. “Chiến lược xoay vòng” (Rotation Strategy) là:
check_box Sự chuyển hướng từ một nhóm ngành này sang một nhóm khác dựa vào các chu kỳ kinh doanh
Sự phân biệt các ngành có ý nghĩa tương đối do các doanh nghiệp trong mỗi ngành đều cố gắng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ
Tăng trưởng kinh tế xuất hiện khi GDP tăng trưởng, năng lực sản xuất của xã hội tăng lên, thu hút thêm nhiều công ăn việc làm, đời sống được cải thiện
Tỷ suất lợi nhuận của mỗi ngành biến động theo thời gian
. Thị trường tài chính bao gồm:
Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ
Thị trường hối đoái và thị trường vốn
Thị trường thuê mua và thị trường bảo hiểm
Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
“Investors” là từ dùng để nói đến các nhà đầu tư:
Cá nhân
Dài hạn
Ngắn hạn
Tổ chức
Bản thông cáo của tổ chức phát hành khi thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng gọi là
Bản cáo bạch
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Phương án phát hành
Thuyết minh tài chính
Báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng KHÔNG bao gồm:
Bản cáo bạch
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Biên độ dao động giá đối với trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày không hưởng quyền hoặc trả cổ tức bằng tiền với giá trị số tiền lớn hơn hoặc bằng giá bình quân gia quyền của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền trên UpCoM là:
10%
15%
40%
7%
Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:
Bộ tài chính quy định.
Ngân hàng Nhà nước quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán quy định.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.
Biên độ giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới trên thị trường UpCoM:
10%
15%
40%
7%
Biên độ giao động giá trên thị trường UpCoM:
10%
15%
40%
7%
Các chỉ số sau đây, chỉ số nào được tính theo chỉ số giá bình quân Paasche:
DAX (Đức)
FTSE 100 (Anh)
KOSPI (Hàn quốc)
S&P 500 (Mỹ)
Các chỉ số sau đây, chỉ số nào được tính theo chỉ số giá bình quân Paasche:
DAX (Đức)
FTSE 100 (Anh)
KOSPI (Hàn quốc)
S&P 500 (Mỹ)
Các dịch vụ liên quan tới mở tài khoản lưu ký chứng khoán KHÔNG gồm:
check_box Thực hiện quyền người sở hữu
Chuyển khoản chứng khoán
Ký gửi chứng khoán
Rút chứng khoán
Các điều kiện để trở thành nhà tạo lập thị trường
Đội ngũ nhân viên
Quy mô vốn
Quy mô vốn, đội ngũ nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật
Quy mô vốn, đội ngũ nhân viên, sự am hiểu về thị trường
Các điều kiện khác không đổi, giá trái phiếu giảm khi:
giá của trái phiếu không phụ thuộc vào lãi suất của thị trường.
lãi suất thị trường giảm.
lãi suất thị trường không thay đổi.
lãi suất thị trường tăng.
Các điều kiện không đổi, giá trái phiếu tăng khi:
giá trái phiếu không phụ thuộc vào lãi suất thị trường.
lãi suất thị trường giảm.
lãi suất thị trường không đổi.
lãi suất thị trường tăng.
Các nguyên tắc cơ bản sau, nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc của họạt động tư vấn đầu tư chứng khoán
check_box Ưu tiên khách hàng
Không đảm bảo chắc chắn về giá trị chứng khoán
Không được dụ dỗ, mời chào khách hàng mua hay nán một loại chứng khoán nào đó
Luôn nhắc nhở khách hàng rằng những lời tư vấn của mình dựa trên cơ sở phân tích
Các nhà phân tích kỹ thuật thường ít quan tâm đến:
check_box báo cáo tài chính.
biến động giá chứng khoán.
giá chứng khoán.
giá tham chiếu của cổ phiếu.
Các phiên giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thực hiện vào:
Các buổi chiều trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.
Các ngày thứ bảy, chủ nhật.
Các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.
Tất cả các ngày trong tuần.
Các tổ chức đặc biệt sau đây được mở tài khoản trực tiếp tại Trung tâm lưu ký ở Việt nam
check_box Ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước, trung tâm lưu ký các nước.
Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước.
Kho bạc Nhà nước, trung tâm lưu ký các nước, công ty chứng khoán.
Ngân hàng thương mại, nhà đầu tư có tổ chức, kho bạc Nhà nước.
Các yêu cầu sau, yêu cầu nào KHÔNG phải là yêu cầu đối với hoạt động tự doanh chứng khoán của CTCK
check_box Bảo mật thông tin của khách hàng
Góp phần bình ổn thị trường
Tách biệt quản lý
Ưu tiên khách hàng
Căn cứ vào hình thức tổ chức của thị trường, thị trường chứng khoán được chia làm:
Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu
Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần
Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Thị trường tập trung và OTC
Căn cứ vào sự luân chuyển của vốn, thị trường chứng khoán được chia làm:
Thị trường cổ phiếu và thị trường nợ
Thị trường nợ và thị trường trái phiếu
Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Thị trường tập trung và thị trường OTC
Câu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG
check_box Rủi ro là biến cố không thể khắc phục
Rủi ro có thể được chia thành hai loại: Rủi ro có hệ thống và rủi ro phi hệ thống
Rủi ro của tài sản càng cao khi phương sai và độ lệch chuẩn có giá trị càng cao
Rủi ro được xem là một biến cố không chắc chắn, là khả năng xảy ra những biến cố không lường trước được.
Câu nào sau đây đúng với QĐT đóng
check_box Chứng chỉ của quỹ được niêm yết và giao dịch trên SGDCK
Giá mua được xác định bằng cung cầu trên thị trường
QĐT mua lại chứng chỉ quỹ đã phát hành
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành thay đổi
Câu nào sau đây đúng với QĐT mở
check_box Giá mua bằng NAV cộng với phí giao dịch
Chứng chỉ của quỹ được niêm yết và giao dịch trên SGDCK
QĐT không mua lại chứng chỉ quỹ đã phát hành
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành không thay đổi
Chi phí hoạt động trong năm chia cho giá trị tài sản ròng trung bình của quỹ là
check_box Tỷ lệ chi phí
Tỷ lệ chiết khấu
Tỷ lệ doanh thu
Tỷ lệ lợi nhuận
Chỉ số giá bình quân gia quyền, lấy quyền số là khối lượng thời kỳ báo cáo là
Chỉ số giá bình quân giản đơn
Chỉ số giá Fisher
Chỉ số giá Laspeyres
Chỉ số giá Paascher
Chỉ số giá bình quân gia quyền, lấy quyền số là khối lượng thời kỳ gốc là:
Chỉ số giá bình quân giản đơn
Chỉ số giá Fisher
Chỉ số giá Laspeyres
Chỉ số giá Paascher
Chỉ số giá chứng khoán được xây dựng phải tuân thủ nguyên tắc: I. lựa chọn phương pháp xây dựng chỉ số phù hợp với mục đích, và đặc điểm của thị trường II. chọn rổ hàng hóa đại diện để phản ánh sự biến động chính xác của các chứng khoán trên thị trường III. Đảm bảo tất cả chứng khoán có trên thị trường phải được đưa vào để tính chỉ số IV. Chọn rổ hàng hóa theo tính chất ngẫu nhiên
I và II
I và III
I và IV
II
Chỉ số giá chứng khoán không có sự tham gia của quyền số là:
Chỉ số giá bình quân giản đơn
Chỉ số giá Fisher
Chỉ số giá Laspeyres
Chỉ số giá Paascher
Chỉ số giá cổ phiếu là
Thông tin thể hiện giá chứng khoán bình quân hiện tại
Thông tin thể hiện giá chứng khoán bình quân hiện tại so với giá bình quân thời kỳ gốc đã chọn
Thông tin thể hiện giá chứng khoán bình quân hiện tại so với giá bình quân thời kỳ ngay trước đó
Thông tin thể hiện giá chứng khoán hiện tại so với giá thời kỳ gốc đã chọn
Chỉ số Nikkei là chỉ số tổng hợp cổ phiếu với quyền số giá cả của
225 cổ phiếu niêm yết thuộc SGDCK Osaka
225 cổ phiếu niêm yết thuộc SGDCK Tokyo
225 cổ phiếu thuộc Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và 250 cổ phiếu thuộc Sở giao dịch Osaka
250 cổ phiếu thuộc Sở giao dịch Osaka
Chỉ số VN index được tính toán theo phương pháp
Chỉ số giá bình Chỉ số giá Passcher quân giản đơ
Chỉ số giá Fisher
Chỉ số giá Layspeyres
Chỉ số giá Passcher
Chỉ số VN30 là chỉ số được tính dựa trên
Cổ phiếu của 30 công ty có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu ngành tài chính, viễn thông và dịch vụ
Tất cả các cổ phiếu đang được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Tất cả các cổ phiếu đang được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
Chính phủ và chính quyền địa phương phát hành loại chứng khoán nào
Chứng chỉ quỹ
Cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi
Trái phiếu
Cho vay ký quỹ là hình thức CTCK
check_box Cấp tín dụng cho khách hàng của mình để họ mua chứng khoán và sử dụng chứng khoán đó làm vật thế chấp cho khoản vay đó
Cam kết mua lại số chứng khoán đã bán cho nhà đầu tư vào thời gian nhất định trong tương lai
Cấp tín dụng cho khách hàng trong thời gian tiền chưa về tài khoản của khách hàng
Cho khách hàng vay chứng khoán
Chủ thể phát hành chứng khoán trên thị trường bao gồm :
Các cá nhân
Chính phủ
Chính phủ, Quỹ đầu tư và Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Chủ thể tham gia vào giao dịch cầm cố chứng khoán KHÔNG gồm:
check_box Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Bên cầm cố
Bên nhận cầm cố
Thành viên lưu ký
Chức năng cơ bản của CTCK là
check_box Cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch (thông qua hệ thống khớp giá hoặc khớp lệnh)
Cung cấp dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế
Cung cấp dịch vụ thuê kho két
Cung cấp vốn tín dụng ngắn hạn cho doanh nghiệp
Chức năng cơ bản của thị trường tài chính là:
Dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn
Giảm rủi ro cho các chứng khoán
Giảm tính thanh khoản cho các tài sản tài chính
Hình thành giá các tài sản phi tài chính
Chức năng của nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC là:
Duy trì tính linh hoạt của thị trường đối với một loại chứng khoán khi chứng khoán đó được phát hành ra thị trường.
Giám sát thị trường
Quản lý đăng ký hoạt động cho các thành viên
Ra quyết định các chứng khoán nào được đăng ký giao dịch trên OTC
Chứng khoán được lưu ký phải là chứng khoán
check_box hợp lệ, không bị hư hỏng và không thuộc loại bị cấm trao đổi.
của tất cả các tổ chức phát hành
do Chính phủ phát hành
do định chế tài chính phát hành
Chứng khoán được phép giao dịch là chứng khoán có trên:
check_box Tài khoản chứng khoán giao dịch.
Tài khoản chứng khoán cầm cố.
Tài khoản chứng khoán chờ niêm yết.
Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán đã giao dịch.
Chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC có độ rủi ro …… so với các chứng khoán niêm yết trên SGDCK:
Bằng
Cao hơn
Không so sánh được
Thấp hơn
Chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC là:
chứng khoán có độ rủi ro thấp hơn chứng khoán niêm yết trên SGDC
chứng khoán của các công ty cổ phần nội bộ
chứng khoán của các công ty lớn
chứng khoán đáp ứng yêu cầu tài chính tối thiểu của thị trường OTC
Chứng khoán ký gửi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ở Việt nam được phân loại thành:
check_box chứng khoán tự do chuyển nhượng và chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng).
chứng khoán công ty quy mô vốn lớn và chứng khoán công ty quy mô vốn nhỏ.
chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.
chứng khoán tính thanh khoản cao và chứng khoán tính thanh khoản thấp.
Chuyển khoản chứng khoán chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:
check_box khi có lệnh của chủ tài khoản kèm theo các tài liệu chứng minh cho những yêu cầu chuyển khoản.
khi có lệnh của chủ tài khoản.
khi có yêu cầu của công ty chứng khoán.
khi có yêu cầu của tổ chức phát hành.
Cơ chế xác lập giá chứng khoán chủ yếu trên thị trường OTC là:
Đấu giá tập trung
Khớp lệnh cuối phiên giao dịch
Khớp lệnh đầu phiên giao dịch
Thương lượng, thỏa thuận
Cổ phiếu của công ty A được chi trả cổ tức hiện tại là 3.000 đồng. Biết giá hiện tại của cổ phiếu là 60.000 đồng, tỷ lệ lợi tức yêu cầu là 15%. Xác định tốc độ tăng trưởng cổ tức của cổ phiếu (giả định cổ tức tăng trưởng đều qua các năm).
10%.
11%.
9%.
9,5%.
Cổ phiếu phổ thông có thời hạn bao nhiêu?
Bằng tuổi đời công ty.
Ghi trên cổ phiếu.
Thông thường 50 năm.
Vĩnh viễn.
Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu:
chưa được đăng ký.
được chia cổ tức.
được chính tổ chức phát hành mua lại.
người sở hữu có quyền biểu quyết.
Cổ phiếu quỹ:
check_box Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
Được chia cổ tức
Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành
Người sở hữu có quyền biểu quyết
Cổ phiếu từ do chuyển nhượng (Free-float) là:
số cổ phiếu đã phát hành
số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường
số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường trừ đi số cổ phiếu bi hạn chế chuyển nhượng
số cổ phiếu do các đông chiến lược nắm giữ
Cổ phiếu X có mức tăng trưởng g = 0, cổ tức nhận được hàng năm là 2.000 đồng. Với mức tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 10%/năm thì giá cổ phiếu X được xác định là:
10.000 đồng
15.000 đồng.
20.000 đồng.
25.000 đồng.
Cổ phiếu X có tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng không đổi theo các nhà phân tích chứng khoán là 8%/năm. Cổ tức được trả trong lần gần nhất là 2 USD. Nếu nhà đầu tư có ý định bán cổ phiếu đi sau khi đã nhận cổ tức của năm thì phải bán với giá bao nhiêu biết rằng tỷ lệ sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư là 12%/năm?
54 USD.
55 USD.
58 USD.
58,32 USD.
Cơ quan nào dưới đây là Cơ quan quản lý Nhà nước về Thị trường chứng khoán
check_box Bộ Tài chính
Công ty chứng khoán
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Cơ quan nào dưới đây thực hiện chức năng quản lý thông qua việc ban hành hoặc đề nghị các cơ quan cấp trên như Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản pháp luật định hướng và điều tiết hoạt động của thị trường
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Ngân hàng thương mại
Sở giao dịch chứng khoán
Ủy ban chứng khoán
Cơ quan quản lý chứng khoán ra đời sớm nhất trên thế giới:
check_box UBCK Mỹ (SEC)
UBCK Anh
UBCK Bỉ
UBCK Canada
Cơ quan quản lý Nhà nước cao nhất trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam
Bộ Tài chính
Ngân hàng Nhà nước
Sở giao dịch
Ủy ban chứng khoán
Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam là:
Ban thanh tra
Trung tâm giao dịch chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Công khai thông tin về thị trường chứng khoán phải thỏa mãn các yêu cầu ngoại trừ:
Chính xác
Dễ tiếp cận
Kịp thời
Ưu tiên khách hàng
Công ty A được phép phát hành 70.000 cổ phiếu. Hiện nay công ty phát hành được 60.000 cổ phiếu, trong đó có 10.000 cổ phiếu ngân quỹ. Số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay của công ty là:
40.000 cổ phiếu.
50.000 cổ phiếu.
60.000 cổ phiếu.
70.000 cổ phiếu.
Công ty chứng khoán tham gia vào thị trường với tư cách là nhà đầu tư có tổ chức thông qua nghiệp vụ:
Bảo lãnh phát hành
Môi giới
Tự doanh
Tư vấn
Công ty cổ phần bắt buộc phải có:
cổ phần phổ thông.
cổ phần ưu đãi hoàn vốn.
cổ phần ưu đãi tích lũy.
cổ phần ưu đãi.
Công ty định phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu thường. Nếu điều này xảy ra thực sự thì:
không ảnh hưởng đến sự nắm giữ của các cổ đông hiện có.
tài sản của công ty giảm.
vốn chủ sở hữu tăng.
vốn nợ của công ty tăng.
Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?
1%.
1,3%.
2%.
2,3%.
Công việc của nhà định giá là xác định giá trị nào trong các giá trị sau đây?
Giá trị phá sản.
Giá trị sổ sách.
Giá trị thanh lý.
Giá trị thực.
CTCK ở Việt Nam được thành lập dưới hình thức:
check_box Công ty TNHH, Công ty cổ phần
Công ty cổ phần
Công ty tư nhân
Công ty tư nhân, công ty cổ phần
CTCK ở Việt Nam KHÔNG được thành lập dưới hình thức:
check_box Công ty tư nhân
Công ty cổ phần
Công ty TNHH
Công ty tư nhân, công ty cổ phần
Đặc điểm của thị trường OTC :
CK có độ rủi ro thấp
Có địa điểm giao dịch cụ thể
Có một mức giá đối với một CK trong cùng một thời điểm
Không có địa điểm giao dịch cụ thể
Đặc điểm đấu giá kiểu Hà Lan
Lãi suất trúng thầu cao nhất sẽ là lãi suất áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất của các đơn vị trúng thầ
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất dự thầu
Thành viên trúng thầu sẽ mua trái phiếu có lãi suất đúng bằng lãi suất họ đã đặt thầu
Đặc điểm đấu giá kiểu Mỹ là
Lãi suất trúng thầu cao nhất sẽ là lãi suất áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất của các đơn vị trúng thầu
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất dự thầu
thành viên trúng thầu sẽ mua trái phiếu có lãi suất đúng bằng lãi suất họ đã đặt thầu
Đặc điểm nào sau đây là không đúng về thị trường hiệu quả:
Giá cả thị trường thay đổi một cách ngẫu nhiên, không dự báo được.
Khi thị trường hiệu quả, giá cả chứng khoán trên thị trường luôn phản ánh đúng, chính xác các thông tin trên thị trường có liên quan đến loại chứng khoán đó.
Khi thị trường là hiệu quả, sẽ tồn tại nhiều cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho các nhà đầu tư
Mọi thông tin trên thị trường đều nhanh và chính xác, mọi nhà đầu tư đều thu nhận ngay lập tức các thông tin này.
Đặc điểm quan trọng nhất của thị trường OTC để phân biệt với thị trường chứng khoán tập trung là:
Chất lượng chứng khoán
Cơ chế xác lập giá bằng hình thức thương lượng, thỏa thuận song phương giữa người mua và người bán
Khối lượng chứng khoán được mua bán
Thời gian thanh toán
Đặc Grade của các tổ chức tự quản (tổ chức tự định chế) là:
Hoạt động nhằm mục tiêu lợi nhuận
Hoạt động nhằm phục vụ lợi ích của nhà đầu tư lớn trên thị trường
Tự cân đối thu – chi dựa vào nguồn thu từ các hoạt động trên thị trường
Tự phân cấp quản lý một số lĩnh vực trên TTCK trên cơ sở tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
Đặc Grade của CTCK là
check_box tổ chức kinh doanh có điều kiện
Công ty chuyên doanh
Công ty cổ phần
tổ chức chỉ cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán
Đặc Grade của thị trường OTC :
CK có độ rủi ro thấp
Có địa Grade giao dịch cụ thể
Có một mức giá đối với một CK trong cùng một thời Grade
Không có địa Grade giao dịch cụ thể
Đặc Grade đấu giá kiểu Hà Lan
Lãi suất trúng thầu cao nhất sẽ là lãi suất áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất của các đơn vị trúng thầ
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất dự thầu
Thành viên trúng thầu sẽ mua trái phiếu có lãi suất đúng bằng lãi suất họ đã đặt thầu
Đặc Grade đấu giá kiểu Mỹ là
Lãi suất trúng thầu cao nhất sẽ là lãi suất áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất của các đơn vị trúng thầu
Lãi suất trúng thầu là trung bình cộng của tất cả các lãi suất dự thầu
thành viên trúng thầu sẽ mua trái phiếu có lãi suất đúng bằng lãi suất họ đã đặt thầu
Đặc Grade quan trọng nhất của thị trường OTC để phân biệt với thị trường chứng khoán tập trung là:
Chất lượng chứng khoán
Cơ chế xác lập giá bằng hình thức thương lượng, thỏa thuận song phương giữa người mua và người bán
Khối lượng chứng khoán được mua bán
Thời gian thanh toán
Đáp án nào không đúng trong các đáp án sau?
chi phí vốn không phụ thuộc vào cơ chế định giá.
doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả, giá chứng khoán càng được đẩy lên cao.
doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả sẽ phải huy động vốn với chi phí cao hơn.
giá chứng khoán cao hay thấp được quyết định dựa trên thu nhập và rủi ro đối với dòng thu nhập từ chứng khoán đó.
Đâu không phải chủ thể phát hành chứng khoán
Chính phủ
Doanh nghiệp
Hộ gia đình
Quỹ đầu tư
Đâu không phải đặc điểm của vốn nợ
Không mất quyền kiểm soát
Rằng buộc bở nghĩa vụ thanh toán tiềm ẩn rủi ro phá sản
Tiết kiệm thuế
Vô thời hạn
Đâu không phải đặc Grade của vốn nợ
Không mất quyền kiểm soát
Rằng buộc bở nghĩa vụ thanh toán tiềm ẩn rủi ro phá sản
Tiết kiệm thuế
Vô thời hạn
Đâu KHÔNG phải là chức năng của hệ thống lưu ký, thanh toán chứng khoán
check_box Xác định giá giao dịch cho các nhà đầu tư.
Cung cấp các thông tin về chứng khoán giả mạo, bị mất cắp,...
Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu chứng khoán.
Quản lý các chứng khoán lưu ký của khách hàng.
Đâu không phải là cơ sở lý thuyết Dow?
check_box Chỉ số bình quân thị trường không thể phản ánh tất cả.
Chỉ sử dụng mức giá đóng của để nghiên cứu.
Đường ngang có thể thay thế cho xu hướng cấp 2.
Hai đường chỉ số bình quân của thị trường phải xác nhận xu thế của thị trường.
Đâu không phải là đặc tính của vốn chủ sở hữu
Bị ảnh hưởng bởi pha loãng cổ phiếu
Không bị ảnh hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu
Không bị rằng buộc bởi nghĩa vụ thanh toán
Thời gian vô hạn
Đâu KHÔNG phải là giả định của phân tích kỹ thuật?
check_box Thị giá chứng khoán sẽ đạt đến giá trị thực qua thời gian
Biến động thị trường phản ánh tất cả.
Giá chứng khoán vận động theo xu thế.
Lịch sử sẽ lặp lại.
Đâu không phải là mục tiêu của phát hành riêng lẻ
Để phát hành cho cán bộ công nhân viên của công ty.
Do công ty không đủ tiêu chuẩn để phát hành ra công chúng.
Nhằm duy trì các mối quan hệ kinh doanh.
Số lượng huy động vốn rất lớn.
Đâu không phải là vai trò của nguyên tắc tập trung hóa chứng khoán tại hệ thống:
check_box Hạn chế rủi ro đối tác, rủi ro tín dụng.
Giảm thiểu số lượng thanh toán.
Nâng cao khả năng thành công trong thanh toán.
Rút ngắn thời gian thanh toán.
Đâu không phải lợi ích của nhà tạo lập thị trường
Lợi ích thu được trực tiếp từ việc tiến hành các giao dịch trên thị trường
Lợi ích từ những ưu đãi và hỗ trợ của nhà nước
Lợi ích từ việc tiếp cận thông tin
Lợi ích ưu đãi khi phát hành chứng khoán
Đâu không phải mục tiêu của thị trường OTC hiện đại
Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận thị trường thuận tiện, rẻ tiền, nhanh chóng qua hệ thống giao dịch máy tính điện tử
Tạo điều kiện cho các nhà quản lý thị trường có thể giám sát tốt thị trường và các nhà môi giới, giao dịch chứng khoán có thể hoạt động thuận tiện
Tạo điều kiện cho người đầu tư thực hiện giao dịch với thông tin thị trường tối đa;
Tạo ra môi trường đầu tư có rủi ro thấp cho nền kinh tế.
Đâu là điều sai khi nói về nhà tạo lập thị trường
Nhà tạo lập thị trường cần quy mô vốn lớn
Nhà tạo lập thị trường không chịu áp lực về phá sản
Nhà tạo lập thị trường nắm lợi thế về thông tin
Nhà tạo lập thị trường tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu
Đâu là trường hợp mà CTCK xung đột lợi ích với khách hàng
check_box CTCK khuyến nghị mua chứng khoán do chính họ bảo lãnh phát hành trong khi đưa ra nhận định chứng khoán đó rủi ro cho nhân viên của họ.
CTCK cho khách hàng vay với tỷ lệ đòn bẩy cao nhưng trong quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
CTCK nhận ủy thác đầu tư cho khách hàng.
CTCK tự mua bán chứng khoán cho mình
Đây là phương thức thường được áp dụng khi một công ty đại chúng phát hành bổ sung thêm cổ phiếu thường và chào bán cho các cổ đông cũ trước khi chào bán ra công chúng bên ngoài
Bảo lãnh dự phòng
Cam kết chắc chắn
Cố gắng tối đa
Tất cả hoặc không
Để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh trong việc vay vốn ngân hàng, các doanh nghiệp phải nộp các Báo cáo tài chính trong ít nhất bao nhiêu năm
2 năm gần nhẩt
3 năm gần nhất
5 năm gần nhất
Một năm gần nhất
Để đo lường tính nhạy cảm của giá trị trái phiếu với sự thay đổi của lãi suất người ta sử dụng:
độ co giãn (Duration).
độ lệch chuẩn.
độ lồi.
phương sai.
Để tạo ra thị trường cho một loại chứng khoán, các nhà tạo lập thị trường cần:
Xướng giá cao nhất sẵn sàng bán
Xướng giá cao nhất sẵn sàng mua
Xướng giá thấp nhất sẵn sàng mua
Xướng mức giá trung bình của thị trường cho cả mua và bán
Điểm giống nhau giữa thị trường OTC và SGDCK:
Chịu sự quản lý, giám sát của nhà nước
Chứng khoán có độ rủi ro cao
Có các nhà tạo lập thị trường
Địa điểm phi tập trung
Điểm nào sau đây là đúng về phân phối vốn thông qua kênh tín dụng?
Các ngân hàng sử dụng cùng một bộ tiêu chí để phân loại và lựa chọn khách hàng nhằm phân phối vốn hiệu quả.
Nguyên tắc sàng lọc là đặc trưng của quá trình phân phối vốn của kênh tín dụng.
Nhà nước hoàn toàn không can thiệp vào việc phân phối vốn với kênh tín dụng.
Phân phối vốn qua kênh tín dụng là thực sự có hiệu quả.
Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng về mức vốn điều lệ
10 tỷ đ
15 tỷ đ
20 tỷ đ
5 tỷ đ
Điều kiện nào KHÔNG phải là điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn của CTCK
check_box Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 15% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác
Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;
Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác
Điều kiện nào là quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCK:
check_box Việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam.
Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
CTCK chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán
CTCK có vốn điều lệ là 3000 tỷ đồng trở lên.
Điều kiện nào sau đây đúng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan trong CTCK:
check_box Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 30% vốn điều lệ của công ty chứng khoán
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 39% vốn điều lệ của công ty chứng khoán
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 99% vốn điều lệ của công ty chứng khoán
Điều kiện về cơ sở vật chất của CTCK bao gồm: I. Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán; II. Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
check_box I và II đúng
Chỉ I đúng
Chỉ II đúng
Chưa đủ điều kiện
Điều nào dưới đây không đúng về quỹ đầu tư dạng công ty:
Cơ cấu tổ chức của quỹ này về cơ bản giống như một công ty cổ phần: đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, ban giám đốc và các thành phần khác.
Quỹ đầu tư dạng công ty chịu sự hi phối của Luật chứng khoán và thường hoạt động ở các nước có thị trường chứng khoán phát triển.
Quỹ đầu tư dạng công ty không phải chịu sự chi phối của Luật doanh nghiệp.
Quỹ phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
Điều nào dưới đây không nằm trong các mục tiêu quản lý thị trường chứng khoán?
check_box Đảm bảo tính vận hành của thị trường
Đảm bảo tính công bằng
Đảm bảo tính hiệu quả của thị trường
Đảm bảo tính trung thực, minh bạch của thị trường
Điều nào KHÔNG phải là nói về các mô hình kinh doanh chứng khoán:
check_box Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi và cho vay.
Các ngân hàng được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ cũng như các dịch vụ tài chính khác
Các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập công ty con hạch toán độc lập và hoạt động tách rời với hoạt động kinh doanh tiền tệ
Hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập và chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán.
Điều nào là điều kiện cho các tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của CTCK:
check_box Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 05 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
Hoạt động kinh doanh có lãi trong 05 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
Điều nào là điều kiện cho các tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của CTCK:
check_box Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 05 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
Hoạt động kinh doanh có lãi trong 05 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
Điều nào là điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn của CTCK
check_box Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.
Có tối thiểu 01 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật chứng khoán 2019;
Có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật chứng khoán 2019;
Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 55% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 35% vốn điều lệ.
Điều nào là điều kiện về nhân sự của CTCK:
check_box Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.
Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.
Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 02 nhân viên kiểm soát tuân thủ.
Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 02 nhân viên kiểm soát tuân thủ.
Điều nào sau đây KHÔNG đúng với hình thức lưu ký riêng biệt đối với 1 loại chứng khoán
check_box Khi rút chứng khoán, từng chủ sở hữu chỉ có quyền đòi chuyển trả số lượng tờ chứng khoán đã đưa vào lưu ký hay số lượng với giá trị tính theo mệnh giá.
Chứng khoán được lưu giữ theo các ký hiệu riêng được lập cho từng khách hàng.
Khi TVLK mua hộ chứng khoán cho khách hàng, TVLK phải ghi rõ chủng loại, mã số giá trị tính theo mệnh giá và các đặc tính khác (nếu có) của chứng khoán được mua.
TVLK mua hộ chứng khoán cho khách hàng, TVLK phải gửi cho khách hàng bản danh mục chứng khoán đã mua và đã đưa vào lưu ký.
Điều nào sau đây KHÔNG đúng với hình thức lưu ký tổng hợp đối với 1 loại chứng khoán
check_box Chứng khoán được lưu giữ theo các ký hiệu riêng được lập cho từng khách hàng.
Các chủ sở hữu mất đi quyền tư hữu của mình và trở thành đồng hữu phần lưu ký trong khối lượng chứng khoán tổng hợp.
Khi rút chứng khoán, từng chủ sở hữu chỉ có quyền đòi chuyển trả số lượng tờ chứng khoán đã đưa vào lưu ký hay số lượng với giá trị tính theo mệnh giá.
Nếu tổ chức lưu ký bị phá sản thì các chủ sở hữu được hưởng đặc quyền truy đòi tài sản của mình.
Điều nào sau đây là đúng về lý thuyết thị trường hiệu quả :
Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin công khai để kiếm lợi nhuận bất thường nếu thị trường hiệu quả.
Lý thuyết này cho rằng quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược chủ động không thể đem lại thu nhập cao hơn thị trường
Lý thuyết này cổ vũ cho chiến lược đầu tư chủ động
Nhà đầu tư nên đầu tư thời gian nhằm tìm kiếm cổ phiếu hiện đang được định giá thấp nhằm kiếm lời.
Điều nào sau đây là đúng về lý thuyết thị trường hiệu quả?
Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin công khai để kiếm lợi nhuận bất thường nếu thị trường hiệu quả.
Lý thuyết này cho rằng quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược chủ động không thể đem lại thu nhập cao hơn thị trường.
Lý thuyết này cổ vũ cho chiến lược đầu tư chủ động.
Nhà đầu tư nên đầu tư thời gian nhằm tìm kiếm cổ phiếu hiện đang được định giá thấp nhằm kiếm lời.
Điều nào sau đây là không đúng:
Chính phủ các nước đang phát triển cũng khuyến khích đầu tư ra nước ngoài để quốc tế hóa thị trường.
Nhà đầu tư thích đầu tư vào các nước phát triển do tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao hơn.
Rủi ro đầu tư vào các nước đang phát triển cao, nên tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cũng cao hơn
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tại các nước đang phát triển thường cao hơn các nước phát triển
Điều nào sau đây là sai
Thị trường OTC có thể có quy mô lớn hơn thị trường sở giao dịch
Thị trường OTC không có sự tham gia của nhà tạo lập thị trường.
Thị trường OTC là thị trường thứ cấp
Thị trường UpCom thuộc sự quản lý của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Điều nào sau đây về nghiệp vụ kinh doanh của CTCK là KHÔNG đúng theo quy định hiện hành của Việt Nam:
check_box Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây: a) Môi giới chứng khoán; b) Tự doanh chứng khoán; c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán và d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ưu đãi để
huy động vốn trong trường hợp muốn giảm chi phí vốn chủ sở hữu
Tạo mối quan hệ
Tìm kiếm cơ hội đầu tư
Trả nợ ngân hàng
Đối tượng công bố thông tin trên TTCK ở Việt nam gồm:
Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu, công ty quản lý quĩ
Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu, công ty quản lý quĩ, CTCK, SGDCK, trung tâm lưu ký chứng khoán
Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu, công ty quản lý quĩ, quỹ đại chúng, CTCK, SGDCK, trung tâm lưu ký chứng khoán, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và đối tượng liên quan khác
Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu, CTCK, SGDCK, trung tâm lưu ký chứng khoán
Đối tượng nào KHÔNG phải là thành viên lưu ký của trung tâm lưu ký:
check_box Nhà đầu tư cá nhân.
Công ty chứng khoán.
Ngân hàng thương mại.
Tổ chức tài chính.
Đối tượng nào sau đây được phát hành trái phiếu chuyển đổi
Công ty cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Doanh nghiệp tư nhân
Quỹ đầu tư
Đối tượng tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể là:
Chính phủ
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Quỹ đầu tư
Ủy ban chứng khoán
Đối tượng tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể là:
Chính phủ
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Quỹ đầu tư
Ủy ban chứng khoán
Đối tượng thanh tra thị trường chứng khoán bao gồm:
Bộ Tài chính
Ngân hàng Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán
Ủy ban chứng khoán
Đối với chỉ số HN30 index, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của một cổ phiếu tối đa ở mức:
10%
15%
20%
5%
Đối với chỉ số VN30 index, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của một cổ phiếu tối đa ở mức:
10%
15%
20%
5%
Đơn vị giao dịch với khớp lệnh thỏa thuận trên UpCoM
10
100
50
Không quy định
Đơn vị yết giá là:
Mứa giá tối đa cho mỗi lần mua (bán) chứng khoán
Mức giá tối thiểu cho mỗi lần mua (bán) chứng khoán
Số chứng khoán lớn nhất có thể được khớp lệnh
Số chứng khoán nhỏ nhất có thể được khớp lệnh
Đơn vị yết giá trên sàn UpCom
100 đồng
1000 đồng
50 đồng
500 đồng
Đơn vị yết giá trên sàn UpCom
100 đồng
1000 đồng
50 đồng
500 đồng
Giá chứng khoán trên thị trường OTC được hình thành qua:
Giá chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
Sự áp đặt giá của các công ty chứng khoán
Sự điều chỉnh của Ủy ban chứng khoán
Thương lượng và thỏa thuận riêng biệt giữa người mua và người bán
Giả sử cổ phiếu A được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:
101.020 đồng
101.050 đồng
101.100 đồng
195.030 đồng
Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9500 đồng. Đơn vị yết giá 100 đồng, biên độ dao động giá là 7%, các mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
8800, 9500, 9700, 10200
9300, 9700, 9800, 10100
9310, 9810, 10000, 10290
9500, 9700, 9900, 10150
Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
9900, 10000, 10100, 10300.
9900, 10000, 10100, 10800.
9900, 10150, 10200, 10300.
9990, 10990, 10600, 11000.
Giá trị cổ phiếu được ghi trên tờ cổ phiếu, thường được quy định trong điều lệ của công ty cổ phần là:
giá trị kinh tế.
giá trị sổ sách.
giá trị thị trường.
mệnh giá cổ phiếu.
Giá trị thực của một tài sản là:
giá trị được ghi trong bảng cân đối kế toán.
giá trị được mua bán giao dịch trên thị trường.
giá trị hiện tại của những luồng tiền trong tương lai dự tính thu được từ tài sản.
lượng tiền thu được khi bán tài sản riêng lẻ chứ không xem là một phần tài sản của công ty đang hoạt động bình thường.
Giá trị thực của tài sản chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào?
Độ lớn và thời điểm của những luồng tiền dự tính trong tương lai, mức độ rủi ro của luồng tiền, tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư.
Độ lớn và thời điểm của những luồng tiền dự tính trong tương lai, tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư, hạn mức tín nhiệm của tài sản.
Mức độ rủi ro của luồng tiền.
Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư và mức độ rủi ro của luồng tiền.
Giám sát hoạt động công bố thông tin là một trong những nội dung của hoạt động giám sát nào dưới đây :
Giám sát công ty kinh doanh chứng khoán
Giám sát công ty môi giới
Giám sát công ty quản lý quỹ
Giám sát tổ chức niêm yết
Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 100.000 đồng trở lên là:
100 đ
200 đ
300 đ
500 đ
Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng là:
100đ
20đ
500đ
50đ
Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:
1000đ
100đ
300đ
500đ
Grade giống nhau giữa thị trường OTC và SGDCK:
Chịu sự quản lý, giám sát của nhà nước
Chứng khoán có độ rủi ro cao
Có các nhà tạo lập thị trường
Địa Grade phi tập trung
Hành vi của nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức thực hiện các giao dịch để làm cho mọi nhà đầu tư khác hiểu sai lệch về thị trường
Giao dịch nội gián
Kiểm soát thị trường
Thao túng thị trường
Xung đột lợi ích
Hệ số tín nhiệm lần đầu tiên ra đời vào năm:
1907
1908
1909
1910
Hệ thống công bố thông tin có vai trò: I. Đảm bảo lòng tin và sự công bằng cho các NĐT trên TTCK II. Đảm bảo nguyên tắc công khai của thị trường III. Giúp cơ quan quản lý tốt thị trường IV. Bảo vệ các công ty lớn
I
I và II
I, II và III
I, II, III và IV
Hệ thống công bố thông tin có vai trò: I. Đảm bảo lòng tin và sự công bằng cho các NĐT trên TTCK II. Đảm bảo nguyên tắc công khai của thị trường III. Giúp cơ quan quản lý tốt thị trường IV. Bảo vệ các công ty lớn
I
I và II
I, II và III
I, II, III và IV
Hệ thống lưu ký, thanh toán chứng khoán sẽ KHÔNG giúp nhà đầu tư giảm rủi ro sau:
check_box Rủi ro sụt giảm giá trị chứng khoán
Rủi ro trong quá trình cất giữ
Rủi ro trong quá trình giao dịch
Rủi ro trong quá trình vận chuyển
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan để điều hành TTCK hoạt động có hiệu quả
Cung cấp thông tin liên quan đến các chứng khoán niêm yết,
Thu thập và phản ánh các khiếu nại của khách hàng đến các đơn vị thành viên.
Trực tiếp điều hành và quản lý các hoạt động giao dịch chứng khoán diễn ra trên Sở
Hình thức bảo lãnh nào mà tổ chức bảo lãnh cũng phải cố gắng tối đa để bán hết số chứng khoán do tổ chức phát hành chỉ th
Bảo lãnh từng phần
Cam kết chắc chắn
Cố gắng tối đa
Tất cả hoặc khôn
Hình thức bảo lãnh nào mà tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh phải phân phối một tỷ lệ tối thiểu nhất định trái phiếu phát hành
Bảo lãnh từng phần
Cố gắng tối đa
Tất cả hoặc không
Tối thiểu tối đa
Hình thức bảo lãnh nào tổ chức bảo lãnh hoạt động như một đại lý cho tổ chức phát hành (Chính phủ); tổ chức bảo lãnh sẽ nỗ lực tối đa nhưng không cam kết trong việc phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư
Bảo lãnh từng phần
Cam kết chắc chắn
Cố gắng tối đa
Tất cả hoặc không
Hình thức bảo lãnh phát hành nào Người bảo lãnh nhận mua một phần (được quy định trong hợp đồng) số trái phiếu của Chính phủ nếu phân phối không hết
Bảo lãnh từng phần
Cam kết chắc chắn
Cố gắng tối đa
Tất cả hoặc không
Hinh thức bảo lãnh phát hành nào tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn trái phiếu của đơn vị phát hành cho dù trong trường hợp không phân phối hết
Cam kết chắc chắn
Dự phòng
Tất cả hoặc không
Tối thiểu tối đa
Hình thức nào dưới đây không phải là doanh nghiệp huy động vốn chủ sở hữu
Giữ lại lợi nhuận tái đầu tư
Phát hành cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu ưu đãi
Phát hành trái phiếu
Hình thức quản lý nào dưới đây sẽ tiêu tốn một phần của ngân sách nhà nước
Quản lý bằng pháp luật
Quản lý công khai
Quản lý minh bạch
Tự quản
Hoạt động bình ổn thị trường của CTCK là
check_box CTCK có nghĩa vụ mua vào khi giá chứng khoán bị giảm và bán ra khi giá chứng khoán lên nhằm giữ giá chứng khoán ổn định
CTCK bán ra khi thấy giá chứng khoán trên thị trường có xu hướng giảm
CTCK mua vào khi thấy giá chứng khoán trên thị trường có xu hướng tăng
CTCK mua, bán theo chiến lược đầu tư của công ty
Hoạt động bù trừ chứng khoán là:
check_box việc xử lý thông tin về các giao dịch chứng khoán nhằm đưa ra một con số ròng cuối cùng mà các bên tham gia phải thanh toán sau khi giao dịch.
hoạt động hoàn tất các giao dịch chứng khoán, trong đó các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.
việc bù trừ chứng khoán giữa nhà đầu tư mua và bán.
việc bù trừ tiền giữa nhà đầu tư mua và bán.
Hoạt động ghi nhận và theo dõi các thông tin về người sở hữu chứng khoán là
check_box Hoạt động đăng ký chứng khoán
Hoạt động bù trừ chứng khoán
Hoạt động lưu ký chứng khoán
Hoạt động thanh toán chứng khoán
Hoạt động giao dịch của thị trường OTC được diễn ra
Tại quầy (sàn giao dịch) của các ngân hàng thương mại hoặc các công ty chứng khoán
Tại sở giao dịch chứng khoán
Thông qua các trung gian môi giới để đưa vào đấu giá tập trung
Trực tiếp giữa các nhà đầu tư
Hoạt động hoàn tất các giao dịch chứng khoán, trong đó các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình là
check_box Hoạt động thanh toán chứng khoán
Hoạt động bù trừ chứng khoán
Hoạt động đăng ký chứng khoán
Hoạt động lưu ký chứng khoán
Hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCK là
check_box Là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán
Là việc mua bán chứng khoán cho khách hàng
Là việc phân phối chứng khoán cho tổ chức bảo lãnh
Là việc tự mua bán chứng khoán cho chính mình
Hoạt động lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán lưu ký là
check_box Hoạt động lưu ký chứng khoán
Hoạt động bù trừ chứng khoán
Hoạt động đăng ký chứng khoán
Hoạt động thanh toán chứng khoán
Hoạt động môi giới chứng khoán là:
check_box Hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng
Hoạt động CTCK quản lý tài sản cho khách hàng
Hoạt động CTCK tiến hành đầu tư hộ cho khách hàng
Hoạt động CTCK tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán cho chính mình
Hoạt động quản lý pháp hành được thực hiện theo chế độ:
check_box Đăng ký và cấp phép
Đăng ký và giao dịch
Lưu ký và đăng ký
Lưu ký và giao dịch
Hoạt động tư vấn doanh nghiệp gồm:
check_box Các hoạt động tư vấn doanh nghiệp bao gồm: tư vấn tái cấu trúc, tư vấn tái cơ cấu vốn, tư vấn cho các thương vụ mua bán và sáp nhập, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết.
Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho khách hàng
Công ty chứng khoán quản lý vốn của khách hàng qua việc nắm giữ chứng khoán Vì: quyền lợi khách hàng
CTCK giúp nhà phát hành phát hành chứng khoán
Hoạt động xử lý thông tin về các giao dịch chứng khoán nhằm đưa ra một con số ròng cuối cùng mà các bên tham gia phải thanh toán sau khi giao dịch là
check_box Hoạt động bù trừ chứng khoán
Hoạt động đăng ký chứng khoán
Hoạt động lưu ký chứng khoán
Hoạt động thanh toán chứng khoán
Hội đồng chứng khoán Nhật Bản được thành lập năm:
check_box 1952
1950
1954
1962
IPO là phương thức
Chào bán bổ sung
Chào bán lần đầu ra công chúng
Chào bán riêng lẻ
Phát hành ra công chúng
Kênh tài chính gián tiếp là:
Sở giao dịch chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Thị trường trái phiếu
Trung gian tài chính
Khi công ty giải thể, đối tượng nào sẽ được thanh toán cuối cùng?
Cổ đông thường.
Cổ đông ưu đãi biểu quyết.
Cổ đông ưu đãi.
Trái chủ.
Khi lãi suất giảm, để tận dụng triệt để mức tăng giá do lãi suất, các nhà đầu tư thường chọn:
những trái phiếu có Duration lớn hơn 1.
những trái phiếu có Duration lớn.
những trái phiếu có Duration nhỏ hơn 1.
những trái phiếu có Duration nhỏ.
Khi lãi suất tăng, nếu căn cứ vào độ co giãn của giá trái phiếu theo lãi suất, các nhà đầu tư thường chọn:
những trái phiếu có Duration lớn hơn 1.
những trái phiếu có Duration lớn.
những trái phiếu có Duration nhỏ hơn 1.
những trái phiếu có Duration nhỏ.
Lệnh dừng để mua được đưa ra:
Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
Ngay tại giá thị trường hiện hành
Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
Lệnh giao dịch của nhà đầu tư trong nước lưu ký tại tổ chức lưu ký trong nước hoặc tại tổ chức lưu ký nước ngoài; Tổ chức lưu ký trong nước tự doanh tại UpCoM được ký hiệu là :
E
F
M
P
Lệnh giao dịch được áp dụng trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là:
Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC) và lệnh giao dịch khớp lênh sau giờ PLO
Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường
Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường, ATC và PLO
Lệnh thị trường
Lệnh giao dịch được áp dụng trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là:
Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh để xác định giá mở cửa (ATO) và giá đóng cửa (ATC)
Lệnh giới hạn, lệnh thị trường, ATO, ATC
Lệnh giới hạn, PLO, ATC, Lệnh thị trường
Lệnh thị trường, ATO, ATC
Lệnh giới hạn là lệnh:
Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.
Lệnh thị trường là lệnh:
a, b, c đều đúng.
Được ưu tiên thực hiện trước các lệnh khác.
Lệnh cho phép người bán, bán toàn bộ chứng khoán mình đang có trong tài khoản ở mức giá được quy định trước.
Lệnh cho phép người mua, mua chứng khoán theo mức giá đã định hoặc thấp hơn.
Lệnh thị trường là lệnh:
Đặt mua (bán) chứng khoán ở một giá nhất định để thị trường chấp nhận
Đặt mua (bán) chứng khoán theo giá thị trường
Không có đáp án nào trên đúng.
Lưu giữ ở sổ lệnh đến khi giao dịch thành công
Lệnh thị trường là lệnh:
Khách hàng đặt giá mua/bán theo giá mở/đóng cửa
Khách hàng đưa giá trong lệnh
Khách hàng không đưa giá trong lệnh
Không được ưu tiên đưa vào tất cả các mức giá
Loại cổ phiếu được phát hành lần đầu tiên và tiền thuộc về công ty phát hành là:
cổ phiếu ngân quỹ.
cổ phiếu sơ cấp.
cổ phiếu thứ cấp.
cổ phiếu ưu đãi
Logic ẩn sau phương pháp phân tích kỹ thuật là:
chứng khoán có một giá trị nội tại khác giá trị thực tế.
giá chứng khoán biến đổi theo quy luật ngẫu nhiên và không thể dự báo được.
lịch sử giá chứng khoán có xu hướng lặp lại.
thị trường là thị trường hiệu quả dạng mạnh.
Luật pháp của các nước đều yêu cầu tách biệt rõ ràng giữa các nghiệp vụ
check_box Môi giới và tự doanh
Môi giới và bảo lãnh phát hành
Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán
Tự doanh và bảo lãnh phát hành
Mênh đề nào sau đây là đúng
Chứng khoán phát hành riêng lẻ được chào bán với giá bằng giá chứng khoán của công ty niêm yết trên thị trường
Phát hành riêng lẻ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
Phát hành riêng lẻ không chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp
Phát hành riêng lẻ là việc phát hành trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi một số người nhất định, với những điều kiện hạn chế và khối lượng phát hành phải đạt một mức nhất định
Mệnh đề nào sau đây là không đúng
Công ty cổ phần được phép phát hành cổ phiếu và trái phiếu
Công ty hợp danh được phép phát hành chứng khoán
Doanh nghiệp Nhà nước và các Công ty TNHH chỉ được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn và chuyển đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp
Hợp tác xã không được phép phát hành chứng khoán
Mệnh đề nào sau đây là sai
Công ty cổ phần được phép phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu khiến cho doanh nghiệp bị pa loãng quyền cổ tức
Phát hành trái phiếu tăng gánh nặng nợ cho doanh nghiệp
Quỹ mở niêm yết trên thị trường chứng khoán
Mệnh đề nào sau đây là sai
IPO là phát hành trái phiếu lần đầu
Phát hành các đợt tiếp theo là hoạt động phát hành nhằm mục đích tăng thêm vốn của tổ chức phát hành
Phát hành chứng khoán lần đầu là việc tổ chức phát hành chứng khoán lần đầu tiên sau khi tổ chức phát hành đã đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Chứng khoán
Việc chào bán chứng khoán của tổ chức phát hành gọi là phát hành chứng khoán
Mệnh đề nào sau đây là sai
Hỗ trợ và thúc đẩy thị trường chứng khoán tập trung phát triển
Thị trường OTC chỉ niêm yết các công ty vừa và nhỏ
Thị trường OTC là thị trường thứ cấp
Thị trường OTC thực hiện vai trò điều hòa, lưu thông các nguồn vốn, đảm bảo chuyển hóa các nguồn vốn ngắn hạn thành dài hạn để đầu tư phát triển kinh tế
Mô hình kinh doanh chứng khoán đa năng một phần là mô hình:
check_box Hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập và chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán.
Các ngân hàng được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ cũng như các dịch vụ tài chính khác
Các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập công ty con hạch toán độc lập và hoạt động tách rời với hoạt động kinh doanh tiền tệ
Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi và cho vay.
Mô hình kinh doanh chứng khoán đa năng toàn phần là mô hình:
check_box Các ngân hàng được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ cũng như các dịch vụ tài chính khác
Các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập công ty con hạch toán độc lập và hoạt động tách rời với hoạt động kinh doanh tiền tệ
Hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập và chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán.
Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi và cho vay.
Một NĐT có $ 1994, NĐT có thể mua được bao nhiêu CCQ quỹ mở nếu NAV của quỹ là $12 và lệ phí bán là 8%
check_box 150 CCQ
155 CCQ
162 CCQ
176 CCQ
Một quỹ mở có giá chào bán (P0) là $10, lệ phí bán là 8%, NAV/CCQ của quỹ là
check_box $9,2
$0,8
$8
$8,2
Một quỹ mở có giá chào bán (P0) là $12, NAV/CCQ là $10, lệ phí bán của quỹ là
check_box 16,67%
15%
16%
16,33
Một quỹ mở có NAV là $9,2, phí mua lại 1%, nếu một nhà đầu tư muốn hoàn lại 200 CCQ, số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được là
check_box $1821,6
$1840
$1980
$2000
Một quỹ mở có NAV/CCQ là $10, lệ phí bán 12%, giá chào bán của quỹ là
check_box $11,9
$10,75
$11
$8,93
Một quỹ mở khác quỹ đóng ở Grade
check_box Nơi giao dịch chứng chỉ quỹ
Đối tượng
Hàng hóa của thị trường chứng khoán
Phương pháp tính NAV
Một trái phiếu coupon có mệnh giá 1.000 USD, lãi suất danh nghĩa 8%/năm, phát hành đầu năm 2003, đáo hạn đầu năm 2013. Giả sử trái chủ nắm giữ trái phiếu đến khi đáo hạn, thu nhập trái phiếu này mang lại cho trái chủ là:
khoản tiền gốc bằng mệnh giá là 1.000 USD.
tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn là 1.000 USD.
tiền lãi hàng năm là 80 USD và tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn là 1.000 USD.
tiền lãi hàng năm là 80 USD.
Một trái phiếu niên kim cố định có mệnh giá 1.000 USD, lãi suất danh nghĩa 8%/năm, phát hành đầu năm 2003, đáo hạn đầu năm 2013. Giả sử trái chủ nắm giữ trái phiếu đến khi đáo hạn, thu nhập trái phiếu này mang lại cho trái chủ là:
khoản tiền đều hàng năm là 159,26 USD và tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn là 1.000 USD.
khoản tiền đều hàng năm là 159,26 USD.
tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn là 1.000 USD.
tiền lãi hàng năm là 80 USD và tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn là 1.000 USD.
Một trong những nguyên tắc thanh toán bù trừ là:
check_box Hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán chỉ được thực hiện đối với các loại chứng khoán được phép lưu ký tổng hợp tại các trung tâm lưu ký.
Hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán chỉ được thực hiện đối với các loại cổ phiếu được phép lưu ký tổng hợp tại các trung tâm lưu ký.
Hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán chỉ được thực hiện đối với các loại trái phiếu được phép lưu ký tổng hợp tại các trung tâm lưu ký.
Hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán được thực hiện đối với tất cả các loại chứng khoán đã phát hành.
Mục đích của hoạt động tự doanh của CTCK là
check_box Thu lợi nhuận cho chính công ty thông qua hành vi mua bán chứng khoán với khách hàng
Bình ổn thị trường
Hưởng phí
Tạo thị trường
Mức hiệu quả mạnh xảy ra khi giá của chứng khoán
phản ánh bất kỳ thông tin gì liên quan đến chứng khoán, cả thông tin quá khứ và thông tin hiện có.
phản ánh các thông tin hiện có trên thị trường, bao gồm cả thông tin về giá chứng khoán trong quá khứ.
phản ánh các thông tin trong quá khứ về giá chứng khoán.
phản ánh thông tin nội gián và toàn bộ thông tin hiện có liên quan tới chứng khoán.
Mức hiệu quả yếu xảy ra khi giá của chứng khoán:
không phản ánh bất kỳ thông tin gì liên quan đến chứng khoán, cả thông tin quá khứ và thông tin hiện có.
phản ánh các thông tin hiện có.
phản ánh các thông tin trong quá khứ về giá chứng khoán.
phản ánh thông tin nội gián liên quan tới chứng khoán.
Mục tiêu của hoạt động đăng ký chứng khoán gồm:
check_box Theo dõi các thông tin về chứng khoán và về người sở hữu chứng khoán.
Theo dõi các thông tin về chứng khoán và các giao dịch chứng khoán hàng ngày.
Theo dõi giao dịch chứng khoán hàng ngày.
Theo dõi thông tin về người sở hữu chứng khoán.
Mục tiêu của nguyên tắc chuyển giao chứng khoán cùng với tiền là
check_box đảm bảo hai công đoạn được diễn ra đồng thời.
đảm bảo đúng đối tượng thanh toán.
đảm bảo tập trung hóa chứng khoán tại hệ thống.
đảm bảo thời gian thanh toán.
Mục tiêu của phương thức bù trừ chứng khoán:
check_box Giảm số khoản thanh toán cuối cùng mà các bên phải thực hiện.
Giảm chi phí giao dịch.
Giảm rủi ro trong giao dịch.
Hạn chế chuyển giao vật chất.
Mục tiêu nào dưới đây không phải là mục tiêu của theo dõi chứng khoán :
check_box Theo dõi hoạt động của cơ quan giám sát thị trường.
Theo dõi liên tục giá chứng khoán và khối lượng giao dịch ở các thời Grade khác nhau
Theo dõi tình trạng sở hữu của các nhà đầu tư quốc tế.
Thu thập các thông tin liên quan đến các công ty niêm yết và giá cả thị trường.
Mục tiêu quản lý thị trường chứng khoán nhằm:
Đảm bảo tính công bằng
Đảm bảo tính hiệu quả của thị trường
Đảm bảo tính trung thực, minh bạch của thị trường
Đảm bảo tính trung thực, minh bạch, hiệu quả và công bằng của thị trường
Mức vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký chào bán chứng khoán
10 tỷ đ
20 tỷ đ
25 tỷ đ
30 tỷ đ
Năm nay, Công ty A có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:
1.000 đồng.
1.300 đồng.
1.500 đồng.
2.000 đồng.
NASDAQ Composite Index
là chỉ số tổng hợp của 4700 công ty của Mỹ
là chỉ số tổng hợp của 4700 công ty nước ngoài được niêm yết trên TTCK NASDAQ
là chỉ số tổng hợp của 4700 công ty, kể cả của Mỹ và nước ngoài được niêm yết trên TTCK NASDAQ
là chỉ số tổng hợp của tất cả công ty, kể cả của Mỹ và nước ngoài được niêm yết trên TTCK NASDAQ
NAV của quỹ đầu tư phụ thuộc vào
check_box Giá trị danh mục đầu tư của quỹ đầu tư
Cung – cầu chứng khoán có trong tập danh mục đầu tư của quỹ đầu tư
Cung cầu chứng chỉ quỹ đầu tư trên thị trường
được cố định bởi quỹ đầu tư
Nếu 1 trái phiếu coupon được bán ra thấp hơn mệnh giá thì:
không có cơ sở để so sánh.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
Nếu 1 trái phiếu coupon được bán ra thấp hơn mệnh giá thì:
không có cơ sở để so sánh.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu Y đang ở mức 101.000 đồng với đơn vị yết giá 1000 đồng đối với giá trên 100.000 đồng và 500 đồng đối với giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng, biên độ dao động 10%, mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
111.100
112.000
90.500
92.000
Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu Z đang ở mức 50.500 đồng với đơn vị yết giá 100 đồng đối với giá dưới 49.900 đồng và 500 đồng đối với giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng, biên độ dao động 7%, mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
46.900
51.500
53.100
54.500
Nếu một trái phiếu coupon được bán đúng bằng mệnh giá của nó thì:
chưa có cơ sở để kết luận.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư < lãi suất coupon.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư = lãi suất coupon.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư > lãi suất coupon.
Nếu một trái phiếu coupon được bán đúng bằng mệnh giá của nó thì:
chưa có cơ sở để kết luận.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư > lãi suất coupon.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư = lãi suất coupon.
Nếu một trái phiếu coupon được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:
không có cơ sở để so sánh.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu.
Nếu trong trường hợp công ty hoạt động không có lãi, công ty vẫn phải:
không trả lãi và cổ tức.
trả cổ tức cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi.
trả cổ tức cho cổ đông phổ thông.
trả lãi cho trái chủ.
Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc CTCK tiến hành
check_box Cam kết với tổ chức phát hành nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của tổ chức phát hành
Mua bán chứng khoán cho khách hàng
Phân phối chứng khoán cho nhà phát hành
Tự mua bán chứng khoán cho mình
Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán của CTCK là:
check_box Lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng thông qua các tài khoản lưu ký chứng khoán
Cho khách hàng vay tiền, chứng khoán để thực hiện mua, bán chứng khoán
Thanh toán tiền, chứng khoán hộ khách hàng khi giao dịch được xác nhận
Theo dõi tình hình thu lãi, cổ tức của chứng khoán và đứng ra làm dịch vụ nhận cổ tức, lãi cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng
Người sở hữu cổ phiếu phổ thông:
không có quyền sở hữu công ty.
là chủ nợ công ty.
là chủ nợ của công ty nhưng không có quyền sở hữu công ty.
là chủ sở hữu công ty.
Người sở hữu trái phiếu là:
chủ nợ công ty.
chủ nợ của công ty nhưng không có quyền sở hữu công ty.
chủ sở hữu công ty.
không có quyền sở hữu công ty.
Nguyên tắc công khai thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm:
Công bố các gian lận trong giao dịch chứng khoán.
Công bố các văn bản qui phạm pháp luật của cơ quan quản lý
Công bố thông tin tốt về tổ chức niêm yết
Đảm bảo mọi nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng trong việc được cung cấp thông tin về thị trường
Nguyên tắc của hoạt động đăng ký chứng khoán là:
check_box người nắm giữ chứng khoán phải có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành vào trước một thời Grade nhất định do tổ chức phát hành qui định.
người nắm giữ chứng khoán không nhất thiết phải có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành vào trước một thời Grade nhất định do tổ chức phát hành qui định.
người nắm giữ chứng khoán phải có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành cho đến khi tổ chức phát hành thực hiện quyền.
người nắm giữ chứng khoán phải nắm giữ chứng khoán của tổ chức phát hành cho đến khi tổ chức phát hành thực hiện quyền.
Nguyên tắc hoạt động đăng ký chứng khoán
check_box người nắm giữ chứng khoán phải có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành vào trước một thời Grade nhất định do tổ chức phát hành qui định.
Chứng khoán phải được lưu ký tập trung.
Người nắm giữ chứng khoán đang sở hữu chứng khoán.
Người nắm giữ chứng khoán phải nắm giữ chứng khoán cho đến ngày thực hiện quyền của chứng khoán.
Nguyên tắc lưu ký chứng khoán
check_box Các chứng khoán niêm yết tại SGDCK phải được lưu ký tập trung tại TTLK.
Các chứng khoán đã phát hành phải được lưu ký tập trung tại TTLK.
Các chứng khoán được lưu giữ tại thành viên lưu ký.
Các chứng khoán lưu ký của khách hàng được quản lý chung với chứng khoán của thành viên lưu ký trên tài khoản của thành viên lưu ký.
Nguyên tắc lưu ký chứng khoán là
check_box Các thành viên lưu ký phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán cho khách hàng tách biệt với tài khoản lưu ký chứng khoán của chính các thành viên.
Đảm bảo chuyển giao tiền và thanh toán chứng khoán.
người nắm giữ chứng khoán phải có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của tổ chức phát hành vào trước một thời Grade nhất định do tổ chức phát hành qui định.
Tập trung hóa chứng khoán tại hệ thống.
Nguyên tắc mang tính đạo đức trong hoạt động của CTCK là
check_box CTCK phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của công ty
CTCK không được dùng tiền của khách hàng làm nguồn tài chính để kinh doanh
CTCK phải đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn theo quy định
CTCK phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách hàng với tài sản của mình
Nguyên tắc mang tính tài chính trong hoạt động của CTCK là
check_box CTCK phải đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch toán, báo cáo theo quy định của UBCKNN
CTCK phải đảm bảo giao dịch trung thực và công bằng Vì: lợi ích của khách hàng
CTCK phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của công ty
Kinh doanh có kỹ năng, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm nguyên tắc đạo đức của CTCK
check_box Phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách hàng với tài sản của công ty
Có kỹ năng, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm
Đảm bảo giao dịch trung thực và công bằng Vì: lợi ích của khách hàng
Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm nguyên tắc tài chính của CTCK
check_box Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty
Đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch toán, báo cáo theo quy định của UBCKNN
Không được dùng tiền của khách hàng làm nguồn tài chính để kinh doanh, ngoại trừ trường hợp số tiền đó dùng phục vụ cho giao dịch của khách hàng
Phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách hàng với tài sản của công ty
Nhà đầu tư cá nhân có đặc điểm:
Chỉ tìm kiếm các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao
Không có vốn nhàn rỗi tạm thời
tham gia mua bán trên thị trường chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
Ưa thích rủi ro thấp
Nhà đầu tư cá nhân có đặc Grade:
Chỉ tìm kiếm các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao
Không có vốn nhàn rỗi tạm thời
tham gia mua bán trên thị trường chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
Ưa thích rủi ro thấp
Nhà đầu tư có quyền bán cổ phiếu niêm yết lô lẻ tại:
Công ty chứng khoán
Ngân hàng thương mại
Sở Giao dịch chứng khoán
Thị trường tự do
Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:
Công ty chứng khoán
Công ty niêm yết chứng khoán
Sở Giao dịch chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán
Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 30 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu như thế nào?
Còn tùy trường hợp cụ thể.
Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y.
Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y.
Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y.
Nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC là:
Công ty chứng khoán
Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán
Sở Giao dịch chứng khoán
Ủy ban chứng khoán
Nhà tư vấn đầu tư chứng khoán sẽ thu về khoản phí dịch vụ tư vấn trong trường hợp:
check_box Bất kể nhà đầu tư lỗ hay lãi
Nhà đầu tư có lãi
Nhà đầu tư đạt được mức lợi nhuận cao hơn kỳ vọng
Nhà đầu tư thua lỗ
Nhận định nào là SAI về QĐT đóng
check_box QĐT đóng có mua lại chứng chỉ của quỹ
Chứng chỉ quỹ được mua bán trên SGDCK và OTC
QĐT chào bán chứng quỹ cho công chúng chỉ một lần
Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành cố định
Nhận định nào là SAI về QĐT mở
check_box QĐT chỉ chào bán chứng chỉ quỹ một lần
Chứng chỉ quỹ được mua bán trực tiếp tại quỹ qua công ty quản lý quỹ
QĐT mở có mua lại chứng chỉ của quỹ
Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành luôn thay đổi
Nhận định nào sau đây là SAI
check_box NAV là hiệu số giữa tổng giá trị tài sản và các khoản đầu tư của quỹ với giá trị các khoản nợ ngắn hạn của quỹ
Đối với quỹ mở không tính phí thì giá chào bán bằng NAV
Giá CCQ quỹ đóng do thị trường quyết định theo quan hệ cung cầu thông qua đấu giá
Giá CCQ quỹ mở luôn được gắn với giá trị tài sản ròng của quỹ
Nhiệm vụ của nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC là:
Bảo đảm đợt phát hành chứng khoán thành công
Giám sát hoạt động của các thành viên
Tạo tính thanh khoản cho thị trường
Thúc đẩy sự phát triển của SGDCK
Những thông tin dưới đây đều được phản ánh trong bản cáo bạch của một công ty khi phát hành, trừ:
Các dự án sắp triển khai
Giá của chứng khoán phát hành
Số lượng chứng khoán phát hành
Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
Những thông tin sau sẽ đúng với quỹ đóng nếu chúng
check_box Không sẵn sàng mua lại cổ phiếu tại bất cứ thời Grade nào
Có thể phát hành chứng khoán cao cấp
Không thể niêm yết và giao dịch tại sở
Phát hành liên tục chứng khoán ra công chúng
Nhược Grade của phương thức thanh toán theo kết quả bù trừ song phương, TRỪ:
check_box Phải thành lập một đối tác thanh toán trung tâm trên cơ sở hoạt động của TTLK, bù trừ.
Chi phí lắp đặt, duy trì hệ thống nhằm phục vụ cho việc thanh toán cao.
Đòi hỏi phải luôn được trang bị đầy đủ, nâng cấp và tăng cường các thiết bị máy tính.
Không cho phép thực hiện thanh toán từng phần số lượng đối với mỗi loại chứng khoán.
Niêm yết chứng khoán là :
Quá trình bán chứng khoán lần đầu ra công chúng
Quá trình đặt lệnh
Quá trình định danh các chứng khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên SGDCK
Quá trình khớp lệnh
Niêm yết chứng khoán nhằm mục tiêu
Giảm các nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành
Giảm tính thanh khoản của chứng khoán
Tăng vốn cho tổ chức phát hành
Thiết lập quan hệ hợp đồng giữa SGDCK với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết
Niêm yết nào sau đây là niêm yết cửa sau :
Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
Là việc cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết vì các lý do không đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.
quá trình chấp thuận của SGDCK cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành
việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng (IPO) khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.
Niêm yết nào sau đây là niêm yết cửa sau :
Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
Là việc cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết Vì:các lý do không đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.
quá trình chấp thuận của SGDCK cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành
việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng (IPO) khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.
Niêm yết nào sau đây là niêm yết lần đầu :
Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
Là việc cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết vì các lý do không đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.
quá trình chấp thuận của SGDCK cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành
việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng (IPO) khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.
Niêm yết nào sau đây là niêm yết lần đầu :
Là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
Là việc cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết Vì:các lý do không đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì niêm yết.
quá trình chấp thuận của SGDCK cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành
việc cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng (IPO) khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.
Nội dung của quản lý chứng khoán quốc tế bao gồm:
Quản lý các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Quản lý các nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK.
Quản lý việc phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành trong nước ra thị trường nước ngoài.
Quản lý việc phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành trong nước trên thị trường chứng khoán
Ở Việt Nam, các trường hợp sau KHÔNG được coi là hoạt động tự doanh chứng khoán
check_box Mua, bán cổ phiếu quỹ
Mua bán chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời
Mua chứng khoán nhằm mục đích thâu tóm
Mua chứng khoán với mục đích phòng vệ rủi ro
Ở Việt Nam, các trường hợp sau KHÔNG được coi là hoạt động tự doanh chứng khoán
check_box Mua, bán chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch
Mua chứng khoán để hưởng lãi từ phía tổ chức phát hành chi trả
Mua chứng khoán Vì: mục đích nắm quyền kiềm soát
Mua, bán chứng khoán nhằm hưởng lãi do chênh lệch giá
Ở Việt Nam, loại hình doanh nghiệp nào được phép phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Danh nghiệp một chủ
Quỹ đầu tư chứng khoán
Ở Việt nam, vốn pháp định cho công ty QLQ là
check_box 25 tỷ đồng
20 tỷ đồng
30 tỷ đồng
50 tỷ đồng
Phạm vi giám sát thanh tra bao gồm:
check_box Hoạt động công bố thông tin
Hoạt động niêm yết
Hoạt động phân phối chứng khoán
Hoạt động quản lý chứng khoán
Phạm vi giám sát thanh tra không bao gồm hoạt động nào dưới đây :
Các giao dịch chứng khoán
Các hoạt động kinh doanh, đăng ký, thanh toán bù trừ, lưu ký chứng khoán
Hoạt động phát hành chứng khoán
Hoạt động quản lý thị trường
Phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí được gọi là
check_box Lợi nhuận tuyệt đối
Lợi nhuận kỳ vọng
Lợi nhuận thực tế
Lợi nhuận tương đối
Phát hành loại chứng khoán nào làm tăng vốn chủ sở hữu?
Cổ phiếu công ty và trái phiếu công ty.
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.
Trái phiếu Chính phủ và trái phiếu công ty.
Trái phiếu và cổ phiếu.
Phương án nào sau đây là không đúng?
Chính phủ các nước đang phát triển cũng khuyến khích đầu tư ra nước ngoài để quốc tế hóa thị trường.
Nhà đầu tư thích đầu tư vào các nước phát triển do tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao hơn.
Rủi ro đầu tư vào các nước đang phát triển cao, nên tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cũng cao hơn.
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tại các nước đang phát triển thường cao hơn các nước phát triển.
Phương pháp giám sát nào dưới đây được áp dụng khi xuất hiện tin đồn về một loại chứng khoán có giao dịch khả nghi:
check_box Theo dõi trong ngày
Thanh tra
Theo dõi chứng khoán trong khoảng thời gian
Theo dõi trong ngày và thanh tra
Phương thức giao dịch trên thị trường OTC giai đoạn đầu
Cả A và B
Giao dịch qua mạng
Giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán
Thương lượng thỏa thuận
Phương thức quản lý dễ phát sinh những rủi ro, tiêu cực do năng lực chuyên môn của tổ chức:
check_box Tự quản
Quản lý bằng pháp luật
Quản lý bằng văn bản
Tự điều hành
Phương thức quản lý nào dưới đây có thể bổ sung thêm những tiêu chuẩn, những quy định phù hợp với thực tế mà các văn bản pháp quy hoặc chưa có hoặc chưa phù hợp
check_box Tự quản
Quản lý bằng pháp luật
Quản lý giao dịch
Theo dõi chứng khoán
Phương thức thanh toán đòi hỏi các giao dịch phải được thanh toán trong một số ngày nhất định sau ngày giao dịch là:
check_box Phương thức thanh toán cuốn chiếu.
Phương thức thanh toán ròng theo kết quả bù trừ đa phương.
Phương thức thanh toán theo kết quả bù trừ song phương.
Phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch.
Phương tiện công bố thông tin của công ty đại chúng KHÔNG bao gồm:
Báo in, báo điện tử
Tờ rơi
Trang web của cơ quan quản lý
Trang web của công ty
Quan điểm cho rằng: "Thị trường chứng khoán là thị trường cổ phiếu", hay là nơi mua bán các cổ phần được các công ty phát hành ra để huy động vốn. Quan điểm này xuất phát từ việc:
thị trường chứng khoán chỉ giao dịch, mua bán các công cụ tài chính trung và dài hạn như trái phiếu chính phủ, cổ phiếu và trái phiếu công ty.
thị trường chứng khoán và thị trường vốn là khác nhau
thị trường chứng khoán và thị trường vốn là một, đều là thị trường tư bản, cung cấp vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp
xét mức độ tác động của thị trường tới nền kinh tế khi có biến động thì cổ phiếu ảnh hưởng mạnh hơn.
Quan Grade cho rằng: "Thị trường chứng khoán là thị trường cổ phiếu", hay là nơi mua bán các cổ phần được các công ty phát hành ra để huy động vốn. Quan Grade này xuất phát từ việc:
thị trường chứng khoán chỉ giao dịch, mua bán các công cụ tài chính trung và dài hạn như trái phiếu chính phủ, cổ phiếu và trái phiếu công ty.
thị trường chứng khoán và thị trường vốn là khác nhau
thị trường chứng khoán và thị trường vốn là một, đều là thị trường tư bản, cung cấp vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp
xét mức độ tác động của thị trường tới nền kinh tế khi có biến động thì cổ phiếu ảnh hưởng mạnh hơn.
Quản lý thị trường chứng khoán có thể bao gồm:
Quản lý hàng hóa chứng khoán và quản lý các chủ thể tham gia thị trường.
Quản lý hàng hóa và quản lý giao dịch
Quản lý nhà đầu tư và quản lý công ty chứng khoán
Quản lý Sở giao dịch và Ủy ban chứng khoán
Quản lý và giám sát thị trường chứng khoán nhằm mục đích:
check_box Bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư
Bảo vệ quyền lợi của công ty chứng khoán
Bảo vệ quyền lợi của nhà phát hành
Minh bạch thị trường
Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:
Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần
Chứng chỉ quỹ niêm yết trên thị trường chứng khoán
Không mua lại chứng chỉ quỹ
Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ
Quỹ đầu tư dạng đóng là quỹ
Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần
Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ công chúng
Được quyền phát hành bổ sung ra công chúng
Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ
Quỹ hỗ trợ thanh toán được hình thành nhằm
check_box hạn chế rủi ro xảy ra trong việc thanh toán tiền và chuyển giao chứng khoán.
đảm bảo các thành viên có đủ chứng khoán cho các giao dịch.
đảm bảo các thành viên có đủ tiền thanh toán cho các giao dịch.
Rút ngắn thời gian thanh toán.
Rủi ro thường được tính bằng mức độ biến động của thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
check_box Rủi ro kinh doanh
Rủi ro lãi suất
Rủi ro tài chính
Rủi ro tỷ giá
Số doanh nghiệp trên thị trường UpCoM khi khai trương:
10 doanh nghiệp
7 doanh nghiệp
8 doanh nghiệp
9 doanh nghiệp
Sở giao dịch chứng khoán có thể có những hình thức sở hữu sau đây:
Hình thức sở hữu công ty cổ phần, Hình thức sở hữu nhà nước
Hình thức sở hữu nhà nước, Hình thức sở hữu thành viên
Hình thức sở hữu nhà nước, Hình thức sở hữu thành viên, Hình thức sở hữu công ty cổ phần
Hình thức sở hữu thành viên, Hình thức sở hữu công ty cổ phần
Sở giao dịch chứng khoán là:
Thị trường phi chính thức
Thị trường phi tập trung
Thị trường qua quầy
Thị trường tập trung
Sổ lệnh của cổ phiếu X như sau trong phiên khớp lệnh định kỳ: NĐT mua Khối lượng đặt mua Mức giá Khối lượng đặt bán NĐT bán A 500 52000 2000 I B 2000 51500 2500 II C 1500 51000 2000 III D 2000 50500 2000 IV E 3000 50000 1000 V Nhà đầu tư A sẽ mua được số cổ phiếu với giá là:
500 cổ phiếu, giá 51000
500 cổ phiếu, giá 51500
500 cổ phiếu, giá 52000
Không mua được cổ phiếu nào
Sổ lệnh của cổ phiếu Y như sau: NĐT mua Khối lượng đặt mua Mức giá Khối lượng đặt bán NĐT bán A 500 52000 2000 I B 2000 51500 2500 II C 1500 51000 2000 III D 2000 50500 2000 IV E 3000 50000 1000 V Nhà đầu tư I sẽ bán được số cổ phiếu với giá là:
2000 cổ phiếu, giá 51000
2000 cổ phiếu, giá 52000
500 cổ phiếu, giá 51500
Không bán được cổ phiếu nào
Sổ lệnh của cổ phiếu Z như sau trong phiên khớp lệnh định kỳ: NĐT mua Khối lượng đặt mua Mức giá Khối lượng đặt bán NĐT bán A 500 52000 2000 I B 2000 51500 2500 II C 1500 51000 2000 III D 2000 50500 2000 IV E 3000 50000 1000 V Nhà đầu tư III sẽ bán được số cổ phiếu với giá là:
1000 cổ phiếu, giá 51000
2000 cổ phiếu, giá 51000
2000 cổ phiếu, giá 52000
Không bán được cổ phiếu nào
Số lượng nhóm thành viên chính trên thị trường OTC
1
2
3
4
Sự di chuyển vốn đầu tư trong nền kinh tế được thực hiện thông qua:
cơ chế "bàn tay vô hình"
cơ chế "bàn tay vô hình", cơ chế xác định giá chứng khoán và thông qua hoạt động thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp.
cơ chế xác định giá chứng khoán
hoạt động thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp
Tác dụng của việc phân loại các doanh nghiệp có những đặc trưng tương tự nhau vào cùng một nhóm ngành I. giúp cho cơ quan quản lý thị trường dễ dàng trong quản lý. II. hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư được thuận lợi III. Giúp doanh nghiệp tăng uy tín trên thị trường IV. Bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ
I và II
I và III
II và III
II, III và IV
Tài khoản dùng để hạch toán số chứng khoán nhận được từ việc sử dụng quĩ hỗ trợ thanh toán là
check_box Tài khoản tạm giữ
Tài khoản chờ rút
Tài khoản tạm dừng giao dịch
Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán đã giao dịch
Tài khoản dùng để hạch toán việc giao và nhận chứng khoán theo chứng từ thanh toán chứng khoán là:
check_box Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán đã giao dịch
Tài khoản chứng khoán cầm cố
Tài khoản giao dịch
Tài khoản tài khoản tạm ngừng giao dịch
Tài khoản dùng để phản ánh các chứng khoán bị kiểm soát hoặc không còn bị kiểm soát nữa nhưng đang ngừng giao dịch để xác định lại giá tham chiếu của chứng khoán đó.
check_box Tài khoản tài khoản tạm ngừng giao dịch
Tài khoản chứng khoán cầm cố
Tài khoản chứng khoán chờ niêm yết
Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán đã giao dịch
Tại Thái Lan, huy động qua phát hành riêng lẻ không được quá
35 người
40 người
45 người
50 người
Tại Thái Lan, tổng số tiền huy động qua phát hành riêng lẻ không được quá
10 triệu bath
15 triệu bath
20 triệu bath
25 triệu bath
Tham gia vào cầm cố chứng khoán gồm:
check_box Bên cầm cố, bên nhận cầm cố, thành viên lưu ký của bên nhận cầm cố và bên cầm cố và trung tâm lưu ký.
Bên cầm cố và bên nhận cầm cố.
Bên cầm cố, bên nhận cầm cố và thành viên lưu ký của bên nhận cầm cố và bên cầm cố.
Bên cầm cố, bên nhận cầm cố và trung tâm lưu ký.
Theo cách thức huy động vốn, quỹ đầu tư được chia thành:
check_box QĐT đóng, QĐT mở
QĐT cổ phiếu, QĐT thu nhập
QĐT linh hoạt, QĐT cố định
QĐT theo danh mục, QĐT mạo hiểm
Theo công cụ đầu tư, quỹ đầu tư được chia thành:
check_box QĐT cổ phiếu, QĐT thị trường tiền tệ
QĐT đóng, QĐT mở
QĐT linh hoạt, QĐT cố định
QĐT theo danh mục, QĐT mạo hiểm
Theo dõi chứng khoán là một trong những hoạt động giám sát cơ quan nào dưới đây:
check_box Sở giao dịch
Bộ Tài chính
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Ủy ban chứng khoán
Theo đối tượng tham gia đầu tư, quỹ đầu tư được chia thành:
check_box QĐT tập thể, QĐT thành viên
QĐT cổ phiếu, QĐT thu nhập
QĐT đóng, QĐT mở
QĐT theo danh mục, QĐT mạo hiểm
Theo mục tiêu đầu tư, quỹ đầu tư được chia thành:
check_box QĐT thu nhập, QĐT mạo hiểm
QĐT cổ phiếu, QĐT trái phiếu
QĐT đóng, QĐT mở
QĐT linh hoạt, QĐT cố định
Theo quy định ở Việt nam hiện nay, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty đại chúng (bao gồm cả Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải công bố thông tin trong thời hạn ………, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính
10 ngày
15 ngày
20 ngày
30 ngày
Theo quy định ở Việt nam hiện nay, thời hạn công bố thông tin của việc chào bán ra công chúng là …… kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực
10 ngày làm việc
15 ngày làm việc
30 ngày làm việc
7 ngày làm việc
Theo quy định ở Việt nam hiện nay, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về báo cáo tài chính quý trong thời hạn …. kể từ ngày kết thúc quý
10 ngày
15 ngày
20 ngày
30 ngày
Theo quy định ở Việt nam, việc công bố thông tin của tổ chức niêm yết do đối tượng nào dưới đây có trách nhiệm công bố
Chủ tịch hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng giám đốc
Trưởng ban kiểm soát
Theo tính chất pháp lý, quỹ đầu tư được chia thành:
check_box QĐT dạng công ty, QĐT dạng hợp đồng
QĐT cổ phiếu, QĐT thu nhập
QĐT đóng, QĐT mở
QĐT linh hoạt, QĐT cố định
Thị trường chứng khoán bao gồm:
thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu.
thị trường hối đoái và thị trường cho vay.
thị trường nợ và thị trường trái phiếu.
thị trường vốn và thị trường thuế mua.
Thị trường chứng khoán bao gồm:
Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu
Thị trường hối đoái và thị trường cho vay
Thị trường nợ và thị trường trái phiếu
Thị trường vốn và thị trường thuê mua
Thị trường chứng khoán được quản lý dưới hình thức
check_box Pháp luật và tự quản
Không cần sự quản lý
Pháp luật
Tự quản
Thị trường chứng khoán NewYork ra đời vào năm:
1692
1792
1892
1992
Thị trường nào dưới đây là nơi giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông:
Thị trường cổ phiếu
Thị trường nợ
Thị trường phái sinh
Thị trường trái phiếu
Thị trường OTC là
Thị trường cổ phiếu
Thị trường sơ cấp
Thị trường thứ cấp
Thị trường trái phiếu
Thị trường UpCoM được thành lập vào năm
2007
2008
2009
2010
Thị trường vốn là thị trường giao dịch:
Các công cụ tài chính ngắn hạn
Các công cụ tài chính trung và dài hạn
Kỳ phiếu
Tiền tệ
Thời điểm xem xét định kỳ điều chỉnh rổ cổ phiếu để tính chỉ số 6 tháng 1 lần vào tháng 4 và tháng mười hàng năm là đối với chỉ số:
HN30 index
Upcom index
VN index
VN30 index
Thời điểm xem xét định kỳ điều chỉnh rổ cổ phiểu để tính chỉ số 6 tháng 1 lần vào tháng 7 và tháng giêng hàng năm là đối với chỉ số:
HN30 index
Upcom index
VN index
VN30 index
Thời gian điều chỉnh danh mục cổ phiếu trong rổ tính chỉ số VN30:
6 tháng một lần
Hàng tháng
Một năm một lần
Một quý một lần
Thời gian giao dịch trong ngày làm việc ở Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là:
Từ 8h00 đến 11h30
Từ 8h30 đến 14h30
Từ 9h00 đến 11h30
Từ 9h00 đến 15h00
Thời gian thanh toán là khoảng thời gian được xác định:
check_box từ khi giao dịch được thực hiện đến khi việc thanh toán hoàn tất.
từ khi CTCK nhận được lệnh cho tới khi xác định được giá trên thị trường.
từ khi nhà đầu tư gửi lệnh cho tới khi lệnh được khớp.
từ khi nhà đầu tư gửi lệnh cho tới khi xác định được giá trên thị trường.
Thời Grade xem xét định kỳ điều chỉnh rổ cổ phiểu để tính chỉ số 6 tháng 1 lần vào tháng 7 và tháng giêng hàng năm là đối với chỉ số:
HN30 index
Upcom index
VN index
VN30 index
Thời hạn công bố báo cáo thường niên của công ty đại chúng chậm nhất …… sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính
15 ngày
20 ngày
30 ngày
45 ngà
Thông tin được công bố trên thị trường phải đảm bảo nguyên tắc:
Chuyên nghiệp
Công khai - công bằng
Đơn lẻ
Ổn định
Thông tin theo yêu cầu của công ty đại chúng sẽ phải công bố khi đối tượng sau yêu cầu:
Công ty chứng khoán
Công ty Kiểm toán
Công ty quản lý quỹ
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Thông tin về tình hình hình hoạt động kinh doanh, tài chính,… và các thông tin khác về mục tiêu phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành được phản ánh trong:
Bản cáo bạch phát hành
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bảng cân đối kế toán
Thu nhập chỉ có khi nhà đầu tư bán chứng khoán
check_box Lãi vốn
Cổ tức
Lợi tức trái phiếu
Thu nhập thường xuyên
Thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ : Trong vòng bao nhiêu ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
10 ngày
15 ngày
20 ngày
5 ngày
Thực hiện quyền đối với chứng khoán lưu ký được thực hiện thông qua các bước sau:
check_box Tổ chức phát hành -----> Trung tâm lưu ký -----> Thành viên lưu ký -----> Nhà đầu tư
Tổ chức phát hành -----> Nhà đầu tư
Tổ chức phát hành -----> Thành viên lưu ký -----> Nhà đầu tư
Tổ chức phát hành -----> Trung tâm lưu ký -----> Nhà đầu tư
Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho bên thứ ba mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ được coi là hành vi:
check_box Giao dịch nội gián
Kiểm soát thị trường
Thao túng thị trường
Xung đột lợi ích
Tiêu chí đối với ngân hàng thanh toán ở Việt nam là:
check_box Ngân hàng thương mại Việt nam.
Ngân hàng thương mại có tình hình tài chính lành mạnh nhất.
Ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài.
Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ cao nhất.
Tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội là gì :
công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán
Tổ chức nào sau đây không được phép phát hành trái phiếu tại Việt Nam:
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tổ chức tham gia tạo lập thị trường trên thị trường trái phiếu có mấy cấp độ
1
2
3
4
Tổng giám đốc (Giám đốc) của CTCK phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: I. Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật; II. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác; III. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; IV. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời Grade nộp hồ sơ. Các điều kiện gồm có:
check_box I, II, III, IV
I, II, III
I, III, IV
II, III, IV
Trái phiếu bằng đồng Việt Nam được tổ chức quốc tế chào bán có cam kết đưa vào giao dịch tại thị trường tập trung …. năm sau khi chào bán
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
Trái phiếu bằng đồng Việt Nam được tổ chức quốc tế chào bán có cam kết đưa vào giao dịch tại thị trường tập trung …. năm sau khi chào bán
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
Trái phiếu bằng đồng Việt Nam được tổ chức quốc tế chào bán có kỳ hạn
Dưới 1 năm
Dưới 3 năm
Dưới 5 năm
Không dưới 10 năm
Trái phiếu có kỳ hạn càng lớn thì sẽ có rủi ro lãi suất:
càng lớn.
càng nhỏ.
lãi suất coupon không tác động tới rủi ro lãi suất của trái phiếu.
lúc đầu lớn rồi nhỏ dần.
Trái phiếu coupon là trái phiếu:
hoàn trả tiền lãi đều đặn theo kỳ, còn tiền gốc không trả.
mà tiền gốc và tiền lãi thanh toán thành những khoản tiền đều hàng năm.
mà tiền lãi được thanh toán đều đặn theo kỳ, còn tiền gốc thanh toán tại ngày đáo hạn.
mà tiền lãi thanh toán trước, tiền gốc thanh toán sau.
Trên thị trường chứng khoán, hành vi có tiêu cực là:
Giao dịch của nhà đầu tư lớn
Mua bán cổ phiếu của cổ đông của công ty niêm yết
Mua bán lại cổ phiếu của tổ chức niêm yết
Mua bán nội gián
Trong các nhận định sau, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp:
Là thị trường tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán đang lưu hành
Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
Là thị trường tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ
Trong các nhận định sau, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp:
Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
Là thị trường tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ
Là thị trường tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán đang lưu hành
Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, SGDCK chỉ nhận lệnh giao dịch theo phương thức:
Khớp lệnh liên tục
Khớp lệnh vào cuối buổi giao dịch
Khớp lệnh vào đầu buổi giao dịch
Thỏa thuận
Trong phương thức thanh toán ròng liên tục theo kết quả bù trừ đa phương:
check_box Các thành viên sẽ phải giao hoặc được nhận tiền, chứng khoán theo kết quả bù trừ với tổ chức thanh toán bù trừ chứ không phải giao nhận trực tiếp với nhau.
Thành viên bên bán sẽ chuyển chứng khoán trực tiếp cho thành viên bên mua
Thành viên bên bán sẽ nhận tiền trực tiếp từ thành viên bên mua
Thành viên bên bán và bên mua sẽ chuyển giao chứng khoán về tiền trực tiếp cho nhau nếu giá trị và số lượng chứng khoán giao dịch lớn
Trong tháng 7 không có ngày nghỉ lễ, một nhà đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là giao dịch thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:
Chủ nhật 18/7
Thứ ba 20/7
Thứ hai 19/7
Thứ tư 21/7
Trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăng ký.
10 ngày
15 ngày
20 ngày
5 ngày
Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông thường sẽ:
được ưu tiên trả lại tiền trước.
là chủ nợ chung.
là người cuối cùng được thanh toán.
mất toàn bộ số tiền đóng góp trước.
Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các trái chủ sẽ:
được ưu tiên trả lại phần vốn đã đóng góp trước.
là chủ sở hữu của công ty
là người cuối cùng được thanh toán.
mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Tự doanh chứng khoán là việc
check_box Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính mình
Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho khách hàng
Công ty chứng khoán quản lý vốn của khách hàng qua việc nắm giữ chứng khoán Vì: quyền lợi khách hàng
CTCK giúp nhà phát hành phát hành chứng khoán
Ưu Grade của hình thức quản lý bằng pháp luật:
check_box Đảm bảo được sự chặt chẽ và công bằng của các chủ thể trước pháp luật
Làm giảm tính năng động và sáng tạo của thị trường
Nâng cao được năng lực chuyên môn của các tổ chức tự quản
Theo sát được những thay đổi trong môi trường kinh doanh chứng khoán
Ưu Grade của lưu ký tổng hợp
check_box Tạo thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch chứng khoán.
Chứng khoán sẽ được lưu giữ tách biệt với các chứng khoán của khách hàng khác
Khi tiến hành mua bán sẽ ghi cụ thể chủng loại, mã số, giá trị tính theo mệnh giá và các đặc tính khác của chứng khoán được mua bán (nếu có)
Rút được đúng chứng khoán đã lưu ký
Ưu Grade của phân tích kỹ thuật là:
check_box không cần quan tâm nhiều đến báo cáo tài chính.
phân tích kỹ thuật có nhiều giả định.
phân tích kỹ thuật đối lập với nguyên lý bước đi ngẫu nhiên và thị trường hiệu quả.
phân tích kỹ thuật luôn có một độ trễ nhất định do sử dụng bộ số liệu của quá khứ.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Việt Nam ra đời năm:
check_box 1996
1998
2000
2002
Ủy ban quản lý chứng khoán tại Trung Quốc được thành lập năm nào?
1992
1993
1994
1995
Vai trò của CTCK đối với nhà đầu tư là
check_box Giảm chi phí và thời gian giao dịch, do đó nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư
Góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường
Làm tăng tính thanh khoản của chứng khoán
Tạo ra cơ chế huy động vốn cho nền kinh tế
Vai trò của Sở giao dịch chứng khoán là:
Giao dịch chứng khoán mang lại lợi ích cho chính mình
Mua vào bán ra chứng khoán khi thị trường có nhu cầu
Quản lý các chứng khoán chưa đủ điều kiện niêm yết
Thiết lập một thị trường giao chứng khoán có tổ chức, vận hành liên tục với các chứng khoán được chọn lựa
Vai trò của thị trường OTC KHÔNG bao gồm:
Hỗ trợ và thúc đẩy thị trường chứng khoán tập trung phát triển
Mở rộng thị trường tự do
Tạo môi trường đầu tư linh hoạt, thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Tạo thị trường cho các chứng khoán của các công ty vừa và nhỏ, các chứng khoán chưa đủ điều kiện niêm yết
Vai trò nào dưới đây là vai trò CTCK đối với nhà phát hành
check_box Tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ các nhà phát hành
Giảm chi phí và thời gian giao dịch
Góp phần kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng, lũng đoạn, bóp méo thị trường
Góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường
Việc lập hồ sơ giám sát các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là hoạt động cơ bản của:
Bộ Tài chinh
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Ủy ban chứng khoán
Việc thanh toán bù trừ chứng khoán phải tuân thủ nguyên tắc
check_box Giao chứng khoán đồng thời với thanh toán trả tiền.
Hạch toán chứng khoán trước, hạch toán tiền sau
Hạch toán tiền trước, hạch toán chứng khoán sau
Thỏa thuận giữa bên mua và bán
Xác định quy trình giao dịch tại thị trường chứng khoán tập trung khi chưa có giao dịch trực tuyến: 1 – Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán là thành viên của SGDCK 2 – Nhà môi giới đăng ký lệnh 3 – Công ty chứng khoán rà soát lại phiếu lệnh trước khi chuyển cho nhà môi giới tại sàn 4 – Nhà môi giới thông báo lại kết quả mua/bán về công ty chứng khoán 5 – Nhà đầu tư đưa ra yêu cầu mua/bán chứng khoán bằng cách đặt lệnh cho công ty chứng khoán thực hiện 6 – Công ty chứng khoán chuyển kết quả giao dịch để thực hiện việc thanh toán tại Trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ 7 – Chuyển lệnh sang nhà môi giới tại sàn 8 – So khớp lệnh, đấu giá hay đấu lệnh. Giá khớp được thông báo công khai và là giá thống nhất cho cả bên mua và bên bán
1-2-4-7-8-6-5-3
1-5-3-7-2-8-4-6
3-2-4-7-8-1-5-6
3-7-8-1-5-6-2-4
Ý nghĩa của cụm từ “thị trường OTC”:
Thị trường giao dịch qua quầy
Thị trường giao dịch tại quầy
Thị trường giao dịch tập trung
Thị trường giao dịch tự do
Ý nghĩa của nguyên tắc chuyển giao chứng khoán cùng với thanh toán tiền
check_box Hạn chế rủi ro đối tác, rủi ro tín dụng.
Giảm thiểu số lượng thanh toán.
Nâng cao khả năng thành công trong thanh toán.
Rút ngắn thời gian thanh toán.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập