Anh A mua một cuốn sách giá 40.000 VND thì A đã có quyền sở hữu quyền tác giả đối với cuốn sách đó.
Đúng
Sai
Anh A sáng tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn của dòng điện thoại NOKIA thế hệ mới thì anh A có quyền sở hữu đối với những chiếc điện thoại được sản xuất ra theo thiết kế đó.
Đúng
Sai
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là chỉ bảo vệ quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ đó.
Đúng
Sai
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau.
check_box Sai
Đúng
Bí mật kinh doanh chỉ được pháp luật bảo hộ khi có hành vi xâm phạm xảy ra.
Đúng
Sai
Biện pháp dân sự chỉ được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi trước đó đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Đúng
Sai
Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng ngay cả khi Tòa án chưa thụ lý đơn yêu cầu.
Đúng
Sai
Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu.
check_box Sai
Đúng
Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ là biện pháp xử lý có tính chất tạm thời.
check_box Đúng
Sai
Biện pháp ngăn chặn và biện pháp khẩn cấp tạm thời khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được áp dụng đồng thời bởi một chủ thể xử lý.
Đúng
Sai
Cả nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm đều là đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả.
Đúng
Sai
Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải được đăng ký bảo hộ.
check_box Sai
Đúng
Căn cứ để tính mức bồi thường là dựa trên mức lợi nhuận mà bên xâm phạm thu được cộng với mức thiệt hại mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị mất.
Đúng
Sai
Chỉ có quyền tài sản của quyền tác giả mới là đối tượng của các giao dịch như để thừa kế, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng.
Đúng
Sai
Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
check_box Đúng
Sai
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn.
Đúng
Sai
Chỉ dẫn địa lý không là đối tượng được chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp.
Đúng
Sai
Chỉ được áp dụng biện pháp xử lý hình sự khi chủ thể đã bị xử lý vi phạm hành chính trước đó.
check_box Sai
Đúng
Chỉ những tác phẩm có tính sáng tạo mới được pháp luật bảo hộ theo quyền tác giả.
Đúng
Sai
Chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể là Nhà nước.
check_box Sai
Đúng
Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả chỉ có quyền tài sản mà không có quyền nhân thân đối với tác phẩm.
Đúng
Sai
Chủ sở hữu quyền tác gỉả là chủ thể nào sau đây?
check_box Chủ thể được thừa kế quyền tác giả; Chủ thể đã giao kết hợp đồng với tác giả nhằm mục đích sáng tạo ra tác phẩm; Chủ thể giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm trong trường hợp tác giả là người thuộc tổ chức đó
Chủ thể được thừa kế quyền tác giả
Chủ thể giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm trong trường hợp tác giả là người thuộc tổ chức đó
Chủ thể đã giao kết hợp đồng với tác giả nhằm mục đích sáng tạo ra tác phẩm
Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu áp dụng đồng thời tất cả các biện pháp xử lý: hành chính, hình sự và dân sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đúng
Sai
Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng cách chiếm hữu tài sản trí tuệ để ngăn chặn hành vi xâm phạm của các chủ thể khác.
Đúng
Sai
Chủ thể yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới phải nộp tiền bảo chứng với mức tối thiểu là 20 triệu đồng.
check_box Đúng
Sai
Cơ quan đại diện quyền sở hữu trí tuệ có quyền xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đúng
Sai
Cơ quan hải quan có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu phát hiện thấy lô hàng thông quan có yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đúng
Sai
Đại lý ở Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có quyền được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của sản phẩm đó trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.
check_box Sai
Đúng
Đăng ký quyền tác giả là thủ tục bắt buộc để quyền tác giả được công nhận và bảo hộ.
Đúng
Sai
Dịch tác phẩm từ tiếng Ansang tiếng Việt mà không xin phép tác giả của cuốn sách tiếng Anh bởi tác giả đã chết được 10 năm là hành vi vi phạm quyền tác giả.
Đúng
Sai
Định đoạt quyền sở hữu trí tuệ là thực hiện quyền định đoạt “số phận pháp lý” của chứ không bao gồm định đoạt “số phận thực tế” của tài sản.
Đúng
Sai
Đối tượng chuyển giao của quyền liên quan chỉ bao gồm các quyền tài sản.
Đúng
Sai
Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần.
Đúng
Sai
Đơn yêu cầu bảo hộ đối với giống cây trồng cần được thẩm định cả về hình thức lẫn nội dung.
check_box Đúng
Sai
Giáo viên hướng dẫn công trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên là đồng tác giả với sinh viên của công trình nghiên cứu khoa học đó.
Đúng
Sai
Hàng hóa có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ được xử lý theo 2 cách : buộc tiêu hủy hoặc gỡ bỏ yếu tố vi phạm để đưa vào lưu thông thương mại.
check_box Sai
Đúng
Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ để tự nhân giống và gieo trồng trên diện tích đất của mình không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.
check_box Đúng
Sai
Họa sĩ vẽ lại bức tranh mình đã bán cho người khác là hành vi xâm phạm quyền tác giả.
Đúng
Sai
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có mục đích là chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.
Đúng
Sai
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản.
Đúng
Sai
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phát sinh hiệu lực tại thời điểm hợp đồng đó được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đúng
Sai
Khi tham gia vào các hiệp ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ thì các quốc gia thành viên buộc phải tuân thủ mọi quy định trong văn bản đó.
Đúng
Sai
Không giới hạn số lượng chủ thể đồng thời sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.
Đúng
Sai
Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm vừa được bảo hộ theo quyền tác giả và vừa được bảo hộ theo quyền sở hữu công nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có thể chứa đựng cả nhãn hiệu và tên thương mại.
check_box Đúng
Sai
Li- xăng bắt buộc chỉ áp dụng đối với sáng chế.
check_box Đúng
Sai
Luật SHTT là luật chuyên ngành của Luật Dân sự.
Đúng
Sai
Mọi kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần đều được pháp luật bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ.
Đúng
Sai
Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã thực tế chi trả.
check_box Đúng
Sai
Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án quyết định nếu không có cơ sở để tính toán mức thiệt hại.
Đúng
Sai
Nếu giống cây trồng được sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội thì việc chuyển nhượng giống cây trồng có thể bị bắt buộc.
check_box Đúng
Sai
Nếu tên gọi của một địa phương đã được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu thì sẽ không được dùng để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Đúng
Sai
Người đứng tên là tác giả của tác phẩm là người sáng tạo ra tác phẩm.
Đúng
Sai
Người sáng tạo ra tác phẩm cũng đồng thời là chủ sở hữu của quyền tác giả đối với tác phẩm đó.
Đúng
Sai
Nguyên tắc ưu tiên chỉ áp dụng khi các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được nộp đơn đăng ký bảo hộ quốc tế.
Đúng
Sai
Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được đăng ký để bảo hộ cho sản phẩm khác loại.
check_box Sai
Đúng
Nhập khẩu song song là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Đúng
Sai
Nội dung các quyền được bảo hộ của quyền liên quan chỉ bao gồm có quyền tài sản mà không bao gồm các quyền nhân thân.
Đúng
Sai
Phần mềm máy tính được bảo hộ sáng chế.
Đúng
Sai
Phát minh khoa học là sáng chế.
Đúng
Sai
Phổ nhạc cho bài thơ thì bài hát được tạo thành là tác phẩm phái sinh.
Đúng
Sai
Quyền công bố tác phẩm là quyền tài sản của quyền tác giả.
Đúng
Sai
Quyền của người sử dụng trước chỉ áp dụng cho sáng chế.
check_box Sai
Đúng
Quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ khi giống cây trồng đó đã đăng ký bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền.
check_box Đúng
Sai
Quyền nhân thân của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào tác giả của quyền sở hữu trí tuệ đó chết.
Đúng
Sai
Quyền nhân thân của quyền tác giả là:
check_box Quyền đặt tên và đứng tên trên tác phẩm
Quyền cho phép người khác biểu diễn tác phẩm
Quyền ngăn cấm không cho người khác sử dụng tác phẩm
Quyền sao chép tác phẩm
Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.
Đúng
Sai
Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ trên phạm vi lãnh thổ nơi chúng được tạo ra.
Đúng
Sai
Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế, khoa học, xã hội của một đất nước.
Đúng
Sai
Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ khi đối tượng của quyền đã được đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đúng
Sai
Quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ trên phạm vi toàn thế giới.
Đúng
Sai
Quyền sở hữu trí tuệ không được pháp luật bảo hộ khi việc khai thác sử dụng chúng không gắn với mục đích thương mại.
Đúng
Sai
Quyền tác giả chỉ được bảo hộ khi chủ thể đã hoàn tất thủ tục đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đúng
Sai
Quyền tác giả có những đặc điểm nào sau đây?
check_box Bảo hộ về mặt hình thức; Bảo hộ tự động; Phải có tính sáng tạo
Bảo hộ tự động
Bảo hộ về mặt hình thức
Phải có tính sáng tạo
Quyền tác giả được coi là quyền “chính” còn quyền liên quan được coi là quyền “phụ” của quyền tác giả.
Đúng
Sai
Quyền tác giả là quan hệ pháp luật có tính tuyệt đối.
Đúng
Sai
Quyền tác giả và quan hệ pháp luật về quyền tác giả là một.
Đúng
Sai
Quyền tài sản của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo vệ khi việc sử dụng đó gắn với mục đích thương mại.
Đúng
Sai
Quyền tài sản của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ chết.
Đúng
Sai
Quyền tài sản của quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đến khi nào những vật chứa đựng tài sản trí tuệ đó không còn tồn tại trên thực tế.
Đúng
Sai
Quyền tạm thời chỉ được áp dụng cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp có tính sáng tạo.
Đúng
Sai
Sáng chế được bảo hộ bao gồm sản phẩm và quy trình để tạo ra sản phẩm.
check_box Đúng
Sai
Tác giả chỉ có quyền nhân thân đối với tác phẩm.
Đúng
Sai
Tác giả là chủ thể nào sau đây?
check_box Là cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm
Là tổ chức đầu tư vật chất cho việc sáng tạo ra tác phẩm
Là cá nhân, tổ chức nắm giữ một phần hoặc toàn bộ quyền tài sản theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành
Là người đóng góp ý kiến cho việc sáng tạo ra tác phẩm
Tài sản trí tuệ là kết quả hoạt động sáng tạo tinh thần của các cơ quan và tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học.
Đúng
Sai
Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình.
Đúng
Sai
Tài sản vô hình là tài sản trí tuệ.
Đúng
Sai
Tên miền là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Tên riêng của cá nhân không được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu.
check_box Sai
Đúng
Tên thương chỉ được đăng ký bảo hộ cho các chủ thể kinh doanh có cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
check_box Đúng
Sai
Tên thương mại bao gồm cả nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ.
Đúng
Sai
Tên thương mại là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện.
Đúng
Sai
Theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, quyền tác giả được định nghĩa là
check_box Quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu
Quyền của cá nhân đối với tác phẩm do mình sở hữu
Quyền của tổ chức đối với tác phẩm do tổ chức sáng tạo ra
Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình sáng tạo ra
Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân (đặt tên, đứng tên, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm) của quyền tác giả là:
check_box Vô thời hạn
Hết cuộc đời tác giả
50 năm sau khi tác giả cuối cùng chết trong trường hợp đồng tác giả
50 năm sau khi tác giả chết
Tiền phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trả cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.
check_box Sai
Đúng
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả là tổ chức hoạt động có chức năng kinh doanh, thu lợi nhuận.
Đúng
Sai
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền tác giả là thuộc loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
check_box Đúng
Sai
Trách nhiệm hình sự chỉ truy cứu đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả.
check_box Sai
Đúng
Trong mọi trường hợp tác giả cũng đồng thời là chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng
Đúng
Sai
Tự thay lời trong một bài hát để biểu diễn trong một đám cưới là hành vi xâm phạm đến quyền tác giả của bài hát đó.
Đúng
Sai
Tự ý sử dụng hình ảnh chuột Micky trong phim hoạt hình để quảng cáo cho sản phẩm của công ty sản xuất ra là hành vi vi phạm quyền tác giả.
Đúng
Sai
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh không có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
check_box Sai
Đúng
Việc buộc tiêu hủy hàng hóa chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ được áp dụng khi không gỡ bỏ được các yếu tố vi phạm ra khỏi hàng hóa đó.
check_box Sai
Đúng
Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, đăng ký tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
check_box Sai
Đúng
Xé bỏ các trang trong một cuốn sách hay lấy kéo cắt bỏ một phần bức tranh là những hành vi cắt xén tác phẩm, vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm.
Đúng
Sai

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập