Chọn phương án trả lời đúng nhất:Mục đích của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp hướng tới những mục đích đặc biệt là :
Giáo dục còn tác động đến các thành viên không vững vàng trong xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm
Giáo dục nhằm cảm hóa người phạm tội, làm hình thành ở họ thái độ phê phán đối với hành vi đã thực hiện, có thái độ tích cực đối với bản án
Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, nội dung của hoạt động thiết kế bao gồm:
check_box Tất cả các phương án.
dự đoán các giả thiết có thể có về vụ án đã xảy ra
lập kế hoạch cụ thể cho quá trình thu thập, tìm kiếm chúng cứ
ra các quyết định trong hoạt động điều tra
Chọn phương án trả lời đúng nhất Điều kiện, hoàn cảnh phạm tội là:
Địa điểm nơi xảy ra hành vi phạm tội
Điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về không gian, thời gian và những sự kiện có liên quan xảy ra trong tình huống cá nhân thực hiện hành vi phạm tội
Tất cả các phương án.
Tình huống bên ngoài kích thích cá nhân thực hiện hành vi phạm tội
Chọn phương án trả lời đúng nhất Động cơ của hành vi phạm tội là:
Động cơ phạm tội là nguyên nhân bên trong trực tiếp đưa con người đến quyết định thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
là kết quả mà người phạm tội mong muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội
Tất cả các phương án
Xu hướng hành động của hành vi
Chọn phương án trả lời đúng nhất Động cơ của hành vi phạm tội là:
Các yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Đó có thể là những xúc cảm, tình cảm, mong muốn, những hình ảnh tâm lý
Là những thúc đẩy do nhu cầu đem lại
Sự lôi kéo dụ dỗ của người khác
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Hệ thống nhu cầu ở người phạm tội có đặc trưng là:
Sự đòi hỏi quá cao của các nhu cầu thuộc cấp độ thấp (các nhu cầu sinh lý, các nhu cầu vật chất)
Tất cả các phương án
Tính nghèo nàn, hạn hẹp của hệ thống nhu cầu.
Tính suy đồi và thiếu lành mạnh.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Khái niệm tác động tâm lý được hiểu theo nghĩa:
Là dùng lời nói, hành vi cử chỉ để giáo dục tâm lý nhân cách đối tượng
Là sử dụng biện pháp hành chính để buộc đối tượng phải theo mình
Những cách thức, những biện pháp được sử dụng để làm ảnh hưởng, làm thay đổi các đặc điểm tâm lý nhân cách con người nhằm đạt những mục đích nhất định.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Mục đích của hành vi phạm tội là:
Động lực thúc đẩy hành vi
Kết quả mà người phạm tội mong muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội
Kết quả xảy ra con người khi thực hiện hành vi phạm tội
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Nguyên tắc nghiên cứu môn học tâm lý học tư pháp:
Phát triển
Quyết định luận xã hội
Tất cả các phương án.
Thống nhất giữa tâm lý nhân cách và hoạt động
Chọn phương án trả lời đúng nhất Phương thức thực hiện hành vi phạm tội là:
Các cử động thao tác của con người nhằm đạt được mục đích đề ra
Hệ thống phương pháp được lựa chọn xuất phát từ động cơ và mục đích đã hình thành và do đặc điểm tâm lý của người hành động quy định
Sự chuyển hóa mục đích hành động thành kết quả đã thực hiện của hành vi
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Quyết định thực hiện hành vi phạm tội là:
Các cử động thao tác của con người nhằm đạt được mục đích đề ra
Sự kiềm chế những hành động trái với mục đích đã đề ra
Sự lựa chọn cuối cùng của người phạm tội về mục đích, phương án, phương tiện phạm tội, thể hiện ý chí và lý trí của người phạm tội, thái độ của họ đối với hành vi phạm tội và hậu quả của nó.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án , để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm Tâm lý học tư pháp.
Tâm lý học tư pháp là tâm lý chuyên nghành về hoạt động tư pháp, nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong qúa trình thực hiện tội phạm, trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án
Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành của tâm lý học pháp lý, nghiên cứu tâm lý lao động của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành ứng dụng chỉ nghiên cứu về hành vi phạm tội
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất theo Ý nghĩa ứng dụng của môn tâm lý học tư pháp là:
giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định sự thật khách quan của vụ án một cách nhanh chóng, chính xác
giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục, cảm hoá người phạm tội.
góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trạng thái tâm lý của người phạm tội thường có xu hướng căng thẳng và phức tạp,là do nguyên nhân:
Người phạm tội lo lắng cho sự an toàn của bản thân, lo sợ bị phát hiện và trừng trị và sự hoạt động tích cực của tư duy để tìm cách đối phó với cơ quan điều tra, hòng che dấu hành vi phạm tội.
Người phạm tội nhận thức được ý nghĩa và hậu quả của hành vi phạm tội, họ có thể có những ăn năn, hối hận.
Sự xuất hiện của những xúc cảm căng thẳng, những ấn tượng, ám ảnh ở người phạm tội
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trong giai đoạn xét xử, hoạt động nhận thức mang tính:
Bị động cao
Chủ động cao
Tất cả các phương án.
Vừa chủ động, vừa bị động
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp đạt và thay đổi vấn đề tư duy
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Tất cả các phương án
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong giai đoạn xét xử, hoạt động thiết kế của hội đồng xét xử mang tính;
Các thành viên hội đồng xét xử chịu trách nhiệm cá nhân
Tất cả các phương án.
Tính độc lập, trách nhiệm cá thể hóa
Tính tập thể, do tập thể quyết định
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhằm hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng mà ta quan tâm: suy nghĩ, tâm trạng, xúc cảm... của đối tượng; có thể đoán được họ đang nghĩ gì, thái độ của họ ra sao? Ta cí thể sử dụng phương pháp tâm lý
Đàm thoại
Quan sát
Tất cả các phương án.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản: là các hoạt động quan trọng nhất, có vai trò thiết yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục đích của hoạt động tư pháp, gồm
hoạt động giáo dục
hoạt động nhận thức
hoạt động thiết kế
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Tại phiên tòa, trường hợp người nhà bị hại có hành vi quá khích, để chấm dứt hành vi đó, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động bổ trợ gồm có:
hoạt động chứng nhận
hoạt động giao tiếp
hoạt động tổ chức
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, Điều tra viên đóng vai trò:
check_box Chủ đạo
Điều khiển giao tiếp
Giám sát hoạt động của các chủ thể tham gia khác
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong hoạt động xét hỏi tại phiên tòa , thẩm phán – chủ tọa phiên tòa giữ vai trò:
Chủ đạo
Điều khiển giao tiếp
Giám sát hoạt động của các chủ thể tiến hành tham gia tố tụng khác
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong trường hợp bị can cố tình gây rối ăn vạ, quá khích, để chấm dứt hành vi đó, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
check_box Mệnh lệnh
Ám thị gián tiếp
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong trường hợp người bị hại cố tình ăn vạ gây rối, để chấm dứt hành vi đó, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Đàm thoại
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:: Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp, được thể hiện trong mỗi hoạt động tư pháp
Mục đích của hoạt động điều tra
Mục đích của hoạt động đoạn cải tạo
Mục đích của hoạt động xét xử
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Các nguyên nhân làm hình thành đặc điểm tâm lý tiêu cực trong tâm lý nhân cách là do có những thiếu sót trong quá trình:
Hệ thống giao tiếp, thích nghi xã hội
Tất cả các phương án
Thực hiện vai trò xã hội
tiếp thu kinh nghiệm xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Các quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính
Bắt buộc, được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.
Bình đẳng giữa các bên , đảm bảo có sự thỏa thuận trong thực hiện
Tất cả các phương án.
Tùy vào quyết định có thể có sự lựa chọn cho nghững người tham gia tố tụng
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp là:
Các hoạt động hoạt động nhận thức; hoạt động thiết kế; hoạt động giáo dục; hoạt động tổ chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động chứng nhận được lặp đi lặp lại trong tất cả các giai đoạn tố tụng
Các hoạt động tâm lý được sử dụng để thực hiện hoạt động, gồm: hoạt động nhận thức; hoạt động thiết kế; hoạt động giáo dục; hoạt động tổ chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động chứng nhận
Tất cả các phương án.
Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Con đường nhận thức trong giai đoạn điều tra mang tính :
check_box trực tiếp và gián tiếp
gián tiếp
Tất cả các phương án.
trực tiếp
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Con đường nhận thức trong giai đoạn xét xử mang tính:
.
Chỉ có gián tiếp
Chỉ có trực tiếp
Trực tiếp và gián tiếp
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đặc điểm đặc trưng của hoạt động ra quyết định trong hoạt động tư pháp là được đưa ra dưới dạng
.Băng hình cho đảm bảo tính khách quan
Lời nói cho kịp thời gian
Tất cả các phương án.
Văn bản phải tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đặc trưng của trạng thái tâm lý của bị can là:
check_box Sự căng thẳng về tâm lý
Dễ bị kích động, nổi nóng
Lạnh lùng thờ ơ
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Để chuẩn bị về tâm lý cho các chủ thể tham gia ( bị can, người làm chứng, bị hại…)trước khi họ tham gia vào hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
check_box Tất cả các phương án.
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đối tượng của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp là
Bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác
Công dân
Duy nhất phạm nhân
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Giao tiếp trong hoạt động tư pháp là
Giao tiếp chính thức, công vụ
Giao tiếp có điều khiển
Giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ nói
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Giao tiếp trong hoạt động tư pháp thường mang tính chất:
Bình đẳng, thỏa thuận vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
Tất cả các phương án.
Tính mâu thuẫn đối kháng giữa các chủ thể tham gia giao tiếp.
Tranh luận quyết liệt do có sự đối lập quyền và lợi ích
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp mang tính:
Chỉ có trực tiếp
gián tiếp cao
Tất cả các phương án.
Trực tiếp cao
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp được đưa ra dưới dạng
Bằng miệng trong trường hợp thời gian quá ngắn
Bằng văn bản
Có thể vừa bằng miệng vừa bằng văn bản
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính
Bắt buộc, tính cưỡng chế cao
Tất cả các phương án.
Tính bình đẳng, có sự thỏa thuận
Vừa có tính bắt buộc vừa có tính bình đẳng
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động thiết kế được tiến hành bằng các hình thức:
Dự đoán là hoạt động tư duy đặc biệt nhằm nhìn thấy trước diễn biến và kết quả của các quá trình trong hoạt động tư pháp
Hoạt động ra quyết định là việc hình thành một quyết định hoặc một bản án cụ thể trên cơ sở xem xét, so sánh, đối chiếu các chứng cứ đã được xác định về vụ án với các điều luật cụ thể.
Lập kế hoạch là việc vạch ra các phương hướng, các bước hành động cụ thể, xác định các phương tiện, biện pháp, các điều kiện cần thiết để đạt được các hành động đã dự định.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động tổ chức là quá trình tạo ra những điều kiện để thực hiện hoạt động, bao gồm :
Kiểm tra và đánh giá kết quả của hoạt động
Tập trung phân bổ con người, phương tiện
Tất cả các phương án.
Xác định nhiệm vụ, phương pháp, phương tiện thực hiện hoạt động, những người tham gia hoạt động
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần chấm dứt hành vi quá khích gây rối của đối tượng trong hoạt động tố tụng , người tiến hành tố tụng phải sử dụng phương pháp tâm lý sau:
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp bị can tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý ;
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp người làm chứng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp người làm chứng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm đối tượng thay đổi thái độ, quan điểm, lập trường , ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm thay đổi hành vi xử sự của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Tất cả các phương án.
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm thay đổi trạng thái tâm lý của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Tất cả các phương án.
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu động cơ phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Đàm thoại
Quan sát
Tất cả các phương án.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu mục đích của hành vi phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Đàm thoại
Phương pháp phân tích nhóm (tập thể)
Quan sát
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu phương thức thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi phạm nhân gây rối quá khích,để chấm dứt hành vi quá khích đó, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý
check_box Phương pháp mệnh lệnh
Ám thị trực tiếp
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tham gia vào quá trình điều tra, hành vi xử sự của bị can được biểu hiện ở trạng thái:
check_box Đối lập: sự chủ động, hoặc sự thụ động trong hành vi
Luôn chủ động
Luôn thụ động
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tham gia vào quá trình điều tra, mối quan hệ giao tiếp của bị can có xu hướng:
bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra viên
Bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra viên
Cùng tồn tại hai xu hướng : vừa muốn tiếp xúc, lại vừa sợ tiếp xúc với điều tra viên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành đối chất, Điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào
check_box Tất cả các phương án
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp truyền đạt thông tin.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng cách thức sau để tác động tới các chủ thể tham gia điều tra:
check_box Tất cả các phương án.
Kích thích tư duy của đối tượng theo một hướng cần thiết
Truyền đạt các thông tin cần thiết để tác động đến đối tượng
Yêu cầu đối tượng làm thực nghiệm
Yêu cầu đối tượng tự kiểm tra các thông tin đã được thu thập bằng nhiều cách khác nhau
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành hoạt đông hỏi cung bị can, , để tác động đến tâm lý của bị can điều tra viên thường sử dụng các phương pháp tâm lý
Phương pháp phân tích nhóm, tập thể
Tất cả các phương án
Thực nghiệm tự nhiên
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành hoạt đông hỏi cung bị can, , để tác động đến tâm lý của bị can điều tra viên thường sử dụng các phương pháp tâm lý.
check_box Phương pháp thuyết phục
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
check_box Phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
check_box Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp đạt và thay đổi vấn đề tư duy
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi triến hành hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, Điêù tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Ám thị gián tiếp
Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân. trong quá trình giao tiếp xã hội có thể là:
Cá nhân tham gia vào các quan hệ giao tiếp ở những nhóm không chuẩn mực, có hoạt động không lành mạnh, có mục đích chống đối xã hội
Các quan hệ giao tiếp cơ bản trong đời sống và hoạt động của cá nhân không thực hiện được đầy đủ chức năng của mình
Tất cả các phương án
Thiếu các mối quan hệ xã hội thiết yếu như: gia đình, nhà trường…
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân. trong quá trình thực hiện vai trò xã hội có thể là:
Cá nhân có thái độ tiêu cực đối với vai trò xã hội của bản thân
Cá nhân không có đủ các phẩm chất tâm - sinh lý mà vai trò xã hội của họ đòi hỏi
Cá nhân không có những kỹ năng cần thiết
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc của tâm lý của cá nhân. trong quá trình tiếp thu kinh nghiệm xã hội có thể là:
Cá nhân chỉ quan tâm tiếp thu những kinh nghiệm mà nhờ đó có thể thoả mãn nhu cầu của bản thân
Cá nhân không tích cực, không tự giác tiếp thu kinh nghiệm xã hội.
Tất cả các phương án
Trong các kinh nghiệm mà cá nhân tiếp thu có những khiếm khuyết, lệch lạc nhất định.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân gây nên sự căng thẳng tâm lý của bị can là:
check_box Tất cả các phương án
Do những xúc cảm khác nhau như hồi hộp, lo lắng, hy vọng, thất vọng, sợ hãi... gây nên
Sự căng thẳng về nhận thức
Sự lo sợ bị phát hiện và trừng trị
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân làm mức độ của quá trình kiểm tra xã hội đối với các cá nhân bị giảm xuống có thể là:
Nguyên nhân chủ quan tồn tại trong nhận thức, đánh giá của cá nhân
Nguyên nhân khách quan là những yếu tố, những sự kiện xảy ra trong đời sống của xã hội, ngoài ý muốn chủ quan của cá nhân
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội bao gồm:
.điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của tội phạm
những đặc điểm tâm lý tiêu cực hình thành ở cá nhân do nhưng điều kiện xã hội không thuận lợi.
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nhóm các hoạt động bổ trợ: là các hoạt động hỗ trợ cho các hoạt động chủ đạo, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục đích của hoạt động tư pháp, gồm:
Hoạt động chứng nhận
Hoạt động giao tiếp
Hoạt động tổ chức
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Quá trình nhận thức trong hoạt động tư pháp mang màu sắc xúc cảm
Lạnh lùng vì trong môi trường pháp luật
Rất cao gây những căng thẳng nhất định về tâm lý cho người cán bộ tư pháp
Tất cả các phương án.
Thuận lợi
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Sau khi mãn hạn tù những ngưòi dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng nhất là những người :
check_box Những người được giáo dục, cải tạo tốt
Những người hoàn toàn không có tiến bộ sau thời gian chấp hành hình phạt
Những người vẫn còn những khiếm khuyết nhất định
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Sự thích nghi của cá nhân với môi trường xã hội phụ thuộc vào các yếu tố
Đặc điểm tâm lý của cá nhân (khí chất, tính cách, xu hướng, thói quen, năng lực, tình cảm...)
Mức độ biến đổi của môi trường xã hội (nhanh hay chậm, rộng hay hẹp...)
Nhận thức và thái độ của cá nhân đối với sự thay đổi của môi trường xã hội.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa,tham gia thẩm vấn có :
các thành viên của Hội đồng xét xử
đại diện Viện kiểm sát
luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bên
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn xét xử, tính chất của hoạt động giáo dục là:
Mệnh lệnh là chủ yếu
Thuyết phục là chủ yếu
Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục được tiến hành thông qua các dạng hoạt động điều tra cụ thể:
check_box Tất cả các phương án.
Hoạt động đối chất
Hoạt động khám nghiệm hiện trường
Hoạt động khám xét chỗ ở, nơi làm việc
Hoạt động xét hỏhỏi
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, đối tượng của hoạt động giáo dục là:
check_box Tất cả các phương án.
Bị can,người bị tình nghi
Các đương sự có liên quan
Người làm chứng, người bị hại
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, nội dung của hoạt động giáo dục bao gồm:
check_box Tất cả các phương án.
. Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân
.Cảm hóa người phạm tội
loại bỏ những đau thương mất mát, những xúc cảm tiêu cực cũng như những trở ngại về tâm lý ở người làm chứng, người bị hại
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động điều tra, tính chất của hoạt động giáo dục là:
check_box Thuyết phục là chủ yếu
Mệnh lệnh là chủ yếu
Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động xét xử, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục là :
Công khai liên tục, trực tiếp tại phiên tòa
Hoạt động đối chất
Hoạt động xét hỏhỏi
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra ,hoạt động nhận thức chiếm vị trí:
check_box Chủ đạo
Bổ trợ
Cơ bản
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản gồm có :
hoạt động giáo dục
hoạt động nhận thức
hoạt động thiết kế
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động xét xử ,hoạt động thiết kế chiếm vị trí:
Bổ trợ
Chủ đạo
Cơ bản
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn cải tạo, tính chất của hoạt động giáo dục là:
check_box Mệnh lệnh là chủ yếu
Tất cả các phương án
Thuyết phục là chủ yếu
Vừa thuyết phục vừa mệnh lệnh
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng tình nghi, điều tra viên phạ có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Đàm thoại
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để hiểu được diễn biến tâm lý của phạm nhân, giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động làm chuyển biến tâm lý của phạm nhân trong quá trình chấp hành hình phạt tù, giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
Phương pháp truyền đạt thông tin
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn tranh luận tại phiên toà, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển
Phương pháp phân tích nhóm, tập thể
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động diều tra, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng,ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại.
Phương pháp thuyết phục.
Phương pháp truyền đạt thông tin
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động đối chất, để tác động đến tâm lý của đối tượng đối chất,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động hỏi cung bị can, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp đặt và thay đổi vấn đề của tư duy
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động hỏi cung bị can, điều tra viên là người:
check_box Tất cả các phương án
điều khiển giao tiếp
định hướng giao tiếp
thiết lập giao tiếp
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai của người bị hại, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp thuyết phục
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai,để hiểu được diễn biến tâm lý của người bị hại, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp
check_box Tất cả các phương án
Đàm thoại
Phương pháp quan sát.
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai,để hiểu được tâm lý của bị can, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp
check_box Tất cả các phương án
Phân tích nhóm, tập thể
Phân tích sản phẩm hoạt động
Thực nghiệm tự nhiên
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động xét xử, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tâm lý:
Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển
Phương pháp quan sát.
Phương pháp thực nghiệm tự nhiên
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trước khi mãn hạn tù, trạng thái tâm lý phạm nhân thường có biểu hiện:
check_box Trạng thái nặng nề băn khoăn, lo nghĩ về cuộc sống tương lai, về thái độ của người thân, bạn bè và của cộng đồng nói chung đối với họ
Tất cả các phương án
Trạng thái nôn nóng, trông chờ những thay đổi nhất định
Trạng thái tâm lý bị ức chế do nhiều nhu cầu không được thoả mãn hoặc thoả mãn không đầy đủ.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Việc tiến hành hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp
Bị hạn chế về mặt thời gian
Còn tùy từng trường hợp do luật quy định
Không bị hạn chế về thời gian
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhất:Việc tiến hành nhận thức trong hoạt động tư pháp
. Tất cả các phương án.
Bị hạn chế về mặt thời gian
Không bị khống chế về thời gian
Tùy từng tính chất vụ việc có thể hạn chế về thời gian
Chọn phương án trả lời đúng nhấtChọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
check_box Tất cả các phương án
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
check_box Truyền đạt thông tin
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
check_box Truyền đạt thông tin
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :
check_box Ám thị trực tiếp
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
check_box Tất cả các phương án
Ám thị trực tiếp
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtGiao tiếp trong hoạt động đối chất là:
check_box Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia của các bên
Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên và đối tượng bị xét hỏi.
Giao tiếp xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhấtGiao tiếp trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại là:
Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên và đối tượng bị xét hỏi.
Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia của các bên
Giao tiếp xã hội
Chọn phương án trả lời đúng nhấtHoạt động chiếm vị trí chủ đạo trong cấu trúc tâm lý của hoạt động cải tạo là:
check_box Giáo dục
Nhận thức
Tất cả các phương án
Thiết kế
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, Luật sư có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, luật sư có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến kiểm sát viên Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến Luật sư Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Ám thị gián tiếp
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ , kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của phạm nhân này, qua đó tìm ra được những nguyên nhân trong hành vi tiêu cực của anh ta, cán bộ quản giáo có thể dùng phương pháp tâm lý
check_box Tất cả các phương án
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý tích cực đối với việc cải tạo ở phạm nhân này, cán bộ quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
check_box Phương pháp thuyết phục
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp thực nghiệm
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý tích cực đối với việc cải tạo ở phạm nhân này, cán bộ quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:
check_box Tất cả các phương án
Ám thị trực tiếp
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục.
Chọn phương án trả lời đúng nhấtMục đích của tranh luận tại phiên toà là:
giúp hội đồng xét xử có thể lắng nghe ý kiến từ các phía, các quan điểm khác nhau về vụ án
kiểm tra lại tính khách quan của các thông tin được cơ quan điều tra thu thập
nghiên cứu hồ sơ của vụ án, xác định các nhiệm vụ xét xử vụ án và đề ra các kế hoạch cụ thể
Tất cả các phương án.
Chọn phương án trả lời đúng nhấtNhững phạm nhân thích nghi nhanh nhất với điều kiện, hoàn cảnh sống tại nơi giam giữ - cải tạo, tích cực lao động, học tập và thực hiện đúng các quy định của trại là :
check_box Nhóm những phạm nhân nhận thức được lỗi lầm của mình, có thái độ ăn năn hối cải
Nhóm những phạm nhân có định hướng phạm tội bền vững. Đây thường là những người đã có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần
Nhóm những phạm nhân có thái độ tiêu cực đối với bản án và mức hình phạt phải chấp hành
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtQuá trình thích nghi với môi trường xã hội của người mãn hạn tù phụ thuộc yếu tố:
check_box Tất cả các phương án
Các đặc điểm nhân cách của người mãn hạn tù: thế giới quan, các nét tính cách, kiểu khí chất, ý thức pháp luật , đạo đức, thói quen...
Điều kiện của môi trường bên ngoài bao quanh người mãn hạn tù: nhà ở, việc làm, gia đình và các mối quan hệ với gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức xã hội ...
Những điều kiện của trại giam nơi người mãn hạn tù đã chấp hành hình phạt tù như : sự tổ chức qúa trình lao động, đặc điểm của nhóm phạm nhân, thời gian chấp hành hình phạt, các tác động giáo dục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtQuan hệ giao tiếp giữa các thành viên của nhóm phạm nhân, thường có xu hướng:
check_box Tồn tại sự mâu thuẫn trong quan hệ, sự xung đột
Bình đẳng, đoàn kết cùng thực hiện chế độ cải tạo giam giữ
Chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án , để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ. thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà, người làm chứng thường có trạng thái tâm lý căng thẳng do nguyên nhân là:
Người làm chứng có thể cảm thấy không được an toàn khi khai báo do sự có mặt của nhiều người và họ có thể sợ bị trả thù
Phản ứng của những người có mặt có thể làm xuất hiện ở người làm chứng những ức chế trong tâm lý
Sự có mặt của bị cáo hoặc người bị hại có thể gây đến cho người làm chứng những xúc cảm trái ngược
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên tòa, trường hợp bị cáo quanh co,khai báo thiếu thành khẩn, hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :
Đặt và thay đổi vấn đề tư duy
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong gia đoạn nghị án, giao tiếp giữa các thành viên của Hội đồng xét xử mang tính:
mang tính chính thức
Mang tính chuyên môn
Mang tính thân mật
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn cải tạo, chủ thể của hoạt động giáo dục là:
check_box Giám thi,và cán bộ quản giáo
Kiểm sát viên
Tất cả các phương án
Thẩm phán
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn cải tạo, điều kiện của hoạt động giáo dục là:
check_box Chế độ giam giữ, lao động, học tập và sinh hoạt đặc biệt
Tại nơi hoạt động lao động
Tại nơi học tập
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào những phương pháp sau.Để tác động tới phạm nhân, giáo dục cải tạo họ.
check_box Tất cả các phương án
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Mệnh lệnh
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Truyền đạt thông tin
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Phương pháp thuyết phục
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp thực nghiệm
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Tất cả các phương án
Ám thị trực tiếp
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp thuyết phục.
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tìm hiểu nguyên nhân điều kiện phạm tội của phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
check_box Tất cả các phương án
Đàm thoại
Phân tích sản phẩm hoạt động
Quan sát
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn phạm nhân thích nghi với điều kiện của trại cải tạo, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào trong những phương pháp sau.Để giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới.
check_box Phương pháp thuyết phục
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp thực nghiệm
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn phạm nhân trước khi mãn hạn tù, cán bộ giám thị, quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào trong những phương pháp sau. Để giúp phạm nhân xoá được sự căng thẳng trong tâm lý.
check_box Phương pháp truyền đạt thông tin.
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp quan sát.
Tất cả các phương án
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn tranh luận tại phiên toà, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận,thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:
Giao tiếp tâm lý có điều khiển
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn xét hỏi tại phiên toà, để giúp người làm chứng tái hiện lại các tình tiết cần thiết khi họ quên hoặc nhầm lẫn, luật sư có thể sử dụng các phương pháp tâm lý
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong hoạt động nghị án, để tác động đến tâm lý các thành viên hội đồng xét xử, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương tác động tâm lý:
Mệnh lệnh
Tất cả các phương án
Thuyết phục
Truyền đạt thông tin
Điền vào chỗ trống phương án thích hợpNguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội là tậphợp……. hình thành và phát triển do hậu qủa của những điều kiện xã hội không thuận lợi trong quá trình xã hội hoá cá nhân…..này trong sự tác động qua lại với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là nguyên nhân đưa con người đến chỗ phạm tội.
Các đặc điểm tâm lý – xã hội của con người
Các đặc điểm tâm lý của con người
Các đặc điểm tâm lý tiêu cực
Tất cả các phương án.
Điền vào chỗ trống phương án thích hợpXã hội hóa cá nhân là quá trình một con người cụ thể chuyển biến thành một thành viên của xã hội hiện tại, tiếp nhận, kế tục và phát triển các..(1.)., các. (.2)..cũng như lĩnh hội ngôn ngữ và các.. (3)...trong sự tác động giữa cá nhân và xã hội
giá trị văn hóa xã hội( 1)
Kỹ năng thiết yếu( 3 )
Quy phạm đạo đức xã hội( 2 )
Tất cả các phương án.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập