Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường có khấu trừ với mức miễn thường là 1.000 USD, nếu tổn thất 2.000 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
1.000 USD
2.000 USD
3.000 USD
Không bồi thường
Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường có khấu trừ với mức miễn thường là 1.000 USD, nếu tổn thất 500 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
1.000 USD
2000 USD
500 USD
Không bồi thường
Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ với mức miễn thường là 1.000 USD, nếu tổn thất 2.000 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
1.000 USD
2.000 USD
3.000 USD
Không bồi thường
Áp dụng chế độ bảo hiểm miễn thường không khấu trừ với mức miễn thường là 2.000 USD, nếu tổn thất 1.000 USD, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
1.000 USD
2.000 USD
3.000 USD
Không bồi thường
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là đơn bảo hiểm thường được cấp kèm theo đơn bảo hiểm tài sản (ví dụ như bảo hiểm cháy, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm đổ vỡ máy móc…). Bảo hiểm đổ vỡ máy móc bảo hiểm cho:
. các chi phí, tổn thất phát sinh do gián đoạn kinh doanh sau khi có tổn thất trực tiếp xảy ra do rủi ro.
. các thiệt hại về con người của người lao động trong doanh nghiệp.
. các thiệt hại về tài sản của doanh nghiệp.
. các thiệt hại về trách nhiệm dân sự phát sinh do hoạt động của doanh nghiệp.
Bảo hiểm nhân thọ nhóm, là loại hình bảo hiểm thiết thực và phù hợp với doanh nghiệp do tận dụng được ưu thế về số đông, phí thấp. Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thường có thời hạn bảo hiểm tối thiểu:
. 1 năm.
. 10 năm.
. 3 năm.
. 5 năm.
Bảo hiểm tài sản KHÔNG áp dụng nguyên tắc nào?
Nguyên tắc khoán.
Nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm
Nguyên tắc số đông bù số ít.
Nguyên tắc trung thực tuyệt đối.
Bảo hiểm thương mại có mấy nguyên tắc hoạt động?
2.
3.
4.
5.
Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba có đối tượng bảo hiểm là?
Người ngồi trên xe
Người thứ ba
TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba
Xe của chủ xe
Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba có thời hạn bảo hiểm trong bao lâu?
Cả 3 phương án trên
Từ 1 năm trở lên
Từ 1 năm trở xuống
Tùy ý lựa chọn
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là:
check_box . trách nhiệm dân sự của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phát sinh do hoạt động, công việc của họ gây thiệt hại cho người khác.
. các thiệt hại do gián đoạn kinh doanh do rủi ro gây ra.
. thiệt hại về con người của người lao động trong doanh nghiệp liên quan đến tình trạng sức khỏe, sinh mạng.
. thiệt hại về tài sản của doanh nghiệp.
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới có thời hạn bảo hiểm trong bao lâu?
check_box Cả 3 phương án trên
1 năm
Có thể trên 1 năm
Dưới 1 năm
Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm theo qui định của pháp luật. Tại Việt Nam:
check_box . bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với lao động làm công ăn lương có hợp đồng lao động 3 tháng trở lên.
. bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với công chức nhà nước.
. bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với lao động có hợp đồng lao đồng 1 năm trở lên.
. bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với người lao động.
Bên mua bảo hiểm có thể liên quan đến 3 người:
đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm
đại lý bảo hiểm, người được bảo hiểm, và người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
môi giới bảo hiểm, người được bảo hiểm, và người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm, và người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm không có nghĩa vụ
đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng
kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm
thanh toán các khoản chi phí liên quan đến đánh giá rủi ro được bảo hiểm
thông báo những trường hợp có thể làm tăng nguy cơ rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm không có nghĩa vụ:
check_box thanh toán các khoản chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế rủi ro, tổn thất
đóng phí đầy đủ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra rủi ro, sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng
Bên mua bảo hiểm không có quyền
check_box từ chối cung cấp thông tin về đối tượng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm
chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật
lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm
yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm không có quyền:
đơn phương đình chỉ hợp đồng khi doanh nghiệp cố ý cung cấp thông tin sai nhằm giao kết hợp đồng
yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm khi có thiệt hại xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm
yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm
yêu cầu doanh nghiệp cho vay tiền để đóng phí khi gặp khó khăn về tài chính
BHTN được triển khai ở Việt Nam năm 2009 theo sự điều chỉnh của
Luật BHTN
Luật BHXH
Luật BHYT
Luật Kinh doanh bảo hiểm
BHXH ra đời ở nước Phổ năm
1836
1840
1850
Sau chiến tranh thế giới thứ 2
BHXH triển khai theo hình thức bắt buộc ở Việt nam hiện nay gồm
check_box 5 chế độ
2 chế độ
3 chế độ
8 chế độ
BHXH trở thành một trong những quyền con người và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thừa nhận và ghi vào Tuyên ngôn Nhân quyền ngày
01-12-1948
10-12-1948
10-12-1949
11-12-1948
BHYT Việt Nam ra đời theo Nghị định 299 - HĐBT ngày 15 - 8 - 1992, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 10 - 1992
check_box 01 - 10 – 1992
01 – 01 – 1993
01 – 09 – 1992
01 – 11 - 1992
Biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trong BHXH có thể không hoàn toàn ngẫu nhiên là
check_box Tuổi già, thai sản
Ốm đau
Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
Thất nghiệp
Biện pháp kiểm soát rủi ro mà doanh nghiệp có thể lựa chọn cho 1 chương trình quản trị rủi ro là:
. lập quĩ dự phòng tổn thất.
. mua bảo hiểm và né tránh rủi ro.
. mua bảo hiểm.
. né tránh rủi ro.
Biện pháp tài trợ rủi ro mà doanh nghiệp có thể lựa chọn cho 1 chương trình quản trị rủi ro là:
check_box . lập quĩ dự phòng tổn thất.
. giảm thiểu rủi ro thông qua phòng cháy chữa cháy, tăng cường đào kĩ năng.
. né tránh rủi ro thông qua từ chối các hoạt động rủi ro cao.
. phân chia rủi ro thông qua phân tán đầu tư.
Các bên trong mối quan hệ bảo hiểm của BHXH bao gồm
Bên BHXH, người lao động và người sử dụng lao động
Bên tham gia BHXH và doanh nghiệp
Bên tham gia BHXH và Nhà nước
Bên tham gia BHXH, bên được BHXH và bên BHXH
Các dạng tổn thất bộ phận trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển không bao gồm
check_box Tổn thất toàn bộ thực tế
Tổn thất giá trị
Tổn thất số lượng
Tổn thất trọng lượng
Các quốc gia triển khai BHXH, ít nhất phải thực hiện được 3 chế độ; Trong đó, ít nhất phải có một trong năm chế độ
(1), (2), (5), (8), (9)
(2), (3), (4), (8), (9)
(3), (4), (5), (8), (9)
(4), (5), (6), (8), (9)
Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm được chia thành 3 loại:
Hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe
Hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự và hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe
Căn cứ vào vào khả năng kiếm lời trong kết cục của rủi ro, có những loại rủi ro nào?
Rủi ro cơ bản và rủi ro đầu cơ
Rủi ro thuần và rủi ro cơ bản
Rủi ro thuần và rủi ro đầu cơ
Rủi ro thuần và rủi ro tài chính
Căn cứ vào việc đo lường hậu quả của rủi ro, có những loại rủi ro nào?
check_box Rủi ro tài chính và rủi ro phi tài chính
Rủi ro cơ bản và rủi ro phi tài chính
Rủi ro tài chính và rủi ro đầu cơ
Rủi ro tài chính và rủi ro thuần túy
Câu hỏi nào KHÔNG đúng khi đề cập đến hoạt động phân tích rủi ro của doanh nghiệp?
check_box . Liệu doanh nghiệp có đạt mục tiêu lợi nhuận?
. Những rủi ro nào là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đối với doanh nghiệp?
. Rủi ro nào có thể là nguyên nhân làm cho doanh nghiệp tổn nặng nề về tài chính?
. Rủi ro nào có thể làm doanh nghiệp phá sản?
Chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch bảo hiểm. Trường hợp nào dưới đây là đúng nhất:
. Một doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận là hàng đầu trong ngắn hạn thường quan tâm đến chương trình bảo hiểm.
. Một doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trong ngắn hạn thường quan tâm đến chương trình bảo hiểm.
. Một doanh nghiệp đặt mục tiêu ổn định trong dài hạn thường không quan tâm đến chương trình bảo hiểm.
. Một doanh nghiệp đặt mục tiêu ổn định trong dài hạn thường quan tâm đến chương trình bảo hiểm.
Chính sách thường được lựa chọn là trụ cột trong hệ thống ASXH quốc gia là
Bảo hiểm thương mại
BHXH
Cứu trợ xã hội
Xóa đói giảm nghèo
Chủ thể của quỹ BHXH là
check_box Người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước
Cán bộ công nhân viên chức nhà nước
Người lao động
Nhà nước
Chủ xe cơ giới có thể mua thêm điều khoản bổ sung nào?
Cả 3 đáp án trên
Không tính khấu hao
Lựa chọn cơ sở sửa chữa
Thủy kích
Chức năng quản lý nhà nước về BHXH ở Việt Nam thuộc về
Bộ Lao động – thương binh – xã hội
Bộ Tài chính
Bộ y tế
Cơ quan BHXH Việt Nam
Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm là
do người tham gia bảo hiểm soạn thảo
hợp đồng phải trả tiền
hợp đồng phải viết bằng tiếng Anh
không phải mất tiền
Danh sách sơ lược các phạm vi bảo hiểm cần thiết đối với một doanh nghiệp bao gồm:
. Các phạm vi bảo hiểm bắt buộc bởi nhà nước; theo yêu cầu của khách hàng, đối tác và các nhà cung cấp; và các trường hợp cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp.
. các phạm vi bảo hiểm cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp khỏi tổn thất mà các rủi ro có thể gây ra.
. các phạm vi bảo hiểm hoặc là bắt buộc bởi Nhà nước.
. các phạm vi bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng, đối tác, các nhà cung cấp.
Điều kiện bảo hiểm ICC.A bảo hiểm cho rủi ro nào sau đây?
Bão
Cả ba đáp án trên
Đâm va
Mắc cạn
Điều kiện bảo hiểm ICC.B không bảo hiểm cho rủi ro nào sau đây?
Bão
Đâm va
Mắc cạn
Nước cuốn hàng
Điều kiện bảo hiểm thân tàu biển TLO không bảo hiểm cho rủi ro nào sau đây?
Chi phí cứu nạn
TNDS
TTTB thực tế
TTTB ước tính
Điều kiện để giải quyết đâm va tàu theo trách nhiệm chéo là gì?
Cả hai điều kiện A và B
Cả hai tàu cùng có lỗi
Không có điều kiện ràng buộc
Một tàu xin được giới hạn trách nhiệm
Điều kiện để giải quyết đâm va tàu theo trách nhiệm đơn là gì?
check_box Cả hai điều kiện A và B
Cả hai tàu cùng có lỗi
Không có điều kiện ràng buộc
Không tàu nào xin được giới hạn trách nhiệm
Điều kiện ITC không bồi thường cho tổn thất nào?
TNDS về người
Tổn thất do cướp biển
Tổn thất do mắc cạn
Tổn thất do thuê tàu lai dắt
Điều kiện ITC không bồi thường cho tổn thất nào?
check_box Tổn thất về người trên tàu được bảo hiểm
Tổn thất do chìm đắm
Tổn thất do mắc cạn
Tổn thất do thuê tàu lai dắt
Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ
Bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho bên mua bảo hiểm xảy ra thiệt hại phạm vi bảo hiểm
Cấp cho bên mua bảo hiểmgiấy chứng nhận bảo hiẻm đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng
Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện điều khoản bảo hiểm
Ứng trước tiền cho bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm hoặc giảm phí khi bên mua bảo hiểm gặp khó khăn về tài chính
Doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp:
Bên mua bảo hiểm đã đóng 1 lần hoặc 1 số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí tiêp theo sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí của doanh nghiệp bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm trong thời hạn mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ấn định để bên mua thực hiện
Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trảtiền bảo hiểm hoặc được bồi thường
Khi có sự thay đổi làm gia tăng rủi ro bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm tính tăng phí cho thời gian còn lại của hợp đồng nhưng bên mua không chấp nhận
Doanh nghiệp mua bảo hiểm phải khai báo rủi ro theo yêu cầu của nhà bảo hiểm. Việc khai báo này được thực hiện khi:
check_box . doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm và trong thời gian bảo hiểm khi có yếu tố làm thay đổi rủi ro.
. doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm và trong suốt thời hạn bảo hiểm.
. doanh nghiệp yêu cầu bảo hiểm.
. đơn bảo hiểm được cấp.
Đối tượng bảo hiểm của BHXH là
Người lao động
Người lao động và người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động
Thu nhập bị biến động giảm hoặc mất đi do người lao động tham gia BHXH bị giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm.
Đối tượng bảo hiểm của BHYT là
Người lao động
Người tham gia BH
Sức khoẻ của người được bảo hiểm, được biểu hiện cụ thể dưới dạng chi phí y tế
Thân nhân của người tham gia bảo hiểm
Đối tượng của bảo hiểm tài sản là gì?
check_box Tài sản
Tính mạng con người
Trách nhiệm dân sự.
Trách nhiệm hình sự.
Đối tượng của bảo hiểm thương mại?
Bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm con người.
Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Đối với các sản phẩm bảo hiểm yêu cầu cao về kĩ thuật, đánh giá rủi ro, giá trị hợp đồng lớn, doanh nghiệp thường lựa chọn tham gia bảo hiểm:
check_box . trực tiếp tại công ty bảo hiểm hoặc qua môi giới.
. qua đại lý.
. qua môi giới.
. trực tiếp tại công ty bảo hiểm.
Đơn bảo hiểm chính là bằng chứng cho việc chấp nhận bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Đơn bảo hiểm:
. do người tham gia bảo hiểm gửi đến công ty bảo hiểm để đề nghị bảo hiểm.
. là cơ sở pháp lý xác định quyền lợi và trách nhiệm của bên bảo hiểm và bên được bảo hiểm.
. thể hiện phạm vi bảo hiểm.
. xác định trách nhiệm của công ty bảo hiểm.
Giấy yêu cầu bảo hiểm nhằm
check_box kê khai thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm và bên mua bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét có thể chấp nhận bảo hiểm hay không
kê khai thông tin về đại lý bảo hiểm để người mua bảo hiểm lựa chọn đại lý bảo hiểm
kê khai thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm để người mua bảo hiểm lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm
kê khai thông tin về môi giới bảo hiểm để người mua bảo hiểm lựa chọn môi giới bảo hiểm
Hàng hóa nhập khẩu theo điều kiện CIF mua bảo hiểm xẩy ra hiện tượng gì?
Bảo hiểm trùng
Đồng bảo hiểm
Tái bảo hiểm
Vẫn bảo hiểm bình thường
Hầu hết các nước khi mới có chính sách BHXH, đều thực hiện BHXH đối với
Các viên chức Nhà nước, những người làm công hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
Lao động độc lập không có chủ
Lao động tự do
Người lao động
Hệ thống đầy đủ các chế độ BHXH bao gồm
check_box 9 chế độ
11 chế độ
5 chế độ
7 chế độ
Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:
check_box Giấy yêu cầu bảo hiểm, đơn bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy sửa đổi bổ sung
Giấy sửa đổi bổ sung, giấy khám sức khỏe cho người được bảo hierm, biên bản giám định
Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy sửa đổi bổ sung, biên bản giám định tổn thất
Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy sửa đổi bổ sung, giấy khám sức khỏe cho người được bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm con người là
check_box là hợp đồng được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe hay tuổi thọ của con người
là hợp đồng được áo dụng cho đối tượng là trách nhiệm hình sự của người được bảo hiểm
là hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là tài sản thuộc quản sử hữu và quản lý hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong xã hội
là hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ 3 theo quy định của pháp luật
Hợp đồng bảo hiểm gồm ít nhất 2 bên là:
check_box doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm
bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm
doanh nghiệp bảo hiểm và người được bảo hiể
doanh nghiệp bảo hiểm và người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm không chấm dứt trong trường hợp:
Bên mua bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm và đã đóng phí đầy đủ
Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theothời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phíbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm không vô hiệu trong trường hợp
check_box bên mua bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm và đã đóng phí đầy đủ
bên mua bảo hiểm không có quyền lợi bảo hiểm
tại thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua bảo hiểm đã biết xảy ra rủi ro hay sự kiện bảo hiểm
tại thời điểm giao kết hợp đồng, đối tượng bảo hiểm không tồn tại
Hợp đồng bảo hiểm là
hợp đồng không cần lập thành văn bản
hợp đồng miệng
hợp đồng miệng và hợp đồng thành văn
hợp đồng thành văn
Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng pháp lý cho việc cam kết bảo hiểm của công ty bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo vệ cho đối tượng được bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm:
. do công ty bảo hiểm cấp cho khách hàng tham gia bảo hiểm.
. gồm Đơn bảo hiểm và giấy yêu cầu bảo hiểm.
. là đơn bảo hiểm do công ty bảo hiểm cấp cho khách hàng tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận.
. là giấy chứng nhận bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm tài sản là
check_box hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là tài sản thuộc quản sử hữu và quản lý hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong xã hội
hợp đồng được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe hay tuổi thọ của con người
hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ 3 theo quy định của pháp luật
hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là trách nhiệm hình sự của người được bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là
check_box là hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ 3 theo quy định của pháp luật
là hợp đồng được áp dụng cho đối tượng là tài sản thuộc quản sử hữu và quản lý hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong xã hội
là hợp đồng được áo dụng cho đối tượng là trách nhiệm hình sự của người được bảo hiểm
là hợp đồng được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe hay tuổi thọ của con người
Kế hoạch bảo hiểm là:
. các hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp tham gia.
. chương trình bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp phải tham gia theo Luật định.
. một chương trình bảo hiểm toàn diện cho doanh nghiệp. liên quan đến việc xác định các loại hình bảo hiểm cần tham gia, tiến hành thu xếp hợp đồng bảo hiểm, quản lý các hợp đồng bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm thuộc bảo hiểm xã hội.
. một chương trình quản trị rủi ro tổng thể.
Khi BHXH phát triển và thực hiện có hiệu quả sẽ
check_box Giảm số đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội
Không ảnh hưởng tới số đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội
Không cần thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội
Tăng số đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội
Khi mua bảo hiểm, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn. Việc mua bảo hiểm trực tiếp là hình thức:
. mua bảo hiểm qua ngân hàng.
. mua bảo hiểm thống qua đại lý bảo hiểm.
. mua bảo hiểm trực tiếp tại công ty bảo hiểm qua các nhân viên bảo hiểm.
. mua bảo hiểm trực tuyến.
Khi tham gia bảo hiểm, người tham gia sẽ thế nào?
Ít khi gặp rủi ro.
Không bao giờ gặp rủi ro.
Luôn luôn gặp rủi ro.
Vẫn có thể gặp rủi ro.
Không đi máy bay là biện pháp quản trị rủi ro nào?
check_box Tránh né rủi ro.
Bảo hiểm.
Giảm thiểu tổn thất.
Ngăn ngừa tổn thất.
Lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt nam
check_box Chưa hoàn thành
Đã hoàn thành năm 2010
Đã hoàn thành năm 2012
Đã hoàn thành năm 2014
Loại bảo hiểm nào có đối tượng là trách nhiệm dân sự?
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
Bảo hiểm tai nạn hành khách
Bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động đối với người lao động
Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật
Loại hình bảo hiểm nào có mục đích kinh doanh?
check_box Bảo hiểm thương mại.
Bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm y tế.
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại?
Bảo hiểm tai nạn hành khách
Bảo hiểm tai nạn học sinh
Bảo hiểm tử vong có kỳ hạn
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại?
Bảo hiểm hàng hóa
Bảo hiểm tai nạn 24/24
Bảo hiểm tai nạn hành khách
Bảo hiểm tai nạn học sinh
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc khoán?
Bảo hiểm hàng hoá
Bảo hiểm hoả hoạn
Bảo hiểm tử vong
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Loại hình bảo hiểm nào sau đây áp dụng nguyên tắc khoán?
Bảo hiểm hàng hoá
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm tàu biển
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Lựa chọn công ty bảo hiểm phù hợp là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chương trình bảo hiểm. Để lựa chọn công ty bảo hiểm cần căn cứ vào các yếu tố sau:
. các dịch vụ và giá cả dịch vụ mà công ty cung cấp.
. địa bàn hoạt động của công ty.
. xếp hạng của công ty.
. xếp hạng của công ty; địa bàn hoạt động của công ty; và các dịch vụ và giá cả dịch vụ mà công ty cung cấp.
Lưu giữ tổn thất: trên thực tế là việc lập các quĩ dự phòng tổn thất và sử dụng khi rủi ro xảy ra. Lưu giữ tổn thất có vai trò:
check_box . giúp doanh nghiệp đối phó với các tổn thất nhỏ, không đáng kể.
. giúp doanh nghiệp chuyển rủi ro sang cho nhà bảo hiểm.
. giúp doanh nghiệp né tránh rủi ro và tổn thất.
. giúp doanh nghiệp phân tán tổn thất trên diện rộng.
Một kế hoạch bảo hiểm đươc lập trên cơ sở:
. các qui định của pháp luật, chiến lược kinh doanh, nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
. các qui định của pháp luật, nhu cầu của doanh nghiệp, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
. các qui định của pháp luật, nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp, tính chất hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
. các qui định của pháp luật, nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp.
Một người lao động được coi là thất nghiệp là người lao động
Có khả năng lao động và đang không có việc làm
Có khả năng lao động và đang không có việc làm và đang đi tìm việc làm
Đang đi tìm việc làm
Đang không có việc làm và đang đi tìm việc làm
Một tài sản có giá thị trường 40 tr.đ. Chủ tài sản mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm 20 tr.đ. Thiệt hại tài sản thuộc phạm vi bảo hiểm là 20 tr.đ. Bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
10 tr.đ
20 tr.đ
30 tr.đ
40 tr.đ
Một tài sản có giá thị trường là 100 tr.đ, được mua bảo hiểm với tỷ lệ phí bảo hiểm 0,5%. Chủ tài sản đã nộp phí bảo hiểm là 300.000 đ. Trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, tài sản gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, thiệt hại 20 tr.đ. Số tiền bảo hiểm bồi thường là bao nhiêu?
12 tr.đ
16 tr.đ
20 tr.đ
8 tr.đ
Một tài sản có giá thị trường là 100 tr.đ, được mua bảo hiểm với tỷ lệ phí bảo hiểm 0,8%. Chủ tài sản đã nộp phí bảo hiểm là 400.000 đ. Trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, tài sản gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, thiệt hại 40 tr.đ. Số tiền bảo hiểm bồi thường là bao nhiêu?
100 tr.đ
20 tr.đ
40 tr.đ
60 tr.đ
Một việc công việc quan trọng của khâu quản lý hợp đồng là thông báo rủi ro và yêu cầu bồi thường. Việc thông báo rủi ro được thực hiện vào thời điểm:
check_box . ngay khi rủi ro xảy ra và thông báo lại bằng văn bản trong thời gian qui định.
. 07 ngày kể từ ngày có rủi ro xảy ra.
. khi doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường.
. ngay khi rủi ro xảy ra.
Mua bảo hiểm qua trung gian bảo hiểm là việc:
check_box . mua bảo hiểm thông qua đại lý hoặc môi giới bảo hiểm.
. mua bảo hiểm tại hội sở của công ty bảo hiểm.
. mua bảo hiểm trực tiếp tại văn phòng của doanh nghiệp bảo hiểm.
. Mua bảo hiểm trực tuyến qua mạng.
Mức bồi thường ¾ TNDS về tài sản không vượt quá ¾ STBH áp dụng cho điều kiện bảo hiểm thân tàu nào?
check_box cả ba đáp án trên
FOD
FPA
ITC
Mức bồi thường ¾ TNDS về tài sản không vượt quá ¾ STBH không áp dụng cho điều kiện bảo hiểm thân tàu nào?
check_box TLO
FOD
FPA
ITC
Mục đích của việc áp dụng chế độ miễn thường trong bảo hiểm?
Áp dụng nguyên tắc bồi thường
Đảm bảo công bằng xã hội
Giảm phí bảo hiểm
Phòng chống trục lợi bảo hiểm
Mục đích sử dụng quỹ BHXH cơ bản nhất, quan trọng nhất là
Chi trợ cấp cho các chế độ BHXH, chi phí cho sự nghiệp quản lý BHXH, Chi đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH
Chi đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH
Chi phí cho sự nghiệp quản lý BHXH.
Chi trợ cấp cho các chế độ BHXH
Mức đóng góp BHXH bắt buộc của người lao động năm 2014 là
5% mức tiền lương, tiền công
6% mức tiền lương, tiền công
7% mức tiền lương, tiền công
8% mức tiền lương, tiền công
Mức giới hạn TNDS chủ xe mô tô đối với người thứ ba hiện nay là bao nhiêu? (tương ứng con người-tài sản)
100 -100
100-50
50-100
50-50
Mức giới hạn TNDS chủ xe ô tô đối với người thứ ba hiện nay là bao nhiêu? (tương ứng con người-tài sản)
100 -100
100-70
70-100
70-70
Mức hưởng trợ cấp của chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con là
check_box 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH
75% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH
80% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH
90% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH
Mức lương hưu tối đa hàng tháng người lao động tham gia BHXH có thể được hưởng là
check_box 75%
65%
70%
Mức lương tối thiểu
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho quỹ BHTN
1 khoản tiền nhất định vào thời điểm hình thành quỹ
1% ngân sách nhà nước mỗi năm.
1% Ngân sách nhà nước mỗi quý
Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.
Người được bảo hiểm của BHXH là
Người lao động
Người lao động và người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động
Thân nhân người lao động
Người lao động có thể lựa chọn mua bảo hiểm chi phí y tế cá nhân hoặc bảo hiểm chi phí y tế theo hợp đồng bảo hiểm chi phí y tế nhóm theo doanh nghiệp. Với cùng phạm vi bảo hiểm, tham gia hợp đồng bảo hiểm chi phí y tế nhóm có ưu điểm sau:
. phí bảo hiểm cao.
. phí bảo hiểm thấp.
. thời hạn bảo hiểm bị rút ngắn.
. thời hạn bảo hiểm được mở rộng.
Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì phương thức đóng được thực hiện là:
Hằng năm
Hằng quý
Hằng tháng
Hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần.
Người tham gia BHXH là
Người lao động và người sử dụng lao động
Người lao động và thân nhân gia đình
Người sử dụng lao động
Thân nhân người lao động
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ
12 tháng
14 tháng
24 tháng
Từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp
Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại?
Bảo hiểm toàn dân.
Rủi ro có thể được bảo hiểm.
Số đông bù số ít.
Trung thực tuyệt đối.
Nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm những biện pháp nào?
Chấp nhận rủi ro; Ngăn ngừa tổn thất; Giảm thiểu tổn thất
Tránh né rủi ro; Chấp nhận rủi ro; Giảm thiểu tổn thất
Tránh né rủi ro; Ngăn ngừa tổn thất; Bảo hiểm
Tránh né rủi ro; Ngăn ngừa tổn thất; Giảm thiểu tổn thất
Ở Việt Nam, Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới được thực hiện dưới hình thức nào?
Bắt buộc
Bắt buộc kết hợp tự nguyện
Cả 3 phương án trên
Tự nguyện
Ở Việt Nam, Bảo hiểm vật chất xe cơ giới được thực hiện dưới hình thức nào?
Bắt buộc
Bắt buộc kết hợp tự nguyện
Cả 3 phương án trên
Tự nguyện
Ở Việt Nam, những hình thức bảo hiểm nào là bắt buộc đối với doanh nghiệp?
check_box . Bảo hiểm xã hội.
. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.
. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm
. Không có hình thức bảo hiểm nào là bắt buộc.
Phân loại theo kỹ thuật bảo hiểm, rủi ro hàng hải bao gồm
Cả 3 loại trên
Rủi ro bị loại trừ bảo hiểm
Rủi ro được bảo hiểm
Rủi ro được bảo hiểm trong điều kiện riêng biệt
Phần lớn các chế độ BHXH được chi trả
Định kỳ hàng năm
Định kỳ hàng quý
Định kỳ hàng tháng
Một lần
Phân tích rủi ro giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi:
check_box . Liên quan đến mức độ nguy hiểm, tần suất và cách thức nhận dạng nguyên nhân của rủi ro.
. Rủi ro nào có thể là nguyên nhân làm cho doanh nghiệp tổn nặng nề về tài chính?
. Mức độ tổn thất mà mỗi rủi ro có thể gây ra tối đa hay mức độ nghiêm trọng của rủi ro là thế nào?
. Những rủi ro nào là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đối với doanh nghiệp?
Phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây:
Điều kiện bảo hiểm
Hãng tàu vận chuyển
Nước nhập khẩu
Nước xuất khẩu
Phí bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:
Giá trị chiếc xe
Thời điểm mua xe
Trình độ lái xe
Xác suất tai nạn rủi ro
Phương thức đóng góp BHXH của người lao động và người sử dụng lao động được các quốc gia lựa chọn phổ biến là
Căn cứ vào mức lương cá nhân
Căn cứ vào mức lương cá nhân và quỹ lương của cơ quan, doanh nghiệp
Căn cứ vào mức thu nhập cơ bản của người lao động được cân đối chung trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân
Căn cứ vào quỹ lương đơn vị
Quỹ BH thất nghiệp tự nguyện đầu tiên ra đời tại Bécnơ (Thuỵ sỹ) vào năm
1893
1895
1897
1899
Quỹ BHXH bắt buộc ở Việt Nam bao gồm
1 quỹ thành phần
2 quỹ thành phần
3 quỹ thành phần
4 quỹ thành phần
Quỹ BHXH được hình thành từ:
check_box Đóng góp của người tham gia BHXH, Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm và các nguồn khác
Đóng góp của những người tham gia BHXH
Ngân sách Nhà nước
Tiền lương, tiền công của người lao động
Rủi ro được bảo hiểm là cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường hoặc chi trả tiền của bảo hiểm. Rủi ro được bảo hiểm là:
. Rủi ro được bảo hiểm là các rủi ro được bảo vệ thông qua hợp đồng bảo hiểm.
. Rủi ro được bảo hiểm là các rủi ro thuàn túy, xảy ra ngẫu nhiên, nằm ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm.
. Rủi ro được bảo hiểm là các rủi ro thuàn túy, xảy ra ngẫu nhiên, nằm ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm; Rủi ro được bảo hiểm là các rủi ro được bảo vệ thông qua hợp đồng bảo hiểm; Rủi ro được bảo hiểm phải đảm bảo là các trường hợp không vi phạm đạo đức xã hội.
. Rủi ro được bảo hiểm phải đảm bảo là các trường hợp không vi phạm đạo đức xã hội.
Rủi ro nào sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm vật chất xe cơ giới?
Cháy nổ
Chiến tranh
Đâm va
Mất cắp toàn bộ xe
Rủi ro nào sau đây là rủi ro chính trong hàng hải?
check_box Chìm đắm
Chiến tranh
Cướp biển
Hàng hoá bị cong vênh
Rủi ro nào sau đây thuộc phạm vi cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới:
check_box Mất cắp toàn bộ xe
Chiến tranh
Khủng bố
Mất cắp gương xe
Rủi ro nào sau đây thuộc phạm vi cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới?
check_box Đâm va
Chiến tranh
Đi xe sai luật
Vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia gây tai nạn
Rủi ro nào sau đây thuộc pham vi của điều kiện I.CCC.B trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển?
check_box Đình công
Chiến tranh
Cong, vênh
Nước biển cuốn trôi hàng hoá
Rủi ro nào sau đây thuộc phạm vi của điều kiện I.CCC.B trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển?
Cướp biển
Hàng bị dẫu mỡ làm hỏng
Hàng bị hỏng do tàu bị đâm va
Khủng bố
Rủi ro nào sau đây thuộc phạm vi của điều kiện ICC.C trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển?
Cướp biển
Đâm va
Hàng bị ướt do mưa bão
Khủng bố
Rủi ro nào thuộc phạm vi bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trong điều kiện ICC.C?
Hàng bị bão ướt
Hàng bị cháy nổ
Hàng bị cong vênh
Hàng bị cướp biển
Rủi ro thuần túy mà một doanh nghiệp có thể gặp phải là gì?
Biến động về giá.
Dao động về tỉ giá.
Hỏa hoạn.
Sự thay đổi về thể chế chính trị.
Sản phẩm bảo hiểm có thời hạn xác định. Việc theo dõi quản lý hợp đồng bảo hiểm theo thời hạn cho phép doanh nghiệp có thể đóng phí, tái tục hợp đồng đúng hạn, đảm bảo sự bảo vệ một cách liên tục. Thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm tài sản thường tối đa:
. 12 tháng.
. 24 tháng.
. 5 năm.
. 6 tháng.
Tại Việt Nam, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được áp dụng với:
. các doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh, sản xuất, hoạt động có nguy cơ cháy cao.
. các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, cổ phần.
. các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng tài sản của Nhà nước. Vì: Theo qui định của nghị định 130/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, các doanh nghiệp và tổ chức có nguy cơ cháy cao bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ. Do vậy đây là đáp án đúng. Tham khảo: Bài 5, mục 5.1.1 Rủi ro trong doanh nghiệp
. tất cả các doanh nghiệp, hộ gia đình trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.
Tại Việt Nam, hầu hết các công ty bảo hiểm chưa được xếp hạng, vì vậy để lựa chọn lựa chọn nhà bảo hiểm bảo hiểm, doanh nghiệp có thể dựa vào:
check_box . phạm vi hoạt động, dịch vụ và chat lượng dịch vụ; năng lực tài chính và thương hiệu.
. dịch vụ và chất lượng dịch vụ.
. dịch vụ và chat lượng dịch vụ; năng lực tài chính và thương hiệu.
. qui mô.
Tham gia bảo hiểm là biện pháp quản trị rủi ro nào?
check_box Tài trợ rủi ro.
Chấp nhận rủi ro.
Giảm thiểu tổn thất.
Kiểm soát rủi ro.
Thành công của việc đàm phán bảo hiểm là:
check_box . doanh nghiệp được bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm hợp lý trong khả năng ngân sách dành cho bảo hiểm bởi công ty bảo hiểm có chỉ số xếp hạng an toàn.
. doanh nghiệp được bảo hiểm với ngân sách dành cho bảo hiểm tiết kiện nhất
. doanh nghiệp được bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm hợp lý nhất .
. doanh nghiệp được bảo vệ bởi công ty bảo hiểm có chỉ số xếp hạng an toàn.
Theo công ước 102, các quốc gia triển khai BHXH, ít nhất phải thực hiện
check_box 3 chế độ
1 chế độ
2 chế độ
5 chế độ
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng minh được rằng bên mua bảo hiểm không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm là
check_box 1 năm kể từ ngày người được bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm xảy ra
1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
2 năm kể từ ngày người được bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm xảy ra
2 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, trong trường hợp người thứ 3 yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì thời hạn yêu cầu trả tiền bồi thường là
1 năm kể từ ngày người thứ 3 yêu cầu
1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
2 năm kể từ ngày người thứ 3 yêu cầu
2 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
Theo nguyên tắc “Rủi ro có thể được bảo hiểm”, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm cho các rủi ro nào?
Chắc chắn sẽ không xảy ra.
Chắc chắn sẽ xảy ra.
Khách quan và bất ngờ không lường trước được.
Khách quan và đã xảy ra.
Theo nguyên tắc “rủi ro có thể được bảo hiểm”, trường hợp nào được bảo hiểm?
check_box Thiệt hại tài sản do sét đánh gây cháy.
Hao hụt hàng hóa trong định mức.
Ô tô đã bị hỏng.
Tự tử.
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm không phát sinh trách nhiệm khi:
bên mua bảo hiểm chưa đóng phí dù hợp đồng đã được giao kết
Có bằng chứng về việc hợp đồng đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí
Hợp đồng đã được giao kết và bên mua đã đóng đủ phí
Hợp đồng đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa 2 bên về việc bên mua nợ phí bảo hiểm
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là
check_box 1 năm
2 năm
3 năm
6 tháng
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm,trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trong thời hạn
check_box 15 ngày
30 ngày
45 ngày
60 ngày
Theo quy định về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền
Không cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, điều kiện điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm
thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng
yêu cầu bên mua áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất
Yêu cầu bên thứ 3 bồi hoàn số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm do người thứ ba gây ra đối với tài sản và trách nhiệm dân sự
Theo quy định về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền
cung cấp thông tin về đối tượng bảo hiểm mà không cần sự đồng ý của bên mua bảo hiểm
thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng
yêu cầu bên mua bảo hiểm thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định là 3 tháng nếu người lao động
Có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
Có từ đủ 12 tháng đến dưới 44 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
Có từ đủ 36 tháng đến dưới 44 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
Có từ đủ 44 tháng đến dưới 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm là
1 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
2 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
3 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
4 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
Tổ chức quốc tế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của BHXH trên thế giới là
check_box ILO
FAO
WB
WHO
Trong bảo hiểm tài sản, miễn thường là chế độ bồi thường bảo hiểm như thế nào?
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường những thiệt hại thực tế vượt quá mức miễn thường.
Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường mọi thiệt hại thực tế.
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường những thiệt hại thực tế bằng mức miễn thường.
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường những thiệt hại thực tế nhỏ hơn mức miễn thường.
Trong chương trình bảo hiểm, việc quản lý các hợp đồng bảo hiểm thương mại bao gồm các công việc sau:
. theo dõi thời gian bảo hiểm và chú ý thu xếp tái tục khi hết hạn hợp đồng.
. theo dõi thời gian bảo hiểm.
. theo dõi thời gian bảo hiểm; theo dõi thời gian bảo hiểm và chú ý thu xếp tái tục khi hết hạn hợp đồng; và theo dõi việc đóng phí bảo hiểm, theo dõi việc đảm bảo các qui định của hợp đồng về khai báo rủi ro, báo cáo khi thay đổi yếu tố rủi ro.
. theo dõi việc đóng phí bảo hiểm, theo dõi việc đảm bảo các qui định của hợp đồng về khai báo rủi ro, báo cáo khi thay đổi yếu tố rủi ro.
Trong hợp đồng bảo hiểm con người, nếu bên mua không đóng hoặc đóng thiếu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm:
có nghĩa vụ cho bên mua vay tiền đóng phí
có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đầy đủ trong mọi trường hợp khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra
được khởi kiện truy đòi bên mua đóng phí bảo hiểm
không được khởi kiện truy đòi bên mua đóng phí bảo hiểm
Trong hợp đồng bảo hiểm không có nội dung về:
Đối tượng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm
Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí và trả tiền bồi thường, các quy định tranh chấp khiếu nại.
Tên, địa chỉ doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm
Thời gian và địa điểm xảy ra thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm, nguyên nhân gây ra thiệt hại
Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanhnghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất, trách nhiệm chi trả chi phí giám định thuộc vê:
Bên mua bảo hiểm
cả doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, mỗi bên chịu 50%
Đại lý hoặc môi giới bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm
Trong hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm là
người bán sản phẩm bảo hiểm
người có tài sản, trách nhiệm dân sự hay tính mạng, sức khỏe được BH theo HĐBH
người đứng ra giao kết HĐBH với DNBH và đóng phí BH
người được người tham gia BH chỉ định hưởng quyền lợi BH theo HĐBH
Trong hợp đồng bảo hiểm, người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm là
người bán sản phẩm bảo hiểm
người có tài sản, trách nhiệm dân sự hay tính mạng, sức khỏe được BH theo HĐBH
người đứng ra giao kết HĐBH với DNBH và đóng phí BH
người được người tham gia BH chỉ định hưởng quyền lợi BH theo HĐBH
Trong hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm là
người bán sản phẩm bảo hiểm
người có tài sản, trách nhiệm dân sự hay tính mạng, sức khỏe được BH theo HĐBH
người đứng ra giao kết HĐBH với DNBH và đóng phí BH
người được người tham gia BH chỉ định hưởng quyền lợi BH theo HĐBH
Trong phạm vi tiêu chuẩn của bảo hiểm vật chất xe cơ giới, rủi ro nào bị loại trừ?
Cháy
Đâm va
Mưa đá
Thủy kích
Trong phạm vị tiêu chuẩn của bảo hiểm vật chất xe cơ giới, rủi ro nào bị loại trừ?
check_box Thủy kích
Cháy
Đâm va
Mưa đá
Trong quản lý hợp đồng bảo hiểm, theo dõi việc đóng phí bảo hiểm (thực hiện nghĩa vụ về phí theo thỏa thuân của hợp đồng bảo hiểm) vô cùng quan trọng. Công việc này nhằm mục đích:
. đảm bảo hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.
. đảm bảo hợp đồng bảo hiểm hợp pháp.
. đảm bảo hợp đồng bảo hiểm luôn duy trì hiệu lực trong thời hạn bảo hiểm.
. đảm bảo hợp đồng được kí kết.
Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho
check_box Bên mua bảo hiểm
Bên thứ 3
Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm
Trường hợp nào KHÔNG được áp dụng trong bảo hiểm con người?
check_box Áp dụng bảo hiểm trùng
Áp dụng nguyên tắc khoán
Áp dụng nguyên tắc số đông bù số ít
Áp dụng nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Trường hợp nào KHÔNG được áp dụng trong bảo hiểm tài sản?
Áp dụng nguyên tắc bồi thường
Áp dụng nguyên tắc khoán
Áp dụng nguyên tắc số đông bù số ít
Áp dụng nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, số người thất nghiệp gia tăng thì thời hạn hưởng trợ cấp BHTN
Do người lao động quyết định
Giữ nguyên
Kéo dài ra
Rút ngắn lại
Về nguyên tắc mức trợ cấp BHXH phải thấp hơn mức lương lúc đang đi làm, nhưng thấp nhất cũng phải
Đảm bảo mức sống tối thiểu
Lớn hơn mức lương cơ bản
Lớn hơn mức lương tối thiểu
Lớn hơn thu nhập cơ bản của người lao động được cân đối chung trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân
Việc khiếu nại yêu cầu bồi thường chính thức được thực hiện trên cơ sở thu thập các giấy tờ liên quan đảm bảo hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, chính xác. Bên cạnh yếu tố rủi ro và tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, trách nhiệm của bảo hiểm chỉ phát sinh khi:
. rủi ro và tổn thất xảy ra trong năm tài chính.
. rủi ro và tổn thất xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.
. rủi ro và tổn thất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
. rủi ro và tổn thất xảy ra trước khi doanh nghiệp yêu cầu bồi thường.
Việc lập kế hoạch bảo hiểm cần xác định rõ:
check_box . cơ sở lập kế hoạch; các rủi ro và tổn thất mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu; phương thức thu xếp/tham gia bảo hiểm, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm (đối với bảo hiểm thương mại), thu xếp bảo hiểm.
. các rủi ro và tổn thất mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu.
. cơ sở lập kế hoạch.
. phương thức thu xếp/tham gia bảo hiểm, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm (đối với bảo hiểm thương mại), thu xếp bảo hiểm.
Việc phân tích rủi ro và nguy cơ tổn thất được thực hiện dựa vào các nguồn thông tin sau:
check_box D. danh sách rủi ro được nhận dạng; báo cáo tổn thất trong quá khứ; vị trí, đặc điểm hoạt động, ngành nghề của của doanh nghiệp.
. báo cáo tổn thất trong quá khứ.
. danh sách rủi ro được nhận dạng.
. vị trí, đặc điểm hoạt động, ngành nghề của của doanh nghiệp.
Xếp hạng của một công ty bảo hiểm được đánh giá và dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm:
. năng lực đánh giá và quản lý rủi ro.
. năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh; năng lực đánh giá và quản lý rủi ro; và chất lượng dịch vụ.
. chất lượng dịch vụ.
. năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh.
{
Ý nghĩa của việc áp dụng chế độ miễn thường trong bảo hiểm?
Góp phần đảm bảo công bằng xã hội
Góp phần phòng chống lạm phát
Nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp của người tham gia bảo hiểm
Nâng cao ý thức và trách nhiệm đề phòng hạn chế rủi ro của người được bảo hiểm
Yêu cầu của nguyên tắc “trung thực tuyệt đối” là gì?
Chỉ cần doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm cân nhắc các điều kiện, điều khoản để soạn thảo hợp đồng.
Chỉ cần doanh nghiệp bảo hiểm trung thực trong thực hiện các cam kết của mình.
Chỉ cần người tham gia bảo hiểm phải trung thực khi khai báo rủi ro.
Người tham gia bảo hiểm phải trung thực khi khai báo rủi ro và doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm cân nhắc các điều kiện, điều khoản để soạn thảo hợp đồng.
Yêu cầu của nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản là gì?
Số tiền bồi thường không xác định giới hạn.
Số tiền bồi thường luôn lớn hơn giá trị thiệt hại.
Số tiền bồi thường luôn nhỏ hơn giá trị thiệt hại.
Số tiền bồi thường tối đa bằng giá trị thiệt hại.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập