“Bắt chước” các biện pháp marketing của người dẫn đầu là chiến lược của doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh nào?
Doanh nghiệp nép góc
Doanh nghiệp thách thức
Người dẫn đầu thị trường
Người theo sau
“Doanh nghiệp sử dụng công cụ này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng và các nhóm công chúng khác nhau bằng việc đưa ra những thông tin tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng một hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp và xử lý những tin đồn, vụ việc bất lợi và rủi ro” - Mô tả trên đây là đặc điểm của công cụ truyền thông nào?
check_box Quan hệ công chúng
Bán hàng cá nhân
Quảng cáo
Xúc tiến bán
“Nghề nghiệp” là tiêu thức thuộc nhóm nhân khẩu học được doanh nghiệp sử dụng khi tiến hành phân đoạn thị trường mục tiêu, hãy cho biết lý do là gì?
Nghề nghiệp ảnh hưởng tới sức mua
Nghề nghiệp ảnh hưởng tới sức mua và nghề nghiệp khác nhau đòi hỏi sản phẩm/ dịch vụ khác nhau để thực hiện các kỹ năng
Nghề nghiệp khác nhau đòi hỏi sản phẩm/ dịch vụ khác nhau để thực hiện các kỹ năng
Nghề nghiệp liên quan đến thói quen trong sinh hoạt của người tiêu dùng
4P của Marketing Mix nhằm đáp ứng 4C của người tiêu dùng, 4C bao gồm những yếu tố nào dưới đây?
A. Giải pháp cho khách hàng, Chi phí đối với khách hàng, Sự tiện lợi cho khách hàng, Truyền thông tới khách hàng
Giải pháp cho khách hàng, Chi phí đối với khách hàng, Sự phù hợp cho khách hàng, Thông điệp tới khách hàng
Giải pháp cho khách hàng, Chi phí đối với khách hàng, Sự phù hợp cho khách hàng, Truyền thông tới khách hàng
Giải pháp cho khách hàng, Chi phí đối với khách hàng, Sự tiện lợi cho khách hàng, Thông điệp tới khách hàng
Ai chịu trách nhiệm "thiết kế" chiến lược của công ty?
BLĐ công ty.
Giám đốc marketing.
Lãnh đạo các SBU.
Tất cả đều chịu trách nhiệm.
Ai là người KHÔNG có vai trò quyết định trong quá trình mua?
Người thu tiền
Người ảnh hưởng
Người khởi xướng
Người sử dụng
Bộ phận quản trị phân phối và bán hàng theo nguyên tắc tổ chức quản trị theo khu vực địa lý có những cấp quản trị nào?
Khu vực thị trường và tỉnh thành
Khu vực thị trường, tỉnh thành và quận huyện
Toàn quốc và khu vực thị trường
Toàn quốc, khu vực thị trường, tỉnh thành, quận huyện và các đại lý báng hàng
Bước nào được liệt kê dưới đây không phải là một giao đoạn trong "Quá trình ra quyết định mua"?
Dùng thử
Nhận biết vấn đề
Quyết định Mua và hành vi sau khi mua
Tìm kiếm thông tin và đánh giá các phương án
Các biến số: tuổi, giới tính, qui mô gia đình, tôn giáo… marketing dùng để phân đoạn thị trường,… thuộc nhóm:
Đặc điểm hành vi
Địa lý
Nhân khẩu
Tâm lý
Các căn cứ giúp doanh nghiệp lựa chọn cấu trúc kênh tối ưu:
check_box Mức độ bao phủ thị trường, mức độ kiểm soát hoạt động kênh, tổng chi phí phân phối và tính linh hoạt trong kênh
Mức độ bao phủ thị trường, mức độ hợp tác của các thành viên trong kênh, tính linh hoạt trong kênh
Mức độ cạnh tranh trong kênh, chi phí phân phối, mức độ kiểm soát trong kênh
Xung đột tiềm ẩn trong kênh, chi phí phân phối, tính linh hoạt, mức độ bảo phủ thị trường của kênh
Các cấp độ của sản phẩm bao gồm:
Sản phẩm hiện thực và sản phẩm hoàn chỉnh
Sản phẩm ý tưởng và sản phẩm bổ sung
Sản phẩm ý tưởng, sản phẩm bổ sung và sản phẩm hiện thực
Sản phẩm ý tưởng, sản phẩm hiện thực và sản phẩm hoàn chỉnh
Các doanh nghiệp chạy theo việc đáp ứng nhu cầu thị trường với mọi phí tổn là phương thức quản trị marketing nào?
Marketing đẩy sản phẩm.
Marketing định hướng theo khách hàng.
Marketing dựa trên nguồn lực.
Marketing theo quan điểm hiện đại.
Các doanh nghiệp tập trung hoạt động marketing cho các sản phẩm hiện tại và tìm mọi cách để thúc đẩy khách hàng mua là phương thức quản trị marketing nào trong các phương án dưới đây?
Không có đáp án nào đúng.
Marketing đẩy sản phẩm.
Marketing định hướng theo khách hàng.
Marketing kéo sản phẩm.
Các kỹ năng mà nhà Quản trị Marketing cần có là gì?
check_box Kỹ năng nhận thức vấn đề, kỹ năng đánh giá các mức độ tồn tại vấn đề của DN, kỹ năng thực hiện các kế hoạch Marketing
Kỹ năng đánh giá các mức độ tồn tại vấn đề của DN
Kỹ năng nhận thức vấn đề
Kỹ năng thực hiện các kế hoạch Marketing
Các nhân tố tổ chức đặc biệt ban đầu ảnh hưởng đến quá trình mua của tổ chức là gì?
Định hướng, mức độ chuyên môn hoá, quy mô, mức độ tập trung của tổ chức
Định hướng, quy mô và mức độ tập trung của tổ chức
Định hướng, quy mô, mức độ chuyên môn hoá của tổ chức
Định hướng, quy mô, tính chất, mức độ tập trung của tổ chức
Các tính năng của sản phẩm được in trên bao bì sản phẩm được coi là hoạt động truyền thông nào sau đây?
Bán hàng cá nhân
Bao gói sản phẩm
PR
Quảng cáo sản phẩm
Các nhà Quản trị Marketing cần quyết định vấn đề gì về  cung cấp dịch vụ cho khách hàng?
check_box Chất lượng dịch vụ, hình thức cung cấp dịch vụ, chi phí dịch vụ
Đặc điểm của sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm, thị trường và cạnh tranh
Định hướng sự lựa chọn của khách hàng
Cấp lãnh đạo cao nhất và lãnh đạo trung gian chịu trách nhiệm chính với hình thức kiểm tra, đánh giá nào dưới đây?
check_box Kiểm tra và đánh giá kế hoạch năm
Kiểm tra và đánh giá chiến lược marketing
Kiểm tra và đánh giá hiệu suất
Kiểm tra và đánh giá khả năng sinh lời
Câu nào sau đây là sai:
Các ngành khác nhau thì rào cản gia nhập ngành cũng khác nhau.
Khi rào cản rút lui khỏi ngành là cao, các doanh nghiệp không thể ở lại trong ngành.
Rào cản nhập ngành là sự cản trở gia nhập của các công ty ngoài ngành tham gia vào ngành sản xuất kinh doanh này.
Việc thu hẹp quy mô sản xuất là một cách để doanh nghiệp tồn tại trong ngành khi hàng rào rút lui cao.
Chất lượng tổng thể của sản phẩm tạo ra sự thỏa mãn cho khách hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong các đặc điểm sau, đâu KHÔNG phải là đặc điểm của chất lượng tổng thể?
check_box Chất lượng là kết quả nỗ lực của riêng bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp.
Chất lượng phải được đảm bảo trong toàn bộ chuỗi giá trị.
Chất lượng phải được thể hiện trong mọi hoạt động của doanh nghiệp chứ không chỉ trong sản phẩm.
Khách hàng phải nhận thức được chất lượng.
Chỉ tiêu nào dưới đây không đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của DN?
check_box Các chỉ tiêu đánh giá năng lực của đối thủ cạnh tranh
Các chỉ tiêu đánh giá tài sản và năng lực marketing
Các chỉ tiêu đo lường thị trường và đánh giá hành vi khách hàng
Các chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu nào dưới đây không là chỉ tiêu để đánh giá thái độ của khách hàng?
check_box Số lần giao dịch của 1 khách hàng
Lòng trung thành của khách hàng
Mức độ nhận biết thương hiệu
Sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng
Chiến lược bao trùm nhất, có tầm nhìn xa nhất về tương lai, liên quan tới tất cả các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và thị trường toàn doanh nghiệp. Nó chỉ rõ toàn bộ doanh nghiệp sẽ phát triển như thế nào và ở vị trí nào; thuộc cấp độ chiến lược
Bộ phận marketing.
Các đơn vị kinh doanh (SBU ).
Công ty mẹ/hay tập đoàn.
Sản phẩm – thị trường.
Chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển các sản phẩm mới cho các khách hàng không phải là khách hàng hiện tại của nó; là chiến lược có mức độ rủi ro cao nhất. Đó là chiến lược gì?
Đa dạng hóa.
Phát triển sản phẩm.
Phát triển thị trường.
Thâm nhập thị trường.
Chiến lược giá lướt nhanh thường thích hợp với định giá:
check_box Sản phẩm công nghệ cao
Khi doanh nghiệp muốn thu hồi vốn nhanh
Sản phẩm mau hỏng
Sản phẩm trên thị trường cạnh tranh cao
Chiến lược giá thâm nhập không thích hợp với:
check_box Sản phẩm chất lượng cao
Doanh nghiệp đạt được tính kinh tế nhờ quy mô
Nhu cầu về sản phẩm co dãn cao
Sản phẩm sản xuất đại trà
Chu kỳ sống của sản phẩm công nghệ cao có mấy giai đoạn?
1 giai đoạn
2 giai đoạn
3 giai đoạn
4 giai đoạn
Chức năng nào của bao gói ít được quan tâm khi sản xuất sản phẩm sữa?
Bảo quản
Quảng cáo
Sử dụng lại
Thông tin
Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của kênh phân phối?
check_box Phát triển sản phẩm mới
Mua, bán
Tài chính
Tập hợp, phân loại
Chức năng tự giới thiệu cho sản phẩm của bao gói, đặc biệt quan trọng đối với loại sản phẩm nào sau đây:
Dịch vụ tư vấn
Hàng công nghiệp
Hàng lâu bền, giá trị cao
Hàng tiêu dùng đóng gói
Có bao nhiêu nội dung kiểm tra và đánh giá marketing?
2
3
4
5
Cơ sở của định giá phân biệt theo thời điểm/thời gian mua là:
check_box Tiêu dùng có tính thời điểm
Chính sách bán của công ty ở các thời điểm
Mục tiêu bán ở các thời điểm
Sự khác biệt về thời giam giữa các thời điểm mua sắm
Công cụ truyền thông marketing nào được cho là có hiệu quả truyền thông cao nhất so với chi phí để tiếp cận tới một lượng khán giả lớn?
check_box Quảng cáo
Bán hàng cá nhân
Marketing trực tiếp
PR
Công cụ truyền thông nào có mục đích thông tin, thuyết phục và nhắc nhở KH về sự tồn tại của sản phẩm?
check_box Quảng cáo
Bán hàng cá nhân
Marketing trực tiếp
PR
Công ty có thể sử dụng giá cả để cạnh tranh khi nào?
check_box Mục tiêu của công ty là tăng thị phần
Công ty chiếm thị phần lớn
Công ty có lợi thế chi phí thấp tạm thời
Đối thủ không có phản ứng về giá
Đâu KHÔNG phải là áp lực buộc doanh nghiệp phải tiến hành phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu:
Dư thừa năng lực sản xuất
Khách hàng đòi hỏi đáp ứng cầu riêng biêt
Năng lực thỏa mãn nhu cầu và cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trên thị trường tổng thể là có hạn
Sản phẩm vận động theo xu hướng đa dạng hóa
Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của SBU?
Các SBU có sứ mệnh khác nhau.
Mỗi SBU có tập hợp khách hàng riêng.
Mỗi SBU được kế hoạch hóa lệ thuộc vào các đơn vị kinh doanh khác của doanh nghiệp.
Mỗi SBU là một đơn vị kinh doanh riêng biệt hoặc một tập hợp các đơn vị kinh doanh có liên quan với nhau trong sử dụng các nguồn lực kinh doanh.
Đâu không phải là một bước trong quy trình phát triển sản phẩm mới?
Đánh giá sản phẩm sau khi thương mại hóa
Kiểm tra ý tưởng
Phát triển sản phẩm
Tạo ý tưởng
Đâu KHÔNG phải là một yêu cầu cho một chiến lược định vị thành công?
Độc đáo, và phù hợp với mong muốn của khách hàng
Đồng nhất với các sản phẩm khác trên thị trường
Được thể hiện trên thực tế
Hình ảnh cụ thể đơn giản
Đâu KHÔNG phải là nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Marketing (CMO)?
Định hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới dựa trên nhu cầu khách hàng.
Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cho các hoạt động marketing.
Quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động marketing.
Xây dựng tầm nhìn của doanh nghiệp.
Đâu KHÔNG phải là tài sản chuỗi cung ứng của doanh nghiệp?
Kiểm soát phân phối.
Kinh nghiệm sản xuất.
Mạng lưới và mối quan hệ.
Tính an toàn của chuỗi cung ứng.
Đâu KHÔNG phải là tài sản dựa trên sự liên kết của doanh nghiệp?
Độc quyền.
Khả năng chia sẻ công nghệ.
Mạng lưới và mối quan hệ.
Tiếp cận thị trường.
Đâu KHÔNG phải là tài sản hỗ trợ bên trong của doanh nghiệp?
Hệ thống thông tin.
Khả năng chia sẻ công nghệ.
Kỹ năng công nghệ/ kỹ thuật.
Quan hệ đối tác.
Đâu KHÔNG phải là tài sản marketing dựa trên khách hàng của doanh nghiệp?
check_box Quan hệ đối tác.
Danh tiếng của doanh nghiệp.
Thương hiệu, nguồn gốc, xuất xứ.
Ưu thế trên thị trường.
Đâu không phải là tên bước trong quá trình marketing theo mục tiêu:
Phân chia thị trường thành các đoạn một cách phù hợp
Phân tích các đoạn thị trường mục tiêu
Thiết kế chiến lược Marketing-mix
Xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp
Đâu KHÔNG phải là vai trò cụ thể của bô phận marketing trong quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng?
Đảm bảo khách hàng được hướng dẫn và trợ giúp trong sử dụng sản phẩm.
Thu thập ý kiến khách hàng về cải tiến sản phẩm và dịch vụ để chuyển cho các bộ phận liên quan.
thực hiện bảo trì sản phẩm
Xác định chính xác nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Đâu KHÔNG phải là yêu cầu của việc đặt tên thương hiệu:
check_box Tên thương hiệu phải tương tự với những tên thương hiệu của các doanh nghiệp cạnh tranh khác
Nói lên được chất lượng của sản phẩm
Nói lên được lợi ích của sản phẩm
Phải dễ đọc, dễ nhận biết và dễ nhớ
Để khai thác được cơ hội và tránh được các nguy cơ các doanh nghiệp cần phải làm gì?
Không có đáp án nào đúng.
Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài.
Phân tích các yếu tố môi trường ngành và cạnh tranh.
Phân tích các yếu tố môi trường vi mô.
Để lập kế hoạch marketing cho những dòng sản phẩm hiện tại, nhà quản trị  khó  thu thập được các thông tin về:
check_box Kế hoạch marketing của đối thủ cạnh tranh
Đánh giá của khách hàng về sản phẩm
Kết quả kinh doanh dự kiến của sản phẩm
Kết quả kinh doanh thực tế của sản phẩm
Để một sản phẩm hiện thực trở thành sản phẩm hoàn chỉnh thì cần bổ sung gì?
check_box Dịch vụ đi kèm
Bao gói sản phẩm
Các đặc tính sử dụng sản phẩm
Vật liệu chế tạo
Để thấu hiểu khách hàng Marketing cần nghiên cứu những vấn đề nào được liệt kê dưới đây?
check_box Cá tính
Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi và đặc điểm hành vi mua của khách hàng, quá trình ra quyết định mua và các thành viên tham gia và quá trình ra quyết định mua.
Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi và đặc điểm hành vi mua sắm của khách hàng.
Các thành viên tham gia vào quá trình ra quyết định mua.
Gia đình
Giai tầng xã hội
Nhóm tham khảo
Quá trình ra quyết định mua.
Để thấu hiểu khách hàng Marketing cần nghiên cứu những vấn đề nào được liệt kê dưới đây?
: Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi và đặc điểm hành vi mua của khách hàng, quá trình ra quyết định mua và các thành viên tham gia và quá trình ra quyết định mua., Cá tính
Điều gì làm cho truyền thông Marketing khó thành công nhất?
check_box Người nhận tin không giải mã được
Có nhiễu
Phương tiện truyền thông
Sự chênh lệch về trình độ giữa người truyền và nhận tin
Định hướng chiến lược mở rộng thị trường chung là định hướng chiến lược của doanh nghiệp với vị thế cạnh tranh như thế nào?
Doanh nghiệp nép góc
Doanh nghiệp thách thức
Người dẫn đầu thị trường
Người theo sau
DN thường sử dụng những chỉ tiêu chủ yếu nào dưới đây để đo lường thị trường?
check_box Tốc độ tăng trưởng thị trường, tốc độ tăng lượng hàng bán và thị phần
Doanh thu và lợi nhuận của DN
Tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần
Tốc độ tăng trưởng thị trường và tốc độ tăng số lượng hàng bán
đoạn thị trường nào là phương án không nên được lựa chọn  trong số các đáp án sau?
Điều kiện kinh doanh trên đoạn thị trường thuận lợi
Đoạn thị trường lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng cao nhất
Mục tiêu và khả năng nguồn lực của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu đầu tư khai thác đoạn thị trường tiềm năng
Quy mô đoạn thị trường phù hợp với khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng cao, vững chắc
Doanh nghiệp bán bảo hiểm nhân thọ cần chú trọng giải pháp nào  hơn ?
Bán hàng qua kênh trực tiếp
Khuếch trương sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng
Tìm những điểm bán thuận tiện mặt phố
Tư vấn, hướng dẫn người mua và bán hàng gián tiếp thông qua các đại lý
Doanh nghiệp có thể định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh khi:
check_box Sản phẩm có chất lượng cao hơn và khác biệt
Chi phí sản xuất thấp hơn
Doanh nghiệp nổi tiếng hơn
Không muốn cạnh tranh qua giá
Doanh nghiệp có thể mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách:
check_box Tăng số kiểu bao gói của một sản phẩm
Điều chỉnh giá của sản phẩm
Mở rộng hệ thống phân phối
Tăng số lượng danh mục sản phẩm
Doanh nghiệp tăng trưởng bằng cách cải thiện vị thế cho sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp với các khách hàng hiện tại của nó. Đó là chiến lược gì?
Đa dạng hoá đồng tâm.
Phát triển sản phẩm.
Phát triển thị trường.
Thâm nhập thị trường.
Doanh nghiệp tăng trưởng bằng cách tìm kiếm khách hàng mới cho các sản phẩm hiện tại của mình. Đó là chiến lược gì?
Đa dạng hoá đồng tâm.
Đa dạng hoá ngang.
Phát triển thị trường.
Thâm nhập thị trường.
Doanh nghiệp tăng trưởng bằng phát triển sản phẩm hoàn toàn mới cho những khách hàng mới. Đó là chiến lược gì?
Đa dạng hoá đồng tâm.
Đa dạng hoá kết hợp.
Phát triển sản phẩm.
Phát triển thị trường.
Đối tượng marketing nội bộ hướng tới là ai?
Đối thủ cạnh tranh
Khách hàng
Khách hàng, nhân viên của doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh
Nhân viên của doanh nghiệp
Dòng chảy trong kênh thể hiện sự trao đổi song phương nhằm xác định trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên tham gia vào quá trình mua bán trong kênh được gọi là:
Dòng chảy thông tin
Dòng chia sẻ rủi ro
Dòng chuyển quyền sở hữu
Dòng đàm phán
Giá trị của một hàng hoá đối với khách hàng chính là tập hợp tất cả các lợi ích mà người khách hàng nhận được khi họ mua và sử dụng hàng hoá đó. Các lợi ích này có thể được tạo ra từ các yếu tố nào?
Lợi ích do đặc tính sử dụng của sản phẩm mang lại.
Lợi ích do hình ảnh của đội ngũ nhân viên.
Lợi ích do hình ảnh thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp.
Tất cả các yếu tố trên.
Green Marketing là một chủ đề mới đang được quan tâm trên thế giới, một trong các mục tiêu quan trọng mà Green Marketing hướng tới là gì?
Lợi nhuận cho doanh nghiệp
Sự gia tăng ô nhiễm môi trường
Sự thay đổi thái độ của con người trong việc bảo vệ môi trường
Sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên
Hạ giá khuyến khích dùng thử thường thích hợp với:
check_box Bán sản phẩm mới
Cả người mua lần đầu và mua lặp lại
Khách hàng nhạy cảm với giá
Khi nhu cầu thị trường giảm
Hạn chế của định giá dựa trên chi phí sản xuất là:
Chủ yếu phản ánh các điều kiện bên trong doanh nghiệp
Doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh giá
Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động định giá
Doanh nghiệp không cần thông tin về cầu
Hãy điền từ thích hợp nhất vào chỗ trống cho mệnh đề sau: “Chu kỳ sống của sản phẩm là thuật ngữ mô tả trạng thái vận động của việc.….một loại sản phẩm trên thị trường kể từ khi nó xuất hiện cho đến khi nó rút lui khỏi thị trường”
Doanh thu
Lợi nhuận
Số lượng
Tiêu thụ
Hãy lựa chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống: Bạn có cảm giác căng thẳng và  mua vé đi xem hòa nhạc. Bạn đang có….về buổi hòa nhạc đó?
Mong muốn.
nhu cầu có khả năng thanh toán
Nhu cầu tiềm ẩn.
Nhu cầu tự nhiên.
Hãy lựa chọn trật tự sắp xếp đúng nhất khi doanh nghiệp quản trị marketing theo định hướng marketing hiện đại
check_box (1) lựa chọn giá trị; (2) sáng tạo giá trị; (3) truyền thông giá trị; (4) phân phối giá trị.
(1) lựa chọn giá trị; (2) truyền thông giá trị; (3) sáng tạo giá trị; (4) phân phối giá trị.
(1) sáng tạo giá trị; (2) lựa chọn giá trị; (3) truyền thông giá trị; (4) phân phối giá trị.
(1) sáng tạo giá trị; (2) truyền thông giá trị; (3) lựa chọn giá trị; (4) phân phối giá trị.
Hãy xác định kiểu cơ cấu ngành cho trường hợp: các doanh nghiệp trong ngành có quyền định giá cao.
Cạnh tranh hoàn hảo.
Độc quyền định giá cao.
Độc quyền nhóm.
Độc quyền tự nhiên.
Hãy xác định kiểu cơ cấu ngành cho trường hợp: chỉ có một công ty duy nhất kinh doanh trên thị trường
Cạnh tranh hoàn hảo.
Độc quyền định giá cao.
Độc quyền nhóm.
Độc quyền tự nhiên.
Hãy xác định kiểu cơ cấu ngành cho trường hợp: chỉ có vài công ty cung ứng một loại sản phẩm hay một chủng loại sản phẩm.
Cạnh tranh có độc quyền.
Độc quyền định giá cao.
Độc quyền nhóm.
Nhóm độc quyền có khác biệt.
Hãy xác định kiểu cơ cấu ngành cho trường hợp: doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm có sự khác nhau từng phần
check_box Nhóm độc quyền có khác biệt.
Cạnh tranh có độc quyền.
Cạnh tranh hoàn hảo.
Độc quyền nhóm.
Hãy xác định kiểu cơ cấu ngành cho trường hợp: doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng lại có đủ khả năng ảnh hưởng đến thị trường và chi phối về giá cả của họ.
Cạnh tranh có độc quyền.
Cạnh tranh hoàn hảo.
Độc quyền định giá cao.
Độc quyền nhóm.
Hãy xác định kiểu cơ cấu ngành cho trường hợp: số lượng các doanh nghiệp cung ứng rất lớn, sản phẩm có tính đồng nhất cao.
check_box Cạnh tranh hoàn hảo.
Cạnh tranh có độc quyền.
Độc quyền nhóm.
Độc quyền tự nhiên.
Hãy xác định phương án lựa chọn thị trường mục tiêu cho trường hợp sau: doanh nghiệp chọn một số đoạn thị trường khác nhau về cả sản phẩm và khách hàng
Chọn một đoạn thị trường
Chuyên môn hóa sản phẩm
Chuyên môn hóa thị trường
Chuyên môn hoá tuyển chọn
Hãy xác định phương án lựa chọn thị trường mục tiêu cho trường hợp sau: Doanh nghiệp lựa chọn 1 nhóm khách hàng và sử dụng mọi nỗ lực marketing để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này
Chọn một đoạn thị trường
Chuyên môn hóa sản phẩm
Chuyên môn hóa thị trường
Đa dạng hoá
Hãy xác định phương án lựa chọn thị trường mục tiêu cho trường hợp sau: doanh nghiệp phát triển và chào bán ra thị trường một loại sản phẩm và bán cho nhiều đối tượng khách hàng
Chọn một đoạn thị trường
Chuyên môn hóa sản phẩm
Chuyên môn hóa thị trường
Đa dạng hoá
Hãy xác định phương án lựa chọn thị trường mục tiêu cho trường hợp sau: doanh nghiệp quyết định tập trung nỗ lực marketing vào một đoạn thị trường mục tiêu duy nhất
Chọn một đoạn thị trường
Chuyên môn hóa sản phẩm
Chuyên môn hóa thị trường
Chuyên môn hoá tuyển chọn
Hệ thống tổ chức Quản trị Marketing có mấy hình thức phổ biến?
4
5
6
7
Hoạt động nào KHÔNG nằm trong quá trình mua của tổ chức?
Kiểm tra sản phẩm
Nhận dạng vấn đề
Quá trình lựa chọn
Quá trình nghiên cứu
Học thuyết nào cho rằng: Chỉ thật sự hiểu được động cơ của con người khi hiểu được tình trạng cụ thể của môi trường sống họ phải đối mặt?
A. Maslow
Michael Porter
Philip Kotler
S. Freud
Khả năng doanh nghiệp xác định và tận dụng các cơ hội thị trường mới xuất hiện, phản hổi một cách khác biệt với những tác động từ bên ngoài gọi là:
Khả năng cảm nhận thị trường.
Khả năng đổi mới.
Khả năng nhận thức về thị trường.
Khả năng thích nghi thích nghi thị trường.
Khi bạn có nhu cầu đi học nhằm bổ sung kiến thức và tích lũy bằng cấp, bạn nghĩ ngay tới Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng lo ngại việc đi học sẽ mất quá nhiều thời gian của bạn. Bạn đang quan tâm tới điều gì?
Chi phí.
Giá trị.
Sự thỏa mãn.
Tiền học phí
Khi bạn dừng chân ăn sáng tại nhà hàng “Phở 24”. Quyết định của bạn thuộc nhóm khái niệm nào?
B và C.
Mong muốn.
Nhu cầu có khả năng thanh toán
Nhu cầu tự nhiên.
Khi các hoạt động quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng không đạt yêu cầu và không đủ thiết lập một vị thế cạnh tranh nội bộ, người lãnh đạo trong DN cần làm gì?
check_box Lập một chiến lược marketing nội bộ
Đưa ra các chính sách điều chỉnh giá
Phát triển sản phẩm mới
Tìm kiếm một tập khách hàng mới
Khi các nhà may công nghiệp sản xuất riêng đồng phục cho học sinh tiểu học… họ áp dụng chiến lược marketing nào?
Marketing không phân biệt
Marketing phân biệt
Marketing tập trung
Marketing thị trường ngách
Khi đánh giá hoạt động của các thành viên kênh, nhà quản trị kênh cần xác định được:
check_box Kênh được thiết kế, quản lý như thế nào, hoạt động hiệu quả ra sao và các thành viên hoạt động có hiệu quả không.
Kênh đã được thiết kế và quản lý như thế nào
Mức độ hiệu quả của hoạt động kênh
Nắm được hiệu quả hoạt động của các thành viên kênh
Khi doanh nghiệp định giá dựa trên cảm nhận của khách hàng, cơ sở của mức giá sẽ là:
check_box Mức giá mà người mua sẵn sàng chi trả
Chi phí sản xuất
Giá trị cung ứng cho khách hàng
Lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp
Khi doanh nghiệp định giá dựa trên chi phí, cơ sở của mức giá dự kiến sẽ là:
check_box Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm dự kiến
Chi phí biến đổi bình quân
Chi phí cơ hội đơn vị sản phẩm
Chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm thực tế
Khi đưa ra quyết định về bao gói sản phẩm, nhà quản trị cần xem xét yếu tố:
check_box Quy định của pháp luật liên quan đến bao gói
Bao gói của đối thủ cạnh tranh
Chu kỳ sống của sản phẩm
Hệ thống phân phối sản phẩm
Khi kinh doanh trên một thị trường mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao, doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược nào?
Chiến lược marketing không phân biệt
Chiến lược marketing mục tiêu
Chiến lược marketing phân biệt
Chiến lược phát triển thị trường
Khi nhà sản xuất tăng giá của một sản phẩm có cầu co dãn lớn thì
Nhu cầu về sản phẩm co dãn hơn nữa
Nhu cầu về sản phẩm sẽ tăng
Thu nhập của nhà sản xuất sẽ giảm
Thu nhập của nhà sản xuất sẽ tăng
Khi so sánh số lượng quần áo mùa đông bán ra giữa 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thì thấy rằng: Số lượng quần áo rét bán ra ở Hà Nội nhiều hơn, điều này cho thấy sự ảnh hưởng của môi trường nào tới lượng quần áo mùa đông bán ra?
Môi trường kinh tế.
Môi trường nhân khẩu.
Môi trường tự nhiên.
Môi trường văn hóa xã hội.
Khi sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài cao và sự thỏa mãn của khách hàng nội bộ cao là biểu hiện của tình huống nào trong mô hình Sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ?
Bị ép buộc
Ghét bỏ
Hiệp lực
Phấn khích
Khi tiến hành phân đoạn thị trường theo tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp... , doanh nghiệp thường sử dụng nhóm tiêu thức nào?
Địa lý
Hành vi
Lợi ích tìm kiếm
Nhân khẩu học
Khi xác định quyền lực (trách nhiệm) mua của cá nhân đến quyết định mua của tổ chức trong nhiều trường hợp mua, trách nhiệm của cá nhân KHÔNG phụ thuộc vào:
Giá thành của sản phẩm
Kiến thức kỹ thuật đặc biệt về sản phẩm mà các cá nhân có
Sự phức tạp về kỹ thuật của sản phẩm
Tầm quan trọng của sản phẩm đối với công ty cả về mặt giá trị lẫn quan hệ của nó với quá trình hoặc hệ thống mà sẽ sử dụng sản phẩm này.
Lựa chọn khái niệm sản phẩm theo quan điểm của Marketing
Sản phẩm chỉ bao gồm những sản phẩm vật chất hữu hình được chào bán
Sản phẩm là bất kỳ những gì mang lại sự thỏa mãn nhu cầu của con người ngay cả khi nó không tồn tại dưới dạng vật chất và không mang lại quyền sở hữu về bất kỳ cái gì
Sản phẩm là đầu ra của quá trình sản xuất
Sản phẩm là những ý tưởng sáng tạo của các nhà sáng chế
Marketing không thể tồn tại được nếu thiếu:
check_box Một nền kinh tế được định hướng thị trường.
Có hai hoặc nhiều bên mà mỗi bên có một thứ có giá trị và họ muốn trao đổi để lấy thứ khác.
Một hệ thống tiền tệ.
Người sản xuất và người tiêu dùng có thể tham gia đàm phán trực tiếp ở một số địa điểm.
Mô hình các áp lực cạnh tranh của Michael Porter được những người làm marketing sử dụng nhằm:
check_box Đánh giá sức hấp dẫn của các đoạn thị trường.
Chọn số lượng đoạn thị trường mục tiêu.
Lựa chọn chiến lược đáp ứng thị trường.
Lựa chọn chiến lược phát trển thị trường.
Mong muốn  trở thành nhu cầu có khả năng thanh toán khi có:
Năng lực mua sắm.
Nhu cầu tự nhiên.
Sản phẩm hoặc dịch vụ.
Tất cả các điều kiện trên.
Một số công ty du lịch Việt Nam chỉ tập trung nỗ lực vào hoạt động thu hút khách hàng hơn là “níu chân” họ. Theo bạn họ áp dụng quan điểm nào?
check_box Tập trung vào bán hàng.
Marketing.
Tập trung vào sản phẩm.
Tập trung vào sản xuất.
Một số hãng mỹ phầm nước ngoài mang các sản phẩm đã ở giai đoạn suy thoái của chu kỳ sống tại thị trường nước đó sang thị trường Việt Nam thì đã:
Giảm chi phí Marketing cho sản phẩm mới
Làm giảm chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Tăng doanh số bán sản phẩm
Tạo cho những sản phẩm đó một chu kỳ sống mới
Một trong những chức năng của thương hiệu là:
check_box Khẳng định sản phẩm của doanh nghiệp
Không định hướng sự lựa chọn của khách hàng
Xác định thị trường mục tiêu của doanh nghiệp
Xác định giá bán của sản phẩm.
Mục đích của các hoạt động xúc tiến hỗn hợp là gì?
check_box Truyền tin về sản phẩm và DN đến KH và kích thích tiêu thụ
Khuyến mại
Tập trung nỗ lực vào việc bán hàng
Xúc tiến thương mại
Mục đích của nhà quản trị kênh khi đánh giá các thành viên kênh là:
check_box Phát hiện và giúp đỡ các thành viên kênh để đạt hiệu quả kinh doanh chung của toàn bộ kênh, ngăn chặn và điều chỉnh các hành vi xung đột trong kênh, xác định căn cứ để lựa chọn sức mạnh điều khiển kênh
Ngăn chặn và điều chỉnh các hành vi xung đột trong kênh
Phát hiện và giúp đỡ các thành viên kênh để đạt hiệu quả kinh doanh chung của toàn bộ kênh
Xác định căn cứ để lựa chọn sức mạnh điều khiển kênh
Mục đích của truyền thông Marketing nội bộ là:
Khuyến mại
Tập trung nỗ lực vào việc bán hàng
Thông báo, thuyết phục và xử lý thái độ của các nhân sự chủ chốt và nhân viên trong DN
Truyền tin về sản phẩm và DN đến KH
Mục tiêu của phân đoạn thị trường là:
Tìm được đoạn thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất
Tìm được những đoạn thị trường “đủ lớn”
Tìm những đoạn thị trường có quy mô lớn nhất
Tìm những đoạn thị trường ít đối thủ cạnh tranh
Muốn biết được quan niệm của một cộng đồng người tiêu dùng về các biểu tượng, màu sắc ưa thích; những vấn đề về cạnh tranh; về sự thành đạt… trước hết, bạn cần phải nghiên cứu những yếu tố nào sau đây?
Cá tính
Chính trị
Tâm lý
Văn hóa
Người quản trị marketing chịu trách nhiệm chính với hình thức kiểm tra, đánh giá nào dưới đây?
Kiểm tra và đánh giá chiến lược marketing
Kiểm tra và đánh giá hiệu suất
Kiểm tra và đánh giá kế hoạch năm
Kiểm tra và đánh giá khả năng sinh lời
Nguyên tắc nào dưới đây không nên áp dụng trong quá trình xác định nhu cầu và khó khăn của thành viên kênh?
Coi thành viên kênh là cá nhân hoặc tổ chức không liên quan tới doanh nghiệp
Coi thành viên kênh là đối tác của doanh nghiệp
Coi thành viên kênh thực sự là khách hàng của doanh nghiệp
Tối đa hóa lợi ích hợp lý mà mỗi bên có thể nhận được trong phân phối sản phẩm
Nhà quản trị kênh của doanh nghiệp nên khuyến khích các thành viên kênh như thế nào?
check_box Cần tìm các công cụ khuyến khích đảm bảo sự hợp tác của thành viên kênh ngày càng mạnh mẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu phân phối
Chỉ cần xây dựng các chính sách trả tiền cho việc trung bày sản phẩm tại các quầy bán lẻ
Chú trọng nhiều nhất vào việc đào tạo lực lượng bán hàng cho các cấp độ kênh
Thưởng và chiết khấu hoa hồng càng cao càng tốt
Nhận định nào dưới đây KHÔNG đúng?
Doanh nghiệp cần coi nghiên cứu môi trường marketing là việc làm cần thiết.
Doanh nghiệp cần ra các quyết định markeitng phù hợp với sự thay đổi của môi trường.
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chi phối các yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô.
Khi ra các quyết định marketing không thể không cân nhắc tới các yếu tố môi trường.
Nhận định nào dưới đây là sai?
Không sản phẩm nào không chứa đựng những yếu tố văn hóa.
Nhiệm vụ của người làm marketing là điều chỉnh hoạt động marketing đúng với văn hóa của khách hàng.
Trên thế giới, cùng với quá trình toàn cầu hóa thì văn hóa giữa các nước ngày càng có nhiều điểm tương đồng.
Văn hóa không ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng lâu bền.
Nhận định nào dưới đây về quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng là đúng?
check_box Đó là quá trình marketing được thực hiện thường xuyên.
Đó là hoạt động chỉ đặt ra khi doanh nghiệp phát triển một sản phẩm mới
Đó là hoạt động thường xuyên của các nhân viên marketing trong doanh nghiệp.
Đó là quá trình diễn ra theo định kỳ.
Nhân tố nào không ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm?
check_box Thiết kế thông điệp
Các thay đổi theo chủng loại, kích thước, bao gói sản phẩm hiện có
Đánh giá nguồn lực hiện tại và tiềm năng của DN
Mở rộng thị trường trong nước theo khu vực địa lý
Nhân tố nào sau đây KHÔNG góp phần nâng cao sức mạnh hình ảnh thương hiệu:
Chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
Giảm giá bán để tăng tiêu thụ
Hình ảnh định vị thống nhất
Tính độc đáo riêng của thương hiệu
Nhận xét nào dưới đây không đúng?
Cạnh tranh trong ngành gay gắt khi các ngành ở trạng thái bão hòa và các doanh nghiệp có tiềm lực tương đương nhau.
Cơ cấu ngành kinh doanh không thể biến đổi dù trong ngắn hạn hay dài hạn
Khi hàng rào rút lui khỏi ngành lớn thì cạnh tranh trong nội bộ ngành có xu hướng gay gắt hơn khi
Khi rào cản gia nhập ngành lớn thì sức ép của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn giảm
Nhóm khái niệm nào được coi là chìa khóa để xây dựng nền tảng cho phát triển và quản lý mối quan hệ với khách hàng?
Giá trị và chi phí.
Giá trị, chi phí và sự thoả mãn.
Nhu cầu và ước muốn.
Sự thoả mãn.
Nhóm xã hội nào có nhiều khả năng nhất trong việc tạo ra hiệu ứng "phong trào" trong mua sắm và tiêu dùng?
Các tổ chức mang tính hiệp hội
Nhóm bạn bè
Nhóm ngành nghề
Nhóm ngưỡng mộ
Nhu cầu có khả năng thanh toán là một tập hợp người tiêu dùng có các điều kiện nào?
Có nhu cầu, ước muốn về sản phẩm, có sức mua và có khả năng tiếp cận với sản phẩm của người cung ứng
Có nhu cầu, ước muốn về sản phẩm.
Có sức mua và có khả năng tiếp cận với sản phẩm của người cung ứng.
Được tiếp cận với hoạt động marketing của tổ chức cung ứng.
Nhu cầu của khách hàng trên thị trường ở mức vượt quá khả năng cung ứng của doanh nghiệp, đó là:
Cầu có hại.
Cầu quá mức.
Cầu thất thường.
Cầu tiềm ẩn.
Nhu cầu tự nhiên (needs) trong marketing được hiểu là:
check_box Những đòi hỏi của tâm/sinh lý nảy sinh trong cuộc sống của con người.
Là trạng thái muốn mua một thứ gì đó thật cụ thể với kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc phù hợp với khả năng chỉ trả của mỗi người.
Những đòi hỏi về một sản phẩm cụ thể để thỏa mãn những thiếu hụt của cơ thể
Sự thôi thúc trong mỗi con người, được tạo ra bởi các nỗ lực marketing.
Những thông tin về địa vị và giai tầng xã hội của người tiêu dùng giúp marketing dự báo được:
Cách thức lựa chọn khi mua sắm
Động cơ mua sắm và sức mua
Động cơ mua sắm, sức mua và cách thức lựa chọn khi mua sắm
Sức mua
Phân biệt giá theo số lượng mua thường được áp dụng với:
check_box Sản phẩm có chi phí sản xuất cao
Khách hàng nhạy cảm với giá
Sản phẩm có chi phí cố định cao
Thị trường có quy mô lớn
Phân phối độc quyền là phương thức phân phối:
Áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu
Doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một nhà bán lẻ duy nhất ở một khu vực địa lý
Doanh nghiệp muốn mở rộng thị phần thông qua nhiều nhà bán lẻ
Sản phẩm mang tính đồng nhất cao
Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp có thể giúp chúng ta phát hiện:
check_box Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
Cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp.
Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.
Cơ hội, thách thức điểm mạnh, điểm yếu.
Phát biểu nào thể hiện đầy đủ đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá và điều khiển marketing?
check_box Toàn diện, hệ thống, độc lập và định kỳ
Hệ thống và độc lập
Phù hợp và có tính hệ thống
Toàn diện, phù hợp, độc lập và hệ thống
Phương  án nào phản ánh mục tiêu của hoạt động xúc tiến nhằm vào đối tượng là các trung gian thương mại?
check_box Khuyến khích người bán lẻ dành cho sản phẩm vị trí thuận lợi để trưng bày hoặc quan tâm hơn trong việc bán sản phẩm
Khuyến khích việc dùng thử sản phẩm
Khuyến khích khách hàng tiêu dùng nhiều hơn
Làm cho khách hàng đến các cửa hàng bán lẻ nhiều hơn
Phương án nào dưới đây không phản ánh chức năng phải có của quảng cáo trong thực hiện nhiệm vụ marketing nói chung?
check_box Trực tiếp tạo ra doanh số
Giới thiệu sản phẩm
Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà sản xuất và người phân phối
Xây dựng hình ảnh thương hiệu
Phương án nào sau đây không phản ánh đúng bản chất của quảng cáo?
check_box Giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhà sản xuất và nhà phân phối, xây dựng lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu
Đây là công cụ truyền thông mang tính đại chúng, có khả năng thuyết phục cao
Được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể và chủ thể phải thanh toán chi phí
Quảng cáo bao gồm mọi hình thức truyền thông gián tiếp (phi cá nhân) với nội dung đề cao ý tưởng, hàng hoá, dịch vụ
Phương án nào sau đây mô tả không đúng về những bất lợi của bán hàng cá nhân?
check_box Tiếp cận nhiều khách hàng không được chọn lọc
Chi phí cao cho mỗi giao dịch
Hình ảnh về công việc bán hàng thường không tích cực nên sẽ gây khó khăn cho khâu tuyển dụng và cho nhân viên bán hàng đi gặp gỡ khách hàng
Hoạt động đào tạo nhân viên bán hàng tốn kém và khó hiệu quả
Phương pháp sử dụng ma trận BCG do công ty tư vấn Boston (Boston Consulting Group) phát triển, đánh giá các đơn vị kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp, dựa trên 2 chỉ tiêu là:
Quy mô của thị trường và thị phần của doanh nghiệp.
Quy mô của thị trường và tốc độ tăng trưởng của thị trường.
Tốc độ tăng trưởng của thị trường và thị phần của doanh nghiệp.
Tốc độ tăng trưởng của thị trường và thị phần tương đối của doanh nghiệp.
Quan điểm định hướng sản xuất thường chỉ thành công trong tình huống nào?
Không có cạnh tranh.
Nhu cầu đang phân hóa.
Nhu cầu lớn, có lợi thế theo quy mô.
Tất cả các phương án trả lời đều đúng.
Quan điểm nào cho rằng “Khách hàng phải là sự quan tâm chính của tất cả mọi người cho dù công việc của bạn là giải quyết công việc tài chính, thiết kế sản phẩm hay nhân sự …”
check_box Marketing hiện đại.
Tập trung vào bán hàng.
Tập trung vào sản phẩm.
Tập trung vào sản xuất.
Quan điểm nào đã chuyển sự tập trung quản lý guồng máy sản xuất sang việc tìm hiểu và phục vụ khách hàng?
Marketing .
Tập trung vào bán hàng.
Tập trung vào sản phẩm.
Tập trung vào sản xuất.
Quan tâm tới đoạn thị trường nhỏ và cố gắng chiếm khoảng trống thị trường mà ở đó doanh nghiệp hy vọng chuyên môn hoá hoạt động là chiến lược của doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh nào?
Doanh nghiệp nép góc
Doanh nghiệp thách thức
Người dẫn đầu thị trường
Người theo sau
Quảng cáo trên truyền hình có thuận lợi gì?
check_box Thu hút các giác quan và đông khán giả
Chi phí thấp
Có sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
Đối tượng nhận tin có chọn lọc
Sản phẩm công nghiệp thường được phân loại theo
check_box Mức độ hoàn thành của sản phẩm
Đặc điểm của người mua
Độ phức tạp về kỹ thuật
Thói quen mua
Sản phẩm của Marketing nội bộ là:
Công việc của nhân viên
Hàng hóa hay dịch vụ có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hang
Những thứ được doanh nghiệp sản xuất và cung ứng trên thị trường
Tiền lương của nhân viên
Sản phẩm nào sau đây không được phân loại theo mức độ hoàn thành của sản phẩm?
check_box Các sản phẩm tiêu dùng được mua và sử dụng thường xuyên
Các sản phẩm công nghiệp
Các sản phẩm nông nghiệp
Nguyên vật liệu thô
Sản phẩm nào sau đây không được phân loại theo thói quen và hành vi mua?
check_box Vật liệu thô
Điều hòa
Lương thực, thực phẩm
Ô tô
Sản phẩm theo quan điểm marketing là:
check_box Hàng hóa hay dịch vụ có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
Bất kỳ cái gì có khả năng thương mại
Những hàng hóa được cải tiến
Những thứ được doanh nghiệp sản xuất và cung ứng
Sắp xếp nào đúng với chu kỳ sống của sản phẩm?
Giới thiệu, bão hòa, suy thoái, tăng trưởng
Giới thiệu, bão hòa, tăng trưởng, suy thoái
Giới thiệu, tăng trưởng, bão hòa, suy thoái
Tăng trưởng, suy thoái, giới thiệu, bao hòa
SBU là:
Bao gồm các tập hợp sản phẩm /dịch vụ hay nhóm sản phẩm.
Một đơn vị kinh doanh chiến lược cần có chiến lược riêng của mình.
Một dòng sản phẩm của doanh nghiệp.
Tập hợp các công ty con có đặc điểm chung về nguồn lực, công nghệ, nguyên liệu thô, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Sơ đồ 4 giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm mô tả sự biến thiên của những đường nào theo thời gian dưới đây?
Doanh thu
Doanh thu và lợi nhuận
Lợi nhuận
Số lượng
Sử dụng bốn yếu tố: các nhân tố thuộc doanh nghiệp, các nhân tố thuộc ngành, lợi thế cạnh tranh và sức mạnh của ngành để tiến hành phân tích môi trường marketing trong việc ra các quyết định marketing là:
Ma trận lợi thế cạnh tranh.
Phân tích SPACE.
Phân tích SWOT.
Phát triển và khai thác nguồn lực.
Sự khác biệt của hàng hóa theo quan điểm marketing và hàng hóa thông thường ở các yếu tố nào sau đây?
Bao bì
Chất lượng sản phẩm
Dịch vụ bổ sung
Tính năng sản phẩm
Sự trung thành của khách hàng là một tiêu chí để phân đoạn thị trường dựa trên cơ sở …
Địa lý
Hành vi
Nhân khẩu học
Tâm lý
Tái định vị được thực hiện khi:
Hình ảnh định vị mờ nhạt và không hiệu quả so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Hình ảnh thương hiệu khác biệt với đối thủ cạnh tranh
Khách hàng chưa nhận biết được hình ảnh định vị
Không có phương án nào nói trên
Tấn công các doanh nghiệp địa phương có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và yếu hơn là chiến lược của doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh nào?
Doanh nghiệp nép góc
Doanh nghiệp thách thức
Người dẫn đầu thị trường
Người theo sau
Theo các khái niệm marketing, hai nhóm hoạt động cơ bản của marketing là gì?
(1) Nghiên cứu, phát hiện, phân tích, đánh giá, lựa chọn nhu cầu và mong muốn của khách hàng và các đối tác liên quan; (2) Quản lý quan hệ khách hàng theo cách đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và các cổ đông
(1) Nghiên cứu, phát hiện, phân tích, đánh giá, lựa chọn nhu cầu và mong muốn của khách hàng và các đối tác liên quan; (2) Thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng sản phẩm/dịch vụ và các công cụ markeitng trong hỗn hợp marketing (marketing mix) của doanh nghiệp
(1) Nghiên cứu, phát hiện, phân tích, đánh giá, lựa chọn nhu cầu và mong muốn của khách hàng và các đối tác liên quan; (2) Thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó thông qua tiến trình trao đổi
(1) Tạo ra, truyền thông và phân phối giá trị cho khách hàng; (2) Quản lý quan hệ khách hàng theo cách đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và các cổ đông
Theo học thuyết Abraham Maslow nhu cầu của con người được sắp xếp theo trình tự nào?
Nhu cầu an toàn; nhu cầu được quý trọng; nhu cầu sinh lý; nhu cầu xã hội; nhu cầu tự khẳng định
Nhu cầu nhu cầu được quý trọng; nhu cầu an toàn; nhu cầu xã hội; nhu cầu tự khẳng định nhu cầu sinh lý
Nhu cầu sinh lý; nhu cầu an toàn; nhu cầu xã hội; nhu cầu được quý trọng; nhu cầu tự khẳng định
Nhu cầu tự khẳng định nhu cầu sinh lý; nhu cầu được quý trọng; nhu cầu an toàn; nhu cầu xã hội
Theo ma trận BCG, những SBU có tốc độ tăng trưởng cao và doanh nghiệp có thị phần lớn – đang dẫn đầu thị trường; doanh nghiệp cần đầu tư nguồn lực để duy trì vị trí dẫn đầu thuộc nhóm đơn vị kinh doanh nào?
Bò sữa.
Con chó.
Dấu hỏi.
Ngôi sao.
Theo ma trận BCG, những SBU có tốc độ tăng trưởng cao và doanh nghiệp có thị phần lớn – đang dẫn đầu thị trường; doanh nghiệp cần đầu tư nguồn lực để duy trì vị trí dẫn đầu thuộc nhóm đơn vị kinh doanh nào?
Bò sữa.
Con chó.
Dấu hỏi
Ngôi sao.
Theo ma trận BCG, những SBU có tốc độ tăng trưởng của thị trường thấp (bão hòa) nhưng doanh nghiệp lại có thị phần lớn và cung cấp dòng thu nhập lớn nhất mà nhà quản trị doanh nghiệp không cần đầu tư thêm nhiều thuộc nhóm đơn vị kinh doanh nào?
Bò sữa
Con chó
Dấu hỏi
Ngôi sao
Theo quan điểm marketing, phương án nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của kênh phân phối?
check_box Là một phần cấu trúc nội bộ của doanh nghiệp
Các chức năng của KPP luôn luôn tồn tại và được phân chia cho các thành viên trong kênh
Là dòng chuyển quyền sở hữu các hàng hóa khi chúng được mua bán qua các tổ chức và cá nhân khác nhau
Là một cơ sở để doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh trong dài hạn
Thị trường của một doanh nghiệp hoặc một ngành kinh doanh theo quan điểm marketing là gì?
Là nơi giao dịch của khách hàng và doanh nghiệp.
Là tập hợp các khách hàng đang giao dịch với doanh nghiệp trong ngành kinh doanh, những người có mong muốn, có khả năng mua và có điều kiện thực hiện hành vi mua sản phẩm của họ.
Là tập hợp khách hàng cá nhân và tổ chức của doanh nghiệp hoặc ngành kinh doanh, những người có mong muốn, có khả năng mua và có điều kiện thực hiện hành vi mua sản phẩm của họ.
Là tập hợp khách hàng hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp hoặc ngành kinh doanh, những người có mong muốn, có khả năng mua và có điều kiện thực hiện hành vi mua sản phẩm của họ.
Thị trường mục tiêu nội bộ của doanh nghiệp máy tính là:
Nhóm khách hàng ưa thích công nghệ, có thu nhập cao
Quản trị đơn vị kinh doanh
Quản trị đơn vị kinh doanh, quản trị nhóm sản phẩm và lực lượng bán hàng
Quản trị nhóm sản phẩm
Tìm định nghĩa đúng về "xây dựng chiến lược định hướng thị trường"
Là kế hoạch cho sự tồn tại và tăng trưởng dài hạn hợp lý nhất trong những điều kiện về cơ hội thị trường, mục tiêu và nguồn lực cụ thể
Là kế hoach dài hạn dựa trên những dự báo định hướng hoạt động của công ty mang tính ổn định
Là lập kế hoạch phát triển sản phẩm mới
Là quá trình phát triển và duy trì sự thích ứng mang tính chiến lược giữa mục tiêu và khả năng của công ty với những cơ hội marketing luôn thay đổi
Tìm phương án đúng cho việc xác định thị phần thực tế
Tỷ lệ phần trăm giữa lượng bán của DN so với tiềm năng thị trường
Tỷ lệ phần trăm giữa lượng bán của DN so với tổng lượng bán sản phẩm của cả thị trường
Tỷ lệ phần trăm giữa lượng bán của DN so với tổng lượng bán sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh
Tỷ lệ phần trăm giữa lượng bán của DN so với tổng lượng bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh lớn nhất
Trình tự các bước cơ bản hoạch định chiến lược cấp công ty: (1) Xác định mục tiêu và sứ mệnh; (2) Xây dựng chiến lược tăng trưởng; (3) Quyết định danh mục các SBU; (4) Phân bổ tài nguyên cho các SBU.
1, 2, 3, 4.
1, 3, 2, 4.
1, 3, 4, 2.
4, 3, 2, 1.
Trong 1 doanh nghiệp, giám đốc thương hiệu cần phụ trách những nhiệm vụ chính gì?
Phân tích đánh giá các thông tin thị trường đối với thương hiệu họ phụ trách.
Phân tích thông tin thị trường về thương hiệu, xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông cho thương hiệu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch marketing cho thương hiệu
Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông cho thương hiệu: chương trình quảng cáo, khuyến mãi …
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch marketing cho thương hiệu họ phụ trách.
Trong các chiến lược phát triển và khai thác nguồn lực, chiến lược đa dạng hóa các cơ hội là:
Phục vụ các khách hàng hiện tại bằng các nguồn lực mới.
Sử dụng nguồn lực mới để tiếp cận đối tượng khách hàng mới.
Tận dụng triệt để các nguồn lực hiện tại trên thị trường hiện tại.
Tìm kiếm thị trường mới để khai thác các kỹ năng hiện tại hiệu quả hơn.
Trong các công cụ dưới đây, công cụ nào hướng tới đông đảo người nhận tin?
check_box A, B & C
PR
Quảng cáo
Xúc tiến bán
Trong các hoạt động xúc tiến hỗn hợp, hoạt động nào tạo dựng được mối quan hệ tốt với KH?
check_box Bán hàng cá nhân
Marketing trực tiếp
PR
Quảng cáo
Trong các nhóm hàng hóa dưới đây, doanh nghiệp nên áp dụng quan điểm bán hàng cho nhóm nào?
Bảo hiểm.
Máy tính và du lịch sinh thái.
Mỹ phẩm.
Từ điển Bách khoa toàn thư.
Trong các phương pháp xác định ngân sách cho quảng cáo, phương án nào dưới đây mô tả đặc điểm của phương pháp dựa vào tỷ lệ doanh số bán hàng:
check_box Đưa một con số phần trăm và áp dụng nó cho doanh số bán hàng trong quá khứ hoặc tương lai
Ngân sách được hình thành như một phần định trước của lợi nhuận hoặc các tiềm lực tài chính khác
Ngân sách được tính dựa trên một lượng tiền cố định được chi cho quảng cáo cho mỗi đơn vị sản phẩm hy vọng bán được
Ngân sách được xác định dựa trên các ngân sách quảng cáo của đối thủ cạnh tranh hoặc các doanh nghiệp khác cùng ngành
Trong các yếu tố được liệt kê dưới đây, yếu tố nào không thuộc môi trường văn hóa?
Các chuẩn mực hành vi
Hệ thống các giá trị và niềm tin
Quan điểm, phong cách sống
Truyền thống; phong tục, tập quán; tín ngưỡng ...
Trong chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm bán nhanh trên thị trường với mức lợi nhuận tăng nhanh được gọi là giai đoạn?
Bão hòa
Suy thoái
Tăng trưởng
Triển khai
Trong danh mục nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn lực không tạo nên lợi thế cạnh tranh và cũng không quan trọng trong việc tạo nên giá trị khách hàng; là nguồn lực không quan trọng trong hôm nay nhưng có thể quan trọng trong tương lai là nguồn lực nào?
Gót chân Asin.
Hố đen.
Người đang ngủ.
Vương miện.
Trong giai đoạn suy thoái của chu kỳ sống sản phẩm, hoạt động truyền thông nào thường được áp dụng mạnh mẽ?
check_box Xúc tiến bán
Bán hàng cá nhân
Marketing trực tiếp
PR
Trong kiểu tổ chức kênh tập đoàn, vai trò quản lý điều hành hoạt động trong kênh:
check_box Thuộc về thành viên sở hữu hệ thống kênh
Được xác định trong các điều khoản thỏa thuận của hợp đồng ký giữa các thành viên kênh
Thuộc về người tiêu dùng
Thuộc về nhà sản xuất
Trong mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter, để đánh giá mức độ hấp dẫn dài hạn của một hoặc 1 đoạn thị trường không có yếu tố nào sau đây?
check_box Các sản phẩm bổ sung.
Cạnh tranh trong nội bộ ngành.
Sức mạnh đàm phán của các nhà cung ứng.
Sức mạnh đàm phán của khách hàng.
Trong mô hình Sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ nếu sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài cao và sự thỏa mãn của khách hàng nội bộ thấp là biểu hiện của tình huống nào?
Bị ép buộc
Ghét bỏ
Hiệp lực
Phấn khích
Trong mô hình Sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ nếu sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài thấp và sự thỏa mãn của khách hàng nội bộ cao là biểu hiện của tình huống nào?
Bị ép buộc
Ghét bỏ
Hiệp lực
Phấn khích
Trong mô hình Sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ nếu sự thỏa mãn của khách hàng bên ngoài thấp và sự thỏa mãn của khách hàng nội bộ thấp là biểu hiện của tình huống nào?
Bị ép buộc
Ghét bỏ
Hiệp lực
Phấn khích
Trong môi trường ngành, sự thay đổi của môi trường sẽ không ảnh hưởng đến những yếu tố/ đối tượng nào?
Ảnh hưởng đến giới hạn mức giá bán
Ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp trong một ngành
Ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
Ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược và giải pháp marketing
Trong thị trường tư liệu sản xuất, công cụ xúc  tiến hỗn hợp nào giúp DN  tiếp  xúc với KH đạt hiệu quả cao nhất?
Bán hàng cá nhân
PR
Quảng cáo
Xúc tiến bán
Từ phân tích SWOT, nhà quản trị có thể phát triển rất nhiều các định hướng chiến lược marketing, nhưng không bao gồm chiến lược nào dưới đây:
Chiến lược chế ngự đe dọa.
Chiến lược khai thác cơ hội.
Chiến lược khai thác điểm yếu.
Chiến lược phát triển điểm mạnh.
Vai trò của marketing khi xây dựng chiến lược cấp công ty và SBU?
Giám sát triển khai chiến lược.
Thiết kế chiến lược.
Triển khai chiến lược.
Trợ giúp lập chiến lược/vai trò tư vấn "số 1".
Việc biến ý niệm về sản phẩm hoặc thông điệp marketing thành một thông điệp truyền thông có hiệu quả được gọi là gì?
check_box Mã hóa
Giải mã
Nhiễu
Truyền tin
Việc các thành viên trong kênh phối hợp với nhau để cùng nhập khẩu một lô hàng là ví dụ của hành vi nào trong kênh?
Cạnh tranh
Hợp tác
Phụ thuộc
Xung đột
Việc phân đoạn để phát hiện các đoạn thị trường mới mà doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm hay dịch vụ mới để chào bán là cách phân đoạn thị trường cho nhóm đối tượng khách hàng nào?
Phân đoạn thị trường cho đối tượng là những khách hàng hiện tại của doanh nghiệp
Phân đoạn thị trường cho một tập hợp khách hàng tiềm năng đã xác định
Phân đoạn thị trường cho nhóm đối tượng khách hàng tổ chức
Phân đoạn thị trường cho tổng thể khách hàng tiềm năng nói chung
Việc sử dụng các phương tiện truyền thông để các tổ chức có thể trực tiếp giao tiếp với khách hàng mục tiêu nhằm tạo ra sự phản hồi được gọi là:
Bán hàng cá nhân
Marketing trực tiếp
PR
Quảng cáo
Với các DN lớn, chức năng quản trị Marketing được thực hiện bởi phòng ban nào?
Phòng Kinh doanh
Phòng Marketing
Phòng Marketing, phòng Kinh doanh, phòng Truyền thông
Phòng Truyền thông
Với quan điểm Marketing dựa vào nguồn lực của doanh nghiệp, “nguồn lực” nào giúp doanh nghiệp duy trì được lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị cho khách hàng?
Nguồn lực gót chân Asin.
Nguồn lực hố đen.
Nguồn lực người đang ngủ.
Nguồn lực vương miện.
Với sản phẩm và dịch vụ thông dụng hay mua khẩn cấp như thuốc, bình gas… nhà quản trị kênh nên sử dụng phương thức:
Phân phối chọn lọc
Phân phối duy nhất
Phân phối rộng rãi
Phân phối trực tiếp
Xác định phương pháp không sử dụng trong kiểm tra và đánh chiến lược marketing trong các phương pháp dưới đây:
Khả năng sinh lời theo sản phẩm
Kiểm toán Marketing
Sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả Marketing
Tổng kết trách nhiệm đạo đức xã hội của DN
Xác định phương pháp không sử dụng trong kiểm tra và đánh khả năng sinh lời trong các phương pháp dưới đây:
check_box Sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả Marketing
Khả năng sinh lời theo lãnh thổ
Khả năng sinh lời theo quy mô đơn hàng
Khả năng sinh lời theo sản phẩm
Xác định phương pháp không được sử dụng trong kiểm tra và đánh giá kế hoạch năm:
Phân tích lượng bán
Phân tích tài chính…
Phân tích thị phần
Sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả Marketing
Xác định trình tự đúng khi thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá điều chỉnh kế hoạch của DN (1) Xác định chỉ tiêu đánh giá; (2) Xác định các nguyên nhân; (3) Đo lường kết quả; (4) Đề xuất giải pháp
check_box 1-3-2-4
1-2-3-4
1-3-4-2
4-2-3-1
Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng tới chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp?
check_box Khả năng sử dụng nguyên vật liệu của doanh nghiệp
Nguồn lực và tiềm năng của đối thủ cạnh tranh
Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
Ý tưởng của đối thủ cạnh tranh
Yếu tố nào dưới đây không phải là căn cứ chủ yếu đối với công ty khi đưa ra các quyết định về giá:
Chi phí sản xuất sản phẩm dự kiến
Giá sản phẩm cạnh tranh
Mức tiêu thụ sản phẩm kỳ trước
Sự mong đợi của khách hàng về giá
Yếu tố nào không sử dụng để đánh giá nguồn lực hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp?
check_box Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
Các kỹ năng về máy móc, kỹ thuật
Khả năng tài chính
Nhà xưởng thiết bị
Yếu tố nào là yếu tố ít được sử dụng để khác biệt hoá cho sản phẩm của doanh nghiệp?
Tạọ sự khác biệt từ bản thân sản phẩm
Tạo sư khác biệt từ dịch vụ
Tạo sự khác biệt từ đội ngũ nhân viên
Tạo sự khác biệt về quy trình sản xuất
Yếu tố nào là yếu tố ít được sử dụng để khác biệt hoá cho sản phẩm của doanh nghiệp?
check_box Tạo sự khác biệt về quy trình sản xuất
Tạọ sự khác biệt từ bản thân sản phẩm
Tạo sư khác biệt từ dịch vụ
Tạo sự khác biệt từ đội ngũ nhân viên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập