Bước nào sau đây không thuộc quy trình định vị điểm đến?
check_box Thiết kế chương trình du lịch
Xây dựng tuyên bố về vị thế
Lựa chọn vị trí mong muốn
Đánh giá vị trí hiện tại
Các doanh nghiệp kinh doanh phục vụ hoạt động du lịch gồm những loại hình nào?
Cả 2 loại hình
Gián tiếp
Không loại hình nào
Trực tiếp
Các thành phần nào có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động du lịch tại điểm đến?
Đơn vị kinh doanh, cộng đồng địa phương, du khách
Chính phủ, cộng đồng địa phương, du khách
Chính phủ, Đơn vị kinh doanh, cộng đồng địa phương
Cộng đồng địa phương, đại lý lữ hành, du khách
Các yếu tố cần quan tâm về thị trường nguồn?
Hồ sơ thị trường, Tiềm năng, Cơ hội, Đặc điểm thị trường
Hồ sơ thị trường, năng suất, Cơ hội, Đặc điểm thị trường
Hồ sơ thị trường, Tiềm năng, Năng suất, Đặc điểm thị trường
Tiềm năng, Cơ hội, Đặc điểm thị trường
Cần dựa vào yếu tố nào để xác định mục tiêu phát triển điểm đến du lịch một cách hiệu quả?
Sứ mệnh phát triển điểm đến du lịch
Giải pháp phát triển điểm đến du lịch
Chỉ tiêu phát triển điểm đến du lịch
Tầm nhìn của điểm đến du lịch
Câu định vị điểm đến du lịch là gì?
check_box Là thông điệp chứa đựng tính nổi trội của điểm đến, minh họa cho giá trị hay lợi ích mà du khách tìm kiếm
Là câu định nghĩa cho sản phẩm dịch vụ, nêu bật ý nghĩa và lợi ích mà khách hàng có thể nhận được
Là câu định vị cho vị thế của sản phẩm trên thị trường mục tiêu và phân biệt với đối thủ cạnh tranh
Là khái niệm về sản phẩm dịch vụ, thế mạnh và lợi ích đem đến cho khách hàng
Câu nào sau đây giải thích đúng về xu hướng thị trường?
Là hướng đi của một doanh nghiệp trong tương lai
Là tiềm năng để phát triển thị trường
Là xu thế của một bộ phận, xu thế của khách hàng trong tương lai
Là xu thế của một thị trường tài chính di chuyển theo một hướng cụ thể qua thời gian
Chất lượng trải nghiệm của du khách phụ thuộc nhất vào yếu tố nào sau đây?
check_box Chất lượng dịch vụ đến từ sự tương tác giữa người phục vụ trong ngành du lịch và du khách
Chất lượng dịch vụ của sản phẩm du lịch và sự tương tác với cộng đồng địa phương
Công tác quản lý điểm đến và chiến lược bán sản phẩm du lịch
Cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và cộng đồng địa phương
Chất lượng trải nghiệm dịch vụ được hình thành từ giai đoạn nào trong sơ đồ quá trình khách hàng?
check_box Mong muốn và lên kế hoạch
Trải nghiệm
Đặt dịch vụ
Thanh toán chi phí
Chiến lược nào sau đây đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng các chiến lược marketing khác
Sản phẩm và kênh phân phối
Xây dựng thương hiệu
Định vị
Giá cả và kênh phân phối
Chiến lược nào sau đây được coi là nền tảng để phát triển các chiến lược marketing điểm đến du lịch?
check_box Chiến lược định vị
Đánh giá khả năng tiếp cận của thị trường mục tiêu
Xác định thị trường mục tiêu
Xác định khách hàng tiềm năng
Chiến lược nào sau đây không phải là chiến lược marketing điểm đến du lịch?
Bán hàng cá nhân
Quan hệ công chúng
Khuyến mãi
Chiến lược cạnh tranh
Chiến lược xúc tiến điểm đến du lịch được thực hiện bởi những đối tượng nào sau đây?
Tổ chức quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cộng đồng địa phương
Đơn vị kinh doanh và cộng đồng địa phương
Cộng đồng địa phương và nhà nước
Du khách và đơn vị kinh doanh
Chu kỳ sống của một điểm đến du lịch có thể trải qua tất cả bao nhiêu giai đoạn?
5
4
6
7
Chu kỳ sống của một điểm đến du lịch được thể hiện bằng mô hình gì?
Hình parabol
Hình tròn
Hình chữ S
Hình chữ V
Chuỗi cung ứng sản phẩm bao gồm các bên liên quan nào?
check_box Tổ chức quản lý du lịch, đơn vị kinh doanh, cộng đồng dân cư địa phương
Đơn vị kinh doanh, tổ chức quản lý du lịch, địa phương
Đơn vị kinh doanh, đại lý lữ hành, đại lý bán tour
Chủ cơ sở hạ tầng kĩ thuật, cộng đồng dân cư, nhà nước
Có mấy nhóm trung gian phổ biến trong chuỗi bán hàng là cầu nối giữa du khách và điểm đến?
3
4
1
2
Có mấy tiêu chí để giúp các tổ chức quản lý điểm đến có thể cân nhắc để lựa chọn được các chiến lược phát triển điểm đến hiệu quả?
5
4
6
7
Có mấy yêu cầu đối với mục tiêu phát triển điểm đến du lịch?
3
4
5
2
Cơ sở hạ tầng công cộng không bao gồm yếu tố nào sau đây?
Phương tiện công cộng
Xe ô tô cá nhân
Các biện pháp khẩn cấp
Chất lượng không khí
Cơ sở thu đổi ngoại tệ là một thành phần của yếu tố nào sau đây?
Cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ cộng đồng
Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch
Không có đáp án đúng
Cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú
Công cụ Benchmarking là gì?
Công cụ tính toán năng suất hoạt động của điểm đến du lịch
Công cụ tính lượng khách du lịch tới tham quan điểm đến du lịch
Một công cụ phân tích dùng để đo lường tiến độ và hiệu suất hoạt động của điểm đến du lịch
Một công cụ đánh giá đối thủ cạnh tranh
Đâu không phải là một trong những hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng?
check_box Tiếp thị sản phẩm đến khách hàng
Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng
Theo dõi hồ sơ người tiếu dùng
Cập nhật thông tin của ngành du lịch về du khách
Để chiếm được lòng tin của khách hàng và đảm bảo các trải nghiệm của họ tại điểm đến, các cơ quan quản lý điểm đến cần lưu ý điều gì?
check_box Trải nghiệm thực của du khách tại điểm đến cần nhất quán với hệ thống thông tin được cung cấp trên các kênh phân phối
Cung cấp chất lượng dịch vụ phù hợp với số tiền du khách đã chi trả
Đảm bảo chất lượng phục vụ tại điểm đến và thái độ phục vụ của nhân viên
Sự chuyên nghiệp đến từ tất cả các bước trong quy trình khách hàng
Để giúp du khách có cơ sở để lựa chọn điểm đến, dịch vụ phù hợp, các tổ chức quản lý điểm đến cần phát triển điều gì?
check_box Hệ thống công nhận và cơ sở xếp hạng các dịch vụ dựa trên chất lượng
Tâp trung phát triển các kênh truyền thông marketing
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường khách
Tăng chất lượng dịch vụ khách hàng
Điểm đến du lịch có những đặc điểm nào sau đây?
Tính đa dụng, tính hấp dẫn, tính thời vụ, tính đa dạng
Tính bổ sung, tính thời vụ, tính hợp lý, tính hấp dẫn
Tính đa dạng, tính đa dụng, tính hấp dẫn, tính bổ sung
Tính đa dạng, tính bổ sung, tính hợp lý, tính linh hoạt
Điểm đến du lịch là gì?
Là điểm mà khách đi du lịch
Là vùng không gian địa lý mà khách du lịch ở lại ít nhất một đêm, bao gồm các sản phẩm du lịch, các dịch vụ cung cấp, các tài nguyên du lịch thu hút khách, có ranh giới hành chính để quản lý và có sự nhận diện về hình ảnh để xác định khả năng cạnh tranh trên thị trường
Là nơi du khách có thể đến nghỉ ngơi, giải trí, tham quan các tài nguyên du lịch
Là nơi không chỉ có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn mà còn có cả những điều kiện khác để trở lên hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch
Điểm đến du lịch phải sử dụng tiêu chí nào sau đây để làm căn cứ đánh giá hiệu quả của kênh phân phối?
Kinh tế, kiểm soát
Mức cầu sản phẩm
Khả năng tiếp cận
Sự phân phối thông tin
Điều gì ảnh hưởng đầu tiên đến việc quyết đinh lựa chọn điểm đến của du khách?
check_box Khả năng tiếp cận địa điểm
Chất lượng sản phẩm
Dịch vụ cung cấp
Chi phí
Điều gì sẽ xảy ra nếu không xây dựng được thương hiệu cho điểm đến?
check_box Điểm đến trở nên mờ nhạt, thậm chí không tồn tại trong mắt du khách
Không tạo ấn tượng cho du khách về thông tin điểm đến
Đem đến cái nhìn không đúng về hình ảnh điểm đến
Điểm đến không thu hút được du khách cũng như các nhà đầu tư
Điều nào sau đây là đúng khi nói về tác động thị trường?
Du lịch tạo tác động trong việc tạo ra công ăn việc làm, các cơ hội đầu tư, phát triển hàng không và bảo vệ môi trường
Các tác động của các nhà cung cấp, dịch vụ lưu trú tới điểm đến
Tác động của du lịch trong việc phát triển kinh tế địa phương
Tác động của nguồn khách du lịch tới điểm đến
Điều quan trọng mang lại sự hài lòng cho du khách tại điểm đến là gì?
check_box Chất lượng và sự thuận tiện của cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà du khách trải nghiệm
Sự tiếp đón tại điểm đến, chất lượng dịch vụ được trải nghiệm và chi phí du lịch
Chất lượng phục vụ của nhân viên, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng
Sự thuận tiện về phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Giai đoạn khám phá còn có tên khác là?
Giai đoạn tiền du lịch
Giai đoạn bắt đầu
Giai đoạn cảm nhận
Giai đoạn tìm hiểu
Giai đoạn nào trong chu kỳ sống của điểm đến du lịch là giai đoạn có số lượng du khách tăng trưởng nhanh nhất?
Giai đoạn tham gia
Giai đoạn phát triển
Giai đoạn củng cố
Giai đoạn khám phá
Hoạt động các tổ chức quản lý điểm đến du lịch nên thực hiện trong giai đoạn đặt dịch vụ là gì?
check_box Cung cấp thông tin về giá trị gia tăng của sản phẩm dịch vụ
Chỉ dẫn đặt dịch vụ
Tiếp thị sản phẩm
Cung cấp cách thức thanh toán
Hỗn hợp nào trong các hỗn hợp marketing có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lượng cầu du lịch của điểm đến?
Sản phẩm và giá cả
Xúc tiến và sản phẩm
Giá cả và kênh phân phối
Xúc tiến và giá cả
Khả năng thành công của một chiến lược xúc tiến không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào sau đây?
Sự nhất quán giữa cộng đồng địa phương và nhà nước
Bản chất kênh phân phối
Công cụ và kỹ thuật xúc tiến có thể sử dụng
Các nguồn lực điểm đến
Khái niệm quản lý điểm đến du lịch?
Hoạt động kêu gọi sự phối hợp của một cá nhân trong việc thực hiện cùng một mục tiêu phát triển đến du lịch một cách bền vững và cung cấp các dịch vụ chủ yếu là dịch vụ miễn phí trực tiếp cho khách khi học tới điểm đến
Hoạt động kêu gọi sự phối hợp của một cá nhân trong việc thực hiện cùng một mục tiêu phát triển đến du lịch một cách bền vững
Cung cấp các dịch vụ chủ yếu là dịch vụ miễn phí trực tiếp cho khách khi học tới điểm đến
Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh liên tục bằng quyền lực công cộng chủ yếu thông qua pháp luật nhằm xác lập một trật tự ổn định cho các hoạt động, quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực du lịch, hướng tới việc phát triển du lịch theo những mục tiêu đã được đặt ra
Khái niệm về điểm du lịch theo Luật Du lịch (2017) của Việt Nam?
“Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch”
“Điểm du lịch là nơi khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch”
“Điểm du lịch là nơi khai thác tài nguyên du lịch nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, tìm hiểu của khách du lịch”
Điểm du lịch là điểm có sức thu hút khách du lịch
Khi phân tích đối thủ cạnh tranh thì cần dùng công cụ gì?
Benchmarking
Ma trận SWOT
Bảng đánh giá
Công cụ phân tích dữ liệu
Khi phân tích thị trường, cần có những phân tích cẩn trọng về những yếu tố nào sau đây?
Thị trường hiện tại
Thị trường tiềm năng
Thị trường hiện tại và thị trường tiềm năng
Thị trường quá khứ
Khi thiết lập mục tiêu cho điểm đến du lịch, tổ chức quản lý điểm đến cần quan tâm tới những khía cạnh nào?
Kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường
Giao thông, văn hóa – xã hội và môi trường
Kinh tế, giao thông và môi trường
Kinh tế, văn hóa – xã hội và giao thông
Khoảng cách thị trường là gì?
Những khoảng trống từ nhiều điểm đến cạnh tranh nhau
Những khoảng trống mà điểm đến không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng các sản phẩm, dịch vụ của mình.
Những khoảng trống từ hai điểm đến cạnh tranh nhau
Những khoảng trống mà điểm đến có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng các sản phẩm, dịch vụ của mình.
Không chỉ du khách là người trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch tại điểm đến mà còn có rất nhiều thành phần khác như:
Chính quyền địa phương, Cộng đồng dân cư, Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
Cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
Chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư
Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, Chính quyền địa phương
Lợi ích của du lịch đem lại cho cộng đồng dân cư địa phương là gì?
Bản sắc văn hóa truyền thống bản địa và phong tục tập quán của cộng đồng cũng được gìn giữ và phát huy
Thu nhập của cộng đồng dân cư địa phương được tăng lên, các ngành nghề thủ công truyền thống cũng được bảo tồn, gìn giữ và phát huy, bản sắc văn hóa truyền thống bản địa và phong tục tập quán của cộng đồng cũng được gìn giữ và phát huy
Các ngành nghề thủ công truyền thống cũng được bảo tồn, gìn giữ và phát huy
Thu nhập của cộng đồng dân cư địa phương được tăng lên
Lợi ích mà điểm đến tạo ra và cung cấp cho du khách cần thỏa mãn những tiêu chí nào sau đây?
check_box Duy nhất, tốt nhất, được du khách đặc biệt quan tâm
Đáp ứng nhu cầu, đem đến giá trị tinh thần cho khách hàng
Chi phí hợp lý, được du khách quan tâm, đáp ứng nhu cầu
Xứng đáng nhất, hợp lý và được du khách yêu thích
Mô hình chu kỳ sống của điểm du lịch bao gồm mấy giai đoạn?
7
6
2
3
Mô hình SMART giúp xác định mục tiêu cho điểm đến du lịch bao gồm mấy tiêu chí?
6
8
5
7
Một trong những tiêu chí được sử dụng để so sánh giữa điểm đến với các điểm đến cạnh tranh khác?
Mong đợi của du khách
Nhu cầu của du khách
Chi tiêu của khách du lịch
Xu hướng thị trường
Một trong những yếu tố có ảnh hưởng chính tới sự thu hút du khách của điểm đến du lịch?
Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc
Nhà cung cấp và sức mua thị trường
Không có đáp án đúng
Nguồn lực tài chính của điểm đến
Mục đích chính của chuỗi Butler?
Mô tả các giai đoạn phát triển khác nhau của một điểm du lịch
Mô tả nhu cầu của thị trường khách
Mô tả sự phát triển của nhu cầu thị trường đối với một sản phẩm ởmức độ vĩ mô
Mô tả giai đoạn phát triển của dịch vụ
Mức giá khả thi cho các sản phẩm du lịch ở điểm đến phải đảm bảo tiêu chí nào?
Đáp ứng khả năng chi trả của du khách và mức giá bán thu về lợi nhuận cao
Đáp ứng tiêu chuẩn về mặt lợi nhuận của điểm đến và nằm trong khả năng chi trả của du khách
Gía cả có sự đồng đều giữa các sản phẩm du lịch
Mức giá bán phù hợp với khả năng chi trả của thị trường khách mục tiêu
Mục tiêu của chiến lược định vị điểm đến là gì?
check_box Xác lập được vị trí tích cực, đặc trưng vững chắc trong tâm trí khách du lịch
Tạo điểm khác biệt cho sản phẩm du lịch
Tăng tính cạnh tranh với các sản phẩm dịch vụ khác
Đẩy mạnh bán các sản phẩm du lịch
Mục tiêu của điểm đến du lịch nên được xác định rõ ở những khía cạnh nào?
Kinh tế, văn hóa – xã hội
Kinh tế - Văn hóa, xã hội – Môi trường
Văn hóa – xã hội
Kinh tế
Mục tiêu của điểm đến thường được xác định cho một khoảng thời gian bao lâu?
Từ 15 – 20 năm
Từ 5 – 10 năm
Từ 10 – 20 năm
Từ 3 – 5 năm
Ngoài chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm thì yếu tố nào cũng ảnh hưởng đến thương hiệu của một sản phẩm du lịch?
check_box Tình hình an ninh, chính trị quốc gia
Sự hợp tác của cộng đồng địa phương
Tình hình kinh Tế của quốc gia hoặc vùng
Nền văn hóa
Nguyên tắc vàng khi xây dựng thương hiệu là gì?
check_box Không hứa hẹn quá khả năng thực tế và thực hiện không đúng như lời hứa
Không áp dụng những cái có sẵn và phải khác biệt
Chú trọng tới quy trình và cách truyền tải khi xây dựng thương hiệu
Mô tả khả năng cung ứng một cách tối đa nhất
Những yếu tố nào cấu thành nên một thương hiệu điểm đến du lịch?
check_box Tên gọi, biểu tượng, kiểu cách, màu sắc...
Biểu tượng, màu sắc, hình ảnh, cách trình bày
Giá trị, tên gọi, màu sắc, khả năng truyền đạt
Tên gọi, màu sắc, khả năng truyền đạt, hình ảnh sản phẩm du lịch
Nội dung (Tiếng Anh) của mô hình SMART là gì?
Specific- Measurable-Attainable-Relevant- Time-bound
Specific- Measurability-Attainable-Relevant- Time-bound
Specific- Measurability -Attainability-Relevant- Time-bound
Special- Measurable-Attainable-Relevant- Time-bound
Nội dung phân tích thị trường bao gồm?
Xu hướng và khoảng cách thị trường, các phân đoạn thị trường và tác động thị trường
Các phân khúc thị trường
Tác động thị trường
Xu hướng thị trường, Khoảng cách thị trường
Phân đoạn thị trường là gì?
check_box Là quá trình chia thị trường khách du lịch thành những nhóm nhỏ trên cơ sở phân tích những đặc điểm, tiêu chí nhất định
Là quá trình phân tích, đánh giá đặc điểm du khách
Là từng đoạn thị trường khách được xác định dựa trên các đặc điểm phân tích du khách
Là quá trình phân tích và dự đoán xu hướng phát triển của các đoạn thị trường
Phân tích và đánh giá thị trường của điểm đến du lịch không bao gồm nội dung nào sau đây?
Xác định dịch vụ lưu trú
Xác định cơ sở dữ liệu về du khách.
Xác định xu hướng thị trường
Xác định thị phần
Phát biểu nào sau đây không đúng về chiến lược phát triển điểm đến du lịch?
Chiến lược là định hướng của một tổ chức về mục tiêu muốn đạt được
Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và các chuỗi hành động vào một tổng thẻ được cố kết một cách chặt chẽ
Chiến lược là việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu
Chiến lược là một trong những phương thức để thực hiện mục tiêu đã đề ra
Phát biểu nào sau đây không đúng về mục tiêu phát triển điểm đến du lịch?
Mục tiêu phải trong khả năng thực hiện được
Mục tiêu phải cụ thể, chi tiết
Mục tiêu phải được xác định trong thời gian dài
Mục tiêu phải đo lường được
Quy trình đánh giá vị trí hiện tại đòi hỏi điểm đến du lịch phải giải đáp được những vấn đề nào?
check_box Tiêu chí và quan niệm của thị trường khách mục tiêu về điểm đến và tính cạnh tranh
Quyền lợi và lợi ích mà du khách nhận được
Sự khác biệt và tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch
Nhu cầu và xu hướng của thị trường khách mục tiêu
Quy trình định vị điểm đến cần phù hợp với những yếu tố nào sau đây?
check_box Nhu cầu, thị hiếu của du khách và chiến thuật của đối thủ
Thị trường mục tiêu, chiến thuật của đổi thủ
Xu hướng thị trường và quy định của điểm đến
Thị hiếu của du khách và yêu cầu của tổ chức quản lý điểm đến
Quy trình lập kế hoạch Marketing điểm đến du lịch?
Xác định phân khúc khách hàng, xác định xu hướng thị trường, thiết lập hỗn hợp marketing
Xác định chiến lược chiến thuật, phân khúc thị trường, thiết lập hỗn hợp marketing
Xác định xu hướng thị trường, phân khúc thị trường, thiết lập hỗn hợp marketing
Xác đinh xu hướng thị trường, xác định chiến lược chiến thuật, thiết lập hỗn hợp marketing
Quyết định lựa chọn kênh phân phối phụ thuộc vào một trong những yếu tố nào sau đây?
Đặc điểm của du khách
Đặc điểm phát triển công nghệ
Đặc điểm địa lý
Đặc điểm dân cư
Sau khi lên kế hoạch cho chuyến đi, du khách cân nhắc và đối sánh các lựa chọn điểm đến dựa theo tiêu chí nào?
check_box Giá cả, thuận tiện, an toàn
Khả năng chi trả, mục đích chuyến đi, phương tiện
Giá cả, phương tiện, an toàn
Mục đích chuyến đi, khả năng chi trả, phương tiện
Sơ đồ hành trình khách hàng gồm những bước nào?
check_box Mong muốn, lên kế hoạch, đặt dịch vụ, trải nghiệm, hồi tưởng
Lên kế hoạch, tìm thông tin, đặt dịch vụ, giao dịch, trải nghiệm
Mong muốn, lên kế hoạch, tìm nguồn cung, mua dịch vụ và hồi tưởng
Lên kế hoạch, tìm nguồn cung, đặt dịch vụ, trải nghiệm, hồi tưởng
Sự thay đổi về giá cả, chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ từ các nhà cung cấp cơ sở lưu trú, hãng hàng không, hãng lữ hành… sẽ có những tác động nhất định tới điều gì sau đây?
Sức mua của thị trường
Chất lượng phục vụ
Doanh thu
Chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Theo Anh/ Chị, yếu tố nào sau đây có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho du khách tại điểm đến du lịch?
Yếu tố nhân lực
Yếu tố dịch vụ
Yếu tố giao thông
Yếu tố lưu trú
Theo UNWTO (2007), một bản phân tích thực trạng điểm đến thường bao gồm các nội dung nào?
Phân tích môi trường vĩ mô; Phân tích nguồn lực điểm đến.
Phân tích các ngành hỗ trợ
Phân tích môi trường ngành du lịch (Phân tích cạnh tranh); Phân tích thị trường.
Phân tích môi trường vĩ mô; Phân tích môi trường ngành du lịch (Phân tích cạnh tranh); Phân tích thị trường; Phân tích nguồn lực điểm đến; Phân tích các ngành hỗ trợ.
Thị trường tiềm năng được xác định thông qua nội dung phân tích nào?
Phân tích hệ thống dữ liệu du khách
Phân tích thị trường hiện tại
Thực hiện khảo sát
Phân tích tổng quan thị trường
Thứ tự các giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của một điểm đến du lịch là gì?
Khám phá, Tham gia, Phát triển, Đình trệ, Củng cố, Suy thoái, hoặc Phát triển mới
Khám phá, Tham gia, Phát triển, Củng cố, Đình trệ, Suy thoái, hoặc Phát triển mới
Khám phá, Phát triển, Tham gia, Củng cố, Đình trệ, Suy thoái, hoặc Phát triển mới
Khám phá, Tham gia, Phát triển, Đình trệ, Suy thoái, hoặc Phát triển mới
Tính hấp dẫn của một điểm đến du lịch bao gồm:
Các nhân tố chính trị, kinh tế và xã hội tại điểm đến
Sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch (bao gồm cả các tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa)
Sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch (bao gồm cả các tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa), Các tiện nghi, cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch và các nhân tố chính trị, kinh tế và xã hội tại điểm đến
Các tiện nghi, cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch
Tổ chức quản lý điểm đến du lịch phải tìm hiểu và xác định quan điểm hiện tại của thị trường bằng cách nào?
check_box Hoạt động khảo sát và nghiên cứu thị trường
Tìm hiểu xu hướng thị trường
Nghiên cứu và phân tích thị trường
Khảo sát và đánh giá thị trường
Trình tự nào sau đây đúng với quá trình ra quyết định mua (buying process) của khách hàng?
check_box Nhận diện nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá khả năng lựa chọn, mua hàng và đánh giá sau khi mua
Tìm kiếm thông tin, đánh giá nguồn cung, đánh giá khả năng lựa chọn, mua hàng và đánh giá sau khi mua
Tìm kiếm thông tin, nhận diện nhu cầu, mua hàng, đánh giá sau khi mua
Nhận diện nhu cầu, tìm kiếm nguồn cung, trao đổi thông tin, mua hàng và đánh giá
Trở ngại khó khăn nhất trong quá trình quản lý và phát triển điểm đến du lịch là gì?
Mục tiêu của mỗi thành phần tham gia khác nhau nên không phải lúc nào cũng có một tiếng nói chung trong việc thực hiện quản lý và phát triển điểm đến
Vai trò của các thành phần tham gia chưa được phát huy tối đa
Chi phí cho quá trình quản lý và phát triển điểm đến còn tốn kém, gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính
Phương pháp quản lý và phát triển điểm đến chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách và chưa thống nhất giữa các thành phần tham gia
Ưu điểm của khung phân tích hành trình khách hàng?
check_box Các tổ chức quản lý điểm đến hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng
Để đưa ra chiến lược phù hợp cho mỗi sản phẩm dịch vụ
Các đại lý lữ hành, kinh doanh du lịch có thể tiếp cận gần hơn với khách hàng
Chỉ ra những đặc điểm của điểm đến phù hợp với từng phân khúc khách hàng
Vai trò của đối tượng nào sau đây được coi là quan trọng nhất trong việc đảm bảo trải nghiệm của du khách?
check_box Tổ chức quản lý điểm đến
Cộng đồng địa phương
Đại lý lữ hành
Cơ sở lưu trú
Vai trò của tổ chức quản lý điểm đến ở cấp Quốc gia là gì?
Kiểm tra và đánh giá hoạt động du lịch
Điều chỉnh chính sách về du lịch
Định hướng và đưa ra chiến lược phát triển điểm đến du lịch
Thực hiện hoạt động du lịch
Vì sao lại nói các đơn vị kinh doanh du lịch có vai trò quan trọng nhất trong việc thực hiện marketing điểm đến du lịch?
: Có cơ hội tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất
Tạo ra các trải nghiệm cho khách bằng các dịch vụ và sản phẩm đơn lẻ hoặc sản phẩm trọn gói cho du khách
Các đơn vị kinh doanh có mối quan hệ rộng giúp cho quá trình thực hiện marketing điểm đến được thuận lợi và nhanh chóng, đạt hiệu quả cao
Chịu trách nhiệm quan trọng trong ngân sách thực hiện marketing điểm đến du lịch
Yếu tố có vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến với điểm đến?
check_box Sức hấp dẫn của điểm đến và dịch vụ cung cấp tại điểm đến
Sức hấp dẫn của điểm đến và sản phẩm hữu hình
Sản phẩm hữu hình và dịch vụ tại điểm đến
Dịch vụ tại điểm đến và hoạt động hướng dẫn tại điểm đến
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự nhận diện và phân biệt điểm đến?
check_box Hình ảnh
Danh sách thông tin sản phẩm
Cảm nhận của khách hàng
Âm thanh
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch?
Yếu tố môi trường
Các yếu tố về tài chính của điểm đến
Các điểm đến mới nổi, nhà cung cấp và sức mua của thị trường, Yếu tố môi trường, Các yếu tố bổ sung khác
Các điểm đến mới nổi, nhà cung cấp và sức mua của thị trường
Yếu tố nào sau đây có thể ảnh hưởng đến sự phát triển điểm đến du lịch?
Văn Hóa – Xã Hội, Tự nhiên, Kinh tế, Chính trị
Không có đáp án đúng
Văn Hóa – Xã Hội, Công nghệ, Kinh tế, Chính trị
Văn Hóa – Xã Hội, Tự nhiên, Công nghệ, Kinh tế, Chính trị
Yếu tố nào sau đây được sử dụng để đối sánh kết quả phát triển điểm đến du lịch trong thực tế và mục tiêu phát triển điểm đến đã được đặt ra?
Chỉ tiêu
Chiến lược
Chiến thuật
Mục tiêu
Yếu tố nào sau đây không nằm trong các tiêu chí đánh giá và xếp hạng cơ sở cung cấp dịch vụ của điểm đến du lịch?
check_box Giá sản phẩm, dịch vụ
Cơ sở vật chất
Tiêu chí về chất lượng dịch vụ
Đánh giá của du khách
Yếu tố nào sau đây thể hiện tính vô hình của sản phẩm du lịch?
check_box Sự an toàn, thân thiện
Phòng khách sạn
Công trình kiến trúc
Bữa ăn tại nhà hàng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập