Bà Mai có 500 triệu, có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Bà có thể gửi tiền tại tổ chức nào sau đây?
check_box Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Công ty cho thuê tài chính trên địa bàn
Công ty tài chính Bình Minh
Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh
Bà Nguyễn Thị Duyên là cá nhân cư trú. Ngày 2/2/2020 bà làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để đi du lịch Hàn Quốc. Bà định mang USD để ra nước ngoài tiêu. Hỏi, khi xuất cảnh, mang bao nhiêu ngoại tệ thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và xuất trình giấy tờ theo quy định?
100.000 USD Mỹ
2000 USD Mỹ
10000 USD Mỹ
5000 USD Mỹ
Bà Trần Thị Cúc có 2 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 15 tháng tại ngân hàng Vietcombank. Mỗi quyển sổ trị giá 2 tỷ đồng. Trước diễn biến của dịch bệnh Covid19, bà rất lo lắng và muốn rút tiền về cho an toàn. Tuy nhiên, bà được nhân viên ngân hàng giải thích rằng: nếu có rủi ro cho ngân hàng thì bà sẽ nhận được bảo hiểm đối với số tiền gửi của mình. Anh, chị hãy cho biết, số tiền bảo hiểm tối đa mà bà Cúc sẽ nhận được nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm?
75 triệu đồng
2.1 tỷ đồng
2 tỷ đồng
100 triệu đồng
Bản chất của hoạt động cho thuê tài chính là?
Cho vay tài sản
Cấp tín dụng
Cho mượn tài sản
Cho thuê tài sản
Bản chất của hoạt động nhận tiền gửi là gì?
Người gửi tiền cho tổ chức tín dụng vay tiền và phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian nhất định
Người gửi tiền thực hiện quan hệ gửi giữ tiền tại tổ chức tín dụng
Người gửi tiền góp vốn tại tổ chức tín dụng
Người gửi tiền mua cổ phần và trở thành cổ đông của tổ chức tín dụng
Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng cổ phần có ít nhất:
2 thành viên
3 thành viên
4 thành viên
5 thành viên
Bảo lãnh ngân hàng:
Chịu sự điều chỉnh trực tiếp của pháp luật dân sự
Có thể do các TCTD hoặc các tổ chức, cá nhân khác thực hiện
Là hình thức cấp tín dụng của TCTD
Là một hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho đối tượng nào sau đây?
check_box Bên bán hàng hoặc bên mua hàng
Bên bán hàng
Bên mua hàng
Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trên cơ sở hợp đồng nào của khách hàng?
check_box Hợp đồng mua bán hàng hoá
Hợp đồng bảo lãnh
Hợp đồng thế chấp tài sản
Hợp đồng cầm cố tài sản
Các biện pháp bảo đảm tiền vay của TCTD?
Chỉ bao gồm biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản của khách hàng vay, bảo lãnh của bên thứ ba
Có thể được thỏa thuận bằng lời nói giữa các chủ thể tham gia hợp đồng tín dụng
Được thực hiện theo quy định của pháp luật ngân hàng
Là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay
Các nguyên tắc pháp lý trong quan hệ cho vay giữa TCTD với khách hàng bao gồm:
Đối tượng cho vay là tiền tệ và các loại tài sản khác
Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích theo thỏa thuận của các bên
Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng; nguyên tắc hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng
TCTD chỉ được quyền đòi tiền cho vay khi đến hạn trong hợp đồng tín dụng
Các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được gọi là?
Chính sách tiền tệ quốc gia
Chính sách y tế
Chính sách tài khóa
Chính sách giáo dục
Các tổ chức tín dụng có thể đi vay lẫn nhau trong trường hợp nào sau đây?
check_box Bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc
Cần kinh doanh bất động sản
Cần mở rộng hoạt động kinh doanh
Cần góp vốn, mua cổ phần
Cam kết bảo lãnh:
Chỉ có thể là cam kết đơn phương bằng văn bản của TCTD với bên nhận bảo lãnh
Chỉ có thể là văn bản thỏa thuận giữa TCTD, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh
Là cam kết đơn phương bằng lời nói của tổ chức tín dụng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh
Là cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh
Cam kết thanh toán, hoặc chấp nhận thanh toán của ngân hàng cho người thụ hưởng khi các chứng từ được xuất trình hợp lệ gọi là?
check_box Thư tín dụng
Thẻ thanh toán
Hối phiếu
Séc
Cấu trúc hệ thống ngân hang Việt Nam hiện nay có các chủ thể nào?
Doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức hoạt động ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay gồm mấy cấp?
3 cấp gồm: Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại
2 cấp bao gồm: Ngân hàng nhà nước và Tổ chức hoạt động ngân hàng
1 cấp là ngân hàng nhà nước Việt Nam
4 cấp gồm: Chính phủ, Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước và Kho bạc nhà nước
Chế độ sử dụng tài khoản thanh toán giữa các NHTM qua NHNN và thanh toán giữa các doanh nghiệp qua NHTM có những điểm nào giống và khác nhau?
Giống nhau về nguyên tắc thực hiện nhưng khác nhau về quy trình nghiệp vụ
Giống nhau về quy chế nhưng khác nhau về thể lệ
Giống nhau về quy trình nghiệp vụ nhưng khác nhau về nguyên tắc thực hiện
Giống nhau về thể lệ nhưng khác nhau về quy chế
Chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước:
Có tư cách pháp nhân
Được lập ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Được lập ở những tỉnh, thành phố lớn
Không được tiến hành hoạt động nghiệp vụ ngân hàng
Chính sách tiền tệ quốc gia có mấy loại?
4 loại
5 loại
3 loại
2 loại
Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến vấn đề nào sau đây?
check_box CPI
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
GDP
Chỉ số nợ xấu
Chính sách tiền tệ quốc gia là:
Bộ phận của chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước
Bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính của Nhà nước nhằm giảm thiểu lạm phát
Bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, giúp những người dân nghèo có công ăn việc làm ổn định và tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng của các Ngân hàng
Bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân
Cho thuê tài chính:
Chỉ do công ty cho thuê tài chính thực hiện
Có đối tượng tài sản thuê là động sản hoặc bất động sản
Là hoạt động tín dụng ngắn hạn
Là hoạt động tín dụng trung và dài hạn
Cho vay trung hạn là khoản vay có thời hạn cho vay là?
check_box Trên 1 năm và tối đa là 5 năm
Dưới 12 tháng
Dưới 3 tháng
Từ 5 năm đến 10 năm
Chủ thể ký kết hợp đồng tín dụng bao gồm:
Chủ thể cho vay là các cá nhân, tổ chức, đáp ứng được điều kiện để trở thành chủ thể cho vay; chủ thể đi vay là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có nhu cầu vay vốn
Chủ thể cho vay là các TCTD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, đáp ứng được điều kiện để trở thành chủ thể cho vay; chủ thể đi vay là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có nhu cầu vay vốn phục vụ cho mục đích kinh doanh
Chủ thể cho vay là các TCTD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, đáp ứng được điều kiện để trở thành chủ thể cho vay; chủ thể đi vay là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có nhu cầu vay vốn, có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật
Chủ thể cho vay tất cả TCTD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; chủ thể đi vay là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích kinh doanh, tiêu dùng
Chủ thể nào chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD khi chính TCTD đó không thể giải quyết được khó khăn của mình?
Bộ Tài chính
Các TCTD khác
Chính phủ
Ngân hàng Nhà nước
Chủ thể nào sau đây có thẩm quyền quản lý nhà nước về ngoại hối?
check_box Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Quốc hội
Ngân hàng thương mại
Bộ tài chính
Chủ thể nào sau đây được mở tài khoản thanh toán cho cá nhân?
check_box Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Nhà nước
Công ty bảo hiểm
Kho bạc Nhà nước
Chủ thể nào sau đây KHÔNG nằm trong hệ thống ngân hàng ở nước ta hiện nay?
check_box Công ty mua bán nợ tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC
Công ty cho thuê tài chính Phương Nam
Công ty tài chính Bảo Việt
Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB
Chủ thể nào sau đây KHÔNG nằm trong hệ thống ngân hàng ở nước ta hiện nay?
check_box Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Qũy tín dụng nhân dân phường Quang Trung
Ngân hàng Sacombank
Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương M7
Chủ thể nào sau đây KHÔNG tham gia vào quan hệ thanh toán bằng séc tại tổ chức tín dụng?
check_box Người cầm cố
Người thụ hưởng
Người ký phát
Người bảo lãnh
Chủ thể nào sau đây KHÔNG thể là bên vay trong hợp đồng tín dụng?
check_box Người bị mất năng lực hành vi
Công ty cổ phần
Cá nhân trên 18 tuổi
Người trên 80 tuổi
Chủ thể nào sau đây KHÔNG xuất hiện trong quan hệ thanh toán qua séc của tổ chức tín dụng?
check_box Ngân hàng nhà nước
Người thụ hưởng
Chủ thể phát hành séc
Đơn vị thanh toán
Chức năng của hệ thống pháp luật ngân hàng?
Bảo vệ hoạt động ngân hàng
Cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng
Ổn định nền kinh tế - xã hội Việt Nam
Tạo điều kiện cho Nhà nước thực hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng
Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng được gọi là:
check_box Chứng khoán phái sinh
Sổ cổ đông
Chứng quyền có bảo đảm
Thẻ tiết kiệm
Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước do chủ thể nào quy định?
check_box Chính phủ
Quốc hội
Chủ tịch nước
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm:
Các phòng, ban
Các Vụ, cục, các chi nhánh
Hội sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các công ty con trực thuộc
Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các tổ chức trực thuộc
Cơ cấu tổ chức của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm các bộ phận nào sau đây?
check_box Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)
Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)
Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc)
Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)
Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc)
Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng tiến hành thanh tra với đối tượng nào sau đây?
check_box Tổ chức tín dụng
Công dân nước ngoài cư trú ở Việt Nam
Tòa án nhân dân các cấp
Ủy ban nhân dân các cấp
Cơ sở thiết lập hệ thống tổ chức của Ngân hàng Nhà nước như hiện nay:
Đáp ứng chức năng quản lý nhà nước
Do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ nên có cơ cấu tổ chức giống cách bộ khác
Do Ngân hàng Nhà nước là Ngân hàng Trung ương nên có cơ cấu tổ chức giống ngân hàng khác
Do vị trí pháp lý của Ngân hàng Nhà nước quyết định
Công cụ để Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm
Tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, lãi suất, mua bán giấy tờ có giá dài hạn, tỷ giá hối đoái và các công cụ khác
Tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái và các công cụ khác
Tái cấp vốn, lãi suất, dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác
Tái cấp vốn, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở
Công cụ nào sau đây được Ngân hàng nhà nước Việt Nam sử dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia?
check_box Lãi suất
A. Bảo lãnhB. Tạm ứng cho ngân sách nhà nướcC. Lãi suấtD. Phát hành tiền
Phát hành tiền
Tạm ứng cho ngân sách nhà nước
Công dân Việt Nam là người cư trú được mua ngoại tệ tại đâu để thực hiện các giao dịch hợp pháp về ngoại hối theo quy định?
check_box Tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ ngoại hối
Kho bạc nhà nước
Công ty chứng khoán
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Công ty Thanh Mai đang có nhu cầu về vốn để đầu tư mua thêm dây chuyền sản xuất phục vụ hoạt động kinh doanh. Công ty muốn lựa chọn hình thức cho thuê tài chính. Hỏi, theo bạn, công ty Thanh Mai có thể đề nghị giao kết hợp đồng cho thuê tài chính tại tổ chức nào sau đây?
Quỹ tín dụng nhân dân Hoàng Mai
Ngân hàng nhà nước
Công ty tài chính FE Credit
Ngân hàng Vietcombank
Công ty An Toàn đang có dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới, dự án đầu tư này được đánh giá khả thi và hiệu quả, tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 900 tỷ đồng. Theo ước tính, nguồn vốn tự có của công ty để đầu tư cho dự án tối đa là 300 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ vay vốn ở ngân hàng thương mại B nơi công ty có quan hệ giao dịch là 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đề nghị vay vốn thì ngân hàng B trả lời rằng công ty An Toàn không thể vay được 700 tỷ đồng vì vốn tự có của ngân hàng thương mại B chỉ có là 3000 tỷ. Hỏi: Theo bạn, cách thức nào sau đây sẽ giúp công ty An toàn có thể vay được đủ vốn để kinh doanh?
Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng B tại Ngân hàng nhà nước
Tăng tỉ lệ trích lập rủi ro của doanh nghiệp
Tăng giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay
Đề nghị ngân hàng B thực hiện cho vay hợp vốn
Công ty An Toàn đang có dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới, dự án đầu tư này được đánh giá khả thi và hiệu quả, tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 900 tỷ đồng. Theo ước tính, nguồn vốn tự có của công ty để đầu tư cho dự án tối đa là 300 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ vay vốn ở ngân hàng thương mại B nơi công ty có quan hệ giao dịch là 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đề nghị vay vốn thì ngân hàng B trả lời rằng công ty An Toàn không thể vay được 700 tỷ đồng vì vốn tự có của ngân hàng thương mại B chỉ có là 3000 tỷ. Hỏi: Theo bạn, cách thức nào sau đây sẽ giúp công ty An toàn có thể vay được đủ vốn để kinh doanh?
check_box Đề nghị ngân hàng B thực hiện cho vay hợp vốn
Tăng giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vaycho vay hợp vốn
Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng B tại ngân hàng nhà nước
Tăng tỉ lệ trích lập rủi ro của doanh nghiệp
Công ty H do thiếu vốn kinh doanh, công ty có vay của ngân hàng thương mại B số tiền 500 triệu đồng để mua nguyên liệu, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/ tháng, tài sản bảo đảm cho khoản vay trên trị giá là 650 triệu đồng. Mọi thủ tục, hồ sơ tín dụng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Đến hạn trả nợ do công ty H chưa có đủ tiền để trả nợ ngân hàng, công ty làm đơn đề nghị ngân hàng cơ cấu lại khoản nợ. Trong trường hợp này, ngân hàng có thể áp dụng biện pháp cơ cấu lại khoản nợ nào?
check_box Gia hạn nợ
Chuyển nợ quá hạn
Đảo nợ
Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
Công ty M là công ty sản xuất các sản phẩm sứ cao cấp. Công ty M đã bán lượng hàng hóa lớn cho Công ty thương mại H. Tuy nhiên, công ty thương mại H muốn thanh toán chậm tiền hàng mua trong thời gian từ 3 đến 6 tháng mà công ty M muốn bán hàng hóa và rất cần vốn để kinh doanh. Theo bạn có cách xử lý nào để đáp ứng nhu cầu của cả hai bên?
check_box Thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán
Thực hiện nghiệp vụ cho vay
Thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính
Thực hiện thanh toán bằng tín dụng chứng từ
Công ty T đang có dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới, dự án đầu tư này được đánh giá khả thi và hiệu quả, tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 400 tỷ đồng. Công ty T có tổng số tài sản đảm bảo trị giá 500 tỷ đồng. Hỏi, công ty có thể vay tối đa là bao nhiêu tiền ở ngân hàng thương mại B? Biết rằng vốn tự có của ngân hàng thương mại B hiện là 2000 tỷ; công ty có số nợ vay chưa trả ngân hàng này là 50 tỷ.
check_box 250 tỷ đồng
200 tỷ đồng
300 tỷ đồng
400 tỷ đồng
Công ty tài chính khác biệt với ngân hàng ở đặc điểm nào sau đây?
Không được huy động tiền gửi của cá nhân
Không được cấp tín dụng cho cá nhân
Không được huy động tiền gửi của tổ chức
Không được cấp tín dụng cho tổ chức
Công ty tài chính khác với ngân hàng thương mại ở hoạt động nào sau đây?
check_box Không được cung ứng dịch vụ thanh toán
Không được cấp tín dụng cho tổ chức
Không được cấp tín dụng cho cá nhân
Không được nhận tiền gửi của tổ chức
Công ty Thanh Bình dự định đề nghị ngân hàng Vietcombank cấp tín dụng với hình thức bao thanh toán. Hỏi, trong các khoản phải thu sau, khoản nào ngân hàng sẽ KHÔNG chấp nhận bao thanh toán?
check_box Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hạn thanh toán còn lại dưới 180 ngày
Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày
Khoản phải thu xuất phát từ hợp đồng trong lĩnh vực thủy sản
Khoản phải thu là dầu khí
Công ty Thanh Bình và công ty Hoa Mai ký kết 1 hợp đồng mua bán hàng hoá trị giá 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty Hoa Mai không có khả năng trả tiền ngay nên đề nghị công ty Thanh Bình cho thanh toán sau 3 tháng, kể từ khi nhận được hàng hoá. Công ty Thanh Bình đồng ý đồng thời yêu cầu ngân hàng Agribank thực hiện bao thanh toán đối với khoản nợ này. Hỏi, theo quy định của pháp luật, ngân hàng Agribank sẽ được bao thanh toán đối với những khoản phải thu, phải trả nào sau đây?
check_box Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn thanh toán còn lại ngắn hơn 180 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị bao thanh toán
Đã được bao thanh toán hoặc đã được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ nợ khác.
Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị bao thanh toán
Khoản nợ đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Công ty X trong năm có sản xuất và tiêu thụ được 30 triệu bao thuốc lá, trong đó có bán cho Công ty H 10 triệu bao thuốc lá để công ty này xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đồng đã ký. Do chưa có đủ tiền thanh toán, Công ty H lập hối phiếu nhận nợ với số tiền 300 triệu đồng, thời hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày ký hối phiếu và gửi cho Công ty X. 1 tháng sau, công ty X cũng gặp khó khăn vì thiếu vốn kinh doanh. Công ty X có thể xử lý hối phiếu nhận nợ của công ty H thế nào để đáp ứng nhu cầu vốn của mình?
check_box Công ty X mang hối phiếu nhận nợ ra ngân hàng thương mại đề nghị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá
Công ty X mang hối phiếu nhận nợ ra ngân hàng thương mại đề nghị thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính
Công ty X đòi nợ trực tiếp từ công ty H
Công ty X đề nghị ngân hàng nhà nước thực hiện nghiệp vụ cầm cố giấy tờ có giá
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là của Tổ chức bảo hiểm tiền gửi?
check_box Hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận
Bảo đảm an toàn vốn
Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
Tự bù đắp chi phí
Dấu hiêu nhận biết ngân hàng Trung ương
Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Tổ chức kinh doanh tiền tệ
Tổ chức quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước
Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại
Đâu KHÔNG phải nguồn của Luật Ngân hàng?
Luật các tổ chức tín dụng 2010
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
Hiến pháp 2013
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010
Dấu mốc quan trọng của sự phát triển hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam là sự ra đời của văn bản pháp luật nào sau đây?
Luật Các Tổ chức tín dụng
Luật Ngân hàng Nhà nước
Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước năm 1990
Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính năm 1990
Để chuyên biệt hóa hoạt động cũng như tạo điều kiện phát sinh thêm nhiều lợi nhuận, phân chia lợi ích, Ngân hàng A chuyển đổi thành hai Ngân hàng với hai phương hướng hoạt động khác nhau. Hoạt động tổ chức lại Ngân hàng A này được gọi là:
Chia tổ chức tín dụng
Hợp nhất tổ chức tín dụng
Sáp nhập tổ chức tín dụng
Tách Tổ chức tín dụng
Để được cấp giấy phép thành lập Tổ chức tín dụng, không cần đáp ứng điều kiện:
Chủ sở hữu được nhiều người biết đến
Có điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật
Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định
Người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật
Để thực hiện thanh toán qua ngân hàng, khách hàng phải có những điều kiện gì?
Khách hàng phải có tài khoản ở ngân hàng
Khách hàng phải có tài khoản ở ngân hàng, tài khoản phải có đủ số dư để thực hiện chi trả và phải có quy chế thanh toán do NHNN ban hành
Khách hàng phải có tài khoản ở ngân hàng, tài khoản phải có đủ số dư để thực hiện chi trả, nếu không phải được ngân hàng cấp cho một hạn mức thấu chi nhất định
Khách hàng phải có tài khoản ở ngân hàng, tài khoản phải có đủ số dư để thực hiện chi trả, nếu không phải được ngân hàng cấp cho một hạn mức thấu chi nhất định và phải có quy chế thanh toán do NHNN ban hành
Để tiến hành hoạt động kinh doanh vàng miếng, TCTD không phải đáp ứng điều kiện sau:
Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng
Có mạng lưới chi nhánh từ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên
Có nhân viên được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh vàng
Có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên
Để tiến hành hoạt động kinh doanh vàng miếng, TCTD không phải đáp ứng điều kiện sau:
Bao gồm tất cả các phương án
Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng
Có mạng lưới chi nhánh từ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên
Có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên
Để trở thành chủ thể đi vay, khách hàng không phải đáp ứng điều kiện sau:
Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết
Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Có người đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của mình tại TCTD
Dịch vụ thanh toán không bao gồm các hình thức:
Hoạt động cung ứng các phương tiện thanh toán
Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt giữa người chi trả và người thụ hưởng
Thực hiện các giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế theo sự ủy nhiệm của khách hàng
Thực hiện việc thu hộ hoặc chi hộ cho các chủ thể có nhu cầu
Điểm khác biệt căn bản giữa tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn là gì?
Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào kể cả khi TCTD đóng cửa, trong khi tiền gửi có kỳ hạn chỉ rút được khi đến hạn
Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào kể cả khi TCTD đóng cửa, trong khi tiền gửi có ký hạn có thể rút được bất cứ lúc nào khi TCTD mở cửa
Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào TCTD mở cửa, trong khi tiền gửi định kỳ chỉ rút được khi đến hạn
Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào, trừ khi TCTD đóng cửa, trong khi tiền gửi có kỳ hạn chỉ rút được khi đến hạn
Điểm khác biệt cơ bản nào giữa Ngân hàng thương mại và Ngân hàng chính sách?
Đều do Nhà nước thành lập
Hoạt động ngân hàng
Mục tiêu hoạt động
Phạm vi hoạt động
Điều khoản thường lệ trong hợp đồng tín dụng:
Bao gồm điều khoản về điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay
Bao gồm điều khoản về lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ và những cam kết khác được các bên thỏa thuận
Là các điều khoản mà các bên thỏa thuận hoặc không thỏa thuận thì hợp đồng vẫn phát sinh hiệu lực
Là những điều khoản phải có trong hợp đồng, có nó hợp đồng mới phát sinh hiệu lực
Định nghĩa hoạt động ngân hàng thường được pháp luật các quốc gia trên thế giới xây dựng theo phương pháp:
Định nghĩa chính xác hoạt động ngân hàng là gì
Liệt kê những hoạt động mà quốc gia đó chấp nhận coi là hoạt động ngân hàng
Mô tả bản chất của hoạt động ngân hàng
Mô tả dấu hiệu của hoạt động ngân hàng
Doanh nghiệp A có giao kết một hợp đồng tín dụng với khách hàng B với số tiền vay là 2 tỷ đồng, thời hạn vay là 18 tháng với lãi suất 12/5%, trả nợ cả gốc và lãi theo kỳ hạn 3 tháng/lần kể từ thời điểm vay. Tài sản bảo đảm là 500m2 đất ở thuộc sở hữu của ông C là giám đốc doanh nghiệp A, được định giá là 4 tỷ đồng. Hỏi, biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp này có tên gọi là gì?
Cầm cố tài sản
Thế chấp tài sản
Bảo lãnh
Ký quỹ
Đối tượng chiết khấu bao gồm:
Các công cụ chuyển nhượng và các GTCG thỏa mãn những điều kiện được chiết khấu
Các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được phát hành hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước phát hành hoặc tập quán thương mại quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam;
Hối phiếu đòi nợ; Hối phiếu nhận nợ; Séc; Các loại công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu theo quy định của pháp luật
Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; Trái phiếu Chính phủ; Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu Chính quyền địa phương; Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành và được chiết khấu theo quy định của pháp luật hiện hành
Đối tượng được huy động vốn thông qua vay vốn của Ngân hàng Nhà nước:
Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã
Tất cả các loại hình TCTD theo quy định của pháp luật
TCTD là ngân hàng, TCTD phi ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
TCTD là ngân hàng, Tổ chức tài chính vi mô
Đối tượng kinh doanh của hoạt động ngân hàng là:
Dịch vụ
Đồ dùng gia đình
Hàng hóa
Tiền tệ
Đối tượng là cá nhân, muốn được sử dụng là chủ thẻ chính của thẻ tín dụng phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
check_box Đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bị mất năng lực hành vi dân sự
Từ 12 tuổi trở lên có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
Không bị hạn chế tuổi, miễn sao có đủ năng lực hành vi dân sự
Đơn vị thanh toán (người bị ký phát) có quyền từ chối thanh toán khi người thụ hưởng xuất trình séc trong trường hợp nào sau đây?
check_box Tài khoản tiền gửi thanh toán không đủ tiền để thanh toán tờ séc
Tờ séc được lập trên mẫu séc trắng do mình cung ứng và được điền đầy đủ các yếu tố theo quy định
Tờ séc đảm bảo tính liên tục trong chữ ký chuyển nhượng
Tờ séc còn trong thời hạn xuất trình để thanh toán
Giá chiết khấu giấy tờ có giá so với giá thanh toán khi giấy tờ có giá đó đến hạn phải như thế nào?
check_box Nhỏ hơn
Lớn hơn
Bằng nhau
Do các bên tự thoả thuận
Gia hạn nợ vay là:
Việc TCTD chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng, mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi
Việc TCTD điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ vay đối với các khoản nợ vay của khách hàng
Việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng
Việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng
Giải thể TCTD không thể xảy ra trong trường hợp:
Bị thu hồi giấy phép
Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn/ xin gia hạn nhưng không được NHNN chấp thuận bằng văn bản
Sau khi chấm dứt kiểm soát đặc biệt, TCTD vẫn lâm vào tình trạng phá sản
Tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết nợ và được NHNN chấp thuận bằng văn bản
Giao dịch cho thuê tài chính phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền mua tài sản cho thuê theo giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại
Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê phải trả lại tài sản thuê cho bên cho thuê
Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 70% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó
Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng
Giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn được gọi là?
Giao dịch vãng lai
Giao dịch thường xuyên
Giao dịch gián tiếp
Giao dịch không chuyển vốn
Giấy tờ có giá do TCTD phát hành bao gồm:
Cổ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn
Cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu
Giấy tờ có giá ngắn hạn, kỳ phiếu, trái phiếu
Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu
Giấy tờ có giá là đối tượng chiết khấu tại tổ chức tín dụng có kỳ hạn nào sau đây?
check_box Ngắn hạn
Trung hạn
Do các bên tự thoả thuận
Dài hạn
Giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng của Ngân hàng thương mại là:
15% vốn tự có của NHTM
25% vốn tự có của NHTM
50% vốn tự có của NHTM
70% vốn tự có của NHTM
Gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ áp dụng với đối tượng nào sau đây?
check_box Công dân Việt Nam là người cư trú
Người nước ngoài
Doanh nghiệp nước ngoài
Công dân Việt Nam là người không cư trú
Hãng taxi X đầu tư 200 xe ô tô 04 chỗ ngồi để mở rộng hoạt động kinh doanh. Để có nguồn vốn thực hiện hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khác, hãng taxi X đến công ty cho thuê tài chính M cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính cho mình, theo đó, CTCTTC M sẽ mua 200 xe ô tô 04 chỗ ngồi của hãng taxi X, sau đó cho hãng taxi X thuê lại. Đây là hình thức cho thuê tài chính nào?
Cho thuê tài chính không hoàn trả tài sản thuê
Cho thuê tài chính liên kết
Cho thuê tài chính thông thường
Mua và cho thuê lại
Hiện nay TCTD có thể thực hiện những hình thức kinh doanh ngoại hối cơ bản nào?
Giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn và giao dịch giao sau
Giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đối, thanh toán và hỗ trợ đầu tư bằng ngoại tệ
Giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, huy động vốn bằng ngoại tệ, cấp tín dụng bằng ngoại tệ
Giao dịch hối đoái, thanh toán và hỗ trợ đầu tư bằng ngoại hối, huy động vốn bằng ngoại tệ, cấp tín dụng bằng ngoại tệ
Hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng gọi là?
Tỷ giá hối đoái
Nghiệp vụ thị trường mở
Tái cấp vốn
Lãi suất
Hình thức cho thuê tài chính khác với cấp tín dụng cho vay ở điểm nào sau đây?
Thời hạn của hợp đồng là ngắn hạn
Do tổ chức tín dụng thực hiện
Thời hạn của hợp đồng luôn là trung hạn và dài hạn
Vì mục tiêu lợi nhuận
Hình thức của hợp đồng bao thanh toán?
check_box Phải lập thành văn bản
Thoả thuận bằng lời nói
Giao kết bằng hành vi
Do các bên tự thoả thuận
Hình thức thanh toán nào sau đây KHÔNG PHẢI là hình thức thanh toán qua tài khoản của tổ chức tín dụng?
check_box Thanh toán bằng việc trả tiền mặt
Thanh toán qua thẻ ngân hàng
Thanh toán qua ủy nhiệm chi
Thanh toán qua séc
Hình thức thanh toán thông qua thư tín dụng có thể sử dụng trong những tình huống nào?
Trong trường hợp hai bên cung ứng dịch vụ không tín nhiệm lẫn nhau
Trong trường hợp hai bên cung ứng dịch vụ tín nhiệm lẫn nhau
Trong trường hợp hai bên mua và bán hàng hóa không tín nhiệm lẫn nhau
Trong trường hợp hai bên mua và bán hàng hóa tín nhiệm lẫn nhau
Hoạt động cấp tín dụng của TCTD không có đặc trưng nào sau đây:
Chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Bộ luật Dân sự
Luôn dựa trên sự tín nhiệm về khả năng hoàn trả mà TCTD dành cho bên được cấp tín dụng
Nguồn vốn chủ yếu mà TCTD sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng là nguồn vốn huy động
TCTD phải được hoàn lại vốn tín dụng đã cấp sau một khoảng thời gian theo thỏa thuận
Hoạt động chiết khấu GTCG của TCTD được thực hiện dưới hình thức pháp lý là
Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng
Hợp đồng bao thanh toán
Hợp đồng chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
Hợp đồng tín dụng
Hoạt động chiết khấu GTCG của TCTD khác gì với hoạt động chiết khấu GTCG của NHNN?
Bản chất của hoạt động khác nhau
GTCG được chiết khấu khác nhau
Mục đích thực hiện hoạt động khác nhau
Pháp luật điều chỉnh khác nhau
Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng với thời hạn là bao lâu?
Trung và dài hạn
Dưới 6 tháng
Dưới 12 tháng
Dưới 3 tháng
Hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán của Tổ chức tín dụng được gọi là?
Hoạt động ngân hàng
Dịch vụ thanh toán
Huy động vốn
Cấp tín dụng
Hoạt động chủ yếu của ngân hàng Hợp tác xã là:
check_box Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ
Hỗ trợ công ty cho thuê tài chính
Hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô
Điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với các thành viên là quỹ tín dụng nhận dân
Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là:
Cho doanh nghiệp vay vốn
Nhận khiếu nại của người dân về lĩnh vực ngân hàng
Nhận tiền gửi của công chúng
Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Hoạt động giám sát hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước:
Có đối tượng là bất kỳ doanh nghiệp nào được thành lập và hoạt động tại Việt Nam
Được thực hiện khi có khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực ngân hàng
Không có sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức khác
Thuộc về chức năng của Ngân hàng Trung ương
Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng?
check_box Vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Cấp tín dụng
Nhận tiền gửi
Hoạt động nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Ngân hàng?
Ngân hàng X tiếp nhận 10 thực tập viên tại chi nhánh Hà Nội trong 3 tháng
Ngân hàng X tuyển dụng 10 nhân viên tín dụng
Ngân hàng X phát hành thẻ ATM cho khách hàng
Ngân hàng X mitting kỷ niệm 25 năm thành lập
Hoạt động ngân hàng có đối tượng kinh doanh là:
Hàng hóa hình thành trong tương lai
Bất động sản
Tiền tệ
Dịch vụ vận tải
Hoạt động ngân hàng khác với các hoạt động kinh doanh khác ở điểm nào sau đây?
Là hoạt động kinh doanh được cấp phép
Đối tượng kinh doanh là tiền tệ
Mục đích kinh doanh vì lợi nhuận
Là hoạt động kinh doanh cần nhiều vốn
Hoạt động ngân hàng mang đặc trưng nào sau đây?
Bất kỳ chủ thể nào có nguyện vọng cũng có thể thực hiện hoạt động ngân hàng
Bộ Công thương là cơ quan quản lý nhà nước đối với chủ thể thực hiện hoạt động ngân hàng
Đối tượng kinh doanh của hoạt động ngân hàng là hàng hóa, dịch vụ
Hoạt động ngân hàng có tính chuyên môn nghiệp vụ cao
Hoạt động ngân hàng mang đặc trưng nào sau đây?
Đối tượng kinh doanh của hoạt động ngân hàng là hàng hóa, dịch vụ
Hoạt động ngân hàng mang đặc trưng nào sau đây?
Bất kỳ chủ thể nào có nguyện vọng cũng có thể thực hiện hoạt động ngân hàng
Hoạt động ngân hàng có tính chuyên môn nghiệp vụ cao
Hoạt động ngân hàng thường được thể hiện ra bởi một, hoặc một số các hoạt động nào sau đây?
Cho vay
Đổi tiền
Nhận tiền gửi từ cá nhân
Nhận tiền gửi từ công chúng; cấp tín dụng; cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán; chuyển đổi tiền tệ; các nghiệp vụ khác
Hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng được phép theo quy định của pháp luật hiện hành là:
Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Hoạt động kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho cá nhân, tổ chức trong các giao dịch liên quan đến ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế
Hoạt động kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối của TCTD được phép với người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế
Hoạt động mua bán ngoại hối, hoạt động kinh doanh ngoại hối và các hoạt động ngoại hối khác
Hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận được gọi là?
Hoat động nhận tiền gửi
Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán
Hoạt động tái cấp vốn
Hoạt động cho vay
Hoạt động phát hành tiền:
Chỉ do duy nhất Ngân hàng Nhà nước thực hiện
Được thực hiện khi có nhu cầu của nền kinh tế
Không bao gồm hoạt động phát hành tiền mẫu và tiền lưu niệm
Là hoạt động phát hành tiền cho lưu thông
Hoạt động quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước không bao gồm hoạt động:
Kinh doanh vàng
Quản lý ngoại hối và việc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật
Tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ
Tổ chức, quản lý, tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
Hoạt động thanh tra ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước:
Chỉ áp dụng với các Tổ chức tín dụng hoạt động ngân hàng
Chỉ tuân theo quy định của pháp luật Ngân hàng
Nhằm phát hiện và xử lý, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngân hàng
Thuộc về chức năng của Ngân hàng Trung ương
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không được thực hiện trong trường hợp sau:
Bảo lãnh cho Tổ chức tín dụng vay vốn trong nước
Cho vay đối với Tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả
Tái cấp vốn cho Tổ chức tín dụng
Tạm ứng cho Ngân sách Trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Tổ chức tín dụng
Hội đồng thành viên tồn tại ở mô hình tổ chức tín dụng là:
Công ty cổ phần
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Hợp tác xã
Hợp đồng cấp bảo lãnh không có đặc điểm sau:
Có một bên chủ thể là tổ chức tín dụng với tư cách là bên cấp tín dụng
Phải thể hiện dưới hình thức văn bản
Phải tuân theo các quy định của pháp luật ngân hàng
Thể hiện cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh
Hợp đồng tín dụng được coi là có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:
Chủ thể ký hợp đồng có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi; Nội dung của hợp đồng không trái với các quy định của pháp luật
Chủ thể ký hợp đồng có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi; Nội dung của hợp đồng không trái với các quy định của pháp luật; Việc ký hợp đồng tín dụng phải trên cơ sở sự tự do ý trí của các bên, không có sự lầm lẫn, gian dối hoặc cưỡng bức khi ký kết.
Chủ thể ký hợp đồng có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi; Việc ký hợp đồng tín dụng phải trên cơ sở sự tự do ý trí của các bên, không có sự lầm lẫn, gian dối hoặc cưỡng bức khi ký kết.
Nội dung của hợp đồng không trái với các quy định của pháp luật; Việc ký hợp đồng tín dụng phải trên cơ sở sự tự do ý trí của các bên, không có sự lầm lẫn, gian dối hoặc cưỡng bức khi ký kết.
Hợp đồng tín dụng:
Là hình thức pháp lý của quan hệ cấp tín dụng giữa TCTD và khách hàng
Là hình thức pháp lý của quan hệ cho vay giữa các chủ thể với nhau trong dân sự
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định, theo đó tổ chức tín dụng ứng trước một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời gian nhất định, theo mục đích đã thỏa thuận với điều kiện có hoàn trả dựa trên sự tín nhiệm
Là sự thỏa thuận giữa TCTD với khách hàng có đủ điều kiện do luật định dưới dạng văn bản hoặc miệng, theo đó, TCTD ứng trước một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời gian nhất định, theo mục đích đã thỏa thuận với điều kiện có hoàn trả dựa trên sự tín nhiệm
Huy động vốn bằng vay vốn của các TCTD, tổ chức tài chính khác:
Có đối tượng cho vay, đi vay bao gồm tất cả các loại hình TCTD theo quy định của pháp luật hiện hành
Được thực hiện bất cứ khi nào TCTD có nhu cầu cần vốn
Là giao dịch mà TCTD thực hiện giao hoặc cam kết giao cho TCTD khác một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi
Là nguồn vốn lớn và quan trọng để TCTD thực hiện các hoạt động kinh doanh khác
Khi nhận được tờ séc, bên thụ hưởng phải mang đến chủ thể nào sau đây để đòi thanh toán?
check_box Đơn vị thanh toán
Người cầm cố
Người ký phát
Người thụ hưởng
Khi thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, Ngân hàng Nhà nước sẽ:
Giảm mức dự trữ bắt buộc
Tăng mức dự trữ bắt buộc
Tăng mức dự trữ bắt buộc sau đó giảm mức dự trữ bắt buộc
Yêu cầu các Tổ chức tín dụng mua giấy tờ có giá thông qua thị trường mở
Khi thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải có nghĩa vụ nào sau đây?
Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán và giao dịch trên tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật
Gửi báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm cho khác hàng
Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán của khách hàng
Hàng ngày phải gửi thông báo về tình hình giao dịch tại ngân hàng cho khách hàng
Khi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, các TCTD phải đảm bảo nguyên tắc nào sau đây?
Bên vay có thể hoàn trả toàn bộ số tiền nợ khi nào có đủ nguồn vốn để trả
Có thể thực hiện tại chi nhánh của TCTD
Đáp ứng đủ các điều kiện tham gia giao dịch cho vay, đi vay mà pháp luật quy định
Nhằm bù đắp thiếu hụt nguồn vốn tạm thời cho TCTD
Khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng gọi là:
check_box Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi không kỳ hạn
Mua giấy tờ có giá
Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước do:
Bộ trưởng Ngân hàng Nhà nước thực hiện
Chính phủ
Hội đồng quản trị và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Loại hình nào sau đây KHÔNG phải là tổ chức tín dụng?
check_box Công ty bảo hiểm
Công ty tài chính
Tổ chức tài chính vi mô
Ngân hàng
Loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu lợi nhuận gọi là?
Ngân hàng chính sách
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng nhà nước
Ngân hàng phát triển
Loại tài sản nào sau đây KHÔNG THỂ là đối tượng của hoạt động chiết khấu tại tổ chức tín dụng?
check_box Giấy nhận nợ
Trái phiếu chính phủ
Tín phiếu kho bạc
Kỳ phiếu
Loại tổ chức tín dụng nào sau đây được trực tiếp kinh doanh hoạt động cho thuê tài chính với tư cách là một chủ thể của hợp đồng cho thuê tài chính?
check_box Công ty cho thuê tài chính
Tổ chức tài chính vi mô
Quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng thương mại
Luật các TCTD có những quy định nào về an toàn đối với hoạt động của NHTM?
NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định
NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc và duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định
NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự phòng rủi ro theo quy định
NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ dự tròng rủi ro và duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định
Mô hình hệ thống ngân hàng một cấp tồn tại tới năm nào?
1951
1975
1990
2010
Mỗi lần bao thanh toán, đơn vị bao thanh toán và khách hàng thực hiện thủ tục bao thanh toán và ký kết hợp đồng bao thanh toán gọi là phương thức bao thanh toán nào?
check_box Bao thanh toán từng lần
Bao thanh toán liên kết
Bao thanh toán theo hạn mức
Bao thanh toán hợp vốn
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với chức năng của ngân hàng trung ương là?
check_box In, đúc, bảo quản và phát hành tiền
Cung cấp vốn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
Đảm bảo ổn định ngân sách nhà nước
Phát triển kinh tế
Mục đích của các giao dịch vãng lai trong hoạt động ngoại hối là?
check_box Không vì mục đích chuyển vốn
Vì mục đích chuyển vốn
Vay nợ
Đầu tư
Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia là:
check_box Ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát
Kinh doanh tiền tệ có hiệu quả
Thực hiện dịch vụ ngoại hối
Cung cấp tiền cho tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng
Mức vốn pháp định của công ty tài chính là?
check_box 500 tỷ đồng
3000 tỷ đồng
5000 tỷ đồng
150 tỷ đồng
Muốn trở thành cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần thì phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây:
check_box Cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
Cổ đông phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị
Cổ đông sở hữu 5% vốn cổ phần phổ thông
Cổ đông sở hữu trực tiếp 3% vốn cổ phần có quyền biểu quyết
Nếu số tiền trên tài khoản không đủ để trả cho tờ séc, tờ séc đó vẫn có thể được thanh toán trong trường hợp nào sau đây?
Séc vô danh
Séc bảo chi
Séc trả theo lệnh
Séc ký danh
Ngân hàng Nhà nước thực hiện hoạt động tín dụng đối với:
Các cơ quan nhà nước
Các Tổ chức tín dụng nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận
Chính phủ và các Tổ chức tín dụng
Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế khi có nhu cầu
Ngân hàng chính sách khác ngân hàng thương mại ở hoạt động nào sau đây?
check_box Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
Không được cấp tín dụng
Không được thực hiện các hoạt động ngân hàng
Không cần vốn pháp định
Ngân hàng Nhà nước cho các TCTD vay vốn thông qua phương thức
Cấp vốn cho TCTD
Chiết khấu giấy tờ có giá
Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá
Tái chiết khấu GTCG
Ngân hàng nhà nước là tổ chức duy nhất thực hiện hoạt động nào sau đây?
Thực hiện hoạt động ngân hàng
Quản lý nhà nước
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phát hành tiền tệ
Ngân hàng nhà nước là tổ chức duy nhất thực hiện hoạt động nào sau đấy?
check_box Phát hành tiền tệ
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện hoạt động ngân hàng
Quản lý nhà nước
Ngân hàng nhà nước thực hiện cấp tín dụng cho đối tượng nào sau đây?
check_box Các tổ chức tín dụng
Các cá nhân, hộ gia đình nghèo
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Các doanh nghiệp có vốn trên 10 tỷ
Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua hoạt động nào?
check_box Mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng
Bán các giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng
Thực hiện các giao dịch với các chủ thể có nhu cầu tín dụng
Mua các giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn cho các Tổ chức tín dụng không thông qua hình thức nào sau đây?
Chiết khấu giấy tờ có giá
Cho thuê tài chính
Cho vay có bảo đảm bằng hồ sơ tín dụng
Cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá
Ngân hàng nhà nước thực hiện việc cấp tín dụng cho tổ chức nào sau đây?
Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về vốn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Các hộ gia đình có thu nhập thấp
Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ
Ngân hàng nhà nước Việt Nam bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng trường hợp nào sau đây?
check_box Khi tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Khi tổ chức tín dụng thành lập chi nhánh, phòng giao dịch mới
Khi tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của khách hàng
Khi tổ chức tín dụng phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các vị trí pháp lý như sau:
Cơ quan của Bộ tài chính
Cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan trực thuộc Quốc hội
Ngân hàng của Chính phủ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nào sau đây?
check_box Tiền tệ, hoạt động ngân hàng
Y tế
Tài chính
Giáo dục
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng trong trường hợp nào sau đây?
check_box Khi tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe doạ sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng
Khi tổ chức tín dụng có nhu cầu vốn trung hạn
Khi tổ chức tín dụng có nhu cầu vốn dài hạn
Khi tổ chức tín dụng có nhu cầu vốn ngắn hạn
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank thuộc loại hình tổ chức tín dụng nào?
check_box Ngân hàng thương mại nhà nước
Công ty tài chính
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng chính sách
Ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng nguồn vốn nào sau đây để thực hiện góp vốn, mua cổ phần?
check_box Vốn điều lệ và quỹ dự trữ
Vốn vay của các tổ chức tín dụng khác
Vốn nhận tiền gửi
Vốn vay ngân hàng nhà nước
Ngân hàng thương mại KHÔNG được cấp tín dụng cho đối tượng nào sau đây?
check_box Con của thành viên của Hội đồng quản trị ngân hàng đó
Anh rể của thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng đó
Con của Kế toán trưởng của một quỹ tín dụng nhân dân
Vợ của tổng giám đốc của một công ty tài chính
Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức nào?
check_box Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Ngân hàng thương mại nhà nước là loại hình ngân hàng do Nhà nước sở hữu bao nhiêu % vốn điều lệ?
check_box 100%
15%
50%
75%
Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh nào sau đây?
Nhận tiền gửi
Cung ứng dịch vụ thanh toán
Cho thuê tài chính
Cho các tổ chức, cá nhân vay tiền
Ngân hàng Trung ương không phải là:
Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Tổ chức có quyền phát hành đồng tiền quốc gia
Tổ chức đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng
Tổ chức mở tài khoản thanh toán cho cá nhân, tổ chức
Ngân hàng, Kho bạc nhà nước phục vụ bên trả tiền khi nhận được ủy nhiệm chi của khách hàng nộp vào cần:
Kiểm tra thủ tục lập ủy nhiệm chi và kiểm tra xem bên chi trả có tài khoản ở ngân hàng, KBNN hay không
Kiểm tra thủ tục lập ủy nhiệm chi, kiểm tra xem bên thụ hưởng có tài khoản ở ngân hàng, KBNN hay không
Kiểm tra thủ tục lập ủy nhiệm chi, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng trước khi thực hiện thanh toán
Kiểm tra xem bên thụ hưởng có đủ số dư trên tài khoản ở Ngân hàng, KBNN hay không
Ngày ký phát được xác định là ngày nào sau đây?
check_box Ngày mà người ký phát ghi trên tờ séc
Ngày mà người bị ký phát thanh toán séc
Ngày mà người thụ hưởng xuất trình séc đề nghị thanh toán
Ngày ghi sổ kế toán về việc thanh toán séc của bên thanh toán Ngày ghi sổ kế toán về việc thanh toán séc của bên thanh toán
Nghĩa vụ của người ký phát là bảo đảm có đủ khả năng thanh toán để chi trả toàn bộ số tiền ghi trên séc cho người thụ hưởng tại thời điểm nào?
check_box Séc được xuất trình để thanh toán trong thời hạn xuất trình
Ký phát séc
Chuyển nhượng séc
Phát hành séc
Nghĩa vụ thanh toán của người bị ký phát chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?
check_box Nghĩa vụ đã hoàn thành
Séc bị hỏng
Séc không hợp lệ
Séc bị mất
Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm tiền gửi cho người được bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi phát sinh sau thời điểm nào?
check_box Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt
Chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán
Nghiệp vụ nào sau đây không phải là hoạt động ngân hàng?
Cấp tín dụng
Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Nhận thừa kế tài sản
Nhận tiền gửi
Người cư trú là công dân Việt Nam KHÔNG được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích nào sau đây?
check_box Mua nhà ở nước ngoài
Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài
Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài
Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài
Nhận định nào cho thấy ý nghĩa đầy đủ nhất của dịch vụ thanh toán qua tài khoản trong đời sống kinh tế - xã hội cũng như trong hoạt động của khách hàng và ngân hàng?
Giúp hoạt động thanh toán của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, an toàn và thuận tiện; giúp ngân hàng có thể huy động vốn tạm thời nhàn rỗi của khách hàng vào mục đích cho vay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung
Giúp tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt, thúc đẩy thanh toán và chu chuyển hàng hóa nhanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Giúp tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt, thúc đẩy thanh toán và chu chuyển hàng hóa nhanh; giúp hoạt động thanh toán của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, an toàn, thuận tiện; giúp Ngân hàng có thêm nguồn vốn thực hiện hoạt động kinh doanh, mở rộng khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế
Góp phần giảm áp lực tiền mặt đối với nền kinh tế, qua đó nhà nước có khả năng kiểm soát lạm phát tốt hơn
Nhận định nào đúng về Bảo hiểm tiền gửi?
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
Mục đích hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi là bảo vệ quyền lợi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
Phí bảo hiểm tiền gửi do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và khách hàng chi trả
Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi là quyền của các TCTD Việt Nam và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Nhận định nào đúng về tổ chức tín dụng là ngân hàng:
Bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã thực hiện hoạt động ngân hàng với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận
Chỉ bao gồm Ngân hàng thương mại và Ngân hàng chính sách
Được phép thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng vì mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận
Ngân hàng là tổ chức tín dụng hoàn thiện nhất, có khả năng cung cấp tất cả các hình thức dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế
Nhận định nào không chính xác đối với các hoạt động kinh doanh khác của TCTD?
Hoạt động kinh doanh khác sẽ giúp TCTD tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo hoạt động ngân hàng đúng pháp luật
Nhu cầu về các sản phẩm tài chính hỗn hợp ngày càng gia tăng, đòi hỏi TCTD cần thực hiện hoạt động kinh doanh khác để đáp ứng cho nền kinh tế
TCTD được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác nếu có nhu cầu
TCTD tiến hành các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cho hoạt động chính là hoạt động ngân hàng
Nhận định nào không phản ánh đúng hoạt động cho vay của TCTD?
Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi
Chủ thể cho vay là các TCTD
Hình thức pháp lý của quan hệ cho vay là hợp đồng cho vay
Nguồn vốn cho vay chủ yếu từ nguồn vốn tín dụng
Nhận định nào sau đây không đúng về hình thức huy động vốn bằng vay của các TCTD khác của TCTD?
Các bên tự xem xét, thỏa thuận áp dụng phương thức cho vay, đi vay từng lần, theo hạn mức hoặc theo phương thức khác
Giao dịch cho vay, đi vay được thực hiện đều phải lập thành hợp đồng cho vay
Lãi suất cho vay do các TCTD tự thỏa thuận, trừ trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, NHNN quy định lãi suất cho vay để các TCTD thực hiện
TCTD thực hiện cho vay, đi vay bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ và bằng vàng
Nhận định nào sau đây không đúng về hoạt động huy động vốn thông qua vay của NHNN?
Giá trị GTCG được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay cầm cố là tổng giá trị phát hành của GTCG được tính theo mệnh giá
GTCG được cầm cố có thể là GTCG do TCTD đề nghị vay phát hành
Phương thức thực hiện cho vay cầm cố có thể là TCTD giao dịch trực tiếp với NHNN hoặc giao dịch thông qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của NHNN
Thời hạn cho vay cầm cố dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG được cầm cố
Nhận định nào sau đây không đúng về tiền gửi tiết kiệm?
Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
Là khoản tiền đang chờ thanh toán, không phải tiền mà khách hàng để dành, nên khách hàng gửi tiền có thể rút ra hoặc sử dụng để thanh toán bất kỳ lúc nào theo yêu cầu
Là khoản tiền để dành của các cá nhân được ký gửi vào TCTD nhằm quản lý cất giữ hộ hoặc để hưởng lãi theo định kỳ chứ không nhằm mục đích để thanh toán
Tiền gửi tiết kiệm có hai loại là tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về tiền gửi tiết kiệm?
check_box Là khoản tiền đang chờ thanh toán, không phải tiền mà khách hàng để dành, nên khách hàng gửi tiền có thể rút ra hoặc sử dụng để thanh toán bất kỳ lúc nào theo yêu cầu
Tiền gửi tiết kiệm có hai loại là tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
Là khoản tiền để dành của các cá nhân được ký gửi vào TCTD nhằm quản lý cất giữ hộ hoặc để hưởng lãi theo định kỳ chứ không nhằm mục đích để thanh toán
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước gồm có:
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng
Mua bán tiền tệ với cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế
Thực hiện hoạt động tín dụng cho Quốc hội
Tổ chức, điều hành thị trường hàng hóa
NHNN xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD trong trường hợp nào sau đây?
TCTD cần vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh
TCTD có nhu cầu
TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống các TCTD
TCTD thiếu hụt vốn tạm thời
Nội dung nào cho thấy sự khác biệt giữa công ty tài chính và ngân hàng?
Chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước
Công ty tài chính không được huy động tiền gửi của cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Được thực hiện hoạt động ngân hàng
Là Tổ chức tín dụng
Nội dung nào không phản ánh đúng bản chất của Tổ chức tài chính vi mô
Các khoản tín dụng của Tổ chức tài chính vi mô có thể không cần tài sản bảo đảm
Là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ
Thực hiện hoạt động cho thuê tài chính
Thường được hoạt động trong một địa bàn hẹp
Nội dung nào sau đây không đúng về tài khoản thanh toán?
Do chủ tài khoản là người đứng tên mở tài khoản
Gồm có hai phần là Có và Nợ để phản ánh quá trình giao dịch và trạng thái tài khoản
Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng
Trạng thái hoạt động của tài khoản vẫn duy trì ngay cả khi chủ tài khoản để số dư tài khoản thấp hơn mức tối thiểu do tổ chức thanh toán quy định
Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc trưng của hoạt động bao thanh toán?
Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng
Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng ngắn hạn
Hoạt động bao thanh toán là một hoạt động kinh doanh của TCTD
Hoạt động bao thanh toán luôn gắn với hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa bên được bao thanh toán với bên mua hàng
Nội dung nào sau đây phản ánh dấu hiệu của hệ thống ngân hàng hai cấp?
Không phân định rõ chức năng kinh doanh tiền tệ và quản lý nhà nước
Ngân hàng nhà nước cũng kinh doanh tiền tệ
Phân định rõ chức năng kinh doanh tiền tệ và quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Tổ chức hoạt động ngân hàng thực hiện quản lý nhà nước
Nội dung nào sau đây phản ánh tính chất của hoạt động ngân hàng?
Hoạt động ngân hàng chứa đựng tính rủi ro giống như các hoạt động kinh doanh khác
Hoạt động ngân hàng dễ dàng thực hiện
Hoạt động ngân hàng không tiềm ẩn rủi ro
Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao
Nội dung nào thể hiện đầy đủ nhất chức năng của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:
Ngân hàng Trung ương của nước Việt Nam
Phát hành tiền
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Trung ương của nước Việt Nam
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng
Ông Nam có một số tiết kiệm 50 triệu đồng tại ngân hàng VCB. Ngày đáo hạn là 15/6/2021. Tuy nhiên, đến ngày đáo hạn, ông quên mất nên chưa đáo hạn được. Vậy ngân hàng VCB sẽ xử lý như thế nào?
check_box Ngân hàng kéo dài thêm một thời hạn mới
Ngân hàng rút sẵn tiền đợi khách hàng qua lấy
Ngân hàng hủy sổ tiết kiệm của khách hàng
Ngân hàng cho dừng sổ tiết kiệm và phạt hủy hết lãi trong thời hạn rút tiền
Ông Nguyễn Văn A là giám đốc ngân hàng thương mại B. Theo quy định của pháp luật, ông A có thể được đồng thời bổ nhiệm chức vụ nào sau đây?
Thành viên Hội đồng quản trị của công ty con của ngân hàng thương mại B
Thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn A là người thụ hưởng tờ séc trị giá 10 triệu đồng do ông Nguyễn Văn B ký phát. Tuy nhiên, khi xuất trình để được thanh toán séc thì ông A được Ngân hàng chỉ định thanh toán thông báo là séc của ông bị từ chối thanh toán. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Văn A sẽ thực hiện quyền truy đòi số tiền của mình như thế nào?
check_box Ông A phải thông báo bằng văn bản cho ông B về việc ngân hàng được chỉ định từ chối thanh toán trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày bị từ chối
Ông A không có quyền truy đòi
Ông A tiến hành khởi kiện ngân hàng được chỉ định thanh toán ra Toà án nhân dân có thẩm quyền
Ông A yêu cầu ngân hàng thanh toán và ghi khoản thanh toán này là khoản nợ của ông B
Ông Nguyễn Văn Bình có nhu cầu vay 2 tỷ đồng tại ngân hàng VCB để sửa lại nhà. Ông được nhân viên ngân hàng tư vấn nên lựa chọn loại cho vay dài hạn. Hỏi, cho vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trong bao nhiêu lâu?
Từ 01 đến 02 năm
Trên 05 năm
Trên 7 năm và tối đa 10 năm
Dưới 1 năm
Ông Nguyễn Văn Bình là giám đốc ngân hàng thương mại Bình An. Theo quy định của pháp luật, ông Bình có thể được đồng thời bổ nhiệm chức vụ nào sau đây?
check_box Thành viên Hội đồng quản trị của công ty con của ngân hàng thương mại Bình An
Thành viên Ban kiểm soát
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Hải có nhu cầu vay 2 tỷ đồng tại ngân hàng VCB để sửa lại nhà. Ông được nhân viên ngân hàng tư vấn nên lựa chọn loại cho vay dài hạn. Hỏi, cho vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trong bao nhiêu lâu?
check_box Trên 05 năm
Từ 01 đến 02 năm
Dưới 1 năm
Trên 03 năm
Ông Nguyễn Văn Thanh có 100 triệu đồng và có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 13 tháng tại ngân hàng Vietinbank. Khi nhận tiền gửi của ông Thanh, Vietinbank bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ
Đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi tiền gửi khi khách hàng yêu cầu rút tiền trước thời hạn đã cam kết
Gửi báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất của ngân hàng cho khách hàng
Thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm tại nhà khách hàng với khoản tiền gửi trên 100 triệu đồng
Ông Tuấn có 150 triệu tiền lương lưu, ông có nhu cầu gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Hỏi, ông phải đến địa điểm nào để làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm?
check_box Do các bên tự thỏa thuận
Địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng
Đến chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh nơi ông cư trú
Có thể gọi nhân viên ngân hàng đến làm thủ tục tại nhà
Pháp luật ngân hàng là sự cụ thể hóa nguyên tắc sau:
Bình đẳng giữa Nhà nước và chủ thể kinh doanh ngân hàng
Đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng
Giới hạn quyền tự do kinh doanh của các chủ thể hoạt động ngân hàng
Thực hiện tốt pháp luật ngân hàng Việt Nam
Pháp luật ngân hàng là:
Các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ thương mại
Các quy tắc xử sự giữa các cá nhân với nhau
Tổng hợp các quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa các chủ thể pháp luật trong lĩnh vực dân sự
Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa các chủ thể pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng
Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn của TCTD đối với công chúng?
Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho công chúng một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm làm co tiền của họ sinh lợi, tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng trong tương lai
Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để họ cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi
Nghiệp vụ huy động vốn giúp cho khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác của TCTD, đặc biệt là dịch vụ thanh toán và dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền cho tiêu dùng
Nghiệp vụ huy động vốn tạo cho công chúng thêm một kênh phân phối và tiết kiệm tiền
Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn đối với hoạt động của TCTD?
Không có nghiệp vụ huy động vốn, TCTD không có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình
Nghiệp vụ huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho TCTD thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác
Nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ kinh doanh quan trọng trong các nghiệp vụ kinh doanh của các TCTD
Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, TCTD có thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với TCTD, từ đó, TCTD không phải lo sợ thiếu vốn hoạt động
Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây phản ánh chính xác nhất về những hoạt động mà ngân hàng thương mại được phép thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng?
Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ
Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản
Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt được gọi là?
Phương án phục hồi
Phương án phá sản
Phương án sáp nhập, hợp nhất
Phương án giải thể
Phương pháp điều chỉnh của pháp luật ngân hàng là:
Phương pháp bình đẳng thỏa thuận
Phương pháp mệnh lệnh – quyền uy
Phương pháp mệnh lệnh – quyền uy và phương pháp bình đẳng thỏa thuận
Phương pháp mệnh lệnh quyền uy và phương pháp hỗ trợ, động viên
Phương pháp điều chỉnh của pháp luật ngân hàng là:
check_box Phương pháp mệnh lệnh quyền uy và phương pháp bình đẳng thỏa thuận
Phương pháp đàm phán
Phương pháp trả tiền
Phương pháp bắt buộc
Phương pháp điều chỉnh pháp luật bình đẳng, thỏa thuận được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
Trong trường hợp các tổ chức tín dụng thực hiện các giao dịch ngân hàng với khách hàng
Trong trường hợp ngân hàng nhà nước tiến hành kiểm tra, thanh tra hoạt động ngân hàng tại các tổ chức tín dụng
Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước tiến hành xử phạt các ngân hàng khi có vi phạm
Trong trường hợp Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép thành lập các tổ chức tín dụng
Phương thức chiết khấu GTCG gồm:
Chiết khấu có kỳ hạn và chiết khấu có bảo lưu quyền truy đòi
Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG, chiết khấu có bảo lưu quyền truy đòi
Mua đứt bán đứt
Tái chiết khấu
Phương thức nào sau đây không phải phương thức cho vay của NHNN đối với các TCTD?
Bảo lãnh ngân hàng
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
Cho vay đặc biệt đối với TCTD
Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng
Phương tiện thanh toán do chủ tài khoản lập theo mẫu của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản tiến hành thu hộ số tiền nhất định mà mình được thụ hưởng do đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên trả tiền được gọi là:
Nhờ thu
Séc
Ủy nhiệm chi
Ủy nhiệm thu
Quá trình sáp nhập hoặc hợp nhất các TCTD diễn ra khá phổ biến thời điểm hiện nay không vì nguyên nhân sau:
Do đòi hỏi về khả năng cạnh tranh của các TCTD
Do mong muốn của khách hàng
Do yêu càu từ phía Ngân hàng Trung ương nhằm lành mạnh hóa thị trường ngân hàng
TCTD lớn mua lại các TCTD nhỏ hơn để có được thị trường mới, giảm bợt chi phí gia nhập thị trường
Quan hệ nhận tiền gửi khác gì với quan hệ hợp đồng vay nợ trong dân sự?
Có chuyển giao một lượng tiền nhất định
Được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, tự do thỏa thuận giữa các chủ thể
Mục đích thực hiện hai hoạt động
Phát sinh trên cơ sở sự tín nhiệm giữa các bên
Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ngân hàng?
check_box Quan hệ xã hội trong tuyển dụng nhân viên ngân hàng
Quan hệ xã hội trong quản lý nhà nước về tín dụng
Quan hệ xã hội trong quản lý nhà nước về tiền tệ
Quan hệ xã hội trong quản lý nhà nước về ngân hàng
Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức nào?
check_box Hợp tác xã
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Quỹ tín dụng nhân dân mang đặc trưng sau:
Có thể được thành lập dưới hình thức công ty TNHH
Được phép thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng
Được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc của hợp tác xã
Mục tiêu lợi nhuận cao hơn mục tiêu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau
Quyền huy động vốn bằng nhận tiền gửi đối với từng TCTD như sau:
Quỹ tín dụng nhân dân được nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tất cả các tổ chức, cá nhân
TCTD là ngân hàng được nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài
TCTD phi ngân hàng được nhận tiền gửi của cá nhân; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của cá nhân
Tổ chức tài chính vi mô được nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ dưới các hình thức tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô
Rủi ro chủ yếu thường được quan tâm trong hoạt động ngân hàng hiện đại là:
Rủi ro bên ngoài và rủi ro bên trong
Rủi ro bên ngoài và rủi ro chủ quan
Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro phá sản, rủi ro thu nhập, rủi ro tỷ giá hối đoái
Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro thu nhập, rủi ro phá sản, rủi ro về tỷ giá hối đoái
Rủi ro trong hoạt động ngân hàng có thể nhận diện thông qua những đặc điểm cơ bản nào sau đây?
Chưa chắc có khả năng gây thiệt hại khi xảy ra, tính hiện thời của rủi ro
Có khả năng gây thiệt hại khi xảy ra, tính chắc chắn của rủi ro, tính tương lai của rủi ro
Có khả năng gây thiệt hại khi xảy ra, tính chắc chắn của rủi ro, tính tức thời của rủi ro
Có khả năng gây thiệt hại khi xảy ra, tính không chắc chắn của rủi ro, tính tương lai của rủi ro
Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động giữa NHTM và tổ chức tín dụng phi ngân hàng thể hiện ở những điểm nào?
NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi TCTD phi ngân hàng có cho vay nhưng không có huy động vốn
NHTM được cho vay trong khi TCTD phi ngân hàng không được
NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi TCTD phi ngân hàng không được
NHTM là một loại hình TCTD, do đó, chỉ làm một số hoạt động ngân hàng trong khi TCTD phi ngân hàng được làm toàn bộ các hoạt động ngân hàng
Sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam:
Luôn là hệ thống ngân hàng một cấp
Luôn là mô hình ngân hàng hai cấp
Mô hình ngân hàng ba cấp
Qua hai mô hình: mô hình ngân hàng một cấp và mô hình ngân hàng hai cấp
Tài khoản khách hàng mở tại tổ chức tín dụng chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?
check_box Chủ tài khoản có văn bản yêu cầu tất toán tài khoản
Tài khoản đã ngừng giao dịch trong 3 tháng
Khách hàng là cá nhân bị tòa án kết án tù có thời hạn
Khách hàng là pháp nhân tạm ngừng hoạt động trong 3 tháng
Tại sao cần có những hình thức huy động vốn bằng cách phát hành giấy tờ có giá bên cạnh hình thức huy động vốn qua tài khoản tiền gửi?
Vì nhu cầu gửi tiền của khách hàng đa dạng, do đó, cần có nhiều hình thức để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của họ
Vì phát hành GTCG có chi phí huy động vốn thấp hơn là huy động vốn qua tài khoản tiền gửi
Vì phát hành GTCG có thể bổ sung nhược điểm và tận dụng ưu điểm của huy động vốn qua tài khoản tiền gửi
Vì phát hành GTCG dễ huy động vốn hơn là huy động vốn qua tài khoản tiền gửi
Tại sao hợp đồng tín dụng phải được thể hiện bằng văn bản?
Dễ dàng kiểm tra, xem xét nếu có thắc mắc phát sinh từ hoạt động cho vay của TCTD
Ghi nhận được đầy đủ nội dung thỏa thuận của các bên chủ thể, tạo ra bằng chứng cụ thể giàng buộc các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận; là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp nếu có
Ràng buộc trách nhiệm chuyển giao lượng tiền tín dụng từ phía TCTD cho khách hàng vay
Tạo được niềm tin cho các bên chủ thể tham gia ký kết hợp đồng tín dụng
Tại sao pháp luật hiện hành chỉ cho phép duy nhất tổ chức tín dụng được quyền thực hiện hoạt động ngân hàng?
Các doanh nghiệp khác không có đối tượng kinh doanh là tiền tệ
Vì đảm bảo khả năng quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng
Vì phù hợp với sự phân hóa lao động và ngành nghề kinh doanh
Vì xuất phát từ yếu tố lịch sử
Tại sao pháp luật phải quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng?
Đảm bảo ngân hàng không bao giờ bị phá sản
Đảm bảo niềm tin cho khách hàng
Đảm bảo sự công bằng trong hoạt động ngân hàng
Nhằm bảo vệ quyền lợi của những người gửi tiền
Tại sao thể thức thanh toán thông qua thư tín dụng ít được sử dụng trong thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa nội địa nhưng lại thường sử dụng trong thanh toán hợp đồng xuất nhập khẩu?
Tại vì khách hàng không có nhu cầu sử dụng trong thanh toán hợp đồng mua bán nội địa và đảm bảo an toàn cao cho bên bên bán hàng và bên mua hàng ở những nước khác nhau
Tại vì khách hàng nhập khẩu không thành thạo ngôn ngữ của khách hàng xuất khẩu
Tại vì khách hàng nội địa không thành thạo ngoại ngữ
Tại vì thủ tục thanh toán quá phức tạp
TCTD được cấp tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau:
Các tổ chức, cá nhân đáp ứng được điều kiện được cấp tín dụng
Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các chức danh tương đương của TCTD
Pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn
Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các chức danh tương đương của TCTD
TCTD được cấp tín dụng thông qua những nghiệp vụ nào sau đây:
Cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác
Cho vay, chiết khấu, cho thuê tài sản, bảo lãnh vay vốn ngân hàng
Cho vay, cho thuê tài sản, bảo lãnh vay vốn ngân hàng, bao thanh toán
Cho vay, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
TCTD được phép sử dụng nguồn vốn sau để thực hiện hoạt động góp vốn, mua cổ phần:
Vốn điều lệ và quỹ dự trữ
Vốn huy động
Vốn tự có
Vốn tự có và vốn huy động
TCTD nhận tiền gửi của khách hàng không phải có trách nhiệm sau:
Bảo quản tiền gửi của khách hàng đến khi khách hàng đến rút tiền về
Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi của các khoản tiền gửi
Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật
Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng
Thẩm quyền quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia thuộc về?
Bộ trưởng Bộ tài chính
Thủ tướng chính phủ
Thống đốc ngân hàng nhà nước
Chủ tịch nước
Tháng 12/2019, Ngân hàng nhà nước nhận thấy Ngân hàng A trong 06 tháng liên tục đều không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn theo quy định. Trong trường hợp này, Ngân hàng nhà nước có thể áp dụng biện pháp nào với ngân hàng A nhằm đảm bảo an toàn?
Yêu cầu ngân hàng A chấm dứt hoạt động
Tăng 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng nhà nước
Áp dụng can thiệp sớm đối với ngân hàng A
Đặt ngân hàng A vào kiểm soát đặc biệt
Thanh toán bằng thẻ ngân hàng thực hiện theo quy định của cơ quan nào?
check_box Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Bộ tài chính
Chính phủ
Kho bạc nhà nước
Thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ gọi là?
check_box Thẻ tín dụng
Thẻ ghi nợ
Thẻ trả trước
Thẻ vật lý
Thể thức thanh toán bằng ủy nhiệm chi có thể sử dụng trong tình huống nào?
Trong thanh toán hàng hóa
Trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ cung ứng
Trong thanh toán hàng hóa và thanh toán nợ với ngân hàng
Trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ cung ứng hoặc sử dụng để chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác
Thể thức thanh toán bằng ủy nhiệm thu có thể sử dụng trong những tình huống nào?
Trong trường hợp hai bên cung ứng dịch vụ có sự tín nhiệm lẫn nhau, hoặc có phương tiện đo đếm chính xác bằng đồng hồ như điện, nước, điện thoại…
Trong trường hợp hai bên mua bán hàng hóa có sự tín nhiệm lẫn nhau
Trong trường hợp hai bên mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ có sự tín nhiệm lẫn nhau, hoặc trong trường hợp thanh toán dịch vụ cung cấp có phương tiện đo đếm chính xác bằng đồng hồ như điện, nước, điện thoại…
Trong trường hợp hai bên mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ không có sự tín nhiệm lẫn nhau, hoặc trong trường hợp thanh toán dịch vụ cung cấp có phương tiện đo đếm chính xác bằng đồng hồ như điện, nước, điện thoại…
Thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit card) khác nhau ở những điểm nào?
Thẻ tín dụng do TCTD phát hành, thẻ ghi nợ do Ngân hàng phát hành
Thẻ tín dụng đòi hỏi khách hàng phải có tiền trên tài khoản mới được sử dụng, thẻ ghi nợ không đòi hỏi khách hàng phải có tiền trên tài khoản mới được sử dụng
Thẻ tín dụng dùng để cấp tín dụng, thẻ ghi nợ dùng để thanh toán nợ
Thẻ tín dụng không đòi hỏi khách hàng phải có tiền trên tài khoản mới được sử dụng, thẻ ghi nợ đòi hỏi khách hàng phải có tiền trên tài khoản mới được sử dụng
Theo pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới, chủ thể hoạt động ngân hàng có thể cung cấp những nghiệp vụ khác có tính chất chuyên môn liên quan như:
Kinh doanh bất động sản
Môi giới nhà đất
Trông giữ tài sản
Tư vấn tài chính, quản lý tài sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh vàng
Theo phương thức bao thanh toán, bao thanh toán được phân loại thành:
Bao thanh toán có quyền truy đòi và bao thanh toán không có quyền truy đòi
Bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất - nhập khẩu
Bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và bao thanh toán không có quyền truy đòi
Bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và đồng bao thanh toán
Theo quy định của pháp luật hiện hành, khoản phải thu nào sau đây không được bao thanh toán?
Các khoản phải thu còn thời hạn thanh toán theo hợp đồng mua, bán hàng
Phát sinh từ các giao dịch, thỏa thuận hợp pháp
Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày
Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa hợp pháp
Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức tối đa Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp TCTD tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán khoản tiền gửi là:
50 triệu đồng
60 triệu đồng
70 triệu đồng
80 triệu đồng
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước không được phép:
Kinh doanh tiền tệ
Phát hành tiền
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Thực hiện nghiệp vụ ngân hàng Trung ương
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hệ thống thanh toán và thực hiện các hoạt động dịch vụ thanh toán sau:
Cung cấp dịch vụ thanh toán cho tất cả các khách hàng trong nền kinh tế
Làm đại lý cho chính quyền địa phương trong phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
Mở tài khoản và thực hiện các giao dịch cho các đơn vị sử dụng ngân sách
Tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng; mở tài khoản và thực hiện các giao dịch cho các tổ chức tín dụng…
Theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục phát hành thẻ thanh toán gồm những bước cơ bản như sau:
Khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ lập và gửi đến Ngân hàng phát hành thẻ giấy đề nghị phát hành thẻ thanh toán, Ngân hàng phát hành thẻ kiểm tra thủ tục lập chứng từ và điều kiện sử dụng thẻ của khách hàng, sau đó tiến hành cấp thẻ cho khách hàng
Khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ lập và gửi đến Ngân hàng phát hành thẻ giấy đề nghị phát hành thẻ thanh toán; Ngân hàng cấp thẻ cho khách hàng
Khách hàng nộp giấy ủy nhiệm chi trích tài khoản tiền gửi của mình hoặc nộp tiền mặt để lưu ký tiền vào tài khoản thẻ thanh toán tại ngân hàng phát hành thẻ; Ngân hàng phát hành thẻ kiểm tra thủ tục lập chứng từ và điều kiện sử dụng thẻ của khách hàng, sau đó tiến hành cấp thẻ cho khách hàng
Ngân hàng phát hành thẻ thanh toán đưa cho khách hàng có nhu cầu sử dụng
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn là:
Bao gồm: Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã
Chỉ được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên
Không được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng
Tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, theo đó phần vốn của TCTD không được chia thành từng phần bằng nhau và không được phát hành cổ phần
Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hoạt động ngân hàng là:
Hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng
Nội dung thường xuyên của hoạt động là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán
Việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên tất cả các nghiệp vụ: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, chuyển tiền
Theo quy định của pháp luật, TCTD được huy động vốn thông qua các hình thức sau:
Nhận tiền gửi, vay vốn của các doanh nghiệp khác
Nhận tiền gửi, vay vốn giữa các TCTD, vay vốn của Chính phủ
Nhận tiền gửi, vay vốn giữa các TCTD, vay vốn của Ngân hàng Nhà nước
Tăng vốn góp của các thành viên
Theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp nào sau đây?
Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
Tổ chức tín dụng phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán
Khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản
Tổ chức tín dụng phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản khách hàng
Theo tính chất hoạt động ngân hàng, Tổ chức tín dụng bao gồm:
Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã
Tổ chức tín dụng cổ phần, tổ chức tín dụng là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Tổ chức tín dụng là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Tổ chức tín dụng là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô
Thị trường ngoại hối không có sự tham gia của chủ thể nào sau đây:
Anh A và anh B có nhu cầu mua bán xe máy
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Trung ương
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch ngoại hối
Thời hạn cho vay giữa các tổ chức tín dụng:
Có thể trên 5 năm
Tối đa 6 tháng
Tối đa dưới 1 năm
Tối đa dưới 5 năm
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước không phải là:
Người có nhiệm vụ, quyền hạn đại diện pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước
Người có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo thẩm quyền
Người lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước cùng với Hội đồng quản trị của Ngân hàng Nhà nước
Thành viên của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
check_box Tổ chức và chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo thẩm quyền
Mua bán ngoại hối với các doanh nghiệp
Quy định về tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tín dụng
Cấp tín dụng cho Ủy ban nhân dân các cấp
Tiền đề ra đời hoạt động ngân hàng bao gồm:
Bảo quản tài sản dư thừa
Đáp ứng nhu cầu trao đổi tiền giữa các tầng lớp dân cư, đáp ứng nhu cầu được bảo quản và giữ gìn tài sản, đáp ứng sự luân chuyển dòng vốn giữa nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn
Đáp ứng nhu cầu trao đổi tiền giữa con người với nhau
Làm trung gian luân chuyển vốn giữa nơi thừa đến nơi thiếu
Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới loại tiền tệ nào sau đây?
check_box VND
EURO
USD
VND, USD, EURO
Tiền gửi được bảo hiểm là:
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng
Tiền gửi bằng đồng ngoại tệ của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân, tổ chức gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng
Tiền gửi không kỳ hạn là?
Là loại tiền gửi mà phải sau ít nhất 3 tháng thì người gửi mới được rút tiền
Loại tiền gửi mà khách hàng gửi vào tổ chức tín dụng trên cơ sở có thỏa thuận về thời gian rút tiền
Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định
Là loại tiền gửi được khách hàng gửi vào các tổ chức tín dụng để thực hiện các khoản chi trả, thanh toán
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn khác với tiền gửi có kỳ hạn ở điểm nào sau đây?
Kỳ hạn càng dài, lãi suất càng cao
Người gửi tiền chỉ là cá nhân
Người gửi tiền bao gồm các cá nhân, tổ chức cho nhu cầu gửi tiền
Các bên có thỏa thuận về thời hạn rút tiền
Tính thanh toán trọn vẹn và không hủy ngang của hợp đồng cho thuê tài chính được thể hiện như thế nào?
các bên trong hợp đồng cho thuê tài chính không được quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật
khách hàng thuê phải trả đầy đủ tiền thuê theo thỏa thuận bao gồm nợ gốc và lãi thuê
khách hàng thuê phải trả đầy đủ tiền thuê theo thỏa thuận bao gồm nợ gốc và lãi thuê, các bên trong hợp đồng cho thuê tài chính không được quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng
khách hàng thuê phải trả đầy đủ tiền thuê theo thỏa thuận bao gồm nợ gốc và lãi thuê, các bên trong hợp đồng cho thuê tài chính không được quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức có tư cách pháp lý nào sau đây?
check_box Tổ chức tài chính do Thủ tướng Chính phủ thành lập
Doanh nghiệp
Ngân hàng
Cơ quan nhà nước
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải có trách nhiệm cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong thời hạn là?
check_box 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản thanh toán của khác hàng trong trường hợp nào sau đây?
Khi khách hàng nộp tiền mặt vào thẻ
Để chi trả các khoản thanh toán định kỳ theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Khi số dư tài khoản dưới 100.000 đồng
Có lệnh thanh toán chuyển tiền đến
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được từ chối cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức, cá nhân trong trường hợp nào sau đây?
check_box Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Khi doanh nghiệp bị thua lỗ, nợ thuế trong 2 năm liên tục
Khi tổ chức, cá nhân không có tài sản đảm bảo
Khi cá nhân mang quốc tịch nước ngoài
Tổ chức nào sau đây được nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài?
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngân hàng
Tổ chức tài chính vi mô
Quỹ tín dụng nhân dân
Tổ chức nào sau đây được thực hiện dịch vụ thanh toán
Ngân hàng Nhà nước, Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước
Ngân hàng Nhà nước, Các tổ chức tín dụng, tổ chức khác được phép thực hiện dịch vụ thanh toán qua tài khoản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng là ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng là ngân hàng, tổ chức khác được phép thực hiện dịch vụ thanh toán qua tài khoản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tổ chức nào sau đây không được phép nhận mở tài khoản thanh toán cho khách hàng?
Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước
Tổ chức tín dụng là ngân hàng
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức nào?
check_box Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Hợp tác xã
Công ty hợp danh
Tổ chức thực hiện các ủy nhiệm thanh toán giữa người chi trả và người thụ hưởng gọi là:
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán
Ngân hàng thương mại
Tổ chức tín dụng
Trung gian thanh toán
Tổ chức tín dụng bao gồm mấy loại hình tổ chức?
4 tổ chức
1 tổ chức
3 tổ chức
2 tổ chức
Tổ chức tín dụng chiết khấu giấy tờ có giá của khách hàng khi giấy tờ có giá đó thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
check_box Còn nguyên vẹn, chưa tẩy xoá, sửa chữa
Đã đến hạn thanh toán
Giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán ít nhất 3 năm
Đang được cầm cố để đảm bảo khoản vay tại một tổ chức tín dụng khác
Tổ chức tín dụng có thể vay đặc biệt của Ngân hàng nhà nước trong trường hợp nào sau đây?
check_box Tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng
Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng
Tăng vốn điều lệ
Mở rộng hoạt động kinh doanh
Tổ chức tín dụng được cho vay đối với các nhu cầu vốn nào sau đây?
check_box Để phục vụ nhu cầu đời sống
Để mua vàng miếng
Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay
Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác
Tổ chức tín dụng KHÔNG được cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm cho đối tượng nào sau đây?
check_box Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng
Nhân viên của tổ chức tín dụng
Các cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng
Các cổ đông của tổ chức tín dụng.
Tổ chức tín dụng KHÔNG được cho vay đối với nhu cầu vốn nào sau đây?
Để phục vụ hoạt động kinh doanh
Để trả góp mua đồ gia dụng
Để mua vàng miếng
Để phục vụ nhu cầu đời sống
Tổ chức tín dụng KHÔNG được cho vay đối với nhu cầu vốn nào sau đây?
check_box Để mua vàng miếng
Để phục vụ hoạt động kinh doanh
Để phục vụ hoạt động kinh doanh
Để trả góp mua đồ gia dụng
Tổ chức tín dụng KHÔNG được góp vốn, mua cổ phần của đối tượng nào sau đây?
check_box Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính tổ chức tín dụng đó
Doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế
Tổ chức tín dụng khác
Doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Tổ chức tín dụng KHÔNG được thực hiện hoạt động nào trong số các hoạt động sau đây?
Thực hiện kinh doanh bất động sản như một ngành nghề kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên
Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc sở hữu của TCTD
Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay
Mua, đầu tư sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh
Tổ chức tín dụng KHÔNG phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng nội dung nào sau đây?
check_box Sơ yếu lý lịch của nhân viên ngân hàng
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm
. Loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm
Quy định về từng hình thức tiền gửi tiết kiệm
Tổ chức tín dụng không thể thiết lập dưới mô hình doanh nghiệp nào sau đây?
Công ty cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh
Hợp tác xã
Tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng bảo lãnh khi khách hàng thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
check_box Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp và có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp
Có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh
Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành là doanh nghiệp:
Cho phép các nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư bằng cách mua, bán cổ phần
Có vốn điều lệ không được chia thành nhiều phần bằng nhau
Một cổ đông là cá nhân có thể sở hữu 10% vốn điều lệ của TCTD cổ phần
Phải có sự tham gia góp vốn của Nhà nước
Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp mang đặc điểm đặc trưng sau:
Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Đối tượng kinh doanh là hàng hóa, dịch vụ
Hoạt động kinh doanh không chứa đựng quá nhiều rủi ro
Luôn có tư cách pháp nhân
Tổ chức tín dụng là:
Bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào thực hiện hoạt động ngân hàng
Doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ
Doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng
Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động ngân hàng
Tổ chức tín dụng nào sau đây không được phát hành GTCG?
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính
Ngân hàng thương mại
Quỹ tín dụng nhân dân
Tổ chức tín dụng phải làm gì khi khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ?
check_box Chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc
Điều chỉnh lại kỳ hạn trả nợ
Gia hạn nợ
Đảo nợ
Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá được gọi là hình thức huy động vốn nào sau đây?
Huy động vốn bằng vay vốn của Ngân hàng nhà nước
Huy động vốn bằng vay vốn của kho bạc nhà nước
Huy động vốn bằng vay liên ngân hàng
Huy động vốn bằng nhận tiền gửi
Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 (ba) tháng gọi là?
check_box Cho vay quay vòng
Cho vay theo hạn mức dự phòng
Cho vay lưu vụ
Cho vay tuần hoàn
Tờ Séc không được chấp nhận thanh toán nếu:
Séc có lệnh đình chỉ thanh toán
Số tiền trên séc không vượt quá số dư trên tài khoản của người trả tiền
Tờ séc được lập trên mẫu và đầy đủ các yếu tố, không tẩy xoá, sửa chữa hoặc bị rách hoặc các nội dung có mâu thuẫn
Tờ séc được nộp trong thời hạn xuất trình là 30 ngày
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng KHÔNG được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của một ngân hàng thương mại?
check_box 15%
20%
10%
25%
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng KHÔNG được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của một ngân hàng thương mại?
check_box 15%
50%.
25%
20%
Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính so với giá trị của tài sản đó tại thời điểm kí hợp đồng phải như thế nào?
check_box Ít nhất là bằng nhau
Lớn hơn
Nhỏ hơn
Do các bên tự thoả thuân
Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính so với giá trị của tài sản đó tại thời điểm kí hợp đồng phải như thế nào?
check_box Bằng nhau
Lớn hơn
Do các bên tự thỏa thuận
Nhỏ hơn
Trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi thuộc về chủ thể nào sau đây?
Công ty bảo hiểm
Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi
Ngân hàng nhà nước
Người gửi tiền
Trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi thuộc về chủ thể nào sau đây?
check_box Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi
Nguoi gửi tiền
Ngân hàng nhà nước
Công ty bảo hiểm
Trong các chủ thể sau đây, chủ thể nào được kinh doanh hoạt động ngân hàng?
Công ty TNHH vận tải Thành Nam
Công ty cổ phần xây dựng Thanh Long
Quỹ tín dụng nhân dân xã Hồng Lam
Công ty chuyển phát nhanh Thành Tín
Trong các hình thức huy động vốn sau, hình thức nào là hình thức chủ yếu, chiếm tỷ lệ lớn nhất của tổ chức tín dụng?
Huy động vốn vay của tổ chức tín dụng khác
Huy động vốn từ nhận tiền gửi
Huy động vốn từ tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước
Huy động vốn vay từ các tổ chức tài chính khác
Trong các hình thức sau đây, hình thức nào là hình thức nhận tiền gửi?
check_box Phát hành kỳ phiếu, tín phiếu của tổ chức tín dụng
Phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng
Vay tiền của ngân hàng nhà nước
Duy trì tỉ lệ đảm bảo an toàn tại ngân hàng nhà nước
Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào KHÔNG phải hoạt động cấp tín dụng
check_box Phát hành giấy tờ có giá
Cho vay
Chiếu khấu
Bảo lãnh ngân hàng
Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động ngân hàng?
Hoạt động cho vay tiền giữa các cá nhân
Hoat động kinh doanh bất động sản
Hoạt động nhận tiền gửi
Hoạt động cầm đồ
Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động ngân hàng?
check_box Hoạt động nhận tiền gửi
Hoat động kinh doanh bất động sản
Hoạt động góp vốn, mua cổ phần
Hoạt động cầm đồ
Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào thể hiện chức năng của ngân hàng nhà nước?
check_box Cung ứng dịch vụ tiền tệ cho chính phủ
Cấp tín dụng cho các tổ chứ, cá nhân trong nền kinh tế
Kinh doanh tiền tệ
Kinh doanh ngoại hối
Trong các tổ chức dưới đây, tổ chức nào vừa là cơ quan ngang bộ của chính phủ, vừa là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Bộ tài chính
Bộ Chính trị
Chính phủ
Ngân hàng nhà nước
Trong các tổ chức sau đây, tổ chức nào được vay vốn của Ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn?
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Công ty tài chính
Cá nhân có nhu cầu về vốn để xóa đói giảm nghèo
Tổ chức tài chính vi mô
Trong các tổ chức sau đây, tổ chức nào không phải là tổ chức tín dụng nhưng được tiến hành hoạt động ngân hàng theo pháp luật Việt Nam?
Tổ chức tài chính vi mô
Công ty bảo hiểm
Công ty tài chính
Quỹ tín dụng nhân dân
Trong các tổ chức sau đây, tổ chức nào là ngân hàng thương mại?
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngân hàng phát triển Việt Nam
Ngân sách chính sách xã hội Việt Nam
Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam
Trong cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng
Chi nhánh của tổ chức tín dụng có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và thực hiện hoạt động ngân hàng
Đơn vị sự nghiệp không phải là đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổ chức tín dụng
Thường bao gồm: trụ sở chính, các chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng thường được lập ở nhiều địa bàn để tăng cường khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng
Trong hợp đồng cấp tín dụng cho vay, điều khoản nào sau đây là điều khoản bắt buộc?
Phương thức xử lý tài sản bảo đảm
Phương thức giải quyết tranh chấp
Tài sản đảm bảo cho khoản vay
Mục đích sử dụng tiền vay
Trong hợp đồng cấp tín dụng cho vay, điều khoản nào sau đây là điều khoản bắt buộc?
check_box Mục đích sử dụng tiền vay
Phương thức xử lý tài sản bảo đảm
Phương thức giải quyết tranh chấp
Tài sản bảo đảm cho khoản vay
Trong quá trình thực hiện thanh toán bằng Séc có các chủ thể:
Người ký phát, người bị ký phát
Người ký phát, người thụ hưởng
Người ký phát, người thụ hưởng, người bị ký phát, tổ chức thu hộ séc và trung tâm thanh toán bù trừ séc
Người thụ hưởng, người bị ký phát
Trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng, bên nào phải chịu phí bảo lãnh?
check_box Bên được bảo lãnh
Bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh
Bên bảo lãnh
Bên nhận lãnh
Trong thanh toán bằng ủy nhiệm thu, trường hợp người thụ hưởng và người trả tiền mở tài khoản tại một ngân hàng thì sau khi nhận được ủy nhiệm thu kèm theo hoá đơn chứng từ giao hàng, cung ứng dịch vụ do người thụ hưởng nộp vào, ngân hàng phải:
Kiểm tra tính hợp lệ của ủy nhiệm thu, kiểm tra việc người trả tiền và người thụ hưởng đã có thỏa thuận thanh toán bằng ủy nhiệm thu hay chưa
Kiểm tra tính hợp lệ của ủy nhiệm thu, kiểm tra việc người trả tiền và người thụ hưởng đã có thỏa thuận thanh toán bằng ủy nhiệm thu hay chưa, nếu đủ điều kiện thực hiện thì ghi ngày tháng nhận chứng từ lên tất cả các liên ủy nhiệm thu, ký nhận chứng từ đối với khách hàng và tiến hành thanh toán
Kiểm tra tính hợp lệ của ủy nhiệm thu, ký nhận chứng từ đối với khách hàng và tiến hành thanh toán
Ký nhận chứng từ đối với khách hàng và tiến hành thanh toán ủy nhiệm thu
Trong trường hợp khách hàng đề nghị chiết khấu trái phiếu Chính phủ được ghi trả bằng đồng Việt Nam, tổ chức tín dụng phải chi trả bằng đồng tiền nào sau đây?
check_box VNĐ
Theo yêu cầu của khách hàng
Vàng
USD
Trong trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, tổ chức tín dụng được quyền xử lý như thế nào?
check_box Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn
Tổ chức tín dụng không có quyền can thiệp nếu khách hàng chứng minh được khả năng trả nợ
Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại
Yêu cầu khách hàng nộp phạt vi phạm hợp đồng
Trừ trường hợp bất khả kháng, thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là bao nhiêu ngày kể từ ngày ký phát?
check_box 30 ngày
20 ngày
40 ngày
10 ngày
Trường hợp nào sau đây TCTD không bị xem xét đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt?
Cho vay vượt quá giới hạn được cấp tín dụng cho 1 khách hàng
Có nguy cơ mất khả năng chi trả
Hai năm liên tục bị xếp loại yếu kém theo quy định của NHNN
Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ dẫn đến mất khả năng thanh toán
Trường hợp tờ séc bị từ chối thanh toán do séc đó KHÔNG đủ khả năng thanh toán, người ký phát phải hoàn trả không điều kiện bao nhiêu % số tiền bị truy đòi trên séc?
check_box 100%
Do các bên tự thoả thuận
90%
80%
Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam:
Do Bộ Tài chính quy định
Được hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước
Là căn cứ xác định giá vàng trên thị trường
Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố tỷ giá hối đoái sau khi được Chính phủ thông qua
Ưu điểm của mô hình tổ chức tín dụng hợp tác xã như sau:
Dễ dàng huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân
Hiệu quả trong trường hợp các thành viên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau
Khuyến khích phát triển các khoản tiết kiệm nhỏ, giảm chi phí cấp tín dụng do bộ máy quản trị gọn nhẹ, linh hoạt
Phù hợp với bất kỳ loại hình tổ chức tín dụng là Ngân hàng hay phi ngân hàng
Văn bản pháp luật nào sau đây là nguồn của pháp luật Ngân hàng?
Bộ luật Lao động
Luật Hôn nhân và gia đình
Luật Ngân hàng Nhà nước
Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước:
Có tư cách pháp nhân
Được lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Được lập ở Hà Nội
Không có tư cách pháp nhân
Việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh được gọi là:
Bảo lãnh đối ứng
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Đồng bảo lãnh
Xác nhận bảo lãnh
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn bao nhiêu lâu kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thoả thuận?
check_box 10 ngày
30 ngày
7 ngày
5 ngày
Việc ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ và biện pháp nhằm tăng cung lượng tiền cho nền kinh tế gọi là?
Chính sách quản lý ngoại hối
Chính sách mở rộng tiền tệ
Chính sách thắt chặt tiền tệ
Chính sách tài khóa quốc gia
Việc tổ chức tín dụng mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán gọi là?
check_box Chiết khấu giấy tờ có giá
Bao thanh toán
Tái chiết khẩu giấy tờ có giá
Bảo lãnh ngân hàng
Việc Tổ chức tín dụng tạm thời dừng giao dịch đối với tài khoản (một phần hoặc toàn bộ số dư tài khoản) theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo thỏa thuận giữa các bên gọi là:
Đóng tài khoản
Mở tài khoản
Phong tỏa tài khoản
Tạm khóa tài khoản
Việc xây dựng mô hình hệ thống ngân hàng hai cấp có ưu điểm gì so với mô hình hệ thống ngân hàng một cấp được áp dụng trước năm 1990 ở Việt Nam?
Có hai chủ thể được đảm nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là tổ chức tín dụng và ngân hàng nhà nước
Ngân hàng nhà nước được đảm nhiệm phần lớn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực then chốt
Người dân được thực hiện các hoạt động ngân hàng tại Ngân hàng nhà nước
Phân định rõ chức năng kinh doanh tiền tệ và quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Yếu tố nào không ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động ngân hàng ở Việt Nam?
Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước
Nhu cầu của doanh nghiệp X
Sự phát triển của khoa học kỹ thuât và công nghệ tin học
Xu hướng hội nhập và quốc tế hóa hoạt động ngân hàng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập