“Là một bộ phận của nhu cầu xã hội, có khả năng thanh toán về sản phầm du lịch để đáp ứng nhu cầu cá nhân”. Đây là khái niệm:
Cầu trong du lịch
Cơ sờ lưu trú du lịch
Cung trong du lịch
Thị trường du lịch
“Rò rỉ kinh tế” là tác động:
Tích cực về kinh tế
Tích cực về xã hội
Tiêu cực về kinh tế
Tiêu cực về xã hội
ASEANTA là tên viết tắt của tổ chức:
Hiệp hội Du lịch ASEAN
Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương
Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Tổ chức Du lịch Thế giới
Câu nào sau đây đúng. Theo Luật Du lịch Việt Nam, Du lịch là
check_box Là các hoạt động có liên quan của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định
Là các hoạt động có liên quan của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng
Là các hoạt động có liên quan của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình trong một khoảng thời gian nhất định.
Là các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định
Câu nào sau đây đúng. Theo Luật Du lịch Việt Nam, khách du lịch là:
Là người đi du lịch để nhận thu nhập ở nơi đến
Là người đi du lịch, hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp, đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến.
Là người đi học tập, nghiên cứu
Là người đi làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến
Chức năng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành là:
Chức năng thông tin
Chức năng thực hiện
Chức năng tổ chức
Tất cả các đáp án
Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở nước ta hiện nay là
check_box Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Ngoại giao
Bộ Thông tin & truyền thông
Bộ Văn hóa, Thể thao
Cơ sở lưu trú có quy mô từ 10 buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách lưu trú là:
Biệt thự du lịch
Căn hộ du lịch
Khách sạn
Nhà nghỉ du lịch
Cơ sở lưu trú du lịch có trang thiết bị, tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch như khách sạn nhưng không đạt tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn là:
check_box Nhà nghỉ du lịch
Bãi cắm trại du lịch
Biệt thự du lịch
Căn hộ du lịch
Cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1-5 sao là:
check_box Khách sạn và làng du lịch
Bãi cắm trại du lịch và căn hộ du lịch
Khách sạn và căn hộ du lịch
Nhà nghỉ du lịch và biệt thự du lịch
Cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch
Căn hộ du lịch và bãi cắm trại
Căn hộ du lịch và biệt thự du lịch
Khách sạn và làng du lịch
Nhà nghỉ du lịch và bãi cắm trại
Đặc trưng của cung trong du lịch là:
Chủ yếu không ở dạng vật chất
Có tính chuyên môn hóa cao
Tất cả các đáp án
Thường không có tính mềm dẻo, linh hoạt
Để kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cần:
Có giấy phép kinh doanh
Đăng ký kinh doanh
Không cần giấy phép kinh doanh
Không phải đăng ký kinh doanh
Điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa là:
check_box Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
Có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
Có trình độ đại học chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
Có trình độ sau đại học chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên.
Điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là:
Có trình độ cao đẳng chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
Có trình độ đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
Có trình độ sau đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên.
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được kinh doanh lữ hành quốc tế:
Đúng
Sai
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được phục vụ:
Công dân Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài
Công dân Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài
Người nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được phục vụ:
check_box Tất cả các đáp án
Công dân Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài
Công dân Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Người nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam
Doanh nghiệp lữ hành quốc tế có giấy phép kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài được phép phục vụ:
Công dân Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài.
Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam
Người nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam
Tất cả các đáp án
Doanh nghiệp lữ hành quốc tế không được kinh doanh lữ hành nội địa:
Đúng
Sai
Đối tượng nào sau đây khách du lịch nội địa:
Công dân Công dân Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài
Công dân Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Công dân Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Du khách tham gia hoạt động du lịch để tăng cường sức khỏe là:
check_box Động cơ động cơ về thể chất
Động cơ về địa vị và uy tín
Động cơ về giao lưu
Động cơ về tri thức
Du khách tham gia hoạt động du lịch để tăng thêm hiểu biết là:
Động cơ động cơ về thể chất
Động cơ về địa vị và uy tín
Động cơ về giao lưu
Động cơ về tri thức
Du khách thích đến những vùng đất mới để tìm hiểu về tài nguyên du lịch là loại hình du lịch:
check_box Tham quan
Nghỉ ngơi, giải trí
Thể thao
Tôn giáo
Hoạt động xuất khẩu có hiệu quả là tác động của du lịch đối với:
Kinh tế
Môi trường
Tất cả các đáp án
Văn hóa – xã hội
Khách du lịch inbound gồm người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam
check_box Sai
Đúng
Khách du lịch inbound gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam:
.
Đúng
Sai
Khách du lịch nội địa là: Công dân Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam:
Đúng
Sai
Kinh doanh lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch nhằm mục đích sinh lợi:
Đúng
Sai
Loại hình du lịch mà khách du lịch ở một quốc gia, điểm du lịch ở một quốc gia khác là:
Cả hai loại hình trên.
Du lịch nội địa
Du lịch quốc tế
Không có loại nào ở trên
Lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch:
check_box Đúng
Sai
Mọi du khách đều có động cơ du lịch như nhau:
Đúng
Sai
Mọi sản phẩm du lịch được cung cấp trên thị trường đều giống nhau:
check_box Sai
.
Đúng
Người dân sống ở Hà Nội đi du lịch Sapa. Vậy Hà Nội là:
check_box Thị trường gửi khách
Thị trường nhận khách
Thị trường thực tế
Thị trường tiền năng.
Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có ít nhất:
check_box Bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành
Ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành
Hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành
Năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành.
Người mua sản phẩm du lịch không thể nhìn thấy sản phẩm tại thời điểm mua. Đây là đặc điểm:
Tính đồng thời sản xuất và tiêu dùng
Tính không đồng nhất
Tính không thể lưu kho
Tính vô hình
Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam là khách
Inbound
Inbound và outbound
Nội địa
Outbound
Nội dung nào sau đây không phải là chức năng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:
Chức năng công nhận
Chức năng thông tin
Chức năng thực hiện
Chức năng tổ chức
Nội dung nào sau đây không phải là đặc trưng của cầu trong du lịch:
check_box Chủ yếu là cầu về hàng hóa
Có tính chu kỳ
Có tính linh hoạt cao
Đa dạng và phong phú
Nội dung nào sau đây không phải là đặc trưng của cung trong du lịch:
check_box Chủ yếu ở dạng vật chất
Có tính chuyên môn hóa cao
Hạn chế về số lượng
Thường không có tính linh hoạt
Nội dung nào sau đây không phải là tác động tích cực của du lịch đối với văn hóa – xã hội:
Bảo tồn các giá trị lịch sử
Bảo tồn các giá trị văn hóa
Căng thẳng do phân chia thu nhập và tiền lương không đều
Mang lại sự tiến bộ trong giáo dục và đời sống
Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của cơ sở lưu trú du lịch trong hoạt động du lịch:
Là một trong các yếu tố quan trọng góp phần thu hút khách du lịch
Là nơi thực hiện tái phân chia nguồn thu nhập
Là nơi thực hiện tái phân chia nguồn thu nhập và Là một trong các yếu tố quan trọng góp phần thu hút khách du lịch
Là yếu tố không thể thiếu để tiến hành hoạt động du lịch
Nội dung nào sau đây là đặc điểm của thị trường du lịch:
Chủ yếu cung – cầu về hàng hóa
Có sự di chuyển của hàng hóa vật chất và dịch vụ
Không có tính mùa
Xuất hiện muộn hơn thị trường hàng hóa nói chung
Nội dung nào sau đây là tác động tích cực về văn hóa – xã hội của du lịch:
Khôi phục các phong tục tập quán và truyền thống địa phương
Lạm phát giá nhà đất và chi phí sinh hoạt
Phát triển cơ sở hạ tầng
Sự phụ thuộc kinh tế
Nội dung nào sau đây là thể hiện vai trò của cơ sở lưu trú du lịch trong hoạt động du lịch:
Là hoạt động mang lại hiệu quả cao cho ngành du lịch
Là một trong các yếu tố quan trọng góp phần thu hút khách du lịch.
Là yếu tố không thể thiếu để tiến hành hoạt động du lịch
Tất cả các đáp án
Nội dung sau đây thể hiện vai trò của cơ sở lưu trú du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội:
Là hoạt động mang lại hiệu quả cao cho ngành du lịch
Là một trong các yếu tố quan trọng góp phần thu hút khách du lịch.
Là nơi thực hiện tái phân chia nguồn thu nhập
Tất cả các đáp án
PATA là tên viết tắt của tổ chức:
Hiệp hội Du lịch ASEAN
Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương
Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Tổ chức Du lịch Thế giới
Phòng double là:
Phòng đôi
Phòng đơn
Phòng kiểu căn hộ
Phòng thông nhau
Phòng single là phòng:
check_box Phòng đơn
Phòng đôi
Phòng kiểu căn hộ
Phòng thông nhau
Phòng suite là:
Phòng ba
Phòng đôi
Phòng kiểu căn hộ
Phòng thông nhau
Sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành là:
check_box Tất cả các đáp án
Các sản phẩm khác
Chương trình du lịch
Dịch vụ trung gian
Sản phẩm du lịch chỉ được sản xuất khi có người tiêu dùng. Đây là đặc điểm:
check_box Tính đồng thời sản xuất và tiêu dùng
Tính không đồng nhất
Tính không lưu kho.
Tính vô hình
Sản phẩm du lịch có thể sản xuất hàng loạt rồi mang ra tiêu thụ vào mùa cao điểm
Đúng
Sai
Sản phẩm du lịch không giống nhau. Đây là đặc điểm:
Tính đồng thời sản xuất và tiêu dùng
Tính không đồng nhất
Tính không lưu kho.
Tính vô hình
Sản phẩm du lịch là:
check_box Là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến đi du lịch
Là dịch vụ lưu trú và ăn uống
Là dịch vụ vận chuyển và lưu trú
Là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của con người trong cuộc sống hàng ngày
Tác động tích cực của du lịch đối với kinh tế là:
check_box Tất cả các đáp án
Cơ hội khởi nghiệp kinh doanh
Phát triển các ngành kinh tế khác
Phát triển cơ sở hạ tầng
Tác động tích cực của du lịch đối với môi trường là:
check_box Tất cả các đáp án
Củng cố các di sản thiên nhiên
Khuyến khích các nguồn viện trợ bảo tồn các di sản tự nhiên
Tăng cường nhận thức về các giá trị và tầm quan trọng của tự nhiên
Tác động tiêu cực của du lịch đối với kinh tế là:
Tăng giá cả hàng hóa
Tăng nguồn thu ngân sách
Tăng nhận thức về môi trường.
Tăng tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau
Tác động tiêu cực của du lịch đối với kinh tế là:
check_box Sự phụ thuộc kinh tế
Kém nhận thức về môi trường.
Tăng nguồn thu ngân sách
Tăng tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau
Tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường là:
Đề cao các giá trị môi trường
Sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Xáo trộn đời sống hoang dã
Xáo trộn đời sống hoang dã và Sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Tác động tiêu cực của du lịch đối với văn hóa – xã hội là:
Căng thẳng do phân chia thu nhập không đều
Khôi phục các phong tục tập quán và truyền thống địa phương
Lạm phát
Sự phụ thuộc kinh tế
Theo Luật Du lịch, cơ sở lưu trú du lịch là:
Cơ sở cho thuê buồng, giường phục vụ khách lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu
Cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu
Cơ sở phục vụ khách ăn uống
Cơ sở phục vụ khách lưu trú
Thị trường bên bán hay thị trường cầu là trạng thái:
check_box Cầu lớn hơn cung
Cả 3 phương án trên
Cung cầu cân bằng
Cung lớn hơn cầu
Thị trường bên mua hay thị trường cung là trạng thái:
Cầu lớn hơn cung
Cung cầu cân bằng
Cung lớn hơn cầu
Tất cả các đáp án
Thị trường cân đối là trạng thái:
Cầu lớn hơn cung
Cung cầu bằng nhau
Cung lớn hơn cầu
Tất cả các đáp án
Thị trường có tài nguyên du lịch và chưa có khả năng đón khách là:
check_box Thị trường du lịch tiềm năng
Thị trường du lịch thực tế
Thị trường gửi khách
Thị trường nhận khách
Thị trường có tài nguyên du lịch và sẵn sàng đón khách là:
Cả 3 phương án đều đúng.
Thị trường du lịch thực tế
Thị trường du lịch tiềm năng
Thị trường gửi khách
Thị trường du lịch cung và cầu ở hai quốc gia khác nhau là:
check_box Thị trường du lịch quốc tế
Thị trường du lịch nội địa
Thị trường du lịch thực tế
Thị trường du lịch tiềm năng
Thị trường mà người dân có nhu cầu và có khả năng chi trả cho hoạt động du lịch là:
Cả hai phương án trên.
Không có phương án nào
Thị trường gửi khách
Thị trường nhận khách
UNWTO là tên viết tắt của tổ chức:
Hiệp hội Du lịch ASEAN
Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương
Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Tổ chức Du lịch Thế giới
VITA là tên viết tắt của tổ chức:
Hiệp hội Du lịch ASEAN
Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương
Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Tổ chức Du lịch Thế giới
Yếu tố nào sau đây không xác định khả năng của cung trong du lịch:
Cầu du lịch
Chính sách của nhà nước đối với du lịch
Giao thông vận tải
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập