Bản chất của đàm phán là, NGOẠI TRỪ:
. Là bàn bạc để tìm ra một giải pháp để tối thiểu hóa chi phí
. Là bàn bạc để tìm ra một giải pháp khả thi cho những sự khác biệt.
. Là quá trình 2 hoặc nhiều bên có những lợi ích chung và lợi ích xung đột, cùng nhau tìm ra và thống nhất 1 giải pháp để giải quyết vấn đề.
. Là quá trình giải quyết các xung đột mâu thuẫn một cách hòa bình
Các chức danh nào sau đây thuộc nhóm quản trị viên cấp cao? :: KNQT.B1.005:: Các chức danh nào sau đây thuộc nhóm quản trị viên cấp cơ sở? { ~ Quản đốc phân xưởng, trưởng ban tài chính, trường phòng tổ chức ~ Giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị = Tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng ~ Trưởng phòng nhân sự, trợ lý giám đốc, thư ký giám đốc. #### Phương án đúng là: Tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng. Vì: nhà quản trị cấp cơ sở gồm những người thấp nhất trong bộ máy quản trị của doanh nghiệp. Tham khảo: xem khái niệm và phân loại nhà quản trị Text }
Giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị
Quản đốc phân xưởng, trưởng ban tài chính, trường phòng tổ chức
Tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng
Trưởng phòng nhân sự, trợ lý giám đốc, thư ký giám đốc.
Các chức danh nào sau đây thuộc nhóm quản trị viên cấp trung gian?
Phó giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị
Quản đốc phân xưởng, trưởng ban tài chính, trưởng phòng tổ chức
Tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng
Trưởng phòng nhân sự, trợ lý giám đốc, thư ký giám đốc
Các công việc ở ô thứ 3 trong ma trận quản lý thời gian?
Lúc nào thực hiện cũng được
Nên được thực hiện trước tiên
Thực hiện càng sớm càng tốt
Thực hiện sau cùng
Các kỹ năng nào sau đây thuộc kỹ năng quản trị?
Kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm bài tập, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng hạch toán kế toán
Kỹ năng nói chuyện riêng, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng tự học, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng sống
Các kỹ năng quản trị?
check_box Có thể được đào tạo và phát triển
Không thể được đào tạo
Không thể học được
Phải học qua các lớp học chính quy
Các mức độ ưu tiên của mục tiêu gồm?
check_box Mục tiêu chính, mục tiêu hỗ trợ và mục tiêu nên có
Mục tiêu chính, mục tiêu hỗ trợ và mục tiêu phụ
Mục tiêu chính, mục tiêu phụ và mục tiêu nên có
Mục tiêu quan trọng, mục tiêu hỗ trợ và mục tiêu nên có
Các vai trò trong đoàn đàm phán:
check_box . Lãnh đạo, tổng kết và quan sát
. Chỉ huy, phối hợp và thư ký
. Lãnh đạo, chỉ huy và tuân thủ
. Lãnh đạo, tổng kết và chất vấn đối tác
Cần đặt ra câu hỏi “Tôi đang cố gắng đạt được điều gì?” trong giai đoạn nào của quá trình giải quyết vấn đề, ra quyết định?
Đánh giá và lựa chọn giải pháp
Xác định các giải pháp thay thế
Xác định mục tiêu
Xác định vấn đề
Chiếc nóng cuối cùng trong 6 chiếc nón tư duy là chiếc nón màu
Đỏ
Trắng
Vàng
Xanh dương
Chúng ta cần có bao nhiêu người để thực hiện từng phương án? Những người này đã có sẵn trong tổ chức hay chúng ta cần tuyển dụng và đào tạo?... Là các câu hỏi ví dụ cho bước nào của quá trình giải quyết vấn đề, ra quyết định?
check_box Đánh giá và lựa chọn giải pháp
Xác định các giải pháp thay thế
Xác định mục tiêu
Xác định vấn đề
Có mấy cấp nhà quản trị?
2
3
4
5
Có mấy thế hệ quản lý thời gian?
2
3
4
5
Có trở ngại nào cần phải vượt qua không? Nếu phương án đó được triển khai, liệu có thể gặp phải sự chống đối nào bên trong hoặc bên ngoài tổ chức không?... là các câu hỏi ở khía cạnh nào trong bước Đánh giá và lựa chọn giải pháp?
Đạo đức
Rủi ro
Thời gian
Tính khả thi
Công việc KHÔNG phải của thư ký trong đoàn đàm phán:
. Đặt câu hỏi
. Ghi chép
. Lắng nghe
. Phán đoán sự thật
Công việc ở ô vừa khẩn cấp vừa quan trọng?
check_box Thực hiện ngay
Có kế hoạch thực hiện
Thực hiện càng sớm càng tốt
Thực hiện sau
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của thời gian?
check_box Có thể được mua bán, trao đổi
Không thể được điều chỉnh
Không thể được mua bán, trao đổi
Là tài sản hao mòn dần
Đặc tính của thời gian là?
Là một tài sản hao mòn dần
Là tài sản cố định
Luôn điều chỉnh được
Thay đổi tùy theo tâm trạng của mỗi người
Đặc tính của thời gian là?
Là của chung, là biến số và là tài sản hao mòn dần
Là của chung, là hằng số và là tài sản hao mòn dần
Là của chung, là hằng số và là tài sản hữu hình
Là của riêng, là hằng số và là tài sản hao mòn dần
Đàm phán được chia làm bao nhiêu giai đoạn:
check_box . 5 D. 7
. 2
. 4
Đàm phán được chia làm bao nhiêu giai đoạn?
check_box 5
2
4
7
Đánh giá, lựa chọn giải pháp trong quy trình ra quyết định cần quan tâm tới?
Chi phí
Lợi ích
Tất cả đáp án trên
Thời gian
Để đánh giá và lựa chọn giải pháp trong quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định, nhà quản trị KHÔNG cần quan tâm. Để thực hiện giải pháp, nhà quản trị cần?
Chi phí, lợi ích
Đạo đức
Nguồn lực
Sự hồi hộp
Để giao phó công việc tốt, KHÔNG nên?
Giao các công việc có tầm nhìn cao
Giao các công việc lớn
Giao các công việc quan trọng
Giao các công việc vụn vặt
Để quản lý thời gian hiệu quả, nên?
Tự mình hoàn thành các công việc vừa khẩn vừa quan trọng.
Tự mình làm các công việc khẩn cấp
Ủy thác các công việc ít quan trọng cho người khác làm
Ủy thác tất cả các công việc quan trọng cho nhân viên
Để quản lý thời gian tốt?
Nên đặt đồng hồ trước mặt để dễ đong đếm thời gian
Nên để tất cả các vật dụng cần thiết trong tầm tay
Nên sắp xếp ngăn nắp khu vực làm việc
Nên tiếp tất cả các loại khách trong phòng làm việc
Để quản lý thời gian tốt?
check_box Luôn có các kỹ thuật tốt để quản lý thời gian
Luôn phải có các phương tiện hiện đại như smartphone, máy tính bảng
Luôn phải ghi chép chi tiết những việc cần làm
Luôn quan sát và đếm thời gian
Để thu thập thông tin trong giai đoạn chuẩn bị đàm phán, cần lấy thông tin từ, NGOẠI TRỪ:
check_box . Đối tác
. Các phương tiện thông tin đại chúng
. Nhà cung cấp
. Trung gian môi giới
Để thực hiện giải pháp, nhà quản trị cần ?
Lập kế hoạch thực hiện quyết định
Ra văn bản quyết định
Tất cả đáp án trên
Tuyên truyền và giải thích quyết định
Để tránh áp lực về thời gian?
check_box Nên ưu tiên các công việc quan trọng để giải quyết
Nên nghỉ ngơi, thư giãn
Nên sắp xếp các công việc khẩn cấp để giải quyết trước
Nên sắp xếp các công việc không quan trọng lên hàng đầu để giải quyết
Điều gì KHÔNG đúng về kỹ năng cứng?
Học qua trường lớp
Phải học ở trường đời
Thể hiện thông qua bằng cấp, chứng chỉ
Tích lũy một cách có hệ thống
Điều gì KHÔNG đúng về kỹ năng mềm?
Khó có thể đo lường được
Không liên quan đến kiến thức chuyên môn
Thể hiện thông qua bằng cấp, chứng chỉ
Thường không học qua trường lớp
Doanh nghiệp càng lớn thì càng tập trung quyền lực vào?
check_box Phân quyền cho các cấp
Cấp cao
Cấp cơ sở
Cấp trung
Giai đoạn nào của đàm phán là giai đoạn quan trọng nhất?
Các giai đoạn đều quan trọng như nhau
Chuẩn bị
Kết thúc
Thương lượng
Giai đoạn nào của đàm phán là giai đoạn quan trọng nhất?
. Các giai đoạn đều quan trọng như nhau
. Chuẩn bị
. Kết thúc
. Thương lượng
Giai đoạn tiếp ngay sau giai đoạn chào hỏi là:
. Đưa ra đề nghị
. Tìm tiếng nói chung
. Tìm vùng chồng lấn
. Trao đổi thông tin
Giao phó công việc hiệu quả là?
Tập trung vào con người
Tập trung vào kết quả
Tập trung vào thời gian
Tập trung vào tiến độ
Kẻ cắp thời gian bao gồm?
Giao tiếp kém, thiếu tài chính, điện thoại quá lâu
Không biết nói “Không”, văn phòng bừa bộn, trì hoãn công việc
Tiếp khách quá nhiều, nói quá nhiều, tham dự quá nhiều cuộc họp
Trì hoãn công việc, chủ nghĩa hiệu quả, sao nhãng và chuyển đổi công việc
Kết quả của việc luôn phải giải quyết các công việc ở ô số 1 trong ma trận quản lý thời gian là?
Có tầm nhìn, biết cân bằng công việc và cuộc sống
Không bị khủng hoảng, luôn hoàn thành tốt công việc
Stress, căng thẳng, kiệt sức
Tập trung vào ngắn hạn, giải quyết công việc vụn vặt
Kết quả của việc luôn ưu tiên thực hiện các công việc ở ô thứ 2 trong ma trận quản lý thời gian là?
Có tầm nhìn, biết cân bằng công việc và cuộc sống
Luôn bị stress, căng thẳng
Luôn trong tình trạng khủng hoảng, phải chữa cháy
Tách rời với công việc, bị phụ thuộc vào người khác
Kết quả đàm phán phụ thuộc vào, NGOẠI TRỪ:
check_box . Trình độ học vấn của đối tác
. Các cử chỉ phi ngôn ngữ trong quá trình thương lượng
. Ngôn ngữ sử dụng trên bàn đàm phán
. Thời gian đàm phán
Khách hàng phàn nàn là công việc nằm ở ô?
Khẩn cấp nhưng không quan trọng
Không quan trọng và không khẩn cấp
Quan trọng nhưng không khẩn cấp
Vừa khẩn cấp vừa quan trọng
Khi đàm phán lâm vào bế tắc, thái độ đàm phán cần áp dụng là:
. Cùng bàn bạc để giải quyết bế tắc
. Cứng rắn
. Dừng cuộc đàm phán
. Gây sức ép cho đối phương
Khi đàm phán rơi vào bế tắc, thái độ cần áp dụng là:
. Thái độ bất bình
. Thái độ khó chịu
. Thái độ thẳng thắn.
. Thái đội vui vẻ
Khi giao phó công việc, TRÁNH?
Giao những việc có tầm nhìn cao
Giao những việc lớn
Giao những việc nhàm chán
Giao những việc quan trọng
Khi phân loại mục tiêu đàm phán, người ta thường phân thành mấy loại?
check_box . 3
. 2
. 4
. 5
Khi phân loại mục tiêu đàm phán, người ta thường phân thành mấy loại?
check_box 3
2
4
5
Khi xác định các phương án thay thế tốt nhất, chúng ta nên xác định bao nhiêu phương án?
Càng ít càng tốt
Càng nhiều càng tốt
Chỉ 1 phương án
Trên 10 phương án
Khi xác định các phương án thay thế tốt nhất, chúng ta nên xác định bao nhiêu phương án?
check_box . Càng nhiều càng tốt
. Càng ít càng tốt
. Chỉ 1 phương án
. Trên 10 phương án
Không có vùng thương lượng tức là:
check_box . Hai bên phải tìm ra vùng chồng lấn
. Chắc chắn cuộc đàm phán đã thất bại
. Chắc chắn cuộc đàm phán thành công
. Hai bên sẽ kết thúc đàm phán
Không có vùng thương lượng tức là:
check_box . Chắc chắn đạt được thỏa thuận trong đàm phán
. Đối tác chắc chắn sẽ giành phần thắng
. Không bao giờ đạt được thỏa thuận
. Phải thương lượng để đạt được thỏa thuận
Kỹ năng cần có ở một nhà đàm phán giỏi là:
. Kỹ năng lắng nghe
. Kỹ năng PR bản thân
. Kỹ năng sáng tạo
. Kỹ năng tính toán
Kỹ năng chuyên môn là kỹ năng quan trọng nhất đối với?
Nhà quản trị cấp cao
Nhà quản trị cấp cơ sở
Nhà quản trị cấp trung
Tất cả các nhà quản trị
Kỹ năng chuyên môn là?
check_box Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Khả năng giao tiếp
Khả năng làm việc nhóm
Khả năng tư duy
Kỹ năng được sử dụng để?
check_box Giải quyết các công việc hoặc các tình huống
Nói chuyện với đồng nghiệp
Thăng tiến
Trình bày các nội dung lý thuyết
Kỹ năng giao tiếp thuộc nhóm kỹ năng nào?
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng nhân sự
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng giao tiếp?
Chỉ quan trọng với nhà quản trị cấp cao
Chỉ quan trọng với nhà quản trị cấp cơ sở
Chỉ quan trọng với nhà quản trị cấp trung
Quan trọng như nhau đối với mọi cấp nhà quản trị
Kỹ năng là?
Có thể đào tạo và phát triển
Không thể học qua trường lớp
Phải có môi trường doanh nghiệp mới học được
Yếu tố bẩm sinh, không thể đào tạo được
Kỹ năng nhân sự cần có đối với?
check_box Nhà quản trị cấp cao, nhà quản trị cấp trung và nhà quản trị cấp cơ sở
Nhà quản trị cấp cao, nhà quản trị cấp trung
Nhà quản trị cấp cơ sở, nhà quản trị cấp cao
Nhà quản trị cấp trung, nhà quản trị cấp cơ sở
Kỹ năng nhân sự để làm việc với?
Chỉ riêng nhà quản trị cấp cao
Chỉ riêng nhà quản trị cấp cơ sở
Chỉ riêng nhà quản trị cấp trung
Tất cả mọi người trong doanh nghiệp, không phân biệt lãnh đạo hay nhân viên
Kỹ năng quản trị bao gồm:
check_box Những khả năng, kinh nghiệm, năng lực đặc biệt và mức độ thành thạo
Chỉ số IQ, kinh nghiệm, kỹ xảo và mức độ thành thạo
Những khả năng, chỉ số EQ, kỹ xảo và mức độ thành thạo
Những khả năng, kinh nghiệm, kỹ xảo và mức độ thành thạo
Kỹ năng quản trị bộc lộ?
check_box Trong quá trình thực hiện công việc
Chỉ khi giao tiếp
Trong học tập
Trong suy nghĩ của nhà quản trị
Kỹ năng quản trị là kỹ năng cần có của? :: KNQT.B1.037:: Nhà quản trị giỏi cần? { ~ Kiến thức ~ Kỹ năng ~ Thái độ = Kiến thức, kỹ năng và thái độ #### Phương án đúng là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Vì: Nhà quản trị giỏi cần cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tham khảo: Xem khái niệm nghề quản trị Text }
Nghề chỉ tay năm ngón
Nghề lãnh đạo doanh nghiệp
Nghề ra mệnh lệnh
Nghề soạn thảo văn bản
Kỹ năng quản trị là yếu tố thuộc về?
Hành vi
Tác phong
Thói quen
Ý thức
Kỹ năng tư duy là kỹ năng quan trọng nhất đối với?
Nhà quản trị cấp cao
Nhà quản trị cấp cơ sở
Nhà quản trị cấp trung
Tất cả các nhà quản trị
Kỹ thuật tốt nhất cho mọi tình huống đàm phán:
check_box . Hợp tác
. Cạnh tranh
. Giành phần thắng
. Nhường nhịn
Lập danh sách những công việc phải làm hàng ngày vào thời điểm?
Buổi trưa
Cuối ngày hôm trước hoặc đầu ngày hôm sau
Giữa ngày
Nửa đêm
Lợi ích của quản lý thời gian là?
Nâng cao hiệu quả công việc, tăng thời gian làm việc, tăng lương
Nâng cao hiệu quả công việc, tăng thời gian riêng tư, tăng niềm vui trong công việc
Tăng năng suất, tăng hiệu quả, tăng áp lực cuộc sống
Tăng thời gian riêng tư, tăng giờ làm, tăng năng suất
Lựa chọn câu trả lời đúng nhất? (trung bình) Lý do cơ bản của các cuộc đàm phán là:
. Bảo vệ lập trường
. Bảo vệ quan điểm cá nhân Vì: Mục đích của các bên khi tham gia đàm phán là để thoả mãn nhu cầu của mình một cách tốt nhất chứ không phải là bảo vệ lập trường hay chiến thắng đối tác. Điều này có nghĩa là trong đàm phán chúng ta muốn kết quả tốt nhất cho bản thân nhưng không phải nhằm đánh bại đối tác, chúng ta theo đuổi lợi ích của mình và các đối tác khác cũng vậy. Tham khảo: bản chất của đàm phán (3.1) và kết thúc đàm phán (3.2.2.6)
. Chiến thắng đối tác
. Thỏa mãn nhu cầu
Ma trận quản lý thời gian còn được gọi là?
check_box Ma trận Eisenhower
Ma trận BCG
Ma trận IE
Ma trận SWOT
Ma trận quản lý thời gian được xây dựng dựa trên?
Tính chuyên nghiệp và tầm quan trọng của công việc
Tính hiệu quả và tầm quan trọng của công việc
Tính khẩn cấp và tầm quan trọng của công việc
Tính khẩn cấp và tầm quan trọng của thời gian
Mong muốn có thể được phân loại thành:
. Rất quan trọng, quan trọng, không quan trọng
. Thiết yếu, cần thiết, có thì tốt
. Thiết yếu, khẩn cấp và quan trọng
. Thiết yếu, quan trọng, có thì tốt
Một người đàm phán giỏi là người:
. Có thể khiến đối tác chấp nhận thua trong mọi trường hợp
. Có thể khiến đối tác đàm phán của mình đồng ý với những thoả thuận không có lợi cho họ.
. Luôn giành phần thắng Vì: Người có thể khiến đối tác đàm phán của mình đồng ý với những thoả thuận không có lợi cho họ hay chấp nhận thua trong mọi trường hơp là người đàm phán chỉ nhìn thấy chiến thắng ngắn hạn, chỉ đàm phán trên lập trường của người đó mà không quan tâm đối tác. Đối tác đàm phán có thể thua hoàn toàn lần này nhưng họ cũng có thể thắng hoàn toàn lần khác mà không tâm việc bạn có lợi gì hay không. Do vậy, người đàm phán giỏi phải tìm ra giải pháp khả thi cho những sự khác biệt. Tham khảo: bản chất của đàm phán (3.1) và kết thúc đàm phán (3.2.2.6)
. Tìm ra giải pháp khả thi cho những sự khác biệt.
Một trong những vấn đề quan trọng mà công ty phải giải quyết ngay lúc này là đào tạo đội ngũ bán hàng. Đây là ví dụ của
Vấn đề dự báo
Vấn đề hoàn thiện
Vấn đề sai lệch
Vấn đề trước mắt
Một trong những vấn đề quan trọng mà công ty phải giải quyết ngay lúc này là đào tạo đội ngũ bán hàng. Nếu vấn đề này không được giải quyết, có thể dẫn tới việc mất thị trường vào tay đối thủ cạnh tranh?
check_box Vấn đề dự báo
Vấn đề hoàn thiện
Vấn đề sai lệch
Vấn đề trước mắt
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công trong đàm phán:
. Ấn tượng đầu tiên
. Hình ảnh đối tác
. Phong cách đối tác
. Vị trí đàm phán
Nghề quản trị là?
Nghề chỉ tay năm ngón
Nghề lãnh đạo doanh nghiệp
Nghề ra mệnh lệnh
Nghề soạn thảo văn bản
Nghề quản trị là?
Nghề chỉ đạo nhân viên
Nghề ra mệnh lệnh
Nghề ra quyết định
Nghề soạn thảo văn bản
Người đàm phán giỏi là:
check_box . Người biết biến mình như chú tắc kè hoa
. Người dũng mãnh như chú hổ
. Người lươn lẹo như chú rắn
. Người nhanh nhẹn như chú báo
Người đàm phán giỏi phải biết:
check_box . Trình bày, sử dụng từ ngữ một cách khôn khéo, linh hoạt.
. Chọn chỗ ngồi hợp phong thủy
. Chuẩn bị trang phục đẹp, sành điệu
. Thể hiện bản thân mọi lúc, mọi nơi
Nguy cơ rủi ro nào liên quan đến phương án này? Chẳng hạn, nó có thể gây tổn thất cho doanh thu hiện tại hay làm mất lợi thế cạnh tranh không?... là các câu hỏi ví dụ cho bước nào của quá trình giải quyết vấn đề, ra quyết định?
check_box Đánh giá và lựa chọn giải pháp
Xác định các giải pháp thay thế
Xác định mục tiêu
Xác định vấn đề
Nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian là?
Tập trung 20% hoạt động cho 80% thời gian mà sẽ mang lại 20% kết quả
Tập trung 20% thời gian cho 80% các hoạt động mà sẽ mang lại 80% kết quả
Tập trung 80% thời gian cho 20% các hoạt động mà sẽ mang lại 20% kết quả
Tập trung 80% thời gian cho 20% các hoạt động mà sẽ mang lại 80% kết quả.
Nhà quản trị doanh nghiệp?
Có thể là chủ doanh nghiệp
Phải là chủ doanh nghiệp
Phải là họ hàng với chủ doanh nghiệp
Phải là người đi làm thuê
Nhà quản trị kiểu mới nghĩ mình như?
Khách hàng.
Người tư vấn, tham mưu
Nhân viên
Ông chủ
Nhà quản trị nào cần có kỹ năng chuyên môn tốt?
Giám đốc, đốc công
Giám đốc, phó giám đốc
Tổ trưởng, nhóm trưởng
Trưởng phòng, quản đốc phân xưởng
Nhà quản trị nào cần có kỹ năng tư duy tốt:?
check_box Giám đốc, phó giám đốc
Giám đốc, đốc công
Tổ trưởng, nhóm trưởng
Trưởng phòng, quản đốc phân xưởng
Nhắc lịch là thế hệ quản lý thời gian?
Thứ ba
Thứ hai
Thứ nhất
Thứ tư
Nhiều đơn hàng bị trễ do công ty chuyển phát giao hàng chậm hơn bình thường, nhân viên có xu hướng chểnh mảng trong công việc, nhà vệ sinh không dùng được do hỏng ống nước,... là ví dụ của?
Vấn đề dự báo
Vấn đề hoàn thiện
Vấn đề sai lệch
Vấn đề trước mắt
Những nhiệm vụ KHÔNG nên giao phó công việc là
Các công việc đơn giản như tuyển dụng, ký hợp đồng
Các nhiệm vụ không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật đặc biệt
Hoạch định, chỉ đạo, thúc đẩy nhân viên
Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới vào
Nhược điểm của thế hệ quản lý thời gian thứ nhất là?
Tiện việc nào làm việc đó, luôn làm thêm các công việc ngoài danh sách
Việc quan trọng là việc khẩn cấp, luôn có áp lực trong công việc
Việc quan trọng là việc trước mắt, tiện việc nào làm việc đó
Việc quan trọng luôn được ưu tiên làm trước
Nội dung nào sau đây là 1 trong số các nguyên tắc thành lập phái đoàn đàm phán:
. Khi một người phát biểu, những người khác phải lắng nghe và bổ trợ kịp thời nếu thấy sai sót.
. không bao giờ thể hiện bất đồng trước mặt đối tác
. Không nên tạo ra cách trao đổi thông tin phi ngôn ngữ giữa các thành viên trong đoàn
. Tạm dừng cuộc đàm phán bất cứ khi nào muốn
Nội dung nào sau đây là 1 trong số các nguyên tắc thành lập phái đoàn đàm phán?
Khi một người phát biểu, những người khác phải lắng nghe và bổ trợ kịp thời nếu thấy sai sót.
Không bao giờ thể hiện bất đồng trước mặt đối tác
Không nên tạo ra cách trao đổi thông tin phi ngôn ngữ giữa các thành viên trong đoàn
Tạm dừng cuộc đàm phán bất cứ khi nào muốn
Phát biểu nào sau đây là đúng:
check_box . Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại trong đàm phán.
. Chuẩn bị hay không chuẩn bị cho đàm phán cũng như nhau
. Không cần thiết phải chuẩn bị cho cuộc đàm phán
. Không chuẩn bị nhưng nếu giỏi vẫn giành thắng lợi trong đàm phán
Phát triển cá nhân là công việc nằm ở ô?
check_box Quan trọng nhưng không khẩn cấp
Khẩn cấp nhưng không quan trọng
Không quan trọng và không khẩn cấp
Vừa khẩn cấp vừa quan trọng
Phương án này có hợp pháp không? Nó có đại diện cho quyền lợi của khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi chúng ta hoạt động không?... là các câu hỏi ở khía cạnh nào trong bước Đánh giá và lựa chọn giải pháp?
Đạo đức
Nguồn lực
Rủi ro
Thời gian
Phương pháp ra quyết định cá nhân không có ưu điểm nào?
check_box Nhân viên ít quyết tâm, dễ bất mãn
Dễ dàng trong việc quy trách nhiệm
Thuận lợi trong việc ra quyết định
Tiết kiệm thời gian
Phương pháp ra quyết định nhóm có ưu điểm nào?
check_box Tập hợp được nhiều thông tin và kiến thức hơn so với một cá nhân
Các thành viên nhóm có thể quan tâm đến mục tiêu của bản thân họ hơn là mục tiêu của nhóm
Hiện tượng tư duy nhóm
Thực hiện trong thời gian dài
Quá trình đàm phán có thể KHÔNG bị ảnh hưởng bởi:
check_box . Các khác biệt về quy mô vốn của đối tác
. Các khác biệt về lập trường
. Các khác biệt về văn hóa
. Các khác biệt về vùng miền
Quản lý thời gian chính là?
Quản lý bản thân
Quản lý các bộ phận trong doanh nghiệp
Quản lý máy móc, thiết bị vận hành theo thời gian
Quản lý nhân viên hoàn thành công việc
Quản lý thời gian là?
Sự đầu tư thời gian và sự lãng phí thời gian
Sự đầu tư thời gian và sự tiêu dùng sản phẩm
Sự đầu tư thời gian và sự tiêu dùng thời gian
Sự đầu tư tiền bạc và sự tiêu dùng thời gian
Quản lý thời gian tốt giúp?
Giảm bớt sức sáng tạo
Giảm tần suất công việc
Nâng cao cường độ làm việc
Nâng cao sức sáng tạo
Quản lý thời gian tốt KHÔNG giúp?
Giảm bớt áp lực trong công việc
Giảm hiệu quả và năng suất sản xuất
Tăng lượng thời gian riêng tư
Tăng niềm vui trong công việc
Quản lý thời gian tốt là?
check_box Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Cân bằng giữa công việc và thời gian
Cân bằng giữa công việc và tiền bạc
Cân bằng giữa tiền bạc và cuộc sống
Quy trình chuẩn của giải quyết vấn đề và ra quyết định là?
check_box Xác định vấn đề, Xác định mục tiêu, Xác định các giải pháp thay thế, Đánh giá và lựa chọn giải pháp, Thực hiện giải pháp, Đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện
Xác định mục tiêu, Xác định vấn đề, Xác định các giải pháp thay thế, Đánh giá và lựa chọn giải pháp, Thực hiện giải pháp, Đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện.
Xác định vấn đề, Xác định các giải pháp thay thế, Đánh giá và lựa chọn giải pháp, Thực hiện giải pháp, Đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện, Xác định mục tiêu
Xác định vấn đề, Xác định mục tiêu, Đánh giá và lựa chọn giải pháp, Xác định các giải pháp thay thế, Thực hiện giải pháp, Đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện
Quyết định được thưc hiện nhanh chóng, không có sự chuẩn bị trước là?
Quyết định chiến thuật
Quyết định có chiều sâu
Quyết định có tính định kỳ
Quyết định tức thời
Quyết định được thực hiện sau khi có sự phân tích, suy xét kĩ lưỡng, cẩn thận về vấn đề đang được đưa ra là?
Quyết định chiến thuật
Quyết định có chiều sâu
Quyết định có tính định kỳ
Quyết định tức thời
Quyết định lặp lại theo chu kì liên tục, giống nhau về bản chất cũng như cách thức là?
check_box Quyết định có tính định kỳ
Quyết định chiến thuật
Quyết định có chiều sâu
Quyết định tức thời
Sau khi các bên đàm phán đã thoả thuận với nhau hầu hết những điểm quan trọng thì:
. Cuộc đàm phán coi như kết thúc
. Cuộc đàm phán đã thành công mĩ mãn
. Cuộc đàm phán rơi vào bế tắc
. Cuộc đàm phán vẫn có thể còn một số vấn đề nhỏ cần giải quyết
Sau khi thực hiện giải pháp, nhà quản trị cần?
Kiểm tra việc thực hiện quyết định
Lập kế hoạch thực hiện quyết định
Ra văn bản quyết định
Tuyên truyền và giải thích quyết định
Sau khi thực hiện giải pháp, nhà quản trị KHÔNG cần?
Lập kế hoạch thực hiện quyết định
Ra văn bản quyết định
Tuyên truyền và giải thích quyết định
Xác định mục tiêu
Sơ đồ quản lý thời gian có?
check_box 5 chữ A
5 chữ B
5 chữ C
5 chữ D
Sử dụng cây quyết định cần?
check_box Xác định được xác suất thành công, thất bại của quyết định
Tất cả đáp án trên
Xác định được nguyên nhân vấn đề
Xác định được nhân tố ảnh hưởng việ ra quyết định
Sử dụng phương pháp Delphi cần?
Đưa ra một bảng câu hỏi.
Phân phối bảng câu hỏi đến từng chuyên gia trong nhóm
Tất cả đáp án trên
Tìm Xây dựng một nhóm Delphi để thành lập và giám sát kế hoạch.
Tài sản quan trọng nhất trong đàm phán là:
check_box . Thông tin
. Nhân lực
. Sản phẩm
. Vốn
Thế hệ quản lý thời gian thứ 4 có đặc điểm?
Việc khẩn cấp cần được ưu tiên và hoàn thành trước hết
Việc khẩn cấp ở vị trí số một và phải được hoàn thành tốt nhất
Việc quan trọng ở vị trí hàng đầu và phải được hoàn thành tốt nhất
Việc quan trọng ở vị trí số một và được hoàn thành sau cùng
Thế hệ quản lý thời gian thứ hai có khuynh hướng?
check_box Hướng về tương lai
Hướng về công việc
Hướng về quá khứ
Hướng về thời gian
Theo Mintzbezg, nhà quản trị phải thực hiện các vai trò?
Giao tiếp, thông tin, ra quyết định
Quan hệ với con người, phát ngôn, ra quyết định
Quan hệ với con người, thông tin, liên lạc.
Quan hệ với con người, thông tin, ra quyết định
Theo quan điểm của Robert Katz, kỹ năng quản trị bao gồm?
Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nhân sự, kỹ năng tư duy
Kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng tự học, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình
Theo Robert Katz, có mấy nhóm kỹ năng quản trị?
3
4
5
6
Theo Robert Katz, kỹ năng tư duy là?
Khả năng giao tiếp
Khả năng làm việc nhóm
Khả năng làm việc với máy móc, thiết bị
Khả năng tư duy hệ thống
Thiết lập mục tiêu trong quản lý thời gian nhằm?
check_box Tập trung vào những công việc quan trọng nhất
Dành nhiều công sức cho những công việc không quan trọng
Dành nhiều công sức cho những việc khẩn cấp
Tập trung vào các công việc trong ngắn hạn
Thói quen tiêu dùng thời gian gồm?
Chờ đến hạn mới làm, làm việc gấp trước, làm cái khó làm trước
Làm cái dễ làm trước, làm cái có nguồn lực sẵn có trước, làm việc lớn trước
Làm cái nhỏ trước, chờ đến hạn mới làm, làm cái không thích sau
Làm việc quan trọng trước, làm cái nguồn lực có sẵn trước, làm cái thích làm trước
Thực chất của quản trị doanh nghiệp là?
Chỉ đạo nhân viên thực hiện công việc
Giám sát nhân viên
Quản trị con người trong kinh doanh
Quản trị hệ thống máy móc, thiết bị trong doanh nghiệp
Trong 6 chiếc nón tư duy, chiếc nón màu đen thể hiện?
Những bất lợi, tiêu cực của giải pháp sẽ thực hiện
Những thông tin cần có bổ sung
Những thông tin sẵn có
Trực giác
Trong 6 chiếc nón tư duy, chiếc nón màu đỏ thể hiện?
Những lợi ích có thể đạt được
Những thông tin cần có bổ sung
Những thông tin sẵn có
Trực giác
Trong 6 chiếc nón tư duy, chiếc nón màu trắng thể hiện?
Những lợi ích có thể đạt được
Những thông tin cần có bổ sung
Những thông tin sẵn có
Trực giác
Trong 6 chiếc nón tư duy, chiếc nón màu vàng thể hiện?
Những lợi ích có thể đạt được
Những thông tin cần có bổ sung
Những thông tin sẵn có
Trực giác
Trong 6 chiếc nón tư duy, chiếc nón màu xanh dương thể hiện?
Những bất lợi, tiêu cực của giải pháp sẽ thực hiện
Những thông tin cần có bổ sung
Những thông tin sẵn có
Sự tổng hòa của các chiếc mũ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng
Trong 6 chiếc nón tư duy, chiếc nón màu xanh lá cây thể hiện?
check_box Những thông tin cần có bổ sung
Những lợi ích có thể đạt được
Những thông tin sẵn có
Trực giác
Trong các giai đoạn của quá trình đàm phán, giai đoạn quan trọng nhất là:
. Giai đoạn chào hỏi
. Giai đoạn chuẩn bị
. Giai đoạn thương lượng
. Giai đoạn trao đổi thông tin
Trong đàm phán, mong muốn của chúng ta thường:
. Bị giới hạn bởi mong muốn của đối tác đàm phán
. Bị giới hạn bởi quy mô của đối tác
. Bị so sánh với mong muốn của đối tác
. Không bị giới hạn
Trong đoàn đàm phán, người đóng vai trò lãnh đạo có nhiệm vụ?
check_box Ghi chép, Phán đoán những “sự thật bị che giấu” trong quá trình đàm phán
Đặt câu hỏi cho phía đối tác, Giải thích những thắc mắc của phía đối tác để làm rõ vấn đề
Đưa ra đề xuất trọn gói, Đề nghị trao đổi các điều kiện,điều khiển cuộc thảo luận
Tóm tắt những nội dung đã thảo luận vào những thời điểm phù hợp
Trong đoàn đàm phán, người đóng vai trò tổng kết có nhiệm vụ:
. Đặt câu hỏi cho phía đối tác, Giải thích những thắc mắc của phía đối tác để làm rõ vấn đề, Tóm tắt những nội dung đã thảo luận vào những thời điểm phù hợp
. Đưa ra đề xuất trọn gói, Đề nghị trao đổi các điều kiện,điều khiển cuộc thảo luận
. Ghi chép, Phán đoán những “sự thật bị che giấu” trong quá trình đàm phán
. theo dõi cuộc thảo luận, Lắng nghe, Ghi chép
Trong đoàn đàm phán, người đóng vai trò tổng kết có nhiệm vụ?
Đặt câu hỏi cho phía đối tác, Giải thích những thắc mắc của phía đối tác để làm rõ vấn đề, Tóm tắt những nội dung đã thảo luận vào những thời điểm phù hợp
Đưa ra đề xuất trọn gói, Đề nghị trao đổi các điều kiện,điều khiển cuộc thảo luận
Ghi chép, Phán đoán những “sự thật bị che giấu” trong quá trình đàm phán
Theo dõi cuộc thảo luận, Lắng nghe, Ghi chép
Trong giai đoạn trao đổi thông tin, KHÔNG nên:
. Ghi chép thông tin về đối tác
. Giữ thái độ trung lập
. Lắng nghe và ghi nhận Đáp án đúng là: B
. Thể hiện thái độ đồng ý với đối tác
Trong mọi cuộc đàm phán, chúng ta nên là người:
check_box . Đưa ra đề nghị đúng lúc
. Đưa ra đề nghị sau cùng
. Đưa ra lời đề nghị trước để giành lợi thế về mình
. Không nên đưa ra đề nghị
Trong mọi cuộc đàm phán:
. Vị trí trên bàn đàm phán không quan trọng
. Vị trí trên bàn đàm phán có thể là một chiến thuật
. Vị trí trên bàn đàm phán do chủ nhà sắp xếp
. Vị trí trên bàn đàm phán là ngẫu nhiên
Trong mọi tình huống đàm phán, chúng ta nên:
check_box . Đàm phán mềm
. Đàm phán trên lập trường
. Đàm phán trên lợi ích
. Tùy từng tình huống để chọn cách thức đàm phán Vì: Đàm phán trên lợi ích hay trên lập trường đều có ưu nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, đối tác mà vận dụng linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất. Tham khảo: bản chất của đàm phán (3.1) và kết thúc đàm phán (3.2.2.6)
Trong quy trình ra quyết định, nhà quản trị không cần?
Chi phí thực hiện quyết định
Xác định giải pháp thay thế
Xác định phương pháp kiểm tra kết quả thực hiện quyết định
Xác định vấn đề
Ưu điểm của thế hệ quản lý thời gian thứ nhất là?
Nhớ được các công việc trong dài hạn
Nhớ được các công việc trong ngắn hạn
Việc khẩn cấp luôn được giải quyết sau
Việc quan trọng luôn được ưu tiên giải quyết trước
Vai trò lãnh đạo của nhà quản trị thuộc nhóm vai trò?
Doanh nhân
Quan hệ với con người
Ra quyết định
Thông tin
Vai trò nào KHÔNG thuộc nhóm vai trò Quan hệ với con người?
Đại diện
Doanh nhân
Lãnh đạo
Liên lạc
Vai trò nào KHÔNG thuộc nhóm vai trò Ra quyết định?
check_box Phát ngôn
Doanh nhân
Phối hợp
Thương thuyết
Vai trò nào KHÔNG thuộc nhóm vai trò Thông tin?
check_box Thương thuyết
Nhận thông tin
Phát ngôn
Truyền đạt thông tin
Vai trò phát ngôn của nhà quản trị thuộc nhóm vai trò?
Doanh nhân
Quan hệ với con người
Ra quyết định
Thông tin
Vai trò thương thuyết của nhà quản trị thuộc nhóm vai trò?
Doanh nhân
Quan hệ với con người
Ra quyết định
Thông tin
Việc thiết lập mục tiêu trong công việc nhằm?
Thực hiện các công việc quan trọng của bản thân
Thực hiện các công việc quan trọng trong doanh nghiệp
Thực hiện được càng nhiều công việc càng tốt
Thực hiện những công việc khẩn cấp trong doanh nghiệp
Việc thu thập thông tin về đối tác
. Cần càng nhiều thông tin càng tốt
. Chỉ cần qua hỏi qua các đối tác trung gian hoặc các phương tiện thông tin đại chúng
. Cứ hỏi trực tiếp các đối tác
Không phải càng nhiều càng tốt mà quan trọng là đủ các thông tin cần thiết
Việc thu thập thông tin về đối tác?
check_box Không phải càng nhiều càng tốt mà quan trọng là đủ các thông tin cần thiết
Cần càng nhiều thông tin càng tốt
Chỉ cần qua hỏi qua các đối tác trung gian hoặc các phương tiện thông tin đại chúng
Cứ hỏi trực tiếp các đối tác
Việc xác định phạm vi đàm phán là để
check_box . Xác định được mức độ nhượng bộ trong mỗi mong muốn
. Đánh giá tính khả thi của cuộc đàm phán
. Tìm ra càng nhiều phương án thay thế càng tốt
. Xác định được nhu cầu thực sự đằng sau các mong muốn
Việc xác định phạm vi đàm phán là để?
Đánh giá tính khả thi của cuộc đàm phán
Tìm ra càng nhiều phương án thay thế càng tốt
Xác định được mức độ nhượng bộ trong mỗi mong muốn
Xác định được nhu cầu thực sự đằng sau các mong muốn
Vùng thương lượng càng lớn thì:
check_box . Khả năng đạt được thỏa thuận trong đàm phán càng cao
. Khả năng giành thắng lợi càng cao
. Khả năng lấn át được đối tác càng cao
. Khả năng thu được lợi ích càng lớn
Xác định phương án thay thế tốt nhất thuộc giai đoạn:
check_box . Chuẩn bị đàm phán
. Kết thúc đàm phán
. Thương lượng
. Trao đổi thông tin
Xây dựng biểu đồ xương cá không cần?
Tìm ra nguyên nhân có thể có
Xác định các nhân tố ảnh hưởng
Xác định ngân sách thực hiện
Xác định vấn đề
Xây dựng lịch trình làm việc nên?
check_box Xếp lịch cho những công việc được ưu tiên cao nhất
Xếp lịch cho những công việc khẩn cấp
Xếp mọi công việc vào trong lịch
Xếp những công việc ít quan trọng vào trong lịch

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập