Căn cứ để định tội danh của tội phạm là những Luật nào sau đây:
Bộ luật hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự
Cả a, b, c đều đúng
Luật xử lý vi phạm hành chính
Cấu thành tội phạm cơ bản của tội giết người quy định tại Điều 123 BLHS không có dấu hiệu nào sau đây:
Cả đáp án a, b, c
Chủ thể thường
Động cơ của tội phạm
Lỗi cố ý
Có mấy loại tội phạm trong một điều luật phần các tội phạm của Bộ luật hình sự 2015:
Bốn loại tội phạm
Cả a, b, c đều đúng
Hai hoặc ba loại tội phạm
Một loại tội phạm
Có mấy loại tội phạm trong một điều luật phần các tội phạm của Bộ luật hình sự 2015:
Ba loại tội phạm
Bốn loại tội phạm
Cả a, b, c đều đúng
Một hoặc hai loại tội phạm
Có mấy loại tội phạm trong một điều luật phần các tội phạm của Bộ luật hình sự 2015:
Ba loại tội phạm
Cả a, b, c đều đúng
Hai loại tội phạm
Một loại tội phạm
Dấu hiệu nào sau đây bắt buộc phải có trong trường hợp giết người chưa đạt?
Cả phương án A và C
Hậu quả chết người
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Dấu hiệu nào sau đây không có trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội giết người quy định tại Điều 123 BLHS:
Cả đáp án a, b, c
Chủ thể thường
Lỗi cố ý
Mục đích của tội phạm
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội chiếm giữ trái phép tài sản:
check_box Cả 3 phương án trên
Hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật.
Lỗi cố ý trực tiếp
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 10 triệu đồng trở lên hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 176 BLHS
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội cưỡng đoạt tài sản:
Cả a, b, c đúng
Hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác
Lỗi cố ý trực tiếp
Mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội cướp giật tài sản:
Hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhanh chóng, công khai
Không có đáp án nào đúng
Lỗi cố ý gián tiếp
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội cướp tài sản:
check_box Cả a, b, c đúng
Hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được
Lỗi cố ý trực tiếp
Mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội giết người:
Cả a, b, c đúng
Hành vi dùng vũ lực trái phép
Hậu quả chết người
Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Cả 3 phương án trên
Hành vi vay, mượn hoặc thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó, hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
Lỗi cố ý trực tiếp
Tài sản chiếm đoạt được trị giá từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 175 BLHS
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
check_box Cả 3 phương án trên
Hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối
Lỗi cố ý trực tiếp
Tài sản chiếm đoạt được trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 174 BLHS
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép tài sản:
Cả 3 phương án trên
Động cơ vụ lợi
Hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc mãn các điều kiện khác theo quy định khoản 1 Điều 177 BLHS
Lỗi cố ý trực tiếp
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép tài sản:
Hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc mãn các điều kiện khác theo quy định khoản 1 Điều 177 BLHS
Không có đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Phương án a và b
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản:
Cả 3 phương án trên
Hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản đang do người khác quản lý một cách lén lút
Lỗi cố ý trực tiếp
Tài sản chiếm đoạt được trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 173 BLHS
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội Vô ý làm chết người:
Cả a, b, c đúng
Hành vi vi phạm các quy tắc bảo đảm an toàn
Hậu quả chết người
Lỗi vô ý
Để định tội danh của tội phạm phải dựa vào những căn cứ nào sau đây:
Cả a, b, c đều đúng
Khách thể của tội phạm
Mặt chủ quan của tội phạm
Mặt khách quan của tội phạm
Để định tội danh của tội phạm phải dựa vào những căn cứ nào sau đây:
Cả a, b, c đều đúng
Chủ thể của tội phạm
khách thể của tội phạm
Mặt khách quan của tội phạm
Đối với điều luật phần các tội phạm của BLHS mà có nhiều khung hình phạt thì khung hình phạt tăng nặng được quy định tại đâu trong các phương án sau đây:
Khoản 1
Khoản 1 hoặc khoản 2, tùy vào Điều luật
Khoản 2
Tất cả các khoản
Đối với điều luật phần các tội phạm của BLHS mà có nhiều khung hình phạt thì các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt được quy định tại đâu trong các phương án sau đây:
Khoản 1
Khoản 1 hoặc khoản 2, tùy vào Điều luật
Khoản 2
Tất cả các khoản
Đối với điều luật phần các tội phạm của BLHS mà có nhiều khung hình phạt thì cấu thành tội phạm cơ bản được quy định tại đâu trong các phương án sau đây:
Khoản 1
Khoản 1 hoặc khoản 2, tùy vào Điều luật
Khoản 2
Tất cả các khoản
Đối với điều luật phần các tội phạm của BLHS mà có nhiều khung hình phạt thì khung hình phạt cơ bản được quy định tại đâu trong các phương án sau đây:
Khoản 1
Khoản 1 hoặc khoản 2, tùy vào Điều luật
Khoản 2
Tất cả các khoản
Giết người chưa đạt không có dấu hiệu nào dưới đây?
Gây thương tích cho người khác
Hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác.
Hậu quả chết người
Lỗi cố ý trực tiếp
Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới những đối tượng nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội buôn lậu:
Cả a, b, c đúng
Ma túy
Quần áo được phép mua bán
Thuốc chữa ung thư giả
Hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật những đối tượng nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội gây ô nhiễm môi trường:
check_box Cả a, b, c đều đúng
Chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm
Chất thải rắn nguy hại khác
Nước thải, khí thải
Hành vi đưa trái phép qua biên giới những đối tượng nào sau đây không là dấu hiệu pháp lý của tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
3.000 kilogam chất thải nguy hại có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
500 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật
70.000 kilôgam chất thải khác.
Cả a, b, c đúng
Hành vi đưa trái phép qua biên giới những đối tượng nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
1.500 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật
3.000 kilogam chất thải nguy hại có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
70.000 kilôgam chất thải khác.
Cả a, b, c đúng
Hành vi đưa trái phép qua biên giới những đối tượng nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
check_box Cả a, b, c đúng
1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật
2.000 kilogam chất thải nguy hại có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác
Hành vi nào dưới đây bị coi là hành vi của tội cố ý gây thương tích?
A gây thương tích cho B với tỷ lệ thương tích là 31% một cách vô ý
C có điều kiện nhưng cố tình không cứu giúp D đang bị đuối nước khiến D bị chết
K gây thương tích cho V với tỷ lệ thương tích là 65% một cách cố ý
X là lái xe khách phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn cho Y với tỷ lệ thương tích là 70%
Hành vi nào sau đây chưa cấu thành tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản:
check_box Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn gây thiệt hại nguồn lợi thuỷ sản 100 triệu đồng
Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm
Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản gây thiệt hại nguồn lợi thuỷ sản 500 triệu đồng
Hành vi nào sau đây không phải là hành vi khách quan của Tội gây ô nhiễm môi trường:
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn nguy hại khác
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường nước thải, khí thải
Thu gom các chất thải theo quy định của pháp luật
Khẳng định nào sau đây là đúng
Hành vi đối xử tàn ác là dấu hiệu chỉ có trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội bức tử, không có trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội hành hạ người khác.
Lỗi của người phạm tội đối với cái chết của nạn nhân quy định tại khoản 5 Điều 134 BLHS là lỗi vô ý
Tội phạm quy định tại khoản 3 Điều 134 BLHS là tội nghiêm trọng
Tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên là ranh giới để phân biệt tội cố ý gây thương tích với hành vi cố ý gây thương tích nhưng không phải là tội phạm
Khẳng định nào sau đây là đúng?
Chủ thể của tội giết người là chủ thể thường
không có đáp án nào
Mục đích của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội giết người
Tội giết người không thể được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp
Khẳng định nào sau đây là đúng?
Chủ thể của tội giết người là chủ thể đặc biệt
Hậu quả chết người xảy ra thì tội giết người được coi là hoàn thành
Mục đích của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội giết người
Tội giết người không thể được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp
Khẳng định nào sau đây là sai?
Chủ thể của tội giết người là chủ thể thường
Hậu quả chết người xảy ra thì tội giết người được coi là hoàn thành
Mục đích của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội giết người
Tội giết người có thể được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp
Khẳng định nào sau đây là sai?
Chủ thể của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là cả nam và nữ đã đủ 18 tuổi trở lên.
Đối tượng tác động của tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Hành vi đối xử tàn ác là dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm cơ bản của tội bức tử và tội hành hạ người khác.
Tội phạm quy định tại khoản 3 Điều 134 BLHS là tội nghiêm trọng
Khẳng định nào sau đây là sai?
Chủ thể của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là cả nam và nữ đã đủ 18 tuổi trở lên.
Lỗi của người phạm tội đối với cái chết của nạn nhân quy định tại khoản 5 Điều 134 BLHS là lỗi vô ý
Tội giết người có thể được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp
Tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên là ranh giới để phân biệt tội cố ý gây thương tích với hành vi cố ý gây thương tích nhưng không phải là tội phạm
Người phạm tội bị áp dụng điểm h Khoản 2 Điều 188 “Phạm tội 02 lần trở lên” khi có những dấu hiệu nào sau đây:
check_box Lần 1 phạm tội buôn lậu theo khoản 1 Điều 188, chưa bị xử lý, hai năm sau lại phạm tội buôn lậu với trị giá hàng hóa 200 triệu đồng (lần 2) bi xử lý
Cả a, b, c đúng
Lần 1 phạm tội buôn lậu đã bị xét xử theo khoản 1 Điều 188, chưa được xóa án tích lại phạm tội buôn lậu với trị giá hàng hóa 200 triệu đồng (lần 2)
Trị giá hàng hóa buôn lậu lần 1chưa bị xử lý là 80 triệu đồng và lần 2 là 200 triệu đông thì bị phát hiện
Nhận định nào sau đây không đúng về tội giết người:
Cả đáp án a, b, c
Hành vi cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật
Hành vi giết người được thực hiện bởi chủ thể thường (người có năng lực trách nhiệm hình sự)
Hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác một cách trái pháp luật
Những dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu pháp lý của Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
chủ thể thực hiện là Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Houlo Việt Nam
đưa 1.500 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật vào lãnh thổ Việt Nam
lỗi cố ý
Lỗi vô ý
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội buôn bán hàng giả (Điều 192):
check_box Cả a, b, c đúng
Buôn bán bánh trung thu giả
Buôn bán phân bón giả
Buôn bán thuốc ung thư giả
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội buôn bán hàng cấm:
Buôn bán 100 kg pháo nổ
Buôn bán 100 kg thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm
Buôn bán 100chai rượu ngoại giả
Cả a, b, c đúng
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội buôn bán hàng cấm:
check_box Cả a, b, c đúng
Buôn bán 1 kg ma túy tổng hợp
Buôn bán 100 kg thuốc chữa ung thư giả
Buôn bán 100chai rượu ngoại giả
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội chiếm giữ trái phép tài sản:
check_box Lỗi cố ý gián tiếp
Hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật.
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201)
Cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên so với quy định của BLDS
Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho vay lãi nặng mà còn vi phạm
Dùng vũ lực để lấy tiền gốc và lãi
Thu lợi bất chính do cho vay lãi từ 30.000.000 đồng trở lên
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội cưỡng đoạt tài sản:
Hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội cướp giật tài sản:
check_box Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhanh chóng, công khai
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội cướp tài sản:
check_box Lỗi cố ý gián tiếp
Hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được
Lỗi cố ý trực tiếp
Mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội giả mạo trong công tác (Điều 359):
check_box Người phạm tội không có chức vụ quyền hạn
Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn
Làm, cấp giấy tờ giả
Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội giết người:
Hành vi dùng vũ lực trái phép
Hậu quả chết người
Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp
Lỗi vô ý
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:
Hành vi cố ý làm tài sản mất giá trị sử dụng hoặc khó có khả năng khôi phục hoặc làm giảm đi đáng kể giá trị sử dụng của tài sản
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:
check_box Mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác
Hành vi cố ý làm tài sản mất giá trị sử dụng hoặc khó có khả năng khôi phục hoặc làm giảm đi đáng kể giá trị sử dụng của tài sản
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355):
Cả a, b, c đúng
Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Hành vi vượt quá quyền hạn của mình
Người phạm tội không có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355):
Cả a, b, c đúng
Chiếm đoạt tài sản của người khác, trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Hành vi đúng với quyền hạn của mình
Người phạm tội không có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355):
check_box Làm mất tài sản của người khác, trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Cả a, b, c đúng
Hành vi vượt quá quyền hạn của mình
Người phạm tội không có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:
check_box Lỗi cố ý gián tiếp
Hành vi vay, mượn hoặc thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó, hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357)
Cả a, b, c đúng
Gây ra thiệt hại về tài sản cho người khác
Hành vi trái với công vụ
Người phạm tội không phải đang thi hành công vụ
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357)
Cả a, b, c đúng
Chưa gây ra thiệt hại
Hành vi trái với công vụ
Người phạm tội đang thi hành công vụ
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357)
check_box Hành vi đúng với công vụ
Cả a, b, c đúng
Gây thiệt hại về tài sản của người khác
Người phạm tội đang thi hành công vụ
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358):
Gây ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn
Không nhận lợi ích vật chất hay lợi ích phi vật chất
Người phạm tội có chức vụ quyền hạn
Thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm việc không được làm
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358):
Gây ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn
Người phạm tội không có chức vụ quyền hạn
Nhận lợi ích vật chất
Thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm việc không được làm
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
Hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội nhận hối lộ (Điều 354):
Cả a, b, c đúng
Đã nhận hoặc sẽ nhận tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Làm hoặc không làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ
Người phạm tội không có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội nhận hối lộ (Điều 354):
check_box Không nhận lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất
Cả a, b, c đúng
Làm hoặc không làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ
Người phạm tội có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép tài sản:
Hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc mãn các điều kiện khác theo quy định khoản 1 Điều 177 BLHS
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội sử dụng trái phép tài sản:
check_box Lỗi cố ý gián tiếp
Hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc mãn các điều kiện khác theo quy định khoản 1 Điều 177 BLHS
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội tham ô tài sản ( Điều 353):
Cả a, b, c đúng
Chiếm đoạt tài sản do người khác có trách nhiệm quản lý
Người phạm tội có chức vụ, quyền hạn
Trị giá tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội thiếu trách nhiệm gây hậu qủ nghiêm trọng (Điều 360):
check_box Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao
Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên
Làm chết người
Người phạm tội có chức vụ quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội thiếu trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng (Điều 360):
Cả a, b, c đúng
Chưa gây ra hậu quả
Người phạm tội có chức vụ quyền hạn
Thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:
check_box Lỗi cố ý
Hành vi vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Không đáp án nào đúng
Lỗi vô ý
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản:
check_box Lỗi cố ý gián tiếp
Hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản đang do người khác quản lý một cách lén lút
Không đáp án nào đúng
Lỗi cố ý trực tiếp
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới:
Chủ hàng là công dân Việt Nam (30 tuổi)
Hàng hóa trị giá 200 triệu đồng được vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam
Không làm thủ tục kê khai với Hải quan
Người được thuê vận chuyển là công dân Trung Quốc (25 tuổi)
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội vô ý làm lộ bí mật công tác (Điều 362):
check_box Người phạm tộị gửi tài liệu mật cho người không được phép biết bí mật công tác
Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng
Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức
Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Tội vô ý làm lộ bí mật công tác (Điều 362):
check_box Người phạm tộị gọi điện cho người không được phép biết bí mật công tác
Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng
Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức
Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu pháp lý của Vô ý làm chết người:
Hành vi vi phạm các quy tắc bảo đảm an toàn
Hậu quả chết người
Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp
Lỗi vô ý
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là là dấu hiệu pháp lý của Tội đưa hối lộ (Điều 364):
Cả a, b, c đúng
Hành vi tặng tài sản có giá trị cao nhân sinh nhật
Không yêu người có chức vụ, quyền hạn làm hay không làm việc gì
Người nhận là người có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội buôn bán hàng cấm:
check_box Nhập lậu 2000 bao thuốc lá ngoại
Cả a, b, c đúng
Sản xuất 100 kg pháo nổ
Sản xuất 100 kg thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội buôn bán hàng giả (Điều 192):
check_box Buôn bán giầy thể thao giả
Buôn bán phân bón giả
Buôn bán thuốc ung thư giả
Cả a, b, c đúng
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201)
check_box Cả a, b, c đúng
Cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên so với quy định của BLDS
Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hànhvi cho vay lãi nặng mà còn vi phạm
Thu lợi bất chính do cho vay lãi từ 30.000.000 đồng trở lên
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
cả a, b, d đúng
chủ thể thực hiện là Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Houlo Việt Nam
đưa 1.500 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật vào lãnh thổ Việt Nam
Lỗi cố ý
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội đưa hối lộ (Điều 364):
check_box Cả a, b, c đúng
Người phạm tộị tặng tài sản cho người có chức vụ, quyền hạn
Vì lợi ích của người đưa hối lộ
Yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn làm một việc
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội giả mạo trong công tác (Điều 359):
check_box Cả a, b, c đúng
Làm, cấp giấy tờ giả
Người phạm tội có chức vụ quyền hạn
Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355):
check_box Cả a, b, c đúng
Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Hành vi vượt quá quyền hạn của mình
Người phạm tội có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. (Điều 366):
check_box Cả a, b, c đúng
Đã nhận tiền của người khác
Thúc đẩy người có chức vụ quyền hạn làm việc theo yêu cầu của người đưa tiền
Vợ của người có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội môi giới hối lộ (Điều 365):
Cả a, b, c đúng
Chuyển yêu cầu cho người nhận hối lộ
Hành vi tổ chức cho người đưa và người nhận hối lộ gặp nhau
Thay người đưa hối lộ đưa tiền cho người nhận hối lộ
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội nhận hối lộ (Điều 354):
check_box Cả a, b, c đúng
Đã bị kết án về một tham nhũng chưa được xóa án tích
Đã nhận tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng
Người phạm tội có chức vụ, quyền hạn
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất hàng giả (Điều 192):
check_box Sản xuất thuốc lá Thăng Long giả
Sản xuất phân bón giả
Sản xuất thịt bò giả
Sản xuất thuốc ung thư giả
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất hàng cấm:
Cả a, b, c đúng
Mua bán 2000 bao thuốc lá ngoại
Sản xuất 100 kg pháo nổ
Sản xuất 1kg ma túy tổng hợp)
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất hàng cấm:
check_box Sản xuất 100 kg pháo nổ
Cả a, b, c đúng
Sản xuất 100 kg thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm
Sản xuất 2000 bao thuốc lá ngoại
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội tàng trữ hàng cấm:
Cả a, b, c đúng
Tàng trữ ma túy
Tàng trữ pháo nổ
Tàng trữ vũ khí
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội tham ô tài sản ( Điều 353):
check_box Cả a, b, c đúng
Chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý
Người phạm tội có chức vụ, quyền hạn
Trị giá tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:
check_box Hành vi vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Chủ thể thường
Lỗi cố ý
Mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội trốn thuế (Điều 200):
Cả a, b, c đúng
Ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán
Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp làm giảm số thuế phải nộp
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội trốn thuế (Điều 200):
Cả a, b, c đúng
Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến nộp thuế
Không nộp hồ sơ đăng ký thuế để trốn thuế
Không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội vận chuyển hàng cấm:
Cả a, b, c đúng
Vận chuyển ma túy
Vận chuyển pháo nổ
Vận chuyển vũ khí
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới:
Cả a, b, c đúng
Hàng hóa trị giá 200 triệu đồng được vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam
Không làm thủ tục kê khai với Hải quan
Người được thuê vận chuyển là công dân Trung Quốc (25 tuổi)
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221):
Cả a, b, c đúng
Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán
Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật
Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221):
check_box Cả a, b, c đúng
Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán
Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật
Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)
Cả a, b, c đúng
Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
Gian lận trong đấu thầu
Thông thầu
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)
Cả a, b, c đúng
Cản trở hoạt động đấu thầu
Chuyển nhượng thầu trái phép
Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu pháp lý của Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225)
check_box Cả a, b, c đúng
Phân phối trái phép đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình
Sao chép trái phép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình
Thu lợi bất chính do xâm phạm quyền tác giả, quyền liên từ 50.000.000 đồng trở lên
Những hành vi nào sau đây không là hành vi khách quan của Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
Cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người
Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người trong trường hợp đặc biệt mà pháp luật cho phép.
Đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người
Không đáp án nào đúng
Những hành vi nào sau đây không là hành vi khách quan của Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại:
Không đáp án nào đúng
Nhập khẩu hợp pháp loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại
Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại
Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại,
Những hành vi nào sau đây là hành vi khách quan của Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản:
cả a, b, c đúng
Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn;
Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản;
Những hành vi nào sau đây là hành vi khách quan của Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
cả a, b, c đúng
Cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người
Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người
Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người
Những hành vi nào sau đây là hành vi khách quan của Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại:
cả a, b, c đúng
Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại
Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại
Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại,
Những hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội môi giới hối lộ (Điều 365):
check_box Tù chung thân
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Tù 15 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201):
check_box Cả a, b, c đúng
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Phạt tiền 1 tỷ đồng
Tù 3 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221):
check_box Cả a, b, c đúng
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Tù 20 năm
Tù 6 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản:
Đáp án a và c
Phạt tiền và cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cưỡng đoạt tài sản:
Không có đáp án nào đúng
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cướp giật tài sản:
Đáp án b và c
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cướp tài sản:
check_box Tù có thời hạn, tù chung thân
Phạt tiền
Tù có thời hạn
Tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội giết người:
Cải tạo không giam giữ
Phạt tiền
Tù có thời hạn
Tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:
Đáp án a và c
Phạt tiền và cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:
Đáp án b và c
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
Cả a, b, c đúng
Phạt tiền 200 triệu đồng
Phạt tiền 50 triệu đồng
Phạt tù 3 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
check_box Đáp án b và c
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội sản xuất hàng giả (Điều 192):
check_box Cả a, b, c đúng
Phạt tiền 1 tỷ đông
Tù 15 năm
Tù 6 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội sử dụng trái phép tài sản:
check_box Đáp án a và c
Phạt tiền và cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội tàng trữ hàng cấm:
cả a, b, c đúng
Phạt tiền 800 triệu đông
Tù 10 năm
Tù 4 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội tham ô tài sản ( Điều 353):
Cả a, b, c đúng
Tù 1 năm
Tù chung thân
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:
Đáp án a và c
Phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội trộm cắp tài sản:
check_box Tù có thời hạn
Đáp án b và c
Tù chung thân
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội trốn thuế (Điều 200):
Cả a, b, c đúng
Phạt tiền 500 triệu đồng
Tù 6 tháng
Tù 7 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới:
check_box Cả a, b, c đúng
Cải tạo không giam giữ
Phạt tiền
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)
Cả a, b, c đúng
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Tù 20 năm
Tù 6 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội vô ý làm chết người:
Cải tạo không giam giữ
Cải tạo không giam giữ, Tù có thời hạn
Tù có thời hạn
Tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225)
Cả a, b, c đúng
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Phạt tiền 300 triệu đồng
Tù 5 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với người phạm Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 366):
Cả a, b, c đúng
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Tù 10 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
Đình chỉ hoạt động đến 4 năm
Đình chỉ hoạt động đến 5 năm
Phạt tiền 500 triệu đồng
Phạt tiền 7 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân phạm tội gây ô nhiêm môi trường:
cả a, b, c đúng
Đình chỉ hoạt động có thời hạn
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 20 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản:
Đình chỉ hoạt động đến 3 năm
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 10 tỷ đồng
Phạt tiền 7 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
Đình chỉ hoạt động đến 4 năm
Không đáp án nào đúng
Phạt tiền 500 triệu đồng
Phạt tiền 7 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại:
Đình chỉ hoạt động đến 4 năm
Phạt tiền 1 tỷ đồng
Phạt tiền 500 triệu đồng
Phạt tiền 7 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội buôn bán hàng cấm:
check_box Phạt tiền
Cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội sản xuất hàng cấm:
check_box Phạt tiền
Cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội sản xuất hàng giả (Điều 192):
check_box Cả a, b, c đúng
Đình chỉ hoạt động 03 năm
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 9 tỷ đông
Những loại hình phạt chính nào sau đây có thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội trốn thuế (Điều 200):
Cả a, b, c đúng
Đình chỉ hoạt động 03 năm
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 10 tỷ đông
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201):
check_box Tù 5 năm
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Phạt tiền 1 tỷ đồng
Tù 3 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội trốn thuế (Điều 200):
check_box Tù chung thân
Phạt tiền 500 triệu đồng
Tù 6 tháng
Tù 7 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản:
Đáp án a và c
Phạt tiền và cải tạo không giam giữ
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cưỡng đoạt tài sản:
check_box Đáp án a và b
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cướp giật tài sản:
check_box Tử hình
Đáp án a và b
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội cướp tài sản:
check_box Tử hình
Không có đáp án nào
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội giết người:
Cải tạo không giam giữ
không có đáp án nào
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:
check_box Tử hình
Đáp án a và c
Phạt tiền và cải tạo không giam giữ
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:
Đáp án a và b
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
Phạt tiền 20 tỷ đồng
Phạt tiền 50 triệu đồng
Phạt tù 3 năm
Phạt tù 5 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
check_box Tử hình
Đáp án a và b
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội nhận hối lộ (Điều 354):
Phạt tiền
Tù 20 năm
Tù chung thân
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội nhận hối lộ (Điều 354):
check_box Cảnh cáo
Tù 20 năm
Tù chung thân
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội sản vận chuyển hàng cấm:
check_box cả a, b, c đúng
Phạt tiền 1 tỷ đông
Tù 10 năm
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội sử dụng trái phép tài sản:
check_box Tù chung thân
Đáp án a và c
Phạt tiền và cải tạo không giam giữ
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội tham ô tài sản ( Điều 353):
Cả a, b, c đúng
Phạt tiền
Tù chung thân
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:
check_box Tử hình
Đáp án a và c
Phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội trộm cắp tài sản:
Đáp án a và b
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Tử hình
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221):
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Tù 20 năm
Tù 6 tháng
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)
check_box Tù chung thân
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Tù 20 năm
Tù 6 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225)
Cải tạo không giam giữ 3 năm
Phạt tiền 300 triệu đồng
Tù 5 năm
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với cá nhân phạm vô ý làm chết người:
Cải tạo không giam giữ
không có đáp án nào
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355):
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Tù 20 năm
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355):
check_box Tử hình
Cải tạo không giam giữ
Tù 20 năm
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357):
Cảnh cáo
Tù 10 năm
Tù 20 năm
Tù 5 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358):
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Tù 20 năm
Tù 6 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội thiếu trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng (Điều 360):
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Tù 20 năm
Tù 6 tháng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với người phạm Tội vô ý làm lộ bí mật công tác (Điều 362):
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Phạt tiền
Tù 5 năm
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam:
Cảnh cáo
Đình chỉ hoạt động đến 3 năm
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 20 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân phạm tội gây ô nhiêm môi trường:
Cảnh cáo
Đình chỉ hoạt động có thời hạn
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 20 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản:
Đình chỉ hoạt động 06 tháng
Phạt tiền 5 tỷ đồng
Phạt tiền 50 triệu đồng
Phạt tù 500 triệu đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân phạm Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại:
Đình chỉ hoạt động 03 năm
Đình chỉ hoạt động 06 tháng
Phạt tiền 1 tỷ đồng
Phạt tiền 20 tỷ đồng
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội sản buôn bán hàng giả (Điều 192):
Cả a, b, c đúng
Đình chỉ hoạt động 03 năm
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền 10 tỷ đông
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội sản tàng trữ hàng cấm:
check_box Phạt tiền 6 tỷ đông
cả a, b, c đúng
Tù 5 năm
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội sản vận chuyển hàng cấm:
cả a, b, c đúng
Phạt tiền 6 tỷ đông
Tù 10 năm
Tù chung thân
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm Tội trốn thuế (Điều 200):
check_box Phạt tiền 15 tỷ đông
Cả a, b, c đúng
Đình chỉ hoạt động 03 năm
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Những loại hình phạt chính nào sau đây không thể thể áp dụng đối với cá nhân phạm Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới:
Cải tạo không giam giữ
Phạt tiền
Tù chung thân
Tù có thời hạn
Phân tích cấu thành tội phạm cơ bản là phân tích các yếu tố nào sau đây:
Cả a, b, c đều đúng
Chủ thể của tội phạm
Khách thể và mặt khách quan của tội phạm
Mặt chủ quan của tội phạm
Quá trình định tội danh là quá trình nào sau đây::
Cả a, b, c đều đúng
Đối chiếu giữa hành vi thực tiễn và cấu thành tội phạm
Phân tích cấu thành tội phạm
Phân tích hành vi thực tiễn
Tội buôn lậu được coi là hoàn thành tù thời điểm nào sau đây:
Cả a, b, c đúng
Hàng hóa được chuyển qua biên giới Việt Nam
Hàng hóa được qua Khu chế xuất
Hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài về tới sân bay Nội Bài
Tội chiếm giữ trái phép tài sản hoàn thành khi:
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội chiếm đoạt được tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá bắt buộc từ 10 triệu đồng trở lên
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 10 triệu đồng trở lên hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 176 BLHS
Tội cưỡng đoạt tài sản hoàn thành khi:
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội đã thực hiện hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 50 triệu đồng trở lên
Tội cướp giật tài sản hoàn thành khi:
Không có đáp án nào đún
Người phạm tội đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhanh chóng, công khai
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 50 triệu đồng trở lên
Tội cướp tài sản hoàn thành khi:
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội đã thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 50 triệu đồng trở lên
Tội gây ô nhiêm môi trường được coi là hoàn thành từ thời điểm nào sau đây:
Cả a, b, c đúng
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 100.000 kilôgam trở lên
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm
Xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần
Tội giết người được coi là hoàn thành từ thời điểm nào sau đây:
Không đáp án nào đúng
Người phạm tội đã thực hiện được hành vi dùng vũ lực trái phép nhằm tước đoạt tính mạng của người khác nhưng hậu quả chết người chưa xảy ra
Người phạm tội đã thực hiện được hành vi dùng vũ lực trái phép nhằm tước đoạt tính mạng của người khác và hậu quả chết người xảy ra
Người phạm tội đang thực hiện hành vi dùng vũ lực trái phép nhằm tước đoạt tính mạng của người khác thì bị người khác phát hiện và ngăn chặn
Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản hoàn thành khi:
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội thực hiện hành vi huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
Người phạm tội thực hiện hành vi huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác mà trị giá bắt buộc phải từ 2 triệu đồng trở lên
Người phạm tội thực hiện hành vi huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về tội này, đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm hoặc các điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản hoàn thành khi nào:
cả a, b c đúng
Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn gây thiệt hại nguồn lợi thuỷ sản 100 triệu đồng
Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm
Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản gây thiệt hại nguồn lợi thuỷ sản 500 triệu đồng
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoàn thành khi:
check_box Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 175 BLHS
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội chiếm đoạt được tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá bắt buộc từ 4 triệu đồng trở lên
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoàn thành khi:
check_box Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 174 BLHS
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội chiếm đoạt được tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá bắt buộc từ 2 triệu đồng trở lên
Tội sử dụng trái phép tài sản hoàn thành khi:
check_box Người phạm tội thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc mãn các điều kiện khác theo quy định khoản 1 Điều 177 BLHS
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác
Người phạm tội thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng trở lên
Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành khi:
check_box Người phạm tội vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà trị giá bắt buộc phải từ 100 triệu đồng trở lên
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Người phạm tội vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà trị giá bắt buộc phải từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về tội này, đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm hoặc các điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 179 BLHS
Tội trộm cắp tài sản hoàn thành khi:
Không có đáp án nào đúng
Người phạm tội chiếm đoạt được tài sản
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá bắt buộc từ 2 triệu đồng trở lên
Người phạm tội phải chiếm đoạt được tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thoả mãn các điều kiện khác như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm theo quy định khoản 1 Điều 173 BLHS
Trong một điều luật phần các tội phạm của Bộ luật hình sự 2015 phải có ít nhất mấy khung hình phạt, phương án nào đúng nhất trong các phương án sau đây:
Ba
Bốn
Hai
Một
Trong một điều luật phần các tội phạm của Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt tăng nặng được quy định như thế nào, phương án nào đúng nhất trong các phương án sau đây:
Cả a,b,c đều đúng.
Có ba?
Có hai?
Không có khung hình phạt tăng nặng?
Trường hợp nào dưới đây không phải là tội cố ý gây thương tích?
Giết người với lỗi cố ý gián tiếp nhưng do ngụyên nhân khách quan nên nạn nhân chỉ bị thương tích với tỷ lệ thương tật là 25%
Giết người với lỗi cố ý gián tiếp nhưng do ngụyên nhân khách quan nên nạn nhân chỉ bị thương tích với tỷ lệ thương tật là 35%
Giết người với lỗi cố ý trực tiếp nhưng do ngụyên nhân khách quan nên nạn nhân chỉ bị thương tích với tỷ lệ thương tật là 30%
Không có trường hợp nào trong số các trường hợp trên
Việc xác định trị giá hàng hóa đối với tội buôn lậu vào Việt Nam, phải dựa vào những những căn cứ nào sau đây:
Cả a, b, c đúng
Chênh lệch giữa giá mua và giá bán
Giá hàng hóa bán tại Việt Nam
Giá hàng hóa mua tại nước ngoài

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập