check_box Cách nhấn giọng, lên giọng, xuống giọng….
Cách nhấn giọng và cách nói chuyện điệu đà
Điệu nhạc của ngôn ngữ
Nói chuyện điều đà
Người ta nói “sing” là một âm tiết gì?
Âm tiết khép
Âm tiết mở
Âm tiết nửa khép
Âm tiết nửa mở
Người ta tư duy và ngôn ngữ thống nhất nhưng không đồng nhất là bởi vì:
Nếu không có ngôn ngữ thì không có tư duy và ngược lại
Ngôn ngữ là hệ thống, tư duy là tín hiệu
Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy
Ngôn ngữ là vật chất, tư duy là tinh thần.
Nguồn gốc của ngôn ngữ do đâu:
Chính con người tạo nên
Do tự nhiên sáng tạo
Thượng đế sáng tạo nên
Vận động kiến tạo của thiên nhiên
Nguồn gốc của ngôn ngữ theo trường phái duy vật là?
Mối quan hệ biện chứng qua lại
Mối quan hệ giữa cá nhân và cá nhân.
Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên
Mối quan hệ giữa tên gọi và sự vật
Nguyễn Duy có câu “Áo trắng bây giờ ở đâu?” thì “áo trắng” là nghĩa
check_box Nghĩa không thường trực
Nghĩa hạn chế.
Nghĩa thường trực
Nghia tự do
Những âm tố cùng thể hiện một âm vị được gọi là
Biến thể âm tiết
Biến thể âm tố
Biến thể âm vị.
Biến thể hình vị
Những đơn vị ngữ âm nhỏ nhất có tác dụng khu biệt nghĩa và dùng để cấu tạo nên vỏ vật chất được gọi là gì?
Âm sắc
Âm tố
Âm vị
Hình vị.
Những yếu tố nào dưới đây là cơ sở sinh lí học của ngữ âm?
Lưỡi
Miệng
Thanh hầu
Thanh quản
Những yếu tố nào dưới đây là cơ sở sinh lý học của ngữ âm?
Lưỡi
Miệng
Thanh hầu
Thanh quản
Phân loaị ngôn ngữ nhằm tìm ra mối quan hệ thân thuộc, gần gũi để sắp xếp chúng vào phổ hệ, là đặc trưng của phương pháp gì?
Không có phương pháp nào
Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh tổng hợp
Phân loại ngôn ngữ trên thế giới dựa vào nguồn gốc nhằm tìm ra mối quan hệ thân thuộc là phương pháp gì?
Không có phương pháp nào
Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh lịch sử
Phương pháp so sánh tổng hợp
Phát biểu nào dưới đây đúng?
Phụ âm rung luồn hơi bị cản trở hoàn toàn
Phụ âm tắc luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn
Phụ âm tắc luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn
Phụ âm xát luồn hơi không bị cản trở hoàn toàn
Phát biểu nào sau đây SAI?
Ngôn ngữ không phải hiện tượng sinh học
Ngôn ngữ không phải là hệ thống tín hiệu cá nhân
Ngôn ngữ không phải là hiện tượng cá nhân
Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng
Phương pháp so sánh loại hình xem mặt nào của cấu trúc nội bộ ngôn ngữ là chủ đạo?
Cấu trúc ngữ đoạn
Chính tả.
Ngữ pháp
Từ vựng
Phương thức trật tự từ là
check_box Thể hiện tính trật từ của việc sắp xếp các từ ngữ trong câu
Thể hiện tính trật từ của các câu
Tính trật tự và tính sắp xếp các từ ngữ trong câu.
Tính ý nghĩa của câu
Quan hệ ngữ pháp, ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện bằng hư từ, trật tự từ, ngữ điệu là đặc điểm của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ hòa kết
Quan sát câu “Tôi đang nghe anh nè!” từ “nè” thuộc lớp
check_box Từ địa phương
Nhã ngữ.
Từ cổ
Từ lóng
Sự chấn động nhanh hay chậm của các phân tử không khí trong các đơn vị thời gian dùng để chỉ
âm sắc
cao độ
cường độ
trường độ
Sự đối lập giữa căn tố và phụ tố là đặc trưng nổi bật của loại hình ngôn ngữ gì?
Ngôn ngữ biến hình
Ngôn ngữ chắp dính
Ngôn ngữ đơn lập
Ngôn ngữ tổng hợp
Sự khác nhau về mặt âm thanh giữa live và leave là để chỉ
check_box trường độ
âm sắc
cao độ
cường độ
Sự khác nhau về mặt âm thanh giữa ship và sheep là để chỉ
check_box trường độ
âm sắc
cao độ
cường độ
Tạo nên sự đối lập giữa nguyên âm này với nguyên âm khác trong một số ngôn ngữ dùng để chỉ
check_box trường độ
âm sắc.
cường độ
cường độ
Tạo nên sự tương phản giữa các bộ phận của lời nói là
check_box Độ dài của âm thanh
Độ mạnh, yếu của âm thanh
sắc thái âm thanh.
tần số dao động
Tính cách của từ là
check_box Đơn vị mang nghĩa nhỏ nhất
Đơn vị mang nghĩa lớn nhất
Khả năng kết hợp từ vựng
Thể hiện mối quan hệ giữa từ và ngữ.
Trọng âm được tạo nên bởi
Độ dài của âm thanh
Độ mạnh, yếu của âm thanh
sắc thái âm thanh.
tần số dao động
Trong câu “Có hai cô giáo đoạt viên phấn vàng” thì “viên phấn vàng” là
check_box ẩn dụ
hoán dụ.
nhân hóa
so sánh
Trong câu “I had bought this dictionary for Nam” có bao nhiêu âm tiết?
10 âm tiết
11 âm tiết
12 âm tiết.
9 âm tiết
Trong câu “Ông đang cố giữ cái ghế giám đốc” thì từ “ghế” có nghĩa là
check_box Nghĩa không thường trực
Nghĩa hạn chế.
Nghĩa thường trực
Nghia tự do
Trong câu “Tòa án cho bị cáo một câu ân huệ trước khi chết”, từ nào được hình thành theo phương thức hoán dụ?
check_box toà án
ân huệ
bị cáo.
chết
Trong câu “Tôi ăn cơm” nếu lần lượt bổ sung thêm vào như “Tôi ăn cơm chiên/ Tôi ăn cơm cùng nhỏ bạn/ Tôi ăn cơm cùng nhỏ bạn tại quán sinh viên", để hợp với nội dung truyền đạt, người ta nói chúng đã sử dụng quan hệ ngôn ngữ gì?
Quan hệ liên tưởng và quan hệ đối vị
Quan hệ tuyến tính và bản chất tín hiệu
Quan hệ tuyến tính và quan hệ liên tưởng
Quan hệ tuyến tính và quan hệ ngang
Trong câu “Tôi đi học”, nếu lần lượt bổ sung thêm vào như: Tôi đi học bằng xe đạp/ Tôi đi học bằng xe đạp mỗi ngày/ Tôi đi học mỗi ngày trên con đường này... để hợp với nội dung truyền đạt, người ta nói chúng đã sử dụng quan hệ ngôn ngữ gì?
Cấp bậc, ngữ đoạn, liên tưởng
Cấp bậc, ngữ đoạn, suy diễn
Không có quan hệ gì hết
Thứ cấp, ngữ đoạn, liên tưởng
Trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt, một tiêu chí để phân biệt /f/ và /v/ là?
Chuyển động của lưỡi
Độ mở của miệng
Trường độ
Vô thanh - hữu thanh
Trong hệ thống ngữ âm tiếng Việt, một tiêu chí để phân biệt /p/ và /b/ là
Chuyển động của lưỡi
Độ mở của miệng
Trường độ
Vô thanh - hữu thanh
Trong hệ thống ngữ âm, trong phân đoạn ngữ lưu, đơn vị nhỏ nhất mà ta có thể nhận biết bằng thính giác là?
Âm tiết
Âm tố
Âm vị
Hình vị
Trong hệ thống phụ âm tiếng Việt, âm nào dưới đây là phụ âm được cấu tạo ở đầu lưỡi?
[g]
[k]
[m]
[t]
Trong hệ thống phụ âm tiếng Việt, âm nào dưới đây là phụ âm được cấu tạo ở mặt lưỡi?
[c]
[g]
[h]
[t]
Trong hệ thống phụ âm tiếng Việt, âm nào dưới đây là phụ âm được cấu tạo ở vị trí môi?
[c]
[l]
[m]
[n]
Trong tiếng Anh, khi ta thêm phụ tố (dis-play, un-happy, home-less) là đặc điểm gì?
check_box Một ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng nhiều phụ tố
Một ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng một phụ tố
Nhiều ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng một phụ tố
Nhiều ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng nhiều phụ tố
Trong tiếng Anh, khi ta thêm phụ tố (work-er, act -or, assist-ant, reception-ist) là đặc điểm gì?
check_box Một ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng nhiều phụ tố
Một ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng một phụ tố
Nhiều ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng một phụ tố
Nhiều ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng nhiều phụ tố
Trong tiếng Việt, hai đơn vị "hớt" và "hất" phân biệt nhau nhờ ?
Âm sắc
Cao độ
Cường độ
Trường độ
Trong tiếng Việt, hai đơn vị “mắt” và “mát” phân biệt nhau nhờ
âm sắc
cao độ
cường độ
trường độ
Trong tiếng Việt, hai đơn vị “nam” và “năm” phân biệt nhau nhờ
âm sắc
cao độ.
cường độ
trường độ
Trong tiếng Việt, hai phụ âm nào là phụ âm xát
f, k
s, l
s,x
x, f
Từ “bàn” chỉ có giá trị trong tiếng Việt, nó phải nằm trong hệ thống từ vựng tiếng Việt để chỉ điều gì?
Cấu trúc ngôn ngữ
Hệ thống ngôn ngữ
Ngôn ngữ là hệ thống
Tín hiệu
Từ “hóa trị” là
check_box từ chuyên môn
Từ cổ.
Từ mới
Từ toàn dân
Từ “ngữ pháp” là
check_box Từ chuyên môn
Từ cổ
Từ mới
Từ thuần.
Từ “Trạng nguyên” là
check_box Từ cổ và vay mượn
Từ cổ
Từ lóng
Từ vay mượn
Từ có các loại ý nghĩa là
check_box Nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
Nghĩa bóng, nghĩa đen.
Nghĩa cấu trúc, nghĩa sở chỉ
Nghĩa phái sinh, nghĩa từ vựng,
u], [o] là những nguyên âm gì ?
Hàng sau không tròn môi
Hàng sau, tròn môi
Hàng trước, không tròn môi
Hàng trước, tròn môi
Về mặt ngữ ngữa, thực từ là
check_box Có ý nghĩa từ vựng
Có ý nghĩa cú pháp
Có ý nghĩa ngữ pháp
Không có đáp án đúng
Với tư cách là đơn vị tối thiểu của hệ thống ngữ âm của một ngôn ngữ để cấu tạo và phân biệt vỏ âm thanh với các đơn vị có nghĩa", định nghĩa này nói đúng với?
Âm tiết
Âm tố
Âm vị
Hình vị

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập