Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt là 1 “ưu ái” của Nhà nước cho các tổ chức tín dụng
check_box Đúng
Sai
Bản chất của phá sản là:
check_box Tất cả các phương án
Thủ tục đòi nợ (thanh toán nợ) đặc biêt
Thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã
Bên có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị vi phạm trong hợp đồng.
Đúng
Sai
Bên nhượng quyền chỉ được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền thương mại đã hoạt động được ít nhất 1 năm.
Đúng
Sai
Biện pháp hiệu quả để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là xây dựng thị trường kinh doanh vận tải đường sắt cạnh tranh.
check_box Đúng
Sai
Các con đường hình thành vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền:
Độc quyền hành chính
Độc quyền tự nhiên
Tất cả các phương án
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền; tập trung kinh tế
Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đang lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.
check_box Sai
Đúng
Các khoản nợ phát sinh trước thời điểm mua bán doanh nghiệp, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ cho các chủ nợ.
check_box Sai
Đúng
Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt áp dụng trong các trường hợp sau:
check_box Tất cả các phương án
Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thường
Tổ chức tín dụng không khôi phục được khả năng thanh toán
Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được sáp nhập, hợp nhất vào một tổ chức tín dụng khác
Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
Đúng
Sai
Chế tài phạt vi phạm được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng.
Đúng
Sai
Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong mọi trường hợp vi phạm hợp đồng.
Đúng
Sai
Chỉ có chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập với tổ chức luật sư nước ngoài.
Đúng
Sai
Chủ thể của hợp đồng trong thương mại phải là thương nhân.

Đúng
Sai
Chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân là văn bản do Hiệp hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệp nghề nghiệp trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Đúng
Sai
Cơ quan đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho các hợp tác xã.
check_box Sai
Đúng
Cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.
Đúng
Sai
Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp
Đúng
Sai
Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với tổ chức tín dụng?
check_box Tất cả các phương án
Tòa án nhân dân cấp huyện
Tòa án nhân dân cấp tỉnh
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần được cấp giấy chứng nhận đầu tư là được quyền khám chữa bệnh tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đúng
Sai
Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chỉ làm thủ tục đăng ký hoạt động mà không cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh để tiến hành hoạt động khám chữa bệnh.
Đúng
Sai
Có thể áp dụng pháp luật, án lệ, tập quán thương mại để điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại trong mọi trường hợp.
Đúng
Sai
Công ty luật bao gồm mấy loại công ty?
1
2
3
4
Công ty luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới những hình thức nào?
Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh
Tất cả các phương án
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn được thành lập giống các công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực thông thường.
Đúng
Sai
Đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc đối với mọi chủ thể kinh doanh khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Đúng
Sai
Để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam, cần thiết phải hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh
Đúng
Sai
Điểm đặc biệt của thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng là:
check_box Tất cả các phương án
Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt trước khi nộp đơn ra Tòa
Bỏ qua 1 số giai đoạn của thủ tục phá sản
Điểm đặc thù của hợp đồng mua bán doanh nghiệp là đối tượng của hợp đồng là toàn bộ hoặc 1 phần doanh nghiệp bao gồm các loại tài sản hữu hình và vô hình, quyền nghĩa vụ về tài sản liên quan đến doanh nghiệp bị mua
Đúng
Sai
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh:
Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám chữa bệnh
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có thời gian hành nghề khám chữa bệnh ít nhất 36 tháng
Tất cả các phương án
Trường hợp đăng ký thành lập phóng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình, thêm điều kiện: người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.
Doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán sẽ bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố phá sản trong mọi trường hợp.
check_box Sai
Đúng
Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.
Đúng
Sai
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu:
Có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể
Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Tất cả các phương án
Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục gia nhập thị trường khi thực hiện xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Đúng
Sai
Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực xăng dầu vì lý do:
Đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
Định hướng và điều tiết nền kinh tế
Kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận
Tất cả các phương án
Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không trả được các khoản nợ đến hạn.
check_box Sai

Đúng
Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản là mọi chủ thể kinh doanh có đăng ký kinh doanh.
check_box Sai
Đúng
Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là “quyền thương mại”, bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo ... của bên nhượng quyền
Đúng
Sai
Đối tượng của hợp đồng trong thương mại là hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại.
Đúng
Sai
Đối với việc kinh doanh dịch vụ viễn thông, cần kiểm soát chặt chẽ để tránh việc các doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh gây thiệt hại đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng.
Đúng
Sai
Hoạt động mua bán doanh nghiệp cũng là hoạt động mua bán tài sản nên chỉ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2005.
Đúng
Sai
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.
Đúng
Sai
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là hợp đồng:
Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Mua bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, doanh nghiệp nhà nước
Tất cả các phương án
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp sau khi ký kết, bên mua sẽ có quyền sở hữu doanh nghiệp và được quyền kinh doanh với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp.
Đúng
Sai
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.
Đúng
Sai
Hợp đồng nhượng quyền thương mại ràng buộc các bên tham gia ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực.
Đúng
Sai
Hợp đồng thương mại có hiệu lực khi đáp ứng được tất cả các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Đúng
Sai
Hợp đồng trong thương mại bắt buộc phải xác lập dưới hình thức văn bản.
check_box Sai
Đúng
Khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng, trong mọi trường hợp, thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với các quy định pháp luật.
Đúng
Sai
Khi doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt giá bán xăng dầu gây bất lợi cho khách hàng, hành vi này chỉ có thể xử lý bằng các quy phạm của Luật Cạnh tranh
Đúng
Sai
Khi thực hiện hợp đồng trong thương mại, các bên đều phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.
Đúng
Sai
Khoản tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng được coi là khoản nợ của tổ chức tín dụng đối với người gửi tiền, do đó người gửi tiền được thanh toán cùng hàng với các chủ nợ.
check_box Sai
Đúng
Khoản tiền gửi, khoản tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phá sản được ưu tiên thanh toán trước chi phí phá sản.
check_box Sai

Đúng
Kiểm soát giá bán điện đang là giải pháp để Nhà nước kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam trên thị trường kinh doanh điện hiện nay.
Đúng
Sai
Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
Đúng
Sai
Luật cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh.
check_box Sai
Đúng
Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể miễn trừ trong một số trường hợp.
check_box Sai
Đúng
Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.
Đúng
Sai
Luật sư có thể hành nghề với tư cách cá nhân mà không nhất thiết phải thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.
Đúng
Sai
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần đăng ký hành nghề khi hành nghề luật sư.
Đúng
Sai
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần gia nhập vào 1 đoàn luật sư.
Đúng
Sai
Luật sư nước ngoài không được hành nghề luật sư tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Mọi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.
Đúng
Sai
Mọi cá nhân đủ tuổi thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mọi tổ chức có đủ năng lực đều có quyền mua doanh nghiệp.
Đúng
Sai
Mua bán doanh nghiệp chỉ có thể là hoạt động mua lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động.
check_box Sai
Đúng
Mục đích của các bên trong hợp đồng thương mại là mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.
Đúng
Sai
Nếu tổ chức tín dụng vay người lao động trong doanh nghiệp, khoản vay đó được trả cùng hàng với các khoản nợ lương của người lao động trong doanh nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Nhà nước cần nắm vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực viễn thông vì:
check_box Tất cả các phương án
Đây là lĩnh vực thiết yếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
Để điều tiết hoạt động của thị trường
Mục tiêu lợi nhuận
Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính độc lập của các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.
Đúng
Sai
Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính đồng bộ trong hoạt động kinh doanh của tất cả các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.
check_box Đúng
Sai
Nhượng quyền thương mại là hoạt động mua bán quyền thương mại của bên bán quyền cho bên mua quyền.
Đúng
Sai
Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận quyền làm đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền cho khách hàng để hưởng thù lao.
check_box Sai

Đúng
Quản lý giá cước viễn thông là một trong những biện pháp Nhà nước đang sử dụng để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Đúng
Sai
Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án là thủ tục bắt buộc để giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
check_box Sai
Đúng
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều được quyền hoạt động kinh doanh.
Đúng
Sai
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đều có tư cách pháp nhân.
Đúng
Sai
Tập đoàn điện lực Việt Nam giữ độc quyền trong mọi khâu của quá trình sản xuất, phân phối, mua bán điện hiện nay
check_box Đúng

Sai
Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực đều phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
Đúng
Sai
Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc về:
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Y tế
Giám đốc Sở Y tế
Tất cả các phương án
Thị trường kinh doanh viễn thông hiện nay chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp nhà nước.
Đúng
Sai
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thể hiện: người quyết định thành lập doanh nghiệp là Nhà nước, không phải chủ sở hữu doanh nghiệp.
Đúng
Sai
Thủ tục gia nhập thị trường đối với văn phòng luật sư, công ty luật cũng giống như thủ tục gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp thông thường.
Đúng
Sai
Thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng tuân thủ đầy đủ các bước như thủ tục phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp thông thường.
check_box Sai
Đúng
Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng được áp dụng giống thủ tục phá sản áp dụng đối với các doanh nghiệp thông thường, vì tổ chức tín dụng cũng là doanh nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Thương nhân dự định nhượng quyền thương mại phải đăng ký hoạt động nhượng quyền với Sở Công Thương địa phương thương nhân đăng ký kinh doanh
Đúng
Sai
Tình trạng kiểm soát đặc biệt được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp, hợp tác xã khi mất khả năng thanh toán.
check_box Sai
Đúng
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đăng ký hoạt động ở đâu?
Bộ Tư pháp
Sở Kế hoạch Đầu tư
Sở Tư pháp
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động dưới hình thức văn phòng luật sư tại Việt Nam.
Đúng
Sai
Tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính thì phá sản là giải pháp cuối cùng khi không còn sự lựa chọn nào khác.
check_box Đúng
Sai
Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đang là đơn vị duy nhất kinh doanh trên thị trường vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường sắt hiện nay.
check_box Đúng
Sai
Văn phòng luật sư, công ty luật đăng ký hoạt động ở đâu?
Bộ Tư pháp
Phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh
Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. 3
Việc giải quyết 1 vụ phá sản bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các bước, các giai đoạn của quá trình phá sản.
check_box Sai
Đúng
Việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng được thực hiện ngay sau khi tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán.
check_box Sai
Đúng
Việc tách bạch 2 chức năng quản lý hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải bằng đường sắt sẽ kiểm soát được hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên thị trường kinh doanh vận tải đường sắt.
check_box Đúng
Sai
Việc thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ phụ thuộc vào số tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .
check_box Đúng
Sai
Việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện bởi Tòa án đã ra quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.
check_box Sai
Đúng
Ý nghĩa của các biện pháp chế tài trong thương mại là:
check_box Tất cả các phương án
Bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng
Ngăn ngừa, hạn chế hành vi vi phạm; nâng cao ý thức của các bên trong việc thực hiện hợp đồng
Ý nghĩa của thủ tục đăng ký doanh nghiệp?
Chứng nhận việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp là hợp pháp
Khai sinh tư cách pháp lý của chủ thể kinh doanh
Tất cả các phương án

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập