Cần quy định địa điểm giao hàng trong hợp đồng ngoại thương để làm gì ?
phân định nơi chuyển giao chi phí và lợi nhuận
phân định nơi chuyển giao rủi ro, tổn thất liên quan đến hàng hóa
phân định nơi chuyển giao hàng hàng hóa
phân định nơi chuyển giao quyền sở hữu
Chấp nhận hối phiếu là hành vi của người bị ký phát:
check_box cam kết trả tiền vô điều kiện khi hối phiếu được xuất trình
cam kết trả tiền khi hối phiếu được xuất trình
cam kết trả tiền có điều kiện khi hối phiếu được xuất trình
cam kết trả tiền có điều kiện hạn chế khi hối phiếu được xuất trình
Chủ thể nào có thể không xuất hiện trong giao dịch L/C:
Người yêu cầu mở L/C
Ngân hàng xác nhận
Ngân hàng phát hành
Người thụ hưởng
Chứng từ nào là chứng từ tài chính
check_box Promissory note
Bill of Lading
Insurance policy
Commercial Invoice
Chứng từ nào sau đây có chức năng sở hữu hàng hóa:
Chứng từ bảo hiểm
Vận đơn hàng không
Vận đơn đường biển
Giấy chứng nhận xuất xứ
Chứng từ nào sau đây thuộc chứng từ thương mại:
Commercial Invoice và Bill of Lading
Certificate of Origin và Bill of Exchange
Bill of Lading và Bill of Exchange
Certificate of Insurance và Bill of Exchange
Chứng từ tài chính thường sử dụng trong thanh toán quốc tế gồm
check_box hối phiếu, Kỳ phiếu , Séc
hối phiếu, Kỳ phiếu
kỳ phiếu, Séc
hối phiếu, Kỳ phiếu, Séc, thẻ thanh toán
Chứng từ vận tải đường sắt có đặc điểm:
Trên bề mặt chứng từ phải có tên thuyền trưởng
Trên chứng từ phải ghi rõ hàng đã được bốc lên tàu “shipped on board”
Trên chứng từ phải thể hiện số bản gốc đã phát hành
Trên chứng từ phải ghi rõ hàng đã được nhận để chở “received for shipment”
Chứng từ vận tải đường sắt có đặc điểm:
Trên bề mặt chứng từ phải thể hiện tên người chuyên chở hoặc đại lý của người chuyên chở
Trên chứng từ phải ghi rõ hàng đã được bốc lên tàu “shipped on board”
Trên chứng từ phải thể hiện số bản gốc đã phát hành
Tên gọi bằng tiếng Anh “Truck Bill of Lading”
Chứng từ xuất trình được quy định như thế nào trong UCP 600:
check_box Chứng từ có thể ghi ngày trước ngày phát hành Tín dụng nhưng không được ghi sau ngày xuất trình
Chứng từ được xuất trình nhưng Tín dụng không yêu cầu thì NH vẫn phải xem xét, không được trả lại
Chứng từ có thể ghi ngày sau ngày xuất trình
Chứng từ phải ghi ngày sau ngày phát hành Tín dụng
Chuyển tiền bằng điện là hình thức chuyển tiền được thực hiện bằng:
check_box ký phát Séc ngân hàng – Bank Draft
hệ thống mạng Swift
ký phát chứng từ tài chính
ký phát chứng từ thương mại
Cơ sở đầu tiên hình thành hối phiếu
hoạt động thương mại quốc tế
hoạt động tín dụng thương mại
hoạt động thương mại nội địa
hoạt động tín dụng ngoại thương
Cơ sở nào dẫn tới sự hình thành hoạt động thanh toán quốc tế ?
hoạt động thương mại nội địa
hoạt động thương mại quốc tế
hoạt động đầu tư nước ngoài
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
Có thể hạn chế được các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế nếu :
check_box các bên đã quy định chặt chẽ trong tất cả các hợp đồng trước
các bên đã thỏa thuận từ trước
các bên đã thỏa thuận bằng văn bản trước
các bên đã thỏa thuận chặt chẽ trong các hợp đồng trước
Công ty ABC (VN) nhập khẩu 60 máy chiếu của công ty XYZ ở Anh theo điều kiện cơ sở giao hàng CFR cảng Cát Lái (Việt Nam) theo Incoterm 2010. Trong cùng HĐ có quy định: “người bán phải giao hàng cho người mua tại cảng Cát Lái”. Khi nhận hàng tại cảng đến thiếu 10 chiếc. Ai sẽ phải chịu tổn thất này?
check_box Người bán
Người chuyên chở
Người mua
ICC
Địa điểm thanh toán
check_box ngân hàng nơi người bị ký phát mở tài khoản
địa chỉ của người ký phát
địa chỉ của người bị ký phát
ngân hàng nơi người ký phát mở tài khoản
Điểm mới của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000:
Không cho phép áp dụng dữ liệu điện tử thay thế cho chứng từ giấy
Cho phép áp dụng dữ liệu điện tử thay thế cho chứng từ giấy
Chia các điều khoản thành 3 nhóm thay vì 4 nhóm
Chia các điều khoản thành 4 nhóm thay vì 2 nhóm
Điều khoản nào sau đây có điểm chuyển giao rủi ro trùng nhau:
check_box FOB, CFR và CIF
FOB, CPT và DAT
FCA, CIP và DDP
FAS, CFR và CPT
Điều khoản nào sau đây có điểm chuyển giao rủi ro trùng nhau:
check_box FCA, CPT và CIP
FOB, CPT và DAT
FCA, CIP và DDP
FAS, CFR và CPT
Điều khoản nào sau đây có điểm chuyển giao rủi ro trùng với điểm chuyển giao chi phí:
check_box FCA và DDP
EXW và CFR
CIF và FAS
FOB và CPT
Điều khoản nào sau đây của Incoterms chỉ áp dụng vận tải biển:
EXW và CPT
CIP và DDP
CFR và FAS
EXW và FCA
Điều kiện D/P at sight là điều kiện thanh toán:
check_box ngân hàng trả tiền ngay khi người xuất khẩu xuất trình chứng từ tại ngân hàng
ngân hàng trả tiền ngay khi người xuất khẩu hoàn thành nghĩa vụ giao hàng
ngân hàng trả tiền ngay khi người xuất khẩu hoàn thành việc xếp hàng lên phương tiện vận tải
ngân hàng trả tiền ngay khi người xuất khẩu hoàn thành bộ chứng từ thanh toán
Điều kiện thanh toán nào trong phương thức nhờ thu, trong đó hàm ý người xuất khẩu cấp tín dụng cho người nhập khẩu ?
check_box D/P
D/A
D/TC
D/OT
Điều nào sau đây đúng về các điều kiện bảo hiểm:
Số điều kiện chính là 4: A, B, C và D
Điều kiện C là điều kiện có phạm vi bảo hiểm rộng nhất
Điều kiện A là điều kiện có phạm vi bảo hiểm rộng nhất, bao gồm mọi rủi ro kể cả chiến tranh, đình công
Điều kiện A bao gồm mọi rủi ro, trừ những rủi ro đặc biệt như chiến tranh, đình công….
Điều nào sau đây đúng về chứng từ bảo hiểm:
Đối tượng bảo hiểm là người trả phí bảo hiểm
Phiếu bảo hiểm (cover note) là chứng từ bảo hiểm có giá trị trong khiếu nại đòi tiền bồi thường
Bảo hiểm bao được áp dụng khi người xuất khẩu bán hàng không thường xuyên
Bảo hiểm đơn hay Giấy chứng nhận bảo hiểm là chứng từ cần thiết để khiếu nại đòi bồi thường khi có rủi ro tổn thất xảy ra đối với hàng hóa
Điều nào sau đây đúng về điều kiện FOB của Incoterms 2010:
check_box Sau chữ FOB phải là tên cảng đi
Sau chữ FOB phải là tên nơi đến trong đất liền
Sau chữ FOB phải là tên cảng đến
Sau chữ FOB phải là tên nơi đi trong đất liền
Điều nào sau đây đúng về Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) :
check_box C/O là căn cứ để xác định mức thuế xuất nhập khẩu
Form O dùng cho mặt hàng may mặc và dệt xuất khẩu sang EU
C/O có thể được lập theo mẫu tùy ý
C/O là chứng từ do người xuất khẩu ký phát
Điều nào sau đây đúng về Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):
Hàng hóa có C/O được giảm thuế
Các nước lập C/O với hình thức và nội dung tùy ý
C/O và hóa đơn thương mại đều không cần phải ký
C/O phải được lập theo mẫu chuẩn và phải được ký
Điều nào sau đây đúng về Incoterms:
Nội dung của Incoterms có thể được áp dụng ngay cả khi xung đột với luật quốc gia
Nếu có sai sót, tổn thất xảy ra trong quá trình áp dụng Incoterms, ICC sẽ phải chịu trách nhiệm
Phán quyết của tòa án quốc gia có thể phủ nhận các điều khoản Incoterms nếu xung đột với luật quốc gia
Nếu có sai sót, tổn thất xảy ra trong quá trình áp dụng Incoterms, ICC và bên bán, bên mua đều phải chịu trách nhiệm
Điều nào sau đây đúng về L/C chuyển nhượng:
Chuyển nhượng L/C đồng nghĩa với chuyển nhượng hợp đồng mua bán hàng hóa
L/C không cần ghi rõ loại “Transferable”
Chỉ được phép chuyển nhượng 1 lần
Được sử dụng cho việc mua bán hàng trực tiếp
Điều nào sau đây đúng về L/C điều khoản đỏ:
Người thụ hưởng được ứng trước bằng tiền của NHFH
Phù hợp với mặt hàng không chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ
Phù hợp với mặt hàng có yếu tố mùa vụ
Người thụ hưởng được ứng trước bằng tiền của NH xác nhận
Điều nào sau đây đúng về L/C dự phòng :
Là L/C sau khi sử dụng hết giá trị hoặc đã hết thời hạn hiệu lực thì lại tự động có giá trị như cũ
L/C chỉ có hiệu lực khi L/C đối ứng với nó được mở
Được sử dụng trong mua bán hàng qua trung gian
Được sử dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà nhập khẩu trong trường hợp nhà xuất khẩu đã nhận tiền đặt cọc nhưng không hoàn thành nghĩa vụ giao hàng
Điều nào sau đây đúng về L/C giáp lưng:
Phải ghi rõ loại L/C “Back to Back”
L/C giáp lưng độc lập với L/C gốc
Đơn giá của L/C gốc thường thấp hơn L/C giáp lưng.
Được áp dụng cho việc mua bán hàng trực tiếp
Điều nào sau đây đúng về L/C tuần hoàn:
Là loại L/C có thể hủy ngang
Được sử dụng khi hai bên mua bán không tín nhiệm nhau
L/C có thể tuần hoàn tự động, bán tự động hoặc tuần hoàn hạn chế
Không cần ghi rõ ngày hết hiệu lực cuối cùng
Điều nào sau đây đúng về L/C xác nhận:
Là L/C không hủy ngang
Ngân hàng xác nhận L/C có thể đồng thời là Ngân hàng phát hành
Được áp dụng khi nước xuất khẩu chứa đựng bất ổn về chính trị
Phí xác nhận do người thụ hưởng thanh toán
Điều nào sau đây đúng về L/C :
L/C phụ thuộc vào hợp đồng cơ sở và hàng hóa.
Việc thanh toán L/C căn cứ vào hàng hóa
L/C độc lập với hợp đồng cơ sở và hàng hóa.
L/C độc lập với hợp đồng cơ sở và hàng hóa và việc thanh toán L/C chỉ căn cứ vào hàng hóa
Điều nào sau đây đúng về nội dung của vận đơn đường biển :
check_box Phần kê khai hàng hóa trong vận đơn thuộc trách nhiệm của người gửi hàng
Có thể chuyển nhượng bằng hình thức trao tay nếu là vận đơn đích danh
Phần kê khai hàng hóa trong vận đơn thuộc trách nhiệm của người chuyên chở
Không cần ghi số bản vận đơn gốc đã phát hành
Điều nào sau đây đúng về tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ trong phương thức L/C:
NH quyết định sự phù hợp của chứng từ căn cứ vào hình thức, tính chính xác, tính chân thực hay sự giả mạo hoặc hiệu lực pháp lý của chứng từ.
Dữ liệu trong một chứng từ phải giống hệt như trong Tín dụng
NH quyết định sự phù hợp của chứng từ chỉ căn cứ vào bề mặt của chúng, ngân hàng không chịu trách nhiệm về hình thức, tính chính xác, tính chân thực hay sự giả mạo hoặc hiệu lực pháp lý của bất kỳ chứng từ nào.
Dữ liệu trong một chứng từ không nhất thiết phải giống hệt như trong Tín dụng, có thể mâu thuẫn với dữ liệu trong chứng từ khác hoặc mâu thuẫn với Tín dụng.
Điều nào sau đây đúng về trách nhiệm của NHFH:
NHFH chịu ràng buộc có hủy ngang thực hiện thanh toán tính từ thời điểm tín dụng được phát hành
NHFH chịu ràng buộc không hủy ngang thực hiện thanh toán tính từ thời điểm người nhập khẩu nộp đơn đề nghị mở L/C
NHFH chịu ràng buộc có hủy ngang thực hiện thanh toán tính từ thời điểm hợp đồng mua bán được ký kết
NHFH chịu ràng buộc không hủy ngang thực hiện thanh toán tính từ thời điểm tín dụng được phát hành
Điều nào sau đây đúng về UCP 600:
check_box UCP 600 gồm 39 điều khoản
Có giá trị pháp lý tương đương Luật quốc tế
Là những quy tắc áp dụng cho phương thức Nhờ thu kèm chứng từ
Khi UCP 600 ra đời, phiên bản cũ không còn giá trị
Điều nào sau đây đúng về vận đơn hàng không:
Vận đơn hàng không có chức năng sở hữu hàng hóa
Trên vận đơn hàng không nhất thiết phải có cụm từ “On board”
Trên vận đơn hàng không không yêu cầu phải có cụm từ “On board”
Yêu cầu phải xuất trình trọn bộ vận đơn hàng không
Điều nào sau đây đúng về vận đơn nhận hàng để chở (Received for Shipment B/L):
Được phát hành tại thời điểm hàng đã được bốc lên tàu
Trong phương thức thanh toán L/C, vận đơn nhận hàng để chở thường bị người mua và ngân hàng phát hành từ chối thanh toán
Trong phương thức thanh toán L/C, vận đơn nhận hàng để chở tiềm ẩn rủi ro cho nhà xuất khẩu
Được áp dụng trong trường hợp tàu đã có mặt sẵn sàng ở cảng bốc hàng
Điều nào sau đây đúng về vận đơn tàu chuyến:
Hàng hóa được vận chuyển theo một tuyến đường nhất định theo lịch trình đã định trước
Không cần đi kèm với hợp đồng thuê tàu
Phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu
Hàng hóa được vận chuyển không theo một lịch trình nhất định và không cần đi kèm hợp đồng thuê tàu
Điều nào sau đây được ghi chưa đúng khi hàng xuất từ cảng Kobe đi cảng Hải Phòng, tới cơ sở của người mua ở số 45 Lê Chân, Hải Phòng:
FOB Saigon Port, Vietnam
CFR Saigon Port, Vietnam
DDP Haiphong Port, Vietnam
EXW Haiphong, Vietnam
Điều nào sau đây không đúng về UCP 600:
Trong phương thức L/C, UCP 600 chỉ có giá trị pháp lý bắt buộc điều chỉnh các bên tham gia khi L/C có dẫn chiếu áp dụng UCP
Khi dẫn chiếu UCP không cần ghi rõ phiên bản nào
Các bên có thể thỏa thuận bổ sung vào L/C những điều mà UCP không đề cập
Trong giao dịch L/C, các bên trước hết phải tuân thủ L/C, sau đó mới đến các điều khoản của UCP
Điều nào sau đây thể hiện phía Nhật Bản là bên nhập khẩu, Việt Nam là bên xuất khẩu:
CIF Kobe Port, Japan
FOB Kobe Port, Japan
DAT Haiphong Port, Vietnam
CPT Haiphong Port, Vietnam
Điều nào sau đây thể hiện phía Nhật Bản là bên xuất khẩu:
CIP Kobe Port, Japan
DAP Tokyo, Japan
EXW Tokyo, Japan
CFR Kobe Port, Japan
Điều nào sau đây thể hiện phía Việt Nam là bên xuất khẩu:
CIF Haiphong Port, Vietnam
FOB Haiphong Port, Vietnam
DAT Haiphong, Vietnam
CPT Haiphong, Vietnam
Đối với hàng khối lượng hàng ít, chuyến hàng nhỏ, giao hàng một lần, hai bên nên thỏa thuận ký kết hợp đồng về cảng thế nào ?
hàng được giao tại nhiều cảng
hàng được giao tối đa tại 3 cảng chuyển tải
hàng được giao tối đa tại 2 cảng chuyển tải
hàng được giao tại 1 cảng duy nhất
Đối với vận đơn đường biển, để xác định loại vận đơn, cần căn cứ vào:
check_box Nội dung cụ thể ghi trên vận đơn
Tiêu đề của vận đơn
Có hay không có chữ CLEAN (Hoàn hảo) trên bề mặt vận đơn
Vị trí các ô để điền thông tin trên vận đơn
Hình mẫu hối phiếu phải
thống nhất trong phạm vi quốc gia
thống nhất trong phạm vi châu lục
thống nhất trong phạm vi quốc tế
tùy thuộc vào người phát hành
Hình thức của Séc
check_box văn bản
lời nói
ghi âm
quay Video
Hóa đơn chiếu lệ :
check_box Không được dùng để thanh toán
Không cần ghi rõ là Hóa đơn chiếu lệ
Phải ghi rõ là Hóa đơn chiếu lệ và có giá trị đòi tiền thanh toán
Có chức năng của Giấy chứng nhận xuất xứ
Hóa đơn lãnh sự :
Được sử dụng nhằm mục đích chào hàng đối với những khách hàng tiềm năng
Nhằm mục đích đánh thuế hàng nhập khẩu
Tính trị giá hàng theo giá tính thuế của hải quan
Không thể thay thế cho Giấy chứng nhận xuất xứ
Hoạt động mua bán hàng hóa trong khu chế xuất được gọi là gì ?
check_box hoạt động thương mại nội địa
hoạt động thương mại quốc tế
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
không đáp án nào phù hợp
Hối phiếu có thể được lập thành
văn bản
lời nói
ghi âm
quay Video
Hối phiếu đích danh phải có câu
Pay to Mr X only
Pay to the order of Mr X
Pay to the holder
Pay to the order of bank
Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh yêu cầu trả tiền
có điều kiện
vô điều kiện
có điều kiện hạn chế
có điều kiện bổ sung
Hối phiếu thường được lập thành mấy bản
1 bản
2 bản
3 bản
4 bản
Hối phiếu thương mại là hối phiếu
check_box do người xuất khẩu ký phát
do ngân hàng xuất khẩu ký phát
do người nhập khẩu ký phát
do ngân hàng nhập khẩu ký phát
Hối phiếu trơn là
hối phiếu không ghi tên người thụ hưởng hối phiếu
hối phiếu ghi rõ trên người thụ hưởng hối phiếu
hối phiếu không kèm chứng từ thương mại
hối phiếu kèm chứng từ thương mại
Hợp đồng ngoại thương gián tiếp được ký kết thế nào ?
check_box hai bên gửi thư ký kết hợp đồng không cần gặp nhau trực tiếp
hai bên gặp nhau trực tiếp thương thảo hợp đồng
hai bên gửi thư trước, gặp nhau trực tiếp sau để ký kết hợp đồng
hai bên thỏa thuận trực tiếp trước, gửi thư ký kết hợp đồng sau
Hợp đồng ngoại thương là hợp đồng giữa ai ?
người mua và giao hàng
người xuất khẩu và người nhập khẩu
người xuất khẩu và ngân hàng nhập khẩu
người nhập khẩu và ngân hàng nhập khẩu
Hợp đồng quy định « partial shipment allowed» có nghĩa là gì
hàng hóa được giao một lần
hàng hóa được giao 2 lần
hàng hóa được giao 3 lần
hàng hóa được giao nhiều lần
Incoterms:
check_box Không thể thay thế cho hợp đồng mua bán và không đề cập mức giá
Có thể thay thế cho hợp đồng mua bán
Ghi rõ mức giá phải trả
Có thể thay thế cho hợp đồng mua bán và không phải ghi rõ mức giá
Khách thể của hợp đồng ngoại thương là :
check_box quyền sở hữu hàng hóa
người nhập khẩu
người xuất khẩu
hàng hóa
Khi có sự tranh chấp xảy ra liên quan tới hợp đồng ngoại thương, các bên có thể quy định hình thức khiếu nại nào ?
tùy ý lựa chọn hình thức
bằng văn bản
bằng ghi âm
bằng quay video
Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu, ngân hàng phải
check_box kiểm tra để đảm bảo rằng chứng từ phù hợp với lệnh nhờ thu về loại và số lượng mỗi loại
kiểm tra nội dung của các chứng từ để đảm bảo rằng chúng không mâu thuẫn nhau
kiểm tra để đảm bảo các chứng từ thỏa mãn chứng năng của chúng
kiểm tra để đảm bảo các chứng từ được ký phát đúng
Khi nước biển nông và tàu chở hàng thuộc loại to, người xuất khẩu nên lựa chọn điều khoản nào:
CFR
FAS
FCA
DAT
Ký hậu hối phiếu là hình thức
check_box ký vào mặt sau của hối phiếu
ký sau người khác
ký vào phần bên dưới tờ hối phiếu
ký chấp nhận thanh toán hối phiếu
Ký hậu hối phiếu theo lệnh là :
chỉ định đích danh người hưởng lợi hối phiếu
chỉ định đích danh ngân hàng của người hưởng lợi hối phiếu
chỉ định suy đoán người hưởng lợi hối phiếu
không chỉ định người hưởng lợi hối phiếu
Kỳ phiếu do ai lập nên:
người xuất khẩu
ngân hàng của người xuất khẩu
người nhập khẩu
ngân hàng của người nhập khẩu
Kỳ phiếu là từ tiếng việt của
Bill of exchange
Bill of bank
Commercial paper
Promissory note
L/C đối ứng thường được sử dụng trong trường hợp:
Mua bán hàng qua trung gian
Phương thức mua bán hàng đổi hàng
Người nhập khẩu ứng trước tiền cho nhà xuất khẩu
Tự động có giá trị như cũ khi hết hiệu lực
L/C được mở trên cơ sở nào
hợp đồng thương mại giữa hai bên xuất khẩu và nhập khẩu
đơn yêu cầu mở L/C
hợp đồng tín dụng giữa người nhập khẩu và ngân hàng mở L/C
hợp đồng mở tài khoản thanh toán giữa người xuất khẩu và ngân hàng xuất khẩu
L/C được thanh toán dựa trên cơ sở nào ?
số lượng hàng hóa thực tế đã giao
bộ chứng từ thương mại
bộ chứng từ tài chính
bộ chứng từ thanh toán
L/C hết hạn vào ngày nghỉ lễ thì
check_box ngày hết hạn là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ
ngày hết hạn là ngày làm việc ngay trước ngày lễ
ngày hết hạn là 2 ngày làm việc sau ngày nghỉ lễ (T+2)
ngày hết hạn là 3 ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ (T+3)
L/C không hủy ngang có nghĩa là:
không thể sửa đổi hay hủy bỏ một hoặc một số điều khoản của L/C
có thể sửa đổi nhưng không thể hủy bỏ một hoặc một số điều khoản của L/C
có thể sửa đổi hay hủy bỏ một hoặc một số điều khoản của L/C, trên cơ sở được sự đồng ý của người thụ hưởng, Ngân hàng phát hành và Ngân hàng xác nhận (nếu có)
có thể sửa đổi hay hủy bỏ một số điều khoản của L/C, trên cơ sở được sự đồng ý của người thụ hưởng
L/C là hợp đồng của :
check_box người hưởng lợi và ngân hàng mở L/C
người xuất khẩu và người nhập khẩu
người xuất khẩu và ngân hàng mở L/C
người nhập khẩu và ngân hàng mở L/C
L/C là hợp đồng kinh tế giữa
check_box người xuất khẩu và ngân hàng phát hành L/C
người nhập khẩu và người xuất khẩu
người nhập khẩu và người thụ hưởng
người nhập khẩu và ngân hàng phát hành L/C
L/C nào sử dụng trong hoạt động mua bán trung gian
Transferable L/C
Back to back L/C
Defer L/C
Red Clause L/C
Lệnh nhờ thu là
check_box là hệ thống các chỉ thị cho ngân hàng thực hiện
hóa đơn bán hàng
chứng từ vận tải
một yêu cầu thanh toán
Loại L/C nào được sử dụng cho mua bán hàng qua trung gian:
Reciprocal L/C
Revolving L/C
Transferable L/C
Stand-by L/C
Một hợp đồng mua bán thỏa thuận điều kiện như sau: “Unit price: EUR 5,00/MT CFR Osaka Port, Incoterm 2010”. Trách nhiệm thuê tàu và trả tiền cước vận chuyển đến tận cảng Osaka thuộc về bên nào?
Bên người mua hàng thuê tàu và trả tiền cước
Người bán hàng thuê tàu và trả tiền cước
Bên mua thuê tàu nhưng người bán phải trả tiền cước
Người bán thuê tàu nhưng người mua phải trả tiền cước
Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới hình thức
check_box không có đáp án nào phù hợp
xuất, nhập khẩu
chuyển khẩu
tạm nhập, tái xuất
Nếu anh (chị) là người xuất khẩu, anh chị sẽ lựa chọn hình thức chuyển tiền nào ?
check_box bằng điện
bằng thư
chuyển tiền nhanh quốc tế
kết hợp cả bằng điện và bằng thư
Nếu là người xuất khẩu, anh (chị) sẽ chọn phương tiện thanh toán nào
check_box Hối phiếu
Séc
Kỳ phiếu
Thẻ thanh toán
Nếu một L/C yêu cầu bộ chứng từ « in 3 copies« có nghĩa là
check_box 1 bản chính và 2 bản phụ
2 bản chính và  1 bản phụ
3 bản chính
3 bản phụ
Nếu số tiền trên séc chỉ được ghi bằng số với các số không khớp nhau, số tiền thanh toán sẽ là :
số tiền nhỏ hơn
số tiền lớn hơn
theo quy định của ngân hàng về thanh toán Séc
theo thỏa thuận giữa hai bên
Ngân hàng nhờ thu khi chuyển bộ chứng từ cho phía người nhập khẩu, người nhập khẩu không thanh toán
người xuất khẩu không phải trả phí nhờ thu
người xuất khẩu vẫn phải trả phí nhờ thu
ngân hàng nhờ thu giảm phí cho người xuất khẩu theo quy định của ngân hàng
ngân hàng nhờ thu bằng mọi cách thu được tiền từ phía người nhập khẩu
Ngân hàng nhờ thu KHÔNG có trách nhiêm
kiểm tra tính chân thật của bộ chứng từ nhờ thu
kiểm tra tính đầy đủ của bộ chứng từ theo bản kê về số lượng, số loại mỗi chứng từ
thực hiện các chỉ thị trong yêu cầu nhờ thu cho dù chỉ thị đó bất lợi đối vời người nhờ thu
chịu trách nhiệm nếu không thu hộ được tiền từ người nhập khẩu
Ngân hàng nhờ thu KHÔNG có trách nhiệm
check_box kiểm tra, đối chiếu chứng từ để tìm lỗi sai
thực hiện đúng các chỉ thị nhờ thu
kiểm tra các chứng từ về số lượng, loại hình
sửa chữa các sai sót trong chứng từ hộ người xuất khẩu
Ngân hàng thực hiện thu phí hoạt động thanh toán quốc tế từ khách hàng bằng loại tiền tệ nào ?
nội tệ
ngoại tệ
USD
loại tiền tệ do hợp đồng ngoại thương quy định
Ngày 01/03/2015, công ty Vinacafe Việt Nam ký phát Séc thanh toán tiền nhập khẩu máy móc cho công ty Black Rahon Singapore 100,000 USD. Ngày hết hạn hiệu lực thanh toán của tờ Séc.
20/03/2015
01/04/2015
20/04/2015
01/05/2015
Ngày 03/03/2015, công ty Vinacafe Việt Nam ký phát Séc thanh toán tiền nhập khẩu máy móc cho công ty Black Rahon Singapore 100,000 USD. Đến ngày 23/03/2015 là ngày hết hạn thanh toán tờ Séc, nhưng hôm đó là ngày thứ 7. Ngày hết hạn xuất trình thanh toán tờ Séc sẽ là
thứ hai, ngày 25/03/2015
thứ ba, ngày 26/03/2015
thứ tư, ngày 27/03/2015
thứ năm, ngày 28/03/2015
Nghĩa vụ của người mua theo điều kiện DAT:
check_box Người mua chịu chi phí và rủi ro lấy giấy phép NK và làm thủ tục hải quan NK.
Người mua chịu chi phí và rủi ro lấy giấy phép XK và làm thủ tục hải quan XK.
Người mua phải ký HĐ bảo hiểm và chịu chi phí vận chuyển hàng hóa.
Người mua phải chịu cước phí vận tải hàng hóa
Người bán (Thái Lan) giao hàng cho người mua (Việt Nam), trên cầu cảng tại cảng Sài Gòn, người bán làm thủ tục xuất khẩu, thuê phương tiện vận tải, chịu chi phí dỡ hàng xuống cầu cảng tại cảng Sài Gòn, người mua làm thủ tục nhập khẩu. Điều kiện cơ sở giao hàng thích hợp theo Incoterm 2010?
DDP
DAT
DAP
CIF
Người bán ký hợp đồng XK cho người mua theo giá CFR, Incoterms 2010. Khi hàng đang trên cẩu tại cảng bốc hàng thì rơi vỡ. Theo bạn, ai chịu rủi ro:
Người chuyên chở
Người bán
Người mua
ICC chịu trách nhiệm vì không quy định rõ
Người bán ký hợp đồng XK cho người mua theo giá CPT, Incoterms 2010. Khi hàng đang trên cẩu tại cảng bốc hàng thì rơi vỡ. Theo bạn, ai chịu rủi ro:
Người chuyên chở
Người bán
Người mua
ICC chịu trách nhiệm vì không quy định rõ
Người bán ký hợp đồng XK cho người mua theo giá FAS, Incoterms 2010. Khi hàng đang trên cẩu tại cảng bốc hàng thì rơi vỡ. Theo bạn, ai chịu rủi ro:
Người chuyên chở
Người bán
Người mua
ICC chịu trách nhiệm vì không quy định rõ
Người bán ký hợp đồng XK cho người mua theo giá FOB, Incoterms 2010. Khi hàng đang trên cẩu tại cảng bốc hàng thì rơi vỡ. Theo bạn, ai chịu rủi ro:
Người chuyên chở
Người bán
Người mua
ICC chịu trách nhiệm vì không quy định rõ
Người bị ký phát hối phiếu
check_box người có nghĩa vụ thanh toán
người xuất khẩu
người bị ký hậu
người ký hậu hối phiếu
Người ký hậu hối phiếu phải có trách nhiệm với ai khi hối phiếu bị từ chối thanh toán
check_box người ký hậu sau đó, hoặc người nắm giữ hối phiếu
người thụ hưởng
người ký hậu trước đó
người ký phát
Người ký phát hối phiếu trong ngoại thương là :
người xuất khẩu
người nhập khẩu
ngân hàng chiết khấu
ngân hàng nhập khẩu
Người thụ hưởng ghi trên mặt trước của kỳ phiếu là :
ngân hàng nhập khẩu
ngân hàng xuất khẩu
người nhập khẩu
người xuất khẩu
Người thụ hưởng hối phiếu
người nhập khẩu
người bị ký phát
người nhận chuyển nhượng hối phiếu
người ký hậu
Người trả tiền hối phiếu trong phương thức L/C
người nhập khẩu
người xuất khẩu
ngân hàng được chỉ định
ngân hàng phát hành L/C
Người trả tiền hối phiếu trong phương thức phiếu trơn nhờ thu là ai:
ngân hàng thu hộ
ngân hàng nhờ thu
người nhập khẩu
người xuất khẩu
Người trả tiền theo lệnh của tờ Séc
người ký phát Séc
người nhập khẩu
ngân hàng nhập khẩu
ngân hàng mà tại đó người nhập khẩu có tài khoản
Người trả tiền trong phương thức thanh toán chuyển tiền là ai
người nhập khẩu
ngân hàng nhập khẩu
người xuất khẩu
ngân hàng xuất khẩu
Người xuất khẩu ký phát hối phiếu đòi tiền người nhập khẩu trong phương thức thanh toán nào:
chuyển tiền
nhờ thu
mở tài khoản
Tín dụng chứng từ
Nhà XK gửi bộ chứng từ nhờ thu cho ngân hàng phục vụ mình, theo URC522, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trong trường hợp nào:
số bản hóa đơn không đủ như ghi trong đơn
số tiền trên hóa đơn không khớp với trên hối phiếu
vận đơn chưa được ký hậu
ngân hàng không có trách nhiệm thông báo lỗi sai của chứng từ
Nhà xuất khẩu chuyển bộ chứng từ cùng đơn nhờ thu cho ngân hàng phục vụ mình, do bất cẩn nên hối phiếu đã lập nhưng chưa được ký. Theo URC522 thì ngân hàng:
im lặng và chuyển chứng từ
yêu cầu khách hàng ký hối phiếu trước khi gửi
khuyến cáo khách hàng ký hối phiếu trước khi gửi
không chấp nhận chuyển bộ chứng từ
Nhờ thu phiếu trơn là hình thức
check_box người xuất khẩu ủy thác việc thu tiền cho ngân hàng trên cơ sở bộ chứng từ tài chính
người xuất khẩu ủy thác việc thu tiền cho ngân hàng trên cơ sở bộ chứng từ thương mại
người xuất khẩu ủy thác việc thu tiền cho ngân hàng trên cơ sở bộ chứng từ thương mại và bộ chứng từ tài chính
người xuất khẩu ủy thác việc thu tiền cho ngân hàng trên cơ sở bộ chứng từ hàng hóa
Nội dung nào của DAP thể hiện sự khác biệt so với DAT trong Incoterms 2010:
check_box Người mua phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chở tới điểm giao hàng
Người mua phải mua bảo hiểm
Người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chở tới điểm giao hàng
Áp dụng được cho vận tải đa phương thức
Nội dung nào sau đây có thể không xuất hiện trên hóa đơn:
check_box Thông tin về xuất xứ của hàng hóa
Các bên tham gia mua và bán
Cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng
Điều kiện thanh toán và trao chứng từ
Nội dung nào sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Incoterms:
Phương thức thanh toán
Trách nhiệm thông quan xuất khẩu, nhập khẩu
Phân chia chi phí giữa người bán và người mua
Phân chia rủi ro giữa người bán và người mua
Nominated bank là gì?
ngân hàng được ngân hàng phát hành ủy quyền thực hiện thanh toán L/C
ngân hàng được ngân hàng phát hành chỉ định thực hiện thanh toán L/C
ngân hàng được ngân hàng phát hành chỉ định chiết khấu bộ chứng từ L/C
ngân hàng được ngân hàng phát hành chỉ định, ủy quyền thanh toán L/C hoặc chiết khấu bộ chứng từ
Phạm vi điều chỉnh của Incoterms 2010:
check_box Không thể thay thế cho hợp đồng mua bán
Liên quan tới hàng hóa hữu hình và vô hình
Chỉ liên quan tới hợp đồng ngoại thương
Liên quan tới quyền sở hữu hàng hóa
Presenting bank có nghĩa là gì ?
ngân hàng chuyển tiền
ngân hàng trả tiền
ngân hàng xuất trình
ngân hàng bảo lãnh hối phiếu
Remitting bank trong phương thức chuyển tiền là:
ngân hàng nhập khẩu
ngân hàng xuất khẩu
ngân hàng thông báo
ngân hàng xác nhận
Rủi ro thương mại KHÔNG liên quan tới :
hoạt động thanh toán tiền hàng
hoạt động giao hàng
hoạt động vận chuyển hàng hóa
hoạt động của thị trường ngoại hối
Séc do ai ký phát
người xuất khẩu
người thụ hưởng
người nhập khẩu
ngân hàng nhập khẩu
Séc là một tờ mệnh lệnh yêu cầu ngân hàng trả tiền cho người cầm séc
có điều kiện
có điều kiện hạn chế
Có điều kiện bổ sung
vô điều kiện
Sự giống nhau giữa hai điều khoản DAT và DAP của Incoterms 2010 là:
check_box Đều áp dụng được cho vận tải đa phương thức
Người bán đều chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải ở nơi giao hàng
Đều chỉ áp dụng cho vận tải đường biển
Người mua đều phải lo thủ tục thông quan xuất khẩu và nhập khẩu
Sự khác nhau giữa Incoterms 2000 và 2010:
Bỏ 2 điều khoản DES và DEQ, thay bằng 2 điều khoản DAT và DAP
Bỏ 4 điều khoản EXW, DES, DEQ và DDU, thay bằng 2 điều khoản DAT và DAP
Bỏ 3 điều khoản DAF, DES và DEQ, thay bằng 3 điều khoản DAT, DAP, và DDU
Bỏ 4 điều khoản DAF, DES, DEQ, và DDU, thay bằng 2 điều khoản DAT và DAP
Sửa đổi L/C phải được sự đồng ý của
người xuất khẩu và người nhập khẩu
người xuất khẩu, người nhập khẩu, ngân hàng mở L/C, ngân hàng xuất khẩu
người xuất khẩu, người nhập khẩu, ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo
người xuất khẩu, người nhập khẩu, ngân hàng mở L/C, ngân hàng xác nhận
Thanh toán quốc tế chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật nào ?
luật quốc gia
luật quốc tế
tập quán quốc tế
các công ước và tập quán quốc tế
Thanh toán tiền hàng tại khu chế xuất là hình thức thanh toán :
nội địa
biên mậu
quốc tế
quốc gia
Theo Incoterms 2010, điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua trong điều khoản FOB là:
Lan can tàu ở cảng đi
Khi hàng hóa đã được đặt lên tàu ở cảng đi
Lan can tàu ở cảng đến
Khi hàng hóa đã được đặt trên tàu ở cảng đến
Theo Incoterms 2010, nếu hợp đồng được ký với điều khoản giao nhận hàng là FCA (Free Carrier):
Người bán không có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng vận tải và bảo hiểm
Người bán có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng vận tải, nhưng không có nghĩa vụ với người mua về hợp đồng bảo hiểm
Người bán không có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng vận tải, nhưng có nghĩa vụ với người mua về hợp đồng bảo hiểm
Người bán có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm
Theo quy định của UCP 600, trách nhiệm của Ngân hàng thông báo:
NHTB có trách nhiệm về các sai sót trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ chuyên môn, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng giao hàng của người hưởng, khả năng thanh toán của người yêu cầu.
NHTB không có trách nhiệm về các sai sót trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ chuyên môn, nhưng phải chịu trách nhiệm về khả năng giao hàng của người hưởng, khả năng thanh toán của người yêu cầu.
NHTB không có trách nhiệm về các sai sót trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ chuyên môn, không chịu trách nhiệm về khả năng giao hàng của người hưởng, khả năng thanh toán của người yêu cầu.
NHTB có trách nhiệm về các sai sót trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ chuyên môn, chịu trách nhiệm về khả năng giao hàng của người hưởng, khả năng thanh toán của người yêu cầu.
Theo UCP 600, ngân hàng có một khoảng thời gian để kiểm tra và thanh toán chứng từ nếu phù hợp không quá :
3 ngày làm việc của ngân hàng
5 ngày làm việc của ngân hàng
7 ngày làm việc của ngân hàng
9 ngày làm việc của ngân hàng
Theo UCP 600, thuật ngữ « thanh toán » bao gồm:
Trả tiền ngay, cam kết trả chậm, chấp nhận hối phiếu và chiết khấu
Trả tiền ngay, cam kết trả chậm, và chiết khấu
Cam kết trả chậm, chấp nhận hối phiếu và chiết khấu
Trả tiền ngay, cam kết trả chậm, và chấp nhận hối phiếu
Theo UCP 600, xuất trình phù hợp có nghĩa là:
Người xuất trình phải là người xuất khẩu
Chứng từ phải được xuất trình vào ngân hàng phát hành
Chứng từ xuất trình phải phù hợp với các điều khoản của L/C
Chứng từ xuất trình phải phù hợp với các điều khoản của hợp đồng mua bán
Theo ULB 1930, thanh toán ngay (at sight) được hiểu là :
check_box thời hạn xuất trình để thanh toán hối phiếu là trong vòng 12 tháng
thời hạn xuất trình để thanh toán hối phiếu là trong vòng 1 tuần
thời hạn xuất trình để thanh toán hối phiếu là trong vòng 3 tháng
thời hạn xuất trình để thanh toán hối phiếu là trong vòng 6 tháng
Thời gian giao hàng trong hợp đồng thường phải quy định :
thời gian cụ thể
phải có chữ prompt – giao nhanh
phải có chữ as soon as possible – càng sớm càng tốt
theo thỏa thuận từ trước giữa các bên
Thư tín dụng là :
check_box cam kết của ngân hàng phát hành với nhà xuất khẩu về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp
cam kết của ngân hàng phát hành với ngân hàng thông báo về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp
cam kết của ngân hàng xác nhận với nhà xuất khẩu về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp
cam kết của ngân hàng phát hành với ngân hàng được chỉ định về việc thanh toán khi xuất trình phù hợp
Tiêu đề hối phiếu
bắt buộc phải ghi trên chứng từ
không bắt buộc ghi trên chứng từ
tùy ý của người ký phát
tùy ý của người bị ký phát
Tín dụng chứng từ là:
một cam kết giữa người xuất khẩu và nhập khẩu
một cam kết không hủy ngang giữa ngân hàng phát hành với người nhập khẩu
một cam kết không hủy ngang của ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi xuất trình chứng từ phù hợp
một cam kết có thể hủy ngang giữa ngân hàng phát hành và người nhập khẩu
Tính chất pháp lý của Incoterms:
check_box Là tập quán thương mại, nên mang tính chất pháp lý tùy ý, không bắt buộc áp dụng
Có giá trị ngang luật, bắt buộc tuân thủ
Tùy ý, nhưng không được thay đổi nội dung
Phiên bản sau ra đời, phiên bản trước không còn giá trị
Tính trìu tượng của hối phiếu thể hiện :
check_box tính độc lập của khoản nợ ghi trên hối phiếu
thể hiện quan hệ tín dụng của hối phiếu
thể hiện các giao dịch kinh tế phát sinh
phụ thuộc vào hợp đồng thương mại cơ sở
Trách nhiệm kiểm tra tính chân thật L/C của ngân hàng thông báo :
kiểm tra tính chân thật của chứng từ về hàng hóa được giao
kiểm tra tính chân thật bề ngoài của chứng hàng hóa giao
kiểm tra chứng từ được ký phát đúng theo quy định của ngân hàng
kiểm tra chứng từ được ký phát đúng theo quy định của luật
Trong chứng từ bảo hiểm, số tiền bảo hiểm là:
Khoản tiền người được bảo hiểm trả cho người bảo hiểm để có quyền lợi bảo hiểm
Là số tiền người bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm khi có tổn thất xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm
Là giá trị của lô hàng
Là số tiền người bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm ngay khi ký kết hợp đồng bảo hiểm
Trong hợp đồng quy định, đơn giá của hàng hoá: 135 USD/MT giá CIF cảng Hải Phòng Incoterms 2010, giá này được hiểu:
Giá đã bao gồm cả giá của hàng hoá và cước phí vận tải
Giá cả của bản thân hàng hoá
Giá đã bao gồm cả giá của hàng hoá, cước phí vận tải và phí bảo hiểm
Giá đã bao gồm giá của hàng hoá và phí bảo hiểm
Trong phương thức L/C, vận đơn được ký theo lệnh của
người xuất khẩu
người nhập khẩu
ngân hàng thông báo
ngân hàng phát hành L/C
Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn, ngân hàng nhờ thu:
khống chế bộ chứng từ gửi hàng
không khống chế bộ chứng từ gửi hàng
khống chế bộ chứng từ nếu người bán ủy quyền
khống chế bộ chứng từ nếu người xuất khẩu ủy quyền
Trong phương thức nhờ thu, ngân hàng nào theo yêu cầu của người ủy thác, chấp nhận chuyển nhờ thu đến ngân hàng đại lý của mình để nhờ thu tiền cho khách hàng.
Remitting bank
Collecting bank
Presenting banking
Confirming banking
Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ ai là người ký chấp nhận hối phiếu
check_box ngân hàng nhập khẩu
người xuất khẩu
ngân hàng xuất khẩu
người nhập khẩu
Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản quy định thanh toán quốc tế trong các bộ luật, thì luật nào sẽ được áp dụng để điều chỉnh hoạt động TTQT
check_box luật quốc tế
luật quốc gia
thông lệ thanh toán quốc tế
tập quán thanh toán quốc tế
Trưởng hợp có sự mâu thuẫn giữa số tiền ghi bằng số và bằng chữ trên tờ Séc, số tiền được thanh toán sẽ là :
check_box số tiền ghi bằng chữ
số tiền ghi bằng số
số tiền ghi bằng số trên cơ sở dung sai quy định của ngân hàng
số tiền ghi bằng chữ trên cơ sở dung sai quy định của ngân hàng
UCP 600 quy định về thời hạn xác định chứng từ phù hợp trong thanh toán L/C:
NHĐCĐ, NHFH, NHXN (nếu có) có tối đa cho mỗi ngân hàng 5 ngày làm việc tiếp theo ngày giao hàng để quyết định việc xuất trình có phù hợp hay không.
NHĐCĐ, NHFH, NHXN (nếu có) có tối đa cho mỗi ngân hàng 5 ngày theo lịch tiếp theo ngày xuất trình để quyết định việc xuất trình có phù hợp hay không.
NHĐCĐ, NHFH, NHXN (nếu có) có tối đa cho mỗi ngân hàng 7 ngày làm việc tiếp theo ngày xuất trình để quyết định việc xuất trình có phù hợp hay không.
NHĐCĐ, NHFH, NHXN (nếu có) có tối đa cho mỗi ngân hàng 5 ngày làm việc tiếp theo ngày xuất trình để quyết định việc xuất trình có phù hợp hay không.
UCP 600 quy định việc xuất trình bản gốc chứng từ vận tải:
không được muộn hơn 21 ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trong thời hạn có hiệu lực của Tín dụng
không được muộn hơn 21 ngày theo lịch kể từ ngày mở L/C, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trong thời hạn có hiệu lực của Tín dụng
không được muộn hơn 21 ngày theo lịch kể từ ngày ký hợp đồng, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trong thời hạn có hiệu lực của Tín dụng
không được muộn hơn 21 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trong thời hạn có hiệu lực của Tín dụng
Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia
thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu
đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa trong nước
tăng cường thu hút nội lực
mở rộng dịch vụ du lịch nội địa
Vai trò của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế
kiểm soát dòng ngoại tệ
hạn chế rủi ro tỷ giá hối đoái
hạn chế rủi ro cho khách hàng khi giao dịch với nước ngoài
bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong thanh toán
Vai trò của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế là gì ?
người thanh toán
người chuyển tiền thanh toán
trung gian thanh toán
người nhận tiền thanh toán
Vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế
tăng lượng tiền mặt trong lưu thông
tăng lượng tiền ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng
thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
giảm rủi ro mất thanh khoản cho thị trường chứng khoán
Vận đơn đường biển có chức năng nào sau đây:
là biên lai nhận hàng của người nhập khẩu phát hành cho hãng tàu chứng minh đã nhận hàng tại cảng đích
là bằng chứng về hợp đồng chuyên chở giữa hãng tàu và người nhập khẩu
là biên lai nhận hàng của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng
là bằng chứng về hợp đồng chuyên chở giữa hãng tàu với ngân hàng
Vận đơn đường biển gốc theo lệnh đã xếp hàng lên tàu:
check_box Được ký phát khi hàng đã được bốc lên tàu
Để trống ô “người nhận hàng”
Có thể chuyển nhượng bằng cách trao tay
Được ký phát tại một địa điểm nào đó trước khi hàng được bốc lên tàu
Vận đơn đường biển gốc theo lệnh:
check_box Có thể chuyển nhượng bằng cách ký hậu
Không ghi rõ tên người nhận hàng
Có thể chuyển nhượng bằng cách trao tay
Chỉ có một mặt
Vận đơn đường biển gốc vô danh:
Ghi rõ tên người nhận hàng
Có thể chuyển nhượng bằng cách trao tay
Có thể chuyển nhượng bằng cách ký hậu
Chỉ có một mặt
Vận đơn hàng không:
check_box Là bằng chứng về hợp đồng chuyên chở giữa hãng hàng không và người gửi hàng
Có thể chuyển nhượng
Được phát hành với duy nhất một bản gốc
Không thể chuyển nhượng bằng hình thức trao tay, có thể chuyển nhượng bằng cách ký hậu
Việc sửa đổi L/C phải đảm bảo
check_box sửa đổi trong thời hạn hiệu lực của L/C
không cần thực hiện qua ngân hàng
sửa đổi sau không có quyền phủ định nội dung trước đó
sửa đổi chỉ cần xác nhận đồng ý của ngân hàng mở L/C
Việc thanh toán tiền hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế được sử dụng dưới hình thức nào ?
check_box sử dụng các phương tiện thanh toán
tiền tài khoản
tiền mặt
hối phiếu, Séc
Việc xác nhận L/C của NHXN:
check_box việc xác nhận của NHXN tạo nên một cam kết chắc chắn, không hủy ngang, bổ sung vào cam kết của ngân hàng phát hành.
việc xác nhận của NHXN tạo nên một cam kết có thể hủy ngang, bổ sung vào cam kết của ngân hàng thông báo.
việc xác nhận của NHXN tạo nên một cam kết có thể hủy ngang, bổ sung vào cam kết của ngân hàng phát hành.
việc xác nhận của NHXN tạo nên một cam kết chắc chắn, không hủy ngang, bổ sung vào cam kết của ngân hàng được chỉ định.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập