“Hiện thực hóa truyền thuyết, tạo mạch chảy văn hóa” là:
Tác động tích cực về văn hóa xã hội
Tác động tích cực về kinh tế
Tác động tiêu cực về kinh tế
Tác động tích cực về môi trường
“Những tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân được chủ đầu tư sự kiện chủ động mời tham dự vào các diễn biến, hoạt động của sự kiện, là đối tượng chính mà sự kiện muốn tác động đến” là:
check_box Khách mời sự kiện
Chính quyền địa phương
Đối tác
Cộng đồng địa phương
“Quá trình quản trị liên quan đến cung ứng các dịch vụ vận chuyển và tổ chức đưa đón khách, cung ứng các dịch vụ lưu trú, cung ứng các dịch vụ ăn uống, quan hệ với cơ quan truyền thông và quản trị mạng lưới thông tin, liên lạc trong sự kiện” là:
Nội dung sự kiện
Truyền thông sự kiện
Hậu cần tổ chức sự kiện
Chương trình sự kiện
“Quá trình xác định trước các công việc một cách chi tiết theo một hệ thống nhất định dựa trên chương trình và ngân sách sự kiện đã được xác định” là:
Chương trình sự kiện
Mục tiêu sự kiện
Lập ngân sách sự kiện
Kế hoạch tổ chức sự kiện
“Sự kiện lớn” là cách phân loại sự kiện theo:
Nội dung
Quy mô
Tính chất
“Tạo dựng sự kết nối giữa các cộng đồng” là:
Tác động tích cực về môi trường
Tác động tích cực về du lịch
Tác động tích cực về văn hóa xã hội
Tác động tích cực về kinh tế
Các hoạt động cơ bản của tổ chức sự kiện là:
Chuẩn bị tổ chức sự kiện; kết thúc sự kiện và giải quyết các công việc sau sự kiện; tổ chức đón tiếp và khai mạc sự kiện
Tổ chức đón tiếp và khai mạc sự kiện
Chuẩn bị tổ chức sự kiện
Kết thúc sự kiện và giải quyết các công việc sau sự kiện
Các thành phần tham gia sự kiện bao gồm:
Nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ
Nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, nhà tổ chức sự kiện, nhà đầu tư sự kiện
Nhà tổ chức sự kiện
Nhà đầu tư sự kiện
Chuẩn bị các tài liệu cung cấp đến cơ quan truyền thông là công việc chuẩn bị:
Tổ chức bế mạc sự kiện
Lập kế hoạch
Dự toán ngân sách
Chủ đề sự kiện
Công việc kết thúc sự kiện bao gồm:
check_box Tổ chức bế mạc
Định giá sự kiện
Marketing sự kiện
Xác định mục tiêu sự kiện
Công việc kết thúc sự kiện bao gồm:
check_box Tiễn khách
Khai mạc
Dự toán ngân sách
Lập kế hoạch
Công việc kết thúc sự kiện bao gồm:
check_box Tiễn khách
Đặt dịch vụ
Xác định chủ đề sự kiện
Đặt tên sự kiện
Để hạn chế ảnh hưởng của sự cố trong sự kiện:
check_box Có kế hoạch dự phòng; có quy trình giải quyết các sự cố; có quy định chi tiết các công việc
Có quy trình giải quyết các sự cố
Có kế hoạch dự phòng
Có quy định chi tiết các công việc
Để xử lý các tình huống phát sinh:
check_box Nhanh chóng nhận biết tình huống phát sinh ngoài dự kiến; Xác định mức độ ảnh hưởng của tình huống phát sinh đến sự kiện; Tập trung ưu tiên giải quyết tình huống
Xác định mức độ ảnh hưởng của tình huống phát sinh đến sự kiện
Nhanh chóng nhận biết tình huống phát sinh ngoài dự kiến
Tập trung ưu tiên giải quyết tình huống
Địa điểm tổ chức sự kiện:
Hạn chế
Chỉ có thể tổ chức trong nhà
Đa dạng
Chỉ có thể tổ chức ngoài trời
Dịch vụ bổ sung của sản phẩm dịch vụ là dịch vụ:
Tăng thêm lợi ích cho khách hàng
Là dịch vụ bắt buộc phải có của sản phẩm dịch vụ
Là dịch vụ cơ bản
Vì nó khách hàng tham dự sự kiện
Dịch vụ cối lõi của sản phẩm sự kiện là dịch vụ
Vì nó khách hàng tham dự sự kiện
Là dịch vụ gia tăng giá trị của sản phẩm dịch vụ
Dịch vụ cộng thêm
Dịch vụ không bắt buộc phải có trong sản phẩm sự kiện
Điều hành các hoạt động phụ trợ bao gồm các hoạt động:
check_box Tặng quà
Tham quan
Biểu diễn nghệ thuật
Biểu diễn nghệ thuật, tặng quà, tham quan
Điều hành, quản lý khán giả và khách mời diễn ra ở giai đoạn:
Lễ khai mạc
Lễ bế mạc
Sau lễ khai mạc
Trước lễ khai mạc
Điều hành, quản lý khán giả và khách mời bao gồm các công việc sau:
check_box Kiểm tra, hoàn tất việc chuẩn bị liên quan đến khách mời và khán giả trong sự kiện; Kiểm tra công tác chuẩn bị theo danh mục/ danh sách kiểm
Kiểm tra, hoàn tất việc chuẩn bị liên quan đến khách mời và khán giả trong sự kiện
Không có câu nào ở trên
Kiểm tra công tác chuẩn bị theo danh mục/ danh sách kiểm
Đưa đón hoặc hướng dẫn, hỗ trợ khách về nơi lưu trú của khách là công việc của giai đoạn:
check_box Tiễn khách sau lễ bế mạc
Dự toán ngân sách
Marketing
Chuẩn bị tổ chức sự kiện
Giá đấu thầu tổ chức sự kiện là:
Là mức giá nhà đầu tư sự kiện thuê đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện mọi công việc
Là mức giá nhà đầu tư sự kiện thuê đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện
Là mức giá nhà tổ chức sự kiện đặt dịch vụ
Là khung giá nhà đầu tư sự kiện cung cấp cho nhà tổ chức sự kiện
Giá định hướng cạnh tranh là giá:
Tính trên cơ sở chi phí
Tính trên cơ sở phí tổ chức nhà sự kiện mong muốn
Căn cứ vào giá của sự kiện cạnh tranh để định giá
Tính trên cơ sở số lượng vé phát hành
Giá định hướng thị trường là giá:
Trên cơ sở lợi nhuận mong muốn
Định giá trên cơ sở cân bằng cung và cầu
Sử dụng mức giá khác nhau
Được thiết kế để tối đa hóa doanh thu.
Giá định hướng tổ chức là giá:
Được thiết kế để tối đa hóa doanh thu
Sử dụng mức giá khác nhau
Định giá trên cơ sở cân bằng cung và cầu
Định hướng thị trường
Giá trọn gói tổ chức sự kiện là hình thức:
Là mức giá nhà tổ chức sự kiện dùng để đấu thầu tổ chức sự kiện.
Là mức giá nhà đầu tư sự kiện thuê đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện mọi công việc
Là mức giá nhà tổ chức sự kiện đặt dịch vụ
Là mức giá nhà đầu tư sự kiện thuê đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện
Giám sát các diễn biến của khán giả và khách mời để:
check_box Kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh
Chăm sóc khản giả
Chăm sóc khác mời
Chăm sóc khác mời; Chăm sóc khán giả; kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh
Họp tổng kết rút kinh nghiệm sau sự kiện:
check_box Nên thực hiện
Thực hiện nếu có yêu cầu của chủ đầu tư sự kiện
Chỉ nên tổ chức khi sự kiện xảy ra các sự cố
Không nên thực hiện
Khi đón khách nên:
check_box Phân công nhóm đón tiếp
Gặp khách nào đón khách đó
Chỉ đón trước giờ khai mạc 5 phút
Đón khách theo nhóm đại biểu để tiết kiệm nhân sự cho nhà tổ chức sự kiện
Không gian trình diễn sự kiện bao gồm:
check_box Sân khấu
Khu vực đón tiếp
Nơi phục vụ ăn uống
Nơi lưu trú của đại biểu
Lập dự toán ngân sách cho sự kiện gồm các hình thức sau:
Giá đơn lẻ
Giá quảng cáo
Giá nhân công
Giá trọn gói
Lập kế hoạch theo các nguồn lực tham gia vào quá trình tổ chức sự kiện có:
Kế hoạch đặt dịch vụ
Kế hoạch bế mạc
Kế hoạch nhân sự
Kế hoạch đón tiếp đại biểu
Lập kế hoạch theo quy trình tổ chức sự kiện có:
Kế hoạch khai mạc
Kế hoạch nhân sự
Kế hoạch địa điểm tổ chức sự kiện
Kế hoạch tài chính
Lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện cần cân nhắc:
check_box Phù hợp với tính chất của sự kiện; Sự sẵn sàng của địa điểm; Tính tiện nghi của địa điểm
Phù hợp với tính chất của sự kiện
Sự sẵn sàng của địa điểm
Tính tiện nghi của địa điểm
MICE là cách phân loại sự kiện theo:
Tính chất
Nội dung
Quy mô
Mô hình 5W dùng để:
Xây dựng chương trình sự kiện
Xác định mục tiêu của sự kiện
Xác định địa điểm tổ chức sự kiện
Sáng tạo ý tưởng sự kiện
Mục đích của việc ổn định vị trí cho các thành viên, khách mời tham gia sự kiện:
Tạo không khí sẵn sàng tham dự vào sự kiện
Đảm bảo sức khỏe của đại biểu
Tạo sự thuận lợi, thoải mái cho khách mời tham gia sự kiện; Tạo không khí sẵn sàng tham dự vào sự kiện
Tạo sự thuận lợi, thoải mái cho khách mời tham gia sự kiện
Mục tiêu của sự kiện phải đảm bảo:
Có ý nghĩa
Tính không đồng nhất
Tính đồng thời
Định tính
Nhà tổ chức sự kiện cần xây dựng mối quan hệ với:
Cộng đồng địa phương
Cộng đồng địa phương, đối tác, các bên liên quan
Đối tác
Các bên liên quan
Những người ban tổ chức sự kiện muốn và ưu tiên cho sự có mặt của họ trong sự kiện là:
check_box Khách mời chính thức
Cộng đồng địa phương
Đối tác
Khách mời dự bị
Nơi diễn ra các hoạt động chính của sự kiện là:
check_box Không gian thực hiện sự kiện
Địa điểm tổ chức sự kiện
Nội dung sự kiện
Chương trình sự kiện
Nội dung của cung ứng dịch vụ ăn uống trong sự kiện:
Thông báo chính xác địa điểm và thời gian phục vụ bữa ăn của đoàn
Kiểm tra và thống nhất thực đơn với nhà cung ứng; Thông báo chính xác địa điểm và thời gian phục vụ bữa ăn của đoàn
Kiểm tra và thống nhất thực đơn với nhà cung ứng
Xác định chi phí cho bữa ăn
Nội dung của lập kế hoạch tổ chức sự kiện là:
Hệ thống hóa các hoạt động trong sự kiện
Lập kế hoạch chi tiết
Lập kế hoạch tổng thể
Hệ thống hóa các hoạt động trong sự kiện; Lập kế hoạch chi tiết; Lập kế hoạch tổng thể
Nội dung nào sau đây là tác động tích cực về kinh tế du lịch của sự kiện?
Cơ hội giới thiệu nét độc đáo của cảnh quan
Chia sẻ trải nghiệm giải trí
Nâng cao hình ảnh của chính khách và địa phương
Mang lại nguồn thu
Nơi được lựa chọn để tiến hành các hoạt động trong sự kiện là:
check_box Địa điểm tổ chức sự kiện
Nội dung sự kiện
Chương trình sự kiện
Ý tưởng sự kiện
Phân loại kế hoạch theo mức độ chi tiết có:
Kế hoạch đặt dịch vụ
Kế hoạch nhân sự
Kế hoạch tổng thể
Kế hoạch bế mạc
Phân loại sự kiện theo hình thức và mục đích của sự kiện có:
Sự kiện được tổ chức một lần
Sự kiện vừa và nhỏ
Sự kiện kinh doanh
Sự kiện đặc biệt.
Phân loại theo mức độ nổi tiếng và tính đặc trưng của sự kiện có:
Sự kiện MICE
Sự kiện thể thao
Sự kiện rất lớn
Sự kiện đặc biệt
Phân tích nhu cầu, đặc điểm nhu cầu của thị trường mục tiêu là:
Xác định chương trình sự kiện
Xác định mục tiêu sự kiện
Xác định nội dung sự kiện
Marketing sự kiện
Quản trị hậu cần tổ chức sự kiện bao gồm:
Lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ
Thương lượng và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ
Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ; Lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ; Thương lượng và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ
Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ
Sau khi đón khách:
check_box Mời khách vào khu vực tổ chức sự kiện
Để khách thoải mái nói chuyện
Để khách tự do tham quan
Để khách tự do tham quan và hẹn khách quay lại đúng giờ
Sự cố trong sự kiện:
Là các sự việc phát sinh diễn ra ngoài kế hoạch của nhà tổ chức sự kiện
Chỉ hay xảy ra đối với các sự kiện trình diễn trên sân khấu
Không xảy ra nếu công tác chuẩn bị thực hiện tốt
Ít khi xảy ra khi tổ chức các sự kiện trong nhà
Sự kiện được tổ chức nhiều lần là cách phân lọai theo:
Nội dung
Tính chất
Quy mô
Sự kiện thể thao là cách phân loại theo:
Tính chất
Nội dung
Quy mô
Sự gia tăng dân số toàn cầu
Thanh quyết toán sự kiện là công việc:
check_box Sau sự kiện
Xác định mục đích sự kiện
Lập dự toán sự kiện
Lập kế hoạch sự kiện
Thị trường cân đối là trạng thái:
Cầu lớn hơn cung
Cung lớn hơn cầu
Cung cầu bằng nhau
Thông tin cần có để xây dựng chương trình sự kiện:
Địa điểm tổ chức sự kiện
Mục tiêu sự kiện
Mục tiêu sự kiện, địa điểm tổ chức sự kiện, thời gian tổ chức sự kiện
Thời gian tổ chức sự kiện
Thực hiện các thủ tục đăng ký ban đầu cho khách dự sự kiện bao gồm:
check_box Hướng dẫn khách đăng ký thông tin; Phát tài liệu, quà cho khách; Hướng dẫn khách vào khu vực chính của sự kiện
Phát tài liệu, quà cho khách
Hướng dẫn khách đăng ký thông tin
Hướng dẫn khách vào khu vực chính của sự kiện
Thương hiệu sự kiện cần:
Phản án nội dung của sự kiện
Phản ánh được trải nghiệm khi tham gia sự kiện
Phản ánh được trải nghiệm khi tham gia sự kiện; Phù hợp với địa điểm tổ chức sự kiện; Phản án nội dung của sự kiện
Phù hợp với địa điểm tổ chức sự kiện
Tổ chức đón tiếp khách dự sự kiện bao gồm:
check_box Chuẩn bị thành phần đón tiếp khách; Chuẩn bị khu vực đón tiếp và các trang thiết bị hỗ trợ đón tiếp khác; Đón tiếp khách
Chuẩn bị thành phần đón tiếp khách
Chuẩn bị khu vực đón tiếp và các trang thiết bị hỗ trợ đón tiếp khác
Đón tiếp khách
Tổ chức khai mạc sự kiện bao gồm:
check_box Tổ chức khai mạc và tổ chức đón khách
Tổ chức khai mạc
Tổ chức bế mạc
Tổ chức đón khách
Trước khi đại biểu nhận phòng lưu trú, đơn vị tổ chức sự kiện cần:
Liên hệ với khách sạn về việc nhận buồng; Xác nhận chính xác số lượng & loại buồng; Cung cấp danh sách chính xác đoàn khách cho khách sạn
Cung cấp danh sách chính xác đoàn khách cho khách sạn
Xác nhận chính xác số lượng & loại buồng
Liên hệ với khách sạn về việc nhận buồng
Ưu điểm của tổ chức sự kiện ở không gian ngoài trời là:
check_box Thích hợp cho các ý tưởng sáng tạo do không bị giới hạn không gian
Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết
Tận dụng được các cơ sở vật chất sẵn có
Đảm bảo trong các vấn đề về an ninh, an toàn
Việc lựa chọn dịch vụ vận chuyển cho đại biểu dự sự kiện căn cứ vào:
Khoảng cách di chuyển
Sở thích của địa biểu
Sở thích của nhà tổ chức sự kiện
Mong muốn của nhà đầu tư sự kiện
Xây dựng chương trình sự kiện phải trên cơ sở:
Khả năng của đơn vị tổ chức sự kiện
Yêu cầu của khách hàng
Điều kiện thời tiết
Ngân sách
Yêu cầu cơ bản đối với hình thức của giấy mời sự kiện là:
check_box Phù hợp với sự kiện; Chuyển tải được thông điệp của sự kiện; Thể hiện sự tôn trọng người được mời
Thể hiện sự tôn trọng người được mời
Phù hợp với sự kiện
Chuyển tải được thông điệp của sự kiện
Yêu cầu của lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện:
Tiết kiệm
Bám sát chương trình, dự trù chính xác
Bám sát mục tiêu
Thấp hơn ngân sách của chủ đầu tư sự kiện
Yếu tố khách quan ảnh hưởng sự kiện là:
Địa điểm tổ chức
Trình độ nhân viên của nhà tổ chức
Yêu tố của nhà đầu tư sự kiện
Khả năng tài chính của nhà tổ chức
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới tổ chức sự kiện?
Khách hàng
Khách hàng; môi trường chính trị; thu nhập của người dân
Môi trường chính trị
Thu nhập của người dân
Yêu tố nào sau đây là thành phần tham gia sự kiện:
Tình nguyện viên
Khách hàng; tình nguyện viên, nhà cung ứng dịch vụ
Nhà cung ứng dịch vụ
Khách hàng
Yếu tố thúc đẩy sự ra đời của nghề tổ chức sự kiện là:
Yêu cầu chuyên môn hóa trong tổ chức sự kiện
Thành tựu khoa học công nghệ
Nhu cầu tổ chức sự kiện
Nhu cầu tổ chức sự kiện; Thành tựu khoa học công nghệ

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập