Bất cứ cái gì có gắn với sự sáng tạo của con người trong quá trình lao động đều được coi là sản phẩm của văn hoá.
check_box Đúng
Sai
Bên cạnh cái rất riêng của mỗi ngôn ngữ thì giữa các ngôn ngữ vẫn có nhiều điểm tương đồng trong sự phản ánh thế giới hiện thực, hay nói rõ hơn là giữa ngôn ngữ A và ngôn ngữ B sẽ có một mức độ gần gũi nào đó trong cách tư duy ngôn ngữ (trong khi giữa ngôn ngữ A và C thì mức độ gần gũi sẽ kém hơn.
Đúng
Sai
Các liên hệ về lượng giữa các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, ở thế giới khách quan là khách quan, thì tập hợp các số đếm thành những hệ thống ký mã từ vựng để ghi nhận các lien hệ về lượng đó ở mỗi ngôn ngữ khác nhau lại không hoàn toành giống nhau.
Đúng
Sai
Các số đếm tập hợp thành một hệ thống ký hiệu đặc thù khu biệt hẳn với các hệ thống từ vựng – tức các lớp từ vựng khác trong ngôn ngữ.
check_box Đúng
Sai
Các thành ngữ này có nghĩa biểu trưng, chủ yếu là dưới hình thái ẩn dụ hóa. Diễn ra quá trình tương hợp hội nghĩa ở bình diện ngữ nghĩa và quá trình đẳng kết ở bình diện ngữ pháp. Đầu rơi máu chảy Cùng trời cuối đất.
Đúng
Sai
Các từ chỉ số đều có những ý nghĩa biểu trưng nhất định, không còn ý nghĩa biểu vật định lượng khách quan của các từ biểu thị dãy số tự nhiên từ 1 đến 10.
check_box Đúng
Sai
Cách xưng hô của người Việt không phức tạp hơn của người châu Âu?
check_box Sai
Đúng
Cái ý nghĩa biểu trưng / ý nghĩa định lượng biểu trưng tục ngữ này là do một tập hợp nhiều yếu tố ngôn ngữ và văn hóa quy định.
Đúng
Sai
Chưa có một ngôn ngữ nào trên thế giới như tiếng Việt khi lấy khái niệm Nước một loại chất lỏng tồn tại trong ao hồ, sông, biển … để gọi tên một vùng đất (Country) mà những người thuộc một dân tộc hay nhiều dân tộc khác nhau cùng chung sống.
Đúng
Sai
Có nhiều loại số đếm, nhưng các loại sau đây là phổ quát:1. Số từ thứ tự2. Số từ số lượng3. Số thập phân/ phân số…
Đúng
Sai
Còn ở góc độ ngôn ngữ học, số đếm trong ngôn ngữ chính là bằng chứng cụ thể về kiểu tư duy mà con người nhận thức khía cạnh lượng của vật chất khách quan, rồi dạng thức hóa nó bằng các quy tắc ngôn ngữ riêng ở từng ngôn ngữ.
check_box Đúng
Sai
Đặc trưng ngữ nghĩa của thành ngữ: 2 tầng ngữ nghĩa được tạo bằng phương thức so sánh và ẩn dụ hóa.
Đúng
Sai
Đặc trưng ngữ nghĩa của tục ngữ: 2 tầng ngữ nghĩa cũng được tạo bằng phương thức so sánh và ẩn dụ hóa.
Đúng
Sai
Dù ở đâu thì giữa ngôn ngữ và văn hoá vẫn có một mối quan hệ không thể tách rời.
Đúng
Sai
Giữa ngôn ngữ và văn hoá, ngôn ngữ dân tộc và văn hoá dân tộc, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, chúng phát triển trong sự tác động qua lại lẫn nhau.
Đúng
Sai
Hai từ lúa và nước, có sự gắng kết với hàng loạt các từ khác với nhiều tầng nghĩa khác nhau, đã làm nên cái phong phú và đặc sắc của chúng mà trong các ngôn ngữ khác không thể tìm thấy được.
Đúng
Sai
Hệ thống số đếm cổ điển Ả Rập cho thấy một hệ số đối lập giữa 2 loại ký hiệu cơ bản khu biệt nhau ở những hình thái giống đực và giống cái.
Đúng
Sai
Không những thế, văn hoá còn là sự biểu hiện tính đa dạng của bản sắc địa phương mà ta thường gọi là những đặc trưng của văn hoá miền vùng.
Đúng
Sai
Lê Nin nhận định về vai trò của ngôn ngữ: Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người.
Đúng
Sai
Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá từ lâu đã trở thành một mối quan tâm đặc biệt của các của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới.
Đúng
Sai
Một tập hợp hệ thống các tục ngữ, ở đấy, nói chung, các từ chỉ số bao giờ cũng có ý nghĩa biểu trưng tục ngữ không còn giữ lại nguyên vẹn cái ý nghĩa biểu vật định lượng chính xác của các từ chỉ số trong dãy số tự nhiên.
check_box Đúng
Sai
Nếu như ở các ngôn ngữ không thuộc văn minh lúa nước, thì các từ như cây lúa, lúa, thóc, gạo, cơm, xôi, nếp … chỉ được thể hiện bằng một từ duy nhất rice (tiếng Anh), riz (tiếng Pháp) hoặc puc (tiếng Nga).
Đúng
Sai
Ngôn ngữ là công cụ tư duy, phản ánh quá trình nhận thức đó thông qua sự xuất hiện các từ chỉ số - tức các số đếm.
Đúng
Sai
Ngôn ngữ là một trong những đặc trưng nhất của một vài nền văn hoá - dân tộc nào.
check_box Sai
Đúng
Ngôn ngữ Việt phản ánh rõ nét nền văn minh lúa nước – cách thức chia cắt thế giới của người Việt.
check_box Đúng
Sai
Ngôn ngữ Việt phản ánh rõ nét nền văn minh lúa nước (nông nghiệp) thể hiện cách thức chia cắt thế giới khách quan; thể hiện qua cách tri nhận về không gian.
Đúng
Sai
Nguyên tắc cấu tạo các mã số cơ bản phản ánh những căn cứ thực tế không giống nhau ở mỗi dân tộc, đồng thời ghi nhận “trình độ” tư duy tính đếm của chính những dân tộc ấy.
Đúng
Sai
Nhóm từ chỉ các động tác gặt hái, thu hoạch và làm ra thóc gạo: cắt, gặt, trục, đập, phơi, quạt, rê, xay, giã.
check_box Đúng
Sai
Nhóm từ chỉ các động tác từ gạo làm thành cơm: vo, đãi, thổi, nấu, sơ, xới, ghế, hẩm …
Đúng
Sai
Nhóm từ chỉ các sản phẩm của thóc sau khi xay giã: gạo lứt, gạo cội, tấm, cám, trấu …
Đúng
Sai
Nhóm từ chỉ phẩm chất của cơm: dẻo, rền, thơm, bùi, chín tới, sống, khê, nhão …
Đúng
Sai
Nhóm từ chỉ tính chất của hạt thóc, hạt gạo: khén, mẩy, chắc, lép, gẫy, đớn, hẩm .
check_box Đúng
Sai
Nhóm từ ngữ chỉ các hoạt động hoặc công đoạn gieo trồng, chăm bón cho cây lúa phát triển: gieo, cấy, làm cỏ, bón phân, tát nước.
check_box Đúng
Sai
Nhóm từ ngữ chỉ các loại bánh làm bằng gạo, nếp: bánh đa, bánh đúc, bánh bèo, bánh trôi, bánh trán…
Đúng
Sai
Nhóm từ ngữ chỉ các loại xôi (cơm nếp): xôi trắng, xôi vò, xôi đỗ, xôi lúa, xôi gấc, xôi hành mỡ, xôi nén …
Đúng
Sai
Nhóm từ ngữ gọi tên cây lúa, tiền thân của cây lúa và các bộ phận chính của cây lúa: thóc giống, mộng, mạ, cây lúa, đòng, gié, chẽn, bông, rơm, rạ…
check_box Đúng
Sai
Những thành ngữ mượn được dùng trong hình thức dịch nghĩa chung của thành ngữ ra tiếng Việt. Ví dụ: Miệng ăn núi lở (Tọa thực sơn băng)Đủ ăn đủ mặc (Phong y túc thực ).
Đúng
Sai
Những thành ngữ sau cấu tạo theo quy tắc đối và điệp giữa các thành tố gọi là thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng.Ví dụ: Trên đe dưới búa, lừa thầy phản bạn,hứa hươu hứa vượn.
check_box Đúng
Sai
Những tục ngữ mà nghĩa tục ngữ liên quan đến những bài học kinh nghiệm về nhận thức các hiện tượng tự nhiên và xã hội khác thông qua các ý nghĩa biểu trưng của các từ chỉ số.
check_box Đúng
Sai
Nói tới mặt biểu hiện bên ngoài của mối quan hệ giữa văn hoá và ngôn ngữ là nói tới khả năng quan sát được những sự liên quan giữa văn hoá và ngôn ngữ trên cơ sở những dấu hiệu, ký hiệu cụ thể.
Đúng
Sai
Nước luôn là một yếu tố quan trọng nếu không nói là quyết định đối với nghề trống lúa nước. Chính vì lẽ đó mà từ nước hiển nhiên trở thành một từ văn hoá điển hình trong vốn từ vựng tiếng Việt.
Đúng
Sai
Ở khía cạnh này, văn hoá có mối quan hệ khăng khít với tư duy và mang bản sắc dân tộc rất rõ.
Đúng
Sai
Phân biệt ngôn ngữ và lời nói: Ngôn ngữ mang tính xã hội ,có tính khái quát và trừu tượng còn lời nói mang tính cá nhân, cụ thể.
Đúng
Sai
Qua hệ thống từ xưng gọi, ta có thể nói rằng, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá trong tiếng Việt được biểu hiện qua hệ thống từ vựng phong phú hơn nhiều so với các ngôn ngữ Âu châu.
check_box Sai
Đúng
Quan niệm đúng đắn về bản chất của ngôn ngữ: ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội và là một hiện tượng xã hội đặc biệt.
Đúng
Sai
Số 2 đọc giống từ “chắc chắn” và “dễ dàng” của tiếng Trung Quốc. Nó được xem là con số may mắn, tượng trưng cho tính cân đối và bền vững. Con số này kết nối với nguyên tố Thổ - tượng trưng cho sự ổn định và lòng quyết tâm.
check_box Đúng
Sai
Số 3 đọc giống từ “phát triển” hay “ra đời” của tiếng Trung Quốc - tượng trưng cho cuộc sống và sự dư dả. Nó ngoài ra cũng được cho là con số may mắn vì có liên quan đến nguyên tố Mộc - nguyên tố của sự sáng tạo và hoàng hôn hay sự "ra đời".
check_box Đúng
Sai
Số 4 được xem là con số cực kỳ không may mắn bởi vì nó đọc giống từ “chết” trong tiếng Trung Quốc, do đó, nó đại diện cho sự bất hạnh và được tránh sử dụng nhiều nhất có thể. Con số này liên kết với nguyên tố Mộc - nguyên tố đại diện cho cái chết và sự tái sinh.
Đúng
Sai
Số 5 là một trong những con số mạnh mẽ và nhiều năng lượng nhất trong số học phương Tây. Đặc tính của nó là sự hòa hợp xã hội cao. Trong khi bạn có thể hiểu số 5 tượng trưng cho nguồn gốc, khả năng thích nghi, sự phiêu lưu, tình yêu tự do và sự đa dạng, nó cũng có thể mang nghĩa thiếu tập trung, không đáng tin, bê tha và nghiệp ngập.
Đúng
Sai
Số 6 trong tiếng Trung Quốc phát âm giống từ “giàu sang”, “sinh lợi” và “suôn sẻ”. Do đó, nó trở thành con số mang lại điềm lành và may mắn. Con số 666 của phương Tây cũng được xem là tốt theo văn hoá phương Đông vì nó “nhân ba” may mắn. Số 6 liên kết với nguyên tố Kim - nguyên tố tượng trưng cho tiền bạc và sự thuyết phục.
check_box Đúng
Sai
Số 7 là con số tốt theo số học phương Đông vì nó đọc giống những từ diễn tả sự thống nhất và kết nối. Nó có mối quan hệ với nguyên tố Kim - nguyên tố của sự đa dạng trong tình bạn và các mối quan hệ khác.
check_box Đúng
Sai
Số 8 là con số thịnh vượng nhất trong văn hóa phương Đông vì nó phát âm giống từ “giàu sang” theo tiếng Trung Quốc. Con số này được xem là cực kì may mắn và xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hằng ngày như số điện thoại, ngày kết hôn, bảng số xe,… Số 8 có sự liên kết với nguyên tố Thổ - nguyên tố của sự bền vững, quyết tâm và mục đích trong lĩnh vực tiền bạc và thành công.
Đúng
Sai
Số 8 là từ biểu số chẵn xuất hiện khá ít, thường kết hợp với các từ biểu số khác hay các danh từ biểu thị lượng, đo lường.
check_box Đúng
Sai
Số 9 là con số tốt theo số học phương Đông vì nó đọc giống từ “mãi mãi” trong tiếng Trung Quốc và tượng trưng cho sự trường thọ. Theo truyền thống, con số này cũng liên kết với hoàng đế và là con số duy nhất kiên kết với nguyên tố Hỏa - nguyên tố của động lực và sự thật.
check_box Đúng
Sai
Tất cả những tình cảm tốt đẹp, những cách tư duy của người Việt đều mang một dấu ấn độc đáo từ cây lúa, điều này thể hiện qua hàng loạt các từ vựng nói về lúa hay có liên quan đến lúa.
check_box Đúng
Sai
Thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng phi đẳng kết:Là thành ngữ mà cấu trúc của chúng 2 vế đối xứng nhau chỉ đồng nhất về thuộc tính ngữ pháp mà không có sự đồng nhất về ngữ nghĩa. Tính không đồng nhất này thể hiện ở quan hệ đối không hoàn chỉnh giữa các thành tố đối ứng đan chéo nhau giũa 2 vế.Ví dụ:Miệng ăn núi lở Gieo gió gặp bão.
check_box Đúng
Sai
Thành ngữ biểu thị khái niệm bằng hình ảnh biểu trưng.
check_box Đúng
Sai
Thành ngữ định danh sự tình, sự kiện, trạng huống.
check_box Sai
Đúng
Thành ngữ định danh sự vật, hiện tượng, quá trình.
Đúng
Sai
Thành ngữ đối xứng có tiết tấu hay tính nhịp điệu nhờ vào việc ghép kết các yếu tố cấu tạo thành ngữ theo luật hài âm:+ Lặp âm : “ Chân ướt chân ráo ”+ Hợp thanh: “ Đầu sóng ngọn gió ”+ Hiệp vần: “ Được voi đòi tiên ”+ Xây nhịp đôi: “ Thề sống thề chết ”+ Thiết lập quan hệ đối xứng giữa các yếu tố cùng phạm trù: “ Trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Đúng
Sai
Thành ngữ là loại đơn vị định danh bậc hai, nghĩa là nội dung của thành ngữ không hướng tới điều được nhắc đến trong nghĩa đen của các từ ngữ tạo thành ngữ.
Đúng
Sai
Thành ngữ là một cụm từ cố định.
Đúng
Sai
Thành ngữ là một loại tổ hợp từ cố định, bền vững về hình thái – cấu trúc, hoàn chỉnh, bóng bẩy về ý nghĩa, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong khẩu ngữ.
Đúng
Sai
Thành ngữ là những đơn vị định danh của ngôn ngữ.
Đúng
Sai
Thành ngữ mượn được dùng trong hình thức dịch toàn bộ các yếu tố ra tiếng Việt tương đương và giữ nguyên cấu trúc.Ví dụ : Ra sống vào chết (Xuất sinh nhập tử )Tọa lập bất an (đứng ngồi không yên)Cưỡi ngựa xem hoa (Tẩu mã khán hoa) Trăm trận trăm thắng (bách chiến bách thắng).
Đúng
Sai
Thành ngữ phi đối xứng gồm:+Thành ngữ phi đối xứng so sánh Vắng như chùa bà Đanh +Thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ hóa Bé hạt tiêu.
Đúng
Sai
Thành ngữ tương đương với một câu.
check_box Sai
Đúng
Thành ngữ vay mượn nước ngoài, chủ yếu là thành ngữ gốc Hán được đọc theo âm Hán- Việt, có thể giữ nguyên hình thái – ngữ nghĩa dịch ra từng chữ (một phần hoặc tất cả các yếu tố) hoặc dịch nghĩa chung của thành ngữ có thay đổi trật tự các yếu tố cấu tạo.
Đúng
Sai
Thành phần từ vựng của thành ngữ, nói chung là ổn định, nghĩa là các yếu tố cấu tạo nên thành ngữ hầu như được giữ nguyên khi sử dụng, mà trong nhiều trường hợp không thể thay thế bằng yếu tố khác.
check_box Đúng
Sai
Theo nghĩa hẹp thì văn hoá được hiểu là mức độ học vấn từ chưa biết chữ cho tới học vị tiến sĩ.
check_box Đúng
Sai
Theo nghĩa hẹp thì văn hoá được hiểu là mức độ học vấn từ chưa biết chữ cho tới học vị tiến sĩ. “Đây là cách hiểu phổ biến không chỉ trên giấy tờ mà ngay cả trong giao tiếp hàng ngày”.
Đúng
Sai
Theo nghĩa này, văn hoá được đặt trong mối quan hệ tương tác mang tính xã hội giữa các thành viên của cộng đồng dựa trên những tập quán, thói quen đã được xác lập qua nhiều đời và được củng cố thành ý thức xã hội tồn tại trong chiều sâu tư duy của dân tộc.
Đúng
Sai
Thứ sáu ngày 13 trong văn hóa phương Tây được coi là xui xẻo.
Đúng
Sai
Thuật ngữ “ ngôn ngữ” mà ta đang nghiên cứu cũng giống như ngôn ngữ trong “ngôn ngữ hội họa”, “ngôn ngữ điện ảnh” “ ngôn ngữ âm nhạc”.
Đúng
Sai
Tín hiệu ngôn ngữ có tính đơn trị.
Đúng
Sai
Tín hiệu nhân tạo là cái gì đó kích thích vào giác quan của con người làm cho con người tri nhận được, tín hiệu phải nói lên một cái gì đó ngoài nó.
check_box Đúng
Sai
Tính đặc biệt của ngôn ngữ thể hiện ở : ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng và hạ tầng,không mang tính giai cấp và không phát triển theo con đường đột biến.
Đúng
Sai
Trong các kết cấu thành ngữ định lượng không xác định, người Việt thường dùng số từ ba hoặc kết hợp từ chỉ số 3 với các từ chỉ số khác: dăm ba, ba bẩy hai mốt ngày, tò te kèn thổi tiếng năm ba, …
Đúng
Sai
Trong các ngôn ngữ Âu châu các từ chỉ thân tộc họ hàng ít có hiện tượng được chuyển sang dùng làm từ xưng gọi.
check_box Đúng
Sai
Trong ngôn ngữ, đặc điểm của nền văn hoá dân tộc được lưu giữ rõ ràng nhất.
Đúng
Sai
Trong tiếng Việt thì cùng chỉ một đối tượng là lúa nhưng có rất nhiều tên gọi khác nhau tuỳ vào giai đoạn sinh trưởng của cây lúa: thóc, giống, mộng, mạ, cây lúa, đòng, gié, chẽn, bông, rơm, rạ …
Đúng
Sai
Trong tiếng Việt, các từ xưng gọi có những đặc điểm tiêu biểu sau đây:- Có số lượng rất lớn.- Không có tính thuần nhất về cách sử dụng. - Có nhiều hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa.- Có sự lấn át của các từ xưng gọi vốn xuất xứ từ các danh từ chỉ quan hệ thân tộc, họ hàng.- Từ xưng gọi giàu nghĩa tình thái mà ít mang sắc thái trung hoà.
Đúng
Sai
Trong tiếng Việt, hiện tượng chuyển từ chỉ thân tộc họ hàng sang làm từ xưng gọi diễn ra thường xuyên và rất phổ biến.
Đúng
Sai
Từ biểu số chÍn cũng xuất hiện khá nhiều trong tục ngữ Việt, nhưng thường đi cùng các biểu số khác (một, ba, bảy) và được phân bố dưới hai dạng định nghĩa: nghĩa định lượng biểu trưng tục ngữ mang mật mã văn hóa trực tiếp.
Đúng
Sai
Từ chỉ số 2 so với những từ biểu số xuất hiện rất hạn chế trong các kết cấu thành ngữ.
Đúng
Sai
Từ đa nghĩa: một từ có thể gọi tên nhiều sự vật hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm.
Đúng
Sai
Từ đồng âm: là những từ giống nhau về mặt âm thanh nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa.
check_box Đúng
Sai
Từ xưa đến nay cây lúa và những sản phẩm do nó tạo ra đã là lẽ sống, máu thịt, vận mệnh của con người sống trên dải đất này.
Đúng
Sai
Tục ngữ diễn đạt “một phán đoán” và là “một hiện tượng thuộc ý thức xã hội”.
Đúng
Sai
Tục ngữ là một câu tự nó diễn trọn một ý nghĩa, một nhận xét, một kinh nghiệm, một lý luận, một công lý, có khi là một sự phê phán.
check_box Đúng
Sai
Tục ngữ tương đương với câu.
Đúng
Sai
Tuỳ vào mỗi một dân tộc, mỗi một nền văn hoá khác nhau mà có cách nghĩ, cách nói khác nhau về các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan, đôi khi ngay cùng một sự vật hiện tượng cũng có nhiều cách thức thể hiện không giống nhau giữa các ngôn ngữ - dân tộc.
check_box Đúng
Sai
Văn hóa bao gồm vật thể và phi vật thể?
Đúng
Sai
Văn hóa cũng chính là ý nghĩa mang tính thuật ngữ đang được sử dụng trong nghiên cứu của nhiều lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn như: văn học, ngôn ngữ học, sử học, triết học…
Đúng
Sai
Văn hoá được dùng với nghĩa là hàm chỉ một thái độ ứng xử trong quan hệ giao tiếp với nhau.
Đúng
Sai
Văn hoá hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ những sản phẩm vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển.
Đúng
Sai
Văn hoá theo nghĩa hẹp được dùng với nghĩa là trình độ học vấn của một cá nhân nào đó.
Đúng
Sai
Xét về mặt ngữ pháp – ngữ nghĩa, thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng được chia thành 2 loại là đẳng kết và phi đẳng kết.
Đúng
Sai
ý nghĩa định lượng của các từ chỉ số là ý nghĩa biểu vật trùng ngay với ý nghĩa biểu trưng tục ngữ và cả tụ ngữ. Chẳng hạn: chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói.
check_box Đúng
Sai

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập