An 14 tuổi 3 tháng lập kế hoạch và thực hiện tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tử hình? Loại hình phạt nào có thể được áp dụng với An?
check_box Tù có thời hạn.
Tù chung thân và tử hình.
Tù chung thân.
Tử hình.
An 15 tuổi 3 tháng cố tình thực hiện một tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Hình phạt cao nhất có thể áp dụng với An là:
12 năm tù.
18 năm tù.
tù chung thân.
tử hình.
An 15 tuổi 3 tháng cố tình thực hiện tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Loại tội phạm nào sau đây A phải gánh chịu trách nhiệm hình sự?
check_box Tội rất nghiêm trọng.
Tội ít nghiêm trọng.
Tội nghiêm trọng và Tội ít nghiêm trọng.
Tội nghiêm trọng.
An 15 tuổi 3 tháng cố tình thực hiện tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. với khing hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 14 năm tù? Hình phạt cao nhất nào có thể áp dụng với An?
check_box Không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.
20 năm tù.
Không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.
Tù chung than
An 15 tuổi 3 tháng cố tình thực hiện tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Ai là người phải gánh chịu trách nhiệm hình sự?
check_box An.
Bố của An.
Mẹ của An.
Ông bà của An.
An 17 tuổi 1 tháng cố tình thực hiện một tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự. Hình phạt cao nhất có thể áp dụng với An là:
12 năm tù.
18 năm tù.
tù chung thân.
tử hình.
An thực hiện hành vi phạm tội mà điều quy định mức cao nhất là 15 năm tù. Cơ quan nào có quyền áp dụng hình phạt với An?
check_box Toà án nhân dân.
Công an nhân dân.
Hội đồng nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân.
Anh An 16 tuổi 3 tháng lập kế hoạch và thực hiện một tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn? Hình phạt cao nhất nào có thể áp dụng với An?
check_box Không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.
20 năm tù.
Không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.
Tù chung thân
Anh Cường muốn khiếu nại hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận M, thành phố Hà Nội. Cho biết Anh Cường phải thực hiện việc khiếu nại lần đầu ở đâu?
Chủ tịch UBND quận M, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Hội đồng nhân dân quận M, thành phố Hà Nội.
Tòa án nhân thành phố Hà Nội.
Anh Minh là nhân viên của công ty TNHH Hoa Sen. Trong một ngày làm việc, do bất cẩn, anh đã gây ra một đám cháy. Đám cháy này gây thiệt hại một số tài sản của công ty và các hộ dân xung quanh công ty. Tuy nhiên thiệt hại có giá trị không lớn. Cho biết ai là chủ thể phải gánh chịu trách nhiệm hành chính trong trường hợp gây cháy này ?
Anh Hải
Cả anh Hải và công ty TNHH Hoa Mai.
Công ty TNHH Hoa Sen
Không có ai phải gánh chịu trách nhiệm hành chính trong trường hợp này.
Anh Nam bị chiến sỹ cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt 200.000 đ. Tuy vậy, anh Nam cho rằng quyết định đó là không đúng. Hỏi anh Nam phải khiếu nại lần đầu đến đâu?
Cấp trên của người ra quyết định.
Chính người ra quyết định.
Sở tài chính.
Ủy ban nhân dân phường.
Anh Trần 14 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
check_box Phải được sự đồng ý của người giám hộ.
Được tự mình giao kết hợp đồng.
Không được tự giao kết hoặc giao kết thông qua người đại diện.
Phải giao kết thông qua người đại diện.
Anh Trần 15 tuổi, chưa có tài sản riêng, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
check_box Phải được sự đồng ý của người giám hộ.
Được tự mình giao kết hợp đồng.
Không được tự giao kết hoặc giao kết thông qua người đại diện.
Phải giao kết thông qua người đại diện.
Anh Trần 15 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, nếu anh Trần có một khoản tiền tiết kiệm đủ để mua xe, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Được tự mình giao kết hợp đồng.
Không được tự giao kết hoặc giao kết thông qua người đại diện.
Phải được sự đồng ý của người giám hộ.
Phải giao kết thông qua người đại diện.
Anh Trần 5 tuổi, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
check_box Phải giao kết thông qua người đại diện.
Được tự mình giao kết hợp đồng.
Không được tự giao kết hoặc giao kết thông qua người đại diện.
Phải được sự đồng ý của người giám hộ.
Anh Trần là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học X, muốn giao kết hợp đồng dân sự (mua một chiếc xe đạp). Trong trường hợp này, việc giao kết hợp đồng của anh Trần phải tuân thủ quy định nào dưới đây?
Được tự mình giao kết hợp đồng.
Không được tự giao kết hoặc giao kết thông qua người đại diện.
Phải được sự đồng ý của người giám hộ.
Phải giao kết thông qua người đại diện.
Anh Việt đang là sinh viên của trường đại học X, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
check_box Anh Việt.
Bố mẹ Việt và gia đình hàng xóm.
Bố mẹ Việt.
Gia đình hàng xóm của Việt.
Anh Việt, 13 tuổi, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
check_box Bố, mẹ Việt.
Anh Việt.
Bố mẹ Việt và gia đình hàng xóm.
Gia đình hàng xóm của Việt.
Anh Việt, 15 tuổi, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai ?
Anh Việt.
Bố mẹ Việt và gia đình hàng xóm.
Bố mẹ Việt.
Gia đình hàng xóm của Việt.
Anh Việt, 5 tuổi, có gây ra thiệt hại cho gia đình hàng xóm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
Anh Việt.
Bố mẹ Việt và gia đình hàng xóm
Bố mẹ Việt.
Gia đình hàng xóm của Việt.
Bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền và không chuyển giao tài sản đó cho bên có quyền được gọi là:
bảo lãnh.
cầm cố.
đặt cọc.
thế chấp.
Bên có nghĩa vụ giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên có quyền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được gọi là:
check_box cầm cố.
bảo lãnh.
đặt cọc.
thế chấp.
Bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được gọi là:
cầm cố.
ký cược.
ký quỹ.
thế chấp.
Bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền để đảm bảo cho việc trả lại tài sản thuê được gọi là:
check_box ký cược.
bảo lãnh.
cầm cố.
thế chấp.
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức và hoạt động nào dưới đây?
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Pháp chế XHCN
Tam quyền phân lập
Tập trung dân chủ
Các cơ quan quyền lực nhà nước gồm có:
Quốc hội, Chính phủ
Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Quốc hội, Toà án nhân dân
Quốc hội, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân
Cải tạo không giam giữ là trách nhiệm:
check_box hình sự.
dân sự.
hành chính.
kỷ luật.
Chế tài có các hình thức là:
check_box Chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự
Chế tài hành chính, chế tài hình sự
Chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài kỷ luật
Chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài kỷ luật, chế tài bắt buộc
Chính phủ không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Ban hành Nghị định.
Giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Thống nhất quản lý các mặt của đời sống xã hội.
Chính phủ không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Ban hành Nghị định.
Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Thống nhất quản lý các mặt của đời sống xã hội.
Xét xử các vụ án.
Chính phủ là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan kiểm sát.
Cơ quan xét xử.
Chủ thể nào sau đây chỉ có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ nhưng không có quyền biểu quyết?:
Bộ trưởng
Chủ tịch nước
Phó Thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ
Chủ thể nào sau đây không thể tham gia phiên họp của Chính phủ:
Phó Thủ tướng Chính Phủ
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chức vụ nào không do Quốc hội bầu?
Chủ tịch Quốc hội
Đại biểu Quốc hội.
Thành viên Hội đồng dân tộc.
Thành viên UBTVQH
Cơ cấu của quan hệ pháp luật bao gồm:
check_box Chủ thể, khách thể, nội dung
Chủ thể, cá thể, pháp nhân
Chủ thể, khách thể, tập thể
Chủ thể, khách thể, tổ chức
Cơ cấu của quy phạm pháp luật bao gồm:
check_box Giả định, quy định, chế tài
Giả định, quy định, chế định
Giả định, quyết định, chế định
Giả định, quyết định, chế tài
Cổ phiếu được xếp vào loại tài sản nào dưới đây?
check_box Giấy tờ có giá.
Quyền tài sản.
Tiền.
Vật.
Cơ quan đại biểu của nhà nước ta gồm có:
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Quốc hội, Chính phủ, HĐND
TAND, VKSND
UBND, HĐND,
Cơ quan nào sau đây không có chức năng quản lý nhà nước:
Bộ, cơ quan ngang bộ
Chính phủ
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Cơ quan nào sau đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Chính Phủ:
Bộ
Cơ quan ngang bộ
Cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
Cơ quan quản lý nhà nước gồm có:
Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp
HĐND, UBND các cấp
Quốc hội, Chính phủ
TAND, VKSND.
Công ty TNHH Hoa Sen bị Cục trưởng Cục thuế tỉnh X ra quyết định truy thu 20 triệu đồng tiền thuế. Cục trưởng Cục thuế đã giải quyết khiếu nại lần đầu mà công ty vẫn không đồng ý. Cho biết công ty phải khiếu nại lần hai đến đâu
Bộ tài chính.
Cục trưởng Cục thuế tỉnh X
Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.
Ủy ban nhân dân tỉnh X
Do bất cẩn để cho anh Việt, một người bị mất năng lực hành vi dân sự (bị tâm thần) chạy sang nhà hàng xóm và gây ra thiệt hại. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước hết thuộc về ai?
check_box Người giám hộ của Việt.
Anh Việt.
Bố mẹ Việt và gia đình hàng xóm.
Gia đình hàng xóm của Việt.
Độ tuổi nào thì không chịu trách nhiệm hành chính ?
chưa đủ 14 tuổi
Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi
Từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Độ tuổi nào thì phải gánh chịu trách nhiệm hành chính do lỗi vô ý?
dưới 14 tuổi
Từ đủ 14 tuổi trở lên
Từ đủ 16 trở lên
Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu thì phải gánh chịu trách nhiệm hành chính do lỗi cố ý ?
14 tuổi
15 tuổi.
16 tuổi
18 tuổi
Đối tượng nào bị áp dụng trách nhiệm hành chính ?
Các cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm hành chính.
Chỉ có cá nhân
Chỉ có tổ chức
Mọi cá nhân, tổ chức
Hệ thống pháp luật gồm:
Hệ thống cấu trúc của pháp luật và hệ thống văn bản pháp luật
Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật
Tập hợp hóa và pháp điển hóa
Tất cả đều sai
Hình phạt là gì?
check_box Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm dân sự.
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm kỷ luật.
Hoạt động nào KHÔNG thể hiện chức năng đối nội?
Phát triển hệ thống giáo dục mần non.
Phát triển quan hệ đối ngoại với các quốc gia trên thế giới.
Thành lập các đội cơ động, phản ứng nhanh để giữ gìn trật tự thủ đô.
Xây dựng đường quốc lộ bằng vốn ngân sách nhà nước.
Hoạt động nào không thuộc chức năng đối ngoại của Nhà nước?
Chống kẻ thù xâm lược
Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức quốc tế
Thiết lập quan hệ đối với các quốc gia trên thế giới
Xây dựng hệ thống đường liên tỉnh bằng nguồn vốn tự có.
Hoạt động nào thể hiện chức năng đối nội của Nhà nước ta?
Ký hiệp định thương mại Việt - Mỹ
Phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia.
Thiết lập quan hệ với các tổ chức quốc tế.
Xây dựng đường quốc lộ bằng vốn ngân sách nhà nước.
Hội đồng nhân dân là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan kiểm sát.
Cơ quan xét xử.
Khẳng định nào sau đây về Chủ tịch nước không đúng:
Là một cá nhân
Là người đứng đầu nhà nước
Là nguyên thủ quốc gia
Quyết định vấn đề chiến tranh
Loại tội phạm nào mà người 15 tuổi phạm tội phải chịu hình phạt khi họ phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.?
check_box Tội đăc biệt nghiêm trọng.
Tội ít nghiêm trọng.
Tội nghiêm trọng và Tội ít nghiêm trọng.
Tội nghiêm trọng.
Một cửa hàng mỹ phẩm, do bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng cho khách làm 5 người phải vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Rất may, tất cả đều qua khỏi. Cho biết, cửa hàng đã có hành vi vi phạm nào?
Cả vi phạm hành chính và vi phạm kỷ luật.
Vi phạm hành chính.
Vi phạm hình sự.
Vi phạm kỷ luật
Một người 15 tuổi, đã cố ý vi phạm hành chính, có thể bị áp dụng hình thức trách nhiệm pháp lý nào dưới đây ?
Bồi thường thiệt hại
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Phạt tiền
Một người bị truy tố về tội phạm có khung hình phạt là từ 2 đến 7 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
check_box Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm ít nghiêm trọng.
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Một người có hành vi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, trên xe có 3 người. Hành vi này được coi là:
Vi phạm dân sự
Vi phạm hành chính
Vi phạm hình sự
Vi phạm kỷ luật
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm ít nghiêm trọng.
Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 3 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
check_box Tội phạm ít nghiêm trọng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
check_box Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm ít nghiêm trọng.
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 7 năm tù. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
check_box Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm ít nghiêm trọng.
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Một tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình. Tội phạm này được xếp vào loại nào dưới đây?
check_box Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm ít nghiêm trọng.
Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Năng lực chủ thể bao gồm:
check_box Năng lực pháp luật và năng lực hành vi
Năng lực hành vi và năng lực nhận thức
Năng lực pháp luật và năng lực công dân
Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức
Người nào không có quyền biểu quyết trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ ?
Phó thủ tướng Chính phủ
Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ
Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ
Nhà nước bắt đầu xuất hiện từ khi nào?
Khi mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội đã phát triển đến mức không thể điều hòa.
Khi xã hội bước vào chế độ phong kiến.
Ngay từ khi các tầng lớp, giai cấp xuất hiện
Ngay từ khi con người xuất hiện trên trái đất.
Nhà nước có bản chất nào sau đây?
Bản chất cộng đồng.
Bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
Bản chất giai cấp.
Bản chất xã hội.
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không thể hiện bản chất nào dưới đây?
Giai cấp
Pháp quyền XHCN
Tôn giáo
Xã hội
Nhà nước do ai lập ra ?
Do các giai cấp bị trị trong xã hội lập ra.
Do giai cấp thống trị lập ra.
Do thượng đế lập ra.
Do toàn dân thế giới lập ra.
Nhà nước được giai cấp thống trị lập ra KHÔNG nhằm mục đích gì ?
Để bảo vệ địa vị của kẻ yếu trong xã hội.
Để bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị.
Để quản lý xã hội.
Để thiết lập trật tự, ổn định của xã hội.
Nhận định nào dưới đây về Hội đồng nhân dân là không đúng ?
Hội đồng nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra.
Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Hội đồng nhân dân là cơ quan do nhân dân cả nước bầu ra
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
Nhận định nào dưới đây về Ủy ban nhân dân là không đúng ?
Ủy ban nhân dân do Chính phủ bầu ra.
Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.
Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.
Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Ông Bình muốn dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm cho hợp đồng vay tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Theo luật dân sự 2005, đây là hình thức nào?
check_box Thế chấp.
Bảo lãnh.
Đặt cọc.
Ký quỹ.
Phải tiến hành thủ tục nào khi áp dụng trách nhiệm pháp lý cho người vi phạm hành chính?
check_box Xử phạt hành chính
Tố tụng dân sự
Tố tụng hành chính
Tố tụng hình sự
Phương án nào dưới đây không phải là sự thể hiện tính quyền lực nhà nước cao nhất của Quốc hội?
Có sự tập trung, thống nhất cả 3 quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp
Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Lập hiến, lập pháp
Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
Quốc hội không có chức năng nào dưới đây:
Quyền giám sát tối cao
Quyền lập hiến, lập pháp
Quyền quản lý mọi mặt của đời sống xã hội
Quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Quốc hội không có dạng hoạt động nào?
Hoạt động của đại biểu QH.
Hoạt động của Hội đồng dân tộc
Kỳ họp Quốc hội.
Phiên họp thường kỳ hàng tháng của Quốc hội.
Quốc hội không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
Quyền lập hiến, lập pháp
Quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước
Quyền xét xử tối cao.
Quốc hội không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
Quyền lập hiến, lập pháp
Quyền quyết định những vấn đề quan trọng và trọng đại nhất của đất nước
Thực hiện quyền công tố và kiểm sát đối với hoạt động tư pháp.
Quốc hội là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan kiểm sát.
Cơ quan xét xử.
Quyền sử dụng đất được xếp vào tài sản loại nào dưới đây?
check_box Quyền tài sản.
Giấy tờ có giá.
Tiền.
Vật.
Quyền tác giả được xếp vào loại tài sản nào dưới đây?
check_box Quyền tài sản.
Giấy tờ có giá.
Tiền.
Vật.
Sau khi nộp đơn khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND quận Đ, thành phố Hà Nội. Công ty TNHH Hoa Sen không đồng tình với cách giải quyết khiếu nại. Cho biết công ty phải thực hiện việc khiếu nại lần hai ở đâu?
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Hội đồng nhân dân quận Đ, thành phố Hà Nội.
Tòa án nhân thành phố Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội.
Thành viên Chính phủ không bao gồm chức danh nào dưới đây ?
Phó thủ tướng Chính phủ
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ
Thông thường, Quốc hội có nhiệm kỳ là ?
3 năm
4 năm
5 năm
6 năm
Thủ tục xử phạt đơn giản có thể áp dụng cho trường hợp nào dưới đây ?
Xử phạt tiền 1.000.000 đồng
Xử phạt tiền 200.000 đồng
Xử phạt tiền 600.000 đồng
Xử phạt tiền trên 1.000.000 đồng
Thủ tục xử phạt đơn giản có thể áp dụng cho trường hợp nào dưới đây ?
Xử phạt cá nhân 300.000 đồng
Xử phạt cá nhân 400.000 đồng.
Xử phạt cá nhân 500.000
Xử phạt cảnh cáo.
Tòa án nhân dân là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan kiểm sát.
Cơ quan xét xử.
Tội phạm là vi phạm:
check_box hình sự.
dân sự.
hành chính.
kỷ luật.
Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của người:
check_box vi phạm đối với người bị vi phạm.
bị vi phạm đối với người vi phạm
bị vi phạm đối với nhà nước.
vi phạm đối với nhà nước.
Trách nhiệm hành chính là:
Trách nhiệm của người bị vi phạm đối với người vi phạm.
Trách nhiệm của người bị vi phạm đối với nhà nước.
Trách nhiệm của người vi phạm đối với người bị vi phạm.
Trách nhiệm của người vi phạm đối với nhà nước.
Trách nhiệm pháp lý bao gồm:
check_box Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự
Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự
Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật
Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm bắt buộc
Tranh chấp dân sự giữa các bên được giải quyết theo thủ tục nào dưới đây?
check_box Tố tụng dân sự.
Khiếu nại, tố cáo.
Tố tụng hành chính.
Tố tụng hình sự.
Trong các hình thức trách nhiệm pháp lý sau, hình thức nào là trách nhiệm hành chính:
Bồi thường thiệt hại
Khiển trách
Phạt tiền
Tử hình
Trong các hình thức xử lý hành chính sau, đâu là hình thức xử phạt hành chính?
Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
Phạt tiền
Phạt tù có thời hạn
Trong lịch sử các kiểu nhà nước nào sau đây đã tồn tại?
Chủ nô, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa.
Chủ nô, phong kiến, tư sản.
Cổ đại, Trung đại, hiện đại.
Quân chủ, cộng hòa.
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại hình thức chính thể nào?
.Quân chủ tuyệt đối
Cộng hòa
Dân chủ
Quân chủ lập hiến
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại hình thức chính thể nào?
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa lưỡng tính
Cộng hòa tổng thống
Quân chủ lưỡng tính
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại kiểu nhà nước nào?
Chủ nô.
Cộng sản nguyên thủy
Phong kiến
Tư sản
Trường hợp nào dưới đây phải áp dụng thủ tục xử phạt có lập biên bản?
Xử phạt cá nhân 100.000 đồng
Xử phạt cá nhân 200.000 đồng.
Xử phạt cá nhân 300.000 đồng
Xử phạt cảnh cáo
Từ độ tuổi nào, một người phải chịu hình phạt khi tội họ phạm thuộc loại tội nghiêm trọng đối với tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.?
check_box Từ đủ 16 tuổi trở lên.
Dưới 14 tuổi.
Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Từ độ tuổi nào, một người phải chịu hình phạt khi tội họ phạm thuộc loại tội ít nghiêm trọng đối với tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.?
check_box Từ đủ 16 tuổi trở lên.
Dưới 14 tuổi.
Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Ủy ban nhân dân là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan kiểm sát.
Cơ quan xét xử.
Viện kiểm sát nhân dân là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan kiểm sát.
Cơ quan xét xử.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập