. Khó Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về ngân sách nhà nước là:
Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương.
Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân quyết định.
Giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.
Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết.
. Theo quy định của Luật quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế bao gồm:
check_box . Cơ quan Thuế và cơ quan Hải Quan
. Cơ quan Thuế, cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước.
B. Cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước.
. Các đáp án trên đều sai
Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, vì sao?
. Tổ chức, cá nhân có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì đều phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
. Tổ chức, cá nhân có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế thì phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
. Tổ chức, cá nhân có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hang hóa thuộc diện chịu thuế, nhằm mục đích kinh doanh thì mới phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, vì sao?
check_box Người nộp thuế xuất nhập khẩu không nhất thiết phải là chủ hang hóa xuất nhập khẩu mà có thể là tổ chức nhận ủy thác xuất nhập khẩu hoặc là người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế như đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, tổ chức tín dụng…
Người nộp thuế xuất nhập khẩu phải là chủ hang hóa xuất nhập khẩu.
Căn cứ vào luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014, hãy cho biết các khẳng định sau đây đúng hay sai & giải thích tại sao?
. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là chủ thể có hoạt động kinh doanh có thu nhập phát sinh.
. Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam không phải là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
. Hợp tác xã chỉ có thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Chủ thể có quyền thu thuế đối với mọi tổ chức, cá nhân là:
check_box . Nhà nước
. Cơ quan Thuế.
. Cơ quan Tài chính
. Cơ quan Hải quan
Công ty A chuyên sản xuất các loại bao bì giấy, trong năm 2019, công ty bán toàn bộ sản phẩm mà mình sản xuất ra cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất (khu phi thuế quan):
Công ty A là đối tượng phải nộp thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng.
Công ty A là đối tượng phải nộp thuế xuất khẩu và không phải là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.
Công ty A không phải là đối tượng nộp thuế xuất khẩu.
Công ty A là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng mà không phải là đối tượng nộp thuế xuất khẩu.
Công ty A mua hàng hoá X (thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) của cơ sở sản xuất B để xuất khẩu nhưng chỉ xuất khẩu một phần, phần còn lại thì tiêu thụ hết ở trong nước. Công ty A phải kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho:
Toàn bộ số hàng hoá X đã mua của cơ sở sản xuất B.
Toàn bộ số hàng hoá X đã xuất khẩu - mua của cơ sở sản xuất B
Toàn bộ số hàng hoá X đã tiêu thụ trong nước - mua của cơ sở sản xuất B
Cả a, b, c đều sai.
Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Pháp. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu trong trường hợp này là:
Công ty A
Công ty B
Nhà sản xuất C
Công ty A và công ty B
Công ty X chuyên sản xuất ô tô dưới 24 chỗ ngồi. Trong năm, công ty trực tiếp xuất khẩu hết số hàng sản xuất ra.
Công ty X phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cho số hàng đã sản xuất và xuất khẩu trên.
Công ty X chỉ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho số hàng đã sản xuất và xuất khẩu trên.
Công ty X không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho số hàng đã sản xuất và xuất khẩu trên.
Công ty X không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng cho số hàng đã sản xuất và xuất khẩu trên.
Công ty X nhập khẩu 20 xe ô tô loại 24 chỗ ngồi để bán lại cho công ty khác ở trong nước:
check_box Công ty X không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu số ô tô trên.
Công ty X phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu số ô tô trên.
Công ty X chỉ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu số ô tô trên.
Công ty X không phải nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu số ô tô trên.
Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp?
Là thuế gián thu
Là loại thuế chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế
Có đối tượng chịu thuế là các khoản thu nhập chịu thuế phát sinh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tất cả các đặc điểm trên (Cả A,B &C)
Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp?
Có đối tượng chịu thuế là mọi khoản thu nhập của doanh nghiệp
Là thuế trực thu
Là loại thuế có tính trung lập cao, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Tất cả các đặc điểm trên (Cả A,B &C)
Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt?
Có đối tượng chịu thuế rộng
Là thuế gián thu
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt có thể là thuế suất cố định hoặc thuế suất tỉ lệ và thường thấp hơn so với thuế suất của các loại thuế gián thu khác.
Chỉ áp dụng đối với hàng hóa
Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt?
Có đối tượng chịu thuế hẹp
Là thuế trực thu
Thuế được áp dụng ở mọi khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh đến tiêu dùng đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Chỉ áp dụng đối với hàng hóa
Đâu không phải quyền hạn của cơ quan quản lý thuế
. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.
. Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm quyền;
. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Đâu là đặc trưng riêng biệt của thuế xuất, nhập khẩu so với các sắc thuế khác?
Tạo khoản thu cho ngân sách nhà nước
Là công cụ để nhà nước điều tiết hoạt động kinh tế
Bảo hộ nền sản xuất trong nước
Cả 3 phương án trên
Dễ Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu có thể được xét hoàn thuế GTGT theo tháng, quý nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh chưa được khấu trừ từ:
350.000.000 đồng trở lên
300.000.000 đồng trở lên
200.000.000 đồng trở lên
250.000.000 đồng trở lên.
Dễ Dịch vụ, hàng hóa nào dưới đây là đối tượng chịu thuế GTGT?
check_box . Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;
. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật.
. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi;
. Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.
Dễ Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán:
.Chưa có thuế giá trị gia tăng;
. Đã có thuế giá trị gia tăng
. Chưa có bất kỳ loại thuế nào
. Không có đáp án nào đúng
Dễ Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là:
check_box Giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có).
Giá nhập tại cửa khẩu đã có thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng
Giá nhập tại cửa khẩu đã có thuế thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng
Giá nhập tại cửa khẩu tại cửa khẩu nhập không bao gồm bất kỳ loại thuế nào
Dễ Hộ, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp nào?
Phương pháp tính trực tiếp
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
Có thể lựa chọn một trong 2 phương pháp trên
Có thể lựa chọn sử dụng bất kỳ phương pháp tính nào để phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình
Dễ Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, các khoản thu, chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng:
. Đồng Việt Nam và ngoại tệ.
. Đồng Việt Nam.
. Đồng Việt Nam, ngoại tệ và hiện vật.
. Các đáp án trên đều không đúng.
Dễ Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, khoản chi nào dưới đây được tạm cấp ngân sách trong trường hợp đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định?
check_box . Chi lương và các khoản có tính chất lương.
. Chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa.
. Chi hội nghị
. chi công tác nước ngoài.
Dễ Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, phạm vi ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm:
. Thu NSNN, chi NSNN.
. Thu NSNN, chi NSNN và bội chi NSNN.
. Thu NSNN, chi NSNN, bội chi NSNN và tổng mức vay của NSNN.
. Thu NSNN, chi NSNN, cân đối NSNN và tổng mức vay của NSNN.
Dễ Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân không cư trú:
10%
15%
20%
30%
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hạch toán, kế toán ngân sách nhà nước;
Cơ quan tài chính
Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Cơ quan Thuế
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng gồm?
Hội đồng nhân dân các cấp
Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp
Ủy ban nhân dân các cấp
Kiểm toán nhà nước
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào phải thực hiện công khai thủ tục ngân sách nhà nước:
Cơ quan thu
Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước
Cơ quan thu, Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước
Không có đáp án nào đúng
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước:
check_box Quốc hội
. Bộ Tài chính
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Chính phủ
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào quyết định dự toán ngân sách nhà nước:
. Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Chính phủ
Ủy ban tài chính, ngân sách nhà nước của Quốc hội
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, nội dung giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng gồm:
check_box . Cả 2 nội dung trên
. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;
. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm;
. Không có đáp án nào đúng
Dễ Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất bao nhiêu tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.
12 tháng
18 tháng
24 tháng
6 tháng
Dễ Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng bao gồm:
check_box 0%, 5% và 10%
5% và 10%
5%
10%
Dễ Thuế giá trị gia tăng là:
. Thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
. Thuế tính trên toàn bộ giá trị của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
. Là thuế tính trên toàn bộ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
D. Không có đáp án nào đúng
Dịch vụ nào sau đây chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Kinh doanh dịch vụ pháp lý
Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Kinh doanh casino
Kinh doanh du lịch
Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc nào sau đây:
. Doanh nghiệp Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;
. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;
. Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
. Cả A,B &C
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là:
check_box Một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Mọi hàng hóa, dịch vụ
Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt nam
Không có đáp án nào đúng.
Đối tượng nào dưới đây không phải là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại
Đối tượng nào dưới đây không phải là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
check_box Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
Đối tượng nào dưới đây phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa
Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển khách du lịch
Tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng
Tàu bay sử dụng cho mục đích cá nhân
Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng :
check_box . Cả 2 phương án trên đều sai
. Đối tượng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp thuế GTGT.
. Đối tượng có hành vi nhập khẩu hàng hóa đều phải nộp thuế GTGT.
. Cả 2 phương án trên đều đúng.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là:
Giá do cơ sở sản xuất bán ra
Giá do cơ sở sản xuất bán ra đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng
Giá do cơ sở sản xuất bán ra chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng
Giá do cơ sở sản xuất bán ra đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng
Hàng hoá nào sau đây không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:
check_box Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 125 cm3
Xì gà, chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để nhai, ngửi ngậm
Bài lá
Rượu
Khó Công ty H là công ty kinh doanh dịch vụ sổ xố. Vậy:
check_box Công ty H phải nộp cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh dịch vụ xổ số
Công ty H chỉ phải nộp thuế GTGT mà không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho hoạt động kinh doanh dịch vụ xổ số
Công ty H chỉ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mà không phải nộp thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh dịch vụ xổ số
Công ty H không phải nộp cả thuế tiêu thụ và thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh dịch vụ xổ số.
Khó Dịch vụ nào dưới đây chịu mức thuế suất thuế GTGT 5%?
Dịch vụ môi giới chứng khoán
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp
Dịch vụ tư vấn pháp lý.
Khó Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT và Kinh doanh hang hóa , dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT với mức thuế suất 0 %:
Không có sự khác biệt về lợi ích
Không có sự khác biệt về thủ tục quản lý
Có sự khác biệt cả về mặt lợi ích và thủ tục quản lý
Không có đáp án nào đúng
Khó Ông A là một bác sỹ làm việc trong một bệnh viện, ông có mở phòng khám, chữa bệnh ngoài giờ:
check_box . Ông A không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ của mình.
. Ông A phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ của mình.
. Ông A phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ của mình.
. Không có đáp án nào đúng.
Khó Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, chi thường xuyên là:
. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước.
. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Khó Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là khoản thu:
. Ngân sách trung ương hưởng 100%.
. Khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
. Ngân sách địa phương hưởng 100%.
Là khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện
Khó Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, dự phòng ngân sách được sử dụng trong những trường hợp nào?
. Chi lương và các khoản có tính chất tiền lương;
. Chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa;
. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới;
. Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán;
Khó Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước là:
Thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm.
Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
Khó Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, thuế tài nguyên và các khoản thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí là khoản thu:
. Ngân sách trung ương hưởng 100%
. Ngân sách địa phương (nơi phát sinh khoản thu thuế tài nguyên và các khoản thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí) hưởng 100%
. Là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nơi phát sinh khoản thu.
. Là khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã nơi phát sinh khoản thu.
Khó Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là khoản thu:
check_box . Ngân sách trung ương hưởng 100%
. Khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nơi có cửa khẩu phát sinh khoản thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
. Ngân sách địa phương (nơi có cửa khẩu phát sinh khoản thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) hưởng 100%
. Là khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã nơi phát sinh khoản thu.
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 có hiệu lực từ năm ngân sách nào?
. Năm ngân sách 2018.
. Năm ngân sách 2017.
. Năm ngân sách 2016.
. Năm ngân sách 2015.
Mục tiêu của thuế là:
check_box . Thuế có cả 2 mục tiêu trên
. Thuế chỉ có mục tiêu là tạo lập nguồn thu ngân sách nhà nước.
. Thuế có mục tiêu quan trọng nhất là quản lý và điều tiết hoạt động kinh tế, điều hòa thu nhập xã hội
. Thuế không có mục tiêu nào trong 2 mục tiêu trên
Nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ của cơ quan quản lý thuế là:
. Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật.
.  Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn;
. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
Nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ của người nộp thuế:
check_box . Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế;
. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Nhà máy bia rượu Hà Nội sản xuất 50.000 chai bia cho công ty X để công ty này xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đồng ngoại thương đã ký, nhưng công ty X không xuất khẩu được số hàng trên và phải bán trong nước.
check_box Công ty X phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho 50.000 chai bia trên.
Nhà máy bia rượu Hà Nội phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho 50.000 chai bia trên.
Nhà máy bia rượu Hà Nội và công ty X cùng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho 50.000 chai bia trên.
Không có đáp án nào đúng
Nhà máy rượu Hà Nội bán 4000 lít rượu trắng cho công ty dược phẩm X, để công ty này sản xuất rượu thuốc bán cho khách hàng:
check_box Nhà máy rượu Hà Nội và công ty dược phẩm X đều là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Nhà máy rượu Hà Nội là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; công ty dược phẩm X không phải là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Công ty dược phẩm X là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; Nhà máy rượu Hà Nội không là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Không có đáp án nào đúng
Quan hệ pháp luật thuế là quan hệ được thiết lập trên nguyên tắc:
. Bình đẳng
. Bất bình đẳng
. Bình đẳng hoặc bất bình đẳng
. Các đáp án trên đều sai
Sắc thuế mà người chịu thuế trực tiếp mang tiền thuế nộp cho nhà nước là:
check_box . Thuế trực thu.
. Thuế gián thu.
. Tùy từng trường hợp, mà có thể là thuế gián thu hoặc thuế trực thu
. Không có đáp án nào đúng
TB Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của thuế giá trị gia tăng?
Có đối tượng chịu thuế hẹp
Là thuế trực thu
Chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ
Chỉ áp dụng đối với hàng hóa
TB Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của thuế giá trị gia tăng?
check_box Là thuế gián thu
Có đối tượng chịu thuế hẹp
Là thuế tính trên toàn bộ giá trị của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng
Chỉ áp dụng đối với hàng hóa
TB Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là:
check_box . Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng.
. Toàn bộ các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam
. Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt nam
. Không có đáp án nào đúng.
TB Hàng hóa nào dưới đây là đối tượng không chịu thuế GTGT?
Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt
Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học
Đồ chơi cho trẻ em
Vũ khí phục vụ quốc phòng, an ninh
TB Hàng hóa, dịch vụ nào dưới đây là đối tượng không chịu thuế GTGT?
. Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;
. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
. Dich vụ nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng;
. Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;
TB Hãy nêu điều kiện chi ngân sách đối với chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13:
Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ.
Đã có trong dự toán ngân sách được giao (trừ trường hợp chi tạm cấp ngân sách); đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi.
Cả 2 điều kiện trên
Không có đáp án nào đúng
TB Người nộp thuế giá trị gia tăng là:
check_box . Cả hai đáp án A &B
. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng
. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng
. Không có đáp án nào đúng
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước?
. Thủ tướng Chính phủ
. Chính phủ.
. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
. Quốc hội.
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
. Quốc hội.
. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
. Chính phủ.
. Thủ tướng Chính phủ
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương.
check_box . Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
. Quốc hội.
. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
. Chính phủ.
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước?
. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
. Thủ tướng Chính phủ sau khi xin ý Quốc hội.
. Quốc hội.
. Chính phủ
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngân sách cấp nào được phép bội chi?
. Ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương.
. Chỉ ngân sách địa phương.
. Chỉ ngân sách trung ương.
. Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh. Đáp án D;
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngân sách địa phương là:
A. Các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương.
. Các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương.
. Các khoản thu ngân sách nhà nước và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ thu, chi của cấp địa phương.
. Các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp tỉnh hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp tỉnh.
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngân sách nhà nước là:
. Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
. Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
. Một số khoản thu, chi quan trọng của Nhà nước được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
. Bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định của quốc gia.
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, phân cấp quản lý ngân sách là:
. Việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội.
. Việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội.
. Việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội.
. Các đáp án trên không đúng
TB Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, tổ chức nào sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động?
check_box . Tổ chức chính trị - xã hội.
. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
. Doanh nghiệp nhà nước
. Cả A,B và C.
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ai có thẩm quyền xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách làm căn cứ xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các địa phương:
. Bộ Tài chính
Quốc hội
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chính phủ
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 cơ quan nào có thẩm quyền lập, trình Chính phủ dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết.
check_box Bộ Tài chính
Ngân hàng Nhà nước Việt nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kho bạc Nhà nước
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước; thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác thu thuế, phí, lệ phí, các khoản vay và thu khác của ngân sách, các nguồn viện trợ quốc tế; tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao.
Quốc hội
Chính phủ
Bộ tài chính
Ủy ban nhân dân
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan thu ngân sách nhà nước:
Cơ quan Thuế
Cơ quan Tài chính
Kho bạc Nhà nước
Cơ quan Hải quan
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, quỹ ngân sách nhà nước là:
. Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của Kho bạc nhà nước các cấp.
Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm.
Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, không kể tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp.
Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, không kể tiền vay có trên tài khoản của Kho bạc nhà nước các cấp.
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước được sử dụng vào mục đích nào?
. Sử dụng cho chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên
Chỉ sử dụng cho chi thường xuyên
Chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.
Không có đáp án nào đúng
TB Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, việc quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ thuộc nhiệm vụ quyền hạn của:
Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Chính phủ
Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014, các khoản thu nhập nào sau đây thuộc diện không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
. Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
. Các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn của doanh nghiệp
. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư của doanh nghiệp
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014, các khoản thu nhập nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
. Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản.
. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
. Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014, các khoản thu nhập nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
check_box . Cả A, B&C
. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn của doanh nghiệp;
. Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trong đó có các loại giấy tờ có giá.
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014, các khoản thu nhập nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
check_box . Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn của doanh nghiệp
. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của doanh nghiệp
Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014, các khoản thu nhập nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
. Các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản
. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn của doanh nghiệp
. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư.
Theo Luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành có bao nhiêu phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu
check_box . 3
. 1
. 2
. 4
Theo Luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu bao gồm:
check_box . Phương pháp tính thuế hỗn hợp; Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm; Phương pháp tính thuế tuyệt đối.
. Phương pháp tính thuế hỗn hợp và phương pháp tính thuế trực tiếp
. Phương pháp tính thuế hỗn hợp; Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm;
. Phương pháp tính thuế tuyệt đối và phương pháp tính thuế trực tiếp
Theo luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành, thuế suất ưu đãi áp dụng đối với loại hàng hóa nhập khẩu nào sau đây?
Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam
Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước, nhóm nước là thành viên của WTO
Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam
Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào là không phải chịu thuế thu nhập cá nhân:
Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ;
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:
Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
Thu nhập từ đầu vốn;
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;
Tất cả các khoản thu nhập trên.
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:
check_box Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.
Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng,
Thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Thu nhập từ kiều hối.
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
Thu nhập từ kiều hối
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế:
Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hang hóa, dịch vụ;
Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
Thu nhập từ trúng thưởng;
Thu nhập từ học bổng;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công được quy định:
check_box Theo năm;
Theo quý;
Theo tháng;
Theo từng lần phát sinh
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập nào sau đây?
check_box Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ trúng thưởng
Thu nhận từ thừa kế
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được giảm trừ những khoản nào sau đây khi xác định thu nhập tính thuế:
Các khoản giảm trừ gia cảnh;
Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc;
Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học;
Tất cả đáp án trên đều sai
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được giảm trừ những khoản nào sau đây khi xác định thu nhập tính thuế:
Các khoản giảm trừ gia cảnh;
Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc;
Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học;
Tất cả đáp án trên
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân cư trú là người:
Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN;
Có nơi ở thường xuyên tại VN, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại VN theo hợp đồng thuê có thời hạn;
Cả A&B
Cả hai đáp án A&B đều sai;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân được hoàn thuế trong trường hợp nào sau đây:
check_box Cả A, B &C
Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp
Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng được quy định:
Theo từng lần phát sinh thu nhập;
Theo năm;
Theo quý;
Theo tháng;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ lợi tức cổ phần; thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được quy định:
Theo từng lần phát sinh thu nhập;
Theo năm;
Theo quý;
Theo tháng;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được quy định:
Theo tháng;
Theo quý;
Theo năm;
Theo từng lần phát sinh thu nhập;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, người nộp thuế thu nhập cá nhân:
Là cá nhân cư trú & cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Phải là cá nhân cư trú tại Việt nam, có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Phải là cá nhân công dân Việt nam có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Không có đáp án nào đúng.
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, những khoản thu nhập chịu thuế nào được trừ 10 triệu đồng trước khi tính thuế:
check_box Cả A, B &C
Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng;
Thu nhập chịu thuế từ bản quyền;
Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, những trường hợp nào thì con của đối tượng nộp thuế được xác định là người phụ thuộc và được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân?
Con dưới 18 tuổi;
Con từ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động;
Con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định.
Tất cả các trường hợp trên;
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, quy định về giảm trừ gia cảnh được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây:
check_box Cả A, B &C
Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng /tháng.
Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 1 lần vào một người nộp thuế.
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng là:
check_box Phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Toàn bộ phần giá trị giải thưởng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Phần giá trị giải thưởng vượt trên 5 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Phần giá trị giải thưởng vượt trên 15 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là:
check_box Phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Toàn bộ phần giá trị giải thưởng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Phần giá trị giải thưởng vượt trên 5 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Phần giá trị giải thưởng vượt trên 15 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế được nhận
Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thuế thu nhập cá nhân là:
Thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế
Thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân không kinh doanh phát sinh trong kỳ tính thuế.
Thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân công dân Việt Nam phát sinh trong kỳ tính thuế.
Không có đáp án nào đúng.
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, đối tượng nào sau đây không thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?
. Doanh nghiệp Việt Nam;
. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
. Hợp tác xã;
. Hộ kinh doanh.
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, đối tượng nào sau đây thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?
. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;
. Cả A, B &C.
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:
Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật
Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định pháp luật
Doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.
Không có đáp án nào đúng
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thu nhập nào dưới đây thuộc đối tượng không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp :
. Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khan
. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
. Cả A, B & C
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường hiện nay ở Việt Nam là:
25%
22%
20%
15%
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, trong các khoản chi phí dưới đây, khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là:
. Khoản tiền do vi phạm hành chính
. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân
. Phần thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ
.Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, trong các khoản chi phí dưới đây, khoản chi phí nào không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
Khoản tiền do vi phạm hành chính
Chi phí quản lý kinh doanh
Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh
Chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, trong các khoản chi phí dưới đây, khoản chi phí nào là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
check_box Cả A, B & C
Khoản trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật
Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh
Chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, trong các khoản chi phí dưới đây, khoản chi phí nào là chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
Chi phí nguyên nhiên vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh
Chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động
Chi tài trợ cuộc thi hoa hậu báo Tiền phong
Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hết bao nhiêu % thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hết và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó?
50%
0%
70%
80%
Theo quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành, thẩm quyền ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu thuộc về:
Chính phủ
Bộ Tài chính
Quốc hội
Tổng cục Hải quan
Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, loại thuế nào sau đây là thuế nhập khẩu bổ sung?
Thuế chống bán phá giá
Thuế chống trợ cấp
Thuế tự vệ
Cả A,B,C
Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế suất thông thường được xác định bằng:
150% thuế suất ưu đãi đặc biệt
150% thuế suất ưu đãi
200% thuế suất ưu đãi đặc biệt
200% thuế suất ưu đãi.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu là:
check_box Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
Mọi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
Không có đáp án nào đúng
Thu nhập nào dưới đây là thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp?
Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã;
Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp
Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật
Cả A, B, C
Thuế gián thu:
check_box . Là những sắc thuế mà người nộp thuế theo luật định thông qua cơ chế giá, họ có khả năng chuyển gánh nặng thuế cuối cùng cho người khác chịu.
. Là những sắc thuế, trong thời gian nộp thuế, người nộp thuế theo luật định không có khả năng chuyển gánh nặng thuế cuối cùng cho người khác chịu.
. Là những sắc thuế, người nộp thuế theo luật định đồng thời là người chịu thuế
. Các đáp án trên đều sai.
Thuế gián thu:
check_box . Là những sắc thuế do cơ sở kinh doanh kê khai và nộp cho ngân sách nhà nước nhưng gánh nặng thuế được chuyển vào người tiêu dùng
. Là những sắc thuế người chịu thuế trực tiếp nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước mà không thông qua cơ sở trung gian nào.
. Là những sắc thuế mà đối tượng nộp thuế trích một phần thu nhập của chính mình để nộp cho nhà nước.
. Các đáp án trên đều sai.
Thuế là khoản thu do:
. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ban hành.
. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành.
. Bộ Tài chính ban hành
. Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế là:
. Khoản đóng góp mang tính bắt buộc theo quy định của pháp luật nhằm hình thành ngân sách nhà nước.
. Khoản đóng góp mang tính tự nguyện nhằm hình thành ngân sách nhà nước.
. Khoản đóng góp mang tính thỏa thuận giữa nhà nước và người nộp thuế nhằm hình thành ngân sách nhà nước.
. Các đáp án trên đều sai
Thuế là:
check_box . Nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia.
. Nguồn thu giống như các nguồn thu khác của nhà nước
. Nguồn thu thứ yếu của ngân sách quốc gia.
. Nguồn thu bổ sung của ngân sách quốc gia.
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu 40 độ từ ngày 01/01/2018 là:
70%
65%
60%
50%
Thuế thu nhập cá nhân là:
. Thuế trực thu
. Thuế gián thu
. Tùy từng trường hợp cụ thể, có trường hợp là thuế trực thu, có trường hợp là thuế gián thu.
. Không có đáp án nào đúng trong các đáp án trên
Thuế thu nhập doanh nghiệp là
check_box Loại thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trong kỳ tính thuế.
Loại thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Loại thuế trực thu đánh vào mọi khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
Không có đáp án nào đúng
Thuế tiêu thụ đặc biệt là:
Thuế trực thu, đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, nhằm điều tiết thu nhập của người tiêu dùng các mặt hàng và dịch vụ đó.
Thuế gián thu, đánh vào hầu hết các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Thuế gián thu, đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần điều tiết mạnh nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Không có đáp án nào đúng
Thuế trực thu là:
check_box . Là loại thuế mà đối tượng nộp thuế trích một phần thu nhập của chính mình để nộp cho nhà nước.
. Là loại thuế gián tiếp thu vào thu nhập của người tiêu dùng thông qua hoạt động của cơ sở kinh doanh. (cơ sở kinh doanh là người nộp thuế nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế)
. Là loại thuế đánh vào người tiêu dùng thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ, người nộp thuế là người tiêu dùng
. Là loại thuế đánh vào người tiêu dùng thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ, người nộp thuế là người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.
Thuế xuất nhập khẩu hướng tới các mục tiêu:
check_box Cả A, B &C
Tạo khoản thu cho ngân sách nhà nước
Kiểm soát và điều tiết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
Bảo hộ sản xuất trong nước & thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế
Thuế xuất nhập khẩu là:
check_box Loại thuế đánh vào các hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, kể cả hàng từ thị trường trong nước đưa vào khu phi thuế quan và ngược lại.
Loại thuế đánh vào các hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
Loại thuế đánh vào các hàng hóa, dịch vụ được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
Không có đáp án nào đúng.
Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp?
Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu
Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa
Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa.
Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?
check_box Tất cả các trường hợp A,B, C
Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế.
Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu.
Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;
Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào không được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?
Xuất/nhập khẩu hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu.
Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại
Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để gia công sản phẩm xuất khẩu.
Viện trợ nhân đạo hàng hóa.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập