. Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho các trường đại học dân lập nhằm khắc phục thất bại nào của thị trường:
check_box b và c
độc quyền trong giáo dục đại học
ngoại ứng tích cực
thông tin không đối xứng
. Hà thích nghe nhạc to, và sẵn sàng trả 10 đồng/giờ để được mở đài với âm lượng lớn, nhưng vì anh nghe nhạc trong phòng riêng của mình nên thực tế, Hà không phải trả gì hết. Thủy là hàng xóm của Hà, nhưng chị rất ghét sự ầm ĩ. Vì thế, chị sẵn sàng trả cho Hà 2 đồng/giờ để Hà vặn nhỏ đài xuống. Vì Hà nghe nhạc từ đài phát thanh nên thực ra không ai phải trả tiền khi Hà nghe đài. Vậy, lợi ích xã hội của việc nghe nhạc là:
0 đồng.
10 đồng.
2 đồng.
8 đồng.
. Mô hình nền kinh tế được theo đuổi phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là mô hình nền kinh tế
check_box hỗn hợp
kế hoạch hoá tập trung
thị trường thuần tuý
tự cấp tự túc
. Một hàng hóa có tính cạnh tranh trong tiêu dùng khi:
có nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh nhau trong sản xuất hàng hóa.
có nhiều người tiêu dùng cùng mong muốn được mua loại hàng hóa đó.
có thể loại trừ bất kể người mua nào khỏi việc tiêu dùng hàng hóa.
việc tiêu dùng của một cá nhân bất kỳ đều làm giảm lượng hàng hóa sẵn có dành cho những cá nhân còn lại
. Một trạng thái cân bằng của nền kinh tế được coi đạt hiệu quả theo tiêu chuẩn Pareto khi tại đó, nền kinh tế đạt
đồng thời đạt cả ba điều kiện hiệu quả sản xuất, trao đổi và hỗn hợp.
hiệu quả Pareto hỗn hợp.
hiệu quả Pareto trong sản xuất.
hiệu quả Pareto trong tiêu dùng (phân phối/trao đổi).
. Mức độ trong sạch của môi trường khu vực nội thành Hà Nội là một:
check_box hàng hóa công cộng thuần túy.
hàng hóa cá nhân thuần túy.
hàng hóa công cộng có khả năng tắc nghẽn.
hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá.
. Nếu một hàng hóa không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng thì
cả ba kết luận trên đều đúng.
chi phí biên để phục vụ thêm một người tiêu dùng bằng 0.
chi phí biên để sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa bằng 0.
sẽ phát sinh hiện tượng kẻ ăn không.
. Tư tưởng chính trong Định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi phù hợp nhất với quan điểm
check_box Bàn tay vô hình của Adam Smith.
Chủ động điều tiết kinh tế vĩ mô bằng các chính sách trọng cầu của Maynard Keynes.
Kết hợp hai bàn tay của Paul Samuelson.
Lợi thế so sánh của David Ricardo.
Ánh và Thảo vừa đạt được một thoả thuận về lịch trực nhật phòng làm việc chung của hai người. Thoả thuận đó được gọi là
check_box lựa chọn công cộng
lựa chọn cá nhân
lựa chọn dân sự
lựa chọn kỹ thuật
Bản chất Định lý bất khả thi của Arrow là ông cho rằng không có cách nào
check_box có được một nguyên tắc lựa chọn công cộng đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về hiệu quả, công bằng và dân chủ.
Cả ba ý trên đều đúng.
hài lòng được tất cả các cử tri
ra quyết định công cộng được.
Bảo hiểm bắt buộc của chính phủ sẽ góp phần khắc phục được hiện tượng
check_box Lựa chọn ngược.
Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
Kẻ ăn không.
Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều.
Bảo hiểm bắt buộc là một qui định của chính phủ nhằm khắc phục
cả ba lý do nói trên đều đúng.
đa dạng hóa các đối tượng tham gia cung ứng dịch vụ bảo hiểm.
hiện tượng lựa chọn ngược.
thất bại thị trường về hàng hóa khuyến dụng.
Các điểm đạt hiệu quả sản xuất sẽ nằm … đường giới hạn khả năng sản xuất
bên ngoài
bên trong
không đủ dữ kiện để khẳng định
ngay tại
Các quyết định công cộng phải trải qua một quy trình chính trị phức tạp mới có thể được thông qua. Quy trình chính trị đó có thể
gây ra một trong hai tình huống trên.
khiến một chính sách tồi đối với xã hội được chấp thuận.
khiến một chính sách tốt cho xã hội bị bác bỏ.
ngăn chặn tất cả các khả năng xảy ra một trong hai tình huống trên.
Cân bằng Lindahl chỉ có thể thành công trong thực tế nếu có cơ chế buộc tất cả mọi người phải
bộc lộ chính xác mức sẵn sàng chi trả của mình cho hàng hoá
có lựa chọn đa đỉnh
có lựa chọn đơn đỉnh
tuân thủ chỉ đạo chung của chính phủ
Cán bộ thống kê đưa ra các ước tính sau về hệ số Gini của địa phương. Cho biết ước tính nào chắc chắn không phải là một kết quả chính xác?
g = 0,29
g = 0,32
g = 0,54
g = 1,02
Câu nói của Bác Hồ: “Tôi muốn dân ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành” phản ánh chính xác nhất quan điểm của trường phái nào dưới đây?
Cả ba trường phái trên.
Trường phái năng lực.
Trường phái nhu cầu cơ bản.
Trường phái phúc lợi.
Chấm điểm thi học kỳ của sinh viên chỉ dựa trên chất lượng bài thi là nhằm đảm bảo nguyên tắc:
bình quân đồng đều (cào bằng).
cả ba trường hợp trên đều đúng.
công bằng dọc.
công bằng ngang.
Chị Bích muốn thuê gia sư về phụ đạo thêm môn toán cho con, nhưng chị không biết ai là gia sư tốt nên đành nhờ các trung tâm gia sư tìm hộ. Đây là một thí dụ về:
ngoại ứng tích cực
ngoại ứng tiêu cực
thông tin hoàn hảo
thông tin không hoàn hảo
Chị Loan năm nay 40 tuổi, và chị thấy nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ của mình cao hơn so với 15 năm trước. Thái độ này của chị được gọi là
động cơ lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều.
động cơ lựa chọn ngược.
động cơ theo kiểu mối quan hệ thủ trưởng – nhân viên.
động cơ trở thành kẻ ăn không.
Chi phí ngoại ứng biên được xác định bằng:
Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên
Không có đáp án nào đúng
Chỉ số đếm đầu là tên gọi khác của thước đo đói nghèo nào dưới đây?
check_box Tỉ lệ nghèo.
Bình phương khoảng nghèo.
Khoảng nghèo.
Ngưỡng nghèo
Chỉ số phản ánh tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng được gọi là
ngưỡng nghèo quốc gia.
ngưỡng nghèo quốc tế.
ngưỡng nghèo tương đối.
ngưỡng nghèo tuyệt đối.
Chiến lược xóa đói giảm nghèo chung của thế giới hiện nay đang tập trung vào việc
check_box cả a và b.
mở rộng cơ hội và trao quyền cho người nghèo.
tăng cường mạng lưới an sinh xã hội.
tăng thuế thu nhập đánh vào người giàu.
Chính phủ cấp kinh phí để các tổ chức phi lợi nhuận cung ứng hàng hóa dịch vụ gọi là hình thức
check_box Thuê ngoài gián tiếp.
Cung cấp trực tiếp qua bộ máy hành chính sự nghiệp.
Cung cấp trực tiếp qua các doanh nghiệp Nhà nước.
Thuê ngoài trực tiếp.
Chính phủ khi tham gia vào nền kinh tế thị trường có thể đóng vai trò như một
cả ba vai trò nói trên.
người điều tiết hoạt động trong nền kinh tế
người sản xuất lớn
người tiêu dùng lớn
Chính phủ phải can thiệp vào vấn đề phân phối thu nhập vì đảm bảo công bằng xã hội
cả ba lý do trên đều đúng.
là mục tiêu mà cơ chế thị trường không chắc thực hiện được.
là mục tiêu ưu tiên cao nhất của mọi xã hội trong mọi thời kỳ.
mong muốn của tất cả các nhóm dân cư trong xã hội.
Cho biết thu nhập cộng dồn của các nhóm dân cư theo ngũ phân vị của một quốc gia lần lượt là: 5%, 15%, 25%, 60% và 100%. Hệ số Gini trong phân phối thu nhập của quốc gia này bằng:
0.19
0.31
0.38
Đáp án khác
Chuẩn nghèo chung cao hơn chuẩn nghèo về lương thực, thực phẩm (LTTP) là do
check_box Chuẩn nghèo chung tính thêm nhu cầu chi tiêu phi LTTP.
Chuẩn nghèo chung tính theo phương pháp quốc tế, chuẩn nghèo LTTP tính theo phương pháp của Việt Nam.
Chuẩn nghèo chung tính theo thu nhập, chuẩn nghèo LTTP tính bằng sản lượng thóc qui đổi.
Chuẩn nghèo chung tính theo thu nhập, chuẩn nghèo LTTP tính theo chi tiêu.
Có 7 cử tri, mỗi cử tri ủng hộ một mức chi tiêu ngân sách quốc phòng của chính phủ, lần lượt như sau: 10, 15, 19, 41, 52, 74, 100 (nghìn tỉ đồng). Khi đó, cử tri ủng hộ mức chi 41 nghìn tỉ đồng được gọi là
cử tri chiến lược
cử tri thắng cuộc
cử tri thao túng
cử tri trung gian
Công cộng cung cấp một hàng hóa là việc hàng hóa đó:
do khu vực công cộng đứng ra cung cấp
do tư nhân đứng ra cung cấp
được cung cấp bằng cơ chế phi thị trường
được cung cấp bằng cơ chế thị trường
Cử tri trung gian là cử tri
check_box có sự lựa chọn nằm ở giữa tập hợp lựa chọn của các cử tri
bỏ phiếu trắng trong các phiên biểu quyết
có mức thu nhập bằng trung bình cộng thu nhập của tất cả các cử tri
không đảng phái.
Cung cấp công cộng một hàng hóa là hình thức cung cấp hàng hóa:
cho toàn bộ công chúng.
có tính chất hàng hóa công cộng.
theo cơ chế phi thị trường.
trực tiếp bằng các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
Cung cấp tư nhân một hàng hóa là việc hàng hóa đó:
do khu vực công cộng đứng ra cung cấp
do tư nhân đứng ra cung cấp
được cung cấp bằng cơ chế phi thị trường
được cung cấp bằng cơ chế thị trường
Đấu giá là một biện pháp nhằm:
check_box Mô phỏng thị trường.
Hỗ trợ sự hình thành của thị trường.
Kiểm soát trực tiếp.
Tự do hoá thị trường.
Để hạn chế nạn phá rừng ở Tây Nguyên, Chính phủ quyết định trợ cấp cho các hộ gia đình sống xung quanh. Khi đó, tổng trợ cấp Chính phủ phải chi ra sẽ là:
MEB * (QXH – QTT)
MEB * QXH
MEC * (QXH – QTT)
MEC * QXH
Để hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông nội đô, chính quyền thành phố đã có chính sách mở rộng mạng lưới xe buýt công cộng. Dịch vụ xe buýt công cộng là
hàng hoá cá nhân
hàng hoá công cộng
hàng hoá thứ cấp
hàng hoá xa xỉ
Để khắc phục tình trạng độc quyền tự nhiên, Chính phủ đã áp dụng biện pháp ấn định giá trần cho ngành này. Mức giá trần dự kiến sẽ được tính toán bằng với mức chi phí bình quân tối thiểu của ngành. Chính sách này sẽ khiến hãng độc quyền tự nhiên:
Chấp nhận vì sẽ nhận được mức lợi nhuận tài chính tương đương với các doanh nghiệp khác
Đóng cửa vì thua lỗ
Phản đối vì chỉ hòa vốn và không có lãi
Tăng mức sản lượng ngang bằng với mức sản lượng khi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo
Điều kiện tối đa hóa phúc lợi xã hội theo thuyết cực đại thấp nhất là
check_box độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
độ thỏa dụng trung bình của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
thu nhập của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
Điều kiện tối đa hóa phúc lợi xã hội theo thuyết vị lợi là
check_box độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
độ thỏa dụng trung bình của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
thu nhập của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
tổng độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau.
Định lý Bất khả thi của Arrow là kết quả của việc Arrow
check_box đi tìm một cơ chế lựa chọn công cộng lý tưởng
chứng minh cho sự kém hiệu quả của nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số
chứng minh cho sự không tưởng của nguyên tắc nhất trí tuyệt đối
đi tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cử tri có lựa chọn đa đỉnh
Định lý kinh tế học phúc lợi được xem xét trong những điều kiện nhất định. “Điều kiện nhất định” đó ở đây hàm ý
check_box Cả hai ý trên.
Chỉ một trong hai ý trên.
Nền kinh tế được phân tích trong điều kiện đóng, không có giao lưu với các quốc gia khác.
Nền kinh tế được phân tích trong điều kiện ổn định, không có sự dao động theo chu kỳ kinh tế.
Định suất đồng đều trong cung cấp công cộng một hàng hóa cá nhân sẽ gây ra:
cả a và b.
hoặc a hoặc b.
tổn thất do tiêu dùng quá ít.
tổn thất do tiêu dùng quá nhiều.
Đỉnh trong lựa chọn của cá nhân là điểm mà tất cả các điểm lựa chọn khác ở xung quanh đều … nó
check_box thấp hơn
bất hợp lý hơn
cao hơn
ngang bằng
Dự trữ Quốc gia có thể ở dưới dạng:
check_box Tất cả các dạng trên.
Ngoại tệ.
Nguồn lực tài chính trong nước.
Sản phẩm vật chất.
Đứng trước các cú sốc trong nền kinh tế (khủng hoảng, suy thoái, thiên tai, dịch bệnh…), người nghèo là đối tượng dễ phải chịu tác động mạnh nhất khiến họ rất khó thoát nghèo. Đặc tính này được gọi là
check_box người nghèo dễ bị tổn thương.
người nghèo không có tài sản.
người nghèo không có tiếng nói.
người nghèo không được trao quyền.
Đứng trước tình hình tắc nghẽn trên tuyến đường quốc lộ X vào giờ cao điểm đang ngày càng gia tăng, chính phủ quyết định thu phí giao thông để đạt mức lưu lượng giao thông hiệu quả. Khi đó, mức phí giao thông sẽ bằng:
check_box chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
chi phí tư nhân biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
chi phí xã hội biên đối với người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
tổng chi phí tư nhân biên và chi phí xã hội biên đối vói người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.
Đường bàng quan xã hội theo thuyết cực đại thấp nhất có hình dạng
check_box đường gấp khúc hình thước thợ.
chữ U ngược.
đường thẳng dốc lên như đường cung.
đường thẳng dốc xuống như đường cầu.
Đường bàng quan xã hội theo thuyết vị lợi có hình dạng
chữ U ngược.
đường gấp khúc hình thước thợ.
đường thẳng dốc lên như đường cung.
đường thẳng dốc xuống như đường cầu.
Đường cầu hoàn toàn không co giãn thì với trợ cấp bên cung
Cả người sản xuất và tiêu dùng sẽ cùng được nhận lợi ích.
Không ai có thể được nhận lợi ích.
Người sản xuất sẽ được nhận toàn bộ lợi ích.
Người tiêu dùng sẽ được nhận toàn bộ lợi ích.
Đường Lorenz càng phình rộng chứng tỏ sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập
check_box càng tăng.
càng giảm.
chưa kết luận được.
không đổi.
Đường phản ánh các kết hợp khác nhau về độ thỏa dụng của cá nhân cùng tạo ra một mức phúc lợi xã hội như nhau được gọi là:
đường bàng quan xã hội.
đường khả năng sản xuất.
đường khả năng thỏa dụng.
hàm phúc lợi xã hội.
Đường phản ánh mức thỏa dụng tối đa của một cá nhân khi cho trước mức thỏa dụng của các thành viên khác trong xã hội được gọi là
đường bàng quan xã hội.
đường khả năng sản xuất.
đường khả năng thỏa dụng.
hàm phúc lợi xã hội.
Giải pháp đặt giá trần bằng chi phí biên trong độc quyền tự nhiên sẽ:
Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội
Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội
Không có đáp án nào đúng
Không khắc phục được tổn thất phúc lợi xã hội
Giải pháp đặt giá trần bằng chi phí trung bình trong độc quyền tự nhiên sẽ:
check_box Khắc phục được một phần tổn thất phúc lợi xã hội
Khắc phục được toàn bộ tổn thất phúc lợi xã hội
Không có đáp án nào đúng
Không khắc phục được tổn thất phúc lợi xã hội
Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tích cực?
check_box Trợ cấp
Cả 3 đều đúng
Hình thành thị trường về ô nhiễm
Kiểm soát bằng mức chuẩn thải
Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tích cực?
Bán các giấy phép xả thải cho các đối tượng gây ô nhiễm
Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải tương đương ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
Không có đáp án nào đúng
Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tích cực?
Bán các giấy phép xả thải cho các đối tượng
Chỉ cho phép các đối tượng xả thải tương đương ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Không có đáp án nào đúng
Trợ cấp cho các đối tượng
Giải pháp nào Chính phủ sẽ can thiệp khi xuất hiện ngoại ứng tiêu cực?
Cả 3 đều đúng
Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
Trợ cấp cho các đối tượng gây ô nhiễm
Giải pháp nào có thể kết hợp với chính sách giá sàn để khiến chính sách này hiệu quả?
check_box Các biện pháp trên đều không đạt được hiệu quả.
Chính phủ mua lượng dư cung và bán lại với giá rẻ hơn.
Chính phủ mua lượng dư cung và viện trợ cho quốc gia khác.
Kết hợp với chính sách kiểm soát về lượng để hạn chế dư cung.
Giải pháp nào sau đây là khả thi nhất có thể dùng để khắc phục hiện tượng ô nhiễm không khí?
Cả 3 đều đúng
Dùng dư luận xã hội
Quy định quyền sở hữu tài sản
Sáp nhập
Giải pháp trao quyền sở hữu tài sản theo định lý Coase chỉ áp dụng được với những ngoại ứng mà:
Cả 3 điều kiện trên
Chi phí đàm phán về việc trao quyền sở hữu nhỏ
Khả năng xác lập quyền sở hữu đối với tài sản tương đối dễ
Nguyên nhân gây ra ngoại ứng có thể xác định rõ ràng
Hàm phúc lợi xã hội theo thuyết Rawls coi phúc lợi xã hội bằng
độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi cao nhất.
độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi thấp nhất.
tổng độ thỏa dụng biên của các thành viên trong xã hội.
tổng độ thỏa dụng của các thành viên trong xã hội.
Hàm phúc lợi xã hội theo thuyết vị lợi coi phúc lợi xã hội bằng
check_box tổng độ thỏa dụng của các thành viên trong xã hội.
độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi cao nhất.
độ thỏa dụng của người có mức phúc lợi thấp nhất.
tổng độ thỏa dụng biên của các thành viên trong xã hội.
Hạn chế của bỏ phiếu theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số là có nguy cơ dẫn đến tình trạng
check_box nhóm đa số áp chế nhóm thiểu số
cả hai nhóm thiểu số và đa số liên minh với nhau
không đạt được thoả thuận («giẫm chân tại chỗ»)
nhóm thiểu số được ưu tiên hơn nhóm đa số
Hàng hóa cá nhân có thể được cung cấp công cộng:
check_box Cả a và b
khi tổn thất do việc cung cấp công cộng lớn hơn tổn thất do cung cấp cá nhân.
khi tổn thất do việc cung cấp công cộng nhỏ hơn tổn thất do cung cấp cá nhân.
vì mục đích nhân đạo
Hàng hóa cá nhân thuần túy là hàng hóa:
chỉ có tính cạnh tranh trong tiêu dùng
chỉ có tính loại trừ trong tiêu dùng
không có tính cạnh tranh cũng không có tính loại trừ trong tiêu dung
vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính loại trừ trong tiêu dùng
Hàng hóa công cộng thuần túy là hàng hóa:
chỉ có tính cạnh tranh trong tiêu dùng
chỉ có tính loại trừ trong tiêu dùng
không có tính cạnh tranh cũng không có tính loại trừ trong tiêu dung
vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính loại trừ trong tiêu dùng
Hằng thấy rằng, khi có nhiều người cùng truy cập máy chủ Internet của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì em mất rất nhiều thời gian để truy cập và tải tài liệu xuống. Đây là một thí dụ về:
hàng hóa cá nhân thuần túy.
hàng hóa công cộng có khả năng tắc nghẽn.
hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá
hàng hóa công cộng thuần túy.
Hệ số Gini
có thể nhận các giá trị từ 0 đến ∞.
có thể phân tách theo các tiêu chí phân tổ khác nhau như nông thôn, thành thị…, sau đó cộng lại để có hệ số Gini tổng hợp.
có thể so sánh giữa các quốc gia và các thời kỳ.
luôn là một thước đo nhất quán về sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.
Hình thức thuê ngoài gián tiếp thông qua các tổ chức phi lợi nhuận có ưu điểm là:
check_box Tất cả các lý do trên.
Họ dễ kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của các thành phần xã hội khác.
Họ không có động cơ tối đa hoá lợi nhuận.
Họ thường linh hoạt hơn trong việc cung ứng dịch vụ.
Kết quả cuối cùng của lựa chọn công cộng sẽ phản ánh đúng lựa chọn của cử tri trung gian. Định lý này được áp dụng trong trường hợp bỏ phiếu theo nguyên tắc
biểu quyết theo đa số
biểu quyết theo đa số tuyệt đối
không áp dụng trong bất cứ nguyên tắc nào nói trên
nhất trí tuyệt đối
Liên minh trong biểu quyết có thể dẫn đến kết quả làm phúc lợi xã hội
giảm
giữ nguyên
một trong ba phương án đều đúng
tăng
Lợi ích của hành động tập thể là ở chỗ, nhờ có hành động, xã hội có thể tiến từ một điểm phân bổ nguồn lực không hiệu quả đến một điểm phân bổ nguồn lực khác
gần với đường giới hạn khả năng sản xuất hơn
là hiệu quả Pareto
là hoàn thiện Pareto so với điểm ban đầu
tương đương với điểm phân bổ ban đầu
Lợi ích ngoại ứng biên được xác định bằng:
check_box Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên
Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên
Không có đáp án nào đúng
Lựa chọn công cộng có tính chất
bắt buộc (cưỡng chế)
có cả hai tính chất nói trên
không có tính chất nào như trên
không thể phân chia
Lựa chọn đa đỉnh là lựa chọn của cá nhân mà nếu di chuyển theo một hướng nhất định nào đó trong biểu đồ lựa chọn của anh ta thì độ thoả dụng của anh ta cũng sẽ
giảm dần
lúc đầu giảm, sau đó tăng
lúc đầu tăng, sau đó giảm
tăng dần
Lựa chọn đơn đỉnh là lựa chọn của cá nhân mà nếu di chuyển sang trái trong biểu đồ lựa chọn của anh ta, độ thoả dụng của anh ta sẽ giảm dần. Nếu di chuyển sang phải thì độ thoả dụng của anh ta
cũng sẽ giảm dần
lúc đầu sẽ giảm, sau đó tăng
lúc đầu sẽ tăng, sau đó giảm
sẽ tăng dần
Lựa chọn theo nguyên tắc đa số giản đơn sẽ cho phép … miền ra quyết định so với lựa chọn theo nguyên tắc nhất trí tuyệt đối
có thể xảy ra một trong ba trường hợp trên
giữ nguyên
mở rộng
thu hẹp
Lượng hàng hóa công cộng thuần túy hiệu quả là lượng hàng hóa khi:
lợi ích biên=chi phí biên
tổng chi phí đạt tối thiểu
tổng lợi ích đạt tối đa
tổng lợi ích=tổng chi phí
Lý do Chính phủ phải trực tiếp đứng ra cung ứng hàng hóa dịch vụ cho nền kinh tế:
check_box Tất cả các lý do trên.
Có nhiều loại hàng hoá và dịch vụ rất cần thiết cho sự phát triển nhưng tư nhân không muốn cung cấp.
Kinh tế nhà nước được nhiều nước coi là một lực lượng kinh tế lớn mạnh đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
Lo ngại hành vi cơ hội chủ nghĩa của tư nhân.
Lý do cơ bản nhất khiến rất ít các công ty tư nhân tham gia lĩnh vực bảo hiểm y tế tự nguyện là:
check_box Hiện tượng lựa chọn ngược.
Hành vi lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều.
Hiện tượng kẻ ăn không.
Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
Mặc dù qui trình bầu cử là trung thực và các cử tri đều nhất quán về phương án lựa chọn của mình, nhưng kết quả bầu cử vẫn có thể bị thao túng bởi cá nhân sắp xếp lịch trình bỏ phiếu. Vấn đề này được gọi là
check_box nghịch lý biểu quyết
cân bằng biểu quyết
liên minh trong biểu quyết
quay vòng biểu quyết
Mô hình kế hoạch hoá tập trung phát huy tác dụng tích cực nhất của nói trong bối cảnh nền kinh tế
mở cửa, hội nhập quốc tế.
thị trường tự do.
thời chiến.
tự cung tự cấp
Mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện thị trường hàng hóa bình thường, nếu gánh nặng thuế của người tiêu dùng lớn hơn gánh nặng thuế của người sản xuất thì
tổn thất thuế về phía người tiêu dùng cũng lớn hơn hoặc bằng tổn thất thuế về phía người sản xuất.
tổn thất thuế về phía người tiêu dùng cũng lớn hơn tổn thất thuế về phía người sản xuất.
tổn thất thuế về phía người tiêu dùng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tổn thất thuế về phía người sản xuất.
tổn thất thuế về phía người tiêu dùng sẽ nhỏ hơn tổn thất thuế về phía người sản xuất.
Mọi yếu tố như nhau, đường cung càng thoải thì lợi ích từ trợ cấp mà người bán được hưởng sẽ:
Càng ít.
Càng nhiều.
Chưa thể kết luận về sự thay đổi.
Không đổi.
Một cách gọi khác của liên minh trong biểu quyết là
lựa chọn đa đỉnh
lựa chọn đơn đỉnh
mua bán phiếu bầu
nghịch lý biểu quyết
Một cách phân phối lại làm giảm độ thỏa dụng của người nghèo đi 1 đơn vị thỏa dụng và tăng độ thỏa dụng của người giàu lên 3 đơn vị thỏa dụng thì:
check_box Thuyết vị lợi sẽ chấp nhận vì điều đó làm tăng tổng phúc lợi xã hội
Chưa kết luận được về việc thuyết vị lợi sẽ chấp nhận hay không cách phân phối lại trên.
Thuyết vị lợi sẽ không chấp nhận vì điều đó làm giảm lợi ích người nghèo
Thuyết vị lợi sẽ không chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích của người giàu
Một cách phân phối lại làm tăng độ thỏa dụng của người nghèo lên 1 đơn vị thỏa dụng và tăng độ thỏa dụng của người giàu lên 3 đơn vị thỏa dụng thì thì:
Chưa kết luận được về việc thuyết cực đại thấp nhất sẽ chấp nhận hay không cách phân phối lại trên.
Thuyết cực đại thấp nhất sẽ chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích người nghèo
Thuyết cực đại thấp nhất sẽ không chấp nhận vì điều đó làm khoảng cách giàu nghèo mở rộng
Thuyết cực đại thấp nhất sẽ không chấp nhận vì điều đó làm tăng lợi ích người giàu
Một giải đấu quần vợt được tổ chức theo thể thức đấu loại trực tiếp. Người thắng cuộc ở vòng trước sẽ được quyền vào thi đấu vòng trong cho đến khi tìm được nhà vô địch. Giải đấu này đang áp dụng thể thức tương tự như
check_box bỏ phiếu đấu cặp
bỏ phiếu cho điểm
bỏ phiếu cho điểm kết hợp liên minh trong biểu quyết
bỏ phiếu cùng lúc
Một hàng hóa không có tính loại trừ trong tiêu dùng khi:
giá cả của hàng hóa cao đến mức không ai có thể mua được hàng hóa đó.
giá cả của hàng hóa thấp đến mức ai cũng có khả năng mua được hàng hóa.
không có hàng rào gia nhập nào ngăn cản các doanh nghiệp mới tham gia sản xuất hàng hóa.
không thể ngăn cản bất kỳ ai khỏi việc hưởng thụ dịch vụ mà hàng hóa đó mang lại.
Một khóa đào tạo về chứng khoán được xếp loại phù hợp nhất vào dạng hàng hóa nào dưới đây?
Hàng hóa chỉ có thể thẩm định được nhiều năm sau khi dùng.
Hàng hóa chỉ có thể thẩm định khi sử dụng.
Hàng hóa có thể thẩm định trước.
Hàng hóa không thể thẩm định được.
Một khu tập thể gồm 5 gia đình A, B, C, D và E cùng nhau thuê người thu dọn vệ sinh chung. Lợi ích biên mà mỗi gia đình nhận được từ việc thuê người dọn vệ sinh lần lượt là 100, 200, 300, 400 và 500 nghìn đồng. Số tiền tối đa mà các gia đình này muốn trả cho người thu dọn vệ sinh là:
1.500.000 đồng
100.000 đồng
300.000 đồng
500.000 đồng
Một nền kinh tế có quỹ đầu vào vốn và lao động không đổi, đang sản xuất ra hai loại hàng hoá X và Y để phân phối cho hai cá nhân A và B. Nếu MRTXY = ¼, còn MRSXYA = MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto hỗn hợp, nền kinh tế sẽ cần
chỉ cần giảm sản xuất X, còn giữ nguyên mức sản xuất Y
chỉ cần giảm sản xuất Y, còn giữ nguyên mức sản xuất X
giảm sản xuất X và tăng sản xuất Y
giảm sản xuất Y và tăng sản xuất X
Một nền kinh tế gồm hai cá nhân A và B. Trường hợp phân bổ lại nguồn lực nào dưới đây là một hoàn thiện Pareto so với cách phân bổ nguồn lực ban đầu?
check_box cả ba trường hợp trên đều đúng
làm cho độ thoả dụng của A tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của B.
làm cho độ thoả dụng của A tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của B.
làm cho độ thoả dụng của B tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của A.
Một nền kinh tế gồm hai cá nhân A và B. Trường hợp phân bổ lại nguồn lực nào dưới đây là một hoàn thiện Pareto so với cách phân bổ nguồn lực ban đầu?
cả ba trường hợp trên đều đúng
làm cho độ thoả dụng của A tăng và B đều tăng
làm cho độ thoả dụng của A tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của B.
làm cho độ thoả dụng của B tăng và giữ nguyên độ thoả dụng của A.
Một nền kinh tế gồm hai cá nhân là A và B, tiêu dùng hai loại hàng hoá là X và Y. Nếu MRSXYA = 2, còn MRSXYB = 4 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto trong tiêu dùng cần
chỉ cần chuyển X từ cá nhân A sang cá nhân B, còn không cần chuyển Y theo chiều ngược lại
chỉ cần chuyển Y từ cá nhân A sang cá nhân B, còn không cần chuyển Y theo chiều ngược lại
chuyển X từ cá nhân A sang cá nhân B và chuyển Y từ cá nhân B sang cá nhân A
chuyển X từ cá nhân B sang cá nhân A và chuyển Y từ cá nhân A sang cá nhân B
Một nền kinh tế gồm hai ngành sản xuất là X và Y, sử dụng hai loại đầu vào là L và K. Nếu MRTSLKX = 2/3, còn MRTSLKY = 1/3 thì để tạo ra hoàn thiện Pareto trong sản xuất cần
chỉ cần chuyển K từ ngành X sang ngành Y, còn không cần chuyển L theo chiều ngược lại
chỉ cần chuyển L từ ngành X sang ngành Y, còn không cần chuyển K theo chiều ngược lại
chuyển K từ ngành X sang ngành Y và chuyển L từ ngành Y sang ngành X
chuyển L từ ngành X sang ngành Y và chuyển K từ ngành Y sang ngành X
Một ngũ phân vị là một nhóm dân cư có:
check_box tổng số cá thể bằng 20% tổng dân số.
tổng chi tiêu của nhóm bằng 20% tổng chi tiêu xã hội.
tổng tài sản bằng 20% tổng tài sản xã hội.
tổng thu nhập của nhóm bằng 20% tổng thu nhập xã hội.
Một sinh viên viết trong luận văn của mình như sau: “Việc quy định mức trần học phí đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hạn chế quyền tự chủ của các trường đại học”. Câu văn này là
một nhận định chuẩn tắc.
một nhận định không thể kiểm chứng.
một nhận định phản ánh quan điểm, thái độ của cá nhân sinh viên.
một nhận định thực chứng.
Một sinh viên viết trong luận văn của mình như sau: “Việc quy định mức trần học phí đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không cần thiết vì nó đang hạn chế quyền tự chủ của các trường đại học”. Câu văn này là
check_box một nhận định chuẩn tắc.
một nhận định dựa trên bằng chứng.
một nhận định mang tính quy luật.
một nhận định thực chứng.
Mức bù lỗ cho mỗi đơn vị hàng hóa khi Chính phủ buộc độc quyền tự nhiên phải bán tại mức giá trần bằng chi phí biên là:
check_box Chênh lệch giữa chi phí trung bình và chi phí biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Chênh lệch giữa chi phí biên và doanh thu biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Chênh lệch giữa lợi ích biên và chi phí biên ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Không có đáp án nào đúng
Mức thuế hiệu quả (thuế Pigou) đối với ngoại ứng tiêu cực bằng:
Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chênh lệch giữa chi phí xã hội biên và chi phí tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Mức thuế tối ưu đối với ngoại ứng tiêu cực phải bằng:
Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Mục tiêu của các giải pháp can thiệp của Chính phủ trong trường hợp độc quyền thường là nhằm:
Cả b và c
Đưa mức sản lượng về mức tối đa hóa phúc lợi xã hội
Khống chế phần lợi nhuận độc quyền
Xóa bỏ độc quyền
Mức trợ cấp hiệu quả (trợ cấp Pigou) đối với ngoại ứng tích cực bằng:
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và chi phí xã hội biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chênh lệch giữa lợi ích xã hội biên và lợi ích tư nhân biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Mức trợ cấp tối ưu đối với ngoại ứng tích cực phải bằng:
Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Mức trợ cấp tối ưu đối với ngoại ứng tiêu cực phải bằng:
Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Chi phí ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu thị trường
Lợi ích ngoại ứng biên tại mức sản lượng tối ưu xã hội
Nếu có một cử tri có lựa chọn đa đỉnh thì biểu quyết theo thể thức đấu cặp trong nguyên tắc biểu quyết theo đa số sẽ
check_box không chắc dẫn đến cân bằng biểu quyết
chắc chắn dẫn đến cân bằng biểu quyết
chắc chắn dẫn đến quay vòng biểu quyết
không có phương án trả lời nào ở trên là đúng
Nếu do thông tin không đối xứng nên công nhân không thể biết rõ như giám đốc về việc liệu công ty đã lắp đặt đủ hệ thống an toàn lao động như đã hứa hay chưa thì công ty sẽ có xu hướng
không lắp đặt hệ thống an toàn lao động nào cả.
lắp đặt ít thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.
lắp đặt nhiều thiết bị an toàn lao động hơn mức hiệu quả cần thiết.
lắp đặt thiết bị an toàn lao động bằng mức hiệu quả cần thiết.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, số lượng người tiêu dùng một loại hàng hóa cá nhân càng nhiều thì đường cầu tổng hợp về hàng hóa đó:
càng dốc.
càng thoải.
Chưa đủ thông tin để kết luận.
có độ dốc không thay đổi.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, số lượng người tiêu dùng một loại hàng hóa công cộng càng nhiều thì đường cầu tổng hợp về hàng hóa đó:
check_box càng dốc.
càng thoải.
Chưa đủ thông tin để kết luận.
có độ dốc không thay đổi.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cầu càng dốc thì thuế đánh vào bên cung:
chia đều cho người sản xuất và người tiêu dùng.
chưa kết luận được người sản xuất hay người tiêu dùng chịu nhiều hơn.
do người sản xuất chịu càng nhiều hơn.
do người tiêu dùng chịu nhiều hơn.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cầu càng thoải thì trợ cấp bên cung mang lại:
chưa kết luận được mang lại lợi ích nhiều cho người sản xuất hay tiêu dùng.
lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng như nhau.
lợi ích hơn cho người sản xuất càng lớn hơn lợi ích cho người tiêu dùng.
lợi ích hơn cho người tiêu dùng càng lớn hơn lợi ích cho người sản xuất.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung càng co giãn thì thuế đánh vào bên cầu:
chia đều cho người sản xuất và người tiêu dùng.
chưa kết luận được người sản xuất hay người tiêu dùng chịu nhiều hơn
do người sản xuất chịu càng nhiều hơn.
do người tiêu dùng chịu càng nhiều hơn.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung càng co giãn thì trợ cấp bên cầu mang lại:
chưa kết luận được mang lại lợi ích nhiều cho người sản xuất hay tiêu dùng.
lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng như nhau.
lợi ích hơn cho người sản xuất càng lớn hơn lợi ích cho người tiêu dùng.
lợi ích hơn cho người tiêu dùng càng lớn hơn lợi ích cho người sản xuất.
Nếu mọi yếu tố khác như nhau, trong điều kiện bình thường, đường cung co giãn ít, đường cầu co giãn nhiều thì thuế sẽ khiến cho
chưa kết luận được tổn thất thuế về phía bên nào lớn hơn.
tổn thất thuế chia đều giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
tổn thất thuế về phía người sản xuất lớn hơn tổn thất về phía người tiêu dùng.
tổn thất thuế về phía người tiêu dùng lớn hơn tổn thất về phía người sản xuất.
Nếu một cá nhân nhất quán với quy luật độ thoả dụng biên giảm dần trong lựa chọn các phương án thì cá nhân đó sẽ có
check_box lựa chọn đơn đỉnh
cả a và b đều sai.
hoặc a hoặc b.
lựa chọn đa đỉnh
Nếu một cách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người giàu giảm 3 đơn vị lợi ích và độ thỏa dụng của người nghèo tăng thêm 2 đơn vị lợi ích thì cách phân phối lại đó được thuyết nào dưới đây chấp nhận?
quan điểm bình quân đồng đều.
quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
thuyết cực đại thấp nhất.
thuyết vị lợi.
Nếu một cách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người giàu tăng thêm 3 đơn vị lợi ích và độ thỏa dụng của người nghèo giảm 2 đơn vị lợi ích thì cách phân phối lại đó được thuyết nào dưới đây chấp nhận?
check_box thuyết vị lợi.
quan điểm bình quân đồng đều.
quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
thuyết cực đại thấp nhất.
Nếu một quyết định bắt buộc phải được tất cả mọi người tham gia biểu quyết cùng nhất trí mới được thông qua thì việc ra quyết định đó đã tuân theo nguyên tắc
check_box nhất trí tuyệt đối
biểu quyết theo đa số
biểu quyết theo đa số tuyệt đối
không phải là nguyên tắc nào trong số kể trên
Nếu một quyết định chỉ cần có quá nửa số người tham gia biểu quyết cùng nhất trí là được thông qua thì việc ra quyết định đó đã tuân theo nguyên tắc
biểu quyết theo đa số
biểu quyết theo đa số tuyệt đối
không phải là nguyên tắc nào trong số kể trên
nhất trí tuyệt đối
Nếu một quyết định phải được một tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ “quá bán” số người tham gia biểu quyết cùng nhất trí mới được thông qua thì việc ra quyết định đó đã tuân theo nguyên tắc
biểu quyết theo đa số
biểu quyết theo đa số tuyệt đối
không phải là nguyên tắc nào trong số kể trên
nhất trí tuyệt đối
Nếu QXH của ngoại ứng tiêu cực là 60 tấn và các giá trị tại đó: MEC = 40 USD/tấn, MPC = 60 USD/tấn và MSC = 100 USD/tấn thì tổng thuế doanh nghiệp phải nộp khi Chính phủ điều tiết là:
2400 USD
3600 USD
6000 USD
Chưa đủ thông tin để kết luận
Nếu tất cả các cử tri đều có lựa chọn đơn đỉnh thì biểu quyết theo thể thức đấu cặp trong nguyên tắc biểu quyết theo đa số sẽ
chắc chắn dẫn đến cân bằng biểu quyết
chắc chắn dẫn đến quay vòng biểu quyết
không chắc dẫn đến cân bằng biểu quyết
không có phương án trả lời nào ở trên là đúng
Ngoại ứng gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng mà tại đó:
Cả a và b đúng
Cả a và b sai
Lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên
Lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
Ngoại ứng gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng mà tại đó:
Cả a và b
Lợi ích xã hội biên bằng chi phí xã hội biên
Lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên
Lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
Ngoại ứng gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất với:
check_box Cả a và b đúng
Cả a và b sai
Mức sản lượng cao hơn mức sản lượng xã hội mong muốn
Mức sản lượng thấp hơn mức sản lượng xã hội mong muốn
Ngoại ứng tiêu cực gây tác động xấu cho xã hội nên:
Cả a và b
Chỉ cho phép các đối tượng gây ô nhiễm xả thải tương đương ở mức sản lượng tối ưu xã hội
Đánh thuế để trừng phạt các đối tượng gây ô nhiễm
Không trợ cấp cho các đối tượng gây ô nhiễm
Người dân bị mất đất được nhận tiền giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án bất động sản là hình thức:
check_box đền bù tạm thời.
bảo hiểm.
dự trữ quốc gia.
trợ cấp khó khăn.
Nguyên tắc bỏ phiếu nào dễ dẫn đến tình trạng “án binh bất động” nhất?
áp đặt của người lãnh đạo
biểu quyết theo đa số
biểu quyết theo đa số tuyệt đối
nhất trí tuyệt đối
Nguyên tắc bỏ phiếu… quy định một lựa chọn phải nhận được một tỉ lệ phiếu bầu đồng ý cao hơn 50% và thấp hơn 100% mới được thông qua
check_box theo đa số tuyệt đối
nhất trí tuyệt đối
theo áp đặt của người lãnh đạo
theo đa số
Nhận định “Phân phối lại thu nhập từ người giàu sang người nghèo không làm thay đổi tổng thu nhập quốc dân nhưng có thể làm tăng phúc lợi xã hội” phù hợp nhất với quan điểm nào dưới đây?
quan điểm bình quân đồng đều.
quan điểm phi cá nhân chủ nghĩa.
thuyết cực đại thấp nhất.
thuyết vị lợi.
Nhận định cho rằng: “Nghèo là hèn, là người nghèo không có tiếng nói và luôn cảm thấy bất lực” phù hợp nhất với quan điểm của trường phái nào dưới đây?
check_box Trường phái năng lực.
Cả ba trường phái trên.
Trường phái nhu cầu cơ bản.
Trường phái phúc lợi.
Nhận định cho rằng: “Nghèo là tình trạng thu nhập của cá nhân nằm dưới chuẩn nghèo do nhà nước qui định” phản ánh chính xác nhất quan điểm của trường phái nào dưới đây?
check_box Trường phái phúc lợi.
Cả ba trường phái trên.
Trường phái năng lực.
Trường phái nhu cầu cơ bản.
Nhược điểm của thước đo đói nghèo theo chi tiêu so với thước đo theo thu nhập là
check_box buộc người kê khai phải nhớ lại mức chi tiêu từ năm trước.
do ảnh hưởng của lạm phát làm mất giá các khoản chi tiêu của hộ gia đình.
do tính chất bấp bênh theo thời vụ của chi tiêu.
người kê khai ngại kê khai về chi tiêu hơn thu nhập.
Nhược điểm của thước đo đói nghèo theo thu nhập so với thước đo theo chi tiêu là
buộc người kê khai phải nhớ lại mức thu nhập từ năm trước.
do ảnh hưởng của lạm phát làm mất giá thu nhập thực tế.
do tính chất bấp bênh theo thời vụ của thu nhập.
khó tách được thu nhập của các thành viên khác nhau trong hộ gia đình.
Nước A có hệ số gini g = 0,2; nước B có hệ số gini g = 0,7. Kết luận nào sau đây đúng?
Chưa đủ cơ sở để kết luận nước A hay nước B có phân phối thu nhập bình đẳng hơn
Nước A có diện nghèo lớn hơn nước B
Nước A có diện nghèo nhỏ hơn nước B
Nước A và nước B có diện nghèo như nhau
Q = 200 + 40P có thể là phương trình đường MC của:
Có thể của cả hai trường hợp trên
Không có trường hợp nào trong hai trường hợp trên
Trường hợp độc quyền thường
Trường hợp độc quyền tự nhiên
Quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng, biểu hiện của sự nghèo khổ là:
check_box cả ba khía cạnh trên đều đúng.
dễ bị tổn thương, không có tiếng nói và bất lực.
không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế.
sự khốn cùng về vật chất.
Quan điểm: “Giữa công bằng và hiệu quả có mâu thuẫn với nhau” cho rằng phân phối lại thu nhập
check_box sẽ làm mất mát nguồn lực xã hội do những thất thoát trong quá trình triển khai.
cả ba lập luận trên đều đúng.
chỉ nhằm phục vụ lợi ích của một số nhà chính trị muốn nhận được sự ủng hộ từ các cử tri nghèo.
không phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh của thị trường.
Quan điểm: “Giữa công bằng xã hội và hiệu quả không nhất thiết phải có mâu thuẫn” cho rằng phân phối lại thu nhập từ người giàu sang người nghèo
cả ba lập luận trên đều đúng.
giúp người nghèo trở thành lực lượng lao động tích cực trong xã hội.
sẽ kích thích tiêu dùng các hàng hóa nhu yếu phẩm.
tạo ra sự đoàn kết trong cộng đồng cùng phấn đấu vì mục tiêu cải thiện phúc lợi xã hội.
Quay vòng trong biểu quyết là hiện tượng các phương án biểu quyết được
“đấu” theo cặp, nhưng không có phương án nào “thắng” trong mọi cặp đấu.
sắp xếp để “đấu” với nhau qua nhiều vòng. Phương án nào “thắng” nhiều nhất trong tất cả các vòng sẽ được chọn.
sắp xếp theo vòng tròn để cho “đấu” với nhau.
xáo trộn và rút thăm ngẫu nhiên để “đấu với nhau".
Quy định “cấp giấy phép hành nghề” của Chính phủ thuộc nhóm chính sách:
check_box Kiểm soát trực tiếp.
Hỗ trợ sự hình thành của thị trường.
Mô phỏng thị trường.
Tự do hoá thị trường.
Quy định về giá sàn:
check_box Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người sản xuất.
Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người tiêu dùng.
Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
Quy định về giá trần:
Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người sản xuất.
Luôn bảo vệ được cho lợi ích của người tiêu dùng.
Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người sản xuất nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
Mục đích để bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
Sự mất mát về phúc lợi xã hội mà không thể bù đắp được bằng doanh thu thuế được gọi là
gánh nặng quá mức của thuế.
gánh nặng thuế của xã hội.
thất thu thuế.
tổn thất phúc lợi của thuế.
Thất bại thị trường diễn ra khi cơ chế thị trường không phân bổ được nguồn lực theo
chỉ đạo của Chính phủ.
mục tiêu tối đa hoá phúc lợi xã hội.
sự chi phối của những hiệp hội lớn của tiêu dùng.
sự thao túng của các công ty đa quốc gia.
Thất bại thị trường xuất hiện khi thị trường không mang lại:
check_box hiệu quả mà xã hội mong muốn.
lợi nhuận tối đa cho người sản xuất.
mức sản xuất tất cả các loại hàng hóa mà người tiêu dùng muốn
mức sản xuất với chi phí bình quân tối thiểu (AC min).
Thể thức bỏ phiếu nào dưới đây cho phép các cử tri chỉ cần tham gia một lần bỏ phiếu là đã có thể tìm ra phương án được quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số?
Bỏ phiếu cho điểm
Bỏ phiếu cùng lúc
Bỏ phiếu đấu cặp
Cả (b) và (c)
Thể thức nào dưới đây vừa cho phép cử tri đưa ra thứ tự xếp hạng các phương án mà mình ưa thích, vừa bộc lộ được mức độ ưa thích tương đối của mình đối với từng phương án?
Áp đặt của người lãnh đạo
Bỏ phiếu cho điểm
Bỏ phiếu cùng lúc
Bỏ phiếu đấu cặp
Theo điều kiện biên về tính hiệu quả, nguyên nhân khiến thị trường phân bổ nguồn lực chưa đạt mức hiệu quả xã hội (trong những trường hợp thất bại thị trường) là do
chỉ cần ít nhất (a) hoặc (b) xảy ra
chi phí biên xã hội khác chi phí biên tư nhân (MSC ≠ MPC)
lợi ích biên xã hội khác lợi ích biên tư nhân (MSB ≠ MPB)
phải có cả (a) và (b) xảy ra đồng thời
Thước đo nào dưới đây cho biết diện rộng của nghèo đói?
check_box Tỉ lệ nghèo.
Bình phương khoảng nghèo.
Cả ba thước đo nói trên.
Khoảng nghèo.
Thước đo nào dưới đây cho biết độ sâu của nghèo đói?
check_box Khoảng nghèo.
Bình phương khoảng nghèo.
Cả ba thước đo nói trên.
Tỉ lệ nghèo.
Thước đo nào dưới đây cho biết mức độ nghiêm trọng của nghèo đói?
check_box Bình phương khoảng nghèo.
Cả ba thước đo nói trên.
Khoảng nghèo.
Tỉ lệ nghèo.
Thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc bỏ phiếu theo nguyên tắc
biểu quyết theo đa số
biểu quyết theo đa số tuyệt đối
không theo nguyên tắc nào như trên
nhất trí tuyệt đối
Thuyết cực đại thấp nhất chỉ quan tâm đến phúc lợi của
check_box người nghèo nhất trong xã hội.
người giàu nhất trong xã hội.
người trung lưu trong xã hội.
tất cả mọi thành viên trong xã hội.
Tỉ suất chuyển đổi biên:
khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
Tỉ suất thay thế biên cho biết
khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
Tỉ suất thay thế kỹ thuật biên cho biết
khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai đầu vào để tạo ra mức sản lượng không đổi.
khả năng thay thế lẫn nhau giữa hai hàng hoá để tạo ra mức thoả dụng không đổi.
khả năng thay thế lẫn nhau trong việc sản xuất giữa hai hàng hoá với quỹ đầu vào cho trước.
không ý nào trong ba ý (a), (b) và (c).
Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của phân tích chuẩn tắc?
check_box Mô tả tính quy luật vận động của sự vật, hiện tượng
Dựa trên các giá trị, chuẩn mực, thước đo riêng của người phân tích
Không thể kiểm chứng khách quan
Thể hiện rõ quan điểm cá nhân về phương án chính sách
Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của phân tích thực chứng?
Có tính khách quan, trung lập
Dựa trên các nguồn thông tin, bằng chứng được thu thập một cách khoa học
Mô tả tính quy luật vận động của sự vật, hiện tượng
Nêu rõ quan điểm cá nhân về phương án giải quyết vấn đề
Tổn thất phúc lợi xã hội chỉ xuất hiện khi thị trường sản xuất tại mức sản lượng mà
check_box chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB)
chi phí biên xã hội bằng lợi ích biên xã hội (MSC
chi phí biên xã hội lớn hơn lợi ích biên xã hội (MSC > MSB)
chi phí biên xã hội nhỏ hơn lợi ích biên xã hội (MSC < MSB)
MSB)
Tổn thất phúc lợi xã hội chỉ xuất hiện khi thị trường sản xuất tại mức sản lượng mà
: chi phí biên xã hội khác lợi ích biên xã hội (MSC ≠ MSB), MSB)
Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân về tài sản là một biện pháp nhằm
check_box Hỗ trợ sự hình thành của thị trường.
Kiểm soát thị trường.
Mô phỏng thị trường.
Tự do hóa thị trường.
Tổng lợi ích biên từ việc tiêu dùng một hàng hóa công cộng được tính bằng:
lợi ích biên của cá nhân định giá hàng hóa đó cao nhất.
lợi ích biên của cá nhân định giá hàng hóa đó thấp nhất.
tổng lợi ích biên của tất cả các cá nhân cùng tiêu dùng hàng hóa.
tổng lợi ích biên của tất cả các cá nhân cùng trả tiền cho hàng hóa.
Trong biểu quyết theo đa số, hai hiện tượng nào luôn đi kèm với nhau?
bỏ phiếu cho điểm và cử tri trung gian
bỏ phiếu đấu cặp và liên minh trong biểu quyết
cân bằng biểu quyết và cử tri đa đỉnh
nghịch lý biểu quyết và quay vòng biểu quyết
Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, cơ chế thị trường không có khả năng thực hiện yêu cầu nào sau đây?
check_box Phân phối thu nhập đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể.
Cho phép các cá nhân theo đuổi mục tiêu tối đa hoá độ thoả dụng.
Cho phép các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Phân bổ nguồn lực vào cách sử dụng có hiệu quả nhất
Trong điều kiện thị trường bình thường và các yếu tố khác như nhau, nếu đường cung co giãn nhiều, đường cầu co giãn ít thì phân bổ thuế hoặc trợ cấp của người sản xuất so với người tiêu dùng sẽ là:
ít thuế, ít trợ cấp
ít thuế, nhiều trợ cấp
Nhiều thuế, ít trợ cấp
Nhiều thuế, nhiều trợ cấp
Trong độc quyền tự nhiên, mức sản lượng cung ứng trên thị trường khi Chính phủ đặt giá trần bằng chi phí trung bình sẽ:
Bằng với mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên
Không có đáp án nào đúng
Lớn hơn mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên
Nhỏ hơn mức sản lượng khi đặt giá trần bằng chi phí biên
Trong mô hình cung-cầu, đường cầu đồng thời cũng là đường phản ánh
check_box lợi ích biên của cá nhân.
Chi phí biên của cá nhân.
tổng chi phí của cá nhân.
tổng lợi ích của cá nhân.
Trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch của một câu lạc bộ, ban tổ chức tuyên bố: “Nếu đạt được quá hai phần ba số thành viên Câu lạc bộ bỏ phiếu bất tín nhiệm thì Chủ tịch sẽ phải từ chức”. Như vậy, Câu lạc bộ này đang áp dụng nguyên tắc bỏ phiếu
check_box biểu quyết theo đa số tuyệt đối
áp đảo
biểu quyết theo đa số
nhất trí tuyệt đối
Trong nền kinh tế hỗn hợp, chính phủ có vai trò
duy trì vị thế độc tôn,”thống trị” của mình đối với xã hội.
hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của thị trường cạnh tranh.
là bệ đỡ cho các doanh nghiệp nhà nước phát triển để lấn át doanh nghiệp tư nhân.
ngăn ngừa, cản trở sự phát triển của thị trường cạnh tranh.
Trong ngoại ứng tiêu cực, tổng thuế các hãng gây ô nhiễm sẽ phải nộp khi Chính phủ điều tiết là:
Không có đáp án nào đúng
MEC * (QXH – QTT)
MEC * QTT
MEC * QXH
Trong thị trường lao động có đường cung về lao động nằm ngang, thuế đánh vào người thuê lao động sẽ do
check_box người thuê lao động chịu toàn bộ.
cả người lao động và người thuê lao động đều phải chịu.
không ai phải chịu.
người lao động chịu toàn bộ.
Trong trường hợp độc quyền tự nhiên, Chính phủ can thiệp bằng cách:
check_box Cả a và c
Đặt giá trần bằng chi phí biên
Đặt giá trần bằng chi phí trung bình
Định giá hai phần
Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, nếu QTT = 15 tấn, QXH = 20 tấn và các giá trị tại đó MEB = 35 USD/tấn, MSB = 90 USD/tấn, MPB = 55 USD/tấn thì tổng trợ cấp Chính phủ phải chi ra là:
1100 USD
1800 USD
525 USD
700 USD
Trong trường hợp ngoại ứng tiêu cực, nếu QTT = 15 tấn, QXH = 20 tấn và các giá trị tại đó MEC = 35 USD/tấn, MSC = 90 USD/tấn, MPC = 55 USD/tấn thì tổng trợ cấp Chính phủ phải chi ra là:
175 USD
275 USD
525 USD
700 USD
Trường hợp nào dưới đây cần sự can thiệp của chính phủ?
Anh Chinh không mua được vé xem bóng đá vì vé đã được bán hết từ tuần trước.
Bà Phương bối rối không biết các loại thuốc được bán trên thị trường có thực sự công hiệu như quảng cáo hay không.
Chị Hoa đề nghị cửa hàng hoàn lại tiền mua một chiếc váy vì váy bị lỗi.
Ông Ngọc phàn nàn vì giá gas hiện đã tăng quá nhanh so với khả năng thu nhập của ông.
Trường hợp nào dưới đây chắc chắn đảm bảo sẽ có cân bằng biểu quyết nếu tổ chức bỏ phiếu theo hình thức “đấu cặp” trong nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số?
mọi cử tri đều được phép mua bán phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
mọi cử tri đều không gian lận trong bỏ phiếu
mọi cử tri đều không mua bán ngầm phiếu bầu (hay còn gọi là liên minh).
mọi cử tri đều tuân thủ quy luật lợi ích biên giảm dần
Trường hợp nào dưới đây được coi là một thất bại của chính phủ?
Việc chính phủ ban hành thuế bảo vệ môi trường tuy hạn chế được hành vi gây ô nhiễm nhưng lại gây ra tổn thất phúc lợi xã hội do thuế.
Việc chính phủ tăng mức phạt đối với người đi xe máy vi phạm luật giao thông đã làm tăng hành vi “thoả thuận ngầm” giữa người vi phạm và cảnh sát giao thông.
Việc chính phủ triển khai Chính phủ điện tử đã giúp giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
Việc chính phủ triển khai Chương trình giảm nghèo toàn diện đã giúp nhiều hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa thoát nghèo.
Trường hợp nào dưới đây được coi là thất bại của thị trường?
Cung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân
tất cả các trường hợp kể trên.
Tổng công ty điện lực thống nhất quản lý việc sản xuất và kinh doanh điện
Xây dựng các công trình giao thông đường bộ
Trường hợp nào dưới đây không phải một hoàn thiện Pareto?
Bà Lan đóng tiền công đức xây dựng đền chùa.
Chính phủ đánh thuế vào người có thu nhập cao để có ngân sách trợ cấp cho người nghèo.
Hội Chữ thập đỏ tổ chức quyên góp để ủng hộ người dân vùng bị bão lụt.
Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân đóng góp cho Quỹ vì người nghèo.
Trường hợp nào dưới đây là một dạng đặc biệt của hàng hóa công cộng:
a và c
hàng hóa khuyến dụng
ngoại ứng tích cực
ngoại ứng tiêu cực
Trường hợp nào dưới đây là một thí dụ về vấn đề kẻ ăn không?
Cả ba thí dụ trên đều đúng.
Hương quyết định không mua xe máy nữa mà đi làm bằng xe buýt.
Quang quyết định không đóng tiền vệ sinh tự nguyện hàng tháng cho phường nữa vì cho rằng bớt một khoản tiền nhỏ của mình cũng chẳng làm cho dịch vụ đó bị ảnh hưởng.
Thảo mời các gia đình hàng xóm nếu muốn có thể cho con cái sang bơi ở bể bơi gia đình của mình.
Trường hợp nào dưới đây là thí dụ về thất bại do thông tin không đối xứng gây ra?
Hân quyết định mua một máy tính xách tay chứ không mua máy tính để bàn, để đề phòng trường hợp có thể phải mang máy tính đi công tác thường xuyên.
Hoa mua một chiếc quần bò bị chật do không có thời gian để thử trước khi mua.
Phương biết chiếc xe máy của mình có tật ở bộ phát điện, nhưng vẫn bán được với giá cao cho một người không biết điều đó.
Thái mua một đĩa CD do một ban nhạc mới trình diễn, nhưng sau khi mua về thì thấy hối hận vì nghe không thấy hay.
Trường hợp nào dưới đây thể hiện rõ nhất đặc tính của một hàng hóa cá nhân?
Công viên
Hệ thống đường quốc lộ
Hệ thống tên lửa phòng thủ quốc gia
Nước sạch đô thị
Trường hợp nào dưới đây thể hiện rõ nhất đặc tính của một hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá?
Kênh FM (sóng ngắn) của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
Kênh truyền hình cáp VCTV1.
Kênh truyền hình VTV1.
Tất cả các trường hợp kể trên.
Trường hợp nào dưới đây thể hiện rõ nhất một thất bại chung của cả thị trường và chính phủ?
check_box Thiếu thông tin
Ràng buộc do quá trình ra quyết định chính trị gây nên.
Thiếu khả năng kiểm soát hành vi của cá nhân
Thiếu khả năng kiểm soát hành vi của công chức trong bộ máy nhà nước
Trường hợp nào dưới đây  là một hoàn thiện Pareto?
Bộ Giao thông vận tải triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường có đặt trạm thu phí.
Cán bộ công chức thành phố ủng hộ một ngày lương cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam.
Chính phủ kiên quyết thắt chặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Nhà nước tăng thuế thuốc lá để hạn chế tác hại của việc hút thuốc.
Trường hợp nào dưới đây, chính phủ không cần can thiệp hoặc chỉ can thiệp ở phạm vi hạn chế nhất?
giao dịch mua bán xe ô tô mới
giao dịch thương mại điện tử
giáo dục tiểu học
mua bán và chuyển giao công nghệ
Trường phái năng lực coi đói nghèo là tình trạng:
cá nhân không có tiếng nói, không có quyền lực
cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội
các phương án trên đúng
Trường phái nhu cầu cơ bản coi đói nghèo là tình trạng:
cá nhân không đủ điều kiện sinh hoạt cơ bản
cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
cá nhân không đủ thu nhập để đáp ứng một mức sống tối thiểu
cá nhân không được hưởng và thỏa mãn những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cho rằng mọi cá nhân có quyền được hưởng, không phụ thuộc thu nhập của họ
Trường phái phúc lợi coi đói nghèo là tình trạng:
check_box cá nhân không được hưởng mức phúc lợi kinh tế tối thiểu theo chuẩn mực xã hội
cá nhân không đủ điều kiện sinh hoạt cơ bản
cá nhân không đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
cá nhân không được hưởng và thỏa mãn những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cho rằng mọi cá nhân có quyền được hưởng, không phụ thuộc thu nhập của họ
Tư nhân cung cấp một hàng hóa là việc hàng hóa đó:
do khu vực công cộng đứng ra cung cấp
do tư nhân đứng ra cung cấp
được cung cấp bằng cơ chế phi thị trường
được cung cấp bằng cơ chế thị trường
Ước tính về hệ số Gini của một nước trong 4 năm như sau: Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 g = 0,25 g = 0,32 g = 0,58 g = 0,47Năm nào trong 4 năm trên có phân phối thu nhập bình đẳng nhất?
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Vấn đề «kẻ ăn không» xuất hiện đối với các loại hàng hóa:
cá nhân.
công cộng.
không có tính chất cạnh tranh trong tiêu dùng.
không có tính chất loại trừ trong tiêu dùng.
Vì độc quyền gây tổn thất phúc lợi xã hội nên Chính phủ cần có chính sách:
Cả a và b đều đúng
Cả a và b đều sai
Kiểm soát độc quyền
Xóa bỏ độc quyền
Việc các doanh nghiệp tư nhân tham gia xây cầu theo hình thức BOT là hình thức chính phủ:
Cung cấp trực tiếp qua bộ máy hành chính sự nghiệp.
Cung cấp trực tiếp qua các doanh nghiệp Nhà nước.
Thuê ngoài gián tiếp
Thuê ngoài trực tiếp.
Việc cho phép các doanh nghiệp mua bán giấy phép xả thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường là một giải pháp thuộc nhóm chính sách:
hợp thức hóa thị trường.
mô phỏng thị trường.
quy định khung.
tự do hóa thị trường.
Việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ bằng DNNN xuất phát từ những lý do:
DNNN có lợi thế so sánh so với các doanh nghiệp cùng loại thuộc các khu vực khác của nền kinh tế.
DNNN là một công cụ để góp phần khắc phục các thất bại của thị trường và thực hiện công bằng xã hội.
DNNN là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Tất cả các lý do trên.
Việc một hộ gia đình trong ngõ mở nhạc to có thể là:
check_box Cả a và b đều đúng
Cả a và b đều sai
Ngoại ứng tích cực đối với một hộ khác
Ngoại ứng tiêu cực đối với một hộ khác
Việc người gửi tiền có xu hướng thích gửi tiền vào những ngân hàng đã tham gia Quỹ Bảo hiểm Tín dụng Ngân hàng hơn mà không cần biết hoạt động của những ngân hàng này ra sao là biểu hiện của hành vi:
Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
Không phải các hành vi trên.
Lợi dụng bảo lãnh, cố ý làm liều.
Lựa chọn ngược.
Việc những người có bảo hiểm y tế không quan tâm bảo vệ sức khoẻ của mình là hành vi
Hội chứng bên thứ ba trả tiền.
Không phải các trường hợp trên.
Lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều.
Lựa chọn ngược.
Việc những người có nhiều khả năng nhận được hưởng các khoản bồi thường của hãng bảo hiểm cao mới nhiệt tình mua bảo hiểm được gọi là hiện tượng
Hội chứng bên thứ ba trả tiền
Không phải các trường hợp trên
Lợi dụng bảo lãnh cố ý làm liều
Lựa chọn ngược
Việc Quốc hội thông qua Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, theo đó chính thức hợp thức hóa đặt cược thể thao là một chính sách nhằm:
Hỗ trợ hình thành thị trường.
Không phải 3 dạng trên.
Mô phỏng thị trường.
Tự do hóa thị trường.
Xét tuyển sinh vào đại học theo khu vực và đối tượng là một hình thức đảm bảo nguyên tắc:
check_box công bằng dọc.
bình quân đồng đều (cào bằng).
cả ba trường hợp trên đều đúng.
công bằng ngang.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập