Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữachủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm là?
check_box Giấy chứng nhận bảo hiểm
Bản cam kết mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới
Biên lai mua bảo hiểm
Hóa đơn mua bảo hiểm
Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo được chia làm các loại nào?
Công ty cổ phần bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
Doanh nghiệp bảo hiểm vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận
Chị Nguyễn Thanh Xuân mới mua một chiếc xe ô tô BMW, trị giá 3 tỷ đồng. Để tránh các rủi ro như mất cắp, tai nạn dẫn đến hỏng xe, chị Xuân muốn mua bảo hiểm. Vậy, với đối tượng là chiếc xe ô tô BMW, chị Xuân có thể ký kết được loại hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?
check_box Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm tử kỳ
Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm là?
Bộ tài chính
Các tổ chức tín dụng
Doanh nghiệp bảo hiểm
Ngân hàng nhà nước
Cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ căn cứ vào?
check_box Tuổi của người được bảo hiểm
Cân nặng của người được bảo hiểm
Tài sản của người được bảo hiểm
Tình trạng hôn nhân của người được bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nào?
Bộ công thương
Bộ tài chính
Ngân hàng nhà nước
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là?
Cho vay
Huy động vốn
Kinh doanh bảo hiểm
Làm dịch vụ thanh toán
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện bảo hiểm cho đối tượng nào?
Tài sản
Tiền gửi tại ngân hàng
Trách nhiệm dân sự
Tuổi thọ con người
Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài, nếu muốn được doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thực hiện tái bảo hiểm thì phải đáp ứng yêu cầu gì?
Đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ tài chính quy định
Không bị thua lỗ trong 2 năm gần nhất
Không có các khoản nợ quá hạn
Vốn pháp định trên 3000 tỷ đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm KHÔNG được giao kết hợp đồng tài sản nào sau đây?
Hợp đồng có đối tượng là quyền tài sản
Hợp đồng có đối tượng là tiền
Hợp đồng có số tiền bảo hiểm bằng giá thị trường của tài sản được bảo hiểm
Hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên giá thị trường của tài sản được bảo hiểm
Đối với bảo hiểm con người, Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây?
check_box Người được bảo hiểm chết do tai nạn bất ngờ
Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.
Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;
Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;
Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm được gọi là:
Hoạt động đại lý bảo hiểm
Hoạt động môi giới bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh tái bảo hiểm
Hoạt động đại lý bảo hiểm là?
Là hoạt động của tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm
Là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.
Là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
Là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm được giao kết bằng hình thức nào?
Bằng hành vi
Bằng lời nói
Bất kỳ hình thức nào do các bên thỏa thuận
Lập bằng văn bản
Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng là gì?
check_box Tài sản của con người
Sức khỏe con người
Tai nạn của con người
Tuổi thọ của con người
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là gì?
check_box Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Là hợp đồng mà trong đó tài sản được bảo hiểm có giá trị cao trên thị trường
Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp nào sau đây?
Đối tượng của hợp đồng là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe của con người
Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, tuy nhiên bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ phí nhưng được bên bảo hiểm cho nợ phí bảo hiểm
Hợp đồng giao kết bằng văn bản
Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại
Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
check_box Phải được người đó đồng ý bằng văn bản, ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng
Người đó phải có bằng đại học
Người đó phải có thu nhập trên 9 triệu đồng/ tháng
Người đó phải đã kết hôn
KHÔNG được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người nào sau đây?
check_box Người đang mắc bệnh tâm thần
Người không kết hôn
Người trên 18 tuổi
Người trên 55 tuổi
Loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện được gọi là?
Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm có giá trị cao
Bảo hiểm thỏa thuận
Bảo hiểm tự nguyện
Loại hình nào sau đây là bảo hiểm con người phi nhân thọ?
check_box Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
Bảo hiểm hỗn hợp
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm trọn đời
Một chủ xe máy tham gia bảo hiểm tài sản cho toàn bộ chiếc xe của mình trị giá 30 triệu đồng. Tiền phí đóng bảo hiểm là 10 triệu. Trong một vụ tai nạn, xe bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 8 triệu đồng. Vậy số tiền bồi thường mà chủ xe nhận được tối đa là bao nhiêu?
10 triệu
25 triệu
30 triệu
8 triệu
Mục đích hoạt động nhằm tương trợ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là mục đích của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?
Công ty TNHH bảo hiểm
Công ty TNHH bảo hiểm
Hợp tác xã bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?
Hợp đồng bảo hiểm ngang giá
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trùng
Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giải quyết như thế nào khi sự kiện bảo hiểm phát sinh?
Công ty Bình Minh không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm
Công ty Bình Minh bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng là 1.2 tỷ
Công ty Bình Minh chỉ bồi thường theo giá trị thỏa thuận trong hợp đồng là 900 triệu đồng
Công ty Bình Minh chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.
Ngày 15/2/2019, Nguyễn Văn A 17 tuổi, đang học tại trường THPT Đống Đa điều khiển một chiếc xe máy Honda wave đi trên đường. Do phóng nhanh, vượt ẩu nên đã đâm vào chị Nguyễn Thị B làm chị B chết tại chỗ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có phải thực hiện trách nhiệm chi trả bồi thường không? Nếu có thì mức bồi thường tối đa là bao nhiêu?
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả bồi thường
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 100 triệu đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 30 triệu đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 50 triệu đồng
Ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Văn A giao kết hợp đồng với công ty bảo hiểm B. Đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Giá trị bảo hiểm là 50 triệu đồng. Ngày 15/9/2019,khi đang điều khiển xe trên đường, ông bị ông C đi ngược chiều đâm phải. Lỗi hoàn toàn của ông C. Kết luận, thiệt hại cho chiếc xe của ông A là 8 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm B đã nhanh chóng bồi thường cho ông A. Lúc này, ông A phải có trách nhiệm gì sau đây?
Chuyển yêu cầu ông C bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp B
Ông A không có trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp bảo hiểm
Thưởng cho doanh nghiệp B theo yêu cầu của doanh nghiệp B
Trả 50% số tiền bồi thường cho công ty B vì lỗi gây ra tai nạn thuộc về ông C
Ngày 20/3/2019, ông A thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm B, đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy SH trị giá 70 triệu đồng. Ngày 20/4/2019, ông A tiếp tục giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm C, đối tượng vẫn là chiếc xe máy này. Ngày 19/9/2019, khi ông điều khiển chiếc xe máy SH này thì bị ông D đâm phải. Thiệt hại của chiếc xe là 20 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?
Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm ngang giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trùng
Ngày 24/4/2018, Ông Nguyễn Văn Thanh mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc xe máy của mình và được công ty bảo hiểm Sao Mai cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Ngày 15/7/2018, ông Thanh điều khiển chiếc xe trên, do đường trơn, không làm chủ tay lái, ông đã đâm vào anh Trần Văn Thủy khiến chiếc xe của anh Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng. Hỏi, mức trách nhiệm bảo hiểm mà công ty Sao Mai phải chi trả, tối đa là bao nhiêu?
check_box 50 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
100 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
30 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
70 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó gọi là?
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm trọn đời
Bảo hiểm tử kỳ
Ông A có ý định thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Ông được biết, với loại hình này phải đáp ứng mức vốn pháp định. Vậy, vốn pháp định đối với công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm liên kết, bảo hiểm hưu trí và sức khỏe) là bao nhiêu?
100 tỷ đồng
200 tỷ đồng
500 tỷ đồng
600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Nam có ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ với công ty X vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, ông Nam đã kê khai sai tuổi của mình vì tuổi đúng của ông không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm. Khi phát hiện ra hành vi này, công ty X có quyền gì?
check_box Công ty X có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan
Công ty X được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và không phải trả phí bảo hiểm mà ông Nam đã đóng
Công ty X vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với ông Nam và yêu cầu phạt ông Nam một số tiền theo thỏa thuận
Tất cả các phương án đều sai
Sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm gọi là?
Bồi thường bảo hiểm
Sự kiện bảo hiểm
Sự kiện bồi thường
Thời gian bảo hiểm
Sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm gọi là?
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng cấp tín dụng
Hợp đồng đại lý bảo hiểm
Hợp đồng môi giới bảo hiểm
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm gồm mấy loại?
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm mấy loại hình?
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thông thường là bao lâu?
1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
3 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
6 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là bao lâu lể từ thời điểm phát sinh tranh chấp?
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có ít nhất bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm?
10 năm
20 năm
5 năm
7 năm
Tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan gọi là?
Công ty chứng khoán
Đại lý bảo hiểm
Môi giới bảo hiểm
Tổ chức tín dụng
Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm được gọi là?
Bên bán bảo hiểm
Bên đại lý bảo hiểm
Bên môi giới bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm
Trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật là đối tượng của hợp đồng nào?
check_box Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Trong trường nào sau đây, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm với chủ xe cơ giới có thời hạn dưới 01 năm?
check_box Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định
Xe máy có giá trị thấp dưới 5 triệu đồng
Xe ô tô đã qua sử dụng
Xe ô tô tải
Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới, thời hiệu khởi hiện về việc bồi thường bảo hiểm là bao lâu kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường?
check_box 3 năm
1 năm
10 năm
2 năm
Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào KHÔNG phải là hợp đồng bảo hiểm?
Hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng đại lý bảo hiểm
Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào là hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?
check_box Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp
Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ
Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ
Trong các tổ chức dưới đây, tổ chức nào KHÔNG phải là loại hình tổ chức kinh doanh bảo hiểm?
Công ty cổ phần bảo hiểm
Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm
Doanh nghiệp tư nhân bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Trong hình thức bảo hiểm nào mà khi bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm?
check_box Bảo hiểm con người
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tất cả các loại hình bảo hiểm
Trong hợp đồng bảo hiểm con người nào mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm?
check_box Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm tử kỳ
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe con người
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phạm vi bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra bao gồm?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Thiệt hại về tài sản
Thiệt hại về thân thể
Thiệt hại về tính mạng
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phát sinh khi nào?
check_box Khi người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm
Khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe
Khi người thứ ba yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường khi phát sinh sự kiện bảo hiểm
Khi thiệt hại xảy ra do lỗi của bên thứ ba
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm đối với chủ xe cơ giới, Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào sau đây?
check_box Người thứ ba bị thiệt hại về thân thể, tính mạng do chủ xe cơ giới mua bảo hiểm gây ra
Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì hậu quả pháp lý là gì?
Chấm dứt hợp đồng
Tái bảo hiểm
Thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
Thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm
Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm?
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm được phạt đối với người mua bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chấm dứt hợp đồng
Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản thì việc bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?
Bằng tiền
Bằng vàng
Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm được gọi là?
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trùng
Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?
Hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiện dân sự
Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?
Hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Việc chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức là đặc thù của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?
Công ty cổ phần bảo hiểm
Công ty TNHH bảo hiểm
Hợp tác xã bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm được gọi là?
Hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động đại lý bảo hiểm
Hoạt động môi giới bảo hiểm
Hoạt động tái bảo hiểm

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Liên hệ với chúng tớ nếu....

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?

Đừng ngần ngại...

Xin vui lòng liên hệ Zalo|Telegram Thế Phong - 08 3533 8593, hoặc ủng hộ để duy trì website qua chuyển khoản