Bên mua có thể thanh toán cho bên bán vào những thời gian nào?
check_box Sau khi ký hợp đồng và trước khi bên mua gửi khách du lịch sang bên bán; Ngay sau khi ký hợp đồng du lịch quốc tế; Sau khi bên bán đã phục vụ xong đoàn khách du lịch do bên mua gửi
Ngay sau khi ký hợp đồng du lịch quốc tế
Sau khi bên bán đã phục vụ xong đoàn khách du lịch do bên mua gửi
Sau khi ký hợp đồng và trước khi bên mua gửi khách du lịch sang bên bán
Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tiền tệ là gì?
Đảm bảo bằng ngoại hối
Đảm bảo bằng vàng
Đảm bảo bằng vàng; Đảm bảo bằng ngoại hối; Đảm bảo bằng “rổ”tiền tệ
Đảm bảo bằng “rổ”tiền tệ
Các cơ sở để xác định Tỷ giá hối đoái là?
Cơ chế tiền tệ hiện nay
Hệ thống tỷ giá Bretton woods
Chế độ bản vị vàng
Chế độ bản vị vàng; Hệ thống tỷ giá Bretton woods; Cơ chế tiền tệ hiện nay
Các doanh nghiệp nhận khách hoặc bên bán dịch vụ hay hàng hóa du lịch thường gặp phải những rủi ro nào mà bên mua gây ra?
Không cung cấp đầy đủ dịch vụ và hàng hóa cho khách du lịch theo như số lượng đã được ký kết và thỏa thuận trong hợp đồng.
Thông báo chậm hoặc không thông báo về việc thay đổi số lượng (thông thường là giảm số lượng khách trong đoàn) hoặc hủy đoàn.
Cả 3 phương án trên
Không đảm bảo chất lượng của các dịch vụ cung cấp cho khách du lịch theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng du lịch quốc tế.
Các đối tượng sau đây, đâu không thuộc các bên tham gia vào phương thức nhờ thu?
Ngân hàng thông báo mở L/C
Ngân hàng được ủy thác
Người được hưởng
Ngân hàng đại lý
Các quốc gia có thể áp dụng các biện pháp nào để giữ ổn định Tỷ giá hối đoái?
Áp dụng chính sách điều chỉnh giá trị tiền tệ
Lập quỹ dự trữ bình ổn giá; Áp dụng chính sách triết khấu; Áp dụng chính sách điều chỉnh giá trị tiền tệ
Áp dụng chính sách triết khấu
Lập quỹ dự trữ bình ổn giá
Cách đọc tỷ giá sau EUR/USD = 1.3125 như thế nào là đúng?
Đô la Mỹ trên Euro là một phẩy ba nghìn một trăm hai mươi lăm
Euro, đô la Mỹ bằng một phẩy ba mươi mốt số hai mươi lăm điểm.
Euro, đô la Mỹ bằng một phẩy ba nghìn một trăm hai mươi lăm
Đô la Mỹ trên Euro là một phẩy ba mươi mốt số hai mươi lăm điểm
Cho “rổ” tiền tệ với thông số sau:Hãy tính tỷ lệ (%) biến động của “rổ” tiền tệ này?
33%
112.55%
-8.25%
11,16%
Đâu không phải là chính sách điều chỉnh giá trị của tiền tệ?
Giữ giá tiền tệ
Phá giá tiền tệ
Nâng giá tiền tệ
Phá giá tiền tệ; Nâng giá tiền tệ; Giữ giá tiền tệ
Đâu không phải là điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng du lịch quốc tế?
Hai bên khi ký kết hợp đồng du lịch quốc tế cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về đối tượng khách sẽ đi du lịch và đối tượng khách gửi
Trong cơ chế kinh tế thị trường, sự cạnh tranh gay gắt về thị trường dễ dẫn đến sự khó khăn nhất định trong việc lựa chọn thị trường và đối tác kinh doanh
Do tính chất thời vụ của các hoạt động kinh doanh du lịch cho nên thời hạn của các bản hợp đồng du lịch quốc tế cũng thường diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhất định
Khi ký kết các hợp đồng du lịch quốc tế, những hãng du lịch lớn (chiếm thị phần cao trong thị trường và vị trí quan trọng trên thị trường du lịch quốc tế) thường có tiếng nói và ý nghĩa quyết định trong việc thỏa thuận các điều kiện của hợp đồng
Đâu không phải là điều kiện cơ bản trong chế độ bản vị vàng?
Giấy bạc ngaah hàng hoặc những đồng tiền được đúc bằng các kim loại khác được đổi tự do ra vàng
Xác định tỷ giá dựa trên cơ sở hàm lượng vàng chính thức của đô la Mỹ
Tự do đúc tiền vàng theo chuẩn quy định về trọng lượng và chất lượng vàng
Tự do xuất nhập khẩu vàng ra và vào biên giới
Đâu không phải là một loại tỷ giá hối đoái dựa trên cách phân loại căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối?
Tỷ giá điện hối
Tỷ giá chính thức
Tỷ giá thả nổi
Tỷ giá tự do
Đâu không phải là những rủi ro về tài chính do bên nhận khách du lịch gây ra?
Không cung cấp đủ dịch vụ cho khách du lịch theo số lượng đã thỏa thuận và Không đảm bảo chất lượng của các dịch vụ cung cấp cho khách du lịch
Không thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng
Không đảm bảo chất lượng của các dịch vụ cung cấp cho khách du lịch
Không cung cấp đủ dịch vụ cho khách du lịch theo số lượng đã thỏa thuận
Để giữ ổn định tỷ giá hối đoái, đâu không phải là cơ chế quản lý mà các quốc gia đang áp dụng?
Cơ chế thắt chặt toàn bộ
Cơ chế không thả nổi toàn bộ
Cơ chế thả nổi toàn bộ
Cơ chế ổn định
Địa điểm thanh toán trong hợp đồng du lịch quốc tế Không thể là tại những nước nào?
Nước của bên gửi khách; Nước của bên nhận khách; Nước thứ ba làm trung gian
Nước của bên nhận khách
Nước thứ ba làm trung gian
Nước của bên gửi khách
Điều kiện về thời gian thanh toán trong các hợp đồng du lịch quốc tế thường được quy định theo các cách nào sau đây?
Thời gian trả tiền trước; Thời gian trả tiền ngay, thời gian trả tiền sau
Thời gian trả tiền trước
Thời gian trả tiền ngay
Thời gian trả tiền sau
Điều kiện về thời gian trả tiền ngay là gì?
Trả tiền ngay sau khi ký kết hợp đồng (thông thường không xảy ra vì trên thực tế, trong lĩnh vực du lịch luôn luôn có tình trạng biến đổi về số lượng người đi cũng như số lượng dịch vụ du lịch sẽ sử dụng.
Sau khi ký hợp đồng, trước khi gửi khách sang đã trả cho bên doanh nghiệp nhận khách hay doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch một phần hay toàn bộ số tiền theo hợp đồng (thường là một phần).
Sau khi đoàn du lịch đã sử dụng dịch vụ xong, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mới tiến hành các thủ tục thanh toán. Nếu cách này được áp dụng sẽ gây ra nhiều rủi roc ho doanh nghiệp nhận khách
Trả tiền đồng thời theo từng phần theo giai đoạn khách du lịch được gửi đến bên nhận khách trong hợp đồng du lịch. Hoạt động trả tiền ngay khi khách du lịch bắt đầu thời gian du lịch với bên nhận khách.
Đối tượng nào sau đây không thuộc các bên khi tham gia vào phương thức chuyển tiền?
Ngân hàng chuyển tiền
Người cần chuyển tiền
Người được hưởng
Ngân hàng mở L/C
Đối với hình thức khách du lịch đi du lịch không thông qua tổ chức nào, hoạt động thanh toán quốc tế có thể sử dụng những công cụ thanh toán nào?
check_box Tiền mặt, séc, thanh toán thông qua thẻ tín dụng ngân hàng
Nhờ thu hộ, tiền mặt, séc
Chuyển tiền, nhờ thu hộ, thanh toán thông qua tín dụng chứng từ
Tiền mặt, séc, thanh toán thông qua thẻ tín dụng ngân hàng; Nhờ thu hộ, tiền mặt, séc
Hệ thống tỷ giá Bretton Woods được hình thành trong giai đoạn nào?
Đầu thế kỉ 20
1970 – nay
1930 – 1946
1946 – 1973
Hối phiếu có đặc điểm gì?
check_box Tính trừu tượng; Tính bắt buộc phải trả tiền; Tính lưu thông
Tính trừu tượng
Tính bắt buộc phải trả tiền
Tính lưu thông
Khách du lịch có thể có những hình thức nào khi đi du lịch ra nước ngoài?
Đi du lịch tự do
Đi du lịch thông qua một tổ chức
Đi du lịch không thông qua một tổ chức
Đi du lịch thông qua một tổ chức; Đi du lịch không thông qua một tổ chức; Đi du lịch tự do
Khi áp dụng phương thức nhờ thu có kèm chứng từ, bên mua phải đảm bảo điều kiện nào để được ngân hàng giao toàn bộ chứng từ và hàng hóa?
Chấp nhận điều kiện giao hàng
Chấp nhận trả tiền cho hối phiếu
Tiến hành trả tiền ngay
Chấp nhận trả tiền cho hối phiếu và Tiến hành trả tiền ngay
Mã CVC, CVV trên thẻ thanh toán là gì?
check_box Là mã bí mật cá nhân để kiểm tra lại giá trị của thẻ
Là mã đánh dấu hình thức sử dụng của thẻ
Là mã thanh toán ứng với từng thẻ thanh toán quốc tế
Là mã xác nhận tình trạng của thẻ thanh toán
Phá giá tiền tệ và Nâng giá tiền tệ là hai biện pháp thuộc Chính sách quản lý Tỷ giá hối đoái nào của Nhà nước?
Chính sách hối đoái
Chính sách điều chỉnh giá trị tiền tệ
Chính sách chiết khấu
Lập quỹ dự trữ bình ổn giá
Phân loại Tỷ giá hối đoái căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng có những loại tỷ giá hối đoái nào?
Tỷ giá mở cửa và Tỷ giá đóng cửa
Tỷ giá điện hối và Tỷ giá thư hối
Tỷ giá tiền mặt và Tỷ giá chuyển khoản
Tỷ giá mua và Tỷ giá bán
Phương thức chuyển tiền là gì?
check_box Là phương thức mà một khách hàng (người trả tiền, người mua hàng, doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp gửi khách,…) yêu cầu ngân hàng trung gian phục vụ mình chuyển một khoản tiền nhất định để thanh toán cho người bán – người được hưởng ở một địa điểm và thời gian xác định.
Là phương thức thanh toán mà trong đó, người bán khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ giao hàng hay cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng có thể ủy thác cho một bên ngân hàng của mình thu hộ số tiền (tương ứng với giá trị quy định trong hợp đồng giữa hai bên) ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người bán lập ra.
Là phương thức thanh toán mà việc thanh toán các khoản nợ của bên mua được tập hợp và thanh toán cùng một lúc vào thời điểm nhất định.
Là phương thức thanh toán dựa vào sự thỏa thuận mà trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) đáp ứng theo các yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tin dụng – L/C), cam kết và ủy thác cho một ngân hàng khác chi trả hoặc chấp nhận hối phiếu hoặc chiết khấu chứng từ theo yêu cầu của người được hưởng trong điều kiện và các điều khoản đã quy định trong thư tín dụng được thực hiện đúng và đầy đủ.
Phương thức thanh toán nào sẽ được sử dụng hiệu quả khi hai bên đối tác có mức độ tin cậy cao?
Phương thức tín dụng chứng từ
Phương thức ghi sổ
Phương thức chuyển tiền; Phương thức ghi sổ; Phương thức tín dụng chứng từ
Phương thức chuyển tiền
Phương thức thanh toán nhờ thu có những loại nào?
check_box Nhờ thu phiếu trơn và Nhờ thu có kèm chứng từ
Nhờ thu phiếu trơn
Nhờ thu có kèm chứng từ
Nhờ thu có kèm thư tín dụng
Phương thức thanh toán Nhờ thu phiếu trơn có thể được áp dụng trong các trường hợp cụ thể nào của các giao dịch trong hợp tác du lịch quốc tế?
Trong giao dịch giữa các công ty con (các đại lý tại nước ngoài) với công ty mẹ.
Cả bên bán và bên mua đã xây dựng được mức độ tin cậy cao; Trong giao dịch giữa các công ty con (các đại lý tại nước ngoài) với công ty mẹ; Khách du lịch muốn sử dụng dịch vụ du lịch tại một quốc gia khác và thanh toán thông qua một mạng thanh toán quốc tế (Visa, Mastercard, JCB,…)
Cả bên bán và bên mua đã xây dựng được mức độ tin cậy cao.
Khách du lịch muốn sử dụng dịch vụ du lịch tại một quốc gia khác và thanh toán thông qua một mạng thanh toán quốc tế (Visa, Mastercard, JCB,…)
Sản phẩm của du lịch là những sản phẩm như thế nào?
Là sản phẩm hữu hình
Là sản phẩm có giá trị bảo tồn theo thời gian
Là sản phẩm hữu hình; có giá trị bảo tồn theo thời gian
Là sản phẩm vô hình
Séc theo lệnh là loại séc được phân loại dựa theo tiêu chí nào?
check_box Phân loại theo người hưởng lợi
Phân loại theo cách thanh toán
Cả 3 phương án trên
Phân loại theo người phát hành séc
Số lượng và hình thức của việc thanh toán khoản ứng trước sẽ Không phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Khối lượng hàng hóa và dịch vụ du lịch ký kết trong hợp đồng
Đối tượng khách du lịch; Đối tác trong hợp đồng du lịch quốc tế; Khối lượng hàng hóa và dịch vụ du lịch ký kết trong hợp đồng
Đối tác trong hợp đồng du lịch quốc tế
Đối tượng khách du lịch
Tại sao nói: “Rủi ro về điều kiện thanh toán đối với các doanh nghiệp nhận khách sẽ thường cao hơn.”?
check_box Vì giá trị của giao dịch không lớn, các khoản lệ phí truy thu và khiếu nại lớn sẽ chiếm hầu hết giá trị của giao dịch thì khi này, bên nhận khách rất khó để tiến hành truy thu và khiếu nại đối với bên gửi khách.
Vì bên gửi khách có thể hoãn, hủy hoặc thay đổi nội dung và yêu cầu về chất lượng dịch vụ trong quá trình diễn ra hợp đồng du lịch quốc tế.
Vì uy tín và chất lượng dịch vụ của bên nhận khách chưa được đảm bảo so với yêu cầu của bên gửi khách.
Vì khách du lịch có thể hủy hoặc hoãn chuyến đi dẫn đến việc doanh nghiệp nhận khách không thể cung cấp sản phẩm dịch vụ du lịch theo hợp đồng.
Tại Việt Nam hiện nay, các loại séc du lịch được phát hành thường được sử dụng cho đối tượng nào?
check_box Khách du lịch Việt Nam khi đi du lịch tại nước ngoài.
Khách du lịch trong nước khi đi du lịch tại Việt Nam
Khách du lịch nước ngoài khi di du lịch tại Việt Nam
Cả 3 phương án trên
Thẻ thanh toán có hình chữ nhật và có kích thước tiêu chuẩn quốc tế là như thế nào?
check_box 96mmx54mmx0.76mm
96mmx54mmx0.7mm
96,5mmx54mmx0.76mm
96mmx55mmx0.5mm
Theo công ước Geneve năm 1931, quy định về thời hạn và hiệu lực của séc lưu hành trong phạm vi một châu – một khu vực là bao lâu?
check_box 20 ngày
70 ngày
120 ngày
8 ngày
Theo danh mục mã chữ chính của ISO, đồng tiền Đô la Singapore có kí hiệu là gì?
JPY
GBP
AUD
SGD
Theo quy định về thời điểm thanh toán hối phiếu tại một thời điểm cụ thể sau khi hối phiếu được xuất trình. Người ta thường sử dụng mệnh đề nào?
check_box “Quý ông/bà phải thanh toán vào 90 ngày sau khi hối phiếu này được xuất trình.”
“Quý ông/bà phải thanh toán ngay sau khi hối phiếu này được xuất trình”
“Quý ông/bà phải thanh toán vào hai tháng sau kể từ ngày hôm nay”
“Quý ông/bà phải thanh toán vào ngày 10 tháng 6 năm 2020”
Thời hạn thanh toán trong nội dung của hối phiếu có mấy cách quy định
check_box 4
3
1
2
Tính lưu thông của hối phiếu là gì?
check_box Hối phiếu có thể được sử dụng để chuyển nhượng cho một hay nhiều chiều trong suốt thời gian hiệu lực của nó.
Hối phiếu có thể được sử dụng để chuyển nhượng cho một hay nhiều chiều trong suốt thời gian hiệu lực của nó; Một khi đã ký xác nhận vào hối phiếu, người trả tiền hay người mua bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền đã ghi trong hối phiếu.
Một khi đã ký xác nhận vào hối phiếu, người trả tiền hay người mua bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền đã ghi trong hối phiếu.
Trong nội dụng của hối phiếu chỉ nêu lên mệnh lệnh phải trả một số tiền nhất định với nội dung liên quan đến việc trả tiền mà không nêu nguyên nhân hay lý do của việc trả tiền
Trong các điều kiện sau, điều kiện nào không phải điều kiện về tiền tệ?
Điều kiện về đồng tiền thanh toán
Điều kiện về các biện pháp đảm bảo rủi ro tiền tệ
Điều kiện về địa điểm thanh toán
Điều kiện về đồng tiền tính giá
Trong các đối tượng sau, đối tượng nào không liên quan trong giao dịch thanh toán bằng Séc?
check_box Ngân hàng phát hành séc
Người phát hành séc
Người trả tiền
Người nhận tiền
Trong các loại hối phiếu sau, hối phiếu nào có giá trị pháp lý?
check_box Hối phiếu viết tay hoặc đánh máy
Hối phiếu nói; Hối phiếu điện thoại; Hối phiếu viết tay hoặc đánh máy
Hối phiếu nói
Hối phiếu điện thoại
Trong các loại sau, đâu không phải là một loại chuyển nhượng hối phiếu?
check_box Chiết khấu hối phiếu cho chủ mới
Chuyển giao hối phiếu cho một người chủ mới
Chiết khấu hối phiếu cho ngân hàng
Chuyển giao hối phiếu cho ngân hàng để nhờ thu
Trong các phương tiện thanh toán du lịch quốc tế sau đây, khách du lịch không thể sử dụng phương tiện thanh toán nào để rút hoặc đổi ra tiền mặt?
check_box Phiếu du lịch
Thẻ thanh toán
Tất cả các phương tiện trên
Séc du lịch
Trong hình thức khách du lịch đi du lịch thông qua một tổ chức, hoạt động thanh toán quốc tế có thể diễn ra giữa những đối tượng nào?
Doanh nghiệp lữ hành gửi khách và các doanh nghiệp lữ hành nhận khách.
Khách du lịch và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch
Khách du lịch và doanh nghiệp gửi khách; Doanh nghiệp lữ hành gửi khách và các doanh nghiệp lữ hành nhận khách
Khách du lịch và doanh nghiệp gửi khách
Trong hợp đồng du lịch quốc tế giữa Việt Nam và Singapore được ký ngày 10/06/2020 có giá trị thanh toán là 100.000 đô la Singapore (SGD), tỷ giá 1USD = 1,39 SGDĐến ngày 10/06/2021 là thời hạn phải thanh toán, giả sử tỷ giá là 1 USD = 1,43 SGDVậy theo thỏa thuận trong hợp đồng thì ngày 10/06/2021, số tiền bên mua cần thanh toán cho bên bán là bao nhiêu?
97,202.79
102.877,69
100.837,23
174,820.14
Trong hợp đồng du lịch quốc tế, bên doanh nghiệp nhận khách sẽ có thể gây ra rủi ro nào cho doanh nghiệp gửi khách?
Không trả tiền thanh toán sau khi sử dụng dịch vụ du lịch
Không chấp nhận thanh toán các hóa đơn sử dụng dịch vụ du lịch
Không đảm bảo chất lượng của các dịch vụ cung cấp cho khách du lịch theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng du lịch quốc tế.
Thông báo chậm hoặc không thông báo về việc thay đổi số lượng (thông thường là giảm số lượng khách trong đoàn) hoặc hủy đoàn.
Trong nội dung của hối phiếu, khi số tiền ghi bằng chữ và bằng số lệch nhau thì giá trị nào được công nhận?
check_box Giá trị bằng chữ
Giá trị bằng số
Không có giá trị nào được công nhận
Số tiền được tính bằng trung bình của giá trị bằng chữ và bằng số.
Trong nội dung của hối phiếu, số tiền trên hối phiếu được thể hiện bằng hình thức nào?
check_box Bằng chữ và số
Bằng chữ
Bằng hệ mã hóa
Bằng số
Trong nội dung của Hợp đồng du lịch quốc tế, đâu là những điều kiện quan trọng nhất?
Những điều kiện về bảo hiểm y tế, Những điều kiện về khiếu nại và giải quyết những khiếu nại; Những điều kiện về tài chính, Những điều kiện về tiền tệ; Những điều kiện về khiếu nại và giải quyết những khiếu nại, Những điều kiện về xử phạt khi không thực hiện cam kết
Những điều kiện về bảo hiểm y tế, Những điều kiện về khiếu nại và giải quyết những khiếu nại
Những điều kiện về tài chính, Những điều kiện về tiền tệ
Những điều kiện về khiếu nại và giải quyết những khiếu nại, Những điều kiện về xử phạt khi không thực hiện cam kết
Trong phương thức chuyển tiền, ngân hàng chuyển tiền đóng vai trò gì?
check_box Là ngân hàng đại diện của bên mua – hay bên gửi khách; Chuyển tiền tới ngân hàng đại lý tại nước ngoài; Đóng vai trò là trung gian thực hiện việc thanh toán và yêu cầu thanh toán theo ủy nhiệm chi
Là ngân hàng đại diện của bên mua – hay bên gửi khách
Chuyển tiền tới ngân hàng đại lý tại nước ngoài
Đóng vai trò là trung gian thực hiện việc thanh toán và yêu cầu thanh toán theo ủy nhiệm chi
Trong phương thức chuyển tiền, người chuyển tiền là ai?
Là người yêu cầu ngân hàng chuyển tiền đến người nhận tại nước ngoài (trong thanh toán quốc tế).
Là người mua – bên gửi khách du lịch
Là người bán – bên nhận khách du lịch
Là người nhận tiền sau khi được ngân hàng hoàn thành thủ tục chuyển tiền
Trong ví dụ sau đây, đâu là đồng tiền yết giá và đâu là đồng tiền định giá?VD: 1 USD = 120 JPY
USD là đồng tiền yết giá; JPY là đồng tiền định giá
USD và JPY là hai đồng tiền yết giá
USD và JPY là hai đồng tiền định giá
USD là đồng tiền định giá; JPY là đồng tiền yết giá
Tỷ giá điện hối và Tỷ giá thư hối là hai loại Tỷ giá hối đoái được phân loại căn cứ vào điều gì?
Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế
Căn cứ vào phương tiện chuyển đổi ngoại hối
Căn cứ vào thời điểm giao dịch quốc tế
Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối
Tỷ giá hối đoái gây ra tác động nào đến du lịch quốc tế?
Tác động đến mức độ sẵn sàng chi trả của khách du lịch; Tác động đến nhu cầu đi du lịch của khách du lịch; Tác động đến giá trị của tour du lịch
Tác động đến nhu cầu đi du lịch của khách du lịch
Tác động đến giá trị của tour du lịch
Tác động đến mức độ sẵn sàng chi trả của khách du lịch
Tỷ giá mua vào và bán ra của một đồng tiền ngoại tệ thường có độ chênh lệch khoảng bao nhiêu điểm?
30 điểm
50 điểm
10 – 40 điểm
5 – 20 điểm
Về mặt nguyên tắc, hợp đồng du lịch quốc tế sẽ được ký kết giữa những đối tác trong trường hợp nào?
Công ty lữ hành Việt Nam xây dựng chương trình du lịch, ký hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành gửi khách ở nước ngoài; Công ty lữ hành nước ngoài xây dựng chương trình du lịch, ký hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành nhận khách tại Việt Nam; Công ty lữ hành nước ngoài xây dựng chương trình du lịch ký hợp đồng với các nhà cung ứng du lịch Việt Nam (khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển,…)
Công ty lữ hành nước ngoài xây dựng chương trình du lịch, ký hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành nhận khách tại Việt Nam
Công ty lữ hành Việt Nam xây dựng chương trình du lịch, ký hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành gửi khách ở nước ngoài
Công ty lữ hành nước ngoài xây dựng chương trình du lịch ký hợp đồng với các nhà cung ứng du lịch Việt Nam (khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển,…)
Ví dụ Doanh nghiệp A cung cấp sản phẩm du lịch cho đoàn khách được gửi từ doanh nghiệp B là dịch vụ City tour diễn ra từ 17h – 19h ngày 10/6/2020. Vậy giá trị của sản phẩm du lịch City tour được thể hiện vào thời điểm nào?
Luôn luôn có giá trị
Trước 17h ngày 10/6/2020
Trong thời gian từ 17h – 19h ngày 10/6/2020
Sau 19h ngày 10/6/2020

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập