. Luật tố tụng hình sự có những nguyên tắc nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia;
Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm
. Người nào sau đây có quyền ra quyết định thi hành án hình sự?
check_box Chánh án tòa án đẫ xét xử sơ thẩm.
Cả a, b, c đều đúng
Chánh án tòa án đã xét xử giám đốc thẩm.
Chánh án tòa án đã xét xử phúc thẩm.
. Những trương hợp nào sau đây được hoãn chấp hành hình phạt tù?
check_box Cả a, b, c đều đúng
Người bị kết án bị ốm nặng có giấy chứng nhận của bác sĩ.
Người bị kết án các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng là lao động duy nhất trong gia đình, nếu chấp hành hình phạt tù thì gia đình gặp khó khăn đặc biệt.
Người bị kết án là phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
. Những trương hợp nào sau đây không được hoãn chấp hành hình phạt tù?
Người bị kết án bị ốm nặng có giấy chứng nhận của bác sĩ,
Người bị kết án các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng là lao động duy nhất trong gia đình, nếu chấp hành hình phạt tù thì gia đình gặp khó khăn đặc biệt
Người bị kết án là phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Vợ của người bị kết án vừa mới sinh con.
Bản án hình sự nào sau đây được đưa ra thi hành?
Bản án phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc kháng nghị.
Cả a, b, c đều đúng.
Quyết định giám đốc thẩm.
Bản án hình sự nào sau đây không được đưa ra thi hành?
Bản án phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm bị kháng cáo.
Quyết định giám đốc thẩm.
Quyết định tái thẩm.
Biện pháp bắt người được áp dụng đối với đối tương nào sau đây?
Bị can;
Bị cáo;
Cả a, b, c đúng
Người phạm tội quả tang;
Biện pháp bắt người được áp dụng đối với đối tương nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Phụ nữ đang bế con dưới 36 tháng tuổi phạm tội quả tang;
Phụ nữ mang thai bị truy nã;
Phụ nữ mang thai phạm tội quả tang;
Biện pháp bắt người được áp dụng đối với đối tương nào sau đây?
Bị can, bị cáo;
Cả a, b, c đúng
Người đang bị truy nã;
Người phạm tội quả tang;
Biện pháp bắt người không được áp dụng đối với đối tương nào sau đây?
check_box Người làm chứng.
Bị can, bị cáo;
Người đang bị truy nã;
Người phạm tội quả tang;
Biện pháp bắt người không được áp dụng đối với đối tương nào sau đây?
Bố của người 13 tuổi phạm tội quả tang.
Người phạm tội quả tang là người đang mắc bệnh hiểm nghèo;
Người phạm tội quả tang là phụ nữ đang mang thai;
Người phạm tội quả tang là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
Biện pháp bắt người không được áp dụng đối với đối tương nào sau đây?
Bố của người 13 tuổi phạm tội quả tang;
Người đang bị truy nã;
Người phạm tội quả tang là người 80 tuổi;
Người phạm tội quả tang là phụ nữ đang mang thai
Biện pháp kê biên không nhằm bảo đảm thi hành những gì sau đây?
check_box Hình phạt cấm hành nghề.
Bồi thường thiệt hại;
Hình phạt tiền;
Tịch thu tài sản;
Biện pháp kê biên nhằm bảo đảm thi hành những gì sau đây?
Bồi thường thiệt hại;
Cả a, b, c đúng
Hình phạt tiền;
Tịch thu tài sản;
Biện pháp kê biên nhằm bảo đảm thi hành những gì sau đây?
Bồi thường thiệt hại;
Cả a, b đúng;
Hình phạt cấm hành nghề.
Hình phạt tiền;
Biện pháp ngăn chặn là?
Biện pháp áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố;
Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự;
Biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội;
Cả a, b, c đúng.
Biện pháp tạm giam được áp dụng đối với người phạm tội thuộc loại tội nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Đặc biệt nghiêm trọng;
Nghiêm trọng;
Rất nghiêm trọng;
Cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo phải có ít nhất mấy người?
1;
2;
3;
4.
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để áp dụng biện pháp ngăn chặn?
check_box Để đáp ứng yêu cầu của người bị hại;
Để kịp thời ngăn chặn tội phạm;
Khi có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử;
Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội.
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để áp dụng biện pháp ngăn chặn?
Để kịp thời ngăn chặn tội phạm;
Để kịp thời trừng trị người phạm tội;
Khi có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo se gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử;
Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội.
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để áp dụng biện pháp ngăn chặn?
Để đảm bảo thi hành án.
Để kịp thời khởi tố vụ án;
Để kịp thời ngăn chặn tội phạm;
Khi có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử;
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để áp dụng biện pháp ngăn chặn?
Để kịp thời giáo dục người phạm tội;
Để kịp thời ngăn chặn tội phạm;
Khi có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử;
Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội.
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để áp dụng biện pháp ngăn chặn?
Để kịp thời bảo vệ người bị hại;
Để kịp thời ngăn chặn tội phạm;
Khi có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử;
Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội.
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung?
check_box Bị can đã chết;
Có căn cứ để khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;
Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Còn thiếu chứng cứ để chứng minh;
Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung?
check_box Bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, đối với vụ án chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại;
Có căn cứ để khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;
Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Còn thiếu chứng cứ để chứng minh;
Chứng cứ không có các thuộc tính nào sau đây?
check_box Tính khẳng định
Tính hợp pháp;
Tính khách quan;
Tính liên quan;
Chứng cứ phải có các thuộc tính nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Tính hợp pháp;
Tính khách quan;
Tính liên quan;
Chứng cứ phải được thu thập từ những phương tiện chứng minh nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Kết luận giám định, định giá tài sản;
Lời khai, lời trình bày;
Vật chứng;
Chứng cứ phải được thu thập từ những phương tiện chứng minh nào sau đây?
Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;;
Cả a, b, c đúng.
Kết luận giám định, định giá tài sản;
Lời khai, lời trình bày;
Chứng cứ phải được thu thập từ những phương tiện chứng minh nào sau đây?
Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;;
Cả a, b, c đúng.
Dữ liệu điện tử;
Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác;
Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao không có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự nào sau đây?
check_box Cả a, b đúng
Đối với các tội đặc biệt nghiệm trọng;
Đối với các tội rất nghiêm trọng;
Đối với tội phạm tham nhũng mà người phạm tội là người của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;
Cơ quan điều tra nơi nào sau đây có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự?
Nơi bị can làm việc;
Nơi bị hại đăng ký hộ khẩu thường trú;;
Nơi bị hại làm việc.
Nơi xảy ra tội phạm;
Cơ quan điều tra trong quân đội có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự nào sau đây?
Cả a, b, c đúng
Hành vi phạm tội gây thiệt hại cho quân đội;
Hành vi phạm tội liên quan đến bí mật quân sự;
Người phạm tội là người của các cơ quan, đơn vị của quân đội
Cơ quan nào sau đây có quyền truy tố bị can?
check_box Viện kiểm sát;
Cơ quan điều tra;
Cơ quan thi hành án hình sự.
Tòa án;
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự?
Cả a, b, c đúng.
Cơ quan điều tra của Công an nhân dân;
Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân;
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự?
Cả a, b đúng.
Cơ quan điều tra;
Công an phường;
Viện kiểm sát;
Cơ quan nào sau đây được bảo lĩnh?
check_box UBND xã nơi bị can làm việc;
UBND xã nơi bị can có hộ khẩu thường trú.
UBND xã nơi bị can cư trú;
UBND xã nơi bị can sinh ra;
Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự?
check_box Công an phường.
Bộ đội biên phòng;
Hải quan;
Kiểm lâm;
Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự?
Bộ đội biên phòng;
Hải quan;
Kiểm lâm;
Thanh tra xây dựng.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự gồm quan hệ nào sau đây?
Cả a, b đều đúng.
Quan hệ giữa người bào chữa với Tòa án.
Quan hệ giữa người phạm tội và người bị hại trong việc bồi thường thiệt hại.
Quan hệ giữa người phạm tội với luật sư bào chữa trong việc thỏa thuận giá cả.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự là gi?
Cả a, b, c đều đúng.
là quan hệ giữa Tòa án với Cơ quan thi hành án hình sự.
là quan hệ giữa Viện kiểm sát với Tòa án.
là quan hệ xã hội giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự là gi?
Cả a, b, c đều đúng.
là quan hệ giữa Tòa án với với chủ thể đã thực hiện tội phạm.
là quan hệ giữa Viện kiểm sát với chủ thể đã thực hiện tội phạm.
là Quan hệ xã hội giữa Cơ quan điều tra với chủ thể đã thực hiện tội phạm.
Đối tượng nào sau đây bị áp dụng biện pháp áp giải?
check_box Bị can;
Bị hại;
Người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;
Người có quyền lợi,nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Đối tượng nào sau đây bị áp dụng biện pháp bảo lĩnh?
Bị can;
Người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp;
Người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang;
Người phạm tội tự thú.
Đối tượng nào sau đây bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú?
Bị can;
Người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp;
Người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang;
Người phạm tội tự thú.
Đối tượng nào sau đây bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú?
Bị cáo;
Người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp;
Người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang;
Người phạm tội tự thú.
Đối tượng nào sau đây bị áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm?
check_box Bị can, bị cáo;
Người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp;
Người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang;
Người phạm tội tự thú.
Đối tượng nào sau đây cần chứng minh trong vụ án hình sự?
check_box Cả a, b, c đúng.
Có hay không có hành vi phạm tội;;
Người thực hiện hành vi phạm tội;
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
Đối tượng nào sau đây cần chứng minh trong vụ án hình sự?
Cả a, b, c đúng.
Có hay không có hành vi phạm tội;;
Hậu quả của tội phạm;
Người thực hiện hành vi phạm tội;
Đối tượng nào sau đây được bảo lĩnh?
Anh của bị can đang điều trị bệnh tâm thần tại cơ sở chữa bệnh;
Bố của bị can đang chấp hành hình phạt tù;
Mẹ của bị can đang bị tạm giam về vụ án khác;
Vợ của bị can đang là Thẩm phán.
Đối tượng nào sau đây không bị áp dụng biện pháp áp giải?
check_box Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Bị can;
Bị cáo;
Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp;
Đối tượng nào sau đây không bị áp dụng biện pháp áp giải?
check_box Người làm chứng.
Bị can;
Bị cáo;
Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp;
Đối tượng nào sau đây không bị áp dụng biện pháp dẫn giải?
check_box Bị can, bị cáo;
Bị hại;
Cả a, b đúng.
Người bị kiến nghị khởi tố;
Đối tượng nào sau đây không bị áp dụng biện pháp dẫn giải?
Bị can, bị cáo;
Bị hại;
Người bị kiến nghị khởi tố;
Người làm chứng.
Đối tượng nào sau đây không bị áp dụng biện pháp dẫn giải?
check_box Bị can, bị cáo;
Bị hại;
Người bị tố giác;
Người làm chứng.
Đối tượng nào sau đây không bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh?
Bị can;
Bị cáo;
Người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;
Người phạm tội tự thú.
Đối tượng nào sau đây không thuộc đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự?
check_box Bị can đẹp hay xấu;
Cả a, b đúng.
Có hay không có hành vi phạm tội;;
Người thực hiện hành vi phạm tội;
Hoạt động thực nghiệm điều tra do người nào sau đây tiến hành?
check_box Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thủ trưởng cơ quan điều tra;
Viện trưởng Viện kiểm sát.
Hoạt động thực nghiệm điều tra do người nào sau đây tiến hành?
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thẩm phán.
Thủ trưởng cơ quan điều tra;
Hỏi cung được áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?
Bị can;
Bị cáo.
Người bị hại;
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
Kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án Tòa án cấp cao phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn là?
check_box 90 ngày.
45 ngày;
60 ngày;
75 ngày;
Kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án Tòa án tỉnh phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn là?
check_box 60 ngày;
45 ngày;
75 ngày;
90 ngày.
Khi thực hiện quyền công tố trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát có quyền gì sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Hủy bỏ những quyết định tố tụng không có căn cứ của Cơ quan điều tra;
Kháng nghị để Tòa án cấp trên hủy quyết định khởi tố của Tòa án cấp dưới;
Yêu cầu khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố của các cơ quan điều tra;
Khi thực hiện quyền công tố trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát không có quyền gì sau đây?
Hủy bỏ những quyết định tố tụng không có căn cứ của Cơ quan điều tra;
Hủy quyết định khởi tố vụ án của Hội đồng xét xử;
Khởi tố vụ án trong những trường hợp pháp luật quy định.
Yêu cầu khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố của các cơ quan điều tra;
Luật hình sự có những nguyên tắc nào dưới đây?
Bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng
Cả a, b, c đúng
Nguyên tắc suy đoán vô tội;
Nguyên tắc: Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
Luật hình sự có những nguyên tắc nào dưới đây?
Bảo đảm pháp chế XHCN trong tố tụng hình sự;
Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật
Cả a, b, c đúng
Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân
Luật tố tụng hình sự có các nhiệm vụ gì?
check_box Cả a, b, c đúng.
Bảo vệ chế độ XHCN, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công dân, tổ chức
Đấu tranh phòng và chống tội phạm
Giáo dục công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đấu tranh phòng ngừa tội phạm
Nếu vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại mà người bị hại lại tự nguyện rút đơn yêu cầu trong giai đoạn điều tra thì vụ án sẽ được giải quyết như thế nào?
check_box Đình chỉ điều tra;
Kết thúc điều tra (nếu điều tra xong) chuyển sang gia đoạn truy tố.
Tạm đình chỉ điều tra;
Vẫn tiến hành điều tra;
Nghĩa vụ chứng minh tội phạm trong tố tụng hình sự không thuộc đối tượng nào sau đây?
check_box Bị cáo
Cơ quan điều tra;
Cơ quan truy tố;
Cơ quan xét xử;
Nghĩa vụ chứng minh tội phạm trong tố tụng hình sự không thuộc đối tượng nào sau đây?
Cơ quan điều tra;
Cơ quan thi hành án hình sự.
Cơ quan truy tố;
Cơ quan xét xử;
Nghĩa vụ chứng minh tội phạm trong tố tụng hình sự thuộc đối tượng nào sau đây?
Cả a, b, c đúng
Cơ quan điều tra;
Cơ quan truy tố;
Cơ quan xét xử;
Người có độ tuổi tối thiểu nào sau đây được bảo lĩnh?
check_box 18.
15;
16;
17;
Người được bảo linh không phải cam đoan những gì sau đây?
check_box Không được bầu Cơ quan quyền lực.
Không bỏ trốn;
Không đe dọa nhân chứng, bị hại;
Không phạm tội;
Người nào sau đây có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm?
Bị cáo;
Bị hại;
Chánh án Tòa án cấp trên của Tòa án đã xét xử sơ thẩm.
Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm;
Người nào sau đây có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm?
Chánh án Tòa án cấp trên của Tòa án đã xét xử sơ thẩm.
Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm;
Kiểm sát viên đã thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm đó;
Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm;
Người nào sau đây có quyền quyết định áp giải?
check_box Thẩm phán chủ tọa phiên tòa;
Chánh tòa hình sự Tòa án cấp tỉnh.
Hội thẩm nhân dân;
Thư ký phiên tòa;
Người nào sau đây có quyền quyết định áp giải?
Cả a, b đúng;
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Trưởng công an phường.
Người nào sau đây có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh?
check_box Thẩm phán chủ tọa phiên tòa;
Chánh tòa hình sự Tòa án cấp tỉnh;
Điều tra viên.
Kiểm sát viên;
Người nào sau đây có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh?
check_box Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra;
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Trưởng công an phường.
Người nào sau đây có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh?
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thủ trưởng Cơ quan điều tra;
Trưởng công an phường.
Người nào sau đây có quyền ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú?
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Thẩm phán không phải chủ tọa phiên tòa;
Người nào sau đây có quyền ra quyết định bảo lĩnh?
Điều tra viên;
Hội thẩm nhân dân;
Kiểm sát viên;
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Người nào sau đây có quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh?
Điều tra viên;
Hội thẩm nhân dân;
Kiểm sát viên;
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Người nào sau đây có quyền ra quyết định thi hành án hình sự?
Chánh án tòa án đã xét xử giám đốc thẩm.
Chánh án tòa án đã xét xử phúc thẩm.
Chánh án tòa án đẫ xét xử sơ thẩm.
Chánh án tòa án đã xét xử tái thẩm.
Người nào sau đây có quyền ra quyết định thi hành án hình sự?
Chánh án tòa án đẫ xét xử sơ thẩm.
Thẩm phán chủ tọc phiên xét xử phúc thẩm.
Thẩm phán chủ tọc phiên xét xử sơ thẩm.
Viện trưởng Viện kiểm sát đã truy tố bị can.
Người nào sau đây có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và cơ quan có thẩm quyền khởi tố chỉ được khởi tố nếu có yêu cầu của người đó?
check_box Bị hại;
Đại diện của người phạm tội;
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
Nguyên đơn dân sự.
Người nào sau đây có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và cơ quan có thẩm quyền khởi tố chỉ được khởi tố nếu có yêu cầu của người đó?
Bị hại;
Đại diện của người phạm tội;
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
Người làm chứng.
Người nào sau đây được bảo lĩnh?
check_box Cả a, b, c đúng
Anh của bị can;
Bố của bị can;
Vợ của bị can;;
Người nào sau đây không có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm?
Bị cáo;
Bị hại;
Kiểm sát viên.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
Người nào sau đây không có quyền quyết định áp giải?
check_box Trưởng công an phường.
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa;
Người nào sau đây không có quyền quyết định kê biên tài sản?
check_box Chánh tòa hình sự Tòa án cấp tỉnh;
Cả b, c đúng.
Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;
Phó viện trưởng Viện kiểm sát các cấp;
Người nào sau đây không có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh?
Cả b, c đúng.
Chánh tòa hình sự Tòa án cấp tỉnh;
Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;
Phó viện trưởng Viện kiểm sát các cấp;
Người nào sau đây không có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh?
Cả b, c đúng.
Chánh tòa hình sự Tòa án cấp tỉnh;
Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp;
Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp;
Người nào sau đây không có quyền ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú?
Chánh án Tòa án các cấp;
Điều tra viên được phân công điều tra vụ án;
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp;
Người nào sau đây không được bảo lĩnh?
Anh của bị can;
Bạn gái của bị can đang là Điều tra viên
Bố của bị can;
Em của bị can;;
Nguồn của Luật tố tụng hình sự là những văn bản nào sau đây?
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Cả a, b, c đúng.
Hiến pháp 2013
Luật thi hành án hình sự 2010
Nguồn của Luật tố tụng hình sự là những văn bản nào sau đây?
Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Cả a, b, c đúng.
Hiến pháp 2013
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Nhận định nào dưới đây không đúng về Luật tố tụng hình sự?
bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành,
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong qua trình cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự;
là một chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam
là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam
Nhận định nào dưới đây không đúng về Luật tố tụng hình sự?
bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành,
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong qua trình cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự
là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy;
Nhận định nào sau đây đúng quy định về giới hạn xét xử của Hội đồng xét xử sơ thẩm?
Chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi đã bị Viện kiểm sát truy tố;
Có thể xét xử bị cáo về tội khác nặng hơn tội mà viện kiểm sát đã truy tố;.
Có thể xét xử cả những người đã tham gia phạm tội mà chưa bị truy tố;
Có thể xét xử các hành vi phạm tội chưa bị truy tố;
Nhận định nào sau đây đúng quy định về thành viên Hội đồng xét xử sơ thẩm?
check_box Một Thẩm phán chủ tọa và hai Hội thẩm nhân dân;
Một thẩm phán chủ tọa và hai Thẩm phán;
Một Thẩm phán chủ tọa và một Kiểm sát viên, một Hội thẩm nhân dân;.
Một Thẩm phán chủ tọa và một Thẩm phán, một Hội thẩm nhân dân;
Nhận định nào sau đây đúng quy định về thành viên Hội đồng xét xử sơ thẩm?
Chỉ khi khai mạc mới yêu cầu các thành viên Hội đồng xét xử có mặt đầy đủ ;
Chỉ khi tuyên án mới yêu cầu các thành viên Hội đồng xét xử có mặt đầy đủ;.
Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 hoặc 7 thành viên;
Thành viên Hội đồng xét xử phải có mặt đầy đủ trong suốt thời gian xét xử;
Nhận định nào sau đây đúng quy định về thành viên Hội đồng xét xử sơ thẩm?
Một Thẩm phán chủ tọa và bốn Hội thẩm nhân dân;.
Một Thẩm phán chủ tọa, ba Thẩm phán, một Hội thẩm nhân dân;
Một Thẩm phán chủ tọa, hai thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân;
Một thẩm phán chủ tọa, một Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân;
Nhận định nào sau đây đúng về biện pháp tạm giam?
Ba ngày tạm giam bằng một ngày tù;
Không phải tất cả bị can đều bị áp dụng tạm giam.
Là biện pháp cưỡng hình sự;
Người bị áp dụng phải cách ly xã hội tại trại giam;
Nhận định nào sau đây đúng với Luật tố tụng hình sự ?
Cả b, c đúng.
là một chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.
là một chế định pháp luật trong ngành luật hình sự của Việt Nam.
là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về hỏi cung?
check_box Điều tra viên có thể tự mình thêm, bớt hoặc sửa lời khai của bị can.
Do điều tra viên tiến hành;
Không được hỏi cung vào ban đêm;
Mỗi lần hỏi cung phải lập biên bản;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về hỏi cung?
Bị can chỉ phải ký vào trang cuối cùng của biên bản hỏi cung.
Do điều tra viên tiến hành;
Không được hỏi cung vào ban đêm;
Mỗi lần hỏi cung phải lập biên bản;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về hỏi cung?
Do điều tra viên tiến hành;
Hỏi cung được tiến hành từ trước khi khởi tố bị can.
Không được bức cung hoặc dùng nhục hình;
Không được hỏi cung vào ban đêm;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về hỏi cung?
Do cán bộ của Cơ quan điều tra tiến hành;
Không được bức cung hoặc dùng nhục hình;
Không được hỏi cung vào ban đêm;
Mỗi lần hỏi cung phải lập biên bản.
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về khám chỗ ở?
Không được khám vào ban ngày,
Phải có đại diện của chính quyền và hàng xóm chứng kiến;
Phải có mặt của người chủ hoặc thành viên đã thành niên trong gia đình trừ khi họ trốn;
Trước khi khám phải đọc lệnh của người có thẩm quyền;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về khám chỗ ở?
Không được khám vào ban đêm (trừ trường hợp không thể trì hoãn được).
Phải có đại diện của chính quyền và hàng xóm chứng kiến;
Trong khi khám những người là khách có thể tự rời đi nơi khác;
Trước khi khám phải đọc lệnh của người có thẩm quyền;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về khám chỗ ở?
Để đảm bảo hiệu quả có thể tiến hành khám trước khi có lệnh khám;
Không được khám vào ban đêm,
Phải có đại diện của chính quyền và hàng xóm chứng kiến;
Phải có mặt của người chủ hoặc thành viên đã thành niên trong gia đình trừ khi họ trốn;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về khám người?
check_box Nếu không có người cùng giới thì khác giới khám cũng được;
Khám người phải đọc lệnh của người có thẩm quyền;
Trước khi khám phải yêu cầu họ tự đưa ra đồ vật, tài liệu;
Việc khám người phải có người cùng giói chứng kiến.
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về khám người?
check_box Việc khám người không nhất thiết phải có người cùng giới chứng kiến.
Khám người phải đọc lệnh của người có thẩm quyền;
Nếu không có người cùng giới thực thi nhiệm vụ thì khác giới khám cũng được;
Trước khi khám phải yêu cầu họ tự đưa ra đồ vật, tài liệu;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về nhận dạng?
check_box Nếu có nhiều người nhận dạng phải cho họ bàn bạc với nhau trước;
Đối tượng đưa ra nhận dạng là người, vật, ảnh;
Số lượng đối tượng ít nhất phải là 3 (Trừ nhận dạng tử thi);
Việc nhận dạng phải được lập thành biên bản.
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về nhận dạng?
check_box Số lượng đối tượng ít nhất phải là 2 (Trừ nhận dạng tử thi);
Đối tượng đưa ra nhận dạng là người, vật, ảnh;
Nếu có nhiều người nhận dạng thì không cho họ tiếp xúc nhau;
Việc nhận dạng phải được lập thành biên bản.
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về xem xét dấu vết trên thân thể?
check_box Người bi xem xét là người đã chết hoặc còn sống;
Người bị xem xét là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị hại, nhân chứng;
Phải có người cùng giới chứng kiến.
Phải do người cùng giới tiến hành;
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về xem xét dấu vết trên thân thể?
Do người cùng giới hoặc khác giới tiến hành;
Người bị xem xét là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị hại, nhân chứng;
Người bi xem xét là người còn sống;
Phải có người cùng giới chứng kiến.
Nhận định nào sau đây không đúng quy định về xem xét dấu vết trên thân thể?
Do người cùng giới tiến hành;
Không nhất thiết phải có người cùng giới chứng kiến.
Người bị xem xét là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị hại, nhân chứng;
Người bi xem xét là người còn sống;
Nhận định nào sau đây không đúng về Biện pháp ngăn chặn?
Là biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự;
Là biện pháp điều tra;
Là biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Là biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội;
Nhận định nào sau đây không đúng về Biện pháp ngăn chặn?
Biện pháp áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố;
Biện pháp cưỡng chế hình sự;
Biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội;
Nhận định nào sau đây không đúng về biện pháp tạm giam?
check_box Có thể áp dụng đối với cả người phạm tội quả tang;
Áp dụng đối với bị can, bị cáo;
Chỉ những người có thẩm quyền mới được ra quyết định tạm giam.
Là biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự;
Nhận định nào sau đây không đúng về biện pháp tạm giam?
check_box Tất cả bị can đều bị áp dụng tạm giam.
Là biện pháp cưỡng trong tố tụng hình sự;
Một ngày tạm giam bằng một ngày tù;
Người bị áp dụng phải cách ly xã hội tại trại tạm giam;
Nhận định nào sau đây không đúng về biện pháp tạm giam?
Không phải tất cả bị can đều bị áp dụng tạm giam.
Là biện pháp cưỡng trong tố tụng hình sự;
Một ngày tạm giam bằng một ngày tù;
Người bị áp dụng phải cách ly xã hội tại trại giam;
Nhận định nào sau đây không đúng với thủ tục phúc thẩm?
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi truyên án.
Chỉ những bản án sơ thẩm xét xử sai mới xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;
Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm là tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án đã xét xử sơ thẩm;
Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án xét xử sơ thẩm đều có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;
Nhận định nào sau đây không đúng với thủ tục phúc thẩm?
check_box Mọi vụ án đều phải được xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi truyên án.
Tất cả các bản án sơ thẩm sau khi tuyên thì bị cáo đều có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm;
Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm là tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án đã xét xử sơ thẩm;
Nhận định nào sau đây không đúng với thủ tục phúc thẩm?
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi truyên án.
Chỉ những bản án sơ thẩm xử bị cáo quá nặng mới được xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;
Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm là Tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án đã xét xử sơ thẩm;
Viện kiểm sát cấp trên so với Tòa án xét xử sơ thẩm đều có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;
Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra vụ án hình sự bao gồm nhiệm vụ nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Xác định nguyên nhân và điều kiện phạm tội;
Xác định thiệt hại do tội phạm gây ra;
Xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội;
Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra vụ án hình sự bao gồm nhiệm vụ nào sau đây?
Cả a, b đúng;
Xác định hình phạt áp dụng đối với người phạm tội.
Xác định thiệt hại do tội phạm gây ra;
Xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội;
Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra vụ án hình sự không bao gồm nhiệm vụ nào sau đây?
Xác định nguyên nhân và điều kiện phạm tội;
Xác định thiệt hại do tội phạm gây ra;
Xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội;
Xác định trai giam để người phạm tội chấp hành.
Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra vụ án hình sự không bao gồm nhiệm vụ nào sau đây?
Xác định hình phạt áp dụng đối với người phạm tội.
Xác định nguyên nhân và điều kiện phạm tội;
Xác định thiệt hại do tội phạm gây ra;
Xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội;
Những trương hợp nào sau đây không được hoãn chấp hành hình phạt tù?
check_box Người bị kết án đang bị nghiện ma túy.
Người bị kết án bị ốm nặng có giấy chứng nhận của bác sĩ,
Người bị kết án các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng là lao động duy nhất trong gia đình, nếu chấp hành hình phạt tù thì gia đình gặp khó khăn đặc biệt
Người bị kết án là phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Những trương hợp nào sau đây không được hoãn chấp hành hình phạt tù?
Người bị kết án bị ốm nặng có giấy chứng nhận của bác sĩ,
Người bị kết án các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng là lao động duy nhất trong gia đình, nếu chấp hành hình phạt tù thì gia đình gặp khó khăn đặc biệt
Người bị kết án đang chuẩn bị làm đám cưới.
Người bị kết án là phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Phương pháp điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự là gì?
Cả a, b, c đúng
Phương pháp ghi nhận
Phương pháp phối hợp
Phương pháp quyền uy
Phương pháp điều chỉnh nào sau đây không phải của ngành luật tố tụng hình sự ?
Phương pháp ghi nhận
Phương pháp phối hợp
Phương pháp quyền uy
Phương pháp thỏa thuận
Quá trình chúng minh gồm giai đoạn nào sau đây?
check_box Kiểm tra chứng cứ;
Cả a, b đúng.
Đấu giá chứng cứ;
Xắp xếp chứng cứ;
Quá trình chúng minh gồm những giai đoạn nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Đánh giá chứng cứ;
Kiểm tra chứng cứ;
Thu thập chứng cứ;
Quá trình chúng minh không gồm giai đoạn nào sau đây?
Đánh giá chứng cứ.
Kiểm tra chứng cứ;
Thu thập chứng cứ;
Tiêu hủy chứng cứ;
Quá trình chúng minh không gồm những giai đoạn nào sau đây?
Cả a, b đúng.
Kiểm tra chứng cứ;
Phân loại chứng cứ;
Thu thập chứng cứ;
Quá trình chúng minh không gồm những giai đoạn nào sau đây?
check_box Đấu giá chứng cứ;
Cả a, b đúng.
Đánh giá chứng cứ;
Thu thập chứng cứ;
Quá trình chúng minh không gồm những giai đoạn nào sau đây?
Cả b, c đúng.
Phân loại chứng cứ;
Thu thập chứng cứ;
Xắp xếp chứng cứ;
Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm không bao gồm những quyền nào sau đây?
check_box Hủy bản án sơ thẩm và trực tiếp điều tra lại vụ án.
Hủy bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ để xét xử sơ thẩm lại;
Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm ;
Sửa bản án sơ thẩm;
Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm không bao gồm những quyền nào sau đây?
Hủy bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ để xét xử sơ thẩm lại;
Hủy bản án sơ thẩm và kháng nghi theo thủ tục giám đốc thẩm.
Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm ;
Sửa bản án sơ thẩm;
Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm không bao gồm những quyền nào sau đây?
Hủy bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ để xét xử sơ thẩm lại;
Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm ;
Sửa bản án sơ thẩm;
Xét xử sơ thẩm lại.
Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm không bao gồm những quyền nào sau đây?
Hủy bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ để xét xử sơ thẩm lại;
Hủy bản án sơ thẩm và khởi tố bị cáo về tội khác.
Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm ;
Sửa bản án sơ thẩm;
Quyết định thi hành án phạt tù phải được gửi cho đối tượng nào sau đây?
Cả a, b, c đều đúng.
Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh
Người phải thi hành án.
Trại giam nơi người chấp hành án đang bị tạm giam.
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có những cơ quan tố tụng hình sự nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Cơ quan điều tra hình sự;
Tòa án
Viện kiểm sát
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan tiến hành tố tụng hình sự?
check_box Trại giam.
Cơ quan điều tra hình sự;
Tòa án;
Viện kiểm sát;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan tiến hành tố tụng hình sự?
Cơ quan điều tra hình sự;
Cơ quan thi hành án hình sự.
Tòa án;
Viện kiểm sát;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
check_box Thẩm phán;
Bị cáo
Người bị hại
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Cả b, c đúng.
Kiểm sát viên;
Người bị hại;
Người dịch thuật;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Bị cáo
Người bị hại
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Thư ký phiên tòa;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Bị can
Hội thẩm nhân dân;
Người giám định
Người phiên dịch
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Cả b, c đúng.
Điều tra viên;
Người bị hại;
Người dịch thuật;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Bị cáo
Kiểm sát viên;
Người bị hại
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Hội thẩm nhân dân;
Người bị hại;
Người dịch thuật;
Người làm chứng.
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Cả b, c đúng.
Người bị hại;
Người dịch thuật;
Thẩm phán;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Cả b, c đúng.
Hội thẩm nhân dân;
Người bị hại;
Người dịch thuật;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Bị cáo
Hội thẩm nhân dân;
Người bị hại
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Hội thẩm nhân dân.
Người bị hại;
Người chứng kiến;
Người dịch thuật;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tham gia tố tụng hình sự?
Cả b, c đúng.
Người bị hại;
Người dịch thuật;
Thư ký Tòa án;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tiến hành tố tụng hình sự?
check_box Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự.
Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử;
Thẩm phán là thành viên Hội đồng xét xử nhưng không phải chủ tọa;
Thư ký phiên tòa;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tiến hành tố tụng hình sự?
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thư ký phiên tòa;
Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự.
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tiến hành tố tụng hình sự?
Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử;
Người giám định
Thẩm phán;
Thư ký phiên tòa
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây không phải là người tiến hành tố tụng hình sự?
Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử;
Người bào chữa
Thẩm phán;
Thư ký phiên tòa;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây là người tham gia tố tụng hình sự?
check_box Người bào chữa;
Cả a, b đúng.
Kiểm sát viên
Thẩm phán;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây là người tham gia tố tụng hình sự?
check_box Bị can;
Cả a, b đúng.
Điều tra viên;
Kiểm sát viên
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây là người tham gia tố tụng hình sự?
Bị can;
Cả a, b, c đúng
Người bị hại
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây là người tham gia tố tụng hình sự?
Bị can;
Cả a, b, c đúng
Người bào chữa;
Người bị hại
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây là người tiến hành tố tụng hình sự?
check_box Cả a, b, c đúng
Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử;
Thẩm phán;
Thư ký phiên tòa
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 người nào dưới đây là người tiến hành tố tụng hình sự?
Cả a, b, c đúng
Chánh án Tòa án tỉnh BG;
Thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh BG
Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh BG;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, chứng cứ là?
Cả a, b, c đúng.
Được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội;
Được thu thập theo trình tự, thủ tục do luật định;
Những gì có thật;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan tiến hành tố tụng hình sự?
Cơ quan điều tra hình sự công an tỉnh NB;
Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh NB.
Tòa án nhân dân tỉnh NB;
Viện kiểm sát quân sự quân khu 2;
Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan tiến hành tố tụng hình sự?
Cả a, b, c đúng.
Cơ quan cảnh sát giao thông;
Trai giam;
Trại tạm giam;
Thời hạn điều tra vụ án đối với tội đặc biệt nghiêm trọng là?
4 tháng;
5 tháng;
6 tháng;
7 tháng.
Thời hạn điều tra vụ án đối với tội ít nghiêm trọng là?
check_box 2 tháng;
1 tháng;
3 tháng;
4 tháng.
Thời hạn điều tra vụ án đối với tội nghiêm trọng là?
1 tháng;
2 tháng;
3 tháng;
4 tháng.
Thời hạn điều tra vụ án đối với tội rất nghiêm trọng là?
check_box 4 tháng.
1 tháng;
2 tháng;
3 tháng;
Thời hạn điều tra vụ án được tính từ ngày nào sau đây?
check_box Ngày có quyết định khởi tố vụ án;
Ngày bắt được bị can;
Ngày bị can đầu thú
Ngày thực hiện hành vi phạm tội;
Thời hạn điều tra vụ án được tính từ ngày nào sau đây?
Ngày có quyết định khởi tố vụ án;
Ngày gười phạm tội đầu thú;
Ngày phát hiện tội phạm;
Ngày Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án.
Thời hạn tạm giam để điều tra vụ án đối với tội đặc biệt nghiêm trọng là?
check_box 4 tháng;
2 tháng;
6 tháng;
8 tháng.
Thời hạn tạm giam để điều tra vụ án đối với tội ít nghiêm trọng là?
1 tháng;
2 tháng;
3 tháng;
4 tháng.
Thời hạn tạm giam để điều tra vụ án đối với tội nghiêm trọng là?
check_box 3 tháng;
1 tháng;
2 tháng;
4 tháng.
Thời hạn tạm giam để điều tra vụ án đối với tội rất nghiêm trọng là?
2 tháng;
4 tháng;
6 tháng;
8 tháng.
Thời hạn tạm giam tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội đặc biệt nghiêm là?
12 tháng;
16 tháng;
20 tháng;
24 tháng.
Thời hạn tạm giam tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội ít nghiêm là?
check_box 3 tháng;
5 tháng;
7 tháng;
9 tháng.
Thời hạn tạm giam tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội nghiêm là?
12 tháng.
5 tháng;
7 tháng;
9 tháng;
Thời hạn tạm giam tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội rất nghiêm là?
12 tháng.
5 tháng;
7 tháng;
9 tháng;
Thời hạn tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia là?
check_box 24 tháng.
12 tháng;
16 tháng;
20 tháng;
Thời hạn tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội ít nghiêm trọng là?
4 tháng;
5 tháng;
6 tháng;
7 tháng.
Thời hạn tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội nghiêm trọng là?
5 tháng;
6 tháng;
7 tháng;
8 tháng.
Thời hạn tối đa để điều tra vụ án (tính cả ra hạn) đối với tội rất nghiêm trọng là?
check_box 12 tháng;
10 tháng;
14 tháng.
8 tháng;
Tòa án cấp huyện đã xét xử sơ thẩm thì Tòa án cấp nào có quyền quyền xét xử theo thủ tục phúc thẩm?
Tòa án cấp cao;
Tòa án cấp huyện (huyện khác);
Tòa án cấp tỉnh;
Tòa án tối cao.
Tòa án cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm thì Tòa án cấp nào có quyền quyền xét xử theo thủ tục phúc thẩm?
Cả a, c đúng.
Tòa án cấp cao;
Tòa án cấp tỉnh (tỉnh khác);
Tòa án tối cao;
Tội phạm nào sau đây không thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện?
Tội giết người.
Tội ít nghiêm trọng;
Tội nghiêm trọng;
Tội rất nghiêm trọng;
Tội phạm nào sau đây không thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện?
Tội đặc biệt nghiêm trọng.
Tội ít nghiêm trọng;
Tội nghiêm trọng;
Tội rất nghiêm trọng;
Trình khởi tố vụ án hình sự không bao gồm những bước nào sau đây?
Kiểm tra, xác minh các tin tức về tội phạm;
Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự
Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
Xin ý kiến của Viện kiểm sát có quyền phê chuẩn;
Trình khởi tố vụ án hình sự không bao gồm những bước nào sau đây?
Kiểm tra, xác minh các tin tức về tội phạm;
Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự
Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
Triệu tập và hỏi cung bị can;
Trình khởi tố vụ án hình sự không bao gồm những bước nào sau đây?
Họp 3 ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án để thống nhất;
Kiểm tra, xác minh các tin tức về tội phạm;
Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự
Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
Trình khởi tố vụ án hình sự không gồm những bước nào sau đây?
check_box Quyết định truy tố bị can.
Kiểm tra xác minh các tin tức về tội phạm;
Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự ;
Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
Trình tự xét xử sơ thẩm không bao gồm thủ tục nào sau đây?
check_box Nhận đơn kháng cáo.
Khai mạc phiên tòa;
Nghị án và tuyên án;
Tranh tụng;
Trong giai đoạn truy tố Viện kiểm sát có những quyền nào sau đây/
check_box Yêu cầu Tòa án cho ý kiến về vụ án để truy tố;
Quyết định truy tố bị can.
Tạm đình hoặc đình chỉ vụ án;
Trả hồ sơ điều tra bổ sung;
Trừ những vụ án liên quan đến bí mật quân sự thì vụ án nào sau đây không thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự?
Người dân giết người dân bên ngoài đơn vị quân đội nhưng nạn nhân chạy vào trong đơn vị quân đội thì chết;
Người dân hiếp quân nhân;
Người dân phá hủy tài sản của quân đội.
Quân nhân cướp tài sản của người dân;
Trừ những vụ án liên quan đến bí mật quân sự, không xảy ra trong đơn vị quân đội thì vụ án nào sau đây thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự?
Người dân cố ý gây thương tích cho quân nhân.
Người dân cướp tài sản của bố quân nhân;
Người dân giết con của quân nhân;
Người dân hiếp vợ của quân nhân;
Từ khi thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến nay Nhà nước đã ban hành được mấy Bộ luật tố tụng hình sự (không kể sửa đổi, bổ sung)?
2
3
4
5
Việc đặt tiền để bảo đảm thực hiện những nghĩa vụ nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Có mặt khi được triệu tập;
Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
Không đe dọa nhân chứng, bị hại;
Việc đặt tiền không phải để bảo đảm thực hiện những nghĩa vụ nào sau đây?
Có mặt khi được triệu tập;
Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
Không đe dọa nhân chứng, bị hại;
Không được bầu Cơ quan quyền lực.
Việc khám nghiệm tử thi do người nào sau đây tiến hành?
check_box Điều tra viên;
Bác sĩ pháp y;
Kiểm sát viên;
Thẩm phán.
Việc khám nghiệm tử thi do người nào sau đây tiến hành?
Bác sĩ pháp y;
Điều tra viên;
Kiểm sát viên;
Thủ trưởng cơ quan điều tra..

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập