A là công nhân lái máy xúc của công ty B, được công ty cử đi san lấp mặt bằng cho công ty C. Trong quá trình thi công, A đã điều khiển máy xúc va đập vào tường rào nhà D dẫn đến bức tường rào bị đổ
. Công ty B và công ty C phải liên đới bồi thường thiệt hại
. Người phải bồi thường thiệt hại cho D là A
. Người phải bồi thường thiệt hại cho D là công ty B
. Người phải bồi thường thiệt hại cho D là công ty C
Bảo lưu quyền sở hữu là biện pháp bảo đảm được thực hiện trong quan hệ hợp đồng nào?
Hợp đồng đấu thầu.
Hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng mua bán
Hợp đồng thuê tài sản
Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo :
check_box Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
Theo quy định của luật
Theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm
Thỏa thuận của các bên
Biện pháp bảo đảm nào được áp dụng trong tình huống sau đây: A ký hợp đồng tín dụng vay của ngân hàng B 5 tỷ vnđ. Theo yêu cầu của ngân hàng B, A phải có tài sản bảo đảm cho khoản vay đó. Tuy nhiên, do không còn tài sản nào để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng vay trên nên A đã nhờ và được C đồng ý sử dụng ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của C bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của A trong hợp đồng vay với ngân hàng.
check_box . Bảo lãnh bằng thế chấp
. Bảo lãnh
. Cầm cố
. Thế chấp
Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng nào được áp dụng trong tình huống sau: Ngày 12 tháng 6 năm 2019, A thoả thuận mua của B một ngôi nhà (tại địa chỉ được xác định) với giá 6 tỷ đồng. Theo đó, A giao trước cho B 1 tỷ đồng vào ngày 15/6/2019, đến ngày 25/6/2019 hai bên sẽ đến văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng và thanh toán nốt số tiền còn thiếu và nhận hồ sơ ngôi nhà từ B.
. Bảo lưu quyền sở hữu
. Cầm cố
. Đặt cọc để giao kết hợp đồng mua nhà
. Đặt cọc để mua nhà
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nào được áp dụng trong trường hợp sau đây: A thoả thuận thuê của B một xe ô tô 5 chỗ hiệu Toyota với giá thuê 1,2 triệu đồng/ngày. B yêu cầu A để lại chiếc xe máy SH tại cửa hàng của B cho đến khi A trả ô tô và tiền thuê xe cho B thì sẽ lấy lại xe máy. A đồng ý với yêu cầu này của B.
. Cầm cố
. Đặt cọc
. Ký cược
. Thế chấp
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nào được sử dụng trong trường hợp sau đây: B muốn mua của A một chiếc túi xách với giá là 2.000.000đ nhưng lại không mang theo tiền và B cũng không muốn bán chịu. B đã được C là một người bạn chơi chung với B và A đứng ra cam kết với A về việc A cứ giao chiếc túi đó cho B, nếu B không trả tiền mua túi, C sẽ trả cho A số tiền đó.
. Bảo lãnh
. Cầm cố
. Đặt cọc
. Tín chấp
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nào được sử dụng trong trường hợp sau đây: B muốn mua của A một chiếc túi xách với giá là 2.000.000đ nhưng lại không mang theo tiền và B cũng không muốn bán chịu. B đã được C là một người bạn sử dụng chiếc đồng hồ đeo tay của mình giao cho A để A yên tâm giao chiếc túi cho B, với thoả thuận sau đó B đem tiền đến thanh toán cho A và A trả lại chiếc đồng hồ cho C.
. Bảo lãnh
. Cầm cố
. Đặt cọc
. Tín chấp
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nào được thực hiện bởi tổ chức chính trị - xã hội
Bảo lãnh.
Cầm cố tài sản.
K‎ý quỹ.
Tín chấp.
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nào được thực hiện thông qua bên thứ 3 :
Bảo lãnh.
Cầm cố tài sản.
Cầm giữ tài sản.
Đặt cọc.
BLDS 2015 quy định hợp đồng vay tài sản mà các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất thì lãi suất được xác định bằng:
check_box Không quá 20%/năm của khoản tiền vay
10%/năm của khoản tiền vay
Không có quy định
Không quá 150% lãi suất cơ bản
BLDS 2015 quy định mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần đối với thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm nếu các bên không có thỏa thuận được thì xác định theo hướng:
check_box Tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
Tối đa không quá 150 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Tối đa không quá 30 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
Tối đa không quá 60 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
BLDS 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là:
10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
20 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế
50 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
Bộ luật dân sự quy định thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thế chấp tài sản, chọn phương án trả lời đúng nhất :
Theo luật định
Theo thỏa thuận
Từ thời điểm giao kết
Từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là việc bồi thường:
check_box Thiệt hại về vật chất và tinh thần.
Bồi thường lợi ích lẽ ra sẽ có của bên bị thiệt hại
Thiệt hại vật chất
Thiệt hại về tinh thần
Bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm
check_box . Áp dụng đối với mọi cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm về danh dự, nhân phẩm
. Chỉ áp dụng đối với cá nhân bị xâm phạm về danh dự, nhân phẩm
. Chỉ áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự
. Chỉ có thể do nhà nước áp dụng
Các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng:
. Các chi phí chăm sóc người thân của nạn nhân
. Các khoản thu nhập mà nạn nhân bị mất
. Khoản trợ cấp cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng
. Mọi chi phí cho việc mai táng nạn nhân
Cách thức nào dưới đây là không phải là một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp A. B. C. D. Đáp án: B.
Bán đấu giá tài sản
Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm.
Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản
Đưa tài sản xung vào công quỹ
Căn cứ nào không phải là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ:
check_box Nghĩa vụ chưa được hoàn thành
Nghĩa vụ được bù trừ
Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác
Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết.
Căn cứ nào là không phải căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ trong các phương án dưới đây :
Chiếm hữu tài sản ngay tình.
Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật.
Hành vi pháp lý đơn phương.‎
Hợp đồng.
Căn cứ nào sau đây bắt buộc phải có để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại?
. Cả B và C
. Hành vi trái pháp luật
. Lỗi
. Quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra;
Chia thừa kế theo pháp luật
. Cả ba trường hợp trên
. Khi người lập di chúc không định đoạt di sản của mình cho con chưa thành niên
. Khi người lập di chúc không định đoạt di sản của mình cho vợ, chồng
. Khi người lập di chúc không minh mẫn lúc lập di chúc
Chia thừa kế theo pháp luật
check_box . Cả A và C
. Khi người chết có nhiều bản di chúc khác nhau
. Khi người chết định đoạt di sản mình chỉ có quyền sử dụng
. Khi người được chỉ định làm người thừa kế chết trước người để lại di sản thừa kế
Chủ thể phải bồi thường thiệt hại là:
check_box . Cả A và B
. Chủ công trình xây dựng xây dựng phải bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra ngay cả khi không có lỗi
. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ngay cả khi không có lỗi
. Trong mọi trường hợp, chủ thể gây thiệt hại chỉ phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi đối với hành vi gây thiệt hại
Chủ thể phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là:
check_box . Cá nhân gây thiệt hại, người đại diện của cá nhân gây thiệt hại, pháp nhân
. Chỉ chủ thể là cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự
. Mọi chủ thể có hành vi gây thiệt hại
. Người đại diện của pháp nhân gây thiệt hại
Công ty A xả thải ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước
check_box . Các cá nhân sống quanh khu vực công ty A xả thải và bị thiệt hại được yêu cầu bồi thường thiệt hại
. Cả A và C
. Các công ty sản xuất cùng loại hàng hoá với công ty A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
. Nhà nước có quyền yêu cầu công ty A phải bồi thường thiệt hại
Đề nghị giao kết hợp đồng bị chấm dứt trong trường hợp nào:
Do bên đề nghị ấn định
Do bên đề nghị hoặc bên được đề nghị ấn định
Do bên được đề nghị ấn định.
Hết thời hạn trả lời chấp nhận
Di chúc bằng văn bản không bao gồm loại nào?
Di chúc bằng miệng
Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực.
Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
Địa điểm mở thừa kế là:
Nơi có phần lớn di sản
Nơi có toàn bộ di sản.
Nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản
Nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.
Địa điểm thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp không có thỏa thuận :
Nhà kho của bên có nghĩa vụ.
Nơi có bất động sản nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản
Nơi có bất động sản và nơi cư trú của bên có quyền
Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động sản
Điều kiện để áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự là:
Phải có thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng
Phụ thuộc vào thỏa thuận bồi thường thiệt hại.
Theo bên có quyền ấn định
Theo lựa chọn của bên có nghĩa vụ
Điều kiện nào sau đây không phải là căn cứ để xác định thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi:
Bên có lợi ích đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.
Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra khi giao kết
Tại thời điểm giao kết, các bên có thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh
Việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên nếu vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng nào sau đây phải là vật đặc định?
check_box . Mượn tài sản
. Mua bán tài sản ;
. Tặng cho tài sản.
. Trao đổi tài sản;
Giá trị của tài sản bảo đảm phải đáp ứng yêu cầu :
check_box Có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
Lớn hơn giá trị nghĩa vụ bảo đảm.
Ngang bằng với giá trị nghĩa vụ bảo đảm.
Nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ bảo đảm.
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
. Cước vận chuyển hàng hoá là điều khoản chủ yếu cảu hợp đồng mua bán.
. Địa điểm giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hoá là điều khoản cơ bản của hợp đồng
. Đối tượng của hợp đồng là điều khoản chủ yếu của hợp đồng
. Thời hạn thực hiện hợp đồng là điều khoản thường lệ trong hợp đồng
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất A cho B vay 200 triệu đồng với thoả thuận thời hạn vay 3 tháng. Trước khi đến hạn thanh toán hợp đồng vay, A thông báo với B về việc trả nợ khoản vay đó cho C (vì A và C đã có thoả thuận về vấn đề này). Tuy nhiên, đến thời điểm thanh toán nợ, vì không liên lạc được với C nên B đã chuyển số tiền phải trả cho A. Sau khi A nhận được số tiền đó 2 ngày thì C liên lạc để đòi nợ B. B cho rằng mình vay A và đã trả nợ cho A đầy đủ. Nhưng C lại cho rằng: A đã bán khoản nợ đó cho mình và cũng đã thông báo với B, nên B phải trả nợ C chứ không phải trả nợ cho A số tiền đó. Tranh chấp xảy ra giữa các bên.
. A đã chuyển giao quyền yêu cầu sang cho C phù hợp với các quy định của pháp luật. Vì vậy, C được quyền đòi nợ từ B
. C phải đòi nợ từ B
. C phải thực hiện quyền đòi nợ đối với A số tiền đó
. Việc B thực hiện nghĩa vụ thanh toàn món nợ đó với A là phù hợp
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Chế tài phạt do vi phạm nghĩa vụ được đặt ra trong trường hợp:
. Khi một bên của quan hệ nghĩa vụ không thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với phía bên kia
. Khi một bên của quan hệ nghĩa vụ không thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mình, có thoả thuận về phạt do vi phạm nghĩa vụ và hành vi vi phạm nghĩa vụ không thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm.
. Khi một bên của quan hệ nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ của mình và có lỗi đối với hành vi vi phạm đó
. Khi một bên của quan hệ nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ và trong quan hệ nghĩa vụ các bên có thoả thuận về áp dụng chế tài phạt
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Tháng 15/2/2018 A vay của B 200 triệu đồng, thời hạn vay 3 tháng. Ngày 08/5/2018 A đã thoả thuận với C về việc C thay mình thanh toán cho B khoản vay đó. A đã gửi thư thông báo với B về việc khoản nợ 200 triệu mà A đang nợ B sẽ được C thanh toán cho B. Tuy nhiên, B trả lời không chấp nhận đề nghị đó vì cho rằng mình không có niềm tin ở C. Ngày 15/5/2018 B gửi thư yêu cầu A thanh toán nợ, tuy nhiên, A cho rằng mình đã chuyển nghĩa vụ thanh toán nợ cho C, A đã chuyển giao quyền sở hữu chiếc xe ô tô mình cho C để C thực hiện nghĩa vụ trả nợ B thay mình. Vì vậy, B chỉ có quyền đòi nợ từ C. Tranh chấp xảy ra giữa các bên.
. A có nghĩa vụ phải thanh toán món nợ với B vì A là bên có nghĩa vụ chưa được chuyển giao
. B có quyền đòi nợ từ C, nếu C không trả được thì A sẽ phải trả
. B có quyền lấy nợ từ A vì A là bên mang nghĩa vụ, A muốn thực hiện việc chuyển giao nghĩa vụ, tuy nhiên chưa thoả mãn được các yêu cầu của việc chuyển giao nghĩa vụ.
. C có nghĩa vụ thanh toán nợ với B vì C đã nhận chuyển giao nghĩa vụ
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ được đặt ra trong trường hợp:
. Cả B và C
. Có hành vi vi phạm nghĩa vụ, có thiệt hại thực tế và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với thiệt hại thực tế
. Hành vi vi phạm nghĩa vụ không thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ
. Một bên của quan hệ nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại
Hãy chọn phương án trả lời phù hợp nhất: Ngày 12 tháng 6 năm 2018, A thoả thuận mua của B một ngôi nhà (tại địa chỉ được xác định) với giá 6 tỷ đồng. Theo đó, A giao trước cho B 1 tỷ đồng vào ngày 15/6/2018, đến ngày 25/6/2018 hai bên sẽ đến văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng và thanh toán nốt số tiền còn thiếu và nhận hồ sơ ngôi nhà từ B. Tuy nhiên, ngày 22/6/2018 A báo với B rằng: A không thể thu xếp đủ 5 tỷ để giao cho B vào ngày 25/6/2018 nên C sẽ giao cho B số tiền đó, đồng thời B làm hợp đồng bán nhà cho C. Không đồng ý với đề nghị này của A, nên ngày 26/6/2018 B đã không ra làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà. Tranh chấp xảy ra giữa các bên.
. A có quyền yêu cầu B thực hiện nghĩa vụ công chứng và bàn giao nhà cùng hồ sơ nhà cho C, nếu không thực hiện nghĩa vụ đó, B phải trả gấp đôi số tiền A đặt trước.
. A vi phạm hợp đồng mua bán nhà và bị mất 1 tỷ tiền giao trước
. B có quyền từ chối hợp đồng bán nhà cho C, vì đây là sự thay đổi về chủ thể thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.
. B không có quyền từ chối yêu cầu của A, vì đây là sự thay đổi chủ thể hưởng quyền trong quan hệ hợp đồng
Hình thức của di chúc
. Cả A và B
. Cũng như các giao dịch dân sự khác, di chúc có thể bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể
. Di chúc chỉ có thể được lập bằng văn bản
. Di chúc có thể là chúc ngôn hoặc chúc thư
Hình thức của hợp đồng trao đổi tài sản có thể được xác lập dưới các hình thức nào sau đây:
Bằng hành vi cụ thể
Bằng lời nói
Bằng văn bản
Phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.
Hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách:
check_box Bằng lời nói, hành vi cụ thể hoặc bằng văn bản.
Bằng hành vi cụ thể
Bằng lời nói
Văn bản
Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản bao gồm:
check_box . Hợp đồng tặng cho tài sản
. Hợp đồng mượn tài sản
. Hợp đồng thuê khoán tài sản
. Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản bao gồm:
check_box . Hợp đồng vay tài sản
. Hợp đồng mượn tài sản
. Hợp đồng thuê khoán tài sản
. Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản bao gồm:
. Hợp đồng mua bán tài sản
. Hợp đồng mượn tài sản
. Hợp đồng tặng cho tài sản
. Hợp đồng vay tài sản
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản bao gồm:
check_box . Hợp đồng thuê tài sản
. Hợp đồng mua bán tài sản
. Hợp đồng tặng cho tài sản
. Hợp đồng vay tài sản
Hợp đồng có thể có nội dung nào sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất:
check_box Đối tượng, giá, phương thức thanh toán, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
Đối tượng của hợp đồng
Giá, phương thức thanh toán
Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Hợp đồng được chấm dứt trong trường hợp nào?
Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện
Hợp đồng đã được hoàn thành
Hợp đồng đã được hoàn thành; theo thỏa thuận của các bên; hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện.
Theo thỏa thuận của các bên
Hợp đồng được hiểu là:
check_box Sự thỏa thuận có làm phát sinh hậu quả pháp lý
Sự thỏa thuận có thể hoặc không làm phát sinh hậu quả pháp lý.
Sự thỏa thuận không làm phát sinh hậu quả pháp lý
Việc làm phát sinh hậu quả pháp lý đối với một bên chủ thể
Hợp đồng hợp tác là hợp đồng có hình thức giao kết bằng:
check_box Văn bản
Hành vi cụ thể
Lời nói
Văn bản có công chứng, chứng thực.
Hợp đồng mua bán nhà ở cần áp dụng:
check_box . Cả A và B.
. Bộ luật Dân sự ;
. Luật Nhà ở;
. Theo sự lựa chọn của các bên;
Hợp đồng nào phát sinh trong trường hợp một người đến ngân hàng vay một khoản tiền để kinh doanh:
Hợp đồng đấu thầu
Hợp đồng mua bán tài sản.
Hợp đồng thuê tài sản
Hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn
Hợp đồng nào phát sinh trong trường hợp một người mang tiền đến gửi tại ngân hàng:
Hợp đồng bảo lãnh.
Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng mượn tài sản
Hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn
Hợp đồng nào trong các phương án dưới không thuộc các loại hợp đồng được quy định trong bộ luật dân sự?
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng mua bán
Hợp đồng thuê nhà ở
Hợp đồng về quyền sử dụng đất.
Hợp đồng phụ bị vô hiệu có làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng chính hay không?
Đương nhiên bị chấm dứt hiệu lực
Không làm chấm dứt hiệu lực
Không làm chấm dứt trừ trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính
Làm hợp đồng chính mất một nửa hiệu lực.
Hợp đồng thuê tài sản là
. Hợp đồng có đối tượng là mọi tài sản
. Hợp đồng có đối tượng là vật đặc định, vật không tiêu hao
. Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết hợp đồng
. Là hợp đồng thực tế
Kể từ thời điểm mở thừa kế đối với bất động sản, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là:
check_box 30 năm.
10 năm
20 năm
5 năm
Khẳng định nào sau đây đúng về di sản thừa kế
. Di sản thừa kế bao gồm các tài sản thuộc sở hữu cá nhân của người chết hoặc người chết là đồng chủ sở hữu
. Di sản thừa kế là những tài sản mà người chết chiếm hữu và sử dụng trước khi chết
. Di sản thừa kế là những tài sản mà người chết có quyền hưởng dụng
. Di sản thừa kế là những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền hưởng dụng của người chết.
Khi người thi hành công vụ gây ra thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai ?
Chính người đó
Được miễn trừ trách nhiệm
Nhà nước
Nhà nước bồi thường một phần thiệt hại.
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất
. Chủ thể giao kết hợp đồng là cá nhân, pháp nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi
. Chủ thể giao kết hợp đồng phải là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự
. Nhà nước là chủ thể của mọi quan hệ hợp đồng
. Pháp nhân là chủ thể của mọi quan hệ hợp đồng
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về biện pháp bảo đảm Bảo lưu quyền sở hữu
. Bảo lưu quyền sở hữu chỉ áp dụng đối với hợp đồng mua bán tài sản
. Bảo lưu quyền sở hữu cho phép chủ thể bán tài sản được quyền hưởng dụng đối với tài sản trong thời hạn bảo lưu
. Bên bán tài sản phải chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu.
. Trong mọi hợp đồng đều có thể áp dụng biện pháp bảo đảm là bảo lưu quyền sở hữu
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng
check_box . Cả B và C
. Đề nghị hợp đồng chấm dứt khi bên nhận được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị
. Đề nghị hợp đồng chấm dứt khi bên đề nghị hợp đồng rút lại đề nghị
. Khi hết thời hạn trả lời đề nghị hợp đồng
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về đăng ký giao dịch bảo đảm:
. Các giao dịch bảo đảm chỉ phải đăng ký nếu có yêu cầu
. Giao dịch bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn lền với đất, tàu bay, tàu biển buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm
. Mọi giao dịch bảo đảm đều phải được đăng ký
. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện trên cơ sở sự thoả thuận của các bên
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về đề nghị giao kết hợp đồng
check_box . Thời hạn có hiệu lực của đề nghị hợp đồng do bên đề nghị hợp đồng ấn định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
. Bện nhận được đề nghị hợp đồng có nghĩa vụ trả lời đề nghị hợp đồng
. Đề nghị hợp đồng có ý nghĩa ràng buộc đối với bên nhận được đề nghị hợp đồng
. Đề nghị hợp đồng ràng buộc nghĩa vụ của bên gửi đề nghị hợp đồng không giới hạn về thời gian
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về hình thức của hợp đồng
. Các bên có thể lựa chọn 1 trong các hình thức mà pháp luật quy định để xác lập hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải được xác lập dưới 1 hình thức cụ thể thì họ phải tuân thủ quy định đó.
. Các bên của quan hệ hợp đồng được quyền lựa chọn 1 trong các hình thức: Văn bản, lời nói, hành vi để xác lập và thực hiện hợp đồng
. Hợp đồng chỉ tồn tại giữa các bên nếu nội dung của nó được ghi nhận dứoi hình thức văn bản
. Việc xác lập hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật về hình thức sẽ dẫn tới sự vô hiệu về nội dung của hợp đồng
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản
. Các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản đều phải công chứng
. Chỉ tài sản là vật đặc định, vật không tiêu hao mới là đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản
. Đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản là mọi loại tài sản
. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản luôn là hợp đồng có đền bù
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về tài sản bảo đảm:
check_box . Tài sản bảo đảm là tài sản xác định, thuộc sở hữu của bên bảo đảm hoặc bên bảo đảm được phép sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, không ở trong tình trạng có tranh chấp.
. Tài sản bảo đảm phải được xác định, bao gồm tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai
. Tài sản bảo đảm phải được xác định, bao gồm tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai và không ở trong tình trạng có tranh chấp
. Tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của bên bảo đảm và được phép giao dịch
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất về thay đổi, rút lại đề nghị hợp đồng
. Bên đề nghị hợp đồng chỉ được quyền rút lại đề nghị hợp đồng khi trong nội dung đề nghị hợp đồng đã gửi có điều kiện thay đổi, rút lại đề nghị hợp đồng
. Bên đề nghị hợp đồng có quyền thay đổi hay rút lại đề nghị hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào
. Bên đề nghị rút lại, thay đổi nội dung đề nghị hợp đồng nếu trong đề nghị hợp đồng có nêu rõ điều kiện được thay đổi, rút lại đề nghị và điều kiện đó đã phát sinh
. Thay đổi, rút lại đề nghị hợp đồng được gửi đến ngay sau khi bên được đề nghị nhận được đề nghị hợp đồng
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tự nguyện của các bên khi giao kết hợp đồng là:
. Bị ép buộc, bị lừa dối
. Bị ép buộc, bị lừa dối, bị nhầm lẫn
. Bị lừa dối, bị thiếu thông tin
. Bị nhầm lẫn, bị lừa dối
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất Chấp nhận đề nghị hợp đồng là:
. bên nhận được đề nghị chấp nhận 1 sô nội dung của đề nghị và sửa hay bổ sung một số nội dung của đề nghị hợp đồng
. Bên nhận được đề nghị chấp nhận một cách vô điều kiện toàn bộ các nội dung của đề nghị hợp đồng
. Bên nhận được đề nghị chấp nhận một số nội dung của đề nghị hợp đồng
. Bên nhận được đề nghị chấp nhận toàn bộ các nội dung của đề nghị hợp đồng
Lựa chọn khẳng định đúng nhất về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu
. Đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu là mọi loại tài sản
. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản là hợp đồng thực tế
. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản luôn là hợp đồng song vụ
. Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản
Mức phạt vi phạm trong thỏa thuận phạt vi phạm:
check_box Theo thỏa thuận của các bên trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
Có giới hạn tối thiểu
Không giới hạn
Tối đa 50%
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của người thành niên có đủ năng lực hành vi:
Bồi thường một phần qua người giám hộ
Bồi thường thông qua người giám hộ
Người giám hộ chịu trách nhiệm bồi thường phần lớn thiệt hại.
Tự bồi thường
Nếu không có thỏa thuận giữa các bên, địa điểm giao kết hợp đồng là: A. B. C. D. Đáp án: C.
Bất kỳ nơi nào
Nơi có văn phòng đại diện.
Nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng
Nơi kinh doanh của pháp nhân
Nghĩa vụ của bên đặt gia công:
Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.
Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công, cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.
Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công, cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công; chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng; trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là những loại nghĩa vụ nào sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất :
Nghĩa vụ chứng minh
Nghĩa vụ giải thích
Nghĩa vụ hiện tại
Nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện
Nghĩa vụ được bảo đảm không bao gồm loại nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau đây:
check_box Nghĩa vụ trong quá khứ
Nghĩa vụ có điều kiện
Nghĩa vụ hiện tại
Nghĩa vụ trong tương lai
Nghĩa vụ được thực hiện theo định kỳ là nghĩa vụ được xác định theo cách nào sau đây :
Quy định của pháp luật.
Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Thỏa thuận của các bên, quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật.
Thỏa thuận của các bên.
Nghĩa vụ không được bù trừ trong các trường nào sau đây
check_box Nghĩa vụ đang có tranh chấp; Nghĩa vụ cấp dưỡng; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và nghĩa vụ khác do luật định.
Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín
Nghĩa vụ cấp dưỡng
Nghĩa vụ đang có tranh chấp
Người có nghĩa vụ thông báo khuyết tật của tài sản tặng cho là:
Bên tặng cho
Bên tặng cho và bên thứ ba có liên quan
Không có quy định trong luật
Người thứ ba có liên quan
Người của pháp nhân đang thực hiện công việc do pháp nhân giao cho thì gây thiệt hại thì người này phải trực tiếp bồi thường cho người bị thiệt hại hay không ?
Bồi thường một phần cho người bị hại, phần còn lại do pháp nhân bồi thường
Có vì người này gây ra thiệt hại
Không vì pháp nhân thay mặt cho người của mình gây ra thiệt hại khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Theo thỏa thuận của hai bên
Người được chia thừa kế
. Cả A và B
. Là người đang nắm giữ di sản của người chết
. Là người được người chết chỉ định trong di chúc
. Là người ở hàng thừa kế thứ hai nếu không có người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất
Người được chia thừa kế theo pháp luật của người chết
. Là mọi cá nhân thuộc diện thừa kế
. Là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất
. Là người thừa kế thế vị của người thừa kế ở hàng thứ nhất
D. Cả B và C
Người lập di chúc
. Cả B và C
. Cá nhân từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có quyền lập di chúc nếu được người đại diện hoặc người giám hộ đồng ý
. Là mọi cá nhân
. Là mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
Người lập di chúc có quyền:
. Cho người thừa kế hưởng tiền trợ cấp tử tuất mà mình đang được hưởng
. Phân chia tài sản mình đang có quyền hưởng dụng cho người khác
. Truất quyền hưởng di sản thừa kế của bất kỳ người thừa kế nào
. Yêu cầu người thừa kế thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người khác nếu muốn được thừa kế
Người quản ly‎ di sản có quyền:
Được thanh toán chi phí bảo quản di sản
Không có quy định trong luật.
Không được thanh toán chi phí
Phải trả tiền quản ly di sản
Người thừa kế
check_box . Là cá nhân, pháp nhân được người chết chỉ định trong di chúc hoặc theo quy định của pháp luật
. Chỉ có thể là cá nhân
. Chỉ là người được người chết chỉ định trong di chúc
. Mọi cá nhân, pháp nhân
Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có được lập di chúc không?
check_box Có nhưng phải được lập thành văn bản và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ‎ý.
Có nhưng phải được lập thành văn bản
Được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ‎ý
Không
Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là nguyên tắc nào trong các phương án sau:
Bồi thường trừng phạt đối với hành vi gây thiệt hại.
Thiệt hại thực tế phải được bồi thường kịp thời
Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ
Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.
Những người nào vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản biết được hành vi của những người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc:
Người bị kết án về hành vi cố y xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người đó
Người bị kết án về hành vi cố y xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người thừa kế khác
Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại tài sản
Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại tài sản; người bị kết án về hành vi cố y xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người đó; người bị kết án về hành vi cố y xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người thừa kế khác.
Những người sau đây được làm chứng cho việc lập di chúc:
check_box Tất cả mọi người trừ những đối tượng liệt kê ở trên.
Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự
Người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi
Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc
Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc được hưởng phần di sản như sau: A.
Hưởng phần di sản bằng 1/2 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.
Hưởng phần di sản bằng 1/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật
Hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật
Hưởng phần di sản bằng 3/4 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật
Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
Cha mẹ đỡ đầu .
Cha mẹ nuôi, con nuôi
Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ, chồng
Con thành niên mà không có khả năng lao động
Những trường hợp nào người chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
check_box Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố y của người bị thiệt hại; thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Người chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi vô ‎y
Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố y của người bị thiệt hại
Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Những trường hợp nào sau đây không được công chứng, chứng thực di chúc:
Người có cha mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật
Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan đến nội dung di chúc
Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc
Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có cha mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan đến nội dung di chúc.
Quan hệ cầm cố tài sản chấm dứt trong các trường hợp nào sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất :
check_box Nghĩa vụ bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt; việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; tài sản cầm cố đã được xử lý hoặc theo thỏa thuận của các bên.
Nghĩa vụ bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt
Tài sản cầm cố đã được xử ly hoặc theo thỏa thuận của các bên
Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác
Quan hệ pháp luật về nghĩa vụ dân sự là quan hệ mà bên có nghĩa vụ phải :
check_box Chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, Thực hiện công việc hoặc không thực hiện công việc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác.
Chuyển giao vật, chuyển giao quyền.
Thực hiện công việc hoặc không thực hiện công việc vì lợi ích của bên có quyền.
Trả tiền hoặc giấy tờ có giá.
Tài sản bảo đảm phải là :
Thuộc sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu.
Thuộc sở hữu của bên bảo đảm.
Thuộc sở hữu của bên thứ 3 đứng ra bảo đảm.
Thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước.
Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm :
check_box Chi phí hợp ly để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và các thiệt hại khác do luật định.
Chi phí hợp ly để hạn chế, khắc phục thiệt hại
Thiệt hại khác do luật định
Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
Thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
check_box . Cả A và B
. Chủ nguồn nguy hiểm cao độ chỉ phải bồi thường thiệt hại nếu họ có lỗi
. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về chủ nguồn nguy hiểm cao độ
. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về người quản lý, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ
Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:
Chi phí hợp ly để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại ; Các thiệt hại khác do luật định
Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút
Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng
Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp ly để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại và các thiệt hại khác do luật định.
Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm những loại nào, chọn phương án trả lời đúng nhất :
Thiệt hại về nhân phẩm
Thiệt hại về tinh thần là danh dự bị tổn hại
Thiệt hại về vật chất bao gồm thu nhập bị mất
Thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần
Thời điểm bên bán không còn chịu rủi ro đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu ?
Thời điểm chuyển giao tài sản.
Thời điểm do luật định.
Thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký.
Trước thời điểm tiến hành thủ tục đăng ký.
Thời điểm bên mua chịu rủi ro đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu là:
Kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Thời điểm chuyển giao tài sản
Thời điểm do luật định.
Trước thời điểm tiến hành thủ tục đăng ký
Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là:
check_box Từ thời điểm giao kết trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.
Theo quy định của luật liên quan đến hợp đồng
Theo thỏa thuận
Thời điểm giao kết
Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực:
check_box Do bên đề nghị ấn định hoặc theo quy định của luật.
Do bên đề nghị ấn định
Do bên được đề nghị ấn định
Kể từ thời điểm bên được đề nghị nhận được đề nghị hoặc theo quy định của luật
Thời điểm mở thừa kế là:
check_box Thời điểm người có tài sản chết, trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế là người được xác định tại Khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
Thời điểm phát sinh từ khi cá nhân chết
Thời điểm phát sinh từ khi cá nhân chết, trừ trường hợp quy định Khoản 2 Điều 71
Thời điểm phát sinh từ khi cá nhân chết, trừ trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết
Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm trong trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng trong bao lâu đối với trường hợp người chưa thành niên nhưng không có khả năng lao động?
Hưởng đến năm 15 tuổi
Hưởng đến năm 18 tuổi
Hưởng đến năm 18 tuổi, trừ trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân
Hưởng tiền cấp dưỡng đến khi chết.
Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm trong trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng trong bao lâu đối với trường hợp người chưa thành niên hoặc người đa thành thai là con của người chết và còn sống khi sinh ra?
Đến khi lấy vợ.
Hưởng đến năm 15 tuổi
Hưởng đến năm 18 tuổi
Hưởng đến năm 18 tuổi, trừ trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân
Thời hạn thực hiện nghĩa vụ được xác định trên cơ sở :
check_box Theo thỏa thuận của các bên, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Theo quy định của pháp luật.
Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Theo thỏa thuận của các bên.
Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế
BLDS 2005 không có quy định
Đã được sửa đổi, bổ sung tại BLDS 2015
Điểm mới tại BLDS 2015.
Giữ nguyên quy định của BLDS 2005
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng là:
check_box 03 năm
1 năm
18 tháng
Không xác định về thời hạn.
Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là bao lâu?
1 năm
3 năm
5 năm.
6 tháng
Thứ tự ưu tiên thanh toán với khoản chi phí cho việc bảo quản di sản được xếp thứ tự thứ mấy theo luật:
Thanh toán cuối
Thanh toán đầu tiên
Thanh toán sau chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng và tiền cấp dưỡng còn thiếu
Thanh toán sau khoản tiền công lao động.
Thừa kế theo di chúc
. Được áp dụng khi người chết truất quyền hưởng di sản thừa kế của bất kỳ người thừa kế nào ở hàng thừa kế thứ nhất
. Được áp dụng ngay cả khi pháp nhân được chỉ định làm người thừa kế đã sáp nhập vào pháp nhân khác
. Được áp dụng trong mọi trường hợp người chết để lại di chúc
. Khi di chúc phù hợp với các yêu cầu của pháp luật về cả nội dung, hình thức và người được chỉ định làm người thừa kế còn sống/tồn tại
Tiền cấp dưỡng đối với con đã thành thai của người chết được tính từ thời điểm nào?
Khi đang trong bào thai
Khi đủ 6 tuổi.
Khi trong 1 tuổi
Tại thời điểm người này sinh ra và còn sống
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
. Cả A và B
. Không phát sinh khi người gây thiệt hại có lỗi vô ý
. Phát sinh khi người gây thiệt hại có lỗi cố ý gây thiệt hại
. Trong một số trường hợp phát sinh ngay cả khi người gây thiệt hại không có lỗi
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra được quy định như thế nào?
Dựa theo mức độ lỗi của từng người cùng gậy thiệt hại để xác định trách nhiệm bồi thường của từng người
Nếu không xác định được mức độ lỗi thì phải bồi thường theo phần bằng nhau
Những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại
Những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại; dựa theo mức độ lỗi của từng người cùng gậy thiệt hại để xác định trách nhiệm bồi thường của từng người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì phải bồi thường theo phần bằng nhau.
Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì bên kia có quyền gì?
Hủy bỏ hợp đồng
Yêu cầu bồi thường thiệt hại
Yêu cầu vẫn phải thực hiện nghĩa vụ
Yêu cầu vẫn phải thực hiện nghĩa vụ; hủy bỏ hợp đồng; yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng?
10 ngày
15 ngày
20 ngày.
5 ngày
Trong trường hợp hợp đồng không có thỏa thuận pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực mấy năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền?
1 năm.
2 năm
3 năm
5 năm
Trong trường hợp phòng vệ chính đáng thì người gây thệt hại có phải bồi thường hay không ?
Bồi thường một phần
Đương nhiên phải bồi thường
Không phải bồi thường
Theo thỏa thuận của các bên.
Trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại có phải bồi thường hay không ?
check_box Phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
Bồi thường một phần
Không phải bồi thường
Theo thỏa thuận của các bên.
Trường hợp nào sau đây bị coi là vi phạm nghĩa vụ :
Không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn
Không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn; thực hiện nghĩa vụ không đầy đủ; thực hiện không đúng nội dung nghĩa vụ
Thực hiện không đúng nội dung nghĩa vụ
Thực hiện nghĩa vụ không đầy đủ
Việc chia thừa kế theo pháp luật
. Cả A và B
. Được áp dụng trong trường hợp người chết không có di chúc
. Khi người chết chưa định đoạt hết di sản của mình
. Khi trong di chúc người chết không định đoạt di sản của mình cho con trai cả 20 tuổi
Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ:
check_box Thời điểm đăng ký theo quy định của luật đất đai
Thời điểm đăng ký theo quy định của luật dân sự.
Thời điểm đăng ký theo quy định của luật kinh doanh bất động sản
Thời điểm đăng ký theo quy định của luật nhà ở
Việc sửa đổi hợp đồng phụ thuộc vào y chí cua chủ thể nào?
check_box Theo thỏa thuận của các bên hoặc của Tòa án
Bên có nghĩa vụ
Bên có quyền
Bên thứ ba liên quan đến hợp đồng.
Việc ủy quyền lại được xác định trong trường hợp nào sau đây:
check_box Có sự đồng ý của bên ủy quyền
Theo quyết định của cơ quan nhà nước
Theo sự thỏa thuận giữa các bên
Theo thỏa thuận của các bên dưới hướng dẫn của cơ quan hành chính nhà nước.
Việc xác định giá thuê tài sản theo thỏa thuận của các bên là:
Theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.
Theo thỏa thuận của các bên
Theo tổ chức định giá
Theo ý chí của bên cho thuê
Yếu tố nào sau đây không phải là căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
. Hành vi trái pháp luật;
. Lỗi của người gây thiệt hại.
. Thiệt hại về tài sản;
. Thiệt hại về tinh thần;

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập