Ánh xạ nào sau đây KHÔNG PHẢI là ánh xạ tuyến tính từ P2 đến P2:
check_box 


Áp dụng định định lí‎ Cramer giải hệ sauCho A = [1,2] = { x : 1 ≤ x ≤ 2} B = [2,3] = { y : 2 ≤ y ≤ 3}Tích Đề - các AxB là?
[2,6]
Hình chữ nhật có 4 đỉnh là (1,2), (1,3), (2,2), (3,3)
Hình chữ nhật có 4 đỉnh là (1,2), (1,3), (2,2), (2,3)
Hình chữ nhật có 4 đỉnh là (1,1), (1,3), (2,2), (2,3)
Cho là hai tập khác rỗng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI ?Cho f: R2 → R2 là ánh xạ nhân với ma trậnHỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?
check_box Véc tơ (5,0)
Véc tơ (1,-4)
Véc tơ (1,1)
Véc tơ (5,10)
Cho hai xâu bit 101001101 và 111010100. Để có kết quả 000100010 thì chúng phải đi qua cổng nào sau đây?
AND
NAND
OR
NOR
Cho hai xâu bit 101001101 và 111010100. Để có kết quả 111011101 thì chúng phải đi qua cổng nào sau đây?
OR
NOR
NAND
AND
Cho là các số phức bất kỳ. Đặt và . Kết luận nào sau đây là đúng?
A=B
A và B không so sánh được với nhau

Cho phương trình ma trận sauTìm ma trận X=?Định thứccho kết quả là?
det(A)=4
det(A)=-20
det(A)=5
det(A)=0
Hãy cho biết đâu là luật "Demorgan" trong các tương đương logic dưới đây:

x + yz = (x + y)(x+ z)x(y + z) = xy + xz
x + (y + z) = (x + y) + zx(yz) = (xy)z
x + y = y + xxy = yx
Hãy cho biết đâu là luật "Đồng nhất" trong các tương đương logic dưới đây:
x + 1 = 1;x.0 = 0

x + x = x;x.x = x
x + 0 = x;x.1 = x
Hãy cho biết đâu là luật "Giao hoán" trong các tương đương logic dưới đây:
x + yz = (x + y)(x+ z)x(y + z) = xy + xz
x + y = y + xxy = yx
x + (y + z) = (x + y) + zx(yz) = (xy)z
Hãy cho biết đâu là luật "Kết hợp" trong các tương đương logic dưới đây:

x + yz = (x + y)(x+ z)x(y + z) = xy + xz
x + y = y + xxy = yx
x + (y + z) = (x + y) + zx(yz) = (xy)z
Kết quả của định thức D = bằng? = sin2 = 1
1
0
cos2
sin2
Kết quả của định thức D = bằng
0
acd
cd
ac
Khai triển định thức theo cột 2. Kết quả nào sau đây là đúng?Nghịch đảo của ma trận là ?
Không tồn tại ma trận nghịch đảo


Nghiệm của hệ phương trình sẽ là?
check_box 

Vô nghiệm
Phần phụ đại số của phần tử của ma trận là :
1
4
-4
-1
Tích vô hướng của 2 véc tơ và chuẩn của <u,v> vớiu = (2,-1), v= (-1.2) là ?
check_box . <u,v>= -5 ,
<u,v>= 5.
<u,v>= -6,
<u,v>= 6 ,
Tìm các trị riêng với ma trận Kết quả nào sau đây là đúng?
check_box 


Tìm nghiệm của hệ phương trình thuần nhất sau ?Hệ Vô nghiệm
Tìm nghiệm của hệ sau?Hệ vô nghiệm
Trong , cho các véc tơ .Tìm số chiều và một cơ sở của không gian con cña sinh bởi ?
check_box Hạng của A là 3. Do đó, số chiều bằng 3 và cơ sở là 3 véc tơ:
Hạng của A là 3. Do đó, số chiều bằng 3 và cơ sở là 3 véc tơ:
Hạng của A là 3. Do đó, số chiều bằng 3 và cơ sở là 3 véc tơ:
Hạng của A là 3. Do đó, số chiều bằng 3 và cơ sở là 3 véc tơ:
Trong R4 cho hệ vectơ Hệ trên độc lập tuyến tính ứng với có hệ nghiệm nào?
check_box (0, 0, 0)
(1, 0, 0)
(1, 1, 1)
Không có nghiệm
Trong P2[x]={a0+a1x+a2x2:ai∈R,i=0,2}, hãy xác định một cơ sở củaW=(u1=1+3x+2x2,u2=x+3x2,u3=x+3x2) ??
check_box Cơ sở của W là: {1+3x+2x2,x+3x2}
Cơ sở của W là: {1+2x2,x+3x2}
Cơ sở của W là: {1-3x+2x2,x-3x2}
Cơ sở của W là: {1+3x-2x2,x}
Xác định cơ sở và số chiều của không gian con W của R3W xác định bởi mặt phẳng các véc tơ dạng (a,b,c) trong đó b = a+c
check_box 


Xét hệ phương trình: Mệnh đề nào sau đây đúng?
Hệ vô nghiệm
Hệ có vô số nghiệm
Hệ có nghiệm duy nhất là
Hệ có nghiệm duy nhất là
Xét hệ phương trìnhMệnh đề nào sau đây đúng.
Hệ vô nghiệm khi a = 6
Hệ có nghiệm duy nhất khi
Hệ vô nghiệm khia = - 6
Hệ có nghiệm duy nhất khi a = 6

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập