A, B, C cùng nhau thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyên kinh doanh về đồ gốm sứ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KHÔNG gồm có giấy tờ nào dưới đây?
Danh sách thành viên của công ty.
Dự thảo điều lệ công ty.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
Văn bản xác nhận vốn pháp định.
A, B, C, D, E là các cá nhân thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Ánh Dương có trụ sở tại quận ĐĐ, TP Hà Nội. Năm 2013 trong khi Hội đồng thành viên họp để bàn việc giải thể và chia tài sản của Công ty X, giữa các thành viên đã phát sinh tranh chấp. A và B quyết định khởi kiện C, D, E ra Toà án. Đơn kiện có thể gửi đến:
Toà án nhân dân quận ĐĐ, TP Hà Nội.
Toà án nhân dân quận HBT, TP Hà Nội.
Toà án nhân dân TP Hà Nội.
Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao.
Bà Hương cùng các thành viên khác thành lập công ty cổ phần Hương Thơm. Theo bạn, bà Hương phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty?
check_box Bằng toàn bộ số vốn đã góp vào công ty.
Bằng toàn bộ số vốn cam kết góp vào công ty.
Bằng toàn bộ số vốn đã góp vào công ty và các lợi tức nhận được từ khi tham gia vào công ty.
Bằng toàn bộ tài sản của mình.
Bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa cho bên mua theo thỏa thuận :
check_box Cả a,b,c đều đúng
Phương thức thỏa thuận.
Tại địa điểm thỏa thuận
Trong thời hạn
Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa khi :
Bên mua đã biết về khiếm khuyết đó.
Khiếm khuyết đã có trước khi thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua.
Tất cả phương án trên.
Trong mọi trường hợp.
Bên mua có quyền ngừng thanh toán khi:
Có bằng chứng bị lừa dối
Hàng được giao phù hợp với hợp đồng.
Hàng hóa không là đối tượng bị tranh chấp
Tất cả phương án trên
Bị coi là giao hàng hàng hóa không phù hợp với hợp đồng khi:
check_box Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của hàng cùng chủng loại.
cả b và c là 2 phương án đúng.
Đúng như hàng mẫu.
Được bảo quản, đóng gói đúng quy cách thông thường.
Các bên có thể thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng kinh doanh thương mại là bao nhiêu?
check_box Không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 15% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.
Các bên có thể thỏa thuận tối đa mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng kinh doanh thương mại là bao nhiêu?
8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 15% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.
Các cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần phải cùng nhau sở hữu số cổ phần:
ít nhất 10 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
ít nhất 15 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
ít nhất 20 % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.
Các Tổ chức Trọng tài thương mại hoạt động như:
cơ quan tài phán phi nhà nước.
cơ quan tài phán thuộc chính phủ.
cơ quan tài phán thuộc tổ chức của Tòa án nhân dân.
tổ chức chính trị xã hội.
Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi:
check_box có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, có thiệt hại vật chất thực tế xảy ra và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế.
có hành vi vi phạm hợp đồng và có thiệt hại vật chất xảy ra.
có thiệt hại vật chất xảy ra và có thỏa thuận trong hợp đồng về việc bồi thường thiệt hại.
có thiệt hại vật chất xảy ra.
Chị A ký hợp đồng mua căn hộ để ở thuộc khu chung cư cao cấp đang được thi công của chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà HN. Chị A đã giao một khoản tiền là 200 triệu đồng cho công ty HN để đảm bảo sẽ được giao căn hộ ngay khi hoàn thành khu chung cư. Biện pháp bảo đảm trên là:
cầm cố.
đặt cọc.
thế chấp.
tín chấp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân:
check_box có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.
được thành lập hộ kinh doanh.
được thành lập một doanh nghiệp tư nhân khác.
không được tham gia góp vốn, thành lập và quản lý bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác.
Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm thế nào?
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn kinh doanh của công ty.
Chủ sở hữu công ty có chế độ chịu trách nhiệm giống với thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là tổ chức được thực hiện điều gì dưới đây?
Bổ nhiệm 4 kiểm soát viên với nhiệm kỳ 5 năm.
Phát hành cổ phần.
Rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
Rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
Chuyển rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa từ bên bán sang bên mua trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định:
check_box Khi hàng hóa đã giao cho bên mua
Khi bên bán nhận đủ tiền hàng.
Khi bên mua nhận đủ các chứng từ sở hữu hàng hóa.
Khi hàng hóa giao cho bên vận chuyển
Chuyển rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa từ bên bán sang bên mua trong trường hợp không có địa điểm xác định:
check_box Khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên.
Khi hàng hóa chuyển đến tận nơi cư trú của bên mua
Khi người mua có đủ chứng từ sở hữu hàng hóa
Khi người mua thanh toán đủ tiền
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, khi tổ chức này chỉ định một người làm đại diện theo uỷ quyền là:
check_box Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ xử lý như thế nào?
check_box Phải chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Phải chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi cổ tức
Phải chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Phải chuyển nhượng cho các cổ đông mới.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp là?
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan quản lý trong công ty cổ phần là
check_box Hội đồng quản trị.
Ban kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Công ty cổ phần Hoa Hồng và công ty TNHH Hoa Mai dự định cùng nhau góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp mới sẽ là loại hình doanh nghiệp nào dưới đây?
check_box Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh.
Công ty TNHH một thành viên.
Công ty cổ phần Hoa Việt chuyên kinh doanh về lữ hành quốc tế, khi ký kết hợp đồng với khách du lịch, nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau (về hình thức của hợp đồng) thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
Bộ luật Dân sự 2015.
Luật Du lịch 2005.
Luật Thương mại 2005.
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.
Công ty cổ phần M và công ty TNHH cơ khí N thoả thuận cùng góp vốn để thành lập một doanh nghiệp mới là KX. Vậy KX thuộc loại hình doanh nghiệp nào trong số dưới đây?
check_box Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Công ty cổ phần.
Công ty hợp danh.
Công ty TNHH một thành viên.
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm. Mức phạt trong trường hợp này là bao nhiêu?
10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
9% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Theo thỏa thuận của các bên nhưng tối đa không quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Theo thỏa thuận của các bên.
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm. Mức phạt trong trường hợp này là:
check_box tối đa 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
theo thỏa thuận của các bên.
tối đa 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
tối đa 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không đề cập vấn đề bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm xảy ra đã gây thiệt hại cho Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Bên bị vi phạm có quyền:
chỉ được đòi bồi thường thiệt hại.
chỉ được đòi phạt vi phạm.
có thể đòi phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.
không được áp dụng chế tài nào.
Công ty cổ phần phải có Ban Kiểm soát nếu:
check_box công ty có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty.
công ty có 9 cổ đông là cá nhân và 1 cổ đông là tổ chức sở hữu 30 % cổ phần của Công ty.
công ty có 9 cổ đông là cá nhân và 1 cổ đông là tổ chức sở hữu 45 % cổ phần của Công ty.
công ty có mười cổ đông.là cá nhân
Công ty cổ phần than Hòn Gai (Bên A) ký một hợp đồng với Công ty TNHH vận tải đường thủy Mạo Khê (Bên B). Theo hợp đồng, mỗi tháng Bên B vận chuyển 100.000 tấn than giao cho Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại với giá trị hợp đồng là 6.000.000.000 đồng. Hợp đồng này là:
check_box hợp đồng kinh doanh, thương mại.
hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp).
hợp đồng lao động.
hợp đồng liên doanh.
Công ty cổ phần than Vàng Danh có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (Bên A) ký hợp đồng bán 80.000 tấn than cho Công ty TNHH hoá chất công nghiệp Đồng Xuân có trụ sở chính tại huyện Thi Sách tỉnh Hải Dương (Bên B), trị giá hợp đồng là 4.200.000.000 đồng. Hàng đã được giao hết cho bên mua. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Nay Bên A khởi kiện Bên B, đơn kiện có thể đưa đến:
Toà án nhân dân huyện Thi Sách.
Toà án nhân dân thành phố Hạ Long.
Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương.
Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Công ty cổ phần X chuyên kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ký hợp đồng với công ty TNHH Y chuyên kinh doanh siêu thị một hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về mức bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đã 2 lần công ty X giao hàng không đúng chất lượng, tính ra mức phạt theo thỏa thuận hợp đồng là 50 triệu đồng. Ngoài ra việc giao hàng không đúng chất lượng đã gây thiệt hại cho công ty Y 15 triệu đồng. Công ty Y có thể yêu cầu công ty X thanh toán số tiền là bao nhiêu?
15 triệu đồng.
35 triệu đồng
50 triệu đồng.
65 triệu đồng.
Công ty CP thương mại Đông Thành có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thuê Công ty TNHH xây dựng Sông Đà 2 có trụ sở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xây một tòa nhà để mở chi nhánh tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận nhà, Công ty Đông Thành phát hiện nhà không đảm bảo chất lượng như hợp đồng và qua nhiều lần thương lượng nhưng không giải quyết được tranh chấp nên quyết định khởi kiện. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Đơn khởi kiện có thể gửi đến:
Toà án nhân dân quận 2.
Toà án nhân dân quận Đống Đa.
Toà án nhân dân quận Liên Chiểu.
Toà án nhân dân quận thành phố Đà Nẵng.
Công ty TNHH HV sử dụng giấy tờ sở hữu hai ô tô trị giá 4 tỷ đồng của mình để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 2 tỷ đồng với ngân hàng CT. Biện pháp bảo đảm trên là:
check_box thế chấp.
cầm cố.
đặt cọc.
tín chấp.
Công ty TNHH An Phú có trụ sở chính tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Phước Vĩnh có trụ sở chính tại thị xã X tỉnh Đồng Nai. Tháng 11-2013, Phước Vĩnh ký hợp đồng mua lại của An Phú ngôi nhà 3 tầng tại Số 7 phố TH quận Đ thành phố Hà Nội làm văn phòng đại diện. Sau khi nhận nhà, Công ty Phước Vĩnh không làm thủ tục sang tên được vì bên bán không thể giao đủ các hồ sơ hợp lệ về sở hữu nhà như thoả thuận trong hợp đồng nên đã đòi huỷ hợp đồng mua bán này. Công ty An Phú không chấp nhận vì cho rằng việc mua bán đã hoàn tất. Công ty Phước Vĩnh quyết định khởi kiện. Trong trường hợp này đơn kiện của Công ty Phước Vĩnh phải gửi đến:
Toà án nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Toà án nhân dân quận Đ, thành phố Hà Nội.
Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.
Toà án nhân dân thị xã X, Tỉnh Đồng Nai.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có đặc điểm:
check_box có tư cách pháp nhân.
được phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
số lượng thành viên không hạn chế tối đa.
vốn điều lệ chia thành các cổ phần bằng nhau.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn tăng vốn điều lệ bằng hình tiếp nhận thêm thành viên mới. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác, việc tăng vốn này phải theo quy định nào?
Được các thành viên nhất trí.
Được chủ tịch Hội đồng thành viên chấp thuận.
Được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Được người đại diện theo pháp luật của công ty chấp thuận.
Công ty TNHH một thành viên áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành với điều kiện nào dưới đây?
Phải có ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự.
Phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
Phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham dự.
Phải có tất cả các thành viên tham dự.
Công ty TNHH một thành viên áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Theo bạn, chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên được quyết định như thế nào?
Do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu và được Chủ sở hữu công ty phê chuẩn.
Do chủ sỡ hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu.
Do chủ sở hữu công ty chỉ định.
Lúc đầu do các thành viên của Hội đồng thành viên bầu, sau đó luân phiên nhau đảm nhiệm.
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân được áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý nào dưới đây?
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, kiểm soát viên.
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý gồm có: Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên. Trường hợp này, Giám đốc (tổng giám đốc) công ty sẽ:
check_box được Chủ tịch công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm.
được Chủ tịch công ty bổ nhiệm vô thời hạn.
được Chủ tịch công ty công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 3 năm.
được Chủ tịch công ty công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 4 năm.
Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức không thể áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý nào dưới đây?
check_box Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát.
Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên.
Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên.
Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.
Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đóng vai trò làm chủ sở hữu công ty. Theo bạn, chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền hạn nào dưới đây?
Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đóng vai trò làm chủ sở hữu công ty. Theo bạn, chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
check_box Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.
Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.
Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền nào dưới đây?
check_box Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có những quyền nào dưới đây?
check_box Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty.
Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
check_box Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty.
Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức đầu tư vốn thành lập và làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty KHÔNG có quyền nào dưới đây?
check_box Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.
Quyết định góp vốn vào công ty khác.
Quyết định thành lập công ty con.
Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.
Công ty TNHH một thành viên Hoa Mơ ký hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất để vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB). Nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
Bộ luật dân sự 2015.
Luật các tổ chức tín dụng 2010.
Luật doanh nghiệp 2014.
Luật Thương mại 2005.
Công ty TNHH Thái Tuấn gửi vào tài khoản của Ngân hàng Thương mại LV 200 triệu đồng theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Nam Tiến để bảo đảm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã giao kết với công ty Nam Tiến. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được các bên sử dụng là biện pháp nào?
Bảo lãnh.
Cầm cố.
Ký quỹ.
Thế chấp.
Công ty TNHH thiết bị văn phòng BT có trụ sở chính tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần xây dựng dân dụng AB có có trụ sở chính tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Tháng 1-2013, AB ký hợp đồng với BT nhận xây dựng công trình nhà 3 tầng làm trụ sở chi nhánh của BT tại đường Thái Hà quận Đống Đa, Hà Nội và đã hoàn thành giữa tháng 11-2013. Thời hạn bảo hành là 3 năm. Sau khi đưa vào sử dụng 1 tháng, công trình đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. BT yêu cầu AB sửa chữa và bồi thường thiệt hại nhưng không được đáp ứng. BT quyết định khởi kiện. Trong trường hợp này, đơn kiện của BT phải được gửi đến:
TAND Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
TAND Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
TAND Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
TAND thành phố Hà Nội.
Công ty TNHH xây dựng Thanh Xuân giao 5 xe ô tô của mình để làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ACD. Biện pháp bảo đảm này là:
check_box cầm cố.
đặt cọc.
thế chấp.
tín chấp.
Công ty TNHH xây dựng Thanh Xuân sử dụng giấy tờ về quyền sở hữu 5 xe ô tô của mình làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ACD. Biện pháp bảo đảm này là:
cầm cố.
đặt cọc.
ký quỹ.
thế chấp.
Công ty TNHH xây dựng Thiên hương sử dụng giấy tờ về quyền sở hữu 4 xe ô tô của mình làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần A. Biện pháp bảo đảm này là:
cầm cố.
đặt cọc.
ký quỹ.
thế chấp.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?
10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
40 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
Cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được coi là hợp lệ nếu:
có ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham dự.
có tất cả các thành viên tham dự.
Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức:
biểu quyết tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.
chỉ bằng việc biểu quyết tại cuộc họp.
chỉ bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản.
theo quy định tại Điều lệ công ty.
Điều lệ công ty cổ phần Hoa Sen có thể quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị theo phương án nào dưới đây?
check_box 5 năm.
6 năm
7 năm
8 năm
Điều lệ của một công ty cổ phần KHÔNG được qui định nội dung nào dưới đây?
Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm.
Thành viên Hội đồng quản trị có 15 người.
Tổng giám đốc công ty có thể đồng thời làm Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
Doanh nghiệp A (có trụ sở tại Hà Nội) ký hợp đồng mua hàng hoá của doanh nghiệp B (cùng có trụ sở tại Hà Nội) để kinh doanh, nếu phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng sẽ do cơ quan nào sau đây giải quyết:
check_box Toà án nhân dân cấp huyện.
Toà án nhân dân cấp tỉnh.
Tòa án nhân dân tối cao.
Toà án quân sự khu vực.
Doanh nghiệp A và Doanh nghiệp B (đều có trụ sở tại thành phố Hải Phòng) ký hợp đồng mua bán hàng hoá để kinh doanh. Theo đó, các bên thoả thuận nếu phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng sẽ do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết. Trong trường hợp này tranh chấp giữa hai bên có thể được giải quyết bởi:
Toà án nhân dân cấp huyện.
Toà án nhân dân cấp tỉnh.
Trung tâm trọng tài Châu Á Thái Bình Dương (PIAC).
Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).
Doanh nghiệp nào có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn?
Công ty cổ phần.
Công ty hợp danh.
Công ty nhà nước độc lập.
Công ty TNHH một thành viên.
Doanh nghiệp nào sau đây, khi thành lập nhà đầu tư KHÔNG phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho doanh nghiệp:
check_box doanh nghiệp tư nhân.
công ty cổ phần.
công ty hợp danh.
công ty TNHH.
Doanh nghiệp tư nhân M do ông N làm chủ đang sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu của ông N. Theo pháp luật hiện hành, ông N phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp tư nhân M đối với:
hai xe vận tải Huyndai 5 tấn.
không phải làm thủ tục này đối với các tài sản trên.
một ôtô du lịch 4 chỗ ngồi.
ngôi nhà 300 m2 đang làm trụ sở doanh nghiệp
Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là:
Cả A và C là phương án đúng.
Giấy tờ có giá
Những vật gắn liền với đất
Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai
Giao dịch nào của DN, HTX mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 6 tháng trước ngày TAND ra quyết định mở thủ tục phá sản KHÔNG bị coi là vô hiệu:
Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường.
Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo giá thị trường.
Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của DN, HTX.
Tặng cho tài sản
Hậu quả pháp lý của hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu là:
check_box các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
bên có lỗi gây thiệt hại không phải bồi thường.
bên có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng.
nộp phạt vi phạm hành chính.
Hãy chỉ ra hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp) trong các hợp đồng sau đây?
Anh C ký hợp đồng với Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà ở Hà Nội mua một căn hộ diện tích 120m2 để ở.
Chị D ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân X để làm nhân viên kế toán của doanh nghiệp này với mức lương 6 triệu đồng/tháng.
Công ty TNHH A ký hợp đồng với Hộ kinh doanh B. Theo đó Hộ kinh doanh B nhận làm đại lý bán hàng cho Công ty A.
Doanh nghiệp tư nhân X chuyên kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ ký hợp đồng với công ty Nhật Bản để xuất khẩu 1 lô hàng trị giá 5 tỷ đồng.
Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thể hiện bằng:
Hành vi cụ thể.
Lời nói
Tất cả các phương án trên.
Văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.
Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thể hiện bằng:
check_box Tất cả các phương án trên
Hành vi cụ thể
Lời nói
Văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa nhằm mục đích:
Bảo hiểm các rủi ro do việc biến động giá
Phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tăng nguồn thu cho Chính phủ
Tạo ra nhiều cơ hội việc làm
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty.
Quyết định mức lương, thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Thông qua định hướng phát triển công ty.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông
Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
check_box Quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty.
Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
check_box Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.
Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần KHÔNG có những quyền và nhiệm vụ nào dưới đây?
check_box Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
Kiến nghị mức cổ tức được trả.
Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty.
Trình báo cáo quyết toán hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoa Lan thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định của Hội đồng thành viên công ty sẽ được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ:
check_box được số thành viên đại diện cho ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận.
được quá nửa số thành viên chấp thuận.
được số thành viên đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ chấp thuận.
được số thành viên đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ chấp thuận.
Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
check_box Định kì theo quy định trong Điều lệ công ty nhưng ít nhất mỗi năm phải họp 1 lần.
Mỗi năm họp ít nhất một lần.
Mỗi quý họp ít nhất một lần.
Mỗi tháng họp ít nhất một lần.
Hội nghị chủ nợ chỉ có thể được tiến hành khi:
có quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ tham gia và có sự tham gia của những người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ.
có quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ tham gia.
có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ tham gia.
có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm
Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các chủ thể là thương nhân với nhau nhằm mục đích
check_box Sinh lợi.
Cả 3 phương án trên
Sinh hoạt
Tiêu dùng thiết yếu
Hợp đồng mua bán hàng hóa mà Luật thương mại điều chỉnh có các chủ thể nào thực hiện
Cả a và b đều đúng
Cá nhân với cá nhân
Thương nhân với cá nhân, tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại
Thương nhân với thương nhân
Khi không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định:
Địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú của bên bán.
Kho hàng hoặc nơi sản xuất hàng.
Tại nơi có hàng hóa (hàng hóa là vật gắn liền với đất đai)
Tất cả các phương án trên.
Loại hình doanh nghiệp nào trong các loại hình doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình quyết giải quyết phá sản:
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2thành viên trở lên
Luật Phá sản được áp dụng đối với:
hộ gia đình.
hộ kinh doanh.
hợp tác xã.
tổ hợp tác.
Luật Phá sản KHÔNG được áp dụng đối với:
công ty cổ phần.
công ty trách nhiệm hữu hạn.
hộ kinh doanh.
hợp tác xã.
Một công ty TNHH hai thành viên trở lên tiến hành họp Hội đồng thành viên để quyết định bán một tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Theo Luật doanh nghiệp 2014, cần tỷ lệ nào để quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua?
Được quá nửa số thành viên dự họp chấp thuận.
Được số phiếu đại diện cho ít nhất 51% tổng số vốn góp của các thành viên sự họp chấp thuận.
Được số phiếu đại diện cho ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên sự họp chấp thuận.
Được số phiếu đại diện cho ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên sự họp chấp thuận.
Một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.
Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị không triệu tập, thì quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ thuộc về:
check_box Ban Kiểm soát.
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.
Hội đồng quản trị
Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh KHÔNG thể được quy định trong loại văn bản pháp luật nào sau đây?
Luật của Quốc hội.
Nghị định của Chính phủ.
Pháp lệnh của UBTV Quốc hội.
Quyết định của Chủ tịch nước.
Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần là:
chủ nợ không có bảo đảm.
chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty
đại diện người lao động trong công ty cổ phần.
một cổ đông có nhiều cổ phần nhất trong công ty.
Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh là:
chủ nợ không có bảo đảm.
chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc công ty.
đại diện người lao động trong công ty hợp danh.
thành viên hợp danh.
Người có thẩm quyền tuyên bố một hợp đồng vô hiệu là:
check_box Toà án nhân dân.
một trong các bên chủ thể của hợp đồng.
UBND huyện nơi hợp đồng được ký kết.
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện hợp đồng.
Người trong trường hợp nào dưới đây có thể làm trọng tài viên theo quy định của pháp luật hiện hành?
Cá nhân, đủ 18 tuổi, đang là sinh viên chính quy dài hạn Trường đại học kinh tế quốc dân.
Công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa đủ 5 năm.
Công dân Việt Nam, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên.
Nguồn của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm:
Cả 3 phương án trên
Điều ước quốc tê.
Luật quốc gia.
Tập quán quốc tế và tiền lệ pháp về thương mại.
Nguyên tắc nào dưới đây KHÔNG phải là nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại?
Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
Nhận định nào dưới đây KHÔNG được coi là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài?
Không giữ được Bí mật trong kinh doanh.
Lựa chọn được trọng tài viên có trình độ chuyên môn phù hợp.
Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
Thời gian giải quyết tranh chấp nhanh chóng.
Nhận định nào dưới đây KHÔNG được coi là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài?
check_box Thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài.
Giữ được bí mật trong kinh doanh.
Lựa chọn được trọng tài viên có trình độ chuyên môn phù hợp để giải quyết tranh chấp.
Quyết định trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực ràng buộc đối với các bên tranh chấp.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số vốn đưa vào hoạt động kinh doanh.
Không sử dụng con dấu.
Sử dụng không quá mười lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm trong phạm vi một huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Không có con dấu.
Sử dụng không quá mười lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Sử dụng không quá mười lao động.
Sử dụng một con dấu.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố thuộc trung ương.
Không sử dụng con dấu.
Sử dụng dưới mười lao động.
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Không sử dụng con dấu.
Sử dụng không quá mười lao động.
Tên riêng của Hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của Hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi tỉnh
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng với hộ kinh doanh?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Không có con dấu.
Sử dụng không quá mười hai lao động.
Nhận định nào sau đây về hộ kinh doanh là KHÔNG đúng?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Sử dụng không quá mười lao động.
Sử dụng một con dấu.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
check_box Có số lượng thành viên tối thiểu là 3, tối đa là 50.
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
Có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
Bắt buộc phải có thành viên hợp danh.
Công ty có tư cách pháp nhân.
Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
Thành viên hợp danh có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
Các thành viên chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Công ty có thể có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Là công ty có tư cách pháp nhân.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
check_box Không có tư cách pháp nhân.
Bắt buộc phải có thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn.
Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty TNHH hai thành viên trở lên là KHÔNG đúng?
check_box Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau, gọi là cổ phần.
Có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn.
Không được quyền phát hành cổ phần.
Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là đúng?
check_box Trong mọi trường hợp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tùy theo đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp trong trường hợp giám đốc là chủ doanh nghiệp.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp tư nhân.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là đúng?
check_box Trong mọi trường hợp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tùy theo đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp trong trường hợp giám đốc là chủ doanh nghiệp.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp tư nhân.
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là KHÔNG đúng?
Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân đầu tư vốn và làm chủ.
Doanh nghiệp tư nhân không được quyền phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào.
Tài sản của chủ doanh nghiệp dùng để thành lập doanh nghiệp tư nhân không phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu.
Những người nào trong những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:
Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan đơn vị thuộc côn g an nhân dân.
Kiểm toán viên
Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
ơn yêu cầu mở thủ tục phá sản KHÔNG có các giấy tờ nào trong số các giấy tờ sau
Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Các hợp đồng doanh nghiệp đang thực hiện
Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.
Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có)
Ông Nguyễn Văn A là giám đốc công ty TNHH An Khang chuyên kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội. Ngày 10/6/2012 ông A đại diện cho Công ty An Khang ký hợp đồng với Hãng hàng không Việt Nam Airline để vận chuyển hoa tươi hàng tuần bằng máy bay từ Đà lạt ra Hà Nội cho công ty trong 6 tháng cuối năm 2012. Tính chất của quan hệ Hợp đồng này là:
hợp đồng kinh doanh thương mại.
hợp đồng lao động.
hợp đồng liên doanh.
hợp đồng thương mại quốc tế.
Ông Nguyễn Xuân Hoà là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần tài chính LALIMA có 80% vốn sở hữu nhà nước. Theo pháp luật hiện hành, ông Hoà bị cấm thực hiện việc nào trong số các việc sau đây?
check_box Không có việc nào bị cấm.
Góp vốn và thành lập Công ty TNHH Đông Việt.
Mua cổ phần của Công ty cổ phần Bảo Minh.
Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
Quyền tự do kinh doanh của công dân được thể hiện là:
Bất cứ tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp.
Bất cứ cá nhân nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp.
Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các cán bộ, công chức nhà nước.
Bất cứ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đều được quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các đối tượng bị cấm.
Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên thuộc về?
check_box Hội đồng thành viên.
Ban Kiểm soát.
Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Giám đốc.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên:
check_box phải được Hội đồng thành viên thông qua với ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.
không thuộc quyền của Hội đồng thành viên mà do chủ sở hữu công ty quyết định.
phải được Hội đồng thành viên thông qua với hơn ba phần tư số thành viên chấp thuận.
phải được Hội đồng thành viên thông qua với hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận.
Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được tiến hành:
sau khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
sau khi thanh lý tài sản và các khoản nợ.
sau khi thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.
vào thời điểm nào phụ thuộc vào tình trạng của con nợ.
rường hợp nào sau đây KHÔNG thuộc trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm?
Do lỗi của người thứ 3 dẫn đến vi phạm của bên vi phạm.
Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.
Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.
Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, Doanh nghiệp, HTX được thực hiện hoạt động nào trong các hoạt động sau:
Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản.
Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, HTX
Tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của thẩm phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Từ bỏ quyền đòi nợ.
Tại Công ty Cổ phần A có phát sinh tranh chấp giữa Công ty với các cổ đông của công ty về việc chia lợi nhuận. Các cổ đông muốn khởi kiện Công ty A thì sẽ khởi kiện đến Tòa án nào?
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Dân sự của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Kinh tế Tòa án nhân nhân tối cao.
TB Địa điểm thanh toán được xác định:
Địa điểm kinh doanh của bên mua.
Nơi cư trú của bên mua.
Tất cả phương án trên.
Theo thỏa thuận
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;.
Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Doanh nghiệp cổ phần tư nhân Hoa Mơ.
Doanh nghiệp Hoa Mơ.
Doanh nghiệp TN TNHH Hoa Mơ.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mơ.
Tên nào dưới đây khi đặt cho doanh nghiệp có thể được chấp nhận?
Công ty cổ phần Hoa Sen.
Công ty Hoa Sen.
Tập đoàn công ty cổ phần Hoa Sen.
Tập đoàn công ty Hoa Sen.
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty với công ty liên quan đến việc giải thể công ty thuộc:
check_box Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Các Tòa án trên tùy thuộc vào sự lựa chọn của nguyên đơn.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Dân sự thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Thẩm quyền quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức của công ty cổ phần thuộc về:
check_box Hội đồng quản trị.
Ban Kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông.
Giám đốc (Tổng giám đốc).
Tháng 10/2015, một thành viên cam kết góp vốn vào một công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng một ngôi nhà. Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014, quyền sở hữu ngôi nhà này:
check_box Phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty sau khi công ty được cấp đăng ký doanh nghiệp.
Không phải làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
Phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty trước khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
Tùy theo thỏa thuận của các thành viên về có hay không và thời điểm làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
Tháng 12/2013, A là một công ty cổ phần xây dựng có ký một hợp đồng với B là một công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo hợp đồng hai bên thoả thuận: A mua của B 500 tấn xi măng với giá 1.100.000 đồng/1 tấn. Hợp đồng giữa A và B là?
check_box Một hợp đồng kinh doanh, thương mại.
Một hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp).
Một hợp đồng lao động.
Một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Tháng 7/2015, một thành viên cam kết góp vốn vào một công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng một ngôi nhà. Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014, quyền sở hữu ngôi nhà này:
check_box phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty sau khi công ty được cấp đăng ký doanh nghiệp.
không phải làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
phải được làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty trước khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.
tùy theo thỏa thuận của các thành viên về có hay không và thời điểm làm thủ tục chuyển thành quyền sở hữu của công ty.
Tháng 7/2016, một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
cơ quan đăng ký kinh doanh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.
Theo Bộ luật dân sự năm 2015, trong một hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm nhưng không đề cập bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm đã gây ra thiệt hại. Bên bị vi phạm có quyền đòi bên vi phạm:
check_box chỉ tiền phạt vi phạm.
chỉ tiền bồi thường thiệt hại.
tiền phạt vi phạm và 50% tiền bồi thường thiệt hại.
tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường thiệt hại.
Theo Luật doanh nghiệp 2014, người nào dưới đây KHÔNG phải là người quản lý trong công ty cổ phần?
Chủ tịch hội đồng quản trị.
Cổ đông không đảm nhận các chức danh nêu trên.
Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Thành viên hội đồng quản trị.
Theo Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thoả thuận khác, chế tài nào sau đây chỉ được áp dụng đối với một vi phạm cơ bản?
Bồi thường thiệt hại.
Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Phạt vi phạm.
Theo Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thoả thuận khác, chế tài nào sau đây KHÔNG được áp dụng đối với một vi phạm không cơ bản?
Bồi thường thiệt hại.
Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Phạt vi phạm.
Theo pháp luật hiện hành, điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp là:
đối với những trường hợp pháp luật quy định mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp (vốn pháp định), vốn đăng ký không thấp hơn mức vốn pháp định. Ngoài những trường hợp này, người đầu tư được thành lập doanh nghiệp với bất kỳ mức vốn đăng ký nào.
trong mọi trường hợp, người đầu tư được thành lập doanh nghiệp với bất kỳ mức vốn đăng ký nào.
trong mọi trường hợp, vốn đăng ký không thấp hơn mức vốn tối thiểu mà Nhà nước quy định.
trong mọi trường hợp, vốn đăng ký phải trên 100 triệu VNĐ.
Theo pháp luật hiện hành, độ tuổi của một cá nhân có thể tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:
bất kỳ tuổi nào.
đủ 21 tuổi trở lên.
đủ16 tuổi trở lên.
đủ18 tuổi trở lên.
Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh là:
chủ doanh nghiệp tư nhân.
chủ hộ kinh doanh.
cổ đông công ty cổ phần.
thành viên hợp danh công ty hợp danh.
Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh là:
cổ đông công ty cổ phần.
thành viên góp vốn công ty hợp danh.
thành viên góp vốn công ty TNHH.
thành viên hợp danh công ty hợp danh.
Theo pháp luật hiện hành, nơi đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp là:
một trong các nơi đó theo sự lựa chọn của chủ doanh nghiệp.
phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.
phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh.
phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện?
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động cung ứng dịch vụ.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua bán hàng hóa.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động phân phối.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện?
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động cung ứng dịch vụ;
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua bán hàng hóa;
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động phân phối;
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh?
check_box tranh chấp phát sinh trong hoạt động đại diện, đại lý.
tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh?
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động đại diện, đại lý.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động ký gửi.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thuê, cho thuê, thuê mua.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án thì các đương sự:
được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày.
được kháng cáo trong thời hạn 20 ngày.
được kháng cáo trong thời hạn 30 ngày.
không được quyền kháng cáo.
Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 thành viên hợp danh của công ty hợp danh là:
check_box chỉ có thể là cá nhân.
có thể là một hợp tác xã.
phải là một doanh nghiệp.
phải là một tổ chức.
Theo quy định của Luật Phá sản, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ thể nào sau đây KHÔNG được miễn trừ nghĩa vụ trả nợ?
Chủ doanh nghiệp tư nhân.
Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
Cổ đông công ty cổ phần.
Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với công ty hợp danh?
Công ty hợp danh có 2 loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân.
Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc điểm nào KHÔNG đúng với doanh nghiệp tư nhân?
check_box Chủ doanh nghiệp tư nhân không được thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, một cá nhân công dân Việt Nam có quyền thành lập hộ kinh doanh khi :
đủ 15 tuổi.
đủ 16 tuổi.
đủ 18 tuổi.
đủ 20 tuổi.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ?
10 ngày làm việc.
12 ngày làm việc.
3 ngày làm việc.
7 ngày làm việc.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn:
3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi :
một huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Một xã, phường, thị trấn.
toàn quốc.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh kể từ ngày nhận hồ sơ là :
10 ngày làm việc.
3 ngày làm việc.
5 ngày làm việc.
7 ngày làm việc.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Trung tâm trọng tài phải gửi bản sao đơn kiện cho bị đơn trong thời hạn nào?
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
Theo quy định của pháp luật phá sản, sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, chủ thể nào sau đây KHÔNG được miễn trừ nghĩa vụ trả nợ?
Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
Cổ đông của công ty cổ phần.
Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Thỏa thuận trọng tài thương mại:
chỉ có thể xác lập bằng văn bản và có thể lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
chỉ có thể xác lập bằng văn bản và phải lập trước khi xảy ra tranh chấp.
có thể xác lập bằng văn bản hoặc lời nói.
có thể xác lập bằng văn bản, lời nói, hoặc hành vi.
Thời điểm các thành viên phải góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên là:
check_box trong thời gian 90 ngày kể từ khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
ngay sau khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
như tiến độ đã cam kết trong Danh sách thành viên.
trước khi các thành viên thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định, hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản:
10 ngày
15 ngày
5 ngày
7 ngày
Thời hạn giao hàng được xác định:
Tất cả các phương án trên.
Theo lựa chọn của bên bán.
Theo lựa chọn của bên mua.
Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Tố tụng trọng tài, trong trường hợp giải quyết tại Trung tâm trọng tài bắt đầu từ thời điểm nào?
Khi nguyên đơn gửi đơn kiện đến Trung tâm trọng tài.
Khi Trung tâm trọng tài gửi cho bị đơn bản sao đơn kiện của nguyên đơn.
Khi Trung tâm trọng tài nhận được bản tự bảo vệ của bị đơn.
Khi Trung tâm trọng tài thụ lý đơn kiện của nguyên đơn.
Tòa án có thẩm quyền xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là trong trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cụ thể là:
tòa án Kinh tế cấp tỉnh nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài.
tòa án nhân dân cấp huyện nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài.
tòa án nhân dân cấp huyện nơi Trung tâm trọng tài có trụ sở chính.
tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao.
Tranh chấp nào sau đây KHÔNG phải là tranh chấp kinh doanh thương mại?
Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty.
Tranh chấp phát sinh giữa hai doanh nghiệp với nhau về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm.
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
Tranh chấp nào sau đây KHÔNG phải là tranh chấp kinh doanh thương mại?
Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc giải thể công ty.
Tranh chấp phát sinh giữa hai doanh nghiệp với nhau về một hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong một quyết định kỷ luật lao động.
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
Trong các hợp đồng sau, hợp đồng nào là hợp đồng kinh doanh thương mại?
check_box Công ty TNHH A ký hợp đồng với Hộ kinh doanh B. Theo đó Hộ kinh doanh nhận làm đại lý bán hàng cho công ty A.
Anh C ký hợp đồng miệng bán cho Chị D 1 chiếc xe máy với giá 10 triệu đồng.
Anh K ký hợp đồng mua của công ty kinh doanh phát triển nhà HN một căn hộ để ở.
Công ty TNHH A ký hợp đồng tuyển anh C vào làm việc 2 năm với mức lương 7 triệu đồng/ 1 tháng.
Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng đối với hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp? Số tiền mà bên bị vi phạm hợp đồng tối đa có thể nhận được trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm mà không có thỏa thuận về bồi thường là:
check_box số tiền phạt vi phạm theo hợp đồng các bên thỏa thuận.
số tiền bồi thường thiệt hại nếu bên vi phạm gây ra thiệt hại.
số tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.
tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường 50% thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.
Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng đối với hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp? Số tiền mà bên bị vi phạm hợp đồng tối đa có thể nhận được trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại là:
cả tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.
số tiền phạt do các bên thỏa thuận nhưng không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
số tiền phạt do các bên thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
số tiền phạt theo hợp đồng các bên thỏa thuận.
Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được coi là hợp lệ:
check_box không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được coi là hợp lệ:
check_box khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty cổ phần, cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được coi là hợp lệ nếu:
có ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.
có ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham dự.
có tất cả các thành viên tham dự.
Trong công ty cổ phần, quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thông qua với điều kiện:
được đa số thành viên dự họp chấp thuận trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỉ khác cao hơn
được ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
được trên 1/2 tổng số thành viên chấp thuận.
được trên 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được coi là hợp lệ:
check_box không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 54% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được coi là hợp lệ:
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 54% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ ba trong thời hạn nào sau đây?
check_box 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.
Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì có thể triệu tập lần thứ hai trong thời hạn nào sau đây?
10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất
30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề không phải là sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
check_box phải được hơn 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được hơn 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được hơn 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên đối với những vấn đề như: sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty được thông qua với điều kiện:
check_box phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được ít nhất 1/2 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp chấp thuận.
phải được tất cả các thành viên dự họp chấp thuận.
Trong công ty TNHH một thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ thời điểm nào?
Kể từ ngày chủ sở hữu công ty chấp thuận.
Kể từ ngày được thông báo cho chủ sở hữu công ty biết.
Kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
Trong mọi trường hợp, kể từ ngày được thông qua.
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên bán phải có nghĩa vụ cơ bản là:
check_box Cả 3 phương án trên
Chuyển quyền sở hữu
Giao hàng
Nhận tiền
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên mua không có nghĩa vụ nào sau đây:
check_box Bảo hành
Cả a và b
Nhận hàng
Thanh toán
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán có nghĩa vụ giao hàng tại kho Số 1 của bên bán nhưng đoàn xe chở hàng đã đến kho Số 2 (cách nơi giao hàng theo hợp đồng 15 km). Bên mua đã làm thủ tục nhận hàng và yêu cầu bên bán chở hàng sang kho Số 1. Trên đường đi, một số xe gặp tai nạn, nhiều hàng hóa bị hư hỏng, mất mát. Trong hợp đồng, hai bên không có thỏa thuận gì về tình huống này. Những rủi ro này thuộc về:
bên bán.
bên mua.
chia đều cho hai bên.
pháp luật không quy định.
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán có nghĩa vụ giao hàng tại kho số 1 của bên mua. Do nhầm lẫn nhân viên của bên bán đã giao hàng đến kho hàng số 2 (cách kho số 1: 20 km). Bên mua đã làm thủ tục nhập hàng tại địa điểm kho số 2 và yêu cầu bên bán vận chuyển hàng từ kho số 2 về kho số 1. Trên đường từ kho số 2 về kho số 1 xe bị tai nạn, hỏng một nửa số hàng. Trường hợp này rủi ro về hư hỏng hàng hóa thuộc về bên bán hay bên mua?
check_box Bên mua nếu các bên không có thỏa thuận khác.
Bên bán nếu các bên không có thỏa thuận khác.
Pháp luật không quy định
Rủi ro được chia đều cho 2 bên nếu các bên không có thỏa thuận.
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, hai công ty không có thỏa thuận cụ thể về địa điểm thanh toán. Trong trường hợp này, bên mua phải thanh toán cho bên bán tại địa điểm nào sau đây?
Chi nhánh gần nhất của bên mua.
Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.
Nơi ký kết hợp đồng.
Trụ sở chính của bên bán.
Trong một vụ tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên thỏa thuận chọn hình thức trọng tài vụ việc. Đã quá thời hạn quy định nhưng 2 trọng tài viên do 2 bên chọn không bầu được trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài nên các bên đã yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Tòa án phải thực hiện việc này trong thời hạn nào sau đây?
10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
12 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
5 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
7 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH một thành viên KHÔNG được thực hiện điều gì dưới đây?
Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Mở thêm chi nhánh.
Phát hành cổ phần.
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
Cổ đông chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp.
Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.
Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
check_box Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
Cổ đông chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn/
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.
Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về hộ kinh doanh là đúng?
Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.
Có con dấu.
Được đăng ký kinh doanh tại nhiều địa đ
Được đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm
Được sử dụng trên 10 lao động.
Trong số những chế tài dưới đây chế tài nào có thể áp dụng đối với cả vi phạm không cơ bản và vi phạm cơ bản trong hợp đồng thương mại (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)?
Bồi thường thiệt hại.
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Hủy bỏ hợp đồng.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trong số những chế tài dưới đây, chế tài nào có thể áp dụng đối với cả vi phạm không cơ bản và vi phạm cơ bản trong hợp đồng thương mại (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)?
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Hủy bỏ hợp đồng.
Phạt vi phạm.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trong số những địa chỉ sau đây, địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng ký doanh nghiệp của một doanh nghiệp?
Chi nhánh.
Địa điểm kinh doanh.
Trụ sở chính.
Văn phòng đại diện.
Trong số những người sau, người nào được thành lập và quản lý doanh nghiệp?
Một giáo viên về hưu.
Một người đang chấp hành hình phạt tù.
Một người đang là công chức nhà nước.
Một người đang là sỹ quan quân đội.
Trong số những người sau, người nào KHÔNG được thành lập và quản lý doanh nghiệp?
Một bác sĩ của Bệnh viện K đã nghỉ hưu.
Một giáo viên đã nghỉ hưu.
Một người 17 tuổi.
Một sinh viên của Trường Đại học B.
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản:
10 ngày
15 ngày.
5 ngày.
7 ngày.
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, chủ nợ và DN, HTX mất khả năng thanh toán có quyền đề nghị thẩm phán xem xét lại danh sách chủ nợ:
10 ngày
3 ngày
5 ngày
7 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của TAND, người yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại với chánh án TAND đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu:
10 ngày
3 ngày
5 ngày
7 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, DN,HTX mất khả năng thanh toán, bên giao kết với DN, HTX có quyền làm đơn đề nghị Chánh án TAND xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu.
10 ngày
3 ngày
5 ngày
7 ngày
Trong trường hợp vụ tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực, nếu một bên khởi kiện tại Tòa án thì:
tòa án phải từ chối thụ lý.
tòa án ra quyết định hủy thỏa thuận trọng tài và thụ lý vụ vụ án.
tòa án thụ lý vụ án sau khi được sự đồng ý của Tòa án nhân dân tối cao.
tòa án thụ lý vụ án..
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và bên vi phạm đã thực hiện, bên bị vi phạm có thể áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác nào?
Bên bị vi phạm có quyền phạt vi phạm.
Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.
Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Không được áp dụng các chế tài khác.
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
Buộc bồi thường thiệt hại.
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
check_box Phạt vi phạm.
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là:
2 năm kể từ khi phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền và lợi ích.
2 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
3 năm kể từ khi phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền và lợi ích.
3 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
Về mặt nguyên tắc, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua:
check_box Thời điểm hàng hóa được chuyển giao
Khi bên mua yêu cầu.
Sau khi bên mua thanh toán.
Thời điểm hợp đồng được giao kết
Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân do
1 hoặc 3 Thẩm phán được quyết định tuỳ theo từng thủ tục phá sản.
1 Thẩm phán phụ trách.
2 Thẩm phán phụ trách.
3 Thẩm phán phụ trách.
Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Toà án nhân dân do:
1 hoặc 3 thẩm phán giải quyết theo sự phân công của Chánh án TAND.
1 Thẩm phán giải quyết
2 Thẩm phán giải quyết.
3 Thẩm phán giải quyết.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập