Ảo hóa là gì?
check_box Là công nghệ cho phép tạo ra nhiều máy tính ảo chạy độc lập trên nền tảng của một máy chủ vật lý
Là công nghệ cho phép ẩn một số thành phần của máy tính không cho phép người dùng tiếp cận được
Là công nghệ cho phép người dùng có thể tải tài liệu ở bất cứ đâu với 1 kết nối Internet
Là công nghệ tạo nhiều tài khoản người dùng trên một máy tính cho phép truy cập đồng thời ở nhiều nơi
Ba thành phần chính trong địa chỉ Ipv4 là gì?
Class bitClient IDNetwork ID
Class bitHostIDInterfaceID
Class bitHostIDNetID
Class bitNetworkIDInterfaceID
Các biểu mẫu đưa ra trong dự án có ý nghĩa thế nào?
check_box Thống nhất cách trình bày một vấn đề
Không nhiều ý nghĩa, chủ yếu là nội dung truyền tải
Tăng cường vai trò của công tác quản lý dự án
Tiện dụng cho các nhóm, đỡ mất thời gian nghĩ mẫu
Các giá trị sau đây giá trị nào không được phép sử dụng cho Subetmask?
128
160
192
224
Các hệ thống Website giao tiếp theo mô hình nào?
Client – Server
Mạng Ad-hoc
Mạng ngang hang
Peer to Peer
Các thành phần trong Ipv4 được gọi là gì?
ocet
octa
octang
octet
Cách nhận biết tài khoản là thuộc nhóm quyền hệ thống?
Tài khoản có biểu tượng mũi tên
Tài khoản có phần mô tả là Built-in account
Tài khoản có tên màu xanh
Tài khoản có thuộc tính là System
Cáp xoắn đôi Twisted-Pair được phân làm mấy loại
2
3
4
6
Câu lệnh nào để xin cấp phát địa chỉ IP động từ Client?
Ipconfig /new
Ipconfig /release
Ipconfig /renew
Ipconfig /request
Câu lệnh nào sau đây dùng để kiểm tra các máy trong mạng có kết nối được với nhau hay không?
Ipconfig
Net use
Net view
Ping
Cấu trúc của địa chỉ IPv6 được chia làm mấy nhóm?
2
4
6
8
Chế độ kết nối mạng nào trong các máy ảo cho phép chúng “ẩn danh” và “trong suốt” đối với người sử dụng?
Bridge
Bridge và NAT
Host only
NAT
Chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau.
Chính sách nhóm Group Policy chỉ có trên phiên bản Windows 7 Utilmate
Chính sách nhóm Group Policy cho phép can thiệp vào toàn bộ máy tính
Chính sách nhóm Group Policy cho phép người quản trị cấu hình máy tính bằng các luật
Trong các phiên bản Windows, bộ công cụ cho phép chính sửa Group Policy xuất hiện trên phiên bản Windows 7 Utilmate
Chỉ ra phát biểu không chính xác trong các phát biểu sau.
Địa chỉ Default gateway dùng để chuyển tiếp các gói tin không nằm trong mạng cục bộ ra bên ngoài
Mặc định địa chỉ IP trên Windows được cấu hình ở chế độ địa chỉ IP động
Nếu chỉ cần thiết lập mạng cục bộ thì giá trị Default Gateway có thể bỏ qua.
Phải thiết lập địa chỉ IP tĩnh để các máy trong mạng liên kết được với nhau
Cho dãy các địa chỉ IP sau. Hãy cho biết các máy nào cùng mạng?P1: 65.65.8.8P2: 65.66.8.8P3: 172.16.1.1P4: 172.15.1.1
P1 và P2
P1 và P3
P1, P2, P3, P4
P3 và P4
Cho địa chỉ IP “192.168.1.10”, hãy xác định địa chỉ NetworkID của địa chỉ này. Ví dụ:
192.168.1.0
192.168.1.1
192.168.1.128
192.168.1.255
Cho địa chỉ IP sau hãy cho biết địa chỉ “192.168.1.1” thuộc lớp nào?
A
B
C
D
Cho địa chỉ IP sau hãy xác định địa chỉ quảng bá của địa chỉ này. Ví dụ:192.168.1.10
192.168.1.0
192.168.1.1
192.168.1.128
192.168.1.255
Chức năng nào sau đây là của Repeater?
check_box Loại bỏ tín hiệu nhiễu, khuếch đại tín hiệu, khôi phục tín hiệu ban đầu
Phát lại tín hiệu bị nhiễu
Tìm đường cho gói tin
Phát lặp lại tín hiệu nhiều lần trên đường truyền để đảm bảo đầu nhận có thể nhận được dữ liệu
Cơ quan quản lý tên miền và tài nguyên Internet của Việt Nam là đơn vị nào?
check_box VNNIC
AfriNIC
ARIN
LACNIC
Dấu hiệu nhận biết một file được thực hiện nén dữ liệu vối tính năng Compress?
check_box File có màu xanh dương
File có phần mở rộng .zip
File có phần mở rộng .rar
File có màu xanh lục
Dấu hiệu nhận biết một tệp tin bị mã hóa là gì?
Tệp tin có biểu tượng mũi tên màu đen
Tệp tin có màu xanh dương
Tệp tin có màu xanh lục
Tệp tin đó có biểu tượng cái khóa
Đâu không phải là công cụ ảo hóa trong các công cụ sau?
check_box Team Viewer
Hyper – V
Virtual Box
VMWare Workstation
Đâu không phải là mục tiêu kết nối mạng?
Liên kết các nguồn tài nguyên
Tăng cường khả năng sao lưu, dự phòng
Tăng cường tính bảo mật
Trao đổi dữ liệu
Đâu là địa chỉ SAI trong các địa chỉ IPv6 sau?
2000::0FAC:89FB
2000::10A::89FB
2000::10A:0:89FB
2000:FAC::10A:89FB
Để 2 máy cùng trong một mạng LAN thì địa chỉ Ipv4 phải thiết lập thỏa mãn yêu cầu gì?
check_box Có vùng địa chỉ NetID giống nhau
Có cùng địa chỉ Host ID giống nhau
Có cùng độ dài vùng Net ID
Có cùng Subnetmask
Để bật tính năng yêu cầu mật khẩu “mạnh” trên Windows, ta sẽ truy cập thành phần nào sau đây?
check_box Password Policy
Account Management
Account Policy
Users and Account
Để cho phép người dùng truy cập đến máy tính từ xa sử dụng Remote Desktop, ta sẽ thiết lập trong mục nào sau đây?
check_box System Properties -> Remote
Control Panel -> Network
Control Panel -> Remote Desktop
Network and Sharing Center -> Network Adapter
Để chuẩn bị nâng cấp Server thành Domain Controller ta cần phải lưu ý những mục gì?
Địa chỉ IP Server có thể ở dạng độngTên miền cần được chứng thực đạt chuẩn.
Địa chỉ IP Server là địa chỉ IP tínhMật khẩu tài khoản Administrator ở dạng mạnh
Địa chỉ IP Server ở dạng độngMật khẩu tài khoản Administrator không để trắng
Địa chỉ IP Server ở dạng tĩnh.Phải có DNS Server đẻ chứng thực tên miền
Để đặc tả thông tin của nhóm các đối tượng, kiến trúc Active Directory sử dụng đối tượng nào?
Domain
Object
Schema
Tree
Để giải mã một tệp tin đã bị mã hóa bởi tính năng Encrypt trên Windows, ta phải thực hiện bằng cách nào?
check_box Sử dụng key đã được sao lưu khi thực hiện mã hóa tệp tin import vào Group Policy của tài khoản sẽ thực hiện giải mã.
Sử dụng các công cụ phá mã dò tìm mật khẩu để giải mã.
Sử dụng tài khoản có quyền Administrators để giải mã
Sử dụng tài khoản có quyền Power Users để giải mã.
Để máy client có thể tìm được Domain ta cần thực hiện thao tác nào sau đây?
Chuyển máy tính từ chế độ WORKGROUP sang chế độ DOMAIN
Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy client trong dải của Server
Đặt địa DNS của client ở dạng tự động
Thiết lập tường lửa
Để quản lý không gian lưu trữ trên ổ đĩa của từng tài khoản người dùng, Hệ điều hành Windows cung cấp tính năng nào sau đây?
check_box Disk Quota
Compress Files
Encrypt Files
Files Sharing
Để quản lý một đơn vị tổ chức OU ta cần tiến hành công việc gì?
Khai báo thông tin OU trong Active Directory
Phân quyền cho tài khoản quản trị OU đó
Phân quyền quản trị cho nhóm người dùng quản trị OU đó
Ủy quyền cho một tài khoản hoặc một nhóm người dùng
Để quản trị tài khoản người dùng trên Domain ta cần truy cập vào mục nào?
Active Directory Users and Computers trong Administrative Tools
Domain Account trong Administrative Tools
Local User and Group trong Computer Managements
Users trong Control Panel
Để sử dụng dịch vụ Terminal Server, các máy Client cần phải lưu ý gì?
Biết tên Domain cần truy cập đến
Cần phải truy xuất được đến Web Server
Có địa chỉ IP tĩnh
Phải được mở dịch vụ truy cập từ xa và giao thức RDP
Để sửa được nội dung tệp tin hosts trong thư mục System32\drivers\etc ta phải thực hiện thao tác nào
check_box Sao chép tệp tin hosts ra ngoài thư mục khác, mở tệp tin cập nhật nội dung rồi ghi đè vào thư mục ban đầu.
Mở tệp tin với quyền Administrator rồi cập nhật nội dung.
Mở tệp tin với quyền Power Users rồi cập nhật nội dung.
Tắt tính năng quản trị quyền người dùng UAC rồi mở tệp tin để cập nhật
Để thực hiện chức năng làm một NAT Server ta cần cài đặt dịch vụ mạng nào sau đây?
DHCP
DNS
RRAS
Web Services
Để thực hiện Remote Desktop ta cần phải có?
Chế độ Remote Desktop của máy đích phải được bật
Tài khoản có quyền Admin
Tài khoản có quyền Remote Desktop và chế độ Remote Desktop phải được bật
Tài khoản được cấp quyển Remote Desktop
Để thực hiện truy cập VPN Dial-up thì tài khoản truy cập cần có yêu cầu gì?
Được cấp quyền truy cập từ xa Remote Access
Được giới hạn thời gian đăng nhập từ 8h00 đến 17h00
Được phân quyền quản trị Domain
Được ủy quyền quản trị Domain
Để truy cập màn hình từ xa với một tài khoản người dùng, ta phải gán quyền nào cho tài khoản đó trong những quyền sau?
check_box Remote Desktop User
Guests
Network Configuration Operators
Standard Users
Để xem thông tin về địa chỉ IP, địa chỉ MAC ta sử dụng câu lệnh nào?
AT
Ipconfig
Ping
Tracert
Địa chỉ IP “127.0.0.1” thuộc nhóm địa chỉ IP đặc biệt gì?
Địa chỉ HostID
Địa chỉ NetworkID
Địa chỉ quảng bá
Địa chỉ quay vòng
Địa chỉ IP ban đầu do tổ chức nào quản lý?
APNIC
IANA
Internet Organizator
VNNIC
Địa chỉ IP ban đầu do tổ chức nào quản lý?
APNIC
IANA
Internet Organizator
VNNIC
Địa chỉ IP hiện do tổ chức nào quản lý?
APNIC
IANA
Internet Organizator
VNNIC
Địa chỉ Ipv được phân chia thành các lớp nào?
Lớp 1,Lớp 2,Lớp 3,Lớp 4,Lớp 5,
Lớp A,Lớp B,Lớp C
Lớp A,Lớp B,Lớp C,Lớp D,Lớp E
Lớp A1Lớp A2,Lớp A3,
Địa chỉ Ipv4 có độ dài bao nhiêu bit?
128 bits
16 bits
32 bits
64 bits
Địa chỉ IPv6 được phân loại theo những loại địa chỉ nào?
NetID và HostID
UnicastBroadcastAnycast
UnicastMulticastAnycast
UnicastMulticastBroadcast
Địa chỉ mạng là loại địa chỉ nào?
Địa chỉ Ipv4
Địa chỉ Ipv6
Địa chỉ MAC
Địa chỉ MAC và địa chi logic
Dịch vụ DHCP là viết tắt của cụm từ nào?
Domain Host Controller Protocol
Domain HunterControl Protocol
Dyamic Host Control Protocol
Dyamic HostCycle Protocol
Dịch vụ mạng nào sau đây có khả năng định tuyến gói tin?
DHCP
DNS
IIS
RRAS
Dịch vụ mạng RRAS trên Windows Server có chức năng gì?
Định tuyến gói tin
Quản lý truy cập từ xa
Quản lý truy cập từ xa và định tuyến gói tin
Quản lý truy cập VPN
Dịch vụ truy cập đầu cuối có chức năng cho phép người sử dụng làm gì?
check_box Sử dụng chung các chương trình ứng dụng trên Server
Sử dụng chung địa chỉ Private IP để triển khai công nghệ NAT
Sử dụng chung nguồn tài nguyên của Domain
Sử dụng một tên miến duy nhất cho các Client truy cập
Độ dài của Ipv6 là bao nhiêu bits?
128 bits
256 bít
32 bits
64 bits
Do nhược điểm nào của Hub mà người ta không thiết kế Hub có số lượng cổng kết nối lớn?
Do cơ chế truyền quảng bá (broadcast)
Do điện năng tiêu thụ cao
Do giá thành sản xuất cao
Do nhu cầu của người dùng với số lượng máy tính ít
Đối với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực IT thì phiên bản Windows 7 nào là phù hợp nhất
Home Prenium
Professional
Ultimate
Utilmate và Enterprise
Đối với các thế hệ mạng máy tính đời đầu, mục tiêu của việc xây dựng hệ thống mạng là gì?
check_box Chia sẻ nguồn dữ liệu để giảm thiểu thao tác vận chuyển, sao lưu, tăng độ tin cậy của hệ thống
Phát triển hệ thống mạng thông tin tra cứu dữ liệu
Xây dựng các hệ thống mạng xã hội để con người có thể giao tiếp không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý.
Xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử
Đối với một quản trị viên muốn nghiên cứu cài đặt một mạng cục bộ độc lập, chế độ kết nối mạng nào là phù hợp nhất?
Bridge
Bridge và NAT
Host only
NAT
Đơn vị nhỏ nhất trong kiến trúc của Active Directory là đơn vị nào?
Domain
Object
Schema
Tree
Đơn vị tổ chức nhỏ nhất trong kiến trúc của Active Directory là gì?
Domain
Forest
Oganization Unit
Tree
Dự án có tổng cộng 8 thành phần nhóm và các bên liên quan. Hỏi có tối đa bao nhiêu kênh liên lạc có thể được xác lập?
check_box =8(8-1)/2 = 28 kênh
= 8(8-1) = 56 kênh
8 kênh
8/2 = 4 kênh
Dựa vào công nghệ, ta có những loại ảo hóa nào?
Ảo hóa cứng và ảo hóa mềm
Ảo hóa cứng và ảo hóa một phần
Ảo hóa cứng và ảo hóa song song
Ảo hóa cứng, ảo hóa mềm và ảo hóa lai (Hybrid)
Hãy chỉ ra địa chỉ nào là địa chỉ Ip riêng (Private IP) trong các địa chỉ sau?P1: 8.8.8.8P2: 172.16.1.1P3: 203.162.1.1P4: 127.0.0.1
P1
P2
P3
P4
Hãy chỉ ra phát biểu đúng khi máy Client gia nhập Domain, máy client cần phải được thiết lập yêu cầu gì sau đây?
Phải có địa chỉ DNS Server khi gia nhập Domain
Phải có địa chỉ IP động khi gia nhập Domain
Phải có địa chỉ IP tĩnh khi gia nhập Domain
Phải có mật khẩu của tài khoản Administrator
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau
Các máy tính không cùng nhóm làm việc WORKGROUP thì sẽ không làm việc được với nhau
Các máy tính trong cùng mạng thì sẽ nhìn thấy nhau trong mục Network
Không cho phép tồn tại hai máy tính cùng tên trên hệ thống mạng
Nếu có nhiều hơn 1 máy tính trùng tên nhau, các máy tinh này sẽ không xuất hiện trong phần Network
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
Để nâng câp máy tính thành Domain Controller ta bắt buộc phải cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services
Để nâng cấp máy tính thành Domain Controller ta bắt buộc phải có Root Domain trước đó
Để nâng cấp máy tính thành Domain Controller ta cần cài đặt DHCP Server để quản lý địa chỉ IP
Để nâng cấp máy tính thành Domain Controller ta cần cài đặt DNS Server trước để phân giải tên miền
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
Tính năng Disk Quota chỉ có ở định dạng ổ đĩa NTFS
Tính năng Disk Quota không thể áp dụng cho tài khoản Administrator
Tính năng Disk Quota mặc định được bật
Tính năng Disk Quota mặc định được tắt
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
check_box Thời gian cho thuê địa chỉ IP được cấu hình bởi người quản trị bất kỳ lúc nào
Địa chỉ IP được cung cấp bởi DHCP Server sẽ tồn tại cho đến khi máy Client ngắt kết nối khỏi mạng
Thời gian cho thuê địa IP được thiết lập duy nhất trong quá trình cài đặt Server
Thời hạn duy trì của một địa chỉ IP động được quy định bởi loại tài khoản mà người dùng đang truy cập
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong những phát biểu sa?
Ánh xạ ổ đĩa cho phép chúng ta có thể đọc ghi ổ đĩa mạng bất kỳ thời điểm nào.
Chế độ Offline File chỉ có hiệu quả đối với ổ đĩa mạng
Để đọc ghi ổ đĩa mạng ở trạng thái ngoại tuyến (Offline) chúng ta cần bật chế độ Offline Files
Quản trị viên có thể phân quyền ổ đĩa mạng để tránh các truy cập trái phép từ các máy khác
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau:
Tài khoản Administrator không được phép đổi tên
Tài khoản Administrator không được phép xóa
Tài khoản Administrator mặc định bị khóa
Tài khoản Administrator mặc định không xuất hiện trên màn hình đăng nhập
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau:
Nhóm quyền Administrators có toàn quyền quản trị hệ thống.
Nhóm quyền Power Users quyền quản trị thông tin tài khoản như nhóm tài khoản Administrators
Nhóm quyền Users mặc định được gán khi người quản trị tạo mới tài khoản
Tài khoản Administrator mặc định bị khóa
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau?
Khi gia nhập Domain. Chỉ có tài khoản Administrator mới có quyền chứng thực đăng nhập
Khi gia nhập Domain. Domain đó phải được hoạt động
Khi gia nhập Domain. Máy Client phải được cấu hình trỏ tới DNS của Server
Khi gia nhập Domain. Máy Client phải được chuyển từ chế đọ WORKGROUP sang chế độ DOMAIN
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau?
Các ổ đĩa mạng có thể đặt nhãn tùy ý bằng bảng chữ cái A-Z
Một máy tính có thể ánh xạ nhiều ổ đĩa mạng
Nếu các máy tính có trùng tên (Computer Name) sẽ không thể ánh xạ ổ đĩa từ các máy tính này
Ổ đĩa mạng sau khi được ánh xạ sẽ tự động kết nối tới thư mục chia sẻ mỗi khi ta đăng nhập vào máy cục bộ
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau?
Để cài đặt DHCP Server ta cần phải khóa chế độ cấp phát địa chỉ IPv6
Để cài đặt DHCP Server, máy chủ phải có địa chỉ IP tĩnh
DHCP Server có kết hợp với DNS Server để trao đổi thông tin quản lý tên miền và địa chỉ
Một DHCP Server có thể quản lý nhiều dải địa chỉ IP khác nhau
Hãy chỉ ra phát biểu sai?
Chỉ có ổ đĩa định dạng NTFS mới có tính năng nén dữ liệu
Chỉ có ổ đĩa định dạng NTFS mới có tính năng phân quyền truy cập dữ liệu
Ổ đĩa định dạng FAT32 chỉ được phép lưu trữ file có kích thước nhỏ hơn 4GB
Ổ đĩa NTFS cung cấp chế độ giới hạn dung lượng ổ đĩa
Hãy cho biết các máy nào có thể làm việc được với nhau?P1: 172.16. 16.1/17P2: 172.16.116.1/16P3: 172.16. 96. 1 /18
P1 và P2
P1 và P2P2 và P3
P2 và P3
P3 và P1
Hãy sắp xếp thứ tự phân loại mạng theo khoảng cách địa lý tăng dần:LANMANPANWANGAN
1, 3, 2, 4, 5
1, 4, 3, 2, 5
3, 1, 2, 4, 5
3, 1, 4, 2, 5
Hãy tìm địa chỉ broadcast của địa chỉ IP sau:172.16.160.1 / 18
check_box 172.16. 192. 255
172.16.128.255
172.16.224.255
172.16.255.255
Hãy tìm địa chỉ Network ID của địa chỉ IP sau:192.168.1.111 / 26
check_box 192.168.1.64
192.168.1.0
192.168.1.1
192.168.1.255
Hệ điều hành nào sau đây được coi là Hệ điều hành mạng đầu tiên trên thế giới?
check_box ARCNet
Mac OS Server
Unix
Windows Server
Hệ thống mạng đầu tiên ra đời trên thế giới là hệ thống mạng nào?
Apranet
IBM 3270
Intranet
Novell Netware
Hệ thống quản lý tên tin NTFS của Windows được cải tiến so với hệ thống quản lý tệp tin cũ FAT32 ở đặc điêm nào?
check_box Cho phép lưu trữ tệp tin với kích thước lớn.
Cho phép ghi lại thông tin về thời điểm cập nhật tệp tin
Cho phép nhiều người dùng cùng truy xuất tến cùng một tệp tin
Cho phép sửa thuộc tính của tệp tin
Kế hoạch kết thúc dự án được xây dựng khi nào?
Phải xây dựng ngay từ đầu
Tại thời điểm thích hợp khi thực hiện dự án
Trong giai đoạn xây dựng các kế hoạch khác
Trước khi kết thúc dự án
Kế hoạch quản lý trao đổi thông tin nhằm xác định?
check_box Tất cả các yếu tố và cả dạng thông tin được lưu trữ
Ai cần thông tin gì, khi nào; phương tiện truyền thông tin
Người có thẩm quyền để truy cập thông tin
Nơi lưu trữ thông tin
Khi cài đặt Domain Controller, thì Domain nào phải chứa DNS Server
Domain con
Mỗi Domain phải có 1 DNS Server
Nằm ở Domain cuối cùng trong cầy
Nằm ở Domain gốc
Khi ghép nối các Server vào Cluster khi đó việc truy cập đến từng Server sẽ tuân theo quy tắc nào?
check_box Các yêu cầu từ Client được gửi đến Server có độ ưu tiên cao để xử lý, nếu Server gặp tình trạng quá tải, nó sẽ chuyển các yêu cầu này sang các Server khác trong Cluster
Các yêu cầu gửi trực tiếp đến Server. Cân bằng tải chỉ thực hiện khi Server đó bị ngắt mạng.
Các yêu cầu từ Client được gửi đến 1 địa chỉ chung, hệ thống cân bằng tải sẽ tự động phân phối các yêu cầu để các Server
Yêu cầu từ Client gọi đích danh Server nào thì sẽ chuyển sang Server đó
Khi lập kế hoạch lại có thể cần?
check_box Cấu trúc lại một phần hay toàn bộ dự án
Giảm bớt nỗ lực (chi phí) cho các công việc đã làm
Hủy bỏ kế hoạch cũ, bắt tay lại từ đầu
Ước lượng thời gian cho các công việc mới
Khi mã hóa một tệp tin thì những tài khoản nào sau đây có quyền đọc được?
Các tài khoản nhóm quyền Administrators và nhóm quyền Powers Users
Chỉ duy nhất tài khoản mã khóa mới đọc được nội dung file đó
Nhóm tài khoản Adminitrators
Tài khoản mã hóa tệp tin đó và các tài khoản khác có khóa sao lưu từ tài khoản thực hiện mã hóa
Khi một cấu hình chuyển đổi trạng thái, ghi nhận nào sau đây là hợp lý?
CI copy RAT, CI bản mới RR
CI copy RR,CI bản mới RST
CI gốc RIT, CI bản mới RR
CI gốc RST, CI copy RAT
Khi phân loại mạng theo kỹ thuật truyền tin thì Internet thuộc loại nào trong các loại mạng sau?
check_box Chuyển mạch gói
Chuyển mạch kênh
Chuyển mạch theo thẻ bài (token)
Chuyển mạch thông báo
Khi Server nhận nhiều yêu cầu truy xuất tới. Để đảm bảo hiệu suất và an toàn của dữ liệu ta cần sử dụng dịch vụ nào sau đây?
DHCP
DNS
NLB
RRAS
Khi sử dụng công cụ truy cập màn hình từ xa Remote Desktop ta có thể thực hiện được các chức năng nào?
Có thể xem màn hình của máy bị Remote và thực hiện chat giữa 2 máy
Ghép nối ổ đĩa của máy cục bộ với máy bị Remote
Sử dụng chung tài khoản đăng nhập giữa 2 máy
Sử dụng nhiều phiên làm việc cùng lục với các tài khoản khác nhau
Khi sử dụng dịch vụ Terminal Services vấn đề trả phí cho phần mềm chia sẻ được tính theo hình thức nào?
Chia sẻ miễn phí cho các Client
Doanh nghiệp sẽ phải trả phí theo CAL
Giảm giá 50% so với giá gốc cho mỗi Client
Vẫn trả đủ phí cho các máy Client
Khi tạo mới một thư mục, mặc định quyền hạn của Users được cấp phát cho thư mục đó là những quyền gì?
Full control
ModifyRead
ModifyRead & ExcecuteReadWrite
ReadWriteExecute
Khi tạo ra một thư mục chia sẻ dữ liệu. Mặc định thư mục đó cho phép tối đa bao nhiêu kết nối đồng thời
20
40
80
Không giới hạn
Khi thiết lập quản lý cấu hình, cơ chế kiểm soát truy cập cho phép:
check_box Người có quyền được phép truy nhập; tại mỗi thời điểm chỉ duy nhất một người được sửa đổi tập tin
Người có quyền được phép truy nhập; hai thay đổi được thực hiện độc lập trên một chương trình và có thể được trộn lại
Quyền truy nhập và quyền sửa đổi file do addmin thực hiện
Truy nhập hệ thống thông qua mức quyền; sửa đổi file theo chuẩn mực của dự án đề ra.
Khi thư mục có biểu tượng cái khóa ở bên cạnh thì thư mục đó là loại thư mục nào?
Thư mục bị khóa không truy cập được.
Thư mục chỉ được phép truy cập với quyền Administrators
Thư mục được đánh dấu là đồng bộ hóa
Thư mục quá vượt quá giới hạn số lượng kết nối truy cập
Kiến trúc mạng loại nào sử dụng các chân nối dạng T-connector?
BUS
EXTENDED -STAR
RING
STAR
Kiến trúc mạng phổ biến được sử dụng trong cá hệ thống mạng LAN ngày nay là kiến trúc nào?
check_box Star
Bus
Ethernet
Ring
Kiến trúc mạng trong đó các máy tính được kết nối về một bộ tập trung (Hub), từ đó tín hiệu sẽ được phân phối gửi đến các nút còn lại là kiến trúc mạng nào sau đây?
BUS
RING
STAR
TOKEN RING
Kinh phí dự án vượt ngưỡng 30% (mức thất bại) trường hợp nào sau đây là hợp lý nhất?
Không thể tiếp tục dù bất cứ lý do gì.
Người quản lý dự án đề xuất người QLDA mới để dự án tiếp tục
Người Quản lý dự án quyết định tiếp tục công việc
Nhà tài trợ đồng ý cấp thêm kinh phí cho dự án
Làm thế nào để nhận biết được thư mục đã được chia sẻ trên mạng máy tính
Thư mục có biểu tượng bàn tay
Thư mục có biểu tượng hình cái khiên
Thư mục có biểu tượng hình cái khóa
Xem thông tin trạng thái State trên cửa sổ quản lý tệp tin
Làm thế nào để nhận biết ổ đĩa đã được ánh xạ?
Hai mũi tên màu xanh lục quay vòng tròn
Mũi tên màu đen trỏ xuống dưới
Ổ đĩa có biểu tượng dây mạng ở dưới
Ổ đĩa được đặt nhãn là Z
Lập kế hoạch lại được xác định là khi?
check_box Gặp những thay đổi lớn, kế hoạch cũ không thực hiện được
Chất lượng dự án không đảm bảo theo kế hoạch cũ
Gặp những thay đổi bất ngờ trong dự án
Phát hiện những lỗi trong kế hoạch
Lệnh Tracert có tác dụng gì?
Dò vết đường đi của một gói tin từ nguồn đến đích
Kiểm tra băng thông mạng
Kiểm tra kết nối mạng
Tự động thực thi một chương trình trên máy khác trong mạng cục bộ
Loại cáp quang cho phép 1 tia sáng đi qua được gọi là loại cáp quang gì?
Cáp đa chiều
Cáp đa mode
Cáp đơn mode
Cáp một chiều
Loại Hub nào sau đây thực hiện được chức năng ghép nối các thiết bị điện tử với các loại tín hiệu khác nhau?
Hub chủ động
Hub thông minh
Hub thụ động
Tất cả các loại Hub đề có chức năng này.
Mặc định chính sách mật khẩu nào sau đây được thực thi khi tạo tài khoản người dùng trên Domain?
Mật khẩu có độ dài tối đa 6 ký tự
Mật khẩu được phép để trắng
Mật khẩu phải bắt buộc có phần gợi ý - hint
Mật khẩu phải ở dạng mạnh
Mặc định Offline Files sẻ sử dụng bao nhiêu % dung lượng ổ đĩa hệ thống để lưu trữ các file ở trạng thái ngoại tuyến (Offline)?
10%
20%
25%
30%
Mật khẩu sinh ra trong quá trình tạo lời mời truy cập Remote Assistance có đặc điểm gì?
Chỉ được sử dụng 1 lần trong phiên làm việc đầu tiên
Có thể sử dụng nhiều lần
Mật khẩu không bao giờ hết hạn.
Mật khẩu phải có độ dài từ 8 ký tự trở lên
Máy client đề cần gia nhập vào Domain cần có yêu cầu gì sau đây?
Có địa chỉ IP tính
Có phần mềm Anti Virus
Có tài khoản trong Domain
Có yêu cầu phần cứng thỏa mãn điều kiện tối thiểu của Server đặt ra
Máy tính khởi động lại sau khi đăng nhập Server sẽ có những tùy chọn đăng nhập hệ thống nào?
Chỉ được phép đăng nhập sử dụng hệ thống đăng nhập của DOMAIN
Đăng nhập hệ thống sử dụng cục bộ
Đăng nhập hệ thông trến 2 tùy chọn: Đăng nhập theo Domain và Đăng nhập hệ thông máy cục bộ
Tài khoản mặc định được đăng nhập vào hệ thống Domain
Một yêu cầu thay đổi đến từ nhà tài trợ được cho rằng là rất lớn, QLDA yêu cầu phân tích kỹ để đưa ra đánh giá về mức độ của thay đổi. Nhận xét nào là hợp lý?
check_box Là thay đổi nhỏ vì kết quả phân tích thời gian, nỗ lực xử lý thay đổi, thời gian bàn giao là gần như không đổi
Cần điều chỉnh lại các ước lượng để phù hợp với thay đổi do nhà tài trợ đề xuất
Kết quả phân tích có thế nào nhưng nên xem xét theo quan điểm nhà tài trợ, đây là thay đổi rất lớn.
Kết quả phân tích mâu thuẫn với nhận định. Tốt nhất là coi như không có yêu cầu này
Một yêu cầu thay đổi rất lớn, QLDA từ chối chưa phê duyệt do:
Ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngân sách dự án
Có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
Không đủ thẩm quyền để giải quyết.
Kỹ thuật hiện thời của dự án không đáp ứng được yêu cầu này
Mức độ thay đổi lớn sẽ ảnh hưởng đến:
check_box Đặc tính của sản phẩm có thể thay đổi cơ bản kết quả sản phẩm của dự án
Lịch biểu tiến độ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đặc tính của sản phẩm
Ngân sách của dự án nhưng không làm thay đổi đến kết quả của sản phẩm
Tổng nỗ lực xử lý thay đổi và vẫn nằm trong ngưỡng xác định
NetBios Name trong quá trình cài đặt Domain có tác dụng gì?
Đặt tên máy tính để dịch vụ quản lý tên máy tính trong mạng có thể quản lý được
Dùng để quản lý tên của Subnet
Khai báo tên máy tính cho dịch vụ DNS quản lý
Quản lý tên miền của mạng và các tên miền con
Nếu một tài khoản sử dụng hết hạn nghạch Quota cho phép. Khi đó nếu sao chép dữ liệu vào ổ đĩa bị đặt hạn ngạch thì kết quả hiện tượng gì xảy ra?
Tài khoản đó sẽ bị Khóa lại
Tài khoản đó sẽ không được phép sử dụng tài nguyên trong ổ đĩa đó.
Tài khoản đó vãn được sử dụng thêm dụng lượng ổ đĩa nhưng sẽ bị ghi tên vào nhật ký hệ thống.
Tài khoản sẽ bị từ chối cung cấp thêm dung lượng hoặc ghi thông tin vào nhật ký tùy theo cấu hình của quản trị viên
Nếu phân loại mạng theo kỹ thuật truyền tin ta có mấy loại mạng?
2
3
4
5
Nếu ta loại bỏ tất cả quyền truy cập thư mục của tất cả các tài khoản thì kết quả là?
Chỉ có tài khoản Administrator có thể đọc dữ liệu bị phân quyền
Không có cách nào truy cập lại thư mục đó
Không thể loại bỏ quyền truy cập của tất cả các tài khoản
Nhóm tài khoản Administrators có thể tự phân quyền cho mình truy cập vào thư mục đó
Nếu trong quá trình thiết lập domain gặp lỗi do tài khoản Administrator chưa có mật khẩu đủ mạnh thì ta sẽ sử dụng câu lệnh nào để thiết lập mật khẩu cho tài khoản
Net admin
Net control
Net user
Net view
Nguyên tắc bảo mật của Server được đảm bảo bằng 3 chữ AAA là đại diện của 3 từ nào?
AuthenticationAdministrationAccouting
AuthenticationAuthorizationAccounting
AuthenticationAuthorizationAdministration
AuthenticationAutomaticAuthorization
Nhận xét nào sau đây là KHÔNG hợp lý?
check_box Các phiên bản sau đã được phê duyệt, giữ các phiên bản trước không nhiều ý nghĩa
Các phiên bản sau được phê duyệt nhưng giữ các phiên bản trước đẻ còn có thể xem xét đánh giá lại CV
Các phiên bản trước cần lưu giữ để thậm chí còn quay trở lại được
Các phiên bản trước không nên hủy bỏ dù phiên bản sau được chính thức chấp nhận
Những dịch vụ nào không có trong RRAS Server phiên bản 2008?
Dịch địa chỉ NAT kết nối tới Internet
Dịch vụ Dial-in cho phép truy cập từ xa
Mạng riêng ảo truy cập từ xa (VPN)
Quản lý thu hồi địa chỉ IP động
Những thay đổi không kiểm soát được có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến?
check_box Tất cả các phương án
Chất lượng sản phẩm
Chi phí của dự án
Lịch biểu tiến độ
Ổ đĩa có biểu tượng sau là ổ đĩa ở trạng thái nào?
Bị ngắt mạng không thể truy cập được
Bị ngắt mạng nhưng vẫn có thể truy cập được
Ổ đĩa bị cấm thực hiện đồng bộ dữ liệu
Ổ đĩa đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu
Phân tích tác động của yêu cẩu thay đổi lớn, ước lượng nào là quan trọng hơn?
check_box Tất cả các phương án
Ước lượng lại thời gian bàn giao sản phẩm
Ước lượng nỗ lực cần thiết để xử lý các yêu cầu thay đổi;
Ước lượng thời gian thực hiện yêu cầu thay đổi;
Phát biểu nào sau đây là sai đối với Remote Assistance?
Lời mời, invitation, truy cập máy tính cần trợ giúp phải được đặt trong thư mục đã được chia sẻ
Remote Assistance có thể giao tiếp được thông qua môi trường Internet
Remote Assistance hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa giúp 2 máy có thể trao đổi thông tin với nhau
Remote Assistance hỗ trợ nhiều phiên làm việc cùng lúc
Phiên bản Ipv4 được hoàn thiện vào năm nào?
check_box 1981
1982
1983
1984
Phương pháp an toàn dữ liệu nhất khi truy cập hệ thống mạng từ xa là sử dụng dịch vụ nào?
check_box VPN
Remote Assistance
Remote Desktop
RRAS
Quá trình chuyển trạng thái của một cấu hình CI là tài liệu dự án, trường hợp nào sau đây là đúng?
check_box CI gốc đang xem xét lại -RW, CI bản mới B
CI gốc đang phát triển -UD, CI bản mới RW
CI gốc đang xem xét lại -B, CI bản mới RW
CI gốc đang xem xét lại -RW, CI bản mới UD
Quan niệm nào dưới đây là hợp lý nhất khi đối phó với thay đổi trong dự án ?
Giải pháp tốt hơn là sử dụng chuyên gia thiết kế thật giỏi để tránh các thay đổi trong thiết kế xảy ra
Nhóm chuyên gia của dự án cần nỗ lực xác định tốt các vấn đề để không xảy ra các thay đổi
Nỗ lực nhiều cũng không giúp ích gì vì thay đổi vẫn xảy ra trong dự án này.
Tốt hơn hết là chuẩn bị các giải pháp để xử lý khi các yêu cầu thay đổi xảy ra
Quy tắc xếp dây của cáp xoắn đôi nào sau đây là thuộc chuẩn T-568A
1 White-Green2 Green3 White Orange4 Blue5 White-Blue6 Orange7 White-Brown8 Brown
1 White-Green2 Green3 White Orange4 Blue5 White-Brown6 Orange7 White-Blue8 Brown
1 White-Green2 Green3 White-Blue4 Blue5 White Orange6 Orange7 White-Brown8 Brown
1 White-Orange2 Orange3 White Green4 Blue5 White-Blue6 Blue7 White-Brown8 Brown
Sau khi chỉ định thư mục ánh xạ với vùng nhớ đệm Offline Files thì trong trường hợp nào sau đây Windows sẽ thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu?
Thực hiện đồng bộ định kỳ mặc định 5 phút một lần kiểm tra thay đổi dữ liệu
Thực hiện đồng bộ khi đăng nhập hoặc đăng xuất máy tính khỏi hệ thống mạng
Thực hiện đồng bộ ngay sau khi có sự khác biệt giữa 2 thư mục
Thực hiện theo người quản trị bằng thao tác gọi Sync trên thư mục đã chỉ định
Sự tiến triển của một sản phẩm phần mềm trong các giai đoạn dự án có thể qua chuỗi trạng thái nào sau đây?
check_box RIT RST RAT RR B
RUT RST RIT RR RAT
UD P RST RAT RR
UD P RUT RR B
Subnetmask có cấu trúc như thế nào?
Gồm 32 bit đánh thứ tự từ trái sang phải theo quy tắc bit 1 đứng trước bit 0
Gồm 32 bit được đánh ngẫu nhiên theo người quản trị
Gồm 32 bit được đánh từ trái sang phải theo quy tắc bit 0 đứng trước bit 1 dứng sau
Gồm 32 được đánh thứ tự từ trái sang phải các bit 0, 1 đan xen
Subnetmask mặc định của lớp C là bao nhiêu?
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
255.255.255.128
Tại sao người ta không sử dụng kỹ thuật chuyển mạch kênh để triển khai hệ thống mạng Internet?
check_box Do khoảng cách xa, số lượng nút đầu cuối lớn và chi phí triển khai lớn.
Do kỹ thuật chuyển mạch kênh có độ trễ rất lớn làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi dữ liệu trên mạng Internet
Do mạng Internet cần có tính bảo mật dữ liệu cao nên chuyển mạch gói là phù hợp
Do mạng Internet cần độ ổn định cao nên chuyển mạch gói là phù hợp
Tại sao trong dải địa chỉ Ipv4 được sử dụng trên Internet người ta không sử dụng dải địa chỉ 127.x.x.x?
check_box Dải địa chỉ này được sử dụng để làm địa chỉ loopback
Dải địa chỉ này được sử dụng làm địa chỉ broadcast
Dải địa chỉ này được sử dụng làm địa chỉ multicast
Dải địa chỉ này được sử dụng làm địa chỉ private
Tại sao trong kiến trúc mạng hiện đại người ta không sử dụng Hub làm bộ tập trung mà thay vào đó là Switch
check_box Hub sử dụng cơ chế truyền quảng bá nên sẽ dẫn đến nghẽn băng thông khi số lượng nút mạng lớn
Hub có giá thành sản xuất đắt hơn Switch
Hub có tốc độ xử lý dữ liệu thấp
Switch có nhiều thiết bị, đa dạng về chủng loại hơn Hub.
Tên gọi của mỗi thành phần trong địa chỉ Ipv4 là gì?
check_box Octet
Oct
Octa
Octang
Tên miền khai báo trong Domain có những quy tắc nào?
Có thể đặt tên tùy ý
Được chứng thực bởi tổ chức độc lập
Phải chỉ định phạm vi như .net.org… rõ rằng.
Tên miền phải có dấu “.”
Tệp tin hosts trên Windows có tác dụng gì?
Để phân biệt vùng hostID và NetID trong địa chỉ IP
Để phân dải tên sang địa chỉ IP như một DNS
Để xác định máy tính đó có phải là hosts chủ cho các máy ảo hay không
Để xác định số lượng host có trong mạng đó
Theo quy ước truyền tin chuẩn IEEE 802.3, Ethernet, các chân nào trong Jack nối RJ45 là được sử dụng
1,2,3,4
1,2,3,6
4,5,7,8
5,6,7,8
Theo tiêu chuẩn kết nối IEEE 802.3, kết nối kiểu 10BASE5 hỗ trợ tối đa khoảng bao nhiêu máy
100
150
30
50
Thông tin lữu trữ các giá trị chung cho toàn bộ kiến trúc của Active Directory được đặt ở đâu?
Global Catalog
Global Domain
Global Memory
Global Schema
Thực hiện kiểm soát cấu hình là?
check_box Quản lý quá trình chuyển đổi trạng thái của các file, tài liệu
Áp dụng các tri thức, kỹ năng, công cụ để cấu hình cho sản phẩm bàn giao.
Dùng quy trình để phân tích chi tiết cấu hình sản phẩm dự án.
Quản lý các yêu cầu thay đổi phải được thực hiện hoặc tăng cường biện pháp kiểm soát các rủi ro
Tính năng Accessibility Option trong Contrl Panel của Windows dùng để làm gì?
check_box Hỗ trợ người khuyết tật sử dụng máy tính
Quản lý tài khoản người dùng trên máy tính
Quản lý truy cập máy tính đối với các tài khoản truy cập từ xa
Tùy chọn cấu hình chuột và bàn phím đối với người dùng
Tính năng ánh xạ ổ đĩa (Map Network drive) được sử dụng để làm gì?
check_box Tạo một ánh xạ của ổ đĩa mạng về máy tính cục bộ được xem như là một ổ đĩa trên máy tính cục bộ
Tạo ánh xạ từ các ổ đĩa cục bộ sử dụng hệ thống quản lý tệp tin khác nhau vào Hệ điều hành Windows.
Tạo ánh xạ từ các ổ đĩa ngoài (external drive) vào trong máy tính.
Tạo một ánh xạ từ ổ đĩa trên máy cục bộ lên hệ thống mạng LAN
Tính năng mã hóa files trên hệ điều hành Windows chỉ cho phép mã hóa các files thuộc dạng nào?
check_box Tất cả các định dạng files.
Chỉ mã hóa được file đijnh dạng files thực thi (.exec)
Chỉ mã hóa được file định dạng là file hệ thống
Chỉ mã hóa được file định dạng văn bản
Tính năng Offline Files trong mục Sync Center được sử dụng làm gì?
check_box Để tạo vùng đệm trên máy cục bộ. Vùng đệm này sẽ đồng bộ với ỏ đĩa mạng
Để ngắt kết nối mạng, cho phép người dùng cập nhật tài liệu trước khi gửi lên mạng
Để tải các files từ mạng LAN về máy tính cục bộ để cập nhật,
Để tắt đồng bộ files từ hệ thống mạng.
Tốc độ cho phép với các hệ thống mạng LAN kết nối theo kiểu 1000BASE-T có thể đạt tới là bao nhiêu?
1 Tbps
100Mbps
10Mbps
1Gbps
Tốc độ tối đa cho phép với các hệ thống mạng LAN kết nối theo kiểu 10BASE-T có thể đạt tới là bao nhiêu?
check_box 10Mbps
1 Tbps
1Gbps
100Mbps
Token là khái niệm được đưa bổ sung thêm vào trong kiến trúc mạng nào?
BUS
EXTENDED -STAR
RING
STAR
Trên lý thuyết, địa chỉ Ipv4 có thể cung cấp tối đa bao nhiêu địa chỉ trong không gian địa chỉ IP?
check_box Xấp xỉ 4 tỉ địa chỉ
Xấp xỉ 2 tỉ địa chỉ
Xấp xỉ 6 tỉ địa chỉ
Xấp xỉ 8 tỉ địa chỉ
Trên Windows, trong mục Password Policy ta có thể thiết lập thời gian tối đa sử dụng 1 mật khẩu của các tài khoản là bao nhiêu ngày?
check_box 999
100
30
42
Trên Windows, với tài khoản người dùng được thiết lập là Standard User thì thao tác nào sau đây KHÔNG được phép thực hiện?
check_box Thay đổi mật khẩu cho các tài khoản khác.
Thay đổi ảnh đại diện
Thay đổi mật khẩu của tài khoản
Thay đổi tên tài khoản
Trong các dịch vụ sau, dịch vụ nào chịu trách nhiệm quản lý địa chỉ IP?
Active Directory
DHCP
DNS
Domain Controller
Trong các khái niệm cơ bản về mạng máy tính thì giao thức mạng – protocol được đĩnh nghĩa là gì?
check_box Là ngôn ngữ mạng, là tập hợp các qui tắc mà thiết bị mạng phải tuân thủ khi trao đổi dữ liệu.
Là bản thiết kế, sơ đồ hoạt động của các nút mạng trong hệ thống mạng
Là địa chỉ, là cơ chế định vị của mỗi nút mạng khi tham gia vào mạng phải tuân thủ
Là kiến trúc mạng, mô phỏng cách thức các nút mạng liên kết với nhau.
Trong các phần mềm ảo hóa, khi muốn thực hiện cấu hình máy ảo chỉ cho phép truy cập ra mạng LAN của máy vật lý (không có chiều ngược lại), ta sẽ lựa chọn cấu hình nào trong việc thiết lập mạng cho máy ảo trong các tùy chọn sau?
check_box NAT
Bridge
Broadcast
Host Only
Trong các phần mềm ảo hóa, khi muốn thực hiện cấu hình máy ảo cho phép truy cập ra mạng LAN của máy vật lý và ngược lại, ta sẽ lựa chọn cấu hình nào trong việc thiết lập mạng cho máy ảo trong các tùy chọn sau?
check_box Bridge
Broadcast
Host Only
NAT
Trong các phần mềm ảo hóa, khi muốn thực hiện cấu hình máy ảo không cho phép truy cập ra mạng LAN của máy vật lý và ngược lại, ta sẽ lựa chọn cấu hình nào trong việc thiết lập mạng cho máy ảo trong các tùy chọn sau?
check_box Host only
Bridge
Broadcast
NAT
Trong các thiết bị mạng sau, thiết bị nào thường không sử dụng trong mạng cục bộ LAN?
Access Point
Hub
Router
Switch
Trong cách phân lớp địa chỉ, địa chỉ Ipv4 được phân loại theo các lớp nào?
check_box A, B, C, D, E
A, B, C, D, E, F
C1, C2, C3, C4, C5
Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5.
Trong cơ chế ảo hóa, chế độ kết nối mạng nào cho phép các máy ảo có thể gửi tín hiệu đến các máy vật lý trong mạng của máy vật lý chủ (host)?
Bridge
Bridge và NAT
Host only
NAT
Trong cơ chế ảo hóa, chế độ kết nối mạng nào cho phép các máy ảo liên kết với các máy vật lý trong mạng của máy vật lý chủ (host) để tạo thành một mạng?
Bridge
Bridge và NAT
Host only
NAT
Trong dịch vụ cân bằng tải, các Server được gộp chung vào một đơn vị được gọi là gì?
check_box Cluster
Groups
Segment
Server
Trong file hots khi ta muốn thêm phần chú thích cho một dòng ánh xạ: Địa chỉ IP – Domain Name, ta sẽ chèn thêm ký tự nào vào đầu dòng đó?
check_box #
!
/*
//
Trong khái niệm cơ bản về mạng máy tính thì kiến trúc mạng – topology được định nghìa là gì?
check_box Là kiến trúc mạng, mô tả cách thức các nút mạng liên kết với nhau.
Là bản thiết kế, sơ đồ hoạt động của các nút mạng trong hệ thống mạng
Là địa chỉ, là cơ chế định vị của mỗi nút mạng khi tham gia vào mạng phải tuân thủ
Là ngôn ngữ mạng, là tập hợp các qui tắc mà thiết bị mạng phải tuân thủ khi trao đổi dữ liệu.
Trong kiến trúc địa chỉ Ipv4 lớp A, có bao nhiêu bits được sử dụng để nhận diện địa chỉ IP lớp A?
check_box 1 bit
16 bits
24 bits
8 bits
Trong mô hình mạng Client – Server dữ liệu và hệ thống quản lý tài nguyên mạng được xây dựng trên kiến trúc công nghệ nào?
Active Directory
Kerberos
Novell Netware
Tùy theo công nghệ của nhà sản xuất
Trong mục Control Panel khi tạo tài khoản người dùng mục ”Password hint” được sử dụng để làm gì?
check_box Dùng để gợi nhớ các thông tin liên quan đến mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu
Dùng để giới hạn độ đài tối thiểu của mật khẩu
Dùng để mã hóa mật khẩu ở dạng EFS.
Dùng đẻ yêu cầu người dùng phải nhập mật khẩu ở dạng “mạnh” (strong password)
Trong phân quyền chia sẻ thư mục, mức quyền Full control được phép làm gì?
Được cả quyền đọc và xem thư mục
Được cả quyền đọc, ghi thư mục và quyền phân quyền thư mục
Được quyền đọc thư mục
Được quyền xem thư mục
Trong phiên bản Windows Server 2008 khi cài đặt Domain sẽ có tùy chọn cài đặt RODC. VậyRODC là gì?
Là Domain chỉ đọc không được chỉnh sửa
Là Domain cuối cùng trong cây
Là Domain độc lập dùng để sao lưu, lưu trữ các thông tin dự phòng
Là Domain gốc của hệ thống
Trong quá trình cái đặt ngoài FQDN ta cần khai báo thêm mục gì sau đây?
Địa chỉ IP Server
NetBios Name
Tên Domain gốc
Vị trí lưu trữ dữ liệu
Trong sơ đồ hoạt động của hệ thống IBM 3270. Các tính hiệu được trao đổi giữa các máy tính được thông qua thiết bị nào?
check_box Bộ chuyển đổi IBM 3270 Emulator
Modem
Router
Switch
Ưu điểm của việc sử dụng Switch thay cho các Hub là gì?
Switch chuyển mạch tới 1 cổng thay vì tất cả các cổng như Hub.
Switch có giá thành thấp hơn HUB
Switch có hỗ trợ mạng riêng ảo VLAN
Switch sử dụng điện năng tiêu thụ thấp hơn nên có hiệu suất cao hơn Hub
Vai trò của bộ chuyển đổi IBM 3270 là gì?
check_box Chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu đường truyền
Nén dữ liệu trên đường truyền
Phân tách dữ liệu thành các khối nhỏ hơn để gửi đi
Tìm đường đi cho các gói tin trên mạng
Vai trò của Card mạng là gì?
Chịu trách nhiệm biến đổi tín hiệu Digital sang tín hiệu Analog để truyền đi
Là bộ điều hợp có trách nhiệm tăng cường tín hiệu mỗi khi đi qua nó
Nhận tín hiệu Analog, biến đổi thành tín hiệu số Digital cho máy tính xử lý
Thu/phát tín hiệu, điều khiển việc kết nối của máy tính vào phương tiện truyền dẫn trên mạng
Với cách lập tài khoản người dùng bằng Control Panel có bao nhiều quyền người dùng được phép lựa chọn?
2
3
4
5
Windows cung cấp mấy cơ chế để quản trị máy tính
2
3
4
5
Yêu cầu thay đổi khi phần mềm sản phẩm của dự án đang được kiểm thử AT, ước lượng thời gian bàn giao bị trễ hạn. QLDA tăng cường thêm 02 chuyên gia lập trình có hợp lý không?
check_box Không hợp lý bởi việc tăng thêm lập trình viên vào giai đoạn này chỉ làm trễ hạn hơn
Hợp lý, bởi nếu lập trình viên của dự án mà làm được thì đã không có yêu cầu thay đổi này
Không hợp lý, dự án đến lúc này tại sao phải chấp nhận yêu cầu thay đổi
Quyết định hợp lý, mặc dù có tốn kém thêm nhưng sẽ còn hơn là trễ hạn

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập