Các chức năng của tầng liên kết dữ liệu là gì?
Cung cấp một giao diện dịch vụ chuẩn giao tiếp với tầng mạng
Tất cả các chức năng
Xử lý lỗi trong quá trình truyền thông
Chuẩn hóa luồng truyền
Các đài Radio sử dụng phương pháp nào đế tránh đụng độ?
Phân chia băng tần
Bắt tay
ALOHA
Quảng bá
Các gói tin lần lượt được phát vào từng khung thời gian cố định và các nút sẽ gửi lần lượt vào khung thời gian này là phương pháp quản lý đường truyền nào?
ALOHA chia khe
ALOHA thuần túy
CSMA
ALOHA
Các mạng wi-fi sử dụng cơ chế truyền nào?
Lưu trữ và chuyển tiếp
Gửi tới nút láng giềng ngẫu nhiên
Điểm – Điểm
Quảng bá
Các mạng Wi-fi sử dụng phương phát quản lý đường truyền nào?
TDMA
CSMA-p persistent
CSMA/CD
CSMA/CA
Có mấy nhóm giao thức mạng trong truyền thông tầng liên kết?
3
5
4
2
Có mấy phương pháp thiết kế định tuyến multicast được đề cập tới trong giáo trình
3
2
4
5
Đặc điểm chính của mạng ngang hàng là gì?
check_box Mỗi nút mạng đều đóng vai trò vừa là máy khách vừa là máy chủ
Dữ liệu quản lý tập trung
Có phân chia quyền truy cập tài nguyên của từng nút mạng
Có tính bảo mật cao
Đặc điểm nào sau đây trong việc ứng dụng bộ đệm trên máy khách là ưu điểm tích cực?
Tốn ít bộ nhớ trên máy khách
Người dùng vẫn có thể xem video phát liên tục mà không phụ thuộc vào băng thông hiện tại
Tối ưu hóa băng thông truyền
Không làm ảnh hưởng đến băng thông truyền
Đặc trưng của dữ liệu đa phương tiện khi truyền trên mạng được đánh giá bằng chỉ số nào sau đây?
check_box bit-rate
size
bandwidth
speed
Đâu là nhược điểm chính của mạng ngang hàng thuần túy?
check_box Băng thông giảm đột ngột khi số lượng nút mạng tăng
Các yêu cầu dịch vụ mạng được phục vụ tùy biến, ngẫu nhiên
Số lượng nút tham gia mạng bị giới hạn
Dữ liệu trên mạng không được xác thực
Địa chỉ cổng (port number) tại tầng giao vận có giá trị tối đa là bao nhiêu?
65,534
65,536
63,533
65,535
Định nghĩa sau là thuộc loại mạng nào?“Các nút trong mạng có vai trò đồng đẳng, không tồn tại máy chủ tập trung”
check_box Mạng ngang hàng thuần túy
Mạng khách – chủ
Mạng ngang hàng lai
Mạng ngang hàng
Định tuyến multicast phù hợp với nhóm ứng dụng nào?
Ứng dụng chia sẻ tính toán ngang hàng
Ứng dụng Web theo mô hình Client – Server
Ứng dụng chia sẻ dữ liệu
Ứng dụng hội thoại trực tuyến
Đơn vị dữ liệu của tầng liên kết dữ liệu là gì?
Segment
Frame
Data
Packet
Giao thức DVMRP sử dụng thông điệp gì để thực hiện “cắt tỉa” một liên kết dư thừa trong mạng?
CUT
REMOVE
PRUNE
DROP
Giao thức MOSPF được hoạt động dựa trên cấu trúc đồ thị nào?
Đồ thị đầy đủ
Đồ thị hai phía
Cây khung
Cây khung đã được cắt tỉa
Giao thức nào sau đây được sử dụng trong các luồng UDP Streaming
check_box RTP
RTC
TCP Streaming
RDP
Giao thức PIM sử dụng cấu trúc đồ thị nào để hoạt động?
Cây khung
Cây khung chia sẻ làm cây cơ sở
Cây khung chia sẻ
Cây khung cắt tỉa
Hệ thống mạng có khoảng 50,000 nút mạng. Trong đó có 1,000 nút mạng có nhu cầu nhận cùng 1 gói tin xử lý đặc biệt. Lúc này các nút này nên được sử dụng phương pháp định tuyến nào cho phù hợp?
Broadcast
Unicast
Anycast
Multicast
Hiện tượng Fragment xảy ra tại đâu với một gói tin Ipv4?
Tại switch bên gửi
Tại switch bên nhận
Tại router
Tại ứng dụng nguồn
Hoạt động của định tuyến anycast được thực hiện
Chuyển tiếp gói tin nguồn đến một nút đích duy nhất đã được chỉ định trước
Chuyển tiếp một gói tin nguồn đến một vài nút đích đã được chỉ định trước
Chuyển tiếp một gói tin nguồn đến tất cả các nút trong mạng
Chuyển tiếp gói tin nguồn đến một nút lân cận “gần” nhất mà nó tìm thấy trên mạng
Hoạt động của định tuyến multicast được thực hiện
Chuyển tiếp gói tin từ một nút nguồn đến một nút đích
Chuyển tiếp một gói tin từ nhiều nút nguồn về nút đích
Chuyển tiếp gói tin từ một nút nguồn về nhiều nút đích được chỉ định sẵn
Chuyển tiếp gói tin từ một nút nguồn đến tất cả các nút trong mạng
Hoạt động của mạng ngang hàng lai hoạt động dựa trên nguyên lý nào?
check_box Giải thuật định tuyến ở máy chủ, chỉ định đường đi và thông tin tới nút chứa tài nguyên yêu cầu
Giải thuật luồng cực đại trên đồ thị
Giải thuật thăm dò đường đi, quay lui
Giải thuật lan tràn gói
Khi có yêu cầu dịch vụ từ một nút trong mạng ngang hàng thì thứ tự phục vụ của nút đấy sẽ được thực hiện như thế nào?
check_box Được thực hiện tùy biến theo từng nút mạng tại thời điểm có yêu cầu và có thể nhận được nhiều kết quả.
Được đánh giá mức độ ưu tiên theo yêu cầu để gửi đến nút chứa tài nguyên đó
Được xếp vào hàng chờ để các nút lần lượt giải quyết từng yêu cầu dịch vụ
Được phục vụ ngay lập tức bởi nút lân cận và chỉ nhận 1 kết quả từ nút gần nhất
Khi một gói tin xảy ra đụng độ, bên phát sẽ phát lại sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên là phương pháp nào?
CSMA
ALOHA
ALOHA chia khe
ALOHA thuần túy
Khi một nút gia nhập mạng Gnutella nó thông báo với mạng về sự xuất hiện bằng cách nào?
check_box Gửi tín hiệu PING đến các nút lân cận với nó và tín hiệu này được lan truyền tiếp đến mạng
Gửi tín hiệu PING đến toàn mạng
Gửi tín hiệu PONG đến toàn mạng
Gửi tín hiệu PING đến nút lân cận đầu tiên gần nó nhất và tín hiệu này được nút đó lan truyền tiếp đến mạng
Khi số lượng leechers tăng lên trong mạng Bittorrent, điều gì sẽ xảy ra?
check_box Băng thông của mạng trở lên bất cân đối, giảm hiệu suất mạng
Kiến trúc mạng ngày càng trở nên ổn định
Tốc độ tìm kiếm tài nguyên càng được đẩy nhanh
Nguồn tài nguyên mạng càng phong phú, dịch vụ càng nhanh được đáp ứng
Khi số lượng nút truyền tăng lên, nếu sử dụng phương pháp quản lý đường truyền này thì có thể dẫn đến thời gian chờ đợi rất lâu, thậm chí vô hạn do các gói tin liên tục bị xung đột trên kênh truyền. Đây là nhược điểm của phương pháp quản lý đường truyền nào?
ALOHA thuần túy
CSMA – non-persistent
CSMA-1 persistent
ALOHA chia khe
Khi số lượng nút truyền tăng lên, nếu sử dụng phương pháp quản lý đường truyền này thì có thể dẫn đến thời gian chờ đợi rất lâu, thậm chí vô hạn do đường truyền bận. Đây là nhược điểm của phương pháp quản lý đường truyền nào?
ALOHA chia khe
CSMA-1 persistent
CSMA – nonepersistent
ALOHA thuần túy
Kỹ thuật nén bên trong ảnh được sử dụng bằng việc thay thế các giá trị điểm ảnh tương tự nhau được gọi là kỹ thuật gì?
check_box Dự phòng thưa
Dự phòng color
Dự phòng tạm thời
Dự phòng pixel
Kỹ thuật nén sử dụng so sánh các điểm ảnh trên các khung ảnh được gọi là kỹ thuật gì?
check_box Dự phòng tạm thời
Dự phòng pixel
Dự phòng thưa
Dự phòng color
Loại mạng mà có đặc điểm sau là là loại nào?“Server không lưu trữ dữ liệu tập trung mà chỉ lưu trữ các thông tin về các nút: địa chỉ IP, băng thông, phiên kết nối,… và danh sách các tệp tin mà nút đó đang sở hữu và thông tin mô tả về tệp tin đó”
check_box Mạng ngang hàng lai
Mạng khách – chủ
Mạng ngang hàng
Mạng ngang hàng thuần túy
Mạng ngang hàng được phân làm mấy loại chính
check_box 2
5
3
4
Một trong những nhược điểm khi sử dụng truyền tin trên luồng UDP Streaming là gì?
check_box Thường bị chặn bởi tường lửa
Các gói tin có kích thước lớn
Không cần máy chủ
Tốc độ truyền tin không cao
Nếu sử dụng phương pháp quản lý đường truyền ALOHA chia khe thì tỉ lệ băng thông lãng phí sẽ là bao nhiêu?
26%
63%
37%
74%
Nhược điểm của mạng Gnutella là gì?
check_box Khả năng mở rộng mạng do hạn chế về số nút
Dữ liệu mạng không đa dạng
Chỉ lưu trữ dữ liệu là tệp tin chia sẻ
Băng thông mạng thấp
Phát biểu nào là sai về sự khác biệt giữa Ipv4 header và Ipv6 header?
Ipv6 sử dụng header với số trường ít hơn so với Ipv4
Với header của Ipv6 sẽ không cho phép phân mảnh gói tin như Ipv4 header
Kích thước của Ipv6 header cố định 40 bytes thay vì có khả năng thay đổi như Ipv4 header
Không gian địa chỉ Ipv6 lớn gấp 4 lần không gian địa chỉ Ipv4
Phát biểu nào sau đây là sai đối với mạng ngang hàng?
check_box Mạng ngang hàng có cấu trúc cố định: số lượng các nút mạng được thông báo tới toàn bộ các nút trong mạng đó
Tương tác giữa các nút trực tiếp không thông qua máy chủ
Mỗi nút mạng đều đóng vai trò vừa là máy khách vừa là máy chủ.
Các nút là tự trị (không quản trị tập trung)
Phương phân chia đường truyền ALOHA có mấy loại?
5
4
2
3
Phương pháp phân chia băng tần được viết tắt là gì?
TDMA
FDM
ALOHA
CSMA
Phương pháp truyền tin khi chắc chắn đường truyền rảnh là phương pháp nào sau đây?
CSMA-1 persistent
CSMA-nonepersistent
ALOHA chia khe
ALOHA thuần túy
Quá trình lấy mẫu âm thanh được thực hiện như thế nào?
Ghi âm lại âm thanh, chọn tần số đại diện và chọn số lượng bước sóng trong một đơn vị thời gian
Ghi âm lại âm thanh và giới hạn biên độ dao động
Ghi âm lại âm thanh và ghi nhớ tần số dao động
Ghi âm lại âm thanh và lọc các tín hiệu nhiễu
Quá trình lượng tử hóa âm thanh với số bít càng cao thì kết quả cho ta được gì?
Âm thanh sẽ ít bị nhiễu hơn
Âm thanh được nén tốt hơn
Tốc độ âm thanh phát sẽ nhanh hơn
Âm thanh được mô phỏng càng chính xác hơn so với âm thanh gốc
Tại sao giá trị lượng tử hóa (quantization values) thường là lũy thừa bậc 2
Vì quá trình lấy mẫu có số mẫu là lũy thừa bậc 2, do đó khhi lượng tử hóa cũng phải sử dụng giá trị này
Vì trong máy tính chỉ sử dụng hệ nhị phân nên các giá trị sẽ là lũy thừa bậc 2
Vì nếu sử dụng giá trị khác sẽ làm tốn bộ nhớ, tăng kích thước của dữ liệu sau quá trình lượng tử mà chất lượng âm thanh lại không đổi
Vì không thể mã hóa giá trị lượng tử hóa khác lũy thừa bậc 2
Tải trọng – “payload” trong Frame dữ liệu có nghĩa là gì?
Chi phí đường truyền tính bằng thời gian
Chi phí đường truyền tính bằng khoảng cách truyền tin
Chi phí phải trả về vận chuyển dữ liệu
Vùng dữ liệu của gói tin tầng trên được đóng gói trong Frame
Theo các ký hiệu trong bài học, nếu LastByteRcvd – LastByteRead = 64 Kb thì kích thước bộ đệm nhận là bao nhiêu?
Không xác định được
Bằng 64 Kb
Tối thiểu là 64 Kb
Tối đa là 64 Kb
Theo ký hiệu ví dụ của bài giảng giả sử LastByteSent = 1024 LastByteAcked = 256Vậy kích thước cửa sổ nhận sẽ phải đảm bảo giá trị là bao nhiêu trong quá trình truyền?
Tối đa 512 Kb
Tối đa 768 Kb
Tối đa 1024 Kb
Tối đa 256 Kb
Trong luồng phát HTTP Streaming, khi băng thông đủ lớn và luồng phát gửi với tốc độ lớn hơn bên nhận có thể xử lý, hiện tượng gì sẽ xảy ra?
check_box Không có gì xảy ra, dữ liệu vượt quá phần xử lý sẽ được đưa vào vùng đệm và bên phát sẽ giảm dần tốc độ truyền khi vùng đệm đầy
Tắc nghẽn tại cổng nhận dữ liệu HTTP
Bên luồng phát sẽ ngừng gửi dữ liệu cho đến khi bên nhận xử lý xong dữ liệu tại vùng đệm
Tràn bộ đệm máy khách dẫn đến ứng dụng máy khách bị treo
Trong luồng phát HTTP Streaming, khi băng thông xuống thấp (trong một thời gian đủ lớn) so với ban đầu thiết lập. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?
check_box Dữ liệu phát trên ứng dụng bị tạm dừng (chờ nạp đầy bộ đệm trước khi tiếp tục phát)
Hai đầu nút mạng sẽ tạm dừng trao đổi dữ liệu trong một khoảng thời gian
Bên phát sẽ yêu cầu bên nhận mở thêm băng thông nhận
Bên nhận sẽ yêu cầu bên phát tăng tốc truyền tin
Trong mạng ngàng hàng thuần túy, nếu một nút mạng gửi yêu cầu tài nguyên mà không tồn tại trên mạng khi đó nút mạng này sẽ thực hiện điều gì?
check_box Tiếp tục gửi yêu cầu tới toàn mạng cho đến khi có phản hồi của các nút khác về nguồn tài nguyên cần yên cầu
Chờ sau một khoảng thời gian rồi rời mạng
Dừng gửi yêu cầu và rời mạng
Chờ tín hiệu phản hồi không tồn tài nguồn tài nguyên và rời mạng
Trong quản lý kênh với CSMA/CA có mấy thuật toán định nghĩa số lần lặp cho các loại QoS
3
4
2
5
Trong thuật toán định tuyến sử dụng cây khung cắt tỉa, nếu ta có n nhóm mạng con, mỗi nhóm có k thành viên. Giả sử chi phí lưu trữ một cây khung là q. Vậy chi phí bộ nhớ của toàn bộ mạng sử dụng cây khung cắt tỉa là bao nhiêu?
n/q*k
n*k*q
n*kq
n*qk
Trường thông tin nào trong gới tin Ipv6 tương tự như trường TTL trong Ipv4?
Version
Hop limit
Next header
Traffice Class
Trường thông tin nào trong Ipv6 dùng đế xác định loại giao thức đang làm việc tại tầng giao vận?
Version
Next Header
Traffic Class
Flow Label
Trường TTL trong gói tin Ipv4 sử dụng đơn vị nào?
milli giây
giây
hop
micro giây
Với các luồng video lưu trữ, cách thức xử lý độ trễ phát được sử dụng chính là gì?
check_box Sử dụng bộ đệm mở rộng ở máy khách và thay đổi băng thông linh hoạt
Tăng tốc độ truyền
Tăng cường giải thuật nén dữ liệu
Tăng cường giải thuật khôi phục dữ liệu bị lỗi
Với phương pháp phân chia băng tần nếu một đơn kênh được chia thành N kênh với N = 10 mạng với năng lực đường truyền là 50 Mpbs, kích thước trung bình của một khung là 5,000 bits và tỉ lệ truyền trung bình là 250 frames / sec. Thì tổng độ trễ trung binh của mạng này sẽ là bao nhiêu?
2 msec
4 ms
1 msec
3 msec
Với phương pháp phân chia băng tần trên đơn kênh, giả sử năng lực đường truyền là 50 Mpbs, kích thước trung bình của một khung dữ liệu là 5,000 bits và tỉ lệ truyền trung bình là 250 frames / sec. Khoảng thời gian trung bình của để gửi 1 khung dữ liệu lên đường truyền là bao nhiêu?
100 µsec
300 µsec
400 µsec
200 µsec

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập