ASEAN được thành lập vào thời gian nào?
check_box 08/08/1967
01/01/1945
01/01/1947
08/08/1947
Biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế được sử dụng phổ biến nhất là:
Đàm phán trực tiếp
Hòa giải
Thương lượng
Trọng tài quốc tế
Biện pháp nào dưới đây KHÔNG phải là biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp?
check_box Phát động chiến tranh
Đàm phán trực tiếp
Hòa giải
Thông qua Ủy ban điều tra
Các dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết có các quyền nào sau đây?
Cả 3 phương án trên
Được tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế liên chính phủ
Được thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình trong bất cứ hình thức nào, kể cả việc áp dụng những biện pháp để chống lại nước đang cai trị mình
Quyền được thiết lập những quan hệ chính thức với các chủ thể của Luật quốc tế hiện đại
Căn cứ vào phạm vi áp dụng, có thể phân chia điều ước quốc tế thành mấy loại?
2
3
4
5
Căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia tranh chấp, tranh chấp quốc tế được phân thành mấy loại?
2
3
4
5
Chọn nhận xét đúng nhất về quá trình hình thành Luật quốc tế?
A và B
Được phát triển dựa trên những nguyên tắc của LQT hiện đại
Là quá trình mang tính chất cưỡng chế, ép buộc các quốc gia ký kết
Là quá trình mang tính chất tự nguyện của các quốc gia, là sự tự điều chỉnh quan hệ lập pháp được tiến hành theo phương thức thỏa thuận công khai
Chủ quyền quốc gia được thực hiện ở mấy nội dung chính?
2
3
4
5
Chủ thể nào dưới đây không phải chủ thể của LQT?
Các dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết
Các tập đoàn đa quốc gia
Quốc gia
Tổ chức quốc tế liên chính phủ
Chủ thể nào dưới đây là chủ thể cơ bản của LQT?
check_box Quốc gia
Các dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết
Chủ thể khác
Tổ chức quốc tế liên chính phủ
Có bao nhiêu trường hợp bị mất quốc tịch?
2
3
4
5
Có mấy hình thức công nhận quốc gia?
2
3
4
5
Có mấy hình thức ký điều ước quốc tế?
2
3
4
5
Có mấy nguyên nhân dẫn đến vấn đề kế thừa quốc gia?
1
2
3
4
Có mấy nguyên tắc thường được áp dụng đối với việc hưởng quốc tịch theo sự sinh đẻ
check_box 2
3
4
5
Có mấy trường hợp ĐƯQT có hiệu lực với bên thứ 3?
2
3
4
5
Có mấy yếu tổ cơ bản để hình thành một quốc gia?
check_box 4
3
5
6
Cơ quan đại diện ngoại giao không có chức năng nào sau đây?
check_box Cấp hộ chiếu và giấy tờ đi lại cho công dân nước cử và cấp thị thực hoặc các giấy tờ thích hợp cho những người muốn đến nước cử
Bảo vệ quyền lợi của Nước cử đi và của công dân Nước cử đi tại Nước tiếp nhận trong phạm vi cho phép của Luật quốc tế
Đại diện cho Nước cử đi tại Nước tiếp nhận
Đàm phán với Chính phủ Nước tiếp nhận
Cơ quan lãnh sự không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây:
Bằng mọi biện pháp hợp pháp, tìm hiểu tình hình và diễn biến trong đời sống thương mại, kinh tế, văn hoá và khoa học của nước tiếp nhận, báo cáo tình hình đó về chính phủ nước cử và cung cấp thông tin cho những người quan tâm
Bảo vệ lợi ích của quốc gia, của công dân và pháp nhân nước mình tại nước tiếp nhận lãnh sự trong phạm vi pháp Luật quốc tế cho phép
Đàm phán với Chính phủ Nước tiếp nhận
Khuyến khích phát triển quan hệ buôn bán và thúc đẩy các quan hệ kinh tế - khoa học – kĩ thuật và văn hóa giữa nước mình và nước sở tại
Cơ quan nào của Liên hợp quốc có chức năng rộng lớn nhất trong giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.
check_box Hội đồng bảo an
Ban thư ký
Đại hội đồng
Hội đồng kinh tế - xã hội
Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia của tất cả các thành viên?
Ban thư ký
Đại hội đồng
Hội đồng bảo an
Hội đồng kinh tế - xã hội
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan cao nhất của WTO
check_box Hội nghị bộ trưởng
Ban thư ký
Đại hội đồng
Hội đồng kinh tế - xã hội
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của một nước ở nước ngoài?
check_box Đại sứ quán
Công sứ quán
Đại biện quán
Tổng lãnh sự quán
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO
check_box DSB
DSU
PANEL
UN
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan lãnh sự cao nhất?
Công sứ quán
Đại sứ quán
Lãnh sự quán
Tổng lãnh sự quán
Công nhận de jure là hình thức công nhận như thế nào?
Công nhận đặc biệt mà quan hệ giữa các bên chỉ phát sinh trong một phạm vi nhất đinh nhằm tiến hành một số công vụ cụ thể và quan hệ đó sẽ được chấm dứt ngay sau khi hoàn thành công vụ đó
Công nhận quốc tế ở mức chính thức, ở mức độ đầy đủ nhất và trong phạm vi đầy đủ nhất
Công nhận quốc tế thực tế ở mức không đầy đủ, hạn chế và trong một phạm vi không toàn diện
Đáp án khác
Đáp án nào thể hiện mức độ tăng dần của chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển?
Lãnh hải, nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải
Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy
Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải
Nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải
Đâu không phải là nội dung chính của nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia?
Không được cho các quốc gia khác sử dụng lãnh thổ nước mình để tiến hành xâm lược lược chống quốc gia thứ ba
Mỗi quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ
Mỗi quốc gia có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và tận tâm các nghĩa vụ quốc tế của mình và tồn tại hòa bình cùng các quốc gia khác
Mỗi quốc gia có quyền tự do lựa chọn và phát triển chế độ chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của mình
Đâu không phải là ưu thế của đàm phán trực tiếp so với các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp còn lại?
check_box Có biện pháp cưỡng chế các quốc gia phải tuân theo
Không bị khống chế thời gian
Loại bỏ được sự bất đồng ý chí giữa các quốc gia
Loại bỏ được sự can thiệp của các quốc gia khác
Đâu là hình thức ký kết điều ước quốc tế phổ biến nhất?
Không xác định được
Ký ad referendum
Ký đầy đủ
Ký tắt
Đâu là một trong những nội dung chính của nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực?
Cấm can thiệp vào cuộc đấu tranh nội bộ ở quốc gia khác
Không tổ chức hoặc khuyến khích việc tổ chức các băng nhóm vũ trang, lực lượng vũ trang phi chính quy, lính đánh thuê để đột nhập vào lãnh thổ quốc gia khác
Mỗi quốc gia có quyền tự do lựa chọn và phát triển chế độ chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của mình
Quốc gia phải được hợp tác với các quốc gia trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
Đâu là ưu điểm của trọng tài khi so với tòa án?
Cả 3 phương án trên
Có quyền lựa chọn trọng tài viên tham gia hội đồng trọng tài
Đảm bảo bí mật trong quá trình xét xử
Thủ tục tố tụng đơn giản, linh hoạt
Điều ước quốc tế có hiệu lực khi nào?
Cả 3 phương án trên
ĐƯQT được ký kết phù hợp với quy định của pháp luật của các bên ký kết về thẩm quyền và thủ tục ký kết
ĐƯQT được ký kết trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng
Nội dung của ĐƯQT phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại
Đối tượng kế thừa (Khách thể của quan hệ kế thừa) quốc tế là gì?
Các biến cố chính trị
Các quốc gia
Các quyền và nghĩa vụ quốc tế
Các tổ chức liên chính phủ
Đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Bra-xin có cha mẹ đều là người Ac-hen-ti-na, biết cả 2 Bra-xin và Ac-hen-ti-na đều xác định quốc tịch trên nguyên tắc quyền nơi sinh.
Ac-hen-ti-na
Bra-xin
Do cha mẹ lựa chọn
Me-hi-cô
Đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có cha là người Việt Nam, mẹ là người không có quốc tịch
check_box Việt Nam
Campuchia
Không có quốc tịch
Lào
Đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có cha là người Việt Nam, mẹ là người Trung Quốc
check_box Do sự lựa chọn của cha mẹ
Có hai quốc tịch Việt Nam và Trung Quốc
Trung Quốc
Việt Nam
Giá trị pháp lý của phán quyết do Tòa án Công lý Liên hợp quốc xét xử là:
Chung thẩm và bắt buộc đối với các bên
Có thể kháng cáo lên tòa cấp cao hơn
Không thể bắt buộc các bên phải thi hành
Mang tính khuyến nghị các bên áp dụng
Hai loại nguồn luật chính của Luật quốc tế là:
Điều ước quốc tế và các nguyên tắc pháp luật chung
Điều ước quốc tế và Phán quyết của Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc
Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế
Tập quán quốc tế và Phán quyết của Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc
Hình thức công nhận quốc tế nào thể hiện ý chí thực sự muốn thiết lập quan hệ bình thường giữa bên công nhận và bên được công nhận?
Cả 3 hình thức trên
Công nhận ad hoc
Công nhận de facto
Công nhận de jure
Hòa giải được coi là kết thúc trong trường hợp nào sau đây?
Cả 3 trường hợp trên
Các bên hoặc một bên tranh chấp bác bỏ các kết luận hoặc kiến nghị đó
Các bên tranh chấp chấp nhận các kết luận , khuyến nghị,... của bên hòa giải
Vụ tranh chấp đã kết thúc
Hội đồng bảo an KHÔNG có quyền nào dưới đây ngay cả khi xét thầy có sự đe dọa hoặc phá hoại hòa bình, có hành vi xâm lược?
Áp dụng biện pháp quân sự
Can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia
Quyết định áp dụng những biện pháp phi quân sự
Yêu cầu các bên tuân thủ những biện pháp tạm thời
Khái niệm “Luật quốc tế” được hình thành từ khi nào?
Trong thời kỳ phong kiến
Trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa
Từ chế độ cộng sản nguyên thủy
Từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ
Khái niệm nào sau đây là đúng khi nói về vùng trời quốc gia?
Là khoảng không gian bao trùm lên vùng đất liền của lãnh thổ quốc gia và nằm dưới chủ quyền hoàn toàn, riêng biệt của quốc gia đó
Là khoảng không gian bao trùm lên vùng đất, vùng nước của lãnh thổ quốc gia và nằm dưới chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ của quốc gia đó
Là khoảng không gian bao trùm lên vùng đất, vùng nước của lãnh thổ quốc gia và nằm dưới chủ quyền hoàn toàn, riêng biệt của quốc gia đó
Là khoảng không gian bao trùm lên vùng đất, vùng nước của lãnh thổ quốc gia và nằm dưới chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối của quốc gia đó
Lãnh thổ quốc gia bao gồm mấy bộ phận (vùng)?
check_box 4
2
3
5
Luật biển quốc tế có bao nhiêu nguyên tắc chung?
3
4
5
6
Luật hàng không quốc tế có bao nhiêu nguyên tắc?
check_box 3
4
5
6
Luật quốc tế có mấy đặc điểm cơ bản?
1
2
3
4
Luật quốc tế về quyền con người có bao nhiêu nguyên tắc?
check_box 3
2
4
5
Mỗi phương tiện bay được phép mang bao nhiêu quốc tịch?
1 quốc tịch
2 quốc tịch
Không bị giới hạn số lượng quốc tịch miễn là có đăng ký
Phương tiện bay không có quốc tịch
Một vụ tranh chấp được đưa ra Tòa án Công lý quốc tế Liên hợp quốc kết thúc khi nào?
CẢ 3 trường hợp trên
Hai bên tự giải quyết và đạt được thỏa thuận hòa bình giải quyết tranh chấp
Khi có phán quyết cuối cùng của Tòa
Nguyên đơn rút đơn kiện
Mục đích của hòa hội là gì?
Hội nghị để giải quyết các vấn đề chính trị, trong đó có các vấn đề do chiến tranh gây ra và bình thường hóa quan hệ giữa các nước thù địch sau chiến tranh
Hội nghị được triệu tập để thảo luận vấn đề chuyên môn, chuyên đề thuộc các lĩnh vực pháp lý nhằm ký kết các công ước quốc tế về các vấn đề đó
Hội nghị nhằm ký kết hòa ước, giải quyết những vấn đề do chiến tranh đặt ra và bình thường hóa quan hệ giữa các nước tham gia chiến tranh
Hội nghị nhằm thảo luận và ký kết các hiệp định về kinh tế, kỹ thuật, thương mại, thuế quan
Mục đích nào dưới đây không phải mục đích hoạt động của Liên hợp quốc
check_box Giúp các thành viên hoạch định và thực hiện chính sách nhằm mở rộng sản xuất, thương mại hàng hóa và dịch vụ, nâng cao mức sống, tạo thêm việc làm cho nhân dân các nước thành viên
Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
Phát triển mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc và áp dụng những biện pháp phù hợp khác để củng cố hoà bình thế giới
Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo
Nêu cơ sở để xác định trách nhiệm quốc tế pháp lý.
Cả 3 cơ sở trên
Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả xảy ra
Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật
Hành vi trái pháp luật làm phát sinh thiệt hại
Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao thường được chia thành bao nhiêu cấp?
2
3
4
5
Nguồn nào dưới đây không phải nguồn của LQT?
Các nguyên tắc pháp luật chung
Điều ước quốc tế
Hành vi pháp lý đơn phương của quốc gia
Luật quốc gia
Nguyên tắc nào dưới đây KHÔNG phải nguyên tắc của Luật hàng không quốc tế?
Nguyên tắc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia đối với vùng trời
Nguyên tắc đảm bảo an ninh cho hàng không dân dụng quốc tế
Nguyên tắc tự do bay trong vùng trời của bất kể một quốc gia nào
Nguyên tắc tự do bay trong vùng trời quốc tế
Nguyên tắc nào dưới đây không phải nguyên tắc hoạt của WTO?
check_box Nguyên tắc không có bất kỳ ưu đãi đối với quốc gia nào
Nguyên tắc cạnh tranh công bằng
Nguyên tắc không phân biệt đối xử và có đi có lại
Nguyên tắc mở rộng tự do hóa thương mại
Nguyên tắc nào dưới không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc
Bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia thành viên.
Liên hợp quốc được phép can thiệp vào những công việc thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào
Tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều phải làm tròn những nghĩa vụ quy định trong hiến chương
Tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc
Nguyên tắc Pacta sunt servanda được nhắc tới trong LQT là nguyên tắc nào dưới đây?
Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia
Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực
Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế
Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế
Nhận định sau đây đúng hay sai. Tư cách chủ thể của quốc gia là do sự công nhận.
Đúng
Sai
Nhận định sau là đúng hay sai? Các nguyên tắc cơ bản của LQT hiện đại là cơ sở cho sự hình thành và phát triển của LQT.
Đúng
Sai
Nhận định sau là đúng hay sai? Nguyên tắc cơ bản của LQT có thể bị thay thế bởi một nguyên tắc mới được cộng đồng quốc tế thừa nhận
Đúng
Sai
Nhân viên phục vụ trong cơ quan đại diện ngoại giao không có quyền nào sau đây:
check_box Quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong mọi trường hợp
Miễn thực hiện các quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm ở nước tiếp nhận đối với các công việc phục vụ cho nước cử đi
Miễn thuế đánh vào tiền công lĩnh về
Quyền miễn trừ đối với các hành vi thực hiện trong khi thừa hành công vụ
Nhận xét nào không đúng khi nói về giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài?
check_box Không được xem xét lại trong mọi trường hợp
Có hiệu lực bắt buộc đối với các bên tranh chấp
Có thể bị coi là vô hiệu trong một vài trường hợp
Là chung thẩm
Nhận xét về mối quan hệ giữa Luật quốc tế và pháp luật quốc gia
Đáp án khác
Là hai hình thức pháp luật có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại
Là hai hình thức pháp luật hoàn toàn độc lập và không có mối liên hệ gì
Là hai hình thức pháp luật khác nhau, độc lập với nhau, song song tồn tại
Nhiệm vụ chủ yếu của ủy ban điều tra là gì?
check_box Giải thích khách quan, rõ ràng các sự kiện đã xảy ra
Động viên, khuyến khích các quốc gia có liên quan đến tranh chấp giải quyết vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nào đó
Đưa ra phán quyết cuối cùng về buộc các quốc gia đang trong tranh chấp phải thi hành
Tham gia tích cực trong các cuộc đàm phán giữa các bên tranh chấp
Nhóm chuyên gia (PANEL) do cơ quan nào thành lập?
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB)
Cơ quan phúc thẩm thường trục (Appelate Body)
Liên hợp quốc (UN)
Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Nội dung của nguyên tắc huyết thống trong quy chế pháp lý về quốc tịch là gì?
check_box Đứa trẻ sinh ra có quốc tịch theo cha mẹ chứ không phụ thuộc vào nơi sinh
Đứa trẻ sinh ra có quốc tịch tùy theo sự lựa chọn của cha mẹ và không phụ thuộc vào quốc tịch của cha mẹ
Đứa trẻ sinh ra ở nước nào thì có quốc tịch nước ấy, không phụ thuộc vào quốc tịch cha mẹ
Không có đáp án đúng
Nội dung của nguyên tắc nơi sinh trong quy chế pháp lý về quốc tịch là gì?
check_box Đứa trẻ sinh ra ở nước nào thì có quốc tịch nước ấy, không phụ thuộc vào quốc tịch cha mẹ
Đứa trẻ sinh ra có quốc tịch theo cha mẹ chứ không phụ thuộc vào nơi sinh
Đứa trẻ sinh ra có quốc tịch tùy theo sự lựa chọn của cha mẹ và không phụ thuộc vào nơi sinh
Không có đáp án đúng
Peter là người có quốc tịch Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam. Để có thể nhập quốc tịch Việt Nam thì anh phải đáp ứng những điều kiện nào sau đây, biết Peter không có người thân là người Việt Nam:
Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập
Đã thường trú ở Việt Nam ít nhất 5 năm
Đáp án khác
Tuân thủ pháp luật Việt Nam
Quốc gia có các quyền nào sau đây?
Cả 3 phương án trên
Quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ
Quyền được trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế phổ biến
Quyền được tự do quan hệ với các chủ thể khác của luật quốc tế
Quốc gia không có quyền nào sau đây?
Quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ
Quyền bình đẳng về chủ quyền và quyền lợi
Quyền can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác
Quyền được tự do quan hệ với các chủ thể khác của luật quốc tế
Quốc gia nào được xác lập chủ quyền đối với vùng biển cả?
check_box Không một quốc gia nào
Các đảo quốc
Các quốc gia không có biển
Các quốc gia ven biển
Quy phạm Jus cogens là gì?
Đáp án khác
Là những quy phạm mà quốc gia có thể tự lựa chọn cách áp dụng
Là những quy phạm mệnh lệnh, có giá trị bắt buộc chung, là những nguyên tắc cơ bản của LQT
Là những quy phạm riêng, quy phạm không phổ biến, chỉ áp dụng đối với một số quốc gia thành viên
Quyền tự do biển cả (vùng biển quốc tế) bao gồm nội dung nào dưới đây?
Cả 3 phương án trên.
Tự do đánh bắt hải sản
Tự do hàng hải
Tự do hàng không
Số lượng trọng tài viên tham gia một vụ tranh chấp quốc tế KHÔNG thể là:
check_box 4
1
3
5
Tại sao có những trường hợp người có 2 quốc tịch?
check_box Cả 3 phương án trên
Có sự xung đột pháp luật giữa các nước về cách thức hưởng và mất quốc tịch
Do kết hôn hoặc nhận con nuôi
Khi một người chuyển từ quốc tịch này sang quốc tịch khác đã nhận được quốc tịch mới, nhưng chưa thôi quốc tịch cũ
Tại sao có trường hợp người không có quốc tịch?
check_box Cả 3 phương án trên
Khi có sự xung đột pháp luật của các nước về vấn đề quốc tịch
Khi đứa trẻ được sinh ra trên lãnh thổ của quốc gia áp dụng nguyên tắc quyền huyết thống mà cha mẹ lại không có quốc tịch hoặc mất quốc tịch
Khi một người đã mất quốc tịch cũ nhưng chưa có quốc tịch mới
Thành phần tham gia hội nghị quốc tế phổ cập là:
Các nước châu Á
Các nước châu Âu
Hầu hết các nước trên thế giới
Hoa Kỳ và Trung Quốc
Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao bao gồm:
Cả 3 phương án trên
Nhân viên hành chính – kỹ thuật
Nhân viên phục vụ
Viên chức ngoại giao
Thành viên duy nhất của Đông Nam Á không là thành viên của ASEAN là:
Bru - nây
Cam - pu - chia
Đông – ti – mo
Phi – líp – pin
Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, chiều rộng tối đa của lãnh hải là bao nhiêu?
12 hải lý tính từ đất liền
12 hải lý tính từ đường cơ sở
24 hải lý tính từ đất liền
24 hải lý tính từ đường cơ sở
Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, chiều rộng tối đa của nội thủy là bao nhiêu?
10 hải lý tính từ đất liền
10 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài biển cả
10 hải lý tính từ đường cơ sở vào phía trong đất liền
Không có quy định
Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, chiều rộng tối đa của vùng đặc quyền kinh tế là bao nhiêu?
check_box 200 hải lý tính từ đường cơ sở
100 hải lý tính từ đất liền
100 hải lý tính từ đường cơ sở
200 hải lý tính từ đất liền
Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, chiều rộng tối đa của vùng tiếp giáp lãnh hải là bao nhiêu?
check_box 24 hải lý tính từ đường cơ sở
12 hải lý tính từ đường cơ sở
20 hải lý tính từ đường cơ sở
36 hải lý tính từ đường cơ sở
Theo Hiệp định thành lập WTO, WTO có bao nhiêu chức năng chính?
3
4
5
6
Theo Luật hàng không quốc tế, có bao nhiêu quyền thương mại hàng không (các quyền tự do hàng không) được đề cập?
3
4
5
6
Theo Luật hàng không quốc tế, độ cao của biên giới trên cao của vùng trời tối đa là bao nhiêu?
check_box Không có quy định
20 km tính từ mặt đất
20 km tính từ mặt nước biển
30 km tính từ mặt nước biển
Thuộc tính chính trị - pháp lý vốn có của quốc gia là gì?
Chủ quyền
Lãnh thổ
Ngôn ngữ
Pháp luật
Tổ chức quốc tế được thành lập dựa trên cơ sở nào sau đây?
Dựa vào các Điều ước quốc tế được ký kết giữa các quốc gia
Dựa vào các yếu tố tự nhiên
Dựa vào sự ký kết của các công ty đa quốc gia
Dựa vào ý chí của một quốc gia duy nhất
Tổ chức quốc tế liên chính phủ có các quyền nào sau đây?
Cả 3 phương án trên
Được hưởng những miễn trừ và ưu đãi ngoại giao
Được ký kết các điều ước quốc tế
Được trao đổi đại diện tại các tổ chức của nhau
Tòa án Công lý quốc tế Liên hợp quốc có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể nào dưới đây?
check_box Các quốc gia bất kể có phải là thành viên của Liên hợp quốc hay không
Các cá nhân đến từ các quốc gia khác nhau
Các quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc
Các quốc gia và các công ty đa quốc gia
Tòa trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp quốc tế do:
check_box Sự nhất trí của các bên tranh chấp
Do mục đích thành lập của trọng tài
Do ý chí của Liên hợp quốc
Là đương nhiên
Trình tự ký kết điều ước quốc tế bao gồm mấy bước?
3
4
5
6
Trong các cách thức hưởng quốc tịch, cách thức nào là phổ biến nhất?
check_box Theo sự sinh đẻ
Theo sự gia nhập quốc tịch
Theo sự hồi phục quốc tịch
Theo sự lựa chọn quốc tịch
Trong các nghĩa vụ sau, đâu không phải là nghĩa vụ quốc tế cơ bản của quốc gia?
Chia sẻ bí mật quốc gia với những quốc gia khác
Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình
Không áp dụng vũ lực và đe dọa bằng vũ lực
Tôn trọng sự bất khả xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia khác
Trong các nguyên tắc cơ bản của LQT hiện đại, nguyên tắc nào ra đời sớm nhất?
Nguyên tắc dân tộc tự quyết
Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế
Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác
Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế (pacta sunt servanda)
Trong một nhiệm kỳ, Tòa án Công lý Liên hợp quốc có bao nhiêu thẩm phán?
10
13
15
17
Trong số các nguyên tắc sau, nguyên tắc nào không nằm trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của LQT hiện đại?
Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia
Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực
Nguyên tắc dân tộc tự quyết
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc
Trong vùng biển nào quốc gia có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ?
Vùng đặc quyền kinh tế
Vùng lãnh hải
Vùng nội thủy
Vùng tiếp giáp lãnh hải
Trong vùng đất, quốc gia có chủ quyền:
check_box Hoàn toàn và tuyệt đối
Hoàn toàn và đầy đủ
Hoàn toàn và riêng biệt
Tương đối
Trong vùng nước, quốc gia có chủ quyền:
check_box Hoàn toàn và đầy đủ
Hoàn toàn và riêng biệt
Hoàn toàn và tuyệt đối
Tương đối
Trong vùng trời, quốc gia có chủ quyền:
check_box Hoàn toàn và riêng biệt
Hoàn toàn và đầy đủ
Hoàn toàn và tuyệt đối
Tương đối
Trường hợp mất quốc tịch nào dưới đây là biện pháp trừng phạt của Nhà nước?
check_box Bị tước quốc tịch
Đương nhiên mất quốc tịch
Không có trường hợp nào.
Thôi quốc tịch
Tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp với truyền thống lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, điều kiện địa lý” là nội dung chính của nguyên tắc nào?
Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia
Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực
Nguyên tắc dân tộc tự quyết
Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp
UN là tên viết tắt của tổ chức quốc tế nào?
Liên hợp quốc
Quỹ tiền tệ quốc tế
Tổ chức thương mại thế giới
Tổ chức y tế thế giới
Vai trò chính của bên thứ ba trong biện pháp hòa giải là gì?
Động viên, khuyến khích các quốc gia có liên quan đến tranh chấp giải quyết vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nào đó
Đưa ra phán quyết cuối cùng về buộc các quốc gia đang trong tranh chấp phải thi hành
Giải thích khách quan, rõ ràng các sự kiện đã xảy ra
Tham gia tích cực trong các cuộc đàm phán giữa các bên tranh chấp
Vai trò chính của bên thứ ba trong biện pháp trung gian là gì?
check_box Động viên, khuyến khích các quốc gia có liên quan đến tranh chấp giải quyết vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nào đó
Đưa ra phán quyết cuối cùng về buộc các quốc gia đang trong tranh chấp phải thi hành
Giải thích khách quan, rõ ràng các sự kiện đã xảy ra
Tham gia tích cực trong các cuộc đàm phán giữa các bên tranh chấp
Vì sao tổ chức quốc tế liên chính phủ có quyền năng chủ thể LQT?
Các phương án trên đều sai
Do những thuộc tính tự nhiên
Do sự thỏa thuận của các quốc gia thành viên tự trao cho
Đương nhiên có
Viên chức lãnh sự không có quyền nào sau đây
check_box Quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong mọi trường hợp
Quyền miễn trừ thuế và lệ phí
Quyền miễn trừ và ưu đãi hải quan
Quyền miễn trừ xét xử dân sự và hành chính
Viên chức ngoại giao không các quyền nào sau đây:
check_box Quyền được phép biết bí mật quốc gia của nước tiếp nhận
Quyền bất khả xâm phạm về nhà ở, tài liệu, thư tín và phương tiện đi lại
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Quyền tự do đi lại trong phạm vi mà pháp luật của nước sở tại quy định, trừ những vùng lãnh thổ có quy định riêng vì lý do an ninh và bí mật quốc gia
Viên chức ngoại giao KHÔNG được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối nào sau đây?
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Quyền miễn trừ về xử phạt hành chính
Quyền miễn trừ xét xử về dân sự
Quyền miễn trừ xét xử về hình sự
Viên chức ngoại giao KHÔNG được hưởng quyền nào sau đây?
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong mọi trường hợp
Quyền miễn trừ về xử phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông
Quyền miễn trừ xét xử dân sự khi tham gia với tư cách cá nhân trong một vụ tranh chấp bất động sản tại nước tiếp nhận
Quyền miễn trừ xét xử về hình sự đối với tội đặc biệt nghiêm trọng
Việt Nam áp dụng nguyên tắc nào trong các nguyên tắc về việc hưởng quốc tịch theo sự sinh đẻ
Kết hợp cả nguyên tắc huyết thống và nguyên tắc nơi sinh
Nguyên tắc huyết thống
Nguyên tắc lựa chọn
Nguyên tắc nơi sinh
Việt Nam chính thức trở thành thành viên ASEAN năm nào?
check_box 1995
1994
1996
1997
Vùng trời quốc gia bị giới hạn bởi:
check_box Cả A và B
Biên giới trên cao
Biên giới xung quanh
Không bị giới hạn
WTO được thành lập vào thời gian nào?
01/01/1995
01/01/1996
01/07/1995
01/07/1996
WTO là tên viết tắt của tổ chức quốc tế nào?
Liên hợp quốc
Quỹ tiền tệ quốc tế
Tổ chức thương mại thế giới
Tổ chức y tế thế giới
Yếu tố nào dưới đây không phải yếu tố cơ bản của Luật quốc tế?
Có biên giới quốc gia trên biển
Có năng lực tham gia vào các quan hệ với các chủ thể quốc tế khác
Dân cư thường xuyên
Lãnh thổ được xác định

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập