Ba chức năng cơ bản của tố tụng hình sự là gì?
check_box Buộc tội, bào chữa và xét xử
Buộc tội, bào chữa và tranh tụng
Định tội, bào chữa và xét xử
Định tội, tranh tụng và xét xử
Biện pháp nào là biện pháp giải quyết xung đột hiệu quả nhất trong làm việc nhóm?
Biện pháp áp đảo
Biện pháp hợp tác cộng hòa
Biện pháp né tránh
Biện pháp nhường nhịn
Các bước cần thiết để thực hiện một buổi tư vấn pháp luật cho khách hàng là gì?
Hỏi – Trả lời
Hỏi – Trả lời và thảo luận – ra quyết định
Nắm bắt thông tin – Thảo luận – Ra quyết định
Thảo Luận – Ra quyết định
Các bước tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xác định vụ việc là?
check_box Đọc sơ bộ; sắp xếp hồ sơ; đọc chi tiết; tóm lược vụ việc; phân tích vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý
Đọc sơ bộ; đọc chi tiết; sắp xếp hồ sơ; tóm lược vụ việc; phân tích vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý
Đọc sơ bộ; đọc chi tiết; tóm lược vụ việc; phân tích vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý
Đọc sơ bộ; đọc chi tiết; tóm lược vụ việc; phân tích vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý; sắp xếp hồ sơ
Chủ thể nào KHÔNG phải là chủ thể tham gia tiến hành tố tụng
check_box Điều tra viên
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Người giám định
Người phiên dịch
Chủ thể nào sau đây không được bào chữa?
check_box Người thân thích của người đang tiến hành tố tụng vụ án
Bào chữa viên nhân dân
Người đại diện của người bị buộc tội
Trợ giúp viên pháp lý (đối tượng bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý)
Chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp với bản thân là:
Hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm
Hoàn thiện bản thận, tuân theo pháp luật
Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.
Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương
Có bao nhiêu kỹ năng ảnh hưởng đến buổi tiếp xúc khách hàng?
check_box 05
03
04
06
Có hai hình thức nhóm đó là
check_box Nhóm chính thức và nhóm không chính thức
Nhóm chuyên môn và nhóm không chuyên môn
Nhóm lớn và nhóm nhỏ
Nhóm ổn định và nhóm tạm thời
Có mấy bước để giải quyết xung đột trong làm việc nhóm?
02
03
04
05
Cử chỉ vỗ nhẹ ngón trỏ lên mũi tại Anh có ý nghĩa là gì?
Bí mật
Cẩn thận
Coi chừng
Xin chào
Đáp án nào sau đây không phải là một trong những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán?
Năng lực và sự chuyên cần
Ra quyết định dựa trên sự thảo luận với các cơ quan có liên quan
Sự đúng mực
Sự liêm chính
Đáp án nào sau đây không phải là một trong những kỹ năng cơ bản của hoạt động nghề luật?
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng thuyết trình
Đâu KHÔNG phải là kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ của người thuyết trinh?
Giao tiếp bằng ánh mắt
Giao tiếp bằng trang phục
Giao tiếp qua biểu cảm khuôn mặt
Không có đáp án nào
Đâu là chủ thể tiến hành tố tụng trong các chủ thể sau?
check_box Cơ quan điều tra
Bị can
Người bào chữa
Người làm chứng
Đâu là một ngạch của Thẩm phán?
Tất cả các phương án đều đúng
Thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao
Thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh
Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
Đâu là mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ?
check_box Định hướng cho việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
Nắm được yêu cầu của khách hàng
Soạn hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý
Tất cả các phương án đều đúng
Đâu là nghề luật không có chức danh tư pháp
Chuyên viên trợ giúp pháp lý
Hòa giải viên thương mại
Nhân viên pháp chế doanh nghiệp
Thư ký Tòa án
Đâu là ý nghĩa của việc làm việc theo nhóm?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Tăng khả năng giao tiếp và sự kết nối giữa các thành viên và người lãnh đạo
Tăng tính hiệu quả của công việc
Tạo sự chuyên nghiệp và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho từng thành viên
Điểm khác biệt giữa Đạo đức xã hội và Đạo đức nghề luật là gì?
Đối tượng hướng tới điều chỉnh là những chủ thể đặc biệt trong xã hội
Đối tượng hướng tới điều chỉnh là những chủ thể đặc biệt trong xã hội và Được pháp điển hóa thành các quy phạm pháp luật
Được pháp điển hóa thành các quy phạm pháp luật
Là những quy tắc xử sự của con người phù hợp với lợi ích chung của xã hội
Điểm khác biệt giữa Nhật ký thông thường và Nhật ký công việc đối với người hành nghề luật là gì?
Được những người quản lý, người phụ trách đọc và nhận xét
Liệt kê theo thứ tự thời gian sự việc diễn ra
Phản ánh những công việc đã làm, đã xảy ra hàng ngày
Tất cả các phương án đều đúng
Điểm khác biệt giữa thuyết trình và diễn thuyết là gì?
Đề tài diễn thuyết là những lĩnh vực cụ thể của đời sống
Đề tài diễn thuyết thường là những vẫn đề to lớn, có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội
Địa điểm diễn ra diễn thuyết thường nhỏ, hẹp
Diễn thuyết có người nghe giới hạn về số lượng, xác định về thành phần
Giai đoạn nào sau đây KHÔNG thuộc quá trình tranh tụng tại phiên tòa?
check_box Giai đoạn thu thập tài liêu, chứng cứ
Giai đoạn công bố kết quả tranh tụng
Giai đoạn kiểm tra chứng cứ, tài liệu về vụ án
Giai đoạn tranh luận giữa các bên
Hiểu theo nghĩa rộng, tranh tụng gồm những giai đoạn nào?
check_box Thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cả giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm
Chỉ có xét xử sơ thẩm và Phúc thẩm
Thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm
Thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm
Hình thức tư vấn bằng văn bản thường được áp dụng trong trường hợp nào?
check_box Khách hàng ở xa, không tiện đến gặp trực tiếp tư vấn
Những vụ việc đơn giản, không cần phải gặp trực tiếp để bàn bạc
Những vụ việc phức tạp, người tư vấn phải nghiên cứu không tư vấn trực tiếp được ngay
Những vụ, việc phức tạp một lời không thể nói rõ ràng
Hội thẩm nhân dân là người được Nhà nước giao nhiệm vụ nào sau đây?
Buộc tội người có hành vi vi phạm
Tất cả các phương án đều đúng
Thi hành các bản án và quyết định có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Xét xử các vụ án
Khi kiểm sát, thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
Đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ phiên tòa
Gián tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự của cơ quan thi hành án
Quyết định trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật
Trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam
Khi nghiên cứu về Nghề luật ở Việt Nam, khẳng định nào sau đây là sai?
Chấp hành viên có quyền thi hành các bản án và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Hội thẩm nhân dân có vai trò tham gia vào Hội đồng xét xử
Kiểm sát viên có vai trò buộc tội người có hành vi tội phạm trước Tòa
Thẩm phán có vai trò xét xử và thi hành bản án
Luật sư cần phải làm gì khi khách hàng trình bày lan man, không đúng trọng tâm vụ việc cần giải quyết?
check_box Lắng nghe và nắm bắt được tâm lý của khách hàng, đồng thời đặt ra những câu hỏi định hướng giúp khách hàng trình bày đúng trọng tâm vụ, việc
Chỉ lắng nghe và ghi chép, cố gắng lọc ra những thông tin quan trọng trong lời kể của khách hàng
Chỉ quan tâm đến những tình tiết quan trọng, không cần để ý đến cảm xúc của khách hàng
Ngắt lời khách hàng và yêu cầu họ trình bày ngắn gọn sự việc để đỡ tốn thời gian
Luật sư tiến hành những hoạt động của mình nhằm mục đích nào?
Bảo vệ lợi ích của khách hàng, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng hoạt động hợp pháp
Hỗ trợ nhà nước quản lý xã hội thông qua hoạt động tư vấn của mình
Nâng cao ý thức pháp luật của khách hàng
Tất cả các phương án đều đúng
Lý do nào khiến cho người nghe mất tập trung, chán nản trong quá trình một bài thuyết trình
Địa điểm diễn ra buổi thuyết trình chật chội, ngột ngạt
Do bài thuyết trình quá dài, kiến thức quá nhiều
Do người thuyết trình không thuyết phục được người nghe thông qua lời lẽ của mình
Tất cả các phương án đều đúng
Mục đích chính của buổi gặp mặt, tiếp xúc với khách hàng tìm đến nhờ tư vấn pháp lý là gì?
Hiểu được mong muốn của Khách hàng
Hiểu được mong muốn của Khách hàng và Hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng
Hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng
Làm quen và nói chuyện với khách hàng
Mục đích của câu hỏi gợi mở là gì?
check_box Phục hồi trí nhớ, khơi dậy lại trong trí nhớ của người được hỏi những mối liên tưởng về tình tiết vụ án
Gợi mở những tình tiết mới
Hỏi rõ hơn về các tình tiết vụ án
Tất cả các phương án đều đúng
Mục đích của việc đọc lướt hồ sơ là gì?
check_box Kiểm tra hồ sơ vụ, việc có bao nhiêu đầu văn bản, tài liệu
Hình thành cái nhìn cơ bản cả vụ việc
Khái quát hóa toàn bộ hoàn cảnh vụ việc
Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự ưu tiên
Ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân là ngày nào?
22/6
22/7
26/7
27/6
Nghề luật khác với các nghề khác ở trong xã hội ở điểm nào?
Có tính bất khả kiêm nhiệm
Người hành nghề sẽ thực hiện một công việc nhất định theo sự phân công lao động xã hội
Những người hành nghề được đào tạo qua trường lớp và các cơ sở đào tạo
Tất cả các phương án đều đúng
Nghề nào sau đây là nghề luật ở Việt Nam?
Nghề bào chữa viên nhân dân
Nghề kinh doanh xe máy
Nghề thư ký Tòa án
Nghề thư ký Tòa án và nghề bào chữa viên nhân dân
Nghề nào sau đây là nghề luật ở Việt Nam?
Nghề chấp hành viên
Nghề chấp hành viên và nghề giảng viên dạy luật
Nghề giảng viên dạy Luật
Nghề kinh doanh thiết bị xây dựng
Người nào sau đây được miễn đào tạo nghề luật sư?
Đã là điều tra viên
Đã là Thẩm phán
Đã là thẩm tra viên
Thạc sĩ luật
Nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất gây lãng phí thời gian?
Làm việc không có kế hoạch
Luôn luôn trì hoãn
Sử dụng điện thoại-internet để giải trí quá nhiều
Thiếu các ưu tiên và mục tiêu
Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của hoạt động tư vấn pháp luật?
check_box Nguyên tắc đảm bảo kết quả
Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích
Nguyên tắc trung thực khách quan
Nguyên tắc tuân thủ pháp luật
Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích được hiểu như thế nào?
check_box Người tư vấn không được tư vấn cho hai khách hàng mà lợi ích của họ trái ngược nhau
Người tư vấn không được tư vấn cho hai khách hàng có cùng lợi ích
Người tư vấn không được tư vấn cho một nhóm khách hàng mà lợi ích của họ trái ngược nhau
Người tư vấn không được tư vấn cùng một vấn đề cho nhiều chủ thể cùng một lúc
Nhiệm kỳ đầu của thẩm phán là bao nhiêu năm?
2 năm
3 năm
5 năm
Không phân nhiệm kỳ
Nhóm trưởng cần có kỹ năng nào sau đây?
Biết lãnh đạo nhóm và sai việc
Biết nhờ vả người khác
Biết phân công giao việc phù hợp với khả năng của từng người
Kiểm soát toàn bộ hoạt động của cac thành viên
Quy trình tư vấn trực tiếp bằng lời nói:
check_box Nghe khách hàng trình bày, tóm tắt lại yêu cầu của khách hàng, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, tra cứu tài liệu tham khảo và định hướng cho khách hàng
Nghe khách hàng trình bày, tóm tắt yêu cầu của khách hàng, tra cứu tài liệu và định hướng cho khách hàng
Nghe khách hàng trình bày, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu cần thiết và định hướng cho khách hàng
Nghe khách hàng trình bày, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, tra cứu tài liệu tham khảo
Tại sao lại phải học cách nói KHÔNG để quản lý thời gian tốt hơn?
Không nên giúp đỡ người khác quá nhiều, họ sẽ ỷ lại vào bạn
Nếu không từ chối, bạn sẽ ngập đầu trong một dãy những việc của người khác và không làm được việc của mình
Tất cả các phương án đều đúng
Vì đây là kỹ năng được nhiều người thành công sử dụng
Thẩm phán phải từ chối không tham gia tố tụng trong trường hợp nào sau đây
Bị can học cùng trường đại học với thẩm phán
Tất cả các phương án đều đúng
Thẩm phán cùng quê với bị can
Thẩm phán đồng thời là người đại diện, người thân thích của đương sự
Thẩm phán tòa án quân sự mặc trang phục gì khi lên tòa?
Áo choàng dài tay màu đen
Đội tóc giả cổ truyền và mặc áo choàng dài tay đen
Lễ phục quân đội Nhân dân Việt Nam
Trang phục công sở: quần âu, áo vest đen, sơ mi trắng
Thẩm tra viên là:
Cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên
Công chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên
Công chức, viên chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên
Viên chức chuyên môn của Tòa án đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để hành nghề Luật sư phải thực hiện quy trình nào sau đây?
Tất cả các đáp án đều đúng
Tốt nghiệp cử nhân luật – Hoàn thành lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Tốt nghiệp cử nhân luật – Hoàn thành lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Qua kỳ tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư - Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Tốt nghiệp thạc sĩ luật – Qua kỳ tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư - Được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Thời gian tối thiểu cần có để trở thành một thẩm phán sơ cấp là?
10 năm
12 năm
5 năm
7 năm
Thông thường, nhóm có bao nhiêu thành viên sẽ phù hợp với những nhiệm vụ đơn giản?
Nhóm có tối đa 10 người
Nhóm có tối đa 15 người
Nhóm có tối đa 20 người
Nhóm có tối đa 5 người
Tiêu chuẩn nào sau đây là tiêu chuẩn để trở thành một điều tra viên
Có trình độ cử nhân luật trở lên
Có trình độ Đại học An ninh
Có trình độ đại học Cảnh sát
Tất cả các phương án đều đúng
Trong trường hợp làm việc nhóm, mỗi thành viên đều có ý kiến riêng của mình thi nên giải quyết thế nào?
check_box Không được ngắt lời người khác, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người
Không được ngắt lời của người khác, giữ im lặng và suy nghĩ cách trình bày ý kiến của mình
Phải tranh luận tới cùng để bảo vệ ý kiến của mình
Tất cả cùng thảo luận cùng một lúc để phân tích từng quan điểm một
Trường hợp nào sau đây bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?
Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm Cán bộ, công chức
Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong vòng 1 năm từ ngày được cấp Chứng chỉ
Người ít kinh nghiệm
Người ra nước ngoài học tập thời gian ngắn
Trường hợp nào sau đây xảy ra xung đột lợi ích?
check_box Luật sư cùng lúc tư vấn cho ngân hàng vay tiền và người vay tiền
Luật sư cùng tư vấn cho cho bên bán nhà và bên mua máy móc nhập khẩu từ nước ngoài
Luật sư cùng tư vấn cho hai người có nhu cầu mua nhà ở Khu chung cư X
Tất cả các phương án đều đúng
Vai trò của Luật sư ở Việt Nam là gì?
Buộc tội người có hành vi vi phạm pháp luật
Tất cả các phương án đều đúng
Tham gia vào hoạt động Tố tụng để bảo vệ quyền lợi của thân chủ
Xét xử các vụ án
Văn bản nào sau đây không đạt yêu cầu?
Không có văn bản nào
Văn bản diễn đạt sự việc bằng số lượng từ ít nhất có thể
Văn bản sử dụng từ ngữ một cách chuyên nghiệp mang đậm tính pháp lý
Văn bản sử dụng từ ngữ rõ ràng, không gây nhầm lẫn
Việc nghiên cứu hồ sơ có bao nhiêu mục đích?
check_box 04
02
03
05
Việc thành lập, giải thể Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện do cơ quan nào quyết định?
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập