Anh A đã mở quán Bar mới và sử dụng công thức pha chế cocktail của quán Bar nơi anh đã làm việc trước đây để kinh doanh:
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi anh A đã cam kết không tiết lộ hay sử dụng các công thức pha chế này khi làm việc tại quán Bar trước đây
Là hành vi hợp pháp
Là hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh
Bán hàng đa cấp:
Là hành vi bất chính nếu yêu cầu người tham gia bán hàng phải đặt cọc
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi trốn thuế
Là hành vi vi phạm pháp luật
Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ?
Chỉ được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác nếu được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý
Chỉ được quyền sử dụng nhãn hiệu được chuyển giao trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Được quyền chuyển giao lại quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác
Được quyền sử dụng nhãn hiệu vô thời hạn
Bí mật kinh doanh được bảo hộ khi:
Các thông tin còn ở trong trạng thái bí mật
Đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ
Khi có hành vi xâm phạm xảy ra
Khi sản phẩm được sản xuất theo bí mật kinh doanh được đưa ra trên thị trường
Biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp:
Chỉ bao gồm biện pháp dân sự
Chỉ bao gồm biện pháp hành sự
Là biện pháp dân sự và biện pháp hành chính theo luật định
Là tất cả các biện pháp xử lý hình sự, dân sự, hành chính và biện pháp kiểm soát tại biên giới
Bitis’: “Nâng niu bàn chân Việt”:
Được bảo hộ theo quyền tác giả
Là khẩu hiệu kinh doanh thuộc chỉ dẫn địa lý
Là khẩu hiệu kinh doanh thuộc chỉ dẫn thương mại
Là tên thương mại
Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá giả mạo về sở hữu công nghiệp:
Chỉ được áp dụng theo biện pháp dân sự
Chỉ được áp dụng theo biện pháp hình sự
Chỉ được áp dụng theo biện pháp xử phạt hành chính
Là các chế tài dân sự và hành chính được áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Các dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu:
Phải là sự tổng hợp của 3 dấu hiệu trên
Phải nghe thấy được
Phải ngửi thấy được
Phải nhìn thấy được
Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính
Có thể bị bồi thường theo vụ án dân sự
Có thể bị khởi tố vụ án hình sự
Tất cả các phương án
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn:
Chỉ bị xử lý khi các chỉ dẫn đó đang được pháp luật bảo hộ
Có mục đích làm sai lệch nhận thức của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh
Là gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh
Phải do chủ thể cùng kinh doanh dịch vụ hàng hóa thực hiện
Chỉ dẫn thương mại trong hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:
Chỉ bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại
Nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá.
Tất cả các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp
Tất cả các thông tin gắn trên bao bì của sản hàng hóa
Chi phí nguyên đơn thuê luật sư:
Do bị đơn thanh toán
Do chủ thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thanh toán những chi phí hợp lý
Do nguyên đơn thanh toán
Do Tòa án thanh toán
Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa sản phẩm của mình một cách hợp pháp ra thị trường:
Có quyền ngăn chặn chủ thể khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đó bất kỳ nơi nào trên thế giới
Không có phương án nào đúng
Không thể ngăn chặn chủ thể khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đó bất kỳ nơi nào trên thế giới
Không thể ngăn chặn chủ thể khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đó trên lãnh thổ nước đã đăng ký bảo hộ
Chủ sở hữu sáng chế khi chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là chuyển giao quyền nào sau đây?
check_box Ấp dụng quy trình sản xuất sản phẩm
Quyền ghi tên sáng chế trên văn bằng bảo hộ
Quyền ghi tên tác giả trên các tài liệu được công bố về sáng chế
Quyền ghi tên tác giả trên các tài liệu được giới thiệu về sáng chế
Chủ thể có quyền khởi kiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Chỉ có chủ thể bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Chỉ có chủ thể quyền sở hữu công nghiệp
Là bất cứ ai
Là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, người bị thiệt hại hoặc người phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội
Chủ thể nào sau đây có quyền ngăn cấm những hành vi sử dụng đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bất hợp pháp
check_box Chủ sở hữu; Chủ thể được trao quyền quản lý; Chủ thể được trao quyền sử dụng
Chủ thể được trao quyền quản lý
Chủ sở hữu
Chủ thể được trao quyền sử dụng
Chủ thể nhận chuyển nhượng nhãn hiệu?
Là bất cứ ai có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu
Phải là chủ thể có đăng ký kinh doanh hàng hóa, danh mục cùng loại
Phải là chủ thể có điều kiện sử dụng nhãn hiệu
Phải là tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó
Chủ thể phải bồi thường thiệt hại khi biện pháp khẩn cấp tạm thời bị hủy bỏ:
Chỉ có chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có yêu cầu bồi thường
Chỉ có Thẩm phán phải bồi thường
Chủ thể bảo lãnh phải bồi thường
Thẩm phán ra quyết định và chủ thể yêu cầu phải liên đới bồi thường
Chủ thể trong hợp đồng nhượng quyền thương mại?
Chỉ là cá nhân
Là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào
Là thương nhân có quyền sở hữu các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được phép nhượng quyền
Phải là thương nhân
Chủ thể yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
check_box Chỉ có chủ thể của quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm
Chỉ có cơ quan thanh tra
Là bất cứ chủ thể nào
Người tiêu dùng bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Chủ thể yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn:
Chỉ có bên bị yêu cầu xử lý mới có nghĩa vụ chứng minh
Có nghĩa vụ chứng minh về quyền của mình và về hành vi xâm phạm
Không có phương án nào đúng
Thanh tra chuyên ngành phải có nghĩa vụ chứng minh
Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp?
Bị giới hạn trong phạm vi được bảo hộ
Chỉ được chuyển nhượng khi chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp chết
Được áp dụng đối với mọi đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp
Không phải tuân thủ bất cứ giới hạn nào
Công ty Anh Đào là chủ sở hữu nhãn hiệu ABC đã giao kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ABC cho công ty Ban Mai Xanh. Theo đó, trong thời hạn hợp đồng, công ty Anh Đào không được phép sử dụng nhãn hiệu ABC và không được phép chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu này cho các chủ thể khác. Vậy hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng trên là dạng hợp đồng gi?
check_box Độc quyền
Không độc quyền
Nhượng quyền thương mại
Thứ cấp
Công ty TNHH An Phước là chủ sở hữu của nhãn hiệu ABC được dùng cho sản phẩm áo mưa mà công ty sản xuất và cung cấp ra thị trường. Công ty Phương Đông mới ra nhập thị trường và cũng cung cấp sản phẩm áo mưa liền cho in biển quảng cáo sản phẩm áo mưa của mình và trên biển ghi nhãn hiệu áo mưa ABC. Vậy hành vi này của Phương Đông là hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây?
check_box Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.
Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ
Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;
Công ty TNHH Thương mại dịch Vụ Tràng An có tên thương mại là tên doanh nghiệp đó luôn. Trong thời gian gần đây, công ty này phát hiện ra một doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá cùng loại với mình đăng trên website của doanh nghiệp đó tên là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tràng An. Hành vi này là hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn nào sau đây?
check_box Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ
Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.
Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;
Công ty Trung Nguyên đã sử dụng nhãn hiệu ba chiều hình cốc đỏ của Nestles với sản phẩm Nescafé của Nestles để so sánh trực tiếp sản phẩm G7 của Trung Nguyên:
Là hành vi cạnh tranh lành mạnh
Là hành vi quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi quảng cáo trung thực
Là hành vi xâm phạm nhãn hiệu của Nestles
Đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp là:
check_box Được áp dụng trong các hoạt động kinh doanh thương mại; Mang tính nhân thân; Mang tính tài sản
Được áp dụng trong các hoạt động kinh doanh thương mại
Mang tính nhân thân
Mang tính tài sản
Đại lý của cà phê Trung Nguyên tại Mỹ đã sử dụng nhãn hiệu này cho các sản phẩm cà phê mà họ sản xuất:
Chỉ được sử dụng cho các sản phẩm không phải là cà phê
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu
Là hợp pháp nếu họ đã được cấp văn bằng đối với nhãn hiệu Trung Nguyên tại Mỹ
Là quyền đương nhiên của đại lý
Đăng ký tên miền trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác:
Là hành vi ăn cắp nhãn hiệu
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu
Là hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu
Dấu hiệu nào sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa Nhãn hiệu
check_box Đảng cộng sản Việt Nam; Nguyễn Du; Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Du
Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là:
check_box Không phải hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được; Không phải hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được; Được bảo mật
Được bảo mật
Không phải hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được
Tạo lợi thế cho chủ thể nắm giữ khi sử dụng trong kinh doanh
Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu là:
check_box Có khả năng phân biệt
Có khả năng áp dụng công nghiệp
Có tính mới
Có tính sáng tạo
Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế bao gồm:
Có khả năng áp dụng trong
Công nghiệp và có tính sáng tạo
Tất cả các phương án
Tính mới
Điều kiện để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
Phải có đủ chứng cứ để chứng minh quyền yêu cầu
Phải có người bảo lãnh
Phải có phê chuẩn của Chánh án Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc
Phải có ý kiến của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Đối tượng bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời:
check_box Tất cả các phương án
Hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Nguyên liệu, vật liệu để sản xuất ra hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nào sau đây có chủ sở hữu là nhà nước Việt Nam
check_box Chỉ dẫn địa lý
Giải pháp hữu ích
Nhãn hiệu
Sáng chế
Đối tượng nào của quyền sở hữu công nghiệp có thời hạn bảo hộ không xác định?
check_box Bí mật kinh Doanh và tên thương mại
Chỉ dẫn địa lý và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Nhãn hiệu nổi tiếng và kiểu dáng công nghiệp
Sáng chế và Tên thương mại
Đối tượng nào sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp
check_box Hình dáng của động cơ đốt trong xe ô tô; Hình dáng bên ngoài của chiếc lốp xe máy
Hình dáng bên ngoài của chiếc xe ô tô
Hình dáng bên ngoài của chiếc lốp xe máy
Hình dáng của động cơ đốt trong xe ô tô
Đối tượng nào sau đây không phải đối tượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
check_box Nhãn hàng hoá
Giải pháp hữu ích
Nhãn hiệu
Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây có thể chuyển nhượng nhưng không thể chuyển giao quyền sử dụng cho các chủ thể khác?
check_box Tên Thương mại
Bí mật kinh doanh
Nhãn hiệu
Sáng chế
Đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây có thể sẽ bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác?
check_box Sáng chế
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu
Tên thương mại
Đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây không được chuyển giao quyền sử dụng và không được chuyền nhượng cho các chủ thể khác?
check_box Chỉ dẫn địa lý
Nhãn hiệu
Tên thương mại
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây không được chuyển nhượng cho các chủ thể khác?
check_box Chỉ dẫn địa lý
Tên Thương mại
Kiểu dáng công nghiệp
Sáng chế
Đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây không phải chỉ dẫn thương mại
check_box Kiểu dáng công nghiệp
Chỉ dẫn địa lý
Nhãn hiệu
Tên thương mại
Giám định về sở hữu công nghiệp:
Chỉ có chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm mới có quyền yêu cầu
Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền yêu cầu giám định
Chỉ được thực hiện khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Được thực hiện theo yêu cầu của bất cứ chủ thể nào có nghi ngờ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Giấy chứng nhận bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý :
Có hiệu lực 10 năm, có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm
Có hiệu lực lực vô thời hạn kể từ ngày cấp
Được bảo hộ 20 năm kể từ ngày được cấp văn bằng
Được bảo hộ vô thời hạn từ ngày nộp đơn
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ:
Ngày cấp
Ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn liên tiếp mỗi lần 10 năm
Ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn và không thể bị gia hạn
Tất cả các phương án đều sai
Giống động vật:
Được bảo hộ theo quyền đối với bí mật kinh doanh
Được bảo hộ theo quyền đối với giống vật nuôi
Được bảo hộ theo sáng chế
Không là đối tượng được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005
Hành vi buôn bán hàng giả nhãn hiệu được bảo hộ:
Bị xử phạt hành chính vì là một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
Chỉ bị nhắc nhở
Không phải chịu xử phạt hành chính
Không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp nào sau đây không phải là hành vi sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn:
check_box Sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của doanh nghiệp nhằm làm thiệt hại đến uy tín của doanh nghiệp đó
Sử dụng biểu tượng kinh doanh trùng với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ
Sử dụng khẩu hiệu kinh doanh trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá dịch vụ cùng loại gây nhầm lẫn về xuất xứ, đặc tính của hàng hoá, dịch vụ
Sử dụng tên thương mại trùng với tên thương mại của doanh nghiệp khác đã được bảo hộ trong cùng một lĩnh vực kinh doanh làm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
Hành vi chiếm giữ tên miền trùng với đối tượng sở hữu trí tuệ nào sau đây nhằm mục đích gây nhầm lẫn để cạnh tranh không lành mạnh cần phải kiểm soát
check_box Chỉ dẫn địa lý
Biểu tượng kinh doanh
Khẩu hiệu kinh doanh
Nhãn hàng hoá
Hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh dưới dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải bị kiểm soát?
check_box Quy định trong hợp đồng chuyển giao sáng chế là bên nhận sáng chế không được cải tiến kỹ thuật để đưa ra sáng chế mới
Đăng ký tên miền trùng với tên thương mại đã được bảo hộ của chủ thể khác nhằm mục đích gây thiệt hại đến uy tín của tên thương mại tương ứng
Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chất lượng, xuất xứ của hàng hoá
Sử dụng chỉ dẫn thưong mại gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ
Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh là:
check_box Gắn chỉ dẫn thương mại lên bao bì hàng hoá
Gắn chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn lên trụ sở công ty
Gắn chỉ dẫn thương mại lên nơi cư trú của Chức danh quản lý trong công ty
Gắn chỉ dẫn thương mại lên quần áo đồng phục nhân viên trong công ty
Hành vi sử dụng dấu hiệu không phải đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nào sau đây gây nhầm lẫn về xuất xứ, chất lượng, đặc tính của hàng hoá dịch vụ là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
check_box Biểu tượng kinh doanh và Tên Thương mại
Biểu tượng kinh doanh
Nhãn hiệu
Tên Thương mại
Hành vi thu mua phụ tùng của nhiều loại xe ô tô khác nhau đã qua sử dụng nhưng còn giá trị sử dụng, khôi phục, lắp ráp thành xe ô tô mang nhãn hiệu được bảo hộ gắn liền với sản phẩm đó và bán:
Chỉ hợp pháp nếu được chủ sở hữu của nhãn hiệu đồng ý
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi hợp pháp nếu không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
Là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Hậu quả của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thương mại là:
Chỉ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước
Có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp người tiêu dùng
Gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng
Phải gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác
Hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân:
Chỉ được bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý
Được bảo hộ là nhãn hiệu nếu họ đã chết được 50 năm trở lên
Được bảo hộ là nhãn hiệu tại Việt Nam nếu đó là hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân nước ngoài
Không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu
Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp:
Chỉ được đăng ký bảo hộ theo kiểu sáng công nghiệp nếu vì mục đích từ thiện
Được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp
Không được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp
Mọi người có quyền sao chép nhưng phải nói rõ nguồn gốc
Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp?
Do các chủ thể tự ý thỏa thuận
Phải có công chứng
Phải được đăng ký tại Bộ Văn hóa – Thông tin
Phải lập thành văn bản
Hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp?
Do các chủ thể tự ý thỏa thuận
Phải có công chứng
Phải được đăng ký tại Bộ Khoa học – Công nghệ
Phải lập thành văn bản
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có các dạng nào sau đây:
check_box Độc quyền; Không độc quyền; Thứ cấp
Không độc quyền
Độc quyền
Thứ cấp
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là:
check_box Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền chiếm hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tương sở hữu công nghiệp phải có những nội dung nào sau đây?
check_box Tên của các bên trong hợp đồng; Căn cứ chuyển nhượng; Giá chuyển nhượng
Tên của các bên trong hợp đồng
Giá chuyển nhượng
Căn cứ chuyển nhượng
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp bắt buộc ?
Chỉ áp dụng đối với bí mật kinh doanh
Chỉ áp dụng đối với sáng chế dược phầm
Chỉ áp dụng đối với sáng chế trong trường hợp pháp luật có quy định
Được áp dụng đối với tất cả đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là:
check_box Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền chiếm hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Sự thoả thuận giữa các bên theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thể nhận chuyển nhượng
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được giao kết bằng hình thức
check_box Văn bản
Lời nói
Văn bản; Lời nói; Hành vi
Hành vi
Hợp đồng nhượng quyền thương mại?
Có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
Có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
Có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì phần đó có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ quan quản lý về quyền sở hữu công nghiệp
Tất cả các khẳng định đều sai
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp?
check_box Là hợp đồng mà bên chuyển quyền được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác
Là hợp đồng được ký kết giữa chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp với bên được chuyển giao quyền sử dụng
Là hợp đồng phụ của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Là tất cả các hợp đồng được ký kết sau khi chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp ký kết hợp đồng chuyển giao đầu tiên
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ?
Chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp
Có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên
Phải được lập thành văn bản
Tất cả các khẳng định đều đúng
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng:
Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự
Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự
Không trùng với chỉ dẫn địa lý
Tất cả các phương án
Khả năng phân biệt của tên thương mại:
Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được đăng ký
Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng khu vực kinh doanh
Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực kinh doanh
Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh
Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ theo sáng chế?
Chỉ duy nhất chủ sở hữu của sáng chế có quyền
Là hành vi sử dụng sáng chế
Là nội dung của quyền tài sản của quyền sở hữu công nghiệp
Là thực hiện quyền định đoạt của chủ sở hữu sáng chế đối với sáng chế
Khám người và tạm giữ người có nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Chỉ do cơ quan Công an thực hiện
Chỉ được áp dụng trong biện pháp hình sự
Là một trong các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính
Phải có phê duyệt của Viện Kiểm Sát
Khẳng định nào sau đây không đúng?
check_box Các đối tượng của quyến sở hữu công nghiệp đều có thể chuyển giao quyền sử dụng cho các chủ thể khác
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có một số nội dung theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được giao kết bằng văn bản
Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thể dưới 3 dạng: độc quyền, không độc quyền và thứ cấp
Khẳng định nào sau đây là đúng?
check_box Quyền sở hữu công nghiệp không bảo hộ về hình thức biểu hiện mà bảo hộ về nội dung ý tưởng; Quyền sở hữu công nghiệp không được bảo hộ theo cơ chế tự động như quyền tác giả; Quyền sở hữu công nghiệp có nội dung là quyền nhân thân và quyền tài sản
Quyền sở hữu công nghiệp có nội dung là quyền nhân thân và quyền tài sản
Quyền sở hữu công nghiệp không bảo hộ về hình thức biểu hiện mà bảo hộ về nội dung ý tưởng
Quyền sở hữu công nghiệp không được bảo hộ theo cơ chế tự động như quyền tác giả
Khẳng định nào sau đây là đúng?
check_box Bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thể chuyển giao thứ cấp cho chủ thể khác nếu được bên chuyển quyền cho phép.
Các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể chuyển nhượng cho các chủ thể khác theo thoả thuận
Thời hạn chuyển giao quyền sử dụng đôí tượng sở hữu công nghiệp tối đa là 5 năm kể từ ngày giao kết hợp đồng
Việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu các đối tượng đó
Khẳng định nào sau đây là không đúng?
check_box Chỉ có chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế có nghĩa vụ sử dụng sáng chế
Không phải đối tượng sở hữu công nghiệp nào chủ sở hữu cũng phải có nghĩa vụ nộp lệ phí duy trì văn bằng bảo hộ
Chủ sở hữu nhãn hiệu là chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã đăng ký quốc tế hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng
Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh Doanh
Khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Không có phương án đúng
Không được xem là căn cứ để tính thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn
Là căn cứ duy nhất để tính thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn
Là một trong các căn cứ để tính thiệt hại về vật chất của nguyên đơn
Khoản tiền bảo đảm khi yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc tối thiểu hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị lô hàng đó
Do bên yêu cầu quyết định
Do yêu cầu của cơ quan hải quan
Ít nhất bằng giá trị của lô hàng
Kiểu dáng bao bì hàng hóa:
Chỉ được bảo hộ theo quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
Được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp
Không có phương án nào đúng
Là chỉ dẫn thương mại được bảo hộ theo quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Một cá nhân tại Việt Nam đăng ký tên miền là Nokia.com mà không có sự đồng ý của Công ty Nokia:
Không xâm phạm đến nhãn hiệu của Nokia
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu nhãn hiệu Nokia đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam trước đó
Xâm phạm đến nhãn hiệu Nokia
Một doanh nghiệp bán nước mắm ghi là "Nước mắm Phú Quốc" nhưng thực chất đóng chai tại TP.HCM:
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi hợp pháp
Là hành vi xâm phạm về chỉ dẫn địa lý
Là hành vi xâm phạm về nhãn hiệu hàng hóa
Một trong các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về
check_box Chủ thể kinh doanh; Hoạt động kinh doanh; Nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ
Chủ thể kinh doanh
Hoạt động kinh doanh
Nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ
Mức bồi thường do tổn thất về tinh thần khi quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm:
Được tính trên tỷ lệ của tổn thất vật chất
Nếu các bên không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định theo mức từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng
Phải do các bên thỏa thuận
Phải do Tòa án xác định
Mức bồi thường thiệt hại về vật chất:
check_box Do thẩm phán quyết định không quá 500 triệu trong trường hợp không có căn cứ để xác định mức thiệt hại
Không quá 500 triệu cho mọi trường hợp xâm phạm
Là căn cứ để tính mức thiệt hại về tinh thần
Luôn do Thẩm phán xét xử vụ việc quyết định
Mục đích của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp?
Là chuyển giao quyền chiếm hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
Là chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
Là chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp
Là chuyển giao tạm thời quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
Mục đích của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?
Là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình
Là chuyển giao quyền định đoạt quyền sở hữu công nghiệp
Là chuyển quyền sở hữu quyền sở hữu công nghiệp
Là không cho phép chủ thể khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Mức xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Bằng giá trị của hàng hóa vi phạm đã phát hiện được
Bằng giá trị của quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm
Bằng năm lần giá trị của hàng hóa vi phạm đã phát hiện được
Ít nhất bằng giá trị hàng hóa vi phạm đã phát hiện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị của hàng hóa đã phát hiện được
Nghĩa vụ chứng minh trong vụ việc xâm phạm về quyền sở hữu công nghiệp:
Cả nguyên đơn và bị đơn
Cả nguyên đơn, bị đơn và cơ quan có thẩm quyền quản lý đối tượng sở hữu công nghiệp
Chỉ có bị đơn
Chỉ có nguyên đơn
Nhãn hiệu nổi tiếng:
Không bao giờ cần đăng ký xác lập quyền
Phải có thời gian tổn tại trên 100 năm
Phải đăng ký bảo hộ tại một quốc gia nhất định
Tất cả các phương án đều sai
Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ?
Là độc quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi định đoạt kiểu dáng công nghiệp
Là hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp
Nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ của sáng chế
Không phải hành vi sử dụng sáng chế
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi sử dụng sáng chế
Là hành vi xâm phạm quyền sáng chế
Nhập khẩu song song:
Không có phương án nào đúng
Là việc hai doanh nghiệp thuộc hai nước khác nhau cùng nhập khẩu hàng hóa cùng loại của nhau
Là việc nhập khẩu hàng hóa diễn ra cùng một thời điểm
Là việc nhập khẩu sản phẩm do chính chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường nước ngoài, mặc dù không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp
Những đối tượng sở hữu công nghiệp nào sau đây được bảo hộ mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký
check_box Tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng
Chỉ dẫn địa lý, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu, Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
Tên thương mại,, sáng chế, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Những hành vi bị coi là cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp:
Là hành vi nói xấu đối thủ cạnh tranh
Là sử dụng các chỉ dẫn thương mại nhằm gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh các dịch vụ cùng loại
Là sử dụng các chỉ dẫn thương mại nhằm gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh các hàng hóa cùng loại
Là sử dụng các chỉ dẫn thương mại nhằm gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa và dịch vụ
Nội dung nào sau đây không bắt buộc phải có trong hợp đồng chuyển giao quyến sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?
check_box Cơ quan giải quyết tranh chấp; Giải thích từ ngữ; Địa chỉ thư điện tử của các bên trong hợp đồng
Cơ quan giải quyết tranh chấp
Địa chỉ thư điện tử của các bên trong hợp đồng
Giải thích từ ngữ
Nội dung nào sau đây không bắt buộc phải có trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?
check_box Cơ quan giải quyết tranh chấp
Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng
Dạng hợp đồng
Thời hạn hợp đồng
Phương pháp để thực hiện các hoạt động kinh doanh:
Chỉ được bảo hộ theo bí mật kinh doanh
Được bảo hộ theo sáng chế
Không được bảo hộ theo sáng chế
Mọi người có thể sử dụng phương pháp đó nhưng phải dược sự đồng ý của người tạo ra
Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh:
Là so sánh hai chủ thể kinh doanh với nhau
Là so sánh hai hàng hòa, dịch vụ cùng loại với nhau
Là so sánh hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
Là so sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
Quảng cáo, chào hàng sản phẩm được bảo hộ theo sáng chế?
Không phải là hành vi sử dụng sáng chế
Là độc quyền của chủ sở hữu sáng chế
Là hành vi sử dụng nhãn hiệu
Là hành vi sử dụng sáng chế
Quyền áp dụng biện pháp xử phạt hành chính của cơ quan hải quan:
Chỉ được áp dụng đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã bị yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan
Được áp dụng đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu khi thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa hoặc thực hiện việc tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa
Được áp dụng sau khi xin ý kiến của Thanh tra chuyên ngành Bộ khoa học và công nghệ
Tất cả các phương án
Quyền đăng ký đối với nhãn hiệu
Bất cứ ai có nhu cầu
Chỉ thuộc về người tạo ra nhãn hiệu
Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường do người khác sản xuất
Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
Quyền đối với chỉ dẫn địa lý?
Chỉ được chuyển nhượng cho chủ thể cư trú thuộc khu vực địa lý đó
Chỉ được chuyển quyền sử dụng
Được phép chuyển nhượng
Không được chuyển nhượng
Quyền đối với nhãn hiệu?
Được chuyển nhương nhưng không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
Không là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng
Phải chuyển nhượng cùng với chỉ dẫn địa lý
Phải chuyển nhượng cùng với tên thương mại
Quyền đối với tên thương mại?
Chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
Được chuyển nhượng khi có phép của Sở kế hoạch và Đầu tư
Được phép chuyển nhượng
Không được chuyển nhượng
Quyền sở hữu công nghiệp là:
check_box Quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Quyền của cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Quyền của cá nhân, tổ chức đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh lành mạnh
Quyền của tổ chức đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Quyền sở hữu đối với chỉ dẫn địa lý :
Thuộc về Bộ khoa học và Công nghệ
Thuộc về địa phương có địa danh được bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý
Thuộc về Nhà nước
Thuộc về những người đã tạo ra sản phẩm được gắn chỉ dẫn địa lý đó
Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?
Bất cứ ai có nhu cầu thì đều có quyền sử dụng
Chỉ có Bộ khoa học và công nghệ mới có quyền cho phép các chủ thể sử dụng
Chỉ có chủ sở hữu mới có độc quyền sử dụng
Là quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, người được chủ sở hữu hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Quyền sử dụng đối với chỉ dẫn địa lý?
Bất cứ chủ thể nào có nhu cầu đều có quyền sử dụng
Chỉ cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền quản lý mới có quyền
Chỉ có cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền sử dụng mới có quyền
Chỉ Nhà nước mới có quyền
Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể ?
Chỉ chuyển giao cho các cá nhân, tổ chức cùng kinh doanh trên vùng địa lý đó
Chỉ được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó
Được chuyển giao cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng
Không được chuyển giao
Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
check_box Thực hiện khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện
Được thực hiện khi khởi kiện
Được thực hiện sau khi khởi kiện
Được thực hiện trước khi khởi kiện
Quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
check_box Chỉ được thực hiện khi hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã gây thiệt hại
Chỉ được thực hiện khi chủ thể xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã thừa nhận hành vi xâm phạm của mình
Được thực hiện khi xác định được hành vi xâm phạm
Không áp dụng thời hiệu khởi kiện
Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Để áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính
Để nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng
Để tiêu hủy lô hàng
Để trả lại lô hàng về nơi xuất xứ
Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
Chỉ có cơ quan Hải quan
Chỉ có cơ quan thanh tra chuyên ngành của Bộ khoa học và công nghệ
Chỉ có Tòa án
Chỉ có Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, chỉ dẫn thương mại bao gồm:
check_box Tên thương mại; Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý
Nhãn hiệu
Tên thương mại
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp:
Là hành vi bất hợp pháp nếu gây thiệt hại cho người tiêu dùng
Là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Là thỏa thuận hợp pháp
Là vi phạm pháp luật về thuế
Thỏa thuận cấm bên được chuyển quyền cải tiến sáng chế, buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến sáng chế đó:
Chỉ có giá trị khi hợp đồng đã được đăng ký tại Bộ khoa học và Công nghệ
Có giá trị pháp lý khi hợp đồng đã có đủ chữ ký hai bên
Đây là quyền hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế
Là những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị vô hiệu
Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư:
Không có phương án nào đúng
Là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Là thỏa thuận hợp pháp nếu được lập thành văn bản
Luôn hợp pháp
Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ?
Khi bên chuyển giao quyền chết
Khi bên được chuyển giao quyền chết
Khi đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bị chủ thể khác xâm phạm quyền
Khi quyền sở hữu công nghiệp của bên chuyển giao hết hiệu lực
Thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp ?
Là thời điểm bên chuyển quyền đã nhận đủ số tiền chuyển giao quyền
Là thời điểm bên sau ký đặt bút ký vào hợp đồng
Là thời điểm các bên đã thỏa thuận xong điều khoản cơ bản của hơp đồng
Là thời điểm hợp đồng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
Thời hạn bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp là bao nhiêu năm kể từ ngày nộp đơn
check_box 5 năm
10 năm
20 năm
Vô thời hạn
Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi cạnh tranh lành mạnh
Là hành vi hợp pháp vì cả hai bên cùng có lợi
Là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh lành mạnh
Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn:
Được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế
Được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí
Được bảo hộ theo quyền liên quan của quyền tác giả
Không được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí
Tính mới của kiểu dáng công nghiệp:
Chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
Chỉ có người tạo ra kiểu dáng biết và chưa tiết lộ thông tin cho bất cứ ai
Được tính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Được tính trong phạm vi nơi người tạo ra kiểu dáng thường xuyên sinh sống
Tính mới thương mại:
Chỉ là điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
Chỉ là điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí
Là điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu
Là điều kiện bảo hộ đối với sáng chế
Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp:
Ngay cả những người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng cũng không dễ dàng tạo ra
Những người biết đọc, biết viết đều có thể tạo ra trên cơ sở những kiểu dáng đã tồn tại trước đó
Những người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể tạo ra
Những người phải được đào tạo mới có thể tạo ra
Tổn thất tinh thần:
Chỉ được xác định đối với tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí
Chỉ được xác định khi xử lý hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính
Được xác định khi mọi đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm
Tất cả các phương án
Trách nhiệm của cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:
Phải thông báo cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp trong 3 ngày kể từ ngày phát hiện
Ra quyết định xử phạt hành chính
Tạm dừng làm thủ tục hải quan cho lô hàng tối đa không quá 20 ngày làm việc nếu có lý do chính đáng
Tất cả các phương án
Trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh, tên thương mại là dấu hiệu để phân biệt
check_box Chủ thể kinh doanh
Dịch vụ
Hàng hoá
Hàng hoá, dịch vụ và chủ thể kinh doanh
Vi phạm hợp đồng bảo mật:
Là hành vi tiết lộ bí mật đời tư
Là hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh
Là hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh nhằm tiếp cận, thu thập và làm lộ thông tin thuộc bí mật kinh doanh của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó
Phải do người có nghĩa vụ giữ bí mật thực hiện
Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ?
Chỉ áp dụng đối với sáng chế
Được áp dụng đối với mọi đối tượng sở hữu công nghiệp
Không áp dụng đối với bí mật kinh doanh
Không áp dụng đối với tên thương mại và chỉ dẫn địa lý
Việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp:
Phải nộp thông qua các Công ty về sở hữu công nghiệp
Phải nộp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam nếu là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Phải nộp trực tiếp
Tất cả các phương án đều sai
WTO – Tên viết tắt của Tổ chức thương mại thế giới:
Chỉ được bảo hộ theo nhãn hiệu dịch vụ
Có thể được bảo hộ là nhãn hiệu của hàng hóa nếu được tổ chức đó cho phép
Được chủ thể lựa chọn để tạo nên nhãn hiệu của mình bởi Việt Nam đã là thành viên của WTO
Không thể được bảo hộ là nhãn hiệu
Xâm phạm bí mật kinh doanh:
Là sử dụng thông tin của người khác mà không được phép
Là thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu hợp pháp bí mật kinh doanh đó
Là tiết lộ thông tin thuộc bí mật của người có thông tin đó
Tất cả các phương án

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập