"Tính phi kinh tế theo quy mô" xảy ra trong:
cả ngắn hạn hoặc dài hạn.
dài hạn chứ không phải ngắn hạn.
hoặc ngắn hạn, hoặc dài hạn.
ngắn hạn chứ không phải dài hạn.
Bậc của mối quan hệ tuyến tính được thể hiện bởi
check_box hệ số tương quan
độ lệch trung bình tuyệt đối
giá trị trung bình
hệ số alpha
Ban đầu đặt giá cao cho một sản phẩm mới, sau đó giảm giá dần dần để thu hút thêm khách hàng nhằm chiếm đoạt thêm thặng dư tiêu dùng được gọi là:
Chỉ đạo giá cả.
Định giá thâm nhập.
Giá cả tâm lý.
Giá lướt qua.
Bảo hiểm rủi ro đề cập đến một chiến lược đầu tư được sử dụng nhằm mục đích:
đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận cao nhất có thể.
kiểm soát rủi ro từ sự thay đổi của giá tiền tệ.
ngăn chặn cạnh tranh nước ngoài trên thị trường vốn trong nước.
ngăn ngừa tổn thất do phá sản doanh nghiệp.
Các cá nhân không thích rủi ro sẽ đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình vì điều này sẽ
cung cấp cho họ một số loại rất cần thiết.
giảm chi phí giao dịch của họ
giảm sự thay đổi của lợi nhuận của họ.
tăng lợi nhuận kỳ vọng của họ.
Các hãng độc quyền tập đoàn cạnh tranh với nhau:
bằng cách giảm giá, tăng chất lượng, khác biệt hóa sản phẩm, quảng cáo, nghiên cứu và phát triển
chỉ bằng cách đặt giá thấp hơn so với đối thủ
chỉ bằng cách gian lận trong một cartel
chỉ bằng cách tăng chât lượng của sản phẩm
Các nhà độc quyền có thể thực hành phân biệt giá vì
độ co giãn giá khác nhau của cung.
họ có chi phí cận biên không đổi.
họ có chi phí trung bình không đổi.
mức độ sẵn sàng trả khác nhau giữa các người tiêu dùng.
Các yếu tố làm cho một số rủi ro không thể bảo hiểm là gì?
check_box tất cả những điều trên
lựa chọn ngược.
rủi ro đạo đức.
tần suất rất thấp và không thể đoán trước của một số sự kiện.
Cân bằng cạnh tranh dài hạn không thể tồn tại nếu
Lợi nhuận kinh tế bằng 0, vì thế không có sự gia nhập hoặc rút lui
Mỗi hãng sản xuất ở điểm chi phí trung bình dài hạn tối thiểu, và không có động cơ thay đổi quy mô
Mỗi hãng tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn của mình
Tồn tại lợi nhuận kinh tế dương
Cạnh tranh bằng giá trong độc quyền tập đoàn sẽ
check_box dẫn đến làm giảm lợi nhuận của ngành
dẫn tới chi phí trung bình cao hơn
gây thiệt hại cho khách hàng
tăng lợi nhuận của ngành nếu cầu là không co giãn
Cartel đặt giá nhằm:
check_box tăng cả giá và sản lượng của ngành.
để khuyến khích tự do gia nhập thị trường.
duy số lượng hãng trong cartel lớn.
thiết lập một mức giá bằng với chi phí cận biên của hãng.
Cartel là một nhóm các hãng:
check_box đồng ý hạn chế sản lượng để tăng lợi nhuận của họ.
đồng ý tăng sản lượng để tăng lợi nhuận của họ.
sản xuất các sản phẩm bổ sung.
sản xuất các sản phẩm khác biệt.
Cầu hàng hóa X được ước lượng Qx = 12 - 3Px + 4Py. Giả sử giá hàng hóa X là 2 và giá hàng hóa Y là 1 thì co giãn của cầu theo giá hàng hóa X là:
-0.2
-0.3
-0.5
-0.6
Cầu một sản phẩm được dự báo trong 1 năm là 800 đơn vị mỗi tháng (tính trung bình trong 12 tháng). Chỉ số mùa vụ tháng một là 1,25. Dự báo doanh số được điều chỉnh theo mùa cho tháng 1?
1000 đơn vị
640 đơn vị
798.75 đơn vị
800 đơn vị
Chỉ đạo giá:
Có thể chiếm ưu thế hoặc áp đảo so với các hãng khác.
Là một chiến lược ban đầu dẫn đến giá sản phẩm cao, nhưng cuối cùng sẽ giảm khi nhu cầu thị trường được thỏa mãn.
Tương tự như định giá 2 phần.
Tương tự như giá cả tâm lý.
Chiến lược có giá trị bằng tiền kỳ vọng bằng 0 được gọi là:
chiến lược trung lập với rủi ro.
trò chơi không công bằng.
trò chơi tổng bằng 0.
tương đương chắc chắn.
Chính sách nào sau đây có thể dẫn đến phần mất không?
chỉ đáp án b và c
chính sách cấm bán nội tạng người
giá sàn
giá trần
Cho các lỗi dự báo -1, 4, 8 và -3, độ lệch tuyệt đối trung bình là?
check_box 4
2
3
8
Co giãn của cầu theo giá hàng hoá A là -0,4. Khi giá hàng hoá A tăng 2% thì tổng doanh thu sẽ:
Giảm 0,8%
Giảm 1,2%
Tăng 0,8%
Tăng 1,2%
Công ty điện lực đặt giá 1.678 đồng cho 50 kWh đầu tiên và 1734 đồng cho 50 kWh tiếp theo được gọi là
bán trọn gói.
đặt giá hai phần.
phân biệt giá cấp 2.
phân biệt giá cấp 3.
Đặc điểm nào dưới đây là cấu trúc thị trường độc quyền tập đoàn?
các hãng phải xem xét hành vi của các đối thủ do đối thủ của họ cũng tương đối lớn so với toàn ngành
các hãng phụ thuộc lẫn nhau do chỉ có ít hãng trong ngành
các hãng tương đối lớn so với thị trường nên không cần xem xét hành vi của các đối thủ cạnh tranh
sự gia nhập mới hoàn toàn tự do
Đặc điểm nào dưới đây là cấu trúc thị trường độc quyền tập đoàn?
các hãng tương đối lớn so với quy mô của thị trường
không có rào cản gia nhập ngành
ngành gồm một số lượng lớn các hãng
tất cả các hãng là người chấp nhận giá
Đặt giá cao điểm:
Đặt giá cao hơn cho một dịch vụ khi công suất được sử dụng đầy đủ.
Đặt giá cao hơn ở các thị trường có độ co giãn cầu theo giá cao hơn.
Đặt giá cao hơn ở những thị trường có nhu cầu sản phẩm lớn nhất.
Thêm một điểm đánh dấu của người dùng vào giá sản phẩm khi nhu cầu sản phẩm cao.
Đặt giá hai phần bao gồm:
check_box Tính phí cố định cho quyền sử dụng hoặc mua hàng hóa hoặc dịch vụ, cộng với phí trên mỗi đơn vị.
Bán một sản phẩm với số lượng cố định.
Kết hợp hai hoặc nhiều sản phẩm khác nhau thành một gói duy nhất, được bán ở một mức giá duy nhất.
Tính giá cao hơn cho dịch vụ khi cầu cao và và giá thấp hơn cho dịch vụ khi cầu thấp.
Để một nhà độc quyền có thể thực hiện phân biệt giá
Nhà độc quyền phải có chi phí cận biên khác nhau cho những mức sản lượng khác nhau
Nhà độc quyền phải có khả năng phân đoạn thị trường theo những mức giá khác nhau mà người tiêu dùng sẵn sàng trả
Nhà độc quyền phải giảm chi phí biến đổi trung bình.
Nhà độc quyền phải là người chấp nhận giá
Để phân biệt giá, điều quan trọng là:
bán tại ít nhất 3 thị trường.
là một nhà độc quyền tập đoàn.
ngăn chặn mua đi bán lại sản phẩm.
sản xuất ở phần co giãn của đường cầu.
Điểm yếu trong lý thuyết đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn là nó không cụ thể
chi phí cận biên được xác định như thế nào
chi phí trung bình được xác định như thế nào
công nghệ sản xuất
giá được xác định như thế nào
Điều nào sau đây xảy ra với chính sách phân biệt giá hoàn hảo?
check_box Chiếm đoạt hoàn toàn thặng dư tiêu dùng.
Có sự phân phối lại thặng dư của người tiêu dùng.
Mức sản lượng không hiệu quả.
tạo ra phần mất không của xã hội.
Doanh số bốn tháng cuối cùng là 8, 10, 15 và 9 chiếc. Bốn dự báo cuối cùng là 5, 6, 11 và 12 đơn vị. Độ lệch trung bình tuyệt đối (MAD) là
-10
2
3.5
9
Độc quyền quyền tập đoàn là
check_box Để cạnh tranh về sự khác biệt sản phẩm, bởi vì những thay đổi như vậy là khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn để phù hợp hơn so với thay đổi giá cả.
Cạnh tranh phi giá (sản phẩm khác biệt) vì người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến giá cả so với các đặc tính khác.
Để cạnh tranh về sự khác biệt hóa sản phẩm vì những thay đổi này làm giảm chi phí và làm cho cầu của người tiêu dùng co giãn hơn.
Để hành động độc lập trong việc thiết lập giá của họ.
Độc quyền song phương là hình thức:
check_box Độc quyền tập đoàn.
Cạnh tranh độc quyền.
Cạnh tranh hoàn hảo.
Độc quyền bán.
Đối với cầu sản phẩm nhất định, phương trình dãy số thời gian là 53 - 4X. Dấu âm trên độ dốc của phương trình cho biết
check_box là một dấu hiệu cho thấy cầu sản phẩm đang giảm
là một bất khả thi toán học
là một dấu hiệu cho thấy dự báo bị sai lệch, với các giá trị dự báo thấp hơn giá trị thực tế
ngụ ý rằng hệ số xác định cũng sẽ âm
Dự án A có giá trị kỳ vọng là 10 và độ lệch chuẩn là 3; Dự án B có giá trị kỳ vọng là 10 và độ lệch chuẩn là 5; Dự án C có giá trị kỳ vọng là 15 và độ lệch chuẩn là 10 thì:
người bình thường với rủi ro sẽ thích C hơn A hoặc B
người không thích rủi ro sẽ thíc A hơn B nhưng có thể thích C hơn A
người thích rủi ro luôn thích C hơn A hoặc B
tất cả các câu trên đều đúng
Dự báo trung bình trượt sáu tháng tốt hơn dự báo trung bình trượt ba tháng nếu nhu cầu
đã thay đổi do những nỗ lực quảng cáo hiện tại
khá ổn định
theo một mô hình mùa vụ lặp đi lặp lại hai lần một năm
theo xu hướng giảm
Đường chi phí trung bình dài hạn
Đi qua các điểm cực tiểu của tất cả các đường chi phí trung bình ngắn hạn của mỗi quy mô sản xuất
Dịch chuyển xuống dưới khi chi phí cố định tăng
Không câu nào đúng
Là đường tổng chi phí trung bình ngắn hạn thấp nhất
Đường cung dài hạn ngành cạnh tranh hoàn hảo có thể dốc lên vì
lợi nhuận kinh tế.
quy luật lợi suất giảm dần.
tính kinh tế bên ngoài.
tính phi kinh tế bên ngoài.
Đường cung dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo:
có thể dốc lên nếu cải tiến công nghệ làm giảm chi phí sản xuất trên thị trường.
có thể dốc lên nếu chi phí sản xuất giảm khi các hãng mới gia nhập thị trường.
có thể dốc lên nếu chi phí sản xuất tăng khi các hãng mới gia nhập thị trường.
phải luôn luôn nằm ngang.
Đường cung dài hạn thị trường thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ
là phần MC nằm trên mức tối thiểu AVC.
luôn luôn nằm ngang.
ở trên quy mô hiệu quả của hãng cạnh tranh.
thường co giãn hơn đường cung ngắn hạn.
Đường LRAC
bằng tổng chi phí trung bình có thể đạt được thấp nhất cho tất cả các mức đầu ra khi tất cả các đầu vào có thể thay đổi.
bằng với chi phí cận biên thấp nhất có thể để sản xuất các mức sản lượng khác nhau.
bằng với điểm tối thiểu trên tất cả các đường ATC ngắn hạn.
thường nằm trên các đường ATC ngắn hạn.
Đường LRAC nhìn chung có dạng:
có dạng chữ U ngược.
Có dạng chữ U.
Dốc lên.
Dốc xuống.
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên có đường kính càng lớn thì chi phí bình quân vận chuyển khí đốt tự nhiên càng thấp. Đây là ví dụ về:
kinh tế học chuẩn tắc.
năng suất cận biên của lao động tăng.
quy luật lợi suất giảm dần.
tính kinh tế theo quy mô.
Ghét rủi ro được giải thích là:
check_box lợi ích cận biên của thu nhập giảm dần
lợi ích cận biên của thu nhập không đổi.
lợi ích cận biên của thu nhập tăng dần.
rụt rè.
Giá ăn buffet là một ví dụ về:
đặt giá hai phần.
giá cả cạnh tranh.
giá trọn gói
phân biệt giá cấp ba.
Giá của rủi ro là khoản phải tăng thêm của thu nhập kỳ vọng để có được:
Ích lợi cận biên như trong trường hợp chắc chắn
Ích lợi kỳ vọng như trong trường hợp chắc chắn
Thu nhập kỳ vọng như trong trường hợp chắc chắn
Xác suất như trong trường hợp chắc chắn
Giá của rủi ro trong việc đầu tư mua một cổ phiếu là
Chênh lệch giữa lợi tức kỳ vọng từ cổ phiếu và lợi tức từ một đầu tư không có rủi ro
Lãi suất ngân hàng nếu số tiền đó được gửi tiết kiệm
Lợi tức từ một đầu tư không rủi ro
Tất cả các câu trên
Giả sử thị trường cạnh tranh ban đầu ở trạng thái cân bằng. Sau đó, cầu tăng lên và nếu các hãng gia nhập phải đối mặt với chi phí tương tự như các hãng trong ngành và có đủ nguồn lực để gia nhập thì:
đường cung dài hạn của thị trường sẽ co giãn hoàn hảo.
đường cung dài hạn của thị trường sẽ dốc lên.
số lượng các hãng sẽ giảm, và thị trường sẽ trở thành độc quyền.
về lâu dài các hãng sẽ chịu thiệt hại về kinh tế, khiến họ phải rời khỏi ngành.
Giả sử thị trường cạnh tranh ban đầu ở trạng thái cân bằng. Sau đó, cầu tăng lên và nếu một số tài nguyên được sử dụng trong sản xuất không có sẵn với số lượng đủ để các hãng gia nhập thì:
đường cung dài hạn của thị trường sẽ co giãn hoàn hảo.
đường cung dài hạn của thị trường sẽ dốc lên.
số lượng các hãng sẽ giảm, và thị trường sẽ trở thành độc quyền.
về lâu dài các hãng sẽ chịu thiệt hại về kinh tế, khiến họ phải rời khỏi ngành.
Giả sử thị trường cạnh tranh có đường cung dài hạn nằm ngang và ở trạng thái cân bằng dài hạn. Nếu cầu giảm, chúng ta có thể chắc chắn rằng trong ngắn hạn:
check_box giá sẽ giảm dưới tổng chi phí trung bình của một số hãng.
giá sẽ giảm dưới chi phí cận biên của một số hãng.
ít nhất một số hãng sẽ đóng cửa.
ít nhất một số hãng sẽ gia nhập ngành.
Giả sử tồn tại tính kinh tế bên ngoài trong dài hạn, khi cầu tăng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì đường tổng chi phí trung bình một hãng điển hình
dịch chuyển lên trên.
dịch chuyển xuống dưới.
không còn hình chữ U nữa.
vẫn giữ nguyên.
Giá trị kỳ vọng được định nghĩa là:
check_box kết quả trung bình cho một trò chơi nhất định.
kết quả rất có thể của một trò chơi nhất định.
lợi nhuận trên một đặt cược công bằng.
tần suất một sự kiện sẽ xảy ra.
Giải thích hợp lý nhất cho việc sử dụng công cụ trợ giá để tăng thu nhập của nông dân hơn thanh toán trực tiếp bằng tiền là:
hỗ trợ giá hiệu quả hơn
trợ giá dẫn đến phần mất không lớn hơn
trợ giá hấp dẫn hơn về mặt chính trị
trợ giá sẽ có chi phí thấp hơn thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp
Hàm cầu hàng hóa X như sau: QX = 10 - 2Px + Py + I thì nếu Px=1; Py=10 và I =100 thì lượng hàng hóa X bằng:
1000
115
118
515
Hàm cầu hàng hóa X như sau: QX = 10 + ax.Px + ay.Py + ai.I thì nếu ai âm thì hàng hóa X là:
hàng hóa bổ sung
hàng hóa cấp thấp
hàng hóa cấp thấp
hàng hóa thông thường
Hàm cầu hàng hóa X như sau: QX = 10 + ax.Px + ay.Py + ai.I thì nếu aY dương:
check_box hàng hóa X và Y là thay thế trong tiêu dùng
hàng hóa X và Y là bổ sung trong tiêu dùng
hàng hóa X và Y là hàng hóa cấp thấp
hàng hóa X và Y là hàng hóa thông thường
Hàm cầu hàng hóa X như sau: QX = 10 + ax.Px + ay.Py + ai.I thì theo quy luật cầu thì ax phải:
check_box âm
bằng 0
dương
không cầu nào ở trên đúng
Hàm ích lợi của Phong là U = 10+3V, trong đó U là ích lợi và V là giá trị thu nhập nhận được. Phong sẽ thích nhận được 20 triệu đồng chắc chắn hơn là khả năng có xác suất 0,3 nhận được 9 triệu đồng và xác suất 0,7 nhận được
check_box 25 triệu đồng
27 triệu đồng
29 triệu đồng
31 triệu đồng
Hàm lợi ích của 1 người U(X) = X2, và hàm lợi ích cận biên là MUX \ 2X. Thái độ của anh ta là:
bình thường với rui ro.
ghét rủi ro.
không câu nào đúng
thích rủi ro.
Hàm lợi ích theo thu nhập của 1 cá nhân là U = I0,5 thì thái độ của cá nhân này là
bình thường với rủi ro.
ghét rủi ro.
không xác định được thái độ của cá nhân này thế nào
thích rủi ro.
Hãng có khả năng chiếm đoạt toàn bộ thặng dư của người tiêu dùng thông qua:
Đặt giá 2 phần.
Phân biệt giá cấp 1.
Phân biệt giá cấp 2.
Phân biệt giá cấp 3.
Hãng đặt giá khác nhau cho cùng sản phẩm trên các thị trường khác nhau là hình thức:
đặt giá cao điểm.
phân biệt giá cấp 1.
phân biệt giá cấp 2.
phân biệt giá cấp 3.
Hãng máy bay phản lực Big Blue Sky có tổng chi phí dài hạn là 20 triệu đô la nếu sản xuất 5 máy bay phản lực và tổng chi phí dài hạn là 24 triệu đô la nếu sản xuất 6 máy bay phản lực. Hãng máy bay phản lực Big Blue Sky đang gặp:
check_box Tính kinh tế của quy mô không đổi
lợi nhuận âm.
Tính kinh tế của quy mô
Tính phi kinh tế của quy mô
Hãng Yamaha sản xuất tập hợp các sản phẩm bổ sung nào để giải quyết các biến động theo mùa?
check_box ván trượt và xe trượt tuyết
câu lạc bộ golf và ván trượt
đàn piano và guitar
đồ bơi và áo khoác mùa đông
Hệ số biến thiên (CV) dùng để đo:
giá trị dự kiến điều chỉnh rủi ro.
mức chi trả cho mỗi đơn vị rủi ro.
rủi ro trên mỗi đơn vị kỳ vọng.
sự đánh đổi rủi ro của người ra quyết định
Hiệu suất không đổi theo quy mô có nghĩa là khi các đầu vào tăng thì:
chi phí bình quân tăng theo đúng tỷ lệ đầu vào.
chi phí bình quân tăng.
sản lượng đầu ra tăng theo cùng tỷ lệ đầu vào.
sản lượng giữ nguyên.
Ích lợi cận biên của thu nhập giảm càng nhanh thì cá nhân đó
Càng ghét rủi ro
Càng trung tính với rủi ro
Càng ưa thích mạo hiểm
Có vấn đề rủi ro đạo đức
Kết quả của phân biệt giá cấp 2 là:
check_box Chuyển một phần thặng dư tiêu dùng cho nhà sản xuất.
Chuyển một phần thặng dư nhà sản xuất cho người tiêu dùng.
Chuyển tất cả thặng dư nhà sản xuất cho người tiêu dùng.
Chuyển toàn bộ thặng dư tiêu dùng cho nhà sản xuất.
Khi 1 hãng có tính kinh tế của quy mô thì:
check_box đường LRAC dốc xuống.
đường MC dốc xuống.
đường MP dốc lên.
năng suất cận biên của lao động giảm.
Khi chí phí bình quân dài hạn giảm khi sản lượng tăng thì đó được gọi là
chi phí cận biên không đổi.
tính kinh tế theo quy mô không đổi.
tính kinh tế theo quy mô.
tính phi kinh tế theo quy mô.
Khi chí phí bình quân dài hạn tăng khi sản lượng tăng thì đó được gọi là
check_box tính phi kinh tế theo quy mô.
chi phí cận biên không đổi.
tính kinh tế theo quy mô không đổi.
tính kinh tế theo quy mô.
Khi chi phí trung bình dài hạn không đổi, chi phí cận biên dài hạn
check_box Bằng chi phí trung bình dài hạn
Giảm
Lớn hơn chi phí trung bình dài hạn
Nhỏ hơn chi phí trung bình dài hạn
Khi chính phủ can thiệp vào thị trường bằng giá trần, chúng ta có thể kết luận:
lượng cung giảm và lượng cầu tăng
lượng cung tăng và lượng cầu giảm
lượng cung tăng và lượng cầu tăng
lượng cung và lượng cầu đều giảm
Khi đánh thuế t/sản phẩm thì gánh nặng về thuế người tiêu dùng chịu ít hơn khi:
cầu co giãn và cung không co giãn theo giá
cầu không co giãn và cung co giãn theo giá
cầu và cung đều co giãn theo giá
cầu và cung đều không co giãn theo giá
Khi đánh thuế trên mỗi đơn vị vào người bán thì:
check_box người mua chịu phần lớn hơn nếu cung co giãn cao và cầu không co giãn
gánh nặng của thuế được chia đều giữa người mua và người bán
người bán chịu phần lớn hơn nếu cung co giãn cao và cầu không co giãn
người bán luôn chịu toàn bộ thuế
Khi đặt giá trần thấp hơn giá cân thì:
check_box nhà sản xuất bị thiệt
các nhà sản xuất vẫn có thể bán nhiều như trước
có sự chuyển thặng dư từ người tiêu dùng sang nhà sản xuất nhưng nhà sản xuất bị thiệt
người mua vẫn có thể bán nhiều như trước
Khi một cartel xác định giá tối đa hóa lợi nhuận,
gia nhập ngành bởi các hãng đối thủ sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của cartel.
mỗi hãng phải đối mặt với sự cám dỗ để gian lận bằng cách hạ giá.
mỗi hãng phải đối mặt với sự cám dỗ để gian lận bằng cách tăng giá của nó.
thay đổi sản lượng của bất kỳ hãng nào sẽ không ảnh hưởng đến giá thị trường.
Khi một hãng có tính kinh tế theo quy mô thì:
có năng suất cận biên của lao động giảm dần.
đường LRAC dốc lên.
đường LRMC dốc xuống.
đường MP dốc xuống.
Khi một hãng tăng gấp đôi đầu vào và thấy rằng đầu ra của nó đã tăng hơn gấp đôi, điều này được gọi là:
quy luật lợi suất giảm dần.
tính kinh tế của quy mô không đổi.
tính kinh tế của quy mô.
tính phi kinh tế của quy mô.
Khi nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo
a. Thặng dư tiêu dùng sẽ lớn nhất b. Thặng dư sản xuất sẽ lớn nhất c. Sản lượng gần bằng sản lượng cạnh tranh d. Không điều nào đúng
Khi nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo
Sản lượng bằng sản lượng cạnh tranh
Tất cả đều đúng
Thặng dư sản xuất sẽ lớn nhất
Thặng dư tiêu dùng sẽ bằng không
Khi những hãng mới tham gia vào thị trường cạnh tranh hoàn hảo có chi phí cao hơn các hãng hiện tại thì
chi phí chìm trở thành một yếu tố quan trọng quyết định chiến lược gia nhập ngắn hạn.
cung dài hạn là không đổi.
giá thị trường sẽ tăng.
lợi nhuận kế toán sẽ là yếu tố quyết định hàng đầu của việc gia nhập thị trường.
Kiểm định nào dưới đây thường dùng để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy?
F thống kê
R2
R2 điều chỉnh
T thống kê
Linh chơi trò chơi tung xúc xắc. Nếu được 2 chấm, Linh nhận được 60 nghìn đồng, nếu không được 2 chấm, Linh phải trả 10 nghìn đồng. Giá trị kỳ vọng của trò chơi này đối với Linh là
check_box 1.670 đồng
-1.670 đồng
11.670 đồng
8.330 đồng
Lợi ích cận biên của tiền giảm dần đối với một người:
bình thường với rủi ro.
đang trong tình huống không chắc chắn
ghét rủi ro.
thích rủi ro.
Lợi ích từ trao đổi các hộ gia định nhận được gọi là:
lợi nhuận.
thặng dư sản xuất.
thặng dư tiêu dùng.
thu nhập.
Lý thuyết đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn dự đoán rằng
giá sẽ nhạy cảm đối với những thay đổi nhỏ trong chi phí nhưng lượng thì không
giá và lượng sẽ không nhạy cảm đối với những thay đổi nhỏ trong chi phí
giá và lượng sẽ nhạy cảm đối với những thay đổi nhỏ trong chi phí
lượng sẽ nhạy cảm với những thay đỏi nhỏ trong chi phí nhưng giá thì không
Mai không chắc chắn về thu nhập của mình trong năm sau. Nếu ích lợi kỳ vọng của Mai thấp hơn ích lợi của thu nhập kỳ vọng, thì Mai là người
check_box Ghét rủi ro
a hoặc c
Bàng quan với rủi ro
Thích mạo hiểm
Mô hình chuỗi thời gian nào dưới đây giả định rằng nhu cầu trong giai đoạn tiếp theo sẽ bằng với nhu cầu của giai đoạn gần đây nhất?
phương pháp smoothing
phương pháp tiếp cận
phương pháp trung bình trượt
phương pháp trung bình trượt có trọng số
Mô hình chuỗi thời gian nào sử dụng dự báo trong quá khứ và dữ liệu cầu trong quá khứ để tạo dự báo mới?
phân tích hồi quy
smoothing
trung bình trượt
trung bình trượt có trọng số
Mô hình đường cầu gẫy
cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào
giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá
giả định rằng doanh thu cận biên đôi khi tăng cùng với sản lượng
nói rằng giá sẽ không đổi cho dù có sự dao động của cầu
Mỗi hãng tin rằng nếu mình tăng giá thì:
check_box các hãng khác sẽ không tăng giá
các hãng khác sẽ giảm giá
lợi nhuận của hãng sẽ tăng với cùng tỷ lệ
mức giá chung sẽ tăng với cùng tỷ lệ
Một cá nhân sẵn sàng trả một cái gì đó cho thông tin vì
điều này cho phép anh ta tăng lợi ích.
luôn luôn tốt hơn để biết hơn là không biết.
thông tin là một lợi ích công cộng.
thông tin là tốn kém.
Một cá nhân sẽ không bao giờ mua bảo hiểm đầy đủ nếu
anh ta không thích rủi ro.
anh ta là một người chấp nhận rủi ro.
phí bảo hiểm không công bằng.
phí bảo hiểm là công bằng.
Một cartel thường có một thỏa thuận chung nhằm:
Đặt giá thấp.
hạn chế sản lượng.
tăng sản lượng.
tăng số lượng các hãng trong ngành.
Một chỉ số mùa vụ cho một chuỗi hàng tháng được tính toán trên cơ sở tích lũy dữ liệu của ba năm. Ba giá trị tháng 7 trước đó là 110, 150 và 130. Trung bình trong tất cả các tháng là 190. Chỉ số theo mùa gần đúng cho tháng 7 là
0,487
0,684
1,462
2,053
Một hãng có tính kinh tế của quy mô tại mọi mức sản lượng khi chi phí bình quân dài hạn
dốc xuông khi sản lượng nhỏ và dốc lên khi sản lượng lớn
luôn dốc lên
luôn dốc xuống
nằm ngang
Một hãng có tính kinh tế theo quy mô đối với tập hợp các mức sản lượng sẽ có:
đường chi phí bình quân dài hạn đang giảm.
đường chi phí bình quân dài hạn đang tăng.
đường chi phí bình quân dài hạn không đổi.
đường chi phí bình quân dài hạn tăng rồi giảm.
Một hãng có tình kinh tế theo quy mô trên một số phạm vi đầu ra sẽ có:
đường chi phí trung bình dài hạn giảm.
đường chi phí trung bình dài hạn không đổi.
đường chi phí trung bình dài hạn tăng, sau đó giảm.
đường chi phí trung bình dài hạn tăng.
Một hãng độc quyền phân biệt giá hoàn hả
Có đường doanh thu cận biên cũng là đường doanh thu trung bình
Đảm bảo tối thiểu hoá chi phí
Sẽ tối đa hóa doanh thu
Tất cả đều đúng
Một hãng độc quyền phân biệt giá hoàn hảo sẽ sản xuất
check_box Sản lượng bằng ngành cạnh tranh hoàn hảo
Ít hơn khi không biệt giá
Nhiều hơn khi không biệt giá nhưng ít hơn ngành cạnh tranh hoàn hảo
Nhiều hơn ngành cạnh tranh hoàn hảo
Một hãng độc quyền sẽ khó phân biệt giá nếu:
check_box có nhiều hàng hóa sự thay thế gần gũi.
có nhiều người tiêu dùng.
đường cầu dốc xuống.
người tiêu dùng thông minh.
Một hãng gặp tính phi kinh tế của quy mô khi:
chi phí cố định bình quân bắt đầu tăng
cơ cấu quản lý lớn, quan liêu và không hiệu quả
có quá ít nhân viên và người quản lý không có đủ việc để làm
hãng quá nhỏ để có lợi thế chuyên môn hóa
Một hãng phân biệt giá thành công phải có khả năng
Ngăn chặn người tiêu dùng bán lại
Phân biệt các khách hàng có cầu co giãn ít và đặt giá cao cho họ
Phân biệt các khách hàng có cầu co giãn nhiều và đặt giá thấp cho họ
Tất cả đều đúng
Một hãng thấy rằng khi tăng gấp đôi yếu tố đầu vào làm cho sản lượng tăng hơn gấp đôi thì điều này được gọi là:
quy luật lợi suất giảm dần.
tính kinh tế theo quy mô không đổi.
tính kinh tế theo quy mô.
tính phi kinh tế theo quy mô.
Một nhà độc quyền thuần túy có thể phân biệt giá khi:
sản lượng càng lớn và lợi nhuận càng cao.
sản lượng càng lớn và lợi nhuận càng thấp.
sản lượng càng nhỏ và lợi nhuận càng cao.
sản lượng của nó càng nhỏ và lợi nhuận càng thấp.
Một thị trường được đặc trưng bởi thông tin không hoàn hảo sẽ có giá cân bằng nếu ở mức giá đó
lượng cầu bằng lượng cung theo thông tin hoàn hảo.
lượng cầu bằng với lượng cung cho mức thông tin hiện hành.
lượng cầu bằng với lượng cung khi tất cả những người tham gia có cùng thông tin.
lượng cầu lớn hơn lượng cung nếu người bán được thông báo tốt hơn (và ngược lại).
Một tình huống mà một người ra quyết định phải lựa chọn giữa các chiến lược có nhiều kết quả có thể xảy ra khi xác suất của mỗi kết quả không xác định được gọi là:
chắc chắn
đa dạng hóa
không chắc chắn
rủi ro
Một tình huống trong đó người ra quyết định biết tất cả các kết quả có thể có của một quyết định và cũng biết xác suất liên quan đến mỗi kết quả được gọi là:
check_box Không chắc chắn
Chắc chắn
Chiến lược
Rủi ro
Mục đích chính của độ lệch trung bình tuyệt đối (MAD) trong dự báo là
Điều chỉnh hợp lý dự báo
đo lường dự báo chính xác
hạn chế lỗi dự báo
ước lượng đường xu hướng
Nam sẵn sàng trả 1 đô la cho một vé xổ số có giá trị dự kiến bằng không. Điều này chứng tỏ rằng Nam là:
có một hệ số tương đương chắc chắn bằng một.
Không có điều nào ở trên là đúng
là người bình thường với rủi ro.
là người ghét rủi ro.
Nếu các đầu vào trong quá trình sản xuất tăng 20% và sản lượng đầu ra tăng 20% thì đó được gọi là:
chi phí biến đổi bình quân tăng dẫn.
tính kinh tế theo quy mô không đổi.
tính kinh tế theo quy mô.
tính phi kinh tế theo quy mô.
Nếu Chiến sẵn sàng trả 300 nghìn đồng bảo hiểm cho một tài sản có giá 8 triệu đồng với xác suất bị mất trộm là 4%, thì Chiến là người
check_box Không suy nghĩ hợp lý
Bàng quan với rủi ro
Ghét rủi ro
Thích mạo hiểm
Nếu có ba kết quả có thể xảy ra, xác suất cho mỗi kết quả là 1/3 thì
check_box Có rủi ro, nhưng không có sự không chắc chắn
Có cả sự không chắc chắn và rủi ro
Có sự không chắc chắn nhưng không có rủi ro
Không có sự không chắc chắn và rủi ro
Nếu có giãn của cầu theo giá hàng hóa X là – 0,5 thi khi tăng giá sẽ làm doanh thu từ bán hàng hóa X là:
check_box tăng
giảm
không đổi
không thể dự đoán được
Nếu co giãn của cầu theo giá là -2 thì khi doanh nghiệp tăng giá sẽ làm cho tổng doanh thu của doanh nghiệp:
Có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi
Giảm
Không thay đổi
Tăng
Nếu độ dốc của đường cung dài hạn ngành cạnh tranh hoàn hảo là âm thì ngành có:
check_box tính kinh tế bên ngoài.
tính kinh tế bên trong.
tính phi kinh tế bên ngoài.
tính phi kinh tế bên trong.
Nếu độ dốc của đường cung dài hạn ngành cạnh tranh hoàn hảo là dương thì ngành có:
check_box tính phi kinh tế bên ngoài.
tính kinh tế bên ngoài.
tính kinh tế bên trong.
tính phi kinh tế bên trong.
Nếu hai thị trường tách biệt thì một nhà độc quyền phân biệt giá sẽ:
check_box có thể chiếm đoạt thặng dư người tiêu dùng bằng phân biệt giá.
đóng cửa sản xuất vì không thể phân biệt giá.
không thể chiếm đoạt thặng dư tiêu.
không thể đặt giá khác nhau giữa các thị trường.
Nếu hãng Ford giảm giá xe ô tô của hãng và General Motor (GM) cũng giảm giá theo
check_box thị phần tương đối sẽ không thay đổi, nhưng cả 2 hãng sẽ tăng được lượng bán
thị phần tương đối sẽ giảm khi lượng bán của cả 2 hãng đều tăng
thị phần tương đối sẽ tăng cho Ford
thị phần tương đối sẽ tăng cho GM
Nếu hãng X đang sản xuất trong một ngành độc quyền tập đoàn, khi hãng tăng giá
check_box hãng đối thủ Y sẽ tăng thị phần nếu hãng Y giữ giá không đổi
hãng đối thủ Y sẽ tăng được thị phần nếu hãng Y tăng giá
hành vi của hãng đối thủ Y sẽ không tác động đến thị phần của hãng X
thị trường xem xét như một tổng thể sẽ kém lợi nhuận hơn
Nếu lãi suất thị trường là 10% và lãi suất chiết khấu điều chỉnh rủi ro của người ra quyết định là 12%, thì người ra quyết định
có hệ số tương đương chắc chắn lớn hơn một.
Không có điều nào ở trên là đúng
là không thích rủi ro.
là rủi ro trung tính.
Nếu lơi ích của một người tăng gấp đôi khi thu nhập của họ tăng gấp đôi, thì người đó được gọi là
bình thường với rủi ro
ghét rủi ro
không đủ thông tin để kết luận
thích rủi ro
Nếu lượng cầu hàng hóa X trong tháng 1 là 106, tháng 2 là 120, tháng 3 là 134 và tháng 4 là 142, sử dụng trung bình trượt 3 tháng sẽ cho biết lượng cầu trong tháng 5 là:
126
132
138
142
Nếu một hãng thực hiện phân biệt giá hoàn hảo,
Hãng sẽ đảm bảo thu được lợi nhuận
Hãng sẽ sản xuất mức sản lượng tại đó chi phí cận biên cắt đường cầu
Hãng sẽ sản xuất mức sản lượng tại đó giá bằng tổng chi phí trung bình
Hãng sẽ tối đa hóa doanh thu
Nếu một người có thái độ trung tính với rủi ro, và nếu giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo là 10 triệu đồng, thì người này sẵn sàng trả mức giá sau đây để có được thông tin đó
check_box 9,8 triệu
10,2 triệu
11 triệu
12 triệu
Nếu một người không thích rủi ro thì chiến lược tốt nhất để chọn là chiến lược mang lại:
check_box độ lệch chuẩn nhỏ nhất.
hệ số biến thiên nhỏ nhất.
lợi ích kỳ vọng cao nhất.
mức chi trả dự kiến cao nhất.
Nếu một người ứng xử như người ghét rủi ro với những phương án mang lại thu nhập vượt quá 100 triệu đồng, thì người đó
check_box Là người bàng quan với rủi ro với những phương án mang lại thu nhập ít hơn 100 triệu.
Hoặc a hoặc b.
Là người ghét rủi ro với những phương án mang lại thu nhập ít hơn 100 triệu.
Là người ưa thích mạo hiểm với những phương án mang lại thu nhập ít hơn 100 triệu.
Nếu một nhà độc quyền hoàn toàn có thể phân biệt giá, thì MR bằng:
check_box MC.
là một hằng số.
một số không xác định.
TC.
Nếu thị trường là hoàn hảo, một người hợp lý có thể kết luận một hàng hóa mức giá cao khi:
check_box chất lượng của nó tốt hơn.
chỉ có một vài người tiêu dùng.
được sản xuất bởi nhà độc quyền.
không được người tiêu dùng khác biết đến
Ngành nào dưới đây là ví dụ điển hình về độc quyền tập đoàn
check_box ngành sản xuất thép
ngành mỹ phẩm
ngành sản xuất giày
thị trường ngoại hối
Ngành nào dưới đây là ví dụ điển hình về độc quyền tập đoàn
check_box ngành sản xuất ô tô
ngành may mặc
ngành sản xuất đồ ăn nhanh
thị trường bột mì
Người không tham gia vào trò chơi công bằng là:
check_box người ghét rủi ro.
người bình thường với rủi ro.
người phá sản
người thích rủi ro.
Nguyên nhân đường chi phí cận biên tăng khi sản lượng tăng là:
của quy luật lợi suất giảm dần.
lợi nhuận bình thường vượt quá lợi nhuận kinh tế.
quy mô hiệu quả tối thiểu.
tính phi kinh tế của quy mô.
Nhà độc quyền đặt mức giá đúng bằng giá người tiêu dùng sẵn sàng trả cho mỗi đơn vị hàng hóa được gọi là:
check_box phân biệt giá cấp 1.
đặt giá khác nhau.
phân biệt giá cấp 2.
phân biệt giá cấp 3.
Nhà độc quyền không đặt giá cao nhất cho sản phẩm của mình vì:
Chi phí sản xuất của nhà độc quyền rất thấp
Nó muốn phục vụ người tiêu dùng tốt hơn
Nó muốn tối đa hóa doanh thu
Nó sẽ không thu được lợi nhuận tối đa
Nhà độc quyền phân biệt giá nhằm:
chiếm đoạt thặng dư người tiêu dùng.
đặt giá độc quyền bằng giá cạnh tranh.
tăng cầu để bán được nhiều hàng hóa hơn.
tạo ra sự độc quyền trong một thị trường mới.
Nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận khi sản xuất tại
check_box Miền co giãn của đường cầu
Không câu nào đúng
Miền không có giãn của đường cầu
Tại điểm cầu co giãn đơn vị
Nhân tố nào dưới đây đo lường sự phù hợp của hàm hồi quy?
F thống kê
F thống kê và R2
R2
T thống kê
Ở mức độ sản xuất thấp, hãng sẽ:
có lợi khi tăng quy mô vì nó có thể tận dụng sự chuyên môn hóa lớn hơn.
có tiềm năng về tính kinh tế của quy mô.
không có kinh nghiệm về khả năng phối hợp.
Tất cả những điều trên là chính xác.
Phân biệt giá cấp 2 xảy ra khi:
check_box Đặt giá khác nhau cho mỗi mức sản lượng khác nhau.
Đặt cho mỗi sản phẩm một mức giá khác nhau.
Đặt giá cho mỗi người mua một mức giá khác nhau dựa trên khả năng thanh toán.
Đặt giá cho mỗi người mua một mức giá khác nhau dựa trên sự sẵn sàng trả tiền.
Phân biệt giá cấp 3 xảy ra khi:
hãng đặ giá khác nhau cho mối mức sản lượng khác nhau.
hãng đặt giá cao nhất bằng mức giá người mua sẵn sàng trả.
hãng đặt giá khác nhau cho cúng sản phẩm dựa trên khia cạnh địa lý, thu nhập, giới tính…
Không câu nào ở trên đúng.
Phân biệt giá hoàn hảo khi:
check_box mỗi người tiêu dùng phải trả giá bằng giá sẵn sàng trả của mình.
mỗi người tiêu dùng phải trả cao hơn giá sắn sàng trả của mình.
mỗi người tiêu dùng phải trả giá dưới sẵn sàng trả của mình.
một hãng có thể tăng giá cho khách hàng bổ sung.
Phân biệt giá hoàn hảo là có lợi vì
check_box Giá có thể đặt ra thấp hơn cho những người mua có cầu co giãn
Cầu là co giãn hoàn toàn
Giá có thể đặt ra thấp hơn cho những người mua có cầu không co giãn
Người bán có thể đặt giá cao hơn cho những người mua có cầu co giãn
Phân biệt giá là:
đặt giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau bởi vì nó chi phí của hãng nhiều hơn để phục vụ một số khách hàng hơn những người khác.
thay đổi giá thường xuyên để đáp ứng với điều kiện thị trường
Tính giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau khi chênh lệch giá không dựa trên chênh lệch chi phí.
Tính giá như nhau cho tất cả khách hàng
Phân biệt giá xảy ra khi:
nhà độc quyền đặt giá khác nhau cho các hàng hóa khác nhau, theo chất lượng của hàng hóa được bán.
nhà độc quyền đặt giá khác nhau cho số lượng khác nhau của hàng hóa hoặc dịch vụ.
nhà độc quyền xác định khách hàng theo nhóm và đặt cho mỗi nhóm cùng một mức giá.
nhà độc quyền xác định khách hàng theo nhóm và đặt cho mỗi nhóm một mức giá.
Phần lớn các nhà đầu tư không ưa thích mạo hiểm. Vì vậy, những tài sản có lợi tức kỳ vọng cao hơn có
Câu a hoặc c
Không có kết luận chính xác về phương sai
Phương sai cao hơn
Phương sai thấp hơn
Phần mất không của xã hội (DWL) liên quan đến:
check_box tổn thất ròng trong tổng thặng dư
chi phí cao
hàng tồn kho dư thừa
tính kinh tế của quy mô
Phần mất không do chính sách thuế gây ra sẽ nhỏ hơn doanh thu từ thuế thu được nếu:
cầu ít co giãn hơn cung.
cung ít co giãn hơn cầu.
cung và cầu đều co giãn.
cung và cầu đều không co giãn
Phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bằng phương trình hồi quy và được đo bằng
độ dốc
độ lệch trung bình tuyệt đối
hệ số tương quan
hệ số xác định
Phương pháp nào sau đây dùng để lựa chọn chiến lược phù hợp với hành vi ngăn chặn rủi ro?
Chọn chiến lược với hệ số biến thiên lớn hơn
Nếu hai chiến lược có cùng độ lệch chuẩn, hãy chọn chiến lược có lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hơn
Nếu hai chiến lược có cùng lợi nhuận kỳ vọng, hãy chọn chiến lược có độ lệch chuẩn nhỏ hơn
Tất cả những điều trên là chính xác
Phương trình cầu về hàng hóa X là P = 200 - 5Q. Co giãn của cầu khi lượng cầu thay đổi từ 23 đến 27 là:
0
0,16
0,2
0,6
Phương trình dãy số thời gian là 25,3 + 2,1X. Bạn dự đoán lượng bán cho thời kỳ thứ 7 là bao nhiêu?
23,2
25,3
27,4
40,0
Rào cản đối với sự gia nhập của các hãng mới sẽ dẫn đến:
các thành viên của cartel không có động cơ để gian lận.
cartel có thể kiếm được lợi nhuận kinh tế.
cung cấp công nghiệp sẽ mở rộng.
một cartel được đảm bảo để kiếm được lợi nhuận kinh tế.
Rạp chiếu phim giảm giá 20% cho trẻ em địa phương là hình thức:
check_box Phân biệt giá cấp 3.
Đặt giá 2 phần.
Phân biệt giá cấp 1.
Phân biệt giá cấp 2.
Sau khi mua bảo hiểm chống trộm, bạn quyết định mua ít hơn các thiết bị an ninh bảo vệ căn nhà của bạn. Đây là ví dụ về
check_box Rủi ro đạo đức
Kẻ ăn không
Sự lựa chọn ngược
Thông tin không hoàn hảo
Sự tắc nghẽn của sân bay và không phận khiến ngành hàng không gặp phải sự cố bên ngoài là:
check_box tính phi kinh tế và đường cung dài hạn có độ dốc dương.
tính kinh tế và có đường cung dài hạn có độ dốc dương.
tính kinh tế và đường cung dài hạn có độ dốc âm.
tính phi kinh tế và đường cung dài hạn có độ dốc âm.
Tác động của chính sách trợ cấp lên phúc lợi xã hội là gì?
Nhà sản xuất và người tiêu dùng tăng thặng dư, và những lợi ích này nhỏ hơn chi phí của chính phủ.
Tăng thặng dư của nhà sản xuất và người tiêu dùng, và những lợi ích này lớn hơn chi phí của chính phủ.
Thặng dư của nhà sản xuất tăng, thặng dư tiêu dùng giảm và tổng phúc lợi tăng do chương trình tiết kiệm
Thặng dư sản xuất tăng, thặng dư tiêu dùng giảm và tổng phúc lợi giảm.
Tại sao ngành độc quyền tập đoàn có thể chỉ có vài hãng thống trị?
check_box sự gia nhập ngành bị khống chế bởi quyền sở hữu
cầu hoàn toàn không co giãn khiến sản xuất quy mô nhỏ không hiệu quả kinh tế
cầu thị trường không co giãn dẫn đến sự thống trị của một số hãng lớn trong ngành
hiệu suất giảm theo quy mô khiến các hãng nhỏ có lợi thế hơn
Tại sao ngành độc quyền tập đoàn có thể chỉ có vài hãng thống trị?
check_box hiệu suất tăng theo quy mô khiến chỉ những hãng quy mô lớn mới có hiệu quả
hiệu suất giảm theo quy mô khiến cho quy mô nhỏ không hiệu quả
sản xuất của các hãng có thể đạt hiệu suất không đổi theo quy mô
sự cấu kết giữa các hãng là khó nhận biết và khó duy trì
Tất cả các chính sách phân biệt giá sau đây cho phép một hãng chiếm được phần mất không và thặng dư của người tiêu dùng, ngoại trừ:
check_box Bán tất cả sản lượng với 1 giá duy nhất.
Đặt giá hai phần.
Phân biệt giá cấp 1.
Phân biệt giá cấp 3.
Tất cả các hình thức phân biệt giá đều nhằm:
check_box tối đa hóa lợi nhuận.
giảm chi phí giao dịch.
làm cho người tiêu dùng được lợi
tối đa hóa doanh thu.
Theo hình 1, nếu chính phủ mua sản phẩm để tăng giá từ 100$/tấn lên 150$/tấn sẽ làm thặng dư sản xuất tăng thêm là:
1.850 $
2.250 $
2.550 $
2.850 $
Theo hình 1, nếu chính phủ mua sản phẩm để tăng giá từ 100$/tấn lên 150$/tấn sẽ làm thặng dư sản xuất tăng thêm là:
check_box 2.250 $
1.850 $
2.550 $
2.850 $
Theo hình 1, nếu chính phủ mua sản phẩm để tăng giá từ 100$/tấn lên 150$/tấn thì chi phí chính phủ chi sẽ là:
1.200 $
1.400 $
2.000 $
2.700 $
Theo hình 1, nếu chính phủ mua sản phẩm để tăng giá từ 100$/tấn lên 150$/tấn, thặng dư tiêu dùng giảm là:
1.000 $
1.200 $
1.800 $
750 $
Theo hình 1, nếu chính phủ mua sản phẩm để tăng giá từ 100$/tấn lên 150$/tấn, thặng dư tiêu dùng giảm là:
check_box 1.800 $
1.000 $
1.200 $
750 $
Theo lý thuyết đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn, mỗi hãng nghĩ rằng phần đường cầu dưới mức giá hiện tại là
Dốc hơn, hay là co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành
Dốc hơn, hay là ít co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành
Thoải hơn, hay là co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành
Thoải hơn, hay là ít co giãn hơn phần đường cầu phía trên mức giá hiện hành
Theo lý thuyết đường cầu gẫy của độc quyền tập đoàn, tại mức sản lượng tương ứng với điểm gẫy
đường chi phí cận biên bị gián đoạn
đường chi phí trung bình của hãng bị gián đoạn
đường doanh thu cận biên bị gián đoạn
đường doanh thu trung bình bị gián đoạn
Thích rủi ro được giải thích là:
lợi ích cận biên của thu nhập giảm dần
lợi ích cận biên của thu nhập không đổi.
lợi ích cận biên của thu nhập tăng dần.
rụt rè.
Thời kỳ dài hạn là:
mọi đầu vào cố định.
mọi đầu vào thay đổi.
một năm hoặc ít hơn.
một số đầu vào thay đổi và một số cố định.
Thông tin bất cân xứng đề cập đến hoàn cảnh:
cả hai bên tham gia giao dịch đều có lượng thông tin giống hệt nhau.
không bên nào trong giao dịch có bất kỳ thông tin liên quan nào.
một bên tham gia giao dịch có nhiều thông tin hơn bên kia.
rủi ro của một giao dịch lớn hơn lợi nhuận dự kiến của nó.
Thuế trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra sẽ làm người tiêu dùng sẽ chịu thuế ít hơn khi cầu tương đối ________ và cung tương đối ________.
co giãn; co giãn
co giãn; không co giãn
không co giãn; co giãn
không co giãn; không co giãn
Thuế trên mỗi đơn vị sản phẩm bán ra sẽ làm thay đổi thặng dư tiêu dùng ________ và thặng dư sản xuất ________.
check_box giảm; giảm
giảm; tăng
tăng; giảm
tăng; tăng
Tình huống lưỡng nan của các tù nhân mô tả một trò chơi đơn có tính năng
check_box hai người chơi không thể giao tiếp với nhau.
một kết quả trong đó những người tham gia thông đồng.
một số lượng lớn các đối thủ hợp tác với nhau.
một tình huống trong đó một người chơi có tỷ lệ cược tốt hơn người chơi khác.
Tính kinh tế của quy mô không thay đổi khi:
check_box Chi phí bình quân dài hạn không thay đổi khi sản lượng tăng
Chi phí bình quân dài hạn giảm khi sản lượng tăng
Chi phí bình quân dài hạn tăng khi sản lượng tăng
Chi phí cận biên không đổi khi sản lượng tăng
Tính kinh tế của quy mô không thay đổi khi:
Chi phí bình quân dài hạn giảm khi sản lượng tăng
Chi phí bình quân dài hạn không đổi khi sản lượng tăng
Chi phí bình quân dài hạn tăng đổi khi sản lượng tăng
Tổng chi phí không đổi khi sản lượng tăng
Tính kinh tế theo quy mô cho biết:
điểm tại đó chi phí cạn biên bằng chi phí bình quân.
là đặc điểm của các hàm sản xuất ngắn hạn nhưng không phải là hàm sản xuất dài hạn.
thực tế trong dài hạn, chi phí cố định không đổi khi sản lượng tăng.
với mọi mức sản lượng thì chi phí bình quân dài hạn giảm khi sản lượng tăng.
Tính kinh tế và phí kinh tế của quy mô giải thích tại sao:
check_box đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ U.
chi phí biến đổi bình quân có dạng chữ U.
đường chi phí cận biên cắt đường chi phí bình quân tại điểm cực tiểu của chi phí bình quân.
đường chi phí cố định bình quân giảm khi sản lượng tăng.
Tính phi kinh tế của quy mô xảy ra khi:
check_box Chi phí bính quân dài hạn tăng khi sản lượng tăng
Chi phí bính quân dài hạn giảm khi sản lượng tăng
Chi phí cố định bình quân giảm
Chi phí cố định bình quân không đổi
Tính phi kinh tế của quy mô xảy ra khi:
Chi phí bính quân dài hạn giảm khi sản lượng tăng
Chi phí bính quân dài hạn tăng khi sản lượng tăng
Chi phí cận biên bằng chi phí bình quân
Chi phí cận biên không đổi khi sản lượng tăng
Trong dài hạn, hãng A thấy rằng chi phí là 1.200 đô la khi sản xuất 30 sản phẩm và chi phí là 1.600 đô la khi sản xuất 40 sản phẩm thì hãng A:
gặp tính kinh tế của quy mô do chi phí bình quân giảm khi sản lượng tăng
gặp tính kinh tế của quy mô không đổi
gặp tính phi kinh tế của quy mô
gặp tính phi kinh tế của quy mô do tổng chi phí tăng khi sản lượng tăng
Trong dài hạn, hãng A thấy rằng chi phí là 900 đô la khi sản xuất 30 sản phẩm và chi phí là 1.200 đô la khi sản xuất 40 sản phẩm thì hãng A:
gặp tính kinh tế của quy mô do chi phí bình quân giảm khi sản lượng tăng
gặp tính kinh tế của quy mô không đổi
gặp tính phi kinh tế của quy mô
gặp tính phi kinh tế của quy mô do tổng chi phí tăng khi sản lượng tăng
Trong dài hạn, hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ:
check_box kiếm được lợi nhuận bình thường.
kiếm được lợi nhuận kinh tế hoặc lỗ vốn.
kiếm được lợi nhuận kinh tế.
lỗ vốn.
Trong dài hạn, một hãng phải chịu tổng chi phí 2.500 đô la khi sản lượng là 1.250 chiếc và 2.750 đô la khi sản lượng là 1.500 chiếc. Điều này thể hiện:
Quy mô hiệu quả
Tính kinh tế của quy mô
Tính kinh tế của quy mô không đổi
Tính phi kinh tế của quy mô
Trong dài hạn, một hãng phải chịu tổng chi phí 2.500 đô la khi sản lượng là 1.250 chiếc và 4.000 đô la khi sản lượng là 1.500 chiếc. Điều này thể hiện:
Quy mô hiệu quả
Tính kinh tế của quy mô
Tính kinh tế của quy mô không đổi
Tính phi kinh tế của quy mô
Trong dài hạn, một hãng sẽ gia nhập thị trường cạnh tranh nếu
giá lớn hơn tổng chi phí trung bình.
hãng có thể kiếm được lợi nhuận kinh tế.
Tất cả những điều trên là chính xác.
tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí.
Trong dài hạn, một hãng sẽ rút lui khỏi thị trường nếu:
Cả a và b đều đúng.
giá lớn hơn tổng chi phí trung bình.
tổng chi phí trung bình lớn hơn giá.
tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí.
Trong độc quyền tập đoàn khi tất cả các hãng giảm giá
hiệu quả phân bổ nguồn lực giảm xuống
lợi nhuận của tất cả các hãng không đổi
lượng bán của tất cả các hãng giảm nhưng lợi nhuận tăng
tất cả các hãng sẽ bị giảm lợi nhuận
Trong mô hình hãng trội của độc quyền nhóm, hãng trội sẽ đặt:
cùng mức giá với các hãng nhỏ.
mức giá bằng doanh thu cận biên của nó.
mức giá cao hơn so với các hãng nhỏ.
mức giá thấp hơn so với các hãng nhỏ.
Trong mô hình hãng trội của độc quyền tập đoàn, các hãng nhỏ hành động như thể họ là:
các nhà độc quyền.
độc quyền.
đối thủ cạnh tranh độc quyền.
đối thủ cạnh tranh hoàn hảo.
Trong mô hình hãng trội của độc quyền tập đoàn, các hãng nhỏ hơn hoạt động như thể họ:
là các hãng cạnh tranh hoàn hảo
là các hãng độc quyền tập đoàn
là những kẻ ngu ngốc
là những người lãnh đạo
Trong mô hình hãng trội của độc quyền tập đoàn, hãng trội sản xuất mức sản lượng tại đó doanh thu cận biên bằng
chi phí cận biên
chi phí trung bình
doanh thu trung bình
giá của sản phẩm
Trong mô hình hãng trội của độc quyền tập đoàn, hãng trội sẽ sản xuất sản lượng mà tại đó doanh thu cận biên của nó bằng
check_box chi phí cận biên của nó.
giá của sản phẩm.
không.
tổng chi phí trung bình của nó.
Trong mô hình hãng trội của độc quyền tập đoàn, hãng trội sẽ:
có chi phí cao hơn các công ty nhỏ hơn.
có chi phí thấp hơn so với các công ty nhỏ hơn.
tính giá cao hơn so với các công ty nhỏ hơn.
tính giá thấp hơn so với các công ty nhỏ hơn.
Trong mô hình hãng trội, các hãng nhỏ hoạt động giống như
check_box các hãng cạnh tranh hoàn hảo
các hãng cạnh tranh độc quyền
các hãng độc quyền
các hãng độc quyền tập đoàn
Trong một thị trường cạnh tranh không bị kiểm soát, thặng dư sản xuất tồn tại bởi vì:
một số người bán sẵn sàng nhận mức giá thấp hơn giá cân bằng
một số người bán sẽ chỉ bán ở mức giá cao hơn giá cân bằng (hoặc giá thực tế).
một số người tiêu dùng sẵn sàng mua hàng chỉ khi giá thấp hơn giá thực tế
một số người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn giá cân bằng
Trong một thị trường cạnh tranh không bị kiểm soát, thặng dư tiêu dùng tồn tại bởi vì:
một số người tiêu dùng sẵn sàng mua, nhưng chỉ ở mức giá dưới mức giá cân bằng.
một số người tiêu dùng sẵn sàng trả cao hơn giá cân bằng
một số nhà sản xuất sẵn sàng bán với giá thấp hơn giá cân bằng
một số nhà sản xuất sẵn sàng nhận nhiều hơn giá cân bằng
Trong trường hợp có thể phân biệt giá, cần thiết phải
check_box b và c
Có khả năng xác định các nhóm người mua khác nhau với cầu co giãn khác nha
Ngăn chặn việc bán lại sản phẩm
Thực hiện hành vi chấp nhận giá
Trong trường hợp độc quyền phân biệt giá hoàn hảo sẽ không có:
lợi nhuận kinh tế dài hạn.
lợi nhuận kinh tế ngắn hạn.
phần mất không
thặng dư sản xuất.
Trong trường hợp một hãng đảm nhận vai trò chỉ đạo giá và ấn định giá của sản phẩm cho toàn bộ ngành được gọi là:
cạnh tranh
Cartel
chỉ đạo giá
đường cầu gãy khúc
Ước lượng cầu của người tiêu dùng bằng cách đặt câu hỏi trên một mẫu người tiêu dùng được gọi là:
điều tra người tiêu dùng
nghiên cứu quan sát
phân tích người tiêu dùng
thử nghiệm thị trường
Ước lượng cầu của người tiêu dùng bằng cách theo dõi hành vi mua và tiêu dùng thực tế của một mẫu người tiêu dùng được gọi là:
điều tra người tiêu dùng
nghiên cứu quan sát
phân tích người tiêu dùng
thử nghiệm thị trường
Ước lượng cầu của người tiêu dùng bằng cách thiết lập các cửa hàng mô phỏng, cung cấp một mẫu tiền của người tiêu dùng và sau đó cho phép họ mua và giữ hàng hóa họ chọn trong các cửa hàng được gọi là:
check_box phân tích người tiêu dùng
điều tra người tiêu dùng
nghiên cứu quan sát
thử nghiệm thị trường
Vấn đề nhận dạng đề cập đến những khó khăn mà một nhà nghiên cứu gặp phải khi cố gắng
đo lường tác động của các biến ngoại lai lên dữ liệu thị trường thực nghiệm
tìm dữ liệu chính xác về giá của hàng hóa và lượng cầu của hàng hóa
ước tính hàm cầu từ dữ liệu về giá cả hàng hóa và lượng cầu
xác định các biến độc lập ảnh hưởng đến cầu
Việc phân tích một tình huống quyết định phức tạp bằng cách xây dựng một mô hình toán học của tình huống và sau đó thực hiện một số lượng lớn các lần lặp để xác định phân phối xác suất của các kết quả được gọi là:
cây quyết định
mô phỏng.
phân tích độ nhạy.
phân tích lợi ích kỳ vọng.
Với cầu thực tế là 103, giá trị dự báo trước đó là 99 và alpha là 4, dự báo smoothing theo cấp số nhân cho giai đoạn tiếp theo sẽ là
100,6
101,6
94,6
97,4
Với cầu thực tế là 61, dự báo trước đó là 58 và α là 0,3, sử dụng phương pháp smoothing dự báo cho giai đoạn tiếp theo theo cấp số nhân đơn giản là?
45,5
57,1
58,9
61,0
Với dự báo là 65 của giai đoạn trước và cầu là 62 của giai đoạn trước, dự báo trượt đơn giản với hệ số alpha là 0,4 cho giai đoạn tiếp theo?
62
63,2
63,8
65
Với dự báo là 75 của giai đoạn trước và cầu là 72 của giai đoạn trước, dự báo trượt đơn giản với hệ số alpha là 0,4 cho giai đoạn tiếp theo?
72
73,2
73,8
75
Xếp hàng tại một rạp chiếu phim vào đêm khai mạc là một hình thức:
phân biệt giá.
phân chia thị trường.
thất bại của thị trường.
tự chọn.
Xu hướng xe ô tô chất lượng thấp loại bỏ xe ô tô chất lượng cao ra khỏi thị trường ô tô cũ là một ví dụ về:
lựa chọn ngược.
phân tích danh mục đầu tư.
phòng ngừa rủi ro.
rủi ro đạo đức.
Yếu tố nào sau đo lường rủi ro?
Độ lệch chuẩn
Giá trị kỳ vọng
Hệ số biến thiên
Tất cả các yếu tố trên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập