Custom Shape là công cụ?
Công cụ tạo ghi chú
Lấy mẫu mầu trong các ảnh
Tạo các hình đơn giản có sẵn trong thư viện hình Photoshop
Thay đổi độ bão hòa màu của 1 vùng ảnh
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
check_box Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?  
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
check_box Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize

Chọn 1 trước 2 sau và dùng lệnh weld
Chọn 2 truớc 1 sau và dùng lệnh Combine
Chọn 2 trước 1 sau và dùng lệnh weld

Align Bottom
Align Left
Align Right
Align Top

Chọn 1 trước 2 sau và dùng lệnh trim
Chọn 2 trước 1 sau và dùng lệnh trim
Không có phương án nào đúng

. Chọn 2 trước 1 sau và dùng lệnh Intersect
Chọn 1 trước 2 sau và dùng lệnh Intersect
Không có phương án nào đúng

Drop Shadow
Sử dụng hiệu ứng Extrude
Sử dụng hiệu ứngBlend
Sử dụng hiệu ứngEnvelope

check_box C + B
C+ T
C + R
C + L
Ảnh Bitmap có tên khác là?
Rater Image
Tất cả các phương án đều sai
Vector Image
Áp dụng bộ lọc cho kênh bằng cách?
check_box Chọn kênh trước khi áp dụng bộ lọc
Không có đáp án đúng
Khi áp dụng bộ lọc chỉ định kênh cần áp dụng
Cách nào cũng được
Artistic text thường dùng tạo?
Đoạn văn bản có ít ký tự
Đoạn văn bản có nhiều ký tự
Bản chất của đối tượng được vẽ bởi công cụ Graph paper (D) là?
Các đoạn thẳng ghép vào nhau
Các hình chữ nhật ghép vào nhau
Không rõ
Bảng chỉnh mầu Curves có phím tắt là?
Ctrl + C
Ctrl + M
Ctrl + U
Không có phím tắt
Biểu tượng con mắt trên bảng layer để?
check_box Bật/tắt layer
Liên kết layer
Tạo layer
Khóa layer
Blend là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Đồng tâm
Hòa trộn
Bộ công cụ Lasso gồm nhứng công cụ nào?
check_box Cả 3 đáp án đều đúng
Polygon
Lasso
Magnetic
Bộ công cụ Marquee có thể tạo vùng chọn theo?
check_box Hình elip và hình chữ nhật
Hình chữ nhật
Hình ngũ giác, hình elip
Hình elip
Bộ lọc (Filter) ảnh hưởng đến?
Không ảnh hưởng gì cả
Lớp làm việc hiện thời
Toàn bộ hình ảnh trên tất cả các lớp
Bộ lọc Add Noise có tác dụng?
Tạo hiệu ứng nhiễu
Tạo hiệu ứng nhòe
Tạo hiệu ứng sóng nước
Tất cả các phương án đều sai
Bộ lọc Clouds có tác dụng?
check_box Đám mây
Biến dạng hình
Xén hình
Tách hình ra khỏi nền
Bộ lọc Extract có tác dụng?
Biến dạng hình
Tách hình ra khỏi nền
Xén hình
Bộ lọc Gaussisan Blur có tác dụng?
Chỉnh độ tương phản ảnh
Điều chỉnh độ tương phản giữa các màu của bức ảnh
Làm mờ ảnh
Làm sắc nét các bức ảnh
Bộ lọc High pass có tác dụng?
check_box Sắc nét cho ảnh
Đổ bóng ống kính cho ảnh
Tách hình ra khỏi nền
Đám mây
Bộ lọc Lens flare có tác dụng?
check_box Đổ bóng ống kính cho ảnh
Đám mây
Tách hình ra khỏi nền
Xén hình
Bộ lọc Motion Blue có tác dụng?
check_box Chuyển động mờ (làm nhòe ảnh)
Tách hình ra khỏi nền
Xén hình
Biến dạng hình
Bộ lọc Neon glow có tác dụng?
check_box Quầng sáng mô phỏng đèn neon
Đổ bóng ống kính cho ảnh
Đám mây
Sắc nét cho ảnh
Bộ lọc Unsharp Mask có tác dụng?
Làm giảm độ sắc nét của ảnh
Làm nhòe ảnh
Làm tăng độ sắc nét của ảnh
Làm tăng độ sáng của ảnh
Bộ lọc vừa thực hiện có phím tắt là?
Ctrl + D
Ctrl + E
Ctrl + F
Ctrl + G
Các đối tượng đã vẽ sẽ nằm theo trật tự nào?
Đối tượng trước nằm trên, đối tượng vẽ sau nằm dưới
Đối tượng vẽ trước nằm dưới, đối tượng vẽ sau nằm trên
Tất cả các phương án đều đúng
Chế độ mầu CMYK mấy kênh?
3
4
5
6
Chế độ mầu RGB có mấy kênh?
3
4
5
6
Chọn Layer cần thay đổi thứ tự vị trí?
Layer \ Arrange \ Bring Forward (Ctrl+]): Đưa Layer lên trên một vị trí
Layer \ Arrange \ Send Backward (Ctrl+[): Đưa layer xuống dưới một vị trí.
Nhấp và giữ chuột vào layer di chuyển lên hoặc xuống trên palette Layer rồi nhả chuột
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng Convert line to curve khi sử dụng công cụ Shape tool cho phép?
check_box Chỉnh đoạn thẳng thành đoạn cong
Chỉnh đoạn cong thành đoạn thẳng
Xóa nút được chọn
Biến các nút được chọn thành nút tròn
Chức năng của công cụ Sponge là ?
Làm nhòe ảnh
Làm sắc nét ảnh
Làm tăng độ sáng cho ảnh
Làm tăng hoặc giảm cường độ màu trong ảnh
Combine (Ctrl+L) dùng để?
Kết hợp hai đối tượng
Lấy phần hai giao đối tượng
Nhóm hai đối tượng
Tách hai đối tượng
Công cụ Eye droper cho phép lấy thông tin mầu ở?
Bất kỳ vùng nào trên màn hình
Bất kỳ vùng nào trong cửa sổ photoshop
Bất kỳ vùng nào trong hình ảnh
Không có phương án nào đúng
Công cụ Lasso Tool là?
check_box Công cụ tạo vùng chọn khác thường (tự do)
Công cụ chọn vùng dựa theo màu sắc
Công cụ di chuyển
Công cụ bám dính
Công cụ Move Tool có tác dụng?
check_box Để di chuyển đối tượng và gióng hàng các đối tượng trên các Layer
Tô vẽ hình ảnh
Sao chép ảnh
Tạo viền vùng chọn
Công cụ nào dùng để cắt ảnh?
check_box Knife Tool
Zoom Tool
Pick Tool
Shape Tool
Công cụ nào dùng để cắt đối tượng theo đoạn?
check_box Virtual Segment Delete
Eraser
Knife
Crop
Công cụ tạo hiệu ứng cầu vồng là?
Gradient Tool
Paint Bucket Tool
Pen Tool
Slice Tool
Công cụ zoom tool dùng để?
Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh
Phóng to hoặc thu nhỏ tầm nhìn trong hình ảnh
Container phải được tạo từ đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Contour là hiệu ứng?
Bóng đổ
Đồng tâm
Hòa trộn
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
Ctrl + E được dùng để?
check_box File\export
Căn giữa đối tượng chữ
Tất cả các phương án đều đúng
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo bóng đổ?
Color Overlay
Drop Shadow
Satin
Stroke
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo đường viền?
Color Overlay
Drop Shadow
Satin
Stroke
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo quầng sáng bên ngoài?
Drop Shadow
Inner Glow
Outer Glow
Satin
Cửa sổ Blending options. Hiệu ứng tạo quầng sáng bên trong?
Drop Shadow
Inner Glow
Outer Glow
Satin
Đang ở một thao tác bất kỳ muốn trở về công cụ Pick tool ấn phím gì?
check_box Space bar
K
không có phím tắt
P
Để bật/tắt thanh công cụ tools box ta chọn lệnh nào?
check_box Window\ tools
Window \ Navigator\tool box
Window\ Navigator
Window\ tool box
Để biến chữ d thành chữ p ta thực hiện?
Cả hai cách đều đúng
Lật ngang rồi lật dọc
Xoay 180 độ
Để biến dạng một vùng chọn?
Distore
Perpective
Skew
Warp
Để biến hình tròn thành cung tròn bằng công cụ shape tool ta cần?
Khi điều khiển con trỏ chuột kéo ra phía ngoài hình tròn
Khi điều khiển con trỏ chuột kéo vào phía trong hình tròn
Để chuyển giữa văn bản đoạn và văn bản nghệ thuật sử dụng phím tắt nào
Alt+F8
Ctrl+F8
F8
Shift+F8
Để copy một layer, lệnh nào sau đây không đúng?
check_box Giữ Ctrl và kéo đến vị trí mới
Đang chọn công cụ Move giữ Alt và kéo đến vị trí mới
Đứng ở layer cần copy và nhấn Ctrl+J
Kéo một lớp cần copy vào biểu tượng Create a new layer trên bảng layer
Để di chuyển một layer xuống dưới cùng (nhưng trên background), nhấn?
Alt + Shift + [
Alt + Shift + ]
Ctrl + Shift + [
Tất cả các phương án đều đúng
Để gộp tất cả layer dùng lệnh gì?
check_box Layer\Merge Visible
Layer\New\Group
Tất cả đáp án
Layer\Visible
Để mở cửa sổ Levels bằng phím tắt?
Alt + L
Ctrl + L
Shift + Alt + L
Shift + L
Để mở rộng khung viền cho vùng chọn, sử dụng lệnh?
Select\Modify\Border
Select\Modify\Contract
Select\Modify\Expand
Select\Modify\Smooth
Để nhóm các đối tượng thành 1 nhóm ta dùng lệnh?
Arrange\Group
Edit\Group
Tất cả các phương án đều sai
Để sử dụng các chức năng trong mục Bitmaps của Corel, các đối tượng phải là?
check_box Bitmap
Cả hai
Vector
Để sử dụng công cụ chỉnh sửa đối tượng (Shape Tool) chọn phím nào?
check_box F10
F8
F9
F11
Để sử dụng công cụ chỉnh sửa văn bản, chọn phím nào?
check_box F8
F19
F11
F10
Để tạo khung viền cho vùng chọn, sử dụng lệnh?
Select\Modify\Border
Select\Modify\Contract
Select\Modify\Expand
Select\Modify\Smooth
Để tô màu viền cho đối đượng?
check_box Click chuột phải
Click chuột trái
Để vẽ hình vuông/ hình tròn xuất phát từ tâm, nhấn kèm phím Shift và … khi sử dụng công cụ Rectangle Marquee?
Alt
Ctrl
Ctrl + Alt
Ctrl + Shift
Để xóa một phần hình ảnh?
check_box Công cụ Erase
Công cụ Dogle
Nhấn Shift+Delete
Công cụ Gradient
Để xuất ảnh trong Photoshop thành các định dạng file khác nhau ta chọn lệnh?
Fie \ Export
Fie \ Place
File\ Save
File\Import
Để zoom vào đối tượng đang chọn ta dùng phím tắt nào?
F2
Không có phím tắt
Shift + F2
Z
Định dạng file chuẩn của Photoshop là?
GIF
JPG
PSD
Tất cả các phương án đều đúng
Định dạng file nào được dùng tối ưu nhất khi đưa lên website là?
check_box PNG
GIF
JPG
PSD
Distortion là hiệu ứng?
Biến dạng
Đồng tâm
Hòa trộn
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
Độ phân giải của ảnh là?
Số lượng màu đỏ/inch
Số lượng màu/inch
Số lượng pixel/cm
Số lượng pixel/inch
Đối tượng được vẽ bằng artistic media là đối tượng vẽ dạng?
Bitmap
Không có phương án nào đúng
Vector
Đối với các công cụ chỉnh sửa màu như Clone Stamp và Healing Brush, để lấy vùng ảnh mẫu, nhấn phím?
Alt
Ctrl
Shift
Space
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Distort
Extrude
Blend
Envelope
Dòng chữ này được tạo bởi hiệu ứng?
check_box Drop shadow
Envelope
Extrude
Blend
Drop Shadow là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Đồng tâm
Hòa trộn
Envelope là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Chỉnh hình dáng
Đồng tâm
Extrude là hiệu ứng?
Biến dạng
Bóng đổ
Hòa trộn
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
F12 là phím tắt của?
Hộp thoại Fountain fill
Hộp thoại Outline Pen
Hộp thoại Save
Tất cả các phương án đều sai
Giữ phím gì để được hình vuông khi sử dụng công cụ rectange?
check_box Ctrl
Alt
Shift
Giữ phím gì để vẽ được hình chữ nhật từ tâm ra khi sử dụng công cụ rectange?
check_box Shift
Alt
Ctrl
Không có cách vẽ này
Hiệu ứng 3D Effect cho phép áp dụng với đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Hiệu ứng Art Strokes cho phép áp dụng với đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Hiệu ứng Blur cho phép áp dụng với đối tượng là?
Bitmap
Cả vector và bimap
Không biết
Vector
Hiệu ứng đám mây được thực hiện nhờ bộ lọc nào?
Filter\Artistic\clouds
Filter\Blur\clouds
Filter\Render\clouds
Filter\Stylize\clouds
Hiệu ứng extrude biến hình tròn thành?
Hình bán cầu
Hình cầu
Hình trụ
Hiệu ứng nào dùng để làm viền cho bức ảnh?
check_box Bevel and EmBoss
Outer Glow
Drop Shadow
Inner Glow
Hiệu ứng nào dùng để tô màu?
check_box Color overlay
Outer Glow
Drop Shadow
Inner Glow
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Reverse curve direction
Smooth node
Make node symmetrical
Make node smooth
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Extend curve to close
Make node symmetrical
Convert line to curve
Make node smooth
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Make node symmetrical
Convert curve to line
Convert line to curve
Make node smooth
Hình ảnh này là chức năng nào khi sử dụng công cụ hiệu chỉnh Shape tool?
check_box Make node smooth
Convert line to curve
Make node symmetrical
Convert curve to line
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
check_box Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
check_box Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
check_box Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hình ảnh này thuộc nhóm bộ lọc nào?
check_box Filter\Gallery\Brush Strokes
Filter\Gallery\Artistic
Filter\Gallery\Distort
Filter\Gallery\Stylize
Hộp thoại fountain fill cho phép ấn định thông số tranparency (trong suốt)?

Không
Hộp thoại foutain fill có phím tắt là?
CTRL+ F
F11
Không có phím tắt
Khi áp dụng Layer Style (các mẫu có sẵn) trên một lớp đang có vùng chọn trên đó thì?
Áp dụng hiệu ứng cho các lớp đang liên kết với lớp đó
Áp dụng hiệu ứng cho lớp hiện thời
Áp dụng hiệu ứng cho tất cả các lớp
Chỉ áp dụng hiệu ứng cho vùng đang chọn
Khi liên kết các layer, ta có thể?
Chỉ có thể tô màu chúng cùng lúc
Có thể di chuyển cùng lúc nhưng không thể thực hiện thao tác biến dạng
Có thể thực hiện thao tác biến dạng cùng lúc nhưng không thể di chuyển cùng lúc
Di chuyển hoặc biến dạng chúng cùng lúc
Khi tạo file mới, màu nền (background) của file mới tạo là màu gì?
check_box Tuỳ chọn trong hộp thoại
Trong suốt
Màu đen (Black)
Trắng (white)
Khi xoá trang (delete page) đối tượng nào trong trang sẽ bị xóa?
Các đối tượng trong vùng nháp
Các đối tượng trong vùng vẽ
Tất cả các phương án đều đúng
Khi xoay đối tượng, góc dương là hướng xoay theo?
Cùng chiều kim đồng hồ
Ngược chiều kim đồng hồ
Len là hiệu ứng?
Mô phỏng đối tượng 3 chiều
Tạo bóng đổ
Tạo hòa trộn
Tạo thấu kính
Lệnh Brightness\ Contract có tác dụng?
Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản và độ bão hòa màu cho hình ảnh
Hiệu chỉnh độ sáng tối và cường độ tương phản trong hình ảnh
Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng, tối, trung bình
Lệnh Color Balance (Ctrl+B) dùng để?
check_box Chỉnh màu sắc
Chỉnh tối
Chỉnh sáng
Chuyển ảnh màu thành ảnh đen/trăng
Lệnh Edit/ Fill cho phép đổ màu sắc của vùng hình ảnh theo?
Background Color
Foreground Color
Pattern
Tất cả các phương án đều đúng
Lệnh Feather trong menu Select có tác dụng?
Làm nhòe biên vùng chọn
Làm sắc nét biên vùng chọn
Mở rộng vùng chọn
Thu hẹp vùng chọn
Lệnh Image \ Rotate Canvas\ 90CCW dùng để?
Xoay hình ảnh 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
Xoay hình ảnh 90 độ theo chiều kim đồng hồ
Lệnh Image Size nằm ở menu?
File
Help
Image
Layer
Lệnh Inverse trong menu Image\Adjusment dùng để?
Đảo ngược màu (tạo âm bản của bức ảnh)
Đảo ngược màu và vùng chọn
Đảo ngược vùng chọn
Không có đáp án nào đúng
Lệnh nào sau đây không liên quan đến chỉnh màu săc?
check_box Select/Color Range
Brightness/Contract
Hue/Saturation
Variations
Lệnh Reverse oder được dùng để?
Đảo ngược mầu các đối tượng đang chọn
Đảo trật tự trên dưới các đối tượng đang chọn
Lệnh Ungroup có phím tắt là CTRL+U, lệnh Ungroup All có phím tắt là?
ALL + A
CTRL + U + A
Không có phím tắt
Lệnh Variations điều chỉnh?
check_box Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản và độ bão hòa màu cho ảnh
Tự động điều chỉnh cường độ tương phản trong ảnh
Điều chỉnh đồng bộ các mức sang, tối, trung bình
Chuyển màu sắc hình ảnh sang đen trắng
Lệnh Weld có phím tắt ngầm định là:
CTRL + D
CTRL + L
CTRL + W
Không có phím tắt
Loại ảnh nào được giữ lại diện mạo (chất lượng) của nó tốt hơn sau khi ghi (save). Chọn một trong các dạng thức sau?
GIF
JPEG
PCX
PSD
Loại ảnh nào được giữ lại diện mạo của nó tốt hơn khi sử dụng công cụ Zoom (phóng đại).
Ảnh mành hoá được vector
Ảnh vector được mành hoá
Các ảnh mành
Các đối tượng vector
Mặt nạ Quick mask dùng để?
Che đi phần hình ảnh không muốn hiển thị
Tạo vùng chọn
Muốn liên kết các Layer thành một nhóm ta dùng lệnh nào trong các lệnh sau?
check_box Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + G
Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + J
Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + P
Chọn các layer sau đó nhấn Ctrl + H
Muốn quay layer chứa ảnh ta làm cách nào trong các cách sau đây?
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột đặt vào một trong 4 điểm góc và quay
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột đặt vào một trong 8 điểm chọn và kéo lên hoặc xuống
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T sau đó dùng chuột di ra ngoài góc kích chuột và kéo lên hoặc kéo xuống
Tất cả các cách đều đúng
Palete Navigator dùng để?
Không có phương án nào đúng
Phóng to thu nhỏ vùng nhìn hình ảnh
Quản lý mầu trong hình ảnh
Paragraph text cho phép nhập text vào?
Khung hình chữ nhật
Khung hình tròn hoặc Ellipse
Khung khép kín bất kỳ
Tất cả đều sai
Paragraph text thường dùng tạo?
Đoạn văn bản có ít ký tự
Đoạn văn bản có nhiều ký tự
Phần mềm Photoshop có thể?
check_box Tất cả các đáp án trên
Cắt ghép hình ảnh
Phục chế ảnh
Thiết kế giao diện Web
Phần mở rộng ngầm định của file được tạo bởi coreldraw là?
CDR
DWG
GIF
JPG
Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
check_box Không thể biến layer background thành layer thường
Layer là lớp
Layer background mặc định bị khóa
Có thể gộp các layer lại với nhau
Phát biểu nào sau đây là đúng khi dùng lệnh Layer/Merge Down (Ctrl+E)?
Gộp Layer hiện hành với Layer phía dưới
Gộp những Layer hiển thị con mắt
Gộp tất cả thành 1 Layer
Tất cả các phương án đều sai
Phím tắt CTRL+ T dùng để?
Format text
Insert character
Text Properties
Phím tắt Ctrl+Z dùng để?
Thực hiện lệnh Undo
Thực hiện lệnh Zoom
Phím tắt của chế độ màu Hue/Saturation là?
Ctrl + H
Ctrl + H + S
Ctrl + S
Ctrl + U
Phím tắt để bỏ một vùng chọn là?
Cả 3 cách trên đều đúng
Chọn Select \ Deselect
Nhấn Ctrl + D
Nhấp chuột ra ngoài vùng chọn bằng một công cụ tạo vùng chọn khác
Phím tắt để tạo một lớp mới là?
check_box CTRL+Shift+N
CTRL+ Alt+LN
Alt+Shift+N
CTRL+N
Phím tắt để trả lại màu mặc định cho Foreground và Background là:
Alt + D
Ctrl + D
D
Shift + D
Power clip cho phép đặt đối tượng nào vào container?
Bitmap
Cả vector và bimap
Vector
Sử dụng công cụ Knife tool ta có thể?
Cắt đối tượng theo đường bất kỳ
Cắt đối tượng theo đường thẳng
Tất cả các phương án đều đúng
Thao tác nhấn phím B là?
Lựa chọn công cụ các vùng màu tương đồng trên ảnh
Lựa chọn công cụ cọ vẽ
Tô màu vùng chọn
Thao tác nhấn phím G là?
Lựa chọn công cụ cọ vẽ
Lựa chọn công cụ tô màu chuyển sắc hoặc đơn sắc
Sử dụng công cụ dịch chuyển ảnh
Tô màu vùng chọn
Theo ngầm định Palete Layers nằm cùng nhóm với palete?
Color
History
Style
Theo ngầm định, gốc toạ độ (0,0) của thước kẻ nằm ở vị trí nào trên giấy vẽ?
Góc dưới bên phải
Góc dưới bên trái
Góc trên bên phải
Góc trên bên trái
Trong bảng Layer "Opacity" là?
Căn chỉnh lượng màu trong lớp
Chế độ hoà trộn của lớp
Độ mờ của lớp
Độ trong suốt của lớp
Trong bảng Layer chuột phải vào 1 lớp chọn "Duplicate Layer" là?
Căn chỉnh lượng màu xanh trong lớp
Nhân đôi lớp
Tạo 1 lớp mới
Thiết lập thuộc tính cho lớp
Trong bộ lọc Liquify công cụ đóng băng có tên là?
Bloat
Freeze
Thaw
Warp
Trong bộ lọc Liquify công cụ Pucker có tác dụng?
Dịch chuyển điểm ảnh hướng tâm vùng vẽ
Dịch chuyển điểm ảnh ra xa khỏi tâm vùng vẽ
Xáo trộn điểm ảnh
Xoay điểm ảnh
Trong bộ lọc Liquify công cụ Recontruct có tác dụng?
Dịch chuyển điểm ảnh vuông
Tái cấu trúc hình ảnh đã chỉnh sửa
Tất cả các phương án đều sai
Xáo trộn các điểm ảnh
Trong bộ lọc Liquify công cụ Twirl CCW dùng để?
check_box Xoay điểm ảnh ngược chiều kim đồng hồ
Dịch chuyển điểm ảnh hướng tâm vùng vẽ
Trong bộ lọc Liquify công cụ Twirl CCW dùng để?
Xoay điểm ảnh cùng chiều kim đồng hồ
Trong bộ lọc Liquify công cụ Twirl CW dùng để?
check_box Xoay điểm ảnh cùng chiều kim đồng hồ
Trong bộ lọc Liquify công cụ Twirl CCW dùng để?
Xoay điểm ảnh ngược chiều kim đồng hồ
Dịch chuyển điểm ảnh hướng tâm vùng vẽ
Trong Photoshop file nào dùng tạo ảnh động?
check_box GIF
PSD
Tất cả các định dạng file trên
JPG
Tùy chọn Colorize trong lệnh Hue/Saturation có ý nghĩa?
check_box Tùy chọn này cho phép hình ảnh tự động chỉnh độ cân bằng màu trong hình ảnh
Tùy chọn này xác định phạm vi dải màu được chọn để thay thế
Tùy chọn này cho phép tập trung thay đổi những vùng hình ảnh có sắc độ sáng
Tùy chọn này cho phép hình ảnh được chuyển sang sắc độ màu của foreground hiện hành và vẫn đảm bảo độ sáng cho mỗi pixel
Tùy chọn width trong hộp thoại outlinepen cho phép?
Ấn định độ dầy của đường viền
Độ dầy của đường viền thay đổi tỷ lệ với kích thước đối tượng
Không có phương án nào đúng
Tùy thiết đặt trong option Effect\ add perspective cho phép áp dụng phối cảnh với đối tượng?
Bitmap
Cả Vector và Bitmap
Vector

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập