...... là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo trồng vật liệu nhân giống.
check_box Vật liệu thu hoạch.
Vật liệu nhân giống.
Giống cây trồng.
Vật liệu chọn tạo.
......... là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Nhãn hiệu.
Tên thương mại.
Sáng chế.
Chỉ dẫn địa lý.
........... là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
check_box Kiểu dáng công nghiệp.
Nhãn hiệu.
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Sáng chế.
..............là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.
check_box Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Sáng chế.
Kiểu dáng công nghiệp.
Bí mật kinh doanh.
............là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Nhãn hiệu tập thể.
Nhãn hiệu liên kết.
Nhãn hiệu chứng nhận.
Nhãn hiệu nổi tiếng.
...........là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.
check_box Vật liệu nhân giống.
Vật liệu chọn tạo.
Giống cây trồng.
Vật liệu thu hoạch.
..........là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.
Nhãn hiệu tập thể.
Nhãn hiệu liên kết.
Nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhãn hiệu chứng nhận.
.........là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Nhãn hiệu tập thể.
Nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhãn hiệu chứng nhận.
Nhãn hiệu liên kết.
........là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
Nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhãn hiệu tập thể.
Nhãn hiệu chứng nhận.
Nhãn hiệu liên kết.
…… là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.
check_box Quyền đối với giống cây trồng.
Quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi.
Quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
……. là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
Quyền đối với giống cây trồng.
Quyền tác giả.
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
…….. là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Quyền đối với giống cây trồng.
Quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
……….là bản định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình sự tái hiện lại các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự.
Cuộc biểu diễn.
Chương trình phát sóng.
Bản ghi âm, ghi hình.
Tác phẩm.
………….là tín hiệu vệ tinh mang chương trình được truyền đi mà một trong hai đặc tính âm thanh, hình ảnh hoặc cả hai đặc tính này đã được biến đổi, thay đổi nhằm mục đích ngăn cản những người không có thiết bị giải mã tín hiệu vệ tinh hợp pháp thu trái phép chương trình truyền trong tín hiệu đó.
Tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa.
Cuộc biểu diễn.
Bản ghi âm, ghi hình.
Chương trình phát sóng.
…………là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
check_box Bí mật kinh doanh.
Tên thương mại.
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Sáng chế.
………là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
check_box Sáng chế.
Kiểu dáng công nghiệp.
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Nhãn hiệu.
Bản ghi âm, ghi hình là đối tượng được bảo hộ của:
Quyền tác giả.
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền đối với giống cây trồng.
Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết:
check_box 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
20 năm kể từ ngày cấp văn bằng.
10 năm kể từ ngày nộp đơn.
10 năm kể từ ngày cấp văn bằng.
Chủ thể nào của quyền liên quan dưới đây được bảo hộ quyền nhân thân:
Chủ sở hữu bản ghi hình.
Người biểu diễn.
Tổ chức phát sóng.
Nhà sản xuất bản ghi âm
Chương trình phát sóng là đối tượng được bảo hộ của:
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền tác giả.
Quyền đối với giống cây trồng.
Cơ quan nào sau đây có quyền áp dụng biện pháp dân sự, hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:
check_box Tòa án.
Công an.
Quản lý thị trường.
Hải quan.
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền xử phạt rộng nhất đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
check_box Thanh tra Khoa học và Công nghệ.
Hải quan.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Quản lý thị trường.
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trong hoạt động quá cảnh, nhập khẩu hàng hóa:
check_box Hải quan.
Công an.
Quản lý thị trường.
Thanh tra Thông tin và Truyền thông.
Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
check_box Công an.
Quản lý thị trường.
Thanh tra Khoa học và Công nghệ.
Hải quan.
Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
check_box Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công an.
Thanh tra Khoa học và Công nghệ.
Thanh tra Thông tin và Truyền thông.
Công thức pha chế nước giải khát của Công ty Coca Cola có thể được bảo hộ:
Chỉ dẫn địa lý.
Nhãn hiệu.
Sáng chế hoặc bí mật kinh doanh.
Tên thương mại.
Công thức sản xuất sản phẩm bia có thể được bảo hộ:
check_box Sáng chế hoặc bí mật kinh doanh.
Kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu.
Chỉ dẫn địa lý hoặc tên thương mại.
Kiểu dáng công nghiệp hoặc chỉ dẫn địa lý.
Cuộc biểu diễn nào sau đây không được bảo hộ quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam:
Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam.
Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại nước ngoài.
Cuộc biểu diễn do công dân nước ngoài biểu diễn tại nước ngoài không có điều ước quốc tế về quyền liên quan với Việt Nam.
Cuộc biểu diễn do công dân nước ngoài thực hiện tại Việt Nam.
Danh sách khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp có thể được bảo hộ là:
check_box Bí mật kinh doanh.
Nhãn hiệu.
Kiểu dáng công nghiệp.
Chỉ dẫn địa lý.
Dấu hiệu “Vải thiều Thanh Hà” đăng ký cho sản phẩm vải thiều có xuất xứ từ Thanh Hà, Hải Dương có thể được bảo hộ là:
Nhãn hiệu chứng nhận hoặc tên thương mại.
Nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý.
Nhãn hiệu tập thể hoặc tên thương mại.
Chỉ dẫn địa lý hoặc tên thương mại.
Đối tượng của quyền đối với giống cây trồng bao gồm:
Vật liệu nhân giống.
Vật liệu nhân giống và vật liệu gieo trồng.
Vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.
Vật liệu thu hoạch.
Đối tượng nào sau đây có thể bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:
Dấu hiệu trùng với tên thật của nghệ sĩ của Việt Nam.
Dấu hiệu trùng với hình ảnh của lãnh tụ của Việt Nam.
Dấu hiệu trùng với tên thật của lãnh tụ của Việt Nam.
Dấu hiệu trùng với biệt hiệu của lãnh tụ của Việt Nam.
Đối tượng nào sau đây có thể bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại:
Tên của tổ chức chính trị.
Tên của tổ chức chính trị - xã hội.
Tên của doanh nghiệp.
Tên của cơ quan nhà nước.
Đối tượng nào sau đây có thể chuyển nhượng quyền sở hữu nhưng không được chuyển quyền sử dụng:
Sáng chế.
Tên thương mại.
Bí mật kinh doanh.
Chỉ dẫn địa lý.
Đối tượng nào sau đây có thể được bảo hộ quyền tác giả?
Tin tức thời sự thuần túy đưa tin.
Số liệu thống kê dịch cúm A tại Hà Nội.
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ.
Bộ luật Dân sự Việt Nam.
Đối tượng nào sau đây có thể được bảo hộ sáng chế:
check_box Quy trình công nghệ thủy nhiệt xử lý rác thải.
Lý thuyết khoa học.
Chương trình máy tính.
Giống động vật.
Đối tượng nào sau đây không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:
check_box Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng.
Hình dáng bên ngoài của chiếc võng xếp.
Thiết kế bao gói sản phẩm kẹo.
Họa tiết trang trí trên túi xách.
Đối tượng nào sau đây không được bảo hộ quyền tác giả:
Văn bản quy phạm pháp luật.
Tác phẩm phái sinh.
Sưu tập dữ liệu.
Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian.
Đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây được bảo hộ trong một khoảng thời gian xác định và không được gia hạn:
check_box Sáng chế.
Kiểu dáng công nghiệp.
Nhãn hiệu.
Bí mật kinh doanh.
Giải pháp kỹ thuật được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện:
check_box Có tính mới; Có trình độ sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Có tính nguyên gốc; Có tính mới thương mại.
Không phải hiểu biết thông thường; Có tính mới; Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Có tính mới; Có tính sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Giải pháp kỹ thuật không phải hiểu biết thông thường, có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp được bảo hộ dưới hình thức:
check_box Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
Bằng độc quyền sáng chế.
Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết
Mười năm kể từ ngày cấp văn bằng, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
Mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.
Mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
Mười năm kể từ ngày cấp văn bằng, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
Hành vi nào sau đây không bị coi là xâm phạm quyền đối với giống cây trồng đã được bảo hộ:
check_box Sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích thử nghiệm.
Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù theo quy định.
Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng với tên giống cây trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài với giống cây trồng đã được bảo hộ.
Khai thác, sử dụng các quyền của chủ bằng bảo hộ mà không được phép của chủ bằng bảo hộ.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối tượng nào sau đây có hiệu lực mà không phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
Kiểu dáng công nghiệp.
Sáng chế.
Bí mật kinh doanh.
Nhãn hiệu thông thường.
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:
check_box Có tính mới; Có tính sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Có tính nguyên gốc; Có tính mới thương mại.
Có tính mới; Có trình độ sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Không phải hiểu biết thông thường; Có tính mới; Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành chính tối đa đối với tổ chức có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là:
check_box 500.000.000 đồng.
100.000.000 đồng.
250.000.000 đồng.
50.000.000 đồng.
Người biểu diễn tự đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn ……đối với cuộc biểu diễn:
Được hưởng quyền nhân thân nhưng không được hưởng quyền tài sản.
Chỉ được hưởng quyền tài sản.
Chỉ được hưởng quyền nhân thân.
Được hưởng quyền nhân thân và quyền tài sản.
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:
Là dấu hiệu nhìn thấy được và có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Là dấu hiệu nhìn thấy được và có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác.
Là dấu hiệu nhìn thấy được và có tính sáng tạo.
Là dấu hiệu nhìn thấy được và chỉ nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.
Nhãn hiệu được đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam thì:
Được bảo hộ tại các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Được bảo hộ tại tất cả các quốc gia khác trên thế giới.
Được bảo hộ tại Việt Nam.
Được bảo hộ đương nhiên tại tất cả các quốc gia là thành viên của Công ước Paris.
Nhãn hiệu là đối tượng được bảo hộ của:
Quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền đối với giống cây trồng.
Nhãn hiệu nào sau đây xác lập quyền sở hữu trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký:
Nhãn hiệu liên kết.
Nhãn hiệu chứng nhận.
Nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhãn hiệu tập thể.
Ông A sáng tạo tác phẩm “Làng tôi” và bán bức tranh này cho ông B thì ông B trở thành:
Đồng tác giả tác phẩm “Làng tôi”.
Chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm “Làng tôi”.
Chủ sở hữu tài sản hữu hình là bức tranh “Làng tôi”.
Tác giả tác phẩm “Làng tôi”.
Quyền của Công ty Honda đối với nhãn hiệu “Honda” là:
Quyền đối với giống cây trồng.
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền tác giả.
Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
Quyền của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đối với chương trình phát sóng “Giọng hát Việt nhí” là:
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền tác giả.
Quyền đối với giống cây trồng
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền của người biểu diễn được bảo hộ:
50 năm tính từ năm cuộc biểu diễn được định hình.
50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được thực hiện.
50 năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.
50 năm tính từ năm cuộc biểu diễn được thực hiện.
Quyền của nhà sản xuất Bến Thành Audio khi sản xuất CD “Thành phố màu xanh” là:
check_box Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền đối với giống cây trồng
Quyền của nhạc sĩ Doãn Nho khi sáng tác tác phẩm “Chiếc khăn piêu” là:
Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền tác giả.
Quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền liên quan đến quyền tác giả.
Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ:
50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.
50 năm tính từ năm chương trình phát sóng được định hình.
50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được định hình.
50 năm tính từ năm chương trình phát sóng được thực hiện.
Quyền đối với giống cây trồng bảo hộ đối tượng là:
check_box Vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.
Vật liệu nhân giống.
Vật liệu nhân giống và vật liệu gieo trồng.
Vật liệu thu hoạch.
Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở:
check_box Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký.
Sử dụng giống cây trồng.
Định hình giống cây trồng.
Thực hiện việc chọn tạo hoặc phát hiện, phát triển giống cây trồng.
Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với ……………, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Cuộc biểu diễn.
Tác phẩm.
Kiểu dáng công nghiệp.
Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của:
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tác giả.
Người được hưởng thừa kế quyền tác giả.
Nhà xuất bản tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
Người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng.
Quyền nào sau đây là quyền nhân thân thuộc quyền tác giả:
Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
Quyền sao chép tác phẩm.
Quyền làm tác phẩm phái sinh.
Quyền nào sau đây là quyền tài sản thuộc quyền tác giả:
Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
Quyền đặt tên cho tác phẩm.
Quyền làm tác phẩm phái sinh.
Quyền công bố tác phẩm.
Quyền nào thuộc quyền tác giả sau đây có thể chuyển giao và để lại thừa kế:
Quyền đặt tên cho tác phẩm.
Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm
Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm.
Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
Quyền nào thuộc quyền tác giả sau đây không được chuyển giao và để lại thừa kế:
Quyền sao chép tác phẩm.
Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
Quyền đặt tên cho tác phẩm.
Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với …… được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
check_box Kiểu dáng công nghiệp.
Tên thương mại.
Nhãn hiệu nổi tiếng.
Bí mật kinh doanh.
Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:
Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi.
Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp.
Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
Quyền sở hữu trí tuệ có thể được bảo vệ bằng:
Biện pháp tự bảo vệ, hành chính, dân sự, hình sự và kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu.
Biện pháp tự bảo vệ, hành chính, dân sự và hình sự.
Biện pháp hành chính và dân sự.
Biện pháp tự bảo vệ, hành chính, dân sự và hình sự.
Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với:
Tài sản hữu hình.
Tài sản hữu hình và vô hình.
Tất cả các sản phẩm sáng tạo.
Tài sản trí tuệ.
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với:
Tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Chương trình phát sóng do mình thực hiện.
Cuộc biểu diễn do mình thực hiện.
Bản ghi âm, ghi hình do mình sở hữu.
Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm:
Tác phẩm được sáng tạo.
Tác phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
Tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.
Tác phẩm được đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.
Tác giả là:
Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm.
Người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
Tổ chức, cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
Tổ chức trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
Tác giả tác phẩm nào dưới đây không có quyền đặt tên cho tác phẩm:
Tác giả tác phẩm cải biên.
Tác giả tác phẩm chuyển thể.
Tác giả tác phẩm phóng tác.
Tác giả tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Tác phẩm được bảo hộ khi thỏa mãn điều kiện:
Có trình độ sáng tạo và có tính mới.
Có tính mới thương mại.
Có tính sáng tạo, được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định và không thuộc Khoản 1 Điều 8 và Điều 15 Luật SHTT.
Được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định và có tính mới.
Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm thì:
Thuộc sở hữu của người mua tác phẩm.
Thuộc về công chúng.
Thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân đang quản lý.
Thuộc sở hữu Nhà nước.
Tác phẩm nào sau đây được bảo hộ không phụ thuộc vào việc định hình:
Bài giảng, bài phát biểu.
Tác phẩm sân khấu.
Sản phẩm nghệ thuật điêu khắc.
Làn điệu âm nhạc dân gian.
Tác phẩm nào sau đây được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết:
Tác phẩm âm nhạc.
Tác phẩm điện ảnh.
Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
Tác phẩm nhiếp ảnh.
Tác phẩm nào sau đây không thuộc sở hữu Nhà nước:
Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm.
Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế.
Tác phẩm khuyết danh không có tổ chức, cá nhân nào quản lý.
Tài sản trí tuệ:
Có cấu tạo vật chất nhất định, con người cảm nhận thông qua các giác quan.
Không có cấu tạo vật chất nhất định, con người cảm nhận qua quá trình nhận thức, tư duy.
Không có cấu tạo vật chất nhất định, con người cảm nhận thông qua các giác quan.
Có cấu tạo vật chất nhất định, con người cảm nhận qua quá trình nhận thức, tư duy.
Tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm là........đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
check_box Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.
Hình thức xử phạt bổ sung.
Biện pháp khắc phục hậu quả.
Hình thức xử phạt chính.
Tên gọi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long có thể được bảo hộ là:
Tác phẩm
Tên thương mại
Chỉ dẫn địa lý
Nhãn hiệu
Tên gọi nào sau đây có thể bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại:
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Bộ Công thương.
Hội Nông dân Việt Nam.
Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hải Hà.
Tên thương mại được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện:
Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác.
Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh và tính mới thương mại.
Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Theo Luật SHTT Việt Nam, chương trình máy tính:
Được bảo hộ là sáng chế.
Được bảo hộ là bản ghi hình.
Được bảo hộ như tác phẩm văn học.
Được bảo hộ như tác phẩm khoa học.
Thực vật/động vật biến đổi gen là sáng chế:
check_box Sản phẩm dạng vật liệu sinh học.
Sản phẩm dạng vật thể.
Quy trình.
Sản phẩm dạng chất thể.
Tính mới, tính đồng nhất và tính ổn định là một số điều kiện bảo hộ đối với:
check_box Giống cây trồng.
Kiểu dáng công nghiệp.
Sáng chế.
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng:
Phải xin phép nhưng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Phải xin phép và phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Tổ chức, cá nhân trích dẫn hợp lý tác phẩm đã công bố mà không làm sai ý tác giả để bình luận trong tác phẩm của mình thì:
Phải xin phép nhưng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Phải xin phép và phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức:
check_box Hợp đồng bằng văn bản.
Hợp đồng bằng hành vi cụ thể.
Hợp đồng bằng lời nói.
Tùy thỏa thuận của các bên.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập