Môi trường truyền tin thông thuờng trong mạng máy tính là?
check_box Tất cả các phương tiện.
Các loại cáp điện (cáp đồng trục, cáp xoắn đôi)
Cáp quang
Sóng ngắn
Các bảng mã ASCII, EBCDIC là phương pháp biểu diễn phiên dịch nào ?
Phiên dịch cú pháp tệp tin
Phiên dịch mã ký tự
Phiên dịch thứ tự bit
Phiên dịch thứ tự byte
Các điểm đồng bộ chính đóng vai trò gì ?
Khôi phục lại hội thoại.
Phân tách dữ liệu thành chuỗi các hội thoại
Tất cả các phương án
Yêu cầu người dùng phải xác nhận trước khi có quyền thao tác lên đoạn hội thoại đó
Các đơn vị nào ban hành giao thức chuản tầng trình diễn
CCITT, ANSI
IEEE, ISO
ISO, ANSI
ISO/CCIT
Các giao thức ở tầng 2 có được chia thành mấy nhóm
check_box 3
2
4
5
Các hệ thống mạng điện thoại, mạng ATM. ISDN thuộc nhóm mạng nào?
Mạng chuyển mạch gói
Mạng chuyển mạch kênh
Mạng chuyển mạch thông báo
Mạng Client-Server
Các loại dịch vụ cho tầng trình diễn được chia làm mấy loại
2
3
4
5
Các protocol TCP và UDP hoạt động ỏ tầng nào
check_box Transport
Application
Network
Presentation
Các quy tắc đồng thuận về giao tiếp phải được tiến hành trong giai đoạn nào?
Sau khi bên nhận, nhận được dữ liệu
Sau khi bên nhận, nhận được tín hiệu thăm dò
Trước khi tiến hành giao tiếp
Trước khi tiến hành gửi dữ liệu
Các sô hiệu cổng được chia làm các loại nào ?
check_box Cổng phổ dụngCổng đăng kýCổng động
Cổng phổ dụngCổng cuyên biệtCổng mở
Cổng phổ dụngCổng đăng kýCôn dặc biệt
Cổng phổ dụngCổng đăng kyCổng vào ra
Các thành phần trong cấu trúc của socket gồm có :
check_box Địa chỉ IPSố hiệu cổngLoại socket
Địa chỉ IPLoại socket
Địa chỉ IPLoại socketLoại giao thức
Loại giao thứcLoại socketSố hiệu cổng
Cáp quang có tốc độ truyền tin tối đa trên lý thuyết là bao nhiêu ?
check_box Khoảng 195Gbs
Khoảng 100 Gbs
Khoảng 1Gbs
Khoảng 300Mbs
Cấu trúc chung của giao thức tầng phiên gồm 4 phần là :
INLPARAMETERUSER DATA
SIIPARAMETERUSER DATA
SILIUSERDATA
SILPARAMETERUSER DATA
Cấu trúc của một địa chỉ IPv4 gồm mấy phần
2
3
4
5
Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp A là :
Class Bit 1 bitNetID: 7 bitsHostID: 24 bits
Class Bit 1 bitNetID: 7 bitsHostID: 32 bits
Class Bit 1 bitNetID: 8 bitsHostID: 24 bits
Class Bit 1 bitNetID: 8 bitsHostID: 32 bits
Cho địa chỉ IP và Subnetmask sau , địa chỉ mạng Network Address là bao nhiêu ?192.168.1.150 / 255.255.255.128
192.168.1.0
192.168.1.128
192.168.1.255
192.168.1.64
Chức năng chính của dịch vụ QoS là gì?
Khả năng phân loại và gán độ ưu tiên cho các gói tin
Khả năng phân loại và loại bỏ các gói tin
Khả năng phân loại và phân luồng các gói tin
Khả năng phân loại và tìm đường cho các gói tin
Chức năng chính của tầng trình diễn là gì ?
Biểu diễn dữ liệu
Ghi mật mã, mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu
Tất cả các chức năng trên
Chức năng cơ bản của tầng ứng dụng là gì ?
Cung cấp các dịch vụ mã háo và giải mã cho các gói tin
Cung cấp các ứng dụng truy xuất tới dịch vụ mạng
Cung cấp cách thức đóng gói các gói tin để chuyển xuống tầng dưới
Cung cấp giao diện giữa người dùng và Hệ điều hành.
Chức năng của các điểm đồng bộ hóa phụ là gì ?
Đánh đấu vị trí trong 1 hội thoại, ngăn chặn việc truyền lại cả khối hội thoại với kích thước lướn
Dùng để dánh dấu số thứ tự của hội thoại trong chuỗi dữ liệu
Dùng đễ xác nhận hội thoại thành công của bên nhận
Khôi phục lại hội thoại.
Chức năng của Router cho phép điều gì ?
check_box Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó và giúp việc định tuyến cho các packet
Định tuyến cho các packet, chia nhỏ các Collision Domain nhưng không chia nhỏ các Broadcast Domain
Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó
Kết nối nhiều máy tính lại với nhau
Chức năng của tầng mạng là gì?
Đóng gói dữ liệu
Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
Thực hiện chọn đường
Thực hiện chuyển mạch
Chức năng nào sau đây không thuộc tầng giao vận
check_box Tìm đường đi cho các gói tin
Đảm bảo dữ liệu được truyền không có lỗi
Tăng cường chất lượng dịch vụ
Xác định vùng dữ liệu truyền lại nếu có lỗi xẩy ra
Có bao nhiêu cách phân loại mạng?
2
3
4
5
Cơ chế truyền tin của mạng quảng bá là như thế nào?
Các gói tin được gửi cùng 1 lúc đến tất cả các nút trong mạng.Nếu đúng là nút cần nhận dữ liệu, gói tin sẽ được lấy về đủ xử lý.
Các gói tin được gửi lên đường truyền chung. Nút mạng nào có nhu cầu lấy dữ liệu sẽ xuống đường truyền để lấy dữ liệu
Các gói tin sẽ được gửi về thiết bị tập trung. Các nút mạng sẽ quét thông tin tại thiết bị tập trung, nếu đúng địa chỉ nhận sẽ lấy gói tin về, ngược lại sẽ bỏ qua
Các nút mạng sẽ nhận các gói tin theo trình tự.Nếu đúng địa chỉ nó sẽ nhận gói tin đó, ngược lại sẽ gửi tiếp cho nút kế cận
Đâu không phải kỳ hiệu của các thành phần trong giao dịch thư điện tử ?
MTA
MTU
MUA
SMTP
Đâu không phải là chức năng của QoS?
Cơ chế quản lý tắc nghẽn lưu lượng
Cung cấp cơ chế bảo mật dữ liệu
Cung cấp dịch vụ đảm bảo quá trình truyên tin
Đảm bảo rằng gói tin sẽ không bị matas
Đâu không phải là đặc điểm của nhóm dịch vụ hướng kết nối của tầng giao vận
check_box Tốc độ truyền tin nhanh
Có xác nhận dữ liệu đến
Độ tin cậy cao
Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự gửi
Đâu không phải là đặc điểm của nhóm dịch vụ không hướng kết nối của tầng giao vận
check_box Có yêu cầu xác nhận dữ liệu đến
Độ tin cậy thấp
Không sắp xếp dữ liệu theo thứ tự gửi
Tốc độ truyền tin nhanh
Đâu không phải là tác nhân trong ảnh hưởng đến quá trình truyền tin
Độ phức tạp của bản tin
Độ quan trọng của bản tin
Khoảng thời gian cho phép hìn thành 1 Chu kỳ truyền tin
Kích thước bản tin
Đâu không phải là tên viết tắt của tên các mạng máy tính?
GLOBAL
LAN
NAN
WAN
Đâu không phải là tổ chức ban hành các tiêu chuẩn mạng?
CCITT
IANA
IEEE
ISO
Đâu không phải là ưu điểm của các mạng chuyển mạch thông báo?
Cung cấp một sự quản lý hiệu quả hơn đối với sự lưu thông của mạng
Giảm sự tắc nghẽn trên mạng
Nếu một liên kết bị sự cố trong quá trình truyền thông thì các gói tin còn lại có thể được gửi đi theo các con đường khác
Tăng hiệu quả sử dụng kênh truyền
Đâu không phải là ưu điểm của việc thiết kế giao thức mạng dưới dạng phân tầng?
Có thể quy đổi tương đương số lượng tầng trong các kiến trúc mạng khác nhau
Cung cấp một “ngôn ngữ” chung cho tất cả các giao thức trong cùng tầng
Hỗ trợ cho việc nghiên cứu, phát triển các giao thức
Thuận tiện trong việc thiết kế, phát triển các giao thức mạng
Đâu không phải nhân tố tác động đến quá trình truyền tin?
Cấu hình của máy tính
Chất lượng đường truyền
Số lần thay đổi khuôn dạng bản tin
Số lượng mẩu tin được truyền đồng thời tại 1 điểm
Để đánh giá chất lượng của mạng người ta sử dụng thông tin nào?
BoS
DoS
EoS
QoS
Để giảm tắc nghẽn đường truyền và tăng tốc dộ truyền tin trong trường hợp xác định một khối tin bị thất lạc. TCP sẽ sử dụng các thông tin gì phản hồi tới bên gửi đểm xác định vùng dữ liệu sẽ phải gửi lại và kích thước của chúng
check_box ACKWindows
ACKFIN
ACKSEQ
SEQWindows
Để ngăn cách các cấp cuẩ tên miền người ta sử dụng ký hiệu nào ?
“.”
“//”
“\”
“www.”
Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật?
check_box Checksum
Bộ định thời (timer)
Số thứ tự (sequence number)
Số thứ tự ghi nhận (acknowledgement number)
Để thực hiện quá trình kết nối TCP, thực thể ở 2 đầu phải trải qua quá trình bắt tay kết nối, quá trình này gồm có mấy bước ?
check_box 3
2
4
5
Để thực hiện thành công 1 giao tiếp các nút mạng đầu cuối cần tuân thủ các quy tắc nào sau đây?
Định danh đượcngười gửi - nhận
Khuôn dạng của thông điệp và yêu cầu thông tin
Sử dụng chung ngônngữ. Tốc độ và thời gian truyền tải thông ti
Tất cả các phương án
Địa chỉ IP sau đây là thuộc lớp nào ?172.16.1.1/ 255.255.255
A
B
C
D
Địa chỉ IPv4 có số lượng địa chỉ lý thuyết tối đa là :
check_box 232
216
264
28
Địa chỉ nào được Switch sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?
check_box Destination MAC address
Network address
Source MAC address
Subnetwork address
Đơn vị dữ liệu tại tầng thứ 4 được gọi là gì ?
Bit
Frame
Packet
Segment
Dung lượng dữ liệu tối đa của một gói tin IP cho phép là bao nhiêu bytes?
10240
32768
4096
65535
Frame là tên gọi của đơn vị truyền thông tầng nào ?
Application
Data Link
Network
Transport
Giả sử có thông điệp như sau : HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT Server: Apache/1.3.0 (Unix) Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 09:23:24 GMT Content-Length: 6821 Content-Type: text/html Đây là thông điệp từ ứng dụng gửi từ đâu?
Tất cả đều sai
Tín hiệu bắt tay của HTTP
Từ máy Client đến Server
Từ Server gửi đến Client
Giả sử thực thể TCP A cần gửi 1500 byte cho thực thể giao vận B. Gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là 100. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là?
check_box 1100
1101
500
501
Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có?
check_box 158
142
150
67 bytes
Giải thuật định tuyến Link-State là giải thuật mà trong đó :
Các nút sẽ được nhóm thành các vùng, nhóm các vùng lại thành liên vùng, nhóm các liên vùng thành khu vực…
Mọi nút đều biết đường đi đến các nút láng giềng kề bên chúng và nếu chúng ta đảm bảo rằng tổng các kiến thức này được phân phối cho mọi nút thì mỗi nút sẽ có đủ hiểu biết về mạng để dựng lên một bản đồ hoàn chỉnh của mạng
Mỗi nút thiết lập một mảng một chiều chứa khoảng cách (chi phí) từ nó đến tất cả các nút còn lại và sau đó phát thông tin này đến tất cả các nút láng giềng của nó là giải thuật nào?
Tất cả đều đúng
Giải thuật định tuyến mà trong đó mỗi nút thiết lập một mảng một chiều chứa khoảng cách (chi phí) từ nó đến tất cả các nút còn lại và sau đó phát thông tin này đến tất cả các nút láng giềng của nó là giải thuật nào?
Distance Vector
Hierarchical Routing
Link State
Tất cả đều sai
Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
check_box TCP
ARP
IP
UDP
Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
check_box UDP
ARP
ASP
TCP
Giao thức nào sau đây hoạt động ở tầng 3 ?
ARP
ICMP
IP
Tất cả các giao thức.
Giao thức nào trong số các giao thức sau thuộc tầng mạng?
FTP
HTTP
IP
TCP
Giao thức POP3 được sử dụng để
Gửi thư điện tử từ Client đến Server
Gửi thư điện tử từ Server đến Client
Gửi thư điện tử từ Server đến Server
Gửi thư từ Mail Server đến Mail Agent Client
Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng loại nào?
check_box Không đòi hỏi độ tin cậy cao
Có yêu cầu liên kết
Đòi hỏi độ tin cậy cao
Yêu cầu độ trễ nhỏ
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau ?
check_box Một số số hiệu cổng có thể được dùng cho cả hai giao thức TCP và UDP
Số hiệu cổng chỉ được sử dụng duy nhất cho giao thức TCP
Số hiệu cổng chỉ được sử dụng duy nhất cho giao thức UDP
Tất cả số hiệu công đều được sử dụng chung cả hai giao thức UDP và TCP
Hãy chỉ ra phát biêu sai trong mục tiêu của vấn đề chuẩn hóa mạng?
Nhằm đưa ra tiêu chuẩn thống nhất chung giữa các đơn vị, tổ chức
Thống nhất để duy nhất 1 đơn vị ban hành tiêu chuẩn thiết kế hệ thống mạng
Thúc đẩy sự phát triển của các liên mạng khác nhau
Xóa bỏ các vấn đề không tương thích hệ thống
Hãy sắp xếp thứ thự thực hiện hoạt động của Web Server qua 4 giai đoạn sau :
1. Trình duyệt kiểm tra URL.2. NS phản hồi IP của URL truy vấn3. Truy vấn đến DNS yêu cầu địa chỉ IP của URL.4.Tạo kết nối tới Web Server
1. Trình duyệt kiểm tra URL.2. Truy vấn đến DNS yêu cầu địa chỉ IP của URL.3. NS phản hồi IP của URL truy vấn4.Tạo kết nối tới Web Server
1. Trình duyệt kiểm tra URL.2. Truy vấn đến DNS yêu cầu địa chỉ IP của URL.3.Tạo kết nối tới Web Server4. NS phản hồi IP của URL truy vấn
1. Truy vấn đến DNS yêu cầu địa chỉ IP của URL2. Trình duyệt kiểm tra URL.3. NS phản hồi IP của URL truy vấn4.Tạo kết nối tới Web Server
Hệ thống tên miền DNS được tổ chức theo mô hình nào ?
Mô hình ngang hàng
Mô hình phân cấp
Mô hình phân tán
Mô hình tập trung
Kết nối Bluetooth giữa các thiết bị truyền tin được phân loại theo mạng nào?
Mạng ATM
Mạng Broadcast
Mạng Client – Server
Mạng điểm-điểm
Kết nối liên mạng các mạng LAN, WAN, MAN độc lập với nhau bằng các thiết bị có chức năng nào?
Điều khiển liên kết
Điều khiển lưu lượng và đồng bộ hoá
Định tuyến (Routing).
Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng.
Khi bên cung cấp dịch vụ trình diễn không xác định đối tượng phía bên kia đầu giao tiếp có sẵn sàng hay không, bên cung cấp sẽ lựa chọn nhóm giao thức nào ?
Nhóm giao thức Default context
Nhóm giao thức Defined context set
Khi dữ liệu đi qua mạng chúng được gửi đi theo từng bit là cách phiên dịch dữ liệu theo dạng nào ?
Phiên dịch cú pháp tệp tin
Phiên dịch mã ký tự
Phiên dịch thứ tự bit
Phiên dịch thứ tự Byte
Khi một gói tin đến trạm đích, nó sẽ được kiểm tra để phát hiện lỗi và sửa lỗi (nếu có). Chức anwng này được thực hiện ở tầng thứ mấy trong mô hình OSI
check_box 2
3
4
7
Khi một gói tin IP đến Router, nó kiểm tra thấy giá trị TTL của gói tin đó =0. Router sẽ xử lý như thế nào ?
Nhận thấy gói tin đó có mức ưu tiên cao nhất, nó sẽ chuyển gói tin lên đầu hàng đợi để phục vụ
Nhận thấy gói tin đó đã hết hạn, nó sẽ khôi phục lại giá trị của TTL=255 để tiếp tục di chuyển đến Router tiếp theo
Nhận thấy gói tin đó hết hạn, nó sẽ hủy gói tin đó
Nhận thấy gói tin đó thuộc mạng LAN nó quản lý và chuyển vào mạng LAN
Khi sử dụng QoS tại sao chất lượng của dịch vụ được tăng lên?
Do QoS sẽ chiếm hoàn toàn quyền sử dụng đường truyền.
Do QoS sẽ khử được các nhiễu trong các gói tin
Do QoS sẽ phân luồng được các gói tin nên các gói tin có độ ưu tiên cao sẽ được phục vụ trước
Do QoS sẽ yêu cầu truyền tín hiệu với cường độ gấp đôi khi không sử dụng QoS
Khi ta gõ vào trình duyệt địa chỉ : thì địa chỉ IP của đích kết nối tới sẽ được nhận được từ đâu ?
Hệ điều hành sẽ cung cấp địa chỉ IP
Trình duyệt sẽ ánh xạ sang địa chỉ IP tương ứng
Từ máy chủ DNS.
Từ máy chủ Proxy
Khi thực thể TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number = 100, điều này có nghĩa là?
check_box Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100
Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự là 100
Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu bằng byte thứ 100 trong dòng dữ liệu
Nó sẽ gửi từ byte thứ 100
Kỹ thuật điều phối các gói tin trong QoS là kỹ thuật nào?
Sử dụng cấu trúc cây Tree để phân loại gói tin
Sử dụng cơ chế cửa sổ chặn Windows để phân loại gói tin
Sử dụng hàng đợi Queue để phân loại gói tin
Sử dụng ngăn xếp Stack để phân loại gói tin
Loại địa chỉ Logic được sử dụng trong giao thức TCP là gì ?
check_box Số hiệu cổng
Địa chỉ IP
Địa chỉ MAC
Số hiệu Socket
Mạng chuyển mạch thông báo là gì?
Mỗi gói tin được đưa vào một đường truyền chung. Nút mạng nào có nhu cầu lấy dữ liệu sẽ lần lượt truy cập đường truyền để nhận dữ liệu về xử lý
Mỗi gói tin gửi sẽ được gửi tới địa chỉ công cộng cho toàn mạng, nút mạng nào cần dữ liệu sẽ lấy vào và xử lý
Mỗi gói tin sẽ được chia thành các gói nhỏ hơn để phù hợp với đường truyền rồi gửi đi
Mỗi gói tin sẽ được truyền từ trạm này đến trạm kế tiếp cho đến khi tới địa chỉ đích
Một gói tin trong giao thức IP tầng 3 được gọi là gì ?
Data
Frame
Packet
Segment
Nhóm giao thức truyền tầng liên kết dữ liệu mà cho phép một ký tự dữ liệu được truyền đi bất cứ lúc nào mà không cần quan tâm đến tín hiệu đồng bộ trước đó là nhóm giao thức nào?
check_box Giao thức dị bộ
Đồng bộ hướng bit
Giao thức đồng bộ
Giao thức đồng bộ hướng ký tư
Những phương pháp nào để diều khiển chống tắc nghẽn ?
Gửi thông báo tắc nghẽn
Sử dụng vòng đóng
Sử dụng vòng mở
Tất cả các phương án
Phần nào trong địa chỉ IP được Router sử dụng khi tìm đường đi?
FDDI
Host address
Network address
Router address
Phương pháp điều khiển dòng truyền tại tầng 2 là phương pháp nào ?
check_box Slidding Windows
LRC
Parity
VRC
Phương pháp điều khiển thông lượng trong giao thức TCP là gì ?
check_box Sliding Windows
CSMA
Go back N
NAK
Phương pháp nào được dùng để phân tách các khung tin ?
check_box Tất cả các phương pháp
Đếm số ký tự
Dùng các cờ (flag) đánh dấu bắt đầu và kết thúc với các bit đệm
Dùng ký tự bắt đầu (STX) và kết thúc (ETX) với ký tự đệm (DLE)
Phương pháp nén gói tin bằng cách tạo ra một bảng mã cho các từ hoặc các cặp ký tự thường xuyên xuất hiện và thay thế là phương pháp nào?
check_box Keyword encoding
Null compression
Phương pháp thống kế Huffman
Run-length compression
Phương pháp nén gói tin bằng cách thay thế một dãy các dấu cách bằng một mã nén và một giá trị số lượng các dấu cách là phương pháp nào?
check_box Null compression
Keyword encoding
Phương pháp thống kế Huffman
Run-length compression
Phương pháp truy nhập nào dưới đây lắng nghe lưu thông mạng trên đường truyền trước khi truyền dữ liệu ?
check_box CSMA/CD
CSMA/CA
Token BUS
Token RING
Phương pháp truyền tin nào cho phép tiến hành các đợi truyền dữ liệu đồng thời bằng cách cung cấp cho mỗi thiết bị một kênh truyền thông riêng biệt
Full-duplex
Half-duplex
Simplex
Tất cả các phương án
Phương pháp truyền tin nào không sử dụng trong tầng vật lý
check_box Truyền quảng bá (broadcast)
Truyền 1 chiều đơn (simplex)
Truyền 1 chiều đơn công (half-duplex)
Truyền song công (full-duplex)
Phương pháp xác định lỗi của khung tin dựa trên nguyên lý cân bằng các bit chẵn lẻ để chỉ ra lỗi là phương pháp nào ?
check_box Hamming
LRC
Parity
VRC
Sau khi thực thể TCP gửi đi gói SYN với trường Sequence Number = 100, nó nhận được gói ACK với truờng Sequence Number = 200. Trường Acknowledgment Number của gói ACK này sẽ là
check_box 101
100
200
201
Số lượng giao thức xuất hiện trên tầng ứng dụng là bao nhiêu
4
5
6
Không hạn chế
Số lượng tầng trong mô hình OSI là bao nhiêu ?
4
5
6
7
Số lượng tầng trong mô hình TCP là bao nhiêu
4
5
6
7
Tắc nghẽn mạng được định nghĩa là :
Khi có quá nhiều gói tin hiện diện trong một mạng con (hoặc một phần của nó), hiệu năng hoạt động của hệ thống bị giảm
Khi mà giao thông cực cao, hiệu năng hệ thống sụp đổ hoàn toàn và hầu như không gói tin nào được phân phát đến đích
Khi mật độ giao thông tăng quá cao, các router không còn đáp ứng kịp nữa và chúng dần dần đánh mất một số gói tin
Tất cả đều đúng
Tầng nào trong mô hình OSI thiết lập, duy trì hoặc hủy bỏ các giao dịch giữa các thực thể đầu cuối
Tầng giao vận
Tầng mạng
Tầng phiên
Tầng trình diễn
Tầng phiên có các phương pháp trao đổi dữ liệu nào ?
Full-duplex
Half-duplex
Simplex
Tất cả các phương án
Tầng phiên có thể khôi phục hội thoại nhờ vào cơ chế nào ?
Dùng cơ chế hội thoại, trước khi kết thúc hội thoại mỗi bên sẽ báo dung lượng dữ liệu đã trao đổi
Lưu trữ dung lượng đã trao đổi
Sử dụng các điểm đánh dấu hội thoại gọi là các điểm ngắt.
Sử dụng các điểm khôi phục gọi là các điểm đồng bộ
Tầng phiên sẽ sử dụng loại địa chỉ logic nào để quản lý các phiên truyền thông ?
Địa chỉ IP
Địa chỉ MAC
Port
Socket
Tầng truy cập mạng Network Access trong mô hình TCP đóng vai trò tương đương với các tầng nào của mô hình OSI.
Tương đương với Data Link và Physical
Tương đương với tầng Data Link
Tương đương với tầng Network
Tương đương với tầng Transport
Tầng vật lý chịu trách nhiệm quy đinh các chuẩn về mặt nào ?
check_box Tất cả quy định đều đúng
Quy định chuẩn cơ học
Quy định chuẩn điện áp
Quy định chuẩn kết nối vật lý
Tên miền ehou.edu.vn có thể gán với bao nhiêu địa chỉ IP
1
10
5
Không hạn chế
Thao tác nào không xuất hiện tại tầng 3 khi một gói tin IP đến trạm đích
Chuyển dữ liệu và các tham số điều khiển lên tầng trên.
Sắp xếp lại các gói tin theo đúng thứ tự của gói tin gửi
Tập hợp các packet để chuyển lên trên.
Tính lại checksum, nếu không đúng thì loại bỏ packet
Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPEG nằm ở tầng nào?
Tầng mạng
Tầng phiên
Tầng trình diễn
Tầng ứng dụng
Thiết bị mạng nào có nhiệm vụ chuyển tín hiệu từ máy tính vào đường truyền và ngược lại
check_box Card mạng
Hub
Router
Switch
Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao?
check_box Switch
Brigde
Netcard
Repeater
Thông số nào sau đây không ảnh hưởng đến môi trường truyền tin
check_box Thời gian truyền tin
Độ nhiễu
Độ suy giảm
Tốc độ truyền
Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là gì ?
Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical
Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical
Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical
Thuật ngữ chung dùng để mô tả đơn vị dữ liệu tầng trình diễn là gì ?
Data
Frame
Packet
Segment
Tín hiệu DCHPDISCOVER là tín hiệu được gửi từ đâu ?
Từ Client đến các Host trung gian để chuyển tiếp đến DHCP gần nó nhất
Từ Client gửi quảng bá đến Server yêu cầu cấp phát địa chỉ IP
Từ Server về các Client tìm xem Client nào chưa có địa chỉ IP để cấp phát
Từ Server về Host trung gian đển chuyển tiếp đến Client gần nó nhất mà chưa có IP
Tín hiệu DHCPREQUEST là tín hiệu của các máy Client gửi đi để thực hiện công việc gì ?
Chấp nhận địa chỉ IP và Subnetmask do DHCP Server cung cấp
Gửi tín hiệu thăm dò tìm kiếm DHCP Server trên mạng
Yêu cầu DHCP Server cấp phát địa chỉ IP
Yêu cầu DHCP Server thu hồi IP và Subnetmask của mình.
Tốc độ truyền tin của cáp đồng trục (loại Thick) có thể đạt được tối đa là bao nhiêu ?
check_box Từ 10Mbs đến 30Mbs.
Nhỏ hơn 10Mbs
Từ 100Mbs đến 300Mbs
Từ 30Mbs đến 100 Mbs
Trong các giao thức tầng trình diễn sau. Đâu là giao thức của chuẩn ISO ?
ASNI.I
X.25
X208
X209
Trong các tầng sau đây của mô hình OSI tầng nào chịu trách nhiệm biến đổi dữ liệu thành các ‘ngôn ngữ’ chung của mạng
Tầng giao vận
Tầng phiên
Tầng trình diễn
Tầng ứng dụng
Trong cấu trúc của gói tin IP, trường TTL (Time-to-Live) được tính theo đơn vị nào ?
Byte
Hop
Mini second
Second
Trong giao thức HDLC để đánh dấu khung tin người ta sử dụng phương pháp nào
check_box Sử dụng cờ đánh dấu Flag và quy ước trong dữ liệu sẽ chèn bit 0 sau 5 bit 1 liên tiếp
Bit chẵn lẻ Parity
Đếm số ký tự
Sử dụng VRC và LRC kết hợp
Trong header của giao thức HTTP tại Client khi nhận được gói tin từ Server ta nhận được thông điệp sau :HTTP/1.1 404. Ý nghĩa của thông điệp là?
Đang thiết lập kết nối tới Server
Kết nối không thành công tới Server
Kết nối thành công nhưng không tìm thấy nguồn tài nguyên theo yêu cầu
Kết nối thành công tới Server
Trong liên kết phiên làm việc với tầng giao vận có những trường hợp nào xảy ra ?
1. Một liên kết giao vận thiết lập với nhiều phiên liên tiếp.2. Một liên kết giao vận thiết lập với một liên kết phiên
1. Nhiều liên kết giao vận sử dụng cùng một phiên liên kết.2. Một liên kết giao vận sử dụng duy nhất liên kết phiên
1. Nhiều liên kết giao vận sử dụng cùng một phiên liên kết.2. Một liên kết giao vận sử dụng nhiều liên kết phiên
Tất cả đều đúng
Trong những giao thức sau, giao thức nào không thuộc tầng ứng dụng
DNS
HTTP
SMTP
TCP
Trong phiên dịch thứ tự byte các CPU của Intel sẽ ưu tiên thứ tự phiên dịch, truyền dữ liệu như thế nào ?
Ưu tiên theo độ dài của dữ liệu ít nhất được gửi trước
Ưu tiên theo độ dài của dữ liệu lớn nhất được gửi trước
Ưu tiên theo thứ tự quan trọng trước
Ưu tiên theo thứ tự từ byte ít quan trọng trước
Trong phương pháp cửa sổ trượt. Nếu cửa sổ có n vị trí thì kích thước tối đa của cửa số là bao nhiêu ?
check_box n-1
2n
n
n+1
Trong quá trình truyền tin giai đoạn mã hóa “EnCode” nhằm thực hiện điều gì?
Mã hóa dữ liệu để tăng cường an ninh cho dữ liệu
Mã hóa dữ liệu sang dạng mã nhị phân để chuẩn bị truyền tin trên mạng
Mã hóa dữ liệu sang ngôn ngữ của giao thức để chuẩn bị đưa lên đường truyền
Mã hóa dữ liệu thành các khối để dữ liệu nằm trong vẹn trên các khối dữ liệu để truyền đi.
Việc hủy bắt tay của giao thức TCP được thực hiện thông qua mấy bước ?
check_box 4
2
3
5
Yếu tố nào sau đây gây nên tắc nghẽn mạng ?
Đường truyền bị sự cố.
Router bị hỏng
Sự mất cân đối giữa đường truyền và năng lực xử lý Router
Tất cả đều đúng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập