10. Để các quyết định đưa ra sát với điều kiện cụ thể trên các thị trường, doanh nghiệp cần lựa chọn:
Phân cấp quản lý
Phân cấp theo chiều dọc
Phân cấp theo chiều ngang
Quản lý tập trung
Biện pháp ngăn chặn rủi ro chính trị, ngoại trừ:
Né tránh rủi ro
Thu thập thông tin
Tìm cách lật đổ chính quyền nước sở tại
Vận động hậu trường
Biểu hiện quá trình tâm lý xảy ra “Cú sốc văn hóa” bao gồm:
Ca ngợi văn hóa khác
Chê bai văn hóa khác
Luôn chán nản và cáu gắt
Ủng hộ văn hóa khác
Bước cuối cùng trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm kinh doanh là:
Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia
Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm
Lựa chọn thị trường/địa điểm
Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm
Bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường và địa điểm kinh doanh là:
check_box Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm
Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia
Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm
Lựa chọn thị trường/địa điểm
Các chủ thể nào sau đây không tham gia vận động các nhân tố môi trường quốc tế:
Các công ty quốc tế
Công nhân quốc tế
Ngư dân
Người tiêu dùng quốc tế
Các chủ thể tham gia vận động các nhân tố thuộc môi trường quốc tế là:
Các công ty và Chính phủ
Công nhân và người tiêu dùng
Công nhân, người tiêu dùng, các công ty, chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế
Người tiêu dùng và chính phủ
Các doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường toàn cầu thường đối mặt với 2 áp lực cạnh tranh là áp lực thích ứng với địa phương và:
Áp lực cải thiện chất lượng sản phẩm
Áp lực giảm chi phí
Áp lực giảm số lượng các trung gian
Áp lực hiểu biết về chính trị
Các dự án chìa khóa trao tay không phổ biến ở ngành công nghiệp nào dưới đây?
Chế biến dầu mỏ
Dược phẩm
Hóa chất
Máy tính
Các lập luận dưới đây ủng hộ việc công ty mua ngoài từ các nhà cung cấp khác, ngoại trừ
check_box Công ty có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài
Công ty có cơ hội bán hàng tới những nước cung cấp bán thành phẩm cho công ty
Công ty có thể giảm chi phí nhờ hạn chế được tình trạng chuyển giá nội bộ
Công ty có thể linh hoạt trong việc thay đổi nguồn cung cấp
Các nhà quản trị thường tổ chức đi khảo sát thực tế thị trường/địa điểm ở bước nào trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm?
Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia
Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm
Lựa chọn thị trường/địa điểm
Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm
Các nhân tố nào sau đây không phải là môi trường quốc gia:
Cạnh tranh quốc gia
Luật pháp quốc gia
Sản phẩm
Văn hóa quốc gia
Các nhân tố nào sau đây không phải là môi trường quốc tế:
check_box Văn hóa quốc gia
Con người
Sản phẩm
Thông tin
Các nhân tố nào sau đây là môi trường kinh doanh quốc tế:
Con người và luật pháp
Sản phẩm và tính kinh tế
Thông tin và văn hóa
Thông tin, vốn, con người, sản phẩm
Các nhân tố nào sau đây là môi trường quốc gia:
GATT
Trách nhiệm xã hội quốc tế
Văn hóa quốc tế
Văn hóa quốc gia
Các quyết định nào sau đây thường được đưa ra dựa trên phân cấp quản lý, ngoại trừ:
Các quyết định về sản xuất
Chi tiêu tài chính
Nghiên cứu phát triển
Quản trị nguồn nhân lực
Cách thức doanh nghiệp phân chia thành những đơn vị nhỏ và phối hợp hoạt động giữa các đơn vị đó được gọi là:
Cấu trúc tổ chức
Quá trình lập kế hoạch
Quá trình lựa chọn thị trường
Xác định sứ mệnh và mục tiêu kinh doanh
Cấu trúc tổ chức bao gồm các nội dung sau đây, ngoại trừ:
check_box Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp
Phân bổ trách nhiệm ra quyết định
Việc phân chia doanh nghiệp thành các đơn vị theo sản phẩm, khu vực và chức năng
Việc thiết lập các cơ chế phối hợp hoạt động của các đơn vị
Cấu trúc tổ chức nào có sự phân chia trách nhiệm ra quyết định giữa các bộ phận sản phẩm và khu vực địa lý?
Cấu trúc khu vực địa lý toàn cầu
Cấu trúc ma trận toàn cầu
Cấu trúc nhóm sản phẩm toàn cầu
Cấu trúc phân ban quốc tế
Cấu trúc tổ chức nào phân bổ các hoạt động toàn cầu của doanh nghiệp theo các nước hoặc khu vực địa lý?
Cấu trúc khu vực địa lý toàn cầu
Cấu trúc ma trận toàn cầu
Cấu trúc nhóm sản phẩm toàn cầu
Cấu trúc phân ban quốc tế
Cấu trúc tổ chức nào phù hợp với chiến lược đa quốc gia, nhưng rất hạn chế trong việc khai thác những lợi ích gắn với chiến lược toàn cầu?
Cấu trúc khu vực địa lý toàn cầu
Cấu trúc ma trận toàn cầu
Cấu trúc nhóm sản phẩm toàn cầu
Cấu trúc phân ban quốc tế
Cấu trúc tổ chức nào phù hợp với chiến lược toàn cầu hoặc chiến lược quốc tế?
check_box Cấu trúc nhóm sản phẩm toàn cầu
Cấu trúc khu vực địa lý toàn cầu
Cấu trúc ma trận toàn cầu
Cấu trúc phân ban quốc tế
Cấu trúc xã hội bao gồm:
Các nhóm xã hội
Các nhóm xã hội, hệ thống địa vị xã hội, các thể chế và các yếu tố khác
Các thể chế
Hệ thống địa vị xã hội
Chỉ số bình quân thu nhập đầu người của một quốc gia thể hiện
Khả năng thanh toán của người dân
Tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia
Trình độ phát triển kinh tế của quốc gia
Trình độ phát triển kinh tế của quốc gia và khả năng thanh toán của người dân
Chỉ số HDI được xây dựng dựa trên các khía cạnh sau, ngoại trừ:
Giáo dục
Giới tính
Thu nhập
Tuổi thọ
Chỉ tiêu nào dưới đây không thể hiện trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia?
GDP/GNP
HDI
Thu nhập bình quân đầu người
Trình độ giáo dục
Chiến lược nào dưới đây phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nơi thị hiếu của khách hàng không giống nhau giữa các quốc gia?
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược ổn định
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược thích ứng sản phẩm và chính sách marketing trên từng thị trường với sở thích, thị hiếu địa phương được gọi là:
check_box Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược ổn định
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Chiến lược tung ra những sản phẩm như nhau, với cùng chính sách marketing trên tất cả các thị trường được gọi là:
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược thu hẹp
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Chính phủ đánh thuế nhập khẩu hàng hóa không dùng để:
check_box Khuyến khích nhập khẩu hàng hóa
Bảo hộ các doanh nghiệp trong nước
Chi trả cho những hậu quả của việc tiêu dùng một sản phẩm
Làm cho giá trị hàng hóa nhập khẩu đắt hơn
Chính sách nào sau đây không phải là chính sách nhân sự quốc tế?
check_box Chính sách nhân sự đa khu vực
Chính sách nhân sự đa tâm
Chính sách nhân sự địa tâm
Chính sách nhân sự vị chủng
Chính sách nhân sự chỉ coi trọng trình độ quản lý, chuyên môn và kinh nghiệm là:
Chính sách nhân sự đa tâm.
Chính sách nhân sự địa tâm.
Chính sách nhân sự khu vực hóa
Chính sách nhân sự vị chủng
Chính sách nhân sự đa tâm là:
check_box Coi trọng người bản địa
Coi trọng cùng quốc tịch
Coi trọng người trong cùng khu vực địa lý
Coi trọng tài năng
Chính sách nhân sự vị chủng là:
check_box Coi trọng nhân sự chính quốc
Coi trọng nhân sự địa phương
Coi trọng nhân sự nước thứ ba
Coi trọng nhân sự trên toàn cầu
Chính sách thu nhập nào sau đây đáp ứng yêu cầu làm giầu chính đáng của người lao động:
Chính sách lương
Chính sách phúc lợi
Chính sách thưởng
Chính sách trợ cấp
Chủ thể nào sau đây không tham gia kinh doanh quốc tế:
check_box Công ty kinh doanh
Các doanh nghiệp nhỏ và các công ty đa quốc gia
Công ty quốc tế
Công ty xuyên quốc gia
Chủ thể tham gia kinh doanh quốc tế là:
Các doanh nghiệp nhỏ và các công ty đa quốc gia
Chính phủ
Chính phủ và doanh nghiệp
Khách hàng và doanh nghiệp
Cơ chế kiểm soát dựa trên việc giao mục tiêu cho cho các đơn vị thực hiện được gọi là:
Kiểm soát đầu ra
Kiểm soát kỹ thuật
Kiếm soát trực tiếp
Kiểm soát văn hóa
Cơ chế phối hợp đơn giản nhất là:
check_box Tiếp xúc trực tiếp
Cấu trúc ma trận
Liên lạc định kỳ
Tổ công tác
Cơ chế ra quyết định phân cấp là phù hợp khi:
Công ty mẹ cần thiết lập sự kiểm soát cao đối với hoạt động của tất cả các chi nhánh ở nước ngoài
Đầu ra của một chi nhánh là đầu vào của một chi nhánh khác
Doanh nghiệp cần xây dựng môi trường văn hóa tổ chức toàn cầu duy nhất
Doanh nghiệp phải linh hoạt để thích ứng với những biến động thường xuyên trong môi trường kinh doanh
Công ty có xu hướng không tập trung sản xuất vào một hoặc một số ít địa điểm nếu:
check_box Sự khác biệt về các yếu tố văn hóa, chính trị giữa các nước là đáng kể
Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất linh hoạt
Kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất là rất lớn
Sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu giống nhau trên các thị trường
Công ty có xu hướng không tổ chức sản xuất phân tán tới nhiều thị trường nếu:
Công ty không có khả năng áp dụng công nghệ sản xuất linh hoạt
Kinh phí đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thấp
Rào cản thương mại ở các thị trường thấp
Sản phẩm của công ty phải đáp ứng nhu cầu riêng biệt cho từng thị trường
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất phân tán với những điều kiện dưới đây, ngoại trừ:
check_box Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất linh hoạt
Kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thấp
Quy mô sản lượng tối ưu của doanh nghiệp nhỏ
Sự khác biệt về các yếu tố văn hóa, chính trị giữa các nước là không đáng kể
Công ty có xu hướng tổ chức sản xuất tập trung với các điều kiện dưới đây, ngoại trừ:
check_box Rào cản thương mại ở các thị trường là rất cao
Công ty có thể áp dụng công nghệ sản xuất linh hoạt
Sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu giống nhau trên các thị trường
Việc xây dựng nhà máy sản xuất đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn
Công ty đa quốc gia là:
Công ty bán hàng quốc tế
Công ty du lịch quốc tế
Công ty kinh doanh có hoạt động kinh doanh quốc tế ở nước ngoài thông qua đầu tư.
Công ty nhập khẩu
Công ty nào sau đây không phải là công ty quốc tế:
Công ty đa quốc gia
Công ty kinh doanh xuất khẩu
Công ty tham gia trực tiếp vào bất kỳ hình thức nào của hoạt động Kinh doanh quốc tế.
Công ty vận chuyển hành khách nội địa
Công ty phân cấp quản lý tiền mặt để:
check_box Quản lý vốn tốt hơn
Chuyển tiền ra nước ngoài
Chuyển vốn đầu tư
Quản lý sổ kế toán tốt hơn
Công ty phân cấp quản lý tiền mặt không nhằm mục đích:
Chuyển vốn đầu tư
Quản lý vốn hiệu quả hơn
Quản lý vốn tốt hơn
Thu lợi ích cao hơn
Đặc trưng của văn hóa định hướng nhóm là:
Đề cao lợi ích cá nhân
Đề cao sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
Mức độ chấp nhận rủi ro cao
Xu hướng thay đổi nơi làm việc
Đại diện tiêu biểu cho nền văn hóa tập thể là:
Anh
Mỹ
Nhật Bản
Úc
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều dọc?
Chiếm lĩnh nguồn đầu vào chiến lược
Gia tăng các rào cản đầu vào
Lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý
Thị trường không hoàn hảo
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều dọc?
Chiếm lĩnh nguồn đầu vào chiến lược
Chu kỳ sống của sản phẩm
Gia tăng các rào cản đầu vào
Loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi ngành
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều dọc?
Chiếm lĩnh nguồn đầu vào chiến lược
Gia tăng các rào cản đầu vào
Loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi ngành
Lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
Gia tăng các rào cản đầu vào và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi ngành
Giảm chi phí vận chuyển
Theo sát những đối thủ cạnh tranh
Thị trường không hoàn hảo
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
Chiếm lĩnh nguồn đầu vào chiến lược
Lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý
Theo sát những đối thủ cạnh tranh
Thị trường không hoàn hảo
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
Chiếm lĩnh hệ thống phía hạ nguồn sản xuất
Chu kỳ sống của sản phẩm
Giảm chi phí vận chuyển
Theo sát những đối thủ cạnh tranh
Đâu không phải là lý do của FDI theo chiều ngang?
check_box Chiếm lĩnh hệ thống thượng nguồn sản xuất
Giảm chi phí vận chuyển
Theo sát những đối thủ cạnh tranh
Thị trường không hoàn hảo
Đầu tư quốc tế liên quan đến:
Chuyển giao tài sản quốc tế
Chuyển giao vốn quốc tế
Đưa tài sản góp vốn và tham gia điều hành quốc tế
Đưa tài sản và vốn nhưng không tham gia điều hành
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc là:
Đầu tư trực tiếp vào một ngành kinh doanh ở nước ngoài giống như ngành kinh doanh của công ty ở trong n¬ước
Đầu tư vào các khoản mục tài chính quốc tế
Đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế
Đầu tư xuống hạ nguồn sản xuất
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều dọc là:
Đầu tư lên thượng nguồn sản xuất
Đầu tư trực tiếp vào một ngành kinh doanh ở nước ngoài giống như ngành kinh doanh của công ty ở trong nước
Đầu tư vào các khoản mục tài chính quốc tế
Đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế
Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều ngang là:
Đầu tư trực tiếp vào một ngành kinh doanh ở nước ngoài giống như¬ngành kinh doanh của công ty ở trong nước
Đầu tư vào các khoản mục tài chính quốc tế
Đầu tư vào ngành nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu
Đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một biện pháp hữu hiệu nhằm:
Tăng cường hiệu quả giao tiếp với trụ sở chính
Tạo khuôn khổ pháp lý an toàn hơn cho doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
Thâm nhập thị trường tài chính quốc tế
Tránh được các rào cản thương mại quốc tế.
Để hạn chế rủi ro chính trị, doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp sau, ngoại trừ:
check_box Tìm cách loại bỏ những quan chức không thân thiện trong chính quyền nước sở tại
Liên doanh, liên kết với các đối tác nước sở tại
Tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động
Tuyên truyền, quảng bá về vai trò của doanh nghiệp
Để kiểm soát chặt chẽ công nghệ, hoạt động marketing, bán hàng và cung ứng dịch vụ sau bán hàng ở thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp nên lựa chọn phương thức thâm nhập nào dưới đây?
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng giấy phép
Liên doanh với một đối tác địa phương
Để phân loại nền văn hóa, Geert Hofstede không sử dụng tiêu chí?
Chủ nghĩa cá nhân đối nghịch với chủ nghĩa tập thể
Khoảng cách quyền lực
Sự quan tâm của con người đối với quá khứ, hiện tại hay tương lai
Tránh né sự không chắc chắn
Để tránh sự trùng lặp hoạt động khi những hoạt động giống nhau được thực hiện ở các đơn vị bộ phận nhỏ khác nhau thì doanh nghiệp cần lựa chọn:
Phân cấp quản lý
Phân cấp theo chiều dọc
Phân cấp theo chiều ngang
Quản lý tập trung
Để xem xét mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia, các doanh nghiệp sử dụng chỉ tiêu
check_box Tổng sản phẩm quốc nội
Hệ thống nhu cầu của người dân
Tốc độ tăng dân số
Tuổi thọ người dân
Điều tiết của chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước là các yếu tố quan trọng tác động đến bước nào trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm?
check_box Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia
Đánh giá cơ sở hạ tầng
Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm
Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm
Doanh nghiệp có thể chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài bằng hợp đồng nhượng quyền khi:
check_box Rủi ro mất quyền kiểm soát tài sản vô hình là không đáng kể
Bí quyết, kỹ năng quản lý không thể chuyển giao cho đối tác khác được
Cần bảo vệ công nghệ, bí quyết một cách chặt chẽ
Chi phí sản xuất và vận chuyển trên thị trường nước ngoài cao
Doanh nghiệp có thể làm gì để giảm thiểu nguy cơ xảy ra rủi ro chính trị:
Thu thập thông tin để dự đoán trước những sự kiện chính trị sẽ đe dọa đến hoạt động của doanh nghiệp
Thực hiện chính sách lao động hà khắc tại nước sở tại
Tiếp tục đầu tư vào những ngành trọng yếu có khả năng bị quốc hữu hóa
Tìm cách loại bỏ quan chức trong chính quyền nước sở tại.
Doanh nghiệp có thể tham gia kinh doanh quốc tế dưới các hình thức:
check_box Xuất khẩu hàng hóa
Bán hàng đa cấp
Bán hàng tại chỗ
Tham gia hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu
Doanh nghiệp có xu hướng vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài để:
check_box Giảm chi phí, khai thác kinh tế quy mô, tiếp cận nguồn lực ở nước ngoài và tăng doanh số bán
Giảm chi phí, khai thác kinh tế quy mô
Tăng doanh số bán
Tiếp cận nguồn lực ở nước ngoài
Doanh nghiệp có xu hướng vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài không nhằm:
Kéo dài vòng đời sản phẩm
Khai thác năng lực sản xuất dư thừa
Khai thác những điều kiện kinh doanh thuận lợi ở thị trường nước ngoài
Từ bỏ kinh doanh nội địa
Doanh nghiệp nên cân nhắc chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài bằng hợp đồng giấy phép khi:
Bí quyết, kỹ năng quản lý không thể chuyển giao cho đối tác khác được
Chi phí sản xuất và vận chuyển trên thị trường nước ngoài cao
Công nghệ, bí quyết của doanh nghiệp chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh có tính ngắn hạn, tạm thời
Rủi ro mất quyền kiểm soát đối với các tài sản vô hình trên thị trường nước ngoài là rất cao
Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược thích ứng với địa phương thường lựa chọn:
check_box Phân cấp quản lý
Phân cấp theo chiều dọc
Phân cấp theo chiều ngang
Quản lý tập trung
Đối với chiến lược nào thì các doanh nghiệp thường thiết lập các đơn vị độc lập, có tính tự chủ cao trên từng thị trường?
check_box Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược tăng trưởng
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Động lực nào sau đây không thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa:
Giảm bớt trở ngại đối với đầu tư quốc tế
Giảm bớt trở ngại đối với thương mại quốc tế
Giảm bớt vốn đầu tư quốc tế
Sự đổi mới và phát triển không ngừng của ngành hàng không
Động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá là:
Giảm áp lực cải tiến khoa học công nghệ
Giảm bớt rào cản đối với dòng vận động của vốn FDI
Tăng rào cản kỹ thuật với dòng hàng hóa trên thị trường thế giới
Tăng rào cản kỹ thuật với dòng hàng hóa, Giảm áp lực cải tiến khoa học công nghệ
Dưới góc độ tổ chức, nhu cầu phối hợp là thấp nhất đối với các doanh nghiệp theo đuổi:
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược quốc tế
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Giá cả linh hoạt là đặc trưng cơ bản của nền kinh tế:
Kinh tế hỗn hợp
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế KHH tập trung và hỗn hợp
Kinh tế thị trường
Giai đoạn nào sau đây không phải là cú sốc văn hóa?
check_box Giai đoạn suy sụp
. Giai đoạn trăng mật
Giai đoạn hội nhập văn hóa
Giai đoạn khủng hoảng
Hệ thống kiểm soát là:
check_box Các công cụ sử dụng để đánh giá hoạt động của các đơn vị và công việc của những người phụ trách các đơn vị đó
Các công cụ để khen thưởng
Cách phân chia chính thức một tổ chức thành những đơn vị nhỏ
Cách thức ra quyết định và thực thi công việc trong một tổ chức
Hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung suy thoái bởi các nguyên nhân, ngoại trừ
check_box Sự phân phối công bằng
Không tạo động lực thúc đẩy phát triển
Không tạo lập được giá trị kinh tế
Không thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng
Hệ thống pháp luật dựa trên nền tảng tôn giáo là hệ thống pháp luật nào?
Dân luật
Thần luật
Thông luật
Hình thức đầu tư gián tiếp là:
Liên doanh
Liên Minh quốc tế
Mua cổ phiếu quốc tế
Sở hữu toàn bộ
Hình thức đầu tư trực tiếp là:
Cho vay quốc tế
Liên doanh
Mua cổ phiếu quốc tế
Mua trái phiếu quốc tế
Hinh thức hợp đồng trong kinh doanh quốc tế nào sau đây không đúng:
Hợp đồng bán hàng
Hợp đồng cấp phép quốc tế
Hợp đồng nhượng quyền quốc tế
Hợp đồng xây dựng chuyển giao quốc tế
Hình thức nào sau đây không phải là thương mại trong kinh doanh quốc tế:
Gia công xuất khẩu
Hợp đồng nhượng quyền quốc tế
Tái xuất và chuyển khẩu
Xuất khẩu hàng hóa
Khác biệt giữa cú sốc văn hóa và cú sốc văn hóa nghịch đảo là:
check_box Sốc vì khác biệt văn hóa và sốc với văn hóa xuất thân
Căng thẳng về tinh thần
Có cảm giác mệt mỏi buồn chán
Sốc với văn hóa
Khi doanh nghiệp sở hữu toàn bộ vốn đầu tư vào một dự án kinh doanh ở nước ngoài thì đó là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua:
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng nhượng quyền
Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa của mình cho các trung gian, và sau đó các trung gian này bán lại hàng hóa cho người mua trên thị trường nước ngoài thì đó phương thức thâm nhập nào?
Hợp đồng nhượng quyền
Phương thức đầu tư
Xuất khẩu gián tiếp
Xuất khẩu trực tiếp
Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa của mình trực tiếp tới người mua trên thị trường nước ngoài thì đó phương thức thâm nhập nào?
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng giấy phép
Hợp đồng nhượng quyền
Xuất khẩu trực tiếp
Khi một doanh nghiệp cố gắng đồng thời cắt giảm chi phí và thích ứng sản phẩm với các thị trường khác nhau thì doanh nghiệp đó theo đuổi:
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược quốc tế
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Khi một doanh nghiệp đầu tư toàn bộ vốn để xây dựng một cơ sở sản xuất mới hoàn toàn ở nước ngoài thì dự án đó được gọi là:
Đầu tư gián tiếp
Doanh nghiệp liên doanh
Mua lại
Xây dựng mới
Khi một doanh nghiệp thực hiện các công việc thiết kế, xây dựng và thử nghiệp và bàn giao một cơ sở sản xuất cho khách hàng trên thị trường nước ngoài thì đó là:
check_box Phương thức thâm nhập bằng hợp đồng chìa khóa trao tay
Phương thức thâm nhập bằng chi nhánh sở hữu toàn bộ
Phương thức thâm nhập bằng hợp đồng giấy phép
Phương thức thâm nhập bằng hợp đồng nhượng quyền
Khi nào doanh nghiệp không nên lựa chọn phương thức thâm nhập bằng đầu tư?
Các nhà quản trị có sự hiểu biết sâu về văn hóa các quốc gia
Chi phí sản xuất trên thị trường nước ngoài cao
Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm tham gia kinh doanh quốc tế
Quy mô thị trường nước ngoài lớn
Khi phân tích môi trường kinh tế, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến các yếu tố sau, ngoại trừ
Cách cảm nhận về bao bì, cách thức đóng gói sản phẩm của người dân địa phương
GDP/GNP của nền kinh tế
Khả năng thanh toán của người dân
Tốc độ phát triển của ngành
Không tạo ra được khuyến khích trong cải tiến và giảm lãng phí, cùng với sự thiếu trách nhiệm trong công việc, năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao là những nguyên nhân dẫn đến sụp đổ của nền kinh tế:
check_box Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế hỗn hợp
Kinh tế KHH tập trung và nền kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường
Kinh doanh quốc tế bao gồm:
Các giao dịch cung ứng dịch vụ quốc tế
Các giao dịch đầu tư quốc tế
Các giao dịch xuất khẩu hàng hóa hữu hình
Các giao dịch xuất khẩu hàng hóa hữu hình, Các giao dịch đầu tư quốc tế, Các giao dịch cung ứng dịch vụ quốc tế và các giao dịch kinh doanh khác vượt qua biên giới các quốc gia
Kinh doanh quốc tế bao gồm:
check_box Các hoạt động xuất khẩu hàng hóa hữu hình, Tất cả các giao dịch vượt qua biên giới các quốc gia và các giao dịch kinh doanh khác vượt qua biên giới các quốc gia
Các hoạt động đầu tư quốc tế
Các hoạt động xuất khẩu hàng hóa hữu hình
Tất cả các giao dịch vượt qua biên giới các quốc gia
Liên doanh là hình thức:
Góp vốn kinh doanh quốc tế dựa trên hợp đồng hợp tác
Góp vốn kinh doanh quốc tế hình thành liên minh chiến lược
Góp vốn kinh doanh quốc tế hình thành pháp nhân mới
Góp vốn kinh doanh quốc tế không hình thành pháp nhân mới
Liên kết kinh tế quốc tế:
check_box Làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp đồng thời Tạo khuôn khổ pháp lý an toàn hơn cho doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
Làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp
Tăng cường bảo hộ thương mại, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp
Tạo khuôn khổ pháp lý an toàn hơn cho doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Tìm kiếm hiệu quả
Tìm kiếm nguồn hàng
Tìm kiếm tài sản chiến lược
Tìm kiếm thị trường
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Tìm kiếm hiệu quả
Tìm kiếm nguồn lực
Tìm kiếm sáng chế
Tìm kiếm thị trường
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Tìm kiếm đối tác
Tìm kiếm hiệu quả.
Tìm kiếm tài sản chiến lược
Tìm kiếm thị trường
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của FDI?
Tìm kiếm hiệu quả
Tìm kiếm tài năng
Tìm kiếm tài sản chiến lược
Tìm kiếm thị trường
Lựa chọn nào dưới đây không phải là mục tiêu của kinh doanh quốc tế?
Giành nguồn tài nguyên.
Tận dụng năng lực dư thừa
Tăng doanh số bán
Tăng sức cạnh tranh.
Lý do của FDI theo chiều dọc:
Giảm chi phí vận chuyển
Loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi ngành
Lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý
Theo sát những đối thủ cạnh tranh
Lý do của FDI theo chiều dọc:
Gia tăng các rào cản đầu vào
Giảm chi phí vận chuyển
Lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý
Theo sát những đối thủ cạnh tranh
Lý do của FDI theo chiều dọc:
Gia tăng các rào cản đầu vào
Gia tăng các rào cản đầu vào và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi ngành
Loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi ngành
Lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý
Lý thuyết thương mại quốc tế nào có xu hướng bảo hộ mậu dịch?
check_box Chủ nghĩa trọng thương
Lý thuyết thương mại mới
Lý thuyết về lợi thế tương đối
Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối
Máy tính cá nhân, xăng dầu, đường ăn là những ví dụ về sản phẩm đáp ứng được:
Nhu cầu địa phương
Nhu cầu đồng nhất
Nhu cầu phổ biến
Nhu cầu toàn cầu
Môi trường quốc gia bao gồm:
check_box Môi trường văn hóa, chính trị - luật pháp, kinh tế và cạnh tranh
Môi trường kinh tế và cạnh tranh
Môi trường văn hóa, chính trị luật pháp
Môi trường văn hóa, chính trị.
Môi trường quốc gia không bao gồm:
Điều kiện tự nhiên
Luật pháp quốc gia
Tổ chức quốc tế
Văn hóa quốc gia
Môi trường quốc tế không bao gồm:
Các công ty quốc tế
Các môi trường liên kết quốc tế
Các môi trường quốc gia
Các môi trường thương mại quốc tế
Một doanh nghiệp bán các sản phẩm đáp ứng nhu cầu phổ biến, cạnh tranh chủ yếu bằng giá thì doanh nghiệp đó nên theo đuổi chiến lược nào?
check_box Chiến lược toàn cầu
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược quốc tế
Chiến lược xuyên quốc gia
Một doanh nghiệp đối mặt với các áp lực giảm chi phí và thích ứng với địa phương đều cao thì doanh nghiệp có xu hướng:
check_box Cho phép các chi nhánh nước ngoài có quyền tự chủ cao trong thực hiện các hoạt động tạo giá trị cơ bản, đồng thời luôn có sự phối hợp chặt chẽ hoạt động với nhau
Chỉ chú trọng thích ứng sản phẩm với từng thị trường
Tổ chức sản xuất sản phẩm trong nước rồi bán ra thị trường nước ngoài với những thích ứng không đáng kể
Tung ra các sản phẩm giống nhau và sử dụng cùng một chiến lược marketing trên tất cả các thị trường
Một doanh nghiệp được thành lập và đồng sở hữu bởi ít nhất 2 doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh chung được gọi là:
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng giấy phép
Một doanh nghiệp muốn trao cho các nhà quản trị cấp cao nhất trách nhiệm đưa ra những quyết định quan trọng về tổ chức thì sẽ lựa chọn cấu trúc tổ chức nào?
Phân cấp quản lý
Phân cấp theo chiều dọc
Phân cấp theo chiều ngang
Quản lý tập trung
Mục đích đánh giá nhân sự trong kinh doanh quốc tế không nhằm để:
Đào tạo lại
Sa thải
Thuyên chuyển
Tuyển chọn
Mục tiêu quản lý tài chính trong kinh doanh quốc tế là:
Giảm nghĩa vụ thuế và hiệu quả tài chính
Hiệu quả chuyển giao vốn
Hiệu quả đầu tư vốn
Hiệu quả sử dụng vốn
Nền kinh tế thị trường được đặc trưng bởi các yếu tố sau, ngoại trừ:
Giá cả linh hoạt
Sự sở hữu hỗn hợp tư nhân và chính phủ
Tự do kinh doanh
Tự do lựa chọn
Nếu các đối thủ cạnh tranh chính thiết lập hoạt động ở những địa điểm chi phí thấp, nơi có công suất dư thừa, khách hàng có vị thế mặc cả mạnh thì doanh nghiệp đối mặt với:
Áp lực giảm chi phí cao
Áp lực giảm chi phí thấp nhất
Áp lực giảm chi phí vừa phải
Không tồn tại áp lực giảm chi phí
Nếu doanh nghiệp sở hữu những kỹ năng vượt trội mà đối thủ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài không có thì chiến lược phù hợp nhất mà doanh nghiệp đó nên theo đuổi là:
check_box Chiến lược quốc tế
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Nếu hai doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cùng một loại linh kiện hoặc bán thành phẩm trong quá trình sản xuất thì có thể liên doanh với nhau dưới hình thức nào?
Liên doanh đa giai đoạn
Liên doanh mua lại
Liên doanh ngược
Liên doanh xuôi
Nếu không muốn đầu tư vốn để thiết lập cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì doanh nghiệp nên chọn phương thức thâm nhập thị trường nào?
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Liên doanh
Xuất khẩu
Nếu lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp nằm ở bí quyết công nghệ độc quyền cần được bảo vệ chặt chẽ thì doanh nghiệp đó thường mong muốn lựa chọn phương thức nào nhất để thâm nhập thị trường nước ngoài?
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng chìa khoá trao tay
Hợp đồng giấy phép
Nếu một doanh nghiệp áp dụng cấu trúc tổ chức khu vực địa lý toàn cầu thì:
check_box Từng chi nhánh ở nước ngoài hầu như được toàn quyền thực hiện các hoạt động tạo giá trị cơ bản
Các chi nhánh ở nước ngoài phối hợp hoạt động với nhau rất chặt chẽ
Doanh nghiệp có xu hướng sản xuất những mặt hàng chuẩn hóa, có nhu cầu phổ biến
Việc thiết kế, phát triển sản phẩm được công ty mẹ thực hiện trong nước, còn việc sản xuất, tiêu thụ được giao cho các chi nhánh ở nước ngoài
Nếu một doanh nghiệp áp dụng cấu trúc tổ chức ma trận toàn cầu thì
Các chi nhánh ở nước ngoài có quyền tự chủ cao trong hoạt động, đồng thời có sự phối hợp hoạt động với nhau rất chặt chẽ
Các chi nhánh ở nước ngoài hoạt động hầu như độc lập với nhau
Doanh nghiệp chỉ sản xuất những sản phẩm chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu phổ biến
Việc thiết kế, phát triển sản phẩm hoàn toàn do công ty mẹ thực hiện trong nước, còn việc sản xuất, tiêu thụ được giao cho các chi nhánh ở nước ngoài
Nếu một doanh nghiệp muốn chia sẻ chi phí phát triển và/hoặc rủi ro thâm nhập thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp đó nên chọn phương thức nào?
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Liên doanh
Xuất khẩu
Nếu một doanh nghiệp muốn nhanh chóng thâm nhập thị trường nước ngoài với quy mô lớn thì nên cân nhắc phương thức nào dưới đây?
Hợp đồng liên doanh
Mua lại
Xây dựng mới
Xuất khẩu
Nếu một doanh nghiệp sở hữu những sản phẩm và kỹ năng lực vượt trội mà đối thủ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài không có thì doanh nghiệp đó có xu hướng:
Chú trọng thích ứng sản phẩm với từng thị trường
Tổ chức tất cả các hoạt động tạo giá trị cơ bản như thiết kế sản phẩm, sản xuất, marketing trên từng thị trường nước ngoài
Tổ chức thiết kế sản phẩm hoàn toàn ở trong nước, còn việc sản xuất và tiêu thụ do các chi nhánh ở nước ngoài thực hiện
Tung ra các sản phẩm giống nhau và sử dụng cùng một chiến lược marketing trên tất cả các thị trường
Nếu một doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tạo giá trị cho khách hàng của mình thông qua việc thích ứng sản phẩm, cách thức quảng cáo, tiếp thị sản phẩm với từng thị trường thì chiến lược đó có nhược điểm cơ bản là:
Buộc doanh nghiệp phải theo sát những sự khác biệt về thị hiếu khách hàng trên các thị trường khác nhau
Có thể áp dụng trong các ngành nơi cạnh tranh bằng giá đóng vai trò then chốt
Có thể áp dụng trong các ngành sản xuất những sản phẩm tiêu chuẩn hóa
Gắn với chi phí cao, doanh nghiệp không khai thác được kinh tế quy mô trong các hoạt động phát triển sản phẩm, sản xuất và marketing
Nếu xếp theo mức độ ràng buộc tăng dần giữa các thành viên trong khối liên kết kinh tế khu vực, thứ tự nào sau đây là đúng?
check_box Khu vực thương mại tự do; Liên minh thuế quan; Khối thị trường chung; Liên minh kinh tế.
Khối thị trường chung; Khu vực thương mại tự do; Liên minh thuế quan; Liên minh kinh tế.
Liên minh kinh tế; Khu vực thương mại tự do; Liên minh thuế quan; Khối thị trường chung.
Liên minh thuế quan; Khu vực thương mại tự do; Khối thị trường chung; Liên minh kinh tế.
Nghiệp vụ nào dưới đây không phải giao dịch phòng ngừa rủi ro trên thị trường ngoại hối?
Chuyển đổi
Kỳ hạn
Mua ngoại tệ
Quyền chọn
Nghiệp vụ nào dưới đây là giao dịch hạn chế rủi ro ngoại hối?
check_box Quyền chọn
Bán ngoại tệ
Chuyển đổi
Giao dịch ngay
Nghiệp vụ nào dưới đây là giao dịch kinh doanh quốc tế nhằm giảm nghĩa vụ thuế?
check_box Chuyển giá
Chuyển giao tài sản
Chuyển tiền
Chuyển vốn
Nghiệp vụ nào dưới đây là hạn chế rủi ro ngoại hối?
Bán ngoại tệ
Chuyển đổi ngoại tệ
Mua ngoại tệ
Tổ chức trung tâm ngoại tệ nội bộ
Nghiệp vụ nào dưới đây là vay nối tiếp?
Công ty mẹ gửi tiền vào ngân hàng để cho công ty con vay tiền từ đó
Công ty mẹ gửi tiền vào ngân hàng và công ty con gửi tiền ở đó
Công ty mẹ gửi tiền vào ngân hàng và công ty con vay tiền từ đó
Công ty mẹ vay tiền từ ngân hàng mà công ty con gửi tiền ở đó
Nghiệp vụ thanh toán bù trừ nhằm để:
Giảm chi phí giao dịch
Thanh toán chậm
Thanh toán nhanh
Thanh toán trả dần
Nguồn vốn tự có bao gồm vồn từ:
check_box Nguồn tiền công ty mẹ cấp hay chi nhánh nước ngoài chuyển đến
Phát hành cổ phiếu nước ngoài
Phát hành trái phiếu
Trái phiếu chuyển đối
Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến rủi ro chính trị?
Cạn kiệt tài nguyên
Khủng hoảng kinh tế
Sự lãnh đạo yếu kém của hệ thống chính trị
Sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng
Nhập khẩu dịch vụ là:
Dịch vụ đặt mua từ nước khác
Hàng hóa đặt mua từ nước khác
Hàng hóa và dịch vụ đặt mua từ nước khác
Tiêu dùng hàng hóa ở nước khác
Nhập khẩu hàng hóa hữu hình là:
Dịch vụ đặt mua từ nước khác
Dịch vụ tiêu dùng ở nước khác
Hàng hóa đặt mua từ nước khác
Hàng hóa và dịch vụ đặt mua từ nước khác
Nhu cầu phối hợp là cao nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi:
Chiến lược đa quốc gia
Chiến lược quốc tế
Chiến lược toàn cầu
Chiến lược xuyên quốc gia
Nhược điểm cơ bản của chiến lược xuyên quốc gia là:
check_box Khó triển khai vì các lý do về mặt tổ chức
Không đáp ứng được các yêu cầu của địa phương
Không giúp khai thác được hiệu ứng đường kinh nghiệm
Không giúp khai thác được kinh tế địa điểm
Nhược điểm của chỉ số GNP hoặc GDP bao gồm, ngoại trừ
Chỉ phản ánh mức trung bình
Không đo được những công việc mang tính chất tình nguyện
Không thuận lợi cho việc so sánh
Phản ánh mức độ tăng trưởng
Nhược điểm của chính sách địa tâm là:
Chi phí sử dụng cao
Công ty kiểm soát hoạt động của chi nhánh khó khăn hơn
Dễ kiểm soát bất đồng văn hóa
Tiết kiệm thời gian thâm nhập
Nhược điểm của chính sách nhân sự đa tâm là:
check_box Khó kiểm soát bất đồng văn hóa
Dễ gây khoảng cách phân biệt
Dễ kiểm soát văn hóa
Khó chọn nhân tài
Nhược điểm của chính sách vị chủng là:
check_box Dễ gây khoảng cách phân biệt
Chi phí nhân sự rẻ hơn
Công ty kiểm soát hoạt động của chi nhánh khó khăn hơn
Không gây khoảng cách phân biệt
Nhượng quyền (hợp đồng) quốc tế chỉ có thể là:
check_box Nhượng quyền sử dụng tài sản vô hình quốc tế
Nhượng quyền khiếu kiện tài sản quốc tế
Nhượng quyền sở hữu hàng hóa quốc tế
Nhượng quyền sở hữu tài sản đầu tư quốc tế
Nội dung nào dưới đây không phải giao dịch phái sinh của thị trường ngoại hối?
Forward
Options
SPOT
SWAP
Nội dung nào dưới đây không phải lợi ích của thị trường vốn toàn cầu?
check_box Hoán đổi tiền tệ
Cung cấp nhiều cơ hội đầu tư hơn
Hạ thấp chi phí vốn
Phân tán những rủi ro (rủi ro đặc thù và rủi ro hệ thống)
Nội dung nào dưới đây không thuộc quy định của Khối thị trường chung?
Chính sách thương mại chung với các quốc gia ngoài khối
Di chuyển tự do của vốn và lao động
Tự do hóa thương mại nội khối.
Từng quốc gia độc lập trong chính sách thương mại ngoại khối
Nội dung nào dưới đây là giao dịch chuyển giá?
check_box Giá bán giữa các công ty con nhằm rút bớt lợi nhuận ở nới có thuế suất cao
Giá bán cho đại lý có chiết khấu
Giá bán cho đối tác
Giá bán lẻ
Nội dung nào không thuộc chức năng của thị trường hối đoái?
check_box Cấp vốn cho đầu tư quốc tế
Chuyển đổi tiền tệ
Giảm thiểu rủi ro hối đoái
Hoán đổi tiền tệ.
Nội dung nào sau đây chỉ có ở quản trị nhân sự kinh doanh quốc tế:
Đánh giá lao động
Đào tạo
Hồi hương
Tuyển chọn
Nội dung nào sau đây không thuộc lý do của liên kết kinh tế khu vực?
Chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên chiến lược
Cho phép các quốc gia chuyên môn hóa sản xuất hàng hóa và dịch vụ để đạt hiệu quả nhất
Giảm nguy cơ xung đột vũ trang
Thuận lợi hóa chuyển giao công nghệ, bí quyết quản trị
Phân tích cạnh tranh được thực hiện trong bước nào của quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm?
Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia
Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm
Lựa chọn thị trường/địa điểm
Xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm
Phương thức nào dưới đây không phải là phương thức thâm nhập bằng đầu tư?
check_box Hợp đồng chìa khóa trao tay
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Liên doanh đa giai đoạn
Liên doanh ngược
Phương thức nào dưới đây không phải là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài?
Hợp đồng nhượng quyền
Phương thức chuyển tiền
Phương thức đầu tư
Phương thức xuất khẩu
Phương thức thâm nhập theo đó một doanh nghiệp nhượng lại cho một doanh nghiệp khác một tài sản vô hình cùng với những hỗ trợ khác trong một quãng thời gian kéo dài được gọi là:
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng giấy phép
Hợp đồng nhượng quyền
Hợp đồng quản lý
Phương thức thâm nhập theo đó một doanh nghiệp nhượng lại cho một doanh nghiệp khác quyền sử dụng một tài sản vô hình trong một quãng thời gian nhất định được gọi là:
check_box Hợp đồng giấy phép
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng chìa khóa trao tay
Hợp đồng quản lý
Quá trình tâm lý nào sau đây là sốc văn hóa, ngoại trừ:
Luôn cảm thấy chán nản.
Luôn hòa nhập văn hóa
Luôn nhầm lẫn, căng thẳng
Nhớ nhà, dễ cáu kỉnh
Quản trị kinh doanh quốc tế bao gồm:
Quản trị marketing quốc tế
Quản trị nhân sự quốc tế
Quản trị tài chính quốc tế
Quản trị tài chính quốc tế, quản trị nhân sự quốc tế và quản trị marketing quốc tế
Quản trị kinh doanh quốc tế không bao gồm:
check_box Văn hóa
Lao động hồi hương
Mạng sản xuất toàn cầu
Quyết định sản xuất hay mua ngoài
Quốc gia nào không được coi là thị trường lớn mới nổi?
Ấn Độ
Brazil
Campuchia
Trung Quốc
Quyết định về nguồn vốn không bao gồm nội dung nào sau đây:
check_box Vốn luân chuyển
Vốn huy động
Vốn tự có
Vốn vay
Rủi ro gắn với hợp đồng giấy phép có thể được loại trừ đáng kể thông qua:
check_box Hợp đồng giấy phép chéo
Hợp đồng giấy phép không độc quyền
Hợp đồng nhượng quyền
Hợp đồng quản lý
Rủi ro ngoại hối phát sinh từ, ngoại trừ:
check_box Tác động văn hóa
Tác động chuyển đổi
Tác động giao dịch
Tác động kinh tế
Sau khi xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm, bước tiếp theo trong quá trình nghiên cứu lựa chọn thị trường/địa điểm kinh doanh là:
Đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia
Đánh giá tác động của khí hậu đến sản phẩm
Đánh giá tiềm năng thị trường/địa điểm
Lựa chọn thị trường/địa điểm
Tác động tích cực của liên kết kinh tế khu vực là:
Duy trì hòa bình
Khai thác lợi thế quốc gia
Khai thác lợi thế quốc gia; Thúc đẩy cải cách trong nước; Duy trì hòa bình
Thúc đẩy cải cách trong nước
Thái độ đối với thời gian và công việc là nhân tố thuộc về:
Môi trường chính trị
Môi trường kinh tế
Môi trường pháp luật
Môi trường văn hóa
Thẩm mỹ ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến:
Lựa chọn địa điểm sản xuất của các doanh nghiệp
Phong cách đàm phán của nhà quản trị
Việc lựa chọn hình thức đóng gói, bao bì, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm
Việc tuyển chọn các nhà quản trị hoạt động ở nước ngoài
Thành tố giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của doanh nghiệp, ngoại trừ:
Lựa chọn quốc gia đặt địa điểm sản xuất
Tăng giá sản phẩm
Tuyển dụng nhà quản trị cấp cao trong chi nhánh
Việc đào tạo lại trong doanh nghiệp
Thành tố giáo dục không ảnh hưởng đến:
Cách thức phân phối sản phẩm của doanh nghiệp
Lựa chọn địa điểm sản xuất của doanh nghiệp
Tay nghề của người lao động
Việc tuyển chọn các nhà quản trị hoạt động ở nước ngoài
Thỏa thuận theo đó một doanh nghiệp bán thương hiệu cho một doanh nghiệp khác với điều kiện doanh nghiệp này phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về tổ chức kinh doanh được gọi là:
check_box Hợp đồng nhượng quyền
Chi nhánh sở hữu toàn bộ
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng quản lý
Thuế đánh vào linh phụ kiện điện tử ảnh hưởng tới các nhà sản xuất, lắp ráp linh phụ kiện điện tử theo hướng:
Có thể tăng khó khăn hay tăng khả năng tổ chức hợp lý hoá quá trình di chuyển nguyên vật liệu trên toàn cầu tuỳ thuộc vào từng công ty
Có thể tăng khó khăn hay tăng khả năng tổ chức hợp lý hoá quá trình di chuyển nguyên vật liệu trên toàn cầu tuỳ thuộc vào từng thị trường
Tăng khả năng tổ chức hợp lý hoá quá trình di chuyển nguyên vật liệu trên toàn cầu
Tăng khó khăn trong việc tổ chức hợp lý hoá quá trình di chuyển nguyên vật liệu trên toàn cầu
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình "Viên Kim cương" của Porter?
Các công ty nhập khẩu để bán
Các ngành công nghiệp bổ trợ
Các yếu tố sản xuất
Nhu cầu trong nước
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình "Viên Kim cương" của Porter?
check_box Cạnh tranh từ người bán
Các ngành công nghiệp bổ trợ
Các yếu tố sản xuất
Chiến lược công ty, cấu trúc và sự cạnh tranh
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình "Viên Kim cương" của Porter?
check_box Cạnh tranh từ người mua
Các ngành công nghiệp bổ trợ
Chiến lược công ty, cấu trúc và sự cạnh tranh
Nhu cầu trong nước
Thuộc tính nào sau đây không được nêu ra trong Mô hình "Viên Kim cương" của Porter?
check_box Rào cản thương mại
Các ngành công nghiệp bổ trợ
Chiến lược công ty, cấu trúc và sự cạnh tranh
Nhu cầu trong nước
Thương mại quốc tế không mang ý nghĩa nào sau đây?
Đa dạng hoá cung cầu
Mở rộng thị trường
Thúc đẩy chuyên môn hoá quốc tế
Tránh được các rào cản thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế không mang ý nghĩa nào sau đây?
Khai thác lợi thế so sánh của từng quốc gia
Loại bỏ các rào cản đầu vào
Mở rộng thị trường
Thúc đẩy chuyên môn hoá quốc tế
Thương mại quốc tế không mang ý nghĩa nào sau đây?
check_box Chiếm lĩnh nguồn đầu vào chiến lược
Khai thác lợi thế so sánh của từng quốc gia
Mở rộng thị trường
Thúc đẩy chuyên môn hoá quốc tế
Trong các chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triểnk inh tế dưới đây, chỉ tiêu nào vừa nhấn mạnh vấn đề tài chính, vừa thấy được khía cạnh con người?
check_box HDI
GDP
PPP
Thu nhập bình quân đầu người
Trong các hệ thống kinh tế dưới đây, hệ thống nào tồn tại cơ chế giá dọc?
check_box Hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Hệ thống kinh tế hỗn hợp
Hệ thống kinh tế thị trường
Hệ thống kinh tế thị trường và hệ thống kinh tế hỗn hợp
Trong hệ thống pháp luật nào, tòa án giải quyết vụ việc dựa trên việc làm sáng tỏ các yếu tố lịch sử, tiền lệ và cách sử dụng?
Dân luật
Thần luật
Thông luật
Trong hình thức liên doanh nào thì các bên tham gia cùng đầu tư vào một hoạt động xuôi dòng theo chuỗi giá trị?
check_box Liên doanh xuôi
Liên doanh đa giai đoạn
Liên doanh mua lại
Liên doanh ngược
Trong phương thức thâm nhập bằng hợp đồng nhượng quyền, yếu tố quan trọng nhất mà người nhận quyền mong muốn có được là yếu tố nào?
check_box Thương hiệu hoặc nhãn hiệu của người nhượng quyền
Hỗ trợ marketing
Hỗ trợ tài chính
Huấn luyện, đào tạo về quản lý
Trường hợp chuyển tài sản của 1 công ty vào tay chính phủ mà không có sự đền bù nào được gọi là:
check_box Tịch thu
Quốc hữu hóa
Sung công
Tịch thu và quốc hữu hoá
Ưu điểm chủ yếu của chiến lược toàn cầu là:
Cho phép doanh nghiệp giảm dược chi phí nhờ chuẩn hóa sản phẩm và chính sách marketing
Cho phép doanh nghiệp thích ứng sản phẩm với thị hiếu khách hàng trên từng thị trường
Cho phép doanh nghiệp vừa khai thác được kinh tế quy mô, kinh tế địa điểm vừa thích ứng được sản phẩm với thị hiếu khách hàng trên từng thị trường
Phù hợp với những ngành có áp lực thích ứng với địa phương cao
Ưu điểm của chính sách nhân sự đa tâm là:
check_box Chi phí thấp
Chi phí cao
Công ty kiểm soát hoạt động của chi nhánh dễ dàng hơn
Tiết kiệm thời gian tuyển dụng nhân sự
Ưu điểm của chính sách nhân sự địa tâm là:
check_box Phát triển đội ngũ nhân sự có tài năng toàn cầu
Duy trì văn hóa và hình ảnh của công ty
Giữ bí mật công nghệ
Tiết kiệm chi phí
Ưu điểm của chính sách nhân sự khu vực hóa là
check_box Phát triển đội ngũ nhân sự linh hoạt và hiệu quả
Bảo vệ bí mật kinh doanh
Bảo vệ được quyền lợi công ty
Duy trì văn hóa và hình ảnh công ty
Ưu điểm của tự sản xuất là:
Bảo vệ bí quyết công nghệ
Chuyên môn hóa tài sản và thiết bị chuyên dùng và bảo vệ bí quyết công nghệ
Chuyên môn hóa tài sản và thiết bị chuyên dùng.
Không tự chủ lịch trình sản xuất
Ưu điểm của việc mua ngoài là:
Linh hoạt chọn nguồn mua ngoài
Linh hoạt kế hoạch sản xuất
Tăng đầu mối tổ chức
Tăng vốn đầu tư
Ưu điểm nào không phải là ưu điểm của chính sách nhân sự vị chủng:
Độ tin cậy cao: bảo vệ quyền lợi công ty và bí mật kinh doanh
Duy trì văn hóa và hình ảnh công ty
Khắc phục sự thiếu hụt nhân sự ở nước sở tại
Tiết kiệm chi phí
Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường không phải là
Bảo đảm sự ổn định về chính trị
Bảo vệ quyền sở hữu tài sản
Thiết lập và ấn định mức giá cho hàng hóa
Thực thi chính sách tài khóa và tiền tệ ổn định
Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường là
Bảo vệ quyền sở hữu tài sản
Quyết định việc phân bổ các nguồn lực: vốn, lao động…
Thiết lập và ấn định mức giá hàng hóa
Xác định chỉ tiêu sản xuất cho các đơn vị
Văn hóa định hướng cá nhân có đặc trưng là:
Đề cao lợi ích tập thể
Đề cao sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
Mức độ chấp nhận rủi ro thấp
Xu hướng thay đổi nơi làm việc của cá nhân
Việc một người đi công tác nước ngoài cảm thấy chán nản, cáu gắt, làm việc kém hiệu quả. Hiện tượng đó được gọi là:
Chưa quen văn hoá
Cú sốc văn hoá
Cú sốc văn hoá nghịch đảo
Hồi hương
Việc một người trở về từ chuyến đi công tác nước ngoài cảm thấy chán nản, cáu gắt, làm việc kém hiệu quả. Hiện tượng đó được gọi là:
check_box Cú sốc văn hoá nghịch đảo
Chưa quen văn hoá
Cú sốc văn hoá.
Hồi hương
Việc tổ chức hoạt động toàn cầu của doanh nghiệp theo nước hay theo khu vực là thích hợp đối với các doanh nghiệp:
check_box Coi thị trường mỗi quốc gia hay khu vực là duy nhất
Cần giảm chi phí hoạt động trên phạm vi toàn cầu
Có nhu cầu tối ưu hóa lợi nhuận trên phạm vi toàn cầu
Coi thị trường mỗi quốc gia hay khu vực là như nhau
Việc trở về nước của các nhân sự được biệt phái và điều phái sau khi hết nhiệm kỳ công tác được gọi là:
check_box Hồi hương
Biệt phái
Đào tạo
Tuyển dụng
Xuất khẩu hàng hóa là:
check_box Toàn bộ hàng hóa bán sang quốc gia khác
Cung cấp dịch vụ tại chỗ
Gửi dịch vụ qua biên giới
Toàn bộ dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
Xuất khẩu là:
Cung cấp dịch vụ tại chỗ
Gửi dịch vụ qua biên giới
Gửi hàng qua biên giới
Toàn bộ hàng hóa và dịch vụ bán sang quốc gia khác
Yêu cầu cơ bản đặt ra khi quản trị vốn huy động là:
Điều kiện vốn vay
Khả năng tài chính
Thời hạn và lãi
Uy tín và cổ tức, lợi nhuận
Yêu cầu cơ bản đặt ra khi quản trị vốn vay là:
check_box Lãi suất và thời hạn trả
Cổ phần
Cổ phiếu
Cổ tức
Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng tới việc lựa chọn địa điểm sản xuất của các doanh nghiệp KDQT:
check_box Quan hệ giữa giá trị và trọng lượng của sản phẩm sẽ kinh doanh
Chi phí hoa hồng
Chi phí môi giới
Điều kiện sống của các quốc gia
Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới việc lựa chọn địa điểm sản xuất của các doanh nghiệp KDQT:
Chi phí hoa hồng
Điều kiện kinh tế xã hội chính trị và công nghệ của các quốc gia
Mức độ tự động hoá và quy mô tối ưu
Quan hệ giữa giá trị và trọng lượng của ngành kinh doanh
Yếu tố nào dưới đây không phải là nhược điểm của phương thức thâm nhập bằng chi nhánh sở hữu toàn bộ?
Chi phí thâm nhập cao
Hạn chế việc kiểm soát hoạt động trên thị trường nước ngoài
Không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ
Rủi ro cao
Yếu tố nào dưới đây không phải là rủi ro chính trị đối với doanh nghiệp?
Chiếm đoạt tài sản
Khủng bố và bắt cóc
Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia
Xung đột và bạo lực
Yếu tố nào dưới đây không phải là thành tố của văn hóa?
Giáo dục
Thẩm mỹ
Thu nhập bình quân/người
Tôn giáo
Yếu tố nào dưới đây không phải là ưu điểm của phương thức thâm nhập bằng liên doanh?
Chia sẻ được chi phí thâm nhập cao với đối tác
Dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị
Doanh nghiệp có thể học hỏi kiến thức từ đối tác địa phương
Liên doanh là phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài ít rủi ro nhất
Yếu tố nào là quan trọng trong bước xác định mức độ hấp dẫn cơ bản của thị trường/địa điểm?
Chỉ số tiềm năng thị trường
Chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ
Khí hậu
Phân tích cạnh tranh
Yếu tố nào sau đây là thiết yếu đối với việc tổ chức sản xuất ở bất kỳ nước nào?
Biến động tỷ giá
Kiểm soát của chính phủ
Mức độ sẵn có của lao động
Thuế quan và hạn ngạch

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập