Custom Shape là công cụ?
Công cụ tạo ghi chú
Lấy mẫu mầu trong các ảnh
Tạo các hình đơn giản có sẵn trong thư viện hình Photoshop
Thay đổi độ bão hòa màu của 1 vùng ảnh
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize

Chọn 1 trước 2 sau và dùng lệnh weld
Chọn 2 truớc 1 sau và dùng lệnh Combine
Chọn 2 trước 1 sau và dùng lệnh weld

Align Bottom
Align Left
Align Right
Align Top

Chọn 1 trước 2 sau và dùng lệnh trim
Chọn 2 trước 1 sau và dùng lệnh trim
Không có phương án nào đúng

. Chọn 2 trước 1 sau và dùng lệnh Intersect
Chọn 1 trước 2 sau và dùng lệnh Intersect
Không có phương án nào đúng

Drop Shadow
Sử dụng hiệu ứng Extrude
Sử dụng hiệu ứngBlend
Sử dụng hiệu ứngEnvelope

check_box C + B
C + L
C+ T
C + R

check_box C + B
C+ T
C + R
C + L

check_box Convert curve to line
Convert to curve
Convert line to curve
Smooth node
Ảnh Bitmap có tên khác là?
Rater Image
Tất cả các phương án đều sai
Vector Image
Áp dụng bộ lọc cho kênh bằng cách?
check_box Chọn kênh trước khi áp dụng bộ lọc
Không có đáp án đúng
Khi áp dụng bộ lọc chỉ định kênh cần áp dụng
Cách nào cũng được
Artistic text thường dùng tạo?
Đoạn văn bản có ít ký tự
Đoạn văn bản có nhiều ký tự
Bản chất của đối tượng được vẽ bởi công cụ Graph paper (D) là?
Các đoạn thẳng ghép vào nhau
Các hình chữ nhật ghép vào nhau
Không rõ
Bảng chỉnh mầu Curves có phím tắt là?
Ctrl + C
Ctrl + M
Ctrl + U
Không có phím tắt
Biểu tượng con mắt trên bảng layer để?
check_box Bật/tắt layer
Liên kết layer
Tạo layer
Khóa layer
Blend là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Đồng tâm
Hòa trộn
Bộ công cụ Lasso gồm nhứng công cụ nào?
check_box Cả 3 đáp án đều đúng
Polygon
Lasso
Magnetic
Bộ công cụ Marquee có thể tạo vùng chọn theo?
check_box Hình elip và hình chữ nhật
Hình chữ nhật
Hình ngũ giác, hình elip
Hình elip
Bộ lọc (Filter) ảnh hưởng đến?
Không ảnh hưởng gì cả
Lớp làm việc hiện thời
Toàn bộ hình ảnh trên tất cả các lớp
Bộ lọc Add Noise có tác dụng?
Tạo hiệu ứng nhiễu
Tạo hiệu ứng nhòe
Tạo hiệu ứng sóng nước
Tất cả các phương án đều sai
Bộ lọc Clouds có tác dụng?
check_box Đám mây
Biến dạng hình
Xén hình
Tách hình ra khỏi nền
Bộ lọc Extract có tác dụng?
Biến dạng hình
Tách hình ra khỏi nền
Xén hình
Bộ lọc Gaussisan Blur có tác dụng?
Chỉnh độ tương phản ảnh
Điều chỉnh độ tương phản giữa các màu của bức ảnh
Làm mờ ảnh
Làm sắc nét các bức ảnh
Bộ lọc High pass có tác dụng?
check_box Sắc nét cho ảnh
Đổ bóng ống kính cho ảnh
Tách hình ra khỏi nền
Đám mây
Bộ lọc Lens flare có tác dụng?
check_box Đổ bóng ống kính cho ảnh
Đám mây
Tách hình ra khỏi nền
Xén hình
Bộ lọc Motion Blue có tác dụng?
check_box Chuyển động mờ (làm nhòe ảnh)
Tách hình ra khỏi nền
Xén hình
Biến dạng hình
Bộ lọc Neon glow có tác dụng?
check_box Quầng sáng mô phỏng đèn neon
Đổ bóng ống kính cho ảnh
Đám mây
Sắc nét cho ảnh
Bộ lọc Unsharp Mask có tác dụng?
Làm giảm độ sắc nét của ảnh
Làm nhòe ảnh
Làm tăng độ sắc nét của ảnh
Làm tăng độ sáng của ảnh
Bộ lọc vừa thực hiện có phím tắt là?
Ctrl + D
Ctrl + E
Ctrl + F
Ctrl + G
Các đối tượng đã vẽ sẽ nằm theo trật tự nào?
Đối tượng trước nằm trên, đối tượng vẽ sau nằm dưới
Đối tượng vẽ trước nằm dưới, đối tượng vẽ sau nằm trên
Tất cả các phương án đều đúng
Chế độ mầu CMYK mấy kênh?
3
4
5
6
Chế độ mầu RGB có mấy kênh?
3
4
5
6
Chọn Layer cần thay đổi thứ tự vị trí?
Layer \ Arrange \ Bring Forward (Ctrl+]): Đưa Layer lên trên một vị trí
Layer \ Arrange \ Send Backward (Ctrl+[): Đưa layer xuống dưới một vị trí.
Nhấp và giữ chuột vào layer di chuyển lên hoặc xuống trên palette Layer rồi nhả chuột
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng Convert line to curve khi sử dụng công cụ Shape tool cho phép?
check_box Chỉnh đoạn thẳng thành đoạn cong
Chỉnh đoạn cong thành đoạn thẳng
Xóa nút được chọn
Biến các nút được chọn thành nút tròn
Chức năng của công cụ Sponge là ?
Làm nhòe ảnh
Làm sắc nét ảnh
Làm tăng độ sáng cho ảnh
Làm tăng hoặc giảm cường độ màu trong ảnh
Combine (Ctrl+L) dùng để?
Kết hợp hai đối tượng
Lấy phần hai giao đối tượng
Nhóm hai đối tượng
Tách hai đối tượng
Công cụ Eye droper cho phép lấy thông tin mầu ở?
Bất kỳ vùng nào trên màn hình
Bất kỳ vùng nào trong cửa sổ photoshop
Bất kỳ vùng nào trong hình ảnh
Không có phương án nào đúng
Công cụ Lasso Tool là?
check_box Công cụ tạo vùng chọn khác thường (tự do)
Công cụ chọn vùng dựa theo màu sắc
Công cụ di chuyển
Công cụ bám dính
Công cụ Move Tool có tác dụng?
check_box Để di chuyển đối tượng và gióng hàng các đối tượng trên các Layer
Tô vẽ hình ảnh
Sao chép ảnh
Tạo viền vùng chọn
Công cụ nào dùng để cắt ảnh?
check_box Knife Tool
Zoom Tool
Pick Tool
Shape Tool
Công cụ nào dùng để cắt đối tượng theo đoạn?
check_box Virtual Segment Delete
Eraser
Knife
Crop
Công cụ tạo hiệu ứng cầu vồng là?
Gradient Tool
Paint Bucket Tool
Pen Tool
Slice Tool
Công cụ zoom tool dùng để?
Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh
Phóng to hoặc thu nhỏ tầm nhìn trong hình ảnh
Container phải được tạo từ đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Contour là hiệu ứng?
Bóng đổ
Đồng tâm
Hòa trộn
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
Ctrl + E được dùng để?
Căn giữa đối tượng chữ
File\export
Tất cả các phương án đều đúng
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo bóng đổ?
Color Overlay
Drop Shadow
Satin
Stroke
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo đường viền?
Color Overlay
Drop Shadow
Satin
Stroke
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo quầng sáng bên ngoài?
Drop Shadow
Inner Glow
Outer Glow
Satin
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo quầng sáng bên trong?
Drop Shadow
Inner Glow
Outer Glow
Satin
Đang ở một thao tác bất kỳ muốn trở về công cụ Pick tool ấn phím gì?
check_box Space bar
K
không có phím tắt
P
Để bật/tắt thanh công cụ tools box ta chọn lệnh nào?
check_box Window\ tools
Window \ Navigator\tool box
Window\ Navigator
Window\ tool box
Để biến chữ d thành chữ p ta thực hiện?
Cả hai cách đều đúng
Lật ngang rồi lật dọc
Xoay 180 độ
Để biến dạng một vùng chọn?
Distore
Perpective
Skew
Warp
Để biến hình tròn thành cung tròn bằng công cụ shape tool ta cần?
Khi điều khiển con trỏ chuột kéo ra phía ngoài hình tròn
Khi điều khiển con trỏ chuột kéo vào phía trong hình tròn
Để chuyển giữa văn bản đoạn và văn bản nghệ thuật sử dụng phím tắt nào
Alt+F8
Ctrl+F8
F8
Shift+F8
Để copy một layer, lệnh nào sau đây không đúng?
check_box Giữ Ctrl và kéo đến vị trí mới
Đang chọn công cụ Move giữ Alt và kéo đến vị trí mới
Đứng ở layer cần copy và nhấn Ctrl+J
Kéo một lớp cần copy vào biểu tượng Create a new layer trên bảng layer
Để di chuyển một layer xuống dưới cùng (nhưng trên background), nhấn?
Alt + Shift + [
Alt + Shift + ]
Ctrl + Shift + [
Tất cả các phương án đều đúng
Để gộp tất cả layer dùng lệnh gì?
check_box Layer\Merge Visible
Layer\New\Group
Tất cả đáp án
Layer\Visible
Để mở cửa sổ Levels bằng phím tắt?
Alt + L
Ctrl + L
Shift + Alt + L
Shift + L
Để mở rộng khung viền cho vùng chọn, sử dụng lệnh?
Select\Modify\Border
Select\Modify\Contract
Select\Modify\Expand
Select\Modify\Smooth
Để nhóm các đối tượng thành 1 nhóm ta dùng lệnh?
Arrange\Group
Edit\Group
Tất cả các phương án đều sai
Để sử dụng các chức năng trong mục Bitmaps của Corel, các đối tượng phải là?
Bitmap
Cả hai
Vector
Để sử dụng công cụ chỉnh sửa đối tượng (Shape Tool) chọn phím nào?
check_box F10
F8
F9
F11
Để sử dụng công cụ chỉnh sửa văn bản, chọn phím nào?
check_box F8
F19
F11
F10
Để tạo khung viền cho vùng chọn, sử dụng lệnh?
Select\Modify\Border
Select\Modify\Contract
Select\Modify\Expand
Select\Modify\Smooth
Để tô màu viền cho đối đượng?
Click chuột phải
Click chuột trái
Để vẽ hình vuông/ hình tròn xuất phát từ tâm, nhấn kèm phím Shift và … khi sử dụng công cụ Rectangle Marquee?
Alt
Ctrl
Ctrl + Alt
Ctrl + Shift
Để xóa một phần hình ảnh?
check_box Công cụ Erase
Công cụ Dogle
Nhấn Shift+Delete
Công cụ Gradient
Để xuất ảnh trong Photoshop thành các định dạng file khác nhau ta chọn lệnh?
Fie \ Export
Fie \ Place
File\ Save
File\Import
Để zoom vào đối tượng đang chọn ta dùng phím tắt nào?
F2
Không có phím tắt
Shift + F2
Z
Định dạng file chuẩn của Photoshop là?
GIF
JPG
PSD
Tất cả các phương án đều đúng
Định dạng file nào được dùng tối ưu nhất khi đưa lên website là?
check_box PNG
GIF
JPG
PSD
Distortion là hiệu ứng?
Biến dạng
Đồng tâm
Hòa trộn
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
Độ phân giải của ảnh là?
Số lượng màu đỏ/inch
Số lượng màu/inch
Số lượng pixel/cm
Số lượng pixel/inch
Đối tượng được vẽ bằng artistic media là đối tượng vẽ dạng?
Bitmap
Không có phương án nào đúng
Vector
Đối với các công cụ chỉnh sửa màu như Clone Stamp và Healing Brush, để lấy vùng ảnh mẫu, nhấn phím?
Alt
Ctrl
Shift
Space
Dòng chữ này được áp dụng theo kiểu tô đặc biệt nào?
check_box Fountain Fill
Unform Fill
Texture Fill
Pattern Fill
Dòng chữ này được áp dụng theo kiểu tô đặc biệt nào?
check_box Unform Fill
Pattern Fill
Texture Fill
Fountain Fill
Dòng chữ này được áp dụng theo kiểu tô đặc biệt nào?
check_box Pattern Fill
Unform Fill
Fountain Fill
Texture Fill
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Blend
Extrude
Drop shadow
Envelope
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Distort
Blend
Envelope
Extrude
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Extrude
Blend
Drop shadow
Envelope
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Distort
Extrude
Blend
Envelope
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Drop shadow
Envelope
Extrude
Blend
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Drop shadow
Envelope
Blend
Extrude
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Envelope
Drop shadow
Extrude
Blend
Drop Shadow là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Đồng tâm
Hòa trộn
Envelope là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Chỉnh hình dáng
Đồng tâm
Extrude là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Hòa trộn
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
F12 là phím tắt của?
Hộp thoại Fountain fill
Hộp thoại Outline Pen
Hộp thoại Save
Tất cả các phương án đều sai
Giữ phím gì để được hình vuông khi sử dụng công cụ rectange?
Alt
Ctrl
Shift
Giữ phím gì để vẽ được hình chữ nhật từ tâm ra khi sử dụng công cụ rectange?
Alt
Ctrl
Không có cách vẽ này
Shift
Hiệu ứng 3D Effect cho phép áp dụng với đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Hiệu ứng Art Strokes cho phép áp dụng với đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Hiệu ứng Blur cho phép áp dụng với đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Hiệu ứng đám mây được thực hiện nhờ bộ lọc nào?
Filter\Artistic\clouds
Filter\Blur\clouds
Filter\Render\clouds
Filter\Stylize\clouds
Hiệu ứng extrude biến hình tròn thành?
Hình bán cầu
Hình cầu
Hình trụ
Hiệu ứng nào dùng để làm viền cho bức ảnh?
check_box Bevel and EmBoss
Outer Glow
Drop Shadow
Inner Glow
Hiệu ứng nào dùng để tô màu?
check_box Color overlay
Outer Glow
Drop Shadow
Inner Glow
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Reverse curve direction
Smooth node
Make node symmetrical
Make node smooth
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Extend curve to close
Make node symmetrical
Convert line to curve
Make node smooth
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Make node symmetrical
Convert curve to line
Convert line to curve
Make node smooth
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Make node smooth
Convert line to curve
Make node symmetrical
Convert curve to line
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
check_box Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?