A, B, C, D, E là các cá nhân thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Ánh Dương có trụ sở tại quận ĐĐ, TP Hà Nội. Năm 2013 trong khi Hội đồng thành viên họp để bàn việc giải thể và chia tài sản của Công ty X, giữa các thành viên đã phát sinh tranh chấp. A và B quyết định khởi kiện C, D, E ra Toà án. Đơn kiện có thể gửi đến?
Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao.
Toà án nhân dân quận HBT, TP Hà Nội.
Toà án nhân dân TP Hà Nội.
Toà án nhân dân quận ĐĐ, TP Hà Nội.
Bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa cho bên mua theo thỏa thuận?
Cả a,b,c đều đúng
Trong thời hạn
Tại địa điểm thỏa thuận
Phương thức thỏa thuận.
Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa khi :
Trong mọi trường hợp.
Khiếm khuyết đã có trước khi thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua.
Tất cả phương án trên.
Bên mua đã biết về khiếm khuyết đó.
Bên mua có quyền ngừng thanh toán khi?
Có bằng chứng bị lừa dối
Hàng được giao phù hợp với hợp đồng.
Hàng hóa không là đối tượng bị tranh chấp
Tất cả phương án trên.
Bị coi là giao hàng hàng hóa không phù hợp với hợp đồng khi:
Được bảo quản, đóng gói đúng quy cách thông thường.
Cả b và c là 2 phương án đúng
Đúng như hàng mẫu.
Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của hàng cùng chủng loại.
Các bên có thể thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng kinh doanh thương mại là bao nhiêu?
Không quá 15% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.
Không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Các bên có thể thỏa thuận tối đa mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng kinh doanh thương mại là bao nhiêu?
Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.
8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Không quá 15% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Các chủ thể không có quyền tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại?
Thương nhân gián tiếp tổ chức
Thương nhân không gián tiếp tổ chức.
Thương nhân trực tiếp tham gia
Thương nhân kinh doanh dịch vụ
Các chủ thể nào dưới đây có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam, chọn phương án trả lời đúng nhất?
Thương nhân Việt Nam và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Chỉ có thương nhân Việt Nam
Thương nhân nước ngoài
Các Tổ chức Trọng tài thương mại hoạt động như:
Cơ quan tài phán phi nhà nước.
Tổ chức chính trị xã hội.
Cơ quan tài phán thuộc chính phủ.
Cơ quan tài phán thuộc tổ chức của tòa án nhân dân
Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi?
Có thiệt hại vật chất xảy ra.
Có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, có thiệt hại vật chất thực tế xảy ra và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế.
Có thiệt hại vật chất xảy ra và có thỏa thuận trong hợp đồng về việc bồi thường thiệt hại.
Có hành vi vi phạm hợp đồng và có thiệt hại vật chất xảy ra.
Chị A ký hợp đồng mua căn hộ để ở thuộc khu chung cư cao cấp đang được thi công của chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà HN. Chị A đã giao một khoản tiền là 200 triệu đồng cho công ty HN để đảm bảo sẽ được giao căn hộ ngay khi hoàn thành khu chung cư. Biện pháp bảo đảm trên là:
Tín chấp.
Thế chấp.
Đặt cọc.
Cầm cố.
Chuyển rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa từ bên bán sang bên mua trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định?
Khi bên bán nhận đủ tiền hàng.
Khi bên mua nhận đủ các chứng từ sở hữu hàng hóa.
Khi hàng hóa giao cho bên vận chuyển
Khi hàng hóa đã giao cho bên mua
Chuyển rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa từ bên bán sang bên mua trong trường hợp không có địa điểm xác định?
Khi hàng hóa chuyển đến tận nơi cư trú của bên mua
Khi người mua thanh toán đủ tiền
Khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên.
Khi người mua có đủ chứng từ sở hữu hàng hóa
Công ty cổ phần Hoa Việt chuyên kinh doanh về lữ hành quốc tế, khi ký kết hợp đồng với khách du lịch, nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau (về hình thức của hợp đồng) thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
check_box Luật Du lịch 2005.
Bộ luật Dân sự 2015.
Luật Thương mại 2005.
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm. Mức phạt trong trường hợp này là bao nhiêu?
check_box Theo thỏa thuận của các bên nhưng tối đa không quá 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Theo thỏa thuận của các bên.
9% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận áp dụng phạt vi phạm. Mức phạt trong trường hợp này là?
Tối đa 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Tối đa 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Tối đa 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
Theo thỏa thuận của các bên.
Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không đề cập vấn đề bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm xảy ra đã gây thiệt hại cho Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Bên bị vi phạm có quyền:
check_box Có thể đòi phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
Chỉ được đòi bồi thường thiệt hại.
Chỉ được đòi phạt vi phạm.
Không được áp dụng chế tài nào.
Công ty cổ phần than Hòn Gai (Bên A) ký một hợp đồng với Công ty TNHH vận tải đường thủy Mạo Khê (Bên B). Theo hợp đồng, mỗi tháng Bên B vận chuyển 100.000 tấn than giao cho Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại với giá trị hợp đồng là 6.000.000.000 đồng. Hợp đồng này là:
Hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp).
Hợp đồng liên doanh.
Hợp đồng lao động.
Hợp đồng kinh doanh, thương mại.
Công ty cổ phần than Vàng Danh có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (Bên A) ký hợp đồng bán 80.000 tấn than cho Công ty TNHH hoá chất công nghiệp Đồng Xuân có trụ sở chính tại huyện Thi Sách tỉnh Hải Dương (Bên B), trị giá hợp đồng là 4.200.000.000 đồng. Hàng đã được giao hết cho bên mua. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Nay Bên A khởi kiện Bên B, đơn kiện có thể đưa đến:
check_box Toà án nhân dân huyện Thi Sách.
Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương.
Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Toà án nhân dân thành phố Hạ Long.
Công ty cổ phần X chuyên kinh doanh nhập khẩu hàng hóa kýhợp đồng với công ty TNHH Y chuyên kinh doanh siêu thị một hợp đồng mua bánhàng hóa. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không cóthỏa thuận về mức bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình thực hiệnhợp đồng, đã 2 lần công ty X giao hàng không đúng chất lượng, tính ra mức phạt theo thỏa thuận hợp đồng là 50 triệu đồng. Ngoài ra việc giao hàng không đúngchất lượng đã gây thiệt hại cho công ty Y 15 triệu đồng. Công ty Y có thể yêu cầucông ty X thanh toán số tiền là bao nhiêu?
65 triệu đồng.
35 triệu đồng
50 triệu đồng.
15 triệu đồng.
Công ty CP thương mại Đông Thành có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thuê Công ty TNHH xây dựng Sông Đà 2 có trụ sở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xây một tòa nhà để mở chi nhánh tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận nhà, Công ty Đông Thành phát hiện nhà không đảm bảo chất lượng như hợp đồng và qua nhiều lần thương lượng nhưng không giải quyết được tranh chấp nên quyết định khởi kiện. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Đơn khởi kiện có thể gửi đến:
Toà án nhân dân quận Liên Chiểu.
Toà án nhân dân quận thành phố Đà Nẵng.
Toà án nhân dân quận Đống Đa.
Toà án nhân dân quận 2.
Công ty TNHH HV sử dụng giấy tờ sở hữu hai ô tô trị giá 4 tỷ đồng của mình để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 2 tỷ đồng với ngân hàng CT. Biện pháp bảo đảm trên là:
check_box Thế chấp.
Đặt cọc.
Tín chấp.
Cầm cố.
Công ty TNHH An Phú có trụ sở chính tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Phước Vĩnh có trụ sở chính tại thị xã X tỉnh Đồng Nai. Tháng 11-2013, Phước Vĩnh ký hợp đồng mua lại của An Phú ngôi nhà 3 tầng tại Số 7 phố TH quận Đ thành phố Hà Nội làm văn phòng đại diện. Sau khi nhận nhà, Công ty Phước Vĩnh không làm thủ tục sang tên được vì bên bán không thể giao đủ các hồ sơ hợp lệ về sở hữu nhà như thoả thuận trong hợp đồng nên đã đòi huỷ hợp đồng mua bán này. Công ty An Phú không chấp nhận vì cho rằng việc mua bán đã hoàn tất. Công ty Phước Vĩnh quyết định khởi kiện. Trong trường hợp này đơn kiện của Công ty Phước Vĩnh phải gửi đến?
Toà án nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Toà án nhân dân quận Đ, thành phố Hà Nội.
Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.
Toà án nhân dân thị xã X, Tỉnh Đồng Nai.
Công ty TNHH một thành viên Hoa Mơ ký hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất để vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB). Nếu có quy định khác nhau trong các văn bản sau thì luật nào được ưu tiên áp dụng trước?
check_box Luật các tổ chức tín dụng 2010.
Bộ luật dân sự 2015.
Luật doanh nghiệp 2014.
Luật Thương mại 2005.
Công ty TNHH Thái Tuấn gửi vào tài khoản của Ngân hàng Thương mại LV 200 triệu đồng theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Nam Tiến để bảo đảm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã giao kết với công ty Nam Tiến. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được các bên sử dụng là biện pháp nào?
Thế chấp.
Bảo lãnh.
Ký quỹ.
Cầm cố.
Công ty TNHH thiết bị văn phòng BT có trụ sở chính tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần xây dựng dân dụng AB có có trụ sở chính tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Tháng 1-2013, AB ký hợp đồng với BT nhận xây dựng công trình nhà 3 tầng làm trụ sở chi nhánh của BT tại đường Thái Hà quận Đống Đa, Hà Nội và đã hoàn thành giữa tháng 11-2013. Thời hạn bảo hành là 3 năm. Sau khi đưa vào sử dụng 1 tháng, công trình đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. BT yêu cầu AB sửa chữa và bồi thường thiệt hại nhưng không được đáp ứng. BT quyết định khởi kiện. Trong trường hợp này, đơn kiện của BT phải được gửi đến?
TAND Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
TAND thành phố Hà Nội.
TAND Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
TAND Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH xây dựng Thanh Xuân giao 5 xe ô tô của mình để làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ACD. Biện pháp bảo đảm này là:
Đặt cọc.
Tín chấp.
Cầm cố.
Thế chấp.
Công ty TNHH xây dựng Thanh Xuân sử dụng giấy tờ về quyền sở hữu 5 xe ô tô của mình làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ACD. Biện pháp bảo đảm này là:
check_box Thế chấp.
Đặt cọc.
Cầm cố.
Ký quỹ.
Công ty TNHH xây dựng Thiên hương sử dụng giấy tờ về quyền sở hữu 4 xe ô tô của mình làm bảo đảm cho khoản vay 3 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần. Biện pháp bảo đảm này là:
Thế chấp.
Đặt cọc.
Cầm cố.
Ký quỹ.
DỄ Phương thức nào sau đây là phương thức đấu thầu?
Đấu thầu năm túi hồ sơ
Đấu thầu bốn túi hồ sơ
Đấu thầu ba túi hồ sơ
Đấu thầu hai túi hồ sơ
Doanh nghiệp A (có trụ sở tại Hà Nội) ký hợp đồng mua hàng hoá của doanh nghiệp B (cùng có trụ sở tại Hà Nội) để kinh doanh, nếu phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng sẽ do cơ quan nào sau đây giải quyết:
Toà án nhân dân cấp tỉnh.
Toà án nhân dân cấp huyện.
Toà án quân sự khu vực.
Tòa án nhân dân tối cao.
Doanh nghiệp A và Doanh nghiệp B (đều có trụ sở tại thành phố Hải Phòng) ký hợp đồng mua bán hàng hoá để kinh doanh. Theo đó, các bên thoả thuận nếu phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng sẽ do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết. Trong trường hợp này tranh chấp giữa hai bên có thể được giải quyết bởi?
Trung tâm trọng tài Châu Á Thái Bình Dương (PIAC).
Toà án nhân dân cấp tỉnh.
Toà án nhân dân cấp huyện.
Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).
Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là?
Bất kì việc gì miễn là không trái với lương tâm
Những công việc theo khả năng thỏa thuận của các bên
Công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội
Chỉ là những công việc có thể thực hiện được
Đối tượng của hợp đồng gia công là?
Vật phụ đi kèm với vật chính
Vật tiêu hao
Vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc theo luật định
Vật bất kỳ
Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là?
check_box Cả A và C là phương án đúng.
Giấy tờ có giá
Những vật gắn liền với đất
Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai
Hàng hóa, dịch vụ trưng bày phải đáp ứng những điều kiện chung nào sau đây:
Chỉ cần là hàng hóa hợp pháp
Hàng hóa, dịch vụ trưng bày phải là hàng hóa, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.
Chỉ cần đảm bảo có đủ chất lượng
Chỉ cần là dịch vụ được cấp phép
Hành vi nào sau đây là hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại?
Khuyến mại rượu, bia cho người thành niên
Khuyến mại hàng hóa mà Nhà nước khuyến khích lưu thông, cung ứng.
Khuyến mại nhằm tăng cạnh tranh lành mạnh
Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
Hành vi nào sau đây là hành vi KHÔNG bị cấm trong hoạt động khuyến mại?
check_box Hứa tặng, thưởng được thực hiện đúng cam kết.
Khuyến mại hàng hóa chưa được phép lưu thông
Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức
Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Hậu quả pháp lý của hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu là:
Bên có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng.
Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Bên có lỗi gây thiệt hại không phải bồi thường.
Nộp phạt vi phạm hành chính.
Hãy chỉ ra hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp) trong các hợp đồng sau đây?
Chị D ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân X để làm nhân viên kế toán của doanh nghiệp này với mức lương 6 triệu đồng/tháng.
Anh C ký hợp đồng với Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà ở Hà Nội mua một căn hộ diện tích 120m2 để ở.
Doanh nghiệp tư nhân X chuyên kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ ký hợp đồng với công ty Nhật Bản để xuất khẩu 1 lô hàng trị giá 5 tỷ đồng.
Công ty TNHH A ký hợp đồng với Hộ kinh doanh B. Theo đó Hộ kinh doanh B nhận làm đại lý bán hàng cho Công ty A.
Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thể hiện bằng?
Hành vi cụ thể
Lời nói
Văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương
Tất cả các phương án trên.
Hình thức giao kết hợp đồng ủy thác có thể được thực hiện dưới hình thức nào sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất?
Bằng thông điệp dự liệu
Bằng lời nói
Bắt buộc lập bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương
Bằng hành vi cụ thể
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa nhằm mục đích?
Tạo ra nhiều cơ hội việc làm
Phù hợp với thông lệ quốc tế.
Tăng nguồn thu cho Chính phủ
Bảo hiểm các rủi ro do việc biến động giá
Hợp đồng dịch vụ được đơn phương chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?
check_box Khi việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ
Tùy theo quyết định của bên cung ứng dịch vụ
Khi xâm phạm đến lợi ích của bên thứ ba.
Khi bên sử dụng dịch vụ không thanh toán
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có hình thức thế nào?
Bằng lời nói
Bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể
Bằng hành vi cụ thể
Phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lí tương đương.
Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các chủ thể là thương nhân với nhau nhằm mục đích?
Sinh hoạt
Tiêu dùng thiết yếu
Cả 3 phương án trên
Sinh lợi.
Hợp đồng mua bán hàng hóa mà Luật thương mại điều chỉnh có các chủ thể nào thực hiện?
Cả a và b đều đúng
Cá nhân với cá nhân
Thương nhân với thương nhân
Thương nhân với cá nhân, tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại
Khi không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định?
Kho hàng hoặc nơi sản xuất hàng.
Tại nơi có hàng hóa (hàng hóa là vật gắn liền với đất đai)
Địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú của bên bán.
Tất cả các phương án trên.
Người có thẩm quyền tuyên bố một hợp đồng vô hiệu là?
check_box Toà án nhân dân.
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện hợp đồng.
Một trong các bên chủ thể của hợp đồng.
UBND huyện nơi hợp đồng được ký kết.
Người trong trường hợp nào dưới đây có thể làm trọng tài viêntheo quy định của pháp luật hiện hành?
check_box Công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên.
Công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa đủ 5 năm.
Công dân Việt Nam, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cá nhân, đủ 18 tuổi, đang là sinh viên chính quy dài hạn Trường đại học kinh tế quốc dân.
Nguồn của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm?
Tập quán quốc tế và tiền lệ pháp về thương mại.
Luật quốc gia.
Điều ước quốc tê.
Cả 3 phương án trên.
Nguyên tắc đấu giá hàng hóa trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
check_box Nguyên tắc công khai, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia
Nguyên tắc mệnh lệnh
Nguyên tắc phục tùng
Nguyên tắc ưu tiên
Nguyên tắc nào dưới đây KHÔNG phải là nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại?
Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Nhận định nào dưới đây KHÔNG được coi là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài?
check_box Không giữ được Bí mật trong kinh doanh. Lựa chọn được trọng tài viên có trình độ chuyên môn phù hợp.
Thời gian giải quyết tranh chấp nhanh chóng.
Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
Nhận định nào dưới đây KHÔNG được coi là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài?
check_box Thời gian giải quyết tranh chấp kéo dài.
Quyết định trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực ràng buộc đối với các bên tranh chấp.
Lựa chọn được trọng tài viên có trình độ chuyên môn phù hợp để giải quyết tranh chấp.
Giữ được bí mật trong kinh doanh.
Những hình thức nào dưới đây là những hình thức đại lý thương mại, chọn phương án trả lời đúng nhất?
check_box Đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền, tổng đại lý và các hình thức khác
Đại lý độc quyền
Đại lý bao tiêu‎
Tổng đại lý
Ông Nguyễn Văn A là giám đốc công ty TNHH An Khang chuyên kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội. Ngày 10/6/2012 ông A đại diện cho Công ty An Khang ký hợp đồng với Hãng hàng không Việt Nam Airline để vận chuyển hoa tươi hàng tuần bằng máy bay từ Đà lạt ra Hà Nội cho công ty trong 6 tháng cuối năm 2012. Tính chất của quan hệ Hợp đồng này là:
Hợp đồng kinh doanh thương mại.
Hợp đồng liên doanh.
Hợp đồng thương mại quốc tế.
Hợp đồng lao động.
Phương án nào dưới đây là một trong những hình thức của trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?
check_box Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại hội nghị an ninh quốc tế
Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại điểm du lịch tâm linh
Thông qua hoạt động tại các khu chợ truyền thống
Phương thức nào sau đây là một trong những phương thức đấu giá hàng hóa?
check_box Phương thức trả giá lên
Phương thức giá trung gian
Phương thức giá quy đổi
Phương thức giá trần
Phương tiện quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật thương mại KHÔNG bao gồm cái nào sau đây?
Các phương tiện thông tin đại chúng
Các phương tiện truyền tin
Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc vật thể di dộng khác.
Các loại xuất bản phẩm không được phép của cơ quan quản lí nhà nước
Quảng cáo thương mại là hoạt động thế nào, chọn phương án đúng nhất?
Xúc tiến thương mại của thương nhân với Nhà nước
Xúc tiến thương mại với người nước ngoài
Xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình.
Xúc tiến quan hệ ngoại giao với nước ngoài
Quyền khuyến mại của thương nhân là quyền, chọn phương án đúng nhất
check_box Tự tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh thực hiện dịch vụ khuyến mại cho mình
Chỉ được thuê bên thứ ba thực hiện dịch vụ khuyến mại hộ
Tự tổ chức khuyến mại
Thuê thương nhân kinh doanh thực hiện dịch vụ khuyến mại cho mình
Sau thời hạn bao lâu thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic có quyền định đoạt hàng hóa và chứng từ khi khách hàng không trả tiền nợ?
Bốn mươi lăm ngày
Ba mươi lăm ngày
Năm ngày
Mười lăm ngày
Tại Công ty Cổ phần A có phát sinh tranh chấp giữa Công ty với các cổ đông của công ty về việc chia lợi nhuận. Các cổ đông muốn khởi kiện Công ty A thì sẽ khởi kiện đến Tòa án nào?
Tòa Dân sự của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Kinh tế Tòa án nhân nhân tối cao.
TB Địa điểm thanh toán được xác định?
Địa điểm kinh doanh của bên mua.
Nơi cư trú của bên mua.
Tất cả phương án trên.
Theo thỏa thuận
TB Hình thức của hợp đồng dịch vụ được thể hiện qua những cách thức nào, chọn phương án đúng nhất?
Chỉ bằng lời nói
Bằng hành vi cụ thể được pháp luật cho phép
Chỉ bằng văn bản
Bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty với công ty liên quan đến việc giải thể công ty thuộc?
Tòa Dân sự thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính.
Các Tòa án trên tùy thuộc vào sự lựa chọn của nguyên đơn.
Tháng 12/2013, A là một công ty cổ phần xây dựng có ký một hợp đồng với B là một công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo hợp đồng hai bên thoả thuận: A mua của B 500 tấn xi măng với giá 1.100.000 đồng/1 tấn. Hợp đồng giữa A và B là?
Một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Một hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp).
Một hợp đồng kinh doanh, thương mại.
Một hợp đồng lao động.
Theo Bộ luật dân sự năm 2015, trong một hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm nhưng không đề cập bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm đã gây ra thiệt hại. Bên bị vi phạm có quyền đòi bên vi phạm:
check_box Chỉ tiền phạt vi phạm.
Tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường thiệt hại.
Tiền phạt vi phạm và 50% tiền bồi thường thiệt hại.
Chỉ tiền bồi thường thiệt hại.
Theo Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thoả thuận khác, chế tài nào sau đây chỉ được áp dụng đối với một vi phạm cơ bản?
check_box Huỷ bỏ hợp đồng.
Bồi thường thiệt hại.
Phạt vi phạm.
Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
Theo Luật Thương mại năm 2005, nếu các bên không có thoả thuận khác, chế tài nào sau đây KHÔNG được áp dụng đối với một vi phạm không cơ bản?
Phạt vi phạm.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Bồi thường thiệt hại.
Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện?
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động cung ứng dịch vụ.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động phân phối.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua bán hàng hóa.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện?
check_box Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động phân phối;
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động cung ứng dịch vụ;
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua bán hàng hóa;
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh?
Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động đại diện, đại lý.
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nào dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh?
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thuê, cho thuê, thuê mua.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động đại diện, đại lý.
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Tranh chấp phát sinh trong hoạt động ký gửi.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án thì các đương sự?
check_box Không được quyền kháng cáo.
Được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày.
Được kháng cáo trong thời hạn 30 ngày.
Được kháng cáo trong thời hạn 20 ngày.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Trung tâm trọng tài phải gửi bản sao đơn kiện cho bị đơn trong thời hạn nào?
5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện của nguyên đơn.
Thỏa thuận trọng tài thương mại?
Chỉ có thể xác lập bằng văn bản và phải lập trước khi xảy ra tranh chấp.
Chỉ có thể xác lập bằng văn bản và có thể lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp
Có thể xác lập bằng văn bản, lời nói, hoặc hành vi.
Có thể xác lập bằng văn bản hoặc lời nói.
Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam là bao lâu kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập?
45 ngày
30 ngày
60 ngày
15 ngày
Thời hạn giao hàng được xác định?
Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Theo lựa chọn của bên mua.
Tất cả các phương án trên.
Theo lựa chọn của bên bán.
Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là bao lâu?
Ba năm
Sáu tháng
Một năm
Hai năm
Thương nhân thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật thương mại là thương nhân nào trong các trường hợp sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất?
check_box Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trực tiếp khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối; Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hành hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận giữa họ.
Thương nhân gián tiếp thực hiện khuyến mại
Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại
Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trực tiếp khuyến mại
Tiêu chuẩn nào dưới đây không phù hợp với tiêu chuẩn của một giám định viên trong giám định thương mại?
check_box Có ít nhất một năm công tác lĩnh vực giám định hàng hóa, dịch vụ
Được giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định công nhận giám định viên.
Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu lĩnh vực giám định
Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định
Tố tụng trọng tài, trong trường hợp giải quyết tại Trung tâm trọng tài bắt đầu từ thời điểm nào?
check_box Khi Trung tâm trọng tài thụ lý đơn kiện của nguyên đơn.
Khi Trung tâm trọng tài nhận được bản tự bảo vệ của bị đơn.
Khi Trung tâm trọng tài gửi cho bị đơn bản sao đơn kiện của nguyên đơn.
Khi nguyên đơn gửi đơn kiện đến Trung tâm trọng tài.
Tòa án có thẩm quyền xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là trong trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn một tòa án cụ thể là:
Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài.
Tòa án Kinh tế cấp tỉnh nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Trung tâm trọng tài có trụ sở chính.
Tranh chấp nào sau đây KHÔNG phải là tranh chấp kinh doanh thương mại?
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
Tranh chấp phát sinh giữa hai doanh nghiệp với nhau về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm.
Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty.
Trong các hợp đồng sau, hợp đồng nào là hợp đồng kinh doanh thương mại?
Công ty TNHH A ký hợp đồng tuyển anh C vào làm việc 2 năm với mức lương 7 triệu đồng/ 1 tháng.
Anh C ký hợp đồng miệng bán cho Chị D 1 chiếc xe máy với giá 10 triệu đồng.
Anh K ký hợp đồng mua của công ty kinh doanh phát triển nhà HN một căn hộ để ở.
Công ty TNHH A ký hợp đồng với Hộ kinh doanh B. Theo đó Hộ kinh doanh nhận làm đại lý bán hàng cho công ty A.
Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng đối với hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp? Số tiền mà bên bị vi phạm hợp đồng tối đa có thể nhận được trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm mà không có thỏa thuận về bồi thường là:
Tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường 50% thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.
Số tiền bồi thường thiệt hại nếu bên vi phạm gây ra thiệt hại.
Số tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra
Số tiền phạt vi phạm theo hợp đồng các bên thỏa thuận.
Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng đối với hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp? Số tiền mà bên bị vi phạm hợp đồng tối đa có thể nhận được trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm nhưng không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại là:
Số tiền phạt theo hợp đồng các bên thỏa thuận.
Số tiền phạt do các bên thỏa thuận nhưng không quá 10% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Cả tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.
Số tiền phạt do các bên thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.
Trong các phương án sau đây, phương án nào không phải là một nguồn văn bản điều chỉnh hoạt động dịch vụ thương mại?
check_box Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam chưa cam kết tham gia với tư cách thành viên.
Văn bản của Bộ, ngành quản lí nhà nước chuyên ngành
Luật thương mại và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác
Bộ luật dân sự
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên bán phải có nghĩa vụ cơ bản là?
Nhận tiền
Giao hàng
Chuyển quyền sở hữu
Cả 3 phương án trên
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên mua không có nghĩa vụ nào sau đây:
check_box Bảo hành
Thanh toán
Nhận hàng
Cả a và b
Trong một hợp đồng dịch vụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ KHÔNG có nghĩa vụ nào dưới đây?
check_box Tuân thủ mọi yêu cầu của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.
Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc.
Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật Thương mại năm 2005.
Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán có nghĩa vụ giao hàng tại kho Số 1 của bên bán nhưng đoàn xe chở hàng đã đến kho Số 2 (cách nơi giao hàng theo hợp đồng 15 km). Bên mua đã làm thủ tục nhận hàng và yêu cầu bên bán chở hàng sang kho Số 1. Trên đường đi, một số xe gặp tai nạn, nhiều hàng hóa bị hư hỏng, mất mát. Trong hợp đồng, hai bên không có thỏa thuận gì về tình huống này. Những rủi ro này thuộc về?
check_box Bên mua.
Bên bán.
Chia đều cho hai bên.
Pháp luật không quy định.
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán có nghĩa vụ giao hàng tại kho số 1 của bên mua. Do nhầm lẫn nhân viên của bên bán đã giao hàng đến kho hàng số 2 (cách kho số 1: 20 km). Bên mua đã làm thủ tục nhập hàng tại địa điểm kho số 2 và yêu cầu bên bán vận chuyển hàng từ kho số 2 về kho số 1. Trên đường từ kho số 2 về kho số 1 xe bị tai nạn, hỏng một nửa số hàng. Trường hợp này rủi ro về hư hỏng hàng hóa thuộc về bên bán hay bên mua?
Pháp luật không quy định
Rủi ro được chia đều cho 2 bên nếu các bên không có thỏa thuận.
Bên mua nếu các bên không có thỏa thuận khác.
Bên bán nếu các bên không có thỏa thuận khác.
Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, hai công ty không cóthỏa thuận cụ thể về địa điểm thanh toán. Trong trường hợp này, bên mua phảithanh toán cho bên bán tại địa điểm nào sau đây?
Trụ sở chính của bên bán.
Nơi ký kết hợp đồng.
Chi nhánh gần nhất của bên mua.
Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.
Trong một vụ tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên thỏa thuận chọn hình thức trọng tài vụ việc. Đã quá thời hạn quy định nhưng 2 trọng tài viên do 2 bên chọn không bầu được trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài nên các bên đã yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Tòa án phải thực hiện việc này trong thời hạn nào sau đây?
check_box 7 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
12 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên
5 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của các bên.
Trong số những chế tài dưới đây chế tài nào có thể áp dụng đối với cả vi phạm không cơ bản và vi phạm cơ bản trong hợp đồng thương mại (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)?
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Hủy bỏ hợp đồng.
Bồi thường thiệt hại.
Trong số những chế tài dưới đây, chế tài nào có thể áp dụng đối với cả vi phạm không cơ bản và vi phạm cơ bản trong hợp đồng thương mại (trừ khi các bên có thỏa thuận khác)?
check_box Phạt vi phạm.
Hủy bỏ hợp đồng.
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trong trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn đại diện chấm dứt khi nào, chọn phương án trả lời đúng nhất?
check_box Khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc chấm dứt hợp đồng.
Khi bên đại diện không báo trước cho bên giao đại diện
Khi bên đại diện muốn chấm dứt theo đề nghị của bên thứ ba có liên quan
Khi bên giao đại diện không thông báo cho bên đại diện
Trong trường hợp vụ tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài cóhiệu lực, nếu một bên khởi kiện tại Tòa án thì?
Tòa án phải từ chối thụ lý.
Tòa án thụ lý vụ án..
Tòa án thụ lý vụ án sau khi được sự đồng ý của tòa án nhân dân tối cao.
Tòa án ra quyết định hủy thỏa thuận trọng tài và thụ lý vụ vụ án.
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và bên vi phạm đã thực hiện, bên bị vi phạm có thể áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác nào?
check_box Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.
Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Không được áp dụng các chế tài khác.
Bên bị vi phạm có quyền phạt vi phạm.
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời hạn hợp lý nhưng không được sớm hơn khoảng thời gian là bao lâu kể từ ngày hai bên thông báo bằng văn bản cho nhau?
check_box Không sớm hơn 60 ngày
Không sớm hơn 90 ngày.
Không sớm hơn 20 ngày
Không sớm hơn 40 ngày
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý theo hình thức nào sau đây?
check_box Hình thức hoa hồng
Hình thức hoa lan
Hình thức hoa nhài
Hình thức hoa đào
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Phạt vi phạm.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
check_box Buộc bồi thường thiệt hại.
Huỷ bỏ hợp đồng.
Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là?
check_box 2 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
2 năm kể từ khi phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền và lợi ích.
3 năm kể từ khi phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền và lợi ích.
3 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
Trường hợp có sự khác nhau trong quy định về cùng một vấn đề thì văn bản nào dưới đây được ưu tiên áp dụng?
check_box Luật các tổ chức tín dụng 2010.
Bộ luật dân sự 2015.
Luật đầu tư 2014.
Luật doanh nghiệp 2014.
Trường hợp nào sau đây bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác?
Bên ủy quyền phản đối việc ủy quyền
Việc ủy quyền vì lợi ích của người ủy quyền có thể thực hiện được
Có sự đồng ‎ý của bên ủy quyền
Không có sự kiện bất khả kháng
Trường hợp nào sau đây KHÔNG thuộc trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm?
Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.
Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.
Do lỗi của người thứ 3 dẫn đến vi phạm của bên vi phạm.
Trường hợp nào trong các phương án dưới đây là trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hóa đúng với hàng hóa đang kinh doanh
Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước
Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hóa trung thực, không nhằm lừa dối khách hàng
Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu không trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam
Về mặt nguyên tắc, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua?
Khi bên mua yêu cầu.
Sau khi bên mua thanh toán.
Thời điểm hàng hóa được chuyển giao
Thời điểm hợp đồng được giao kết

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập