Bản án, quyết định mà Toà án về việc giải quyết tranh chấp lao động được bảo đảm thi hành:
check_box Bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước nếu các bên không tự nguyện thi hành
Bởi cơ quan quản lý nhà nước về lao động
Bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước
Bằng sự tự nguyện của các bên tranh chấp
Bản chất của thương lượng giải quyết tranh chấp là:
Một quá trình thảo luận, đàm phán được được tiến hành một cách bình đẳng giữa các bên tranh chấp
Một quá trình thảo luận, đàm phán được được tiến hành một cách thiện chí giữa các bên tranh chấp
Một quá trình thảo luận, đàm phán được được tiến hành một cách tự nguyện giữa các bên tranh chấp
Một quá trình thảo luận, đàm phán được được tiến hành một cách tự nguyện, bình đẳng, thiện chí giữa các bên tranh chấp
Các kỹ năng cơ bản trong cuộc họp thương lượng giải quyết tranh chấp bao động bao gồm:
Kỹ năng phản hồi và nhận phản hồi đề nghị của đối phương; Kỹ năng ứng phó với những hành vi bất lợi và những thủ thuật trong thương lượng giải quyết tranh chấp
Kỹ năng lắng nghe đề nghị của đối phương; Kỹ năng phản hồi và nhận phản hồi đề nghị của đối phương
Kỹ năng lắng nghe đề nghị của đối phương; Kỹ năng phản hồi và nhận phản hồi đề nghị của đối phương; Kỹ năng ứng phó với những hành vi bất lợi và những thủ thuật trong thương lượng giải quyết tranh chấp; Kỹ năng hướng đối phương đến sự đồng thuận về phương án giải quyết tranh chấp trong cuộc họp thương lượng
Kỹ năng ứng phó với những hành vi bất lợi và những thủ thuật trong thương lượng giải quyết tranh chấp; Kỹ năng hướng đối phương đến sự đồng thuận về phương án giải quyết tranh chấp trong cuộc họp thương lượng
Cách thức trao đổi của Hòa giải viên trong phiên họp đầu tiên với một bên tranh chấp là:
Giữ ngữ điệu những trao đổi vừa phải, linh hoạt và không giáo điều
Cân nhắc thử nghiệm các quan điểm về vấn đề tranh chấp vào thời điểm kết thúc cuộc họp khi tin chắc rằng bên tranh chấp đã bắt đầu tin tưởng mình
Nhấn mạnh một cách cởi mở hơn cảm xúc của bên tranh chấp giúp bên tranh chấp có thể tin tưởng, chia sẻ, bộc lộ những thông tin quan trọng, cần thiết cho việc hòa giải
Tất cả các đáp án
Để ban hành quyết định giải quyết tranh chấp lao động, đặc biệt là các tranh chấp lao động tập thể có tính chất phức tạp, Ban trọng tài cần:
check_box Bao gồm cả đáp án a, b, c
Nắm rõ những thông tin và bằng chứng liên quan đến vụ việc
Nghiên cứu hồ sơ và đánh giá lại các thông tin một cách khách quan, đầy đủ, toàn diện
Xem xét giá trị của các chứng cứ một cách cẩn trọng
Để đảm bảo thụ lý tranh chấp lao động đúng quy định của pháp luật, khi nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động và tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn, thư ký Hội đồng trọng tài lao động cần kiểm tra/làm rõ các vấn đề cơ bản sau:
check_box Bao gồm cả đáp án a, b, c
Tranh chấp lao động đã được giải quyết thông qua thủ tục hoà giải tại Hoà giải viên lao động chưa và ngày xảy ra hành vi dẫn đến tranh chấp lao động
Tranh chấp các bên yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết là tranh chấp lao động gì?
Có sự đồng thuận của các bên tranh chấp khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết không và vào thời điểm yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết, các bên của tranh chấp có yêu cầu Toà án giải quyết không?
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hòa giải viên lao động cần:
Tập trung vào thái độ của từng bên tranh chấp
Tập trung vào quan hệ, đặc điểm tốt, xấu của mỗi bên tranh chấp
Tập trung vào lợi ích chung của các bên tranh chấp
Tập trung vào cách cư xử của từng bên tranh chấp
Để nâng cao hiệu quả kỹ năng thuyết trình trước tập thể người lao động, người tổ chức, lãnh đạo đình công cần:
check_box Cần phải nhấn mạnh lại các ý chính trong nội dung thuyết trình cho người lao động dễ tiếp thu
Cần phải nhấn mạnh lại các ý chính trong nội dung thuyết trình cho người lao động dễ tiếp thu và luôn cung cấp cho người lao động các thông tin giá trị
Tạo cảm xúc khi thuyết trình và luôn cung cấp cho người lao động các thông tin giá trị, cần phải nhấn mạnh lại các ý chính trong nội dung thuyết trình cho người lao động dễ tiếp thu và luôn cung cấp cho người lao động các thông tin giá trị
Tạo cảm xúc khi thuyết trình và luôn cung cấp cho người lao động các thông tin giá trị
Luôn cung cấp cho người lao động các thông tin giá trị
Để nhận diện đầy đủ về tranh chấp:
Các bên chỉ cần phân tích các biểu hiện của tranh chấp và mức độ tranh chấp
Các bên chỉ cần phân tích các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp
Các bên chỉ cần phân tích khả năng leo thang hay khả năng đạt được sự đồng thuận trong thương lượng giải quyết tranh chấp
Các bên cần phân tích các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp; các biểu hiện của tranh chấp và mức độ tranh chấp; khả năng leo thang hay khả năng đạt được sự đồng thuận trong thương lượng giải quyết tranh chấp
Để tạo môi trường đàm phán thuận lợi, trong cuộc gặp đầu tiên, trước hết các bên tranh chấp phải cùng đi đến sự đồng thuận rằng:
Tất cả các đáp án
Cả hai bên phải công nhận nhau là các bên liên quan hợp pháp và bình đẳng chứ không phải là kẻ thù mà mình cần đánh bại
Các bên phải thay đổi thái độ từ xung đột, mâu thuẫn trong tranh chấp để chuyển sang một thái độ ôn hòa hơn
Mục tiêu đàm phán, thương lượng là nhằm đạt được một kết quả cùng có lợi cho cả hai bên
Để thực hiện tốt hoạt động thụ lý vụ án, tạo tiền đề giải quyết vụ án lao động đúng pháp luật, nhanh chóng và hiệu quả, Thẩm phán cần nắm vững các kỹ năng cơ bản sau:
check_box Bao gồm cả đáp án a, b, c
Kỹ năng xác định các điều kiện để thụ lý vụ án; trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo; chuyển đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo
Kỹ năng tiếp nhận đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ kèm theo; xem xét, kiểm tra đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ; yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, bổ sung tài liệu, chứng cứ
Kỹ năng vào sổ thụ lý vụ án lao động
Để xây dựng cho mình phương án đàm phán, thương lượng tốt ngay cho lần đầu và các lần đàm phán tiếp theo, trước hết các bên cần:
Xác định phương hướng và lộ trình thương lượng
Xác định phương hướng thương lượng
Xác định lộ trình và mục tiêu thương lượng
Xác định phương hướng và mục tiêu thương lượng
Để xây dựng được một thỏa thuận chung về vấn đề tranh chấp đòi hỏi Hòa giải viên lao động trong các cuộc họp riêng tiếp theo với các bên tranh chấp phải vận dụng rất nhiều kỹ năng cơ bản sau:
Kỹ năng thuyết phục; Kỹ năng xây dựng phạm vi thỏa thuận; Kỹ năng vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề tranh chấp mấu chốt; Kỹ năng phá vỡ thế bế tắc khi tiến hành hòa giải
Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng xây dựng phạm vi thỏa thuận; Kỹ năng vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề tranh chấp mấu chốt; Kỹ năng phá vỡ thế bế tắc khi tiến hành hòa giải
Kỹ năng chuyển tải thông tin từ bên tranh chấp này sang cho bên tranh chấp kia; Kỹ năng xây dựng phạm vi thỏa thuận; Kỹ năng vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề tranh chấp mấu chốt; Kỹ năng phá vỡ thế bế tắc khi tiến hành hòa giải
Kỹ năng nắm bắt tâm lý; Kỹ năng xây dựng phạm vi thỏa thuận; Kỹ năng vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề tranh chấp mấu chốt; Kỹ năng phá vỡ thế bế tắc khi tiến hành hòa giải
Dựa trên các mục tiêu thương lượng giải quyết tranh chấp cụ thể đã được xác định, trong giai đoạn chuẩn bị thương lượng các bên cần:
Xác định rõ mục tiêu nào và thời điểm nào có thể nhượng bộ
Xác định rõ mục tiêu nào phải loại bỏ hoàn toàn trong tiến trình thương lượng
Xác định rõ mục tiêu nào có thể nhượng bộ và nhượng bộ ở mức độ nào
Thu thập những số liệu, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung cho từng mục tiêu
Giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án:
check_box Là phương thức giải quyết tranh chấp cuối cùng sau khi các bên tranh chấp đã sử dụng các phương thức giải quyết khác mà không đạt kết quả
Là phương thức giải quyết tranh chấp đầu tiên khi có tranh chấp lao động xảy ra
Là phương thức giải quyết lao động được thực hiện ngay sau khi các bên tiến hành thương lượng nhưng không thành
Là phương thức giải quyết tranh chấp được áp dụng cho tất cả các loại tranh chấp lao động
Giải quyết vụ án lao động tại Toà án cấp phúc thẩm:
check_box Là việc Toà án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án lao động, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án lao động, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị
Là việc Toà án xét xử lại vụ án lao động, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án lao động
Là việc Toà án thẩm xem xét lại vụ án mà bản án lao động, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án lao động, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động của Toà án cấp sơ thẩm
Là việc Toà án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị
Giải quyết vụ án lao động theo thủ tục giám đốc thẩm:
Là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có căn cứ quy định của pháp luật
Là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định của pháp luật
Là xét lại quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có căn cứ quy định của pháp luật
Là xét lại bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
Hòa giải viên lao động không nên ngưng phiên họp chung để bắt đầu phiên họp riêng với từng bên tranh chấp khi:
Các bên tranh chấp chưa bày tỏ hết các vấn đề và mối quan tâm của mình trong phiên họp chung đầu tiên
Cần tạo cơ hội cho các bên giải tỏa thái độ thù địch mà vẫn giữ được hòa khí trong hòa giải
Cần giải quyết thế bế tắc trong trường hợp nhận thấy rằng các bên tranh chấp không thể tiếp tục trao đổi được với nhau thêm nữa trong phiên họp chung đầu tiên
Cần giữ bí mật một số thông tin liên quan đến vấn đề tranh chấp mà bên tranh chấp này ngại phải nói trước bên tranh chấp kia
Hòa giải viên tiến hành hòa giải tranh chấp theo thủ tục:
Do bên tranh chấp nộp đơn yêu cầu hòa giải lựa chọn
Do các bên tranh chấp thỏa thuận quyết định
Do Hòa giải viên lao động quyết định trên cơ sở thủ tục phù hợp với bản chất của vụ tranh chấp và điều kiện thực tế của các bên (sau khi tham khảo ý kiến các bên tranh chấp)
Do pháp luật quy định
Hội đồng trọng tài lao động không thụ lý giải quyết tranh chấp lao động khi:
check_box Các bên của tranh chấp lao động đang yêu cầu Toà án giải quyết vào thời điểm nộp đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết
Tranh chấp lao động (trừ một số tranh chấp lao động cá nhân không bắt buộc phải qua thủ tục hoà giải) đã được giải quyết thông qua thủ tục hoà giải của Hoà giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết
Có sự đồng thuận của tất cả các bên tranh chấp khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết
Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động (trừ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích) được nộp đến Hội đồng trọng tài lao động khi còn thời hiệu yêu cầu theo quy định của pháp luật
Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho:
check_box Tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Viện kiểm sát nhân dân
Người sử dụng lao động
Khi đưa ra định hướng và chương trình cho phiên họp hòa giải, Hòa giải viên lao động cần chắc chắn rằng ít nhất những vấn đề sau sẽ được đề cập:
Giải thích về công tác hòa giải và các nguyên tắc mà các bên tranh chấp cần tuân thủ trong phiên họp hòa giải; Làm rõ cho các bên về vai trò của Hòa giải viên; Vấn đề bảo mật thông tin; Thông báo chương trình phiên họp hòa giải
Giải thích về công tác hòa giải và thông báo chương trình phiên họp hòa giải
Giải thích về công tác hòa giải và các nguyên tắc mà các bên tranh chấp cần tuân thủ trong phiên họp hòa giải; Làm rõ cho các bên về vai trò của Hòa giải viên; Thông báo chương trình phiên họp hòa giải
Giải thích về những vấn đề mang tính nguyên tắc mà các bên tranh chấp cần tuân thủ trong phiên họp hòa giải và tông báo chương trình phiên họp hòa giải
Khi đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp, Ban trọng tài cần đảm bảo phán quyết đó là:
check_box Bao gồm cả đáp án a, b, c
Có căn cứ pháp lý
Được ban hành trên cơ sở xem xét một cách khách quan và đầy đủ các tình tiết và bằng chứng trong vụ việc tranh chấp
Công bằng
Khi được giao nhiệm vụ cụ thể, các thành viên tham gia đàm phán, thương lượng phải biết:
Đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và thời gian; Có ý thức trợ giúp các thành viên khác trong công việc
Không để tiến trình công việc quá chậm so với những thành viên khác
Cách tiến hành công việc khoa học, hiệu quả; Không để tiến trình công việc quá chậm so với những thành viên khác; Đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và thời gian; Có ý thức trợ giúp các thành viên khác trong công việc
Cách tiến hành công việc khoa học, hiệu quả
Khi được phân công chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Thẩm phán cần kiểm tra ngay:
check_box Đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Tài liệu về cuộc đình công
Biên bản họp lấy ý kiến người lao động về việc đình công
Khi giải quyết tranh chấp lao động, Trọng tài viên lao động có quyền:
check_box Yêu cầu các bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, mời người làm chứng và người có liên quan
Yêu cầu các bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cung cấp tài liệu, chứng cứ, mời người làm chứng và người có liên quan
Yêu cầu các bên cung cấp tài liệu, chứng cứ, mời người làm chứng
Yêu cầu các bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ, mời người làm chứng và người có liên quan
Khi giao việc cho từng thành viên, cấu trúc một lời giao việc tốt phải đảm bảo được các yêu cầu:
Xác định rõ mục tiêu của công việc (phải đạt kết quả thế nào); Giao rõ nội dung công việc; Bàn bạc và chỉ rõ cách làm; Không được giao nhiệm vụ với cách làm chung chung; Các nguồn hỗ trợ cần thiết khi thực hiện công việc
Không được giao nhiệm vụ với cách làm chung chung; Xác định rõ các nguồn hỗ trợ cần thiết khi thực hiện công việc
Xác định rõ mục tiêu của công việc (phải đạt kết quả thế nào); Các nguồn hỗ trợ cần thiết khi thực hiện công việc
Xác định rõ mục tiêu của công việc (phải đạt kết quả thế nào); Giao rõ nội dung công việc; Bàn bạc và chỉ rõ cách làm
Khi Hội đồng xét xử tuyên bản án lao động sơ thẩm, Kiểm sát viên cần:
Chú ý lắng nghe toàn văn bản án, ghi chép đầy đủ các tình tiết, sự kiện mà Hội đồng xét xử căn cứ để ra bản án; Xem xét bản án lao động sơ thẩm có phản ánh đúng diễn biến tại phiên tòa và có dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa hay không? Các lập luận của bản án có thực sự khách quan và phản ánh đúng ý chí của các đương sự tại phiên tòa hay không
Các lập luận của bản án có thực sự khách quan và phản ánh đúng ý chí của các đương sự tại phiên tòa hay không
Xem xét bản án lao động sơ thẩm có dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa hay không?
Xem xét bản án lao động sơ thẩm có phản ánh đúng diễn biến tại phiên tòa và có dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa hay không?
Khi kiểm tra đơn khởi kiện vụ án lao động, Thẩm phán cần:
check_box Kiểm tra cả về hình thức và nội dung đơn khởi kiện
Chỉ cần kiểm tra về nội dung đơn khởi kiện
Chỉ cần kiểm tra về hình thức đơn khởi kiện
Chỉ cần kiểm tra tư cách người khởi kiện
Khi nghiên cứu tính hợp lệ của việc khởi kiện, Thẩm phán cần nghiên cứu những vấn đề sau đây:
check_box Quyền khởi kiện của người khởi kiện; Thẩm quyền của Toà án; Thủ tục hoà giải tại Hoà giải viên lao động; Vụ tranh chấp đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay chưa
Quyền khởi kiện của người khởi kiện; Vụ tranh chấp đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay chưa
Thẩm quyền của Toà án; Vụ tranh chấp đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay chưa
Thẩm quyền của Toà án; Thủ tục hoà giải tại Hoà giải viên lao động
Khi nhận định về các vấn đề cần giải quyết trong vụ tranh chấp lao động, Ban trọng tài cần căn cứ vào:
check_box Quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác, các yếu tố đảm bảo sự hài hoà lợi ích của các bên tranh chấp cũng như lợi ích của đất nước
Quy định của pháp luật lao động
Quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể
Quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác
Khi nhận đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công:
check_box Tòa án phải ghi vào sổ nhận đơn
Tòa án phải triệu tập ngay các thành phần tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Tòa án phải báo cáo với cơ quản quản lý Nhà nước về lao động
Tòa án phải tổ chức ngay phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Khi phản hồi đề nghị của đối phương, các bên nên:
Bắt đầu bằng cách nêu những điểm tích cực có tính khuyến khích, khích lệ đối phương
Bắt đầu bằng cách phê phán những điểm thiếu căn cứ trong đề nghị của đối phương
Đưa ra thông tin chung chung, mơ hồ
Bày tỏ sự phản đối với đề nghị của đối phương
Khi phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng phúc thẩm:
Không phải mở phiên tòa, không phải triệu tập các đương sự, trừ trường hợp cần phải nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định
Phải mở phiên tòa, phải triệu tập các đương sự, trừ trường hợp không cần phải nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định
Phải mở phiên tòa, phải triệu tập các đương sự
Không phải mở phiên tòa, không phải triệu tập các đương sự
Khi thụ lý đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản về việc Toà án đã thụ lý đơn yêu cầu cho:
check_box Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công, cho Viện kiểm sát cùng cấp
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công và Viện kiểm sát
Người yêu cầu và cho Viện kiểm sát cùng cấp
Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Khi tiến hành hoà giải vụ án lao động, Thẩm phán phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của các đương sự
Bao gồm cả đáp án a, b, c
Không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thoả thuận không phù hợp với ý chí của mình
Nội dung thoả thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội
Khi tìm hiểu về đối phương trong thương lượng giải quyết tranh chấp, cần xác định:
Ai sẽ là người trực tiếp thương lượng với chúng ta
Khía cạnh văn hóa của đối phương nếu một trong các bên tranh chấp là người nước ngoài
Tất cả các đáp án
Mục đích, khả năng của đối phương
Khi trả lại đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công và tài liệu chứng cứ nộp kèm theo, Toà án cần:
check_box Thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do
Thông báo với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu
Thông báo bằng cho người yêu cầu và cho Viện kiểm sát cùng cấp
Khi tư vấn cho khách hàng khởi kiện một vụ án lao động đến Toà án, Luật sư cần kiểm tra những điều kiện khởi kiện sau:
Tranh chấp lao động có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án không?
Sự việc đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết bằng một bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật chưa?
Bao gồm cả đáp án a, b, c
Khách hàng có quyền khởi kiện vụ án lao động không và vụ tranh chấp lao động có đủ điều kiện khởi kiện không?
Khi xác định mục tiêu cho quá trình thương, cần phải đảm bảo các tiêu chí:
Tính cụ thể, thời gian xác định và phạm vi thực hiện nhất định các mục tiêu đó
Tính cụ thể, tính thực tế, tính định lượng, thời gian xác định và phạm vi thực hiện nhất định các mục tiêu đó
Tính cụ thể và tính thực tế của các mục tiêu đó
Tính cụ thể và tính định lượng của các mục tiêu đó
Khi xây dựng phương hướng, lộ trình thương lượng, các bên cần:
Dự trù các khả năng lộ trình nào có thể sẽ tốn nhiều thời gian, lộ trình nào có thể dẫn tới những tranh luận gay gắt từ đối phương
Dự trù khả năng tranh luận không đi đến sự thống nhất ý chí giữa các bên tranh chấp để có phương án, lựa chọn thay thế
Tất cả các đáp án
Dự trù các khả năng đàm phán theo lộ trình không dự định
Khi xây dựng và tư vấn cho khách hàng của mình phương án hoà giải, Luật sư cần dựa trên các yếu tố:
Yêu cầu phản tố của bị đơn (nếu có); hiện trạng chứng cứ trong hồ sơ vụ án; mức độ mâu thuẫn giữa hai bên tranh chấp
Hiện trạng chứng cứ trong hồ sơ vụ án; mức độ mâu thuẫn giữa hai bên tranh chấp
Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn (nếu có); hiện trạng chứng cứ trong hồ sơ vụ án; mức độ mâu thuẫn giữa hai bên tranh chấp; ảnh hưởng của vụ kiện đến hai bên tranh chấp trong trường hợp hai bên không hoà giải được
Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; yêu cầu phản tố của bị đơn (nếu có)
Khi xét xử bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm:
Chỉ xem xét lại phần của bản án lao động sơ thẩm của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị
Chỉ xem xét lại phần của bản án lao động sơ thẩm, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị
Chỉ xem xét lại phần của bản án lao động sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ lao động, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị
Chỉ xem xét lại phần của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ lao động, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị
Khởi kiện và thụ lý vụ án lao động là:
Việc cá nhân có đủ điều kiện khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình
Việc cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án lao động
Việc cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác
Việc cá nhân, cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác
Lợi ích của thương lượng giải quyết tranh chấp là:
Tất cả các đáp án
Cách thức đơn giản nhất thu hẹp khoảng cách giữa các bên tranh chấp
Kết quả thương lượng thành rất dễ dàng được các bên tự nguyện thực hiện
Đưa ra cơ chế hữu hiệu nhằm giải quyết tranh chấp
Một nguyên tắc căn bản để xác định phiên họp riêng nên tiến hành với bên tranh chấp nào trước, đó là:
Nên bắt đầu với bên gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp
Bắt đầu với bên mà Hòa giải viên cho rằng có thiện chí hơn trong hòa giải
Nên bắt đầu với bên không gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp
Nên bắt đầu với bên có dấu hiệu hành động trước (ví dụ: bên đưa ra phàn nàn đầu tiên; hoặc bên đặc biệt nghi ngờ Hòa giải viên lao động, nghi ngờ quá trình hòa giải)
Một trong các quy tắc cơ bản trong đàm phàn, thương lượng giải quyết tranh chấp lao động là:
Hứa hẹn bất kỳ điều gì để đạt được mục đích trong giải quyết tranh chấp, kể cả những điều không thể thực hiện được
Cùng có lợi
Không nhân nhượng bất kỳ vấn đề gì
Không mưu cầu một quan hệ hợp tác
Một trong những cách thức sử dụng chủ động kỹ năng lắng nghe trong phiên họp hòa giải, đó là:
Hòa giải viên lao động cần nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa các bên về các vấn đề tranh chấp và thời gian hòa giải bằng cách hối thúc các bên tranh chấp chia sẻ, trao đổi
Hòa giải viên lao động có thể sử dụng linh hoạt nhiều loại câu hỏi để bày tỏ sự quan tâm và giúp các bên có thể chia sẻ đầy đủ các thông tin và suy nghĩ
Hòa giải viên lao động không cần sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi lắng nghe
Hòa giải viên lao động không nên để tồn tại những “khoảng lặng” của các bên tranh chấp
Một trong những điều kiện để Hội đồng trọng tài lao động thụ lý giải quyết tranh chấp lao động (trừ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích) là:
check_box Đơn yêu cầu được nộp đến Hội đồng trọng tài lao động còn trong thời hiệu
Đơn yêu cầu được Tổ chức đại diện người lao động nộp đến Hội đồng trọng tài lao động còn trong thời hiệu
Đơn yêu cầu được Tổ chức đại diện người sử dụng lao động nộp đến Hội đồng trọng tài lao động còn trong thời hiệu
Đơn yêu cầu được một bên tranh chấp nộp đến Hội đồng trọng tài lao động còn trong thời hiệu
Một trong những nguyên tắc Hòa giải viên lao động khi tiến hành hoạt động hòa giải cần bám sát vào là:
Tạo môi trường để các bên chủ động đề xuất lựa chọn giải pháp và quyết định phương án giải quyết tranh chấp nếu thấy cần thiết
Nhận xét, đánh giá, phán xét để các bên thấy rõ xử sự của mình trong vấn đề trnh chấp là đúng – sai, hợp pháp hay không hợp pháp
Tiếp tục thảo luận ngay cả khi các bên chưa kiểm soát được cảm xúc
Luôn giữ thái độ và vai trò trung lập, đảm bảo sự bình đẳng giữa các bên tranh chấp trong quá trình hòa giải
Mục đích nghiên cứu hồ sơ vụ án của Luật sư là:
Bao gồm cả đáp án a, b, c
Vụ tranh chấp lao động có thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án không
Xác định các chứng cứ cần sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng
Để xác định vụ tranh chấp còn thời hiệu khởi kiện không
Mục tiêu bao trùm của hoà giải giải quyết tranh chấp lao động là:
check_box Bao gồm cả đáp án a, b, c
Nhằm giúp các bên tranh chấp tự nguyện chấm dứt xung đột
Nhằm giúp các bên tranh chấp giải tỏa mâu thuẫn
Nhằm giúp các bên tranh chấp duy trì quan hệ lao động giữa các bên sau tranh chấp
Nếu một trong các bên tranh chấp hoàn toàn không có thành ý thì thương lượng giải quyết tranh chấp có thể:
Giúp các bên tiết kiệm chi phí cho giải quyết tranh chấp
Trở thành “Con dao hai lưỡi”, làm lãng phí thời gian và chi phí của các bên trong giải quyết tranh chấp
Giúp các bên tiết kiệm thời gian cho giải quyết tranh chấp
Giúp các bên nhanh chóng đạt được đồng thuận trong lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp
Nếu quá thời hạn Hội đồng trọng tài lao động yêu cầu nhưng các bên tranh chấp không sửa đổi/bổ sung đơn yêu cầu và/hoặc không nộp bổ sung tài liệu chứng cứ thì:
check_box Hội đồng trọng tài lao động có quyền trả lại đơn yêu cầu, không thụ lý giải quyết tranh chấp lao động
Hội đồng trọng tài lao động tiếp tục yêu cầu các bên tranh chấp sửa đổi/bổ sung đơn yêu cầu và/hoặc nộp bổ sung tài liệu chứng cứ
Bao gồm cả đáp án a, b, c
Hội đồng trọng tài lao động vẫn có thể thụ lý giải quyết tranh chấp lao động
Ngoài điều kiện về đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn, Toà án sẽ tiến hành thụ lý vụ án lao động trong trường hợp:
Người khởi kiện vụ án lao động có quyền khởi kiện
Tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Người khởi kiện vụ án lao động có quyền khởi kiện, tranh chấp lao động chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 192 và tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Tranh chấp lao động chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền, trừ một số trường hợp luật định
Những điểm cần lưu ý khi thực hiện thủ tục cho cuộc họp thương lượng:
Người chủ trì cần giới thiệu thành phần đoàn thương lượng của các bên tranh chấp; Nêu rõ nội dung chương trình dự kiến làm việc; Thống nhất ý kiến giữa các bên tham gia thương lượng về các quy tắc cơ bản cho cuộc thương lượng
Người chủ trì cần giới thiệu thành phần đoàn thương lượng của các bên tranh chấp; Thống nhất ý kiến giữa các bên tham gia thương lượng về các quy tắc cơ bản cho cuộc thương lượng
Người chủ trì cũng cần giới thiệu thành phần đoàn thương lượng của các bên tranh chấp; Nêu rõ nội dung chương trình dự kiến làm việc
Người chủ trì cần Nêu rõ nội dung chương trình dự kiến làm việc; Thống nhất ý kiến giữa các bên tham gia thương lượng về các quy tắc cơ bản cho cuộc thương lượng
Nội dung chính của biên bản hòa giải không thành cần tóm tắt vấn đề sau:
Tài liệu chứng cứ liên quan đến tranh chấp
Tóm tắt diễn biến phiên họp hòa giải, trong đó nêu cụ thể: phương án hòa giải của Hòa giải viên lao động, ý kiến của từng bên tranh chấp, lí do hòa giải không thành
Vấn đề tranh chấp; Tài liệu chứng cứ liên quan đến tranh chấp; Tóm tắt diễn biến phiên họp hòa giải, trong đó nêu cụ thể: phương án hòa giải của Hòa giải viên lao động, ý kiến của từng bên tranh chấp, lí do hòa giải không thành
Vấn đề tranh chấp
Nội dung chính của biên bản hòa giải thành cần tóm tắt vấn đề sau:
Vấn đề tranh chấp
Vấn đề tranh chấp; Tài liệu chứng cứ liên quan đến tranh chấp
Những thỏa thuận các bên tranh chấp đã đạt được một cách tự nguyện thông qua hòa giải; Tài liệu chứng cứ liên quan đến tranh chấp
Vấn đề tranh chấp; Tài liệu chứng cứ liên quan đến tranh chấp; Những thỏa thuận các bên tranh chấp đã đạt được một cách tự nguyện thông qua hòa giải
Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án lao động theo thủ tục thông thường được điều hành bởi một Hội đồng xét xử gồm:
01 Thẩm phán và 02 Hội thẩm nhân dân
03 Thẩm phán và 02 Hội thẩm nhân dân
01 Thẩm phán và 01 Hội thẩm nhân dân
02 Thẩm phán và 03 Hội thẩm nhân dân
Quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp thuộc về:
check_box Tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật
Viện kiểm sát nhân dân
Người sử dụng lao động
Công đoàn cơ sở
Quyết định của Ban trọng tài lao động thông thường cần có các nội dung chính sau:
check_box Thời gian ban hành quyết định; Tên, địa chỉ của các bên tranh chấp; Nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp; Các căn cứ để giải quyết tranh chấp; Nội dung cụ thể các phán quyết giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động; Chữ ký của Trưởng Ban trọng tài lao động và đóng dấu của Hội đồng trọng tài lao động
Thời gian ban hành quyết định; Nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp; Nội dung cụ thể các phán quyết giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động; Chữ ký của Trưởng Ban trọng tài lao động và đóng dấu của Hội đồng trọng tài lao động
Thời gian ban hành quyết định; Tên, địa chỉ của các bên tranh chấp; Nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp; Nội dung cụ thể các phán quyết giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động
Nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp; Nội dung cụ thể các phán quyết giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động
Quyết định về việc giải quyết tranh chấp lao động phải được ban hành:
check_box Ngay sau phiên họp hòa giải hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên
Ngay sau phiên họp hòa giải hoặc chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên
Ngay sau phiên họp hòa giải hoặc chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên
Ngay sau phiên họp hòa giải hoặc chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên
Sau khi lắng nghe chia sẻ từ một bên tranh chấp trong cuộc họp riêng đầu tiên, Hòa giải viên lao động hãy:
Đưa ra đánh giá về vụ tranh chấp
Xác định rằng mình đã hiểu vấn đề tranh chấp
Xác định vấn đề tranh chấp là do lỗi của bên nào
Chống lại sự cám dỗ trong việc đưa ra nhận định bên nào đúng, bên nào sai
Sau khi tiếp cận hồ sơ vụ việc Hòa giải viên lao động cần lưu ý rằng:
Phải chắc chắn bản thân đã hiểu ai đúng / sai trong cuộc tranh chấp
Đừng chắc chắn bản thân đã hiểu về cuộc tranh chấp
Phải chắc chắn bản thân đã hiểu về các bên tranh chấp
Phải chắc chắn bản thân đã hiểu về cuộc tranh chấp
So với thương lượng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, thương lượng giải quyết tranh chấp lao động tập thể:
Quy mô lớn hơn nhưng ít phức tạp hơn
Quy mô có thể bé hơn hoặc lớn hơn
Phức tạp hơn, quy mô lớn hơn
Phức tạp hơn nhưng quy mô bé hơn
Tất cả những thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp đạt được thông qua thương lượng:
Không ghi vào biên bản, trừ khi một trong các bên tranh chấp yêu cầu
Chỉ có hiệu lực ngay cả khi không được ghi thành văn bản
Chỉ có hiệu lực khi được ghi thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện các phía tranh chấp
Không ghi vào biên bản, trừ khi các bên tranh chấp cùng đồng thuận yêu cầu
Thẩm quyền quyết định hoãn, ngừng đình công thuộc về:
check_box Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Liên đoàn lao động cấp tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tòa án nhân dân cấp tỉnh
Thành phần tham gia nghị án phiên toàn lao động sơ thẩm:
Chỉ có Hội thẩm trong Hội đồng xét xử
Các thành viên Hội đồng xét xử
Chỉ có thẩm phán trong Hội đồng xét xử
Các thành viên Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát nhân dân
Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án lao động là:
02 tháng. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 02 tháng
02 tháng. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 15 ngày
02 tháng. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng
02 tháng
Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án lao động theo thủ tục thông thường là:
02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án (Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 01 tháng)
03 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án
01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án
02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án
Thời hạn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án:
Bằng thời hạn giải quyết tranh chấp tại Hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động
Ngắn hơn so với thời hạn giải quyết tranh chấp tại Hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động
Pháp luật không quy định
Dài hơn so với thời hạn giải quyết tranh chấp tại Hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động
Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn:
Được rút ngắn chỉ còn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định
Được rút ngắn chỉ còn là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định
Được rút ngắn chỉ còn là 07 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định
Được rút ngắn chỉ còn là 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là:
check_box Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Pháp luật không quy định
Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Thủ tục tranh tụng tại phiên toà lao động phúc thẩm được bắt đầu:
Bằng việc trình bày kháng cáo, kháng nghị và phần phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên toà
Bằng phần hỏi, tranh luận và phần phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên toà
Bằng việc trình bày kháng cáo, kháng nghị; phần hỏi, tranh luận
Bằng việc trình bày kháng cáo, kháng nghị; phần hỏi, tranh luận và phần phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên toà
Thương lượng giải quyết tranh chấp lao động nhằm hướng tới:
Phương án giải quyết tranh chấp “đôi bên cùng có lợi”
Phương án giải quyết tranh chấp “thắng - thua”
Phương án giải quyết tranh chấp “thua - thua”
Phương án giải quyết tranh chấp “các bên đều phải chấp nhận nhượng bộ tối đa lợi ích của mình để mưu cầu một quan hệ lao động ổn định”
Thương lượng giải quyết tranh chấp:
check_box Là một quá trình bàn bạc, thỏa thuận giữa các bên nhằm đi đến sự nhất trí về phương án giải quyết tranh chấp lao động
Là quá trình một bên thuyết phục và một bên bị thuyết phục
Là quá trình theo đuổi nhu cầu, lợi ích của riêng một bên tranh chấp
Là quá trình các bên tối đa hóa lợi ích của mình mà không thể không cần nhìn nhận lợi ích của bên còn lại
Tình huống các bên bắt đầu tranh luận trong phiên họp chung đầu tiên này, Hòa giải viên lao động:
Nên để các bên bày tỏ bức xúc của mình với điều kiện là cuộc tranh luận không vượt quá tầm kiểm soát
Không nên để các bên bày tỏ bức xúc của mình kể cả khi cuộc tranh luận không vượt quá tầm kiểm soát
Nên để các bên bày tỏ hết bức xúc của mình
Nên hạn chế tối đa việc để các bên bày tỏ bức xúc của mình
Tình huống khi bắt đầu cuộc họp riêng với bên tranh chấp thứ hai, bên tranh chấp này ngay lập tức hỏi Hòa giải viên rằng bên kia đã trao đổi những gì với mình, Hòa giải viên nên:
Từ chối nói cho họ biết tất cả những vấn đề mà bên tranh chấp kia trao đổi với mình
Nói cho họ biết những vấn đề mà bên tranh chấp kia trao đổi với mình (trừ những vấn đề được yêu cầu giữ bí mật)
Nói cho họ biết tất cả những vấn đề mà bên tranh chấp kia trao đổi với mình
Nói với họ rằng bản thân sẽ cho họ biết nhưng trước tiên muốn nghe họ trình bày trước
Tình huống Trưởng ban trọng tài hoặc những trọng tài viên đồng hòa giải đang có khúc mắc liên quan tới một trong các bên trạnh chấp hoặc vấn đề tranh chấp, nên xử lý theo hướng:
check_box Những khúc mắc đó cần được nêu ra và trao đổi ngắn gọn trong Ban trọng tài
Trưởng ban trọng tài sẽ quyết định hướng giải quyết những khúc mắc đó mà không cần trao đổi trong Ban trọng tài
Tùy từng trường hợp mà Trưởng ban trọng tài sẽ quyết định những khúc mắc đó cần trao đổi trong Ban trọng tài hay không
Những khúc mắc đó không cần thiết được nêu ra và trao đổi trong Ban trọng tài
Tổ chức và lãnh đạo đình công:
check_box Là quá trình sử dụng và phối hợp hoạt động của tổ chức đại diện người lao động có thẩm quyền cùng với tập thể lao động ngừng việc nhằm hướng tới mục tiêu đạt được những yêu cầu đặt ra trong việc giải quyết tranh chấp lao động
Là hoạt động của các bên trong quan hệ lao động
Được tiến hành bởi cơ quan nhà nước
Là hoạt động của tổ chức đại diện người lao động nhằm giải quyết tranh chấp lao động
Toà án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động sau:
Tranh chấp lao động cá nhân; tranh chấp khác về lao động
Tranh chấp lao động tập thể về quyền; tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật
Tranh chấp lao động cá nhân; tranh chấp lao động tập thể về quyền; tranh chấp liên quan đến lao động; tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp; tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật
Tranh chấp lao động cá nhân; tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp
Trên cơ sở xác định rõ những vấn đề liên quan đến tranh chấp, mỗi bên tranh chấp sẽ lựa chọn thành viên tham gia thương lượng của mình trên các tiêu chí:
Có sự am hiểu về vấn đề tranh chấp, về đối phương, có các kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt
Có sự am hiểu về vấn đề tranh chấp
Có sự am hiểu về vấn đề tranh chấp, về đối phương
Có sự am hiểu về vấn đề tranh chấp và có các kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt
Trong kiểm sát thụ lý vụ án lao động, Kiểm sát viên cần tiến hành các hoạt động nghiệp vụ cơ bản sau:
check_box Kiểm sát hoạt động thụ lý vụ án; kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện và kiểm sát việc chuyển đơn khởi kiện
Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện và kiểm sát việc chuyển đơn khởi kiện
Kiểm sát hoạt động thụ lý vụ án và Đơn khởi kiện
Kiểm sát hoạt động thụ lý vụ án; kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện
Trong phiên họp hòa giải chung đầu tiên với các bên tranh chấp, việc sử dụng chủ động kỹ năng lắng nghe sẽ giúp cho Hòa giải viên lao động:
Hiểu rõ chính xác những diễn biến trong phiên họp hòa giải nhằm chủ động và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh
Hiểu về các bên tranh chấp và vấn đề tranh chấp
Tất cả các đáp án
Tự tin hướng dẫn các bên thương lượng đúng vấn đề, đúng hướng
Trong quá trình hòa giải, nhiệm vụ của Hòa giải viên lao động là:
Ra phán quyết về vụ tranh chấp
Thực hiện thủ tục hòa giải để các bên đi tiếp hành trình giải quyết tranh chấp mà không nhằm mục đích giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp giữa các bên
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bên; Cung cấp thông tin cho các bên; Tạo môi trường để các bên thương lượng; Chỉ đạo, kiểm soát hoạt động của các bên tranh chấp trên cơ sở các quy tắc hòa giải
Buộc các bên tranh chấp phải tuân theo quyết định của mình về một phương án giải quyết tranh chấp
Trọng tài lao động chỉ tiến hành xét xử một lần đối với các tranh chấp lao động và phán quyết của trọng tài:
check_box Là chung thẩm, có hiệu lực thi hành, không bị kháng cáo, kháng nghị
Không có hiệu lực thi hành nếu các bên tranh chấp không đồng thuận
Có hiệu lực thi hành, có thể bị kháng cáo, kháng nghị
Có tính kham khảo để các bên tranh chấp lựa chọn và quyết định
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:
check_box Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; tiến hành thủ tục thụ lý vụ án lao động theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn; chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; trả lại đơn khởi kiện vụ án lao động cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; tiến hành thủ tục thụ lý vụ án lao động theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn
Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án lao động theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn
Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; trả lại đơn khởi kiện vụ án lao động cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Trong thương lượng giải quyết tranh chấp:
check_box Lợi ích của các bên phải được tối ưu hóa trong tương quan với lợi ích bên tranh chấp kia và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị sử dụng lao động.
Các bên chỉ cần quan tâm đến lợi ích tối đa nhất của phía mình là đủ.
Các bên chỉ cần đạt được lợi ích của mình mà không cần có bất cứ sự nhượng bộ nào.
Các bên chỉ cần tối đa hóa lợi ích của mình mà không cần nhìn nhận lợi ích của bên còn lại.
Trung thương lượng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, phía tập thể lao động có thể mời:
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ cho mình trong quá trình thương lượng
Các chuyên gia hỗ trợ cho mình trong quá trình thương lượng
Tất cả các đáp án
Luật sư tham gia và hỗ trợ cho mình trong quá trình thương lượng
Trước khi tham gia phiên hoà giải tại Toà án cùng khách hàng, Luật sư cần lưu ý thực hiện một số công việc sau:
Giải thích cho khách hàng biết kỹ năng tham gia hòa giải tại Tòa án; Xây dựng và tư vấn cho khách hàng của mình phương án hoà giải
Giải thích cho khách hàng biết về ưu điểm của việc hoà giải thành tại Toà án cũng như trình tự, thủ tục phiên hoà giải để khách hàng hiểu rõ, từ đó có tâm lý tốt nhất khi tham gia hoà giải; Hướng dẫn khách hàng tham gia hòa giải
Giải thích cho khách hàng biết thủ tục hoà giải tại Tòa án và kỹ năng tham gia hòa giải
Giải thích cho khách hàng biết về ưu điểm của việc hoà giải thành tại Toà án cũng như trình tự, thủ tục phiên hoà giải để khách hàng hiểu rõ, từ đó có tâm lý tốt nhất khi tham gia hoà giải; Xây dựng và tư vấn cho khách hàng của mình phương án hoà giải
Trước khi tiến hành phiên họp hòa giải riêng với các bên tranh chấp, Hòa giải viên lao động cần xem xét lại các ghi chép trong phiên họp hòa giải chung đầu tiên với các bên tranh chấp nhằm mục đích:
Xác định quyền lợi chung và lợi ích riêng của các bên trong tranh chấp
Xác định quyền lợi chung, mối quan tâm, mối e ngại của các bên trong tranh chấp
Xác định quyền lợi chung, mối quan tâm, mối e ngại, mong muốn và lợi ích riêng của các bên trong tranh chấp
Xác định quyền lợi chung và mối quan tâm của các bên trong tranh chấp
Trước khi tư vấn cho khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động đến Toà án, Luật sư cần trao đổi với khách hàng để làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:
Nội dung sự việc; Quan hệ giữa các bên tranh chấp
Nội dung sự việc; Sự kiện tranh chấp; Mong muốn/yêu cầu của khách hàng khi khởi kiện
Nội dung sự việc; Mong muốn/yêu cầu của khách hàng khi khởi kiện
Nội dung sự việc; Quan hệ giữa các bên tranh chấp; Sự kiện tranh chấp; Mong muốn/yêu cầu của khách hàng khi khởi kiện
Vai trò của giải quyết đình công:
check_box Là thiết lập sự cân bằng và trạng thái ổn định cho quan hệ lao động
Là đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Là đảm bảo quyền lợi cho tổ chức đại diện của người lao động
Là đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng lao động
Việc chuẩn bị số liệu, tài liệu, xác định thông tin cần thu thập trước cuộc họp thương lượng giải quyết tranh chấp cần đáp ứng được yêu cầu:
Có được nhiều số liệu, tài liệu, thông tin để chứng minh cho đề nghị của phía mình càng nhiều càng tốt; Các số liệu, tài liệu, thông tin phải đảm bảo độ chính xác, thuyết phục, liên quan trực tiếp và gắn với mỗi đề nghị đưa ra; Nguồn thu thập thông tin phải có tính đa chiều, tin cậy và thực chất
Các số liệu, tài liệu, thông tin phải đảm bảo độ chính xác, có tính thuyết phục, liên quan trực tiếp và gắn với mỗi đề nghị đưa ra
Nguồn thu thập thông tin phải có tính đa chiều, tin cậy và thực chất
Có được nhiều số liệu, tài liệu, thông tin để chứng minh cho đề nghị của phía mình càng nhiều càng tốt
Việc giải quyết vụ án lao động tại Toà án được tiến hành:
Theo thủ tục thông thường
Theo thủ tục rút gọn khi thoả mãn các điều kiện luật định
Theo thủ tục do Thẩm phán quyết định
Theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn (khi thoả mãn các điều kiện luật định)
Việc tìm hiểu và đánh giá kỹ về đối phương trong thương lượng giải quyết tranh chấp:
Là cần thiết
Là không cần thiết
Là không cần thiết trong một số trường hợp
Là cần thiết trong một số trường hợp
Với tình huống một trong các bên tranh chấp chủ động gọi điện thoại cho Hòa giải viên trước phiên họp hòa giải để thăm dò Hòa giải viên sẽ hòa giải tranh chấp theo hướng nào, Hòa giải viên:
Có thể chỉ ra những điểm yếu của một bên, hoặc cũng có thể giúp họ đánh giá những thiệt hại nếu vấn đề tranh chấp chưa được giải quyết
Có thể nói ra những gì mà các bên tranh chấp có thể chấp nhận vào một thời điểm trong tương lai
Có thể nói ra một sự phán xử nhất định
Tuyệt đối không chỉ ra những điểm yếu của họ
Với tình huống vô tình gặp một trong các bên tranh chấp ở tiền sảnh hoặc trong thang máy trước phiên họp hòa giải, Hòa giải viên:
Không cần chuyển hướng cuộc nói chuyện nếu bên tranh chấp có đề cập đến vấn đề tranh chấp
Có thể nói chuyện với họ về vụ tranh chấp
Hãy thể hiện mối quan hệ thật thân thiết với họ
Không nên xuất hiện trước bên tranh chấp như là một người "thân thiết" của họ
Yêu cầu đối với Hòa giải viên lao động:
Phải là bên có hiểu biết về các vấn đề lao động - xã hội, pháp luật lao động cũng như các kỹ năng hòa giải
Tất cả các đáp án
Hoàn toàn không có lợi ích liên quan đến tranh chấp
Phải có vị trí độc lập với các bên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập