“Giá trị tiêu dùng” của một sản phẩm được đánh giá bởi?
Người bán hàng
Người tạo ra sản phẩm
Người tiêu dùng
Quan hệ cung cầu
“Hộp đen ý thức” của người tiêu dùng có yếu tố nào sau đây?
Các biện pháp giảm giá của doanh nghiệp
Các đặc tính của người tiêu dùng
Lựa chọn thương hiệu
Trung tâm mua
“Nhu cầu có khả năng thanh toán” là?
Cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được.
Khả năng thanh toán của khách hàng.
Là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, đòi hỏi phải được đáp lại bằng một hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hóa và tính cách cá nhân của con người.
Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng chi trả.
“Phân đoạn thị trường” là quá trình?
Chia khách hàng thành những nhóm nhỏ dựa trên những khác biệt nhằm tìm kiếm được những đoạn thị trường có hiệu quả
Phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm nhỏ hơn trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, ước muốn và các đặc điểm trong hành vi
Phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm theo lãnh thổ
Tập hợp những khách hàng có nhu cầu và đặc điểm hành vi trước các kích thích marketing tương tự nhau
“Xung đột chiều dọc” trong kênh phân phối là?
Bất đồng giữa các nhà bán lẻ về việc định giá bán khác nhau cho người tiêu dùng cuối cùng.
Bất đồng về vai trò và mục tiêu giữa các thành viên kênh ở cùng cấp độ phân phối
Bất đồng về việc phân chia công việc phân phối giữa các nhà bán buôn với nhau
Xung đột giữa các thành viên kênh ở các mức độ phân phối khác nhau trong kênh
Bán hàng cá nhân hiệu quả hơn quảng cáo trên khía cạnh?
check_box Có thông tin phản hồi ngay lập tức
Doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng và muốn chi phí xúc tiến thấp.
Không cần linh hoạt trong xúc tiến.
Thị trường mục tiêu lớn và trải rộng.
Bạn mua một bộ sản phẩm Johnson với nhiều loại sản phẩm khác nhau sẽ được mua với giá thấp hơn nếu bạn mua các sản phẩm đó riêng lẻ. Đó chính là do người bán đã định giá?
Cho những chủng loại hàng hoá
Cho những hàng hoá phụ thêm
Cho sản phẩm kèm theo bắt buộc
Trọn gói
Bao gói tốt có thể là?
Bảo vệ sản phẩm
Bảo vệ sản phẩm, khuếch trương sản phẩm, tự bán được sản phẩm
Khuếch trương sản phẩm
Tự bán được sản phẩm
Bốn cơ sở chính để phân đoạn thị trường người tiêu dùng gồm?
Địa lý, mức thu nhập, nhân khẩu học, tâm lý và hành vi
Địa lý, nhân khẩu học, tâm lý và hành vi
Địa lý, nhân khẩu học, tâm lý và trình độ học vấn
Quốc tịch, nơi cư trú và hành vi
Bước cuối cùng của quá trình quyết định mua?
Đánh giá sau khi mua
Lựa chọn địa điểm bảo hành
Lựa chọn điểm bán hàng
Thanh toán
Bước đầu tiên cần thực hiện khi tiến hành hoạt động truyền thông là?
Lựa chọn phương tiện truyền thông.
Xác định mục tiêu truyền thông.
Xác định ngân sách dành cho hoạt động truyền thông.
Xác định người nhận tin.
Các bước cơ bản thực hiện “Marketing mục tiêu” là?
Định vị sản phẩm, phát triển các chiến lược marketing
Lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm
Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường
Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, phát triển chiến lược Marketing
Các bước lựa chọn thành viên kênh trong xây dựng kênh phân phối không bao gồm?
Đánh giá sự độc đáo của thành viên kênh
Đánh giá sự phù hợp của các thành viên kênh tiềm năng
Thuyết phục các thành viên kênh tiềm năng tham gia kênh phân phối
Tìm kiếm thành viên kênh
Các công ty sẽ sản xuất cả những sản phẩm ít sinh lời khi họ theo đuổi những mục tiêu sau, ngoại trừ?
check_box Mở rộng thị trường có chủng loại sản phẩm rộng
Chiếm lĩnh thị trường
Cung cấp chủng loại đầy đủ
Đạt được lợi nhuận cao trên từng sản phẩm
Các nghiên cứu về mặt hàng gạo cho thấy là khi gạo tăng giá thì lượng cầu về gạo giảm nhẹ. Nhưng tổng doanh thu bán gạo vẫn tăng lên. Đường cầu mặt hàng gạo là đường cầu?
check_box Ít co giãn theo giá
Co giãn theo giá
Co giãn thống nhất
Đi lên
Các sản phẩm mà khi mua khách hàng luôn so sánh về chất lượng, giá cả, kiểu dáng … được gọi là sản phẩm?
Mua có lựa chọn
Mua theo nhu cầu đặc biệt
Mua theo nhu cầu thụ động
Sử dụng thường ngày
Các thông tin thường được thể hiện trên bao gói là?
check_box Thông tin về sản phẩm, thông tin về phẩm chất sản phẩm, thông tin về người sản xuất.
Thông tin về người sản xuất
Thông tin về phẩm chất sản phẩm
Thông tin về sản phẩm
Cạnh tranh mong muốn là?
Cạnh tranh giữa các nhãn hiệu thỏa mãn một loại nhu cầu cụ thể của một đối tượng khách hàng mục tiêu cụ thể
Cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau cùng thỏa mãn một loại nhu cầu
Cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau thỏa mãn những nhu cầu khác nhau trên phần thu nhập cố định của khách hàng
Cạnh tranh giữa các sản phẩm trong cùng một loại sản phẩm thỏa mãn cùng một loại nhu cầu
Cầu của doanh nghiệp là?
Là khối lượng sản phẩm người tiêu dùng mong muốn được các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường.
Là phần cầu của thị trường thuộc về doanh nghiệp
Là tổng khối lượng hàng hóa doanh nghiệp đã tiêu thụ được trên thị trường
Là tổng khối lượng hàng hóa doanh nghiệp dự kiến sẽ tiêu thụ được trên thị trường
Câu nào dưới đây biểu hiện cho một doanh nghiệp kinh doanh theo quan điểm marketing?
Không có phương án lựa chọn nào trên đây là đúng
Sản xuất ra sản phẩm, sau đó tìm kiếm khách hàng.
Tạo ra sản phẩm, sau đó nỗ lực quảng cáo để khách hàng nào thích sẽ tự tìm mua.
Xác định khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ, từ đó tạo ra sản phẩm phù hợp.
Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất vai trò của marketing trong một doanh nghiệp?
Là một hoạt động của doanh nghiệp giống như các hoạt động chức năng khác
Marketing có chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường
Marketing có nhiệm vụ chào bán để cố gắng tiêu thụ các sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất
Marketing là bộ phận chức năng quan trọng nhất trong các tổ chức kinh doanh.
Câu nào dưới đây mô tả đúng nhất về mối quan hệ giữa chức năng marketing với các bộ phận chức năng khác của doanh nghiệp?
Chức năng của marketing là tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp, do đó nó đóng vai trò chi phối, các bộ phận chức năng khác phải thống nhất theo định hướng của marketing.
Cũng như các bộ phận chức năng khác, marketing vừa chi phối vừa bị chi phối bởi các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.
Không câu nào trong các phương án lựa chọn là đúng
Marketing đóng vai trò tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, do đó nó bị lệ thuộc hoàn toàn vào các chức năng khác như sản xuất, tài chính…
Câu nào dưới đây thể hiện đúng nhất bản chất của khái niệm “mong muốn” (wants)?
Đa dạng phong phú và ít thay đổi
Đa dạng, phong phú và luôn luôn biến đổi
Nhà kinh doanh không thể làm thay đổi mong muốn
Xuất phát từ bản thân con người và không chịu tác động của ngoại cảnh
Câu nói nào dưới đây thể hiện đúng nhất triết lý kinh doanh theo quan điểm marketing?
Để nâng cao doanh thu, doanh nghiệp cần tập trung vào các nỗ lực bán hàng và tiêu thụ hàng hóa
Doanh nghiệp cần tập trung vào những sản phẩm nào mà doanh nghiệp có khả năng sản xuất tốt nhất để có thể đạt được lợi nhuận tốt nhất.
Doanh nghiệp luôn cố gắng bán cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất.
Với nhóm khách hàng đã lựa chọn, doanh nghiệp cố gắng đáp ứng nhu cầu và có ưu thế hơn các đối thủ khác trong việc thỏa mãn họ.
Chiến lược giá “ Hớt váng” có đặc điểm?
Giá cao nhất, sau đó giảm xuống
Giá cao, giữ nguyên
Giá thấp, giữ nguyên
Giá thấp, sau đó tăng dần
Chiến lược giá “thâm nhập” có đặc điểm?
check_box Giá thấp, sau đó giá có thể tiếp tục giảm xuống
Giá cao nhất, sau đó giảm xuống
Giá cao, giữ nguyên
Giá thấp, giữ nguyên
Công cụ truyền thông marketing nào dưới đây được sử dụng để xây dựng hình ảnh tích cực và kiểm soát các tình huống ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của doanh nghiệp?
check_box Quan hệ công chúng.
Bán hàng cá nhân.
Marketing trực tiếp.
Xúc tiến bán.
Công cụ truyền thông marketing nào dưới đây kích thích mua trong ngắn hạn?
check_box Xúc tiến bán.
Bán hàng trực tiếp.
Marketing trực tiếp.
Quan hệ công chúng.
Công ty xe Bus Hà Nội giảm giá vé cho những học sinh, sinh viên khi đi xe bus. Đó là việc áp dụng chiến lược?
check_box Giá phân biệt
Giá hai phần
Giá theo hình ảnh
Giá trọn gói
Để truyền một thông điệp truyền thông tới nhiều nhất người tiêu dùng tiềm năng ở các đô thị, doanh nghiệp nên sử dụng?
check_box Ti vi
Báo
Tạp chí với nhóm độc giả cụ thể
Thư trực tiếp
Điều kiện để marketing ra đời là?
Bất cứ nơi nào có cạnh tranh để bán hàng hóa
Có quan hệ trao đổi, trong trạng thái cạnh tranh mà một bên phải cố gắng tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của bên kia để thỏa mãn nó.
Có trao đổi hàng hóa
Nền kinh tế thị trường
Điều kiện nào được nêu ra dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng chính sách giá: “Bám chắc thị trường”
check_box Chi phí sản xuất tăng lên khi sản lượng sản xuất gia tăng
Chi phí phân phối giảm khi lượng hàng bán ra tăng lên
Giá thấp làm nhụt chí của các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn.
Thị trường rất nhạy cảm về giá và giá thấp sẽ mở rộng thị trường.
Định nghĩa nào về danh mục sản phẩm sau đây đúng nhất?
check_box Là danh sách đầy đủ của tất cả các sản phẩm đem bán của một công ty
Là nhóm các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý được đem bán của một công ty
Là quy mô các dòng sản phẩmđembán của một công ty
Là số các chủng loại sản phẩm đem bán của một công ty
Định nghĩa thị trường mục tiêu là?
Thị trường mục tiêu là một đoạn thị trường duy nhất mà doanh nghiêp lựa chọn và quyết định tập trung nỗ lực marketing vào đó nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình
Thị trường mục tiêu là một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiêp lựa chọn vì cho rằng họ có khả năng cạnh tranh cao
Thị trường mục tiêu là một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiêp lựa chọn vì cho rằng họ sẽ nhận được sự ủng hộ cao của Chính phủ
Thị trường mục tiêu là thi trường bao gồm những khách hàng có cùng nhu cầu hoặc ước muốn một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh nghiêp có khả năng đáp ứng, đồng thời các hoạt động Marketing của doanh nghiêp có thể tạo ưu thế so với đối thủ cạnh tranh đạt được mục tiêu kinh doanh đã định.
Định vị thị trường là?
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được thị phần lớn nhất trên thị trường
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được vị trí trong cảm xúc của khách hàng
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được vị trí cạnh tranh với đối thủ trên thị trường
Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiêp nhằm chiếm được vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí của khách hàng
Đoạn thị trường có hiệu quả là?
Đo lường được, có quy mô đủ lớn, có thể phân biệt được và có tính khả thi
Đoạn thị trường thể hiện sự tương hợp giữa khả năng, chiến lược, mục tiêu của doanh nghiêp với quy mô thị trường và mức độ cạnh tranh trên đoạn thị trường đó.
Một nhóm khách hàng doanh nghiêp có khả năng cạnh tranh tốt nhất trên thị trường
Một nhóm khách hàng mà doanh nghiêp có khả năng đáp ứng được nhu cầu và ước muốn của họ, đồng thời có đủ số lượng lớn để tạo ra khối lượng tiền thu lớn hơn khối lượng tiền chi cho những nỗ lực kinh doanh của doanh nghiêp
Đoạn thị trường hấp dẫn là?
check_box Đoạn thị trường thể hiện sự tương hợp giữa khả năng, chiến lược, mục tiêu của doanh nghiêp với quy mô thị trường và mức độ cạnh tranh trên đoạn thị trường đó.
Một nhóm khách hàng chiếm thị phần cao nhất trong thị trường tổng thể
Một nhóm khách hàng doanh nghiêp có khả năng cạnh tranh tốt nhất trên thị trường
Một nhóm khách hàng mà doanh nghiêp có khả năng đáp ứng được nhu cầu và ước muốn của họ.
Đoạn thị trường là?
Là một nhóm khách hàng cùng tìm kiếm lợi ích của sản phẩm
Là một nhóm khách hàng tìm kiếm những hàng hóa giá rẻ
Là một nhóm khách hàng ưa chuộng những sản phẩm tiêu dùng theo trào lưu của các nhóm xã hội
Một nhóm khách hàng trong thị trường tổng thể có đòi hỏi (phản ứng) như nhau đối với cùng một tập hợp các kích thích Marketing
Doanh nghiệp A cho rằng, để khách hàng mua sản phẩm của doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào việc tuyển dụng các nhân viên bán hàng giỏi và tạo ra các chế độ lương thưởng hấp dẫn, kích thích nhân viên nỗ lực bán được nhiều hơn. Như vậy, doanh nghiệp A đã định hướng kinh doanh theo quan điểm nào sau đây?
Quan điểm marketing
Quan điểm tập trung vào bán hàng
Quan điểm tập trung vào sản phẩm
Quan điểm tập trung vào sản xuất
Dưới đây là các phát biểu thể hiện vai trò của các trung gian thương mại trong kênh phân phối, ngoại trừ?
Làm cho quá trình trao đối trở nên dễ dàng và rẻ hơn
Làm giảm tổng số các giao dịch cần thiết trong trao đổi
Làm tăng lợi ích về địa điểm và thời gian cho khách hàng
Mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng làm tăng chi phí của người sản xuất
Dưới đây là các yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông, ngoại trừ?
check_box Truyền miệng
Mã hoá
Phản hồi.
Thông điệp
Đường cầu về một sản phẩm?
check_box Phản ánh mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu và thường có chiều dốc xuống
Luôn cho thấy là khi giá càng cao thì lượng cầu càng giảm.
Phản ánh mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu.
Thường có chiều dốc xuống.
Giá bán lẻ 1kg bột giặt X là 14.000VND/1kg nhưng nếu khách hàng mua từ 6kg trở lên thì tính ra chỉ phải thanh toán 12.000VND/1kg. Doanh nghiệp bán sản phẩm X đang thực hiện chính sách?
check_box Chiết khấu do mua số lượng nhiều.
Chiết khấu cho người bán lẻ.
Chiết khấu do thanh toán ngay bằng tiền mặt.
Chiết khấu thời vụ.
Gia đình là một yếu tố thuộc về?
Nhóm yếu tố cá nhân
Nhóm yếu tố tâm lý
Nhóm yếu tố văn hóa
Nhóm yếu tố xã hội
Hệ thống kênh liên kết dọc có đặc trưng là?
check_box Các thành viên kênh hiểu biết lẫn nhau, phối hợp hoạt động với nhau.
Các thành viên kênh đều cùng mục tiêu giống nhau
Có doanh nghiệp đóng vai trò lãnh đạo kênh
Trong kênh thường vẫn có xung đột giữa các thành viên
Hình thức nhà sản xuất cử nhân viên của mình đến bán hàng tại gia đình của người tiêu dùng là một ví dụ của?
Kênh 1 cấp
Kênh 2 cấp
Kênh 3 cấp
Kênh trực tiếp
Hoạt động nào được liệt kê dưới đây không được coi là hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị?
Lựa chọn vị thế cho sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiêp trên thị trường mục tiêu
Tạo một hình ảnh cụ thế cho sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiêp trong tâm trí khách hàng ở thị trường mục tiêu
Tao sự khác biệt cho sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiêp trên thị trường mục tiêu
Vận động sự ủng hộ của Chính phủ
Khi đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường Marketing dựa vào nhóm tiêu chuẩn nào được liệt kê dưới đây?
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường; các mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp.
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường; khả năng của doanh nghiêp.
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị trường; mức độ rủi ro thị trường; các mục tiêu và khả năng của doanh nghiêp
Quy mô và mức độ tăng trưởng của đoạn đoạn thị trường; mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường; các mục tiêu của doanh nghiêp.
Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn do cạnh tranh gay gắt hoặc do nhu cầu thị trường thay đổi quá đột ngột, không kịp ứng phó thì doanh nghiệp nên theo đuổi mục tiêu?
Đảm bảo sống sót
Dẫn đầu về chất lượng
Dẫn đầu về thị phần
Tối đa hoá lợi nhuận hiện thời
Khi muốn tạo ra một sản phẩm cụ thể, có những thông số, đặc tính, kiểu dáng, phẩm chất, chức năng… đặc thù cụ thể, với một khuôn khổ giá nhất định, nhà kinh doanh cần tìm hiểu cấp độ nào của nhu cầu?
check_box Nhu cầu có khả năng thanh toán
Cảm giác thiếu hụt của khách hàng
Mong muốn của khách hàng.
Nhu cầu tự nhiên của khách hàng.
Khi người tiêu dùng đang ở giai đoạn nhận biết nhu cầu của quá trình ra quyết định mua thì người làm marketing của doanh nghiệp nên làm gì?
Phát hiện xem người tiêu dùng muốn thỏa mãn nhu cầu bằng sản phẩm nào và như thế nào.
Tìm hiểu về kênh thông tin họ tham khảo để ra quyết định mua
Xem sau khi mua khách hàng có hài lòng không
Xem xét yếu tố nào kìm hãm đến việc ra quyết định mua của họ
Khi quyết định cấu trúc của thông điệp, doanh nghiệp cần xem xét những vấn đề sau?
check_box Thông điệp có nên rút ra kết luận không, có nên đưa ra luận cứ có sức mạnh ngay từ đầu hay chỉ đưa vào cuối, nên đưa ra cách lập luận một chiều hay hai chiều.
Có nên đưa ra luận cứ có sức mạnh ngay từ đầu hay chỉ đưa vào cuối.
Nên đưa ra cách lập luận một chiều hay hai chiều.
Thông điệp có nên rút ra kết luận không.
Khi sản phẩm của doanh nghiệp có những khác biệt so với những sản phẩm cạnh tranh và sự khác biệt này được khách hàng chấp nhận thì doanh nghiệp nên?
Định giá cao hơn sản phẩm cạnh tranh
Định giá thấp hơn sản phẩm cạnh tranh
Đinh giá theo chi phí sản xuất
Định giá theo thời vụ.
Môi trường marketing bao gồm tất những yếu tố, những lực lượng?
check_box Luôn thay đổi và một doanh nghiệp có thể theo dõi điều khiển được từng phần hoặc một vài yếu tố trong đó.
Mà một doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh được.
Mà một doanh nghiệp không thể khống chế hay vô hiệu hoá.
Mà một doanh nghiệp không thể theo dõi và kiểm soát được
Môi trường marketing thực chất là?
Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu thị trường
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định truyền thông của doanh nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định về sản phẩm của doanh nghiệp
Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tới quyết định marketing của các tổ chức và doanh nghiệp
Môi trường nào sau đây quyết định sức mua của một khu vực thị trường?
check_box Môi trường kinh tế
Môi trường chính trị, luật pháp
Môi trường nhân khẩu
Môi trường văn hóa xã hội
Mong muốn của mỗi người được hình thành dưới tác động của yếu tố nào sau đây?
Các yếu tố văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội…
Các yếu tố văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội…; kiến thức, sở thích, kinh nghiệm, tính cách của cá nhân…; hoàn cảnh cụ thể của cá nhân
Hoàn cảnh cụ thể của cá nhân
Kiến thức, sở thích, kinh nghiệm, tính cách của cá nhân…
Một doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên những vùng thị trường xa nơi sản xuất, cách tiếp cận xác định giá nào sau đây tỏ ra không hiệu quả nhất?
check_box Giá tại thời điểm giao hàng
FOB
Giá thống nhất
Giá trọn gói
Mục tiêu cuối cùng của truyền thông marketing là:
Tạo ra hành động mua hàng của khách hàng tiềm năng
Tạo ra phản ứng của khách hàng trước các kích thích marketing
Tạo ra sự hiểu biết của khách hàng về sản phẩm
Tạo thiện cảm của khách hàng
Muốn tăng bề sâu của danh mục sản phẩm thì doanh nghiệp có thể?
check_box Tăng tổng số các đơn vị sản phẩm cụ thể được chào bán trong từng loại mặt hàng riêng của một chủng loại
Tăng mức độ gần gũi của sản phẩm thuộc các nhóm chủng loại khác nhau xét theo góc độ mục đích sử dụng cuối cùng
Tăng số chủng loại sản phẩm
Tăng tổng số những mặt hàng thành phần của nó
Người tiêu dùng là?
Người mua các vật tư cho các doanh nghiệp
Người mua hàng tiêu dùng
Người mua hàng tiêu dùng và người mua các vật tư cho các doanh nghiệp
Người mua sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân
Nhận định nào dưới đây không đúng?
Địa vị xã hội của một người tùy thuộc họ ở giai tầng nào trong xã hội
Giai tầng xã hội là một trong những tiêu thức để phân đoạn thị trường
Những người ở cùng giai tầng xã hội có khuynh hướng giống nhau về hành vi mua
Yếu tố hình thành nên đẳng cấp xã hội chỉ là tiền bạc, của cải
Nhận định nào dưới đây là sai?
Sự ảnh hưởng của nhánh văn hóa tạo nên những nhóm khách hàng có hành vi tiêu dùng khác nhau
Sự biến đổi văn hóa có thể tạo ra những cơ hội kinh doanh mới
Sự hội nhập văn hóa làm cho hành vi của khách hàng trở nên giống nhau ở mọi quốc gia
Văn hóa truyền thống không chỉ ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm thiết yếu
Nhận định nào dưới đây là sai?
Đa phần cơ hội và thách thức trong kinh doanh đều có nguồn gốc từ môi trường marketing vĩ mô
Không sản phẩm nào không chứa đựng những yếu tố văn hóa
Sự hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội là một yếu tố thuộc môi trường chính trị, luật pháp
Việc nghiên cứu môi trường marketing vi mô chỉ giúp doanh nghiệp điều chỉnh các giải pháp marketing trong ngắn hạn
Nhận định nào dưới đây là sai?
check_box Văn hóa truyền thống chỉ ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm thiết yếu
Hành vi mua chịu ảnh hưởng bởi văn hóa
Những người tiêu dùng cùng nhánh văn hóa thường có hành vi tiêu dùng giống nhau.
Sự biến đổi văn hóa có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng
Nhận định nào sau đây về hành vi người tiêu dùng là sai?
Hành vi mua của người tiêu dùng là toàn bộ hành động mà người tiêu dùng bộc lộ ra trong quá trình trao đổi sản phẩm bao gồm điều tra, mua sắm, sử dụng, đánh giá và chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu
Hành vi người tiêu dùng chịu tác động bởi nhiều yếu tố và lực lượng nằm ngoài yếu tố kinh tế
Hành vi người tiêu dùng là một hành vi kinh tế
Việc nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng không bao gồm việc nghiên cứu cảm nhận của khách hàng sau khi mua và tiêu dùng sản phẩm
Nhận xét nào dưới đây không thuộc về môi trường chính trị, luật pháp?
check_box Người dân thay đổi quan niệm về việc tổ chức đám cưới
Nhà nước thay đổi thuế suất thuế giá trị gia tăng là một sự thay đổi của môi trường luật pháp
Sự hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội là một yếu tố thuộc môi trường chính trị, luật pháp
Sự tác động của môi trường luật pháp phản ảnh sự tác động của nhà nước đến doanh nghiệp
Nhóm khách hàng mà doanh nghiệp kinh doanh theo quan điểm marketing tập trung vào được gọi là?
check_box Khách hàng mục tiêu
Khách hàng hiện tại
Khách hàng quan trọng
Khách hàng tiềm năng
Nhóm những yêu cầu cơ bản của phân đoạn thị trường là?
Đo lường được , quy mô lớn nhất và có tính khả thi
Đo lường được, có quy mô đủ lớn, có thể phân biệt được và có lợi nhuận cao nhất
Đo lường được, có quy mô đủ lớn, có thể phân biệt được và có tính khả thi.
Đo lường được, có quy mô lớn nhất, có thể phân biệt được và có tính khả thi
Nhóm phương tiện truyền thông nào dưới đây thuộc về công cụ quảng cáo?
Áp phích , tờ rơi và báo chí.
Hàng mẫu và quà tặng.
Hội chợ và triển lãm.
Hội nghị khách hàng và cuộc thi.
Những công việc quản trị marketing có liên quan đến?
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra các chương trình marketing
Lựa chọn khách hàng mục tiêu, tìm hiểu chính xác nhu cầu của họ.
Lựa chọn khách hàng mục tiêu, tìm hiểu chính xác nhu cầu của họ; thiết kế chiến lược marketing định hướng khách hàng; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra các chương trình marketing
Thiết kế chiến lược marketing định hướng khách hàng
Những tác động của môi trường marketing thường đem lại cho doanh nghiệp?
Cơ hội
Cơ hội và thách thức
Nguồn lực
Thách thức
Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
Chăm sóc khách hàng có nội dung rộng hơn dịch vụ khách hàng
Dịch vụ khách hàng có nội dung rộng hơn chăm sóc khách hàng
Dịch vụ khách hàng là chăm sóc khách hàng
Dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng không có mối quan hệ với nhau
Phát biểu nào sau đây về quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng là sai?
check_box Khi tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng có xu hướng chỉ dùng nguồn thông tin cá nhân
Doanh nghiệp cần phải nắm được trạng thái thỏa mãn của người tiêu dùng sau khi mua.
Doanh nghiệp có thể tạo ra các kích thích tác động tới việc nhận biết nhu cầu của người tiêu dùng
Trong khi đánh giá các khả năng thay thế, người tiêu dùng có khuynh hướng xây dựng niềm tin của mình gắn với các thương hiệu
Phương án nào được liệt kê dưới đây không nằm trong 5 phương án chọn thị trường mục tiêu?
Chuyên hóa tuyển chọn
Chuyên môn hóa theo đặc tính thị trường
Chuyên môn hóa theo thế mạnh của người cung ứng
Tập trung vào một đoạn thị trường
Phương án nào dưới đây không phải là chức năng của các trung gian trong kênh phân phối?
check_box Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm của nhà sản xuất
Nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin về nhu cầu thị trường cho sản phẩm của nhà sản xuất
Vận chuyển, bảo quản và dự trữ hàng hóa
Xúc tiến cho sản phẩm của nhà sản xuất
Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là mục tiêu của quảng cáo?
check_box Tạo lợi ích bổ sung cho khách hàng.
Nhắc nhở khách hàng.
Thông tin cho khách hàng.
Thuyết phục khách hàng mua.
Quan điểm “…” cho rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích nhiều sản phẩm có chất lượng hoàn hảo, nhiều công dụng và tính năng mới; do đó doanh nghiệp cần tập trung sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và thường xuyên cải tiến chúng. Trong dấu “…” là?
Không có quan điểm nào
Tập trung vào bán hàng
Tập trung vào sản phẩm
Tập trung vào sản xuất
Quan điểm “…” cho rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích nhiều sản phẩm được bán rộng rãi với giá rẻ. Trong dấu “…” là?
check_box Tập trung vào sản xuất
Marketing
Tập trung vào bán hàng
Tập trung vào sản phẩm
Quan điểm quản trị marketing nào coi chất lượng và tính năng của sản phẩm là chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp?
Quan điểm marketing.
Quan điểm tập trung vào bán hàng.
Quan điểm tập trung vào sản phẩm.
Quan điểm tập trung vào sản xuất.
Quan điểm tập trung vào bán hàng thích hợp nhất để áp dụng trong kinh doanh sản phẩm nào dưới đây?
Bánh trung thu
Bảo hiểm
Dầu gội đầu
Sữa tươi
Quảng cáo và xúc tiến bán là?
check_box Công cụ của marketing
Bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống hoạt động marketing
Cách gọi khác của marketing
Là cách gọi khác của marketing, là bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống hoạt động marketing
Sản phẩm có thể là?
check_box Một vật thể, một ý tưởng, một dịch vụ.
Một dịch vụ
Một vật thể
Một ý tưởng
Sự biến đổi của các yếu tố thuộc môi trường marketing là?
Có khi nhanh, khi chậm Không biến đổi
Rất chậm chạp
Rất nhanh chóng
Sự lựa chọn phương thức phân phối tốt nhất phụ thuộc vào các yếu tố dưới đây, ngoại trừ?
Các mục tiêu phân phối
Đặc điểm của các nhà cung cấp
Đặc điểm của công ty
Đặc điểm của sản phẩm
Sự thỏa mãn của người tiêu dùng đối với một sản phẩm là?
Đánh giá của họ về giá sản phẩm là cao hay thấp so với giá trị sử dụng của nó
Đánh giá về giá trị sử dụng của sản phẩm có đáp ứng kỳ vọng mà họ đặt ra hay không
Trạng thái cảm giác khi so sánh giữa giá trị tiêu dùng và sự hoàn thiện của sản phẩm
Trạng thái cảm giác khi so sánh lợi ích thu được do tiêu dùng sản phẩm với các kỳ vọng của họ
Tên của nhóm chiến lược marketing có thể được áp dụng để phục vụ thị trường mục tiêu là?
Marketing không phân biệt; marketing đặc thù và marketing tập trung
Marketing không phân biệt; marketing phân biệt và marketing địa phương
Marketing không phân biệt; marketing phân biệt và marketing một đối một
Marketing không phân biệt; marketing phân biệt và marketing tập trung
Theo quan điểm marketing đạo đức – xã hội, doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận thông qua?
Duy trì hoặc gia tăng lợi ích của toàn xã hội.
Nâng cao sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng, duy trì hoặc gia tăng lợi ích của toàn xã hội.
Nâng cao sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
Tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
Theo quan điểm marketing đạo đức - xã hội, người làm marketing cần phải cân đối những lợi ích nào khi đề xuất các giải pháp marketing?
Lợi ích toàn xã hội
Mục tiêu của doanh nghiệp
Mục tiêu của doanh nghiệp, sự thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng, lợi ích toàn xã hội
Sự thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng
Theo quan điểm marketing, “chi phí” mà người tiêu dùng phải bỏ ra là?
Chi phí hủy bỏ sản phẩm
Chi phí trong quá trình sử dụng
Số tiền để mua sản phẩm đó
Số tiền để mua sản phẩm đó, chi phí trong quá trình sử dụng, chi phí hủy bỏ sản phẩm
Theo quan điểm marketing, “thị trường” là?
check_box Bao gồm các khách hàng có nhu cầu cụ thể, sẵn sàng và đủ điều kiện tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó.
Hàm chứa tương quan quan hệ cung cầu.
Nơi diễn ra hoạt động giao dịch giữa người mua và người bán, bao gồm các khách hàng có nhu cầu cụ thể, sẵn sàng và đủ điều kiện tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó, và hàm chứa tương quan quan hệ cung cầu.
Nơi diễn ra hoạt động giao dịch giữa người mua và người bán.
Theo quan điểm marketing, sản phẩm là?
Có chất lượng tốt nhất và thường xuyên được cải tiến
Phương tiện thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
Thứ hữu hình
Thứ hữu hình, Phương tiện thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, có chất lượng tốt nhất và thường xuyên được cải tiến
Thông tin nào dưới đây không liên quan đến các yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô?
Đối thủ cạnh tranh quyết định nâng giá bán
Người dân có xu hướng chuyển dần từ các khu phố cổ đến các khu đô thị mới
Người dân thay đổi quan niệm về việc tổ chức đám cưới
Sự biến đổi của khí hậu
Thứ tự đúng (từ thấp đến cao) theo tháp nhu cầu của Maslow là?
Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu xã hội, nhu cầu tự hoàn thiện
Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự hoàn thiện
Nhu cầu sinh lý, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu xã hội, nhu cầu an toàn, nhu cầu tự hoàn thiện
Nhu cầu sinh lý, nhu cầu xã hội, nhu cầu an toàn, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu tự hoàn thiện
Thứ tự đúng của các giai đoạn trong chu kì sống của sản phẩm là?
Giới thiệu sản phẩm ra thị trường, phát triển, chín muồi, suy thoái.
Tăng trưởng, bão hoà, triển khai, suy thoá.
Tăng trưởng, suy thoái, bão hoà, triển khai.
Triển khai, bão hoà, tăng trưởng, suy thoái.
Thực chất của Marketing mục tiêu chính là ?
Chỉ tập trung nỗ lực Marketing vào một đoạn thị trường và bằng mọi cách để chiếm lĩnh đoạn thị trường đó
Doanh nghiệp tìm mọi cách để chiến thắng đối thủ cạnh tranh
Doanh nghiệp tìm mọi cách để đạt được mục tiêu lợi nhuận
Tập trung nỗ lực Marketing đúng thị trường, xây dựng cho doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp một hình ảnh riêng , rõ nét, gây ấn tượng và nhất quán trên những thị trường trọng điểm, để nguồn lực của doanh nghiệp khai thác có hiệu quả nhất – thỏa mãn được nhu cầu và ước muốn của khách hàng và có khả năng cạnh tranh
Toàn bộ hệ thống marketing của doanh nghiệp, từ thu thập thông tin về thị trường, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing... chịu sự tác động của?
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Môi trường marketing
Nhà cung cấp
Tổng cầu thị trường của Marketing là?
Là tổng khối lượng hàng hóa người bán tiêu thụ được trên thị trường
Là tổng số các mong muốn có khả năng thanh toán của người tiêu dùng về một loại sản phẩm
Là tổng số các nhu cầu tự nhiên phù hợp với khả năng thanh toán của người tiêu dùng về một loại sản phẩm
Tổng cầu thị trường về một loại sản phẩm là tổng khối lượng sản phẩm mà một nhóm khách hàng nhất định sẽ mua tại một địa bàn nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định với một môi trường Marketing nhất định và một chương trình Marketing nhất định
Trong các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng yếu tố nào dưới đây không thuộc các yếu tố tâm lý?
check_box Gia đình
Động cơ
Nhận thức
Niềm tin
Trong kênh phân phối được tổ chức theo hình thức kênh liên kết dọc hợp đồng, vai trò lãnh đạo kênh phụ thuộc vào?
Hợp đồng ký kết giữa các thành viên kênh
Thành viên kênh có sức mạnh nhất trong kênh
Thành viên kênh là nhà sản xuất
Thành viên kênh sở hữu các thành viên khác
Trong một chu kì sống của một sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm được bán nhanh trên thị truờng và mức lợi nhuận tăng nhanh được gọi là?
Bão hoà
Suy thoái
Tăng trưởng
Triển khai
Trong những điều kiện dưới đây, điều kiện nào không nhất thiết phải thỏa mãn mà quá trình trao đổi vẫn diễn ra?
Ít nhất một bên phải có tiền
Ít nhất phải có hai bên
Mỗi bên đều có khả năng giao dịch và chuyển giao thứ mình có
Mỗi bên đều có quyền tự do chấp nhận hay từ chối đề nghị của bên kia
Trong thị trường hàng công nghiệp, công cụ truyền thông nào dưới đây thường được sử dụng nhiều nhất?
check_box Bán hàng cá nhân.
Quan hệ công chúng.
Quảng cáo.
Xúc tiến bán.
Trong tình huống nào thì doanh nghiệp cần chủ động hạ giá?
check_box Năng lực sản xuất dư thừa.
Lợi nhuận đang tăng lên ở mức cao
Lượng hàng bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu
Thị phần chiếm giữ đang tăng lên
Trong trường hợp nào sau đây thì doanh nghiệp nên chủ động tăng giá?
check_box Cầu quá mức
Năng lực sản xuất dư thừa
Nền kinh tế đang suy thoái
Thị phần đang có xu hướng giảm
Truyền thông marketing khó đạt được thành công nhất khi?
Chủ thể truyền tin và người nhận tin không có cùng mặt bằng nhận thức chung.
Chủ thể truyền tin và người nhận tin không tiếp xúc trực tiếp với nhau.
Có nhiều “ nhiễu” trong kênh truyền tin.
Mã hoá nhưng không giải mã được.
Tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế là các ví dụ về nhóm nhân tố nào ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng?
Nhóm nhân tố cá nhân
Nhóm nhân tố tâm lí
Nhóm nhân tố văn hóa
Nhóm nhân tố xã hội
Ưu thế của kênh phân phối liên kết đọc là?
check_box Phân chia công việc phân phối hợp lý giữa các thành viên, quản lý được xung đột giữa các thành viên kênh
Đáp ứng được nhu cầu của số đông người tiêu dùng
Đưa được sản phẩm đến số đông người tiêu dùng với chi phí phân phối thấp nhất
Lãnh đạo toàn diện được hoạt động của các thành viên kênh
Vấn đề nào dưới đây không phải là ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô?
check_box Đối thủ cạnh tranh áp dụng chính sách giá cạnh tranh
Khí hậu thay đổi làm ảnh hưởng tới khả năng sản xuất.
Nhà nước nâng thuế suất thuế giá trị gia tăng
Tổ chức công đoàn ngành đưa ra yêu cầu tăng lương mới
Việc định giá của hãng hàng không Vietnam Airline theo hạng Bussiness Class và Economy Class là việc?
check_box Định giá phân biệt theo địa điểm
Định giá phân biệt theo giai tầng xã hội
Định giá phân biệt theo nhóm khách hàng
Định giá phân biệt theo thời gian
Việc một số hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mang các sản phẩm đã ở giai đoạn bão hòa của chu kỳ sống tại thị trường Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam thì đã?
check_box Tạo cho những sản phẩm đó một chu kì sống mới
Giảm chi phí Marketing sản phẩm mới
Làm giảm chi phí nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới
Làm tăng doanh số bán sản phẩm.
Việc nghiên cứu môi trường nào sau đây sẽ giúp người làm marketing phân tích được tác động của nhánh văn hóa tới thị trường khách hàng mục tiêu?
check_box Môi trường văn hóa
Môi trường chính trị, luật pháp
Môi trường kinh tế
Môi trường nhân khẩu
Yếu tố nào dưới đây không có trong mô hình hành vi người tiêu dùng (mô hình “kích thich – đáp lại”):
Các quyết định marketing của doanh nghiệp
Đặc tính của người mua
Môi trường tự nhiên
Trung tâm mua
Yếu tố nào dưới đây không thuộc môi trường marketing vi mô?
Cạnh tranh
Khách hàng
Nhà cung cấp
Văn hoá – xã hội
Yếu tố nào dưới đây không thuộc môi trường marketing vĩ mô?
Công nghệ, kỹ thuật
Đối thủ cạnh tranh
Kinh tế
Nhân khẩu
Yếu tố nào dưới đây không thuộc về nhóm yếu tố cá nhân?
Động cơ mua hàng
Nghề nghiệp
Tình trạng kinh tê
Tuổi đời
Yếu tố nào sau đây không thuộc về Marketing mix?
Các quyết định về lựa chọn nhân sự liên quan đến sản xuất sản phẩm.
Quyết định lựa chọn cơ quan truyền thông về sản phẩm mới.
Quyết định về chương trình khuyến mại.
Quyết định về việc lựa chọn nhà bán buôn.
Yếu tố nào sau đây không thuộc về môi trường nhân khẩu?
Cơ cấu tuổi tác của dân số trên địa bàn kinh doanh
Lòng tin về việc, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe trẻ em
Những xu hướng về di chuyển cơ học trong dân cư trên địa bàn kinh doanh
Quy mô dân số của địa bàn kinh doanh

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập