Ai có quyền biểu quyết trong Phiên họp Chính phủ
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là thành viên của Chính Phủ.
Cả B và C.
Chủ tịch nước.
Tất cả những người tham gia phiên họp Chính Phủ.
Anh A bị phạt tiền 80.000.000 đồng, anh này có làm đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần và được chấp thuận. Anh A phải nộp tiền như thế nào để đúng quy định của pháp luật:
Nộp phạt 3 lần trong 6 tháng, không quy định mức nộp phạt tối thiểu lần thứ nhất.
Nộp phạt 3 lần trong 6 tháng, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu 32 triệu.
Nộp phạt 4 lần trong 6 tháng, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu 32 triệu.
Nộp phạt trong 6 tháng, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu 40 triệu.
Anh A là công an xã H, Huyện K trong lúc làm việc không khống chế được cảm xúc đã hành hung anh B. Anh B có thể tố cáo hành vi của anh A tại:
check_box Trưởng công an xã H
Cả A và B
Trưởng công an huyện H
UBND xã H
Anh A là nhân viên của công ty X, anh A có thể khiếu nại trong trường hợp nào sau đây:
check_box Quyết định xử phạt hành chính anh A do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
Cả B và C
Hành vi đánh anh A của một cán bộ xã ngoài giờ làm việc
Quyết định bổ nhiệm anh B (đồng nghiệp của anh A) lên làm giám đốc
Anh A nhặt được chứng minh nhân dân của anh B, sử dụng chứng minh nhân dân này lập tài khoản ngân hàng và thực hiện những giao dịch phi pháp, Hành vi này có mức phạt tiền vi phạm hành chính là:
check_box từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Bãi nhiệm là gì:
check_box Việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.
Việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.
Việc công chức không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.
Việc viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.
Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn do cơ quan nào hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động:
check_box Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.
Ban thanh tra cấp trên.
Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Ủy ban nhân dân cùng cấp.
Biện pháp nào dưới đây KHÔNG phải biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.
Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm.
Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.
Trục xuất.
Biện pháp nào dưới đây là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:
Cả ba phương án trên.
Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.
Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm.
Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.
Biểu hiện nào sau đây là của nguyên tắc trực thuộc hai chiều:
Cả A và C.
Các sở, phòng, ban vừa trực thuộc Ủy ban nhân dân và vừa trực thuộc bộ hoặc các sở.
Mỗi một cơ quan đều có quyền quản lý đối với cơ quan cấp dưới đồng thời chịu sự quản lý của cơ quan cấp trên.
Ủy ban nhân dân các cấp vừa trực thuộc Hội đồng nhân dân cùng cấp vừa trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp trên
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền nào sau đây:
check_box Cả ba phương án trên.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý công chức.
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức.
Bộ trưởng làm việc theo chế độ:
check_box Thủ trưởng
Chuyên viên
Kết hợp
Tập thể
Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây:
Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
Đình chỉ việc thi hành những quyết định, chỉ thị của UBND và Chủ tịch UBND trái với Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.
Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, văn hóa, giáo dục, y tế.
Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng hình thức nào sau đây:
check_box Cả ba phương án trên.
Hiệu lệnh.
Nói.
Văn bản.
Cán bộ 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ giải quyết như thế nào:
Buộc thôi việc.
Cách chức.
Điều động sang cơ quan khác.
Miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.
Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc trường hợp nào sau đây:
check_box Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.
Cả ba phương án trên.
Không chấp hành kỷ luật tại cơ sở đào tạo.
Không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian đào tạo.
Chế độ thủ trưởng có ưu điểm là:
Mang tính thống nhất tuyệt đối, không phải qua biểu quyết của nhiều người.
Nâng cao kiến thức, khả năng tự quyết của người ra quyết định.
Ra quyết định nhanh chóng, đảm bảo tính kịp thời của quản lý.
Tăng khả năng nắm bắt và hiểu thấu dư luận xã hội, tầng lớp dân cư.
Chi cục trưởng chi cụ thuế quận K, thành phố H ra quyết định truy thu thuế của công ty M. Công ty này có thể gửi đơn khiếu nại quyết định trên đến cơ quan nào:
Cục thuế quận K hoặc Chi cụ trưởng Cục thuế quận K
Đáp án B và C
HĐND quận K
UBND quận K
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có quyền
check_box Phạt tiền đến 50.000.000 đồng.
Phạt tiền đến 20.000.000 đồng.
Phạt tiền đến 30.000.000 đồng.
Phạt tiền đến 60.000.000 đồng.
Chính phủ có thẩm quyền nào sau đây:
Ban hành quyết định đặc xá.
Cả A và B.
Thành lập cơ quan của Chính phủ.
Thành lập cơ quan thuộc Chính phủ.
Chính phủ gồm:
check_box Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng.
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang bộ.
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ làm việc theo chế độ:
Tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng.
Tập thể, quyết định theo đa số.
Thủ trưởng, kết hợp với chế độ chuyên viên.
Thủ trưởng, Thủ tướng Chính Phủ quyết định mọi việc.
Chọn phương án đúng hoàn thiện nhận định sau: “Tập trung dân chủ là nguyên tắc quản lý quy định trước hết là sự lãnh đạo tập trung……..”
Nhưng chỉ tập trung vào những vấn đề cấp bách.
Nhưng không phải là sự tập trung toàn diện và tuyệt đối.
Phải là sự tập trung toàn diện và tuyệt đối về mọi phương diện.
Toàn vẹn nhưng không tuyệt đối.
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Tổ chức xã hội là hình thức tổ chức….. của….. có….mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và điều lệ.
Bắt buộc/ cán bộ, công chức Việt Nam/ chung.
Bắt buộc/ công dân, tổ chức Việt Nam/ riêng.
Tự nguyện/ cơ quan nhà nước/ chung.
Tự nguyện/ công dân, tổ chức Việt Nam/ chung.
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính là một hình thức……. pháp luật, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân….. không thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính ngăn cấm
Áp dụng/ kiềm chế
Sử dụng/ cố ý
Sử dụng/ kiềm chế
Thực hiện/ kiềm chế
Chủ thể khiếu nại:
Cả A và B
Được bảo vệ về tài sản
Được bảo vệ về tính mạng
Không được bảo vệ
Chủ thể nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2:
Cơ quan cấp trên của cơ quan giải quyết khiếu nại lần 1
Cơ quan quản lý trực tiếp của người giải quyết khiếu nại lần 1
Người giải quyết khiếu nại lần 1
Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần 1
Chủ thể nào có thể được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.
Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc.
Hội nông dân.
Thanh tra nhân dân.
Chủ thể nào là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính
Cả A và C.
Cơ quan hành chính nhà nước.
Công dân Việt nam có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi hành chính.
Người bị xử lý vi phạm hành chính.
Chủ thể nào sau đây có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ:
Bộ trưởng.
Cả B và C.
Chủ tịch nước.
Thủ tướng Chính phủ.
Chủ thể nào sau đây có thể làm đơn tố cáo
check_box Công dân
Công chức
Tổ chức
Viên chức
Chủ thể quản lý hành chính Nhà nước là:
Bao gồm cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.
Chỉ bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.
Chỉ là cán bộ, công chức nhà nước được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.
Công dân Việt Nam.
Chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu là:
check_box 0.25.
0.10.
0.15.
0.20.
Chủ tịch UBND xã K, huyện M ra quyết định xử lý hành vi gây rối trật tự nơi công cộng của anh A. Anh này có thể khiếu nại quyết định trên đến cơ quan nào:
check_box UBND xã K
HĐND huyện M
HĐND xã K
UBND huyện M
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp tiếp công dân định kỳ như sau:
mỗi tháng ít nhất hai ngày
mỗi tháng ít nhất một ngày
mỗi tuần ít nhất hai ngày
mỗi tuần ít nhất một ngày
Có bao nhiêu biện pháp bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa:
check_box 07
05
06
08
Có bao nhiêu biện pháp bảo vệ người tố cáo:
02
03
04
05
Có bao nhiêu hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
check_box 04.
02.
03.
05.
Có bao nhiêu phương pháp quản lý hành chính nhà nước:
02.
03.
04.
05.
Có bao nhiêu phương thức tuyển dụng viên chức?
02.
03.
04.
05.
Cơ cấu, số lượng thành viên của Chính phủ do cơ quan nào quyết định:
Do Chính phủ phối hợp với Quốc hội quyết định.
Do Chính phủ quyết định.
Do Chủ tịch nước quyết định.
Do Quốc hội quyết định.
Có mấy loại cưỡng chế nhà nước:
check_box Có bốn loại.
Có ba loại.
Có hai loại.
Có năm loại.
Có mấy loại quyết định hành chính được phân loại theo chủ thể ban hành:
Ba loại.
Bốn loại.
Hai loại.
Năm loại.
Có mấy loại quyết định hành chính theo hình thức thể hiện:
Ba loại.
Bốn loại.
Hai loại.
Năm loại.
Có mấy thủ tục xử lý vi phạm hành chính:
Ba loại.
Bốn loại.
Hai loại.
Không thống kê được.
Cơ quan KHÔNG phải cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức:
check_box UBND cấp huyện.
Kiểm toán Nhà nước.
Tổ chức chính trị - xã hội.
Tòa án nhân dân tối cao.
Cơ quan nào sau đây KHÔNG phải cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương:
Thanh tra Chính phủ.
Ủy ban Dân tộc.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Văn phòng chính phủ.
Cơ quan nào sau đây KHÔNG phải cơ quan hành chính nhà nước:
Cả B và C.
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngân hàng nhà nước.
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Cơ quan nào sau đây KHÔNG thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ:
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Cục thú y.
Thanh tra Bộ Tài chính.
Vụ Ngân sách nhà nước.
Cơ quan nào sau đây là cơ quan hiến định:
Chính phủ.
Cục sở hữu trí tuệ.
Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội.
Tổng cục Thuế.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào:
01 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.
02 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.
03 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.
04 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu..
Cơ sở làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính:
check_box Cả A, B và C.
Năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Quy phạm pháp luật hành chính
Sự kiên pháp lý
Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh:
05.
06.
07.
08.
Công chức được phân loại như thế nào theo ngạch bổ nghiệm:
check_box Bốn loại : A, B, C, D.
Ba loại : A, B, C.
Ba loại : I, II, III.
Bốn loại: I, II, III, IV.
Công chức từ chức hoặc miễn nhiệm trong trường hợp nào sau đây:
Cả ba phương án trên.
Không đủ năng lực, uy tín.
Không đủ sức khỏe.
Theo yêu cầu nhiệm vụ.
Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Người có cha mẹ đẻ là người Việt Nam.
Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam.
Người Việt Nam đã nhập tịch nước ngoài.
Trẻ em sinh ra tại Việt Nam.
Công ty A bị phạt tiền 300.000.000 đồng, công ty này có làm đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần và được chấp thuận. Công ty A phải nộp tiền như thế nào để đúng quy định của pháp luật:
check_box Nộp phạt 3 lần trong 6 tháng, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu 120 triệu.
Nộp phạt 3 lần trong 6 tháng, không quy định mức nộp phạt tối thiểu lần thứ nhất.
Nộp phạt 4 lần trong 6 tháng, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu 120 triệu.
Nộp phạt trong 6 tháng, không giới hạn số lần, mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu 150 triệu.
Công ty A thực hiện hành vi trộn một số đèn led giả nhập được với giá rẻ vào đèn thật để tăng lợi nhuận thì mức phạt tiền cao nhất là:
150 triệu đồng.
200 triệu đồng.
300 triệu đồng.
400 triệu đồng.
Công ty B bị phạt tiền 100 triệu đồng vì hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính công ty B:
Cả B và C.
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Chủ tịch UBND huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh.
Đặc điểm nào sau đây giúp phân biệt quy phạm pháp luật hành chính với những quy phạm pháp luật khác:
check_box Chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Có tính bắt buộc chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước
Được áp dụng nhiều lần, hiệu lực của quy phạm không bị chấm dứt khi đã bị áp dụng.
Là tiêu chuẩn để xác định tính giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính hợp pháp.
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của một quan hệ pháp luật hành chính:
Đặc thù bởi quan hệ chấp hành và điều hành, chủ yếu là tính bình đẳng.
Một bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính phải được sử dụng quyền nhà nước.
Phần lớn các tranh chấp phát sinh được giải quyết theo thủ tục hành chính.
Trách nhiệm của bên vi phạm là đối với Nhà nước.
Đâu không phải là công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh:
Chánh văn phòng.
Phó chủ tịch UBND.
Trưởng ban.
Trưởng phó ban.
Đâu KHÔNG phải là tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên:
Có ít nhất 03 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ một số trường hợp đặc biệt.
Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra.
Thanh tra viên chuyên ngành phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó.
Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật.
Đâu KHÔNG phải là yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước:
check_box Không ngừng tạo điều kiện cho người lao động làm việc tốt
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
Xây dựng một bộ máy tổ chức điều hành tinh gọn, đủ năng lực
Xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh
Đâu là dấu hiệu của mặt chủ quan:
Hành vi.
Hậu quả của hành vi.
Lỗi.
Mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả.
Đâu là điểm giống nhau giữa cán bộ và công chức:
check_box Cả ba phương án trên.
Đều là công dân Việt Nam.
Được phân định theo cấp hành chính (trung ương, tỉnh, huyện, xã).
Hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Đâu là hình thức phạt bổ sung trong xử phạt vi phạm hành chính:
Cả B và C.
Cảnh cáo.
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Đâu là hình thức quản lý hành chính nhà nước:
Áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp.
Cả ba hình thức trên.
Thực hiện những hoạt động khác mang tính chất pháp lý.
Thực hiện những tác động về nghiệp vụ - kĩ thuật.
Đâu là một giai đoạn của thủ tục hành chính:
Chuẩn bị.
Lấy lời khai.
Thu thập chứng cứ.
Xác minh năng lực hành chính của chủ thể.
Đâu là một trong những nội dung đánh giá cán bộ
check_box Năng lực lãnh đạo, điều hành
Chức danh nghề nghiệp.
Sự trung thành.
Tác phong chuyên nghiệp.
Đâu là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ:
Công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ.
Không cần phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc Bộ mà phải phối hợp cùng thực hiện.
Làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.
Tổ chức bộ máy của Bộ theo hướng quản lý đơn ngành, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Đâu là phương pháp quản lý hành chính nhà nước:
Phương pháp bình đẳng.
Phương pháp hành chính.
Phương pháp mệnh lệnh.
Phương pháp thỏa thuận.
Đâu là quy phạm pháp luật hành chính được phân loại theo nội dung
Cả A và C đều đúng
Quy phạm nội dung
Quy phạm thủ tục
Quy phạm trao quyền và khuyến nghị
Đâu là quyết định cá biệt:
Cả 3 phương án trên.
Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nghị quyết 12/2019/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi lấn chiếm vỉa hè của ông A.
Đâu là sự kiện pháp lý hành chính:
check_box Hành vi khiếu nại
Hành vi buôn bán động vật quý hiếm
Hành vi kí kết hợp đồng mua bán
Hành vi trộm cắp tài sản
Đâu là thẩm quyền của chiến sĩ Bộ đội biên phòng:
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Phạt tiền không quá 1.000.000 đồng.
Phạt tiền không quá 500.000 đồng.
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Đâu là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản:
check_box Cả A và B.
Bà A lấn chiếm vỉa hè bị phạt 300.000 đồng.
Công ty A vận chuyển hàng hóa gây tiếng động lớn, làm ồn ào trong khu dân cư lúc 2 giờ bị phạt 300.000 đồng.
CSGT phạt anh A điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm 150.000 đồng.
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ ……. phát biểu ý kiến …. …… biểu quyết”
Có quyền/ nhưng không có quyền.
Có quyền/ và có quyền.
Không có quyền/ nhưng có quyền.
Không có quyền/ và không có quyền.
Đối tượng của tố cáo là:
check_box Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ ai
Cả A và B
Quyết định hành chính
Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức
Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp, thời hạn giải quyết tố cáo có thể gia hạn:
check_box Hai lần mỗi lần không quá 30 ngày
Hai lần mỗi lần không quá 15 ngày
Một lần nhưng không quá 15 ngày
Một lần nhưng không quá 30 ngày
Đơn vị hành chính cấp huyện được phân làm mấy loại:
Ba loại.
Bốn loại.
Hai loại.
Không phân loại.
Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây:
check_box Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
Cả ba phương án trên.
Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
Hình thức nào dưới đây KHÔNG phải là hình thức thực hiện pháp luật hành chính:
Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính
Sử dụng quy phạm pháp luật hành chính.
Sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật hành chính
Tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính
Hình thức nào là hình thức tham gia gián tiếp của nhân dân vào quản lý nhà nước:
Cả A và B.
Tham gia với tư cách là thành viên tập thể lao động trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp
Thông qua hoạt động của các tổ chức xã hội- cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
Thực hiện yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiên quản lý nhà nước
Hình thức nào là hình thức tham gia trực tiếp của nhân dân vào quản lý nhà nước:
Biểu quyết toàn dân.
Cả ba phương án trên.
Thảo luận, góp ý kiến vào quá trình xây dựng những đạo luật hoặc các quyết định quan trọng khác của Nhà nước hoặc của địa phương.
Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước.
Hình thức nào là quan trọng nhất trong các hình thức quản lý hành chính nhà nước:
Áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp.
Ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện những tác động về nghiệp vụ - kĩ thuật.
Hình thức quản lí hành chính nhà nước được chia làm mấy loại:
2 loại.
3 loại.
4 loại.
5 loại.
Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của đối tượng nào không phải qua thủ tục xác minh về nhân thân:
Cả ba phương án trên.
Người đã định cư ở nước ngoài trên 5 năm.
Người dưới 16 tuổi.
Người sinh ra và định cư ở nước ngoài.
Hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:
Cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 trở lên
Cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 trở lên đang gặp khó khăn
Cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt
Cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt và có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định phạt tiền
Hoạt động thanh tra hành chính được thực hiện khi:
Cả ba phương án trên.
Khi có quyết định thanh tra
Khi có yêu cầu thanh tra
Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm
Hội đồng thi nâng ngạch công chức có bao nhiêu thành viên : Đáp án A.
05 hoặc 06 thành viên.
05 hoặc 07 thành viên.
06 hoặc 07 thành viên.
07 hoặc 09 thành viên.
Khi ban hành quyết định hành chính liên tich các cơ quan hữu quan:
Cùng nhau trực tiếp tham gia sự thảo quyết định theo từng phần đã phân công
Thảo luận chọn ra cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan này chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc soạn thảo và quyết định ban hành
Thảo luận chọn ra cơ quan chủ trì soạn thảo, có trách nhiệm tổ chức xây dựng dự thảo quyết định và lấy ý kiến của các cơ quan khác để chỉnh lí cho phù hợp
Thảo luận chọn ra cơ quan chủ trì soạn thảo, những cơ quan còn lại chỉ chỉnh sửa
Ký hiệu thị thực LV2 được cấp cho đối tượng nào sau đây:
Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Cấp cho người vào thực tập, học tập.
Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
Cấp cho phóng viên, báo chí.
Luật cán bộ, công chức 2008 quy định mấy nguyên tắc trong thi hành công vụ : :: LHC.B4.080:: Cán bộ, công chức có mấy loại nghĩa vụ chính: { ~ 02 loại. = 03 loại. ~ 04 loại. ~ 05 loại. #### Phương án đúng là: 03 loại. Vì 03 loại là: nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và nhân dân ; nghĩa vụ trong thi hành công vụ ; nghĩa vụ là người đứng đầu Text. }
03 nguyên tắc.
04 nguyên tắc.
05 nguyên tắc.
07 nguyên tắc.
Môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức bao gồm:
check_box 01 bài thi viết và 01 bài trắc nghiệm.
01 bài thi viết và 02 bài trắc nghiệm.
02 bài thi viết và 01 bài trắc nghiệm.
02 bài thi viết và 02 bài trắc nghiệm.
Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là:
1 tỷ đồng.
1,5 tỷ đồng..
2 tỷ đồng.
500 triệu đồng.
Năng lực chủ thể của cá nhân được biểu hiện thông qua:
check_box Tổng thể năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính.
Độ tuổi: đủ 18 tuổi.
Tình trạng sức khỏe: không bị mắc các bệnh tâm thần.
Trình độ hiểu biết và khả năng tài chính.
Người được bổ nghiệm vào ngạch phải đảm bảo điều kiện nào sau đây:
check_box Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.
Có đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Đạt kết quả trong kì thi nâng chức danh nghề nghiệp.
Trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch.
Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo:
05 ngày
07 ngày
10 ngày
15 ngày
Người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc nào tại Việt Nam:
Công chứng viên.
Giám đốc.
Giáo viên Toán.
Hành nghề đấu giá với tư cách tổ chức.
Người tố cáo có quyền rút
Một phần nội dung tố cáo trong mọi thời điểm
toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo bằng cách trực tiếp thông qua lời nói
Toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo
Toàn bộ nội dung tố cáo trong mọi thời điểm
Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về:
Mọi vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính do cố ý
Vi phạm hành chính do vô ý
Vi phạm hành chính nghiêm trọng
Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về
Mọi vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính do cố ý
Vi phạm hành chính không nghiêm trọng
Vi phạm hành chính nghiêm trọng
Nguyên tắc quản lý nhà nước nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc tổ chức kỹ thuật:
Kết hợp chế độ lãnh đạo tập thể với chế độ thủ trưởng.
Kết hợp theo ngành và theo lãnh thổ.
Tập trung dân chủ.
Trực thuộc hai chiều.
Nguyên tắc quản lý nhà nước nào sau đây là nguyên tắc chính trị - xã hội:
check_box Cả ba nguyên tắc trên.
Đảng lãnh đạo.
Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.
Tập trung dân chủ.
Nguyên tắc quản lý nhà nước pháp chế đòi hỏi tiền đề:
Có hệ thống pháp luật có tính thực thi cao.
Có hệ thống pháp luật đồ sộ.
Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.
Có hệ thống pháp luật ngắn gọn.
Nhận định nào dưới đây là đúng:
Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một biện pháp khắc phục hậu quả.
Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đã bị xử phạt thì không bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nữa.
Đối với mỗi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
Không có nhận định nào đúng.
Nhận định nào sau đậy là đúng về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính:
check_box Đều có hình thức xử lý, gồm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung cùng với các biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm.
Đối tượng áp dụng đều là cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam.
Đối tượng áp dụng đều là công dân Việt Nam.
Hình phạt cao nhất là tử hình.
Nhận định nào sau đây là đúng:
check_box Vi phạm hành chính có thể được xử lý bởi nhiều cơ quan khác nhau nhưng vi phạm dân sự chỉ Tòa án mới có thẩm quyền xử lý.
Chế độ xử phạt chủ yếu của vi phạm dân sự và vi phạm hành chính là đánh vào yếu tố vật chất, tinh thần của người vi phạm.
Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và vi phạm dân sự đều là Tòa án.
Không có nhận định nào đúng.
Nhận định nào sau đây là ĐÚNG:
Cả A và C.
Đảng không trực tiếp quyết định việc cử, bổ nhiệm cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước.
Đảng trực tiếp quyết định việc cử, bổ nhiệm cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước.
Việc bổ nhiệm mọi chức vụ trong bộ máy quản lý nhà nước đều phải có sự chỉ đạo của cơ quan Đảng tương ứng.
Nhận định nào sau đây là đúng: Khi tham gia vào quản lý xã hội, quản lý nhà nước
Tổ chức xã hội luôn nhân danh nhà nước.
Tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình trừ một số trường hợp được nhà nước trao quyền.
Tổ chức xã hội nhân danh tổ chức mình trong mọi trường hợp chứ không phải nhân danh của nhà nước.
Tổ chức xã hội vừa nhân danh tổ chức mình vừa nhân danh nhà nước.
Nhận định nào sau đây là SAI:
Chấp hành quy phạm hành chính là thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính đòi hỏi họ phải thực hiện.
Không sử dụng quy phạm pháp luật hành chính không phải là hành vi trái pháp luật.
Tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính là kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính ngăn cấm.
Việc không tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính không phải là hành vi trái pháp luật.
Nhiệm kì của Ban thanh tra nhân dân là bao nhiêu năm:
check_box 02 năm.
01 năm.
03 năm.
05 năm.
Nhược điểm của nguyên tắc trực tuyến là gì:
Cơ quan cấp trên bị quá tải do có quá nhiều vấn đề phải giải quyết.
Không có đáp án nào đúng.
Không đảm bảo được tính chuyên môn hóa.
Tính chuyên môn hóa quá cao.
Ông A gửi đơn khiếu nại Công ty sản xuất bao bì B với hành vi gây ô nhiễm môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ thể tham gia thủ tục hành chính là:
Cả A và B.
Công ty B.
Ông A.
Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ông A và ông B đi ngược chiều xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đến giải quyết và phát hiện ra ông A có nồng độ cồn quá mức cho phép và ông B đi ngược đường một chiều nên tiến hành xử phạt hành chính. Chủ thể tham gia thủ tục hành chính trong tình huống trên là:
Cả ba chủ thể trên.
Cảnh sát giao thông.
Ông A và ông B.
Ông A.
Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi có:
check_box Ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Chính phủ tham dự.
Ít nhất ba phần tư tổng số thành viên Chính phủ tham dự.
Ít nhất một nửa tổng số thành viên Chính phủ tham dự.
Phải có đầy đủ thành viên Chính phủ tham dự.
Phương pháp cưỡng chế được áp dụng khi:
check_box Áp dụng trong trường hơp quyết định đơn phương, không được thực hiện một cách tự giác.
Áp dụng khi đối tượng bị quản lý tự giác thực hiện quy định của pháp luật.
Áp dụng trong mọi trường hợp.
Áp dụng trong trường hợp tệ nạn xã hội ngày càng nhiều.
Phương pháp điều chỉnh nào sau đây là phương pháp điều chỉnh đặc thù của luật hành chính:
Phương pháp bình đẳng
Phương pháp dân chủ
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thỏa thuận
Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn:
check_box Mười năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
Ba năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
Hai năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
Năm năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
Quan hệ nào sau đây là quan hệ pháp luật hành chính:
Quan hệ giữa Bộ tài chính với Bộ tư pháp trong việc kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ tư pháp
Quan hệ giữa luật sư bào chữa với thân chủ của mình
Quan hệ giữa người lao động A và công ty B
Quan hệ mua bán nhà đất giữa Chủ tịch UBND tỉnh A với công dân B
Quan hệ nào sau đây là quan hệ pháp luật hành chính:
Cả A và B
Quan hệ của Công dân A với Chủ tịch UBND về giải quyết khiếu nại của Công dân A
Quan hệ giữa người tham gia giao thông B đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và cảnh sát giao thông A.
Quan hệ giữa Sở Công Thương với Công ty TNHH B về Hợp đồng cung cấp trang thiết bị văn phòng
Quan hệ pháp luật hành chính:
check_box Có thể là quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.
Chỉ phát sinh khi có sự đồng ý của cả hai bên.
Có thể phát sinh giữa hai công dân.
Là loại quan hệ pháp luật không phát sinh tranh chấp do tính quyền uy của quan hệ.
Quy phạm “Công dân không đi ngược đường một chiều” được thực hiện theo hình thức nào:
Áp dụng QPPLHC
Chấp hành QPPLHC
Sử dụng QPPLHC.
Tuân thủ QPPLHC
Quy phạm pháp luật hành chính:
Chỉ đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.
Chỉ được ban hành bởi cơ quan hành chính nhà nước.
Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước
Luôn xác định rõ cả thời điểm phát sinh và thời điểm chấm dứt hiệu lực.
Quy phạm pháp luật hành chính:
check_box Có thể nằm trong các văn bản pháp luật của các ngành luật khác.
Chỉ do cơ quan hành chính ban hành
Phải do cá nhân ban hành.
Phải do quốc hội ban hành.
Quy phạm pháp luật: “Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ” thuộc loại nào sau đây:
Quy phạm bắt buộc
Quy phạm cấm
Quy phạm cho phép
Quy phạm trao quyền
Quy phạm: “Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.” được thực hiện theo hình thức nào:
check_box Chấp hành QPPLHC
Áp dụng QPPLHC
Sử dụng QPPLHC.
Tuân thủ QPPLHC
Quy phạm: “Người tố cáo có quyền tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết” được thực hiện theo hình thức nào:
check_box Sử dụng QPPLHC.
Áp dụng QPPLHC
Chấp hành QPPLHC
Tuân thủ QPPLHC
Quy trình nghiệp vụ thanh tra diễn ra thông qua bao nhiêu giai đoạn:
02.
03.
04.
05.
Quyết định cá biệt được chia ra làm hai loại, đó là:
Quyết định cấm và quyết định cho phép.
Quyết định cho phép và quyết định ra lệnh.
Quyết định mệnh lệnh và quyết định tùy nghi..
Quyết định ra lệnh và quyết định khuyến khích.
Số lượng cán bộ công chức cấp xã loại 2 không quá:
15 người.
20 người.
23 người.
25 người.
Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 3 không quá:
21.
22.
23.
25.
Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá:
03.
04.
05.
06.
Thanh tra Chính phủ có:
check_box Cả ba phương án trên.
Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra viên.
Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra được phân thành ba loại là:
check_box Thanh tra hành chính, thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành.
Thanh tra Chính Phủ, thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra chính quyền địa phương.
Thanh tra hành chính, thanh tra dân sự, thanh tra hình sự.
Thanh tra hành chính, thanh tra kinh tế, thanh tra xã hội.
Thanh tra viên có mấy ngạch:
check_box 03.
02.
04.
05.
Theo nguyên tắc chức năng, một đối tượng bị quản lý sẽ:
check_box Chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chức năng cấp trên.
Chịu sự chỉ đạo của một cơ quan cấp trên duy nhất.
Chịu sự quản lý lần lượt của nhiều cơ quan khác nhau theo nhiệm kỳ
Không có đáp án nào đúng.
Thời gian tập sự của viên chức là:
Từ 03 đến 06 tháng.
Từ 03 đến 09 tháng.
Từ 03 đến 12 tháng.
Từ 03 đến 18 tháng.
Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng:
03 tháng.
06 tháng.
12 tháng.
18 tháng.
Thời hạn cử biệt phái viên chức thông thường là:
check_box Không quá 03 năm.
Không quá 01 năm.
Không quá 02 năm.
Không quá 04 năm.
Thời hạn hoãn xuất cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam
Không quá 01 năm và có thể gia hạn.
Không quá 02 năm và có thể gia hạn.
Không quá 03 năm và có thể gia hạn.
Không quá 04 năm và có thể gia hạn.
Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thông thường là:
check_box 07 ngày kể từ ngày lập biên bản.
05 ngày kể từ ngày lập biên bản.
10 ngày kể từ ngày lập biên bản.
15 ngày kể từ ngày lập biên bản.
Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh tiến hành là:
check_box Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày;
Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày;
Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 120 ngày;
Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày;
Thời hiệu khiếu nại là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính:
100 ngày
30 ngày
60 ngày
90 ngày
Thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật là:
15 ngày kể từ ngày nhận quyết định
30 ngày kể từ ngày nhận quyết định
45 ngày kể từ ngày nhận quyết định
60 ngày kể từ ngày nhận quyết định
Thời hiệu xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè của bà A để bán nước giải khát được tính:
Từ thời điểm bà A bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm.
Từ thời điểm bà A có ý định thực hiện hành vi vi phạm.
Từ thời điểm bà A đông khách.
Từ thời điểm phát hiện ra bà A thực hiện hành vi vi phạm.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất nước mắm nhà ông T có hàm lượng Asen trong nước mắm vượt mức cho phép là:
01 năm.
02 năm.
03 năm.
04 năm.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty A có hành vi xâm phạm nhãn hiệu của công ty B là:
01 năm.
02 năm.
03 năm.
04 năm.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp A trốn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là:
check_box 05 năm.
02 năm.
03 năm.
04 năm.
Thủ tục hành chính được chia thành mấy giai đoạn:
Ba giai đoạn.
Bốn giai đoạn.
Là một quá trình thống nhất không chia giai đoạn.
Năm giai đoạn.
Thủ tướng Chính phủ có quyền nào sau đây:
check_box Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Quyết định đặc xá.
Trình Quốc hội phê chuẩn việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Thuyền A vận chuyên nhận vận chuyển xăng, dầu nhưng không trang bị nhân lực và thiết bị để ứng phó với sự cố môi trường biển, cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuyền này:
check_box Cục kiểm soát ô nhiễm ( Tổng cục môi trường).
Chủ tịch UBND xã.
Trưởng công an huyện.
Trưởng phòng cảnh sát môi trường cấp tỉnh.
Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ là:
Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.
Hoàn thành 70 % đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.
Hoàn thành 80 % đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.
Hoàn thành từ 90 % đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.
Tố cáo được thể hiện qua các hình thức
Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp
Cả A, B và C đều đúng
Qua việc ghi âm
Tố cáo qua các băng ghi hình
Tổ chức quản lý theo nguyên tắc trực tuyến có nghĩa là:
Mỗi cơ quan cấp dưới chỉ có một cơ quan cấp trên có quyền ra lệnh cho nó về mọi vấn đề.
Mỗi cơ quan cấp dưới chỉ có một cơ quan cấp trên có quyền ra lệnh cho nó về một vài vấn đề được quy định cụ thể.
Mỗi cơ quan cấp dưới có không quá 2 cơ quan cấp trên cơ quyền ra lệnh cho nó, thẩm quyền của các cơ quan này không trùng nhau.
Mỗi cơ quan cấp dưới có nhiều cơ quan cấp trên có quyền ra lệnh cho nó, thẩm quyền của các cơ quan này không trùng nhau.
Tổ chức thanh tra nhân dân phường Đồng Tâm thuộc loại tổ chức xã hội nào:
Tổ chức chính trị- xã hội.
Tổ chức chính trị.
Tổ chức tự quản phục vụ lợi ích cộng đồng.
Tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
Tổ chức theo chế độ tập thể lãnh đạo có ưu điểm là:
Cân nhắc mọi quan điểm một cách dân chủ trước khi ra quyết định.
Tạo cơ sở để thảo luận một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc mọi khía cạnh của vấn đề.
Tất cả các ưu điểm trên.
Tránh hiện tượng quan liêu, lạm dụng chức quyền.
Tổ chức xã hội được chia làm mấy loại:
Ba loại.
Bốn loại.
Hai loại.
Năm loại.
Tổ chức xã hội nào dưới đây có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Hội cựu chiến binh Việt Nam.
Hội nông dân Việt Nam.
Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tổng Thanh tra Chính phủ không có quyền nào sau đây:
Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trái với quy định của các cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra.
Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý.
Quyết định thanh tra lại vụ việc được Bộ trưởng kết luận khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình.
Tổng Thanh tra Chính phủ:
Được bầu bởi các thành viên của Thanh tra Chính phủ
Được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm
Là thành viên của Chính phủ
Là thành viên của Quốc hội
Tổng Thanh tra đầu tiên của nước ta là ai:
check_box Bùi Đoàn Bằng.
Hồ Tùng Mậu.
Lê Minh Khái.
Nguyễn Lương Bằng.
Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì:
Mang cả hai quốc tịch.
Mang quốc tịch của người nước ngoài nhận nuôi.
Mang quốc tịch Việt Nam đến 18 tuổi sau đó có thể nhập tịch theo bố mẹ nước ngoài.
Vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.
Trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính là:
Dự thảo quyết định/ Thẩm định dự thảo/ Trình dự thảo/ Truyền đạt dự thảo
Dự thảo quyết định/ Trình dự thảo/ Truyền đạt quyết định
Sáng kiến ban hành quyết định/ Dự thảo quyết định/ Thẩm định dự thảo/ Trình dự thảo.
Sáng kiến ban hành quyết định/ Dự thảo quyết định/ Trình dự thảo/ Truyền đạt quyết định
Trong các tổ chức sau, tổ chức nào KHÔNG phải là tổ chức xã hội:
Công đoàn.
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Thông tấn xã Việt Nam.
Trong hoạt động giải quyết khiếu nại, văn bản nào sau đây phải được công khai:
check_box Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
Cả A và B
Không có phương án nào
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây:
Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý Nhà nước
Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
Tận tụy phục vụ nhân dân.
Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.
Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn:
Đề nghị cơ quan đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế
Tiến hành bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.
Tiến hành bãi nhiệm và để trống vị trí này.
Tiến hành cảnh cáo và kỷ luật đối với thành viên này.
Trong phiên tòa xét xử ly hôn, A vô cùng bức xúc trước sự trình bày của vợ nên đã gào thét, mắng chửi gây rối trật tự tại phiên tòa. Hành vi này có mức phạt tiền vi phạm hành chính là:
từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng:
100% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.
75% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.
85 % mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.
85 mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng.
Trong trường hợp có số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định thế nào:
Lấy ý kiến biểu quyết của những người tham gia Phiên họp không phải là thành viên của Chính Phủ.
Lấy ý kiến của Chủ tịch nước.
Thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.
Tiến hành thảo luận, biểu quyết lại.
Trường hợp nào sau đây được áp dụng tình tiết giảm nhẹ:
Anh A là người nước ngoài đến Việt Nam du lịch 1 tháng thuê nhà của bà B và không đăng kí tạm trú vì không biết thủ tục.
Chị A đang mang thai thực hiện hành vi buôn bán hàng giả hàng nhái ở chơ.
Công ty A có sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc vất vả nhưng lương cao.
Thanh niên A trộm tiền của quán tạp hóa gần nhà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có đủ tiền tiêu vặt.
Trường hợp nào sau đây được áp dụng tình tiết giảm nhẹ:
Cả A và B.
Công ty A sản xuất thạch rau câu xả thải quá mức cho phép ra lòng sông nhưng với tần suất thấp.
Ông A đi ngược đường một chiều gây tai nạn đã nhanh chóng đưa người bị nạn đi chữa trị, chịu mọi khoản viện phí và bồi thường thiệt hại.
Thanh niên A trộm tiền của quán tạp hóa gần nhà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có đủ tiền tiêu vặt.
Trường hợp nào sau đây được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:
check_box A 15 tuổi đã bị phạt cảnh cáo vì hành vi điều khiển xe mô tô và đã 07 tháng không tái phạm.
Không có trường hợp nào
Tháng 2 năm 2018 ông B bị phạt tiền vì hành vi đi ngược đường một chiều và đến tháng 12/2018 không tái phạm
Tháng 3/2018 công ty C bị phạt tiền vì hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu và đến tháng 2/2019 không tái phạm
Trường hợp nào sau đây được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:
check_box Tháng 1/2018 C bị phạt tiền vì hành vi bạo lực gia đình và đến tháng 1/2019 không tái phạm.
Tháng 1/2018 A 15 tuổi đã bị phạt cảnh cáo vì hành vi điều khiển xe mô tô và đến tháng 6/2018 tháng không tái phạm.
Tháng 1/2018 B bị phạt tiền vì hành vi gây rối nơi công cộng và đến tháng 12/2018 không tái phạm.
Tháng 1/2018 D trở về từ cơ sở cai nghiện bắt buộc và đến 6/2019 không tái phạm.
Trường hợp người nước ngoài nào sau đây được thường trú tại Việt Nam:
Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2002 trở về trước.
Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2005 trở về trước.
Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.
Tất cả người nước ngoài có nguyện vọng đều có thể nộp hồ sơ xin thường trú tại Việt Nam.
Trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì trách nhiệm của người tiếp nhận tố cáo là:
check_box Cả B và C
Ghi âm lời tố cáo;
Ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản
Hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo
Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức:
check_box Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Cả B và C
Đưa vào trường giáo dưỡng
Phạt cảnh cáo
Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì:
check_box Cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết
Các cơ quan thảo luận và phân công cơ quan giải quyết chính
Chuyển cho cơ quan cấp cao hơn giải quyết
Tất cả cơ quan cùng phối hợp giải quyết
Trường hợp vi phạm hành chính nào sau đây bị áp dụng tình tiết tăng nặng
Anh A bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng cố tình trốn tránh không thực hiện theo.
Cả A và B.
Ông B xúi giục anh H bị tâm thần ở trong xóm đến đập phá nhà của bà T do thù ghét nhau.
Ông C sau khi uống rượu vẫn lái xe nên gây ra tai nạn.
Trường hợp vi phạm hành chính nào sau đây bị áp dụng tình tiết tăng nặng
check_box Anh A lôi kéo C và B chưa thành niên gây rối, đập phá quán ăn của anh D do mâu thuẫn gây mất trật tự nơi công cộng.
Bà A thường xuyên đem rác ra đầu xóm đốt làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Công ty B gây ô nhiễm tiếng ồn cho người dân xung quanh vào ban đêm.
Sinh viên B đến thuê trọ tại nhà Bà B nhưng không thực hiện đăng kí tạm trú.
Ủy ban nhân dân do:
Công dân địa phương đó bỏ phiếu bầu.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu.
Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu.
Ủy ban trên một cấp bầu.
Ủy ban nhân dân huyện loại II có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch:
02
03
04
05
Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ cùng cấp với cơ quan nào sau đây:
check_box Cả A và B.
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Ninh.
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng cấp với cơ quan nào sau đây:
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ninh.
Ủy ban nhan dân quân Từ Liêm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ninh.
Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá:
Ba Phó Chủ tịch.
Bốn Phó Chủ tịch.
Hai Phó Chủ tịch.
Không giới hạn.
Văn bản nào dưới đây là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật:
check_box Quyết định xử phạt hành chính.
Nghị định.
Thông tư liên tịch.
Thông tư.
Văn bản nào sau đây là nguồn của luật hành chính:
Bản án số 01/2016/KDTM – ST của TAND huyện Hoài Đức
Luật xử lý vi phạm hành chính
Nghị quyết 592- NQ/TVQH đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 23
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính được cấu thành bởi:
check_box Bốn yếu tố: mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan và khách thể.
Ba yếu tố: chủ thể, khách thể và hành vi vi phạm.
Hai yếu tố: chủ thể và khách thể.
Hai yếu tố: mặt chủ quan và mặt khách quan.
Vì sao phải quản lý ngành kết hợp với quản lý lãnh thổ
check_box Mỗi đơn vị - đối tượng bị quảng lý đều nằm trên một lãnh thổ nhất định và không thể không tính toán đến tiềm năng, tài nguyên hay nhu cầu của địa phương để đưa ra định hướng phát triển.
Do pháp luật quy định.
Vì lãnh thổ là yếu tố quan trọng nên tất cả đều phải kết hợp với quản lý lãnh thổ.
Vì ngành và lãnh thổ liên quan mật thiết với nhau nên phải quản lý cùng nhau.
Việc phân biệt hai ngành luật: luật hành chính và luật dân sự chủ yếu dựa vào:
check_box Phương pháp điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh
Khái niệm
Phạm vi điều chỉnh
Viên chức được đánh giá làm mấy loại:
2 loại.
3 loại.
4 loại.
5 loại.
Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp nào sau đây:
check_box Không được đảm bảo những điều kiên làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Bị tai nạn giao thông đã điều trị 2 tháng liên tục mà chưa hồi phục khả năng làm việc.
Cả B và C.
Không được trả lương theo đúng năng lực.
Vụ thuộc Bộ hoạt động theo chế độ nào:
Chế độ chuyên viên.
Chế độ Tập thể.
Chế độ Thủ trưởng kết hợp kết với chế độ chuyên viên.
Chế độ Thủ trưởng.
Vụ thuộc Bộ hoạt động theo chế độ nào:
check_box Chế độ Thủ trưởng kết hợp kết chế độ chuyên viên.
Chế độ chuyên viên.
Chế độ Tập thể.
Chế độ Thủ trưởng.
Xưởng A không trang bị và thực hiện những biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản thì có thể bị phạt hành chính lên đến:
100.000.000 đồng.
40.000.000 đồng.
50.000.000 đồng.
80.000.000 đồng.
Yêu cầu nào KHÔNG thuộc tính hợp pháp của quyết định hành chính:
Cả B và C.
Phải ban hành đúng thẩm quyền.
Phải phải phù hợp với nội dung và mục đích của luật.
Phù hợp với lợi ích của Nhà nước và công dân.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập