"Hoạt động nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình” là…
Chỉ dẫn
Đào tạo
Định hướng
Huấn luyện
Các cấp bậc quản lý hay còn được gọi là mô hình kim tự tháp quản lý bao gồm:
Quản lý cấp cao; Quản lý câp trung; Quản lý cấp giám sát
Quản lý cấp cao Quản lý trung lưu; Quản lý cấp giám sát
Quản lý cấp cao; Quản lý câp trung; Quản lý cấp ba
Quản lý cấp nhất; Quản lý câp trung; Quản lý cấp giám sát
Các chức năng quản lý bao gồm:
Tổ chức, Điều phối, Kiểm soát, và Đánh giá.
Nhân sự, Chỉ đạo, Kiểm soát, và Đánh giá.
Lập kế hoạch, Tổ chức, Điều phối và Nhân sự, Chỉ đạo, Kiểm soát, và Đánh giá
Lập kế hoạch, Tổ chức, Điều phối
Các loại mâu thuẫn bao gồm…
Mâu thuẫn trước và sau
Mâu thuẫn trong khách sạn và mâu thuẫn ngoài khách sạn
Mâu thuẫn trong bộ phận và mâu thuẫn ngoài bộ phận
Mâu thuẫn nội tâm và Mâu thuẫn với những người khác
Các nhóm nguyên nhân có thể được cân nhắc khi GSV giải quyết vấn đề bao gồm…
Động cơ làm việc
Giao tiếp
Đào tạo, Hướng dẫn
Đào tạo, Hướng dẫn; Giao tiếp; Động cơ làm việc
Các yêu cầu cơ bản cần đánh giá có thể suy ra từ…
check_box Bản mô tả công việc
Phiếu tự đánh giá của nhân viên
Phiếu đánh giá của đồng nghiệp
Bản liệt kê công việc
Cách phỏng vấn này mong tìm kiếm ở các ứng viên lòng vị tha, cách xử lý với công việc trong thời gian eo hẹp
check_box Phỏng vấn căng thẳng
Phỏng vấn theo nhóm
Phỏng vấn không chỉ dẫn
Phỏng vấn theo mẫu
Chức năng này rất hữu ích cho việc đảm bảo rằng tất cả các chức năng khác của tổ chức đang được hoạt động đúng và hiệu quả
Điều phối
Tổ chức
Kiểm soát
Nhân sự
Công việc của GSV trong Tuyển dụng bao gồm….
check_box Giúp Bộ phận Nhân sự tuyển dụng những NV nội bộ; Phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu của NV để phân công những công việc, vị trí mới; Tham gia vào quá trình tuyển mộ những NV mới
Giúp Bộ phận Nhân sự tuyển dụng những NV nội bộ
Tham gia vào quá trình tuyển mộ những NV mới.
Phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu của NV để phân công những công việc, vị trí mới
Ðánh giá năng lực thực hiện công việc ….
check_box Cần được thực hiện theo định kỳ
Chỉ được thực hiện khi nhân viên yêu cầu
Không cần được thực hiện theo định kỳ
Chỉ được thực hiện khi lãnh đạo yêu cầu
Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình họp huấn luyện nhân viên
Mở đầu cuộc họp
Đưa ra các lựa chọn
Lấy ý kiến
Đạt thỏa thuận
Đây là hình thức phỏng vấn của nhiều người đối với một ứng viên.
check_box Phỏng vấn hội đồng
Phỏng vấn theo nhóm
Phỏng vấn theo mẫu
Phỏng vấn căng thẳng
Đây là kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. Kỹ năng này có thể thu được thông qua học vấn, huấn luyện hoặc kinh nghiệm
Kỹ năng nghề
Kỹ năng tư duy.
Kỹ năng làm việc với con người
Để có thể xác định đúng nhu cầu đào tạo, các câu hỏi sau cần được trả lời.
Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho tổ chức trong ngắn hạn và dài hạn là gì?
Nhân viên có khả năng đáp ứng đến đâu các đòi hỏi của thị trường?
Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho tổ chức trong ngắn hạn và dài hạn là gì? và Nhân viên có khả năng đáp ứng đến đâu các đòi hỏi của thị trường?
Nhân viên thích được đào tạo gì?
Để tạo ra một không khí tích cực trong quy trình giải quyết mâu thuẫn, GSV có thể…
Nhắc lại lỗi của các bên
Thể hiện sự quan tâm và chịu trách nhiệm; Lựa chọn thời gian phù hợp để thảo luận
Lựa chọn thời gian phù hợp để thảo luận
Thể hiện sự quan tâm và chịu trách nhiệm
Điều nào sau đây ĐÚNG về kỹ năng tư duy?
Bao gồm khả năng thu thập và tiếp nhận thông tin
Phân tích tình huống
Không liên quan đến khả năng ra quyết định
Điều quan trọng trong quy trình giải quyết vấn đề chính là khả năng phát hiện vấn đề… chúng xảy ra
Sau khi
Đồng thời
Trước khi
Trong khi
Do các GSV đòi hỏi cao về các kỹ năng chuyên môn nên …
Trong KS, chỉ có 1 GSV tại nhiều bộ phận
Trong KS, họ được phân công chuyên trách theo bộ phận.
Trong KS, họ được phân công phụ trách nhiều bộ phận.
Trong KS, luôn có 2 GSV họ được phân công chuyên trách theo bộ phận
Đối với cấp trên, GSV phải có trách nhiệm gì?
Giúp đỡ cấp trên và KS hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra; Kính trọng cấp trên và chấp nhận những sự phân công hợp lý; Đặt mình vào vị trí của cấp trên để thông cảm và có ứng xử phù hợp
Giúp đỡ cấp trên và KS hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra
Đặt mình vào vị trí của cấp trên để thông cảm và có ứng xử phù hợp
Kính trọng cấp trên và chấp nhận những sự phân công hợp lý
Đối với nhân viên, GSV phải có trách nhiệm gì?
Tạo những cơ hội phát triển nghề nghiệp cho NV
Tạo các nhóm nhân viên thân tín với GSV
Tạo môi trường làm việc an toàn, tinh thần đồng đội, hợp tác cao
Tạo môi trường làm việc an toàn, tinh thần đồng đội, hợp tác cao và Tạo những cơ hội phát triển nghề nghiệp cho NV
Đối với nhu cầu sinh lý trong tháp nhu cầu Maslow, GSV có thể vận dụng bằng cách … :
Đi chơi với các NV
Cung cấp bữa ăn trưa, ăn giữa giờ, giữa ca miễn phí và Trả lương tốt, công bằng; Đảm bảo các phúc lợi
Trả lương tốt và công bằng; Đảm bảo các phúc lợi
Cung cấp bữa ăn trưa, ăn giữa giờ, giữa ca miễn phí
GSV cần lập bảng kế hoạch cho bộ phận hoặc cá nhân KHÔNG bao gồm bao gồm…
check_box Phần thưởng sau đào tạo
Đào tạo viên, thời gian và địa điểm
Kỹ năng, kiến thức và hành vi
Chi phí đào tạo
GSV có phong cách lãnh đạo này luôn chú ý đến năng lực của toàn bộ nhân viên dưới quyền, khai thác, tận dụng được tối đa khả năng đóng góp của nhân viên với tổ chức.
Phương pháp lãnh đạo hướng vào nhiệm vụ và con người
Thuyết Z
Thuyết X và thuyết Y
Thuyết hai yếu tố
GSV có thể cải tiến môi trường làm việc bằng cách…
Tạo ra những cơ hội để NV tham gia vào việc lập kế hoạch và ra quyết định
Tạo ra những cơ hội để NV tham gia vào việc lập kế hoạch và ra quyết định; Đưa ra đề nghị mềm dẻo, linh động trước khi phân công lịch công tác; Công nhận và khen thưởng cho những NV làm việc tốt
Công nhận và khen thưởng cho những NV làm việc tốt
Đưa ra đề nghị mềm dẻo, linh động trước khi phân công lịch công tác
GSV có thể thực hiện thứ tự ưu tiên giải quyết dựa trên:
Mức độ tốn kém
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn cấp
Mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp
GSV theo thuyết này thường có quan niệm tiêu cực đối với NV
Thuyết Y
Thuyết X & Z
Thuyết X
Thuyết Z
Hiện tượng để lại hậu quả được hiểu là…
Vấn đề
Triệu chứng
Kết quả
Nguyên nhân
Hình thức đào tạo bao gồm:
Đào tạo cho nhân viên hoặc đào tạo cho lãnh đạo
Đào tạo theo chức danh hoặc đào tạo theo thâm niên
Đào tạo trực tiếp hoặc gián tiếp
Đào tạo theo nhóm hoặc đào tạo cá nhân
Huấn luyện là nghệ thuật …….. cách thức làm việc của người khác."
check_box Cải tiến
Không câu nào ở trên
Bổ sung
Làm mới
Kết thúc buổi đào tạo, GSV cần thu thập ý kiến phản hồi của NV về buổi đánh giá…
check_box Theo mẫu đánh giá thiết kế sẵn và trao đổi trực tiếp với NV
Thu âm lời nhận xét
Theo mẫu đánh giá thiết kế sẵn
Trao đổi trực tiếp với NV
Khi đã xem các CV và có sự lựa chọn của mình, …
check_box GSV cần cho các ứng viên đã được lựa chọn một vài ngày sau khi thông báo họ đã lọt vào vòng phỏng vấn
GSV yêu cầu các ứng viên phản hồi ngay sau khi thông báo họ đã lọt vào vòng phỏng vấn
GSV thông báo họ đã lọt vào vòng phỏng vấn
GSV cần cho các ứng viên đã được lựa chọn một vài ngày để trả lời
Khi GSV áp dụng hình thức phỏng vấn này cần chuẩn bị các câu hỏi từ trước. Các câu hỏi được sắp xếp trước và được tuân thủ chặt chẽ.
check_box Phỏng vấn theo mẫu
Phỏng vấn theo nhóm
Phỏng vấn căng thẳng
Phỏng vấn không chỉ dẫn
Lãnh đạo được hiểu là …
Một quá trình một người ảnh hưởng đến những người khác để thực hiện một mục tiêu duy nhất
Một quá trình nhiều người ảnh hưởng đến những người khác để thực hiện một mục tiêu nào đó, đồng thời hướng tổ chức tới sự gắn kết chặt chẽ.
Một quá trình một người ảnh hưởng đến những người khác để thực hiện một mục tiêu nào đó, đồng thời hướng tổ chức tới sự gắn kết chặt chẽ.
Một quá trình nhiều người ảnh hưởng đến những người khác để thực hiện một mục tiêu nào đó
Loại câu hỏi này thường được sử dụng phỏng vấn đại trà cho các ứng viên xin tuyển các công việc khác nhau trong khách sạn.
check_box Các câu hỏi về kiến thức chung
Các câu hỏi cá nhân
Các câu hỏi căng thẳng
Các câu hỏi nghề
Loại phỏng vấn này giúp GSV có thể thu thập được nhiều thông tin hay tránh được các thông tin trùng lặp từ các ứng viên
check_box Phỏng vấn theo nhóm
Phỏng vấn căng thẳng
Phỏng vấn không chỉ dẫn
Phỏng vấn theo mẫu
Lợi ích của việc huấn luyện nhân viên KHÔNG bao gồm…
Chứng minh cho NV thấy sự yếu kém của họ
Rút ngắn khoảng cách về hiệu quả làm việc hiện thời của nhân viên với hiệu quả làm việc lý tưởng
Thể hiện tài năng của GSV
Giúp nhân viên của mình phát triển
Lý thuyết hai yếu tố của Herzberg bao gồm:
Nhân tố duy trì và Nhân tố bí ẩn
Nhân tố động viên và Nhân tố duy trì
Nhân tố duy trì và Nhân tố thường xuyên
Nhân tố động viên, Nhân tố thường xuyên
Maslow đã chia các nhu cầu thành hai cấp: cấp cao và cấp thấp. Trong đó, các nhu cầu sinh học và nhu cầu an ninh/an toàn là…
Nhu cầu cá biệt
Nhu cầu cấp thấp
Nhu cầu cấp cao
Không thuộc hai nhu cầu trên
Mâu thuẫn là ….
Tình trạng trong đó mục tiêu hoặc hành động của một bên can thiệp hoặc cản trở bên kia, làm cho hoạt động của họ (một hoặc cả hai bên) trở nên khó khăn, kém hiệu quả
Tình trạng trong đó mục tiêu, cảm xúc, quan điểm hoặc hành động của một bên cản trở bên kia, làm cho hoạt động của họ (một hoặc cả hai bên) trở nên khó khăn, kém hiệu quả
Tình trạng trong đó mục tiêu, cảm xúc, hoặc hành động của một bên can thiệp hoặc cản trở bên kia, làm cho hoạt động của họ (một hoặc cả hai bên) trở nên khó khăn, kém hiệu quả
Tình trạng trong đó mục tiêu, cảm xúc, quan điểm hoặc hành động của một bên can thiệp hoặc cản trở bên kia, làm cho hoạt động của họ (một hoặc cả hai bên) trở nên khó khăn, kém hiệu quả
Một GSV cần phải có trình độ và khả năng hiểu và giao tiếp hiệu quả với…
Cấp trên, đồng sự, cấp dưới
Cấp dưới
Cấp trên
Đồng sự
Nhóm yếu tố tạo động lực KHÔNG của Herzberg bao gồm:
Các quy định về trách nhiệm và chức năng trong công việc
Sự thành đạt trong công việc; Sự thừa nhận thành tích.
Bản thân công việc (mức độ hấp dẫn, mức độ thách thức).
Tiền lương.
Nhu cầu đào tạo…
check_box Có thể xuất phát từ những phàn nàn của khách hàng
Chỉ do GSV đề xuất
Chỉ do nhân viên đề xuất
Không thể xuất phát từ những phàn nàn của khách hàng
Những câu hỏi này được GSV sử dụng nhằm tìm hiểu động cơ, quan điểm, sở thích, khả năng hòa đồng của ứng viên
check_box Các câu hỏi về kiến thức chung
Các câu hỏi căng thẳng
Các câu hỏi ngh
Các câu hỏi cá nhân
Những nguồn lực cơ bản của một khách sạn bao gồm:
Nhân lực và tài lực; trí lực; vật lực và thời gian
Vật lực và thời gian
Trí lực
Nhân lực và tài lực
Những việc làm của một giám sát viên biết giữ hòa khí KHÔNG bao gồm:
Không phương án nào ở trên
Văn hóa donah nghiệp, Cải tiến môi trường làm việc
Những chính sách khen thường và công nhận
Ủy quyền
Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các GSV nói với các nhân viên chính xác những gì họ muốn, các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời khuyên hay hướng dẫn nào cả
Ủy thác
Độc đoán (chuyên quyền)
Chung sức
Trung dung
Phong cách này có biểu hiện là quát tháo vô lối, GSV hành xử với cấp dưới chủ yếu bằng hành động dọa nạt hay lạm dụng quyền lực
Chung sức
Trung dung
Ủy thác
Độc đoán (chuyên quyền)
Phương pháp đánh giá quan sát hành vi căn cứ vào hai yếu tố:
check_box Số lần quan sát; Tần số nhắc lại của hành vi
Số lần quan sát; Thời điểm quan sát
Số lần quan sát; Số lần thực hiện những hành vi giống nhau
Không phương án nào ở trên
Phương pháp này được phát triển vào đầu những năm 90 tại các nước Tây Âu, phương pháp này đề cập tới tất cả các khía cạnh của việc đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên
check_box Phương pháp đánh giá 360 độ
Phương pháp quản trị theo mục tiêu
Phương pháp đối xứng
Phương pháp theo tiêu chuẩn công việc
Quản lý là ….
Một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá những nguồn lực của một khách sạn để đạt được những mục tiêu do ban lãnh đạo hoặc chủ sở hữu của khách sạn đó đề ra"
Một quá trình tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát và đánh giá những nguồn lực của một khách sạn để đạt được những mục tiêu do ban lãnh đạo hoặc chủ sở hữu của khách sạn đó đề ra
Một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều hành và đánh giá những nguồn lực của một khách sạn để đạt được những mục tiêu do ban lãnh đạo hoặc chủ sở hữu của khách sạn đó đề ra
Một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát và đánh giá những nguồn lực của một khách sạn để đạt được những mục tiêu do ban lãnh đạo hoặc chủ sở hữu của khách sạn đó đề ra.
Quy trình đào tạo bao gồm …. bước.
3
5
2
4
Quy trình giải quyết mâu thuẫn bao gồm mấy bước?
5
4
6
7
Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm mấy bước:
5
3
6
4
Theo lý thuyết hai yếu tố của Herzberg, đối nghịch với bất mãn là:
Vui vẻ
Không bất mãn
Thỏa mãn.
Hài lòng
Theo phương pháp này, đánh giá thực hiện công việc của nhân viên qua một bảng điểm mẫu.
check_box Phương pháp mức thang điểm
Phương pháp xếp hạng luân phiên
Phương pháp so sánh cặp.
Phương pháp xếp hạng.
Theo phương pháp này, điểm đánh giá dựa trên từng đặc tính hay yếu tố theo một thứ tự
check_box Phương pháp xếp hạng luân phiên
Phương pháp xếp hạng.
Phương pháp so sánh cặp
Phương pháp mức thang điểm
Theo phương pháp này, trọng tâm của việc đánh giá là các đặc tính cá nhân qua sự hoàn thành công việc
check_box Phương pháp quản trị theo mục tiêu
Phương pháp đối xứng
Phương pháp đánh giá 360 độ
Phương pháp theo tiêu chuẩn công việc
Thông thường bầu không khí doanh nghiệp được chia thành …tập hợp
5
3
4
2
Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả những kiểu lãnh đạo khác nhau được sử dụng linh hoạt đối với từng đối tượng, trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Phong cách lãnh đạo chung chung
Phong cách lãnh đạo theo tình huống
Phong cách lãnh đạo cụ thể
Phong cách lãnh đạo cá nhân
Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn trong thực hiện công việc là bước … trong quy trình đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
check_box 5
4
2
3
Trong công tác nhân sự, GSV KHÔNG phối hợp với Bộ phận Nhân sự để thực hiện nhiệm vụ…
check_box Trả lương cho NV
Định hướng nghề nghiệp cho NV
Đánh giá kết quả thực hiện công việc của NV
Lập kế hoạch phát triển nhân sự
Trong công việc hàng ngày, GSV có thể đóng nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau, bao gồm:
Một người giải trí
Một người truyền đạt thông tin, Một trọng tài, Một người đánh giá
Một huấn luyện viên, Một cố vấn
Một huấn luyện viên, Một cố vấn và một người giải trí
Trong vai trò này, GSV thường xuyên giàn xếp những bất hòa, mâu thuẫn giữa các NV dưới quyền.
check_box Một trọng tài
Một người đánh giá.
Một huấn luyện viên
Một người truyền đạt thông tin
Trước buổi phỏng vấn, GSV KHÔNG cần…
check_box Giới thiệu về bộ phận
Giải thích cấu trúc phỏng vấn
Cho ứng viên có thời gian chuẩn bị
Giải thích quy trình
Trước khi thực hiện đánh giá, ….
check_box GSV cần thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá
GSV không cần thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá
GSV cần thảo luận với trưởng các bộ phận về nội dung, phạm vi đánh giá
GSV cần thảo luận với Giám đốc về nội dung, phạm vi đánh giá
Văn hoá doanh nghiệp ….
Là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trên hành lang
Không phải là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp
Là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành lang hay trong phòng họp
Là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, hay trong phòng họp
Với phong cách lãnh đạo này, GSV sẽ cho phép các nhân viên được quyền ra quyết định, nhưng GSV vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết định được đưa ra.
Trung dung
Dân chủ
Ủy thác
Chuyên quyền
Với phong cách lãnh đạo này, GSV sẽ để một hoặc một vài nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định
Trung dung
Chung sức
Ủy thác
Độc đoán (chuyên quyền)
Xác định hâụ quả là bước mấy trong quy trình giải quyết vấn đề
2
1
4
3
Xung đột có sự đa dạng của các đối tượng tham gia, bao gồm…
Giữa các cá nhân; Giữa các nhà lãnh đạo, quản lý; Giữa lãnh đạo và nhân viên
Giữa các nhà lãnh đạo, quản lý
Giữa các cá nhân
Giữa lãnh đạo và nhân viên
Ý nghĩa của học thuyết Herzberg đối với GSV là…
Biết được các yếu tố gây ra sự bất mãn cho nhân viên
Hoàn thiện bản thân
Không phương án nào ở trên
Cải tiến công việc cho mục tiêu cá nhân

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập