A 17 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng. A sẽ chịu mức hình phạt nào dưới đây
check_box Tùy vào từng trường hợp phạm tội giết người cụ thể
Hình phạt tù không quá 18 năm
Hình phạt tù không quá 7 năm
Hình phạt tù không quá 15 năm
A bị B đánh nhưng A không đánh B mà lại đánh con của B bị thương tích nặng. Hành vi của A:
check_box Không phải là hành vi phòng vệ chính đáng
Là hành vi phòng vệ chính đáng
Là hành vi phòng vệ muộn
Là hành vi phòng vệ sớm
A bị B dùng dao đuổi đánh, để ngăn chặn việc B đuổi đánh mình, A đã dùng bật lửa đốt nhà của B. Hành vi của A:
check_box Không được coi là hành vi phòng vệ chính đáng
Được coi là hành vi phòng vệ muộn
Được coi là hành vi phòng vệ sớm
Được coi là hành vi phòng vệ chính đáng
A đổ thuốc sâu vào nồi cháo B nấu. Tuy nhiên, khi B ăn, sau một giờ có triệu chứng co giật và nôn tháo. B được cấp cứu kịp thời và không chết. Trường hợp này, hành vi của A được xem là
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành
Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành
Tội phạm hoàn thành
A dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người B khiến B chết, sau khi B tắt thở, A dừng lại và bỏ đi. Trường hợp của A thuộc:
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Tội phạm hoàn thành
Sự kiện bất ngờ
Phòng vệ chính đáng
A phạm tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS) và bị tòa án xử phạt 30 tháng tù. Hỏi:Tội mà A đã phạm thuộc loại tội gì?
Tội đặc biệt nghiêm trọng.
Tội ít nghiêm trọng.
Tội rất nghiêm trọng
Tội nghiêm trọng
A uống rượu say và muốn giao cấu với X, X đồng ý. Hành vi của A có phải chịu TNHS không?
Luôn phải chịu TNHS
Chỉ phải chịu TNHS khi X là người cùng chung huyết thống
Phải chịu TNHS
Không phải chịu TNHS
Anh A đặt con dao nhọn vào tay của chị B và đe dọa chị B đâm gây thương tích cho anh C. Hành vi của ai là hành vi khách quan của tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự?
Chị B
Anh C
Cả anh A và chị B
Anh A
Anh A đặt con dao nhọn vào tay của chị B và dùng sức mạnh cầm tay chị B đâm gây thương tích cho anh C. Hoạt động có ý thức và có ý chí thuộc về ai?
Cả anh A và chị B
Anh A
Chị B
Anh C
Bất kỳ tội phạm nào cũng phải có cấu thành tội phạm cơ bản:
Sai
Chỉ nói đến cấu thành tội phạm cơ bản trong các tội có lỗi cố ý trực tiếp
Tùy từng tội phạm cụ thể
Đúng
Biểu hiện nào không phải là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?
Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả
Phương thức thực hiện
Mục đích phạm tội
Hành vi nguy hiểm cho xã hội
Biểu hiện nào không phải là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?
Hành vi nguy hiểm cho xã hội
Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả
Lỗi cố ý gián tiếp
Thời gian địa điểm
Biểu hiện nào là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?
Công cụ phương tiện phạm tội
Có động cơ
Có lỗi
Có mục đích
Biểu hiện nào là biểu hiện của mặt khách quan của tội phạm?
Phương thức thực hiện
Có mục đích
Có động cơ
Lỗi
Bộ luật hình sự bao gồm:
Những quy định chung, trách nhiệm hình sự, các điều khoản thi hành
Những quy định chung, các tội phạm, các điều khoản thi hành
Những quy định chung, trách nhiệm hình sự, hướng dẫn thi hành.
Những quy định chung, các hình phạt, các điều khoản thi hành
Các giai đoạn thực hiện tội phạm được đặt ra đối với:
Chỉ các tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý do quá tự tin
Chỉ các tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý
Tất cả các tội phạm
Chỉ các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý
Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm được phân thành mấy loại?
2
4
3
5
Cấu thành tội phạm không phải là?
Căn cứ pháp lý để định khung
Căn cứ pháp lý để miễn chấp hành hình phạt
Căn cứ pháp lý để định tội
Cơ sở của TNHS
Chọn đáp án đúng nhất cho nhận định sau: “Dấu hiệu hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm.”
Sai
Trong cấu thành tội phạm không có dấu hiệu hậu quả
Đúng
Tùy từng tội phạm cụ thể
Chọn đáp án đúng. Đối với hình phạt chính khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt trong trường hợp nào dưới đây:
check_box Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân
Nếu hình phạt nhẹ nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân
Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tử hình
Nếu hình phạt nhẹ nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tử hình
Chọn đáp án đúng. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định:
check_box 05 năm đối với tội ít nghiêm trọng
05 năm đối với tội nghiêm trọng
10 năm đối với tội rất nghiêm trọng
25 năm đối với tội đặc biệt nghiêm trọng
Chọn đáp án đúng:
Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm soạn dự thảo đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của Bộ luật đó
Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm phát sinh đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của Bộ luật đó
Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm ban hành đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của Bộ luật đó
Hiệu lực theo thời gian của luật hình sự là khoảng thời gian kể từ thời điểm phát sinh đến thời điểm áp dụng Bộ luật đó.
Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự bao gồm:
Cá nhân, cơ quan tổ chức
Cá nhân, pháp nhân và doanh nghiệp
Cá nhân, pháp nhân thương mại
Cá nhân, doanh nghiệp
Chuẩn bị phạm tội là:
Tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng mặc dù không có gì ngăn cản
Hành vi phạm tội đã thỏa mãn hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm
Tìm kiếm, sửa soạn công cụ phương tiện phạm tội và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm
Đã bắt đầu thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được tội phạm đến cùng
Đâu là nhận định đúng:
Tội kéo dài là tội phạm mà hành vi khách quan được thực hiện trong một thời gian dài không gián đoạn
Tội phạm chỉ được thực hiện dưới dạng hành động
Hành động phạm tội luôn nguy hiểm hơn không hành động phạm tội
Hành vi khách quan trong cấu thành tội phạm bao gồm cả trong suy nghĩ của con người
Đâu là nhận định đúng: “Hậu quả của tội phạm là:”
Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho người bị hại.
Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho đối tượng tác động của tội phạm.
Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho khách thể
Mọi sự biến đổi của thế giới khách quan
Đâu là nhận định đúng?
Trong Bộ luật hình sự có nhiều tội phạm có cấu thành giống nhau
Một dấu hiệu nào đó có thể có mặt trong cấu thành tội phạm này và cũng có thể có mặt trong cấu thành tội phạm khác.
Việc phân tích cấu thành tội phạm chỉ là việc của luật sư bào chữa
Những người áp dụng pháp luật có thể thêm dấu hiệu vào cấu thành tội phạm hoặc bớt đi các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm.
Đâu là nhận định đúng?
Dấu hiệu động cơ phạm tội luôn không được xét đến trong cấu thành tội phạm
Dấu hiệu mục đích phạm tội luôn là dấu hiệu bắt buộc trong mọi cấu thành tội phạm.
Tùy từng trường hợp mà dấu hiệu động cơ phạm tội, dấu hiệu mục đích phạm tội có thể là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm
Dấu hiệu động cơ phạm tội luôn là dấu hiệu bắt buộc trong mọi cấu thành tội phạm.
Đâu là nhận định đúng?
Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm
Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.
Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý
Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm rất nghiêm trọng
Đâu là nhận định đúng?
Người bị hạn chế về năng lực hành vi do sử dụng chất kích thích thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
Tiêu chuẩn y học quyết định tiêu chuẩn pháp lý nhưng để xác định trách nhiệm hình sự thì phải căn cứ vào tiêu chuẩn pháp lý
Nếu một người có khả năng nhận thức nhưng mất khả năng điều khiển hành vi khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
Người bị hạn chế về năng lực hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
Đâu là nhận định sai:
Dấu hiệu định tội có trong cấu thành tội phạm cơ bản.
Trong cấu thành tội phạm tăng nặng có dấu hiệu định tội.
Trong cấu thành tội phạm giảm nhẹ có dấu hiệu định tội.
Dấu hiệu định tội không xuất hiện trong cấu thành tội phạm
Để đánh giá năng lực trách nhiệm hình sự của chủ thể của tội phạm cần dựa vào mấy yếu tố
1
2
4
3
Điểm mới về chủ thể của tội phạm theo quy định BLHS 2015 so với BLHS 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) là:
Bổ sung chủ thể tội phạm là pháp nhân
Bổ sung chủ thể tội phạm là tổ chức
Bổ sung chủ thể tội phạm là pháp nhân thương mại
Bổ sung chủ thể tội phạm là nhà nước
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác ... phải chịu trách nhiệm hình sự”
luôn
Tất cả các phương án đều sai
vẫn
không
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về ... tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật hình sự có quy định khác”
Về các tội rất nghiêm trọng
Mọi
Về các tội đặc biệt nghiêm trọng
Một số
Điền từ thích hợp vào dấu (…). Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì …để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm
check_box Không tính
Tính
Có thể tính trong trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
Có thể tính
Điền từ thích hợp vào dấu (…). Khi quyết định hình phạt đối với phạm nhân thương mại phạm nhiều tội, Tòa án …áp dụng hình phạt bổ sung.
check_box Có thể
Không
Phải
Luôn
Điền từ thích hợp vào dấu (…). Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá …mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật áp dụng.
check_box Một phần hai
Không quá hai phần ba
Ba phần tư
Hai phần ba
Điền từ thích hợp vào dấu (…). Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết hết thời hạn đó người phạm tội …bị truy cứu trách nhiệm hình sự
check_box Không
Vẫn
Tùy từng trường hợp
Có thể
Điều từ thích hợp vào chỗ trống: “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách … người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên”.
check_box Cầnthiết
Tương xứng
Vượt quá
Ngang bằng
Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa hai chủ thể là:
Nhà nước và nạn nhân
Nhà nước và người nhà nạn nhân
Nhà nước và người phạm tội
Người phạm tội và nạn nhân
Giai đoạn phạm tội chưa đạt là người phạm tội không thực hiện được tội phạm đến cùng do:
Nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn và Nguyên nhân chủ quan
Nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn
Cả hai đáp án đều sai
Nguyên nhân chủ quan
Hành vi khách quan của tội phạm phải thỏa mãn đủ mấy điều kiện?
3
4
2
5
Hình phạt nào dưới đây không được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi
check_box Tù chung thân
Cải tạo không giam giữ
Phạt tiền
Tù có thời hạn
Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong trường hợp nào dưới đây?
check_box Nếu người đó có thu nhập và tài sản riêng
Nếu người đó đã có tài sản
Nếu người đó có năng lực hành vi
Nếu người đó có người giám hộ
Hình phạt tử hình không áp dụng đối với các trường hợp nào dưới đây?
Người dưới 18 tuổi khi phạm tội
Người già
Người tàn tật
Phụ nữ đang nuôi con nhỏ
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức hình phạt tù mà điều luật quy định
Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá một phần tư mức hình phạt tù mà điều luật quy định
Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá một phần hai mức hình phạt tù mà điều luật quy định
Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá mức hình phạt tù mà điều luật quy định
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện
Án treo là hình phạt áp dụng đối với hình phạt tù không quá 03 năm
Án treo là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù
Án treo là hình phạt được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm
Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 15 năm
Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 25 năm
Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 10 năm
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt chung
Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được cộng vào thời gian chấp hành hình phạt chung
Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt chung
Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước không được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt chung
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
check_box Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Có thể áp dụng hình phạt bổ sung đối với người từ đủ 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng trở lên
Có thể áp dụng hình phạt bổ sung đối với người từ đủ 16 tuổi phạm tội
Có thể áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Khi nào quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội phát sinh?
Khi người phạm tội bị áp dụng hình phạt
Khi người phạm tội bị bắt
Khi người phạm tội thực hiện tội phạm
Khi người phạm tội bị xét xử
Khiển trách được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc trường hợp nào dưới đây?
check_box Người dưới 18 tuổi là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án
Người dưới 18 tuổi là đồng phạm có vai trò là người thực hành trong vụ án
Người dưới 18 tuổi là đồng phạm có vai trò là người giúp sức trong vụ án
Người dưới 18 tuổi là đồng phạm có vai trò là người xúi giục trong vụ án
Lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp giống nhau ở chỗ:
Người phạm tội đều không mong muốn cho hậu quả xảy ra nhưng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.
Người phạm tội đều thấy nhận thức được tính nguy hiểm trong hành vi của mình.
Người phạm tội đều mong muốn cho hậu quả xảy ra.
Người phạm tội do quá tự tin nên đã để mặc cho hậu quả xảy ra
Mối quan hệ giữa tội phạm và cấu thành tội phạm là mối quan hệ gì?
Nguyên nhân và kết quả
Hiện tượng và bản chất
Hiện tượng và sự vật
Tất nhiên và ngẫu nhiên
Một người bị Toà án tuyên phạt 3 năm tù thì tội phạm mà họ thực hiện phải là:
Tội phạm nghiêm trọng.
Tội phạm ít nghiêm trọng
Tội phạm rất nghiêm trọng.
Tùy từng trường hợp cụ thể.
Một người có ý định giết người khác, đã dùng súng bắn 3 phát vào nạn nhân và tin là nạn nhân đã chết nên bỏ đi, nhưng sau đó nạn nhân được cứu chữa nên không chết. Tội phạm được thực hiện đến giai đoạn
Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành
Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành
Tội phạm hoàn thành
Chuẩn bị phạm tội
Một tội phạm chỉ được coi là thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam khi:
Chỉ cần tội phạm đó bắt đầu hoặc kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam
Tội phạm đó phải có tất cả các giai đoạn được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam
Tội phạm đó phải được bắt đầu trên lãnh thổ Việt Nam
Tội phạm đó phải được kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam.
Người bị xử phạt tù có thể hoãn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp nào dưới đây:
check_box Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ thì được hoãn đến 01 năm
Phụ nữ có thai
Người già yếu
Ốm đau
Người dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp khiển trách phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
check_box Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu
Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền hàng tháng
Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền hàng quý
Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền hàng tuần
Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc trường hợp nào dưới đây:
check_box Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng do lỗi cố ý
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng
Người thực hiện hành vi vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng:
check_box Được giảm nhẹ TNHS
Được miễn TNHS
Không phải chịu TNHS
Bị tăng nặng TNHS
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
check_box Về các tội theo quy định của Bộ luật hình sự
Mọi tội phạm
Các tội rất nghiêm trọng
Các tội với lỗi có ý
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải chấm dứt tội phạm:
Chậm rãi
Nhanh chóng
Tự nguyện và dứt khoát
Tự nguyện và dứt khoát và Chậm rãi
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội:
Luôn được miễn TNHS
Được miễn TNHS về tội tự ý nửa chừng chấm dứt nhưng nếu hành vi trên thực tế đã đủ cấu thành một tội phạm độc lập khác thì phải chịu TNHS về tội phạm độc lập này
Được giảm nhẹ TNHS
Phải chịu TNHS về tội tự ý nửa chừng chấm dứt
Nguồn nguy hiểm trong phòng vệ chính đáng là:
check_box Hành vi tấn công của con người
Hành vi tấn công của động vật
Nguồn điện cao thế
Rủi ro trong sản xuất
Nguyên tắc nào được coi là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt toàn bộ các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự, thể hiện sự triệt để tuân thủ pháp luật từ phía Nhà nước, các tổ chức và tất cả công dân trong xã hội?
Nhân đạo
Không có nguyên tắc nào
Pháp chế
Dân chủ
Nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của luật hình sự:
Bảo vệ những quan hệ xã hội cơ bản nhất và quan trọng nhất trong đời sống xã hội
Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
Đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
Giáo dục mọi người nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
Những đặc điểm nào không thuộc về nhân thân của tội phạm?
Hoàn cảnh gia đình và đời sống kinh tế
Tiền án tiền sự
Nghề nghiệp
Thân nhân
Phạm tội chưa đạt được quy định tại điều luật nào của BLHS.
Điều 18
Điều 93
Điều 21
Điều 17
Phạm tội chưa đạt được quy định tại điều luật nào của BLHS.
check_box Điều 15
Điều 21
Điều 93
Điều 17
Phân loại tội phạm trong BLHS Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) căn cứ vào
Mức hình phạt do Tòa án áp dụng đối với người phạm tội
Tính chất và mức độ lỗi của người phạm tội
Đặc điểm đối tượng tác động của tội phạm
Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
Phần thứ nhất - những quy định chung của BLHS có bao nhiêu chương?
14 chương
13 chương
12 chương
15 chương
Quan điểm sau đúng hay sai: “Trong mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, hậu quả xảy ra là sự hiện thực hóa khả năng thực tế của hành vi phạm tội”
Tùy từng trường hợp cụ thể
Sai
Chỉ đúng đối với lỗi vô ý
Đúng
Quan điểm sau đúng hay sai: “Trong mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả,hành vi phải có trước hậu quả về mặt thời gian”
Sai
Chỉ đúng đối với lỗi cố ý trực tiếp
Đúng
Tùy từng trường hợp cụ thể
Theo quy định của BLHS thì điều kiện nào dưới đây không phải là một trong những điều kiện của một người ở trong tình trạng không có NLTNHS?
Tình trạng bệnh phải xuất hiện tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
Điều kiện về y học
Điều kiện kinh tế
Điều kiện về tâm lý
Theo quy định của BLHS, dấu hiệu của chủ thể đặc biệt có thể thuộc các dấu hiệu sau đây?
Sở thích, chiều cao, vóc dáng
Độ tuổi, nghề nghiệp công việc, quan hệ họ hàng
Giới tính, sở thích, ngành nghề
Độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích
Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, Tù có thời hạn đối với người phạm tội có mức độ tối thiểu là 03 và mức độ tối đa là bao nhiêu năm?
25 năm
30 năm
15 năm
20 năm
Thứ tự nào sau đây là phù hợp với cấu trúc về hình thức của Đạo luật hình sự Việt Nam
Chương - Điều - Mục - Khoản - Điểm
Mục - Chương - Điều - Khoản - Điểm
Chương - Mục - Điều - Khoản - Điểm
Chương - Mục - Khoản - Điều - Điểm
Tình tiết nào dưới đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?
check_box Người phạm tội từ 70 tuổi trở lên
Người phạm tội tự thú
Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm
Người phạm tội là phụ nữ có thai
Tình tiết nào dưới đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?
check_box Người phạm tội bị bệnh
Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
Phạm tội vi bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức
Người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
Tình tiết nào dưới đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?
check_box Người phạm tội là phụ nữ
Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm
Người phạm tội tự thú
Người phạm tội từ 70 tuổi trở lên
Tòa án sẽ không căn cứ yếu tố nào dưới đây để quyết định hình phạt:
check_box Tình tiết tăng nặng được quy định ngoài Bộ luật hình sự
Tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội
Nhân thân người phạm tội
Tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
Tội phạm có cấu thành hình thức không có giai đoạn phạm tội chưa đạt đã hoàn thành vì:
Tội phạm có cấu thành hình thức bắt buộc phải có dấu hiệu hậu quả trong cấu thành tội phạm
Dấu hiệu lỗi không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm hình thức
Dấu hiệu hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm hình thức
Dấu hiệu hành vi không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm hình thức
Tội phạm hoàn thành khi:
Khi chưa thực hiện hành vi khách quan được mô tả trong cấu thành tội phạm
Người phạm tội đã thực hiện xong hành vi được cho là cần thiết để gây ra hậu quả
Khi hành vi phạm tội đã thỏa mãn hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm
Khi hậu quả đã xảy ra trên thực tế
Tội phạm rất nghiêm trọng là
Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 20 năm tù
Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù.
Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù
Tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù.
Tội phạm và vi phạm pháp luật giống nhau ở chỗ:
Đều được thực hiện bởi người từ đủ 14 tuổi trở lên.
Đều do các chủ thể đặc biệt thực hiện.
Đều do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
Đều được thể hiện bằng hành vi dưới hình thức hành động hoặc không hành động
Trách nhiệm của người phạm tội, pháp nhân thương mại về tội phạm mà họ đã gây ra là trách nhiệm đối với ai?
Cơ quan tiến hành tố tụng.
Nhà nước; Nạn nhân; Cơ quan tiến hành tố tụng
Nạn nhân
Nhà nước
Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào không phải là căn cứ hợp pháp để để loại trừ trách nhiệm hình sự?
check_box Vượt quá giới hạn phòng vệ
Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên
Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ
Tình thế cấp thiết
Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào là căn cứ hợp pháp để loại trừ trách nhiệm hình sự
check_box Gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội
Khi bị tấn công
Tinh thần bị kích động
Vượt quá giới hạn phòng vệ
Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào là căn cứ hợp pháp để loại trừ trách nhiệm hình sự?
Vượt quá giới hạn phòng vệ
Tinh thần bị kích động
Tình thế cấp thiết
Khi bị tấn công
Trong Bộ luật hình sự Việt Nam, căn cứ nào là căn cứ hợp pháp để loại trừ trách nhiệm hình sự?
check_box Phòng vệ chính đáng
Tinh thần bị kích động
Khi bị tấn công
Vượt quá giới hạn phòng vệ
Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự (TNHS) bao gồm năng lực nhận thức, năng lực điều khiển hành vi theo đòi hỏi của xã hội và ... khi thực hiện hành vi phạm tội”
Từ 12 tuổi trở lên
Từ 16 tuổi trở lên
Khả năng thực hiện hành vi phạm tội
Đạt độ tuổi chịu trách nhiệm theo luật định
Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa .... và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm”?
Tòa án
Khách thể
Nạn nhân
Nhà nước
Từ nào còn thiếu trong chỗ trống: “Luật hình sự bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do ... có thẩm quyền ban hành, xác định những hành vi nào bị coi là tội phạm và trách nhiệm hình sự của chủ thể thực hiện hành vi đó”.
Quốc hội
Đảng
Nhà nước
Chính phủ
Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và không thuộc trường hợp nào dưới đây:
check_box Thời gian, địa điểm phạm tội
Nhân thân
Tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hôi của hành vi phạm tội
Yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập