: Luật sư có thể phải soạn thảo công văn hỏi ý kiến chính thức của cơ quan nhà nước hữu quan trong trường hợp nào?
check_box Trong quá trình tìm kiếm giải pháp tư vấn, có những vấn đề luật pháp chưa rõ ràng hoặc chưa quy định
Cả a, b, c đều đúng
Trong trường hợp khách hàng đề nghị viết đơn kháng cáo
Trong trường hợp kiến nghị về một vấn đề pháp lý
Các kỹ năng tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn gồm?
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng tổng hợp, diễn giải lại vụ việc
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép, kỹ năng tổng hợp, diễn giải lại vụ việc, kỹ năng đàm phán
Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ghi chép, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tổng hợp, diễn giải lại vụ việc
Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ghi chép, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổng hợp, diễn giải lại vụ việc
Câu hỏi đóng nên đưa ra vào thời điểm nào để đạt được hiệu quả?
check_box Khi cần xác nhận lại thông tin được khách hàng cung cấp
Khi bắt đầu phỏng vấn khách hàng
Ngay sau một câu hỏi mở thì đưa ra một câu hỏi đóng
Thích hợp với mọi thời điểm
Câu hỏi mở nên đưa ra vào thời điểm nào để đạt được hiệu quả?
Khi bắt đầu phỏng vấn khách hàng
Khi cần xác nhận lại thông tin được khách hàng cung cấp
Ngay sau một câu hỏi đóng thì đưa ra một câu mở đóng
Thích hợp với mọi thời điểm
Câu trả lời cho khách hàng nên được đưa ra ở phần nào trong bản trình bày ý kiến tư vấn?
Không phải là các đáp án trên
Ngay sau phần xác định vấn đề pháp lý
Tại phần kết luận tổng quát
Trong phần phân tích và chứng minh
Đặc điểm của hoạt động tư vấn pháp luật về doanh nghiệp là gì?
check_box Cả a, b, c đều đúng
Kết quả tư vấn có tác động lâu dài đến hoạt động của doanh nghiệp
Nội dung tư vấn đa dạng, gồm tư vấn thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể và phá sản doanh nghiệp
Phạm vi tư vấn bao gồm cả việc tư vấn về thủ tục hành chính
Đặc điểm của kỹ năng phỏng vấn hiệu quả?
Đáp án a, b, c đều đúng
Luật sư hiểu rõ mong muốn của khách hàng
Sử dụng câu hỏi đóng và câu hỏi mở linh hoạt
Thông tin thu thập được chi tiết và được xác nhận
Đặc điểm của kỹ năng tóm tắt, diễn giải lại vụ việc trong quá trình tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn?
check_box Đáp án a, b và c đều là đặc điểm của kỹ năng tóm tắt, diễn giải lại vụ việc
Đáp án a và b là đặc điểm của kỹ năng tóm tắt, diễn giải lại vụ việc
Luật sư cũng có thể xác định phạm vi các vấn đề mình sẽ tư vấn cho khách hàng
Luật sư thực hiện để kiểm tra lại xem mình có hiểu đúng và đủ nội dung vụ việc mà khách hàng đã cung cấp
Trình bày lại yêu cầu của khách hàng và các sự kiện quan trọng trong vụ việc của khách hàng
Đặc điểm của loại câu hỏi đóng?
check_box Câu hỏi đóng thích hợp để xác nhận lại thông tin đã được cung cấp
Cả a, b và c đều đúng
Câu hỏi đóng luôn đi sau một câu hỏi mở
Câu hỏi đóng thích hợp sử dụng khi cần khai thác nhiều thông tin về vụ việc
Đặc điểm của loại câu hỏi mở?
check_box Câu hỏi mở thích hợp sử dụng khi cần khai thác nhiều thông tin về vụ việc
Cả a, b và c đều đúng
Câu hỏi mở thích hợp để xác nhận lại thông tin đã được cung cấp
Câu hỏi mở thường đi sau một câu hỏi đóng
Đặc trưng của kỹ năng giao tiếp tốt là gì?
Chú ý phục trang nghiêm túc, phù hợp với tính chất nghề nghiệp.
Đáp án a, b và c đều đúng.
Không phân biệt đối xử với các đối tượng khách hàng khác nhau.
Phong thái tự tin, chú ý ánh mắt nhìn thẳng, nói rõ ràng, mạch lạc.
Đâu không phải là lợi ích của kỹ năng giao tiếp tốt?
Đáp án a và b
Giúp luật sư gây được thiệt cảm với khách hàng, thiết lập được mối quan hệ tin cậy với khách hàng
Giúp luật sư thu thập được nhiều thông tin về vụ việc
Giúp luật sư trình bày ý kiến tư vấn pháp lý hiệu quả
Đâu không phải lý do mà luật sư cần đưa ra giới hạn trách nhiệm khi trình bày ý kiến tư vấn?
Đáp án a, b
Vì thông tin khách hàng cung cấp không đầy đủ
Vì tương ứng với phí tư vấn do khách hàng chi trả
Vì ý kiến tư vấn của luật sư không bao gồm các vấn đề không phải vấn đề pháp lý
Đâu không phải ý nghĩa của việc mô tả tóm tắt các sự kiện trong phần giới thiệu vấn đề khi trình bày ý kiến tư vấn?
Diễn tả sự việc theo dòng thời gian
Giới hạn trách nhiệm của luật sư
Giúp khách hàng có một cái nhìn toàn diện về toàn bộ câu chuyện
Tất cả các đáp án trên
Đâu là căn cứ quan trọng để luật sư tư vấn cho khách hàng lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng cách hoà giải với đối tác?
check_box Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Khách hàng muốn giữ mối quan hệ tốt với đối tác
Mức độ hợp tác, thái độ thiện chí của đối tác với khách hàng
Sự vi phạm của đối tác là rõ ràng và khách hàng có lợi thế hơn trong vụ việc tranh chấp
Đâu là căn cứ quan trọng để luật sư tư vấn cho khách hàng lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng với đối tác?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Khách hàng muốn giữ mối quan hệ tốt với đối tác
Mức độ hợp tác, thái độ thiện chí của đối tác với khách hàng
Sự vi phạm của đối tác là rõ ràng và khách hàng có lợi thế hơn trong vụ việc tranh chấp
Đâu là điều cần ưu tiên đạt được trong buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng?
check_box Hiểu rõ yêu cầu, mong muốn của khách hàng
Có được hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng
Đáp án a, b và c
Thu thập đầy đủ thông tin và các tài liệu về vụ việc
Đâu là một tài liệu mà luật sư có thể công khai khi chưa được sự đồng ý của khách hàng?
Hợp đồng của khách hàng và đối tác do luật sư soạn thảo theo yêu cầu của khách hàng.
Không có tài liệu nào trong số tài liệu trên được phép công khai khi chưa được khách hàng đồng ý
Thư điện tử của luật sư gửi cho khách hàng để trao đổi về vụ việc của khách hàng.
Văn bản nội bộ của công ty khách hàng.
Đâu là mục tiêu của việc tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn?
check_box Đáp án a, b và c đều đúng
Có được các thông tin về vụ việc của khách hàng
Hiểu được yêu cầu và mong muốn của khách hàng
Thiết lập được hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng
Đâu là sai lầm trong việc sử dụng ngôn ngữ và văn phong khi trình bày ý kiến tư vấn pháp lý hiệu quả?
Đáp án a, b và c
Sử dụng các thuật ngữ pháp lý cổ như cáo tỵ, bãi nại, khế ước,…
Sử dụng các thuật ngữ thông dụng, dễ hiểu và diễn đạt rõ ý
Sử dụng ngôn ngữ, văn phong thích hợp với từng đối tượng khách hàng
Đâu là vai trò của người tư vấn pháp luật?
Cả a, b và c đều đúng
Thay mặt khách hàng giải quyết công việc với đối tác
Thực hiện đầy đủ những yêu cầu, mong muốn của khách hàng
Tiên liệu và phòng ngừa rủi ro
Đâu là vai trò của người tư vấn pháp luật?
Cả a, b và c đều đúng
Tiên liệu và hạn chế rủi ro
Tiên liệu và khắc phục rủi ro
Tiên liệu và phòng ngừa rủi ro
Đâu là ý nghĩa của việc mô tả tóm tắt các sự kiện trong phần giới thiệu vấn đề khi trình bày ý kiến tư vấn?
Diễn tả sự việc theo dòng thời gian
Giới hạn trách nhiệm của luật sư
Giúp khách hàng có một cái nhìn toàn diện về toàn bộ câu chuyện
Xác định khung sự kiện làm cơ sở để xác định các vấn đề pháp lý và giải đáp các vấn đề pháp lý đó
Đâu là yếu tố cần thiết trong ý kiến tư vấn của luật sư?
Cung cấp được tất cả các loại thông tin liên quan đến vấn đề khách hàng yêu cầu
Đáp án a và b
Đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên cụ thể cho khách hàng
Thông báo được mức phí cho dịch vụ tư vấn.
Đâu lý do mà luật sư khuyên khách hàng nên giải quyết tranh chấp kinh doanh tại toà án thay vì giải quyết bằng thương thượng?
check_box Đáp án a, b và c
Đáp án b và c
Đối tác không thiện chí trong việc tìm giải pháp giải quyết tranh chấp
Kết quả thương lượng không có giá trị bắt buộc
Sự vi phạm nghĩa vụ của đối tác là rõ ràng
Để giúp khách hàng đạt được mục tiêu đàm phán và ký kết được hợp đồng với đối tác, luật sư cần lưu ý đến điều gì?
check_box Tư vấn cho khách hàng các phương án cân bằng lợi ích giữa khách hàng và đối tác
Đáp án a và c
Luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích của khách hàng và chỉ tìm cách giúp khách hàng đạt được lợi ích nhiều nhất
Tập trung vào việc thoả mãn những mong muốn của khách hàng, tìm mọi giải pháp để giúp khách hàng đạt được mong muốn đó
Để xác định vấn đề pháp lý, luật sư cần tập trung vào yếu tố nào dưới đây?
Các sự kiện trong vụ việc của khách hàng
Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vụ việc
Tất cả a, b và c
Yêu cầu cụ thể của khách hàng
Điều gì là cần thiết đối với luật sư khi vận dụng pháp luật để giải quyết yêu cầu của khách hàng?
Đáp án a, b và c
Đáp án b và c
Tham khảo ý kiến của các luật sư đồng nghiệp có kinh nghiệm
Tìm hiểu mong muốn, mục đích của khách hàng
Tìm hiểu ý định của cơ quan ban hành văn bản và mục đích của văn bản
Điều gì là không cần thiết đối với luật sư khi vận dụng pháp luật để giải quyết yêu cầu của khách hàng?
Không có đáp án nào đúng
Tham khảo ý kiến của các luật sư đồng nghiệp có kinh nghiệm
Tìm hiểu mong muốn, mục đích của khách hàng
Tìm hiểu ý định của cơ quan ban hành văn bản và mục đích của văn bản
Đối với những câu hỏi của khách hàng mà luật sư không chắc chắn về câu trả lời, cách ứng xử hợp lý của luật sư là gì?
Bỏ qua, không trả lời vấn đề đó
Cần cố gắng trình bày sự việc thật sáng tỏ và giải thích cho khách hàng những yếu tố khiến mình không chắc chắn về câu trở lời
Trả lời thẳng thắn “về điểm này, tôi không biết”
Vẫn đưa ra câu trả lời dù bản thân thấy câu trả lời đó không chắc chắn
Đối với những yêu cầu của khách hàng có liên quan đến lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình, luật sư cần?
Cả A, B, C đều sai.
Đề nghị khách hàng gặp một luật sư khách đúng chuyên môn để xin tư vấn.
Đưa ra định hướng cho khách hàng trên cơ sở các kiến thức mình đã có.
Đưa ra định hướng cho khách hàng với lưu ý kiến thức mình tư vấn không thuộc lĩnh vực chuyên môn và có thể không phù hợp.
Hành vi nào vi phạm nguyên tắc tránh xung đột lợi ích trong hoạt động tư vấn pháp luật?
Đáp án A và C là đúng.
Luật sư đồng thời tư vấn cho cả người bán và người mua để giao kết hợp đồng mua bán tài sản theo thoả thuận của cả hai bên.
Luật sư hỗ trợ bên mua rà soát bản hợp đồng mua bán do bên bán đưa ra mà bản hợp đồng này đã được tư vấn bởi các đồng nghiệp đang làm việc tại hãng luật khác.
Luật sư tiếp nhận yêu cầu tư vấn về giải quyết tranh chấp của khách hàng dù biết bên còn lại trong tranh chấp đó là người em họ của mình.
Hành vi nào vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp luật?
Hướng dẫn khách hàng điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm hưởng các ưu đãi của Chính phủ.
Hướng dẫn khách hàng sửa đổi các điều khoản hợp đồng để gia tăng lợi ích của khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng vận dụng đúng các quy định pháp luật để giảm mức thuế phải đóng.
Không có hành vi nào trong các đáp án nêu trên là vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật.
Hành vi nào vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp luật?
Đáp án a, b và c
Hướng dẫn khách hàng đàm phán những điều khoản hợp đồng đề phòng ngừa các rủi ro từ hợp đồng.
Hướng dẫn khách hàng sửa đổi các điều khoản hợp đồng để gia tăng lợi ích của khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng thay đổi một số tài liệu để giảm số thuế phải nộp.
Khách hàng và đối tác đang tranh cãi và chưa thể thống nhất với nhau về một số vấn đề trong quá trình đàm phán hợp đồng, vậy luật sư cần tư vấn điều gì để giúp khách hàng tháo gỡ bế tắc này?
check_box Đáp án a hoặc b
Đáp án a và b
Khuyên khách hàng nhượng bộ đối tác, chấp nhận yêu cầu của đối tác kèm theo đề xuất một một điều khoản khác để cân bằng quyền lợi giữa hai bên
Tư vấn cho khách hàng các luận điểm đưa ra để thuyết phục đối tác chấp thuận phương án mà khách hàng đề xuất
Khách hàng và đối tác đang tranh cãi và chưa thể thống nhất với nhau về một số vấn đề trong quá trình đàm phán hợp đồng, vậy luật sư cần tư vấn điều gì để giúp khách hàng tháo gỡ bế tắc này?
Đáp án c và d
Khuyên khách hàng nhượng bộ đối tác và chấp nhận yêu cầu của đối tác
Nếu đối tác kiên quyết giữ quan điểm của mình và yêu cầu đó của đối tác không ảnh hưởng lớn đến lợi ích của khách hàng thì chọn đáp án B
Nếu phương án mà khách hàng đề xuất là rất quan trọng đối với khách hàng thì chọn đáp án a
Tư vấn cho khách hàng các luận điểm đưa ra để thuyết phục đối tác chấp thuận phương án mà khách hàng đề xuất
Khách hàng và đối tác đang tranh cãi và chưa thể thống nhất với nhau về một số vấn đề trong quá trình đàm phán hợp đồng, vậy luật sư cần tư vấn điều gì để giúp khách hàng tháo gỡ bế tắc này?
check_box Đáp án a, b và c
Đánh giá lợi ích mà khách hàng thu được nếu hai bên lựa chọn phương án do khách hàng đề xuất
Đáp án b và c
Phân tích lợi ích và các rủi ro pháp lý đối với khách hàng nếu thực hiện yêu cầu của đối tác
Tư vấn cho khách hàng các luận điểm đưa ra để thuyết phục đối tác chấp thuận phương án mà khách hàng đề xuất hoặc khuyên khách hàng nhượng bộ đối tác
Khi nào luật sư nên tư vấn cho khách hàng giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng với đối tác?
check_box Đáp án a, b và c
Khi khách hàng muốn giữ bí mật nội dung tranh chấp
Khi khách hàng muốn giữ mối quan hệ tốt với đối tác
Khi khách hàng và đối tác đã có mối quan hệ lâu dài
Khi phải trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết yêu cầu của khách hàng, luật sư cần chú ý đến những vấn đề gì?
check_box Đáp án a, b và c
Chú ý không làm lộ thông tin của khách hàng
Trước khi trao đổi, cần xác định chính kiến của mình về vấn đề dự định trao đối
Ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước trong cuộc trao đổi chỉ là một trong những yếu tố để xem xét, giải quyết yêu cầu của khách hàng
Khi phải trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết yêu cầu của khách hàng, luật sư cần làm những gì?
check_box Đáp án a, b và c
Cần chuẩn bị kỹ, xác định đầy đủ các vấn đề muốn trao đổi
Đánh giá lại ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước
Đáp án a và b
Trong quá trình trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước, chú ý không làm lộ thông tin của khách hàng
Khi phải trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết yêu cầu của khách hàng, luật sư không nên làm những gì?
Chỉ xem ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước là một trong những yếu tố để cân nhắc để giải quyết yêu cầu của khách hàng
Chuẩn bị kỹ, xác định đầy đủ các vấn đề muốn trao đổi
Đáp án b và c
Trao đổi kỹ các thông tin về khách hàng với cơ quan quản lý nhà nước để tìm giải pháp tốt nhất cho khách hàng
Khi phải trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết yêu cầu của khách hàng, luật sư không nên làm những gì?
Chuẩn bị kỹ, xác định đầy đủ các vấn đề muốn trao đổi
Đáp án a, b và c đều là những điều luật sư nên làm
Giữ bí mật thông tin khách hàng
Sử dụng ngay ý kiến của cơ quan nhà nước trong cuộc trao đổi để giải quyết yêu cầu của khách hàng
Khi soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư cần lấy điều gì làm mục tiêu?
check_box Không có đáp án nào đúng
Đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng của mình
Hạn chế các chi phí để đàm phán, ký kết hợp đồng
Thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể
Khi soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư cần lấy điều gì làm mục tiêu?
check_box Làm tăng lợi ích cho cả hai bên tham gia hợp đồng
Đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng của mình
Hạn chế các chi phí để đàm phán, ký kết hợp đồng
Thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể
Khi soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư không nên thực hiện việc gì?
check_box Tạo ra một văn bản hợp đồng với cấu trúc theo phong cách của riêng mình
Đáp án a, b và c đều là những điều luật sư nên làm
Ghi chú ngày soạn thảo và tên của mình vào các văn bản soạn thảo
Soạn thảo những điều khoản phù hợp với mong muốn và yêu cầu của khách hàng
Khi soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư nên thực hiện việc này như thế nào?
check_box Đáp án a, b và c
Đọc lại văn bản đã soạn ít nhất 2 lần trước khi gửi đi
Nghiên cứu kỹ mẫu hợp đồng có sẵn để sửa đổi lại cho phù hợp với giao dịch cụ thể mà mình phải soạn thảo
Soạn thảo hợp đồng từ các mẫu hợp đồng có sẵn
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện khởi kiện vụ án hành chính, luật sư cần xem xét điều gì?
check_box Đáp án a, b và c
Tìm hiểu xem khách hàng đã gửi đơn khiếu nại và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận đơn khiếu nại chưa
Xác định thời hiệu khởi kiện còn hay không
Xác định vấn đề của khách hàng có phải là vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án không
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện quyền khiếu nại hành chính, luật sư cần xem xét điều gì?
check_box Đáp án a, b và c
Tìm hiểu xem khách hàng đã gửi đơn khởi kiện yêu cầu toà án giải quyết vụ việc này chưa, nếu có thì toà án đã thụ lý vụ việc đó chưa
Xác định thời hiệu khiếu nại còn hay không
Xác định vấn đề khiếu nại có phải là đối tượng khiêu nại không
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, luật sư cần xem xét điều gì?
check_box Khả năng trả phí trọng tài của khách hàng
Đáp án a và b
Kiểm tra thoả thuận trọng tài giữa các bên trong tranh chấp có tồn tại không và có hiệu lực không
Tìm hiểu xem khách hàng đã gửi đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp này tại toà chưa và toà án đã thụ lý vụ án chưa
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, luật sư cần xem xét điều gì?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Kiểm tra thoả thuận trọng tài giữa các bên trong tranh chấp có tồn tại không và có hiệu lực không
Tìm hiểu xem khách hàng đã gửi đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp này tại toà chưa và toà án đã thụ lý vụ án chưa
Xác định tranh chấp của khách hàng có thuộc thẩm quyền trọng tài không
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, luật sư không cần xem xét điều gì?
Đáp án b và c
Kiểm tra thoả thuận trọng tài giữa các bên trong tranh chấp có tồn tại không và có hiệu lực không
Tìm hiểu xem khách hàng đã gửi đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp này tại toà chưa và toà án đã thụ lý vụ án chưa
Xác định tranh chấp của khách hàng có thuộc thẩm quyền trọng tài không
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện việc giải quyết tranh chấp kinh doanh tại toà án, luật sư cần xem xét điều gì?
check_box Đáp án a, b và c
Đáp án a và b
Nếu có thoả thuận trọng tài thì kiểm tra hiệu lực của thoả thuận trọng tài
Xác định giữa khách hàng và đối tác có thoả thuận trọng tài hay không
Xác định tranh chấp của khách hàng với đối tác thuộc loại tranh chấp nào
Khi tư vấn cho khách hàng muốn thực hiện việc giải quyết tranh chấp kinh doanh tại toà án, luật sư không cần phải làm gì?
check_box Xác định giữa khách hàng và đối tác có thực hiện việc thương lượng hoặc hoà giải để giải quyết tranh chấp không
Đáp án a và b
Kiểm tra sự tồn tại của thoả thuận trọng tài giữa khách hàng và đối tác có tranh chấp
Xác định tranh chấp của khách hàng với đối tác thuộc loại tranh chấp nào
Khi tư vấn cho khách hàng thực hiện việc khiếu nại, luật sư cần tư vấn những vấn đề nào?
check_box Đáp án a, b và c
Tư vấn chuẩn bị đơn khiếu nại
Tư vấn về người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Tư vấn về trình tự, thủ tục khiếu nại
Khi tư vấn cho khách hàng thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính, luật sư cần tư vấn những vấn đề nào?
Đáp án a, b và c
Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn
Tư vấn về thẩm quyền toà án đối với việc giải quyết vụ việc của khách hàng
Tư vấn về trình tự, thủ tục tố tụng hành chính
Khi tư vấn cho khách hàng về việc tổ chức thực hiện hợp đồng, luật sư cần căn cứ vào nguồn tài liệu nào?
check_box Trước hết là hợp đồng, sau đó đến các quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng
Các quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng
Hợp đồng
Trước hết là các quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng, sau đó là hợp đồng
Khi tư vấn về thủ tục hành chính cho khách hàng, luật sư phải biết những gì?
check_box Đáp án a, b và c
Hiểu biết về phạm vi thẩm quyền của các cơ quan nhà nước
Hiểu rõ công việc và mục tiêu công việc mà khách hàng muốn thực hiện
Nắm vững trình tự, thủ tục hành chính
Khi tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, luật sư cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng?
Đáp án a, b và c
Quy định về khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Khi tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, luật sư không cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng?
check_box Quy định về nghĩa vụ công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
Cả a, b và c đều là những vấn đề phải tư vấn cho khách hàng
Quy định về khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
check_box Quy định giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh của chủ sở hữu các loại hình doanh nghiệp
Đáp án a, b và c
Quy định về cách đặt tên doanh nghiệp
Quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
check_box Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp
Không cần phải tư vấn về vấn đề nào trong các vấn đề trên
Quy định về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
Quy định về việc soạn thảo điều lệ doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
check_box Đáp án a, b và c
Khả năng chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp
Khả năng huy động vốn
Quy định pháp luật về nghĩa vụ phải công khai thông tin hoạt động của doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
check_box Khả năng chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp
Đáp án a, b và c
Quy định về cách đặt tên doanh nghiệp
Quy định về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư cần xem xét vấn đề gì để đưa ra lời khuyên cho khách hàng?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Nguyện vọng của khách hàng
Quy định của pháp luật về điều kiện thành lập doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư không cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
check_box Quy định về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
Đáp án a, b và c
Khả năng huy động vốn
Quy định pháp luật về nghĩa vụ phải công khai thông tin hoạt động của doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư không cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
check_box Không có đáp án nào đúng
Chi phí vận hành doanh nghiệp
Đặc điểm giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh của chủ sở hữu các loại hình doanh nghiệp
Quy định pháp luật về tư cách pháp lý của người thành lập doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư không cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Quy định về cách đặt tên doanh nghiệp
Quy định về việc soạn thảo điều lệ doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư không cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
Đáp án b và c
Quy định về giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh của doanh nghiệp
Quy định về nghĩa vụ công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
Quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư không cần tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng để khách hàng cân nhắc đưa ra lựa chọn?
Chi phí vận hành doanh nghiệp
Không cần phải tư vấn về các vấn đề ở cả a, b và c
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Phải tư vấn về những vấn đề ở a, b và c
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp, luật sư không cần xem xét vấn đề gì để đưa ra lời khuyên cho khách hàng?
check_box Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Đặc điểm pháp lý của khách hàng
Nguyện vọng của khách hàng
Quy định của pháp luật về điều kiện thành lập doanh nghiệp
Khi tư vấn về việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, luật sư phải biết những gì?
check_box Đáp án a, b và c
Hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp này
Hiểu rõ tình hình vụ việc của khách hàng và mối tương quan giữa khách hàng và đối tác có tranh chấp
Tư duy dựa trên lợi ích kinh tế
Khi tư vấn về việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, luật sư phải giải thích những điều gì với khách hàng?
check_box Đáp án a, b và c
Các điều kiện mà pháp luật quy định cần có để tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp đối với từng phương thức giải quyết tranh chấp
Có thể giải quyết tranh chấp của khách hàng với đối tác bằng những phương thức nào
Ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức giải quyết tranh chấp
Khi tư vấn về việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, luật sư phải giải thích những điều gì với khách hàng?
Có thể giải quyết tranh chấp của khách hàng với đối tác bằng những phương thức nào
Đáp án a, b và c
So sánh lợi ích kinh tế mà khách hàng có được từ các phương án lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau
Ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức giải quyết tranh chấp
Không phải công việc đặc thù của Luật sư?
Quản trị doanh nghiệp
Soạn thảo văn bản tư vấn
Tranh tụng
Tư vấn pháp lý
Không phải là mục tiêu của buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng là gì?
check_box Đưa ra lời tư vấn cho khách hàng
Có được các thông tin về vụ việc của khách hàng
Hiểu được yêu cầu và mong muốn của khách hàng
Thiết lập được hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng
Không phải là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật?
Bảo đảm không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân.
Giữ gìn bí mật đối với các thông tin của khách hàng.
Trung thực, khách quan.
Tuân thủ pháp luật.
Không phải vì lý do này mà luật sư khuyên khách hàng không thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính?
Đáp án a và b
Đáp án b và c
Nếu thua kiện, khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm vì việc đã khởi kiện
Vì đối tượng mà khách hàng muốn khiếu kiện là quyết định hành chính không trái pháp luật
Vụ việc của khách hàng đã hết thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính
Kỹ năng ghi chép đem lại lợi ích gì cho luật sư?
Đáp án a, b và c đều đúng
Đáp án b và c đúng
Giúp ích cho việc xâu chuỗi, xử lý thông tin trong lúc phỏng vấn khách hàng.
Không bỏ sót các thông tin mà khách hàng cung cấp, làm tư liệu cho quá trình nghiên cứu và phân tích vụ việc.
Thể hiện sự chuyên nghiệp và thái độ tôn trọng khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt đem lại lợi ích gì cho luật sư?
Đáp án a và b
Giúp luật sư gây được thiệt cảm với khách hàng, thiết lập được mối quan hệ tin cậy với khách hàng
Giúp luật sư thu thập được nhiều thông tin về vụ việc
Giúp luật sư trình bày ý kiến tư vấn pháp lý hiệu quả
Luật sư cần biết những gì khi bắt đầu công việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng?
check_box Biết rõ khách hàng của mình là ai và có quyền lợi gì cần bảo vệ
Biết rõ khách hàng muốn hợp đồng được soạn thảo chi tiết đến mức độ nào
Đáp án a, b và c
Hiểu giao dịch, hiểu các điều khoản thương mại và pháp lý đã được khách hàng và đối tác thoả thuận
Luật sư cần chuẩn bị những gì cho buổi tiếp xúc khách hàng?
check_box Tất cả các đáp án nêu trên
Chuẩn bị giấy, bút
Lập kế hoạch về những việc cần làm khi tiếp xúc khách hàng
Xác nhận thời gian, địa điểm của cuộc gặp với khách hàng
Luật sư cần lưu ý vấn đề gì trong quá trình tìm kiếm các quy định pháp luật để giải đáp yêu cầu của khách hàng?
Tập trung tìm kiếm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vụ việc
Tất cả a, b và c
Tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc
Tìm kiếm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật và án lệ có liên quan đến vụ việc
Luật sư cần lưu ý vấn đề gì trong quá trình vận dụng pháp luật để giải đáp yêu cầu của khách hàng?
Tất cả a, b và c
Tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc
Tôn trọng nguyên tắc pháp quyền
Vận dụng các nguyên tắc áp dụng pháp luật
Luật sư cần thực hiện những hoạt động nào khi nghiên cứu hồ sơ trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật?
Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Đọc sơ bộ và đọc chi tiết
Tra cứu văn bản pháp luật
Xác định yêu cầu của khách hàng
Luật sư cần tư vấn những điều gì để chuẩn bị cho khách hàng đàm phán hợp đồng có hiệu quả?
check_box Đáp án a, b và c
Kiểm tra tư cách pháp lý của đối tác, tư cách pháp lý của người đại diện cho đối tác
Tư vấn về lựa chọn địa điểm đàm phán, ký kết hợp đồng
Tư vấn về lựa chọn đồng tiền thanh toán
Luật sư cần tư vấn những điều gì để chuẩn bị cho khách hàng đàm phán hợp đồng có hiệu quả?
check_box Đáp án a, b và c
Tư vấn về lựa chọn hình thức hợp đồng
Tư vấn về lựa chọn ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng
Tư vấn về lựa chọn nguồn luật điều chỉnh hợp đồng
Luật sư có thể thực hiện những hoạt động nào khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Đưa ra quyết định thay khách hàng.
Nghiên cứu, phân tích áp dụng pháp luật để giải đáp vướng mắc pháp lý của khách hàng.
Tự thu thập thêm các thông tin về vụ việc của khách hàng mà khách hàng không cung cấp.
Luật sư có thể tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng trong quá trình khách hàng tổ chức thực hiện hợp đồng?
check_box Đáp án a, b và c
Tư vấn áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
Tư vấn về việc áp dụng điều khoản miễn trách
Tư vấn về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng đang được thực hiện
Luật sư có thể tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng trong quá trình khách hàng tổ chức thực hiện hợp đồng?
check_box Tư vấn về việc giải thích hợp đồng
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Tư vấn về giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất để khách hàng cung cấp hàng hoá theo hợp đồng
Tư vấn về việc chọn văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng
Luật sư có thể tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng trong quá trình khách hàng tổ chức thực hiện hợp đồng?
check_box Đáp án a và c
Đáp án a và b
Tư vấn áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
Tư vấn về giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất để khách hàng cung cấp hàng hoá theo hợp đồng
Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định hợp đồng
Luật sư có thể tư vấn những vấn đề gì cho khách hàng trong quá trình khách hàng tổ chức thực hiện hợp đồng?
Đáp án a, b và c
Không có đáp án nào phù hợp
Tư vấn về giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất để khách hàng cung cấp hàng hoá theo hợp đồng
Tư vấn về giải pháp tổ chức vận chuyển hàng hoá để giao hàng theo hợp đồng
Tư vấn về việc chọn văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng
Luật sư đóng vai trò như thế nào trong việc tư vấn pháp luật cho khách hàng?
Cả a và c đúng
Định hướng quyết định của khách hàng.
Thay mặt khách hàng đưa ra quyết định.
Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Luật sư không được thực hiện những hoạt động nào khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật?
Đáp án a và c là những việc luật sư không được thực hiện.
Đưa ra quyết định thay khách hàng.
Nghiên cứu, phân tích áp dụng pháp luật để giải đáp vướng mắc pháp lý của khách hàng.
Tự thu thập thêm các thông tin về vụ việc của khách hàng mà khách hàng không cung cấp.
Luật sư không nên làm điều này trong buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng là gì?
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Đáp án a, b và c đều nên đưa ra trong buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng
Hỏi địa chỉ liên lạc của khách hàng
Thoả thuận về phí tư vấn
Luật sư không nên làm gì nếu khách hàng không cở mở?
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng cung cấp
Chủ động gợi mở câu chuyện, tìm điểm chung với khách hàng để tạo sự tin cậy
Đáp án a, b và c
Liên tục đặt các câu hỏi yêu cầu khách hàng trả lời
Luật sư không nên xem xét yếu tố nào trong các yếu tố sau để đưa ra quyết định tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng?
Khả năng đáp ứng được yêu cầu tư vấn của khách hàng.
Khả năng xung đột lợi ích.
Không có đáp án nào đúng.
Kinh nghiệm và danh tiếng của luật sư sẽ có được khi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng này
Luật sư khuyên khách hàng không thực hiện việc khiếu nại hành chính vì lý do nào?
check_box Quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với khách hàng không trái pháp luật
Đáp án a, b và c
Khách hàng phải thực hiện nhiều thủ tục phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí khi khiếu nại hành chính
Nếu khiếu nại không đúng, khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính
Luật sư khuyên khách hàng không thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính vì lý do nào?
check_box Vụ việc của khách hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án
Đáp án a, b và c
Nếu thua kiện, khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm vì việc đã khởi kiện
Vì việc khởi kiện không khách gì hơn việc khiếu nại hành chính
Luật sư khuyên khách hàng không thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính vì lý do nào?
Đáp án a, b và c
Vì đối tượng mà khách hàng muốn khiếu kiện là quyết định hành chính không trái pháp luật
Vụ việc của khách hàng đã hết thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính
Vụ việc của khách hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án
Luật sư nên làm gì nếu khách hàng không cở mở?
Cả a, b và c đều đúng
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng cung cấp
Chủ động gợi mở với việc đặt các câu hỏi cho khách hàng
Tạo không khí thân thiện, thoải mái
Luật sư nên làm gì nếu khách hàng trình bày vấn đề dài dòng và không đúng trọng tâm?
Đợi khi khách hàng ngừng lại, luật sư chủ động đặt câu hỏi để định hướng cho khách hàng trình bày vào trọng tâm vấn đề
Không có đáp án nào thích hợp
Kiên nhẫn đợi khách hàng trình bày xong vụ việc, luật sư đề nghị khách hàng trình bày tóm tắt lại vụ việc
Ngắt lời khách hàng bằng những câu hỏi
Nhắc khách hàng rằng phí tư vấn được tính theo giờ làm việc
Luật sư nên làm gì nếu khách hàng trình bày vấn đề dài dòng và không đúng trọng tâm?
Không có đáp án nào thích hợp
Kiên nhẫn đợi khách hàng trình bày xong vụ việc, luật sư đề nghị khách hàng trình bày tóm tắt lại vụ việc
Ngắt lời khách hàng bằng những câu hỏi
Nhắc khách hàng rằng phí tư vấn được tính theo giờ làm việc
Tranh thủ khi khách hàng dừng lại (lấy hơi) luật sư yêu cầu khách hàng trình bày ngắn gọn về vụ việc
Luật sư nên xem xét yếu tố nào trong các yếu tố sau để đưa ra quyết định tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng?
Đáp án b và c
Khả năng tài chính của khách hàng
Khả năng xung đột lợi ích.
Kinh nghiệm và danh tiếng của luật sư sẽ có được khi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng này
Luật sư phải giữ bí mật thông tin của khách hàng đến thời điểm nào?
Bất cứ khi nào theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
Cả a, b, c đều đúng
Khi kết thúc dịch vụ tư vấn.
Khi khách hàng cho phép tiết lộ.
Luật sư phải trả lời khách hàng là khách hàng không thể thực hiện khiếu nại hành chính trong trường hợp nào?
check_box Khi khách hàng bị thiệt hại bởi một quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Khi đối tác của khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên giao kết
Khi đối tác của khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên giao kết vi phải thực hiện một quyết định hành chính của cơ quan nhà nước mà trước đó các bên không thể lường trước được
Khi khách hàng bị thiệt hại bởi sự thay đổi quy định pháp luật
Xảy ra một trong các trường hợp ở đáp án a, b, c và d
Luật sư phải trả lời khách hàng là khách hàng không thể thực hiện khiếu nại hành chính trong trường hợp nào?
Chỉ khi xảy ra một trong hai trường hợp ở đáp án a và b
Khi đối tác của khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên giao kết
Khi đối tác của khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên giao kết vi phải thực hiện một quyết định hành chính của cơ quan nhà nước mà trước đó các bên không thể lường trước được
Khi khách hàng bị thiệt hại bởi sự thay đổi quy định pháp luật
Xảy ra một trong các trường hợp ở đáp án a, b và c
Luật sư phải trả lời khách hàng là khách hàng không thể thực hiện khiếu nại hành chính trong trường hợp nào?
Hết thời hiệu khiếu nại
Khách hàng không phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính mà khách hàng muốn khiếu nại
Khi cả trường hợp ở đáp án a và đáp án b cùng xảy ra
Khi một trong hai trường hợp ở đáp án a và b xảy ra
Luật sư phải trả lời khách hàng là khách hàng không thể thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính trong trường hợp nào?
Khi vụ việc của khách hàng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết khiếu nại
Khi vụ việc của khách hàng đã hết thời hiệu khởi kiện
Khi vụ việc của khách hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án
Xảy ra một trong các trường hợp ở đáp án a, b, c và d
Luật sư phỏng vấn khách hàng vào lúc nào?
Không có đáp án nào đúng
Trong buổi tiếp xúc khách hàng, sau khi giữa hai bên đã có hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý
Trong buổi tiếp xúc khách hàng, sau khi luật sư đã hiểu rõ yêu cầu của khách hàng
Trong buổi tiếp xúc khách hàng, sau khi mở đầu với việc chào hỏi và giới thiệu
Lý do quan trọng nhất để luật sư tư vấn cho khách hàng lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng với đối tác?
check_box Mức độ hợp tác, thái độ thiện chí của đối tác với khách hàng
Chi phí để hoà giải là ít tốt kém nhất
Khách hàng và đối tác có mối quan hệ đã lâu dài
Sự vi phạm của đối tác là rõ ràng và khách hàng có lợi thế hơn trong vụ việc tranh chấp
Lý do quan trọng nhất để luật sư tư vấn cho khách hàng lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng cách thương lượng với đối tác?
check_box Khả năng đạt được mục đích của khách hàng là cao nhất so với các phương thức khác
Đáp án a, b và c
Khách hàng và đối tác có mối quan hệ đã lâu dài
Sự vi phạm của đối tác là rõ ràng và khách hàng có lợi thế hơn trong vụ việc tranh chấp
Mục đích của việc đọc lướt hồ sơ là?
Để kiểm tra hồ sơ gồm những tài liệu nào
Để sắp xếp hồ sơ, tài liệu về vụ việc
Để xác định những tài liệu còn thiếu
Tất cả a, b và c
Mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ là?
Hiểu được tình tiết vụ việc để định hướng việc tra cứu pháp lý
Là cơ sở để đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn cho khách hàng
Tất cả a, b và c
Xác định vấn đề pháp lý của vụ việc
Mục đích của việc trình bày rõ giới hạn trách nhiệm của luật sư khi trình bày ý kiến tư vấn là gì?
Đáp án a, b và c
Để định hướng khách hàng vào trọng tâm vấn đề
Để hạn chế cách tranh chấp giữa khách hàng với luật sư
Để xác định phí tư vấn
Mục tiêu của việc phỏng vấn khách hàng là gì?
check_box Đáp án a, b và c
Biết được mong muốn, yêu cầu của khách hàng
Đáp án a và b
Thu thập được nhiều thông tin về vụ việc của khách hàng nhất có thể
Xác nhận lại yêu cầu của khách hàng và xác định lại các thông tin đã thu thập được trong buổi tiếp xúc
Mục tiêu ít quan trọng hơn cả của buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng là gì?
check_box Có được các văn bản tài liệu khách hàng cung cấp
Có được các thông tin về vụ việc của khách hàng
Hiểu được yêu cầu và mong muốn của khách hàng
Thiết lập được hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng
Mục tiêu quan trọng nhất của buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng là gì?
Có được các thông tin về vụ việc của khách hàng
Hiểu được yêu cầu và mong muốn của khách hàng
Không phải các là các đáp án trên
Thiết lập được hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng
Nên sử dụng ngôn ngữ, văn phong như thế nào để việc trình bày ý kiến tư vấn pháp lý hiệu quả?
Cả a, b, c đều đúng
Sử dụng các thuật ngữ pháp lý chuyên biệt nhằm khẳng định chuyên môn cao của luật sư
Sử dụng các thuật ngữ pháp lý cổ như cáo tỵ, bãi nại, khế ước,…
Sử dụng ngôn ngữ, văn phong thích hợp với từng đối tượng khách hàng
Nếu khách hàng đã thực hiện việc khiếu nại hành chính lần đầu nhưng vẫn không đồng ý với cách giải quyết của cơ quan nhà nước, khách hàng muốn luật sư cho biết mình có thể làm gì để tiếp tục bảo vệ quyền lợi, luật sư sẽ giải đáp yêu cầu này như thế nào?
check_box Cho khách hàng biết khách hàng có thể lựa chọn hoặc là khiếu nại lần tiếp theo hoặc là khởi kiện vụ án hành chính
Cho khách hàng biết khách hàng chỉ có thể khởi kiện vụ án hành chính
Cho khách hàng biết khách hàng có thể tiếp tục khiếu nại nhiều lần tiếp theo
Cho khách hàng biết khách hàng có thể vừa khiếu nại lần tiếp theo đồng thời khởi kiện vụ án hành chính
Nếu khách hàng đến gặp luật sư yêu cầu tư vấn thành lập doanh nghiệp thì luật sư cần tư vấn về những vấn đề nào?
check_box Đáp án a, b và c
Chuẩn bị các điều kiện thành lập doanh nghiệp
Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp và chuẩn bị hoạt động
Nếu khách hàng đến gặp luật sư yêu cầu tư vấn thành lập doanh nghiệp thì luật sư cần tư vấn về những vấn đề nào?
check_box Đáp án a và b
Chuẩn bị các điều kiện thành lập doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
Đáp án a, b và c
Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
Nếu khách hàng yêu cầu tư vấn về vấn đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, luật sư không nên làm gì?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Đề nghị khách hàng gặp một luật sư khách đúng chuyên môn để xin tư vấn.
Đưa ra định hướng cho khách hàng trên cơ sở các kiến thức mình đã có.
Đưa ra định hướng cho khách hàng với lưu ý kiến thức mình tư vấn không thuộc lĩnh vực chuyên môn và có thể không phù hợp.
Nếu vụ việc của khách hàng đã được giải quyết theo thủ tục xét xử sơ thẩm, nhưng khách hàng cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được đảm bảo, khách hàng muốn luật sư cho biết có thể làm gì để tiếp tục bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, luật sư sẽ giải đáp yêu cầu này như thế nào?
check_box Cho khách hàng biết khách hàng chỉ có thể kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm (nếu còn thời hiệu)
Cho khách hàng biết khách hàng có thể lựa chọn hoặc là kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm (nếu còn thời hiệu) hoặc là khiếu nại vụ việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Cho khách hàng biết khách hàng có thể thực hiện việc khiếu nại về vụ việc của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Cho khách hàng biết khách hàng có thể vừa thực hiện việc kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm (nếu còn thời hiệu) và vừa thực hiện việc khiếu nại vụ việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Nếu yêu cầu của khách hàng là tư vấn để khách hàng bán doanh nghiệp của mình cho một công ty kinh doanh cùng ngành nghề thì luật sư cần tư vấn về những vấn đề nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đều đúng
Cung cấp cho khách hàng về những điều kiện pháp lý về những đối tượng có thể mua doanh nghiệp này
Rà soát những vấn đề pháp lý của doanh nghiệp dự định được bán
Tư vấn về hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp dự định được bán
Nếu yêu cầu của khách hàng là tư vấn để khách hàng bán doanh nghiệp của mình cho một công ty kinh doanh cùng ngành nghề thì luật sư không cần tư vấn về vấn đề nào sau đây?
Cung cấp cho khách hàng về những điều kiện pháp lý về những đối tượng có thể mua doanh nghiệp này
Tất cả các đáp án trên đều cần phải tư vấn cho khách hàng
Tính pháp lý của thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ và năng lực công nghệ của công ty là bên tiến hành mua dông nghiệp này
Tư vấn về hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp dự định được bán
Nếu yêu cầu của khách hàng là tư vấn để khách hàng mua lại một doanh nghiệp thì luật sư cần tư vấn về những vấn đề nào sau đây?
check_box Đáp án a, b và c
Lựa chọn hình thức mua doanh nghiệp là đối tượng bị thâu tóm
Những vấn đề pháp lý phát sinh sau khi khách hàng hoàn thành việc thâu tóm doanh nghiệp
Tính pháp lý của thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp bị thâu tóm
Nếu yêu cầu của khách hàng là tư vấn để khách hàng mua lại một doanh nghiệp thì luật sư không cần tư vấn về vấn đề nào sau đây?
check_box Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý để mua doanh nghiệp được thâu tóm
Những vấn đề pháp lý phát sinh sau khi khách hàng hoàn thành việc thâu tóm doanh nghiệp
Tất cả các đáp án trên đều cần phải tư vấn cho khách hàng
Tính pháp lý của thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp bị thâu tóm
Nghiên cứu hồ sơ được thực hiện ở thời điểm nào?
Chỉ nghiên cứu hồ sơ sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu
Nếu vụ việc phức tạp, nên nghiên cứu hồ sơ trước khi chấp nhận tiếp nhận yêu cầu tư vấn, sau đó tiếp tục nghiên cứu hồ sơ
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật
Trước khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật
Người thực hiện tư vấn pháp luật có thể là ai?
Cả a, b và c đều đúng
Cộng tác viên tư vấn pháp luật
Luật sư
Tư vấn viên pháp luật
Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật là
Cả A, B đều không phải là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật
Cả A, B đều là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật
Đảm bảo đáp ứng tất cả các mong muốn của khách hàng
Tránh xung đột lợi ích
Nguyên tắc của hoạt động tư vấn pháp luật gồm?
Tránh xung đột lợi ích; tuân thủ pháp luật; giữ bí mật thông tin khách hàng; trung thực, khách quan, đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân.
Trung thực, khách quan; tuân thủ pháp luật; bảo vệ tốt nhất lợi ích hợp pháp của khách hàng; giữ bí mật thông tin khách hàng.
Tuân thủ pháp luật; tránh xung đột lợi ích; đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng; giữ bí mật thông tin khách hàng.
Tuân thủ pháp luật; trung thực, khách quan; giữ bí mật thông tin khách hàng; Bảo vệ lợi ích của khách hàng; tránh xung đột lợi ích
Nguyên tắc phải đảm bảo trong quá trình nghiên cứu hồ sơ là?
Nguyên tắc đầy đủ
Nguyên tắc khách quan
Nguyên tắc nghiên cứu chéo
Tất cả a, b và c
Nhận định nào đúng về câu hỏi mở?
Cả a, b và c đều đúng
Câu hỏi mở giúp gợi mở để khách hàng nêu ra những tình tiết của vụ việc mà chính khách hàng không nghĩ rằng nó có liên quan
Câu hỏi mở giúp khách hàng hồi tưởng, nhớ lại những sự kiện của vụ việc
Với câu hỏi mở, khách hàng có thể trả lời thoải mái và có thể mở rộng nội dung trả lời
Nhận định nào đúng về mục tiêu của hoạt động tư vấn pháp luật?
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp chỉ ra cho các cơ quan thấy được các khiếm khuyết của mình trong quá trình hoạt động.
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp cho mọi người dân hiểu được đúng bản chất của quyền và nghĩa vụ thực tế của mình
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp đóng góp những kiến nghị kịp thời cho việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp khách hàng phòng tránh được các rủi ro pháp lý, bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng trong những vụ việc cụ thể
Nhận định nào không đúng về hoạt động tư vấn pháp luật?
Đáp án a, b và c
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp khách hàng phòng tránh được các rủi ro pháp lý, bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng trong những vụ việc cụ thể
Hoạt động tư vấn pháp luật là lao động trí óc của các chuyên gia pháp luật.
Hoạt động tư vấn pháp luật là một hình thức giải thích pháp luật chính thức
Nhận định nào không đúng về mục tiêu của hoạt động tư vấn pháp luật?
Đáp án a, b và c
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp chỉ ra cho các cơ quan thấy được các khiếm khuyết của mình trong quá trình hoạt động.
Hoạt động tư vấn pháp luật giúp cho mọi người dân hiểu được đúng bản chất của quyền và nghĩa vụ thực tế của mình
Hoạt động tư vấn pháp luật nhằm giải thích pháp luật một cách chính thức
Nhận định nào là đúng về các dạng câu hỏi được luật sư sử dụng trong phỏng vấn khách hàng?
check_box Câu hỏi mở giúp khách hàng hồi tưởng lại sự việc
Câu hỏi đóng luôn đi sau một câu hỏi mở
Câu hỏi đóng thích hợp sử dụng khi cần khai thác nhiều thông tin về vụ việc
Câu hỏi mở thích hợp để xác nhận lại thông tin đã được cung cấp
Nhận định nào là đúng về việc nghiên cứu và phân tích trong quá trình tư vấn pháp luật?
Không có nhận định nào đúng
Nghiên cứu và phân tích là quá trình tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề của khách hàng và vận dụng các quy định đó để đưa ra giải pháp cho vấn đề mà khách hàng yêu cầu
Nghiên cứu và phân tích là quá trình tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề của khách hàng, vận dụng các quy định đó để đưa ra giải pháp cho vấn đề mà khách hàng yêu cầu và trình bày ý kiến tư vấn cho khách hàng
Nghiên cứu và phân tích là quá trình tìm ra các vấn đề pháp lý trong bối cảnh một yêu cầu cụ thể của khách hàng, phân tích vấn đề pháp lý để tìm giải pháp cho vấn đề pháp lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Nhận định nào là đúng về việc nghiên cứu và phân tích trong quá trình tư vấn pháp luật?
Nghiên cứu và phân tích là quá trình tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề của khách hàng và vận dụng các quy định đó để đưa ra giải pháp cho vấn đề mà khách hàng yêu cầu
Nghiên cứu và phân tích là quá trình tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề của khách hàng, vận dụng các quy định đó để đưa ra giải pháp cho vấn đề mà khách hàng yêu cầu và trình bày ý kiến tư vấn cho khách hàng
Nghiên cứu và phân tích là quá trình tìm ra các vấn đề pháp lý trong bối cảnh một yêu cầu cụ thể của khách hàng, phân tích vấn đề pháp lý để tìm giải pháp cho vấn đề pháp lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Nghiên cứu và phân tích là quá trình xác định yêu cầu của khách hàng, tìm ra vấn đề pháp lý trong bối cảnh một yêu cầu cụ thể của khách hàng, phân tích vấn đề pháp lý để tìm giải pháp cho vấn đề pháp lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Nhận định nào là không đúng về các dạng câu hỏi được luật sư sử dụng trong phỏng vấn khách hàng?
Câu hỏi đóng luôn đi sau một câu hỏi mở
Câu hỏi đóng thích hợp để xác nhận lại thông tin đã được cung cấp
Câu hỏi mở giúp khách hàng hồi tưởng lại sự việc
Câu hỏi mở thích hợp sử dụng khi cần khai thác nhiều thông tin về vụ việc
Nhận định nào sau đây đúng về dịch vụ rà soát văn bản hợp đồng, tài liệu?
Chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức
Có thể thực hiện dịch vụ này kèm với các loại dịch vụ tư vấn khác
Đáp án a và b là nhận định không đúng về dịch vụ rà soát văn bản hợp đồng, tài liệu.
Kết quả tư vấn phải trình bày dưới dạng văn bản
Nhận định nào sau đây đúng về dịch vụ rà soát văn bản hợp đồng, tài liệu?
Chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức
Có thể thực hiện dịch vụ này kèm với các loại dịch vụ tư vấn khác
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Kết quả tư vấn có thể trình bày dưới dạng văn bản hoặc bằng lời nói
Nhận định nào sau đây đúng về hình thức tư vấn bằng văn bản?
Áp dụng được với những vụ việc đơn giản
Cả a và b đều là nhận định đúng về hình thức tư vấn bằng văn bản
Cả a và b đều là nhận định sai về hình thức tư vấn bằng văn bản
Luật sư trình bày ý kiến tư vấn dưới dạng văn bản và có thể chuyển giao văn bản đó cho khách hàng bằng nhiều hình thức đa dạng: chuyển qua được bưu điện, gửi email, gửi fax, gặp trực tiếp để chuyển…
Nhận định nào sau đây đúng về hình thức tư vấn trực tiếp bằng lời nói?
Cả a, b và c đều đúng.
Chỉ áp dụng với những vụ việc đơn giản
Không thể yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu bằng văn bản
Luật sư trình bày ý kiến tư vấn khi gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc qua điện thoại
Nhận định nào sau đây đúng về hình thức tư vấn trực tiếp bằng lời nói?
Đáp án a, b và c đều là những nhận định đúng về hoạt động tư vấn pháp luật
Luật sư trình bày ý kiến tư vấn khi gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc qua điện thoại
Thường được áp dụng với những vụ việc đơn giản
Vẫn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu bằng văn bản
Nhận định nào sau đây đúng về hoạt động tư vấn pháp luật?
Không có đáp án nào đúng.
Tư vấn bằng văn bản thích hợp với việc tư vấn cho mọi loại yêu cầu tư vấn của khách hàng
Tư vấn trực tiếp bằng lời nói đòi hỏi luật sư và khách hàng phải gặp mặt trực tiếp, còn tư vấn bằng văn bản không đòi hỏi những cuộc gặp mặt trực tiếp
Tư vấn trực tiếp bằng lời nói thích hợp với việc tư vấn cho mọi loại yêu cầu tư vấn của khách hàng
Nhận định nào sau đây đúng về hoạt động tư vấn pháp luật?
Để đảm bảo bí mật thông tin khách hàng, khi thực hiện tư vấn luật sư không nên làm việc nhóm.
Không có đáp án nào đúng.
Luật sư cần phải là có kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực pháp luật, cũng như có hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống – xã hội.
Ý kiến tư vấn của luật sư cần phải có hai thành tố là cung cấp thông tin pháp lý cho khách hàng và đưa ra lời khuyên pháp lý cho khách hàng.
Nhận định nào sau đây không đúng về hình thức tư vấn bằng văn bản?
Cả a, b và c đều là nhận định không đúng về hình thức tư vấn bằng văn bản
Đáp án a và c là nhận định không đúng về hình thức tư vấn bằng văn bả
Đối với những vụ việc đơn giản chỉ áp dụng hình thức này khi khách hàng yêu cầu
Luật sư trình bày ý kiến tư vấn dưới dạng văn bản và có thể chuyển giao văn bản đó cho khách hàng bằng nhiều hình thức đa dạng: chuyển qua được bưu điện, gửi email, gửi fax, gặp trực tiếp để chuyển…
Tất cả trao đổi giữa khách hàng và luật sư đều dưới dạng văn bản
Nhận định nào sau đây không đúng về hình thức tư vấn trực tiếp bằng lời nói?
Cả a, b và c đều đúng
Chỉ áp dụng với những vụ việc đơn giản
Luật sư trình bày ý kiến tư vấn khi gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc qua điện thoại
Vẫn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu bằng văn bản
Nhận định nào sau đây không đúng về hoạt động tư vấn pháp luật bằng lời nói?
Đáp án a và b
Đáp án b và c
Tư vấn bằng văn bản thích hợp với việc tư vấn cho mọi loại yêu cầu tư vấn của khách hàng
Tư vấn trực tiếp bằng lời nói đòi hỏi luật sư và khách hàng phải gặp mặt trực tiếp, còn tư vấn bằng văn bản không đòi hỏi những cuộc gặp mặt trực tiếp
Tư vấn trực tiếp bằng lời nói thường thích hợp với việc tư vấn các vấn đề đơn giản
Nhận định nào sau đây không đúng về hoạt động tư vấn pháp luật?
Đáp án a, b và c đều là những nhận định đúng về hoạt động tư vấn pháp luật
Luật sư cần phải là có kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực pháp luật, cũng như có hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống – xã hội.
Luật sư luôn hướng đến bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của khách hàng trong điều kiện pháp luật cho phép
Ý kiến tư vấn của luật sư cần phải có hai thành tố là cung cấp thông tin pháp lý cho khách hàng và đưa ra lời khuyên pháp lý cho khách hàng.
Những điều luật sư cần làm khi kết thúc buổi tiếp xúc khách hàng lần đầu tiên?
Đặt lịch hẹn lần tiếp theo
Tất cả các đáp án nêu trên
Trao đổi về phí tư vấn, phương thức thanh toán phí tư vấn
Yêu cầu khách hàng bổ sung tài liệu, thông tin vụ việc
Những điều luật sư không nên làm khi kết thúc buổi tiếp xúc khách hàng lần đầu tiên?
Đặt lịch hẹn lần tiếp theo
Không có đáp án nào đúng
Trao đổi về phí tư vấn, phương thức thanh toán phí tư vấn
Yêu cầu khách hàng bổ sung tài liệu, thông tin vụ việc
Những lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật?
Cả A, B, C đều đúng.
Đọc kỹ các tài liệu được cung cấp.
Giữ góc nhìn khách quan.
Sắp xếp các tài liệu theo trật tự thời gian.
Những nội dung luật sư cần tư vấn để khách hàng thực hiện việc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng là gì?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Tư vấn các phương án để khách hàng đưa ra thương lượng
Tư vấn các quan điểm, lập luận cho khách hàng sử dụng để thuyết phục bên tranh chấp
Tư vấn quy định pháp luật về trình tự, thủ tục tiến hành thương lượng
Những nội dung luật sư cần tư vấn để khách hàng thực hiện việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là gì?
Đáp án a, b và c
Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và nộp đơn khởi kiện
Tư vấn về việc lựa chọn trọng tài viên
Tư vấn về việc trình bày các quan điểm, tài liệu, chứng cứ tại phiên họp giải quyết tranh chấp
Những nội dung luật sư cần tư vấn để khách hàng thực hiện việc giải quyết tranh chấp kinh doanh tại toà án là gì?
check_box Đáp án a, b và c
Tư vấn chuẩn bị đơn khởi kiện và hồ sơ, tài liệu gửi kèm
Tư vấn về thẩm quyền toà án đối với việc giải quyết vụ việc của khách hàng
Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh tại toà án
Những nội dung luật sư có thể thực hiện tư vấn khi khách hàng yêu cầu tư vấn về việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh?
check_box Đáp án a, b và c
Tư vấn giúp khách hàng giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hoặc hoà giải
Tư vấn giúp khách hàng thực hiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hoặc tại toà án
Tư vấn lựa chọn thương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Những việc không cần thực hiện trong buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn?
check_box Xác định các câu hỏi pháp lý
Đáp án a và c
Đặt các câu hỏi để thu thập thông tin vụ việc
Diễn giải lại vụ việc của khách hàng
Những việc mà luật sư cần thực hiện trong buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn?
Đáp án a và b
Đáp án b và c
Giải thích về trách nhiệm bảo mật thông tin với khách hàng.
Tìm hiểu khả năng chi trả của khách hàng.
Tìm hiểu vụ việc và mong muốn của khách hàng.
Những việc mà luật sư cần thực hiện trong buổi đầu tiên tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn?
Đáp án a, b và c đều đúng.
Đặt câu hỏi để thu thập các thông tin về vụ việc của khách hàng.
Giới thiệu về bản thân và tổ chức hành nghề nơi mình làm việc (nếu có).
Thảo luận với khách hàng về các khả năng giải quyết yêu cầu của khách hàng để lựa chọn giải pháp tối ưu.
Nội dung nào được đưa vào phần giới thiệu vấn đề khi trình bày ý kiến tư vấn?
Các sự kiện quan trọng của vụ việc
Đáp án a và c
Đáp án a, b và c
Vấn đề pháp lý cần giải quyết
Yêu cầu của khách hàng
Nội dung nào không được đưa vào bản trình bày ý kiến tư vấn cho khách hàng?
Các sự kiện quan trọng của vụ việc
Giới hạn trách nhiệm của luật sư
Tất cả các đáp án a, b và c đều cần có trong bản trình bày ý kiến tư vấn
Vấn đề pháp lý cần giải quyết
Nội dung nào không được đưa vào bản trình bày ý kiến tư vấn cho khách hàng?
Đáp án a, b và c
Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để giải quyết yêu cầu của khách hàng
Những điều luật sư muốn trình bày nhưng khách hàng không yêu cầu giải đáp
Vấn đề pháp lý cần giải quyết
Yêu cầu của khách hàng
Nội dung nào không được đưa vào phần giới thiệu vấn đề khi trình bày ý kiến tư vấn?
Các sự kiện quan trọng của vụ việc
Đáp án a, b và c
Giới hạn trách nhiệm của luật sư
Vấn đề pháp lý cần giải quyết
Yêu cầu của khách hàng
Nội dung nào không được đưa vào phần giới thiệu vấn đề khi trình bày ý kiến tư vấn?
Đáp án a, b và c
Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để giải quyết yêu cầu của khách hàng
Những điều luật sư cho là quan trọng nhưng khách hàng không yêu cầu giải đáp
Vấn đề pháp lý cần giải quyết
Yêu cầu của khách hàng
Phần nào của văn bản trình bày ý kiến tư vấn pháp lý liệt kê đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề cần giải quyết?
Phần kết luận tổng quát
Phần phân tích và chứng minh
Phần trình bày câu trả lời ngắn gọn
Phần xác định vấn đề pháp lý
Phần nào của văn bản trình bày ý kiến tư vấn pháp lý nêu giới hạn trách nhiệm của luật sư?
Phần giới thiệu vấn đề
Phần kết luận tổng quát
Phần phân tích và chứng minh
Phần trình bày câu trả lời ngắn gọn
Quy trình thực hiện viết văn bản trình bày ý kiến tư vấn?
Biên tập văn bản trình bày, xác định kết cấu của văn bản, lập dự thảo chi tiết văn bản trình bày, rà soát văn bản để hoàn thiện
Dự thảo chi tiết văn bản trình bày, biên tập văn bản trình bày, xác định kết cấu của văn bản, rà soát lại để hoàn thiện
Dự thảo chi tiết văn bản trình bày, xác định kết cấu của văn bản, biên tập văn bản trình bày, rà soát văn bản để hoàn thiện
Xác định kết cấu của văn bản, dự thảo chi tiết văn bản trình bày, biên tập văn bản trình bày, rà soát lại để hoàn thiện
Sai lầm của luật sư trong quá trình tư vấn đàm phán, ký kết hợp đồng?
check_box Đáp án a và b
Luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích của khách hàng và chỉ tìm cách giúp khách hàng đạt được lợi ích nhiều nhất
Tập trung vào việc thoả mãn những mong muốn của khách hàng, tìm mọi giải pháp để giúp khách hàng đạt được mong muốn đó
Tư vấn cho khách hàng các phương án cân bằng lợi ích giữa khách hàng và đối tác
Sai lầm mà luật sư thường mắc khi thực hiện việc nghiên cứu, phân tích vụ việc để giải quyết yêu cầu tư vấn của khách hàng?
Áp dụng lại kết quả tư vấn của một vụ việc trước đây có tình tiết giống hệt vụ việc của khách hàng hiện tại
Đáp án a, b, c
Đáp án b và c
Sử dụng các ý kiến hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ, công chức hoặc cơ quan quản lý nhà nước (dù cho ý kiến đó không phù hợp với văn bản luật) để giải thích, hướng dẫn cho khách hàng
Tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành tương ứng với vấn đề đang phải nghiên cứu giải quyết
Sai lầm thường gặp khi phỏng vấn khách hàng?
Cả a, b và c
Luật sư chăm chú lắng nghe mặc dù không chắc chắn những điều mình nghe có chính xác không
Luật sư đặt các câu hỏi đa dạng nhưng không để tâm đến điều khách hàng trả lời
Luật sư nghe và ghi chép đầy đủ nhưng không hiểu khách hàng mong muốn điều gì
Sai lầm trong việc soạn thảo văn bản tư vấn:
Chặt chẽ, chính xác, dễ hiểu
Rành mạch, cụ thể, nhằm đưa những thông tin thiết thực cho khách hàng
Thể hiện ý qua nhiều chữ, dài dòng
Ý kiến pháp lý đưa ra phải đầy đủ, rõ ràng, nhằm tránh việc khách hàng hiểu lầm ý
Sai lầm trong việc trình bày ý kiến tư vấn pháp lý?
Cả a, b, c đều đúng
Chỉ trình bày những vấn đề bản thân luật sư coi là quan trọng
Sử dụng nhiều thuật ngữ pháp lý phức tạp
Trình bày những điều không liên quan đến yêu cầu của khách hàng
Sau khi hoàn tất việc soạn thảo văn bản trình bày ý kiến tư vấn pháp lý, luật sư cần kiểm tra lại những vấn đề gì?
Cả A, B, C đều đúng
Kiểm tra cấu trúc văn bản
Kiểm tra lỗi chính tả
Kiểm tra tính logic, thống nhất của các nội dung đã trình bày
Sau khi hoàn tất việc soạn thảo văn bản trình bày ý kiến tư vấn pháp lý, luật sư cần kiểm tra lại những vấn đề gì?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Kiểm tra cấu trúc văn bản
Kiểm tra lại các thông tin về vụ việc của khách hàng
Kiểm tra tính logic, thống nhất của các nội dung đã trình bày
Thế nào là lắng nghe chủ động?
Lắng nghe chăm chú, kết hợp với ghi chép thông tin cẩn thận.
Lắng nghe đồng thời xâu chuỗi, xử lý thông tin nghe được và chủ động tương tác với các câu hỏi hợp lý để làm rõ các vấn đề.
Lắng nghe và chủ động đặt ra các câu hỏi để xác nhận các thông tin nghe được.
Nghe chăm chú tất cả những điều khách hàng nói mà không có hành động tương tác trong quá trình nghe.
Thông tin nào cần được quan tâm thu thập trong buổi tiếp xúc khách hàng?
Bối cảnh tranh chấp của khách hàng.
Đáp án a và b.
Đáp án a, b và c
Lịch sử các vụ việc tranh chấp của khách hàng.
Mong muốn của khách hàng.
Thông tin nào cần được quan tâm thu thập trong quá trình tiếp xúc khách hàng?
Bối cảnh tranh chấp của khách hàng.
Khả năng chi trả của khách hàng.
Lịch sử các tranh chấp khách hàng đã từng tham gia.
Tình hình hoạt động của khách hàng trong thời gian gần đây.
Trật tự của văn bản trình bày ý kiến tư vấn nào sau đây được cho là có logic?
Giới thiệu yêu cầu của khách hàng, tóm tắt sự việc và giới hạn trách nhiệm của luật sư; Xác định các vấn đề pháp lý; Tóm tắt giải pháp; Phân tích, giải thích giải pháp; Kết thúc
Khẳng định phạm vi tư vấn; Tóm tắt sự việc và các tài liệu; Xác định các vấn đề tư vấn; Phân tích đưa ra giải pháp; Kết thúc
Phân tích đưa ra giải pháp; Giới hạn phạm vi tư vấn; Tóm tắt sự việc và các tài liệu; Xác định các vấn đề tư vấn; Kết thúc
Xác định các vấn đề tư vấn; Giới hạn trách nhiệm của luật sư; Phân tích đưa ra giải pháp; Tóm tắt sự việc và các tài liệu; Kết thúc
Trong hoạt động tư vấn pháp luật, đưa ra chỉ dẫn, lời khuyên cụ thể cho khách hàng được hiểu là gì?
Chỉ dẫn cụ thể việc khách hàng nên thực hiện việc đó như thế nào, liên hệ với ai, ở đâu
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Giải thích về các hậu quả pháp lý có thể có với phương án cụ thể mà khách hàng lựa chọn
Trả lời trực tiếp câu hỏi của khách hàng là được làm hay không được làm, hợp pháp hay không hợp pháp
Trong hoạt động tư vấn pháp luật, luật sư có thể phải soạn thảo văn bản hướng tới đối tượng?
Cả A, B, C đều đúng
Cơ quan nhà nước
Đối tác của khách hàng
Khách hàng
Trong hoạt động tư vấn pháp luật, việc cung cấp thông tin pháp lý cho khách hàng được hiểu là gì?
Cả A, B, C đều đúng
Cung cấp thông tin về những quy định pháp luật có liên quan đến yêu cầu của khách hàng
Phổ biến các quy định pháp luật của nhà nước cho khách hàng
Truyền tải nội dung của văn bản pháp luật
Trong quá trình nghiên cứu và phân tích vụ việc để tìm lời giải đáp cho yêu cầu của khách hàng, luật sư không nên làm việc gì sau đây?
Gợi ý cho khách hàng để khách hàng thay đổi mục tiêu của họ đối với vụ việc
Tham khảo ý kiến đồng nghiệp có kinh nghiệm về cách vận dụng pháp luật vào giải quyết tình huống hiện tại
Thoả thuận lại về phí tư vấn
Tìm kiếm thêm thông tin, tài liệu
Trong quá trình nghiên cứu và phân tích vụ việc, luật sư phát hiện những vấn đề quan trọng nhưng không liên quan trực tiếp đến yêu cầu tư vấn của khách hàng, luật sư sẽ xử lý như thế nào?
Đáp án b hoặc c
Không trình bày những việc đó vì nó không liên quan đến yêu cầu của khách hàng
Sau khi đưa ra câu trả lời cho những yêu cầu của khách hàng, luật sư trình bày thêm những vấn đề này vì nó có thể hữu ích cho khách hàng
Trình bày ngay vấn đề này với khách hàng vì luật sư cho rằng nó là điều quan trọng
Trong quá trình soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư cần thực hiện những việc gì?
Đáp án a, b và c
Đọc lại văn bản đã soạn ít nhất 2 lần trước khi gửi đi
Luôn đề/ghi chú ngày soạn thảo và tên người soạn thảo vào các văn bản soạn thảo
Sử dụng các thuật ngữ thống nhất trong toàn bộ văn bản hợp đồng
Trong quá trình soạn thảo hợp đồng cho khách hàng, luật sư không nên làm điều gì:
Đọc lại văn bản đã soạn ít nhất 2 lần trước khi gửi đi
Không phải các đáp án a, b và c
Luôn đề/ghi chú ngày soạn thảo và tên người soạn thảo vào các văn bản soạn thảo
Tập trung đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng
Trong quá trình thu thập thông tin tại buổi tiếp xúc khách hàng, luật sư cần sử dụng những kỹ năng nào?
check_box Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép, kỹ năng phỏng vấn
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép, kỹ năng đàm phán
Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng phỏng vấn
Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ghi chép, kỹ năng giao tiếp
Tư vấn pháp luật bao gồm những hoạt động nào?
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan tài phán.
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính
Không có đáp án nào đúng
Thay mặt khách hàng làm việc với đối tác của khách hàng
Tư vấn pháp luật bao gồm những hoạt động nào?
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan tài phán.
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c đều không phải là hoạt động tư vấn pháp luật
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính
Soạn thảo văn bản hợp đồng cho khách hàng
Vì sao luật sư cần đưa ra giới hạn trách nhiệm của mình khi trình bày ý kiến tư vấn?
Đáp án a, b và c
Vì thông tin khách hàng cung cấp không đầy đủ
Vì tương ứng với phí tư vấn do khách hàng chi trả
Vì ý kiến tư vấn của luật sư không bao gồm các vấn đề không phải vấn đề pháp lý
Việc mà luật sư không cần chuẩn bị cho buổi tiếp xúc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng là gì?
Chuẩn bị giấy, bút
Lập kế hoạch về những việc cần làm khi tiếp xúc khách hàng
Tất cả các đáp án nêu trên
Tìm kiếm, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật
Việc soạn thảo hợp đồng được đánh giá là tốt dựa trên những yếu tố nào?
check_box Đáp án a, b và c
Hợp đồng đáp ứng được mong muốn của tất cả các bên tham gia
Hợp đồng đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia
Hợp đồng xử lý được các rủi ro phát sinh từ giao dịch
Việc thu thập thêm thông tin về vụ việc của khách hàng được tiến hành ở những giai đoạn nào sau đây?
Nghiên cứu hồ sơ
Nghiên cứu hồ sơ; Phân tích vụ việc; xác định vấn đề pháp lý
Nghiên cứu hồ sơ; Phân tích vụ việc; xác định vấn đề pháp lý; Tìm kiếm và vận dụng pháp luật
Nghiên cứu hồ sơ; Phân tích vụ việc; xác định vấn đề pháp lý; Tìm kiếm và vận dụng pháp luật; Trình bày ý kiến tư vấn
Việc thu thập thêm thông tin về vụ việc của khách hàng không được tiến hành ở những giai đoạn nào sau đây?
Đáp án a và b
Đáp án a, b và c
Nghiên cứu hồ sơ
Nghiên cứu và phân tích vụ việc
Trình bày ý kiến tư vấn
Việc trao đổi về phí tư vấn nên được thực hiện vào lúc nào?
check_box Trong giai đoạn kết thúc buổi tiếp xúc khách hàng, khi luật sư và khách hàng xác định việc thiết lập quan hệ pháp lý
Không có đáp án nào đúng
Trong giai đoạn mở đầu của buổi tiếp xúc, cùng với việc chào hỏi và giới thiệu
Trong quá trình thảo luận trong buổi tiếp xúc khách hàng
Việc trao đổi về phí tư vấn nên được thực hiện vào lúc nào?
check_box Không có đáp án nào đúng
Sau khi phỏng vấn khách hàng kết thúc
Sau khi xác định được mục tiêu của khách hàng
Trong giai đoạn đầu của buổi tiếp xúc khách hàng, khi luật sư giới thiệu về mình
Xem phần 3.4 Bài giảng Text Kỹ năng tư vấn pháp luật
Đáp án a, b và c
Tham khảo ý kiến của các luật sư đồng nghiệp có kinh nghiệm
Tìm hiểu các tiền lệ có liên quan hoặc tìm cách có được hướng dẫn của cơ quan ban hành văn bản
Tìm hiểu ý định của cơ quan ban hành văn bản và mục đích của văn bản

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập